Utgåva Monterings- och skötselanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgåva 01.2004. Monterings- och skötselanvisning"

Transkript

1 Utgåva Monterings- och skötselanvisning

2

3 Innehållsförteckning Ge akt på att vissa delar av eldstaden blir mycket varma under eldning, vidtag nödvändiga åtgärder om barn befinner sig i närheten, tänk även på att minsta avstånd till brännbar inredning är 1000 mm från eldstadens front. Förberedelser... sid 4 -tillverkarförsäkran -allmänt -skorsten -rökkanalsdimension -skorstenshöjd -avstånd till brännbarvägg -bärande underlag -eldstadsplan -förbränningsluft Montageföljd... sid 5 Fundament...sid 6 -hörnplacering -mot rakvägg -torpargrund -bjälklag av betong -mått för toppanslutning Montering... sid toppanslutning -princip för bakanslutning Bruksanvisning och eldningsråd... sid hur man startar en kakelugn -bränsle -innan du tänder brasan -att tända brasan -vedinlägg -efter eldningen -sotning -fläkt -underhållning av din ugn -frågor och tips Typ- och miljögodkännande... sid Garanti... sid 16 3

4 Förberedelse Tillverkarförsäkran Tillverkning av denna produkt har skett i enlighet med produktens typgodkännandehandling där monterings- och skötselanvisningen ingår som en tillhörande handling. Allmänt Innan du gör en nyinstallation av en eldstad och skorsten inom stadsplanelagt område måste en Bygganmälan göras. Vänd dig till byggnadskontoret i din kommun för närmare anvisning. Efter installationen ska alltid Skorstensfejarmästaren besiktiga installationen innan du får börja elda, detta gäller oavsett om du installerat till en befintlig eller ny skorsten. Läs igenom monteringsanvisningen noggrant innan du påbörjar installationen. Godsmottagning Kontrollera att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Undersök att godset ej är transportskadat. OBS! Tansportskador ska anmälas till transportbolaget. Se anvisningar på fraktsedeln. OBS! Förvara ingående material i ett torrt och uppvärmt utrymme, >+4 C. Skorsten Vid toppanslutning är våra kakelugnar förberedda för anslutning till lätt stålskorsten och tung modulskorsten. Följ noggrant skorstensleverantörens monteringsanvisning. Om du avser att installera Din kakelugn till en befintlig skorsten bör du låta Skorstensfejarmästaren kontrollera rökkanalen innan så att den går att använda. Kakelugnen får anslutas till skorsten godkänd för 350 rökgastemperatur. Rökkanaldimension Till kakelugnen krävs en rökkanal med innerdiameter av minimum Ø 150 mm vid en rökkanalshöjd om 3 m. Vid en rökkanalshöjd om 4 m, Ø 125 mm. Lägsta rekommenderade rökkanalshöjd vid toppmonterad skorsten är 3 m. Rökkanalshöjden räknas från toppen av stommen. Skorstenens höjd över tak skall vara 1 m över husets högsta punkt. För skorstenar högre än 1,2 m vid uppstigningsstället erfordras stege eller plattform. När uppstigningshöjden överstiger 2 m erfordras arbetsplan monterat på stegen samt stag. Avstånd till brännbar vägg Den brännbara väggen bakom kakelugnen måste beklädas med en tändskyddande beklädnad, t.ex. masterboard (enkel skiva). Minsta avstånd mellan kakelugn och den tändskyddande beklädnaden är 50 mm. Vid hörnmontage och till sidovägg skall det vinkelräta avståndet glas-sidovägg vara minst 400 mm. Som tillval finns en strålningplåt bak. Vid användandet av en strålningplåt ska avståndet mellen ugn och brännbarvägg vara 70 mm då strålningskyddet bygger 20 mm, se illustration Vid placering utmed vägg på sidan 4. Bärande underlag Kakelugnen är en tung konstruktion som kräver ett gjutet fundament. För lastfördelning och snabbare fundamentsmontering finns som tillbehör en plåt, 3 mm tjock, 420x675 mm. Plåten beställes separat. Eldstadsplan För att skydda golvet skall du ha ett eldstadsplan. Det skall vara så stort att avståndet framför lucköppningen till brännbart material skall vara minst 300 mm. Eldstadsplanet kan vara av plåt, tegel, betong, marmor eller dylikt. Eldstadsplan i svartlackerad plåt alternativt mässing finns som tillval. Förbränningsluft I nya, täta hus och framförallt hus med mekanisk frånluft är det viktigt att tilluften till förbränningen leds direkt in i eldstaden. På kakelugnen sitter därför en anslutning under eldstaden, Ø 100 mm, som du kan koppla direkt till uteluften. Du kan också ta in luft till rummet via en ytterväggsventil. Ventilen placeras så nära spisen som möjligt. Den ska kunna stängas när du inte eldar. Läs noggrant bruksanvisningen innan du tar din eldstad i bruk och glöm inte att installationen först skall godkännas av Skorstensfejarmästaren. Typgodkännandebevis 0109/95 Skorstenshöjd 4

5 Montageföljd Bildserien visar steg för steg arbetsföljden vid installation av en kakelugn från Camina. I bildserien finns hänvisningar till mer utförlig information med arbetsbeskrivning. Om du har köpt en annan kakelugn än den i bildserien kan du ändå följa anvisningen då du i princip sätter upp kakelugnarna på samma sätt. Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen. 1. Kakelugnen är en tung konstruktion som kräver ett gjutet fundament. Kakelugnen kan förses med tilluft utifrån, se bild 32. Om du skall montera din kakelugn med toppmonterad skorsten måste du kontrollera att inga takstolar eller balkar är i vägen. Mått för fundamentet, anslutning tilluft och avstånd till vägg hittar du på sid Om du har en brännbar vägg bakom kakelugnen måste den kläs med en tändskyddande beklädnad, t.ex. masterboard, minerit eller likvärdigt. Skivan kan du sedan som på bilden måla med en strukturfärg för att efterlikna en murstock. Skivans bredd ska minimum vara lika med ugnens baksida. Tillval finns i form av en strålskyddsplåt att hänga på ugnens baksida. Vid användande av strålskydd behövs ingen tändskyddande beklädnad på väggen. Se separat anvisning! 3. Lyft stommen på plats och centrera den på fundamentet. Stommen är anpassad för att kunna hanteras med pirra, tegelkärra. Extra lyftjärn är monterade på stommens baksida, i öppningen mot golv. Justera avståndet till vägg och kontrollera att den är i lod, justera med medföljande brickor. Stommen skall stå stabilt utan att gunga. VIKTIGT! För att undvika risk för läckage av vatten från gjutmassan rekommenderar vi att fundament och omgivande golv täcks med plast. 4. Använd medföljande plåt för att täcka för rökgångarna innanför ytterfacken. Bocka till de främre kanterna enligt bild 6. Stommen skall fyllas med en gjutmassa bestående av sand, cement och leca, se bild 5, blanda enligt anvisning. Vik ner de främre hörnen så ligger plåten bättre på plats. 5

6 Fundament Mät och markera för ett hål på 430 x 680 mm. Såga bort golv, isolering och trossbotten. OBS! Kapa ej bjälkar. Vid betongplatta med överisolering, reglar eller flytande golv sågas golv, ev. reglar och isolering bort. Vid hörnplacering Vid placering utmed vägg Torpargrund *OBS! Med strålningsplåt bak ska avståndet till brännbarvägg vara 70 mm, då strålningsplåten bygger 20 mm. Plåten är tillval! * Bjälklag av betong Lägg ut en betongbädd på en tjocklek av mm över fast mark. Mura upp ett lager med Siporex eller Lecas över betongbädden. Mura upp till en höjd någon cm under önskad golvyta med Siporex eller likvärdigt material. Lägg sedan på puts jämt med önskad golvyta Vid bjälklag av betong med överisolering fylls den utsågade öppningen med Siporex eller likvärdigt material, efter detta läggs en puts jämt med överkant golv. Mått för toppanslutning av kakelugn Lodstopp Toppsten 2 Toppsten 1 Silvia Rektangulär kakelugn Rektangulär kakelugn med sidostycken Vid placering av Silvia mot rak vägg är måttskissen ovan visad med anpassning, kapning av kakel i linje med stommens baksida. Kapning, justering av kakel görs vid montering. Kakelsatsen är vid leverans anpassad med påbyggnadsmöjlighet till helt rund form, för fristående placering. Vid hörnmontering görs normalt ingen kapning. 6

7 5. Gjutmassan består av tre komponenter sand: cement och leca. Blanda två och en halv (2,5) säckar sand med en (1) säck cement och 1/5 av leca-säcken. Använd l vatten per blandning. Cement SERPO 224 är avsedd för murning av anslutningen. 6. Häll upp lite cementblandning i taget på täckplåten och för ner i ytterfacken. Påbörjad fyllning måste slutföras i en följd. 7. Knacka med jämna mellanrum på stommens yttersidor och front med en gummiklubba så att fyllningen sjunker ihop och packas. Vid dovt ljud är det fullt. Hyllan är försedd med två lufthål för att underlätta packningen. Använd en träribba till att stöta ner cementblandningen med. 8. Avsluta med att jämna till ytan som skall vara i liv med stommen. Se till att spjällaxeln går fri. Ta bort täckplåten. Om modell med extra sidor, Madeleine, Viktoria eller Kristina ska installeras, ska extra sidor monteras i detta läge. Ställ sidorna på plats och märk på stommen var hål ska borras. Borra med medföljande borr Ø 5,2 och skruva fast sidorna. Täta de övre hålen med t.ex. tejp och fyll sidorna med massa. Vid montering av Madeleine och Viktoria avslutas fyllningen med att plåtlock läggs i gjutmassan, detta för att möjliggöra montering av kakel. 9. Lägg ut ett jämnt skikt (SERPO) murbruk på fyllningen, kan göras vått i vått. Lägg dit första toppstenen, centrera den och knacka fast den med gummiklubban. Kontrollera att spjället går fritt och är rent från bruk. Borsta alla fogar med en blöt pensel för att få absolut tätt. 10. Om du skall toppansluta din kakelugn ska en andra toppsten monteras. Förbered på samma sätt som första toppstenen med att lägga ut ett jämnt skikt murbruk (SERPO). 11. Centrera toppsten nr 2 mot håltagning för skorsten och knacka fast den med gummiklubban. Borsta fogarna med en blöt pensel. Observera att de kapade hörnen och anslutningshålet skall vara mot väggen och att lodstoppet skall vara nedåt. 12. Om en blockskorsten används skall förskjutningsplattan användas (den runda betongringen). Följ sedan skorstensleverantörens anvisningar. Vi rekommenderar att vänta en dag före montering av blockskorsten. 7

8 13. För anslutning till stålskorsten används normalt en anslutningsstos. Stryk ett tunt lager pannkitt på stosen och för ner den i toppstenen. OBS! Stosen ingår i skorstensleveransen, anges vid beställning. 14. Montera stålskorstenen enligt skorstensleverantörens anvisningar. 15. Innan förhöjningsplåten monteras ska normalt installationen besiktigas av Skorstensfejarmästaren. Innan besiktning skall luckfronten monteras, se bild 29. Rådgör med Skorstensfejarmästaren om lämplig monteringsnivå. Efter besiktning av skorstensanslutning popnitas förhöjningsplåten fast med medföljande nitar. OBS! Försänk hålen före nitning med hålförsänkare alt. med borr Ø 8-10 mm, så att nithuvudet lättare döljs vid spackling. Vid kaklad variant är försänkning ej nödvändig. Demontera luckfronten igen efter besiktningen. 16. Om du skall sätta kakel, gå vidare till bild 29. Dekorationen i fotsims och hylla, under (bild 17) och över (bild 18) eldstaden limmas fast med medföljande silicon. Se till att de monteras i våg. 17. Skruva fast stödvinklar för fotsims och montera denna med silikon. Montera den inte för högt så att luckfronten inte går att montera. Kontrollera detta och att fotsimsen är i våg. OBS! Stödvinklar är endast stöd vid montering och tas bort när limning är klar, före målning. 18. Montera hyllan, fäst den med silikon och kontrollera att den ligger i våg. 8

9 Princip för bakanslutning 19. Vid bakanslutning ska anslutningsröret mynna ut vid bakkant rökkanal på ugnen. Anslutningsrör, Ø 150 mm, och inmurningsstos ingår ej i leverans, men finns som tillval. Inmurningsstosen muras fast i skorstenen och anslutningsröret drevas fast i stosen. H = håltagning murstock, min 2085 mm mm vid sänkt utförande. 20. Mura fast två stenar på högkant enligt skiss, ingår i stensats för bakanslutning. 21. Täta, mura med hjälp av bruk och stenflis fast anslutningsröret mellan stenarna. Kontrollera så att det blir tätt. 22. Kontrollera med överplåten att sotstosen kommer rätt och mura dit den. Sotstosen skall sticka ut ca. 10 mm genom överplåten. Om ugnen skall beklädas med kakel ökas måttet till ca. 30 mm. Lägsta avstånd från lockets ovansida till brännbart tak är 150 mm. Om 150 mm ej erhålles ska ovansidan isoleras med mineralullsmatta med min. 50 mm luftavstånd. Kontrollera med Skorstensfejarmästaren vid oklarheter. 23. Mura dit locket och pensla i alla skarvar med en blöt pensel. I detta skede skall installationen besiktigas av Skorstensfejarmästaren innan monteringen fullföljs. Efter besiktingen monteras överplåten, plåten popnitas fast i alla befintliga hål. 9

10 24. Om du önskar nisch, limma dit den med silicon, kontrollera att den är centrerad. 25. Spackla skarven mellan överplåt och stomme med medföljande spackel. 26. Lyft kronan på plats, fäst den med silicon. Kontrollera att den är centrerad. 27. Kakelugnen är färdig att ytbehandlas. 10

11 28. Vid rustiik modell målas stommen med exempelvis dekorputs, enklast är att använda en grov pensel. För bästa målningsresultat ska du vänta tills kakelugnen är torr. En nyuppsatt kakelugn innehåller liter vatten som skall torka ut och detta tar 3-4 veckor. Elda kakelugnen torr innan du målar den. Vanligtvis målas ugnen med dekorputs, t ex Nordsjö Santex M. Du kan bättringsmåla med vanlig helmatt vattenbaserad latexfärg, t ex Nordsjö Bindoplast glans Skruva fast eldstadsfronten med medföljande 4+2 skruvar, de 2 korta skruvarna, L 20 mm, monteras i de nedre fästhålen. Hålen i underkant på fronten täcks med bipackade täckbrickor. Viktigt! Före montering av front, kontrollera att tätningslisten på stommen sitter på plats i spåret och att den är hel. Kontrollera också att tätningen på konvektionsrören, fyrkantsrören i överkant på eldstaden, sitter på plats och är hel. Efter montering av front kontrollera att fronten och konvektionsrören tätar, och att tätningen är sammanpressad. Anvisning för kapning. 30. Axeln till uteluftsspjället monteras i efterhand. Axeln skall sticka ut minimum 25 mm i inskjutet (stängt) läge. Lås axeln med låsskruven. Till rustik modell (putsad yta) kapas axeln vid anvisningen. 31. Kaklet fästes med silicon mot stommen. Följ separat anvisning som följer med kakelsatsen. 32. Använd en flexibel metallslang med en diameter av 80 mm för att ansluta uteluften direkt till eldstaden. Isolera röret med 30 mm kondensisolering. Sats för anslutning av uteluft finns som tillval. 33. Fläkten, som är tillval, monteras enligt särskild anvisning. 11

12 Bruks- och skötselanvisning Hur man eldar en kakelugn Hur startar man kakelugnen Gamla tidens kakelugnar skulle stå och torka i flera månader efter montering. Svenska Kakelugnar kan eldas försiktigt redan efter 14 dagars torkning! Den första månaden ska ugnen eldas försiktigt och ej med för stora brasor. Det är också en stor fördel om ugnen har en jämn temperatur vilket innebär att man den första månaden eldar ofta med mindre ved. Detta görs för att få en så jämn torkning som möjligt. Fortsätt att elda försiktigt de 2 första månaderna, med max 2, 5 kg vedmängd. När ugnen torkat ordenligt kan eldningen ökas. Kakelugnens funktion bygger på två ordentliga eldningar, 1-2 vedinlägg, per dygn. Vid rätt eldning får du jämn och komfortabel värme. Naturligtvis är det alltid värmebehovet som främst styr hur ugnen nyttjas. Bränsle Svenska Kakelugnar kan eldas med alla sorters ved, både lövved som björk, bok, ek, al etc och barrved som fur och gran. Även förädlade bränslen som briketter är lämpligt. Energivärdet varierar hos olika träslag, högre densitet är lika med högre energivärde. Nyhuggen ved innehåller ca 50% vatten. Veden ska alltid torka så att fukthalten är under 20%, då den är klar att användas. Om veden har en högre fukthalt går en stor del av vedens energiinnehåll åt att koka bort vattnet. Om man eldar med fuktig ved blir förbränningen dålig, sot och tjärbeläggning bildas i eldstad och skorsten. Detta ger också sotiga glas och ökar risken för skorstensbrand. Lämpligt sätt att säkerställa att man har torr ved är att veden avverkas på vintern och under våren-sommaren lagras fritt luftat under regnskydd. Låt aldrig regnskyddet täcka veden ned mot marken, då detta hindrar veden från att torka. Ett bra sätt är att alltid förvara en mindre mängd ved inomhus före användning, gärna i närheten av ugnen, då detta gör att ytfukten i veden hinner avdunsta. Varning! Det är förbjudet att elda tryckimpregnerat, målat eller limmat trä, plast eller behandlat papper typ färgbroschyrer. När dessa förbränns utvecklar de ämnen som är skadliga för ugnen och miljön. De kan också angripa stål och murning i skorstenen. Innan du tänder brasan Viktigt! Se till att det är luftbalans i rummet när du tänder ugnen. Ta för vana att alltid tillföra luft via ett gläntat fönster eller dörr. Tänk också på att inte ha köksfläkten på maxläge när du tänder. Öppna rostertallriken, drag reglagearmen utåt, och raka ner askan i asklådan och töm den. För att snabbt få en glödbädd är det bra om du lämnar ett tunt lager av aska och förkolnade bitar på gjutjärnsbotten. Rostertallriken ska vara stängd under eldning. VIKTIGT! Se till att det inte finns någon glöd kvar i askan. Töm aldrig aska i brännbara kärl och förvara den minst ett dygn innan du kastar den. Aska är bra som gödningsmedel för trädgårdslandet. Att tända brasan När du tänder upp kakelugnen ska alltid det övre rökgasspjället vara helt öppet. Spället regleras genom att dra och samtidigt vrida. Spjället har tre lägen, se nedan. Stängt Utdraget med spjällhantaget i horisonttalläge Halvöppet Mellanläge med spjällhantaget i 45 graders läge. Öppet Inskjutet med spjällhantaget i lodläge. Det undre spjället som reglerar förbränningsluften till ugnen ska alltid vara helt öppet vid tändning. Spjället är öppet i utdraget läge och stängt i inskjutet läge. För att optimera förbränningseffektiviteten är samtliga Svenska Kakelugnar försedda med sekundärlufttillförsel. Denna luft tillförs förbränningen via en speciell s.k. dysa som sitter placerad på ryggen ovanför den eldfasta infodringen. Denna luft är ej reglerbar och säkerställer att pyreldning inte uppstår. Om kakelugnen inte varit eldad på en lägre tid kan tidningspapper tändas på och hållas upp inuti kakelugnen för att bättra på draget. Börja med ca 2,5 kg finkluven upptändningsved, och använd tändpapper eller hopskrynklat tidningspapper att tända med. Veden travas liggande mot eldstadens rygg. Låt luckan stå på glänt ca minuter till att elden tagit sig ordentligt. Då förvärmer du också glasen och undviker sotbeläggning 12

13 Vedinlägg Vedinlägg görs när man erhållit en ordentlig glödbädd. Öppna luckan långsamt så undviks inrykning. Raka ihop glöden och stapla veden med ett litet mellanrum mellan vedträden för att få en bra luftinblandning. Lämplig vedmängd är ca 3 kg. Rökgasspjäll och förbrännings- luftspjäll bör vara helt öppna vid eldning. Undvik övereldning, den mesta värmen går då upp i skorstenen, det vi kallar elda för kråkorna och du riskerar även ugnens livslängd. Fyll inte på ved så länge det brinner bra i ugnen. Efter eldningen När glöden slocknat stänger du rökgas- och förbränningsluftspjället så att värmelagringstiden förlängs. Sotning Sotning av ugnen och skorstenskanaler bör utföras 1 gång per år. Detta utförs normalt av skorstensfejare. Sotning, borstning och dammsugning av eldstad och kanaler genom att demontera de båda plattorna av vermeculit som är placerade centralt över eldstaden, se principskiss. Hantera plattorna försiktigt. Vid anslutning bakåt sotas anslutningskanalen genom den övre sotluckan. Om en skorstensbrand uppstår eller befaras skall rökgas- förbränningsluftspjäll och luckan stängas. Kontakta brandkåren för släckning. Efter en skorstensbrand ska alltid skorstenen besiktas av skorstensfejarmästaren Fläkt, tillval Fläktens funktion är att ge snabb direktvärme och öka värmespridningen i huset. Ju längre tid fläkten går desto mer sprids värmen i huset. Fläkten kan vara i drift under längre tidsperioder även om brasan har slocknat. Den hjälper då till att sprida ugnens lagringsvärme. Om du inte har behov av en snabb värmespridning eller om planlösning är öppen kan ugnen naturligtvis med fördel eldas utan fläkt. Underhåll av din ugn Glasen kan bli sotiga även när ugnen eldas med torr ved. Rengör man regelbundet är det tillräckligt att torka med ett torrt papper. Vid grövre sotbeläggning är det lämpligt att använda rengöringsmedel eller speciellt sotborttagningsmedel som finns hos din återförsäljare. Använd aldrig medel som innehåller slipmedel då dessa skadar, repar glasen. För ugnen ska brinna på ett riktigt sätt är det viktigt att regelbundet kontrollera att tätningslisten på luck fronten är hel då i annat fall extraluft kan komma in i eldstaden. Roster rengöres ett par gånger per eldningssäsong. Detta och botten rengöres med stålborste. Då det strömmar en stor mängd rumsluft under ugnen, speciellt om fläkt är installerad, kan det samlas damm i utrymmet under ugnen. Rengör, dammsug därför regelbundet under och bakom ugnen. Lossa sockelluckan, alt vid kakelbeklädnad lossa kakelplattan för att komma åt. Är fläkt installerad är det lämpligt att även lossa och rengöra även denna. Kakel rengöres med normala hushållsrengöringsmedel och en mjuk trasa. Kontrollera att fogarna är hela. Komplettera vid behov med ny fogmassa. Den förgyllda alt. målade fronten rengöres med en fuktig trasa, vid behov med lite diskmedel. Använd inte polermedel på de förgyllda delarna. Delar som är placerade i eldstaden, ex gjutjärnsbotten och eldstadsbeklädnaden kan behöva bytas ut. När dessa behöver bytas beror på hur mycket och hur ugnen har nyttjas. Beträffande våra garantiåtagande hänvisar vi till det separata garantibeviset. Frågor och tips Är det något som du undrar över eller har problem med är du självklart välkommen att kontakta din återförsäljare eller oss direkt. Vi hjälper dig till ett optimalt nyttjande av din ugn. Lycka till med eldningen! 13

14

15

16 1. Allmänt En teknisk produkt som kakelugn och skorsten kräver branscherfarenhet och produktkunskap vid installation. Därför bör installation utföras på ett fackmannamässigt sätt. 2. Tillämplighet Nedanstående villkor gäller för den kakelugn med tillbehör som köpeavtalet omfattar. 3. Reklamation 3.1 Inspektera alltid levererade produkter och tillbehör i direkt anslutning till att godset mottages. Kontrollera att sändningen är komplett enligt följesedel och transporthandlingar samt att den inte har några synliga transportskador. Reklamera alltid transportskador till transportören omgående (se punkten Transportskada nedan). 3.2 Reklamera alltid material och fabrikationsfel till säljaren som sålt produkten. Köpet måste alltid kunna styrkas genom uppvisande av inköpskvitto eller faktura. Garanti elden, exempel gjutjärnsbotten, eldstadsinfodring, glas och kakel. Detta gäller även för tillbehör som fläkt och golvplåt. Kaklet är en hantverksprodukt där det ibland förekommer spänningar som kan orsaka mycket små sprickor i glasyren, krackeleringar. Dessa sprickor samt smärre färgskillnader mellan enskilda kakel vilket kan framkallas av bränntekniken, utgör ingen kvalitetsminskning och utgör ingen anledning till reklamation. Mindre rörelse i fogarna mellan kaklen kan förekomma och fogarna kan behöva rengöras eller bättras efter en eldningssäsong. De rustika modellerna behöver ibland målas om för att hållas fräscha. Dessa åtgärder ingår i normal skötsel. 4.6 Garantin omfattar ej fel som beror på följande orsaker. att skötsel eller monteringsinstruktionen inte följts att felaktig montering utförts. överhettning, orsakad av felaktig eller för stor mängd bränsle att ugnen anslutits till skorsten med felaktig dimensionering att ugnen lagrats eller förvarats i fuktig eller ouppvärmd miljö att ugnen misskötts normal förslitning av förbrukningsdetaljer som roster, tätninngslister till dörr etc. 3.3 Inom skälig tid efter det att köparen upptäckt felet skall säljaren kontaktas, normalt 2-3 veckor. Därefter har säljaren rätt att inspektera och inom skälig tid åtgärda felet. 4. Garantivillkor 4.1 Enligt nedanstående vilkor lämnas fem (5) års garanti från leveransdagen, för material- och fabrikationsfel på Camina Svenska Kakelugnar med undantag för fel på de delar som anges under punkterna 4.5 och 4.6. Med leveransdag avses den dag varan lämnas till köparen eller till transportör. 4.2 Material- eller fabrikationsfel som omfattas av denna garant åtager sig Camina AB att utan kostnad för köparen ersätta med nya delar eller reparera. Camina AB avgör tillsammans med tillverkaren lämplig garantiåtgärd med hänsyn till felets art och omfattning. Tillverkaren kan om han finner det nödvändigt, begära att delar av produkten lämnas till säljaren för vidarebefordran till tillverkaren för kontroll eller reparation. 4.3 Om felet inte åtgärdas inom tre (3) månader från det att felet reklamerats äger köparen rätt till ersättningsleverans eller avdrag på köpeskillingen. 5. Ansvarsbegränsning 5.1 Om säljarens eller annans tjänster tas i anspråk utan att Camina AB:s medgivande, kommer köparen att faktureras dessa kostnader. 5.2 Garantitiden förlängs inte genom utbyte eller reparation av delar på produkten. För utbytta delar gäller ingen egen garantitid. 6. Transportskada. Transportskada ska omgående, eller senast sju dagar efter mottagande, reklameras till transportföretaget. Camina AB handlägger inga transportskador. 7. Köparens rättigheter i övrigt. Utöver vad som angivits ovan äger köparen de rättigheter som gäller enligt konsumenträttslig lagstiftning. 8. Tvist. Tvist som gäller tolkning av denna garanti skall parterna i första hand lösa genom en gemensam överenskommelse. Kan man inte komma fram till en lösning som bägge parterna kan acceptera, skall tvisten avgöras av allmän domstol. 4.4 Garantin omfattar inte arbetskostnader och andra omkostnader i samband med utbyte av garantileverans. 4.5 Tolv (12) månaders garanti lämnas på delar som kommer i beröring med Camina AB Box Motala

Monteringsanvisning. med skötsel- och eldningsråd. Utgåva 02.2013

Monteringsanvisning. med skötsel- och eldningsråd. Utgåva 02.2013 Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Utgåva 02.2013 Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3-4 -Prestandadeklaration -allmänt -godsmottagning -skorsten -rökkanalsdimension -skorstenshöjd

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 30

Köksspis Bruzaholm 30 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 30 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8700 Köksspis Bruzaholm Nr 30 rev. 2012-02 Sida 1 (6)

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Husqvarna 1827 Köksspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Köksspis Bruzaholm 27

Köksspis Bruzaholm 27 Skötsel- och Monteringsanvisning Köksspis Bruzaholm 27 Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen!! Manual 32-8500/32-8600 Köksspis Bruzaholm Nr 27 rev 2012-01 Sida

Läs mer

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 2000-09-05 Wärmo Rak Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten -eldstadsplan Montering... sid

Läs mer

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten.

Beräkna därefter fukthalten genom att dividera mängden avdunstat vatten med total mängd ved, inkl. vatten. Eldningsinstruktion Eldningsinstruktion Tack för ditt köp av en kamin från Kaminexperten och vi hoppas att du får mycket glädje av din nya kamin. I detta häftet hittar viktig information om hur du hanterar

Läs mer

ELDNINGSINSTRUKTION Version 1.2 KAMINEXPERTEN SVERIGE AB 2005-01-01

ELDNINGSINSTRUKTION Version 1.2 KAMINEXPERTEN SVERIGE AB 2005-01-01 VAL AV BRÄNSLE Alla sorters ved, såsom ved av björk, bok, ek, alm, ask, barrträd och fruktträd kan användas som bränsle i kaminen. Olika träslag har olika densitet, ju högre densitet veden har desto högre

Läs mer

M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G. Dovre 760 CB. Utgåva 01/06

M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G. Dovre 760 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 760 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Attityd 300 Utgåva 01/09 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Ankarsrum. smalspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Ankarsrum. smalspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Ankarsrum smalspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Pallas / Pallas Back. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. Utgåva 1.2006pallas/pallasbackEW

Pallas / Pallas Back. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. Utgåva 1.2006pallas/pallasbackEW w w w. c a m i n a. s e Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande handling. Utgåva 1.2006pallas/pallasbackEW Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Pallas / Pallas Back Gratulerar

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre Astro2 Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 1 2014. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 1 2014 Wärmo Hörnkassett Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Wärmo Hörnkassett Förberedelser...sid 3 -prestandadeklaration -lokala Bestämmelser -bygganmälan -allmänt -leveransinnehåll

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Westbo köksspis. Westbo Ornament. Westbo Standard. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Westbo köksspis. Westbo Ornament. Westbo Standard. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Westbo köksspis Westbo Ornament Westbo Standard Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 35CB3 & 350CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 425 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2

Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Installationsanvisning 011994 MOS 9207-1 1992-02-14 MODELL 2 Innehållsförteckning Allmänt...2 Uppackning/Demontering... 3-4 Installationsavstånd till väggar och tak...5 Skorstensanslutning (Toppanslutning)...6

Läs mer

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 100 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB. Utgåva 01/08 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB 2575CB 2175CB Utgåva 01/08 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus

Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411511 IAV 9833-2. Bohus Installationsanvisning, skötsel & eldningsråd 1995-05 - 20 utg. 1 Art. nr 411511 IAV 9833-2 Bohus Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura familjen och hoppas att Du får mycket glädje

Läs mer

Attityd 100. Täljstensspis. Utgåva 07/01

Attityd 100. Täljstensspis. Utgåva 07/01 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Attityd 100 Täljstensspis Utgåva 07/01 Allmänna råd Eldnings- och skötselråd I en särskild anvisning för Attityd 100 insats finns utförliga eldnings- och skötselråd

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering som kommer

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 40 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Dovre 2175/2575CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING 2575CB 2175CB

Dovre 2175/2575CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING 2575CB 2175CB MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2175/2575CB Omfattar 2175CB1, 2175CB2 och 2175CB3 med rökklocka samt 2575CB1, 2575CB2 och 2575CB3 med plan topp 2575CB 2175CB Utgåva 01/10 Allmänna råd Mottagning av

Läs mer

Installations- och användningsmanual Hörnkassett

Installations- och användningsmanual Hörnkassett Installations- och användningsmanual Hörnkassett Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är

Läs mer

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

Spiskassetter. Modell 100, 200. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion Spiskassetter Modell 100, 200 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING CERTIFIKAT...2 ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Rökkanal Förbränningsluft

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis Utgåva 01.2004 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering

Läs mer

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design

AVL.UJ10.3.U2. Installations- och användaranvisning. Svendsen 1. NSP Brasvärme -funktion och design Installations- och användaranvisning Svendsen 1 NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en Svendsen kamin. Den kommer att värma Er och

Läs mer

TRÄTÄLJA ROSENBORG MÅRBACKA

TRÄTÄLJA ROSENBORG MÅRBACKA 1 --0 Allmänna råd och anvisningar Läs igenom bruksanvisningen noga. Monteringen av murspisen bör överlåtes till en fackman. Våra återförsäljare kan självklart hjälpa till med monteringen. Beträffande

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Murspis Bryssel. för insats Dovre 2175CB3. Utgåva 01/10

MONTERINGSANVISNING. Murspis Bryssel. för insats Dovre 2175CB3. Utgåva 01/10 MONTERINGSANVISNING Murspis Bryssel för insats Dovre 2175CB3 Utgåva 01/10 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Dovre 2100/2100 panorama CB 1/CB 2/CB 3

Dovre 2100/2100 panorama CB 1/CB 2/CB 3 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 2100/2100 panorama CB 1/CB 2/CB 3 Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar

Läs mer

Installationsanvisning. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411942 IAV 9837-3. Contura C250 LEK-97

Installationsanvisning. 1995-05 - 20 utg. 1. Art. nr 411942 IAV 9837-3. Contura C250 LEK-97 -97 Installationsanvisning 1995-05 - 20 utg. 1 Art. nr 411942 IAV 9837-3 Contura C250 Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura familjen och hoppas att Du får mycket glädje av Din C 250.

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2200 CB, CGL. Avser installation som kassett och insats för frimurning. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2200 CB, CGL. Avser installation som kassett och insats för frimurning. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2200 CB, CGL Avser installation som kassett och insats för frimurning Utgåva 01/06 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering.

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2180. Utgåva 01/08

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 2180. Utgåva 01/08 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 2180 2180CBS 2180CBGD Utgåva 01/08 2180 CB Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Utgåva 01.2004. Camina 700. Monterings- och skötselanvisning. Denna anvisning gäller även som typoch miljögodkännande handling.

Utgåva 01.2004. Camina 700. Monterings- och skötselanvisning. Denna anvisning gäller även som typoch miljögodkännande handling. Utgåva 01.2004 Camina 700 Monterings- och skötselanvisning Denna anvisning gäller även som typoch miljögodkännande handling. Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -skorsten

Läs mer

Utgåva 1.2006vitaEW. Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande handling. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd.

Utgåva 1.2006vitaEW. Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande handling. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. w w w. c a m i n a. s e Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande handling. Utgåva 1.2006vitaEW Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Vita Gratulerar till ditt val av en kamin

Läs mer

Dovre övralid murspis

Dovre övralid murspis Utgåva 01.2001 Dovre övralid murspis Monterings- och skötselanvisning Förberedelse Tillverkarförsäkran Tillverkan av denna produkt har skett i enlighet med produktens typgodkännandehandling där monterings-

Läs mer

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 2000-09-05. Wärmo Hörnkassett. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 2000-09-05 Wärmo Hörnkassett Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Wärmo Hörnkassett Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten -eldstadsplan

Läs mer

Eldningsinstruktion & Bruksanvisning

Eldningsinstruktion & Bruksanvisning SE NO DE GB FI FR Eldningsinstruktion och bruksanvisning 2 Fyringsinstruksjon og bruksanvisning 7 Heizinstruktionen und Gebrauchsanweisungen 13 Lighting and Maintenance Instructions 19 Käyttö- ja lämmitysohjeet

Läs mer

med skötsel- och eldningsråd Monteringsanvisning Camina Camina 200/300 vi värmer människor vi värmer människor

med skötsel- och eldningsråd Monteringsanvisning Camina Camina 200/300 vi värmer människor vi värmer människor Camina EcoTecAB vi värmer människor Camina EcoTecAB vi värmer människor 200/300 Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Utgåva 02.2004 39 53 01 Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning KOTA-KAMIINA 0050 SE Monterings- och bruksanvisning KOTA-KAMIINA 0050 Vi gratulerar till ett lyckat val och tackar för förtroendet till Kotaprodukter. Läs noggrant genom

Läs mer

med skötsel- och eldningsråd Monteringsanvisning Camina EcoTecAB vi värmer människor

med skötsel- och eldningsråd Monteringsanvisning Camina EcoTecAB vi värmer människor Camina EcoTecAB vi värmer människor Aspen 1920 Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Utgåva 6.2009-07aspen JÅ Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande handling. Gratulerar till

Läs mer

Bruksanvisning. Installation & Läs denna före montering och användning av eldstaden! Camina Art City

Bruksanvisning. Installation & Läs denna före montering och användning av eldstaden! Camina Art City w w w. c a m i n a. s e Utgåva 3.2007cityEW Camina Art City Installation & Bruksanvisning Läs denna före montering och användning av eldstaden! Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande

Läs mer

NSP 54 Gjutjärnskamin

NSP 54 Gjutjärnskamin Installations- och användaranvisning NSP 54 Gjutjärnskamin NSP Brasvärme -funktion och design Bra att veta före installation Egen härd guld värd! Tack för att Du valde en produkt från oss. Den kommer att

Läs mer

Art De Luxe. Art Moderne. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. Art Suprême. Art Grace. Art Pierre

Art De Luxe. Art Moderne. Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd. Art Suprême. Art Grace. Art Pierre Utgåva 3.2006 w w w. c a m i n a. s e Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Art Optimale Art Suprême Art De Luxe Art Grace Art Etage Art Moderne 39 53 03 Denna anvisning gäller även som typoch

Läs mer

med skötsel- och eldningsråd Monteringsanvisning Camina Camina Västanvik vi värmer människor vi värmer människor

med skötsel- och eldningsråd Monteringsanvisning Camina Camina Västanvik vi värmer människor vi värmer människor Camina EcoTecAB vi värmer människor Utgåva 2.2008EWE Camina EcoTecAB vi värmer människor Västanvik Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Denna anvisning gäller även som typ- och miljögodkännande

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM KAKELUGNAR och varför 2 kw är bättre än 10kW

FRÅGOR OCH SVAR OM KAKELUGNAR och varför 2 kw är bättre än 10kW FRÅGOR OCH SVAR OM KAKELUGNAR och varför 2 kw är bättre än 10kW PASSAR MIN BOSTAD FÖR EN KAKELUGN? Vad väger en kakelugn? Från 1300 kg. Hur dimensionerar jag grunden så den håller? En vanlig betongplatta

Läs mer

MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI

MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI MONTERINGS-, BRUKS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR BAS- TUUGNAR KOTA LUOSTO, LUOSTO VS OCH KOTA INARI 1. TEKNISKA DATA Kota Luosto Kota Luosto VS Kota Inari 1.1 Mått höjd (mm) 750 +/- 15 750 +/- 15 765 +/- 15

Läs mer

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya Classic kassett insats! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Monteringsanvisning för Oscar 3 & 4 Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat

Läs mer

K21. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

K21. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion K21 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING SPRÄNGSKISS...2 ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 FÖRBEREDELSER...5-6 MONTERINGSANVISNING...6-9 SKÖTSEL-ELDNINGSINSTRUKTION...10-11

Läs mer

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0)

SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) SAFEBLOCK E Monteringsvägledning för Ø150 / Ø180 / Ø200 T450-N1-D-3-G(0) Tack för att Ni valde Safeblock E Denna monteringsinstruktion är sk "tillhörande handling" för besiktningsmannen och skall finnas

Läs mer

5 enkla steg. - så här tänder du upp

5 enkla steg. - så här tänder du upp 5 enkla steg - så här tänder du upp Otillräckligt skorstensdrag leder vanligtvis till problem Problem att tända brasan Röknedslag i rummet Sotade glas i braskaminen Elden slocknar Sot och röklukt från

Läs mer

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Camina Art Paris Bioetanolkamin Utgåva 1.2016 Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Innehållsförteckning Allmänt Mottagning av gods Kontrollera att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Undersök

Läs mer

Camina. Utgåva 1.2008. vi värmer människor. Camina. med skötsel- och eldningsråd. vi värmer människor. Monteringsanvisning. 4000k.

Camina. Utgåva 1.2008. vi värmer människor. Camina. med skötsel- och eldningsråd. vi värmer människor. Monteringsanvisning. 4000k. Camina EcoTecAB vi värmer människor Utgåva 1.2008 Camina EcoTecAB vi värmer människor 4000k 4000i Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Gratulerar till ditt val av en produkt från Camina EcoTec

Läs mer

Utgåva 01.2014. Camina 700. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 01.2014. Camina 700. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 01.2014 Camina 700 Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3 -tillverkarförsäkran -allmänt -skorsten -avstånd till brännbart -bärande underlag -eldstadsplan -förbränningsluft

Läs mer

Utgåva 1 2014. Wärmo Exklusiv. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva 1 2014. Wärmo Exklusiv. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 1 2014 Wärmo Exklusiv Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Wärmo Exklusiv Förberedelser...sid 3 -prestandadeklaration -lokala Bestämmelser -bygganmälan -allmänt -leveransinnehåll

Läs mer

K10. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

K10. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion K10 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING SPRÄNGSKISS...2 ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 FÖRBEREDELSER...5-6 MONTERINGSANVISNING...6-9 SKÖTSEL-ELDNINGSINSTRUKTION...10-11

Läs mer

Attityd 200. Insats. Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 200. Utgåva 11/01

Attityd 200. Insats. Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 200. Utgåva 11/01 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Attityd 200 Insats Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 200. Utgåva 11/01 Märkning Märkning Insatsen är från fabrik märkt

Läs mer

Minette Hörn. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

Minette Hörn. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion Minette Hörn Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion VIKTIGA PUNKTER 1. Beträffande byggnadslov, tala med Byggnadsnämnden i Er kommun. 2. Kontakta gärna skorstensfejarmästaren före installationen.

Läs mer

K700. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

K700. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion K700 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Eldstadsplan Tillförsel

Läs mer

Attityd 200. Braskamin. Utgåva 08 /01

Attityd 200. Braskamin. Utgåva 08 /01 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Attityd 200 Braskamin Utgåva 08 /01 Allmänna råd Eldnings- och skötselråd I en särskild anvisning för Attityd 200 insats finns utförliga eldnings- och skötselråd för

Läs mer

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Camina Art Milou Art Julie Art Xavier Art Suprême Art Mystica Art Etage Art Grace Art Pierre Art Sahara Art Moderne Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Utgåva 2.2013 Innehållsförteckning Allmänt

Läs mer

Utgåva 1.2013. med skötsel- och eldningsråd. Monteringsanvisning. 4000k. 4000i

Utgåva 1.2013. med skötsel- och eldningsråd. Monteringsanvisning. 4000k. 4000i Monteringsanvisning Utgåva 1.2013 4000k 4000i med skötsel- och eldningsråd Innehållsförteckning Gratulerar till ditt val av en produkt från Camina Vi tackar för förtroendet! Ditt val av kamin har säkert

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

K800. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

K800. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion K800 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Eldstadsplan Tillförsel

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Vintage 50-35 - 30. Utgåva 01/10

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Vintage 50-35 - 30. Utgåva 01/10 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Vintage 50-35 - 30 Utgåva 01/10 Vintage 50 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat för att bära kaminens (och skorstenens)

Läs mer

Universal Max. Information & Installationsanvisning

Universal Max. Information & Installationsanvisning Universal Max Information & Installationsanvisning INFORMATION OM INSTALLATION OCH ANVÄNDANDE 1. Skorstenens diameter samt höjd skall överensstämma med kraven som eldstaden den anslutits till kräver. 2.

Läs mer

Gratulerar till ny täljstenskamin!

Gratulerar till ny täljstenskamin! Gratulerar till ny täljstenskamin! Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas. Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat för att bära kaminens (och skorstenens)

Läs mer

Eldningsinstruktion och bruksanvisning Cronspisen 100, 200, 500 SE NO

Eldningsinstruktion och bruksanvisning Cronspisen 100, 200, 500 SE NO Eldningsinstruktion och bruksanvisning Cronspisen 100, 200, 500 BAV SE-EX 0611-1 511507 SE NO DE GB FI Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Cronspisen 100, 200,500 2 Fyringsinstruksjon og bruksanvisning

Läs mer

Dovre övralid murspis

Dovre övralid murspis Utgåva 01.2001 Dovre övralid murspis Monterings- och skötselanvisning Förberedelse Tillverkarförsäkran Tillverkan av denna produkt har skett i enlighet med produktens typgodkännandehandling där monterings-

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Lotus Prio. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Lotus Prio. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Lotus Prio Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Eldningsinstruktion C 600

Eldningsinstruktion C 600 SE DE NO DK IT FR NL GB FI Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 5 Fyringsinstruksjon 8 Fyringsvejledning 11 Istruzioni per l accensione 14 Instructions d allumage 17 Stookinstructies 20 Lighting Instructions

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning -95 Installationsanvisning 1995-05 - 20 utg. 1 IAV SE 0043-3 411548 Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura familjen och hoppas att Du får mycket glädje av Din Vivaldi. Vi tror oss

Läs mer

Bruksanvisning EuroFire mod 2020-2024.

Bruksanvisning EuroFire mod 2020-2024. 1(6) Rev 1 Bruksanvisning EuroFire mod 2020-2024. Tack för att ni valde en EuroFire Kamin som värmekälla i ert hem, vi hoppas att ni skall få mycket glädje av detta val. Var vänlig och förvara dessa informationsblad

Läs mer

Attityd 100. Insats M O N T E R I N G S A N V I S N I N G. Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 100.

Attityd 100. Insats M O N T E R I N G S A N V I S N I N G. Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 100. M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Attityd 100 Insats Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 100. Utgåva 07/01 Certifikat TYPE:...100 INTERMITTENT BURNING:...

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

K1100. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

K1100. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion K1100 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT...3 VIKTIGA PUNKTER...3 FÖRUTSÄTTNINGAR...4 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Eldstadsplan Tillförsel

Läs mer

Westbo Classic. Utgåva 2014-11

Westbo Classic. Utgåva 2014-11 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Westbo Classic Utgåva 2014-11 Allmänna råd Eldnings- och skötselråd Se särskilt avsnitt i denna anvisning. Uppackning När du tar emot godset är det viktigt att du

Läs mer

Installation och bruksanvisning Eldarado

Installation och bruksanvisning Eldarado Installation och bruksanvisning Eldarado Vi gratulerar till ert val av Eldarado som värmekälla i ert hem och vi hoppas att den skall bringa er mycket värme, nytta och glädje. Var vänlig och förvara dessa

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 2 DE Installationsanleitung 17 FR Guide d installation 33 GB IT NL Installation instruction 49 Istruzioni di montaggio 65 Installatie instructies 81 Installationsanvisning C 635

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Lotus M M1 M2 M3. Utgåva 01/07

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Lotus M M1 M2 M3. Utgåva 01/07 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Lotus M M1 M2 M3 M4 Utgåva 01/07 Allmänt Lotus M Allmänna råd/anslutning murad skorsten Anslutning murad skorsten Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Lighting Instructions

Lighting Instructions SE DE NO FR GB DK FI IT NL Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 5 Fyringsinstruksjon 9 Instructions d allumage 13 Lighting Instructions 17 Fyringsvejledning 21 Lämmitysohjeet 25 Istruzioni per l accensione

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 4600-4640 4650-4660 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com 1 Lycka till med Er nya Morsø kamin. Morsø har tillverkat

Läs mer

För att få ut det mesta möjliga av din köksspis ska den vara:

För att få ut det mesta möjliga av din köksspis ska den vara: 1 Bäste Viking kund Vi vill börja med att gratulera er för att ni har blivit lycklig ägare till Sveriges mest sålda vedspis, Viking 30. Er Nya Viking 30 är både en tidlös och effektiv värmekälla med mer

Läs mer

Att elda på rätt sätt

Att elda på rätt sätt DE NO FR GB DK FI IT NL 2 Heizinstruktionen 5 Fyringsinstruksjon 8 Instructions d allumage 11 Lighting Instructions 14 Fyringsvejledning 17 Lämmitysohjeet 20 Istruzioni per l accensione 23 Stookinstructies

Läs mer

Monteringsvägledning och Eldningsinstruktion. Braskamin. Aduro 3. Läs monteringsvägledning och eldningsinstruktion innan kaminen tas i bruk.

Monteringsvägledning och Eldningsinstruktion. Braskamin. Aduro 3. Läs monteringsvägledning och eldningsinstruktion innan kaminen tas i bruk. Monteringsvägledning och Eldningsinstruktion Braskamin Aduro 3 Läs monteringsvägledning och eldningsinstruktion innan kaminen tas i bruk. Aduro A/S. www.aduro.dk - 1 - 1. Monteringsvägledning 1.1 Generellt

Läs mer

Montage- och skötselanvisning. Värme i sin vackraste form www.nlbvi.se. Savoy

Montage- och skötselanvisning. Värme i sin vackraste form www.nlbvi.se. Savoy Montage- och skötselanvisning Värme i sin vackraste form www.nlbvi.se Savoy Savoy - Allmänt Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

För att få ut det mesta möjliga av din köksspis ska den vara: 1. Rätt monterad 2. Rätt eldad 3. Rätt skött

För att få ut det mesta möjliga av din köksspis ska den vara: 1. Rätt monterad 2. Rätt eldad 3. Rätt skött 1 Bäste Vedspiskund Vi vill börja med att gratulera er för att ni har blivit lycklig ägare till en nytillverkad och svensktillverkad vedspis, Smålandsspis Nr:28. Er nya vedspis är både en tidlös och effektiv

Läs mer

Utgåva Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning

Utgåva Wärmo Rak. Monterings- och skötselanvisning Utgåva 1 2014 Wärmo Rak Monterings- och skötselanvisning Innehållsförteckning Förberedelser...sid 3 -prestandadeklaration -lokala bestämmelser -bygganmälan -allmänt -leveransinnehåll -tillval -skorsten

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning 1440 TYPGODK.NR. 4311/89 MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Välkommen i Morsö-familjen Morsö fabriken ligger på

Läs mer

Cronspisen Rectangular Model. Installation Instructions

Cronspisen Rectangular Model. Installation Instructions Installation Instructions 611022 IAV SE/EX 0419-3 SE NO DE GB FI Installationsanvisning 2 Installasjonsanvisning 32 Installationsanleitung 64 Installation Instructions 96 Asennusohjeet 128 Cronspisen Rectangular

Läs mer

SE DE NO DK IT FR NL GB FI

SE DE NO DK IT FR NL GB FI LEK BAV SE/EX 0841-3 511299 SE DE NO DK IT FR NL GB FI Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Handöl 20-serien 2 Heizinstruktionen und Gebrauchsanweisungen für Kaminöfen von Handöl 20 5 Fyringsinstruksjon

Läs mer

Montering och bruksanvisning. PVC fönster

Montering och bruksanvisning. PVC fönster Montering och bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Drevisolering, alternativt fogskum Leverans och lagring

Läs mer

Montage- & Skötselanvisning

Montage- & Skötselanvisning Montage- & Skötselanvisning Tisa Konstruktion HB Utgåva 1.2009SF Kära kund Tisa Konstruktion vill erbjuda våra kunder kvalitativa och funktionella produkter med en tidlös design. Vi, på Tisa Konstruktion,

Läs mer