KEVINGESKOLAN, DANDERYD Om- och tillbyggnad FÖRDJUPAD PROGRAMHANDLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KEVINGESKOLAN, DANDERYD Om- och tillbyggnad FÖRDJUPAD PROGRAMHANDLING 2015-01-25"

Transkript

1 KEVINGESKOLAN, DANDERYD Om- och tillbyggnad FÖRDJUPAD PROGRAMHANDLING

2 RITNING NR REV RITNINGENS BENÄMNING SKALA DATUM REV.DATUM HANDLINGSFÖRTECKNING LOKALPROGRAM TABELL A-01 Rumssamband-Arbetsenhet F-3 A A-02 Rumssamband-Arbetsenhet F-3 B A-03 Rumssamband-Arbetsenhet A-04 Rumssamband-Elevhälsa-Administration-Övrigt A-05 Rumssamband-Slöjd, musik, bild och bibliotek A-06 Rumssamband-mellan verksamheter BESKRIVNING HUS-Bygg sid BILAGA TYPRUM A-99.4-A-01 - Typrum: Pedagogrum, kapprum, specialpedagog 1:100/ A A-99.4-A-02 - Typrum: Groventré och kapprum 1:100/ A A-99.4-A-03 - Typrum: Inredning allrum - fritids 1:100/ A A-99.4-A-04 - Typrum: Lärosal mellanstadium 1:100/ A A-99.4-A-05 - Typrum: Lärosal lågstadium 1:100/ A BILAGA RITNINGAR A Situationsplan 1: A Hus 1 Plan 2 1:200/A A Hus 1 Plan 3 1: A Hus 1 Plan 4 1: A Hus 1 Plan 5 Takplan 1: A Hus 2 (del av hus 1) Plan 1 1: A Hus 2(del av hus 1) Plan 2 1: A Hus 2 (del av hus 1) Plan 3 1: A Hus 2 (del av hus 1) Plan 4 1: A Hus 2 (del av hus 1) Plan 5 Takplan 1: A Hus 3 Plan 1 1: A Hus 3 Plan 2 1: A Hus 3 Plan 3 Takplan 1: A Hus 4 Plan 1 1: A Hus 5 Plan 1 1: A Hus 5 Plan 2 1: A Hus 6 Plan 2 1: FÖRDJUPAD PROGRAMHANDLING Kevingeskolan, Danderyd Jungfrun 2 Om- och tillbyggnad HANDLINGSFÖRTECKNING ARBETSNUMMER UPPRÄTTAD DEN REVIDERAD DEN ANTAL BLAD BLAD NR

3 RITNING NR REV RITNINGENS BENÄMNING SKALA DATUM REV.DATUM A Hus 1 Sektioner 1:200/A A Hus 2 (del av 1) sektioner 1: A Hus 5 Sektion 1: A Hus 6 Sektion 1: BILAGA AREASAMMANSTÄLLNING A Areasammanställning, tabell A Hus 1 och 2, Plan 1 och 2 1:400/A A Hus 1 och 2, Plan 3, 4 och 5 1:400/A A Hus 3, Plan 1 och 2 1:400/A A Hus 4, Plan 1 1:400/A A Hus 5, Plan 1 och 2 1:400/A A Hus 6, Plan 1 och 2 1:400/A FÖRDJUPAD PROGRAMHANDLING Kevingeskolan, Danderyd Jungfrun 2 Om- och tillbyggnad HANDLINGSFÖRTECKNING ARBETSNUMMER UPPRÄTTAD DEN REVIDERAD DEN ANTAL BLAD BLAD NR

4 Nordisk Kombination AB FÖRDJUPAD PROGRAMHANDLING LOKALPROGRAM Kevingeskolan, 420 elever, 75 personal tillk./ avg. Lokal antal yta kvm studpl s:a yta kvm dels:a Anmärkningar/jmfr 2013 besl.kf yta kvm 1 Arbetsenheter lärosalar nya lärosalar 60 kvm (55 är genomsnittligt) 165 pedagogrum i låg, 2 i mellan och 1 övningsämnen 8 grupprum stora grupprum små 6 12, förråd groventréer skor, torkskåp, 75 barn/årskurs 98 kapprum tidigare program 7 groventré à 30 kvm 105 wc minimum antal elevtoaletter totalt 0 rwc ,5 rwc per arbetsenhet 15 bibliotek central placering 15 förråd bibliotek dels:a yta Skolbarnomsorg allrum allrum m kök tillkommer(tidigare 1 allrum) 135 kök förråd förråd till 10 dramarum/rörelse "andra gymnastiksalen"/ idrott 0 dels:a yta Specialundervisning förberedelseklass tillkommande 60 specialpedagog i lågstadium 4 specialpedagog i mellanstadium 12 NO/teknik 0 0 i allrum 0 hemkunsk.yngre åk 0 0 i allrum 0 modersmål 0 0 i grupprum 16 SYV 0 0 i kurators rum 0 drama/eq 0 0 i allrum eller rörelserum 0 talpedagog 0 0 i psykologrum 0 dels:a yta Slöjd, musik, bild TM slöjd virkesfrd avgår(30 i tidigare program) 15 textilslöjd frd textil musiksal tillkommer 60 frd musik ökad storlek 5 grupprum musik tillkommer 15 bildsal samnyttjas tx 0 frd bild tillkommer fanns inte med hemkunskap i allrum mellanstadium 10 våtrum tillkommer, anslutning textil och TM 11 grupprum tillkommer, anslutning textil och TM 9 dels:a yta Elevhälsa skolsköterska kurator/psykolog finns inte med alls vil elevernas vilrum 0 rwc väntrum dels:a yta 68 24

5 Nordisk Kombination AB FÖRDJUPAD PROGRAMHANDLING LOKALPROGRAM Kevingeskolan, 420 elever, 75 personal tillk./ avg. Lokal antal yta kvm studpl s:a yta kvm dels:a Anmärkningar/jmfr 2013 besl.kf yta kvm 2 Personal pausrum wc personal (4 personalwc ute på enh.) 2 vil personalens vilrum 7 dusch finns inte med 3 tvätt samnyttjas m. dusch 3 kapprum låsbart 5 rwc, besök med dusch 0 dels:a yta Administration rektor minskat till förmån för ett litet mötesrum 5 bitr. rektor personer 16 expedition för litet tidigare 2 mötesrum stort för litet tidigare 5 mötesrum litet tillkommer programändring 10 kopiering med plats för papper m.m. 0 kontorsförråd ev.plats för arkivskåp 12 dels:a yta Diverse funktioner vaktmästare arbetsrum med skrivbord 3 närförråd vaktm verktyg 6 förråd tillfälligt lager av möbler m.m. i bef. källare 0 arkiv 0 arkivskåp i kontorsförråd 10 Itsupport arbetsrum 2 itsupport förråd låsbart förråd 2 serverrum städ små tillkommer, utspridda i byggnaden 10 städcentral förråd torr förvaring 0 städcentral tvätt med tvättmaskin för moppar 12 dels:a yta Kök, matsal samlingssal aula i matsal eller idrott scen(bef) för ny scen 30 matsal enl. cedervalls program, fler platser lärare 20 kök bakrum och rostfri disk tillkommer,900 port. 8 dels:a yta Total avvikelse Summa verksamhetsyta 3149 kvm ej idrott och uteförråd 2938 kvm ej idrott och uteförråd Lokalprogram kvm diff 3149 /420 elever= 7,50 kvm/elev 7,50 x 1,5 x 1,2= 13,45 13,50 kvm BTA/elev 3645 kvm totalyta verksamhet och idrott

6 Nordisk Kombination AB FÖRDJUPAD PROGRAMHANDLING LOKALPROGRAM Kevingeskolan, 420 elever, 75 personal tillk./ avg. Lokal antal yta kvm studpl s:a yta kvm dels:a Anmärkningar/jmfr 2013 besl.kf yta kvm 3 Idrott idrott omkl dusch wc rwc m dusch omkl med tillgänglig dusch 14 pedagog plats för 4 klädskåp 3 wc separat wc 3 dusch separat dusch omklädning 4 städ förråd redskap wc drama till drama spegelsal 4 dusch dramarum till drama spegelsal 20 omkl.dramarum till drama spegelsal 50 dramarum drama spegelsal 60 total 496 total 204 Förrådsbyggnader uteförråd idrott bef. 0 redskapsförråd vaktmästarens uteredskap nytt 10 lekredskap bef. 0 sopor kök bef. 0 miljöstation bef. 0 total yta 62 total 10 Förrådsbyggnader Atlanten rullstol tillkommer uppvärmt utrymme 9 total 9

7

8

9

10

11

12

13 KEVINGESKOLAN OMBYGGNAD OCH TILLBYGGNAD FÖRDJUPAD PROGRAMHANDLING Obj.nr Projekt.nr NK Uppdr.nr. Ansvarig BESKRIVNING HUS - Bygg Kim G ALLMÄNT.. Sid 2 Skolans verksamhet Dagsljus i byggnad / Belysning Brandskydd Tillgänglighet Säkerhet Akustik Mark Installationspåverkande inredning KLIMATSKILJANDE DELAR. Sid 3 Yttertak Ytterväggar, utvändiga ytskikt, utvändiga glaspartier Utvändiga dörrar och partier Sänkta fönsterbröstningar Fönster INRE RUMSBILDANDE DELAR Sid 3 Innerväggar Invändiga dörrar Invändiga glaspartier Innertak INVÄNDIGA YTSKIKT.. Sid 5 Golv Socklar Väggar HUSKOMPLETTERINGAR. Sid 7 Trappor Torkmattor Hiss Skärmtak Solskydd Skyddsanordningar RUMSKOMPLETTERING Sid 7 Pentryuppställningar, våtgrupper Fast inredning Fönsterbänkar Utrustning i skolkök Städkomplettering WC-komplettering 1

14 KEVINGESKOLAN OMBYGGNAD OCH TILLBYGGNAD FÖRDJUPAD PROGRAMHANDLING Obj.nr Projekt.nr NK Uppdr.nr. Ansvarig BESKRIVNING HUS - Bygg Kim G ALLMÄNT Miljö- och soprumskomplettering Mörkläggning Persienner Hyllor i förråd Skolans verksamhet Kevingeskolan planeras för 420 elever och ca 75 anställda. Det ska finnas utrymme för Förskoleklasser, Lågstadieklasser 1-3 och Mellanstadieklasser 4-6. Utrymme för Fritidsverksamhet ska finnas för alla elever. Man har även en förberedelseklass på skolan. Lunch och mellanmål serveras i matsalen. Mat tillagas i skolans eget kök, samt levereras till andra skolor. Dagsljus i byggnad / Belysning Dagsljus tillgodoses vid arbetsplatser utefter fasader, bl.a i lärosalar, grupprum, pedagogrum, personalrum, rum för elevvård, bibliotek, entréer. Belysning ses över för att motsvara dagens krav på arbetsmiljö. Brandskydd Enligt senare handling Tillgänglighet Enligt kommande tillgänglighetsutlåtande Säkerhet Skyddsklass enligt beställaren Akustik Ljudklass C gäller generellt. Program mer specifikt framtages i Systemhandlingsskede Mark Enligt Programhandling från Landskap Installationspåverkande inredning I programhandling redovisas bygg- och installationspåverkande möblering. Lös möblering ingår sedan i skolans åtagande. 2

15 KEVINGESKOLAN OMBYGGNAD OCH TILLBYGGNAD FÖRDJUPAD PROGRAMHANDLING Obj.nr Projekt.nr NK Uppdr.nr. Ansvarig BESKRIVNING HUS - Bygg Kim G KLIMATSKILJANDE DELAR Yttertak Nya yttertak utföres låglutande, plåtklädda liknande befintlig tak. Nya skärmtak utföres med takytor av plåt. Takskydd utföres enligt BBR Takytor och installationer på yttertak ska vara tillgängliga för underhåll. Bef. tak på hus 1 tilläggsisoleras och förses med ny plåtbeklädnad. Ytterväggar, utvändiga ytskikt, utvändiga glaspartier Befintliga ytterväggars utsida utgörs i huvudsak av tegel. Teglet är murat i ½-sten, 1-sten alt 1+½-sten i olika byggnader. Nya ytterväggar ges i huvudsak tegelfasader. Ytterväggars uppbyggnad bestäms i Systemhandlingsskedet. Efter att en separat energibalansräkning genomförts, tas beslut om u-värden för väggar och fönster. Säkerhetsglas ska monteras enligt BBR samt MTK-föreskrifter. Glas för sak/personskydd ska monteras enligt BBR samt MTK-föreskrifter. Sänkta fönsterbröstningar I byggnad 5, fasad mot gården, sänks fönsterbröstningarna. Nya fönster. Utvändiga dörrar och partier Nya entrépartier utförs i ek med glasning. Befintliga entrépartier rustas i erforderlig omfattning. Entrédörrar som nås utan trappsteg utförs med dörrautomatik för öppningsfunktion via armbågskontakter. Dörrar till varumottagning utförs som täta ståldörrar typ Daloc eller liknande. Fönster Alla befintliga fönster byts till nya. Nya fönster utförs i trä med ytterbågar klädda med aluminium, fönster, kopplade bågar för att kunna rymma mellanrullgardiner eller persienner. INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR Innerväggar Innerväggar av gipsskivor på stålstomme ska utföras enligt anvisningar från KnaufDanogips Manual Innerväggar görs enligt system Multiregel. Förstärkningar ska utföras för tvättställ, trappräcken, utslagsbackar och där så i övrigt erfordras. Samtliga gipsväggar byggs med invändig plyfa. Genomföringar ska brand- och ljudtätas enligt Brand och akustiska krav. Väggar i brandcellsgränser byggs upp till bjälklag. 3

16 KEVINGESKOLAN OMBYGGNAD OCH TILLBYGGNAD FÖRDJUPAD PROGRAMHANDLING Obj.nr Projekt.nr NK Uppdr.nr. Ansvarig BESKRIVNING HUS - Bygg Kim G Invändiga dörrar Dörrar till rum som ska kunna nås med städmaskiner ska hålla en fri öppning av 0,9 m (10M) Dörr-stoppar får ej fästas i golv. Samtliga dörrar/trösklar ska utföras enligt ställda krav på brandcellsgränser, ljudkrav och tillgänglighet. I glasade dörrar får ej trådarmerat glas användas. Innerdörrar av massivt trä Utföres generellt som släta, massiva slagdörrar, ytskikt högtryckslaminat och med förstärkta kanter samt med massiva träkarmar. Karmarna förses med sparkskydd av rostfritt stål. Glasning av innerdörrar enligt senare besked. Alla befintliga innerdörrar byts. Innedörrar av stål Nya innerdörrar av stål utföres enligt Daloc eller liknande. Invändiga glaspartier Glas för sak/personskydd ska monteras enligt BBR samt MTK-föreskrifter. Invändiga glaspartier ska utföras enligt ställda krav på brand- och ljudkrav. Trådglas får ej användas. Innertak På smutstålighet, rengörbarhet och motståndsförmåga mot rengöringsmedel ställs normala krav med hänsyn till den verksamhet som förkommer i respektive lokal. Fasta gipsundertak Fasta gipsundertak monteras på primär- och sekundärprofil på pendlar av bandstål. Alla skarvar ska armeras. Tak spacklas och målas på plats. Inspektionsluckor utförs i kulör lika undertak. Demonterbara undertak Gips i synligt bärverk. Gips i dolt bärverk. Kan förekomma i takytor där krav på demonterbarhet är ringa. Perforering enligt senare besked. Gymnastik, drama-rörelserum med omklädningsrum förses med trätak. Ljudabsorbenter Ljudklass enlig akustiskt program. Ljudklass C Typ enligt senare besked. Hygienundertak Skolkök. Demonterbart hygientak typ Ecophon Foodtec 20 eller 40 mm, kant A, bärverk C3 eller liknande. 4

17 KEVINGESKOLAN OMBYGGNAD OCH TILLBYGGNAD FÖRDJUPAD PROGRAMHANDLING Obj.nr Projekt.nr NK Uppdr.nr. Ansvarig BESKRIVNING HUS - Bygg Kim G INVÄNDIGA YTSKIKT Golv Golvytor ska vara lätta att rengöra. Golv i soprum och storkök ska tåla vattenspolning. Alla rum med golvbrunn ska förses med fall mot brunn. Golv ska uppfylla krav på stegljud enligt akustiskt program. Betonggolv Delar av källargolv. Betonggolv som dammbinds ska stålglättas. Dammbindningsmedel ska vara Peran MD eller likvärdigt. Keramiska fogplattor/klinker Fogar utföres med vatten- och smutsavstötande fog. I rum med golvbrunn utförs tätskikt enligt GVK och BBV:s branschregler. Befintliga groventréer/kapprum, lågstadiet. Sparas och kompletteras vid behov. Naturstensgolv Behålles i entréer, trapphus mm där det finns idag. Linoleumgolv Lärosalar, allrum, grupprum, pedagogrum, elevhälsa, personalrum, kapprum, passager, bibliotek, förråd Fabrikat Armstrong, typ DLW Colorette 2,5 mm eller likvärdigt Plastmatta, vikbar mot sockel och golvbrunn. Städrum, fläktrum,wc, Rwc, dusch/omklädning. Våtrum intill Textil. Plastmatta, ekologisk Textil/Bildsal, i nya groventréer, mellanstadiet Fabrikat Wineo Pureline eco eller likvärdigt. Gummigolv Träslöjd Typ gummigolv med präglad yta. Granitkeramik Nya entréer och entréhall. Metallavdelningen i slöjdsal Våtrumsmassagolv Storkök. Extra kvalitet för högtemperatur vid kokkärl. Väljs i samråd med kökskonsult 5

18 KEVINGESKOLAN OMBYGGNAD OCH TILLBYGGNAD FÖRDJUPAD PROGRAMHANDLING Obj.nr Projekt.nr NK Uppdr.nr. Ansvarig BESKRIVNING HUS - Bygg Kim G Sportgolv Dramarum och utvidgad gymnastiksal, ny linjemålning enl. samma sporttyp som befintligt. Typ väljs i systemhandlingsskede Ny linjering på golv. Golvbrunnar Duschutrymmen, Våtrum intill Textil, Städcentral, Storkök enl separat handling Socklar Socklar i trä, furu höjd 70 mm, laserad och klarlackad, fabriksbehandlade. Förekommer vid linoleumgolv, plastgolv eco och gummigolv. Socklar av keramiska plattor vid golv med samma material. Uppvikt plastmatta Förekommer i städrum och fläktrum. Sockel av granitkeramik Förekommer vid granitkeramikgolv. Väggar På smutstålighet, motståndsförmåga mot rengöringsmedel och motståndsförmåga mot slag och stötar ställs normala krav med hänsyn till den verksamhet som förkommer i respektive lokal. Ytskikt ska uppfylla krav på ytskiktsklass enl brandskyddsdokumentation. Befintliga ytor med strukturväv spacklas till slät yta. Betongväggar Nya betongväggar målas Gipsskivor Platsbyggda gipsväggar spacklas och målas Armeringsduk för vävklistring och målning ska ha slät ytstruktur och vara glasfiberfri. Keramiska fogplattor / kakel I Wc, Rwc, dusch/omklädning. Väggar utförs helkaklade I rum med golvbrunn utförs tätskikt enligt GVK och BBV:s branschregler. Befintliga tegelväggar Befintliga tegelväggar inomhus behålles, rengöres och ilagas där så erfordras Putsade väggar Befintliga, putsade ytor inomhus lagas/kompletteras efter behov. 6

19 KEVINGESKOLAN OMBYGGNAD OCH TILLBYGGNAD FÖRDJUPAD PROGRAMHANDLING Obj.nr Projekt.nr NK Uppdr.nr. Ansvarig BESKRIVNING HUS - Bygg Kim G HUSKOMPLETTERING Trappor Befintliga trappor kompletteras med infrästa kontrastmarkeringar. Nya trappor utförs som betongtrappor med beläggning av natursten alt.granitkeramik. Undantag: trappa till fläktrum utförs som ståltrappa. Torkmattor Entréer, befintliga och nya, förses med nya torkmattor. Typ Kåbe Original eller likvärdigt. Torkmattor ska nedfällas i golv och liva med färdigt golv. Hiss Ny hiss installeras. Ska användas av elever, personal och transporter. Utförande enligt hisskonsult. Inredning enligt senare besked. Ny lågfartshiss installeras vid Förskoleklass. Skärmtak Nya skärmtak utförs vid nya entréer. Befintliga skärmtak som sparas ilagas i erforderlig omfattning. Solskydd Fasta solskydd monteras på mellanstadiebyggnadens och matsalens söderfasad. Robust typ, ej i textil. Skyddsanordningar Erforderliga skyddsanordningar ska ordnas vid arbete på höga höjder. RUMSKOMPLETTERING Pentryuppställningar / våtgrupper Personal- och pausrum, skolsköterska, våtbänkar i lärosalar, grupprum, kök i Allrum. Utförande enligt senare besked. Fast inredning Fasta skrivtavlor, anslagstavlor, ev väggabsorbenter, fasta förvaringsskåp, fasta bänkskåp/väggskåp, fasta hyllor i kopiering, fasta sittbänkar. Utförande enligt senare besked. Fönsterbänkar Vid nya fönster monteras fönsterbänkar av kalksten 7

20 KEVINGESKOLAN OMBYGGNAD OCH TILLBYGGNAD FÖRDJUPAD PROGRAMHANDLING Obj.nr Projekt.nr NK Uppdr.nr. Ansvarig BESKRIVNING HUS - Bygg Kim G Utrustning i storkök Enligt separat redovisning av kökskonsult Städkomplettering Städrum förses med städset typ Byggbeslag nr 72 eller likvärdigt samt kompletterande hyllor på skensystem. Städcentral utrustas med tvättbänk, spolvägg, mopphängare. Rummet ska förses med golvbrunn för tömning av städmaskin. Rummet förbereds för mopptvättmaskin. Wc-komplettering All Wc-sanitetsporslin blir nytt. Utrustning i normal omfattning Miljö / soprumskomplettering Väggar i soprum förses med stålplåtskivor upp till 1500 mm över golv samt avbärarskydd i trä. Mörkläggning Matsalen förses med mörkläggningsgardiner. Persienner Mellanglaspersienner / rullgardiner bekostas av verksamheten. Hyllor i förråd Förråd utrustas med hyllor på skensystem Radon och fuktsanering Utförs enligt separat utredning 8

Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning

Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning 1(15) Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Myndighetskrav ska alltid uppfyllas. - Minimikrav enl. Hus AMA 11 ska innehållas * Eventuella avsteg

Läs mer

Teknisk Beskrivning och Gränsdragning Malmö Stad / Mobila Shopping Center AB genom Atrium Ljungberg AB (ALAB).

Teknisk Beskrivning och Gränsdragning Malmö Stad / Mobila Shopping Center AB genom Atrium Ljungberg AB (ALAB). Bilaga 2 2015-02-03 1 (8) Teknisk Beskrivning och Gränsdragning Malmö Stad / Mobila Shopping Center AB genom Atrium Ljungberg AB (ALAB). 1 ALLMÄNT Malmö Stad, förkortas HG i detta dokument. Hyresvärd Mobilia

Läs mer

RIKTLINJE BYGG UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE BYGG UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE BYGG KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Ombyggnad slöjdsalar Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Beskrivningen ansluter till AMA Hus 11 Antal sidor inkl denna: 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 (22) Rev 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S Sammansatta byggdelar

Läs mer

MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK

MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK UTREDNING AV MÖJLIG SKOLA I HELENELUNDS CENTRUM 2014-01-28 SYFTE: Utredningen syftar till att påvisa möjlig skola

Läs mer

Invändigt gestalningsprogram med typrum för Kulturväven i Umeå 2012-10-23

Invändigt gestalningsprogram med typrum för Kulturväven i Umeå 2012-10-23 Invändigt gestalningsprogram med typrum för Kulturväven i Umeå 2012-10-23 Förord Detta dokument är framtaget i syfte att sammanfatta föreslagna lösningar avseende gestaltning, funktion och tekniska lösningar

Läs mer

KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN NYBYGGNAD OCH OMBYGGNAD REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM 20101018 DEL 3

KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN NYBYGGNAD OCH OMBYGGNAD REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM 20101018 DEL 3 KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN NYBYGGNAD OCH OMBYGGNAD REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM 20101018 DEL 3 AKADEMISKA HUS I STOCKHOLM AB KUNGL.MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM PROJEKTNR 529200 REVIDERAT BYGGNADSPROGRAM 2010 10

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM

PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM PROJEKTERINGSANVISNINGAR EL-TELESYSTEM för projektörer och entreprenörer UTGÅVA 21 2013-03-26 48 sidor Viktig information läs detta först! SISAB:s projekteringsanvisningar är till för att klarlägga de

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE BYGG

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE BYGG Teknisk anvisning DRIFT och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE BYGG Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018611 00 00 Fax 01869 58 18 Datum 20110811 Innehållsförteckning 1 DRIFT OCH

Läs mer

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se. Plats: Nymansgatan 23. Sammanträdesdatum: 2015-05-06.

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se. Plats: Nymansgatan 23. Sammanträdesdatum: 2015-05-06. HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(2) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se Plats: Nymansgatan 23 Sammanträdesdatum: 2015-05-06 Tid:

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA 100621

FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA 100621 För att verksamheten i förskolan skall kunna bedrivas i riktning mot läroplanens mål är det viktigt att skapa miljöer, där barnen inspireras till olika typer av verksamheter och handlingar, till utforskande

Läs mer

Innehåll. PROJEKTERINGSANVISNING El telesystem Utgåva

Innehåll. PROJEKTERINGSANVISNING El telesystem Utgåva JUNI Projekteringsanvisning El tele system FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR JUNI Innehåll Läs detta först viktig information... 3 Inledning... 4 Syfte... 4 Att tänka på... 4 Miljöbyggnad...

Läs mer

LUFTFARTSVERKET STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS 508 Brandstation Öst 07A21 HGA BRS

LUFTFARTSVERKET STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS 508 Brandstation Öst 07A21 HGA BRS Sidantal 23 LUFTFARTSVERKET STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS 07A21 HGA BRS BYGGNADSBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING 07-10-26 Upprättad 2007-10-26 av : Ändringar: Innehållsförteckning 1 (1) Status Innehållsförteckning

Läs mer

Renovering, om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan

Renovering, om- och tillbyggnad av Utsäljeskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-03-13 GSN-2014/146.252 1 (7) HANDLÄGGARE Hammarlund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarlund@huddinge.se Grundskolenämnden Renovering,

Läs mer

Programhandling för Kulturväven i Umeå

Programhandling för Kulturväven i Umeå Programhandling för Kulturväven i Umeå KONST Konstnärligt Campus Bildmuseet KONST- STRÅK skulpturpark vinterträdgård KNOW-HOW sambandscentral projektstöd KULINARISK logistik restauranger intern service

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

Renovering av V-huset

Renovering av V-huset Renovering av V-huset Dokumentet utgör en sammanställning av husstyrelsens diskussioner med anledning av planerna för renoveringen av V-huset. I denna senaste version ingår de synpunkter som framkom vid

Läs mer

Byggfysik. byggfysik. byggfysik Byggfysik. Ljud...318 Fukt...338 Brand...344 Statik...350

Byggfysik. byggfysik. byggfysik Byggfysik. Ljud...318 Fukt...338 Brand...344 Statik...350 Byggfysik Ljud...318 Fukt...338 Brand...344 Statik...350 316 317 Ljud Allmänt om ljud våglängd Ljudets väg Ljud eller oljud, beroende på åhöraren, är tryckfortplantningar, förtätningar/förtunningar, i

Läs mer

KV RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

KV RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL Utgåva 3, förfrågningsskede Luleå 2013-11-13 WSP Byggprojektering H:\LULEÅ\CENTRUM\RÄVEN 20 SAVOY\BD3\bdf3.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

RAMBESKRIVNING BYGG FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 06 Rambesk Bygg.docx. Sida 1/7. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr.

RAMBESKRIVNING BYGG FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 06 Rambesk Bygg.docx. Sida 1/7. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr. RAMBESKRIVNING BYGG FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 06 Rambesk Bygg.docx Dokumentägare: Lennart Styhr Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr. 52

Läs mer

BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS 1 & 2

BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS 1 & 2 BLACKEBERG, STOCKHOLM BOSTADSFAKTA KVARNVIKEN, HUS & INNEHÅLL Området...sid. Planlösningar ROK...sid. ROK...sid. 9 ROK... sid. 7 Våningsplan...sid. Fasader...sid. 6 Borätt original...sid. Rumsbeskrivning...sid.

Läs mer

Offertförfrågan gällande Totalentreprenad av utbyggnad, ombyggnad villa

Offertförfrågan gällande Totalentreprenad av utbyggnad, ombyggnad villa Offertförfrågan gällande Totalentreprenad av utbyggnad, ombyggnad villa Åkervägen 5, 234 34, Lomma Patrik.Lundberg 2015-05-27 Offertförfrågan gällande Totalentreprenad av utbyggnad, ombyggnad, nytt tak,

Läs mer

Beställning av om- och nybyggnation av Lavspinnarvägens boendeenhet (Ekvecklaren 1 & 2) i Stuvsta

Beställning av om- och nybyggnation av Lavspinnarvägens boendeenhet (Ekvecklaren 1 & 2) i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-04 SN-2011/3644 1 (7) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 Elisabeth.Bern@huddinge.se Socialnämnden Beställning av

Läs mer

Stockholm långbro park. Grindstugorna

Stockholm långbro park. Grindstugorna Stockholm långbro park bostadsfakta rindstugorna Innehåll Situationsplan...sid. Planlösningar rum & kök...sid. rum & kök...sid. 6 5 rum & kök...sid. Våningsplan... sid. Fasadritningar... sid. 8 JM Original...sid.

Läs mer

GUMMIFABRIKEN, TILL- & FRÅNGÄNGLIGHET

GUMMIFABRIKEN, TILL- & FRÅNGÄNGLIGHET INNEHÅLL DEL 1 - ÖVERSIKTLIGA PLANER PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4 PLAN 5 PLAN 6 DEL 2 - EXEMPEL OCH TILLÄMPNINGAR ENTRÉER RECEPTION HISSAR Syftet med denna skift är att på ett överskådligt sätt visa hur till-

Läs mer

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Grevinnan

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Grevinnan ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA Grevinnan Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 2 rum & kök...sid. 4 3 rum & kök...sid. 8 4 rum & kök... sid. 15 5 rum & kök... sid. 24 Våningsplan... sid. 26 JM Original...sid.

Läs mer

Bostadsfakta. Dalgången

Bostadsfakta. Dalgången Bostadsfakta Dalgången Bild: 3D House AB Totalentreprenör: Järntorget Bostad AB, Landsvägen 47, Box 1267, 172 25 Sundbyberg. Telefon: 08-705 39 50. Telefax: 08-82 39 50, E-post: info@jarntorget.se. Hemsida:

Läs mer

Skanska, NCC och Lindbäcks Bygg. tre genomarbetade huskoncept

Skanska, NCC och Lindbäcks Bygg. tre genomarbetade huskoncept Skanska, NCC och Lindbäcks Bygg tre genomarbetade huskoncept MED SABOS kombohus KAN VÅRA MEDLEMMAR GÖRA DET SOM DE ÄR BÄST PÅ: ATT FÖRVALTA OCH BYGGA BOSTÄDER DÄR DET BEHÖVS, I HELA LANDET Byggnadsprisindex

Läs mer