Tre generationer Edin berättar minnen ur livet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tre generationer Edin berättar minnen ur livet"

Transkript

1 Tre generationer Edin berättar minnen ur livet E H Edin... 1 Mina förfäder... 1 På fäderne... 1 Mina förfäder på möderne... 2 Mitt föräldrahem... 3 Kjell Edin Hågkomster Ove Edin Byn Prolog Skolan Kompisar Den tekniska utvecklingen Ps E H Edin Mina förfäder På fäderne Min farfarsfar Jon Nisa (Jonas Nilsson), född värmlänning, kom omkring 1770-talet från Edsele socken till Fjällsjö, Närmare bestämt till min födelseby Söredsta och var denna bys första åbo samtidigt med att en annan person Sven Persa (Sven Persson), en Rudsjöfinne inflyttade. Platsen hade tidigare ej saknat folk enär finnar (Svedjefinnar) varit verksamma därstädes men blivit ofredade av bönder i angränsande byar, Nordantjäl och Sil, som tillvällat sig med våld den säd som finnarna lyckats få på sina svedjeland, varför de måste begiva sig till andra marker. Det var nu meningen från dessa grannbyar, att Jon Nisa och Sven Persa skulle möta samma öde som svedjefinnarna, och när samma bönder kom för att hämta säden som dessa två lyckats skörda, mottog Jon Nisa och Sven Persa dem och kasta bönderna i älven så att de fick sig ett ofrivilligt bad. För dessa två män hade råg i ryggen. Från den dagen visade sig bönderna icke mer i dylikt ärende och Söredsta by började att taga gestalt. I mina barnaår kan jag minnas spår efter de första boplatserna, alltså efter Jon Nisa och Sven Persa, och dessa var förlagda invid älvbrinken. En senare generation flyttade bebyggelsen nära berget och motivet för denna åtgärd får man söka i att bebyggelsen icke skulle inskränka på odlingsbar jord.

2 Min farfarsfar hade bara ett barn och det var min farfar Nils Jonsson, och han tog emot hemmanet efter sin far, som fått äganderätt till hemmanet, med tillhörande skog av kronan. Innan jag går vidare i stamtavlan skall jag rädda en sak ur minnet. Söredsta by har en historisk händelse, som min far och farfar berättade för mig. Där finns en avrättningsplats som kallas för Spetsgården och där skall en ogärningskvinna ha avrättats och blivit begraven. Min farfar visste bestämt var tilldragelsen hade timat och visade mig graven. I marken fanns det ett tydligt spår efter en fördjupning som om att jorden hade sjunkit ner. Vi barn var mycket mörkrädda när vi skulle gå förbi Spetsgården. Farfar var inte bara jordbrukare han var också hantverkare (fällmakare), och det talas ännu om på senare tid hans skicklighet i yrket. Han hade fem barn, tre pojkar och två flickor. Två av pojkarna tog sig andra efternamn, den ene Kallin och den andre Edin. Far utbildade sig till skomakare. I fars tonår intresserade han sig för musik och blev snart hela bygdens, ja kanske ännu mera vida, känd som en skicklig violinist. Far anlitades ofta med sin musik på bröllop och större festligheter och dansgillen. När patronen i kommunen skulle ha sina Oskarsbaler och fester av betydelse, var far den självskrivne spelmannen. Jag har en gång sett ett program far spelade efter vid sådana större festligheter och det var efter en viss retaur. Mina förfäder på möderne Min morfar härstammar från Silsjönäs by Fjällsjö där hans far var hemmansägare. Eftersom han var den yngste fick han intet av hemmanet. Han gifte sig och slog sig ner i en fjällby i Ramsele, Nordsjö, där han bröt jord och odlade sig till ett litet torpställe och där mödan för födan var bitter kamp. Min mor fick redan under barnaåren vara ute för andra människor enär brödet icke ville räcka åt en familj på nio personer. Detta är vad jag vet på möderne. Om jag nu skulle fortsätta där jag slutade om min far, om hans musikaliska begåvning vad gällde fiolmusik, skall jag också rädda en sak ur glömskan. En viss skrockfullhet fanns även kvar i dåtida befolkning, särskilt bland de religiösa. De såg i en fiol själva näcken. De hade fått för sig att näcken fanns inuti fiolen och gjorde också gällande att far lärt sig spela av denne. Denna skrock om näcken, vittror och andra trolltyg hade god näring i de stora mörka skogarna, de stora älvarna med dess mäktiga vattenfall, där sagorna spunnits vid forsarnas brus. Dess sång, glädjekvittrande och vemodiga klagan har träng djupt in i folksjälen. Kompositörerna har också fallit offer för detta. På musikens område tolkades forsarnas melodier i olika nyanser. Vissa har slagit väl ut, men vad de inte fått med på dessa notblad är det färgspel, dessa vattenfall tjusar ögat med. Under vintertid när forsen är av kung Bore slagen i bojor kan man vissa tider höra forsens vemodiga klagan, och de bojor den blivit omsluten med hämmar andningsförmågan och när ett litet tillfälle gives för lungorna, passar den på att ropa ut sin nöd, sin längtan till befrielsen. Det är inte bara vi levande varelser i norden som är frihetsälskande, även vår natur vill taga ut sin rätt. Våren nalkas, forsen börjar få större andningsförmåga, kraften tilltager, kung Bores bojor spränges, en revolution

3 har utbrutit, alla klutar sättes till för att den skall kasta av sig oket. En röd tråd omspänner revolutionens vågor, färgnyanserna tilltager i vårsolens belysning, spegelbilden ger reflex i skummet. Naturen är givmild och öser ut sin skönhet ur sitt stora förråd, forsens stråkorkester har spelat upp sin symfoni, näcken höjer sig över virvlarna och går in som solist i orkestern. Älvorna med sina välformade kroppar dansar en hektisk dans mellan vågdalarna, kompositören kan börja sitt arbete. Ja, ett mysterium i vår rika natur har alltså skapat dessa skrockfullheter. Med detta som bakgrund, en vision av händelser om näcken som musiklärare. En midsommarnatt gick den unge spelmannen ensam med sin fiol till forsen. Han hade hört av äldre att om man skulle få sina färdigheter ökade skulle han klockan tolv en sådan natt passa tillfället. En skön svalka kändes den ljusa sommarnatten. Ängen var grön och midsommarblommor stod färgrikt utslagna. Ner mot älven stod den storväxta barr- och lövskogen. En stor fågel flög hastigt upp varför ynglingen hajade till. Han vandrade ned till stranden och valde en plats där han kunde få god överblick av forsen. Klockan närmade sig tolvslaget. Spänningen var på toppunkten och ynglingen spände sina ögon åt det ställe där forsen var som stridast och lyssnade på forsens musik, då han liksom började att fatta att vågornas brus började forma en musik, ja till och med något känt. Han stirrade in i vattenkaskaderna som formades till ett skum och tycktes han, se något dimmigt höja sig. Dimfiguren började ta klarare former och verkligen, var inte detta näcken?! Han såg nu tydligt att han hade en fiol med stråke och en vild musik började näcken att prestera. Ynglingen svettades av denna spänning och han hörde hur näcken spelade sin repertoar, det var valser, polskor, polketter, halling, kadrilj, frances, gånglåtar och brudmarscher. Det var som om ynglingen fick makt att fånga denna musik med hela sin själ. Strax intill såg han även de omtalade älvorna som dansade den hektiska dansen. De hade sina klara blickar riktade på honom. Han såg hur smidigt de följde vågdalarna, och för var gång de höjde sig mot vågens topp, vinkade de leende mot honom. Ynglingen som automatiskt började spela på sin fiol, förnam att färdigheterna ökades tills dess han skälvande ej längre kunde ta ett grepp. När ynglingen åter skulle med sin blick fånga näcken är han borta. Ja även älvorna. Han visste inte vad med honom skett, förrän han på stranden där han satt tycktes vakna upp och såg över forsen och fann att den var lika naturlig som när han kom och sökte denna plats. Han tog sig över pannan och erinrade sig vad han sett och hört. Kunde det ha varit en dröm? Vattenkaskaderna lekte nu i solskenet, färgnyanserna hade blivit legio, lövade björkar bugade sig för honom, liksom ett tacksamt erkännande att han gjort sitt besök vid forsen för att mottaga de fantastiska scenerierna. Han började gå mot hemmet. Melodierna han hört vid forsen susade i hans hjärna, han tyckte att midsommarblomstren på marken liksom bugade sig där han gick fram. Detta måtte ha varit en besynnerlig natt. Mitt föräldrahem 1891 omkring min födelsetid inflyttade mor och far med barn i egen stuga som far låtit uppföra. Det var en liten stuga på omkring 4x6 meter. Tomt hade de förvärvat av ett skogsbolag, vars hemman de ägde, från vilket tomten avsöndrats. Köpet gällde båda makarna på livstid, men som senare friköptes av min mor där min bror stod bakom. Att det i denna stuga blev trångt var klart enär barnantalet ökades till elva stycken. Men den barnaskaran var aldrig hemma på en gång. Som exempel kan nämnas, att min äldsta syster for ut från hemmet innan skolåldern inträtt för att vara barnjungfru

4 hos en moster och där är hon tills hon gått i konfirmationsskolan och så blev det lite undan för undan för barnen att på egen hand söka sig ut för att göra rätt för sin försörjning. Far hade också sin skomakeriverkstad i rummet, men han var ganska anspråkslös på utrymmet. Han tog bara en liten del av det och så hade han ett gott ordningssinne, skräpade ej ned i onödan. När han på kvällen slutade sitt arbete för dagen ordnade han mycket noga med sina verktyg på skodisken, pligghögar fick plats i plåtlådor och alla mindre verktyg plockades ner i diskens lådor. De större verktygen som tänger och putsjärn fick plats uppe på disken väl ordnade i rad. Vattenbaljan för blötläggning av läder bars ut och fylldes följande morgon med friskt vatten. Så nog var han en god vårdare av sina verktyg. Far var också en skicklig yrkesman. Han slöjdade själv skolästerna och de var väl putsade och formade. Helgdagsskor för män var då sådana med resårer insatta på båda sidor av kragen. Ett par skor gjordes på samma läst, så att när skodonen användes fick man varje dag byta, så att den sko man den ena dagen haft på den högra foten, fick man den andra dagen sätta på den vänstra. Detta för att skodonen skulle hållas i fin passform. Damskor var det samma förhållande med, att de gjordes på samma läst, men det var remskor och gjordes av kalvskinn berett till läder. På den tiden sattes stora fordringar på en skomakare. En gumma kom en dag med läder och ville att far skulle göra henne ett par skor. Dessa skor skulle tjänstgöra både som helgdags- och vardagsskor, och säger hon; dom skå vära smo å nätte te håljdagsskor å rämlig te värdasskor, å så vell jäg ha spraken i dom för jäg gå mycke lättare då. Ja, skorna blev gjorda, men de kunde göras bara under ett alternativ, och spraken fick hon. Det var då på modet att det skulle knarra i helgdagsskor när man gick och denna knarr benämndes spraken. Det gick till så att skomakaren lade in björknäver innanför sulan och det blev knarr. Men det var inte bara i hemmet som far hade sin verksamhet i yrket. I angränsande byar fick han flytta med sin verkstad, skodisk och maskin. Det hände ofta att en bonde kom med häst och åkdon för att just den byn skulle ha något på sin undergång. Fars hälsa började så småningom att avtaga och det blev perioder då han fick intaga sjuksängen. Det blev då stora svårigheter för mor att försörja barnaskaran och trots hennes hårda arbete ville det ej räcka att hålla svälten borta. Det inträffade ofta att pengar inte räckte att köpa mjölk så pass att vi kunde få till gröt. Vi fick då äta gröt utan mjölk men vi använde vatten iblandat sirup eller mese. Många gånger hade hon ej heller råd att inköpa fotogen för lyset så att de som hade börjat skolan och hade sina läxor att läsa på vinterkvällarna, fick öppna vedluckan i järnspisen för att se läsa. I denna belysning fick även mor sitta och laga våra kläder samt utföra en del åtagna hemarbeten som spånad o.d. Mor gick borta hos bönderna i byn och sysslade med klädtvätt, bakning och sållning av säd på logen. Mor var en duktig arbetskvinna, allt gick raskt undan. Hon hade en flygande gång. Vi små fick sköta oss själva hemma när mor var borta på dagsverken och då även far samtidigt ej heller var hemma. Som tur var hände det ej någon olycka med oss. Mor var mycket noga med renhållningen i hemmet. Jag kan ej glömma hur köksgolvet alltid var rent och vitt, spisen blank och muren vitkritad med små krusefix

5 som hon gjorde på röret som gick ut från spisen och in i skorstenen, och till detta använde hon en hartass som doppats i krita. Mor var mycket snäll. Hon visste ej hur mycket gott hon kunde göra för sina barn. Men hon hade litet att ta utav. Jag såg många gånger att tårarna banade väg efter hennes kinder när hon måste dela kakan mellan oss. Mina första stapplande steg som skogsarbetare inträffade när jag var åtta år. År 1899, alltså vid åtta års ålder skulle jag pröva lyckan med timmerhuggning. Vad kunde en sådan parvel uträtta i dåtida skog? Inte mycket. Jag har i föregående skildrat fattigdomen i hemmet varför svaret om orsakerna till mitt försök i timmerskogen giver sig självt. Min äldre bror som hade ytterligare fem år på nacken hade åtagit sig att hugga timmer intill hemmet. Vi hade bara en 20-miuters väg att gå. Jag hade fått en liten yxa och far slöjdade ett skaft som han strök med linolja och det var för mig ett ypperligt grant verktyg som sattes i mina händer. Jag tror att jag aldrig känt mig så glad som när jag fick denna yxa. Första dagens morgon när vi skulle gå till skogen fick jag flera förmaningar av mina föräldrar att vara försiktig så att jag ej skadade mig med yxan. Det hade fallit djup snö och vi skulle gå en genväg för att komma rakt på skiftet. Min broder tog sin tumklåve och stocksåg och plumsade iväg i den djupa snön. Stocksågen som han bar på sin axel släpade efter honom så att hans spår i snön fylldes. Jag kom klivande efter med min yxa och fick göra nya spår i snön med mina korta ben som till följd av avståndet mellan oss ökades varför jag var så gott som utmattad innan jag var framme vid den första timmergranen som skulle fällas. Dagen hade börjat gry, men det var mörkt i urskogen. Trädens grenar var nedåtböjda av den tunga snön som vi kallade opplia. Vi försökte få bort den mesta snön omkring den gran vi skulle fälla så att vi kunde såga av den nära marken. Min broder högg en skåra på den sidan av trädet åt det håll det skulle fällas, så började vi med stocksågen. Spåret började med att bli i dubbel bredd beroende på att sågen ej hölls stadigt. Jag fick den utlysningen av min broder att jag var inte rätta mannen vid ena ändan av sågen, men det förbättrade inte sågningen. Vi kom in i trädet och det gick tungt att såga och hur det var ryckte min bror till med sågen så jag gjorde en överhalning och dök med huvudet i snön. Jag kravlade mig upp under tårar och min tidigare glädje med min yxa reducerades betydligt. När vi ytterligare sågat in i trädet slog min broder in en kil i spåret och då gick det lättare. Till min glädje började trädet falla och när det tog mark såg jag ingenting. Genom luftdraget yrde snön upp och jag kunde knappt andas. Detta tyckte jag sedermera var skojigt. Det var stora träd på den tiden. Apteringen av första stocken var mest på 14 och 18 tums tjocklek. Huggarpriset var omkring öre per stock. När min bror fått första avlöningen, så fick jag 25 öre, men ingen var gladare än jag åt en sådan penning. Hurudant man var utrustad i klädväg när man skulle pulsa i snö hela dagarna, var nog ej till övers. På fötterna hade jag ett par utslitna lappskor som fick lagas varje kväll. Här torde ordspråket kunna tillämpas; att skomakarens hustru har det sämst på fötterna.

6 Skolgången var det dåligt beställt med på den tiden. Min far som hade gott läshuvud och dito minne, anlitades av kommunen för att ha läxförhör med barnen i byn, och då slank även jag med någon gång. Min far dog när jag var tolv år. Svårigheterna för min mor att försörja oss tilltog. Fattigvården på den tiden var inget att förlita sig till. När min mor en gång skulle erhålla hjälp, ja vad fick hon då? En liten strut med kaffebönor, en liten bit toppsocker, en kanna strömming som var röd samt några kilo vetemjöl, det var allt hon fick. Det började ordas om att jag skulle ut på kommunen och det blev också verklighet i det och vid en auktion vid sockenstugan auktionerades jag bort till en bonde (som var ledamot av fattigvårdsstyrelsen) för 60 kronor om året. Jag tror säkert att bonden gjorde en bra affär. Visserligen hade jag min skolgång som då bestod av anvardagsläsning, men under vintern hade bonden åtagit sig ett timmerskifte som låg strax intill byn och de dagar jag var hemma från skolan fick jag följa med till skogen som broslare. Det var ett tungt arbete i grov skog, och jag fick hugga upp vägar och ordna med timmer åt köraren. Det var inte många stockar jag orkade med i ena ändan. Jag använde mig av en spak som jag baxade stockarna med och åtskilligt med ungskog fick skatta åt förgängelsen för att jag skulle få ihop stockarna. I klädväg var det fortfarande knalt. På fötterna hade jag fått ett par luddar som min matmor haft och dessa hade läderbottnar men tyget hade spruckit på båda sidorna om sulan så att snön obehindrat kom in och smälte och när jag kom hem i de kalla vinterkvällarna så var strumporna fastfrusna. Jag var mycket bekymrad över min fotbeklädnad. Under denna vinter 1904 gick det en stor religiös väckelse i orten och vår by undgick inte heller densamma. Det var en predikant som tillhörde Vajdenströmska sekten som härjade med stor framgång och hans stora förtjänst var att han besatt en stor berättarkonst. Han berättade hur en man, eller en kvinna, som sjunkit ner till samhällets bottensats på ett rörande och gripande sätt omvänt sig till vår herre. Jag var med på dessa möten och till och med på de knäböjande eftermötena fast jag inte kände mig behöva syndernas förlåtelse. En kväll i drängstugan när jag var ensam kom jag att tänka på hur jag skulle få något bättre på fötterna. då kom jag att tänka på predikantens ord; bedjen och ni skola få. Jag knäböjde vid sängen och bad till gud om ett par skor. Dagen efter, på kvällen, kom bonden och räckte mig ett par skor som han hade köpt åt mig. Jag fick underliga tankar. Det var nog så att min bön blivit hörd men det blev ej så att jag knäböjde och tackade för skorna, för nu hade jag dem ändå i min hand. Under sommaren fick jag valla bondens kor i vilda skogen enär de inte ville gå hem på kvällen. Det var inte så trevligt alla gånger att i okänd vildmark följa dessa. Det hände ibland att kreaturen var i rätt riktning mot hemmet, men det hade snurrat i skallen på mig så att jag tyckte de var på väg från hemmet och därför drev jag dem åt fel håll. Men jag lyckades inte hålla dem, varför de fick fortsätta. Vid middagsrasten i skogen, det var vid en stor myr med en holme i mitten, hade jag gjort upp eld och kreaturen lagt sig att vila. Plötsligt fick jag höra att det började skramla åt ett visst håll. Det hördes som om det kommit någon och kört med lastvagn på stenig väg. Men jag visste ju att det inte fanns någon väg att köra på här i vildmarken. Det började övergå till ett så väldigt dån att kreaturen steg upp och satte svansen i vädret och sprang runt på holmen och jag blev mycket rädd. Då fick jag se, att ute på

7 myren, en virvel av all bråte och gyttja ur myren snodde sig högt upp i luften och följde myren tills den nådde granskogen på andra sida och ryckte en hel del grenverk med sig. Det var nog tur att denna virvel inte nådde holmen. Hade den så gjort hade man säkert fått en ofrivillig luftfärd. Under slåttertiden skulle bonden ha hem en av sina hästar som släppts på skogen att själv skaffa sig förda, när han inte hade någon användning av dem i körslor sedan sådden var över. Bonden hade en vuxen dräng men denne skulle deltaga i slåtterarbetet, varför det föll på min lott att söka rätt på hästarna i skogen. Jag skulle då gå till ett fäbodställe som låg cirka milen från byn. Där skulle jag fråga fäbodstintorna om de sett några hästar. Om så ej var fallet skulle jag fortsätta till nästa fäbodställe som låg ytterligare 7-8 kilometer bort. Jag fick låna ett par stövlar som inte var alltför stora samt ett gammalt fickur. Med getkonten på ryggen stegade jag med stora steg in på fäbodvägen som jag hittade, fram till de första fäbodarna. Jag tycktes mig ha blivit stora karlen enär jag både hade stora stövlar och en fickklocka på mig. Jag kunde också stiga ut med stora steg i stövlarna och ett fickur hade jag aldrig burit förut. Väl framkommen till första fäbodstället sporde jag om hästarna, men de hade inte någon kännedom om var de kunde finnas. Jag fick nu vetskap om var vägen till nästa fäbod gick. Men den vägen var alldeles obekant för mig. Jag satte av igen och kom också lyckligt fram. Jag sporde dem om hästarna och de hade hört deras skällor i östlig riktning och dit ledde en smal väg och jag beslöt mig att följa den tills jag kom längst ut på berget. När jag stannade och lyssnade fick jag mycket riktigt höra skällor längst ner i dalen och begav mig då skyndsamt dit och hittade den häst jag skulle ha med mig hem. Jag var nu våt av det oupphörliga regnet och stövlarna kändes ganska klumpiga att gå i då de även började skava. När jag kommit uppför berget och kom fram till fäbodarna, beslöt jag mig för att rasta och band därför hästen vid en gärdesgård och tog sedan fram min matsäck som jag slukade med god aptit. Sedan jag fått mjölk av fäbodjäntorna fortsatte jag resan hemåt. Stövlarna gjorde illa mig allt mer och mer varför jag tog av mig dem och gick barfota. Jag blev alltmer trött och inte vågade jag rida hästen enär han var ovan vid detta och brukade göra snedsprång när tillfälle gavs. Jag kunde både lätt ramla av och slå illa mig. Klockan som jag så ivrigt tittade på när jag gick till hästskog hade jag nu inget intresse av på grund av tröttheten. Det var sena kvällen när jag anlände hem. Jag märkte nog en viss tillfredsställelse bland husbondfolket när jag var hemma med Mattson, som var hästens namn. Min skolgång var ganska kortvarig. Min första lärarinna var halländska och var för oss barn svår att förstå på grund av hennes dialekt. Men hon var besynnerlig även i andra avseenden. Hennes käraste ämne i undervisningen var geografi. Vi fick mest undervisning om Palestina och kanske hade hon den tanken att Palestina skulle bli vårt mål i framtiden. Det var en elev för varje dag som fick gå fram till kartan över Palestina och peka ut platserna för de bibliska händelserna. Men det dröjde inte länge förrän hon fick flytta på sig och vart hon tog vägen vet jag inte. Kanske till Palestina. Därefter fick vi en ny lärarinna från Edsele och undervisningen blev en helt annan med mycket katekes, biblisk historia, psalmverser och bibelord. Denna lärarinna var mycket känslig för barn som kom från bondhem med god ekonomisk ställning. Däremot hade fattiga barn inte någon vidare sympati under hennes vingars skugga. Det var en pojke i klassen som var son till gästgivaren som hon förmodligen avgudade. Något ovanligt ljushuvud var han inte. Däremot fanns en pojke i klassen som var ett verkligt ljushuvud, men han var son till en skogsarbetare med stor

8 fattigdom i hemmet. Styvmodern till denne gosse hade avlidit i tuberkulos i hemmet. Han bodde nu tillsammans med sin far och sina tre minderåriga syskon som ännu inte kommit i skolåldern. Fadern låg uti skogen på skogsarbete och gossen fick sköta de små barnen, hugga ved, tvätta och lag kläder, laga mat, läsa sin läxa samt vara på skolan varannan dag, lämnande de små barnen åt sitt öde. Denna vår kamrat skulle enligt mitt förenande haft den största uppmuntran av den så varmt religiösa lärarinnan, men så långt hade hennes uppfattning om den kristna kärleken inte kommit. Vid ett tillfälle när kyrkoherden, som skolrådets ordförande, gjorde ett besök i skolan hände något som vi jublade över. Vi satt i våra bänkar efter en rast, då kyrkoherden inträdde ledsagad av lärarinnan. Lärarinnan pekade då på gästgivaresonen för att visa vem det var. Tydligen hade lärarinnan redan berättat om honom. Lektionen började och lärarinnan ställde frågor, ej av det lättaste slaget, och utan att bry sig om att händer sträcktes upp ropade hon på gästgivaresonen att just han skulle svara. Olyckan var framme, han steg upp och kunde inte svara. Han fick ännu en fråga med samma utgång. Men den fattige kamraten som jag ovan beskrivit, räckte upp sin hand utan att lärarinnan tittade på honom. Då säger kyrkoherden; men där sitter en gosse som velat svara hela på båda frågorna, låt höra vad Du har att säga. Gossen svarade på frågorna. Kyrkoherden ställde fler frågor till honom som besvarades med glans. Då gick kyrkoherden fram och klappade vår kamrat på huvudet och sa att han var en duktig lärjunge. Att lärarinnan blev skamsen, det kunde vi se, men någon förändring i hennes gudfruktiga inställning och redan intagna ståndpunkt om lärjungarna förmärktes inte. Befolkningen bar nog en stor skuld denna klassbetoning. Bondens och de bättre situerades barn fick till skolan taga med sig mjölk, grädde och smör, ja till och med ägg till lärarinnan, och hon var ständig gäst hos dessa välsituerade. Konfirmationsskolan tyckte jag var som en semester för mig enär vi fick gå alla dagar. Men vid slutet, de två sista dagarna, kändes det ej så trevligt för mig då vi stod i gången och tog nattvarden. Mina pojkkamrater hade fått nya kläder av svart cheviot, men jag hade fått en vadmalskostym och till på köpet alldeles för stor så jag fick vika upp byxorna nedtill och händerna försvann i de långa rockärmarna. Förklaringen från husbonden var den; att jag skulle växa i den. Jag såg hela tiden hur mina kamrater tittade på mig och jag blev lämnad åt mig själv i kamratkretsen. Jag var glad när jag fick fara hem i min varma kostym på sena vårkröken. Året efter konfirmationen, jag var då femton år, kom jag i tjänst hos en annan bonde och då var jag värd en årslön av sextio kronor, 1 st vadmalsbyxor, 3 st lärftskjortor och ett par skor. Bonden hade en präktig mangårdsbyggnad med 3 rum och kök. Köket var stort och användes till matlagning och vad därtill hörde. Sovrum för familjen och tjänstefolket. Sammanlagt blev det åtta personer. Köket fick tjänstgöra som verkstad, för lagning av seldon m.m. samt när de kallade på byskräddaren. Detta var ju inget att anmärka på visavi trångboddheten i mitt föräldrahem, men det som var anmärkningsvärt var att inte de övriga rummen kunde tagas i anspråk, åtminstone för sovplatser. I min nya tjänst fick jag snart vetskap om vad jag dög till. Min husbonde, som var en stor och kraftig man, fordrade av mig, som var liten och spenslig, att jag skulle utföra lika mycket arbete på samma tid som han och det var ju en orimlighet. Då jag inte lyckades med det blev han blixt förbannad. Vi skulle i början av november köra säd till kvarnen med de båda hästarna. Dagen före fyllde vi säd i säckarna och de blev så fulla att det gick knappt att binda igen dem. Nu fordrade bonden att jag, i

9 likhet med honom, skulle ta dessa säckar på ryggen och bära dom till åket. Detta orkade jag inte med, enär jag var i ungefär samma längd som säcken. Döm om den förbannelse bonden röt över mig. Jag blev vid samma tillfälle tillsagd att gå till en viss foderlada och stoppa hö i en säck som vi skulle ha med oss till kvarnen. Detta gjorde jag, men när bonden fick se vad det var för kvalité i säcken tog han den och kastade den mot mig med hela sin kraft så att jag tumlade om. Tur att säcken ej var så hårt stoppad. Jag fick då besked att gå till en annan lada och stoppa i hö. Sedan var det för mig att få utskällning varje dag. Bonden lät avverka 800 timmerstockar, under vintern, som han skulle uppge för att få pengar till skatter. Bonden och jag skulle köra fram dessa stockar till flottled och vägsträckan var cirka två kilometer. De grövsta träden hade han låtit avverka, så det rörde sig om stora dimensioner. Vi släpade fram timret längs bergssidan. Nu var det problem för mig att få fram dessa stockar på kälken. Jag begagnade en spak och försökte med alla kända knep, en del lyckades, andra inte. Det tog längre tid för mig att lasta än för bonden, varför han kom för att hjälpa mig. Han svor över min eländiga varelse som inte orkade något, och ibland fick jag knuffar av honom så jag tumlade om i snön. Den häst jag körde med var en häst som var rädd om bakbenen, och när vägen var sned i berget och skaklarna tog mot hästens bakben blev det en högt uppdriven fart och ibland kunde lasset stoppa mot några träd så att den ena villan överträffade den andra. Då bonden körde före var min häst på stockändarna på hans lass och jag orkade inte hålla hästen och bonden röt som ett lejon åt mig. Ja, gud sig förbarme att jag klarade mig och ej körde ihjäl mig. Jag undrade flera gånger varför jag inte fick köra med den häst bonden körde, fast den var yngre var den lugnare. Bonden hade uppe på ett berg låtit hugga björkved, som vi skulle köra ner under vintern. Det var långved som sedan, nedanför berget, skulle huggas upp till meterved och köras fram till försäljning i kyrkbygden. Björken var inte av någon grov dimension varför det gick fort för mig att lasta den och med den kunde jag köra lika många lass som bonden. Men jag märkte att inte heller detta var bra. Vi hade vilfoder åt hästarna med oss samt matsäck i en väska till oss själva. En dag när vi vilat uppe på berget tog bonden väskan med sig och for iväg sin väg och jag tog säcken och for åt mitt håll. När vi på kvällen skulle fara hem hade jag säcken med, men bonden hade inte väskan. Då han frågade mig var jag hade väskan, svarade jag att; den tog du vid vilstället. Jag fick då order om att springa uppför berget efter hans väg och hämta väskan. När vi på kvällen efter hemkomsten satt inne i köket och alla var samlade, talade bonden om att jag hade gjort en vända mer än han den dagen. Matmoran tyckte det var konstigt att jag skulle ha hunnit med det. Bonden sade då att jag glömt matväskan uppe på berget så jag fick göra en extra resa. Detta sade bonden med ett hånfullt grin. Jag knöt mina små nävar men vågade inte visa det. Bonden hade tre skogsslåtter och en av dem var en myr där man inte hade fast mark under fötterna. En dag skulle bonden och jag lada in skogsfodret. Han tog då ur hässjan två stänger, lastade på hela hässjan och så skulle vi bära bördan. Jag hade korta fingrar och kunde inte gripa över stången varför jag saknade kraft att hålla uppe bördan. Mina fötter och delvis mina ben sjönk ned i gyttjan och jag släppte taget. Det var en av mina svåraste dagar jag hade hos bonden. Hur många knuffar jag fick den dagen vet jag inte. Hemkommen var man helt uttröttad men fick likväl höra på bondens ironiska berättelse om dagens händelse.

I tidens ström. August Spångberg. Innehåll. Karlstad 1966

I tidens ström. August Spångberg. Innehåll. Karlstad 1966 August Spångberg I tidens ström Karlstad 1966 Innehåll Förord... 1 Barndomen... 2 Skolan... 8 Kolskogen... 10 Morfar reser till Amerika... 12 Till Värmland... 14 Första maj... 15 Lantarbete... 17 Industriarbetare...

Läs mer

Livet i Gammalsvenskby

Livet i Gammalsvenskby Livet i Gammalsvenskby Av Andreas Pettersson Annas Förord Jag hans son Nils Taknelid (f.d. Pettersson Annas) vill i detta dokument ge mig till tolk för vad min far, i en handskriven bok, berättar om sitt

Läs mer

Sagan om Noihvo. av Clas Olson. Prolog: Förluster! Bok I: Systrar! Bok II: Vänner! Bok III: Fiender! Epilog: Vandringar

Sagan om Noihvo. av Clas Olson. Prolog: Förluster! Bok I: Systrar! Bok II: Vänner! Bok III: Fiender! Epilog: Vandringar Sagan om Noihvo av Clas Olson Prolog: Förluster! Bok I: Systrar! Bok II: Vänner! Bok III: Fiender! Epilog: Vandringar Denna bok är Clas Olson 2009 (clas.olson@stylized-lotus.com). Ingen del av boken får

Läs mer

LÖVENS i Norra Hällsjön

LÖVENS i Norra Hällsjön Inskannat och bilder tillagda 2014 /2015 av Lars Lindberg LÖVENS i Norra Hällsjön Barndomsminnen från en arrendegård i Bergslagen när seklet var ungt. Så var det förr. Till våra barn och barnbarn. För

Läs mer

Den gamla Änkan såg vad som hände och blev vansinnig. Hon skrek åt Kadir:

Den gamla Änkan såg vad som hände och blev vansinnig. Hon skrek åt Kadir: PROLOG Året är 1976 och vårens första regn upphör, solen skiner på stadens våta gator och trottoarer och himlen lyser med ett skarpt blått sken. Kadir ligger ihopkrupen på sin smala säng, han vaknar sent

Läs mer

TJUVEN. Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll.

TJUVEN. Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll. TJUVEN Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll. 1 Pengarna är borta, sa vår lärare Jenny. Två tusen kronor! Hon höll ett brunt kuvert i handen. Det var tomt. Jag såg på Jenny. Sedan såg jag på Diana

Läs mer

En förborgad framtid År 1896 Anna Albertina.

En förborgad framtid År 1896 Anna Albertina. En förborgad framtid År 1896 Anna Albertina. Vi befinner oss i Gökhems kyrka. Det är söndagen före midsommar och predikotexten handlar om skapelsen, hämtad från första Moseboken 3:15-24. Anna sitter i

Läs mer

Husets bok. av Berit Åberg

Husets bok. av Berit Åberg Husets bok av Berit Åberg 1 Inledning... 3 1. Hem från semestern... 4 2. En stuga i vardagsrummet... 6 3. Björkbacke mot sjön... 8 4. Nybyggarliv... 9 5. Kolarkojan... 11 6. Med häst och vagn... 13 7.

Läs mer

^i-y;,:.^ '^vti^txdth ta. The Estate of the late Dr. V.H. Lohse

^i-y;,:.^ '^vti^txdth ta. The Estate of the late Dr. V.H. Lohse \1 ^i-y;,:.^ '^vti^txdth ta The Estate of the late Dr. V.H. Lohse nr- 'jj VEIKKO KORHONEN EROTIK ^.^y EROTIK ROMAN AV VEIKKO KORHONEN TILL SVENSKA AV ERIK BJÖRKBRO ZETTERLUNDS FÖRLAG STOCKHOLM ZETTERLUNDS

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer

Landskap Skåne Upptecknat av Emil Jönsson. Härad Luggude Adress Norrum, Hornsborg. Socken Väsby Berättat av Densamme

Landskap Skåne Upptecknat av Emil Jönsson. Härad Luggude Adress Norrum, Hornsborg. Socken Väsby Berättat av Densamme M 6906:1-50 Landskap Skåne Upptecknat av Emil Jönsson Härad Luggude Adress Norrum, Hornsborg Socken Väsby Berättat av Densamme Uppteckningsår 1940 Född år 1861 i Väsby BIOGRAFI (BARNDOMEN) Uppteckningen

Läs mer

Sommar i Dalarna. Sommarnatt

Sommar i Dalarna. Sommarnatt Sommar i Dalarna Sommarnatt Våren och försommaren hade varit tyngda av arbete. En större maskinleverans måste klaras av innan midsommar. Ett par veckor före utsatt tid stod äntligen maskinen klar för leverans.

Läs mer

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min 1 Karolina Harnesks berättelse. Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min mormors. Om jag kunde vara 2 eller 2½år var det

Läs mer

Foto: Harald Holmberg 2011-03-13 1

Foto: Harald Holmberg 2011-03-13 1 Foto: Harald Holmberg 2011-03-13 1 Innehållsförteckning En berättelse om min uppväxt i Pauträsk...3 Minnen från skoltiden...5 Slåttern hemma i byn på 1930-talet...7 Slåtterarbetet i Grena...8 Vårsådden

Läs mer

BERGSJÖ- VÄGEN. Av Ingrid Holm

BERGSJÖ- VÄGEN. Av Ingrid Holm BERGSJÖ- VÄGEN Av Ingrid Holm 1 BERGSJÖVÄGEN 17 C Ingrid Holm Hon svängde in från den stora vägen och fortsatte uppför en lång, svängd backe. Tveksamt såg hon sig omkring. Jo, området motsvarade nog de

Läs mer

Vi skriver i Upplands-Bro

Vi skriver i Upplands-Bro Att bläddra och söka i dokumentet Hur förflyttar du dig i detta dokument? - Det innehåller många hundra sidor Du kan söka efter artiklar av viss författare och artiklar inom visst geografiskt område? Detta

Läs mer

Christina Hoffmann. Elias Bok. Forum

Christina Hoffmann. Elias Bok. Forum Elias bok Christina Hoffmann Elias Bok Forum 2 Bokförlaget Forum, Box 70321, 107 23 Stockholm www.forum.se Copyright Christina Hoffmann Omslagsfoto Sally Waterman / Millennium Images, UK Omslagsdesign

Läs mer

V.1(51) Akvarell av Isabelle Scharin. Sju gånger sju. Skapad den 12 juni 2002 16:47:37 Redigerad 2015-01-09 09:33:00

V.1(51) Akvarell av Isabelle Scharin. Sju gånger sju. Skapad den 12 juni 2002 16:47:37 Redigerad 2015-01-09 09:33:00 V.1(51) Akvarell av Isabelle Scharin Sju gånger sju V.2(51) V.3(51) Innehållsförteckning 1. Äventyret börjar... 4 2. Den halsbrytande färden.... 10 3. Övergivna i öknen... 15 4. Med naturens magi... 23

Läs mer

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Selma Lagerlöf 24 januari 2011 i DEN KRISTNA DAGVISAN Den signade dag, som vi nu här se av himmelen till oss nedkomma, han blive oss säll, han låte sig te

Läs mer

DEN NYA TIDEN II. MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST

DEN NYA TIDEN II. MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST DEN NYA TIDEN II MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST äfven i den svåraste belägenhet kasta hoppet på nyårsmorgonen någon stråk af sitt vänliga rosenskimmer på den slöja, som för den dödliges blick

Läs mer

För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två.

För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två. För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två Förödelse Dagmar Måntelius * Best Production * 1 2 Förödelse en berättelse

Läs mer

Morfar hette egentligen Mårtensson, men eftersom de bodde i Åkerberget tog de sig namnet Åkerberg.

Morfar hette egentligen Mårtensson, men eftersom de bodde i Åkerberget tog de sig namnet Åkerberg. 1 Skärholmen 1998-03-06 Jag, Lars Fredrik Westman är född den 25 mars 1920 i Torvsjö by Åsele socken i Lappland. Mina föräldrar är Gustaf Laurentius Westman, född i Åsele den 18 Januari 1871 (död 21/5

Läs mer

Barndomsminnen från St. Salen Högkullen, Medelplana av Märta Persson född 1910

Barndomsminnen från St. Salen Högkullen, Medelplana av Märta Persson född 1910 Barndomsminnen från St. Salen Högkullen, Medelplana av Märta Persson född 1910 Det var en gång, så börjar alla vackra sagor och så börjar även denna, trots att det är en sannsaga. Sannsaga efter vad föräldrar

Läs mer

Per Acke Orstadius 2010. Boken kan beställas från: Books-on-Demand tel: 0498-21 33 60 fax: 0498-21 33 29 www.books-on-demand.com

Per Acke Orstadius 2010. Boken kan beställas från: Books-on-Demand tel: 0498-21 33 60 fax: 0498-21 33 29 www.books-on-demand.com Boken kan beställas från: Books-on-Demand tel: 0498-21 33 60 fax: 0498-21 33 29 www.books-on-demand.com Per Acke Orstadius 2010 Sättning: Liza B Liljeroth Distribution: Books on Demand Tryck: Books on

Läs mer

Om man ser en kvinna falla i gruset. När man ser en kvinna slänga sej i gruset. Vem är man då? Vad blir man?

Om man ser en kvinna falla i gruset. När man ser en kvinna slänga sej i gruset. Vem är man då? Vad blir man? 6. Om man ser en kvinna falla i gruset. När man ser en kvinna slänga sej i gruset. Vem är man då? Vad blir man? Första tiden: Gaby säger saker till mej, hon säger viktiga saker. Hon har kolsvart hår, hon

Läs mer

Mannen som slutade tala Per Berg

Mannen som slutade tala Per Berg Mannen som slutade tala av Per Berg 129 49 HÄGERSTEN 1 Mannen som slutade tala Kapitel 1 Cornelius Johansson och Karlsson Hvari vi får vara lära känna Cornelius och hans vän Karlsson, samt vi äfven får

Läs mer

Samlade berättelser. Av Albert Engström

Samlade berättelser. Av Albert Engström Samlade berättelser Av Albert Engström Mitt första personliga sammanträffande med Kolingen och Bobban Ett år bodde jag på söder i Stockholm - Fjällgatan 12 B, alldeles över stadsgårdstrapporna, hörnet

Läs mer

SÄGNER. i undervisningen. Att använda barns kreativitet och arbetsglädje för att ge kunskap för livet. Lena Rosander Länsmuseet Varberg

SÄGNER. i undervisningen. Att använda barns kreativitet och arbetsglädje för att ge kunskap för livet. Lena Rosander Länsmuseet Varberg SÄGNER i undervisningen Lärarhandledning om sägner: Att använda barns kreativitet och arbetsglädje för att ge kunskap för livet Lena Rosander Länsmuseet Varberg Utgiven av Länsmuseet Varberg 2002 Länsmuseet

Läs mer

Oskuldens ögon Copyright 2013 Carola Högberg. Ansvarig utgivare: Carola Högberg www.carolahogberg.se

Oskuldens ögon Copyright 2013 Carola Högberg. Ansvarig utgivare: Carola Högberg www.carolahogberg.se OSKULDENS ÖGON Oskuldens ögon Copyright 2013 Carola Högberg Ansvarig utgivare: Carola Högberg www.carolahogberg.se Framställt på vulkan.se Tryckt i Riga ISBN: 978-91-87507-34-2 Oskuldens ögon Carola Högberg

Läs mer

Andra delen av Cindarellkrönikan BRÖDERNAS STAD NICHOLAS HJELMBERG

Andra delen av Cindarellkrönikan BRÖDERNAS STAD NICHOLAS HJELMBERG Andra delen av Cindarellkrönikan BRÖDERNAS STAD NICHOLAS HJELMBERG i Prolog Dröm gärna om edra vägar på natten på det att sömnen ska vederkvicka och inspirera eder. Vandra dock på edra vägar på dagen på

Läs mer