E-macken, ett system för utbytbara, flexibla batterier till elfordon för olika behov av räckvidd och kapacitet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-macken, ett system för utbytbara, flexibla batterier till elfordon för olika behov av räckvidd och kapacitet."

Transkript

1

2 Design Open 2009 Designrapport E-macken, ett system för utbytbara, flexibla batterier till elfordon för olika behov av räckvidd och kapacitet. Elkraftbolaget äger batterierna som leasas ut till ladd- och bytesstationerna. Konsumenterna betalar dem med ett pantsystem, plus avgift för laddning och bytesservice. Teknikprogrammet Industridesign Tannbergsskolan Lycksele

3 Innehållsförteckning: Designprocessen s. 1 Användarstudier s. 2-3 Sammanfattande diskussion och kravspecifikation s. 3 Idékoncept och visualisering s. 4 Utvärdering och konceptval s. 5 Justering och genomförande s. 5 Koncept s. 6-9 Bilagor Idékoncept: bilaga 1 Elbilen bilaga 1:1 Spårbunden trafik. Stadsplanering bilaga 1:2 Kollektivtrafik. Transport bilaga 1:3 Funktionsanalyser bilaga 2 Batterikassetten bilaga 2:1 Elbilen bilaga 2:2 E-macken bilaga 2:3

4 Designprocessen: Utgångspunkter: Årets tävlingsuppgift: Utveckla produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter som påverkar människors vilja att resa och frakta miljövänligt Organisation: Projektledare: Coach: Arbetsgrupp: Sekreterare: Lärare Mats Parkman. Industridesigner Janne Bohman, Spektrakon AB. TE2/Industridesign, 7 elever: Victor Andersson, Anton Jonsson, Victor Jonsson, William Linder, Philip Smyth, Erik Renman, Isak Tegelström. Erik Renman Tidsplan: v.39 Design Open festivalen v.39 Idéskisser, föreläsning, researcharbete v.41 Besök av coachen v.42 Konceptval v.42 Arbete med konceptet v.44 Novemberlov v.45 Uppehåll i arbete pga. Tannbersmässa v.46 Fortsatt arbete med konceptet v.49 Designrapporten påbörjas v.50 Tävlingsbidraget klart för utvärdering v.51 Inlämning av tävlingsbidrag senast 18/12 1

5 Användarstudier: Föreläsningar: Designfestivalen i Sundsvall Vattenfall, Susanna Hurtig Vägverket, Jan Lindgren Föreläsning av Kent Dahlin från fordonsprogrammet/transport på skolan: Jämförelser av verkningsgrader mellan förbränningsmotorer och elmotorer (18 25% jämfört med 90 %). Batteriproblemen med kapacitet, vikt och kostnader. Konceptbilar och forskning. Samhällsplanering, transportsystem, attityder och beteendemönster. Klimatkrisen och peak-oil tvingar fram långsiktiga lösningar för transportsektorn. Elbil Sverige kontakt mellan politiker, industri och brukare. Göra elbilar tillgängliga och nödvändig infrastruktur. Laddning på natten när elnätet inte är högbelastat. Försök med förlängda lastbilar för mer last. Lagstiftning och EU-samordning för fordonslängder. Praktisk lösning för trafikflödet kring ett centrum, enkelriktning motsols (rondellprincipen) vilket medför ett jämnt trafikflöde, mindre start och stopp, mindre utsläpp, det frigör massor med parkeringsytor på den inre körbanan Finn Petrén i Vännäs: Design för alla, Befria olikheten - Det går inte att designa produkter för genomsnittsmänniskan. Det som är nödvändigt för några är bekvämt för alla. Mikael Lugnegård, Designhögskolan Umeå: Workshop i design och visualisering med digitala tekniker: Här fick vi lära oss hur man på snabba och praktiska sätt ska få fram en bra produktbild. Det var tre olika punkter: Skissteknik i Photoshop. Modellering i Maya. Retuschering i Photoshop. 2

6 Sökning på Internet: Fortum motors, nya eldrivna fordon, batteribyten. Ett företag i Tokyo visar hur en eldriven lastbil kan se ut i framtiden. En inspelad bilshow där dom visar upp två nya elbilar. Prestanda o utseende hos olika nya elbilar. Nya eldrivna bilar. Vattendriven bil. Toshiba visar sitt nya batteri som ger ny energi till eldrivna apparater. Sammanfattande diskussion: Det är bara en tidsfråga, fossilbränsledrivna fordon måste ersättas med alternativa lösningar. Elbilen är en av lösningarna, men centrala problem är batteriernas kapacitet, höga vikt, laddningsmöjligheterna och ett högt pris. Forskning pågår för att utveckla batteritekniken. Hur kan man få bilisterna att välja elbilar framför bilar med förbränningsmotorer? Svenska folket har vant sig vid stora, kraftiga, bränsletörstiga bilar. Ofta sitter en person i en bil avsedd för fem i pendlingstrafiken. Behoven är väldigt olika; enbart stadskörning eller transport över långa avstånd? Plats för en åtta passagerare, fraktvolymer? Kravspecifikation: Elbilar måste ha höga prestanda vad gäller kraft, vridmoment och räckvidd. De måste vara minst lika driftssäkra. Det ska vara ett billigare alternativ med driftskostnaderna, tanka el ska vara billigare än bensin, diesel och andra flytande drivmedel. Det ska vara enkelt att vara elbilsägare, laddning och batteribyten ska vara lika lätt som att tanka flytande bränslen. Bilen som statussymbol; det ska synas att man är elbilsägare, designen måste uttrycka både miljömedvetenhet, status och något nytt, framtid. 3

7 Idékoncept och visualisering: Under brainstormingen (både under workshopen i Sundsvall och på hemmaplan) tog vi fram 22 st. olika förslag som kunde inordnas i följande kategorier: (idéskisserna finns redovisade i bilaga 1) Elbilen: Snyggare uttag: Integrerade laddningsuttag i bilens design. El-macken : Att snabbt och enkelt kunna byta ut sina använda batterier. Minskat rull- och luftmotstånd: Större hjul, släta hjulsidor. Utbytbara flexibla batterier för elbilar: Kassetter som fylls med battericeller. Variabel bredd/längd: Kunna ändra bilens utformning efter behov. Speed Arrow : Lån från tv-spels världen: ökad fart och kraft. Eco Counter: Samla eco-poäng genom miljövänlig körning. GPS-kontrollerad. Perpetuum mobile: Evighetsmaskinen. (den kan vi stryka direkt) Samplat motorljud: För att elbilar är så tysta, säkerhetsrisk. Induktiv laddning: Vid parkeringsplatser och vid körning. Laddningsstolpar: Motorvärmarstolpar och parkeringsstolpe. Dial pad: Få en heads-up display. Spårbunden trafik: Förarlösa moduler: Tryck på hissknappen, åk dit du vill. Bilar på pendeltåg: Bilar högst 3.10m långa för att rymmas på tvären. Roterande plattform/perrong: Tåg behöver inte stanna vid på- och avstigning. Stadsplanering, infrastrukturer: Enkelriktat trafikflöde runt centrum: Färre start och stopp, jämnt trafikflöde, friläggande av parkeringsplatser och byggnation på befintliga vägar, mycket låg investeringskostnad Trafikljus med nedräkning: Färre stopp, mjukare flöde. Cable car: Haka fast bilen på ett löpande band. Kollektivtrafik: Samordning av olika transportmedel: Enklare för resenären, betalning med ett kort och enklare för transportföretagen att planera insatser Duck-train : Koppla ihop flera bilar med spårvagn eller buss. Transport: Långa lastbilar: Mer last per körning. Modulbussar: Ändra längd efter behov av platser. 4

8 Utvärdering och konceptval: Efter utvärderande diskussioner om varje idékoncept kunde vi ringa in två starka alternativ till tävlingsbidraget: 1. El-bilen: Utbytbara, flexibla batterier för elbilar + Elmacken. 2. Infrastrukturer: Stadsplanering med enkelriktad trafik runt ett centrum I samråd med vår coach och efter omröstning i gruppen bestämde vi oss för att jobba fram vårt tävlingsbidrag, nr 1. Begränsningar: Diskussionerna har kretsat mycket kring utformningen av den ultimata elbilen, t.ex. anordningar för enkel batteriladdning, utformande av förarmiljön och informationsdisplay, problemet med det låga ljudet, design för lågt luft- och rullmotstånd, snygga och funktionella elkontakter, design som uttrycker status, miljömedvetenhet, framtid. Eftersom det konceptet skulle bli väldigt komplext valde vi bort många bra idéer och inriktade oss på en fördjupning i en central aspekt på elbilsägandet; batterierna. Justering och genomförande: Vi bjöd upp vår coach på ett tidigt stadium och presenterade våra idéskisser, värderade och grupperade dem och diskuterade fram vad vi skulle välja som huvudkoncept. Coachen visade också ett system för probleminventering och förslag till lösningar med konsekvensbeskrivningar. Vi genomförde en workshop, där läraren från fordons/transportprogrammet medverkade som sakkunnig. Tekniska lösningar belystes från olika synvinklar. Nya ritningar och principskisser upprättades. I diskussionerna om hur vi skulle presentera vårt koncept, bestämde vi att inte bygga modeller eftersom det inte är en specifik produkt. Vi bestämde oss för att framställa en serie schematiska, beskrivande bilder i CAD-ritning. Med skisserna som grund började eleverna i CAD-ritning framställa de olika delarna som bildar helheten i konceptet. Gruppen blev dessutom bjudna på workshop/föreläsning om design med digitala tekniker, vilket inspirerade och stärkte tanken på att visualisera konceptet med digitalt framställda bilder. Ritarbetet omväxlades med framställning av kravspecifikationer och funktionsanalyser. 5

9 Koncept: Konceptbeskrivning: Fig. 1 Elbilen parkerad vid stationens bytesramp Utbytbara, flexibla batterier till elfordon för olika behov av kapacitet och räckvidd. Standardiserade batterikassetter fylls med valfri mängd battericeller. Konsumenterna beställer antal celler som ska ingå i kassetten, parkerar vid bytesrampen där kassetten snabbt och enkelt ersätts med den nya. För korta transporter behövs kanske två tre celler, för längre fyller man på för önskad räckvidd. Bilen behöver inte frakta onödig batterivikt. Ett flexibelt system för kundernas olika behov. Elfordonen har i chassiet standardiserade, lågt placerade, lättåtkomliga utrymmen för batterikassetterna. Batteribytesstationen, el-macken, byter, laddar och fyller batterikassetterna. Uttjänta batterier får gå till destruktion och återvinning på ett miljösäkert sätt. Elkraftbolaget äger batterierna och står för produktion, distribution och återvinning. De leasar ut dem till laddnings-/bytesstationerna (en utveckling av dagens bensinstationer). Konsumenterna betalar batterikostnaderna med ett pantsystem, plus bytes- och laddningsavgift. Bilfabrikanterna säljer bilarna utan batterier, hos bilhandlarna förses bilen med det antal batterier som kunden vill ha. Bilfabrikanterna måste enas om en standard för spänning och utformning av kassetterna. Konceptet kan delas upp i tre avdelningar: Batterikassetten, Elbilen och Bytesstationen, E-macken 6

10 Batterikassetten: Fig. 2 Batterikassett med kubiska battericeller. Standardiserad spänning för elfordonen. Standardiserade mått på yttre hölje; låg, bred och lång för att passa i elbilens batteriutrymmen, (jämför med batterier till kameror eller mobiltelefoner). Ska kunna inrymma flexibelt antal battericeller. Eterhand som batteriutvecklingen sker, kan inredningen, facken för battericellerna utformas på olika sätt, se fig. 2 och fig. 3 + och - polerna utformas på ett säkert, isolerat sätt för hanteringen och ansluts automatiskt vid byte. Kassetten förses med display för avläsning av kapacitet, laddning och kondition. Material: Plast för god isolering, resistent mot syra och kemikalier, hög slagtålighet, hög hållfasthet, hög formstabilitet och återvinningsbart vid kassation. Funktionsanalys, se bilaga 2:1 Fig. 3 Batterikassett med batteristavar. 7

11 Elbilen: Fig. 4 Elbilens chassie inrymmer två fack för batterikassetter Standardiserad spänning för motorerna och elsystem. Lågt placerade utrymmen i chassiet (sandwichkonstruktion) för 1 4st batterikassetter. Chassiet bestyckas med olika karosstyper efter olika behov och önskemål. Lättillgängliga, låsbara luckor i karossen som fixerar batterikassetten i läge. Luckorna märks elektroniskt för lokalisering av sensorer. Luckorna ansluter polerna automatiskt vid stängning. Förarmiljön: display med information om kapacitet/räckvidd, laddning, battericellernas kondition, eco-driving. Funktionsanalys, se bilaga 2:2 8

12 E-macken : Fig. 5 Laddnings- och bytesstationen Fig. 6 Höj- och sänkbar lågfriktionsplattform Utformas med en plattform som är höj- och sänkbar och även flyttbar i sidled. Elbilen parkeras på en bana vid plattformen. Sensorer känner av var luckorna på bilen finns och plattformen anpassas in i rätt höjd och sidoläge. Plattformen är försedd med lågfriktionsrullar så att kassetterna lätt kan skjutas över ytan, (jämför med ilastning av gods i flygplan). Byte kan ske manuellt eller med industrirobot. Stationen är utrustad för laddning av batterier, kontroll av batteriernas kondition och fyllning av önskat antal battericeller i kassetterna efter kundens beställning. Laddning sker bäst nattetid för jämnare belastning av elnätet. Funktionsanalys, se bilaga 2:3 9

13 El-bilen Bilaga 1:1 Minskat rull- och luftmotstånd med större hjul, släta hjulsidor Laddnings och parkerings automat. Induktiv laddning i nedförsbackar och vid p-platser Snyggare uttag fram på bilen, integrerat i designen Evighetsmaskinen! Variabel bredd Nu kan även el-bilar låta som en Ferrari El-bilen går fortare när man kör över pilarna (dataspel) Sms skickas via ratten. Information i vindrutan El-macken ( kolla in parafrasen på Statoil Stat El) Utbytbara kassetter Samlar poäng genom att köra miljövänligt, kopplat till bilens andrahandsvärde eller bonus på elpris

14 Spårbunden trafik Bilaga 1:2 Transport av bilar på pendeltåg. Korta bilar lastas in från sidan. Roterande plattform på tågstationer. Av och påstigning i farten. Förarlösa moduler. Stadsplanering och trafikflöde Nedräknande trafikljus Enkelriktat trafikflöde runt ett centrum. Mindre start och stopp, jämnare flöde. Mindre co2utsläpp. Frigör parkeringsytor.

15 Bilaga 1:3 Kollektivtrafik Samordning av olika transportmedel, enhetligt betal- och bokningssystem Duck-train, koppla elbilen till buss eller spårvagn Transport Långa lastbilar för mer last Bussen anpassas efter behov

16 Bilaga 2:1 Funktionsanalys Batterikassetten Funktion H = Huvudfunktion N = Nödvändig funktion Ö = Önskvärd funktion Klass Kommentar Innehålla battericeller H Medge flexibilitet N Flera fack för battericellerna Ha standardiserad spänning N Ha standardiserat yttermått N Passa i elbilens batterifack Standardiserad polplacering N För automatisk anslutning Medge säkerhet N Skyddade poler Vara återvinningsbar N Materialval, xxxx-plast? Vara återvinningsbar N Lätt att demontera elektronik Vara stöttålig N Vara formstabil N Motstå kemikalier N Visa laddningsnivå N Display på kassett, display i instrumenteringen Visa battericellernas kondition N Visa kapacitet N Visa antal celler N Individuella RFID-nummer Medge grepp N Handtag

17 Bilaga 2:2 Funktionsanalys Elbilen H = Huvudfunktion N = Nödvändig funktion Ö = Önskvärd funktion Funktion Klass Kommentar Möjliggöra batteribyte H Ha standardiserad spänning N Ha standardiserade batterifack N Passa för batterikasssetterna Ha låg tyngdpunkt N Låg placering av batterier Medge information N Display i instrumentpanelen Medge stöldsäkerhet N Låsbara luckor Medge säkerhet N Automatisk polanslutning Medge säkerhet N fastlåsning av batterikassett Medge lokalisering N elektronisk märkning av fackens placering

18 Bilaga 2:3 Funktionsanalys H = Huvudfunktion N = Nödvändig funktion Ö = Önskvärd funktion Bytes-/laddningsstationen Funktion Klass Kommentar Medge byten H snabbt, mindre än en minut Ladda battericeller N laddning nattetid, jämnare belastn. på elnätet Montera battericeller N enligt kundens beställning Medge beställning N kunden får bestämma antal celler Tillgång till batterikasetter N extra batterikasetter i lager Tillgång till batteri celler N extra battericeller i lager Lokalisera batterifack N sensorer känner luckornas läge på bilen Ställa in arbetshöjd N anpassa plattformen till bilens placering Avläsa RFID-nummer N battericellerna märkta med RFID-nummer Mäta batteriernas kondition N kassera uttjänta batterier för återvinning Lösa problem N utbildning av personal Medge säkerhet N robot som sköter bytet Underlätta förflyttning N inga tunga lyft

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl!

TankEl. Miljötänk, tänk el, tanka el på TankEl! TankEl TankEl är steget mot ett utsläppsfritt bilnät. Konceptet bygger på ett hyrsystem för extrabatterier till elbilar. Kunden blir oberoende av laddning och kan snabbt, enkelt och billigt färdas långa

Läs mer

BikeAround. Av Teknikum i Växjö 2009-12-18

BikeAround. Av Teknikum i Växjö 2009-12-18 BikeAround Huvudsyftet med vår idé är att göra cykeln mer attraktiv och mer lättillgänglig. Målsättningen är att minska utsläpp, buller och platsbehov i stadsmiljö. Fördelarna med vår produkt är att erbjuda

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss.

TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. TEAMBUSS Genom en kombination av flera ideér har vi gjort ett buss koncept för att få fler att åka buss. Gratis bussåkande Lösning är att varje arbetande vuxen betalar en viss summa i skatt varje år och

Läs mer

Innehållsförteckning... 2. Presentation... 3. Affärsidé... 3. Varför cykel?... 3. Användarstudier och Personas... 4

Innehållsförteckning... 2. Presentation... 3. Affärsidé... 3. Varför cykel?... 3. Användarstudier och Personas... 4 Green by Bike Bilåkandet är idag ett växande miljöproblem. I ett försök att påverka detta har vi skapat en tjänst som vi hoppas och tror ska få folk att välja cykeln istället för bilen. Vårt bidrag Green

Läs mer

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare.

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Den har en mätare som tydligt visar hur bränslesnålt man kör i en färgskala från grönt till rött. Green mile kan visa statistik

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

BraVal. Kollektivtrafikens pris. Många anser inte att kollektivtrafiken är prisvärd.

BraVal. Kollektivtrafikens pris. Många anser inte att kollektivtrafiken är prisvärd. 1 BraVal 1. Utgångspunkter Efter en diskussion i klassen tillsammans med vår coach Hans Tollin framkom det att alla såg problem i att så många personer dagligen väljer bilen framför att åka kollektivt.

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel

Design Open 2009 Rodengymnasiet itravel Sammanfattning itravel är en mobiltelefonapplikation som ska ha många olika funktioner kopplade till miljöval. Applikationen beräknar användarens koldioxidutsläpp beroende på sättet användaren färdas på.

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem.

ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Page1 ECO 2 llector är en tjänst som bygger på ett poängsystem. Genom poängsystemet så vill vi motivera fler personer till att välja mer miljövänliga alternativ som att åka kollektivt istället för att

Läs mer

Eddie the Worldsaver

Eddie the Worldsaver Eddie the Worldsaver Eddie är en konceptlösning som hjälper oss att minska energiförbrukningen genom att förändra våra beteenden. Att nå en bred folkgrupp är mer effektivt än att tillverka en produkt som

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

Utveckling av yteffektivt elfordon för hyrsystem HAMPUS KRANTZ PHILIP HAGLUND

Utveckling av yteffektivt elfordon för hyrsystem HAMPUS KRANTZ PHILIP HAGLUND Utveckling av yteffektivt elfordon för hyrsystem HAMPUS KRANTZ PHILIP HAGLUND Kandidatarbete Stockholm, Sverige 2011 Utveckling av yteffektivt elfordon för hyrsystem AV HAMPUS KRANTZ PHILIP HAGLUND Kandidatarbete

Läs mer

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin ELin -enkelhet framför allt Lika självklart som du tycker att det är med en specificerad telefonräkning, lika självklart ska det vara att få en specificerad elräkning. Med den enkla ELin loggar du enkelt

Läs mer

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag!

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff är ett system som informerar och styr din energiförbrukning i hemmet, vilket gör att du kan spara energi och pengar. Med den portabla

Läs mer

Rapport Projektarbete

Rapport Projektarbete Rapport Projektarbete Elbilen Nolaskolan 2010-2011 Mattias Sjöberg Nv3a 3/3-2011 Helen Forsgren SAMMANFATTNING Den globala uppvärmingen är en stor fråga runt om i världen. Vad finns det för lösningar på

Läs mer

Transporter Göteborg 2050

Transporter Göteborg 2050 Transporter Göteborg 2050 Ett hållbart transportsystem med: Närhet till det vardagliga Korta färder till fots och på två hjul Hög tillgänglighet till det regionala och det globala Flexibla och effektiva

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen

Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen E-mission presenterar Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen Dokumentinformation Titel: Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen Serie nr: 2013:36 Projektnr:

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin Biogas 2012/2013 >> TestArena GREEN HIGHWAY magasin I det här magasinet kan du läsa

Läs mer

Transportplan Växjö kommun

Transportplan Växjö kommun Transportplan Växjö kommun Antagen 2014-10-21 1 Förord Växjö skall växa, från en småstad där man förväntas nå allt med bil, till en större och attraktivare stad med tydliga urbana kvaliter och täta regionala

Läs mer

Taxianvändning. . Tvingande hastighetsgräns (fordon). Tåganvändning. Cykelanvändning. Utgångspunkter. Användarstudier. Koncept och visualisering

Taxianvändning. . Tvingande hastighetsgräns (fordon). Tåganvändning. Cykelanvändning. Utgångspunkter. Användarstudier. Koncept och visualisering Utgångspunkter Vi började hela projektet på Tonhallen, där vi lyssnade på öreläsningar av Stean Nilsson som är VD ör Trendgruppen, Pernilla Dahlman som är projektledare, Susanna Hurtig som jobbar med Vattenall

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Slutrapport nummer 2003: 1 Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Metod... 5 Förväntat resultat...

Läs mer

Copyright 2008 Maria Svensson, Ann Zetterqvist och CETIS. Illustrationer Åsa Fredricson, Marulk Reklambyrå.

Copyright 2008 Maria Svensson, Ann Zetterqvist och CETIS. Illustrationer Åsa Fredricson, Marulk Reklambyrå. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. För information om avtalet hänvisas till BONUS. Den som bryter

Läs mer

Vägen fortsätter fram t!

Vägen fortsätter fram t! FFI:s konferens 20 november 2012 Vägen fortsätter fram t! Ingemar Skogö För att nå olika delmål krävs dessutom att nödvändig lagstiftning har tagits fram och att det finns testanläggningar för nya koncept.

Läs mer