Utgåva Monterings- och skötselanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgåva 01.2004. Monterings- och skötselanvisning"

Transkript

1 Utgåva Monterings- och skötselanvisning

2

3 Innehållsförteckning Ge akt på att vissa delar av eldstaden blir mycket varma under eldning, vidtag nödvändiga åtgärder om barn befinner sig i närheten, tänk även på att minsta avstånd till brännbar inredning är 1000 mm från eldstadens front. Förberedelser... sid 4 -tillverkarförsäkran -allmänt -skorsten -rökkanalsdimension -skorstenshöjd -avstånd till brännbarvägg -bärande underlag -eldstadsplan -förbränningsluft Montageföljd... sid 5 Fundament...sid 6 -hörnplacering -mot rakvägg -torpargrund -bjälklag av betong -mått för toppanslutning Montering... sid toppanslutning -princip för bakanslutning Bruksanvisning och eldningsråd... sid hur man startar en kakelugn -bränsle -innan du tänder brasan -att tända brasan -vedinlägg -efter eldningen -sotning -fläkt -underhållning av din ugn -frågor och tips Typ- och miljögodkännande... sid Garanti... sid 16 3

4 Förberedelse Tillverkarförsäkran Tillverkning av denna produkt har skett i enlighet med produktens typgodkännandehandling där monterings- och skötselanvisningen ingår som en tillhörande handling. Allmänt Innan du gör en nyinstallation av en eldstad och skorsten inom stadsplanelagt område måste en Bygganmälan göras. Vänd dig till byggnadskontoret i din kommun för närmare anvisning. Efter installationen ska alltid Skorstensfejarmästaren besiktiga installationen innan du får börja elda, detta gäller oavsett om du installerat till en befintlig eller ny skorsten. Läs igenom monteringsanvisningen noggrant innan du påbörjar installationen. Godsmottagning Kontrollera att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Undersök att godset ej är transportskadat. OBS! Tansportskador ska anmälas till transportbolaget. Se anvisningar på fraktsedeln. OBS! Förvara ingående material i ett torrt och uppvärmt utrymme, >+4 C. Skorsten Vid toppanslutning är våra kakelugnar förberedda för anslutning till lätt stålskorsten och tung modulskorsten. Följ noggrant skorstensleverantörens monteringsanvisning. Om du avser att installera Din kakelugn till en befintlig skorsten bör du låta Skorstensfejarmästaren kontrollera rökkanalen innan så att den går att använda. Kakelugnen får anslutas till skorsten godkänd för 350 rökgastemperatur. Rökkanaldimension Till kakelugnen krävs en rökkanal med innerdiameter av minimum Ø 150 mm vid en rökkanalshöjd om 3 m. Vid en rökkanalshöjd om 4 m, Ø 125 mm. Lägsta rekommenderade rökkanalshöjd vid toppmonterad skorsten är 3 m. Rökkanalshöjden räknas från toppen av stommen. Skorstenens höjd över tak skall vara 1 m över husets högsta punkt. För skorstenar högre än 1,2 m vid uppstigningsstället erfordras stege eller plattform. När uppstigningshöjden överstiger 2 m erfordras arbetsplan monterat på stegen samt stag. Avstånd till brännbar vägg Den brännbara väggen bakom kakelugnen måste beklädas med en tändskyddande beklädnad, t.ex. masterboard (enkel skiva). Minsta avstånd mellan kakelugn och den tändskyddande beklädnaden är 50 mm. Vid hörnmontage och till sidovägg skall det vinkelräta avståndet glas-sidovägg vara minst 400 mm. Som tillval finns en strålningplåt bak. Vid användandet av en strålningplåt ska avståndet mellen ugn och brännbarvägg vara 70 mm då strålningskyddet bygger 20 mm, se illustration Vid placering utmed vägg på sidan 4. Bärande underlag Kakelugnen är en tung konstruktion som kräver ett gjutet fundament. För lastfördelning och snabbare fundamentsmontering finns som tillbehör en plåt, 3 mm tjock, 420x675 mm. Plåten beställes separat. Eldstadsplan För att skydda golvet skall du ha ett eldstadsplan. Det skall vara så stort att avståndet framför lucköppningen till brännbart material skall vara minst 300 mm. Eldstadsplanet kan vara av plåt, tegel, betong, marmor eller dylikt. Eldstadsplan i svartlackerad plåt alternativt mässing finns som tillval. Förbränningsluft I nya, täta hus och framförallt hus med mekanisk frånluft är det viktigt att tilluften till förbränningen leds direkt in i eldstaden. På kakelugnen sitter därför en anslutning under eldstaden, Ø 100 mm, som du kan koppla direkt till uteluften. Du kan också ta in luft till rummet via en ytterväggsventil. Ventilen placeras så nära spisen som möjligt. Den ska kunna stängas när du inte eldar. Läs noggrant bruksanvisningen innan du tar din eldstad i bruk och glöm inte att installationen först skall godkännas av Skorstensfejarmästaren. Typgodkännandebevis 0109/95 Skorstenshöjd 4

5 Montageföljd Bildserien visar steg för steg arbetsföljden vid installation av en kakelugn från Camina. I bildserien finns hänvisningar till mer utförlig information med arbetsbeskrivning. Om du har köpt en annan kakelugn än den i bildserien kan du ändå följa anvisningen då du i princip sätter upp kakelugnarna på samma sätt. Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen. 1. Kakelugnen är en tung konstruktion som kräver ett gjutet fundament. Kakelugnen kan förses med tilluft utifrån, se bild 32. Om du skall montera din kakelugn med toppmonterad skorsten måste du kontrollera att inga takstolar eller balkar är i vägen. Mått för fundamentet, anslutning tilluft och avstånd till vägg hittar du på sid Om du har en brännbar vägg bakom kakelugnen måste den kläs med en tändskyddande beklädnad, t.ex. masterboard, minerit eller likvärdigt. Skivan kan du sedan som på bilden måla med en strukturfärg för att efterlikna en murstock. Skivans bredd ska minimum vara lika med ugnens baksida. Tillval finns i form av en strålskyddsplåt att hänga på ugnens baksida. Vid användande av strålskydd behövs ingen tändskyddande beklädnad på väggen. Se separat anvisning! 3. Lyft stommen på plats och centrera den på fundamentet. Stommen är anpassad för att kunna hanteras med pirra, tegelkärra. Extra lyftjärn är monterade på stommens baksida, i öppningen mot golv. Justera avståndet till vägg och kontrollera att den är i lod, justera med medföljande brickor. Stommen skall stå stabilt utan att gunga. VIKTIGT! För att undvika risk för läckage av vatten från gjutmassan rekommenderar vi att fundament och omgivande golv täcks med plast. 4. Använd medföljande plåt för att täcka för rökgångarna innanför ytterfacken. Bocka till de främre kanterna enligt bild 6. Stommen skall fyllas med en gjutmassa bestående av sand, cement och leca, se bild 5, blanda enligt anvisning. Vik ner de främre hörnen så ligger plåten bättre på plats. 5

6 Fundament Mät och markera för ett hål på 430 x 680 mm. Såga bort golv, isolering och trossbotten. OBS! Kapa ej bjälkar. Vid betongplatta med överisolering, reglar eller flytande golv sågas golv, ev. reglar och isolering bort. Vid hörnplacering Vid placering utmed vägg Torpargrund *OBS! Med strålningsplåt bak ska avståndet till brännbarvägg vara 70 mm, då strålningsplåten bygger 20 mm. Plåten är tillval! * Bjälklag av betong Lägg ut en betongbädd på en tjocklek av mm över fast mark. Mura upp ett lager med Siporex eller Lecas över betongbädden. Mura upp till en höjd någon cm under önskad golvyta med Siporex eller likvärdigt material. Lägg sedan på puts jämt med önskad golvyta Vid bjälklag av betong med överisolering fylls den utsågade öppningen med Siporex eller likvärdigt material, efter detta läggs en puts jämt med överkant golv. Mått för toppanslutning av kakelugn Lodstopp Toppsten 2 Toppsten 1 Silvia Rektangulär kakelugn Rektangulär kakelugn med sidostycken Vid placering av Silvia mot rak vägg är måttskissen ovan visad med anpassning, kapning av kakel i linje med stommens baksida. Kapning, justering av kakel görs vid montering. Kakelsatsen är vid leverans anpassad med påbyggnadsmöjlighet till helt rund form, för fristående placering. Vid hörnmontering görs normalt ingen kapning. 6

7 5. Gjutmassan består av tre komponenter sand: cement och leca. Blanda två och en halv (2,5) säckar sand med en (1) säck cement och 1/5 av leca-säcken. Använd l vatten per blandning. Cement SERPO 224 är avsedd för murning av anslutningen. 6. Häll upp lite cementblandning i taget på täckplåten och för ner i ytterfacken. Påbörjad fyllning måste slutföras i en följd. 7. Knacka med jämna mellanrum på stommens yttersidor och front med en gummiklubba så att fyllningen sjunker ihop och packas. Vid dovt ljud är det fullt. Hyllan är försedd med två lufthål för att underlätta packningen. Använd en träribba till att stöta ner cementblandningen med. 8. Avsluta med att jämna till ytan som skall vara i liv med stommen. Se till att spjällaxeln går fri. Ta bort täckplåten. Om modell med extra sidor, Madeleine, Viktoria eller Kristina ska installeras, ska extra sidor monteras i detta läge. Ställ sidorna på plats och märk på stommen var hål ska borras. Borra med medföljande borr Ø 5,2 och skruva fast sidorna. Täta de övre hålen med t.ex. tejp och fyll sidorna med massa. Vid montering av Madeleine och Viktoria avslutas fyllningen med att plåtlock läggs i gjutmassan, detta för att möjliggöra montering av kakel. 9. Lägg ut ett jämnt skikt (SERPO) murbruk på fyllningen, kan göras vått i vått. Lägg dit första toppstenen, centrera den och knacka fast den med gummiklubban. Kontrollera att spjället går fritt och är rent från bruk. Borsta alla fogar med en blöt pensel för att få absolut tätt. 10. Om du skall toppansluta din kakelugn ska en andra toppsten monteras. Förbered på samma sätt som första toppstenen med att lägga ut ett jämnt skikt murbruk (SERPO). 11. Centrera toppsten nr 2 mot håltagning för skorsten och knacka fast den med gummiklubban. Borsta fogarna med en blöt pensel. Observera att de kapade hörnen och anslutningshålet skall vara mot väggen och att lodstoppet skall vara nedåt. 12. Om en blockskorsten används skall förskjutningsplattan användas (den runda betongringen). Följ sedan skorstensleverantörens anvisningar. Vi rekommenderar att vänta en dag före montering av blockskorsten. 7

8 13. För anslutning till stålskorsten används normalt en anslutningsstos. Stryk ett tunt lager pannkitt på stosen och för ner den i toppstenen. OBS! Stosen ingår i skorstensleveransen, anges vid beställning. 14. Montera stålskorstenen enligt skorstensleverantörens anvisningar. 15. Innan förhöjningsplåten monteras ska normalt installationen besiktigas av Skorstensfejarmästaren. Innan besiktning skall luckfronten monteras, se bild 29. Rådgör med Skorstensfejarmästaren om lämplig monteringsnivå. Efter besiktning av skorstensanslutning popnitas förhöjningsplåten fast med medföljande nitar. OBS! Försänk hålen före nitning med hålförsänkare alt. med borr Ø 8-10 mm, så att nithuvudet lättare döljs vid spackling. Vid kaklad variant är försänkning ej nödvändig. Demontera luckfronten igen efter besiktningen. 16. Om du skall sätta kakel, gå vidare till bild 29. Dekorationen i fotsims och hylla, under (bild 17) och över (bild 18) eldstaden limmas fast med medföljande silicon. Se till att de monteras i våg. 17. Skruva fast stödvinklar för fotsims och montera denna med silikon. Montera den inte för högt så att luckfronten inte går att montera. Kontrollera detta och att fotsimsen är i våg. OBS! Stödvinklar är endast stöd vid montering och tas bort när limning är klar, före målning. 18. Montera hyllan, fäst den med silikon och kontrollera att den ligger i våg. 8

9 Princip för bakanslutning 19. Vid bakanslutning ska anslutningsröret mynna ut vid bakkant rökkanal på ugnen. Anslutningsrör, Ø 150 mm, och inmurningsstos ingår ej i leverans, men finns som tillval. Inmurningsstosen muras fast i skorstenen och anslutningsröret drevas fast i stosen. H = håltagning murstock, min 2085 mm mm vid sänkt utförande. 20. Mura fast två stenar på högkant enligt skiss, ingår i stensats för bakanslutning. 21. Täta, mura med hjälp av bruk och stenflis fast anslutningsröret mellan stenarna. Kontrollera så att det blir tätt. 22. Kontrollera med överplåten att sotstosen kommer rätt och mura dit den. Sotstosen skall sticka ut ca. 10 mm genom överplåten. Om ugnen skall beklädas med kakel ökas måttet till ca. 30 mm. Lägsta avstånd från lockets ovansida till brännbart tak är 150 mm. Om 150 mm ej erhålles ska ovansidan isoleras med mineralullsmatta med min. 50 mm luftavstånd. Kontrollera med Skorstensfejarmästaren vid oklarheter. 23. Mura dit locket och pensla i alla skarvar med en blöt pensel. I detta skede skall installationen besiktigas av Skorstensfejarmästaren innan monteringen fullföljs. Efter besiktingen monteras överplåten, plåten popnitas fast i alla befintliga hål. 9

10 24. Om du önskar nisch, limma dit den med silicon, kontrollera att den är centrerad. 25. Spackla skarven mellan överplåt och stomme med medföljande spackel. 26. Lyft kronan på plats, fäst den med silicon. Kontrollera att den är centrerad. 27. Kakelugnen är färdig att ytbehandlas. 10

11 28. Vid rustiik modell målas stommen med exempelvis dekorputs, enklast är att använda en grov pensel. För bästa målningsresultat ska du vänta tills kakelugnen är torr. En nyuppsatt kakelugn innehåller liter vatten som skall torka ut och detta tar 3-4 veckor. Elda kakelugnen torr innan du målar den. Vanligtvis målas ugnen med dekorputs, t ex Nordsjö Santex M. Du kan bättringsmåla med vanlig helmatt vattenbaserad latexfärg, t ex Nordsjö Bindoplast glans Skruva fast eldstadsfronten med medföljande 4+2 skruvar, de 2 korta skruvarna, L 20 mm, monteras i de nedre fästhålen. Hålen i underkant på fronten täcks med bipackade täckbrickor. Viktigt! Före montering av front, kontrollera att tätningslisten på stommen sitter på plats i spåret och att den är hel. Kontrollera också att tätningen på konvektionsrören, fyrkantsrören i överkant på eldstaden, sitter på plats och är hel. Efter montering av front kontrollera att fronten och konvektionsrören tätar, och att tätningen är sammanpressad. Anvisning för kapning. 30. Axeln till uteluftsspjället monteras i efterhand. Axeln skall sticka ut minimum 25 mm i inskjutet (stängt) läge. Lås axeln med låsskruven. Till rustik modell (putsad yta) kapas axeln vid anvisningen. 31. Kaklet fästes med silicon mot stommen. Följ separat anvisning som följer med kakelsatsen. 32. Använd en flexibel metallslang med en diameter av 80 mm för att ansluta uteluften direkt till eldstaden. Isolera röret med 30 mm kondensisolering. Sats för anslutning av uteluft finns som tillval. 33. Fläkten, som är tillval, monteras enligt särskild anvisning. 11

12 Bruks- och skötselanvisning Hur man eldar en kakelugn Hur startar man kakelugnen Gamla tidens kakelugnar skulle stå och torka i flera månader efter montering. Svenska Kakelugnar kan eldas försiktigt redan efter 14 dagars torkning! Den första månaden ska ugnen eldas försiktigt och ej med för stora brasor. Det är också en stor fördel om ugnen har en jämn temperatur vilket innebär att man den första månaden eldar ofta med mindre ved. Detta görs för att få en så jämn torkning som möjligt. Fortsätt att elda försiktigt de 2 första månaderna, med max 2, 5 kg vedmängd. När ugnen torkat ordenligt kan eldningen ökas. Kakelugnens funktion bygger på två ordentliga eldningar, 1-2 vedinlägg, per dygn. Vid rätt eldning får du jämn och komfortabel värme. Naturligtvis är det alltid värmebehovet som främst styr hur ugnen nyttjas. Bränsle Svenska Kakelugnar kan eldas med alla sorters ved, både lövved som björk, bok, ek, al etc och barrved som fur och gran. Även förädlade bränslen som briketter är lämpligt. Energivärdet varierar hos olika träslag, högre densitet är lika med högre energivärde. Nyhuggen ved innehåller ca 50% vatten. Veden ska alltid torka så att fukthalten är under 20%, då den är klar att användas. Om veden har en högre fukthalt går en stor del av vedens energiinnehåll åt att koka bort vattnet. Om man eldar med fuktig ved blir förbränningen dålig, sot och tjärbeläggning bildas i eldstad och skorsten. Detta ger också sotiga glas och ökar risken för skorstensbrand. Lämpligt sätt att säkerställa att man har torr ved är att veden avverkas på vintern och under våren-sommaren lagras fritt luftat under regnskydd. Låt aldrig regnskyddet täcka veden ned mot marken, då detta hindrar veden från att torka. Ett bra sätt är att alltid förvara en mindre mängd ved inomhus före användning, gärna i närheten av ugnen, då detta gör att ytfukten i veden hinner avdunsta. Varning! Det är förbjudet att elda tryckimpregnerat, målat eller limmat trä, plast eller behandlat papper typ färgbroschyrer. När dessa förbränns utvecklar de ämnen som är skadliga för ugnen och miljön. De kan också angripa stål och murning i skorstenen. Innan du tänder brasan Viktigt! Se till att det är luftbalans i rummet när du tänder ugnen. Ta för vana att alltid tillföra luft via ett gläntat fönster eller dörr. Tänk också på att inte ha köksfläkten på maxläge när du tänder. Öppna rostertallriken, drag reglagearmen utåt, och raka ner askan i asklådan och töm den. För att snabbt få en glödbädd är det bra om du lämnar ett tunt lager av aska och förkolnade bitar på gjutjärnsbotten. Rostertallriken ska vara stängd under eldning. VIKTIGT! Se till att det inte finns någon glöd kvar i askan. Töm aldrig aska i brännbara kärl och förvara den minst ett dygn innan du kastar den. Aska är bra som gödningsmedel för trädgårdslandet. Att tända brasan När du tänder upp kakelugnen ska alltid det övre rökgasspjället vara helt öppet. Spället regleras genom att dra och samtidigt vrida. Spjället har tre lägen, se nedan. Stängt Utdraget med spjällhantaget i horisonttalläge Halvöppet Mellanläge med spjällhantaget i 45 graders läge. Öppet Inskjutet med spjällhantaget i lodläge. Det undre spjället som reglerar förbränningsluften till ugnen ska alltid vara helt öppet vid tändning. Spjället är öppet i utdraget läge och stängt i inskjutet läge. För att optimera förbränningseffektiviteten är samtliga Svenska Kakelugnar försedda med sekundärlufttillförsel. Denna luft tillförs förbränningen via en speciell s.k. dysa som sitter placerad på ryggen ovanför den eldfasta infodringen. Denna luft är ej reglerbar och säkerställer att pyreldning inte uppstår. Om kakelugnen inte varit eldad på en lägre tid kan tidningspapper tändas på och hållas upp inuti kakelugnen för att bättra på draget. Börja med ca 2,5 kg finkluven upptändningsved, och använd tändpapper eller hopskrynklat tidningspapper att tända med. Veden travas liggande mot eldstadens rygg. Låt luckan stå på glänt ca minuter till att elden tagit sig ordentligt. Då förvärmer du också glasen och undviker sotbeläggning 12

13 Vedinlägg Vedinlägg görs när man erhållit en ordentlig glödbädd. Öppna luckan långsamt så undviks inrykning. Raka ihop glöden och stapla veden med ett litet mellanrum mellan vedträden för att få en bra luftinblandning. Lämplig vedmängd är ca 3 kg. Rökgasspjäll och förbrännings- luftspjäll bör vara helt öppna vid eldning. Undvik övereldning, den mesta värmen går då upp i skorstenen, det vi kallar elda för kråkorna och du riskerar även ugnens livslängd. Fyll inte på ved så länge det brinner bra i ugnen. Efter eldningen När glöden slocknat stänger du rökgas- och förbränningsluftspjället så att värmelagringstiden förlängs. Sotning Sotning av ugnen och skorstenskanaler bör utföras 1 gång per år. Detta utförs normalt av skorstensfejare. Sotning, borstning och dammsugning av eldstad och kanaler genom att demontera de båda plattorna av vermeculit som är placerade centralt över eldstaden, se principskiss. Hantera plattorna försiktigt. Vid anslutning bakåt sotas anslutningskanalen genom den övre sotluckan. Om en skorstensbrand uppstår eller befaras skall rökgas- förbränningsluftspjäll och luckan stängas. Kontakta brandkåren för släckning. Efter en skorstensbrand ska alltid skorstenen besiktas av skorstensfejarmästaren Fläkt, tillval Fläktens funktion är att ge snabb direktvärme och öka värmespridningen i huset. Ju längre tid fläkten går desto mer sprids värmen i huset. Fläkten kan vara i drift under längre tidsperioder även om brasan har slocknat. Den hjälper då till att sprida ugnens lagringsvärme. Om du inte har behov av en snabb värmespridning eller om planlösning är öppen kan ugnen naturligtvis med fördel eldas utan fläkt. Underhåll av din ugn Glasen kan bli sotiga även när ugnen eldas med torr ved. Rengör man regelbundet är det tillräckligt att torka med ett torrt papper. Vid grövre sotbeläggning är det lämpligt att använda rengöringsmedel eller speciellt sotborttagningsmedel som finns hos din återförsäljare. Använd aldrig medel som innehåller slipmedel då dessa skadar, repar glasen. För ugnen ska brinna på ett riktigt sätt är det viktigt att regelbundet kontrollera att tätningslisten på luck fronten är hel då i annat fall extraluft kan komma in i eldstaden. Roster rengöres ett par gånger per eldningssäsong. Detta och botten rengöres med stålborste. Då det strömmar en stor mängd rumsluft under ugnen, speciellt om fläkt är installerad, kan det samlas damm i utrymmet under ugnen. Rengör, dammsug därför regelbundet under och bakom ugnen. Lossa sockelluckan, alt vid kakelbeklädnad lossa kakelplattan för att komma åt. Är fläkt installerad är det lämpligt att även lossa och rengöra även denna. Kakel rengöres med normala hushållsrengöringsmedel och en mjuk trasa. Kontrollera att fogarna är hela. Komplettera vid behov med ny fogmassa. Den förgyllda alt. målade fronten rengöres med en fuktig trasa, vid behov med lite diskmedel. Använd inte polermedel på de förgyllda delarna. Delar som är placerade i eldstaden, ex gjutjärnsbotten och eldstadsbeklädnaden kan behöva bytas ut. När dessa behöver bytas beror på hur mycket och hur ugnen har nyttjas. Beträffande våra garantiåtagande hänvisar vi till det separata garantibeviset. Frågor och tips Är det något som du undrar över eller har problem med är du självklart välkommen att kontakta din återförsäljare eller oss direkt. Vi hjälper dig till ett optimalt nyttjande av din ugn. Lycka till med eldningen! 13

14

15

16 1. Allmänt En teknisk produkt som kakelugn och skorsten kräver branscherfarenhet och produktkunskap vid installation. Därför bör installation utföras på ett fackmannamässigt sätt. 2. Tillämplighet Nedanstående villkor gäller för den kakelugn med tillbehör som köpeavtalet omfattar. 3. Reklamation 3.1 Inspektera alltid levererade produkter och tillbehör i direkt anslutning till att godset mottages. Kontrollera att sändningen är komplett enligt följesedel och transporthandlingar samt att den inte har några synliga transportskador. Reklamera alltid transportskador till transportören omgående (se punkten Transportskada nedan). 3.2 Reklamera alltid material och fabrikationsfel till säljaren som sålt produkten. Köpet måste alltid kunna styrkas genom uppvisande av inköpskvitto eller faktura. Garanti elden, exempel gjutjärnsbotten, eldstadsinfodring, glas och kakel. Detta gäller även för tillbehör som fläkt och golvplåt. Kaklet är en hantverksprodukt där det ibland förekommer spänningar som kan orsaka mycket små sprickor i glasyren, krackeleringar. Dessa sprickor samt smärre färgskillnader mellan enskilda kakel vilket kan framkallas av bränntekniken, utgör ingen kvalitetsminskning och utgör ingen anledning till reklamation. Mindre rörelse i fogarna mellan kaklen kan förekomma och fogarna kan behöva rengöras eller bättras efter en eldningssäsong. De rustika modellerna behöver ibland målas om för att hållas fräscha. Dessa åtgärder ingår i normal skötsel. 4.6 Garantin omfattar ej fel som beror på följande orsaker. att skötsel eller monteringsinstruktionen inte följts att felaktig montering utförts. överhettning, orsakad av felaktig eller för stor mängd bränsle att ugnen anslutits till skorsten med felaktig dimensionering att ugnen lagrats eller förvarats i fuktig eller ouppvärmd miljö att ugnen misskötts normal förslitning av förbrukningsdetaljer som roster, tätninngslister till dörr etc. 3.3 Inom skälig tid efter det att köparen upptäckt felet skall säljaren kontaktas, normalt 2-3 veckor. Därefter har säljaren rätt att inspektera och inom skälig tid åtgärda felet. 4. Garantivillkor 4.1 Enligt nedanstående vilkor lämnas fem (5) års garanti från leveransdagen, för material- och fabrikationsfel på Camina Svenska Kakelugnar med undantag för fel på de delar som anges under punkterna 4.5 och 4.6. Med leveransdag avses den dag varan lämnas till köparen eller till transportör. 4.2 Material- eller fabrikationsfel som omfattas av denna garant åtager sig Camina AB att utan kostnad för köparen ersätta med nya delar eller reparera. Camina AB avgör tillsammans med tillverkaren lämplig garantiåtgärd med hänsyn till felets art och omfattning. Tillverkaren kan om han finner det nödvändigt, begära att delar av produkten lämnas till säljaren för vidarebefordran till tillverkaren för kontroll eller reparation. 4.3 Om felet inte åtgärdas inom tre (3) månader från det att felet reklamerats äger köparen rätt till ersättningsleverans eller avdrag på köpeskillingen. 5. Ansvarsbegränsning 5.1 Om säljarens eller annans tjänster tas i anspråk utan att Camina AB:s medgivande, kommer köparen att faktureras dessa kostnader. 5.2 Garantitiden förlängs inte genom utbyte eller reparation av delar på produkten. För utbytta delar gäller ingen egen garantitid. 6. Transportskada. Transportskada ska omgående, eller senast sju dagar efter mottagande, reklameras till transportföretaget. Camina AB handlägger inga transportskador. 7. Köparens rättigheter i övrigt. Utöver vad som angivits ovan äger köparen de rättigheter som gäller enligt konsumenträttslig lagstiftning. 8. Tvist. Tvist som gäller tolkning av denna garanti skall parterna i första hand lösa genom en gemensam överenskommelse. Kan man inte komma fram till en lösning som bägge parterna kan acceptera, skall tvisten avgöras av allmän domstol. 4.4 Garantin omfattar inte arbetskostnader och andra omkostnader i samband med utbyte av garantileverans. 4.5 Tolv (12) månaders garanti lämnas på delar som kommer i beröring med Camina AB Box Motala

Monteringsanvisning. med skötsel- och eldningsråd. Utgåva 02.2013

Monteringsanvisning. med skötsel- och eldningsråd. Utgåva 02.2013 Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Utgåva 02.2013 Innehållsförteckning Förberedelser... sid 3-4 -Prestandadeklaration -allmänt -godsmottagning -skorsten -rökkanalsdimension -skorstenshöjd

Läs mer

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01

Skötsel- och Monteringsanvisning. Husqvarna 1827. Köksspis. Utgåva 08/01 Skötsel- och Monteringsanvisning Husqvarna 1827 Köksspis Utgåva 08/01 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering som kommer

Läs mer

Dovre övralid murspis

Dovre övralid murspis Utgåva 01.2001 Dovre övralid murspis Monterings- och skötselanvisning Förberedelse Tillverkarförsäkran Tillverkan av denna produkt har skett i enlighet med produktens typgodkännandehandling där monterings-

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM KAKELUGNAR och varför 2 kw är bättre än 10kW

FRÅGOR OCH SVAR OM KAKELUGNAR och varför 2 kw är bättre än 10kW FRÅGOR OCH SVAR OM KAKELUGNAR och varför 2 kw är bättre än 10kW PASSAR MIN BOSTAD FÖR EN KAKELUGN? Vad väger en kakelugn? Från 1300 kg. Hur dimensionerar jag grunden så den håller? En vanlig betongplatta

Läs mer

Attityd 200. Insats. Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 200. Utgåva 11/01

Attityd 200. Insats. Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 200. Utgåva 11/01 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Attityd 200 Insats Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 200. Utgåva 11/01 Märkning Märkning Insatsen är från fabrik märkt

Läs mer

Minette Hörn. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

Minette Hörn. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion Minette Hörn Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion VIKTIGA PUNKTER 1. Beträffande byggnadslov, tala med Byggnadsnämnden i Er kommun. 2. Kontakta gärna skorstensfejarmästaren före installationen.

Läs mer

Eldningsinstruktion C 600

Eldningsinstruktion C 600 SE DE NO DK IT FR NL GB FI Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 5 Fyringsinstruksjon 8 Fyringsvejledning 11 Istruzioni per l accensione 14 Instructions d allumage 17 Stookinstructies 20 Lighting Instructions

Läs mer

Eldningsinstruktion och bruksanvisning Cronspisen 100, 200, 500 SE NO

Eldningsinstruktion och bruksanvisning Cronspisen 100, 200, 500 SE NO Eldningsinstruktion och bruksanvisning Cronspisen 100, 200, 500 BAV SE-EX 0611-1 511507 SE NO DE GB FI Eldningsinstruktion och bruksanvisning för Cronspisen 100, 200,500 2 Fyringsinstruksjon og bruksanvisning

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Lotus Prio. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Lotus Prio. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Lotus Prio Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Lighting Instructions

Lighting Instructions SE DE NO FR GB DK FI IT NL Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 5 Fyringsinstruksjon 9 Instructions d allumage 13 Lighting Instructions 17 Fyringsvejledning 21 Lämmitysohjeet 25 Istruzioni per l accensione

Läs mer

Attityd 100. Insats M O N T E R I N G S A N V I S N I N G. Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 100.

Attityd 100. Insats M O N T E R I N G S A N V I S N I N G. Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 100. M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Attityd 100 Insats Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 100. Utgåva 07/01 Certifikat TYPE:...100 INTERMITTENT BURNING:...

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Lotus M M1 M2 M3. Utgåva 01/07

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Lotus M M1 M2 M3. Utgåva 01/07 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Lotus M M1 M2 M3 M4 Utgåva 01/07 Allmänt Lotus M Allmänna råd/anslutning murad skorsten Anslutning murad skorsten Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt

Läs mer

Montage- & Skötselanvisning

Montage- & Skötselanvisning Montage- & Skötselanvisning Tisa Konstruktion HB Utgåva 1.2009SF Kära kund Tisa Konstruktion vill erbjuda våra kunder kvalitativa och funktionella produkter med en tidlös design. Vi, på Tisa Konstruktion,

Läs mer

Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd

Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Utgåva 200907 Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Camina Elegance Camina Bellano Camina Futur Camina Quadrant Camina Art Deco www.caminaecotec.se Innehållsförteckning Ge akt på att vissa delar

Läs mer

Attityd 350. Utgåva 2014-12

Attityd 350. Utgåva 2014-12 M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Attityd 350 Utgåva 2014-12 Allmänna råd Eldnings- och skötselråd Se särskilt avsnitt i denna anvisning. Uppackning När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant

Läs mer

med skötsel- och eldningsråd Monteringsanvisning Camina Camina Camina 600/610 vi värmer människor vi värmer människor

med skötsel- och eldningsråd Monteringsanvisning Camina Camina Camina 600/610 vi värmer människor vi värmer människor Camina EcoTecAB vi värmer människor Camina EcoTecAB vi värmer människor Camina 600/610 Monteringsanvisning med skötsel- och eldningsråd Utgåva 01.2004 39 53 01 Denna anvisning gäller även som typoch miljögodkännande

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

NYHET! Magnifika kaminer

NYHET! Magnifika kaminer NYHET! Handöl 26 NYHET! Magnifika kaminer Handöl 26T och Handöl 26K är de första riktigt stora kaminerna i Handöl 20-serien. En svensktillverkad, magnifik eldstad för dig som vill ha något extra. Du kan

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning DE NO FR GB DK FI IT NL Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 13 Installasjonsanvisning 25 Guide d installation 37 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 61 Asennusohje 73 Istruzioni

Läs mer

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin

Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin Till dig som ska skaffa ved- eller pelletskamin En kamin som eldas med ved eller annat biobränsle är ett klimatsmart komplement till din befintliga värmekälla. Den kan också vara ett mysigt inslag i innemiljön.

Läs mer

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt.

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Tack för att ni har valt vår produkt! Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Kontrollera din beställning direkt i anslutning till leveransen - Du måste meddela säljaren

Läs mer

BRUKSANVISNING. 7B Täljsten

BRUKSANVISNING. 7B Täljsten BRUKSANVISNING 7B 510 7B Täljsten 800 Vi gratulerar till ett bra kaminval! Din nya kamin är en kvalitetsprodukt från danska kamintillverkaren Heta. Kaminerna från Heta är resultatet av mångårig erfarenhet

Läs mer

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING 1 (6) DATUM 2014-10-21 UTGÅVA 6 ART NR 39270 BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor med laminatyta. Felaktig hantering kan avsevärt förkorta

Läs mer

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682

MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725. Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING SKJUTBARA & FASTA PARTIER SOLUX 315, 415, 525 & 725 Artnr: 000682 MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SKJUTPARTIER SAMT FASTA PARTIER Detta är en generell monteringsanvisning för skjutpartier,

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

170 011 61 05-05. Installations- och skötselanvisning. Parca 300. Kökspanna

170 011 61 05-05. Installations- och skötselanvisning. Parca 300. Kökspanna 170 011 61 05-05 Installations- och skötselanvisning Parca 300 Kökspanna 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installatonsbevis... 4, 5, 6 01. Innan ni börjar elda...7 02. Eldning... 7 med ved med koks med olja eller

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning DE NO FR GB DK FI IT NL Installationsanvisning 2 Installationsanleitung 13 Installasjonsanvisning 25 Guide d installation 37 Installation instruction 49 Monteringsvejledning 61 Asennusohje 73 Istruzioni

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

Installationsanvisning. 1988-11 - 15 utg. 2. Art. nr 411518 IA 9538-2. Contura C 750T

Installationsanvisning. 1988-11 - 15 utg. 2. Art. nr 411518 IA 9538-2. Contura C 750T Installationsanvisning 1988-11 - 15 utg. 2 Art. nr 411518 IA 9538-2 Contura C 750T Bäste Contura - ägare Vi önskar Dig välkommen till Contura - familjen och hoppas att Du får mycket glädje av Din C 750T.

Läs mer

Eldningsinstruktion. Siri. Eldningsinstruktion 1. Lämmity sohjeet 5. Fyringsinstruksjon 9. Heizinstruktionen 13. Lighting Instructions 17

Eldningsinstruktion. Siri. Eldningsinstruktion 1. Lämmity sohjeet 5. Fyringsinstruksjon 9. Heizinstruktionen 13. Lighting Instructions 17 FI NO DE GB Eldningsinstruktion 1 Lämmity sohjeet 5 Fyringsinstruksjon 9 Heizinstruktionen 13 Lighting Instructions 17 Eldningsinstruktion Siri 901 902 www.cronspisen.eu Bäste Cronspisen-ägare Ni har nu

Läs mer

Umgås och trivs framför brasan

Umgås och trivs framför brasan Umgås och trivs framför brasan Några tips och råd om hur du eldar säkert hemma Sedan urminnes tider har brasan varit en samlingspunkt i våra bostäder. Där lagades maten och det var runt spisen man samlades

Läs mer

Kundreferenser. Innehåll

Kundreferenser. Innehåll Kundreferenser Då och då får vi bilder från nöjda kunder tillskickade oss. Nedan följer ett urval av dessa samt några bilder som vi själva tagit i samband med lokala installationer. Samtliga installationer

Läs mer

Bruksanvisning & Eldningsinstruktion

Bruksanvisning & Eldningsinstruktion Bruksanvisning & Eldningsinstruktion Arvika Ugnsmakeri Tel 0570 850 05 Visningslokal Spårgatan 21 Box 274 Mobil 070 250 60 38 E post info@arvikaugnsmakeri.se 671 26 Arvika Fax 0570 850 10 www.arvikaugnsmakeri.se

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

B9. Lokaleldstäder. Typgodkänd: En typgodkänd eldstad uppfyller miljö- och säkerhetskraven

B9. Lokaleldstäder. Typgodkänd: En typgodkänd eldstad uppfyller miljö- och säkerhetskraven Sidan B9. 1 B9. Lokaleldstäder Ved eldas inte bara i pannrummet utan också i eldstäder spridda i lokalerna. Tre huvudtyper finns: 1. Öppen spis med eventuell insats. 2. Tunga magasinerande system typ kakel

Läs mer

Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård

Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård Monteringsanvisning Glastak för uterum/vinterträdgård 2012-01 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske taket inte att fungera optimalt

Läs mer

Monteringsanvisning Flärd 8,2

Monteringsanvisning Flärd 8,2 Monteringsanvisning Flärd 8,2 Detta behövs för monteringen: Rev.nr 130903 Borrmaskin + Bits Bågfil Vattenpass Skruvmejsel (kryss & spår) Tumstock Gummiklubba Tvingar 10 mm nyckel Silikonspruta Spackelverktyg

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Rostfria Plåtarbeten Luxgatan 1 3 112 62 Stockholm Tel/fax 08-656 28 30 info@rostfriaarbeten.se 1 2 Markera toalettstolens plats i toalettutrymmet, i förhållande

Läs mer

Tack för att du valt en dusch från INR! Vi på INR hoppas att din dusch skall vara till nytta och glädje för dig i många år framöver!

Tack för att du valt en dusch från INR! Vi på INR hoppas att din dusch skall vara till nytta och glädje för dig i många år framöver! Tack för att du valt en dusch från INR! Vi på INR hoppas att din dusch skall vara till nytta och glädje för dig i många år framöver! INR Angel vägg & dörr + dörr Läs detta innan du monterar duschen: Ställ

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

Aduro 1 / Aduro 1SK Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 1 / Aduro 1SK Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 1 / Aduro 1SK Eldningsinstruktion Ecolabel - Sintef 110-0239 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Lycka till med din nya braskamin från Aduro! För att du ska få så stor glädje och nytta som möjligt

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Mondo serien. Lotus Mondo 1,Mondo 2. Lotus Mondo 1S,Mondo 2S. Version 2, 23/08-2014

Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Mondo serien. Lotus Mondo 1,Mondo 2. Lotus Mondo 1S,Mondo 2S. Version 2, 23/08-2014 Monterings- och bruksanvisning Kaminer i Lotus Mondo serien Lotus Mondo 1,Mondo 2. Lotus Mondo 1S,Mondo 2S. Version 2, 23/08-2014 Inledning Lycka till med Din nya Lotus Kamin Vi hoppas och tror att den

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Aluminiumfönster IF65. Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll

Aluminiumfönster IF65. Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll Aluminiumfönster IF65 Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll Monteringsanvisning av Aluminiumfönster IF65 1 Applicera fogmassa av

Läs mer

Aluminiumdörr ID65. Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll

Aluminiumdörr ID65. Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll Aluminiumdörr ID65 Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll Monteringsanvisning av Aluminiumdörr ID65 Skötselanvisning Aluminiumdörr

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 85

Monteringsanvisning System WG 85 Monteringsanvisning System WG 85 Skjutpartier för Vinterträdgård 2012-1 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Monteringsanvisning. KUNGSÄTER KÖK AB GÅRDSHORN 21 519 92 KUNGSÄTER TELEFON 0320-20 70 30 FAX 0320-811 60 www.kungsaterkok.se

Monteringsanvisning. KUNGSÄTER KÖK AB GÅRDSHORN 21 519 92 KUNGSÄTER TELEFON 0320-20 70 30 FAX 0320-811 60 www.kungsaterkok.se Monteringsanvisning KUNGSÄTER KÖK AB GÅRDSHORN 59 9 KUNGSÄTER TELEFON 00-0 70 0 FAX 00-8 60 www.kungsaterkok.se Innan montering Vid leveransen Kontrollera eventuell synlig skada på godset. (Ev. skador

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

MONTERING & INSTALLATION

MONTERING & INSTALLATION REC EASY Systemskorsten utan klämband och pannkitt MONTERING & INSTALLATION För fastbränsle Inga klämband eller pannkitt Schaktfri även i halvisolerat utförande Snabb och enkel montering Säker inga värmebryggor

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion SPIS 16 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 1 VIKTIGA PUNKTER... 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Bärande underlag Eldstadsplan

Läs mer

Fasta avisolerade tak. Taksats till trästomme.

Fasta avisolerade tak. Taksats till trästomme. Fasta avisolerade tak. Taksats till trästomme. Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera. Se inventeringslista på nästa sida. OBS! Skruvarna är Torx-skruvar. Du

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 3/2008 MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING IDO Seven D Innehållsförteckning IDO Seven D Måttuppgifter monteringsskena Generell monteringsanvisning för skåp i serien Seven D - fäst monteringsskenor på vägg

Läs mer

Monteringsanvisning DALATANKEN:

Monteringsanvisning DALATANKEN: Monteringsanvisning DALATANKEN: 1. Förord Tack för att vi fick förtroendet att leverera DALATANKEN till Er. Vi vet att Ni kommer att bli nöjd med ert val och att Ni med vårt system får ett optimalt system.

Läs mer

Välkommen till Västergärde!

Välkommen till Västergärde! Välkommen till Västergärde! Tillträde till stugan är 14.00 eller enligt överrenskommelse. Lämnar stugan gör man före klockan 10.30. Vi hoppas ni får en härlig vistelse här! Kakelugnen Tänk på att man inte

Läs mer

Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplats Monteringsanvisning Underhåll Garantier

Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplats Monteringsanvisning Underhåll Garantier Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplats Monteringsanvisning Underhåll Garantier Leveransbestämmelser Gör alltid en ankomstbesiktning av godset. Emballera av godset och kontrollera det för eventuella

Läs mer

Riktlinjer för eftermarknad och garantier

Riktlinjer för eftermarknad och garantier Riktlinjer för eftermarknad och garantier Innehåll 1 Garantiförutsättningar 1.1 Garantikrav 2 Lagring på byggplatsen 2.1 Allmänt 2.2 Lagring inomhus 2.3 Lagring utomhus 3 Felanmälan 3.1 Felanmäla 3.2 Obligatoriskt

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 10. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 10 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125621/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 10 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

För installation av skorsten krävs alltid bygganmälan. Kontakta byggnadsnämnden på orten. Kontakta skorstensfejarmästaren på orten.

För installation av skorsten krävs alltid bygganmälan. Kontakta byggnadsnämnden på orten. Kontakta skorstensfejarmästaren på orten. INSTALLATIONSANVISNING Stålskorsten PELLET VENT Dim 76mm och 102mm Läs igenom hela bruksanvisningen innan NI börjar med installationen. Felaktig installation, felaktigt underhåll eller felaktiga sotningsredskap

Läs mer

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation.

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation. Fönstermanual Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster i många år. PVC fönster är ju helt underhållsfria, men rengöring och smörjning och

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna - 1 - Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna CityBoxens Monteringsanvisning Innan du börjar montera boxarna Innan du startar uppmonterar av City-Boxen

Läs mer

AVL: UJ13.33.U1 DATUM: 2013-07-15 INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ETOS 16

AVL: UJ13.33.U1 DATUM: 2013-07-15 INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ETOS 16 AVL: UJ13.33.U1 INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ETOS 16 1 AVL: UJ13.33.U1 Egen härd är guld värd! Tack för att du valt en produkt ur NSPs kaminsortiment. Den kommer att värma er under lång tid framåt

Läs mer

Guide för badrumsinstallation

Guide för badrumsinstallation Guide för badrumsinstallation Steg för steg-installation av dina skåp Vi lägger ner mycket arbete på att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att montera och installera din badrumsinredning på egen

Läs mer

Skorstensslang information och installationsanvisningar

Skorstensslang information och installationsanvisningar Skorstensslang information och installationsanvisningar Innehåll När använder man insatsslang?... 2 Typer av slang... 2 Stålkvalitet... 3 Isolering av insatsslang... 3 Hur sker installationen av insatsslang?...

Läs mer

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs.

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Montageinstruktioner Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Generella anvisningar för dörrar Leveransmottagning

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide easy&cosy heat mat 150 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8a Fig. 8b Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy heat mat 150 W/m²

Läs mer

2012-10-01. Stålskorsten - Expo Inox

2012-10-01. Stålskorsten - Expo Inox 0-0-0 Stålskorsten - Expo Inox PRODUKTINFORMATION: Sortiment Expo DW är ett prefabricerat dubbelväggigt skorstenssystem i rostfritt stål med mm isolering, för inomhus- och utomhusmontage lämpligt att användas

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma Att tapetsera själv Här har vi samlat råd, tips och enkla uppsättningsanvisningar. Läs igenom och kom fram till det du behöver veta så är du snart igång med ditt nya rum! OBS! Kom ihåg att arbetet måste

Läs mer