Förstå vad kunden vill ha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstå vad kunden vill ha"

Transkript

1 Ditt medlemskap Vad får du ut av ditt medlemskap? Vi har lyft fram en del av det arbete vi gör. SIDAN Ordföranderådsmöte Per-Åke Liljergren, ordförande i SÅ Norr, rapporterar från ordföranderådsmötet som genomfördes i slutet på januari. SIDAN 17 Fredrik Schroeder, SÅ Juridik, informerar kring företagskontroller. SIDAN 25 NORRÅKAR'N TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG REGION NORR # Förstå vad kunden vill ha Vägen till bättre säljsamtal Vi har träffat medlemsföretaget Oskarsson & Nilsson AB Fokus på tyngre och längre fordon i Piteå Veteranträff i Jämtland HÅLL DIG UPPDATERAD:

2 Kör du i Norge? Från 1 januari 2015 är det obligatoriskt med en elektronisk betalningsenhet för alla fordon över 3.5 ton som kör näringsverksamhet i Norge. Genom Statoil kan du teckna avtal med AutoPASS Enklare administration, allt på samma faktura tillsammans med ditt drivmedel Alltid maximal rabatt på alla tullstationer i Norge Ingen bindningstid och ingen förskottsbetalning För att beställa AutoPASS kontakta Statoils kundservice på statoil.se/trucksupport eller på P.S AutoPASS fungerar även på Öresundsbron och Stora Bältbron

3 Nytt år och nya möjligheter! Se vårt kalendarium för Som medlem i Sveriges Åkeriföretag Norr kan du ta del av ett flertal rabatterade sammankomster som anordnas. Under första kvartalet har medlemsträffar, remissvar och träffar med Trafikverket och olika samverkansorganisationer genomförts. Debattartiklar har skrivits och publicerats och vi har genomfört ett flertal YKB utbildningar i regionen. Transportkonferensen i Åre verkar slå rekord i antal deltagare. Kul! Läs löpande i vårt utskick av nyhetsbrev till Er medlemmar om vad som händer i vår region. MÅNGA NYA LAGAR och regler har kommit i och med ingången av Hårdare tag mot cabotagefusk, trängselskatt för alla, broavgift i Sundsvall, höjd fordonsskatt och en helt ny polisorganisation. Har du frågor eller funderingar kring regler och avtal kontakta vår juristavdelning för en gratiskonsultation. I norr har vi jurist Fredrik Schroeder i våra lokaler. Han skriver tänkvärda ord på sidan 25 i detta nummer av Norråkar n. ETT STORT MISSNÖJE råder över den föreslagna nationella transportplanen. Tilldelningen i norr är under all kritik. Skall företaget Sverige upprätthålla sin basindustri, måste vi se till att utveckla och tilldela infrastrukturen medel så detta går att utveckla. Hur ser bärigheten ut på de vägar som skall transportera fram råvarorna i norr? Utan en god infrastruktur i norr kommer konkurrenskraften försvinna, regionen utplånas, och på sikt, företaget Sverige att stanna i sin utveckling. VI LOBBAR HOS våra regionala och lokala politiker för att regeringen skall agera snabbare. Men i dagens röra i politiken är det inte helt lätt att föra fram och få genomslag för våra synpunkter. Partierna är rörande överens om ett flertal frågor som berör näringen, men det händer ingenting. Det går alldeles för sakta! HAR DU INTE börjat med din YKB så är det hög tid! Kontakta oss för mer information. Du som inte skrivit på Fair Transport ännu, gör det!! Många av norrs medlemmar har redan gjort det. Fair Transport ett ställningstagande! Carina Ahlfeldt REGIONCHEF NYHETER Regionalt branschråd hos Transportstyrelsen 4 Fokus på tyngre och längre fordon i Piteå 4 Företagsreportage: Vi besöker Oskarsson & Nilsson Åkeri AB 6-7 Här stannar Sverige-korteger i Umeå och Sundsvall 8 Använd Fair Transport-materialet i din marknadsföring 10 Fair Transport: kampanjen rullar vidare Inbjudan till kvinnokonferens 16 Sveriges Åkeriföretag Norr - ett medlemskap med många fördelar Kallelse till SÅ årsmöte PRESS & PÅVERKAN Laglydiga och sunda åkerier måste bli vinnare 14 Åkeribarometern: Efterfrågan vänder upp men inte priserna 15 MEDLEMSNYTT Valberedningen - en viktig funktion 21 Kalendarium Medlemsmöten i norr Gemensamma krafter 23 Veteranträff i Jämtland 24 SÅ Juridik informerar 25 Hållbara affärer lönar sig 26 REPORTAGE Hjälp kunden att köpa dig. Vägen till bättre säljsamtal FRÅGA EXPERTEN SÅ Juridiks Fredrik Engström om internationella transporter 33 OPINION Logisitik med hjärta. Elgigantens Logistics Manager om deras senastaste upphandling. 34 NORRÅKAR'N Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Norr Utkommer med fyra nummer per år Postadress: Storgatan 28F UMEÅ tel: Annonser: Charlotta Nilsson telefon: Ansvarig utgivare: Mikael Nilsson

4 Ställ dina frågor via Transportstyrelsens chatt Chatten är ett komplement till telefonen och kommer att besvara frågor om bl.a. ägarförhållanden, fordonsskatt och trängselskatt. När ska du göra din sista YKB-kurs? Det är först efter att inbetalningen är gjord till Transportstyrelsen som femårsperioden börjar. Befintliga fordon med rätt tekniska prestanda måste kunna ingå i längre och tyngre fordonskombinationer. Fokus på tyngre och längre fordon i Piteå 2014 bildades en samverkansgrupp för informationsutbyte och aktiv påverkan kring HCT-fordon i norra Sverige. Fredagen den 30/1 träffades gruppen i Piteå. Vid träffen deltog ca 30 personer från, skogsnäringen, åkerinäringen, övrig industri, myndigheter, politiken och forskningen. Idag har 116 åkerier lämnat in ansökan om att köra tyngre/ längre fordon. 40 ansökningar är beviljade, varav 21 st finns inom ETT-projektet. Trafikverket kommer inleda ett arbete med att kartlägga vägar, broar, anslutning till hamnar samt hur information och skyltning ska utformas för att klara införandet av tyngre och längre fordon. Arbetet ska vara klart under hösten Riksdagspolitikern Leif Pettersson (S) som deltog vid träffen, är positiv till HCTfordon, både utifrån miljöaspekt och konkurrenshänseende. Politiken ser viss risk att gods flyttas från järnväg till väg. Enligt honom ser vi inom nära framtid en bruttoviktsökning till 64 ton. Bruttovikter på 74 ton är något svårare att ta beslut om, då det kräver investeringar. Men enligt honom är inriktningen hos infrastrukturminstern att vi ska till 74 ton. Det är viktigt att näringslivet servar politiken med konkret fakta. Vi på SÅ redovisade vår hållning i frågan; att HCT-fordon medverkar till effektiva transporter, minskad miljöbelastning, lägre kostnader och ökar trafiksäkerheten. Vi välkomnar Trafikverkets och Transportstyrelsen rapporter från i höstas, dock med tydliga invändningar, där vi menar att det finns en del tekniskt krångel och byråkrati som fördyrar för näringen. Samhällsnyttan ökar väsentligt om befintliga fordon med rätt tekniska prestanda ges möjlighet att ingå i längre och tyngre fordonskombinationer. TEXT: GÖRAN DANIELSSON Regionalt Branschråd hos Transportstyrelsen Regionchef Carina Ahlfeldt och ordförande i Sveriges Åkeriföretag Norr, Per- Åke Liljergren deltog på Transportstyrelsens Branschråd Nord Yrkestrafik på väg, i slutet av En utredning gällande sanktionsavgifter och tillämpning som jämför Sverige med andra EU länder är igång. I uppdraget ingår bland annat besök i Norge, England, Holland, Finland, Lettland, Spanien, Danmark och Tyskland. Branschen har varit med och tagit fram frågeställningar samt haft önskemål om vilka länder som ska besökas. Denna utredning ska vara klar i slutet på januari. Ett avstämningsmöte med branschen är lovat i februari Vi lyfte bland annat frågan om vad som krävs för att ett företag ska ha anses gjort vad som ankommer dem när det gäller ansvar för överträdelser. Transportstyrelsen hänvisade till en dom där företaget i fråga hade få, slumpmässiga och mindre allvarliga överträdelser och därför friats från sanktionsavgifter. Vi efterfrågar dock tydligare svar, speciellt kopplat till åkeriets förebyggande arbete och vi kommer att fortsätta ligga på i frågan. Från 1 januari 2015 kommer tillsynen att ske riskbaserat. I praktiken innebär det att överträdelser ska kategoriseras och registreras i Vägtrafikregistret. I förlängningen ska polisen, redan på väg, kunna stoppa företag 2013 blev den totala sanktionsavgiften ca 13 miljoner kr. Om Sverige inte hade haft maxbeloppet hade siffran varit över 40 miljoner. med högt riskvärde. Branschen uttryckte en oro för risken för långa handläggningstider kring utfärdandet av YKB-bevis ju närmare brytdatumen i september 2015 och 2016 vi kommer. Enligt ansvariga på Transportstyrelsen ska de kunna möta efterfrågan. Enligt uppgift ska YKBbeviset kunna vara innehavaren tillhanda senast 5 arbetsdagar efter registrering av fortbildning, om betalning för tillverkning sker omedelbart. Vi efterfrågade även bättre samarbete mellan bransch och Transportstyrelsen. Transportstyrelsen ska ta fram en strategi för branschråd under 2015 och tar med sig frågan.transportstyrelsen gör idag en översyn över hur man i framtiden kommer att hantera korta körningar utan kort. TEXT: CHARLOTTA NILSSON BILD: TRANSPORTSTYRELSEN 4

5

6 Är du involverad i transport av farligt gods? Gå vår ADR 1.3-utbildning via E-Learning. Utbildningen riktar sig framför allt till dig som transporterar farligt gods men som inte omfattas av kravet på ADR-intyg (begränsad mängd/värdeberäknad mängd). Utbildningen komponeras utifrån den kravspecifikation som du anger vid kursstart. Medlemspris 995 kr/deltagare. Det gäller att våga satsa för att kunna utvecklas! Oskarsson & Nil Oskarsson & Nilsson Åkeri AB är ett familjeföretag som drivs i andra generationen. Även den tredje generationen är delaktig och arbetar i företaget. Åkeriet startade 1966 av Bengt-Olof Nilsson och Torsten Oskarsson. Då bestod åkeriet av två lastbilar som hämtade mjölkkrukor kring Umeå klev bröderna Jerry och Thomas Nilsson, bägge söner till Bengt-Olof, in som delägare tillsammans med sin far tog Jerry och Thomas över helt och är i dag de som driver verksamheten. Garage och kontor finns på Västerslätt i Umeå. Jag träffar Jerry Nilsson och svärsonen Stefan Wörlén som är delaktig i driften av åkeriet. Även Jerrys son och ytterligare en svärson är engagerade i företaget. Att gå in i och sedan ta över ett familjeföretag verkar många gånger självklart hos de åkerier jag träffat. Så även här! Åkeriets storlek och typ av transportuppdrag har varierat under åren där verksamheter både tagits in och plockats bort. Mjölktransporterna har dock alltid funnits som en grund. - Det gäller att våga satsa för att kunna utvecklas. Man måste även kunna ta beslut om att avveckla verksamheter som inte är lönsamma, säger Jerry. TOTALT SETT HAR verksamheten breddats över tid. Åkeriet har idag anställa och består av sex lastbilar som hämtar upp mjölk åt Norrmejerier dygnet runt, en betongbil som kör på uppdrag av Swerock, två bulkbilar som kör åt Lantmännen, en anläggningsbil som bl.a. arbetar med bortforsling av schaktmassor och transporter av asfaltsgrus. Företaget har även två grävmaskiner som bl.a. utför planteringsarbeten åt Norra Skogsägarna, vägdikning, skogsdikning och kompletta avloppsanläggningar. Företaget är PEFC -certifierade för arbete inom skogsbruk. Utöver detta så äger man även en matjordstäkt utanför Umeå där både företag och privatpersoner kan köpa jord och sand. Delägare Jerry Nilsson med kollegan Stefan Wörlén. - En av våra framgångsfaktorer är att vi nästan har full teckningsgrad på våra fordon stora delar av året, vilket gör att vi kan få resultat på det arbete vi gör. En annan framgångsfaktor är att vi klarar av att hålla igång personal på alla fordon året runt, även om det många gånger är ett pusslande med en telefon som konstant ringer, säger Stefan. ETT PROBLEM SOM allt oftare återkommer, mycket på grund av de senaste årens väder, är halkan. Mjölkbilarna går 365 dagar om året och måste ut till bönderna i alla väder. Osandade enskilda vägar är ingen ovanlighet. Undermålig sandning och saltning på övriga vägar är inte heller ovanligt. För att försöka komma tillrätta med detta genomförs möten varje kvartal med Trafikverket och väghållarna för att lyfta eventuella problem och ge företaget möjlighet att vara med och prioritera vissa sträckor. Ett samarbete som fallit väl ut även om snökedjorna är livsviktiga och åker på och av med jämna mellanrum. - En av mina viktigaste uppgifter som chef är att lyssna på och stötta mina anställda. Just under halkperioderna vet personalen att de har mitt fulla stöd att ta den extra tid det tar att lägga på kedjorna eller att ringa efter sandbilen och stanna av tills det är sandat. Man måste kunna vara trygg med det arbete man utför. Personalomsättningen är mycket låg och flera gånger under samtalet framhävs åkeriets chaufförer och personal, som man uppskattar och är mycket nöjd med. - Det är personalen som många gånger är ansiktet ut mot kund. Vi är glada att vi har så kompetenta och duktiga medarbetare, säger Stefan. OSKARSSON & NILSSON driver ett aktivt miljöarbete inom företaget. Detta gör man både genom att tillhandahålla en fräsch fordonspark men även genom ett aktivt bränsleuppföljningsarbete. Genom att ha Drivecs uppföljningssystem VDI installerat har företaget full kontroll på fordonens bränsleförbrukning. Varje förare följs upp individuellt och får återkoppling på sitt körsätt via den överförbrukning som presenteras. Överförbrukning i procent är ett mått på vilken förbättringspotential man har. Företaget sätter varje år ett gemensamt mål som idag är på max 2 % överförbrukning. Som motivation har alla anställda fått var sin sjukvårdsförsäkring via Sveriges Åkeriföretag. 6

7 "En av mina viktigaste uppgifter som chef är att lyssna på och stötta mina anställda." Östersundsposten uppmärksammar SÅ:s kampanj En vecka utan lastbil Ett axplock av vad som händer: Dag 2 - Inga färskvaror, problem med sophantering. Dag 3 Mjölk hälls ut hos bönderna, mediciner börjar ta slut på apoteken. Dag 4 - Bensin och diesel tar slut på mackarna. Dag 5 - Dricksvattnet börjar bli otjänligt. sson Åkeri AB - Vi har arbetat med detta i några år nu och har kunnat se en ordentlig sänkning av bränsleförbrukningen. Besparingen ligger på cirka 10 % vilket motsvarar ungefär 7800 liter/fordon och år, säger Jerry. En av åkeriets nyaste investeringar. En tridembil som kan lasta kg. MED MÅNGA ANSTÄLLDA och med fordon som aldrig står still har man funderat hur man ska lösa fortbildningen inom YKB. - Vi kommer att utbilda en intern instruktör för att kunna vara flexibla och genomföra utbildningen när det passar verksamheten. Jerry ser den nytta som YKB -fortbildning skulle kunna innebära, men hoppas att kraven gällande innehåll öppnas upp mer, så att varje företag kan anpassa detta till sin egen verksamhet. - En fortbildning inom exempelvis halkoch vintervägskörning samt genomgång av snökedjor skulle vara nyttigt för oss och våra anställda, säger Jerry. Jag frågar vad som utmärker ett framgångsrikt transportföretag. Som svar får jag bland annat; god ordning, flera verksamhetsben att stå på, bra kommunikation både internt och externt samt bra kontakt och dialog med sina beställare. I nästa andetag påpekar Jerry att branschen blir allt tuffare med en pressad prisbild och dålig lönsamhet. I INTERVJUN KOMMER vi in på och börjar diskutera Sveriges Åkeriföretags kampanj Fair Transport. Ett ställningstagande som var självklart för Oskarsson & Nilsson att skriva under. - För att komma tillrätta med den osunda konkurrensen och den prisdumpning som många gånger sker från utländska åkerier måste vi hjälpa våra kunder och visa på vad som är en sund transport och inte. Vi har presenterat detta för våra uppdragsgivare och alla är mycket positivt inställda till initiativet, berättar Jerry. Mjölktransporterna kräver mycket gällande hygien och handhavande av utrustning på fordonen. Vid varje hämtning tas också mjölkprover med utrusning på bilen. Detta är sedan betalningsgrundande för leverantören. JUST ARBETET MED att komma tillrätta med den osunda konkurrensen tycker även Jerry är en av Sveriges Åkeriföretags viktigaste frågor. Problematiken måste lyftas fram till både politiker, beslutsfattare, beställare och även allmänhet. Här finns Fair Transport som ett verktyg, ett verktyg som blir starkare desto fler som skriver under och tar ställning till. Oskarsson & Nilsson är även delaktig i Här stannar Sverige och fanns som första bil i kortegen som kördes i Umeå den 20 december ifjol. TEXT OCH BILD: CHARLOTTA NILSSON 7

8 Nyttiga E-tjänster på Transportstyrelsens hemsida Kontrollera trafiktillstånd och trafikansvarig, ställa av och på fordon, ansöka om gemenskapstillstånd m.m. Åkerihandbok 2015 Nu har 2015 års åkerihandbok har kommit. Vill ni beställa fler så kontakta regionkontoret eller gör din beställning på nätet. Åkare sätter fokus på den osunda konkurrensen genom kampanjen Här stannar Sverige. "Här stannar Sverige"- korteger i Umeå och Sundsvall För att ytterligare sätta fokus på åkarnas aktion Här stannar Sverige genomfördes den 6 december en kortege bestående av närmare 100 lastbilar mellan Timrå och Sundsvall. En manifestation för att ytterligare sätta fokus på den osunda konkurrensen som råder inom transportbranschen och för att fånga allmänhetens uppmärksamhet. Aktionen blev lyckad, så den 20 december följdes den upp av ytterligare 13 korteger på olika orter runt om i Sverige. På kortegen i Umeå deltog närmare 80 fordon. Vi publicerar bilder från båda orterna. FOTO: DENICE FERM Bilden till vänster och nedan är från kortegen i Umeå. Bilden ovan är från kortegen mellan Timrå och Sundsvall. Nätverket Bygg och anläggning i norr - vad är på G? Gruppen har haft sitt andra telefonmöte där man lyft och diskuterat regionala och centrala frågor gällande näringen. En skrivelse gällande den överlastavgift som Trafikverket påför vid för tunga asfaltstransporter är återigen besvarad av den centrala gruppen. En kort sammanfattning av vår syn i frågan är att det måste finnas rimliga förutsättningar att kunna lasta rätt 8 innan man påför en avgift. En annan fråga som diskuteras flitigt är att det är på gång att införas ett krav att plogbilsförare ska genomgå ett teoretiskt kunskapstest. De förare som redan idag skrivit provet har haft svårt att skriva godkänt vilket vi är mycket kritiska till. Sveriges Åkeriföretag för en dialog med Trafikverket för att kunna påverka detta. Är det rätt nivå på provet? Finns det utbildningsmaterial för att kunna inhämta ny kunskap? Andra frågor av regional betydelse är hur vi ska kunna påverka för en bättre vinterväghållning. Hur ska vi få klarare spelregler gällande eurokraven och upphandlingar? Har ni frågor eller synpunkter kontakta gärna Mats Andersson SÅ-Norr på

9 Vi är med dig hela vägen Du som är åkare har mycket att hålla ordning på redan när allt fungerar som det ska. Gods ska lastas och lossas, tider ska synkas, körscheman ska hållas och så måste du ju hinna äta och vila lite mellan varven. Skulle en olycka inträffa och din bil går sönder ska inte hela din yrkesvardag behöva raseras. Vi kan din vardag, ger tydliga besked och fattar beslut nära dig. Dessutom ger vi erkänt god service och är tillgängliga när du behöver oss. Vi ser helt enkelt till att minimera strulet för dig om något inträffar. Allt för att du snabbt ska kunna göra det du allra helst vill igen rulla ut på vägarna! Jämtland Tel Västerbotten Tel Västernorrland Tel

10 Länskonferens - Funktionellt priorierat vägnät Trafikverket i norr har bjudit in branschen och länsplaneupprättarna till att diskutera ett funktionellt prioriterat vägnät. Målet är bland annat en samsyn om vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet och att komma överrens om dessa vägars viktigaste funktioner. Mer info finns på hemsidan. Visa att du är med i Fair Transport! Använd det framtagna marknadsföringsmaterialet. Använd Fair Transport-materialet i din marknadsföring Med Fair Transport vill vi uppmärksamma omvärlden; politiker, myndigheter, media, transportköpare och allmänhet på vad som skiljer en bra transport från en dålig. Ställningstagandet är ett argument för att kunna ta mer rättvist betalt och erbjuda ett sunt alternativ på en hårt konkurrensutsatt marknad. Använd och dra nytta av materialet som finns. Här får du några råd och tips. Du hittar fler tips och allt material under Fair Transport när du loggar in på medlemssidorna på Sprid budskapet till uppdragsgivare och samarbetspartners genom den programförklaring som är framtagen. Finns i en mindre och en större variant. Sätt den framtagna Fair Transport-dekalen på ert fordon. Beställ fler på medlemssidorna eller ring regionkontoret så skickar vi några exemplar till dig. Bifoga vårt förslag på anbudsbilaga i er offert eller när ni lämnar ett anbud. Komplettera detta med programförklaringen. Lägg till Fair Transport i din mailsignatur och informera om Fair Transport på er hemsida. Förslagsvis med Fair Transportbannern som länkas till Fair Transportsidan på akeri.se Du kan även: - Rama in intyget och visa för besökare att du är en del av Fair Transport. - Passa på att uppvakta båda befintliga och nya kunder och berätta om Fair Transport. - Beställ en Fair Transport-rollup för er egen marknadsföring. Hävdvunnen rätt gällande buss och lastbil - Vad gäller? Läs frågan till och svaret från Transportstyrelsen gällande hävdvunnen rätt på buss och lastbil om fortbildningen inte är klar i tid. Hej Bo, En förare har hävdvunnen rätt gällande lastbil och buss. Vad händer om föraren inte är klar med sin fortbildning för buss innan september 2015? Kommer förarens YKB tillbaka gällande buss när han under 2016 blir klar med sin YKB fortbildning gällande Gods? Kurserna är fördelade under ? /Mats Andersson, SÅ Norr Hej Mats! I praktiken kommer det att gå till så här: Den 10 september upphör förarens rätt att transportera personer i buss. För att återgå till sin transportverksamhet ska föraren delta i en fortbildning. När föraren slutför sin fortbildning för godstransport våren 2016 rapporterar den utbildaren att fortbildning för gods är genomförd och eftersom en fortbildning för ett transportslag ger förnyat yrkeskompetensbevis för de transportslag man har grundutbildning eller hävdvunna rättigheter för så får alltså föraren ett YKB för både person- och godstransport. Rätten till persontransport återkommer alltså. Med vänliga hälsningar, Bo Göingberg, Utredare, Väg- och järnvägsavdelningen, Sektion regelinformation, Transportstyrelsen 10

11 UTBILDNING I AFFÄRSMANNASKAP VÅR EGEN BRANSCHBIBEL Det självklara valet för oss inom transportnäringen. Kursen för att utvecklas till att bli effektivare i att skapa nya affärer hos både befintliga och nya kunder. Beställ ditt eget ex på akerihandboken. 85 kr för medlemmar (ord. pris 375 kr). Inriktningen kommer att vara utformad så att den speglar den vardag och de situationer som säljare inom vår bransch ständigt möter. Vi varvar ren säljteori med övningar med rollspel. Utbildningingen omfattar 2 dagar. Vi går bl a genom följande: Offert, avtal, leverans och uppföljning Skapa effektiva kundmöten Behovsanalys och argumentation Dokumentation och överlämning (Exempelvis till trafikledning) Kursort: Jönköping, 16-17/4 anmälan senast 13/3 EGET PÅ VÄG Kursen för ett tryggare företagande. 9-13/ /3 Falun Kod / /3*) Växjö Kod / /4 Umeå Kod / /5 Göteborg Kod / /5 Malmö Kod / /6 Stockholm Kod 09 Kontakt: SÅ Utbildning , Se även akeri.se/utbildning för mer information om våra utbildningar. * kursen genomförs torsdag söndag i två omgångar. För mer information och anmälan, kontakta: Eva Svanström eller nons halvsida_affärsmannaskap 2015_våren_reg tidning.indd :23:16

12 Box Transportkorridorer FN:s generalförsamling har godkänt den första Resolution om vikten av transport- och transitkorridorer för att säkerställa global hållbar utveckling. Samarbetsavtal behörighetskotroll Sveriges Åkeriföretag och Sveriges Bussföretag skrev i januari med under ett samarbetsavtal med Svenska Taxiförbundet om ett nytt system för behörighetskontroll. Systemet ger våra medlemsföretag möjlighet att enkelt, snabbt och pålitligt säkerställa de anställdas behörigheter. Taxiförbundet har utvecklat systemet tillsammans med Transportstyrelsen. Fair Transport: kampanj Fair Transport - en askungesaga? Från början betraktad med stor misstänksamhet och ibland nästan hånfullt bemött. Efter en lång förankringsperiod och interna diskussioner har stolta medlemmar tagit ställning. Både i Sverige och internationellt undrar de hur vi har gjort och om de får vara med. Förarbetet med Fair Transport var en utmaning, men när startskottet väl gick i februari 2014 var intresset stort hos medlemsföretagen. Under 2014 var fokus på att etablera Fair Transport bland medlemmar och politiker. Att få SÅ-medlemmar att göra sitt personliga ställningstagande och gå med i Fair Transport. Därefter ville vi göra transportköparna bekanta med begreppet. Omvärlden har välkomnat vårt arbete. Vi har både kommuner, företag och andra branschorganisationer som vill ansluta sig. Politiker och generaldirektörer har lyft fram vårt initiativ och både i anföranden i riksdagen och i en rapport från Transportstyrelsen pekar på vårt goda arbete. Såväl systerorganisationer som vår internationella organisation IRU intresserar sig också för Fair Transport. Bra val Ska löna Sig. Både för dem Som köper och Säljer transporter. m Med Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden. I en osund konkurrenssituation med dumpade priser på en överetablerad marknad finns risk att både köpare och säljare av transporter tummar på säkerhet, miljötänk och socialt ansvar. Allt i jakt på kortsiktiga kostnadsbesparingar. Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring. Med Fair Transport vill vi underlätta för alla som köper transporter att göra bra val. Sunda transporter från sunda åkeriföretag. mikael nilsson, ordförande erik vilhelmsson, vice ordförande Stolta och lönsamma Åkeriföretag på en Sund och attraktiv marknad S veriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation cirka 80 procent av åkeriföretagen är medlemmar hos oss och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av hela åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör våra medlemsföretag, för att stärka vår gemensamma konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna att driva åkeriverksamhet. Fair Transport är en del av detta arbete. Med Fair Transport vill vi och våra medlemmar underlätta för transportköpare att göra bra val. Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Vill du veta mer om Fair Transport och Sveriges Åkeriföretag? Välkommen till akeri.se. NU ÄR FAIR Transport känt hos åkerierna. Då gäller det att få transportköparna att agera. Förutsättningarna för en hållbar transport sätts i upphandlingen, därför är förstås själva transportköpet viktigt. Och många produktion: Sveriges åkeriföretag & k33/tryck: ineko, feebruari 2014 SverigeS Åkeriföretag kungsgatan Stockholm tfn: tranportköpare frågar efter en guide. Ett verktyg. Fair Transport har startat ett samarbete med Q3. Q3 är ett verktyg som hjälper köparen att köpa en bra transport. Q3 är en mall som hjälper köparen att ställa relevanta frågor i sin upphandling. Sunda transporter från Sunda åkeriföretag programförkl aring Välkommen till Fair transport! Tanken med Fair Transport är att uppmärksamma omvärlden; politiker, myndigheter, media, transportköpare och allmänhet, om vad som skiljer en bra transport från en dålig. För att lyckas öka lönsamheten, förbättra konkurrenskraften och höja branschens status. Därför har vi skickat med ett antal foldrar som du gärna får dela ut till medarbetare och kunder. Om du behöver kan du beställa flera på medlemsdelen av Fair Transport-sidan på akeri.se. Där finns också en PowerPoint-presentation att ladda ner, som kan användas för att berätta om Fair Transport internt för din personal. Vi har också skickat med en kort förklaring av vad Fair Transport innebär som du kan kopiera och bifoga offerter och anbud, en klisterdekal, en lista med tips och råd samt ett intyg som kan hängas på väggen. Allt för att lyfta fram Fair Transport som säljargument. Som du redan vet är Fair Transport inte en traditionell certifiering, snarare ett upprop för att få möjlighet att göra bättre affärer. Det handlar inte om att vara perfekt i alla detaljer utan om en ambition att vilja göra rätt. Däremot är det förstås viktigt att du och dina medarbetare lever upp till innehållet i ställningstagandet och utvecklar verksamheten med fokus på trafiksäkerhet, miljöhänsyn och andra ansvarsfrågor. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill resonera om Fair Transport som försäljningsargument. I första hand ska du vända dig till regionchefen på ditt regionkontor men du kan också skicka ett mejl till Kanske vill du dela med dig av egna och bra idéer om hur Fair Transport kan användas i marknadsföringen? Lite längre fram kommer medlemsdelen av Fair Transport-sidan på akeri.se att utvecklas med mer profil- och marknadsföringsmaterial för beställning. Vi kommer under våren också att börja uppvakta beställarna med information kring Fair Transport. Med vänlig hälsning, Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag SVERIGES ÅKERIFÖRETAG Box Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 24, 6tr Telefon: +46 (0) TIPS & RÅD Idén och syftet med Fair Transport är flera. Inte minst är ställningstagandet ett utmärkt argument gentemot transportköpare för att kunna ta mer rättvist betalt. Och erbjuda ett sunt alternativ på en hårt konkurrensutsatt marknad. På sikt kan det också bidra till att åkerinäringens status förbättras. Använd och dra nytta av Fair Transport när ni säljer era transportoch logistiktjänster. Här har vi samlat några tips och råd. Sprid budskapet Visa upp er på vägarna I programförklaringen beskriver vi syftet och idén med Fair I välkomstpaketet följer det med en Fair Transport-de Transport. Och låter några representanter för branschen tycka fler går att beställa på medlemsdelen av Fair Transpor till. Dela gärna ut den till uppdragsgivare och samarbetspartners. Fler finns att beställa och/eller att ladda ner på med- ställning för sunda transporter. på webben. Sätt upp dekalen på lastbilen och visa att lemsdelen av akeri.se/fairtransport. Den mindre varianten av programförklaringen är lätt att bära Stöd vid införsäljning med sig. Dela gärna ut den bland dina medarbetare, så att alla När ni skriver en offert eller förstår och sprider budskapet. En idé är att låta den följa med lämnar in ett anbud, bifoga i lastbilshytten, alltid nära till hands. Fler går att beställa på gärna vårt förslag på anbudsbilaga. Ni kan förstås också akeri.se/fairtransport. bifoga programförklaringen. Båda finns nedladdningsbara på akeri.se/fairtransport. Påminn om Fair Transport När ni skickar mejl till kunder och lever gärna in mejlsignaturen som finns att la Förankra internt akeri.se/fairtransport. Vi är en del av F På medlemsdelen av akeri.se/fairtransport finns en pptpresentation att ladda ner. Den är till för att presentera och och enkelt sätt att påminna om ert stä sunda transporter från sunda åkerifö diskutera Fair Transport internt på ert åkeriföretag. Ett förslag är att samla personalen över en kopp kaffe och förklara vad Fair Transport går ut på. SÅ svarar Lars Adaktusson, som svarar SÅ TACK LARS, FÖR DIN KRÖNIKA i förra tidningen. Det är bra att du förstått transportnäringens betydelse i samhället och att du känner dig redo att ta dig an transportfrågorna i Europaparlamentet. Lycka till med ditt arbete. Åkerinäringen står inför flera svåra problem: låg lönsamhet och olaglig konkurrens. För att komplicera bilden ytterligare så hänger dessa ihop. Den låga lönsamheten gör att många europeiska åkare frestas att tänja på lagens gränser. Och den olagliga konkurrensen pressar priser och sänker lönsamheten. Jag tror inte att lösningen på dessa problem är ett fullständigt avreglerat Europa. Tvärtom. Jag menar att innan transportnäringen är mogen att avregleras ytterligare krävs ett tydligt regelverk och en väl fungerande kontrollverksamhet. I klartext: Samma tolkning av cabotageregler över hela Europa. Samt fler trafikpoliser. TINA THORSELL, 12 4 KOMMUNIKATIONSCHEF SVERIGES ÅKERIFÖRETAG Lars Adaktusson Kristdemokratisk Europaparlamentariker, suppleant i transportutskottet Gemensamma lösningar krävs SOM NYVALD SUPPLEANT i Europaparlamentets transportutskott är det med stort intresse jag tar mig an transportfrågorna. Transporter är intimt förknippat med tillväxt och handel och en nyckelkomponent för att uppfylla tre av de fyra friheterna inom EU:s inre marknad: fri rörlighet för personer, tjänster och varor. Friheter som ett exportberoende land som Sverige inte kan vara utan. Ett av de bästa sätten att stimulera tillväxt är att ta bort fler av de hinder som alla försvårar transporter och handel. Därför vill jag arbeta för att EU ska fokusera sin transportpolitik på att minimera dessa hinder mellan medlemsstaterna oavsett om dessa är av teknisk, administrativ eller reglerande karaktär. Det yttersta målet är därför att skapa ett gemensamt avreglerat europeiskt transportområde: ett mål som kan vara till stor gagn för alla de fantastiska transportföretag vi har i Sverige. I SVERIGE FINNS ca transportrelaterade företag, som tillsammans sysselsätter ca personer. Europeiska transportsektorn sysselsätter mer än 11 miljoner människor. Om man inkluderar tillverkning av transportrelaterad utrustning såsom fordon står den för åtta procent av sysselsättningen iljoner arbetstillfällen. Därför är ringen av Transportsektorn är betydelsefull. Den producerar nästan fem procent av EU: s BNP. Det finns för många hinder som tulllar, skatter, flaskhalsar, byråkrati och olikheter vad gäller standarder, särskilt i transportbranschen, som är i vägen för en stimulerande tillväxt. VI TAR PULSEN PÅ SVENSK ÅKERINÄRING Eftersom alla varor som hamnar i butikerna någon gång har transporterats med lastbil är konjunkturläget i åkerinäringen värt att hålla koll på, både för folk i och utanför branschen. På webben kan du ta del av Åkeribarometern, med nya och uppdaterade värden för varje kvartal. Fyra gånger om året mäter Sveriges Åkeriföretag konjunkturläget inom åkerinäringen. I undersökningen tillfrågas personer inom större transportsäljande åkeriföretag om hur de uppfattar läget i branschen. I underlaget till Åkeribarometern ställs frågor om efterfråga, produktion, investeringar, försäljningspriser och personalstyrka. De som svarar bedömer situationen för det egna aget i tre månader bakåt och tre till sex månader framåt t ger en bra fingervisning om aktuella TACK TINA FÖR DIN REPLIK och dina lyckönskningar vad gäller arbetet i Europaparlamentets transportutskott. Transportfrågornas betydelse för handel, företagande och tillväxt kan inte nog understrykas. Jag delar din syn att åkerinäringen i Sverige står inför problem i form av låg lönsamhet och olaglig konkurrens. Alla avregleringar kräver tydliga regler som efterföljs och implementeras här finns en hemläxa att göra i många medlemsländer. Fler trafikpoliser och kontroller i hela Europa samt skärpta straff för överträdelser är välkomna - man skall inte kunna fuska med cabotagereglerna. Detta är dock mer en polisiär fråga än en avregleringsfråga. På sikt säkrar Europa sitt välstånd genom frihet, öppenhet, rättsstat och konkurrerande företag som skapar jobb och tillväxt. Därför tror jag både på lag och ordning och fri marknadsekonomi. LARS ADAKTUSSON EUROPAPARLAMENTARIKER FÖR KRISTDEMOKRATERNA

13 . Grattis Rickard 40 år! Nu börjar Fair Transport bli känt, och det är dags att få transportköparna att agera. Vår VD Rickard Gegö fyller 40 år. Grattis önskar alla kollegor. Vi önskar dig en riktigt härlig dag! en rullar vidare Q3 ÄR EN egen organisation och har ingen formell koppling till SÅ, mer än att SÅ är medlem. Tanken med samarbetet är mycket enkel: om köparna blir bättre på att upphandla och om upphandlingarna sker i en dialog tjänar hela transportnäringen på det. SUND SUNDA A TRAN TRANSPOR SPORTER TER FRÅN FRÅN SUND SUNDA A ÅKER ÅKERIF IFÖRET ÖRETAG AG ANBUDS ANBUDS- oc - ochh offertb offertbil ILAGA AGA Sveriges Sveriges Åkeriföre Åkeriföretag tag är är den den svenska svenska åkerinäri och åkerinäringens och som som medlems ngens branscho medlemsföretag branschorganisati företag är rganisation är vi vi med on med och och arbetar utvecklin arbetar för utvecklingg av för en av vår en sund vår bransch. sund och bransch. Vi och lönsam lönsam Vi är är också också en ningstag en del ningstagande del av av Fair Fair Transpor ande för Transportt ett för sunda sunda transport transporter ett ställställer från från ansvarsfu kör kör trafiksäke ansvarsfulla trafiksäkert, lla åkerier. åkerier. Åkerier rt, tänker tänker klimatsm Åkerier som klimatsmart som art och och erbjuder erbjuder goda goda arbetsför arbetsförhållande hållanden. n. IIdagens dagenskonkurrenssitu konkurrenssituation ationfinns finnsrisk riskatt attbåde are bådeköpare areav köpareoch avtransporter transportertummar ochsäljsäljoch tummarpå ochställer ställerkrav påsäkerhet, säkerhet,miljötänk kravpå påtillverkare miljötänkoch ansvar tillverkareoch ansvari ijakt ochsocialt ochförare socialt jaktpå förareför påkortsiktiga kortsiktigakostnadsbespa möjliga föratt attuppnå möjligamiljöpåverkan uppnåminsta kostnadsbesparingar. miljöpåverkan..vi minsta både ringar.vi Vikontrollerar bådeköpare Vianser kontrollerarbränsleförbruk anseratt köpareoch att ochsäljare bränsleförbrukningen och säljareav ochföljer avtransporter följerupp transportermåste ningen uppvåra vårautsläpp måstetatasitt en utsläpplöpande. ensäker, sittansvar säker,ren löpande.via ansvarför renoch för ViaSveriges ochansvarsfull tag SverigesÅkeriföreansvarsfullåkerinäring. taghar harvivitillgång Åkeriföreåkerinäring.Fair tillgångtill tillverktyg lättar FairTransport verktygför Transportunderlättarför föratt föralla allasom attberäkna underberäknamiljöpåverkan somköper och köpertransporter miljöpåverkan ochkan transporteratt kanredovisa redovisatransporternas attgöra görabra transporternasavtryck braval. val. avtryckpå effektiv påmiljön. miljön.tack effektivplanering Tackvare planeringoch vare ochsamverkan Vi samverkanmed Vikör körtrafiksäkert trafiksäkert medvåra vårakunder vivitransporter kundererbjuder transportersom erbjuder somger Vi germinskad minskadmiljöbelastnin Viföljer följertrafikregler miljöbelastning.g. trafikregleroch ochhastighetsbegr hastighetsbegränsningar Vi änsningar Viföljer följerregler reglerom Vi omkörvitar kör-och taransvar ochvilotider ansvar vilotider Vi och ekal och Vilastar lastaroch dekal ochsäkrar Vi säkrargodset ger godsetkorrekt Vi vår ger personal korrekt vår personal n trygga Vi rt-sidan tryggaanställningar Vianvänder anställningaroch ort-sida använderbara barabesiktigade arbetsförhållan ochgoda besiktigadefordon goda arbetsförhållanden fordon den tar tttninitar Vi Viföljer följergällande gällandelagstiftning, lagstiftning,förordningar En förordningar Enyrkesförare yrkesföraresom och Vi ochföreskrifter Vihar föreskrifter harde somföljer detillstånd, följerkörtillstånd,den kör-och ochvilotider denkunskap vilotider kunskapoch tar ochden tarregelbundna regelbundnaraster denerfarenhet som erfarenhet somkrävs rasteroch krävs ochkör körinte inteför förlånga långa arbetspass. arbetspass.föraren Vi följer Föraren Vi får följer en en etisk får en bra en policy etisk policy braarbetsmiljö, arbetsvillkor arbetsmiljö,goda arbetsvillkoroch goda ochkör körmer mertrafiksäkert. trafiksäkert.tack Tackvare körvarereglerna kör-och reglernaom ochvilotider vilotiderhar om harvivisom somåkeri Vi åkeriockså Viärärinte ocksåkontroll intebara och kontrollpå baraåkare ochleveransöveren åkaresom leveransöverenskommelser. påtider tider somtar taransvar ansvarför skommelser.vi föratt atttransporterna transviärärkompromisslö porternahåller kompromisslösasavad gäller hållerhög gälleralkohol högnivå, alkoholoch nivå,viviärärockså vad ochdroger ocksåarbetsgivare drogeroch arbetsgivare ochanvänder som använderalltid somtar tarhand alltidbilbälte, vid handom vidkortare bilbälte,även omvår kortaresträckor. vårpersonal. även personal.när sträckor.vi mår Närpersonalen Vilastar mårbra personalen lastargodset braoch godsetkorrekt ochkänner kännersig korrektoch lagstiftning sigtrygga ochföljer tryggai isin lagstiftningvad följersvensk sinanställning svensk anställningkan vadgäller våra gällerlastsäkring. vårakunder lastsäkring.för kanockså kunderkänna också kännasig Föratt attvåra ska sigtrygga vårafordon tryggamed skavara fordonalltid varai itrafiksäkert medsina alltid trafiksäkertskick sinavarutransporte varutransporter.r.våra medarbetare medarbetareomfattas skickbesiktigas besiktigasoch Våra omfattasav ochunderhålls regelbundet. underhållsde avalla regelbundet.våra allade dedelar de delarsom Våraförare sombygger hållbart föraretar byggerett hållbartföretagande. tarett ettsocialt ettstort socialt företagande.vi stortansvar ansvarför olyckor Virespekterar föratt olyckoroch respekterarde attförebygga förebygga ochöka ökasäkerheten deregler reglersom miljösäkerhetenför miljö-och somfinns, finns,tar förandra ochsäkerhetsfrågo andramedtrafikanter säkerhetsfrågorrpå tar medtrafikanter..vi vara varagoda påallvar godaföredömen allvaroch Vivill föredömeni itrafiken. vill ochhar ordning. haralla allapapper ordning.vi trafiken. papperi i Vitar taravstånd avståndfrån frånsvartarbete, svartarbete,korruption former korruptionoch formerav ochalla avkriminalitet. kriminalitet.vi alla r, lägg lägg Vi Vihar Vikör harockså körklimatsmart ocksådet rantöreer, klimatsmart detyrkeskunnand erantör ekonomiska yrkeskunnande,e, ekonomiskaresurser resurseroch på på Vi goda ner och är goda anseende ner Vi utbildade är anseende adda utbildade som i isparsam ladda ståndet somyrkestrafiktillsparsamkörning ståndetkräver. yrkestrafiktillkörning kräver.vi rt Vi arbetar Viomfattas omfattasav Vi arbetaraktivt avsveriges Transpo rt SverigesÅkeriföretags Fair aktivtför Åkeriföretagsetiska FairTranspo policy. föratt attminska policy. minskabränsleåtgånge etiska bränsleåtgångenn Vi bra Ett bra Vitillhandahåller tillhandahållerverktyg öretag. företag. Ett verktyg för. att för beräkna e. att beräknamiljöpåverkan Vi följergällande tagande miljöpåverkan ällnings gällandekvalitetställningstagand Viföljer kvalitets-och ochmiljöplaner miljöplaner Våra Våraförare förareärärutbildade utbildadei isparsam sparsamkörning körningoch förstår och förstårvikten viktenav avatt attspara sparabränsle bränslemed medhänsyn hänsyntill både bådemiljö till miljöoch ochekonomi. ekonomi.vi Viarbetar minska arbetaraktivt minskabränsleåtgånge aktivtför bränsleåtgångennoch föratt att ochsåväl såvällastbilar lastbilarsom och somförarbeteende ochbränsle förarbeteende bränsleförbättras förbättrasoch ochförnyas förnyasständigt. ständigt.vi Viärärockså ocksåmed med En Entransporttjänst transporttjänstsom sombygger byggerpå påett ettlagligt, lagligt,seriöst och seriöst ochärligt ärligtföretagande företagandebidrar bidrartill tillen ensundare sundareåkerinäring. åkerinäring.läs Läsmer meroch ochtatadel delav avhela helaprogramförklar programförklaringen på påakeri.se/fairtra ingen akeri.se/fairtransport. nsport. SverigeS SverigeSÅkeriföretag Åkeriföretag telefon: telefon: Q3» Q3 är ett verktyg som underlättar för den som bill köpa hållbara transporter.» Man blir medlem i Q3 och har därefter rätt att använda verktyget.» Med Q3 blir upphandlingen och urvalet av transportföretag enklare.» Verktyget är webbaserat och anpassas efter köparens egna krav. r frå n ns po rte Su nd a tra eri fö retag Su nd a åk orter från sunda sunda transp smart ställning för tänker klimat vi har tagit kör trafiksäkert, att både köpare Åkerier som åkeriföretag. landen. Vi anser för en säker, goda arbetsförhål ta sitt ansvar och erbjuder transporter måste äring. och säljare av åkerin sfull ren och ansvar g Mikael nilsson, Sveriges åkeriföreta ordförande, g erik Vilhelmsson Sveriges åkeriföreta Vice ordförande. av hela åkerinäringen ft och lönsam utveckling konkurrenskra en sund och gemensamma vi arbetar för stärka vår isation och ag, för att s branschorgan detta arbete. våra medlemsföret är en del av är åkerinäringen som berör het. fair transport Sveriges åkeriföretag samhällspolitiska frågor åkeriverksam och rna att driva Vi driver transportförbättra förutsättninga Fair Transport är ett ställningstagande som erbjuds medlemmar i SÅ. Det innebär att man åtar sig att arbeta aktivt med trafiksäkerhet, hållbarhet och ansvarsfulla företag. Hittills har medlemsföretag anslutit sig. Läs mer på akeri.se/fairtransport Godstransporternas spets MALMÖ STAD HAR som första kommun i landet antagit ett godstrafikprogram. Malmö vann därför Årets Beställare/Stora Trafiksäkerhetspriset Projekt om samlastning pågår där Malmö Stad är huvudman. Malmö har också utbildningsprogram om godstransporter för personalen. Bidragande till programmen är godstrafiknätverket, där SÅ och medlemsföretag ingår. Vi frågade Andreas Ekberg, avdelningschef på Gatukontoret Malmö Stad: Hur kommer det sig att Malmö Stad är så engagerade i godstransporter på väg? Malmö kan bara växa genom förtät- ning och då måste alla trafikslag - inklusive godstransporterna - planeras för en trafiksäker och hållbar stad. Som representant för offentlig sektor och stor köpare av transporter är det viktigt att vår personal sköter upphandlingarna. En bra dialog med branschen är centralt och nyttigt, vi behöver inblick i näringslivets förutsättningar. Sunda och hållbara transporter är ju Fair Transport! Kommer Malmö att bli den första storstaden att bli Fair Transport City? - Vi får börja med att titta igenom intern verksamhet, så att vi kan stå för åtagandet. Men det är ju alltid kul att vinna! Möte med ministern SVERIGES NYA INFRASTRUKTURMINISTER heter Anna Johansson, (S). En dag i januari tar hon emot Rickard Gegö och Tina Thorsell från Sveriges Åkeriföretag. Det är ett möte utan specifik agenda, men från SÅ har vi en tydlig tanke; vi vill berätta om branschen, berätta om Fair Transport samt lyfta några aktuella frågor. Vi börjar med att presentera hur vi ser på branschen, t ex att vi inte ser en motsätt- ning mellan lastbil och järnväg, och att det är mycket tuff konkurrens, till stor del p g a EUregler. Vi berättar om hur vi arbetar för att lyfta sunda och hållbara transporter via Fair Transport. Aktuella frågor vi tar upp är behovet av fler trafikpoliser men också vikten av att den nya polisorganisationen (start 1 januari 2015) organiserar sig på ett sätt så att fler trafikpoliser utbildas och att fler är ute på vägarna. SÅ-svar om cabotage I Sverige finns få om någon relevant dom kring cabotageregler. Och där domar saknas uppstår osäkerhet. SÅ har just presenterat sin tolkning av hur reglerna ska förstås. Där framgår att grunden för cabotagetransporter är en internationell transport. Dessutom slås fast att det är den fordonskombinationen som passerar gränsen som därefter har möjlighet att köra cabotage, inte endast dragbilen. På akeri.se finns ett PM samt en debattartikel med tolkningar och bedömningar. Trängelskatten nu för alla Även utlandsregistrerade fordon omfattas nu av lagen om trängselskatt. Detta tack vare en lagändring som trädde i kraft den 1 januari Uttaget av skatt kommer att gå till på samma sätt för svenska som utländska fordon. - Vi har ju länge varit kritiska till att trängelskatten bara ålagts svenska fordon. Med lagändringen bidrar nu alla som nyttjar väginfrastruktur till underhållet av den. Nu är systemet logiskt och för hela transportbranschen, säger Ulric Långberg branschansvarig i SÅ. Lyckad säljdialog Vill du lyckas med säljdialogen? Då ska du träffa dina kunder för uppföljning varje år, ha god kännedom om deras verksamhet, och använda din erfarenhet i branschen som styrka. Det säger en medlemsundersökning SÅ gjort nyligen. De företag som är tillfredsställda med sin lönsamhet, lägger ungefär lika mycket resurser på uppföljning som nyrekrytering. Men att bara lyfta luren och prata med en befintlig kund om det finns fler uppdrag kan också löna sig. Cabotagestudien för Sverige I slutet av 2014 presenterades den svenska studien för cabotagetrafik av Sternberg med flera. De skriver bland annat: Medan Cabotagestudien pekar på att bulgariska åkerier är de som mest frekvent rör sig inrikes, visar Eurostats data att Polen, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Lettland är de länder som bedriver mest cabotage i Sverige. Om studien observationer stämmer /../ saknas i stort bulgariska åkeriers verksamhet. Det finns alltså mycket få bulgariska åkerier, men hög frekvens av bulgariska fordon. En möjlig tolkning är enligt forskarna att rörelsemönstret för 379 lastbilar kan tyda på permanent internationell trafik eller potentiellt illegalt cabotage. Totalt inrapporterades 7641 fordonsrörelser under oktober-november år

14 PRESS & PÅVERKAN Tina Thorsell KOMMUNIKATIONSCHEF Nya fräscha trycksaker Du vet väl om att både Åkerihandboken och Medlemsnyttan finns i nya, uppdaterade utgåvor? Kontakta ditt regionkontor för beställning. Friande dom väckte vrede på vägarna. SÅ uttryckte stöd för aktionen. Kör lite mjukare i debatten En debatt piggar upp och den kan ibland vara hård. Men, i en civiliserad debatt skiljer man på sak och person. Jag har just skickat iväg en debattartikel om regelverket kring cabotagetransporter och andra internationella transporter. Till min glädje ser jag att artikeln blir läst och kommenterad i branschpress och i sociala media. Det är inte alltid intresset är så stort, men den här gången är det på topp. SÅ har gjort en tolkning, Transportindustriförbundet har gjort en annan. Men det stannar inte här, engagemanget i sakfrågan övergår i anklagelser och påhopp. Den här gången är det inte jag som är måltavla, men det var inte så länge sedan jag var det. Det var en förfärlig tid. Nu är det andra som får anonyma mail och aggressiva telefonsamtal. Och istället för en välbehövlig debatt i sak får en branschkollega löpa gatlopp. Det är faktiskt oacceptabelt. Kort och gott, angrip åsikterna respektera varandra. Vi har träffat... Ett axplock av de personer som SÅ har träffat och informerat om åkerinäringen. Laglydiga och sunda åkerier måste bli vinnare Här stannar Sverige. Det har SÅ all förståelse för. Den friande domen i Sundsvalls tingsrätt är det som fått bägaren att rinna över och det tycks finnas en stor förståelse även hos allmänheten för den vreden. Den aktion som genomfördes fick ett enormt mediegenomslag. Sveriges Åkeriföretag uttalade sig i både nationell och lokal media för att uttrycka stöd och förståelse för aktionen. Det är bra att initiativet kommer från dem som finns ute på vägarna, det är då protester får bäst effekt. När förtroendet för rättsystemet och friande domar med märkliga omständigheter präglar branschen, då är det rätt och riktigt att reagera. SÅ kontaktade polis- och åklagarministern, det vill säga inrikesminister Anders Ygeman, för ett akut möte om situationen i branschen. Vi har träffats och från åkerinäringens håll påtalat den stora bristen på domar och inte minst fällande domar, att vi stödjer lagförslaget om klampning som regeringen hanterar just nu samt att den nya, tuffare lagen om cabotagebrott fått gynnsam effekt. Anna Johansson (s), infrastrukturminister Jessica Rosencrantz (m), vice ordförande i TU Anders Ygeman (s), inrikesminister Jens Nilsson (s), MEP Rickard Gegö och Tina Thorsell Extra glädjande är det förstås att regeringen i huvudsak antagit de formuleringar och förslag som Sveriges Åkeriföretag utformat gällande just cabotage och klampning. Initiativet till lagen kommer dessutom efter påtryckningar från branschorganisationen. VD OCH NÅGRA medarbetare har också träffat infrastrukturminister Anna Johansson för att lyfta det förebyggande arbetet, behovet av att få lagstiftningen på plats med klampning och behovet av resurser för att kunna använda den nya cabotagelagstiftningen på ett effektivt sätt. ERIKA SVANSTRÖM Tina Thorsell och Ulric Långberg. Vi pratade om 74 tons lastbilar och hur vi kan öka farten i lagstiftningen. Tina Thorsell och Rickard Gegö om behovet av fler trafikpoliser Tina Thorsell, Erika Svanström och Ulric Långberg för att diskutera främst cabotageregler och social dumping inom Europa Staffan Widlert, gd, Transportstyrelsen Skatteverket, Pia Bergman NLF, våra norska systerorganisation Ulric Långberg och Rickard Gegö om hur TS sköter sitt uppdrag Tina Thorsell om hur upphandlingar ska gå till för att undvika svartjobb Tina Thorsell, om Fair Transport och hur näringen kan ta ansvar får hållbara transporter

15 Företagskontroller Transportstyrelsen har startat ett arbete med att se över sina företagskontroller. En viktig del har varit att jämföra med andra europeiska myndigheter. Dessutom har de tagit fram statistik över hittills utförda kontroller. Nu väntar vi på en tidplan för hur arbetet ska fortskrida. För att få en uppfattning om konjunkturläget inom åkerinäringen tillfrågar vi fyra gånger per år chefer i åkeri företag, som bedömer situationen för det egna företaget tre månader bakåt och tre till sex månader framåt beroende på fråga. Här publiceras en sammanfattning. Hela Barometern hittar du på Åkerinäringen i media Branschbevakning och genomslag för Sveriges Åkeriföretag Vinterväghållningen har som säsongen kräver varit mycket på tapeten. Så har regionalt gått och varit kritiska både mot hur vinterväghållningen utförs, men också hur Trafikverkets upphandlingar går till. Våra medlemmar undrar: Är det absolut nödvändigt för Trafikverket att upphandla till lägsta pris? Om de bara köper det billigaste kan de inte förvänta sig bra kvalitet, och det är hela samhället som blir lidande till slut. Bland annat har Smålänningen och Hela Hälsingland publicerat respektive regionchefs debattartiklar. SÅ har också synts i tv både på nätet och i rutan. I Värmland har svt:s Värmlandnytt intervjuat regionchef Svenerik Eriksson om konjukturläget. På helahalsingland.se kan vi se deras egengjorda reportage om En vecka utan lastbilar, apropå vad som händer om lastbilarna inte kommer fram till exempel på grund av halka. Även lagändringen om sanktionsavgift för brott mot cabotagereglerna har fått mycket uppmärksamhet. Polisens vilja att stävja den osjyssta konkurrensen går det inte att tvivla på. Över hela landet har det skrivits om cabotagereglerna, bland annat i Skånska Dagbladet. Vad som är cabotage och inte är omdiskuterat och vågorna har stundtals gått höga. VD gick ut med debattartikel i ämnet för att en gång för alla klargöra hur reglerna faktiskt funkar. Artikeln publicerades på Svensk Åkeritidning, Trailer och Proffs respektive hemsida. Saxat sen sist Några exempel på var Sveriges Åkeriföretag har synts i medierna. Efterfrågan vänder upp, men inte priserna Efter en tid av oförändrat läge, ser uppskattningen av den kommande tiden lite mer positiv ut. Efterfrågan, försäljningspriserna och antalet anställda har för en stor majoritet varit oförändrade under det senaste kvartalet. I jämförelse med motsvarande period förra året, har en överväldigande majoritet sett oförändrade försäljningspriser, likaså efterfrågan. Vad gäller anställda har en klar majoritet angett oförändrat antal, och svarande som anger minskat antal anställda, och ligger kvar på cirka 20 procent. INFÖR KOMMANDE KVARTAL ser det något annorlunda ut. Efterfrågan vänder uppåt, och förväntas vara ökande för nästan 30 procent av de svarande. Priserna är svåra att få med upp, och bara 10 procent av de svarande ser en ökning där. Svarande som anger minskning av antalet anställda forsätter ligga runt 10 procent. 7,7 procent anger förväntad ökning av anställda. Färre svarande anger brist gällande personal, vilket bekräftar sänkningen i antalet anställda. Nettotalet för kvartal är 22,3. ÅSA SKÖLD Förväntningar på efterfrågan de närmaste tre månaderna, nettotal:

16 Inbjudan till konferensen Kvinnor i Transportnäringen Välkommen till en inspirerande och kompetenshöjande konferens för dig som är kvinna och arbetar inom transportnäringen. Syftet är att stärka och utveckla dig i din yrkesroll och samtidigt träffa andra inom branschen, knyta kontakter, inspireras och skapa egna nätverk. Datum: Plats: Pris: 7-8 maj, 2015 Lunch till lunch Hotell Savoy, Luleå kr exkl moms i delat dubbelrum, enkel rumstillägg 400 kr, icke medlem kr. Konferens, mat och logi, tvårätters middag samt vin-och ostprovning. 50 % rabatt på priset för 1 pers/medlemsföretag Anmälan: Senast 4 april Anmälan är bindande. Charlotta Nilsson, , Ur programmet Digital marknadsföring - så syns du online Julia Hultdin, Mediaplanering Praktisk avtalsrätt för åkerier - praktiska råd och tips Fredrik Schroeder, SÅ Juridik Bli en bättre ledare - kunskap, inspration och erfarenheter Ulrika Molander, BDX Lönsamhet för företaget och miljön - Kompetenshöjande pass om bränsle och oljepriset och dess utveckling. Reginia Svensson, Statoil Förebygg innan skadan inträffar - arbeta förebyggande Ann-Mari Söderström, Trygg Hansa För inbjudan, frågor och mer information om programpunkter, se eller kontakt Charlotta Nilsson. 16

17 Möte med Yrkesförarrådet i Norrbotten Rådets syfte är att, inom kommuner i Norrbotten och mot politiken, lyftas fram som en lokal samtalspart vid ombyggnationer och upphandlingar. YFR skall även vara Trafikverket till hjälp när det gäller att kartlägga faror efter E4 och andra vägar i Norrbotten. Läs mer om mötet på vår regionala hemsida. Ta hjälp av SÅ Calc Web i ditt kalkyleringsarbete. SÅ Calc Basic blir SÅ Calc Web Lönsamhetsfrågan är den enskilt viktigaste frågan för alla våra medlemsföretag. SÅ Calc Web är framtagen för att underlätta våra medlemmars kalkyleringsarbete och hjälpa dem att få kontroll på kostnader för att sätta rätt pris på uppdrag. Programmet kräver inga förkunskaper, men grundläggande företagsekonomiska kunskaper underlättar dock tolkningen och förståelsen för kalkylerna. Genom att enkelt fylla i uppgifter kring uppdraget, fordonet och personal skapas en kalkyl med den aktuella kostnadsmassan. Därefter följer det viktiga arbetet med att efterkalkylera för att säkerställa att det faktiska utfallet överensstämmer med den upprättade kalkylen. Den webbaserade programvaran kan kopplas ihop med en App för att ni ska ha möjlighet att ta med uppgifterna utanför kontoret. Medlemspriset är 79 kr/mån (Icke medlem 158 kr/mån). Prova programmet kostnadsfritt under en månad. Https://sacalc.akeri.se/ Vi kommer i region norr att erbjuda träffar där vi presenterar programvaran och hjälper er att komma igång. Ni kan även se en utbildningsfilm om programmet som finns upplagd på nätet. TEXT: CHARLOTTA NILSSON Tankar kring supervalåret som aldrig tog slut Bilden visar vad som ska fyllas i gällande uppdraget. Raderna 2a-2f innehåller var sin undersida där ytterligare uppgifter ska fyllas i. Genom att klicka på knappen som visar en kamera visas ett instruerande hjälpavsnitt. Klickar du på i:et kommer en hjälptext upp. Ordföranderådsmöte 2015 Det blev inget extraval men väl en politisk situation där det går att påverka. Några av de politiska förslagen som troligen kommer tillbaka när regeringens vårproposition presenteras är förmodligen; höjd kilometerskatt, svårare att visstidsanställa, höjd arbetsgivararvift för unga och hur blir det med införandet av HCT fordon? Detta och mycket mer ser jag framför mig att vi kommer att jobba med och vara med och påverka förutsättningarna på olika sätt för er medlemmar men även i vissa fall tillsammans med er. Ni får gärna fundera över hur vi ytterligare kan skapa opinion i dessa och i andra frågor som berör er och kontakta oss med tips. REGIONCHEF CARINA AHLFELDT Ordföranderådet består av ordförandena i landets tolv åkeriföreningar. Ordföranderådet är rådgivande till Sveriges Åkeriföretags centrala styrelse. Detta råd samlades under två dagar i slutet av januari i Stora Brännbo för att diskutera organisationens framtid. Inför mötet hade alla fått underlag till Fenix slutrapport utskickad i förväg och utifrån detta så presenterade ordförande Mikael Nilsson hur hela Fenixprocessen löpt från början till slut. Alla var eniga om att denna process nu är avslutad och organisationen går vidare mot nya utmaningar. En ny avgiftsmodell presenterades av Christer Samuelsson, ordförande i Småland och tillika sammankallande i avgiftsgruppen. Samtliga deltagare fick ta del av förslaget i december I princip var alla positiva till grundförslaget och den valda parametern omsättning i stället för fordon med viss reservation som avgiftsgruppen fick i uppdrag att uppdatera. Vidare diskuterades vd:s roll och befogenheter samt vilka frågor som är de viktigaste för organisationen att arbeta med i framtiden. Vid mötets avslut var samtliga överens om att detta var bland det bästa ordföranderådsmötet som genomförts. PER-ÅKE LILJERGREN, ORDFÖRANDE, SVERIGES ÅKERIFÖRETAG NORR 17

18 Sveriges Åkeriföretag kräver tyngre transporter Tillsammans med 18 företrädare för näringslivets transporter, bl.a. Skogsindustrierna och BA, har SÅ publicerat en debattartikel där man kräver 74 tons bruttovikt på det allmänna vägnätet. Alla relevanta remissinstanser är positiva till detta. Att Socialdemokraterna nu backar i frågan känns oroande. Våra jurister ger medlemmar gratis rådgivning, ring Sveriges Åkeriföretag Norr ett me Vi stödjer medlemsföretagens behov av företagsutveckling, opinionsbildning och lobbying. Viktiga frågor vi driver Vi ingår i olika expertgrupper, tillsammans med bl.a. Transportstyrelsen, Transportindustriförbundet och Trafikverket. Vi har löpande möten med politiker och ledamöter i utskott och myndigheter för att påverka och förbättra för åkeriföretag i olika frågor. Vi för diskussioner med Transportstyrelsen kring genomförandet av företagskontroller. Sanktionsavgifternas storlek ska vara kopplade till allvarligheten i överträdelsen. Regelefterlevnaden - möten med Transportstyrelsen om den konkurrenssituation som råder. Många kör i landet utan tillstånd. Klampning - en fråga som vi nu nått framgång i! Polisen ska få medel för att hindra fordon från fortsatt färd vid brott. Upphandlingsfrågor med Sveriges kommuner och landsting. Längre och tyngre fordon, trafiksäkerhet, miljö och ansvar. Vi är remissinstans mot Trafikverket och departement. Aktiva i Bryssel där vi genom NLA har kontor och anställda som lobbar för våra frågor. Utbildningar Vi håller i utbildningar i bland annat Eget på väg, Transportekonomi, YKB fortbildning, Webbutbildning ADR 1.3, affärsjuridik. Möten & evenemang Nätverk flertalet rikstäckande och regionala nätverk för kunskapsspridning, rådgivning, nätverkande och påverkan. Möten och informationsträffar Konferenser, årsmöte, medlemsmöten, medlemsresor. Evenemang bl.a. lönsamhets- och utvecklingsseminarier för er medlemmar. Produkter och tjänster SÅ Sparman 20-talet förmånsavtal för er medlemmar. Bl.a. 107 öre rabatt på Statoil, fördelaktig sjukvårdsförsäkring, rabatt på hotell, yrkesbutiker och datorer. SÅ Juridik Gratis telefonrådgivning av våra egna jurister, specialiserade på åkerinäringen. Ring Vi lyfter och uppmärksammar sunda transporter från ansvarsfulla åkerier genom Fair Transport som du själv kan ansluta dig till. 8 av 10 åkerier är medlemmar. Bli medlem du också! 18

19 Stipendium på till åkare i norr På föreningens årsmöte den 14/3 kommer en åkare i region norr att tilldelas ett stipendium på max kr. Stipendiet tilldelas medlem med potential att vilja utveckla sig själv och sitt åkeriföretag. Stipendiet skall användas till personliga studier inom området företagsutveckling och ledarskap. Vi lyfter branschens frågor mot beslutsfattare som politiker och tjänstemän. dlemskap med många fördelar Information Rådgivande och kunniga medarbetare Hemsida och nyhetsbrev med aktuell information och nyheter Svensk Åkeritidning, 12 nr/år Norråkarn, 4 nr/år Åkerihandboken, branschbibeln som uppdateras årligen På vår regionala hemsida: hittar du aktuella regionala aktiviter, möten, utbildningar och nyheter. Läs mer om hur ett medlemskap gynnar dig: Kontakta oss om du behöver hjälp. Ingen fråga är för stor eller för liten. Vi finns för din skull. Vi arbetar för dig i Region Norr Carina Ahlfeldt Regionchef Norr , Mats Andersson Branschföreträdare Göran Danielsson Branschföreträdare Lena Damstedt Branschföreträdare Sveriges Åkeriföretag Norr För åkerier i Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands- och Jämtlands län. Telefon: Epost: Hemsida: Charlotta Nilsson Administratör Stolta och lönsamma åkeriföretag på en sund och attraktiv marknad 19

20 Vi erbjuder: Försäljning av lastbilar och bussar Finansiering Service & reparationer Reservdelar & tillbehör Hyrfordon m.m Valberedningens representanter Curt Sillström, Göran Jacobsson, Jörgen Redman och Stefan Lindgren. Wist Last & Buss är Nordens största privata återförsäljare av Volvo lastbilar och bussar med 16 anläggningar i Sverige och 12 anläggningar i Norge. Bolagen omsätter ca 2 miljarder och har 550 anställda. Wist Last & Buss ingår i koncernen Persson Invest som driver verksamhet inom bilhandel, hyvleriindustri, skogs- och fastighetsförvaltning. Koncernen har sitt säte i Östersund, omsätter ca 4 miljarder och har 950 medarbetare. För mer information se och Välkommen in till oss! Wist Last & Buss AB GÄLLIVARE KIRUNA LYCKSELE MALÅ PAJALA ÖSTERSUND Tel Tel Tel Tel Tel Tel SKELLEFTEÅ SOLLEFTEÅ STRÖMSUND UMEÅ ÖRNSKÖLDSVIK Tel Tel Tel Tel Tel

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

Förstå vad kunden vill ha

Förstå vad kunden vill ha Fair Transport Kampanjen rullar vidare! Läs mer om vad som är på gång. SIDAN 4-5 Kursdatum YKB Hur långt har du kommit med din YKB? Vi har kurserna som ger dig kompetensbeviset. SIDAN 21 Hjälp kunden att

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag ? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter För fler

Läs mer

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter För fler sunda transporter på våra svenska vägar!

Läs mer

ett åkeri som tar ansvar

ett åkeri som tar ansvar ett åkeri som tar ansvar Oskarsson & Nilsson Åkeri AB Ett företag som går framåt Oskarsson o Nilsson Åkeri AB startades redan 1966 av Bengt-Olof Nilsson och XXX Oskarsson och blev snabbt ett pålitligt

Läs mer

ABC-ÅKARNA. Förstå vad kunden vill ha. Ahréns Åkeri AB Årets företagare. Positiva besparingar i BEAst. Rapport från ordföranderådet

ABC-ÅKARNA. Förstå vad kunden vill ha. Ahréns Åkeri AB Årets företagare. Positiva besparingar i BEAst. Rapport från ordföranderådet BEAst anläggningsprojekt SÅ s nationella nätverk för Bygg-och Anläggningstransporter har ingått i projektet. SIDAN 8 Slutkonferens Clean Truck Projektet Clean Truck har slutförts. 50 miljöanpassade lastbilar

Läs mer

HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR

HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR HÅLLBARA TRANSPORT- UPPHANDLINGAR Klimat och miljö Socialt ansvar Trafiksäkerhet 1400 företag (50 % av alla medlemsfordon) har skrivit under 341 Fair transport-företag gör tillsammans affärer för 1,2 miljarder

Läs mer

TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Fair Transport. Emanuelsson tar den fossilfria vägen. Nya möten med Transportstyrelsen

TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Fair Transport. Emanuelsson tar den fossilfria vägen. Nya möten med Transportstyrelsen Utökat TMA-skyddskrav De mest trafikerade vägarna i Sörmland och Östergötland väntas få krav på TMA-skydd. SIDAN 24 Hjälp kunden att köpa dig Det finns mycket att vinna på att aktivt söka upp kunder. Det

Läs mer

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet

SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet SKOOGS ÅKERI & LOGISTIK - levererar med kvalitet Skoogs Åkeri & Logistik AB är en stark och kvalitetsmedveten transportpartner med lång erfarenhet och bred kompetens. Vårt strategiska läge, precis vid

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Förstå vad kunden vill ha

Förstå vad kunden vill ha Ta ställning du också! 165 medlemsföretag i Syd har skrivit på Fair Transport. Är du också med? SIDAN 11 Vad är på gång i region Syd? Vi har listat alla aktiviteter, utbildningar evenemang är på gång i

Läs mer

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV på en sund transport? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT ETT SAMARBETE MELL AN SVERIGES ÅKERIFÖRTEAG OCH Q3 FORUM FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER Hållbar kunskap

Läs mer

FRAMS TEG. OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE

FRAMS TEG. OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE FRAMS TEG M O T E N mer S U N D O C H L Ö N S am Å K E R I N Ä R I N G OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE TIO Viktiga delsegrar Sveriges Åkeriföretag är en stark röst inom transportnäringen.

Läs mer

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Datum Vår beteckning 2014-12-17 PM Int trp, allm Er beteckning Handläggare Tina Thorsell PM angående Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Nedan följer den tolkning Sveriges Åkeriföretags

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT

HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT HUR HÅLLBAR ÄR DU? TRANSPORTKÖPARNAS KRAV på en sundare transport? TRAFIKSÄKERT KLIMATSMART ANSVARSFULLT ETT SAMARBETE MELL AN SVERIGES ÅKERIFÖRTEAG OCH Q3 FORUM FÖR HÅLLBARA TRANSPORTER Hållbar kunskap

Läs mer

Visitas Etiska regler

Visitas Etiska regler Visitas Etiska regler En växande och dynamisk besöksnäring kräver en god affärsmiljö VISITAS ETISKA REGLER speglar medlemsföretagens gemensamma värderingar. Ledorden är ärlighet och omtanke mot gäster,

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA

11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA 11 SAKER DU INTE VISSTE... MEN BORDE VETA Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Mot en fossilfri fordonsflotta Handelskammaren Växjö

Mot en fossilfri fordonsflotta Handelskammaren Växjö Mot en fossilfri fordonsflotta Handelskammaren Växjö 2016-05-17 ¼ av världens utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn. Dominerande utsläppskällan i Sverige. Viktigaste miljöfrågan för hela

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Vad har hänt sedan 1 jan 2011?

Vad har hänt sedan 1 jan 2011? Lars Johansson 2 Vad har hänt sedan 1 jan 2011? Nio ytterligare verksamhetsövergångar. ABC med från 1 april. Ny organisation per 1 sept 2010, SÅ Utb egen låda sedan hösten 2011 Ledningsgrupp på plats Nya

Läs mer

Sten Bergheden (M) Q3 Forum för hållbara transporter Stockholm 25 nov

Sten Bergheden (M) Q3 Forum för hållbara transporter Stockholm 25 nov Sten Bergheden (M) Q3 Forum för hållbara transporter Stockholm 25 nov Trafikutsko5et, Näringsutsko5et och talesperson i bl.a väg, yrkestrafik och fordonsfrågor. Tidigare Ordf. utredning av vägtransporterna

Läs mer

11 saker du inte visste... men borde veta

11 saker du inte visste... men borde veta 11 saker du inte visste... men borde veta Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

FRAMSTEG. MOT EN mer SUND OCH LÖNSam ÅKERINÄRING. OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE

FRAMSTEG. MOT EN mer SUND OCH LÖNSam ÅKERINÄRING. OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE FRAMSTEG MOT EN mer SUND OCH LÖNSam ÅKERINÄRING OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE KRAV PÅ DOKUMENTATION TIO Viktiga delsegrar SANKTIONSAVGIFT: 40 000 KR KLAMPNING Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

KONSTEN ATT KÖPA HÅLLBARA TRANSPORTER ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES ÅKERIFÖRETAG OCH UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN

KONSTEN ATT KÖPA HÅLLBARA TRANSPORTER ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES ÅKERIFÖRETAG OCH UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN KONSTEN ATT KÖPA HÅLLBARA TRANSPORTER ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES ÅKERIFÖRETAG OCH UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN 1 KÖP HÅLLBARA TRANSPORTER DU OCKSÅ 2 GÖR BÄTTRE UPPHANDLINGAR Det ska vara lätt att göra rätt.

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Sveriges Bussföretag Branschgemensam modell för YKB-fortbildningen

Sveriges Bussföretag Branschgemensam modell för YKB-fortbildningen Sveriges Bussföretag Branschgemensam modell för YKB-fortbildningen Volvo Bussar AB. Alla rättigheter förbehålls. Alla som kör yrkesmässiga persontransporter ska inneha ett yrkeskompetensbevis. För att

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE Familjen Alfredsson: Magnus, Heléne, Olle, Erik ETT INNOVATIVT FAMILJEFÖRETAG Alfredsson Transport startades redan 1937. Idag

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP VILKEN UTBILDNING BEHÖVER DINA FÖRARE? Du som arbetsgivare är ansvarig för att dina förare har ett yrkeskompetensbevis,

Läs mer

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Det debatteras flitigt gällande den utländska trafiken i Sverige, både i riksdagen och på centralt/lokalt plan. Vi är alla överens om att något måste

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G

VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G VÄGSLITAGEAVGIFT (KM-SKATT) OCH 74 TON PÅ NYTT VÄGNÄT U L R I C L Å N G B E R G, B R A N S H C H E F I S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G 1 Utmaningen Mobilitet Gods Människor Kostnad Villighet att

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Utbildningskatalog YKB ADR TRUCK

Utbildningskatalog YKB ADR TRUCK Utbildningskatalog YKB ADR TRUCK Presentation Lindskog Åkerikonsult Lindskog Åkerikonsult startade 2006 och har sedan starten utbildat chaufförer och åkeriägare i hela Sverige. Främst har det varit utbildningar

Läs mer

Transportstyrelsen 2012-08-23 1

Transportstyrelsen 2012-08-23 1 Transportstyrelsen 2012-08-23 1 Agenda ELMIA 2012-08-23 Information från Transportstyrelsen Organisation enhet Trafikföretag, uppgifter Företagskontroller Kör- och vilotider Thomas Fahlander Sektionschef

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Augusti 2010 Här kommer årets andra nyhetsbrev från Teknikcollege Sverige! Vi vill gärna uppdatera er om vad som händer inom Teknikcollege Sverige och kommer därför under

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

VVS- och VA-industrins branschorganisation

VVS- och VA-industrins branschorganisation Delaktig Synlig Konkurrenskraftig VVS- och VA-industrins branschorganisation Jag har mött en organisation som gör skillnad och påverkar Det är med entusiasm och en stor portion ödmjukhet som jag har tagit

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

FAQ. Frågor och svar. Mercell Tender Service

FAQ. Frågor och svar. Mercell Tender Service FAQ Frågor och svar Mercell Tender Service 2008 Sida 1 av 7 Innehåll: 1. Vad är Mercell Tender Service (MTS)? 3 2. Kundcenter och Support 3 3. Var hittar jag mina login koder? 3 4. Vad är My Mercell och

Läs mer

16 dec. Snälla Tomten,

16 dec. Snälla Tomten, 16 dec Snälla Tomten, Miljözoner etableras för att inom ett visst område, en stad eller en del av en stad, få till stånd bättre luft. Det är kommunen eller staden som fattar beslut om vilka regler som

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb Byagruppen Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid 2 Bakgrund sid 3 Varför pratar vi så mycket om begreppet

Läs mer

Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m.

Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m. YTTRANDE 1(9) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Framställningar om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens m.m. Näringsdepartementet har för synpunkter remitterat

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

Turbulent år i mejerisverige!

Turbulent år i mejerisverige! Turbulent år i mejerisverige! 2011 har varit ett minst sagt turbulent år för oss mjölkproducenter. För Milkomedlemmar har det varit otroligt tufft och läget är fortfarande mycket allvarligt på många gårdar.

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

Bli taxichaufför! En broschyr framtagen av

Bli taxichaufför! En broschyr framtagen av Bli taxichaufför! En broschyr framtagen av Alla taxiförare måste ha taxiförarlegitimation (TFL) Krav för taxiförarlegitimation Fyllt 21 år Körkort (behörighet B minst två år oavbrutet eller behörighet

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2

Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2 Bilaga 5. Sekundärutbildningsplanering v 2 Sekundärutbildningsplanen är ett viktigt dokument, som styr den viktiga slutanvändarutbildningen i varje kommun. De har varit obligatoriskt att lämna in en sådan

Läs mer

YrkesKompentensBevis för busschaufförer.

YrkesKompentensBevis för busschaufförer. YrkesKompentensBevis för busschaufförer. Lagen om Yrkesförarkompetens ska garantera att alla yrkeschaufförer har rätt kunskap och skicklighet för att säkerheten på vägarna ska öka. Värdefulla chaufförer

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

Visitas Etiska regler

Visitas Etiska regler Visitas Etiska regler En växande och dynamisk besöksnäring kräver en god affärsmiljö VISITAS ETISKA REGLER speglar medlemsföretagens gemensamma värderingar. Grunden för våra medlemmars verksamheter ligger

Läs mer

Yrkesförarutbildning. Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning

Yrkesförarutbildning. Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning Yrkesförarutbildning Kom till oss i Sjöbo eller så kommer vi till dig! www.sydgym.se/yrkesforarutbildning Landets BÄSTA yrkesförarutbildning Yrkesförarutbildningen i Sjöbo På yrkesförarutbildningen i Sjöbo

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

En avståndsbaserad vägskatt för lastbilar - Kartläggning av andra länders vägtullsystem. Vägslitageskattekommittén

En avståndsbaserad vägskatt för lastbilar - Kartläggning av andra länders vägtullsystem. Vägslitageskattekommittén En avståndsbaserad vägskatt för lastbilar - Kartläggning av andra länders vägtullsystem Andra avståndsbaserade vägtullsystem för lastbilar År 2006 Andra avståndsbaserade vägtullsystem för lastbilar År

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 flysmåland Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Stockholm Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Regeringsbeslut II 4 Näringsdepartementet 2015-10-01 N2015/06815/MRT N2013/03890/MRT(delvis) N2014/04925/MRT(delvis) Transportstyrelsen 601 73 Norrköping m.fl. Se bilaga Uppdrag att följa upp genomförda

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter.

Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 Stockholm Svenska Transportarbetareförbundets yttrande över Transportstyrelsens utredning fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg:

Läs mer

MONTER AGERANDE NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ETT BÄTTRE - EN LITEN HANDBOK FRÅN FAIRLINK.SE -

MONTER AGERANDE NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ETT BÄTTRE - EN LITEN HANDBOK FRÅN FAIRLINK.SE - MONTER NÄSTAN ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ETT BÄTTRE AGERANDE - EN LITEN HANDBOK FRÅN FAIRLINK.SE - Monter, monterpersonal och besökare är tre pusselbitar som tillsammans ska skapa det perfekta mötet på mässan.

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att upphandla en konsultmäklare skiljer sig från att upphandla konsulter på traditionellt vis. Normalt tittar man på konsulternas kompetens men här måste

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer