POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT"

Transkript

1 SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr 2/2010 TEMA: Europa Utbildningskonferensen i Västerås London by night en återblick i framtiden Svensk samverkansmodell mellan myndigheter saknas i USA Nya preparat och nya farlighetsbedömningar

2

3 Ordföranden har ordet Hej och tack för senast. I internationell jämförelse står sig Sverige fortfarande starkt med narkotikamissbruket på en relativt låg nivå. Det är ett resultat av en restriktiv narkotikapolitik och att de myndigheter, som är representerade på våra utbildningskonferenser, under ett antal år hade ekonomiska och personella resurser för effektiva insatser. Nu tycks det som om den restriktiva narkotikapolitiken är i vacklande. Narkotikaproblematiken hade i många år högsta prioritet i regleringsbrev och därmed i myndigheternas strategier och handlingsplaner. Framtagandet av polisens nationella strategi hamnade för snart tre år sedan i malpåse, och om inte malen käkat upp den så finns den tragiskt nog fortfarande kvar där. Tullens kapacitet på narkotikaområdet har under flera år reducerats. De kompensatoriska åtgärderna, som så vidlyftigt utlovades efter EU-inträdet, känns som läpparnas bekännelse. Det är idag mer än lovligt poröst i de eventuella hinder narkotikasmugglaren möter. Tullen måste få förstärkta resurser i flera av de frekventa smugglingszonerna. Narkotika är en gemensam nämnare i de flesta kriminella aktiviteter och en källa till ekonomiskt välstånd för de kriminella gängen. Att dessa strategiska brott inte prioriteras högre av statsmakterna, kommer att medföra konsekvenser för såväl brottsutvecklingen som i mänskligt lidande. Fokus i debatten har stannat vid fria sprutor och särskilt utrymme har använts i media att beundra de danska tokerierna med ett fritt heroin. Svenska Narkotikapolisföreningen vill vara mycket tydliga i våra krav. Rättsväsendets åtgärder mot narkotikaproblematiken måste snarast återfå högsta prioritet. En nationell strategi med tillhörande handlinsplan måste snarast komma på bordet. Relevanta resurser för implementering måste frigöras. Tyvärr måste jag medge att SNPF inte kunde erbjuda plats till alla medlemmar som ville komma till Västerås i år. Det är INTE bra. Taket blev satt till 600 deltagare till konferensen och det vore kortsiktigt tänkande av styrelsen att ta in alla och lägga ner verksamheten kommande år, av ekonomiska skäl. Det kan inte ha varit den tanken Thomas Cederqvist m.fl. hade vid starten i Hindås Vi är för närvarande medlemmar, vilket är nytt rekord för föreningen. Tänk om vi även kunde slå nytt rekord i antalet betalda medlemsavgifter i år Just nu är det 870 medlemmar som inte betalt 150 kronor! Frågan är: Hur skall vi gå vidare och behålla den goda nivån avseende föreläsare, lokaler och boende UTAN framtida prisökningar. Tråkigt nog får vi allt svårare att få våra formella arbetsgivare att förstå att SNPF är en ideell förenings som behöver ekonomiskt stöd. Men glädjande nog har vi ett flertal privata aktörer som tar steget fram istället och stödjer vår verksamhet ekonomiskt. Förra året fick vi ett stipendium på dollar av Amerikanska ambassaden i Stockholm i syfte att fördjupa och förbättra vårt samarbete med liknande föreningar i USA. Vill passa på att tacka särskilt tacka Pia Hansen och Jan Israelsson för detta. Avslutningsvis vill jag uppmärksamma miljöhjältarna ifrån Göteborg som trots ständig motvind under tre dagar cyklade till konferensen i Västerås. Vilka kollegor som cyklat, ja det var självmarkerande. Man behövde bara titta efter gänget som stod vid alla föreläsningar och på bankettmiddagen. 2 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 2-10

4 Info från styrelsen Nyhet! Stödmedlem Stöttepelare Vi får då och då in ansökningar om medlemskap i SNPF som vi tyvärr måste avslå. För att bli antagen som medlem ska man enligt stadgarna vara anställd eller tidigare anställd inom rättsväsendet, eller i vissa fall kunna erbjudas medlemskap efter prövning av styrelsen om särskilda skäl föreligger. För alla er andra som gärna vill tillhöra Narkotikapolisföreningen kommer vi att från mitten av augusti i år kunna erbjuda ett stödmedlemskap i SNPF. Det innebär att man får tidningen i brevlådan samt två extra nyhetsbrev under året. Vidare kommer annan digital information att sändas ut, såsom erbjudanden om kurser som ligger utanför de ordinarie medlemskonferenserna. Mer information kommer på hemsidan För företag kommer vi också att lansera erbjudanden om att bli Stöttepelare i SNPF. Detta gör vi tillsammans med vår samarbetspartner Mediahuset i Göteborg. Även om detta kommer utförligare information att presenteras på hemsidan. Droginfo är tillbaka på hemsidan Under ett antal år hade vi möjlighet att publicera Narkotikainformation, Senaste nytt i notisform, på vår hemsida. Bladet producerades t.o.m av Jan Westling på Länskriminalen i Stockholm och har sedan legat nere några månader. Nu har Christoffer Bohman, som arbetar med narkotikafrågor på Polishögskolan i Solna, åtagit sig uppgiften att leverera ett nytt droginfo varje månad. Mer på hemsidan Nu finns också SNPF:s verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll samt foton från konferensen i Västerås på hemsidans Medlemsinfo för den intresserade. Där finns också den PowerPoint-presentation om metamfetamin som Jonas Hartelius framförde på konferensen. Redaktörens spalt Även om den traditionella sommarvärmen inte riktigt hade infunnit sig i Västerås, blev konferenshelgen återigen ett lyckat arrangemang och vi som arrangerat kunden pusta ut och luta oss tillbaka. Men inte särskilt länge eftersom förberedelserna inför nästa års konferens i Örebro redan har börjat. Det blir den 25.e stora utbildningskonferensen i ordningen sedan föreningen bildades, och därmed ett litet jubileum som kommer att uppmärksammas på något sätt. Nu har ni alla möjligheter att vara med och påverka och komma med synpunkter och förslag. Förutom reportage och bilder från konferensen, ägnas detta nummer åt artiklar och reportage från olika platser och miljöer i Europa. Vi har samlat resereportage från medlemmar som varit på besök i Turkiet, Kosovo och London. Dessutom medverkar sambandsmännen i Vilnius och vid Europol med skildringar från sina respektive arbetsfält. Om läget i länderna på västra Balkan skriver vår vice ordförande Anders Stolpe, som bevakat området under sina två år som rådgivare vid OSCE i Belgrad. För tillfället tillförs drogmarknaderna i Sverige och i Europa en mängd nya droger. Aldrig förr har så många nya substanser blivit narkotikaklassade i Sverige som under se senaste två-tre åren. Men tar man bort ett preparat kommer genast fem nya. Regeringens planerade åtgärder mot drogepidemin har skjutits framåt i tiden och när de väl införs är det tveksamt vilken effekt det får. Den obyråkratiska drogmarknaden ligger alltid steget före. Trevlig sommar GUNNAR HERMANSSON SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

5 Konferensen i Västerås 2010 Konferensen i Väste TEXT OCH FOTO: GUNNAR HERMANSSON Länspolismästaren Lars Hallberg hälsade konferensdeltagarna välkomna till Västerås och uppmuntrade till fortsatt arbete i kampen mot droger. I ett kylslaget Västerås samlades 600 SNPFmedlemmar den 7-9 maj för att delta i årets stora utbildningskonferens. Den var som vanligt mer än fullbokad och deltagarna var överlag, enligt den feedback vi fått, mycket nöjda med arrangemanget. Femton av Sveriges utsända sambandsmän i Europa och i Thailand gästade konferensen och presenterades på scen av Lena Larsson, Rikskriminalpolisen/IPO (längst t h) En av konferensdeltagarna var kommissarie Per-Erik Lundberg, gammal välkänd narkotikapolis i Västerås som helt nyligen valdes till ny förbundsordförande i RNS. Konferensen inleddes i Aros Congress Centers stora kongresshall på fredagseftermiddagen med ett kort och kärnfullt anförande av SNPF:s ordförande Mika Jörnelius. Därefter talade Västmanlands länspolismästare Lars Hallberg. Han underströk hur viktigt det är att arbeta mot det ständigt ökande drogmissbruket och inte minst vara uppmärksam på vad som sker på Internet. Vi ska tillsammans kämpa för att ingen riksdag i Sverige någonsin ska legalisera det egna bruket av narkotika, avslutade länspolismästaren. Som vanligt delades några stipendier ut under konferensens första dag, och vilka som i år premierades kan ni se på sidan 66. Fredagens huvudnummer på scenen var det till synes omaka paret Mia Törnblom, vägledare i personlig utveckling, och Christer Karlsson, förbundsordförande i KRIS. Men nu vet vi att de har mycket gemensamt, såväl i förfluten tid som i nutid. Både Mia och Christer har ett trassligt förflutet med kriminalitet och tungt missbruk, men sedan tretton-fjorton år tillbaka är de drogfria och arbetar nu var och en på sitt sätt med att hjälpa och stötta medmänniskor. Christer Karlsson, KRIS Christer flyttade tidigt i livet med familjen från Kristianstad till Gubbängen i Stockholm. Han var stor, fet och pratade skånska. Dessutom hade han ADHD och var allmänt stökig. Han placerades i OBS-klass och hamnade till slut på ett uppfostringshem i Aspudden. Här träffade han killar som var några år äldre och han fick prova amfetamin, började stjäla bilar och åkte fast. I 30 år fortsatte hans liv med kriminalitet och missbruk och han har hunnit med att bli dömd 52 gånger för diverse brott. När Christer blev pappa 1984 började tankar på ett mer normalt liv ta form. Efter tio olika behandlingshem med återfall träffade han Mia Törnblom, som också var inne på behandling. De stöttade varandra i 6 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 2-10

6 erås blev en succé Konferensen i Västerås 2010 försöken till ett nytt liv, men Christer åkte fast igen och dömdes. Som nymuckad 46-åring fick han ingen ny chans på behandlingshem. En kompis, som han hade kontakt med varje dag, blev hans räddning. Christer började gå på regelbundna möten med AA. Efterhand föddes en idé i Christers huvud om att starta en förening för kriminella som ville ha ett normalt liv. Den 23 oktober 1997 bildades KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället, en ideell förening då med 11 medlemmar. Idag har KRIS 5500 medlemmar och är även representerade i Finland, Ryssland, Vitryssland och Ukraina. KRIS grundidé är att möta upp och ge stöd åt den som friges efter ett fängelsestraff och är motiverad att förändra sitt liv. Christer Karlsson är emot substitutionsbehandling med metadon och Subutex. Man fortsätter knarka men med annan langare. Mia Törnblom och Christer Karlsson var i strålande form och berättade om sina erfarenheter i livet från förr och vad de arbetar med idag. Mia Törnblom Även Mia Törnblom tycker att samhällets sätt att erbjuda metadon, Subutex och fria sprutor till missbrukare inte kan vara OK. Hon har egen erfarenhet av narkotikamissbruk, alltifrån centralstimulerande bantningspiller, som hon började med i Spanien i tonåren, till heroin senare i livet. Som 29-åring lyckades hon bryta mönstret och fick tillbaka lite av den självkänsla hon förlorade i tonåren. Mia är nu en välkänd coach och mental tränare och författare till fem böcker, bl.a. Självkänsla nu! och självbiografin Så dumt!. Mia Törnblom gav på sitt oerhört medryckande sätt de engagerade konferensdeltagarna ett flertal exempel på hur man kan träna och tänka för att stärka sin självkänsla. Ett av tipsen var att inte haka fast vid de misstag man gör och lägga dem på minnet, utan istället tänka på allt bra man gör varje dag och också att dagligen påminna sig om dessa positiva handlingar. Mia arbetar professionellt med att hjälpa individer, grupper och chefer i företag och myndigheter att träna mentalt, men en tredjedel av sin tid arbetar hon ideellt, t.ex. på SNPF-konferensen, vilket också uppskattades, inte minst av arrangörerna. Gotland Yard-polisen Erik Gutesson är en ovärderlig tillgång. Hans sång och musik var mycket uppskattad och dessutom agerade han toastmaster på banketten. Mer om konferensen på sidorna Efter bankettmiddagen spelade dansbandet Henko Benko Band både gamla och nya låtar som passade den dansanta och blandade publiken. SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

7 Tema: Europa Svenska sambandskontoret vid Europol i Haag TEXT: TOMMY EKSTRÖM, sambandsman vid Europol Europol kan beskrivas som ett europeiskt underrättelsecenter vars uppdrag är att stödja EU:s medlemsstater med analys- och expertkompetens beträffande allvarlig brottslighet som berör två eller fler medlemsstater. Europols högkvarter ligger i Haag, Nederländerna, och man har lite drygt 500 anställda. Europol har inga operativa befogenheter utan man biträder enbart sina samarbetspartners med analysstöd och expertkompetens. Europol lagrar information man får från sina samarbetspartners i flera olika system. Hjärtat i verksamheten är de 22 analysfilerna som kan liknas vid vad vi i Sverige kallar för SUR:ar. Samtliga medlemsstater i EU har sina egna sambandskontor vid Europol. Ytterligare nio länder har också valt att ha sambandsmän stationerade där, nämligen: Albanien, Kroatien, Schweiz, Norge, Canada, USA, Colombia, Australien och Island. USA representeras av företrädare för DEA, FBI, ATF och Secret Service. Interpol har också en sambandsman stationerad vid Europol. Europol har i sin tur sambandsmän utstationerade vid Interpols huvudkontor i Lyon och i Washington. I Washington representeras Europol av två svenskar som tidigare arbetat vid Rikskriminalpolisen. Sverige representeras av två poliser och en tulltjänsteman som arbetar på det Svenska sambandskontoret vid Europol i Haag. Sambandsmännen är inte en del av Europol utan representerar enbart sina respektive länder. Totalt sitter ungefär 150 sambandsmän från 36 olika länder samlade i en och samma del av Europols högkvarter. Sambandsmännen fungerar som en länk mellan sina respektive länder och Europol i operativa frågor. Sambandsmännen samarbetar också med varandra i operativa ärenden som berör deras respektive länder. I vissa av dessa ärenden fyller Europol en funktion genom att man lämnar biträde med analys och/eller expertkompetens. I andra ärenden är Europol inte involverat överhuvudtaget, utan samarbetet bedrivs endast bilateralt mellan de inblandade länderna. Europols roll i operativa ärenden är, som redan nämnts, av rent stödjande karaktär vad gäller analysoch expertkompetens. I det direkta samarbetet mellan de olika ländernas sambandsmän har man däremot tillgång till en helt annan verktygslåda, full av operativa möjligheter. För att ge en bild av vilka operativa möjligheter som finns via Europolsamarbetet följer här ett antal exempel från olika ärenden som hanterats vid det svenska sambandskontoret under 2009 och 2010: kopplade till smugglingsverksamhet skickades till Europol som inom 2 dagar levererade en analys-/träffrapport där det framgick att 110 nummer på listan fanns registrerade i Europols analysfiler sedan tidigare med kopplingar till bl.a. terrorism, människohandel och människosmuggling. Träffrapporten utvärderas för närvarande. Tommy Ekström från Polismyndigheten i Kalmar är en av Sveriges representanter vid Europol i Haag. I Europols databaser finns mängder av information som används i det brottsbekämpande arbetet inom EU. Foto: Europol 10 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 2-10

8 rapporter utifrån sökningar på personer, adresser, telefonnummer etc. i en global databas med uppgifter om över 150 miljoner företag i mer än 200 länder. Den aktuella databasen uppdateras med över 1,5 miljoner uppgifter varje dag. med husrannsakningar och förhör efter ett stort narkotikabeslag. Ärendet initierades en lördag och hanterade av de sambandsmän som alltid finns i beredskap. Rättshjälpen hanterades via Sveriges och Tjeckiens åklagare vid Eurojust i Haag vilket bidrog till den snabba handläggningen. Rättshjälpen översattes till tjeckiska av den tjeckiska polissambandsmannen och Sverige behövde därmed inte begära biträde av tolk i ärendet. bekräftelse på att uppgifter han fått om en person bosatt i ett sydeuropeiskt land stämde. Detta bekräftades ytterligare någon dag senare då den aktuella personen greps för grov brottslighet i Sverige. levererades digitalt till de svenska utredarna inom 7 timmar efter att ett grovt brott genomförts i Sverige där ett telefonnummer från det aktuella landet var intressant i sökandet efter gärningsmännen. Det aktuella landet tillhandahöll dessutom andra värdefulla upplysningar om den som brukade det aktuella telefonnumret. I det här fallet krävdes inte någon rättshjälp eftersom uppgifterna enbart begärdes för underrättelsebruk. land att man inlett telefonavlyssning och avsatt spaningsresurser för att biträda Sverige i ett ärende där behov av dessa åtgärder uppstått med kort varsel. Ingen rättshjälp krävdes i detta ärende eftersom det aktuella landet kunde vidta åtgärderna inom ramen för sin underrättelseverksamhet. Direktkontakt etablerades mellan de operativt ansvariga i respektive land för att säkerställa en så snabb och effektiv ärendehantering som möjligt. 16 husrannsakningar och 9 gripanden med anledning av att 24 så kallade ram raids genomförts mot MediaMarkt runt om i Europa under 2009 och Flera brott inträffade i Sverige, bl.a. i Norrköping och i Umeå. Gripandena föregicks av ett intensivt informationsutbyte och flera operativa samordningsmöten vid Europol och Eurojust där lokal polis och åklagare från Sverige deltog. Litauen vidtog spanings- och underrättelseåtgärder för att kartlägga de misstänkta och inom 14 dagar genomfördes ett koordinerat tillslag i Litauen med kollegor från Europol, Sverige och Österrike närvarande. Litauen avsatte själva 55 poliser för tillslaget. rats i en av Europols analysfiler har flera förundersökningar inletts. Europol har löpande lämnat analysstöd i ärendet. Ett antal länder i Europa har med mycket kort varsel (inom 24 timmar) lämnat biträde (eller varit beredda att lämna biträde) med spaning. Ett antal länder har också med mycket kort varsel (inom 24 timmar) verkställt (eller varit beredda att verkställa) telefonavlyssning. Via Europolnätverket har också information snabbt utbytts med flera länder utanför EU. Analysstöd till EU:s medlemsstater är en av Europols viktigaste funktioner. Foto: Europol Utöver de möjligheter till gränsöverskridande polissamarbete som finns inom EU (och via våra PTNsambandsmän runt om i världen) kan det också vara värt att nämna att det finns en överenskommelse mellan EU-länderna om att man får använda varandras bilaterala sambandsmän runt om i världen om man inte har någon egen sambandsman stationerad i ett visst land. Sverige har exempelvis via sambandskontoret vid Europol vid ett antal tillfällen under 2009 och 2010 använt Tysklands sambandsmän i bl.a. Egypten, Libanon, Tunisien, Bolivia, Argentina och Ghana i olika operativa svenska ärenden. Möjligheterna till internationellt polissamarbete inom EU är mycket goda. Även om det självklart också finns problem och svårigheter i vissa avseenden så är det väldigt mycket som faktiskt är möjligt. Om du har ärenden med internationella kopplingar får du mer än gärna höra av dig till Svenska sambandskontoret vid Europol i Haag så vi kan diskutera möjligheterna att hjälpa just dig, i ditt ärende. Från och med den 1 september 2010 är detta de svenska sambandsmännen vid Europol: arbetet vid kontoret) Du når dem enklast via GroupWise. Tema: Europa SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

9 Tema: Europa Rysk narkotikaspecialist: Nya åtgärder av rysk polis mot narkotikahandel Den ryske experten Georgij V. Zazulin, som varit polisöverste och chef för narkotikapolisen i S:t Petersburg, arbetar idag vid stadens universitet. Ryssland har under hela 1900-talet deltagit i de internationella strävandena att begränsa användningen av narkotika till vetenskapliga och medicinska syften. Målet för rysk narkotikapolitik är att minska antalet missbrukare och antalet drogrelaterade brott. Hur går de viktigaste narkotikaflödena till och från Ryssland? Zazulin berättar att mesta delen av narkotika till Ryssland kommer från före detta sovjetiska republiker i Kaukasus, från Lettland, Estland och Litauen, från Kazakstan, Ukraina, Vitryssland, Moldavien, men också från Afghanistan, Pakistan, Kina, Iran, Turkiet, Sydamerika och Nordamerika, samt andra länder i Europa. Heroin kommer från bl.a. Afghanistan, Kirgizistan, Tadzjikistan och Uzbekistan. Kokain och amfetaminer smugglas från Baltikum och Finland till St. Petersburg för att fraktas vidare in i Ryssland. Cannabis införs från bl.a. Kirgizistan och Azerbajdzjan. Narkotika från Ryssland skickas till alla välkända drogmarknader i världen, största delen är afghanskt heroin. Ryssland är dock främst ett konsumentland för illegal narkotika. Hur många narkotikamissbrukare har Ryssland? Hälsovårdande myndigheter känner till runt missbrukare, säger Zazulin. Experter anser dock att antalet skall multipliceras med fem eller sex för att få fram verkliga siffror. Det skulle betyda omkring tre miljoner narkotikamissbrukare i en befolkning på 142 miljoner. Har rysk narkotikapolis särskilda befogenheter som att ta urinprov på missbrukare? Federal lagstiftning förbjuder narkotikamissbruk. Den som har narkotika i kroppen kan straffas med böter eller administrativ arrest upp till 15 dygn. Zazulin förklarar dock att det inte finns lika klara rutiner som i Sverige när det gäller ta urinprov. I dag tas sådana i Ryssland mest på nattklubbesökare. Georgij V. Zazulin har varit polisöverste och chef för narkotikapolisen i S:t Petersburg. Sedan 1999 är han regional direktör för Europeiska städer mot narkotika (ECAD) i Ryssland. Han är även docent i konfliktologi och forskare vid St.Petersburg:s statliga universitet. Foto: ECAD. Kompetensutveckling Hur är narkotikapolisen organiserad? Hur många narkotikapoliser har Ryssland? Ryska federala narkotikapolismyndigheten (FSKN) bildades 2003 på direktiv av president Putin. Den har medarbetare. Huvudkontoret ligger i Moskva. Myndigheten har även i uppdrag att utveckla den statliga antinarkotikapolitiken samt att mobilisera statens och samhällets resurser i kampen mot narkotika. Har ryska narkotikapoliser erfarenheter som kan vara särskilt intressanta för andra länder? Ryska narkotikapoliser har hög kompetens, det har påpekats av utländska regeringar i professionella sammanhang, noterar Zazulin med viss stolthet. Under flera år har narkotikapoliser från bl.a. Turkiet, Kazakstan och Bulgarien fått fortbildning i Ryssland. Sedan flera år finns gemensam utbildning av ryska och kinesiska narkotikapoliser. Denna typ av samarbete främjar även forskningen för kriminaltekniska laboratorier. En rysk kompetens som Zazulin anser vara intressant för andra länder är att leda komplicerade operativa insatser. Är det något i svenskt narkotikapolisarbete som ryska narkotikapoliser är särskilt intresserade av? Definitivt. Svenska kollegor gör ett betydelsefullt arbete för att tidigt upptäcka missbruk och rapportera till sociala myndigheter. Ryska poliser är intresserade av svenska kollegors arbete med Internet och användande av chatt för att spåra och influera ungdomar som intresserade av narkotika. Zazulin, som varit med på flera SNPF-konferenser, anser föreningens arbete vara en förebild, särskilt genom de många projekten. Utökat internationellt samarbete Vilken roll spelar Ryssland i det internationella narkotikakontrollsamarbetet? Zazulin förutsäger att FSKN kommer att få en allt större internationell roll. När han var polis på Förvaltningen för insatser mot narkotika kunde man bara drömma om att ha sambandsmän i ursprungsländerna. Idag är det verklighet. Antalet kommer att öka till 50. Zazulin understryker att Ryssland gör enorma insatser för att förhindra opiatproduktionen i Afghanistan. Han anser tveklöst att Ryssland även i fortsättningen kommer att stödja allt internationellt samarbete mot den sociala olycka som narkotikan utgör i världen. Intervju och översättning: Jonas Hartelius/ Janina Romanova. 12 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 2-10

10 Tema: Europa Litauisk kriminalitet i Norden TEXT: LARS NORBERG, polissambandsman i Litauen Litauen, som gränsar till Lettland, Ryssland, Vitryssland och Polen, har ca 3,4 miljoner invånare eller lika många som Estland och Lettland tillsammans. Cirka 85 procent är litauer, 5 procent ryssar och 6 procent polacker, övriga är vitryssar och andra utlänningar. Befolkningsmängden minskar för närvarande då man har en stor utvandring. Landet förklarade sig självständigt 1990, men Moskva svarade då med en ekonomisk blockad som övergick i rent våld. I januari 1991 stormade sovjetiska soldater TV-tornet i Vilnius och 14 personer dödades och flera hundra skadades. Våldet avbröts efter skarpa protester från omvärlden och Sverige och Danmark öppnade som första västländer ambassader i Litauen den 29 augusti Sverige har sambandsmän utplacerade i samtliga baltiska länder, poliser i Tallinn och Vilnius och en tullsambandsman i Riga. Svenska polissambandsmännen är underställda Rikskriminalpolisens sambandsmannaavdelning, som tillhör Enheten för Internationellt Polissamarbete IPO där jag normalt har min tjänst. Jag började som sambandsman i Vilnius den 1 september 2009, efter en introducering av min företrädare Jan-Anders Jönsson. Placeringen är på svenska ambassaden som ligger i ett mycket vackert område i gamla delen av Vilnius. Jag är även ackrediterad för Lettland men har mycket få ärenden där och tar oftast hjälp av tullsambandsmannen Janne Hyytäinen när något berör Lettland. Som bekant orsakar brottsligheten från Baltikum, och då främst Litauen, stora problem i de nordiska länderna av framförallt stölder och smuggling av amfetamin/metamfetamin. Dagligen inkommer förfrågningar till sambandskontoret om litauer som gripits eller litauiska fordon som setts i samband med stölder och inbrott i Norden, främst i Norge och Sverige. Några av mina vanligaste samarbetspartners i Litauen är Interpol Vilnius och den centrala narkotikaavdelningen, samt polisen i Kaunas där en mycket stor del av brottslingarna kommer ifrån. Stöldbrott Inbrott Media Markt: Ett större stöldärende som berört sambandskontoret var ett antal grova stölder och inbrott under sommaren 2009 mot Media Markt-butiker på olika platser i Sverige, från Skåne till Västerbotten. Gärningsmännen hade med stulna bilar forcerat ingångarna till butikerna efter att först ha sågat ner stålbalkar som finns framför ingångarna. Man fyllde bilarna med gods och lämnade sedan platsen. En fartkamera i närheten av en brottsplats hade fångat en bild på en trolig gärningsman och ett annat spår hittades på en parkeringsplats där DNA från en av gärningsmännen anträffats. Kontroll av passagerarlistor görs regelmässigt vid den här typen av ärenden där kriminella från de baltiska länderna misstänks vara inblandade. Färjelinjerna Riga-Stockholm och Klaipeda-Karlshamn brukar ofta användas av brottslingarna. Då ytterligare ett inbrott mot Media Markt gjordes i Norrköping i början av 2010, lyckades polisen efter en biljakt gripa tre av tjuvarna, medan ytterligare två kunde gripas på färjan i Frihamnen innan avgång till Riga. Gods kunde också beslagtas i en av de gripnas fordon på färjan. I Österrike greps en litauer under hösten 2009 i en stulen bil och han har i förhör berättat hur han och 14 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 2-10

11 Tema: Europa 7-8 kamrater genomfört ett stort antal inbrottsstölder i flera europeiska länder, samt de inbrott som gjordes i Sverige under 2009 mot Media Markt- butikerna. Österrikisk åklagare begärde att åtta personer i Litauen skulle gripas enligt en europeisk arresteringsorder och i mitten av april genomfördes gripanden och husrannsakningar i staden Tauragé. Svensk polis från Norrköping, polis från Österrike, poliser från EUROPOL i Litauen samt lokal polis från Tauragé deltog i aktionerna som blev mycket lyckade. Det här ärendet visar hur internationella de litauiska stöldligorna kan vara. Vad man som sambandsman kan vara behjälplig med i liknande ärenden är att bistå med brottsregisterinformation, fingeravtryck, foton, kontakter med åklagare där rättshjälp begärs, biträda nordisk polis/ åklagare i samband med besök under utredningar, biträda med information vid kontrollerade leveranser mm. Vidare att organisera och samordna arbetsmöten med nordisk polis och den litauiska polisen. Stölder i Västernorrland: Ett tips från en litauisk kollega om att några personer skulle resa till Sverige i syfte att begå stölder, ledde till att polisen i Västernorrland kunde övervaka några litauer som hyrt in sig utanför Torpshammar i Västernorrland. Omgående började stölder ske i ett område som sällan frekventerades av brottslighet. Vid hemresa via Frihamnen i Stockholm kunde bl.a. flera stulna fyrhjulingar beslagtas och en person gripas. Smuggling av metamfetamin Smugglingen av metamfetamin har som bekant blivit ett stort problem i framför allt Norge men även Sverige där tullens beslag ökade från ca 55 kilo 2008 till cirka 125 kilo I Norge beslagtogs 416 kilo metamfetamin 2009 mot 362 kilo året innan. Regelbundet grips litauer av svensk och norsk tull och de allra flesta påstår att de är på väg till Norge för att söka arbete. Beslag görs i konservburkar, mat, plastflaskor, reservdäck, bilbatterier, hålrum i bilar mm. Narkotikalagstiftning i Litauen Olaga innehav/smuggling av narkotika utan syfte att distribuera: böter eller fängelse högst två år. Olaga innehav/smuggling av mindre mängd narkotika med syfte att sälja: fängelse högst tre år. Olaga innehav/smuggling av större mängd narkotika med syfte att sälja: lägst två år och högst åtta år. Olaga innehav/smuggling/försäljning av mycket stor mängd narkotika: lägst fem år och högst 15 år. Försäljning till minderårig lägst tre år och högst 12 års fängelse. Hjälp till minderårig eller uppmuntra underårig att använda narkotika: lägst tre år och högst tio års fängelse. Lars Norberg (längst bort t h) deltar vid ett möte med den svenske rikspolischefen Bengt Svensson (t h) och polisledningen i Litauen. Metamfetamin håller idag på att ta över mycket av marknaden för amfetamin i Norden. Enligt narkotikapolisen i Litauen har man dock på senare tid kunnat se en tendens till att Ryssland, Vitryssland och Ukraina mer och mer blir en marknad för smugglingen av metamfetamin från Litauen. Tyvärr har bara ett större labb för tillverkning hittats under 2009 i Litauen. I maj hittade man ett labb utanför Kaunas och 50 kilo metamfetamin samt ytterligare 50 kilo som nästan var färdigt i produktion. Koppling fanns till Norge i ärendet. Ett ärende med smuggling av metamfetamin från Kaunasområdet avslöjades under hösten 2009, då två personer kunde gripas på Färöarna i färd med att resa till Island där en litauisk mottagare fanns. Cirka 3 kilo metamfetamin gömt i bilbatteri samt 4500 XTC tabletter hittades. Kontakt hölls under ärendets gång med polisen på Färöarna och Reykjavik. Tyvärr var man lite för het på gröten på Färöarna och grep männen istället för att låta dem åka vidare till Reykjavik där mottagaren väntade. Arbetet som polissambandsman i Vilnius är ofta mycket intensivt och som tidigare nämndes så är Norge och Sverige de mest frekventerade målen för de litauiska brottslingarna, men även Danmark berörs ibland och vid något enstaka fall Island. Finska ärenden sköter oftast den finske sambandsmannen i Tallinn och tullsambandsmannen i Riga. Mina huvudkontakter i Sverige och Norge är Rikskriminalpolisen/IPO och Kripos samt tull och gränspolis. Vidare sker en mycket stor del av kontakterna med lokala polisdistrikt i både Sverige och Norge. Till min ovärderliga hjälp har jag en svensktalande litauisk sekreterare. Att arbeta som sambandsman innebär en ständig beredskap 24 timmar om dygnet. Ett intressant, stimulerande, lärorikt, stundtals mycket intensivt men ofta uppskattat arbete. SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

12 Tema: Europa När vi badade i Egeiska havet 2009 TEXT: ANDERS STOLPE När vi som svenskar pratar om Grekland är det ett land vi sedan mer än 40 år haft som ett av våra mest populära semesterparadis som solturister, eller för att ta till oss mytologin och antikens historia. Många är vi som i bedårande solnedgång suttit på en blå pinnstol vid ett bord täckt med en blårutig duk i avvaktan av att till det kådiga retsinavinet avnjuta vad den lokala fiskaren fått som sin fångst från det kristallblåa havet. Kan det då finnas något annat mer obehagligt som pågår kring svenska turister när de njuter av grekisk gästfrihet under rogivet öluffande i den grekiska arkipelagen. Stavros Vatistas, chefsanalytiker vid Special Financial Service Investigation Service, YP.E.E, kan ge en bild av vad som pågick under sommarsäsongen Han vill kortfattat redogöra för modus operandi kring de kriminella grupperingarna i ett antal större narkotikaärenden. Kokainsmugglingar avslöjades i Thessaloniki Det första stora beslaget 2009 gjordes i hamnen i Thessaloniki där 70 kg kokain fanns i en container från Colombia med totallasten 18,8 ton plywood, 600 skivor. Det var tre väsentliga faktorer som gjorde beslaget möjligt. Man hade starka misstankar redan innan det lastades ombord i Turbo Colombia. Kokainbeslaget i Thessaloniki lyckades tack vare samverkan mellan Greklands nationella kriminalunderrättelseservice och DEA-kontoret i Aten. Mottagaren av kokainet visade sig vara en 36-åring som innehar en bulgarisk importfirma registrerad i just Thessaloniki. I en kontainer med 600 skivor plywood från Colombia hittades 70 kilo kokain. Ytterligare ett stort kokainbeslag kunde genomföras i Thessaloniki. En container anlände från Santa Cruz i Bolivia med innehåll av aluminiumskrot. I samarbete med DEA identifierades avsändande företag som ett bolivianskt spökföretag för narkotikasmuggling. Företaget har även en hemsida på nätet. Samma företag hade en månad tidigare skeppat en container till Bulgarien. Där beslagtogs i en hamn i Svarta havet 100 kg flytande kokain gömt i vinflaskor. Informationen sa att samma brottorganisation nu väntade på ytterligare en utskeppning. Containern skannades och genomlystes med röntgen och på bildskärmen framträdde något som kunde vara illegal last. När containern strippats kunde man konstatera att denna trojanska häst innehöll 447,3 kg kokain. Fem personer kunde gripas i Aten och Thessaloniki. Grupperingen bestod återigen av en bulgar med firma i Thessaloniki, fyra grekiska medborgare, inkluderande hjärnan bakom det hela, två kvinnor och en tullmäklare. Balkanrutten genom Grekland Grekland är en del av Balkanrutten och gränsstationen Kipi Evros mot Turkiet är för människo- och heroinsmugglarna ett nålsöga men upplevs av rättsväsendet som alltför poröst. Det är beläget i ett fattigt bergsområde med gamla traditioner av försörjning från illegal gränshandel och smuggling. Här bedrivs det främst profilering i kombination med traditionell kontroll av bilar vilket ger ett frekvent resultat. Vid två tillfällen i februari togs drygt 100 kilo heroin gömt i personbilar, och under sommaren togs flera bussresenärer med heroin i dubbelbottnade resväskor. Bil- och bussmuggling var inte längre någon framgångsfaktor för den kriminella organisationen utan nu fick man pröva andra vägar som istället fick leda över vatten där ingen nitisk Kivi Evros-tullare skulle kunna lägga krokben, var det i alla fall tänkt. Den nya brottsplanen var att få in kurirer från Turkiet med heroin i turistflödet på färjorna som trafikerar de grekiska öarna Kos, Rhodos, Kreta, Sporaderna samt Samos. Mellan den 6 augusti och 24 oktober togs sex kurirer på färjor från Turkiet med sammanlagt närmare 26 kilo heroin När man ser frekvensen och profilerna i den här delen av Balkanrutten kan man inte undgå att reflektera över vilka som erbjuds smuggeluppdragen. Det är en tydlig övervikt av unga som av allt att döma har en ekonomisk utsatthet. Man kan knappast utesluta att det kan spilla över på några av de många svenska ungdomar som ändå finns i detta geografiska område för att roa sig och själva kan hamna i en motsvarande utsatt position. Det finns skäl att hoppas på en bättre badsäsong SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 2-10

13 Tema: Europa Brunkol och cigarettrök i Kosovo TEXT OCH FOTO: ANKI KARLGREN OCH JÖRGEN HAMMARSTEDT, LKP NARKR, GÖTEBORG I vårt arbete på narkotikaroteln i Göteborg kommer vi ofta i kontakt med personer från Balkan och oftast Kosovo. Då två kollegor från vår grupp nu tjänstgör i EUlex surveillance unit i Pristina såg vi en möjlighet att få en egen bild av hur narkotikaproblematiken hanteras i Kosovo. Med hjälp av SNPF:s resebidrag blev denna resa möjlig under fyra dagar i november När vi landade i Kosovos huvudstad Pristina, möttes vi av regn, dimma och en tung doft av brunkol. Kulturchocken mildrades då vår tillfälligt frånvarande gruppchef Håkan Carstensen mötte oss och på inhemskt vis forcerade den kaotiska eftermiddagstrafiken. Överväldigade pustade vi ut då vi inkvarterade oss i huset hos Håkan och hans tre svenska EUlex kollegor. Kvällen avslutades på en av Pristinas bättre restauranger tillsammans med fem andra svenska kollegor som berättade anekdoter från sin tjänstgöring. Snabbt ökande narkotikamissbruk Med Håkan som guide och chaufför åkte vi dagen efter till Nico Stark, Nordic Liaison Officer i Pristina. Nico berättade om sitt arbete som nordisk sambandsman. En tjänst han tillträdde sju månader tidigare. Nico hade hjälpt oss och tagit kontakt med Kosovopolisens spanings- och narkotikaavdelning och ordnat vårt studiebesök. Han följde oss genom den hårt trafikerade innerstaden till KP:s (Kosovo Police) högkvarter. Vi fick träffa Bahri Shala, tf chef för sektionen för organiserad brottslighet DOC (Directorate of organized crime). Vi fick också träffa stf chef för motsvarigheten till narkotikaroteln, några utredare och några spanare. De gav oss en bild av narkotikabrottsligheten och hur de arbetar. forts s SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 2-10

14 Tema: Europa Studiebesök på Kosovopolisens Directorate of Organized Crime. Från vänstar sambandsmannen Nico Stark, tf chef för DOC Bahri Shala med en medarbetare och en tolk. Enligt Shala är drogproblematiken ganska ung i Kosovo, men den har i snabb takt ökat av flera anledningar. Det är dels Kosovos placering i Europa, brist på ett fungerande rättssystem under en lång tid och stor förflyttning på människor inom och utanför landets gränser. Utbredd fattigdom, arbetslöshet, outvecklad ekonomi och brist på förebyggande arbete har också bidragit till att droghandel och missbruk kraftigt ökar i Kosovo. Om man ser till missbruket är det i huvudsak marijuana och heroin som är de stora drogerna i Kosovo. Heroinet är relativt billigt i förhållande till t.ex. kokain. Den billigaste drogen är marijuana och man uppskattar att ca 55 procent av missbrukarna använder det. Marijuanan odlas i majsfälten på landsbygden. Tolv narkotikaspanare i hela Kosovo I Pristina arbetar narkotikasektionen, som består av 8 utredare/samordnare, utifrån tips och information. Precis som hos oss hade de en särskild enhet för informatörshantering. När det behövs spaning i ett ärende, måste de först få åklagarbeslut för att få spana mot en specifik person. Likaså krävdes tillstånd från åklagare för att de skulle få kalla in spaningsteamet. Spaningsfoto eller iakttagelser underkändes som bevis om en åklagare tidigare inte hade beslutat om att bedriva spaning mot personen. Shala berättade att det var frustrerande att ha en kurir på väg in eller ut ur landet med narkotika och inte få stanna bilen förrän en åklagare beslutat om det. Spaningsteamet, som var det enda i Kosovo, bestod av 12 man (egentligen ska de vara 20 st). De arbetar under DOC och har hela Kosovo som arbetsfält och används av alla avdelningar. Spanarna själva vittnade om mycket långa arbetspass, där gränsen för hur länge de kunde jobba var nådd när de inte längre kunde hålla sig vakna. Ingripanden gjorde de själva, maskerade. Övertidsersättning existerade inte, utan det var tid mot tid som gällde. Spanarna berättade att de sällan hade möjlighet att ta ut sin ledighet. De uppskattade att de hade ca 500 övertidstimmar per år och spanare. Spanarnas månadslön låg på 250 euro i månaden! De fick heller ingen ersättning för utlägg, vilket kunde skapa problem när deras objekt hade möten och åt middagar som kostade motsvarande deras månadslön. Vår föreställning om deras arbetsmetoder fick sig en törn då de visade sig ha precis samma möjligheter rent materialmässigt och med tekniska hjälpmedel. Resterna av sprängda hus, varningsskylt för minor påminde om kriget i Kosovo för några år sedan. 26 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 2-10

15 Tema: Europa De nyrekryterade spanarna inledde med 6 månaders utbildning och ett års prövotid. De hade återkommande vidareutbildningar bl.a. i Turkiet och Bulgarien. I viss mån hade de bättre förutsättningar än vi, t.ex. möjlighet att byta registreringsskyltar på sina bilar och att de var utlokaliserade i ett så kallat safe house. Korruption och bristande samarbete Det som framstod som ett av de största problemen var brist på samarbete mellan olika avdelningar och långa beslutsvägar. Dåligt integrerade datasystem och svårt att hemlighålla informationen var också negativa faktorer. Det finns t.ex. inget fungerande mantalsregister eftersom det förr sköttes av Serbien och att man nu får bygga upp ett nytt. För att få information om en speciell person i en mindre stad, var man tvungen, att i många led, ta kontakt med den lokala polisen. Med detta följde stor risk för läckor och misstro poliser emellan. Vi frågade om förekomsten av bestickning och korruption. Spanare och utredare sa att de inte kommit i kontakt med bestickning och tror att korruption i så fall förekommer på en högre nivå. Ett uppmärksammat fall under 2009 var ett beslag på 47 kg heroin som i april stals ifrån Kosovopolisens huvudkontor i Pristina. I den utredningen har det varit svårt att komma någon vart med utredningen och efter sju månader har de fortfarande ingen ny information. Narkotikapoliserna berättade att en av de vanligaste smuggelvägarna in till Kosovo var via Makedonien/ Montenegro/Albanien. När narkotikan, oftast heroin, kommer till Kosovo, blandas det ut för att få större mängder. De uppskattar att de inkommande partierna ligger på ca 20 kg innan utblandning. Kurirerna värvas oftast bland släkt och vänner då det ses som lättförtjänt och välbetalt arbete. Den senaste trenden som man upplevt i Kosovo är att man företrädesvis väljer kvinnor eller utländska kurirer i utlandsregistrerade fordon t.ex. kroater och nordeuropéer eftersom kosovoalbaner löper större risk att kontrolleras vid gränserna. Det är inte helt ovanligt att en del kurirer är ovetande om att de smugglar narkotika. Ofta delar man också upp sträckan så att en bil körs kortare sträckor av flera kurirer, ovetandes om varandra. Det var ett intressant och givande möte med vår motsvarighet i Pristina. Något förvånade insåg vi att det trots allt inte var så stor skillnad på våra arbetsmetoder. Med spaningsteamets önskemål om att göra studiebesök hos oss skildes våra vägar och Nico lotsade oss åter genom staden. Rundtur i Kosovo Nästföljande dag åkte vi en rundtur i landet som till ytan är att jämföra med Skåne. Invånarantalet i landet är drygt två miljoner varav de flesta är albaner. Vi åkte västerut och fick se en helt annan sida av landet. Smala vägar slingrade sig genom ett kuperat och vackert landskap. Den intensiva trafiken byttes mot delvis ödsliga vägar med en och annan hästvagn. Resterna av sprängda hus, varningsskylt för minor påminde dock om ett ganska nyvunnet lugn. Vi besökte staden Dakovica och den närbelägna gränsstationen till Albanien för att slutligen hamna i staden Peja, där den organiserade brottsligheten har ett starkt fäste. Vår kollega Mona Norberg, stationerad i Peja, bjöd på lunch och visade runt oss i staden. Avresedagen ägnades åt att besöka våra kollegor Håkan och Rogers arbetsplats EUlex, där vi fick en rundvandring i deras lokaler och en kort inblick i deras vardag. Deras Surveillance Team arbetar inte som rådgivare som många andra gör. De utreder och spanar i egna ärenden. Vistelsen i Kosovo avslutades med en lunch på en serbisk restaurang i utkanten av Pristina tillsammans med Nico Stark. Kontrasterna var påtagliga när vi åtta timmar senare satt hemma i soffan och försökte smälta intrycken. Den påtagliga brunkolsdoften, avgaserna och den ständigt närvarande cigarettröken är väl det som vi kommer att sakna minst Tack till SNPF, Nico Stark och Håkan Carstensen utan vilka denna mycket intressanta studieresa inte hade varit möjligt. Kosovo har ett kuperat och vackert landskap, inte större än Skåne. SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

16 Tema: Europa Länderna på västra Balkan - transitpunkter för narkotika och prekursorer TEXT: ANDERS STOLPE Västra Balkan är en tummelplats för diverse aktörer i de olika traffickingbranscherna, vare sig det gäller narkotika, prekursorer, vapen eller människor. Kopplingar finns in i många delar av det internationella kriminella nätverket. Rotelchefen Michele Tarlao, Lorenteggios Polisdistrikt, Milano har en bakgrund med arbete för EUkommissionen i framförallt i Bosnien och Italien. Avseende arbetet med att spåra prekursorerna menar han att det är hög tid att det får ett särskilt fokus i de internationella operativa narkotikaärendena, så att såväl ursprung som slutdestination kan fastställas i mycket högre utsträckning. Hanteringen av prekursorer har idag blivit en alltmer avancerad verksamhet där lönsamheten ökat markant de senare åren. Förr var förhållningssättet till prekursorer bland kriminella organisationer att den hanteringen utgjorde en slags service som inte genererade särskilt stora vinster. Idag är den hanteringen mycket lukrativ och värdet per kilo i Kina blir mångdubblat innan det når laboratorierna, helt i jämförelse med narkotikans pris från framställning till missbrukarledet. På västra Balkan framställs ingen narkotika förutom de cannabisodlingar för skunkframställning som finns i Albanien. Kriminella organisationer på Balkan styr flödet av narkotika och prekursorer mellan laboratorierna i Turkiet och Sydamerika, med inblandning från motsvarande intressenter från dessa miljöer men också med organisatörer i Västafrika och Ryssland. Det är inte alltid betalningsmedlet blir pengar, utan det kan röra sig om vapen, vilket i sig inte förbättrar den svåra situation som finns med att följa just penningflödet. Ett annat modus är att etablera spökföretag för att sedan med falska dokument inhandla kemikalier i Nederländerna för vidare transport österut. I det bredare globala perspektivet finns motsvarande spökföretag etablerade i USA, Kina, Singapore, Panama och Nigeria. Europol försöker genom sitt nätverk att få fram underrättelser och operativa insatser. Tyvärr är det fortfarande så att det är de personliga kontakterna som fungerar bättre än det officiella nätverkens kanaler som alltid kännetecknats av långsam administration. Ett annat problem i arbetet med internationell organiserad kriminalitet är att information i form av kriminalunderrättelser och bevisinhämtning genom spaning eller utredning, kommer att erkännas när saken prövas i domstol i annat land. Här återstår mycket för EU att uniformera, annars blir det snart näst intill omöjligt att få de avancerade organisatörerna av transnationell narkotikahandel dömda och att kunna förverka de medel man åtkommit genom brott. Det får inte glömmas bort att det var droghanteringen som användes som finansiering för 90-talets krig på Balkan och splittringen av det forna Jugoslavien. Som ett resultat av detta kom en dramatisk ökning av och mutation till droghantering i hela sydöstra Europa. Regionen har blivit en korridor för illegal narkotikatrafik med korsvägar och kopplingar för kriminella klaners verksamhet. Balkanregionen är idealisk för narkotikahantering och penetrering av marknaderna i väst och öst. Det strategisk lämpliga geografiska läget erbjuder tillgång till narkotikamarknaderna i Västeuropa, Ukraina och Ryssland, där välståndet ökat i modern tid och de rättsvårdande myndigheterna har inte getts tillfälle att i tillräcklig grad erbjuda ett motstånd. Polisen förstör en cannabisodling i Albanien. 30 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 2-10

17 Albanien Dede Gjoka, narkotikaexpert i Statliga Albanska Polisen, berättar att det enda narkotikapreparat som produceras i landet är marijuana och Albanien är regionens största producent. Idag drivs odlingarna i syfte att få fram skunk, vilket ger en bra avkastning i smugglingen mot Europa. Cannabis sativa odlas i ensliga bergsområden och på årlig basis beslagtar och förstör polisen ca fullgångna plantor. Albansk polis söker samarbete med andra länder med vissa framgångar. Under 2009 ledde ett samarbete med Tyskland till ett beslag av 40 kg heroin och med Monte Negro 2,6 kg kokain vilket var rekord för Albanien. Syntetdroger är ytterst sällsynta och har utgjorts av mindre beslag av ecstasy. Bilden är annars att mängder hanterad narkotika är på nedgående och priserna ökar. Albansk polis har dagliga kontakter med Kosovo i gemensamma narkotikautredningar. Kosovo I Kosovo vill chefen för narkotikaroteln i Pristina, Bekim Halilja, särskilt peka på det faktum att där inte finns någon kriminell organisation av maffiatyp som uppträder våldsamt. Det är en väl etablerad och överdriven mediaskröna som fått spridning internationellt. I Kosovo finns små välorganiserade kriminella grupper som är mottagliga för samarbete med andra grupper oavsett etnicitet eller religion. Money talks. Organisationerna är strukturerade med starka familjeband och släkten är ofta genom nylig emigration brett utspridd internationellt. De här organisationerna är ständigt engagerade i allehanda kriminella aktiviteter. Som nyligen utropad självständig stat har Kosovo antagit ett regelverk för internationellt samarbete baserat på nationell lagstiftning, bilaterala överenskommelser och EULEX samverkan. Beslagsstatistiken som är tillgänglig för 2009 ger 44,6 kg heroin, 177,4 kg marijuana, 9,2 kg hasch, 2,1 kg kokain samt 40 ecstasytabletter. 56 personer har sammantaget gripits i herointrafiken vid gränsövergångarna. Tema: Europa Kroatien har ett strategiskt läge för narkotikasmugglare och en omfattande kontainertrafik från alla världsdelar. Kroatien Kriminella kroater har en särskild talang när det gäller narkotikaaffärer. Detta hävdar Inspektör Drazen Rastovic vid Nationella Kroatiska Polisen Ingen narkotika produceras eller odlas i landet. Kroatien har ett strategiskt läge i narkotikasmugglingen med alla sina hamnar och idag en omfattande kontainerhantering från alla världsdelar. I Adriatiska havets enorma arkipelag pågår mer eller mindre året runt all slags båttrafik med internationell flagg eller anknytning, en infrastruktur och logistik som faller ett senare led av narkotikadistribution väl i händerna. Organiserad kriminalitet har i Kroatien funnit att kokainaffärer är vida mer lönsamma än de man gör med heroin. Mot den här bakgrunden har de kroatiska myndigheterna fått erfarenheter om rutter och utbyte av kriminalunderrättelser för att möjliggöra snabba åtgärder. Kroatisk polis är beredd till all internationell samverkan men ser det som en nödvändighet att det går via de etablerade officiella kanalerna. Man erfar dock att det gamla förhållningssättet att hemlighålla relevant information fortfarande gäller i många länder, samtidigt som man på en del håll aldrig lämnar information kring egna medborgare. Att man i ett land avslutar en narkotikautredning utan att förmedla erhållen information till ett annat land för att möjliggöra identifiering av bakmännen, är förkastligt. Bosnien och Hercegovina Landet har ingen geografisk kontakt med havet och det heroin som kommer från Turkiet anländer i motorfordon. Dragoslav Rubez, samordnare på State Investigation and Protection Agency, SIPA, som är både federationen och Republica Serbskas nationella kriminalpolis kan notera en ökad smuggling av kokain från Sydamerika. Kokainet kommer med postpaket. Bosnien är per definition positionerad på Balkanrutten och är i huvudsak transitland. Missbruket i landet har sedan en tid bestått av heroin och marijuana och en viss etablering för kokainet är i vardande. Narkotikabekämpningen kännetecknas av problem med olika regelverk mellan regionerna. Den politiska splittring som råder försvårar utbytet av samordning och utbyte av relevanta kriminalunderrättelser. I Bosnien är man inte tillfredsställda med hur kontakterna är med övriga Europa, man känner att man borde få mer stöd i att utveckla utredningsmetodiken och spaningsteknik. Monte Negro Miodrag Lakovic, Chef för Nationella Narkotikapolisen, Podgorica, kan berätta om operation Pidgeon som avslutades Operationen riktades mot smuggling av marijuana från Albanien till Monte Negro och FYROM. Spaningsarbetet pågick i 2 år och resulterade i att 25 personer greps och 2,5 ton av cannabisprodukter kunde beslagtas. I utvärderingen av operationen finns det ändå anledning att vara kritisk. Samabetet mellan olika enheter fungerade inte fullt ut och det sakandes en vilja att göra en mer fördjupad utredning för att söka bakmännen. Andra hinder fanns av mer organisatorisk struktur där det inte riktigt gick att etablera tillräckliga personella resurser och erfarna utredare togs till annan verksamhet. SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

18 Tema: Europa Turkiet - ett transitland för narkotika TEXT OCH FOTO: ÅSA DALBERG OCH MATS FRIMAN Mats Friman, polisen i Uppsala, utsågs till årets PTN-stipendiat vid SNPF:s utbildningskonferens i Göteborg Det var första året som detta stipendium utdelades och det innebär att mottagaren får besöka en valfri polis- eller tullsambandsman i Europa. Valet blev Turkiet med tanke på landets strategiska läge mellan Europa och Asien. Resan gjordes i mars 2010 och SNPF:s representant på resan var Åsa Dahlberg. IAnkara tjänstgör Jens Mortensen som sambandsman för PTN (Polis- och tullsamarbete mellan de nordiska länderna) sedan 4 år tillbaka. KOM, den nationella polisen Det finns ca poliser i Turkiet. Landet har en befolkning av ca 75 miljoner invånare. De narkotikabrottsbekämpande enheterna ligger under inrikesministeriet. Man arbetar väldigt aktivt på att stoppa narkotikatrafiken genom landet eftersom man anser sig vara ett transitland för främst heroin och opium till Europa. PTN-sambandsmannen Jens Mortensen. Han och hans fru Rita visade oss det bästa av Ankara. En av svärdigheterna var det nya Turkiets faders mausoleum Mustafa Kemal Ataturk. En stor byggnad med en sarkofag där han själv låg begravd, vad vi trodde. Han ligger i en krypta under själva sarkofagen som man passerar förbi när man går runt i museet. Museet är uppbyggt runt Ataturks privata samlingar och ger en historielektion om vad han gjort för landet. Där finns en stor samling tavlor som uppvisar hans storhet som person och hjälte. Han enade landet, besegrade de allierad med Grekland i spetsen efter första världskriget och införde det latinska alfabetet, efternamn m.m. Det var klart sevärt och kan rekommenderas till att besökas. Aydin Oguz, chef för polisens narkotikaavdelning i Ankara, flankerad av Åsa Dahlberg och Mats Friman. Ett av de polisiära besöken var på KOM i Ankara, vilket motsvarar svenska Rikskrim/GOB:en, med inriktning på bekämpning av narkotika och organiserad brottlighet. Chefen Ay Bulent, med titeln superintendent, tog emot oss och visade oss runt. Därefter tog Aydin Oguz, chef för narkotikaavdelningen, över och gjorde en presentation om deras organisation. Han berättade att de var en nationell avdelning som genomförde operationer i hela Turkiet och som även deltog i olika internationella ärenden personer arbetar i denna organisation av dem var utlokaliserade i de olika provinserna. KOM 34 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 2-10

19 Tema: Europa var organiserade i 8 olika divisioner/avdelningar som var inriktade på olika preparatområden såsom kokain och opium. Transitland för heroin och syntetdroger De finns 3 st olika routes för heroinet från Afghanistan och Iran till Europa. Via Svarta havet, Balkan samt den östra via Medelhavet. Man såg Turkiets som ett transitland på grund av dess geografiska placering mot Europa samt även mot länder i Asien såsom Japan och Saudiarabien m.fl. De ansåg sig även vara transitland från Europa till Afghanistan och Iran med kemiska substanser som måste finnas med i samband med utvinningen och framställning av heroin, men även syntetiska droger som ecstasy, captagon och metamfetamin. En av de mest intressanta uppgifterna gjorde gällande att man misstänkte att Iran börjat tillverka metamfetamin i mobila laboratorier. Fram till 2009 hade man inga beslag av detta preparat i Turkiet. Under andra halvåret 2009 tog man 76 kilo metamfetamin i 12 olika operationer. 34 personer greps, varav 29 var iranier och 5 japaner. Det var troligtvis avsett för markanden i Sydostasien. Priset för metamfetamin i Japan ligger betydligt högre är i Europa. Man kan fundera vad detta kommer att innebär i framtiden för den globala exploateringen av narkotikahandeln. Kommer Europa också att bli mottagare av detta metamfetamin? Eftersom Turkiet gränsar till Iran är det stora mängder heroin och opium som kommer från Afghanistan via Iran till Turkiet producerade Afghanistan 6900 ton opium på en areal av km², vilket motsvarar ca 93 procent av världsmarknaden. I Turkiet tog man det året i beslag ca 15 ton heroin som var på väg mot Europa. Man anser sig ha ett gott samarbete med andra länder. I Turkiet finns det 59 poliser/officers från 25 länder, och Turkiet har i sin tur 8 poliser i 8 länder. De har även utbyte av underrättelse och säkerhet med 73 länder, samt gott samarbete med internationella organisationer såsom Interpol, ECO, UNODC, m.fl genomfördes 92 kontrollerade leveranser med 20 olika länder. Beslagen under denna tidsperiod var 1800 kg heroin, 2072 kg hasch, 267 kg morfinbas 97 kg opium, 66 kg kokain, tabletter captagon (amfetamintabletter) främst till Saud Arabien och Japan samt ectasy. Andra internationella operationer i samarbete med 24 olika länder under de senaste 5 åren gett beslag av bl.a kg heroin och ectasytabletter. Det fanns inte så många operationer med svensk inblandning mellan Det senaste var ett ärende där man beslagtagit 5 kilo opium. Det fanns endast ett tillfälle under samma period som svenskar hade gripits för narkotikabrott i Turkiet, två personer som togs med 7 gram hasch. Istanbul Vi besökte även Istanbul och fick möjligheten att träffa Bilal Aktas, chef för narkotikaavdelning på flygplatsen som bestod av 25 poliser samt 11 hundar. Flygplatsen har 950 starter och landningar per dygn med resenärer, och personalen uppskattades till personer. Bilal Aktas berättade om två av de senast gjorda beslagen på flygplatsen. En person som kom med flyg från Lagos i Nigeria, samt en från Paraguay som kom med flyg från San Paulo i Brasilien. På dessa anträffades ca 4 kg kokain. En var sväljare och en hade kokain i en resväska. Kokainsmugglingen till Turkiet kommer oftast från dessa städer. Båda smugglarna togs ut genom profiling. Polisen i Turkiet gick igenom passagerarlister för att hitta kurirer. Enligt Bilal sparas alla passagerarlistor på resenärer som någon gång hade rest till eller via Turkiet. De kunde se om en person hade rest in fler år tillbaka i tiden. I Istanbul och vid gränsen mot Iran gjordes 97 procent av alla opiumbeslag, vilket var 707 kg under Cannabisbeslagen var störst i provinsen sydöstra Anatoli, som gränsar mot Syrien och Iran. Där togs 25 ton som motsvarar 40 procent av landets beslag. Antal gripna för narkotikabrott, bruk, smuggling, langning m.m., var personer under De hade även något de kallade för Narco-Terrorism, som hade en omsättning på 65 miljarder per år. Det var i handeln med opium och andra opiater från Afghanistan som terroristorganisationer var inblandade på alla nivåer. Mellan genomfördes i Turkiet 359 sådana operationer med 807 misstänkta, samt beslag av 22 ton hasch, 4305 kg morfin, 4111 kg heroin, 27 ton kemikalier och två avslöjade laboratorier. Eget missbruk i Turkiet är straffbart, men det var svårt att få svar på hur stort missbruket var. De fanns siffror från 2007 där det fram att 2.9 procent av ungdomarna hade prövat narkotika. Hur den undersökningen genomfördes och hur många som utfrågades är okänt greps 2358 personer som använde någon form av narkotika. Av dessa missbrukade 1974 hasch, 305 heroin och endast 14 kokain. Internationell narkotikapolisutbildning Vi besökte även en skola för utbildning för narkotikapoliser, TADOC. Det är ett FN-projekt inom UNODOC som endast riktar in sig på bekämpning av narkotika samt organiserad brottlighet. Vid denna skola utbildades narkotikapoliser från hela världen. De flesta kom från närliggande länder som Iran, Afghanistan, Saudiarabien, Turkmenistan och Pakistan. Undervisningen bygger på preparatkännedom, kriminalunderrättelsetjänst, riskanalyser, penningtvätt, teknikspaning och annan spaning. Skolan finns bara på tre ställen i världen, USA, Japan och Turkiet. Finns mera att läsa om detta på Internet Besöket väldigt givande och intressant i många avseenden och vi blev mycket väl omhändertagna av sambandsmannen Jens Mortensen, hans fru Rita och Jens assistent Zuhal, som även hjälpte till med tolkning. Ett stort tack också till SNPF för stipendiet. SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN

20 Tema: Europa London by night - en återblick i framtiden TEXT: CHRISTOFFER BOHMAN, CITYPOLISEN STOCKHOLM Det sägs att London är Sveriges fjärde största stad - grundat på antalet svenskar som är bosatta där. Det är således inte så konstigt att många influenser från just London nått våra svenska storstäder. Historisk sett kan många krogrelaterade vanor gällande narkotika spåras tillbaka till London och då framförallt användandet av kokain. Det är därför jag, efter denna resa, med viss rädsla ser på vår framtid... Den 19 november 2009 reste jag till London för att åka med Metropolitans Club and Vice Unit en helg - en grupp som jobbar med våld, vapen, droger och prostitution i krogmiljö. Syftet med resan var att få inblick i deras arbetsmetoder för att se om det fanns möjlighet att tillämpa några av dessa på vårt arbete hemma i Sverige. Jag ville också lära mig mer om deras kameraövervakningssystem och narkotikapolitik samt hur dessa används i det operativa arbetet. Grovt våld vanligt i London nattetid Det hela började med att jag fick skriva under ett papper där jag i stort sett befriade Metropolitan från allt ansvar vid eventuella olycksfall. De hängde sedan på mig en tung väst och presenterade mig för ambulansföraren som skulle åka med i våran bil. Vi brukar ha med en kille från ambulansen om det skulle hända oss något, berättade mina kollegor. Förståeligt är nog att jag blev lite nervös och mina nyuppkomna farhågor besannades redan samma kväll då jag bevittnade fler knivskärningar än jag gjort i min hela polisiära karriär. Vid ett tillfälle var det endast 10 minuter mellan två av dem. Jag fick uppleva en stad med mycket grovt våld och många incidenter där vapen var inblandade. Gruppen jag åkte med förklarade att detta var ett vanligt inslag i Londons nattliv. Endast två dagar innan min ankomst blev en man skjuten i huvudet på ett dansgolv och avled. Min uppfattning är att detta grova våld var ett resultat av de gäng som bildats i förorten i kombination med den extremt höga alkoholkonsumtionen. Det var mycket folk i rörelse i hela staden på natten och jag har aldrig sett så mycket fylla, folk låg i drivor utanför pubar och nattklubbar. Jag blev mycket imponerad av polisens samarbete med just ambulans och de läkare som jobbade operativt. Då jag först tyckte det kändes onödigt med en ambulansförare i bilen insåg jag snabbt hur effektivt det var. Vid flertalet tillfällen visste polisen hur brottsplatsen såg ut innan de anlände tack vare det utbredda kamerasystem som finns i London (CCTV). Varje gång ett jobb gick ut så svarade första bil CCTV och menade att polisradion skulle rikta kamerorna mot platsen. Det fungerade förvånansvärt bra och många poliser sade att de inte skulle kunna jobba utan det. Även de krogar vi besökte hade kameror som var knutna till just CCTV, ingen av dessa hade under 30 kameror. Narkotikamissbrukare går fria Att det förekommer mycket narkotika och prostitution i London fick jag erfara redan första kvällen. Efter endast två minuters promenad i SOHO klev en ung man fram och frågade; - Do you need some green pills? En minut senare frågade en man om jag inte ville följa med en våning upp. Då jag i mitt vardagliga arbete jobbar med narkotikabrott och missbrukare på gatunivå så kliade det kraftigt i mina fingrar då jag under helgen såg många narkotikapåverkade personer. När det till och med stod personer bredvid polisbilen och rökte gräs var jag tvungen att ställa frågan: Hur jobbar ni mot narkotika på gatunivå? Det gör vi inte. Då hade vi fått bygga typ tusen fängelser till, svarade gruppchefen. 38 SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN 2-10

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr 1/2009 TEMA Smuggling Serbien central narkotikaarena för Balkan Tullverkets kamp mot GBL-epidemin i Västsverige Eurojust den europeiska enheten för rättsligt samarbete

Läs mer

TEMA: Prevention SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT. Nr 1/2010. Preventiv samverkan mot Subutex på Plattan

TEMA: Prevention SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT. Nr 1/2010. Preventiv samverkan mot Subutex på Plattan SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr 1/2010 TEMA: Prevention Preventiv samverkan mot Subutex på Plattan Prevention: Tidiga polisingripanden avgörande Kokaodlingar orsakar miljökatastrof Narkotikabekämpning

Läs mer

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr 3/2012 Droger i nöjeslivet Utbildningskonferensen i Göteborg Cannabis ett hot mot mänskligheten Utmaningar för narkotikakontrollen i framtiden Anabola steroider och

Läs mer

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr 4/2011 Tema: drogrelaterade mord Brottsdrivande processer vid narkotikamissbruk SNPF-utbildningar når tusentals människor årligen Vad bör ändras i narkotikalagstiftningen?

Läs mer

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN SVENSKA UTBILDAR & INFORMERAR POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr 4/2014 Internet och darknet nutidens drogscener Droghandeln på darknet fortfarande relativt okänd Släpp inte

Läs mer

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT. Droger i gråzonen

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT. Droger i gråzonen SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr 2/2011 Droger i gråzonen Nya narkotika och nya farlighetsbedömningar SNPF:s 25:e utbildningskonferens Narkotika och krig II: Kampen om själarna Favela kriminalitet

Läs mer

Handel med kvinnor. Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999. RKP KUT Rapport 2000:1. Dnr KUT/A-492-614/00

Handel med kvinnor. Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999. RKP KUT Rapport 2000:1. Dnr KUT/A-492-614/00 Handel med kvinnor Lägesrapport 2 1 juli 21 december 1999 RKP KUT Rapport 2000:1 Dnr KUT/A-492-614/00 Rikskriminalpolisen Kriminalunderrättelsetjänsten Illegal invandring Innehåll 1 Inledning...1 2 Sammanfattning....2

Läs mer

Missbruk och beroende SVENSKA P OLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT

Missbruk och beroende SVENSKA P OLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT SVENSKA NARKOTIKAPOLISFÖRENINGEN SVENSKA P OLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT UTBILDAR & INFORMERAR Nr 5/2014 Missbruk och beroende Hormonmissbrukare med vårdbehov Från ringa narkotikabrott till grovt brott Varför

Läs mer

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr 2/2009 TEMA: Droger och missbruk på fängelse SNPF: utbildningskonferens i Göteborg Polisrazzior mot kroppsbyggare i Göteborg Illegal hantering av narkotikakemikalier

Läs mer

TEMA: Cannabis odling-smuggling-missbruk

TEMA: Cannabis odling-smuggling-missbruk SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr 3/2010 TEMA: Cannabis odling-smuggling-missbruk Läkare som langar - några nya fall Pillerärendet med bas i Borlänge Röstidentifiering och annan rättsfonetik De kriminella

Läs mer

NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENs

NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENs Svenska NARKOTIKAPOLISFÖRENINGENs Tidskrift Nr X/2008 Tema: Transport Tullverket började på 80-talet i blygsam skala med att besöka rederierna i Göteborg för att läsa manifest. Förhoppningen var förstås

Läs mer

Innehållsförteckning. 09. s.2. Rikskriminalpolisen i korthet s.2. Chefen har ordet s.4. Grov organiserad brottslighet s.6

Innehållsförteckning. 09. s.2. Rikskriminalpolisen i korthet s.2. Chefen har ordet s.4. Grov organiserad brottslighet s.6 Rikskrim 09. 09. Innehållsförteckning 09. s.2 Rikskriminalpolisen i korthet s.2 Chefen har ordet s.4 Grov organiserad brottslighet s.6 Så arbetar Rikskriminalpolisen s.9 Nationell mobilisering mot grov

Läs mer

CANNABISODlING I MAROCKO

CANNABISODlING I MAROCKO CANNABISODlING I MAROCKO Marocko är världens största producent av hasch. I de marockanska Rif-bergen finns de enorma cannabisfält som utgör grundpelaren för haschproduktionen. Den färdiga produkten exporteras

Läs mer

Drogsituationen LÄGESBILD I SVERIGE 2010 2012 DROGSITUATIONEN I SVERIGE EN RAPPORT AV RIKSKRIMINALPOLISEN OCH TULLVERKET

Drogsituationen LÄGESBILD I SVERIGE 2010 2012 DROGSITUATIONEN I SVERIGE EN RAPPORT AV RIKSKRIMINALPOLISEN OCH TULLVERKET Drogsituationen LÄGESBILD I SVERIGE 2010 2012 DROGSITUATIONEN I SVERIGE DROGSITUATIONEN I SVERIGE 2010 2012 3 Innehåll Inledning...4 Drogmarknaden i Sverige generell översikt samt trender...5 Amfetamin...12

Läs mer

Polis och ungdom i samverkan

Polis och ungdom i samverkan SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr 3/2013 Polis och ungdom i samverkan Utbildningskonferensen i Karlstad Heroin i Stockholm City Med fokus på överlåtelse och ungdomar På glid med jämtländska narkotikabekämpare

Läs mer

handlingsplan för narkotikapolitiken 2006 2010

handlingsplan för narkotikapolitiken 2006 2010 Första sidan ur regeringens handlingsplan för narkotikapolitiken 2006 2010 Handlingsplanen för narkotikapolitiken slår fast att det långsiktiga förebyggande arbetet för att få ett samhälle fritt från narkotika

Läs mer

BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: ALL BORTOM TOLERANS. växande problem som kräver nya åtgärder. Per-Erik Åström

BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: ALL BORTOM TOLERANS. växande problem som kräver nya åtgärder. Per-Erik Åström BARNPORNOGRAFI PÅ INTERNET: BORTOM ALL TOLERANS växande problem som kräver nya åtgärder Per-Erik Åström Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Tema: Anabola steroider

Tema: Anabola steroider SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr 3/2011 Tema: Anabola steroider Nya narkotikaklassningar och nya droger under bevakning av FHI Hur skall sakkunniga anlitas i domstolar i framtiden? KRIS har genomskådat

Läs mer

Lägesbild organiserad brottslighet 2011

Lägesbild organiserad brottslighet 2011 Lägesbild organiserad brottslighet 2011 2 L Ä G E S B I L D O R G A N I S E R A D B R O T T S L I G H E T Missiv Brottsbekämpningen har tagit fram en lägesbild rörande den organiserade brottslighet som

Läs mer

Rapport 2011:5. Finanspolisens årsrapport 2010

Rapport 2011:5. Finanspolisens årsrapport 2010 Rapport 2011:5 Finanspolisens årsrapport 2010 Utgivare Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr A-423-796/11 Foto: Sid 9 Scanpix, Magnus Hjalmarson Neideman, sid 13 överst Ragnar Lilliestierna,

Läs mer

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr X/2009 TEMA: Detaljhandel Tullverket arbetar för en säker vardag för alla Kriminell mentalitet: Jag tar vad jag har rätt till Rån handelns största arbetsmiljöproblem

Läs mer

Länsmannen. Gisslansituation i brandfarlig miljö. Tema. SKOTTEN I GÖTEBORG Insatsen ger tydliga resultat. Med piketen på övning

Länsmannen. Gisslansituation i brandfarlig miljö. Tema. SKOTTEN I GÖTEBORG Insatsen ger tydliga resultat. Med piketen på övning FÖR BARNENS BÄSTA Flera aktörer samarbetar i Göteborgs nya Barnhus Sidan 6 BEDRÄGERIHÄRVA Emelie och Stefan fann skimningsfabrik i lägenhet Sidan 16 Länsmannen NR 4 / DECEMBER 2013 FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD

Läs mer

Människohandel och prostitution

Människohandel och prostitution Människohandel och prostitution Ur ett svenskt perspektiv REVIDERAD VERSION NMT Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel Människohandel och prostitution Ur ett svenskt perspektiv REVIDERAD

Läs mer

Polisens lägesbild av grov organiserad brottslighet 2012

Polisens lägesbild av grov organiserad brottslighet 2012 Polisens lägesbild av grov organiserad brottslighet 2012 Rikskriminalpolisen November 2012 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 DE KRIMINELLA STRUKTURERNA... 3 STRUKTURER BASERADE PÅ MEDLEMSKAP... 4 STRUKTURER

Läs mer

KRIS HUDIKSVALL Djupegatan 37 824 52 Hudiksvall Telefon: 073 694 09 00 E-post: hudiksvall@kris.a.se

KRIS HUDIKSVALL Djupegatan 37 824 52 Hudiksvall Telefon: 073 694 09 00 E-post: hudiksvall@kris.a.se Adresser och telefonnummer till KRIS lokalföreningar För fullständiga adressuppgifter och kontaktpersoner, se: www.kris.a.se KRIS BOLLNÄS Björkhamregatan 31 C 821 34 Bollnäs Telefon: 070 609 36 07 E-post:

Läs mer

Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten

Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten Polisens insatser mot narkotikabrottsligheten - Omfattning, karaktär och effekter RAPPORT 2003:12 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten

Läs mer

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT

POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT SVENSKA POLISFÖRENINGENS TIDSKRIFT Nr X/2011 Läkemedelsmissbruk Det dolda missbruket Läkemedelsdroger ett omfattande begrepp Överförskrivning av begärliga läkemedel Lagligt drograttfylleri stör trafikutredare

Läs mer

Seminarieserie Våld mot kvinnor och. flickor - ett globalt problem 2001 VÅLD MOT KVINNOR

Seminarieserie Våld mot kvinnor och. flickor - ett globalt problem 2001 VÅLD MOT KVINNOR Seminarieserie Våld mot kvinnor och 1 VÅLD MOT KVINNOR Rapport från en seminarieserie 2001 Ett samarrangemang mellan Forum Syd, Föreningen för Utvecklingsfrågor FUF, Kvinnoforum, Svenska UNIFEM-kommittén,

Läs mer

En rapport till samhället. hur Sverige blev penningtvättens paradis. Av: Bahman Azadfar. Första utgåvan 2014. 2014, Stoppa Penningtvätt

En rapport till samhället. hur Sverige blev penningtvättens paradis. Av: Bahman Azadfar. Första utgåvan 2014. 2014, Stoppa Penningtvätt En rapport till samhället om hur Sverige blev penningtvättens paradis Av: Bahman Azadfar Första utgåvan 2014 2014, Stoppa Penningtvätt www.stoppapenningtvatt.nu ISBN978-91-981311-2-3 Till: Sveriges kompetenta

Läs mer

Nya behov, ny välfärd

Nya behov, ny välfärd Nordiska Välfärdskonferensen 2012 Nya behov, ny välfärd genom samverkan Nordiska Välfärdskonferensen i Göteborg 14-16 november 2012 arrangerad av Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA 1 Välkomna......

Läs mer