i Röret EN KUNDTIDNING FRÅN SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i Röret EN KUNDTIDNING FRÅN SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME"

Transkript

1 i Röret EN KUNDTIDNING FRÅN SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME NR MER MILJÖVÄNLIG ENERGI Egen solel laddar vår miljöbil och våra besökares elbilar NY PRISSTRUKTUR FÖR FÖRETAG OCH FÖRENINGAR SAMSYN GENOM SAMVERKAN Lovande start för Prisdialogen 1

2 Ny prismodell efter samverkan med våra kunder V i har tidigare skrivit om de utmaningar som uppstår när allt fler av våra största kunder utnyttjar fjärrvärmen endast som komplement till andra energikällor. I det här numret av I Röret återvänder vi till frågan med optimism om en lösning som är gynnsam för bägge parter. Med basbehovet täckt av annan energi behöver man bara fjärrvärmen när det är som kallast ute. Men det är också då fjärrvärmen är som dyrast att producera och tyvärr även ger den minsta miljöfördelen. Detta har slagit mot de av våra kunder som enbart använder fjärrvärme. De har indirekt varit med och finansierat våra ökade produktionskostnader under den kalla perioden. Därför inför vi nu en ny prismodell som utgår från kundens behov och blir rättvis för alla. Vi på Södertörns Fjärrvärme välkomnar energilösningar som minskar belastningen på miljön, och med vår nya prismodell Kundtidningen I RÖRET utges av Södertörns Fjärrvärme Ansvarig utgivare Thomas Forsberg, VD Södertörns Fjärrvärme Projektledare Sara Jängnemyr, Södertörns Fjärrvärme Redaktör Haddok reklambyrå Layout Haddok reklambyrå Foto Stina Svanberg Tryck Tabergs Tryckeri AB Papper Munken Polar FSC-märkt kan våra kunder fortsätta att kombinera fjärrvärme med andra energikällor. Att prismodellen tagits fram i samråd med kunderna ger skäl att vara extra optimistisk. Under branschinitiativet Prisdialogen har vi på senare tid diskuterat vår prissättning. Vi har nått ett samförstånd som mynnat ut i den nya prismodellen för företag och föreningar. De nya priserna införs 1 januari Vi ser positivt på Prisdialogen, där både kommunala och privata fjärrvärmeleverantörer och fastighetsbolag deltar, och hoppas kunna fördjupa samarbetet under kommande år. Hans Andersson Affärsutvecklare, Södertörns Fjärrvärme Kontaktinformation Södertörns Fjärrvärme Växel Fax E-post Hemsida Postadress Box 3073, Norsborg Besöksadress Sjöbodavägen 5, Norsborg Annika är kvalitetsansvarig på Södertörns Fjärrvärme: Grunden och pelarna är redan på plats I Röret fick en pratstund med Annika Schott Eriksson som är kvalitetsansvarig på Södertörns Fjärrvärme. Eftersom företaget är certifierat enligt ISO 9000 bedrivs ett aktivt kvalitetsarbete. Man har valt Lean som en metod att bedriva arbetet. R ubriken syftar på det så kallade Leanhuset som beskriver en organisations förbättringsarbete. Begreppet bygger på den japanska produktionsfilosofin Lean, utvecklad av Toyota i mitten av 1900-talet som ett led i biltillverkarens effektivitetsarbete. För Annika är Leanhuset en del av vardagen. Som kvalitetsansvarig arbetar hon dagligen med att bygga upp och stärka de olika delarna av Leanhuset enligt företagets tolkning. Det är ett långsiktigt arbete där en tydlig grafisk modell påminner om var man är och vart man ska. För oss handlar Lean om att förbättra oss själva så att vi kan bli bättre för våra kunder, berättar Annika. Kvalitetsarbetet är särskilt viktigt på ett företag som Södertörns Fjärrvärme, menar Annika. Många medarbetare närmar sig pensionsåldern och bär på mycket kunskap som snart riskerar att försvinna. Vårt kvalitetsarbete hjälper yngre medarbetare att fånga upp kunskaper från de mer erfarna, men också ifrågasätta utifrån egna erfarenheter, fortsätter Annika. Kvalitetsarbetet är integrerat i vardagen. Det mesta man gör dokumenteras, vilket är ett krav enligt kvalitetsledningssystemet. Man fångar upp förbättringsförslag från medarbetarna i ett webbaserat system. Varje förbättringsprocess har en ansvarig person och är tidsatt som ett projekt. På varje avdelning finns en handbok med avdelningens egna rutiner. Annika talar sig även varm för så kallade tavelmöten. Man skriver på en tavla vad som ska göras under veckan och som får stå kvar tills man följer upp resultatet. Ett manuellt inslag i en digitaliserad tillvaro som har hjälpt företaget mycket. Tavelmötena ger påtagliga instruktioner så att ingen missar vad som ska göras. Det har varit ett värdefullt hjälpmedel för oss, säger Annika. Grunden i vårt Leanhus är på plats. Pelarna är på god väg att resas. Nu hoppas vi kunna lägga taket för att visa att vi är där vi vill med vår verksamhet, avslutar Annika Schott Eriksson. 2 3

3 Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme har tagit fram Prisdialogen för att stärka dialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Avsikten är att välinformerade kunder samt leverantörer som öppet redo visar sina prisändringar ska skapa en väl fungerande värmemarknad. Läs mer på Samsyn genom samverkan Frågan om prissättning är alltid aktuell. Fjärrvärme är storskalig både i produktion och distribution och konsumeras av väldigt många människor. Att prissätta en så pass komplex produkt kräver hänsyn till mängder av faktorer. Under året har vi bjudit in våra största kunder till branschsamarbetet Prisdialogen. Där har vi redovisat hur vi prissätter och fått synpunkter från kunderna. Södertörns Fjärrvärmes Cecilia Nordin och Botkyrkabyggens Ronny Fridell har båda deltagit i samtalen. Här ger de sin bild av Prisdialogen. Cecilia Nordin, marknadschef på Södertörns Fjärrvärme V i är glada över att ha kommit i gång med Prisdialogen. Även om vi regelbundet diskuterar prissättningen med våra kunder så blir frågan bara delvis belyst och det räcker inte med en så viktig fråga. Med Prisdialogen har vi kunnat sätta oss ner i ett forum som syftar till att skapa en djupare förståelse för allt som rör vår produktion, distribution och prissättning. Vi har haft så kallade samrådsmöten, som är ett formellt inslag i Prisdialogen, med representanter från sju av våra största kunder och kundgrupper Botkyrka Kommun, Botkyrkabyggen, Salems kommun, Riksbyggen, Akademiska hus, HSB Södertörn och Huge. Det har varit en lärorik period som har skapat större samförstånd. Bland annat har vi kunnat presentera vår kommande prismodell för näringsidkare/bostäder i grupp direkt för dem som berörs. Det skapar ett förtroende som vi inte hade kunnat räkna med om vi informerat via våra ordinarie kanaler. Vi har kunnat ge en utförlig beskrivning av vår ändrade prissättning, där vi redovisat våra kostnader i dag och gett en prognos för de närmaste åren. Att lyssna in synpunkter vid sittande bord har varit en fördel i samarbetet och gett oss värdefull återkoppling i vårt arbete med en ny prismodell. Samtidigt får alla parter tid att reflektera ordentligt inför nästa steg i processen. Det som sägs dokumenteras i protokoll för att leda arbetet effektivt framåt. Vi är så positiva till samarbetet i Prisdialogen att vi redan nu planerar för en fortsättning nästa år. Ronny Fridell, VVS-ingenjör på Botkyrkabyggen R edan för ett år sedan enades vi med Södertörns Fjärrvärme om att delta i Prisdialogen. Vi har alltid haft ett bra samarbete och oftast fått gehör för våra synpunkter, men Prisdialogen har fördjupat samarbetet. Det är förstås bättre att diskutera nya taxor i förväg än att få dem presenterade när de införs. Nästan alla våra drygt lägenheter i Botkyrka kommun har fjärrvärme för uppvärmning och tappvarmvatten. Som storkund köper vi värme för cirka 100 miljoner om året, så prissättningen har stor betydelse för vår ekonomi och för hyresnivåerna i våra bostäder. Taxan på fjärrvärmen är viktig för våra kalkyler. Vi arbetar mycket med att skapa rätt energilösningar för våra fastigheter, bland annat tittar vi på värmeåtervinning från frånluft. Eftersom taxan för fjärrvärme bl.a. beror på energiförbrukningen är det viktigt att Södertörns Fjärrvärme känner till vårt energispararbete och vår förväntade framtida energiförbrukning. Prisdialogen gör det enklare att få till stånd långsiktiga taxor för fjärrvärme. Det är viktigt för våra hyresgäster då taxorna kan påverka hyrorna över tid. Vi har också framfört våra synpunkter på de nya prismodellerna. Långsiktiga priser ger oss ökad flexibilitet och bättre beslutsunderlag för våra framtida energilösningar. Vi har fått ett forum där det är högt i tak. Visst spetsas diskussionen till ibland och det ska den göra. Alla vinner på de öppnare informationsytorna och den ökade transparensen i Prisdialogen. 4 5

4 Vd Thomas Forsberg: Ny prisstruktur för företag och föreningar från januari 2015 Fjärrvärme till SL:s nya depå i Norsborg Välj mellan Bas, Fast och Topp Nu inför vi en ny prisstruktur för företag och föreningar som tar större hänsyn till våra kunders faktiska användning av fjärrvärme och andra energikällor. Från och med början på nästa år inför vi de nya prismodellerna Bas, Fast och Topp. V år nuvarande prisstruktur för företag och föreningar infördes redan Den består av en relativt stor helt rörlig del, energipriset, och en mindre del som är lite trögare att påverka, effektavgiften. Modellen har effektivt parerat kalla och varma vintrar och rättvist fördelat våra fasta kostnader mellan kunderna. På senare år har vi dock noterat att taxan blivit mindre rättvisande. När kunder installerar nya energikällor behöver de bara fjärrvärmen när det är som kallast ute. Men det är också då fjärrvärmen är dyrast att producera. Kunder som använder fjärrvärme året om har därmed indirekt varit med och finansierat våra ökade produktionskostnader som andra kunders energimixar medfört. TOPP I januari 2015 inför vi därför en ny prisstruktur för kundkategorin företag och föreningar. Den nya prissättningen innebär att kunder som använder fjärrvärme året runt får förmånligare taxa än de som endast utnyttjar fjärrvärmen som tillskottsvärme. Prissättningen tar hänsyn till varje kunds faktiska uttag av effekt och energi, så att det rättvist avspeglar deras påverkan på våra kostnader för produktion och distribution av fjärrvärme. Vem kan välja de olika prisalternativen? Kunder som har en jämn uttagsprofil över året med merparten av värmebehovet från fjärrvärme kan välja samtliga tre alternativ. Vi tittar ständigt på nya energilösningar Inom energisektorn händer det alltid nya saker. Jakten på nya hållbara energikällor driver en innovation och kreativitet som få branscher kan mäta sig med. Topp är i första hand avsedd för kunder som utnyttjar annan energi än fjärrvärme för sin baslast, och där fjärrvärme enbart täcker delar av behovet, framförallt under den kalla årstiden. FAST Liknar Bas till strukturen, men medför mindre kostnadssvängningar. Prislista Fast rekommenderas för dig som har hög energiförbrukning relativt normalförbrukaren eller vill ha en jämnare månadskostnad. BAS Som namnet antyder blir detta basprislistan för företag och föreningar. Prislistan är samma som i dag. Bas lämpar sig bäst för kunder som har merparten av energibehovet täckt med fjärrvärme och som har en jämn uttagsprofil över året. 6 7

5 forts. sid 7 Solceller ger miljövänlig el Vi följer intresserat utvecklingen inom hela energiområdet. Vi tittar ständigt på nya lösningar för att kunna erbjuda en optimal energimix utifrån kundbehov och villkoren för varje fastighet. Helheten är viktig. Thomas Forsberg, vd E n teknik som gör framsteg även på våra breddgrader är solceller för elproduktion. Vi kan se fler och fler tak prydas av solceller, från villor till stora fabrikslokaler. Som aktör i energisektorn bevakar vi de senaste framstegen inom både traditionell och ny teknik. Framför allt är vi intresserade av smarta kombinationer av energikällor för att kunna optimera energilösningar. Fjärrvärmen ger trygg och leveranssäker värme för alla som bor och verkar i våra leveranskommuner. Vårt fjärrvärmenät utökas ständigt och vår produktion är väl beprövad. Det ger oss möjlighet att experimentera med olika energimixar. Vi har tidigare utvärderat soluppvärmning av fastigheter, men bedömt att tekniken inte ger tillräckligt utfall. Vi har köpt in en elbil till företaget som bland annat laddas med nya solceller på taket till vårt kontor i Botkyrka. Solcellerna täcker även en del av behovet av hushållsel för kontoret. Att följa utvecklingen av energislag och energimixer är en del av vårt ansvar som kommunal värmeleverantör. Vi ska också kunna argumentera för de bästa lösningarna och då krävs erfarenhet av riktiga projekt. Trovärdigheten att uttala sig blir högre om vi själva har prövat och har kunskap, mer än att bara tycka utifrån andras lärdom. S olenergi är en hållbar energiform. Än så länge förknippar nog de flesta solenergi främst med sydligare breddgrader där soltimmarna är fler. Men solcellerna är på frammarsch och kostnaderna sjunker stadigt. Kostnadsläget är förmånligare än tidigare tack vare bidrag för installationer och prispress från kinesiska leverantörer. På bara fem eller sex år har priserna på solceller sjunkit till en tredjedel, berättar Johan Jansson, ansvarig för takinstallationen av solceller på Södertörns Fjärrvärmes kontor. Installationsarbetet har precis påbörjats när I Röret hälsar på. 40 celler ska monteras som tillsammans täcker cirka 70 kvadratmeter av taket. Totalt kommer solcellerna ge en effekt på 10 kilowatt, vilket är tillräckligt för att ladda företagets nyinköpta elbil och även bidra till kontorets hushållsel. Energin från solcellerna leds ner i ett kopplingsrum för inkommande ström. Därifrån går strömmen in i det vanliga fastighetsnätet. Energin ska också räcka för att ladda ytterligare fyra elbilar med nya laddningsstationer på kundparkeringen. Att ladda sin elbil gratis är en tjänst som vi kommer att erbjuda våra besökare, fortsätter Johan. Solcellerna är seriekopplade, vilket innebär att deras effekt läggs samman till anläggningens totala effekt på 10 kw. Normalt skulle det innebära att effekten hos en rad om fem celler sänks om en av cellerna skuggas. 8 9

6 forts. sid 9 En lösning med en speciell omvandlare minskar problemet genom att optimera energiproduktionen. Vi har också optimerat anläggningen genom att luta cellerna 30 grader. Vi har bedömt att det ger bäst genomsnittlig effekt när man betraktar solens rörelse över dygnet och året, avslutar Johan Jansson. Tryggt med prisgaranti för villaägare Med vår prisgaranti kan du som villaägare låsa priset för din fjärrvärme i tre år och på så sätt redan nu veta vad det kommer att kosta under denna period. Gör vi prisförändringar under dessa tre år kommer det inte att påverka ditt pris. Vår prisgaranti bygger på en prognos på hur vi tror att priserna på fjärrvärme kommer att se ut de närmaste åren. Som kund kan du känna dig trygg med det pris du har fått och skulle du innan periodens slut ändå ångra att du låste priset är det ingen fara. Då säger du upp prisgarantiavtalet med tre månaders uppsägningstid och återgår till normalprislista utan några extra kostnader. Erbjudandet om prisgaranti gäller från 1 januari Fyll i formuläret på vår hemsida senast den 1 december. När vi har mottagit din ansökan skickar vi dig ett avtal som du skriver under och sedan returnerar till oss. Att ladda sin elbil gratis är en tjänst som vi kommer att erbjuda våra besökare. Klimattoppmötet i New York Den 23 september hölls FN:s stora klimatmöte i New York. Toppmötet ingick i The New York Climate Week som hölls sista veckan i september. Veckan inleddes med att över människor från hela världen deltog i en klimatmarsch i New York. Nyligen utnämnd till FN:s fredsbudbärare höll skådespelaren Leonardo DiCaprio ett uppmärksammat tal. Han uppmanade världens ledare att inte längre ge industrin frikort att smutsa ner i den fria marknadsekonomins namn. Sverige föregångsland inom fjärrvärme I början av oktober avslutades Fjärrvärmemässan i Jönköping. Där talade Sven Werner från högskolan i Halmstad om fjärrvärmesituationen i Europa. Kontrasten mot Sverige är slående. I det avfall som går till förbränning eller deponi i Europa används bara 7 procent av värmeinnehållet, medan 93 procent grävs ner eller kyls bort. I Sverige deponeras bara 1 procent av avfallet, medan 99 procent material- eller energiåtervinns, enligt Sven Werner. En viktig orsak är att vi tillvaratar mer energi genom fjärrvärme. Mer än hälften av våra byggnader värms med fjärrvärme. Här har EU mycket att lära. I EU:s profetia spås fjärrvärmeandelen i Europa bli 10 procent. Vi tror snarare på 50 procent, säger Sven Werner. Källa: Svensk Fjärrvärme Källa: Svensk Fjärrvärme 10 11

7 B Retur Södertörns Fjärrvärme Box 3073, Norsborg Ny Mina sidor på webbplatsen Virtuosen vid värmekameran under dagen var Malin Nyberg. Kalla händer? Med hjälp av vår värmekamera avslöjades besökarnas individuella värmesignatur. Kön var lång för att få prova värmekameran. Gratis glass. En av dagens populäraste personer var onekligen Xxxxx Xxxxxxx Gratis glass till alla våra besökare. En av dagens populäraste personer var onekligen Stefan Grahn. Salemsdagen Hetast på Södertörn! D en 30 augusti anordnades traditionsenligt Salemsdagen i Rönninge. Glädjande nog hade vi mängder med besökare i vårt tält. Vår värmekamera var ett särskilt populärt inslag som tilldrog sig stort intresse. Gratis glass till alla var också uppskattat. 12

I RÖRET. Smarta energilösningar i Botkyrkaskolor. Billigast i 08 igen. Byta fjärrvärmecentral? nr 2 2011. Uppdatering av Mina Sidor Välkommen in!

I RÖRET. Smarta energilösningar i Botkyrkaskolor. Billigast i 08 igen. Byta fjärrvärmecentral? nr 2 2011. Uppdatering av Mina Sidor Välkommen in! I RÖRET En kundtidning från Södertörns Fjärrvärme nr 2 2011 Smarta energilösningar i Botkyrkaskolor Byta fjärrvärmecentral? Billigast i 08 igen. Uppdatering av Mina Sidor Välkommen in! 1 Vi har en osviklig

Läs mer

I RÖRET. Fältmässig fjärrvärme. Så mycket drar våra elprylar Lönar sig värmepump? nr 2 2012. Tema: Energibesparing

I RÖRET. Fältmässig fjärrvärme. Så mycket drar våra elprylar Lönar sig värmepump? nr 2 2012. Tema: Energibesparing I RÖRET En kundtidning från Södertörns Fjärrvärme nr 2 2012 Fältmässig fjärrvärme Vi ordnade duschen för orienterarna i 25manna Tema: Energibesparing Så mycket drar våra elprylar Lönar sig värmepump? 1

Läs mer

i Röret EN KUNDTIDNING FRÅN SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME

i Röret EN KUNDTIDNING FRÅN SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME i Röret EN KUNDTIDNING FRÅN SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME NR 1 2015 DEN STORA OMLÄGGNINGEN 1000 rad- och kedjehus får nya fjärrvärmerör FASTIGHETSBOLAGET SOM VÅGADE Mitt Alby såg chansen och tog den HETARE ÄN

Läs mer

I RÖRET. Morgonvägen. litar på sitt serviceavtal. Ny lättnavigerad hemsida. Leasa din fjärrvärmecentral NR 2 2013

I RÖRET. Morgonvägen. litar på sitt serviceavtal. Ny lättnavigerad hemsida. Leasa din fjärrvärmecentral NR 2 2013 I RÖRET EN KUNDTIDNING FRÅN SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME NR 2 2013 Morgonvägen litar på sitt serviceavtal Leasa din fjärrvärmecentral Ny lättnavigerad hemsida 1 Har du kollat in vår nya hemsida? Sedan juni har

Läs mer

Korsberga Hönseri producerar solägg

Korsberga Hönseri producerar solägg Särtryck ur tidningen Fjäderfä nummer 1-2014. Lars fångar solen Solceller på packeritaket Lars Gunnarsson på Korsberga Hönseri satsar på solel. Korsberga Hönseri producerar solägg Omställningen till det

Läs mer

I RÖRET. Koi Huddinge Karpodling värms med fjärrvärme. Fjärrvärme och FTX. Lilla energiskolan. nr 1 2013. Bästa energikombon. En kundtidning från

I RÖRET. Koi Huddinge Karpodling värms med fjärrvärme. Fjärrvärme och FTX. Lilla energiskolan. nr 1 2013. Bästa energikombon. En kundtidning från I RÖRET En kundtidning från Södertörns Fjärrvärme nr 1 2013 Koi Huddinge Karpodling värms med fjärrvärme Fjärrvärme och FTX Bästa energikombon Lilla energiskolan 1 Vi är glada att fler och fler använder

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Prisändringsmodell. avseende prislista för fjärrvärme för näringsidkare

Prisändringsmodell. avseende prislista för fjärrvärme för näringsidkare Prisändringsmodell avseende prislista för fjärrvärme för näringsidkare Innehåll Inledning... 1 1. Prispolicy... 1 2. Prisändring och prisprognos... 4 3. Prisstruktur... 4 4. Fjärrvärmens kostnader... 8

Läs mer

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus.

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011 Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus 10 11 Nu tar hon över möt Lotta Brändström, ny VD Sid 6 7 Här byggs landets största vindkraftverk

Läs mer

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2

Nr 2 september 2012. S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 Nr 2 september 2012 S ger sin syn på franchising! Jetpak om franchising Vi är till för dig! Facebookskolan, del 2 l e d a r e God franchiserelation innebär både delad vinst och delad risk Jag har i veckan

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

från forskning till lönsamma affärer

från forskning till lönsamma affärer halvårsinformation 1 forskningsprogrammet fjärrsyn februari 2015 från forskning till lönsamma affärer 2 fjärrsyn vi är redo för förändring energibranschen är just nu i en dramatisk period av förändringar.

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

"Hela vårdprocessen under samma tak" Peter Gustafsson om Sahlgrenskas nya skräddarsydda vårdcentrum SID 4 5

Hela vårdprocessen under samma tak Peter Gustafsson om Sahlgrenskas nya skräddarsydda vårdcentrum SID 4 5 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi oktober 2014 "Hela vårdprocessen under samma tak" Peter Gustafsson om Sahlgrenskas nya skräddarsydda vårdcentrum SID 4 5 Effekt & Miljö 1 FRAMTIDENS SMARTA

Läs mer

Eddie the Worldsaver

Eddie the Worldsaver Eddie the Worldsaver Eddie är en konceptlösning som hjälper oss att minska energiförbrukningen genom att förändra våra beteenden. Att nå en bred folkgrupp är mer effektivt än att tillverka en produkt som

Läs mer

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 förnybar energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 TEMA: Egen energi FEAB samarbetar med Nordjysk Elhandel Vi köper gärna din elkraft - läs mera på www.neas.dk/feab BOKA KONFERENS OCH INSPIRATIONSDAGAR!

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Den lokala kraften finns i vattnet

Den lokala kraften finns i vattnet Kundinformation från Nr 1, 2012 Den lokala kraften finns i vattnet Göran Karlsson, elnätschef och ansvarig för elproduktionen på Linde energi. Vi på Linde energi är glada och stolta över att ha kunnat

Läs mer

KVINNLIGA CHEFER. NCC vill ha fler BYGG & FASTIGHET

KVINNLIGA CHEFER. NCC vill ha fler BYGG & FASTIGHET MAJ 2015 FULLT FOKUS PÅ BRANSCHEN BYGG & FASTIGHET SKANSKAS NYA 3D-LÖSNINGAR HUR LJUS ÄR FRAMTIDEN FÖR SOLCELLER? SÅ SKA BYGG- BRANSCHEN MÖTA KLIMATHOTET NCC vill ha fler KVINNLIGA TARA NOURI OM CHEFER

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK Miljöstrategier för bostadsområden baserade på underhåll och samråd Susanna Elfors & Örjan Svane Forskningsrådet Formas och författarna Grafisk form: Nilsson Design

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren:

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren: MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Forskaren: Användteknik somärvärdeskapande Företagaren: Plattformär detendavettiga Undersökning: 80 Procent gillar den ekonomiska överblicken PwC:s

Läs mer

ELSKOLAN VI FIXAR VATTEN- KRAFTVERK. VI VISAR PÅ ÅRETS BoDagar LÄR DIG MER OM EL - NU STARTAR VI FREDAGSMYSET SÅ KOLLAR DU DIN ELFÖRBRUKNING I REALTID

ELSKOLAN VI FIXAR VATTEN- KRAFTVERK. VI VISAR PÅ ÅRETS BoDagar LÄR DIG MER OM EL - NU STARTAR VI FREDAGSMYSET SÅ KOLLAR DU DIN ELFÖRBRUKNING I REALTID nr 1 2011 LÄR DIG MER OM EL - NU STARTAR VI ELSKOLAN VI FIXAR FREDAGSMYSET SÅ KOLLAR DU DIN ELFÖRBRUKNING I REALTID VI VISAR PÅ ÅRETS BoDagar DJÄRV ALINGSÅSBO STARTADE EGET VATTEN- KRAFTVERK PÅ GÅRDEN

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

Värmesystem i vardagen

Värmesystem i vardagen flexibla värmesystem Tillverkare & Rådgivare 3 Värmesystem i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem Värmesystemen i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Läs mer

OVÄDRET DRABBADE NÄTET

OVÄDRET DRABBADE NÄTET ENERGIBRANSCHEN FÖRÄNDRAS. Jag är övertygad om att framtiden bland annat kommer att innebära mer inflytande för kunderna. SIDAN 2 Anneli Sjömark, vd, Luleå Energi EN TIDNING FRÅN LULEÅ ENERGI Nr 1 2015

Läs mer

Morrongänget. Effekt & Miljö. utsåg första elbilstestaren. Prins Charles vill veta mer om GoBiGas 8-9. Sid 6-7

Morrongänget. Effekt & Miljö. utsåg första elbilstestaren. Prins Charles vill veta mer om GoBiGas 8-9. Sid 6-7 Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Juni 2012 Prins Charles vill veta mer om GoBiGas 8-9 Morrongänget utsåg första elbilstestaren Sid 6-7 PROJEKTET SOM SKA GÖRA ELTANKANDET ENKELT 4 5 ECOPILOT

Läs mer