E-macken, ett system för utbytbara, flexibla batterier till elfordon för olika behov av räckvidd och kapacitet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-macken, ett system för utbytbara, flexibla batterier till elfordon för olika behov av räckvidd och kapacitet."

Transkript

1

2 Design Open 2009 Designrapport E-macken, ett system för utbytbara, flexibla batterier till elfordon för olika behov av räckvidd och kapacitet. Elkraftbolaget äger batterierna som leasas ut till ladd- och bytesstationerna. Konsumenterna betalar dem med ett pantsystem, plus avgift för laddning och bytesservice. Teknikprogrammet Industridesign Tannbergsskolan Lycksele

3 Innehållsförteckning: Designprocessen s. 1 Användarstudier s. 2-3 Sammanfattande diskussion och kravspecifikation s. 3 Idékoncept och visualisering s. 4 Utvärdering och konceptval s. 5 Justering och genomförande s. 5 Koncept s. 6-9 Bilagor Idékoncept: bilaga 1 Elbilen bilaga 1:1 Spårbunden trafik. Stadsplanering bilaga 1:2 Kollektivtrafik. Transport bilaga 1:3 Funktionsanalyser bilaga 2 Batterikassetten bilaga 2:1 Elbilen bilaga 2:2 E-macken bilaga 2:3

4 Designprocessen: Utgångspunkter: Årets tävlingsuppgift: Utveckla produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter som påverkar människors vilja att resa och frakta miljövänligt Organisation: Projektledare: Coach: Arbetsgrupp: Sekreterare: Lärare Mats Parkman. Industridesigner Janne Bohman, Spektrakon AB. TE2/Industridesign, 7 elever: Victor Andersson, Anton Jonsson, Victor Jonsson, William Linder, Philip Smyth, Erik Renman, Isak Tegelström. Erik Renman Tidsplan: v.39 Design Open festivalen v.39 Idéskisser, föreläsning, researcharbete v.41 Besök av coachen v.42 Konceptval v.42 Arbete med konceptet v.44 Novemberlov v.45 Uppehåll i arbete pga. Tannbersmässa v.46 Fortsatt arbete med konceptet v.49 Designrapporten påbörjas v.50 Tävlingsbidraget klart för utvärdering v.51 Inlämning av tävlingsbidrag senast 18/12 1

5 Användarstudier: Föreläsningar: Designfestivalen i Sundsvall Vattenfall, Susanna Hurtig Vägverket, Jan Lindgren Föreläsning av Kent Dahlin från fordonsprogrammet/transport på skolan: Jämförelser av verkningsgrader mellan förbränningsmotorer och elmotorer (18 25% jämfört med 90 %). Batteriproblemen med kapacitet, vikt och kostnader. Konceptbilar och forskning. Samhällsplanering, transportsystem, attityder och beteendemönster. Klimatkrisen och peak-oil tvingar fram långsiktiga lösningar för transportsektorn. Elbil Sverige kontakt mellan politiker, industri och brukare. Göra elbilar tillgängliga och nödvändig infrastruktur. Laddning på natten när elnätet inte är högbelastat. Försök med förlängda lastbilar för mer last. Lagstiftning och EU-samordning för fordonslängder. Praktisk lösning för trafikflödet kring ett centrum, enkelriktning motsols (rondellprincipen) vilket medför ett jämnt trafikflöde, mindre start och stopp, mindre utsläpp, det frigör massor med parkeringsytor på den inre körbanan Finn Petrén i Vännäs: Design för alla, Befria olikheten - Det går inte att designa produkter för genomsnittsmänniskan. Det som är nödvändigt för några är bekvämt för alla. Mikael Lugnegård, Designhögskolan Umeå: Workshop i design och visualisering med digitala tekniker: Här fick vi lära oss hur man på snabba och praktiska sätt ska få fram en bra produktbild. Det var tre olika punkter: Skissteknik i Photoshop. Modellering i Maya. Retuschering i Photoshop. 2

6 Sökning på Internet: Fortum motors, nya eldrivna fordon, batteribyten. Ett företag i Tokyo visar hur en eldriven lastbil kan se ut i framtiden. En inspelad bilshow där dom visar upp två nya elbilar. Prestanda o utseende hos olika nya elbilar. Nya eldrivna bilar. Vattendriven bil. Toshiba visar sitt nya batteri som ger ny energi till eldrivna apparater. Sammanfattande diskussion: Det är bara en tidsfråga, fossilbränsledrivna fordon måste ersättas med alternativa lösningar. Elbilen är en av lösningarna, men centrala problem är batteriernas kapacitet, höga vikt, laddningsmöjligheterna och ett högt pris. Forskning pågår för att utveckla batteritekniken. Hur kan man få bilisterna att välja elbilar framför bilar med förbränningsmotorer? Svenska folket har vant sig vid stora, kraftiga, bränsletörstiga bilar. Ofta sitter en person i en bil avsedd för fem i pendlingstrafiken. Behoven är väldigt olika; enbart stadskörning eller transport över långa avstånd? Plats för en åtta passagerare, fraktvolymer? Kravspecifikation: Elbilar måste ha höga prestanda vad gäller kraft, vridmoment och räckvidd. De måste vara minst lika driftssäkra. Det ska vara ett billigare alternativ med driftskostnaderna, tanka el ska vara billigare än bensin, diesel och andra flytande drivmedel. Det ska vara enkelt att vara elbilsägare, laddning och batteribyten ska vara lika lätt som att tanka flytande bränslen. Bilen som statussymbol; det ska synas att man är elbilsägare, designen måste uttrycka både miljömedvetenhet, status och något nytt, framtid. 3

7 Idékoncept och visualisering: Under brainstormingen (både under workshopen i Sundsvall och på hemmaplan) tog vi fram 22 st. olika förslag som kunde inordnas i följande kategorier: (idéskisserna finns redovisade i bilaga 1) Elbilen: Snyggare uttag: Integrerade laddningsuttag i bilens design. El-macken : Att snabbt och enkelt kunna byta ut sina använda batterier. Minskat rull- och luftmotstånd: Större hjul, släta hjulsidor. Utbytbara flexibla batterier för elbilar: Kassetter som fylls med battericeller. Variabel bredd/längd: Kunna ändra bilens utformning efter behov. Speed Arrow : Lån från tv-spels världen: ökad fart och kraft. Eco Counter: Samla eco-poäng genom miljövänlig körning. GPS-kontrollerad. Perpetuum mobile: Evighetsmaskinen. (den kan vi stryka direkt) Samplat motorljud: För att elbilar är så tysta, säkerhetsrisk. Induktiv laddning: Vid parkeringsplatser och vid körning. Laddningsstolpar: Motorvärmarstolpar och parkeringsstolpe. Dial pad: Få en heads-up display. Spårbunden trafik: Förarlösa moduler: Tryck på hissknappen, åk dit du vill. Bilar på pendeltåg: Bilar högst 3.10m långa för att rymmas på tvären. Roterande plattform/perrong: Tåg behöver inte stanna vid på- och avstigning. Stadsplanering, infrastrukturer: Enkelriktat trafikflöde runt centrum: Färre start och stopp, jämnt trafikflöde, friläggande av parkeringsplatser och byggnation på befintliga vägar, mycket låg investeringskostnad Trafikljus med nedräkning: Färre stopp, mjukare flöde. Cable car: Haka fast bilen på ett löpande band. Kollektivtrafik: Samordning av olika transportmedel: Enklare för resenären, betalning med ett kort och enklare för transportföretagen att planera insatser Duck-train : Koppla ihop flera bilar med spårvagn eller buss. Transport: Långa lastbilar: Mer last per körning. Modulbussar: Ändra längd efter behov av platser. 4

8 Utvärdering och konceptval: Efter utvärderande diskussioner om varje idékoncept kunde vi ringa in två starka alternativ till tävlingsbidraget: 1. El-bilen: Utbytbara, flexibla batterier för elbilar + Elmacken. 2. Infrastrukturer: Stadsplanering med enkelriktad trafik runt ett centrum I samråd med vår coach och efter omröstning i gruppen bestämde vi oss för att jobba fram vårt tävlingsbidrag, nr 1. Begränsningar: Diskussionerna har kretsat mycket kring utformningen av den ultimata elbilen, t.ex. anordningar för enkel batteriladdning, utformande av förarmiljön och informationsdisplay, problemet med det låga ljudet, design för lågt luft- och rullmotstånd, snygga och funktionella elkontakter, design som uttrycker status, miljömedvetenhet, framtid. Eftersom det konceptet skulle bli väldigt komplext valde vi bort många bra idéer och inriktade oss på en fördjupning i en central aspekt på elbilsägandet; batterierna. Justering och genomförande: Vi bjöd upp vår coach på ett tidigt stadium och presenterade våra idéskisser, värderade och grupperade dem och diskuterade fram vad vi skulle välja som huvudkoncept. Coachen visade också ett system för probleminventering och förslag till lösningar med konsekvensbeskrivningar. Vi genomförde en workshop, där läraren från fordons/transportprogrammet medverkade som sakkunnig. Tekniska lösningar belystes från olika synvinklar. Nya ritningar och principskisser upprättades. I diskussionerna om hur vi skulle presentera vårt koncept, bestämde vi att inte bygga modeller eftersom det inte är en specifik produkt. Vi bestämde oss för att framställa en serie schematiska, beskrivande bilder i CAD-ritning. Med skisserna som grund började eleverna i CAD-ritning framställa de olika delarna som bildar helheten i konceptet. Gruppen blev dessutom bjudna på workshop/föreläsning om design med digitala tekniker, vilket inspirerade och stärkte tanken på att visualisera konceptet med digitalt framställda bilder. Ritarbetet omväxlades med framställning av kravspecifikationer och funktionsanalyser. 5

9 Koncept: Konceptbeskrivning: Fig. 1 Elbilen parkerad vid stationens bytesramp Utbytbara, flexibla batterier till elfordon för olika behov av kapacitet och räckvidd. Standardiserade batterikassetter fylls med valfri mängd battericeller. Konsumenterna beställer antal celler som ska ingå i kassetten, parkerar vid bytesrampen där kassetten snabbt och enkelt ersätts med den nya. För korta transporter behövs kanske två tre celler, för längre fyller man på för önskad räckvidd. Bilen behöver inte frakta onödig batterivikt. Ett flexibelt system för kundernas olika behov. Elfordonen har i chassiet standardiserade, lågt placerade, lättåtkomliga utrymmen för batterikassetterna. Batteribytesstationen, el-macken, byter, laddar och fyller batterikassetterna. Uttjänta batterier får gå till destruktion och återvinning på ett miljösäkert sätt. Elkraftbolaget äger batterierna och står för produktion, distribution och återvinning. De leasar ut dem till laddnings-/bytesstationerna (en utveckling av dagens bensinstationer). Konsumenterna betalar batterikostnaderna med ett pantsystem, plus bytes- och laddningsavgift. Bilfabrikanterna säljer bilarna utan batterier, hos bilhandlarna förses bilen med det antal batterier som kunden vill ha. Bilfabrikanterna måste enas om en standard för spänning och utformning av kassetterna. Konceptet kan delas upp i tre avdelningar: Batterikassetten, Elbilen och Bytesstationen, E-macken 6

10 Batterikassetten: Fig. 2 Batterikassett med kubiska battericeller. Standardiserad spänning för elfordonen. Standardiserade mått på yttre hölje; låg, bred och lång för att passa i elbilens batteriutrymmen, (jämför med batterier till kameror eller mobiltelefoner). Ska kunna inrymma flexibelt antal battericeller. Eterhand som batteriutvecklingen sker, kan inredningen, facken för battericellerna utformas på olika sätt, se fig. 2 och fig. 3 + och - polerna utformas på ett säkert, isolerat sätt för hanteringen och ansluts automatiskt vid byte. Kassetten förses med display för avläsning av kapacitet, laddning och kondition. Material: Plast för god isolering, resistent mot syra och kemikalier, hög slagtålighet, hög hållfasthet, hög formstabilitet och återvinningsbart vid kassation. Funktionsanalys, se bilaga 2:1 Fig. 3 Batterikassett med batteristavar. 7

11 Elbilen: Fig. 4 Elbilens chassie inrymmer två fack för batterikassetter Standardiserad spänning för motorerna och elsystem. Lågt placerade utrymmen i chassiet (sandwichkonstruktion) för 1 4st batterikassetter. Chassiet bestyckas med olika karosstyper efter olika behov och önskemål. Lättillgängliga, låsbara luckor i karossen som fixerar batterikassetten i läge. Luckorna märks elektroniskt för lokalisering av sensorer. Luckorna ansluter polerna automatiskt vid stängning. Förarmiljön: display med information om kapacitet/räckvidd, laddning, battericellernas kondition, eco-driving. Funktionsanalys, se bilaga 2:2 8

12 E-macken : Fig. 5 Laddnings- och bytesstationen Fig. 6 Höj- och sänkbar lågfriktionsplattform Utformas med en plattform som är höj- och sänkbar och även flyttbar i sidled. Elbilen parkeras på en bana vid plattformen. Sensorer känner av var luckorna på bilen finns och plattformen anpassas in i rätt höjd och sidoläge. Plattformen är försedd med lågfriktionsrullar så att kassetterna lätt kan skjutas över ytan, (jämför med ilastning av gods i flygplan). Byte kan ske manuellt eller med industrirobot. Stationen är utrustad för laddning av batterier, kontroll av batteriernas kondition och fyllning av önskat antal battericeller i kassetterna efter kundens beställning. Laddning sker bäst nattetid för jämnare belastning av elnätet. Funktionsanalys, se bilaga 2:3 9

13 El-bilen Bilaga 1:1 Minskat rull- och luftmotstånd med större hjul, släta hjulsidor Laddnings och parkerings automat. Induktiv laddning i nedförsbackar och vid p-platser Snyggare uttag fram på bilen, integrerat i designen Evighetsmaskinen! Variabel bredd Nu kan även el-bilar låta som en Ferrari El-bilen går fortare när man kör över pilarna (dataspel) Sms skickas via ratten. Information i vindrutan El-macken ( kolla in parafrasen på Statoil Stat El) Utbytbara kassetter Samlar poäng genom att köra miljövänligt, kopplat till bilens andrahandsvärde eller bonus på elpris

14 Spårbunden trafik Bilaga 1:2 Transport av bilar på pendeltåg. Korta bilar lastas in från sidan. Roterande plattform på tågstationer. Av och påstigning i farten. Förarlösa moduler. Stadsplanering och trafikflöde Nedräknande trafikljus Enkelriktat trafikflöde runt ett centrum. Mindre start och stopp, jämnare flöde. Mindre co2utsläpp. Frigör parkeringsytor.

15 Bilaga 1:3 Kollektivtrafik Samordning av olika transportmedel, enhetligt betal- och bokningssystem Duck-train, koppla elbilen till buss eller spårvagn Transport Långa lastbilar för mer last Bussen anpassas efter behov

16 Bilaga 2:1 Funktionsanalys Batterikassetten Funktion H = Huvudfunktion N = Nödvändig funktion Ö = Önskvärd funktion Klass Kommentar Innehålla battericeller H Medge flexibilitet N Flera fack för battericellerna Ha standardiserad spänning N Ha standardiserat yttermått N Passa i elbilens batterifack Standardiserad polplacering N För automatisk anslutning Medge säkerhet N Skyddade poler Vara återvinningsbar N Materialval, xxxx-plast? Vara återvinningsbar N Lätt att demontera elektronik Vara stöttålig N Vara formstabil N Motstå kemikalier N Visa laddningsnivå N Display på kassett, display i instrumenteringen Visa battericellernas kondition N Visa kapacitet N Visa antal celler N Individuella RFID-nummer Medge grepp N Handtag

17 Bilaga 2:2 Funktionsanalys Elbilen H = Huvudfunktion N = Nödvändig funktion Ö = Önskvärd funktion Funktion Klass Kommentar Möjliggöra batteribyte H Ha standardiserad spänning N Ha standardiserade batterifack N Passa för batterikasssetterna Ha låg tyngdpunkt N Låg placering av batterier Medge information N Display i instrumentpanelen Medge stöldsäkerhet N Låsbara luckor Medge säkerhet N Automatisk polanslutning Medge säkerhet N fastlåsning av batterikassett Medge lokalisering N elektronisk märkning av fackens placering

18 Bilaga 2:3 Funktionsanalys H = Huvudfunktion N = Nödvändig funktion Ö = Önskvärd funktion Bytes-/laddningsstationen Funktion Klass Kommentar Medge byten H snabbt, mindre än en minut Ladda battericeller N laddning nattetid, jämnare belastn. på elnätet Montera battericeller N enligt kundens beställning Medge beställning N kunden får bestämma antal celler Tillgång till batterikasetter N extra batterikasetter i lager Tillgång till batteri celler N extra battericeller i lager Lokalisera batterifack N sensorer känner luckornas läge på bilen Ställa in arbetshöjd N anpassa plattformen till bilens placering Avläsa RFID-nummer N battericellerna märkta med RFID-nummer Mäta batteriernas kondition N kassera uttjänta batterier för återvinning Lösa problem N utbildning av personal Medge säkerhet N robot som sköter bytet Underlätta förflyttning N inga tunga lyft

AWARE! DESIGN OPEN 2016

AWARE! DESIGN OPEN 2016 DESIGN OPEN 2016 Användarstudier De första veckorna på projektarbetet arbetade vi med en undersökning för att se hur ofta människor cyklar och vad som skulle få dem att cykla mer. Vi gav ut undersökningen

Läs mer

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl!

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl! TankEl TankEl är steget mot ett utsläppsfritt bilnät. Konceptet bygger på ett hyrsystem för extrabatterier till elbilar. Kunden blir oberoende av laddning och kan snabbt, enkelt och billigt färdas långa

Läs mer

Polhemsskolan Gävle TED2

Polhemsskolan Gävle TED2 Designprocessen Utgångspunkter: Vi började arbeta med tävlingsuppgiften som Design Open hade gett oss. Vi delade upp oss i sex basgrupper. Alla basgrupper skulle jobba med egna idéer som skulle kunna lösa

Läs mer

IOD 3 Innovation och Design Institutionen för tillämpad maskinteknik KTH

IOD 3 Innovation och Design Institutionen för tillämpad maskinteknik KTH IOD 3 Innovation och Design Institutionen för tillämpad maskinteknik KTH DESIGNPROCESSEN Drygt 20 studenter i kursen Industridesign med färg och form II deltog i att skapa detta tävlingsbidrag för Design

Läs mer

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare.

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Den har en mätare som tydligt visar hur bränslesnålt man kör i en färgskala från grönt till rött. Green mile kan visa statistik

Läs mer

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal.

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal. Förbränningsmotorns utsläpp av koldioxid, CO2, påverkar klimatet negativt. Vi försöker minska användandet av våra bilar för att komma bort från problemet. Vi föreslår istället ett nytt koncept som man

Läs mer

En poängsamlande gps som lär dig resa miljövänligt

En poängsamlande gps som lär dig resa miljövänligt En poängsamlande gps som lär dig resa miljövänligt Passar alla! Privatbilister Kollektiv-resande Transportföretag Res klimatsmart och samla poäng Få rabatter hos företag! Ju klimatsmartare du reser, desto

Läs mer

Slasky. Vår lösning på problemet. mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen.

Slasky. Vår lösning på problemet. mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen. Problemet I skolmatsalar slängs det alldeles för mycket mat. Vi har tagit fram en maskin som ska försöka minska spillet i matsalen. Vår lösning på problemet Slasky är en maskin som tar hand om maten och

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Designprocessen Sammanfattning Med pusselfordonet har du tillgång till fyra olika fordon i form utav ett. Detta är perfekt för familjer som behöver flera separataa fordon. Pusselfordonet kan delas i upptill

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

Perspektiv på eldrivna fordon

Perspektiv på eldrivna fordon Perspektiv på eldrivna fordon Perspek'v på elfordon Elbilens historia Varför är elfordon bra? Kommer vi kunna göra så många elfordon som vi vill? Elfordon och energiproduk'on Elfordon och infrastruktur

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Bike. Broddar. Wille Lindgren, Samuel Norum. Te14 Design tannbergsskolan. Lycksele kommun Ansvarig lärare: Mats parkman

Bike. Broddar. Wille Lindgren, Samuel Norum. Te14 Design tannbergsskolan. Lycksele kommun Ansvarig lärare: Mats parkman Bike Broddar Wille Lindgren, Samuel Norum Te14 Design tannbergsskolan Ansvarig lärare: Mats parkman Lycksele kommun 2017-03-03 Uppgift Det här året går Mittuniversitet tävling Design Open ut på att hitta

Läs mer

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet!

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! 2 Elbilarna kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige.

Läs mer

Varför förbruka mer ljus än vad du behöver?

Varför förbruka mer ljus än vad du behöver? Varför förbruka mer ljus än vad du behöver? I ett vanligt hem förbrukar du i genomsnitt 5,0 MWh per år*. Vi i CareLight tror att man kan utnyttja dagsljuset bättre för att minimera energiförbrukningen

Läs mer

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval...

Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... Innehållsförteckning Designprocessen... 3 Utgångspunkter... 3 Användarstudier... 3 Koncept & Visualisering... 3 Utvärdering och konceptval... 4 Justering och genomförande... 4 Produktbeskrivning... 4 En

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

N Time. Trafik & Miljö

N Time. Trafik & Miljö N Time Trafik & Miljö On Time är en digital busstidstabell som ska göra det enklare för många att åka buss. On Time kan visa vart och när man ska byta buss för att minska väntetiden, Buss tiderna kommer

Läs mer

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson

Motionera med mera. Sammanfattning. Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Klass: Te2c, Polhemskolan i Lund Av: Viktor Joelsson Kristoffer Korén Harry Larsson Motionera med mera Sammanfattning Vi har valt att skapa en tjänst. Tjänstens syften är att minimera energiförbrukningen

Läs mer

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt 2 Välj eller Mycket har hänt i teknikväg de senaste åren en utveckling som gjort det både enklare och billigare att ladda

Läs mer

Härnösands Gymnasium, TETD08

Härnösands Gymnasium, TETD08 Utgångspunkt Vid festivaldagen fick alla deltagande klasser uppgiften: Utveckla produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter, som påverkar människors vilja att resa och frakta miljövänligt..

Läs mer

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss.

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. Gratis bussåkande Lösning är att varje arbetande vuxen betalar en viss summa i skatt varje år och

Läs mer

orsakas av avgaser, informationen har vävts in i berättelser om sälen Pinni och hans vänner.

orsakas av avgaser, informationen har vävts in i berättelser om sälen Pinni och hans vänner. Pinni ETT PEDAGOGISKT ARBETSMATERIAL FÖR ATT VÄRNA OM VÅR MILJÖ. Syftet är att påverka viljan till att aktivt vara med och minska på koldioxidutsläpp. Materialet vänder sig till barn mellan 6-10 år. Miljömaterialet

Läs mer

Processen. Användarstudier Samtal, intervjuer och research.

Processen. Användarstudier Samtal, intervjuer och research. Vår kyl och frys består av åtta sektioner som man lätt kan sätta på och stänga av samt reglera temperaturen via en display, på så sätt sänks energiförbrukningen. Vi ser vår produkt som en kombinerad kyl

Läs mer

Join us. Det är detta koncept som reder ut ett problem som legat i luften länge.

Join us. Det är detta koncept som reder ut ett problem som legat i luften länge. Join us Varutransport har alltid varit ett miljöproblem. Detta har vi löst genom att göra ett koncept som kombinerar tåg och lastbilstransporter. Det är detta koncept kallat Join som ska komma att göra

Läs mer

Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du

Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du Tänk dig att var du än är kan få tag på en miljöbil som är ren, fräsh, och modern som du har tillgång till dygnet runt. Det spelar ingen roll var du är, eller var du är på väg det finns alltid en bil i

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Fossiloberoende transportsektor år2030 ochvägendit en vision. Innehåll

Fossiloberoende transportsektor år2030 ochvägendit en vision. Innehåll Fossiloberoende transportsektor år2030 ochvägendit en vision Sten Bergman Elforsk Innehåll 2 Drivkrafterna och trenderna Teknikutvecklingen Hur ser samhället ut 2030? Hurtransporterarvi ossom20 år? Hur

Läs mer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö PROTOKOLL UTDRAG Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö Tid: 2016-02-19 13:00-16:30 Plats: 9 RJL 2016/79 Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Utbyggnad av infrastruktur för laddstolpar Beslut Nämnden

Läs mer

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12

Bränslecell. Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Bränslecell Av: Petter Andersson Klass:EE1b Kaplanskolan, Skellefteå 2015-02-12 Innehållsförteckning S. 2-3 Utvinning av energi S. 4-5 Kort historik S. 6-7 Energiomvandlingar S. 8-9 Miljövänlighet S.

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020 Att ladda en elbil Innehåll Ladda elbil Publik och privat miljö Vem erbjuder vad? Ladda snabbt eller långsamt? Vad bör man tänka på om man vill skaffa laddplats till elbilen? 2 Hur lång tid att ladda?

Läs mer

VÄLKOMMEN ATT DELTAGA I DESIGN OPEN. a gathering of creatives DESIGN OPEN 2015 1

VÄLKOMMEN ATT DELTAGA I DESIGN OPEN. a gathering of creatives DESIGN OPEN 2015 1 VÄLKOMMEN ATT DELTAGA I DESIGN OPEN 2015 2015 a gathering of creatives DESIGN OPEN 2015 1 VÄLKOMMEN ATT DELTA I DESIGN OPEN 2015 Mittuniversitetet bjuder nu in klasser inom naturvetenskap och teknik som

Läs mer

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar Fortum och Karlstad kommun inleder ett samarbete för att möjliggöra övergången till elbilar och laddhybrider i Karlstad och bidrar därmed till ett renare Karlstad. En storskalig övergång till elbilar skulle

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

ELEVMATERIAL FRAMTIDENS FORDON ETT SKOLMATERIAL FÖR ÅK 5 6

ELEVMATERIAL FRAMTIDENS FORDON ETT SKOLMATERIAL FÖR ÅK 5 6 ELEVMATERIAL FRAMTIDENS FORDON ETT SKOLMATERIAL FÖR ÅK 5 6 STEG 1 TEKNIK FRÅN HÄSTAR TILL SJÄLVKÖRANDE BILAR Du kanske brukar gå, cykla, åka bräda, buss eller bli skjutsad i bil när du ska till skolan.

Läs mer

DESIGNPROCESSEN 1. Utgångspunkter 1. Förstudier 1. Inriktning 2. Första brainstormingen 3. Möte med Tord Berggren 3.

DESIGNPROCESSEN 1. Utgångspunkter 1. Förstudier 1. Inriktning 2. Första brainstormingen 3. Möte med Tord Berggren 3. Innehållsförteckning DESIGNPROCESSEN 1 Utgångspunkter 1 Förstudier 1 Inriktning 2 Första brainstormingen 3 Möte med Tord Berggren 3 Marknadsstudie 4 Andra brainstormingen 5 Möte med Jens Blixt om VVS 6

Läs mer

Förnybara drivmedel Per Wollin

Förnybara drivmedel Per Wollin Förnybara drivmedel Per Wollin 2017-10-25 Transportutmaningen % fossilt Andel fossila bränslen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inrikes

Läs mer

STARTKLAR MED CALIX. Batteriladdarsortiment. www.calix.se

STARTKLAR MED CALIX. Batteriladdarsortiment. www.calix.se STARTKLAR MED CALIX Batteriladdarsortiment www.calix.se 1 INNEHÅLL Varför behövs batteriladdare?... 3 Personbil... 4 Buss och lastbil... 5 Jordbruksmaskiner... 6 Entreprenadmaskiner... 7 Industri... 8

Läs mer

Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin

Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin Design Open 2009 Campus Varberg Produktutveckling, Design & Marknadsföring Coach Kenneth Österlin Sammanfattning Idag finns många miljövänliga transportval men det svåra är att få folk att ändra sina vanor.

Läs mer

Miljökalendern visar att varje enskild individ kan göra skillnad. Den mäter ökningen och minskningen i biltrafiken, och

Miljökalendern visar att varje enskild individ kan göra skillnad. Den mäter ökningen och minskningen i biltrafiken, och För att få människor att resa miljövänligt har vi tagit fram ett koncept, som ska visualisera hur biltrafiken påverkar miljön just i denna stund. Genom att placera vår kalender på ett flertal offentliga

Läs mer

Inlämning etapp 4 IKOT 2011. Grupp B.5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt

Inlämning etapp 4 IKOT 2011. Grupp B.5. INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23. André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt Inlämning etapp 4 IKOT 2011 Grupp B.5 INNEHÅLL Inlämning av etapp 4 IKOT 2011-02-23 Louise Fransson Helena Hellerqvist André Liljegren Martin Johansson Katrin Wahlstedt Handledare: Joakim Johansson Innehållsförteckning

Läs mer

Elementkurerna Jord Vatten Luft Eld

Elementkurerna Jord Vatten Luft Eld Jord Vatten Luft Eld Du kommer vilja vänta på bussen! Människor är transportberoende varelser. Transporterna ska ske snabbare, billigare, bekvämare och numera till en lägre miljöpåverkan. För att påverka

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030 Dags för sverige att ta ledartröjan så når vi en miljon elbilar år 2030 Så kan Sverige nå en miljon elbilar 2030 Sverige har som mål att minska utsläppen i transportsektorn med 70 % till år 2030. För att

Läs mer

Säker laddning av elfordon

Säker laddning av elfordon Säker laddning av elfordon Gustav Gustavsson, Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs

Läs mer

Design Opens uppgift var att komma på en idé för hur man kan använda spillvärmen från serverhallar i Sverige.

Design Opens uppgift var att komma på en idé för hur man kan använda spillvärmen från serverhallar i Sverige. Bromangymnasiet Teknikprogrammet, design och produktutveckling åk.2 Johanna Ring Sixten Brännström Jon Bryngelsson Sofia Strandell Handeldare: Katarina Wilhelmsson Inledning Design Opens uppgift var att

Läs mer

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake!

EcoFlake. Framtiden är ett steg närmare med EcoFlake! EcoFlake Vårt enkla miljömedvetna och effektiva koncept kommer inte bara minska din elräkning utan också minska det tunga arbetet vid rengöring av kylskåpet. Vår målgrupp är alla som är i behov av ett

Läs mer

Intelligent Interior Car Design

Intelligent Interior Car Design Smile Every Mile Intelligent Interior Car Design Utveckla en produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter som påverkar människors vilja att resa och frakta miljövänligt Vårt koncept är följande:

Läs mer

Ett kassaskåp för bilen

Ett kassaskåp för bilen Ett kassaskåp för bilen Lindfjällsvägen 18 S-439 31 Onsala bjorn.johanssonl@compactstoring.se Nat Tfn 0300-622 09 Mobil 070-516 97 16 Parkeringshus för personbilar Parkering av bilar kräver, förutom den

Läs mer

Mediaglide ett nytt sätt för ditt budskap att ta sig fram

Mediaglide ett nytt sätt för ditt budskap att ta sig fram Mediaglide ett nytt sätt för ditt budskap att ta sig fram Glid in och väck naturlig uppmärksamhet i de flesta miljöer med Mediaglide. Den ultimata branding-produkten syns väl och tar dig fram lätt där

Läs mer

Det handlar om hybrid. HybrId systemet

Det handlar om hybrid. HybrId systemet Det handlar om hybrid HybrId systemet det HaNdLar Om HybrId sedan 2003 geesinknorba erbjuder hybridsystem för sina geesinknorba baklastare. under 2009 vann Hybrid plug-in systemet CIWm recycling Award

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle ELEKTRIFIERING AV FORDON Mazdak Haghanipour Power Circle OM POWER CIRCLE Varför el? VARFÖR ELEKTRIFIERING? 1. Securityofsupply minskat beroende av importerad olja 2. Förbättrad luftkvalitet 3. Minskade

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala 2011-08-17 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar Gedin Sid:

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

Ett kassaskåp för bilen!

Ett kassaskåp för bilen! Ett kassaskåp för bilen 2014-04-08 Hulda Lindgrens gata 8 S-439 31 Onsala info@compactstoring.se Mobil 070-516 97 16 Parkeringshus för personbilar Parkering av bilar kräver, förutom den plats bilen behöver,

Läs mer

Produkter Indivo-lyftenheter för köket. Version 4

Produkter Indivo-lyftenheter för köket. Version 4 Produkter Indivo-lyftenheter för köket Version 4 Det flexibla köket Oavsett om det är ett nytt kök eller ett kök man har njutit av i många år så krävs det bara några få ändringar för att göra det flexibelt

Läs mer

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar Anders Erngren PR- och produktchef Mitsubishi Motors: Miljövision 2020 Utveckla elbilstekniken n Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar (300 000 bilar) Reducera miljöpåverkan under

Läs mer

ELSTOLPE KAJCENTRAL. Alfa & Beta. Omega. Kraft Ljus Klimat

ELSTOLPE KAJCENTRAL. Alfa & Beta. Omega. Kraft Ljus Klimat ELSTOLPE Alfa & Beta KAJCENTRAL Omega Kraft Ljus Klimat El-Björn AB Med över 50 års erfarenhet inom tillfällig el är El-Björn den ledande tillverkaren/leverantören av elcentraler och utrustning för tillfälliga

Läs mer

NYA PARTNER ELECTRIC

NYA PARTNER ELECTRIC NYA PARTNER ELECTRIC PARTNER ELECTRIC PARTNER ELECTRIC FÖR ALLA BEHOV Vi tar ytterligare ett steg i den tekniska utvecklingen och har nu en modell med en motor som är 100 % eldriven. Med minskad miljöpåverkan

Läs mer

Aerogel som isoleringsmaterial i fönster och väggar

Aerogel som isoleringsmaterial i fönster och väggar Aerogel som isoleringsmaterial i fönster och väggar Aerogel är ett superlätt framtidsmaterial med bland annat mycket god isoleringsförmåga och god ljusspridningsförmåga. Isolera med Aerogel i takfönster,

Läs mer

Consump. Om du kör miljövänligt så visar den grön text och kör du inte miljövänligt så visar rött, kör du något där emellan visar den gult.

Consump. Om du kör miljövänligt så visar den grön text och kör du inte miljövänligt så visar rött, kör du något där emellan visar den gult. Consump Consump är en produkt som ska få dig att köra miljövänligare. Den består av en display som visar hur mycket din bil drar och priset per mil. Den har tre olika lägen som lyser grönt, gult eller

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala Utkast 2011-06-30 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar

Läs mer

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING

TIPS OCH RÅD OM LADDINFRASTRUKTUR. Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd om laddinfrastruktur FÖR DIG SOM VILL INSTALLERA LADDSTATION I DIN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Tips och råd till dig som vill installera laddstation i din bostadsrättsförening Förberedelser För att

Läs mer

Bad Boy MTV. Över stock och sten eller ljudlöst i trädgården

Bad Boy MTV. Över stock och sten eller ljudlöst i trädgården Bad Boy MTV Över stock och sten eller ljudlöst i trädgården 5 starka skäl för Bad Boy Marknadens starkaste stål i svetsad konstruktion 4-punkts fjädring och stelbakaxel Rå motorstyrka el eller bensin Körkomfort

Läs mer

Lysis. Lysis är en produkt för barn. En produkt som gör det mysigare för barn att kunna somna in på kvällen.

Lysis. Lysis är en produkt för barn. En produkt som gör det mysigare för barn att kunna somna in på kvällen. Lysis Lysis är en produkt för barn. En produkt som gör det mysigare för barn att kunna somna in på kvällen. Den är utvecklad i form av ett gosedjur som är självlysande. Med sina solcellsögon, sin inbyggda

Läs mer

Datorvagnar UniPremiumserien

Datorvagnar UniPremiumserien Datorvagnar UniPremiumserien De stöldskyddande vagnarna, har plats för 8, 12, 20, 24 eller 32 bärbara datorer med dockningsstationer som står stabilt på utdragbara hyllor. Dessutom finns en modell för

Läs mer

Styrmedel och styrning för transportsnål bebyggelse (Att förklara val av styrmedel för att minska klimatpåverkan från transportsektorn)

Styrmedel och styrning för transportsnål bebyggelse (Att förklara val av styrmedel för att minska klimatpåverkan från transportsektorn) Styrmedel och styrning för transportsnål bebyggelse (Att förklara val av styrmedel för att minska klimatpåverkan från transportsektorn) Bakgrund & syfte Det finns många förslag på styrmedel för att minska

Läs mer

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 Henrik Wingfors Svensk Energi - Elbranschens samlade röst Innehåll Målet Scenarier och

Läs mer

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS

VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS VÅR MILJÖ EN MILJÖBERÄTTELSE FRÅN STOCKHOLM Skavsta FLYGPLATS Issue #4 Stockholm S k a v s t a f l y g p l a t s miljöarbete Skavsta får en ny väg årets miljöinsatser Nya miljömål miljöspelet Ledare Att

Läs mer

Elfordonspooler Miljövänlig, kostnadseffektiv och imagestärkande mobilitet

Elfordonspooler Miljövänlig, kostnadseffektiv och imagestärkande mobilitet Elfordonspooler Miljövänlig, kostnadseffektiv och imagestärkande mobilitet Om Move About Historik / Vision Move About grundades i Norge 2007 och är världens första satsning på elfordonspooler. Move About

Läs mer

Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen

Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen Laddstationer Vi på HEM har helhetslösningen Ett av vår tids största miljöhot är global uppvärmning på grund av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Koldioxidutsläppen orsakas främst av förbränning

Läs mer

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 och 1200 Rundballshacare och utfodringsmaskin Marknadens mest kompletta program www.tks-as.no Stationär På hjul Opphängd i skenor Magasin K2 COMBICUTTER Arbetsbesparande, beprövad

Läs mer

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess

Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess Integrering av formgivningsprocessen i en produktutvecklingsprocess KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens Högskola INPRE 4 2006-04-24 Index Inledning... 2 Den klassiska PU-processen... 2

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB KRAVSPECIFIKATION Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen DATUM Examensarbetaren: Avan Omar Ismail 1 2 KRAVSPECIFIKATION Innehållsförteckning 1.Inledning...5

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

Utredningen för fossilfri fordonstrafik

Utredningen för fossilfri fordonstrafik Utredningen för fossilfri fordonstrafik Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Green shower days Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Sammanfattning Vår produkt går ut på att man ska hålla koll på sin vattenförbrukning och försöka

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

ENTROY. Bassänglyft. with people in mind

ENTROY. Bassänglyft. with people in mind ENTROY Bassänglyft with people in mind Entroy 3 Tillgång till bassängen - för alla ArjoHuntleigh har uppfattningen att fördelarna med hydroterapi ska vara tillgängliga för alla. Det nya bassänglyftsystemet

Läs mer

TEKNISKT REGLEMENTE. Detta Tekniska Reglemente gäller för NSHC klass 4 och 5. Reglementet gäller från och med 2015-02-01 tillsvidare.

TEKNISKT REGLEMENTE. Detta Tekniska Reglemente gäller för NSHC klass 4 och 5. Reglementet gäller från och med 2015-02-01 tillsvidare. TEKNISKT REGLEMENTE Klass HT1 & HT2 Detta Tekniska Reglemente gäller för NSHC klass 4 och 5. Reglementet gäller från och med 2015-02-01 tillsvidare. Reglerna gäller för samtliga klasser om det inte framgår

Läs mer

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Elfordon i samhället Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Vad styr elfordonsutvecklingen? Vilka är de starkaste drivkrafterna för elfordon nu? Styrmedel om ökad energieffektivitet,

Läs mer

CYKELKORT UPPSALA STAD

CYKELKORT UPPSALA STAD CYKELKORT UPPSALA STAD Hej Vi är en klass med 21 elever som pluggar designprogrammet på GUC (Grafisk Utbildnings Center) i Uppsala. Inom programmet läser vi arkitektur, bild och form, grafisk kommunikation

Läs mer

Är du trött på att behöva sträcka dig, huka dig, krypa eller anstränga dig för att komma åt strömbrytaren på grenkontakten?

Är du trött på att behöva sträcka dig, huka dig, krypa eller anstränga dig för att komma åt strömbrytaren på grenkontakten? Är du trött på att behöva sträcka dig, huka dig, krypa eller anstränga dig för att komma åt strömbrytaren på grenkontakten? Då har vi den perfekta produkten för dig som ogärna vill belasta rygg och knän.

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Premiär för Stockholms nya elbusslinje

Premiär för Stockholms nya elbusslinje Premiär för Stockholms nya elbusslinje publ icerat av U L O 1 6 MA RS 201 5 SID A F Ö R U TSKRIF T Kraften kommer från ovan. Två av Stockholms nya laddhybridbussar, Volvo Electric Hybrid, vid laddstationen

Läs mer

För att nå målen i FFF. Byt transportslag Byt bränsle/drivmedel Byt vanor (energisnål transportplanering för samhälle och medborgare)

För att nå målen i FFF. Byt transportslag Byt bränsle/drivmedel Byt vanor (energisnål transportplanering för samhälle och medborgare) För att nå målen i FFF Byt transportslag Byt bränsle/drivmedel Byt vanor (energisnål transportplanering för samhälle och medborgare) Behov av nya åtgärder och styrmedel Vägtrafikens användning av fossil

Läs mer

D e s i g n p r o c e s s e n

D e s i g n p r o c e s s e n sense Anton Hellberg, Carl Jönsson, Max Hansson och Erik Johansson Teknik på Polhemskolan Te2A Lund Om reaqua sense reaqua sense s uppgift är att ta kontroll över cirkulationspumpen som finns i de flesta

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

FRAMTIDENS RESOR

FRAMTIDENS RESOR FRAMTIDENS RESOR 2013-10-28 TRAFIKPLANERING Optimera befintlig infrastruktur Ge Stockholmare bra alternativa resval Påverka resvanor och beteende Hållbara transporter Stockholms regionen växer med motsvarande

Läs mer