Förstå vad kunden vill ha

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstå vad kunden vill ha"

Transkript

1 Ditt medlemskap Vad får du ut av ditt medlemskap? Vi har lyft fram en del av det arbete vi gör. SIDAN Ordföranderådsmöte Per-Åke Liljergren, ordförande i SÅ Norr, rapporterar från ordföranderådsmötet som genomfördes i slutet på januari. SIDAN 17 Fredrik Schroeder, SÅ Juridik, informerar kring företagskontroller. SIDAN 25 NORRÅKAR'N TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG REGION NORR # Förstå vad kunden vill ha Vägen till bättre säljsamtal Vi har träffat medlemsföretaget Oskarsson & Nilsson AB Fokus på tyngre och längre fordon i Piteå Veteranträff i Jämtland HÅLL DIG UPPDATERAD:

2 Kör du i Norge? Från 1 januari 2015 är det obligatoriskt med en elektronisk betalningsenhet för alla fordon över 3.5 ton som kör näringsverksamhet i Norge. Genom Statoil kan du teckna avtal med AutoPASS Enklare administration, allt på samma faktura tillsammans med ditt drivmedel Alltid maximal rabatt på alla tullstationer i Norge Ingen bindningstid och ingen förskottsbetalning För att beställa AutoPASS kontakta Statoils kundservice på statoil.se/trucksupport eller på P.S AutoPASS fungerar även på Öresundsbron och Stora Bältbron

3 Nytt år och nya möjligheter! Se vårt kalendarium för Som medlem i Sveriges Åkeriföretag Norr kan du ta del av ett flertal rabatterade sammankomster som anordnas. Under första kvartalet har medlemsträffar, remissvar och träffar med Trafikverket och olika samverkansorganisationer genomförts. Debattartiklar har skrivits och publicerats och vi har genomfört ett flertal YKB utbildningar i regionen. Transportkonferensen i Åre verkar slå rekord i antal deltagare. Kul! Läs löpande i vårt utskick av nyhetsbrev till Er medlemmar om vad som händer i vår region. MÅNGA NYA LAGAR och regler har kommit i och med ingången av Hårdare tag mot cabotagefusk, trängselskatt för alla, broavgift i Sundsvall, höjd fordonsskatt och en helt ny polisorganisation. Har du frågor eller funderingar kring regler och avtal kontakta vår juristavdelning för en gratiskonsultation. I norr har vi jurist Fredrik Schroeder i våra lokaler. Han skriver tänkvärda ord på sidan 25 i detta nummer av Norråkar n. ETT STORT MISSNÖJE råder över den föreslagna nationella transportplanen. Tilldelningen i norr är under all kritik. Skall företaget Sverige upprätthålla sin basindustri, måste vi se till att utveckla och tilldela infrastrukturen medel så detta går att utveckla. Hur ser bärigheten ut på de vägar som skall transportera fram råvarorna i norr? Utan en god infrastruktur i norr kommer konkurrenskraften försvinna, regionen utplånas, och på sikt, företaget Sverige att stanna i sin utveckling. VI LOBBAR HOS våra regionala och lokala politiker för att regeringen skall agera snabbare. Men i dagens röra i politiken är det inte helt lätt att föra fram och få genomslag för våra synpunkter. Partierna är rörande överens om ett flertal frågor som berör näringen, men det händer ingenting. Det går alldeles för sakta! HAR DU INTE börjat med din YKB så är det hög tid! Kontakta oss för mer information. Du som inte skrivit på Fair Transport ännu, gör det!! Många av norrs medlemmar har redan gjort det. Fair Transport ett ställningstagande! Carina Ahlfeldt REGIONCHEF NYHETER Regionalt branschråd hos Transportstyrelsen 4 Fokus på tyngre och längre fordon i Piteå 4 Företagsreportage: Vi besöker Oskarsson & Nilsson Åkeri AB 6-7 Här stannar Sverige-korteger i Umeå och Sundsvall 8 Använd Fair Transport-materialet i din marknadsföring 10 Fair Transport: kampanjen rullar vidare Inbjudan till kvinnokonferens 16 Sveriges Åkeriföretag Norr - ett medlemskap med många fördelar Kallelse till SÅ årsmöte PRESS & PÅVERKAN Laglydiga och sunda åkerier måste bli vinnare 14 Åkeribarometern: Efterfrågan vänder upp men inte priserna 15 MEDLEMSNYTT Valberedningen - en viktig funktion 21 Kalendarium Medlemsmöten i norr Gemensamma krafter 23 Veteranträff i Jämtland 24 SÅ Juridik informerar 25 Hållbara affärer lönar sig 26 REPORTAGE Hjälp kunden att köpa dig. Vägen till bättre säljsamtal FRÅGA EXPERTEN SÅ Juridiks Fredrik Engström om internationella transporter 33 OPINION Logisitik med hjärta. Elgigantens Logistics Manager om deras senastaste upphandling. 34 NORRÅKAR'N Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Norr Utkommer med fyra nummer per år Postadress: Storgatan 28F UMEÅ tel: Annonser: Charlotta Nilsson telefon: Ansvarig utgivare: Mikael Nilsson

4 Ställ dina frågor via Transportstyrelsens chatt Chatten är ett komplement till telefonen och kommer att besvara frågor om bl.a. ägarförhållanden, fordonsskatt och trängselskatt. När ska du göra din sista YKB-kurs? Det är först efter att inbetalningen är gjord till Transportstyrelsen som femårsperioden börjar. Befintliga fordon med rätt tekniska prestanda måste kunna ingå i längre och tyngre fordonskombinationer. Fokus på tyngre och längre fordon i Piteå 2014 bildades en samverkansgrupp för informationsutbyte och aktiv påverkan kring HCT-fordon i norra Sverige. Fredagen den 30/1 träffades gruppen i Piteå. Vid träffen deltog ca 30 personer från, skogsnäringen, åkerinäringen, övrig industri, myndigheter, politiken och forskningen. Idag har 116 åkerier lämnat in ansökan om att köra tyngre/ längre fordon. 40 ansökningar är beviljade, varav 21 st finns inom ETT-projektet. Trafikverket kommer inleda ett arbete med att kartlägga vägar, broar, anslutning till hamnar samt hur information och skyltning ska utformas för att klara införandet av tyngre och längre fordon. Arbetet ska vara klart under hösten Riksdagspolitikern Leif Pettersson (S) som deltog vid träffen, är positiv till HCTfordon, både utifrån miljöaspekt och konkurrenshänseende. Politiken ser viss risk att gods flyttas från järnväg till väg. Enligt honom ser vi inom nära framtid en bruttoviktsökning till 64 ton. Bruttovikter på 74 ton är något svårare att ta beslut om, då det kräver investeringar. Men enligt honom är inriktningen hos infrastrukturminstern att vi ska till 74 ton. Det är viktigt att näringslivet servar politiken med konkret fakta. Vi på SÅ redovisade vår hållning i frågan; att HCT-fordon medverkar till effektiva transporter, minskad miljöbelastning, lägre kostnader och ökar trafiksäkerheten. Vi välkomnar Trafikverkets och Transportstyrelsen rapporter från i höstas, dock med tydliga invändningar, där vi menar att det finns en del tekniskt krångel och byråkrati som fördyrar för näringen. Samhällsnyttan ökar väsentligt om befintliga fordon med rätt tekniska prestanda ges möjlighet att ingå i längre och tyngre fordonskombinationer. TEXT: GÖRAN DANIELSSON Regionalt Branschråd hos Transportstyrelsen Regionchef Carina Ahlfeldt och ordförande i Sveriges Åkeriföretag Norr, Per- Åke Liljergren deltog på Transportstyrelsens Branschråd Nord Yrkestrafik på väg, i slutet av En utredning gällande sanktionsavgifter och tillämpning som jämför Sverige med andra EU länder är igång. I uppdraget ingår bland annat besök i Norge, England, Holland, Finland, Lettland, Spanien, Danmark och Tyskland. Branschen har varit med och tagit fram frågeställningar samt haft önskemål om vilka länder som ska besökas. Denna utredning ska vara klar i slutet på januari. Ett avstämningsmöte med branschen är lovat i februari Vi lyfte bland annat frågan om vad som krävs för att ett företag ska ha anses gjort vad som ankommer dem när det gäller ansvar för överträdelser. Transportstyrelsen hänvisade till en dom där företaget i fråga hade få, slumpmässiga och mindre allvarliga överträdelser och därför friats från sanktionsavgifter. Vi efterfrågar dock tydligare svar, speciellt kopplat till åkeriets förebyggande arbete och vi kommer att fortsätta ligga på i frågan. Från 1 januari 2015 kommer tillsynen att ske riskbaserat. I praktiken innebär det att överträdelser ska kategoriseras och registreras i Vägtrafikregistret. I förlängningen ska polisen, redan på väg, kunna stoppa företag 2013 blev den totala sanktionsavgiften ca 13 miljoner kr. Om Sverige inte hade haft maxbeloppet hade siffran varit över 40 miljoner. med högt riskvärde. Branschen uttryckte en oro för risken för långa handläggningstider kring utfärdandet av YKB-bevis ju närmare brytdatumen i september 2015 och 2016 vi kommer. Enligt ansvariga på Transportstyrelsen ska de kunna möta efterfrågan. Enligt uppgift ska YKBbeviset kunna vara innehavaren tillhanda senast 5 arbetsdagar efter registrering av fortbildning, om betalning för tillverkning sker omedelbart. Vi efterfrågade även bättre samarbete mellan bransch och Transportstyrelsen. Transportstyrelsen ska ta fram en strategi för branschråd under 2015 och tar med sig frågan.transportstyrelsen gör idag en översyn över hur man i framtiden kommer att hantera korta körningar utan kort. TEXT: CHARLOTTA NILSSON BILD: TRANSPORTSTYRELSEN 4

5

6 Är du involverad i transport av farligt gods? Gå vår ADR 1.3-utbildning via E-Learning. Utbildningen riktar sig framför allt till dig som transporterar farligt gods men som inte omfattas av kravet på ADR-intyg (begränsad mängd/värdeberäknad mängd). Utbildningen komponeras utifrån den kravspecifikation som du anger vid kursstart. Medlemspris 995 kr/deltagare. Det gäller att våga satsa för att kunna utvecklas! Oskarsson & Nil Oskarsson & Nilsson Åkeri AB är ett familjeföretag som drivs i andra generationen. Även den tredje generationen är delaktig och arbetar i företaget. Åkeriet startade 1966 av Bengt-Olof Nilsson och Torsten Oskarsson. Då bestod åkeriet av två lastbilar som hämtade mjölkkrukor kring Umeå klev bröderna Jerry och Thomas Nilsson, bägge söner till Bengt-Olof, in som delägare tillsammans med sin far tog Jerry och Thomas över helt och är i dag de som driver verksamheten. Garage och kontor finns på Västerslätt i Umeå. Jag träffar Jerry Nilsson och svärsonen Stefan Wörlén som är delaktig i driften av åkeriet. Även Jerrys son och ytterligare en svärson är engagerade i företaget. Att gå in i och sedan ta över ett familjeföretag verkar många gånger självklart hos de åkerier jag träffat. Så även här! Åkeriets storlek och typ av transportuppdrag har varierat under åren där verksamheter både tagits in och plockats bort. Mjölktransporterna har dock alltid funnits som en grund. - Det gäller att våga satsa för att kunna utvecklas. Man måste även kunna ta beslut om att avveckla verksamheter som inte är lönsamma, säger Jerry. TOTALT SETT HAR verksamheten breddats över tid. Åkeriet har idag anställa och består av sex lastbilar som hämtar upp mjölk åt Norrmejerier dygnet runt, en betongbil som kör på uppdrag av Swerock, två bulkbilar som kör åt Lantmännen, en anläggningsbil som bl.a. arbetar med bortforsling av schaktmassor och transporter av asfaltsgrus. Företaget har även två grävmaskiner som bl.a. utför planteringsarbeten åt Norra Skogsägarna, vägdikning, skogsdikning och kompletta avloppsanläggningar. Företaget är PEFC -certifierade för arbete inom skogsbruk. Utöver detta så äger man även en matjordstäkt utanför Umeå där både företag och privatpersoner kan köpa jord och sand. Delägare Jerry Nilsson med kollegan Stefan Wörlén. - En av våra framgångsfaktorer är att vi nästan har full teckningsgrad på våra fordon stora delar av året, vilket gör att vi kan få resultat på det arbete vi gör. En annan framgångsfaktor är att vi klarar av att hålla igång personal på alla fordon året runt, även om det många gånger är ett pusslande med en telefon som konstant ringer, säger Stefan. ETT PROBLEM SOM allt oftare återkommer, mycket på grund av de senaste årens väder, är halkan. Mjölkbilarna går 365 dagar om året och måste ut till bönderna i alla väder. Osandade enskilda vägar är ingen ovanlighet. Undermålig sandning och saltning på övriga vägar är inte heller ovanligt. För att försöka komma tillrätta med detta genomförs möten varje kvartal med Trafikverket och väghållarna för att lyfta eventuella problem och ge företaget möjlighet att vara med och prioritera vissa sträckor. Ett samarbete som fallit väl ut även om snökedjorna är livsviktiga och åker på och av med jämna mellanrum. - En av mina viktigaste uppgifter som chef är att lyssna på och stötta mina anställda. Just under halkperioderna vet personalen att de har mitt fulla stöd att ta den extra tid det tar att lägga på kedjorna eller att ringa efter sandbilen och stanna av tills det är sandat. Man måste kunna vara trygg med det arbete man utför. Personalomsättningen är mycket låg och flera gånger under samtalet framhävs åkeriets chaufförer och personal, som man uppskattar och är mycket nöjd med. - Det är personalen som många gånger är ansiktet ut mot kund. Vi är glada att vi har så kompetenta och duktiga medarbetare, säger Stefan. OSKARSSON & NILSSON driver ett aktivt miljöarbete inom företaget. Detta gör man både genom att tillhandahålla en fräsch fordonspark men även genom ett aktivt bränsleuppföljningsarbete. Genom att ha Drivecs uppföljningssystem VDI installerat har företaget full kontroll på fordonens bränsleförbrukning. Varje förare följs upp individuellt och får återkoppling på sitt körsätt via den överförbrukning som presenteras. Överförbrukning i procent är ett mått på vilken förbättringspotential man har. Företaget sätter varje år ett gemensamt mål som idag är på max 2 % överförbrukning. Som motivation har alla anställda fått var sin sjukvårdsförsäkring via Sveriges Åkeriföretag. 6

7 "En av mina viktigaste uppgifter som chef är att lyssna på och stötta mina anställda." Östersundsposten uppmärksammar SÅ:s kampanj En vecka utan lastbil Ett axplock av vad som händer: Dag 2 - Inga färskvaror, problem med sophantering. Dag 3 Mjölk hälls ut hos bönderna, mediciner börjar ta slut på apoteken. Dag 4 - Bensin och diesel tar slut på mackarna. Dag 5 - Dricksvattnet börjar bli otjänligt. sson Åkeri AB - Vi har arbetat med detta i några år nu och har kunnat se en ordentlig sänkning av bränsleförbrukningen. Besparingen ligger på cirka 10 % vilket motsvarar ungefär 7800 liter/fordon och år, säger Jerry. En av åkeriets nyaste investeringar. En tridembil som kan lasta kg. MED MÅNGA ANSTÄLLDA och med fordon som aldrig står still har man funderat hur man ska lösa fortbildningen inom YKB. - Vi kommer att utbilda en intern instruktör för att kunna vara flexibla och genomföra utbildningen när det passar verksamheten. Jerry ser den nytta som YKB -fortbildning skulle kunna innebära, men hoppas att kraven gällande innehåll öppnas upp mer, så att varje företag kan anpassa detta till sin egen verksamhet. - En fortbildning inom exempelvis halkoch vintervägskörning samt genomgång av snökedjor skulle vara nyttigt för oss och våra anställda, säger Jerry. Jag frågar vad som utmärker ett framgångsrikt transportföretag. Som svar får jag bland annat; god ordning, flera verksamhetsben att stå på, bra kommunikation både internt och externt samt bra kontakt och dialog med sina beställare. I nästa andetag påpekar Jerry att branschen blir allt tuffare med en pressad prisbild och dålig lönsamhet. I INTERVJUN KOMMER vi in på och börjar diskutera Sveriges Åkeriföretags kampanj Fair Transport. Ett ställningstagande som var självklart för Oskarsson & Nilsson att skriva under. - För att komma tillrätta med den osunda konkurrensen och den prisdumpning som många gånger sker från utländska åkerier måste vi hjälpa våra kunder och visa på vad som är en sund transport och inte. Vi har presenterat detta för våra uppdragsgivare och alla är mycket positivt inställda till initiativet, berättar Jerry. Mjölktransporterna kräver mycket gällande hygien och handhavande av utrustning på fordonen. Vid varje hämtning tas också mjölkprover med utrusning på bilen. Detta är sedan betalningsgrundande för leverantören. JUST ARBETET MED att komma tillrätta med den osunda konkurrensen tycker även Jerry är en av Sveriges Åkeriföretags viktigaste frågor. Problematiken måste lyftas fram till både politiker, beslutsfattare, beställare och även allmänhet. Här finns Fair Transport som ett verktyg, ett verktyg som blir starkare desto fler som skriver under och tar ställning till. Oskarsson & Nilsson är även delaktig i Här stannar Sverige och fanns som första bil i kortegen som kördes i Umeå den 20 december ifjol. TEXT OCH BILD: CHARLOTTA NILSSON 7

8 Nyttiga E-tjänster på Transportstyrelsens hemsida Kontrollera trafiktillstånd och trafikansvarig, ställa av och på fordon, ansöka om gemenskapstillstånd m.m. Åkerihandbok 2015 Nu har 2015 års åkerihandbok har kommit. Vill ni beställa fler så kontakta regionkontoret eller gör din beställning på nätet. Åkare sätter fokus på den osunda konkurrensen genom kampanjen Här stannar Sverige. "Här stannar Sverige"- korteger i Umeå och Sundsvall För att ytterligare sätta fokus på åkarnas aktion Här stannar Sverige genomfördes den 6 december en kortege bestående av närmare 100 lastbilar mellan Timrå och Sundsvall. En manifestation för att ytterligare sätta fokus på den osunda konkurrensen som råder inom transportbranschen och för att fånga allmänhetens uppmärksamhet. Aktionen blev lyckad, så den 20 december följdes den upp av ytterligare 13 korteger på olika orter runt om i Sverige. På kortegen i Umeå deltog närmare 80 fordon. Vi publicerar bilder från båda orterna. FOTO: DENICE FERM Bilden till vänster och nedan är från kortegen i Umeå. Bilden ovan är från kortegen mellan Timrå och Sundsvall. Nätverket Bygg och anläggning i norr - vad är på G? Gruppen har haft sitt andra telefonmöte där man lyft och diskuterat regionala och centrala frågor gällande näringen. En skrivelse gällande den överlastavgift som Trafikverket påför vid för tunga asfaltstransporter är återigen besvarad av den centrala gruppen. En kort sammanfattning av vår syn i frågan är att det måste finnas rimliga förutsättningar att kunna lasta rätt 8 innan man påför en avgift. En annan fråga som diskuteras flitigt är att det är på gång att införas ett krav att plogbilsförare ska genomgå ett teoretiskt kunskapstest. De förare som redan idag skrivit provet har haft svårt att skriva godkänt vilket vi är mycket kritiska till. Sveriges Åkeriföretag för en dialog med Trafikverket för att kunna påverka detta. Är det rätt nivå på provet? Finns det utbildningsmaterial för att kunna inhämta ny kunskap? Andra frågor av regional betydelse är hur vi ska kunna påverka för en bättre vinterväghållning. Hur ska vi få klarare spelregler gällande eurokraven och upphandlingar? Har ni frågor eller synpunkter kontakta gärna Mats Andersson SÅ-Norr på

9 Vi är med dig hela vägen Du som är åkare har mycket att hålla ordning på redan när allt fungerar som det ska. Gods ska lastas och lossas, tider ska synkas, körscheman ska hållas och så måste du ju hinna äta och vila lite mellan varven. Skulle en olycka inträffa och din bil går sönder ska inte hela din yrkesvardag behöva raseras. Vi kan din vardag, ger tydliga besked och fattar beslut nära dig. Dessutom ger vi erkänt god service och är tillgängliga när du behöver oss. Vi ser helt enkelt till att minimera strulet för dig om något inträffar. Allt för att du snabbt ska kunna göra det du allra helst vill igen rulla ut på vägarna! Jämtland Tel Västerbotten Tel Västernorrland Tel

10 Länskonferens - Funktionellt priorierat vägnät Trafikverket i norr har bjudit in branschen och länsplaneupprättarna till att diskutera ett funktionellt prioriterat vägnät. Målet är bland annat en samsyn om vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet och att komma överrens om dessa vägars viktigaste funktioner. Mer info finns på hemsidan. Visa att du är med i Fair Transport! Använd det framtagna marknadsföringsmaterialet. Använd Fair Transport-materialet i din marknadsföring Med Fair Transport vill vi uppmärksamma omvärlden; politiker, myndigheter, media, transportköpare och allmänhet på vad som skiljer en bra transport från en dålig. Ställningstagandet är ett argument för att kunna ta mer rättvist betalt och erbjuda ett sunt alternativ på en hårt konkurrensutsatt marknad. Använd och dra nytta av materialet som finns. Här får du några råd och tips. Du hittar fler tips och allt material under Fair Transport när du loggar in på medlemssidorna på Sprid budskapet till uppdragsgivare och samarbetspartners genom den programförklaring som är framtagen. Finns i en mindre och en större variant. Sätt den framtagna Fair Transport-dekalen på ert fordon. Beställ fler på medlemssidorna eller ring regionkontoret så skickar vi några exemplar till dig. Bifoga vårt förslag på anbudsbilaga i er offert eller när ni lämnar ett anbud. Komplettera detta med programförklaringen. Lägg till Fair Transport i din mailsignatur och informera om Fair Transport på er hemsida. Förslagsvis med Fair Transportbannern som länkas till Fair Transportsidan på akeri.se Du kan även: - Rama in intyget och visa för besökare att du är en del av Fair Transport. - Passa på att uppvakta båda befintliga och nya kunder och berätta om Fair Transport. - Beställ en Fair Transport-rollup för er egen marknadsföring. Hävdvunnen rätt gällande buss och lastbil - Vad gäller? Läs frågan till och svaret från Transportstyrelsen gällande hävdvunnen rätt på buss och lastbil om fortbildningen inte är klar i tid. Hej Bo, En förare har hävdvunnen rätt gällande lastbil och buss. Vad händer om föraren inte är klar med sin fortbildning för buss innan september 2015? Kommer förarens YKB tillbaka gällande buss när han under 2016 blir klar med sin YKB fortbildning gällande Gods? Kurserna är fördelade under ? /Mats Andersson, SÅ Norr Hej Mats! I praktiken kommer det att gå till så här: Den 10 september upphör förarens rätt att transportera personer i buss. För att återgå till sin transportverksamhet ska föraren delta i en fortbildning. När föraren slutför sin fortbildning för godstransport våren 2016 rapporterar den utbildaren att fortbildning för gods är genomförd och eftersom en fortbildning för ett transportslag ger förnyat yrkeskompetensbevis för de transportslag man har grundutbildning eller hävdvunna rättigheter för så får alltså föraren ett YKB för både person- och godstransport. Rätten till persontransport återkommer alltså. Med vänliga hälsningar, Bo Göingberg, Utredare, Väg- och järnvägsavdelningen, Sektion regelinformation, Transportstyrelsen 10

11 UTBILDNING I AFFÄRSMANNASKAP VÅR EGEN BRANSCHBIBEL Det självklara valet för oss inom transportnäringen. Kursen för att utvecklas till att bli effektivare i att skapa nya affärer hos både befintliga och nya kunder. Beställ ditt eget ex på akerihandboken. 85 kr för medlemmar (ord. pris 375 kr). Inriktningen kommer att vara utformad så att den speglar den vardag och de situationer som säljare inom vår bransch ständigt möter. Vi varvar ren säljteori med övningar med rollspel. Utbildningingen omfattar 2 dagar. Vi går bl a genom följande: Offert, avtal, leverans och uppföljning Skapa effektiva kundmöten Behovsanalys och argumentation Dokumentation och överlämning (Exempelvis till trafikledning) Kursort: Jönköping, 16-17/4 anmälan senast 13/3 EGET PÅ VÄG Kursen för ett tryggare företagande. 9-13/ /3 Falun Kod / /3*) Växjö Kod / /4 Umeå Kod / /5 Göteborg Kod / /5 Malmö Kod / /6 Stockholm Kod 09 Kontakt: SÅ Utbildning , Se även akeri.se/utbildning för mer information om våra utbildningar. * kursen genomförs torsdag söndag i två omgångar. För mer information och anmälan, kontakta: Eva Svanström eller nons halvsida_affärsmannaskap 2015_våren_reg tidning.indd :23:16

12 Box Transportkorridorer FN:s generalförsamling har godkänt den första Resolution om vikten av transport- och transitkorridorer för att säkerställa global hållbar utveckling. Samarbetsavtal behörighetskotroll Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Bussföretag skrev i januari med under ett samarbetsavtal med Svenska Taxiförbundet om ett nytt system för behörighetskontroll. Systemet ger våra medlemsföretag möjlighet att enkelt, snabbt och pålitligt säkerställa de anställdas behörigheter. Taxiförbundet har utvecklat systemet tillsammans med Transportstyrelsen. Fair Transport: kampanj Fair Transport - en askungesaga? Från början betraktad med stor misstänksamhet och ibland nästan hånfullt bemött. Efter en lång förankringsperiod och interna diskussioner har stolta medlemmar tagit ställning. Både i Sverige och internationellt undrar de hur vi har gjort och om de får vara med. Förarbetet med Fair Transport var en utmaning, men när startskottet väl gick i februari 2014 var intresset stort hos medlemsföretagen. Under 2014 var fokus på att etablera Fair Transport bland medlemmar och politiker. Att få SÅ-medlemmar att göra sitt personliga ställningstagande och gå med i Fair Transport. Därefter ville vi göra transportköparna bekanta med begreppet. Omvärlden har välkomnat vårt arbete. Vi har både kommuner, företag och andra branschorganisationer som vill ansluta sig. Politiker och generaldirektörer har lyft fram vårt initiativ och både i anföranden i riksdagen och i en rapport från Transportstyrelsen pekar på vårt goda arbete. Såväl systerorganisationer som vår internationella organisation IRU intresserar sig också för Fair Transport. Bra val Ska löna Sig. Både för dem Som köper och Säljer transporter. m Med Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. I en osund konkurrenssituation med dumpade priser på en överetablerad marknad finns risk att både köpare och säljare av transporter tummar på säkerhet, miljötänk och socialt ansvar. Allt i jakt på kortsiktiga kostnadsbesparingar. Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring. Med Fair Transport vill vi underlätta för alla som köper transporter att göra bra val. Sunda transporter från sunda åkeriföretag. mikael nilsson, ordförande erik vilhelmsson, vice ordförande Stolta och lönsamma Åkeriföretag på en Sund och attraktiv marknad S veriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation cirka 80 procent av åkeriföretagen är medlemmar hos oss och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av hela åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör våra medlemsföretag, för att stärka vår gemensamma konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna att driva åkeriverksamhet. Fair Transport är en del av detta arbete. Med Fair Transport vill vi och våra medlemmar underlätta för transportköpare att göra bra val. Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Vill du veta mer om Fair Transport och Sveriges Åkeriföretag? Välkommen till akeri.se. NU ÄR FAIR Transport känt hos åkerierna. Då gäller det att få transportköparna att agera. Förutsättningarna för en hållbar transport sätts i upphandlingen, därför är förstås själva transportköpet viktigt. Och många produktion: Sveriges åkeriföretag & k33/tryck: ineko, feebruari 2014 SverigeS Åkeriföretag kungsgatan Stockholm tfn: tranportköpare frågar efter en guide. Ett verktyg. Fair Transport har startat ett samarbete med Q3. Q3 är ett verktyg som hjälper köparen att köpa en bra transport. Q3 är en mall som hjälper köparen att ställa relevanta frågor i sin upphandling. Sunda transporter från Sunda åkeriföretag programförkl aring Välkommen till Fair transport! Tanken med Fair Transport är att uppmärksamma omvärlden; politiker, myndigheter, media, transportköpare och allmänhet, om vad som skiljer en bra transport från en dålig. För att lyckas öka lönsamheten, förbättra konkurrenskraften och höja branschens status. Därför har vi skickat med ett antal foldrar som du gärna får dela ut till medarbetare och kunder. Om du behöver kan du beställa flera på medlemsdelen av Fair Transport-sidan på akeri.se. Där finns också en PowerPoint-presentation att ladda ner, som kan användas för att berätta om Fair Transport internt för din personal. Vi har också skickat med en kort förklaring av vad Fair Transport innebär som du kan kopiera och bifoga offerter och anbud, en klisterdekal, en lista med tips och råd samt ett intyg som kan hängas på väggen. Allt för att lyfta fram Fair Transport som säljargument. Som du redan vet är Fair Transport inte en traditionell certifiering, snarare ett upprop för att få möjlighet att göra bättre affärer. Det handlar inte om att vara perfekt i alla detaljer utan om en ambition att vilja göra rätt. Däremot är det förstås viktigt att du och dina medarbetare lever upp till innehållet i ställningstagandet och utvecklar verksamheten med fokus på trafiksäkerhet, miljöhänsyn och andra ansvarsfrågor. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill resonera om Fair Transport som försäljningsargument. I första hand ska du vända dig till regionchefen på ditt regionkontor men du kan också skicka ett mejl till Kanske vill du dela med dig av egna och bra idéer om hur Fair Transport kan användas i marknadsföringen? Lite längre fram kommer medlemsdelen av Fair Transport-sidan på akeri.se att utvecklas med mer profil- och marknadsföringsmaterial för beställning. Vi kommer under våren också att börja uppvakta beställarna med information kring Fair Transport. Med vänlig hälsning, Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag SVERIGES ÅKERIFÖRETAG Box Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 24, 6tr Telefon: +46 (0) TIPS & RÅD Idén och syftet med Fair Transport är flera. Inte minst är ställningstagandet ett utmärkt argument gentemot transportköpare för att kunna ta mer rättvist betalt. Och erbjuda ett sunt alternativ på en hårt konkurrensutsatt marknad. På sikt kan det också bidra till att åkerinäringens status förbättras. Använd och dra nytta av Fair Transport när ni säljer era transportoch logistiktjänster. Här har vi samlat några tips och råd. Sprid budskapet Visa upp er på vägarna I programförklaringen beskriver vi syftet och idén med Fair I välkomstpaketet följer det med en Fair Transport-de Transport. Och låter några representanter för branschen tycka fler går att beställa på medlemsdelen av Fair Transpor till. Dela gärna ut den till uppdragsgivare och samarbetspartners. Fler finns att beställa och/eller att ladda ner på med- ställning för sunda transporter. på webben. Sätt upp dekalen på lastbilen och visa att lemsdelen av akeri.se/fairtransport. Den mindre varianten av programförklaringen är lätt att bära Stöd vid införsäljning med sig. Dela gärna ut den bland dina medarbetare, så att alla När ni skriver en offert eller förstår och sprider budskapet. En idé är att låta den följa med lämnar in ett anbud, bifoga i lastbilshytten, alltid nära till hands. Fler går att beställa på gärna vårt förslag på anbudsbilaga. Ni kan förstås också akeri.se/fairtransport. bifoga programförklaringen. Båda finns nedladdningsbara på akeri.se/fairtransport. Påminn om Fair Transport När ni skickar mejl till kunder och lever gärna in mejlsignaturen som finns att la Förankra internt akeri.se/fairtransport. Vi är en del av F På medlemsdelen av akeri.se/fairtransport finns en pptpresentation att ladda ner. Den är till för att presentera och och enkelt sätt att påminna om ert stä sunda transporter från sunda åkerifö diskutera Fair Transport internt på ert åkeriföretag. Ett förslag är att samla personalen över en kopp kaffe och förklara vad Fair Transport går ut på. SÅ svarar Lars Adaktusson, som svarar SÅ TACK LARS, FÖR DIN KRÖNIKA i förra tidningen. Det är bra att du förstått transportnäringens betydelse i samhället och att du känner dig redo att ta dig an transportfrågorna i Europaparlamentet. Lycka till med ditt arbete. Åkerinäringen står inför flera svåra problem: låg lönsamhet och olaglig konkurrens. För att komplicera bilden ytterligare så hänger dessa ihop. Den låga lönsamheten gör att många europeiska åkare frestas att tänja på lagens gränser. Och den olagliga konkurrensen pressar priser och sänker lönsamheten. Jag tror inte att lösningen på dessa problem är ett fullständigt avreglerat Europa. Tvärtom. Jag menar att innan transportnäringen är mogen att avregleras ytterligare krävs ett tydligt regelverk och en väl fungerande kontrollverksamhet. I klartext: Samma tolkning av cabotageregler över hela Europa. Samt fler trafikpoliser. TINA THORSELL, 12 4 KOMMUNIKATIONSCHEF SVERIGES ÅKERIFÖRETAG Lars Adaktusson Kristdemokratisk Europaparlamentariker, suppleant i transportutskottet Gemensamma lösningar krävs SOM NYVALD SUPPLEANT i Europaparlamentets transportutskott är det med stort intresse jag tar mig an transportfrågorna. Transporter är intimt förknippat med tillväxt och handel och en nyckelkomponent för att uppfylla tre av de fyra friheterna inom EU:s inre marknad: fri rörlighet för personer, tjänster och varor. Friheter som ett exportberoende land som Sverige inte kan vara utan. Ett av de bästa sätten att stimulera tillväxt är att ta bort fler av de hinder som alla försvårar transporter och handel. Därför vill jag arbeta för att EU ska fokusera sin transportpolitik på att minimera dessa hinder mellan medlemsstaterna oavsett om dessa är av teknisk, administrativ eller reglerande karaktär. Det yttersta målet är därför att skapa ett gemensamt avreglerat europeiskt transportområde: ett mål som kan vara till stor gagn för alla de fantastiska transportföretag vi har i Sverige. I SVERIGE FINNS ca transportrelaterade företag, som tillsammans sysselsätter ca personer. Europeiska transportsektorn sysselsätter mer än 11 miljoner människor. Om man inkluderar tillverkning av transportrelaterad utrustning såsom fordon står den för åtta procent av sysselsättningen iljoner arbetstillfällen. Därför är ringen av Transportsektorn är betydelsefull. Den producerar nästan fem procent av EU: s BNP. Det finns för många hinder som tulllar, skatter, flaskhalsar, byråkrati och olikheter vad gäller standarder, särskilt i transportbranschen, som är i vägen för en stimulerande tillväxt. VI TAR PULSEN PÅ SVENSK ÅKERINÄRING Eftersom alla varor som hamnar i butikerna någon gång har transporterats med lastbil är konjunkturläget i åkerinäringen värt att hålla koll på, både för folk i och utanför branschen. På webben kan du ta del av Åkeribarometern, med nya och uppdaterade värden för varje kvartal. Fyra gånger om året mäter Sveriges Åkeriföretag konjunkturläget inom åkerinäringen. I undersökningen tillfrågas personer inom större transportsäljande åkeriföretag om hur de uppfattar läget i branschen. I underlaget till Åkeribarometern ställs frågor om efterfråga, produktion, investeringar, försäljningspriser och personalstyrka. De som svarar bedömer situationen för det egna aget i tre månader bakåt och tre till sex månader framåt t ger en bra fingervisning om aktuella TACK TINA FÖR DIN REPLIK och dina lyckönskningar vad gäller arbetet i Europaparlamentets transportutskott. Transportfrågornas betydelse för handel, företagande och tillväxt kan inte nog understrykas. Jag delar din syn att åkerinäringen i Sverige står inför problem i form av låg lönsamhet och olaglig konkurrens. Alla avregleringar kräver tydliga regler som efterföljs och implementeras här finns en hemläxa att göra i många medlemsländer. Fler trafikpoliser och kontroller i hela Europa samt skärpta straff för överträdelser är välkomna - man skall inte kunna fuska med cabotagereglerna. Detta är dock mer en polisiär fråga än en avregleringsfråga. På sikt säkrar Europa sitt välstånd genom frihet, öppenhet, rättsstat och konkurrerande företag som skapar jobb och tillväxt. Därför tror jag både på lag och ordning och fri marknadsekonomi. LARS ADAKTUSSON EUROPAPARLAMENTARIKER FÖR KRISTDEMOKRATERNA

Beredd att betala ÅKERISYDNYTT. Lyckat arrangemang i Malmö. Bakläxa Transportstyrelsen: Cabotage och klampning utreds igen Bältesanvändingen sjunker

Beredd att betala ÅKERISYDNYTT. Lyckat arrangemang i Malmö. Bakläxa Transportstyrelsen: Cabotage och klampning utreds igen Bältesanvändingen sjunker Våra förslag till regeringen. Regeringen har en tioårig plan för transportsystemet. Men trafiksäkerheten har glömts bort, enligt SÅ:s Erika Svanström. Läs hennes förslag till regeringen. SIDAN 4 Nystart

Läs mer

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning Grönare logistiktjänster Den 5 november hölls slutkonferensen i projektet. SÅ Öst deltog och var med och filmade under dagen. SIDAN 27 Farligt få trafikpoliser Polisen har svårt att sköta trafiksäkerhetsarbetet.

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

Beredd att betala ÅKARE I VÄST. Lyckat 80-årsjubileum! Tack alla som deltog! Kraftig kritik mot kommunala avfallsbolaget Rambo

Beredd att betala ÅKARE I VÄST. Lyckat 80-årsjubileum! Tack alla som deltog! Kraftig kritik mot kommunala avfallsbolaget Rambo Utländska bilar slipper undan. Tidigast 1 januari 2015 kan det bli aktuellt med trängselskatt för utlandsregistrerade bilar. Dåligt det ger en snedvriden konkurrens, anser SÅ Västra Götaland. SIDAN 9 Våra

Läs mer

Utländska lastbilar HALLANDSÅKARNA. Åkaren som nobbar låga priser. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier

Utländska lastbilar HALLANDSÅKARNA. Åkaren som nobbar låga priser. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier Upphandlingschefen ger sina bästa råd. Vill du bli öka dina chanser att vinna offentliga upphandlingar? Halmstads upphandlingschef tipsar och förklarar hur du ska tänka. SIDAN 16 EU-förslag: Tillåt längre

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé En Mitträcken liten rubrik räddar här. Rit laborei liv Olyckor på icke En liten Välbesökt rubrik här. åkarträff Rit laborei I slutet av november Även i år har årets sista tre Beaqui voleces bsanb caborem

Läs mer

Så når trafiksäkerheten. förarhytten ÅKARE I VÄST. SÅ:s förslag: Här kan man bygga säkra uppställningsplatser Alkobommar i Göteborgs Hamn

Så når trafiksäkerheten. förarhytten ÅKARE I VÄST. SÅ:s förslag: Här kan man bygga säkra uppställningsplatser Alkobommar i Göteborgs Hamn Cabotaget under lupp. I juli presenterades cabotagestudien, som vill visa olaglig trafik i Sverige. Nu ska trafik i Norge och Danmark undersökas. SIDORNA 4-5 och 12 Ombyggnader överallt. Det pågår många

Läs mer

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser Välkommen att fira 80 år med oss! Sverige Åkeriföretag Västra Götaland fyller 80 år - och det ska vi fira med pompa och ståt. Boka redan nu lördagen den 28 september. SIDAN 19 EU-förslag: Tillåt längre

Läs mer

Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips.

Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips. Fenix Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag om en ny branschorganisation SIDAN 4 Ägardirektiv på ÅFAs årsstämma ÅFA AB har hållit årsstämma, tyvärr ingen utdelning på aktierna i år. SIDAN 26

Läs mer

Utländska lastbilar TRANSPORTPROFFS. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Utländska lastbilar TRANSPORTPROFFS. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser Rejäl rapport från årsmötet. Nya stadgar och eventuellt samgående med BA. Vi berättar om årsmötets beslut och diskussioner. SIDAN 12-13 EU-förslag: Tillåt längre fordon EU-kommissionen föreslår längre

Läs mer

ABC-ÅKARNA. Uppsalapolisen Bengt Karlsson: "Det här är vad ni behöver" Kampanjen Fair Transport redan en succé

ABC-ÅKARNA. Uppsalapolisen Bengt Karlsson: Det här är vad ni behöver Kampanjen Fair Transport redan en succé Äntligen föreslås klampning. Transportstyrelsen föreslår regeringen att lagstifta om hårdare tag mot oseriösa åkerier. Bland annat föreslås klampning SIDAN 4 Ja tack men gratis. Kunderna och omgivningen

Läs mer

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt Höll farten sparade 700000. Sänkt fart ger sänkta kostnader. Återvinningsföretaget Lundstams delade extraslantarna med sina förare som fick åka på en studieresa. SIDAN 4 Den farliga högersvängen. Yrkeschauffören

Läs mer

Relationsbygge i fokus

Relationsbygge i fokus Reportage Relationsbygge i fokus Framtiden väntar runt knuten >> Sid 3 Kurser i YKB-fortbildning! Vi erbjuder plats på tre utbildningsorter >> Sid 7 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt

Läs mer

Årets vinnare av Stora Åkeripriset:

Årets vinnare av Stora Åkeripriset: Åkare Nummer 2 Maj 2012 i väst Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Årets vinnare av Stora Åkeripriset: Jan-Olof Sundbergs Åkeri AB -Rätt personal och ambition att bli bäst, var Johans

Läs mer

Förstå vad kunden vill ha

Förstå vad kunden vill ha Lyckosam satsning För fyra år sedan Elgiganten satsar hållbart Fyra av de En investerade liten rubrik Ljusdalsföretaget här. Rit laborei Trux i en egen En liten fem rubrik företag här. som Rit ska laborei

Läs mer

Årsmöte 14 april. Höstkonferens 2012 - nu kan du anmäla dig! Nya utbildningar. i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Årsmöte 14 april. Höstkonferens 2012 - nu kan du anmäla dig! Nya utbildningar. i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Åkare Nummer 1 Mars 2012 i väst Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland 32 meter långt fordonsprojekt Årsmöte 14 april i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Höstkonferens 2012 - nu

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

Förstå vad kunden vill ha

Förstå vad kunden vill ha En Snabbväxande liten rubrik här. Värmlandsåkeri Rit laborei En liten Elgiganten rubrik här. satsar Rit laborei hållbart Fyra av de caborem Åkes Fjärr- re conseuassim Lokaltransport volor re i Molkom är

Läs mer

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte Åkeriföreningen Syd 80 ÅR Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte Lördagen den 14 april 2012 på Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg reportage Dantra AB Nya lokaler, bland annat>>

Läs mer

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist Nummer 2 Maj 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Transportstyrelsens kontroller av kör- och vilotider sker på distans Sedan den 1 januari är det Transportstyrelsen som handlägger

Läs mer

Rapport från halvårsmötet

Rapport från halvårsmötet Åkare Nummer 4 December 2012 i väst Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Rapport från halvårsmötet Nytt om mervärdesskatt i Norge Läs mer på sidan 17 Ny lag om vinterdäck Läs mer på

Läs mer

caborem re consequassim volor re TIDNINGSNAMN HÄR Nr 5 2014 www.akeri.se/x Nr 1 2011 Vinn upphandlingen! Vi ses på vägen! Åkarträffar i Gävle och

caborem re consequassim volor re TIDNINGSNAMN HÄR Nr 5 2014 www.akeri.se/x Nr 1 2011 Vinn upphandlingen! Vi ses på vägen! Åkarträffar i Gävle och Pigg 90-åring Det började med mjölk- Vinterdäcksmyter avlivas Experten Johan Granlund avlivar en hel del myter om dub- En liten rubrik här. Rit laborei En liten rubrik här. Rit laborei och fisktransporter

Läs mer

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Reportage M. Gustdolf Åkeri AB Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag,

Läs mer

Äntligen på nya jobbet!

Äntligen på nya jobbet! Nummer 3 Oktober 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Höstmöte 12/11 på Scandic Backadal. Glöm ej att anmäla ditt deltagande, vi bjuder på lunch. På kvällen blir det supé och show

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Vi är fullastade med trygghet

Vi är fullastade med trygghet 1 Nummer 1 2012 Vi är fullastade med trygghet Vi har i snart 170 år skapat trygghet för skaraborgarna. Hos oss finns människor med gediget kunnande och kunskap som kan göra din vardag lite enklare. Vi

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

32-meter långt fordonsprojekt kör genom Halland sid 10 Åkarresa till Dublin sid 5 Varning för vägkontroller och sanktionsavgifter sid 12-13

32-meter långt fordonsprojekt kör genom Halland sid 10 Åkarresa till Dublin sid 5 Varning för vägkontroller och sanktionsavgifter sid 12-13 Medlemstidning för Mars 2012 32-meter långt fordonsprojekt kör genom Halland sid 10 Åkarresa till Dublin sid 5 Varning för vägkontroller och sanktionsavgifter sid 12-13 HALLANDSÅKARNA 1 Ditt medlemsskap

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Trafiksäkerhet i Nymölla

Trafiksäkerhet i Nymölla reportage Trafiksäkerhet i Nymölla Med ljusets hastighet>> Sid 3 Rapport Åkeriföreningen Syds halvårsmöte >> Sid 4-5 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag,

Läs mer