Utgåva Monterings- och skötselanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utgåva 01.2004. Monterings- och skötselanvisning"

Transkript

1 Utgåva Monterings- och skötselanvisning

2

3 Innehållsförteckning Ge akt på att vissa delar av eldstaden blir mycket varma under eldning, vidtag nödvändiga åtgärder om barn befinner sig i närheten, tänk även på att minsta avstånd till brännbar inredning är 1000 mm från eldstadens front. Förberedelser... sid 4 -tillverkarförsäkran -allmänt -skorsten -rökkanalsdimension -skorstenshöjd -avstånd till brännbarvägg -bärande underlag -eldstadsplan -förbränningsluft Montageföljd... sid 5 Fundament...sid 6 -hörnplacering -mot rakvägg -torpargrund -bjälklag av betong -mått för toppanslutning Montering... sid toppanslutning -princip för bakanslutning Bruksanvisning och eldningsråd... sid hur man startar en kakelugn -bränsle -innan du tänder brasan -att tända brasan -vedinlägg -efter eldningen -sotning -fläkt -underhållning av din ugn -frågor och tips Typ- och miljögodkännande... sid Garanti... sid 16 3

4 Förberedelse Tillverkarförsäkran Tillverkning av denna produkt har skett i enlighet med produktens typgodkännandehandling där monterings- och skötselanvisningen ingår som en tillhörande handling. Allmänt Innan du gör en nyinstallation av en eldstad och skorsten inom stadsplanelagt område måste en Bygganmälan göras. Vänd dig till byggnadskontoret i din kommun för närmare anvisning. Efter installationen ska alltid Skorstensfejarmästaren besiktiga installationen innan du får börja elda, detta gäller oavsett om du installerat till en befintlig eller ny skorsten. Läs igenom monteringsanvisningen noggrant innan du påbörjar installationen. Godsmottagning Kontrollera att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Undersök att godset ej är transportskadat. OBS! Tansportskador ska anmälas till transportbolaget. Se anvisningar på fraktsedeln. OBS! Förvara ingående material i ett torrt och uppvärmt utrymme, >+4 C. Skorsten Vid toppanslutning är våra kakelugnar förberedda för anslutning till lätt stålskorsten och tung modulskorsten. Följ noggrant skorstensleverantörens monteringsanvisning. Om du avser att installera Din kakelugn till en befintlig skorsten bör du låta Skorstensfejarmästaren kontrollera rökkanalen innan så att den går att använda. Kakelugnen får anslutas till skorsten godkänd för 350 rökgastemperatur. Rökkanaldimension Till kakelugnen krävs en rökkanal med innerdiameter av minimum Ø 150 mm vid en rökkanalshöjd om 3 m. Vid en rökkanalshöjd om 4 m, Ø 125 mm. Lägsta rekommenderade rökkanalshöjd vid toppmonterad skorsten är 3 m. Rökkanalshöjden räknas från toppen av stommen. Skorstenens höjd över tak skall vara 1 m över husets högsta punkt. För skorstenar högre än 1,2 m vid uppstigningsstället erfordras stege eller plattform. När uppstigningshöjden överstiger 2 m erfordras arbetsplan monterat på stegen samt stag. Avstånd till brännbar vägg Den brännbara väggen bakom kakelugnen måste beklädas med en tändskyddande beklädnad, t.ex. masterboard (enkel skiva). Minsta avstånd mellan kakelugn och den tändskyddande beklädnaden är 50 mm. Vid hörnmontage och till sidovägg skall det vinkelräta avståndet glas-sidovägg vara minst 400 mm. Som tillval finns en strålningplåt bak. Vid användandet av en strålningplåt ska avståndet mellen ugn och brännbarvägg vara 70 mm då strålningskyddet bygger 20 mm, se illustration Vid placering utmed vägg på sidan 4. Bärande underlag Kakelugnen är en tung konstruktion som kräver ett gjutet fundament. För lastfördelning och snabbare fundamentsmontering finns som tillbehör en plåt, 3 mm tjock, 420x675 mm. Plåten beställes separat. Eldstadsplan För att skydda golvet skall du ha ett eldstadsplan. Det skall vara så stort att avståndet framför lucköppningen till brännbart material skall vara minst 300 mm. Eldstadsplanet kan vara av plåt, tegel, betong, marmor eller dylikt. Eldstadsplan i svartlackerad plåt alternativt mässing finns som tillval. Förbränningsluft I nya, täta hus och framförallt hus med mekanisk frånluft är det viktigt att tilluften till förbränningen leds direkt in i eldstaden. På kakelugnen sitter därför en anslutning under eldstaden, Ø 100 mm, som du kan koppla direkt till uteluften. Du kan också ta in luft till rummet via en ytterväggsventil. Ventilen placeras så nära spisen som möjligt. Den ska kunna stängas när du inte eldar. Läs noggrant bruksanvisningen innan du tar din eldstad i bruk och glöm inte att installationen först skall godkännas av Skorstensfejarmästaren. Typgodkännandebevis 0109/95 Skorstenshöjd 4

5 Montageföljd Bildserien visar steg för steg arbetsföljden vid installation av en kakelugn från Camina. I bildserien finns hänvisningar till mer utförlig information med arbetsbeskrivning. Om du har köpt en annan kakelugn än den i bildserien kan du ändå följa anvisningen då du i princip sätter upp kakelugnarna på samma sätt. Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar installationen. 1. Kakelugnen är en tung konstruktion som kräver ett gjutet fundament. Kakelugnen kan förses med tilluft utifrån, se bild 32. Om du skall montera din kakelugn med toppmonterad skorsten måste du kontrollera att inga takstolar eller balkar är i vägen. Mått för fundamentet, anslutning tilluft och avstånd till vägg hittar du på sid Om du har en brännbar vägg bakom kakelugnen måste den kläs med en tändskyddande beklädnad, t.ex. masterboard, minerit eller likvärdigt. Skivan kan du sedan som på bilden måla med en strukturfärg för att efterlikna en murstock. Skivans bredd ska minimum vara lika med ugnens baksida. Tillval finns i form av en strålskyddsplåt att hänga på ugnens baksida. Vid användande av strålskydd behövs ingen tändskyddande beklädnad på väggen. Se separat anvisning! 3. Lyft stommen på plats och centrera den på fundamentet. Stommen är anpassad för att kunna hanteras med pirra, tegelkärra. Extra lyftjärn är monterade på stommens baksida, i öppningen mot golv. Justera avståndet till vägg och kontrollera att den är i lod, justera med medföljande brickor. Stommen skall stå stabilt utan att gunga. VIKTIGT! För att undvika risk för läckage av vatten från gjutmassan rekommenderar vi att fundament och omgivande golv täcks med plast. 4. Använd medföljande plåt för att täcka för rökgångarna innanför ytterfacken. Bocka till de främre kanterna enligt bild 6. Stommen skall fyllas med en gjutmassa bestående av sand, cement och leca, se bild 5, blanda enligt anvisning. Vik ner de främre hörnen så ligger plåten bättre på plats. 5

6 Fundament Mät och markera för ett hål på 430 x 680 mm. Såga bort golv, isolering och trossbotten. OBS! Kapa ej bjälkar. Vid betongplatta med överisolering, reglar eller flytande golv sågas golv, ev. reglar och isolering bort. Vid hörnplacering Vid placering utmed vägg Torpargrund *OBS! Med strålningsplåt bak ska avståndet till brännbarvägg vara 70 mm, då strålningsplåten bygger 20 mm. Plåten är tillval! * Bjälklag av betong Lägg ut en betongbädd på en tjocklek av mm över fast mark. Mura upp ett lager med Siporex eller Lecas över betongbädden. Mura upp till en höjd någon cm under önskad golvyta med Siporex eller likvärdigt material. Lägg sedan på puts jämt med önskad golvyta Vid bjälklag av betong med överisolering fylls den utsågade öppningen med Siporex eller likvärdigt material, efter detta läggs en puts jämt med överkant golv. Mått för toppanslutning av kakelugn Lodstopp Toppsten 2 Toppsten 1 Silvia Rektangulär kakelugn Rektangulär kakelugn med sidostycken Vid placering av Silvia mot rak vägg är måttskissen ovan visad med anpassning, kapning av kakel i linje med stommens baksida. Kapning, justering av kakel görs vid montering. Kakelsatsen är vid leverans anpassad med påbyggnadsmöjlighet till helt rund form, för fristående placering. Vid hörnmontering görs normalt ingen kapning. 6

7 5. Gjutmassan består av tre komponenter sand: cement och leca. Blanda två och en halv (2,5) säckar sand med en (1) säck cement och 1/5 av leca-säcken. Använd l vatten per blandning. Cement SERPO 224 är avsedd för murning av anslutningen. 6. Häll upp lite cementblandning i taget på täckplåten och för ner i ytterfacken. Påbörjad fyllning måste slutföras i en följd. 7. Knacka med jämna mellanrum på stommens yttersidor och front med en gummiklubba så att fyllningen sjunker ihop och packas. Vid dovt ljud är det fullt. Hyllan är försedd med två lufthål för att underlätta packningen. Använd en träribba till att stöta ner cementblandningen med. 8. Avsluta med att jämna till ytan som skall vara i liv med stommen. Se till att spjällaxeln går fri. Ta bort täckplåten. Om modell med extra sidor, Madeleine, Viktoria eller Kristina ska installeras, ska extra sidor monteras i detta läge. Ställ sidorna på plats och märk på stommen var hål ska borras. Borra med medföljande borr Ø 5,2 och skruva fast sidorna. Täta de övre hålen med t.ex. tejp och fyll sidorna med massa. Vid montering av Madeleine och Viktoria avslutas fyllningen med att plåtlock läggs i gjutmassan, detta för att möjliggöra montering av kakel. 9. Lägg ut ett jämnt skikt (SERPO) murbruk på fyllningen, kan göras vått i vått. Lägg dit första toppstenen, centrera den och knacka fast den med gummiklubban. Kontrollera att spjället går fritt och är rent från bruk. Borsta alla fogar med en blöt pensel för att få absolut tätt. 10. Om du skall toppansluta din kakelugn ska en andra toppsten monteras. Förbered på samma sätt som första toppstenen med att lägga ut ett jämnt skikt murbruk (SERPO). 11. Centrera toppsten nr 2 mot håltagning för skorsten och knacka fast den med gummiklubban. Borsta fogarna med en blöt pensel. Observera att de kapade hörnen och anslutningshålet skall vara mot väggen och att lodstoppet skall vara nedåt. 12. Om en blockskorsten används skall förskjutningsplattan användas (den runda betongringen). Följ sedan skorstensleverantörens anvisningar. Vi rekommenderar att vänta en dag före montering av blockskorsten. 7

8 13. För anslutning till stålskorsten används normalt en anslutningsstos. Stryk ett tunt lager pannkitt på stosen och för ner den i toppstenen. OBS! Stosen ingår i skorstensleveransen, anges vid beställning. 14. Montera stålskorstenen enligt skorstensleverantörens anvisningar. 15. Innan förhöjningsplåten monteras ska normalt installationen besiktigas av Skorstensfejarmästaren. Innan besiktning skall luckfronten monteras, se bild 29. Rådgör med Skorstensfejarmästaren om lämplig monteringsnivå. Efter besiktning av skorstensanslutning popnitas förhöjningsplåten fast med medföljande nitar. OBS! Försänk hålen före nitning med hålförsänkare alt. med borr Ø 8-10 mm, så att nithuvudet lättare döljs vid spackling. Vid kaklad variant är försänkning ej nödvändig. Demontera luckfronten igen efter besiktningen. 16. Om du skall sätta kakel, gå vidare till bild 29. Dekorationen i fotsims och hylla, under (bild 17) och över (bild 18) eldstaden limmas fast med medföljande silicon. Se till att de monteras i våg. 17. Skruva fast stödvinklar för fotsims och montera denna med silikon. Montera den inte för högt så att luckfronten inte går att montera. Kontrollera detta och att fotsimsen är i våg. OBS! Stödvinklar är endast stöd vid montering och tas bort när limning är klar, före målning. 18. Montera hyllan, fäst den med silikon och kontrollera att den ligger i våg. 8

9 Princip för bakanslutning 19. Vid bakanslutning ska anslutningsröret mynna ut vid bakkant rökkanal på ugnen. Anslutningsrör, Ø 150 mm, och inmurningsstos ingår ej i leverans, men finns som tillval. Inmurningsstosen muras fast i skorstenen och anslutningsröret drevas fast i stosen. H = håltagning murstock, min 2085 mm mm vid sänkt utförande. 20. Mura fast två stenar på högkant enligt skiss, ingår i stensats för bakanslutning. 21. Täta, mura med hjälp av bruk och stenflis fast anslutningsröret mellan stenarna. Kontrollera så att det blir tätt. 22. Kontrollera med överplåten att sotstosen kommer rätt och mura dit den. Sotstosen skall sticka ut ca. 10 mm genom överplåten. Om ugnen skall beklädas med kakel ökas måttet till ca. 30 mm. Lägsta avstånd från lockets ovansida till brännbart tak är 150 mm. Om 150 mm ej erhålles ska ovansidan isoleras med mineralullsmatta med min. 50 mm luftavstånd. Kontrollera med Skorstensfejarmästaren vid oklarheter. 23. Mura dit locket och pensla i alla skarvar med en blöt pensel. I detta skede skall installationen besiktigas av Skorstensfejarmästaren innan monteringen fullföljs. Efter besiktingen monteras överplåten, plåten popnitas fast i alla befintliga hål. 9

10 24. Om du önskar nisch, limma dit den med silicon, kontrollera att den är centrerad. 25. Spackla skarven mellan överplåt och stomme med medföljande spackel. 26. Lyft kronan på plats, fäst den med silicon. Kontrollera att den är centrerad. 27. Kakelugnen är färdig att ytbehandlas. 10

11 28. Vid rustiik modell målas stommen med exempelvis dekorputs, enklast är att använda en grov pensel. För bästa målningsresultat ska du vänta tills kakelugnen är torr. En nyuppsatt kakelugn innehåller liter vatten som skall torka ut och detta tar 3-4 veckor. Elda kakelugnen torr innan du målar den. Vanligtvis målas ugnen med dekorputs, t ex Nordsjö Santex M. Du kan bättringsmåla med vanlig helmatt vattenbaserad latexfärg, t ex Nordsjö Bindoplast glans Skruva fast eldstadsfronten med medföljande 4+2 skruvar, de 2 korta skruvarna, L 20 mm, monteras i de nedre fästhålen. Hålen i underkant på fronten täcks med bipackade täckbrickor. Viktigt! Före montering av front, kontrollera att tätningslisten på stommen sitter på plats i spåret och att den är hel. Kontrollera också att tätningen på konvektionsrören, fyrkantsrören i överkant på eldstaden, sitter på plats och är hel. Efter montering av front kontrollera att fronten och konvektionsrören tätar, och att tätningen är sammanpressad. Anvisning för kapning. 30. Axeln till uteluftsspjället monteras i efterhand. Axeln skall sticka ut minimum 25 mm i inskjutet (stängt) läge. Lås axeln med låsskruven. Till rustik modell (putsad yta) kapas axeln vid anvisningen. 31. Kaklet fästes med silicon mot stommen. Följ separat anvisning som följer med kakelsatsen. 32. Använd en flexibel metallslang med en diameter av 80 mm för att ansluta uteluften direkt till eldstaden. Isolera röret med 30 mm kondensisolering. Sats för anslutning av uteluft finns som tillval. 33. Fläkten, som är tillval, monteras enligt särskild anvisning. 11

12 Bruks- och skötselanvisning Hur man eldar en kakelugn Hur startar man kakelugnen Gamla tidens kakelugnar skulle stå och torka i flera månader efter montering. Svenska Kakelugnar kan eldas försiktigt redan efter 14 dagars torkning! Den första månaden ska ugnen eldas försiktigt och ej med för stora brasor. Det är också en stor fördel om ugnen har en jämn temperatur vilket innebär att man den första månaden eldar ofta med mindre ved. Detta görs för att få en så jämn torkning som möjligt. Fortsätt att elda försiktigt de 2 första månaderna, med max 2, 5 kg vedmängd. När ugnen torkat ordenligt kan eldningen ökas. Kakelugnens funktion bygger på två ordentliga eldningar, 1-2 vedinlägg, per dygn. Vid rätt eldning får du jämn och komfortabel värme. Naturligtvis är det alltid värmebehovet som främst styr hur ugnen nyttjas. Bränsle Svenska Kakelugnar kan eldas med alla sorters ved, både lövved som björk, bok, ek, al etc och barrved som fur och gran. Även förädlade bränslen som briketter är lämpligt. Energivärdet varierar hos olika träslag, högre densitet är lika med högre energivärde. Nyhuggen ved innehåller ca 50% vatten. Veden ska alltid torka så att fukthalten är under 20%, då den är klar att användas. Om veden har en högre fukthalt går en stor del av vedens energiinnehåll åt att koka bort vattnet. Om man eldar med fuktig ved blir förbränningen dålig, sot och tjärbeläggning bildas i eldstad och skorsten. Detta ger också sotiga glas och ökar risken för skorstensbrand. Lämpligt sätt att säkerställa att man har torr ved är att veden avverkas på vintern och under våren-sommaren lagras fritt luftat under regnskydd. Låt aldrig regnskyddet täcka veden ned mot marken, då detta hindrar veden från att torka. Ett bra sätt är att alltid förvara en mindre mängd ved inomhus före användning, gärna i närheten av ugnen, då detta gör att ytfukten i veden hinner avdunsta. Varning! Det är förbjudet att elda tryckimpregnerat, målat eller limmat trä, plast eller behandlat papper typ färgbroschyrer. När dessa förbränns utvecklar de ämnen som är skadliga för ugnen och miljön. De kan också angripa stål och murning i skorstenen. Innan du tänder brasan Viktigt! Se till att det är luftbalans i rummet när du tänder ugnen. Ta för vana att alltid tillföra luft via ett gläntat fönster eller dörr. Tänk också på att inte ha köksfläkten på maxläge när du tänder. Öppna rostertallriken, drag reglagearmen utåt, och raka ner askan i asklådan och töm den. För att snabbt få en glödbädd är det bra om du lämnar ett tunt lager av aska och förkolnade bitar på gjutjärnsbotten. Rostertallriken ska vara stängd under eldning. VIKTIGT! Se till att det inte finns någon glöd kvar i askan. Töm aldrig aska i brännbara kärl och förvara den minst ett dygn innan du kastar den. Aska är bra som gödningsmedel för trädgårdslandet. Att tända brasan När du tänder upp kakelugnen ska alltid det övre rökgasspjället vara helt öppet. Spället regleras genom att dra och samtidigt vrida. Spjället har tre lägen, se nedan. Stängt Utdraget med spjällhantaget i horisonttalläge Halvöppet Mellanläge med spjällhantaget i 45 graders läge. Öppet Inskjutet med spjällhantaget i lodläge. Det undre spjället som reglerar förbränningsluften till ugnen ska alltid vara helt öppet vid tändning. Spjället är öppet i utdraget läge och stängt i inskjutet läge. För att optimera förbränningseffektiviteten är samtliga Svenska Kakelugnar försedda med sekundärlufttillförsel. Denna luft tillförs förbränningen via en speciell s.k. dysa som sitter placerad på ryggen ovanför den eldfasta infodringen. Denna luft är ej reglerbar och säkerställer att pyreldning inte uppstår. Om kakelugnen inte varit eldad på en lägre tid kan tidningspapper tändas på och hållas upp inuti kakelugnen för att bättra på draget. Börja med ca 2,5 kg finkluven upptändningsved, och använd tändpapper eller hopskrynklat tidningspapper att tända med. Veden travas liggande mot eldstadens rygg. Låt luckan stå på glänt ca minuter till att elden tagit sig ordentligt. Då förvärmer du också glasen och undviker sotbeläggning 12

13 Vedinlägg Vedinlägg görs när man erhållit en ordentlig glödbädd. Öppna luckan långsamt så undviks inrykning. Raka ihop glöden och stapla veden med ett litet mellanrum mellan vedträden för att få en bra luftinblandning. Lämplig vedmängd är ca 3 kg. Rökgasspjäll och förbrännings- luftspjäll bör vara helt öppna vid eldning. Undvik övereldning, den mesta värmen går då upp i skorstenen, det vi kallar elda för kråkorna och du riskerar även ugnens livslängd. Fyll inte på ved så länge det brinner bra i ugnen. Efter eldningen När glöden slocknat stänger du rökgas- och förbränningsluftspjället så att värmelagringstiden förlängs. Sotning Sotning av ugnen och skorstenskanaler bör utföras 1 gång per år. Detta utförs normalt av skorstensfejare. Sotning, borstning och dammsugning av eldstad och kanaler genom att demontera de båda plattorna av vermeculit som är placerade centralt över eldstaden, se principskiss. Hantera plattorna försiktigt. Vid anslutning bakåt sotas anslutningskanalen genom den övre sotluckan. Om en skorstensbrand uppstår eller befaras skall rökgas- förbränningsluftspjäll och luckan stängas. Kontakta brandkåren för släckning. Efter en skorstensbrand ska alltid skorstenen besiktas av skorstensfejarmästaren Fläkt, tillval Fläktens funktion är att ge snabb direktvärme och öka värmespridningen i huset. Ju längre tid fläkten går desto mer sprids värmen i huset. Fläkten kan vara i drift under längre tidsperioder även om brasan har slocknat. Den hjälper då till att sprida ugnens lagringsvärme. Om du inte har behov av en snabb värmespridning eller om planlösning är öppen kan ugnen naturligtvis med fördel eldas utan fläkt. Underhåll av din ugn Glasen kan bli sotiga även när ugnen eldas med torr ved. Rengör man regelbundet är det tillräckligt att torka med ett torrt papper. Vid grövre sotbeläggning är det lämpligt att använda rengöringsmedel eller speciellt sotborttagningsmedel som finns hos din återförsäljare. Använd aldrig medel som innehåller slipmedel då dessa skadar, repar glasen. För ugnen ska brinna på ett riktigt sätt är det viktigt att regelbundet kontrollera att tätningslisten på luck fronten är hel då i annat fall extraluft kan komma in i eldstaden. Roster rengöres ett par gånger per eldningssäsong. Detta och botten rengöres med stålborste. Då det strömmar en stor mängd rumsluft under ugnen, speciellt om fläkt är installerad, kan det samlas damm i utrymmet under ugnen. Rengör, dammsug därför regelbundet under och bakom ugnen. Lossa sockelluckan, alt vid kakelbeklädnad lossa kakelplattan för att komma åt. Är fläkt installerad är det lämpligt att även lossa och rengöra även denna. Kakel rengöres med normala hushållsrengöringsmedel och en mjuk trasa. Kontrollera att fogarna är hela. Komplettera vid behov med ny fogmassa. Den förgyllda alt. målade fronten rengöres med en fuktig trasa, vid behov med lite diskmedel. Använd inte polermedel på de förgyllda delarna. Delar som är placerade i eldstaden, ex gjutjärnsbotten och eldstadsbeklädnaden kan behöva bytas ut. När dessa behöver bytas beror på hur mycket och hur ugnen har nyttjas. Beträffande våra garantiåtagande hänvisar vi till det separata garantibeviset. Frågor och tips Är det något som du undrar över eller har problem med är du självklart välkommen att kontakta din återförsäljare eller oss direkt. Vi hjälper dig till ett optimalt nyttjande av din ugn. Lycka till med eldningen! 13

14

15

16 1. Allmänt En teknisk produkt som kakelugn och skorsten kräver branscherfarenhet och produktkunskap vid installation. Därför bör installation utföras på ett fackmannamässigt sätt. 2. Tillämplighet Nedanstående villkor gäller för den kakelugn med tillbehör som köpeavtalet omfattar. 3. Reklamation 3.1 Inspektera alltid levererade produkter och tillbehör i direkt anslutning till att godset mottages. Kontrollera att sändningen är komplett enligt följesedel och transporthandlingar samt att den inte har några synliga transportskador. Reklamera alltid transportskador till transportören omgående (se punkten Transportskada nedan). 3.2 Reklamera alltid material och fabrikationsfel till säljaren som sålt produkten. Köpet måste alltid kunna styrkas genom uppvisande av inköpskvitto eller faktura. Garanti elden, exempel gjutjärnsbotten, eldstadsinfodring, glas och kakel. Detta gäller även för tillbehör som fläkt och golvplåt. Kaklet är en hantverksprodukt där det ibland förekommer spänningar som kan orsaka mycket små sprickor i glasyren, krackeleringar. Dessa sprickor samt smärre färgskillnader mellan enskilda kakel vilket kan framkallas av bränntekniken, utgör ingen kvalitetsminskning och utgör ingen anledning till reklamation. Mindre rörelse i fogarna mellan kaklen kan förekomma och fogarna kan behöva rengöras eller bättras efter en eldningssäsong. De rustika modellerna behöver ibland målas om för att hållas fräscha. Dessa åtgärder ingår i normal skötsel. 4.6 Garantin omfattar ej fel som beror på följande orsaker. att skötsel eller monteringsinstruktionen inte följts att felaktig montering utförts. överhettning, orsakad av felaktig eller för stor mängd bränsle att ugnen anslutits till skorsten med felaktig dimensionering att ugnen lagrats eller förvarats i fuktig eller ouppvärmd miljö att ugnen misskötts normal förslitning av förbrukningsdetaljer som roster, tätninngslister till dörr etc. 3.3 Inom skälig tid efter det att köparen upptäckt felet skall säljaren kontaktas, normalt 2-3 veckor. Därefter har säljaren rätt att inspektera och inom skälig tid åtgärda felet. 4. Garantivillkor 4.1 Enligt nedanstående vilkor lämnas fem (5) års garanti från leveransdagen, för material- och fabrikationsfel på Camina Svenska Kakelugnar med undantag för fel på de delar som anges under punkterna 4.5 och 4.6. Med leveransdag avses den dag varan lämnas till köparen eller till transportör. 4.2 Material- eller fabrikationsfel som omfattas av denna garant åtager sig Camina AB att utan kostnad för köparen ersätta med nya delar eller reparera. Camina AB avgör tillsammans med tillverkaren lämplig garantiåtgärd med hänsyn till felets art och omfattning. Tillverkaren kan om han finner det nödvändigt, begära att delar av produkten lämnas till säljaren för vidarebefordran till tillverkaren för kontroll eller reparation. 4.3 Om felet inte åtgärdas inom tre (3) månader från det att felet reklamerats äger köparen rätt till ersättningsleverans eller avdrag på köpeskillingen. 5. Ansvarsbegränsning 5.1 Om säljarens eller annans tjänster tas i anspråk utan att Camina AB:s medgivande, kommer köparen att faktureras dessa kostnader. 5.2 Garantitiden förlängs inte genom utbyte eller reparation av delar på produkten. För utbytta delar gäller ingen egen garantitid. 6. Transportskada. Transportskada ska omgående, eller senast sju dagar efter mottagande, reklameras till transportföretaget. Camina AB handlägger inga transportskador. 7. Köparens rättigheter i övrigt. Utöver vad som angivits ovan äger köparen de rättigheter som gäller enligt konsumenträttslig lagstiftning. 8. Tvist. Tvist som gäller tolkning av denna garanti skall parterna i första hand lösa genom en gemensam överenskommelse. Kan man inte komma fram till en lösning som bägge parterna kan acceptera, skall tvisten avgöras av allmän domstol. 4.4 Garantin omfattar inte arbetskostnader och andra omkostnader i samband med utbyte av garantileverans. 4.5 Tolv (12) månaders garanti lämnas på delar som kommer i beröring med Camina AB Box Motala

Attityd 100. Insats M O N T E R I N G S A N V I S N I N G. Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 100.

Attityd 100. Insats M O N T E R I N G S A N V I S N I N G. Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 100. M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Attityd 100 Insats Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 100. Utgåva 07/01 Certifikat TYPE:...100 INTERMITTENT BURNING:...

Läs mer

Montage- & Skötselanvisning

Montage- & Skötselanvisning Montage- & Skötselanvisning Tisa Konstruktion HB Utgåva 1.2009SF Kära kund Tisa Konstruktion vill erbjuda våra kunder kvalitativa och funktionella produkter med en tidlös design. Vi, på Tisa Konstruktion,

Läs mer

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion SPIS 16 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 1 VIKTIGA PUNKTER... 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Bärande underlag Eldstadsplan

Läs mer

Eldningsinstruktion C 600

Eldningsinstruktion C 600 SE DE NO DK IT FR NL GB FI Eldningsinstruktion 2 Heizinstruktionen 5 Fyringsinstruksjon 8 Fyringsvejledning 11 Istruzioni per l accensione 14 Instructions d allumage 17 Stookinstructies 20 Lighting Instructions

Läs mer

Eldningsinstruktion. Siri. Eldningsinstruktion 1. Lämmity sohjeet 5. Fyringsinstruksjon 9. Heizinstruktionen 13. Lighting Instructions 17

Eldningsinstruktion. Siri. Eldningsinstruktion 1. Lämmity sohjeet 5. Fyringsinstruksjon 9. Heizinstruktionen 13. Lighting Instructions 17 FI NO DE GB Eldningsinstruktion 1 Lämmity sohjeet 5 Fyringsinstruksjon 9 Heizinstruktionen 13 Lighting Instructions 17 Eldningsinstruktion Siri 901 902 www.cronspisen.eu Bäste Cronspisen-ägare Ni har nu

Läs mer

Viking 30. Manual för installation och skötsel.

Viking 30. Manual för installation och skötsel. Viking 30 Manual för installation och skötsel. Tekniska fakta 4 Vad följer med i kaminen 5 Vedspis Viking 30 mått och installation 6 7 Om Viking 30 8 Så här fungerar din Viking 30 9 Installation och anslutning

Läs mer

AVL: UJ13.33.U1 DATUM: 2013-07-15 INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ETOS 16

AVL: UJ13.33.U1 DATUM: 2013-07-15 INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ETOS 16 AVL: UJ13.33.U1 INSTALLATIONS & ANVÄNDARANVISNING ETOS 16 1 AVL: UJ13.33.U1 Egen härd är guld värd! Tack för att du valt en produkt ur NSPs kaminsortiment. Den kommer att värma er under lång tid framåt

Läs mer

ELDNINGS- INSTRUKTION. Vi har bara en värld, och den har vi fått låna av våra barn.

ELDNINGS- INSTRUKTION. Vi har bara en värld, och den har vi fått låna av våra barn. ELDNINGS- INSTRUKTION Vi har bara en värld, och den har vi fått låna av våra barn. Denna instruktion är NSPs och konsumentens bidrag till en effektiv och miljöriktig eldning med ved som eliminerar olägenheter

Läs mer

ELDNINGS- INSTRUKTION. Vi har bara en värld, och den har vi fått låna av våra barn.

ELDNINGS- INSTRUKTION. Vi har bara en värld, och den har vi fått låna av våra barn. ELDNINGS- INSTRUKTION Vi har bara en värld, och den har vi fått låna av våra barn. Denna instruktion är NSPs och konsumentens bidrag till en effektiv och miljöriktig eldning med ved som eliminerar olägenheter

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning 086 IAV 078-7 000-06-0-00 -00 Handöl 0 Handöl 0T Bäste Handöl-ägare! Vi önskar Er välkommen till Handöl-familjen och hoppas att Ni får mycket glädje av kaminen. Vi tror oss förstå

Läs mer

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual NEXUS AQUA Installations och användarmanual MANUAL Käre kund, Vi är glada att ni bestämde er för att köpa en Nexus Aqua. Vid mottagandet av varorna skall godset kontrolleras så att inga skador uppkommit

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

Solo Innova Panna för vedeldning

Solo Innova Panna för vedeldning Instruktion Språk/Nr./Rev/Datum INSTRUKTION S/137286/7/8-4-21 Sida 1 Panna för vedeldning DANAK Reg. nr. 51 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 91 af Det Norske Veritas Danmark

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

POLHUS AB. Hur gör jag?

POLHUS AB. Hur gör jag? Handledning för självbyggaren POLHUS AB Hur gör jag? Det är lätt att bygga hus om man köper byggsatsen från Polhus AB. Ifall det är första gången du bygger ett hus kan det ändå i något skede uppstå frågor

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FÖR MASSAGESYSTEM 1

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FÖR MASSAGESYSTEM 1 BÄTTRE BADRUM SV INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FÖR MASSAGESYSTEM 1 Art.nr. RSK.nr - MS100 Installations- och bruksanvisning för massagesystem 1 20141113-1.1 Innehåll: -Besiktning, uppackning och installation

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

INSTALLATION & SKÖTSEL

INSTALLATION & SKÖTSEL INSTALLATION & SKÖTSEL WOOD COLLECTION by ARDBO www.ardbogolv.se/wood Installationsbeskrivning Ansvar för användare/ installatör/ägare ARDBO WOOD COLLECTION är en naturprodukt som ger en varm, vacker miljö

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Utg. 06-1 Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Här kan du i lugn och ro studera hur monteringen av en FOMA värmepump går till. Modulsystemet

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

eurofire 20kW - 30kW - 50kW Datum 140508, rev 1

eurofire 20kW - 30kW - 50kW Datum 140508, rev 1 eurofire 20kW - 30kW - 50kW Datum 140508, rev 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION INNAN BRÄNNAREN STARTAS... 3 GARANTIVILLKOR...

Läs mer

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Handbok för yrkesmän Förord Handboken vänder sig till yrkesmän som skall montera in VELUX produkter. Boken beskriver framför

Läs mer

Schiedel Stålskorsten Monteringsinstruktion

Schiedel Stålskorsten Monteringsinstruktion Schiedel Stålskorsten Monteringsinstruktion 21 april 2005 Produktinformation Sortiment Steel 30 är ett prefabricerat dubbelväggigt skorstenssystem i rostfritt stål med 30 mm isolering, för inomhus- och

Läs mer

Elda rätt RÅD FÖR MILJÖANPASSAD VEDELDNING I VEDPANNA, KAMIN O DYL.

Elda rätt RÅD FÖR MILJÖANPASSAD VEDELDNING I VEDPANNA, KAMIN O DYL. Elda rätt RÅD FÖR MILJÖANPASSAD VEDELDNING I VEDPANNA, KAMIN O DYL. Viktigt att minska utsläppen Utsläppen från småskalig vedeldning drabbar framför allt astmatiker och människor som lider av luftrörs-

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer