POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT"

Transkript

1 SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr 2/2010 TEMA: Europa Utbildningskonferensen i Västerås London by night en återblick i framtiden Svensk samverkansmodell mellan myndigheter saknas i USA Nya preparat och nya farlighetsbedömningar

2

3 Ordföranden har ordet Hej och tack för senast. I internationell jämförelse står sig Sverige fortfarande starkt med narkotikamissbruket på en relativt låg nivå. Det är ett resultat av en restriktiv narkotikapolitik och att de myndigheter, som är representerade på våra utbildningskonferenser, under ett antal år hade ekonomiska och personella resurser för effektiva insatser. Nu tycks det som om den restriktiva narkotikapolitiken är i vacklande. Narkotikaproblematiken hade i många år högsta prioritet i regleringsbrev och därmed i myndigheternas strategier och handlingsplaner. Framtagandet av polisens nationella strategi hamnade för snart tre år sedan i malpåse, och om inte malen käkat upp den så finns den tragiskt nog fortfarande kvar där. Tullens kapacitet på narkotikaområdet har under flera år reducerats. De kompensatoriska åtgärderna, som så vidlyftigt utlovades efter EU-inträdet, känns som läpparnas bekännelse. Det är idag mer än lovligt poröst i de eventuella hinder narkotikasmugglaren möter. Tullen måste få förstärkta resurser i flera av de frekventa smugglingszonerna. Narkotika är en gemensam nämnare i de flesta kriminella aktiviteter och en källa till ekonomiskt välstånd för de kriminella gängen. Att dessa strategiska brott inte prioriteras högre av statsmakterna, kommer att medföra konsekvenser för såväl brottsutvecklingen som i mänskligt lidande. Fokus i debatten har stannat vid fria sprutor och särskilt utrymme har använts i media att beundra de danska tokerierna med ett fritt heroin. Svenska Narkotikapolisföreningen vill vara mycket tydliga i våra krav. Rättsväsendets åtgärder mot narkotikaproblematiken måste snarast återfå högsta prioritet. En nationell strategi med tillhörande handlinsplan måste snarast komma på bordet. Relevanta resurser för implementering måste frigöras. Tyvärr måste jag medge att SNPF inte kunde erbjuda plats till alla medlemmar som ville komma till Västerås i år. Det är INTE bra. Taket blev satt till 600 deltagare till konferensen och det vore kortsiktigt tänkande av styrelsen att ta in alla och lägga ner verksamheten kommande år, av ekonomiska skäl. Det kan inte ha varit den tanken Thomas Cederqvist m.fl. hade vid starten i Hindås Vi är för närvarande medlemmar, vilket är nytt rekord för föreningen. Tänk om vi även kunde slå nytt rekord i antalet betalda medlemsavgifter i år Just nu är det 870 medlemmar som inte betalt 150 kronor! Frågan är: Hur skall vi gå vidare och behålla den goda nivån avseende föreläsare, lokaler och boende UTAN framtida prisökningar. Tråkigt nog får vi allt svårare att få våra formella arbetsgivare att förstå att SNPF är en ideell förenings som behöver ekonomiskt stöd. Men glädjande nog har vi ett flertal privata aktörer som tar steget fram istället och stödjer vår verksamhet ekonomiskt. Förra året fick vi ett stipendium på dollar av Amerikanska ambassaden i Stockholm i syfte att fördjupa och förbättra vårt samarbete med liknande föreningar i USA. Vill passa på att tacka särskilt tacka Pia Hansen och Jan Israelsson för detta. Avslutningsvis vill jag uppmärksamma miljöhjältarna ifrån Göteborg som trots ständig motvind under tre dagar cyklade till konferensen i Västerås. Vilka kollegor som cyklat, ja det var självmarkerande. Man behövde bara titta efter gänget som stod vid alla föreläsningar och på bankettmiddagen. 2 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 2-10

4 Info från styrelsen Nyhet! Stödmedlem Stöttepelare Vi får då och då in ansökningar om medlemskap i SNPF som vi tyvärr måste avslå. För att bli antagen som medlem ska man enligt stadgarna vara anställd eller tidigare anställd inom rättsväsendet, eller i vissa fall kunna erbjudas medlemskap efter prövning av styrelsen om särskilda skäl föreligger. För alla er andra som gärna vill tillhöra Narkotikapolisföreningen kommer vi att från mitten av augusti i år kunna erbjuda ett stödmedlemskap i SNPF. Det innebär att man får tidningen i brevlådan samt två extra nyhetsbrev under året. Vidare kommer annan digital information att sändas ut, såsom erbjudanden om kurser som ligger utanför de ordinarie medlemskonferenserna. Mer information kommer på hemsidan För företag kommer vi också att lansera erbjudanden om att bli Stöttepelare i SNPF. Detta gör vi tillsammans med vår samarbetspartner Mediahuset i Göteborg. Även om detta kommer utförligare information att presenteras på hemsidan. Droginfo är tillbaka på hemsidan Under ett antal år hade vi möjlighet att publicera Narkotikainformation, Senaste nytt i notisform, på vår hemsida. Bladet producerades t.o.m av Jan Westling på Länskriminalen i Stockholm och har sedan legat nere några månader. Nu har Christoffer Bohman, som arbetar med narkotikafrågor på Polishögskolan i Solna, åtagit sig uppgiften att leverera ett nytt droginfo varje månad. Mer på hemsidan Nu finns också SNPF:s verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll samt foton från konferensen i Västerås på hemsidans Medlemsinfo för den intresserade. Där finns också den PowerPoint-presentation om metamfetamin som Jonas Hartelius framförde på konferensen. Redaktörens spalt Även om den traditionella sommarvärmen inte riktigt hade infunnit sig i Västerås, blev konferenshelgen återigen ett lyckat arrangemang och vi som arrangerat kunden pusta ut och luta oss tillbaka. Men inte särskilt länge eftersom förberedelserna inför nästa års konferens i Örebro redan har börjat. Det blir den 25.e stora utbildningskonferensen i ordningen sedan föreningen bildades, och därmed ett litet jubileum som kommer att uppmärksammas på något sätt. Nu har ni alla möjligheter att vara med och påverka och komma med synpunkter och förslag. Förutom reportage och bilder från konferensen, ägnas detta nummer åt artiklar och reportage från olika platser och miljöer i Europa. Vi har samlat resereportage från medlemmar som varit på besök i Turkiet, Kosovo och London. Dessutom medverkar sambandsmännen i Vilnius och vid Europol med skildringar från sina respektive arbetsfält. Om läget i länderna på västra Balkan skriver vår vice ordförande Anders Stolpe, som bevakat området under sina två år som rådgivare vid OSCE i Belgrad. För tillfället tillförs drogmarknaderna i Sverige och i Europa en mängd nya droger. Aldrig förr har så många nya substanser blivit narkotikaklassade i Sverige som under se senaste två-tre åren. Men tar man bort ett preparat kommer genast fem nya. Regeringens planerade åtgärder mot drogepidemin har skjutits framåt i tiden och när de väl införs är det tveksamt vilken effekt det får. Den obyråkratiska drogmarknaden ligger alltid steget före. Trevlig sommar GUNNAR HERMANSSON SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

5 Konferensen i Västerås 2010 Konferensen i Väste TEXT OCH FOTO: GUNNAR HERMANSSON Länspolismästaren Lars Hallberg hälsade konferensdeltagarna välkomna till Västerås och uppmuntrade till fortsatt arbete i kampen mot droger. I ett kylslaget Västerås samlades 600 SNPFmedlemmar den 7-9 maj för att delta i årets stora utbildningskonferens. Den var som vanligt mer än fullbokad och deltagarna var överlag, enligt den feedback vi fått, mycket nöjda med arrangemanget. Femton av Sveriges utsända sambandsmän i Europa och i Thailand gästade konferensen och presenterades på scen av Lena Larsson, Rikskriminalpolisen/IPO (längst t h) En av konferensdeltagarna var kommissarie Per-Erik Lundberg, gammal välkänd narkotikapolis i Västerås som helt nyligen valdes till ny förbundsordförande i RNS. Konferensen inleddes i Aros Congress Centers stora kongresshall på fredagseftermiddagen med ett kort och kärnfullt anförande av SNPF:s ordförande Mika Jörnelius. Därefter talade Västmanlands länspolismästare Lars Hallberg. Han underströk hur viktigt det är att arbeta mot det ständigt ökande drogmissbruket och inte minst vara uppmärksam på vad som sker på Internet. Vi ska tillsammans kämpa för att ingen riksdag i Sverige någonsin ska legalisera det egna bruket av narkotika, avslutade länspolismästaren. Som vanligt delades några stipendier ut under konferensens första dag, och vilka som i år premierades kan ni se på sidan 66. Fredagens huvudnummer på scenen var det till synes omaka paret Mia Törnblom, vägledare i personlig utveckling, och Christer Karlsson, förbundsordförande i KRIS. Men nu vet vi att de har mycket gemensamt, såväl i förfluten tid som i nutid. Både Mia och Christer har ett trassligt förflutet med kriminalitet och tungt missbruk, men sedan tretton-fjorton år tillbaka är de drogfria och arbetar nu var och en på sitt sätt med att hjälpa och stötta medmänniskor. Christer Karlsson, KRIS Christer flyttade tidigt i livet med familjen från Kristianstad till Gubbängen i Stockholm. Han var stor, fet och pratade skånska. Dessutom hade han ADHD och var allmänt stökig. Han placerades i OBS-klass och hamnade till slut på ett uppfostringshem i Aspudden. Här träffade han killar som var några år äldre och han fick prova amfetamin, började stjäla bilar och åkte fast. I 30 år fortsatte hans liv med kriminalitet och missbruk och han har hunnit med att bli dömd 52 gånger för diverse brott. När Christer blev pappa 1984 började tankar på ett mer normalt liv ta form. Efter tio olika behandlingshem med återfall träffade han Mia Törnblom, som också var inne på behandling. De stöttade varandra i 6 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 2-10

6 erås blev en succé Konferensen i Västerås 2010 försöken till ett nytt liv, men Christer åkte fast igen och dömdes. Som nymuckad 46-åring fick han ingen ny chans på behandlingshem. En kompis, som han hade kontakt med varje dag, blev hans räddning. Christer började gå på regelbundna möten med AA. Efterhand föddes en idé i Christers huvud om att starta en förening för kriminella som ville ha ett normalt liv. Den 23 oktober 1997 bildades KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället, en ideell förening då med 11 medlemmar. Idag har KRIS 5500 medlemmar och är även representerade i Finland, Ryssland, Vitryssland och Ukraina. KRIS grundidé är att möta upp och ge stöd åt den som friges efter ett fängelsestraff och är motiverad att förändra sitt liv. Christer Karlsson är emot substitutionsbehandling med metadon och Subutex. Man fortsätter knarka men med annan langare. Mia Törnblom och Christer Karlsson var i strålande form och berättade om sina erfarenheter i livet från förr och vad de arbetar med idag. Mia Törnblom Även Mia Törnblom tycker att samhällets sätt att erbjuda metadon, Subutex och fria sprutor till missbrukare inte kan vara OK. Hon har egen erfarenhet av narkotikamissbruk, alltifrån centralstimulerande bantningspiller, som hon började med i Spanien i tonåren, till heroin senare i livet. Som 29-åring lyckades hon bryta mönstret och fick tillbaka lite av den självkänsla hon förlorade i tonåren. Mia är nu en välkänd coach och mental tränare och författare till fem böcker, bl.a. Självkänsla nu! och självbiografin Så dumt!. Mia Törnblom gav på sitt oerhört medryckande sätt de engagerade konferensdeltagarna ett flertal exempel på hur man kan träna och tänka för att stärka sin självkänsla. Ett av tipsen var att inte haka fast vid de misstag man gör och lägga dem på minnet, utan istället tänka på allt bra man gör varje dag och också att dagligen påminna sig om dessa positiva handlingar. Mia arbetar professionellt med att hjälpa individer, grupper och chefer i företag och myndigheter att träna mentalt, men en tredjedel av sin tid arbetar hon ideellt, t.ex. på SNPF-konferensen, vilket också uppskattades, inte minst av arrangörerna. Gotland Yard-polisen Erik Gutesson är en ovärderlig tillgång. Hans sång och musik var mycket uppskattad och dessutom agerade han toastmaster på banketten. Mer om konferensen på sidorna Efter bankettmiddagen spelade dansbandet Henko Benko Band både gamla och nya låtar som passade den dansanta och blandade publiken. SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

7 Tema: Europa Svenska sambandskontoret vid Europol i Haag TEXT: TOMMY EKSTRÖM, sambandsman vid Europol Europol kan beskrivas som ett europeiskt underrättelsecenter vars uppdrag är att stödja EU:s medlemsstater med analys- och expertkompetens beträffande allvarlig brottslighet som berör två eller fler medlemsstater. Europols högkvarter ligger i Haag, Nederländerna, och man har lite drygt 500 anställda. Europol har inga operativa befogenheter utan man biträder enbart sina samarbetspartners med analysstöd och expertkompetens. Europol lagrar information man får från sina samarbetspartners i flera olika system. Hjärtat i verksamheten är de 22 analysfilerna som kan liknas vid vad vi i Sverige kallar för SUR:ar. Samtliga medlemsstater i EU har sina egna sambandskontor vid Europol. Ytterligare nio länder har också valt att ha sambandsmän stationerade där, nämligen: Albanien, Kroatien, Schweiz, Norge, Canada, USA, Colombia, Australien och Island. USA representeras av företrädare för DEA, FBI, ATF och Secret Service. Interpol har också en sambandsman stationerad vid Europol. Europol har i sin tur sambandsmän utstationerade vid Interpols huvudkontor i Lyon och i Washington. I Washington representeras Europol av två svenskar som tidigare arbetat vid Rikskriminalpolisen. Sverige representeras av två poliser och en tulltjänsteman som arbetar på det Svenska sambandskontoret vid Europol i Haag. Sambandsmännen är inte en del av Europol utan representerar enbart sina respektive länder. Totalt sitter ungefär 150 sambandsmän från 36 olika länder samlade i en och samma del av Europols högkvarter. Sambandsmännen fungerar som en länk mellan sina respektive länder och Europol i operativa frågor. Sambandsmännen samarbetar också med varandra i operativa ärenden som berör deras respektive länder. I vissa av dessa ärenden fyller Europol en funktion genom att man lämnar biträde med analys och/eller expertkompetens. I andra ärenden är Europol inte involverat överhuvudtaget, utan samarbetet bedrivs endast bilateralt mellan de inblandade länderna. Europols roll i operativa ärenden är, som redan nämnts, av rent stödjande karaktär vad gäller analysoch expertkompetens. I det direkta samarbetet mellan de olika ländernas sambandsmän har man däremot tillgång till en helt annan verktygslåda, full av operativa möjligheter. För att ge en bild av vilka operativa möjligheter som finns via Europolsamarbetet följer här ett antal exempel från olika ärenden som hanterats vid det svenska sambandskontoret under 2009 och 2010: kopplade till smugglingsverksamhet skickades till Europol som inom 2 dagar levererade en analys-/träffrapport där det framgick att 110 nummer på listan fanns registrerade i Europols analysfiler sedan tidigare med kopplingar till bl.a. terrorism, människohandel och människosmuggling. Träffrapporten utvärderas för närvarande. Tommy Ekström från Polismyndigheten i Kalmar är en av Sveriges representanter vid Europol i Haag. I Europols databaser finns mängder av information som används i det brottsbekämpande arbetet inom EU. Foto: Europol 10 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 2-10

8 rapporter utifrån sökningar på personer, adresser, telefonnummer etc. i en global databas med uppgifter om över 150 miljoner företag i mer än 200 länder. Den aktuella databasen uppdateras med över 1,5 miljoner uppgifter varje dag. med husrannsakningar och förhör efter ett stort narkotikabeslag. Ärendet initierades en lördag och hanterade av de sambandsmän som alltid finns i beredskap. Rättshjälpen hanterades via Sveriges och Tjeckiens åklagare vid Eurojust i Haag vilket bidrog till den snabba handläggningen. Rättshjälpen översattes till tjeckiska av den tjeckiska polissambandsmannen och Sverige behövde därmed inte begära biträde av tolk i ärendet. bekräftelse på att uppgifter han fått om en person bosatt i ett sydeuropeiskt land stämde. Detta bekräftades ytterligare någon dag senare då den aktuella personen greps för grov brottslighet i Sverige. levererades digitalt till de svenska utredarna inom 7 timmar efter att ett grovt brott genomförts i Sverige där ett telefonnummer från det aktuella landet var intressant i sökandet efter gärningsmännen. Det aktuella landet tillhandahöll dessutom andra värdefulla upplysningar om den som brukade det aktuella telefonnumret. I det här fallet krävdes inte någon rättshjälp eftersom uppgifterna enbart begärdes för underrättelsebruk. land att man inlett telefonavlyssning och avsatt spaningsresurser för att biträda Sverige i ett ärende där behov av dessa åtgärder uppstått med kort varsel. Ingen rättshjälp krävdes i detta ärende eftersom det aktuella landet kunde vidta åtgärderna inom ramen för sin underrättelseverksamhet. Direktkontakt etablerades mellan de operativt ansvariga i respektive land för att säkerställa en så snabb och effektiv ärendehantering som möjligt. 16 husrannsakningar och 9 gripanden med anledning av att 24 så kallade ram raids genomförts mot MediaMarkt runt om i Europa under 2009 och Flera brott inträffade i Sverige, bl.a. i Norrköping och i Umeå. Gripandena föregicks av ett intensivt informationsutbyte och flera operativa samordningsmöten vid Europol och Eurojust där lokal polis och åklagare från Sverige deltog. Litauen vidtog spanings- och underrättelseåtgärder för att kartlägga de misstänkta och inom 14 dagar genomfördes ett koordinerat tillslag i Litauen med kollegor från Europol, Sverige och Österrike närvarande. Litauen avsatte själva 55 poliser för tillslaget. rats i en av Europols analysfiler har flera förundersökningar inletts. Europol har löpande lämnat analysstöd i ärendet. Ett antal länder i Europa har med mycket kort varsel (inom 24 timmar) lämnat biträde (eller varit beredda att lämna biträde) med spaning. Ett antal länder har också med mycket kort varsel (inom 24 timmar) verkställt (eller varit beredda att verkställa) telefonavlyssning. Via Europolnätverket har också information snabbt utbytts med flera länder utanför EU. Analysstöd till EU:s medlemsstater är en av Europols viktigaste funktioner. Foto: Europol Utöver de möjligheter till gränsöverskridande polissamarbete som finns inom EU (och via våra PTNsambandsmän runt om i världen) kan det också vara värt att nämna att det finns en överenskommelse mellan EU-länderna om att man får använda varandras bilaterala sambandsmän runt om i världen om man inte har någon egen sambandsman stationerad i ett visst land. Sverige har exempelvis via sambandskontoret vid Europol vid ett antal tillfällen under 2009 och 2010 använt Tysklands sambandsmän i bl.a. Egypten, Libanon, Tunisien, Bolivia, Argentina och Ghana i olika operativa svenska ärenden. Möjligheterna till internationellt polissamarbete inom EU är mycket goda. Även om det självklart också finns problem och svårigheter i vissa avseenden så är det väldigt mycket som faktiskt är möjligt. Om du har ärenden med internationella kopplingar får du mer än gärna höra av dig till Svenska sambandskontoret vid Europol i Haag så vi kan diskutera möjligheterna att hjälpa just dig, i ditt ärende. Från och med den 1 september 2010 är detta de svenska sambandsmännen vid Europol: arbetet vid kontoret) Du når dem enklast via GroupWise. Tema: Europa SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

9 Tema: Europa Rysk narkotikaspecialist: Nya åtgärder av rysk polis mot narkotikahandel Den ryske experten Georgij V. Zazulin, som varit polisöverste och chef för narkotikapolisen i S:t Petersburg, arbetar idag vid stadens universitet. Ryssland har under hela 1900-talet deltagit i de internationella strävandena att begränsa användningen av narkotika till vetenskapliga och medicinska syften. Målet för rysk narkotikapolitik är att minska antalet missbrukare och antalet drogrelaterade brott. Hur går de viktigaste narkotikaflödena till och från Ryssland? Zazulin berättar att mesta delen av narkotika till Ryssland kommer från före detta sovjetiska republiker i Kaukasus, från Lettland, Estland och Litauen, från Kazakstan, Ukraina, Vitryssland, Moldavien, men också från Afghanistan, Pakistan, Kina, Iran, Turkiet, Sydamerika och Nordamerika, samt andra länder i Europa. Heroin kommer från bl.a. Afghanistan, Kirgizistan, Tadzjikistan och Uzbekistan. Kokain och amfetaminer smugglas från Baltikum och Finland till St. Petersburg för att fraktas vidare in i Ryssland. Cannabis införs från bl.a. Kirgizistan och Azerbajdzjan. Narkotika från Ryssland skickas till alla välkända drogmarknader i världen, största delen är afghanskt heroin. Ryssland är dock främst ett konsumentland för illegal narkotika. Hur många narkotikamissbrukare har Ryssland? Hälsovårdande myndigheter känner till runt missbrukare, säger Zazulin. Experter anser dock att antalet skall multipliceras med fem eller sex för att få fram verkliga siffror. Det skulle betyda omkring tre miljoner narkotikamissbrukare i en befolkning på 142 miljoner. Har rysk narkotikapolis särskilda befogenheter som att ta urinprov på missbrukare? Federal lagstiftning förbjuder narkotikamissbruk. Den som har narkotika i kroppen kan straffas med böter eller administrativ arrest upp till 15 dygn. Zazulin förklarar dock att det inte finns lika klara rutiner som i Sverige när det gäller ta urinprov. I dag tas sådana i Ryssland mest på nattklubbesökare. Georgij V. Zazulin har varit polisöverste och chef för narkotikapolisen i S:t Petersburg. Sedan 1999 är han regional direktör för Europeiska städer mot narkotika (ECAD) i Ryssland. Han är även docent i konfliktologi och forskare vid St.Petersburg:s statliga universitet. Foto: ECAD. Kompetensutveckling Hur är narkotikapolisen organiserad? Hur många narkotikapoliser har Ryssland? Ryska federala narkotikapolismyndigheten (FSKN) bildades 2003 på direktiv av president Putin. Den har medarbetare. Huvudkontoret ligger i Moskva. Myndigheten har även i uppdrag att utveckla den statliga antinarkotikapolitiken samt att mobilisera statens och samhällets resurser i kampen mot narkotika. Har ryska narkotikapoliser erfarenheter som kan vara särskilt intressanta för andra länder? Ryska narkotikapoliser har hög kompetens, det har påpekats av utländska regeringar i professionella sammanhang, noterar Zazulin med viss stolthet. Under flera år har narkotikapoliser från bl.a. Turkiet, Kazakstan och Bulgarien fått fortbildning i Ryssland. Sedan flera år finns gemensam utbildning av ryska och kinesiska narkotikapoliser. Denna typ av samarbete främjar även forskningen för kriminaltekniska laboratorier. En rysk kompetens som Zazulin anser vara intressant för andra länder är att leda komplicerade operativa insatser. Är det något i svenskt narkotikapolisarbete som ryska narkotikapoliser är särskilt intresserade av? Definitivt. Svenska kollegor gör ett betydelsefullt arbete för att tidigt upptäcka missbruk och rapportera till sociala myndigheter. Ryska poliser är intresserade av svenska kollegors arbete med Internet och användande av chatt för att spåra och influera ungdomar som intresserade av narkotika. Zazulin, som varit med på flera SNPF-konferenser, anser föreningens arbete vara en förebild, särskilt genom de många projekten. Utökat internationellt samarbete Vilken roll spelar Ryssland i det internationella narkotikakontrollsamarbetet? Zazulin förutsäger att FSKN kommer att få en allt större internationell roll. När han var polis på Förvaltningen för insatser mot narkotika kunde man bara drömma om att ha sambandsmän i ursprungsländerna. Idag är det verklighet. Antalet kommer att öka till 50. Zazulin understryker att Ryssland gör enorma insatser för att förhindra opiatproduktionen i Afghanistan. Han anser tveklöst att Ryssland även i fortsättningen kommer att stödja allt internationellt samarbete mot den sociala olycka som narkotikan utgör i världen. Intervju och översättning: Jonas Hartelius/ Janina Romanova. 12 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 2-10

10 Tema: Europa Litauisk kriminalitet i Norden TEXT: LARS NORBERG, polissambandsman i Litauen Litauen, som gränsar till Lettland, Ryssland, Vitryssland och Polen, har ca 3,4 miljoner invånare eller lika många som Estland och Lettland tillsammans. Cirka 85 procent är litauer, 5 procent ryssar och 6 procent polacker, övriga är vitryssar och andra utlänningar. Befolkningsmängden minskar för närvarande då man har en stor utvandring. Landet förklarade sig självständigt 1990, men Moskva svarade då med en ekonomisk blockad som övergick i rent våld. I januari 1991 stormade sovjetiska soldater TV-tornet i Vilnius och 14 personer dödades och flera hundra skadades. Våldet avbröts efter skarpa protester från omvärlden och Sverige och Danmark öppnade som första västländer ambassader i Litauen den 29 augusti Sverige har sambandsmän utplacerade i samtliga baltiska länder, poliser i Tallinn och Vilnius och en tullsambandsman i Riga. Svenska polissambandsmännen är underställda Rikskriminalpolisens sambandsmannaavdelning, som tillhör Enheten för Internationellt Polissamarbete IPO där jag normalt har min tjänst. Jag började som sambandsman i Vilnius den 1 september 2009, efter en introducering av min företrädare Jan-Anders Jönsson. Placeringen är på svenska ambassaden som ligger i ett mycket vackert område i gamla delen av Vilnius. Jag är även ackrediterad för Lettland men har mycket få ärenden där och tar oftast hjälp av tullsambandsmannen Janne Hyytäinen när något berör Lettland. Som bekant orsakar brottsligheten från Baltikum, och då främst Litauen, stora problem i de nordiska länderna av framförallt stölder och smuggling av amfetamin/metamfetamin. Dagligen inkommer förfrågningar till sambandskontoret om litauer som gripits eller litauiska fordon som setts i samband med stölder och inbrott i Norden, främst i Norge och Sverige. Några av mina vanligaste samarbetspartners i Litauen är Interpol Vilnius och den centrala narkotikaavdelningen, samt polisen i Kaunas där en mycket stor del av brottslingarna kommer ifrån. Stöldbrott Inbrott Media Markt: Ett större stöldärende som berört sambandskontoret var ett antal grova stölder och inbrott under sommaren 2009 mot Media Markt-butiker på olika platser i Sverige, från Skåne till Västerbotten. Gärningsmännen hade med stulna bilar forcerat ingångarna till butikerna efter att först ha sågat ner stålbalkar som finns framför ingångarna. Man fyllde bilarna med gods och lämnade sedan platsen. En fartkamera i närheten av en brottsplats hade fångat en bild på en trolig gärningsman och ett annat spår hittades på en parkeringsplats där DNA från en av gärningsmännen anträffats. Kontroll av passagerarlistor görs regelmässigt vid den här typen av ärenden där kriminella från de baltiska länderna misstänks vara inblandade. Färjelinjerna Riga-Stockholm och Klaipeda-Karlshamn brukar ofta användas av brottslingarna. Då ytterligare ett inbrott mot Media Markt gjordes i Norrköping i början av 2010, lyckades polisen efter en biljakt gripa tre av tjuvarna, medan ytterligare två kunde gripas på färjan i Frihamnen innan avgång till Riga. Gods kunde också beslagtas i en av de gripnas fordon på färjan. I Österrike greps en litauer under hösten 2009 i en stulen bil och han har i förhör berättat hur han och 14 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 2-10

11 Tema: Europa 7-8 kamrater genomfört ett stort antal inbrottsstölder i flera europeiska länder, samt de inbrott som gjordes i Sverige under 2009 mot Media Markt- butikerna. Österrikisk åklagare begärde att åtta personer i Litauen skulle gripas enligt en europeisk arresteringsorder och i mitten av april genomfördes gripanden och husrannsakningar i staden Tauragé. Svensk polis från Norrköping, polis från Österrike, poliser från EUROPOL i Litauen samt lokal polis från Tauragé deltog i aktionerna som blev mycket lyckade. Det här ärendet visar hur internationella de litauiska stöldligorna kan vara. Vad man som sambandsman kan vara behjälplig med i liknande ärenden är att bistå med brottsregisterinformation, fingeravtryck, foton, kontakter med åklagare där rättshjälp begärs, biträda nordisk polis/ åklagare i samband med besök under utredningar, biträda med information vid kontrollerade leveranser mm. Vidare att organisera och samordna arbetsmöten med nordisk polis och den litauiska polisen. Stölder i Västernorrland: Ett tips från en litauisk kollega om att några personer skulle resa till Sverige i syfte att begå stölder, ledde till att polisen i Västernorrland kunde övervaka några litauer som hyrt in sig utanför Torpshammar i Västernorrland. Omgående började stölder ske i ett område som sällan frekventerades av brottslighet. Vid hemresa via Frihamnen i Stockholm kunde bl.a. flera stulna fyrhjulingar beslagtas och en person gripas. Smuggling av metamfetamin Smugglingen av metamfetamin har som bekant blivit ett stort problem i framför allt Norge men även Sverige där tullens beslag ökade från ca 55 kilo 2008 till cirka 125 kilo I Norge beslagtogs 416 kilo metamfetamin 2009 mot 362 kilo året innan. Regelbundet grips litauer av svensk och norsk tull och de allra flesta påstår att de är på väg till Norge för att söka arbete. Beslag görs i konservburkar, mat, plastflaskor, reservdäck, bilbatterier, hålrum i bilar mm. Narkotikalagstiftning i Litauen Olaga innehav/smuggling av narkotika utan syfte att distribuera: böter eller fängelse högst två år. Olaga innehav/smuggling av mindre mängd narkotika med syfte att sälja: fängelse högst tre år. Olaga innehav/smuggling av större mängd narkotika med syfte att sälja: lägst två år och högst åtta år. Olaga innehav/smuggling/försäljning av mycket stor mängd narkotika: lägst fem år och högst 15 år. Försäljning till minderårig lägst tre år och högst 12 års fängelse. Hjälp till minderårig eller uppmuntra underårig att använda narkotika: lägst tre år och högst tio års fängelse. Lars Norberg (längst bort t h) deltar vid ett möte med den svenske rikspolischefen Bengt Svensson (t h) och polisledningen i Litauen. Metamfetamin håller idag på att ta över mycket av marknaden för amfetamin i Norden. Enligt narkotikapolisen i Litauen har man dock på senare tid kunnat se en tendens till att Ryssland, Vitryssland och Ukraina mer och mer blir en marknad för smugglingen av metamfetamin från Litauen. Tyvärr har bara ett större labb för tillverkning hittats under 2009 i Litauen. I maj hittade man ett labb utanför Kaunas och 50 kilo metamfetamin samt ytterligare 50 kilo som nästan var färdigt i produktion. Koppling fanns till Norge i ärendet. Ett ärende med smuggling av metamfetamin från Kaunasområdet avslöjades under hösten 2009, då två personer kunde gripas på Färöarna i färd med att resa till Island där en litauisk mottagare fanns. Cirka 3 kilo metamfetamin gömt i bilbatteri samt 4500 XTC tabletter hittades. Kontakt hölls under ärendets gång med polisen på Färöarna och Reykjavik. Tyvärr var man lite för het på gröten på Färöarna och grep männen istället för att låta dem åka vidare till Reykjavik där mottagaren väntade. Arbetet som polissambandsman i Vilnius är ofta mycket intensivt och som tidigare nämndes så är Norge och Sverige de mest frekventerade målen för de litauiska brottslingarna, men även Danmark berörs ibland och vid något enstaka fall Island. Finska ärenden sköter oftast den finske sambandsmannen i Tallinn och tullsambandsmannen i Riga. Mina huvudkontakter i Sverige och Norge är Rikskriminalpolisen/IPO och Kripos samt tull och gränspolis. Vidare sker en mycket stor del av kontakterna med lokala polisdistrikt i både Sverige och Norge. Till min ovärderliga hjälp har jag en svensktalande litauisk sekreterare. Att arbeta som sambandsman innebär en ständig beredskap 24 timmar om dygnet. Ett intressant, stimulerande, lärorikt, stundtals mycket intensivt men ofta uppskattat arbete. SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

12 Tema: Europa När vi badade i Egeiska havet 2009 TEXT: ANDERS STOLPE När vi som svenskar pratar om Grekland är det ett land vi sedan mer än 40 år haft som ett av våra mest populära semesterparadis som solturister, eller för att ta till oss mytologin och antikens historia. Många är vi som i bedårande solnedgång suttit på en blå pinnstol vid ett bord täckt med en blårutig duk i avvaktan av att till det kådiga retsinavinet avnjuta vad den lokala fiskaren fått som sin fångst från det kristallblåa havet. Kan det då finnas något annat mer obehagligt som pågår kring svenska turister när de njuter av grekisk gästfrihet under rogivet öluffande i den grekiska arkipelagen. Stavros Vatistas, chefsanalytiker vid Special Financial Service Investigation Service, YP.E.E, kan ge en bild av vad som pågick under sommarsäsongen Han vill kortfattat redogöra för modus operandi kring de kriminella grupperingarna i ett antal större narkotikaärenden. Kokainsmugglingar avslöjades i Thessaloniki Det första stora beslaget 2009 gjordes i hamnen i Thessaloniki där 70 kg kokain fanns i en container från Colombia med totallasten 18,8 ton plywood, 600 skivor. Det var tre väsentliga faktorer som gjorde beslaget möjligt. Man hade starka misstankar redan innan det lastades ombord i Turbo Colombia. Kokainbeslaget i Thessaloniki lyckades tack vare samverkan mellan Greklands nationella kriminalunderrättelseservice och DEA-kontoret i Aten. Mottagaren av kokainet visade sig vara en 36-åring som innehar en bulgarisk importfirma registrerad i just Thessaloniki. I en kontainer med 600 skivor plywood från Colombia hittades 70 kilo kokain. Ytterligare ett stort kokainbeslag kunde genomföras i Thessaloniki. En container anlände från Santa Cruz i Bolivia med innehåll av aluminiumskrot. I samarbete med DEA identifierades avsändande företag som ett bolivianskt spökföretag för narkotikasmuggling. Företaget har även en hemsida på nätet. Samma företag hade en månad tidigare skeppat en container till Bulgarien. Där beslagtogs i en hamn i Svarta havet 100 kg flytande kokain gömt i vinflaskor. Informationen sa att samma brottorganisation nu väntade på ytterligare en utskeppning. Containern skannades och genomlystes med röntgen och på bildskärmen framträdde något som kunde vara illegal last. När containern strippats kunde man konstatera att denna trojanska häst innehöll 447,3 kg kokain. Fem personer kunde gripas i Aten och Thessaloniki. Grupperingen bestod återigen av en bulgar med firma i Thessaloniki, fyra grekiska medborgare, inkluderande hjärnan bakom det hela, två kvinnor och en tullmäklare. Balkanrutten genom Grekland Grekland är en del av Balkanrutten och gränsstationen Kipi Evros mot Turkiet är för människo- och heroinsmugglarna ett nålsöga men upplevs av rättsväsendet som alltför poröst. Det är beläget i ett fattigt bergsområde med gamla traditioner av försörjning från illegal gränshandel och smuggling. Här bedrivs det främst profilering i kombination med traditionell kontroll av bilar vilket ger ett frekvent resultat. Vid två tillfällen i februari togs drygt 100 kilo heroin gömt i personbilar, och under sommaren togs flera bussresenärer med heroin i dubbelbottnade resväskor. Bil- och bussmuggling var inte längre någon framgångsfaktor för den kriminella organisationen utan nu fick man pröva andra vägar som istället fick leda över vatten där ingen nitisk Kivi Evros-tullare skulle kunna lägga krokben, var det i alla fall tänkt. Den nya brottsplanen var att få in kurirer från Turkiet med heroin i turistflödet på färjorna som trafikerar de grekiska öarna Kos, Rhodos, Kreta, Sporaderna samt Samos. Mellan den 6 augusti och 24 oktober togs sex kurirer på färjor från Turkiet med sammanlagt närmare 26 kilo heroin När man ser frekvensen och profilerna i den här delen av Balkanrutten kan man inte undgå att reflektera över vilka som erbjuds smuggeluppdragen. Det är en tydlig övervikt av unga som av allt att döma har en ekonomisk utsatthet. Man kan knappast utesluta att det kan spilla över på några av de många svenska ungdomar som ändå finns i detta geografiska område för att roa sig och själva kan hamna i en motsvarande utsatt position. Det finns skäl att hoppas på en bättre badsäsong SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 2-10

13 Tema: Europa Brunkol och cigarettrök i Kosovo TEXT OCH FOTO: ANKI KARLGREN OCH JÖRGEN HAMMARSTEDT, LKP NARKR, GÖTEBORG I vårt arbete på narkotikaroteln i Göteborg kommer vi ofta i kontakt med personer från Balkan och oftast Kosovo. Då två kollegor från vår grupp nu tjänstgör i EUlex surveillance unit i Pristina såg vi en möjlighet att få en egen bild av hur narkotikaproblematiken hanteras i Kosovo. Med hjälp av SNPF:s resebidrag blev denna resa möjlig under fyra dagar i november När vi landade i Kosovos huvudstad Pristina, möttes vi av regn, dimma och en tung doft av brunkol. Kulturchocken mildrades då vår tillfälligt frånvarande gruppchef Håkan Carstensen mötte oss och på inhemskt vis forcerade den kaotiska eftermiddagstrafiken. Överväldigade pustade vi ut då vi inkvarterade oss i huset hos Håkan och hans tre svenska EUlex kollegor. Kvällen avslutades på en av Pristinas bättre restauranger tillsammans med fem andra svenska kollegor som berättade anekdoter från sin tjänstgöring. Snabbt ökande narkotikamissbruk Med Håkan som guide och chaufför åkte vi dagen efter till Nico Stark, Nordic Liaison Officer i Pristina. Nico berättade om sitt arbete som nordisk sambandsman. En tjänst han tillträdde sju månader tidigare. Nico hade hjälpt oss och tagit kontakt med Kosovopolisens spanings- och narkotikaavdelning och ordnat vårt studiebesök. Han följde oss genom den hårt trafikerade innerstaden till KP:s (Kosovo Police) högkvarter. Vi fick träffa Bahri Shala, tf chef för sektionen för organiserad brottslighet DOC (Directorate of organized crime). Vi fick också träffa stf chef för motsvarigheten till narkotikaroteln, några utredare och några spanare. De gav oss en bild av narkotikabrottsligheten och hur de arbetar. forts s SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 2-10

14 Tema: Europa Studiebesök på Kosovopolisens Directorate of Organized Crime. Från vänstar sambandsmannen Nico Stark, tf chef för DOC Bahri Shala med en medarbetare och en tolk. Enligt Shala är drogproblematiken ganska ung i Kosovo, men den har i snabb takt ökat av flera anledningar. Det är dels Kosovos placering i Europa, brist på ett fungerande rättssystem under en lång tid och stor förflyttning på människor inom och utanför landets gränser. Utbredd fattigdom, arbetslöshet, outvecklad ekonomi och brist på förebyggande arbete har också bidragit till att droghandel och missbruk kraftigt ökar i Kosovo. Om man ser till missbruket är det i huvudsak marijuana och heroin som är de stora drogerna i Kosovo. Heroinet är relativt billigt i förhållande till t.ex. kokain. Den billigaste drogen är marijuana och man uppskattar att ca 55 procent av missbrukarna använder det. Marijuanan odlas i majsfälten på landsbygden. Tolv narkotikaspanare i hela Kosovo I Pristina arbetar narkotikasektionen, som består av 8 utredare/samordnare, utifrån tips och information. Precis som hos oss hade de en särskild enhet för informatörshantering. När det behövs spaning i ett ärende, måste de först få åklagarbeslut för att få spana mot en specifik person. Likaså krävdes tillstånd från åklagare för att de skulle få kalla in spaningsteamet. Spaningsfoto eller iakttagelser underkändes som bevis om en åklagare tidigare inte hade beslutat om att bedriva spaning mot personen. Shala berättade att det var frustrerande att ha en kurir på väg in eller ut ur landet med narkotika och inte få stanna bilen förrän en åklagare beslutat om det. Spaningsteamet, som var det enda i Kosovo, bestod av 12 man (egentligen ska de vara 20 st). De arbetar under DOC och har hela Kosovo som arbetsfält och används av alla avdelningar. Spanarna själva vittnade om mycket långa arbetspass, där gränsen för hur länge de kunde jobba var nådd när de inte längre kunde hålla sig vakna. Ingripanden gjorde de själva, maskerade. Övertidsersättning existerade inte, utan det var tid mot tid som gällde. Spanarna berättade att de sällan hade möjlighet att ta ut sin ledighet. De uppskattade att de hade ca 500 övertidstimmar per år och spanare. Spanarnas månadslön låg på 250 euro i månaden! De fick heller ingen ersättning för utlägg, vilket kunde skapa problem när deras objekt hade möten och åt middagar som kostade motsvarande deras månadslön. Vår föreställning om deras arbetsmetoder fick sig en törn då de visade sig ha precis samma möjligheter rent materialmässigt och med tekniska hjälpmedel. Resterna av sprängda hus, varningsskylt för minor påminde om kriget i Kosovo för några år sedan. 26 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 2-10

15 Tema: Europa De nyrekryterade spanarna inledde med 6 månaders utbildning och ett års prövotid. De hade återkommande vidareutbildningar bl.a. i Turkiet och Bulgarien. I viss mån hade de bättre förutsättningar än vi, t.ex. möjlighet att byta registreringsskyltar på sina bilar och att de var utlokaliserade i ett så kallat safe house. Korruption och bristande samarbete Det som framstod som ett av de största problemen var brist på samarbete mellan olika avdelningar och långa beslutsvägar. Dåligt integrerade datasystem och svårt att hemlighålla informationen var också negativa faktorer. Det finns t.ex. inget fungerande mantalsregister eftersom det förr sköttes av Serbien och att man nu får bygga upp ett nytt. För att få information om en speciell person i en mindre stad, var man tvungen, att i många led, ta kontakt med den lokala polisen. Med detta följde stor risk för läckor och misstro poliser emellan. Vi frågade om förekomsten av bestickning och korruption. Spanare och utredare sa att de inte kommit i kontakt med bestickning och tror att korruption i så fall förekommer på en högre nivå. Ett uppmärksammat fall under 2009 var ett beslag på 47 kg heroin som i april stals ifrån Kosovopolisens huvudkontor i Pristina. I den utredningen har det varit svårt att komma någon vart med utredningen och efter sju månader har de fortfarande ingen ny information. Narkotikapoliserna berättade att en av de vanligaste smuggelvägarna in till Kosovo var via Makedonien/ Montenegro/Albanien. När narkotikan, oftast heroin, kommer till Kosovo, blandas det ut för att få större mängder. De uppskattar att de inkommande partierna ligger på ca 20 kg innan utblandning. Kurirerna värvas oftast bland släkt och vänner då det ses som lättförtjänt och välbetalt arbete. Den senaste trenden som man upplevt i Kosovo är att man företrädesvis väljer kvinnor eller utländska kurirer i utlandsregistrerade fordon t.ex. kroater och nordeuropéer eftersom kosovoalbaner löper större risk att kontrolleras vid gränserna. Det är inte helt ovanligt att en del kurirer är ovetande om att de smugglar narkotika. Ofta delar man också upp sträckan så att en bil körs kortare sträckor av flera kurirer, ovetandes om varandra. Det var ett intressant och givande möte med vår motsvarighet i Pristina. Något förvånade insåg vi att det trots allt inte var så stor skillnad på våra arbetsmetoder. Med spaningsteamets önskemål om att göra studiebesök hos oss skildes våra vägar och Nico lotsade oss åter genom staden. Rundtur i Kosovo Nästföljande dag åkte vi en rundtur i landet som till ytan är att jämföra med Skåne. Invånarantalet i landet är drygt två miljoner varav de flesta är albaner. Vi åkte västerut och fick se en helt annan sida av landet. Smala vägar slingrade sig genom ett kuperat och vackert landskap. Den intensiva trafiken byttes mot delvis ödsliga vägar med en och annan hästvagn. Resterna av sprängda hus, varningsskylt för minor påminde dock om ett ganska nyvunnet lugn. Vi besökte staden Dakovica och den närbelägna gränsstationen till Albanien för att slutligen hamna i staden Peja, där den organiserade brottsligheten har ett starkt fäste. Vår kollega Mona Norberg, stationerad i Peja, bjöd på lunch och visade runt oss i staden. Avresedagen ägnades åt att besöka våra kollegor Håkan och Rogers arbetsplats EUlex, där vi fick en rundvandring i deras lokaler och en kort inblick i deras vardag. Deras Surveillance Team arbetar inte som rådgivare som många andra gör. De utreder och spanar i egna ärenden. Vistelsen i Kosovo avslutades med en lunch på en serbisk restaurang i utkanten av Pristina tillsammans med Nico Stark. Kontrasterna var påtagliga när vi åtta timmar senare satt hemma i soffan och försökte smälta intrycken. Den påtagliga brunkolsdoften, avgaserna och den ständigt närvarande cigarettröken är väl det som vi kommer att sakna minst Tack till SNPF, Nico Stark och Håkan Carstensen utan vilka denna mycket intressanta studieresa inte hade varit möjligt. Kosovo har ett kuperat och vackert landskap, inte större än Skåne. SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

16 Tema: Europa Länderna på västra Balkan - transitpunkter för narkotika och prekursorer TEXT: ANDERS STOLPE Västra Balkan är en tummelplats för diverse aktörer i de olika traffickingbranscherna, vare sig det gäller narkotika, prekursorer, vapen eller människor. Kopplingar finns in i många delar av det internationella kriminella nätverket. Rotelchefen Michele Tarlao, Lorenteggios Polisdistrikt, Milano har en bakgrund med arbete för EUkommissionen i framförallt i Bosnien och Italien. Avseende arbetet med att spåra prekursorerna menar han att det är hög tid att det får ett särskilt fokus i de internationella operativa narkotikaärendena, så att såväl ursprung som slutdestination kan fastställas i mycket högre utsträckning. Hanteringen av prekursorer har idag blivit en alltmer avancerad verksamhet där lönsamheten ökat markant de senare åren. Förr var förhållningssättet till prekursorer bland kriminella organisationer att den hanteringen utgjorde en slags service som inte genererade särskilt stora vinster. Idag är den hanteringen mycket lukrativ och värdet per kilo i Kina blir mångdubblat innan det når laboratorierna, helt i jämförelse med narkotikans pris från framställning till missbrukarledet. På västra Balkan framställs ingen narkotika förutom de cannabisodlingar för skunkframställning som finns i Albanien. Kriminella organisationer på Balkan styr flödet av narkotika och prekursorer mellan laboratorierna i Turkiet och Sydamerika, med inblandning från motsvarande intressenter från dessa miljöer men också med organisatörer i Västafrika och Ryssland. Det är inte alltid betalningsmedlet blir pengar, utan det kan röra sig om vapen, vilket i sig inte förbättrar den svåra situation som finns med att följa just penningflödet. Ett annat modus är att etablera spökföretag för att sedan med falska dokument inhandla kemikalier i Nederländerna för vidare transport österut. I det bredare globala perspektivet finns motsvarande spökföretag etablerade i USA, Kina, Singapore, Panama och Nigeria. Europol försöker genom sitt nätverk att få fram underrättelser och operativa insatser. Tyvärr är det fortfarande så att det är de personliga kontakterna som fungerar bättre än det officiella nätverkens kanaler som alltid kännetecknats av långsam administration. Ett annat problem i arbetet med internationell organiserad kriminalitet är att information i form av kriminalunderrättelser och bevisinhämtning genom spaning eller utredning, kommer att erkännas när saken prövas i domstol i annat land. Här återstår mycket för EU att uniformera, annars blir det snart näst intill omöjligt att få de avancerade organisatörerna av transnationell narkotikahandel dömda och att kunna förverka de medel man åtkommit genom brott. Det får inte glömmas bort att det var droghanteringen som användes som finansiering för 90-talets krig på Balkan och splittringen av det forna Jugoslavien. Som ett resultat av detta kom en dramatisk ökning av och mutation till droghantering i hela sydöstra Europa. Regionen har blivit en korridor för illegal narkotikatrafik med korsvägar och kopplingar för kriminella klaners verksamhet. Balkanregionen är idealisk för narkotikahantering och penetrering av marknaderna i väst och öst. Det strategisk lämpliga geografiska läget erbjuder tillgång till narkotikamarknaderna i Västeuropa, Ukraina och Ryssland, där välståndet ökat i modern tid och de rättsvårdande myndigheterna har inte getts tillfälle att i tillräcklig grad erbjuda ett motstånd. Polisen förstör en cannabisodling i Albanien. 30 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 2-10

17 Albanien Dede Gjoka, narkotikaexpert i Statliga Albanska Polisen, berättar att det enda narkotikapreparat som produceras i landet är marijuana och Albanien är regionens största producent. Idag drivs odlingarna i syfte att få fram skunk, vilket ger en bra avkastning i smugglingen mot Europa. Cannabis sativa odlas i ensliga bergsområden och på årlig basis beslagtar och förstör polisen ca fullgångna plantor. Albansk polis söker samarbete med andra länder med vissa framgångar. Under 2009 ledde ett samarbete med Tyskland till ett beslag av 40 kg heroin och med Monte Negro 2,6 kg kokain vilket var rekord för Albanien. Syntetdroger är ytterst sällsynta och har utgjorts av mindre beslag av ecstasy. Bilden är annars att mängder hanterad narkotika är på nedgående och priserna ökar. Albansk polis har dagliga kontakter med Kosovo i gemensamma narkotikautredningar. Kosovo I Kosovo vill chefen för narkotikaroteln i Pristina, Bekim Halilja, särskilt peka på det faktum att där inte finns någon kriminell organisation av maffiatyp som uppträder våldsamt. Det är en väl etablerad och överdriven mediaskröna som fått spridning internationellt. I Kosovo finns små välorganiserade kriminella grupper som är mottagliga för samarbete med andra grupper oavsett etnicitet eller religion. Money talks. Organisationerna är strukturerade med starka familjeband och släkten är ofta genom nylig emigration brett utspridd internationellt. De här organisationerna är ständigt engagerade i allehanda kriminella aktiviteter. Som nyligen utropad självständig stat har Kosovo antagit ett regelverk för internationellt samarbete baserat på nationell lagstiftning, bilaterala överenskommelser och EULEX samverkan. Beslagsstatistiken som är tillgänglig för 2009 ger 44,6 kg heroin, 177,4 kg marijuana, 9,2 kg hasch, 2,1 kg kokain samt 40 ecstasytabletter. 56 personer har sammantaget gripits i herointrafiken vid gränsövergångarna. Tema: Europa Kroatien har ett strategiskt läge för narkotikasmugglare och en omfattande kontainertrafik från alla världsdelar. Kroatien Kriminella kroater har en särskild talang när det gäller narkotikaaffärer. Detta hävdar Inspektör Drazen Rastovic vid Nationella Kroatiska Polisen Ingen narkotika produceras eller odlas i landet. Kroatien har ett strategiskt läge i narkotikasmugglingen med alla sina hamnar och idag en omfattande kontainerhantering från alla världsdelar. I Adriatiska havets enorma arkipelag pågår mer eller mindre året runt all slags båttrafik med internationell flagg eller anknytning, en infrastruktur och logistik som faller ett senare led av narkotikadistribution väl i händerna. Organiserad kriminalitet har i Kroatien funnit att kokainaffärer är vida mer lönsamma än de man gör med heroin. Mot den här bakgrunden har de kroatiska myndigheterna fått erfarenheter om rutter och utbyte av kriminalunderrättelser för att möjliggöra snabba åtgärder. Kroatisk polis är beredd till all internationell samverkan men ser det som en nödvändighet att det går via de etablerade officiella kanalerna. Man erfar dock att det gamla förhållningssättet att hemlighålla relevant information fortfarande gäller i många länder, samtidigt som man på en del håll aldrig lämnar information kring egna medborgare. Att man i ett land avslutar en narkotikautredning utan att förmedla erhållen information till ett annat land för att möjliggöra identifiering av bakmännen, är förkastligt. Bosnien och Hercegovina Landet har ingen geografisk kontakt med havet och det heroin som kommer från Turkiet anländer i motorfordon. Dragoslav Rubez, samordnare på State Investigation and Protection Agency, SIPA, som är både federationen och Republica Serbskas nationella kriminalpolis kan notera en ökad smuggling av kokain från Sydamerika. Kokainet kommer med postpaket. Bosnien är per definition positionerad på Balkanrutten och är i huvudsak transitland. Missbruket i landet har sedan en tid bestått av heroin och marijuana och en viss etablering för kokainet är i vardande. Narkotikabekämpningen kännetecknas av problem med olika regelverk mellan regionerna. Den politiska splittring som råder försvårar utbytet av samordning och utbyte av relevanta kriminalunderrättelser. I Bosnien är man inte tillfredsställda med hur kontakterna är med övriga Europa, man känner att man borde få mer stöd i att utveckla utredningsmetodiken och spaningsteknik. Monte Negro Miodrag Lakovic, Chef för Nationella Narkotikapolisen, Podgorica, kan berätta om operation Pidgeon som avslutades Operationen riktades mot smuggling av marijuana från Albanien till Monte Negro och FYROM. Spaningsarbetet pågick i 2 år och resulterade i att 25 personer greps och 2,5 ton av cannabisprodukter kunde beslagtas. I utvärderingen av operationen finns det ändå anledning att vara kritisk. Samabetet mellan olika enheter fungerade inte fullt ut och det sakandes en vilja att göra en mer fördjupad utredning för att söka bakmännen. Andra hinder fanns av mer organisatorisk struktur där det inte riktigt gick att etablera tillräckliga personella resurser och erfarna utredare togs till annan verksamhet. SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

18 Tema: Europa Turkiet - ett transitland för narkotika TEXT OCH FOTO: ÅSA DALBERG OCH MATS FRIMAN Mats Friman, polisen i Uppsala, utsågs till årets PTN-stipendiat vid SNPF:s utbildningskonferens i Göteborg Det var första året som detta stipendium utdelades och det innebär att mottagaren får besöka en valfri polis- eller tullsambandsman i Europa. Valet blev Turkiet med tanke på landets strategiska läge mellan Europa och Asien. Resan gjordes i mars 2010 och SNPF:s representant på resan var Åsa Dahlberg. IAnkara tjänstgör Jens Mortensen som sambandsman för PTN (Polis- och tullsamarbete mellan de nordiska länderna) sedan 4 år tillbaka. KOM, den nationella polisen Det finns ca poliser i Turkiet. Landet har en befolkning av ca 75 miljoner invånare. De narkotikabrottsbekämpande enheterna ligger under inrikesministeriet. Man arbetar väldigt aktivt på att stoppa narkotikatrafiken genom landet eftersom man anser sig vara ett transitland för främst heroin och opium till Europa. PTN-sambandsmannen Jens Mortensen. Han och hans fru Rita visade oss det bästa av Ankara. En av svärdigheterna var det nya Turkiets faders mausoleum Mustafa Kemal Ataturk. En stor byggnad med en sarkofag där han själv låg begravd, vad vi trodde. Han ligger i en krypta under själva sarkofagen som man passerar förbi när man går runt i museet. Museet är uppbyggt runt Ataturks privata samlingar och ger en historielektion om vad han gjort för landet. Där finns en stor samling tavlor som uppvisar hans storhet som person och hjälte. Han enade landet, besegrade de allierad med Grekland i spetsen efter första världskriget och införde det latinska alfabetet, efternamn m.m. Det var klart sevärt och kan rekommenderas till att besökas. Aydin Oguz, chef för polisens narkotikaavdelning i Ankara, flankerad av Åsa Dahlberg och Mats Friman. Ett av de polisiära besöken var på KOM i Ankara, vilket motsvarar svenska Rikskrim/GOB:en, med inriktning på bekämpning av narkotika och organiserad brottlighet. Chefen Ay Bulent, med titeln superintendent, tog emot oss och visade oss runt. Därefter tog Aydin Oguz, chef för narkotikaavdelningen, över och gjorde en presentation om deras organisation. Han berättade att de var en nationell avdelning som genomförde operationer i hela Turkiet och som även deltog i olika internationella ärenden personer arbetar i denna organisation av dem var utlokaliserade i de olika provinserna. KOM 34 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 2-10

19 Tema: Europa var organiserade i 8 olika divisioner/avdelningar som var inriktade på olika preparatområden såsom kokain och opium. Transitland för heroin och syntetdroger De finns 3 st olika routes för heroinet från Afghanistan och Iran till Europa. Via Svarta havet, Balkan samt den östra via Medelhavet. Man såg Turkiets som ett transitland på grund av dess geografiska placering mot Europa samt även mot länder i Asien såsom Japan och Saudiarabien m.fl. De ansåg sig även vara transitland från Europa till Afghanistan och Iran med kemiska substanser som måste finnas med i samband med utvinningen och framställning av heroin, men även syntetiska droger som ecstasy, captagon och metamfetamin. En av de mest intressanta uppgifterna gjorde gällande att man misstänkte att Iran börjat tillverka metamfetamin i mobila laboratorier. Fram till 2009 hade man inga beslag av detta preparat i Turkiet. Under andra halvåret 2009 tog man 76 kilo metamfetamin i 12 olika operationer. 34 personer greps, varav 29 var iranier och 5 japaner. Det var troligtvis avsett för markanden i Sydostasien. Priset för metamfetamin i Japan ligger betydligt högre är i Europa. Man kan fundera vad detta kommer att innebär i framtiden för den globala exploateringen av narkotikahandeln. Kommer Europa också att bli mottagare av detta metamfetamin? Eftersom Turkiet gränsar till Iran är det stora mängder heroin och opium som kommer från Afghanistan via Iran till Turkiet producerade Afghanistan 6900 ton opium på en areal av km², vilket motsvarar ca 93 procent av världsmarknaden. I Turkiet tog man det året i beslag ca 15 ton heroin som var på väg mot Europa. Man anser sig ha ett gott samarbete med andra länder. I Turkiet finns det 59 poliser/officers från 25 länder, och Turkiet har i sin tur 8 poliser i 8 länder. De har även utbyte av underrättelse och säkerhet med 73 länder, samt gott samarbete med internationella organisationer såsom Interpol, ECO, UNODC, m.fl genomfördes 92 kontrollerade leveranser med 20 olika länder. Beslagen under denna tidsperiod var 1800 kg heroin, 2072 kg hasch, 267 kg morfinbas 97 kg opium, 66 kg kokain, tabletter captagon (amfetamintabletter) främst till Saud Arabien och Japan samt ectasy. Andra internationella operationer i samarbete med 24 olika länder under de senaste 5 åren gett beslag av bl.a kg heroin och ectasytabletter. Det fanns inte så många operationer med svensk inblandning mellan Det senaste var ett ärende där man beslagtagit 5 kilo opium. Det fanns endast ett tillfälle under samma period som svenskar hade gripits för narkotikabrott i Turkiet, två personer som togs med 7 gram hasch. Istanbul Vi besökte även Istanbul och fick möjligheten att träffa Bilal Aktas, chef för narkotikaavdelning på flygplatsen som bestod av 25 poliser samt 11 hundar. Flygplatsen har 950 starter och landningar per dygn med resenärer, och personalen uppskattades till personer. Bilal Aktas berättade om två av de senast gjorda beslagen på flygplatsen. En person som kom med flyg från Lagos i Nigeria, samt en från Paraguay som kom med flyg från San Paulo i Brasilien. På dessa anträffades ca 4 kg kokain. En var sväljare och en hade kokain i en resväska. Kokainsmugglingen till Turkiet kommer oftast från dessa städer. Båda smugglarna togs ut genom profiling. Polisen i Turkiet gick igenom passagerarlister för att hitta kurirer. Enligt Bilal sparas alla passagerarlistor på resenärer som någon gång hade rest till eller via Turkiet. De kunde se om en person hade rest in fler år tillbaka i tiden. I Istanbul och vid gränsen mot Iran gjordes 97 procent av alla opiumbeslag, vilket var 707 kg under Cannabisbeslagen var störst i provinsen sydöstra Anatoli, som gränsar mot Syrien och Iran. Där togs 25 ton som motsvarar 40 procent av landets beslag. Antal gripna för narkotikabrott, bruk, smuggling, langning m.m., var personer under De hade även något de kallade för Narco-Terrorism, som hade en omsättning på 65 miljarder per år. Det var i handeln med opium och andra opiater från Afghanistan som terroristorganisationer var inblandade på alla nivåer. Mellan genomfördes i Turkiet 359 sådana operationer med 807 misstänkta, samt beslag av 22 ton hasch, 4305 kg morfin, 4111 kg heroin, 27 ton kemikalier och två avslöjade laboratorier. Eget missbruk i Turkiet är straffbart, men det var svårt att få svar på hur stort missbruket var. De fanns siffror från 2007 där det fram att 2.9 procent av ungdomarna hade prövat narkotika. Hur den undersökningen genomfördes och hur många som utfrågades är okänt greps 2358 personer som använde någon form av narkotika. Av dessa missbrukade 1974 hasch, 305 heroin och endast 14 kokain. Internationell narkotikapolisutbildning Vi besökte även en skola för utbildning för narkotikapoliser, TADOC. Det är ett FN-projekt inom UNODOC som endast riktar in sig på bekämpning av narkotika samt organiserad brottlighet. Vid denna skola utbildades narkotikapoliser från hela världen. De flesta kom från närliggande länder som Iran, Afghanistan, Saudiarabien, Turkmenistan och Pakistan. Undervisningen bygger på preparatkännedom, kriminalunderrättelsetjänst, riskanalyser, penningtvätt, teknikspaning och annan spaning. Skolan finns bara på tre ställen i världen, USA, Japan och Turkiet. Finns mera att läsa om detta på Internet Besöket väldigt givande och intressant i många avseenden och vi blev mycket väl omhändertagna av sambandsmannen Jens Mortensen, hans fru Rita och Jens assistent Zuhal, som även hjälpte till med tolkning. Ett stort tack också till SNPF för stipendiet. SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

20 Tema: Europa London by night - en återblick i framtiden TEXT: CHRISTOFFER BOHMAN, CITYPOLISEN STOCKHOLM Det sägs att London är Sveriges fjärde största stad - grundat på antalet svenskar som är bosatta där. Det är således inte så konstigt att många influenser från just London nått våra svenska storstäder. Historisk sett kan många krogrelaterade vanor gällande narkotika spåras tillbaka till London och då framförallt användandet av kokain. Det är därför jag, efter denna resa, med viss rädsla ser på vår framtid... Den 19 november 2009 reste jag till London för att åka med Metropolitans Club and Vice Unit en helg - en grupp som jobbar med våld, vapen, droger och prostitution i krogmiljö. Syftet med resan var att få inblick i deras arbetsmetoder för att se om det fanns möjlighet att tillämpa några av dessa på vårt arbete hemma i Sverige. Jag ville också lära mig mer om deras kameraövervakningssystem och narkotikapolitik samt hur dessa används i det operativa arbetet. Grovt våld vanligt i London nattetid Det hela började med att jag fick skriva under ett papper där jag i stort sett befriade Metropolitan från allt ansvar vid eventuella olycksfall. De hängde sedan på mig en tung väst och presenterade mig för ambulansföraren som skulle åka med i våran bil. Vi brukar ha med en kille från ambulansen om det skulle hända oss något, berättade mina kollegor. Förståeligt är nog att jag blev lite nervös och mina nyuppkomna farhågor besannades redan samma kväll då jag bevittnade fler knivskärningar än jag gjort i min hela polisiära karriär. Vid ett tillfälle var det endast 10 minuter mellan två av dem. Jag fick uppleva en stad med mycket grovt våld och många incidenter där vapen var inblandade. Gruppen jag åkte med förklarade att detta var ett vanligt inslag i Londons nattliv. Endast två dagar innan min ankomst blev en man skjuten i huvudet på ett dansgolv och avled. Min uppfattning är att detta grova våld var ett resultat av de gäng som bildats i förorten i kombination med den extremt höga alkoholkonsumtionen. Det var mycket folk i rörelse i hela staden på natten och jag har aldrig sett så mycket fylla, folk låg i drivor utanför pubar och nattklubbar. Jag blev mycket imponerad av polisens samarbete med just ambulans och de läkare som jobbade operativt. Då jag först tyckte det kändes onödigt med en ambulansförare i bilen insåg jag snabbt hur effektivt det var. Vid flertalet tillfällen visste polisen hur brottsplatsen såg ut innan de anlände tack vare det utbredda kamerasystem som finns i London (CCTV). Varje gång ett jobb gick ut så svarade första bil CCTV och menade att polisradion skulle rikta kamerorna mot platsen. Det fungerade förvånansvärt bra och många poliser sade att de inte skulle kunna jobba utan det. Även de krogar vi besökte hade kameror som var knutna till just CCTV, ingen av dessa hade under 30 kameror. Narkotikamissbrukare går fria Att det förekommer mycket narkotika och prostitution i London fick jag erfara redan första kvällen. Efter endast två minuters promenad i SOHO klev en ung man fram och frågade; - Do you need some green pills? En minut senare frågade en man om jag inte ville följa med en våning upp. Då jag i mitt vardagliga arbete jobbar med narkotikabrott och missbrukare på gatunivå så kliade det kraftigt i mina fingrar då jag under helgen såg många narkotikapåverkade personer. När det till och med stod personer bredvid polisbilen och rökte gräs var jag tvungen att ställa frågan: Hur jobbar ni mot narkotika på gatunivå? Det gör vi inte. Då hade vi fått bygga typ tusen fängelser till, svarade gruppchefen. 38 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 2-10

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats.

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats. Ingen narkotika inga missbrukare Om det inte finns någon narkotika så finns det inte några missbrukare. Så enkelt är det i teorin, men verkligheten ser annorlunda ut. Narkotika måste bekämpas på många

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Internationell jämförelse

Internationell jämförelse Diagram 26. En internationell jämförelse. ESPAD-undersökningen genomförd 2003 Andelen elever motsvarande åk.9 som någon gång provat narkotika Kunskapskällar n PrevU (Preventions- och utvecklingsenheten)

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

ORGANISERAD BROTTSLIGHET

ORGANISERAD BROTTSLIGHET ORGANISERAD BROTTSLIGHET WALTER KEGÖ Senior Fellow Detective Superintendent Västra Finnbodavägen 2 131 30 Nacka-Stockholm Tel: +46(0)8-41056968 E-mail: wkegö@isdp.eu PRESENTATION Narkotikindustrin i världen

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

SNPF:s årskonferens i Göteborg 24-26 april 2009

SNPF:s årskonferens i Göteborg 24-26 april 2009 SNPF:s årskonferens i Göteborg 24-26 april 2009 Inledningsanförande av SNPF:s ordförande Thomas Ekman Välkomna till Göteborg och Svenska Narkotikapolisföreningens tjugotredje utbildningskonferens. Ett

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Sida 1 (7) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen 2012-09-03 ÅM-A 2012/1292. Ert datum

Sida 1 (7) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen 2012-09-03 ÅM-A 2012/1292. Ert datum Sida 1 (7) Ert datum Straffmätning i narkotikamål rättsläget i september 2012 Högsta domstolen har i 12 under 2011 och 2012 meddelade domar gällande narkotikabrott gjort generella uttalanden i fråga om

Läs mer

PRIME For Life - Nyhetsbrev. Hej alla instruktörer och programledare!

PRIME For Life - Nyhetsbrev. Hej alla instruktörer och programledare! PRIME For Life - Nyhetsbrev Hej alla instruktörer och programledare! Fortbildningen Tiden går och snart är det två månader sedan vi genomförde vår fortbildning i Norrköping tillsammans med Kriminalvården.

Läs mer

SNPF:s årskonferens i Göteborg 24-26 april 2009

SNPF:s årskonferens i Göteborg 24-26 april 2009 SNPF:s årskonferens i Göteborg 24-26 april 2009 Storskaliga cannabisodlingar i svenska småhus Polisen i norra Skåne slog till mot tolv större marijuanaodlingar inomhus under sommaren 2008. Det har sedan

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner

Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Visste du detta om alkohol och cannabis? I samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner Alkohol och olyckor Vi lever i ett land där många ser alkohol som en naturlig del av livet. Vid privata fester

Läs mer

Europeiska unionens medlemsstater har under 2002 genomfört sex (6) gemensamma tullaktioner.

Europeiska unionens medlemsstater har under 2002 genomfört sex (6) gemensamma tullaktioner. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 4 juni 2003 (3.7) (OR. en) 10035/03 ENFOCUSTOM 20 NOT från: Ordförandeskapet till: Arbetsgruppen för tullsamarbete Föreg. dok. nr: 8353/02 ENFOCUSTOM 17 + COR 1, 13428/02

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2006: SJUNKANDE PRISER PÅ NARKOTIKA, ÖKANDE BESLAG Narkotikan i Europa nu billigare än någonsin

ÅRSRAPPORT 2006: SJUNKANDE PRISER PÅ NARKOTIKA, ÖKANDE BESLAG Narkotikan i Europa nu billigare än någonsin ÅRSRAPPORT 2006: SJUNKANDE PRISER PÅ NARKOTIKA, ÖKANDE BESLAG Narkotikan i Europa nu billigare än någonsin (23.11.2006 LISSABON) De senaste fem åren har priset sjunkit på de illegala drogerna på Europas

Läs mer

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel

GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel GMP Regelverk inom radioaktiva läkemedel Maria Ingevaldsson Läkemedelsinspektör Utbildningsdag vårmöte 2013 Innehåll GMP PIC/S och EU Svensk lagstiftning LVFS 1999:4 Läkemedelsverkets föreskrifter och

Läs mer

Innehåll. Bilaga: Beslagsstatistik... 35

Innehåll. Bilaga: Beslagsstatistik... 35 Drogsituationen L Ä G E S B I L D I S V E R I G E 2 0 0 8 2 0 0 9 D R O G S I T U AT I O N E N I S V E R I G E E N R A P P O RT AV R I K S K R I M I N A L P O L I S E N O C H T U L LV E R K E T D R O

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Internationell utblick - Cannabistrender

Internationell utblick - Cannabistrender Internationell utblick - Cannabistrender - statistik, policy, legalisering etc Joakim Strandberg, Internationell narkotikarapportering Cannabismarknaden i EU Ökad inhemsk produktion efter kunskapsutbyte

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott

Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott Sida 1 (5) Kammaråklagare Nicklas Lagrell Ert datum Er beteckning Åklagarmyndigheten Brottmålsavdelningen Yttrande i ÅM 2008/0391 FS./. Riksåklagaren ang. narkotikabrott Sammanfattning Jag bestrider ändring

Läs mer

Cannabis. Import? Import! Vad är CAN? utvecklingen i Sverige och Europa. Huvudkällor. Upplägg. Tillgänglighet. Cannabis saova

Cannabis. Import? Import! Vad är CAN? utvecklingen i Sverige och Europa. Huvudkällor. Upplägg. Tillgänglighet. Cannabis saova Minnesbilder från konferens om Cannabis, risker och åtgärder den 17 februari, 21. Vad är CAN? Cannabis utvecklingen i Sverige och Europa Ulf Gu:ormsson, CAN Konferens om cannabis - risker och åtgärder

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen.

Hans Öhlander. Presentation. Finanspolisen. vid. Kriminalunderrättelsetjänsten. Rikskriminalpolisen. Rikskriminalpolisen. Hans Öhlander Presentation av Finanspolisen Rikskriminalpolisen Finanspolisen vid Kriminalunderrättelsetjänsten Rikskriminalpolisen Rikskriminalpolisen Rikskriminalchef Sekretariat Huvudenhet för Kriminalunderrättelseverksamhet

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Människohandel för sexuella ändamål Lägesrapport

Människohandel för sexuella ändamål Lägesrapport Människohandel för sexuella ändamål Lägesrapport Lena Melin SamO-Kut Nord December 2008 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Uppdrag och syfte... 3 1.2. Inriktning och avgränsningar... 3 1.3. Metod... 3 2.

Läs mer

Strukturer baserade på medlemskap. Strukturer baserade på gemensam uppväxt eller bostadsområde

Strukturer baserade på medlemskap. Strukturer baserade på gemensam uppväxt eller bostadsområde DE KRIMINELLA STRUKTURERNA Strukturer baserade på medlemskap Strukturer baserade på medlemskap, även kallade självmarkerande gäng, bär ofta markeringar som tydliggör medlemskapet i gänget. Det finns även

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(2) Mnr BOGO/20110318-1 2011-03-18. Bogotá, D.C. Tommy Strömberg, Ambassadråd Jenny Jonsson, Praktikant.

Telemeddelande (A) Sid. 1(2) Mnr BOGO/20110318-1 2011-03-18. Bogotá, D.C. Tommy Strömberg, Ambassadråd Jenny Jonsson, Praktikant. Telemeddelande (A) Sid. 1(2) Mnr BOGO/20110318-1 2011-03-18 Bogotá, D.C. Tommy Strömberg, Ambassadråd Jenny Jonsson, Praktikant UD-AME Dnr 20 Narkotikafrågan i Colombia Sammanfattning: Colombia är enligt

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

DEN EUROPEISKA UTREDAREN SPÅRAR BROTTSLINGAR ÖVER GRÄNSERNA

DEN EUROPEISKA UTREDAREN SPÅRAR BROTTSLINGAR ÖVER GRÄNSERNA DEN EUROPEISKA UTREDAREN SPÅRAR BROTTSLINGAR ÖVER GRÄNSERNA SE Europeiska polisbyrån (Europol), 2011 Kopiering tillåten med angivande av källan. Omslagsfoto: Spansk polis Ett särskilt tack till utredarna

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

20 frågor om Kriminalvården

20 frågor om Kriminalvården 20 frågor om Kriminalvården Frågor och svar Duveholmsskolan Läsåret 2002-03 Innehållsförteckning HUR MÅNGA FÄNGELSER FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MÅNGA HÄKTEN FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MÅNGA FRIVÅRDSENHETER

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Lastbilsförares bältesanvändning

Lastbilsförares bältesanvändning Lastbilsförares bältesanvändning En undersökning genomförd av NTF Väst på uppdrag av Volvo Trucks Malin Lundgren Bältesanvändning i Sverige Trots att Sverige har hög bältesanvändning visar studier av dödsolyckor

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie

RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie RIKSÅKLAGAREN 2005-09-07 RÅ-A Agneta Blidberg, överåklagare RIKSPOLISSTYRELSEN RKP-102- Stefan Erlandsson, kriminalkommissarie Regeringen Justitiedepartementet Hemlig teleavlyssning m.m. vid förundersökning

Läs mer

ETT FÖRSÖK TILL SAKLIGT SAMTAL OM DET ORGANISERADE TIGGERIET. Sverigedemokraterna kommenterar Länsstyrelsens rapport 2014:10

ETT FÖRSÖK TILL SAKLIGT SAMTAL OM DET ORGANISERADE TIGGERIET. Sverigedemokraterna kommenterar Länsstyrelsens rapport 2014:10 ETT FÖRSÖK TILL SAKLIGT SAMTAL OM DET ORGANISERADE TIGGERIET Sverigedemokraterna kommenterar Länsstyrelsens rapport 201:10 INLEDNING Den fria rörligheten är en av EU:s grundpelare som ger människor möjlighet

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

www.krogarmotknark.se

www.krogarmotknark.se KROGAR MOT KNARK ÄR ETT NATIONELLT NÄTVERK BESTÅENDE AV REPRESENTANTER FRÅN KROGEN OCH MYNDIGHETER I 21 KOMMUNER KROGAR MOT KNARK ARBETAR FÖR ATT MINSKA OCH FÖRSVÅRA ANVÄNDANDET AV NARKOTIKA I KROGMILÖ

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Amfetamin - en kartläggning

Amfetamin - en kartläggning Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2005 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapport nr. 184 Amfetamin - en kartläggning Författare: Amfetamin, från tillverkaren till brukaren 2005-05-15 Sammanfattning

Läs mer

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen

VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015. 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen VÄGEN TILL EN POLISMYNDIGHET 2015 2013 10 21 Arbetet med Polissamordningen Vad? 21>1 Dagens 21 polismyndigheter, RPS och SKL slås samman Enig riksdag En enig riksdag bakom sammanslagningen Thomas Rolén

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g

S y s t e m b o l a g e t R e s a n d e i n f ö r s e l S m u g g l i n g H e m t i l l v e r k n i n g Nuläget för alkoholkonsumtion och skador Narkotikaanvändning och narkotikaskador 19 april 1 Upplägg 1. Hur har alkoholkonsumtionen förändrats och hur ser det ut i ett Europeiskt perspektiv?. Alkoholskadeutvecklingen

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2009

Narkotikakartläggning för 2009 KARTLÄGGNING 1(9) 21-4-11 Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-15 22 68 Narkotikakartläggning för 29 Bakgrund I elva år har det genomförts en kartläggning av personer med identifierat

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information.

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information. ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR 2002-09-16 Jourtelefon för medlemmar: 08-700 14 44 Arbetsgivarverket informerar kan även läsas på vår hemsida: www.arbetsgivarverket.se Box 3267, 103 65 STOCKHOLM (besöksadress

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 NORRBOTTEN Gifter i Bottenviken Det finska stålverket Outokumpu vill släppa ut mer gifter i Bottenviken. Men svenska myndigheter vill minska miljögifterna.

Läs mer