Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E T T L Ä T T VA L M E D

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E T T L Ä T T VA L M E D"

Transkript

1 Lätt att isolera W W W. S U N D O L I T T. S E Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E T T L Ä T T VA L M E D T U N G A A R G U M E N T

2 I N N E H Å L L 4 Tunga argument att använda lätt isolering 6 Isolering och dränering av källarvägg 8 Tilläggsisolering av fasad 10 Grundläggning och isolering av grunden 12 Golvisolering inomhus 14 Isolering för trägolv/parkett 16 Isolering av vinden 17 Isolering av krypgrund 18 Isolering i marken 19 Sundolitts isolerprodukter

3 Se om isoleringen på ditt hus L Ä T T AT T I S O L E R A D E T M Å R B Å D E D U O C H D I N P L Å N B O K B Ä T T R E AV Att tilläggsisolera huset är fortfarande en av de klokaste investeringar du kan göra. Du och din familj får det varmt och skönt inomhus. Samtidigt sparar du pengar under många år. Ännu mer lönsamt blir det naturligtvis om du gör jobbet själv. Det gör du lätt med Sundolitt. Sänkta energikostnader Effektiv isolering gör att du får ut mer värme per energikrona. Med dagens uppvärmningskostnader tar det bara ca 3 år innan tilläggsisoleringen är betald*. Sedan är det bara att hämta in vinsten, år efter år. Pengarna du spar kan du använda till betydligt roligare saker än att elda för kråkorna. Bättre boendemiljö Dragiga och kalla rum gör ingen människa glad. Att isolera är en fråga om trivsel för husets invånare. Bra isolering ger jämnt fördelad rumstemperatur och driver ut fukten från rummet och gör att huset mår bra. På Sundolitt kallar vi det värmekomfort. Investering för framtiden När du tilläggsisolerar ditt hus gör du också en insats för miljön och de begränsade naturresurserna. Ju mindre energi vi gör av med, desto mindre belastning på miljön. Du garderar dig mot kommande högre energipriser samtidigt som du ökar värdet på ditt hus. * Undersökningar utförda vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (1994) visar att varje kubikmeter cellplastisolering sparar kwh (5000 liter olja) under sin livslängd,ca 70 år. Överfört på yttre tilläggsisolering på en normalvilla, innebär detta att isoleringen betalar sig på 3 år. 3

4 O M S U N D O L I T T Det tyngsta argumentet F Ö R AT T I S O L E R A M E D S U N D O L I T T V Ä G E R L Ä T T. M Y C K E T L Ä T T När du bestämt dig för att isolera med Sundolitt så ska du jämföra med andra isolermaterial på marknaden. Då upptäcker Du att det finns viktiga skillnader och att Sundolitt är ett lätt val. 98%luft Ännu har ingen kommit på någon bättre isolering än stillastående luft. Därför består Sundolitt av 98% ren luft och 2% cellplast (EPS expanderad polystyren). Luften kapslas in i små kulor av cellplast och står fullständigt stilla. Det är så nära naturens egen isoleringsmetod man kan komma. Vindtätt Sundolitt är ett material som både isolerar och skyddar mot vindanblåsning på en och samma gång. Det ger ett komfortabelt inomhusklimat fritt från drag och kallras. För att ytterligare öka vindskyddet vid t ex yttre tilläggsisolering, finns Sundolitt med falsade tättslutande kanter. Kli- och dammfritt Till skillnad från många andra isoleringsmaterial är Sundolitt både hygieniskt och behagligt att jobba med. Materialets slutna struktur gör att det varken kliar eller dammar. Det är vänligt mot huden, så någon skyddsutrustning behövs inte. Fukt-och mögelsäkert Sundolitt är oöverträffat när det gäller att hålla fukten borta. Materialet suger inte upp något vatten och behåller isoleringsförmågan även i fuktiga miljöer (som t ex vid husgrunder). Sundolitt transporterar effektivt ut fukt så att husets regelstomme hålls torr och varm. 4

5 L Ä T T AT T I S O L E R A Lätt att jobba med Sundolitt används enligt beprövade och kloka system, vilket gör det lätt för dig att isolera själv. Materialet är lätt och smidigt. Du behöver inga dyrbara specialverktyg. Tack vare att materialet både är stabilt och vindskyddande, minskas antalet arbetsmoment genom att använda Sundolitt. Den låga vikten gör det möjligt för dig att använda stora skivor för att minska antalet skarvar på stora ytor. Stabilt och tåligt Formen på luftcellerna ger Sundolitt 10 gånger högre tryckhållfasthet än mineralull. Sundolitt är så stabilt att man t o m bygger vägar, hus och broar på det! Den höga hållfastheten gör att du kan använda dig av enklare (och billigare) vägg-, golv- och takkonstruktioner. Dessutom behåller Sundolitt formen och sina goda egenskaper under hela sin livstid materialet blir t o m starkare med åren. Skonsamt för miljön Sundolitt bidrar till bättre hushållning med naturresurser. Materialet är freonfritt och innehåller inga giftiga ämnen. Du hjälper också till att minska växthuseffekten (ca 80% av dagens koldioxidutsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen). För varje liter olja som går åt för att tillverka Sundolitt, sparas ca 200 liter olja under materialets livstid. Och Sundolitts låga vikt bidrar till att transporterna blir mindre energikrävande. Materialet är återvinningsbart för att inte hamna på sopberget efter sin livstid. Luft naturens bästa isolering Att isolera är konsten att få luften att stå still. Naturen löser detta på många olika sätt. Djurens päls har bl a som uppgift att stänga inne luft. (Renarna har t o m ihåliga pälsstrån för att ge ännu bättre skydd mot kylan). Detsamma gäller dunet i fåglarnas fjäderdräkter. Allra bäst blir isoleringen om man lyckas kapsla in luften, som i Sundolitts små luftkulor. Och ju mindre luftkulorna är och ju tätare de sitter, desto bättre isoleringsförmåga. Men eftersom en bra husisolering också måste släppa igenom fukt och vattenånga inifrån huset, kombinerar Sundolitt dessa egenskaper på bästa sätt. 5

6 K Ä L L A R V Ä G G Isolera och dränera din källarvägg med Sundolitt Ä R I N T E S V Å R T. G Ö R B A R A S Å H Ä R : Fukt i källaren beror ofta på obefintlig eller bristfällig isolering och dränering eller på att det gamla fuktskyddet helt enkelt släppt från källarväggen. Sundolitt Dräneringsskiva SDF låter fukten inifrån huset komma ut, men stoppar effektivt fukten utifrån. Det ger en torr och varm grundmur, god värmeisolering och bra dränering - allt sådant som får grunden att må bra. Med Sundolitt är det dessutom lätt att göra jobbet själv. Tips & idéer Sundolitt Dräneringsskiva SDF isolerar i första hand och ger samtidigt fuktskydd av källargrunden. Eftersom isoleringsförmågan beror på tjockleken på isoleringen, bör du se till att använda så tjocka dimensioner som möjligt av Sundolitt Dräneringsskiva SDF. Då får du en torrare vägg och bättre isolering samt ett behagligare inomhusklimat. Sundolitt Dräneringsskiva SDF finns i standardtjocklekarna 75, 100 och 125 mm med fast duk och 50, 70 och 100 mm med lös duk. Fall av cementbruk eller Sundolitt avtäckningslist Befintliga jordmassor för återfyllning Fiberduk (kan fås färdigmonterad eller lös) Dränerande skikt närmast över dräneringsrören Dräneringsrör Sundolitt Dräneringsskiva Källarvägg av betong eller mursten 6

7 L Ä T T AT T I S O L E R A S Å H Ä R I S O L E R A R O C H D R Ä N E R A R D U D I N K Ä L L A R V Ä G G E N 1 Gräv upp runt grunden. Var försiktig så du inte skadar källarväggen. Jordmassorna använder du sedan för återfyllning. Membranisolering 2 Gör rent källarväggen. Knacka bort allt som är trasigt och laga eventuella skador med cementbruk. 3 Förstärk fuktskyddet på den nedre delen av källarväggen med Sundolitts primer och självhäftande membran. 4 Vid behov: Lägg nya dräneringsrör vid grundplattan. Fallet ska vara ca 10 mm på 2 m. Förstärk fuktskyddet med Sundolitt primer och självhäftande membran. 5 Täck dräneringsröret med singel eller makadam. Omslut röret och dräneringsmaterialet med fiberduk. 6 Punktklistra Sundolitt dräneringsskivor på källarväggen med några klickar fästbruk. Tryck ihop skivorna ordentligt. Isolera upp till ca 100 mm under marknivå. OBS! Spika eller skruva inte i källarväggen. Avtäckning 7 Har du valt den fast monterade fiberduken; se till att den omlottskarvas mm. Lös fiberduk punktklistras med fästbruk eller fästs med filtklämma till dräneringsskivan och omlottskarvas på samma sätt som den fast monterade fiberduken. 8 Lägg ett fall med cementbruk vid övergången mellan källarväggen och dräneringsskivan ( för att hindra vatten från att rinna ner) eller använd Sundolitt avtäckningslist. Täck med Sundolitt avtäckningslist eller ett fall med cementbruk. 9 Återfyll försiktigt med jordmassorna. Se särskilt upp för stora stenar. För dräneringens skull; blanda gärna in grus om jorden innehåller mycket lera och är kompakt. Källarvägg Sundolitt G 80 Fiberduk Spår 10x12 c 50 mm Kapilärbrytande fals Skivans yttersida har vertikala spår som effektivt dränerar bort allt vatten. Den vattengenomsläppliga fiberduken hindrar jord från att täppa igen spåren. 7

8 FA S A D Tilläggsisolera din fasad med Sundolitt fasadskivor V I N D S K Y D D E T F Å R D U P Å K Ö P E T. Att tilläggsisolera fasaden är en av de effektivaste isoleringarna du kan göra (100 kvm fasadisolering 70 mm tjock sparar ca 1000 liter olja om året). Kostnaden för att isolera betalar sig snabbt och ännu mer ekonomiskt blir det om du ändå tänker renovera fasaden. Sundolitt Fasadskiva är vindtät och ger ett behagligt inomhusklimat. Dessutom ger Sundolitt en fuktsäker vägg som står emot slagregn samtidigt som fukten inifrån huset leds ut. Sundolitt Fasadskiva passar alla typer av fasadmaterial. Tips & idéer Regeln är att ju tjockare isoleringsmaterial, desto effektivare isolering. Men när det gäller yttre tilläggsisolering är det klokt att också tänka på det estetiska. Välj därför helst inte tjockare isolering än mm om du vill att fasaden ska behålla sina proportioner (fasaden bör inte sitta längre ut än 100 mm från sockeln). Vill du behålla avståndet mellan den tilläggsisolerade fasaden och husets sockel, kan du komplettera sockeln med Sundolitt I-element. Då får du snyggare proportioner på huset samtidigt som inomhusklimatet blir ännu mer komfortabelt. Tips! När du målar den nya träfasaden: Måla bottenpanelerna innan du sätter på de yttre lockpanelerna. Då håller fasaden längre. Bärläkt Panel Sundolitt Fasadskiva Täta mot befintlig fasad Husvägg 8

9 L Ä T T AT T I S O L E R A T I L L Ä G G S I S O L E R I N G AV T R Ä FA S A D 1 Rensa fasaden från lockpanel så att fasadytan blir jämn. 2 Sätt en längsgående bräda längst ned på fasaden för att hindra drag mellan fasadbrädorna. Brädan utgör också ett stöd för isolerskivorna under monteringen. 3 Montera fasadskivorna med galvad trådspik och plastbricka (bara så att skivorna hålls fast under arbetet). Fasadskivorna ska vara så stora som möjligt samt ha not och spont för bästa vindskydd. 4 Täta så att luftspalt ej uppstår mellan befintlig vägg och isolering. Ta bort lockpanelen 5 Spika eller skruva fast bärläkt 28x70 mm utanpå fasadskivorna. Avståndet mellan centrum på varje bärläkt ska vara ca 600 mm. 6 Montera den nya panelen på bärläkten. T I L L Ä G G S I S O L E R I N G AV P U T S A D FA S A D Sundolitt har specialskivor för tilläggsisolering av putsad fasad. Själva puts- och isoleringsarbetet är dock såpass komplicerat att det är lämpligast att överlämna till en fackman. Vill du göra om din putsade fasad till en träfasad, isolerar du på samma sätt som vid träfasad. Montera fasadskivorna Spika eller skruva fast bärläkt 9

10 G R U N D Bygg ditt hus på en grund från Sundolitt F-grund F-grunden har en patenterad kantbalksutformning där isoleringen gjuts in i balken och du får en kraftig homogen betongsockel utan skarvar. Rätt val för hus av tegel, eller där fasaden utsätter grunden för större laster. E N K L A R E O C H E N E R G I S N Å L A R E K A N D E T I N T E B L I. Vill du vara säker på att ditt hus byggs på en välisolerad och fuktsäker grund, bör du titta närmare på Sundolitts grundlösningar. Grunderna är enkla att bygga, ger ett komfortabelt inomhusklimat och sänker energiförbrukningen särskilt i kombination med golvvärme. Väljer du någon av våra grunder med 300 mm cellplastisolering reduceras värmeförlusten från grunden från 65 till 35 %! Sundolitts grunder levereras i kompletta paketlösningar med färdiga hörn och tillbehör. Betong Armeringsmatta Golvvärmerör L-grund L-elementet har goda isolerande egenskaper. Sockeln är försedd med en mycket tålig fibercementskiva som kan fås med olika exteriörer. Skivan ger en estetiskt tilltalande sockelyta. LE-grund LE-elementet har extra goda isolerande egenskaper tack vare sin 200 mm tjocka botten. Sundolitt Isolerskiva Dränerande grus/stenflis Underkantsarmering Fibercementskiva KBF-grund Kantbalksformen är en monteringsfärdig isolerande kantbalk som passar utmärkt för enklare grundläggning, där det är tillräckligt med 100 mm EPS-cellplast under plattan. 10

11 L Ä T T AT T I S O L E R A I S O L E R I N G AV G R U N D E N 1 Schakta av underlaget och dränera enligt anvisningarna (100 mm stenflis/drängrus). 2 Avväg rör eller ribbor i exakt höjdnivå 300/400 mm under färdigt golv. Dra av med rätskiva och kontrollera med instrument (laser) 3 Börja med att lägga ut hörnelementen 4 Lägg ut L-elementen efter grundens ytterkant. Lås elementen först med spikbleck och sedan med kilar. 5 Lägg ut första skiktet Sundolitt Isolerskiva på schaktbotten. 6 Lägg ut andra och tredje skiktet Sundolitt Isolerskiva med förskjutna skarvar. Lås skivorna med plastspik (hullingar). 7 Montera underkantsarmeringen med hjälp av plastdistanser. 8 Montera ev. golvvärmerör enligt anvisningar. 9 Montera armeringsmattan på distanser (minst 3 distanser/kvm). Överlappa minst en ruta. 10 Montera eventuell överkantsarmering i kantbalken. Naja i armeringsmattan enligt ritning. 11 Motfyll mot utsidan så att elementen står stabilt. Gjut grunden med betong. 98% luft Kantbalksformar och grundskivor till Sundolitts grunder består av 98% luft och 2% EPS-cellplast (expanderad polystyren). Det ger bl a. mycket god isoleringsförmåga och hög formbeständighet. Dessutom är EPS-cellplast kapillärbrytande och fuktokänslig. Sockeln är klädd med en fibercementskiva och finns i standardhöjderna 300 mm och 400 mm. Väger tungt för miljön Tack vare EPS-cellplastens låga vikt blir miljöbelastningen vid transporter avsevärt lägre jämfört med exempelvis transport av makadam. Dessutom innehåller materialet inga giftiga ämnen, det går att återvinna och avger endast koldioxid och vatten vid fullständig förbränning. 11

12 G O LV Lite normal händighet och Sundolitt Golvskiva M E R Ä N S Å B E H Ö V S I N T E F Ö R AT T F Å E T T B R A G O LV K L I M AT För att åtgärda kalla och hårda betonggolv kan du tilläggsisolera ovanpå golvet. Med Sundolitt Golvskiva förbättras komforten samtidigt som golvet genom sin inbyggda svikt blir behagligare att gå på. Dessutom blir det varmare om fötterna. Sundolitt Golvskiva är också ett enkelt sätt att få bättre inomhusklimat i källaren. Tips & idéer Sundolitt är ett material med hög bärighet under hela sin livstid. Vid golvisolering ska du dock använda Sundolitt av så hög kvalitet som möjligt, minst kvalitet S 150. Hur tjocka Sundolitt-skivor du kan använda, avgörs av tröskelns höjd. Ju tunnare skivor, desto högre kvalitet rekommenderas. Spånskiva Ny golvbeläggning Sundolitt Golvskiva Ångspärr vid betonggolv Befintligt golv 12

13 L Ä T T AT T I S O L E R A S Å H Ä R B Y G G E R D U D I T T N YA G O LV M E D S U N D O L I T T G O LV S K I VA 1 Se till att underlaget är fast. Ta bort golvlister och eventuell heltäckningsmatta (eller liknande mjuka material). 2 Om underlaget är betong läggs en 0,20 mm alkalibeständig polyetenfolie (ångspärr) ut. Underlaget ska vara väl rengjort. Ångspärren ska täcka hela betongplattan och helst också ligga under syllar. Behandla plastfolien varsamt så att den inte skadas. 3 Lägg ut Sundolitt Golvskiva. Förskjut skarvarna i förhållande till varandra. Golvet ska vara flytande och behöver alltså inte limmas eller förankras på något annat sätt. Se bara till att det är någorlunda tätt i skarvarna. Ta bort golvlister och eventuell heltäckningsmatta 4 Vid behov; forma skivorna med en vanlig handsåg eller liknande. 5 Täck isoleringen med 22 mm spånskiva. 6 Lägg ev. ut Sundolitt Golvmellanlägg (tar bort ev. golvknarr ). 7 Montera den nya golvbeläggningen enligt tillverkarens anvisningar. Lägg ut golvskivorna med förskjutna skarvar utan att limma Täck med spånskiva och golvmellanlägg innan den nya golvbeläggningen läggs 13

14 PA R K E T T G O LV Skapa ett varmt och tryggt parkettgolv M E D S U N D O L I T T M X PA R K E T T Flytande trägolv är eldprovet för en isolerskiva av EPS-cellplast. För att trägolvet inte ska svikta eller lossna i fogarna krävs en hårdare typ av cellplastisolering. Sundolitt MX Parkett är tillverkad av en ny typ av EPS-cellplast som tål mycket höga belastningar (upp till 20 ton/kvm!) utan att deformeras. Varken Steinway-flyglar eller vassa skoklackar är något problem med MX Parkett under trägolvet. Samtidigt får du ett skönt golv med hög komfort. Tips & idéer Den höga tryckhållfastheten hos Sundolitt MX Parkett innebär att isolerskivorna kan göras så tunna som 10 mm. Därför har golvisoleringen minimal inverkan på rummets takhöjd. Tänk bara på att du måste lägga en spånplatta (minst 10 mm) mellan isoleringen och golvbeläggningen om parketten är tunnare än 14 mm. Vid kraftigare golvtyper kan golvet läggas direkt på Sundolitt MX Parkett. Parkett eller laminatgolv (minst 14 mm tjockt) Sundolitt golvmellanlägg Sundolitt MX Parkett Ångspärr Befintligt golv 14

15 L Ä T T AT T I S O L E R A S Å H Ä R I S O L E R A R D U D I T T G O LV M E D S U N D O L I T T M X PA R K E T T 1 Se till att underlaget är fast. Ta bort golvlister och eventuell heltäckningsmatta (eller liknande mjuka material). 2 Lägg ut en ångspärr (minst 0,20 mm alkalibeständig polyetenfolie). Den ska täcka hela betongplattan och helst också ligga under syllar. Behandla plastfolien varsamt så att den inte skadas. 3 Lägg första raden Sundolitt MX Parkett längs väggen. 4 Lägg ut rad för rad. Förskjut skarvarna i förhållande till varandra. Se till att du får en tät isolering utan köldbryggor. Ta bort golvlister och eventuell heltäckningsmatta 5 Vid behov; forma skivorna med en vanlig handsåg eller liknande. 6 Vid 6-14 mm tjock golvbeläggning: Täck isoleringen med spånskiva (minst 10 mm tjock) och lägg ut golvbeläggningen enligt tillverkarens anvisningar. Vid minst 14 mm tjock golvbeläggning: Lägg ut golvbeläggningen tvärs över isolerskivorna enligt tillverkarens anvisningar. Lägg ut golvskivorna med förskjutna skarvar utan att limma Parkett eller laminatgolv minst 14 mm tjockt Golvet kan läggas direkt på Sundolitt MX Parkett (tjocklekstolerans ± 0,5 mm). Parkett eller laminatgolv 6-14 mm tjockt Vid tunnare golvtyper läggs golvet på en spånplatta (minst 10 mm) och Sundolitt MX Parkett (tjocklekstolerans ± 0,5 mm). Täck med spånskiva (vid tunnare golvtyper) och golvmellanlägg innan den nya golvbeläggningen läggs 15

16 VIND Med Sundolitt på vinden S TA N N A R V Ä R M E N D Ä R D U V I L L H A D E N All värme stiger uppåt. Därför sitter den viktigaste isoleringen på vinden. Så vill du sluta elda för kråkorna, ska du titta närmare på Sundolitt. Det kan hjälpa dig att spara många sköna energikronor. Sundolitt Luftspaltskiva är konturskuren och skapar den nödvändiga luftspalten mellan undertak och innertak vid inredning av vindsutrymme. Skivan är värmeisolerande och den är lätt att hantera och montera. Tips & idéer Vid inredning av vindsutrymmet är det viktigt att ventilationen utformas på rätt sätt. Med fel ventilation, kan följderna bli dyrbara i form av fuktskador på takkonstruktioner och annat. Sundolitt luftspaltskiva kan även monteras vid takfot för att säkerställa ventilationsspalten mellan bjälklagsisoleringen och yttertaket vid tilläggsisolering av vindbjälklaget. Skiva ansluts till befintligt vindskydd. Råspont Sundolitt Luftspaltskiva Isolering mellan takstolar Ångspärr Bärläkt Undertak Regel/takstol I S O L E R I N G AV V I N D S B J Ä L K L A G 1 Kontrollera om det finns några skador, ex. genomträngande fukt, i undertaket. Ta reda på orsaken och åtgärda skadorna 2 Luftspaltskivan sätts på plats mellan takstolarna med hjälp av reglar som fästs mot takstolarna. 3 Luftspaltskivan ansluts mot befintligt vindskydd. 4 Under luftspaltskivan monteras isolering, ångspärr och undertak. 16

17 Håll kvar värmen... K RY P G R U N D... OVANFÖR GOLVET MED SUNDOLITT KRYPGRUNDSKIVA I hus med kryputrymme och träbjälklag kan fukt och mögellukt vara ett problem. Genom att isolera bottenbjälklaget med Sundolitt Krypgrundskiva minskar du relativa fuktigheten i träbjälklaget samtidigt som du får ett varmare golv. Spik med bricka Befintligt bottenbjälklag Sundolitt Krypgrundskiva Tips & idéer Ett alternativ till att isolera bjälklaget är att isolera marken. Med denna åtgård ökar temperaturen i krypgrunden samtidigt som markfukt inte påverkar bottenbjälklaget. Plastfolie på mark I S O L E R I N G AV B J Ä L K L A G Ö V E R K RY P G R U N D 1 Gör rent krypgrunden och bjälklaget från organiskt material. Vid behov, justera markens fall så att vatten leds bort. Lägg 0,20 mm plastfolie på marken. 2 Fäst Sundolitt Krypgrundskivor underifrån i träbjälklaget med galvad spik och plastbrickor. 3 Täta med skum eller drev så att luftkanaler ej uppstår. 17

18 M A R K Markisolera med Sundolitt och klara tjälen Mest utsatt för tjälskador är garageuppfarter, uteplatser, utvändiga trappor och andra ytor som hålls snöfria om vintern. Genom att gräva ner Sundolitt Isolerskiva isolerar du den varma jorden från den kalla luften och minskar risken för sättningar och frostproblem. Tips & idéer Går Garageinfarten över till en oisolerad väg kan du gradvis minska isoleringen före övergången för att undvika gupp. Med tanke på belastningen vid markisolering bör du använda Sundolitt Isolerskiva av så hög kvalitet som möjligt, minst kvalitet S 150. Funderar du på att bygga till huset eller bygga ett garage, kan du få effektiv grundisolering och kortare byggtid med hjälp av Sundolitt Grundskiva. Tala med din byggmaterialhandlare eller oss på Sundolitt. Beläggning Sand eller grus Sundolitt Isolerskiva I S O L E R I N G AV G A R A G E I N FA R T / U T E P L AT S 1 Gräv bort jorden. Djupet ska vara ca 500 mm. 2 Lägg mm sand eller grus på schaktbotten. Jämna till. 3 Lägg ut Sundolitt Isolerskiva. Skivorna ska ligga tätt och gärna gå en bit utanför själva infarten/uteplatsen (s k utkragning) för att hindra tjälen tränga in under isoleringen. 4 Återfyll med grusmaterial som packas väl på isolerskivorna.. 5 Täck grusbädden med en fiberduk, lägg på ca 50 mm sand. Lägg ut plattorna. 18

19 Vilken Sundolitt-produkt ska du använda? L Ä T T AT T I S O L E R A Sundolitt finns i en mängd olika varianter för att passa olika isoleringsbehov. Här är ett urval av de Sundolittprodukter som kan vara aktuella för dig som villaägare. Sundolitt Standardisolering Basprodukten i Sundolittsortimentet. Kan användas till alla slags isoleringsändamål där speciallösningar inte behövs. Klarar normala belastningar. Sundolitt Grundskiva Isolerar effektivt mellan mark och grund. Patenterad G- fals hindrar fuktvandring eftersom fogarna är kapilärbrytande. Sundolitt Krypgrundskiva Isolering på undersidan av krypgrundsbjälklag. Ger bl a värmare golv. Kapillärbrytande G-fals ökar ytterligare skyddet mot fukt underifrån. Sundolitt Dräneringsskiva Perfekt för dränering och isolering av källargrund vid problem med fukt och mögel. Sundolitt Källarväggskiva Används som värmeisolering utanpå källarvägg vid torra markförhållanden. Patenterad G-fals ger kapilärbrytande fogar. Sundolitt Grundelement Intelligenta grundlösningar för ekonomiskt byggande, låga driftskostnader och varma golv. Tilläggsisolering för sockeln ovan mark. Sundolitt Fasadskiva Specialtillverkad för tilläggsisolering av fasad. I stora format och med tätande not och spont för att ge maximalt vindskydd. Sundolitt MX Parkett En hårdare typ av EPS cellplast som tål mycket höga belastningar utan att deformeras. Används under s k flytande golv av trä, t ex parkett eller laminatgolv. Sundolitt Golvskiva Används för att lägga s k flytande golv. Ger ett varmt och behagligt golv. Sundolitt Golvmellanlägg Läggs mellan Sundolitt Golvskiva och golvbeläggningen. Förhindrar gnissel och gör golvet mjukt att gå på. Sundolitt Takskiva Standardskiva för tilläggsisolering av tak. Finns i stora dimensioner. Verktygen har du redan För att jobba med Sundolitt krävs inga specialverktyg. Det räcker med en normal verktygsuppsättning som t ex fogsvans, kniv och hammare. Andra tillbehör som lim, fixbruk och trådspik med spikbricka hittar du hos din byggmaterialhandlare. Sundolitt Standardtakfall Skurna för att förbättra vattenavrinningen på låglutande tak. Standardtakfallen är 1:20, 1:40 och 1:60. Sundolitt Isolerskiva Grävs ned i marken för att isolera bl a garageinfarter och uteplatser mot tjäle. Extra hög bärighet väljs för att klara stora belastningar. 19

20 Lycka till med Sundolitt! Din närmaste Sundolitt-återförsäljare Sundolitt är specialiserat på att utveckla framtidens isoleringslösningar av expanderad polystyren. Vi bedriver verksamhet i Norge, Sverige, Storbritannien, Danmark, Spanien och Tyskland. Moderbolaget är Br. Sunde as i Norge. Vår verksamhet är i huvudsak uppdelad på områdena Bygg, Anläggning, Industri och Förpackning. Vårt varumärke för cellplastråvara Vårt varumärke för cellplastisolering Vårt varumärke för förpackningsprodukter Sundolitt ab Vårgårda. Telefon Telefax

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d.

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d. Lätt att isolera www.sundolitt.se Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E t t l ä t t va l m e d tunga argument Innehåll 4 Tunga argument att använda lätt isolering 6 Isolering och dränering

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Isolersystem för husgrunder

Isolersystem för husgrunder Isolersystem WWW.SUNDOLiTT.SE för husgrunder E T T L Ä T T VA L M E D TUNGA ARGUMENT INTRODUKTiON Denna broschyr beskriver hur platta på mark isoleras med expanderad polystyren (EPS). Med Sundolitts monteringsfärdiga

Läs mer

Isolersystem. för husgrunder WWW.SUNDOLITT.SE ETT LÄTT VAL MED TUNGA ARGUMENT

Isolersystem. för husgrunder WWW.SUNDOLITT.SE ETT LÄTT VAL MED TUNGA ARGUMENT Isolersystem WWW.SUNDOLITT.SE för husgrunder ETT LÄTT VAL MED TUNGA ARGUMENT INTRODUKTION Denna broschyr beskriver hur platta på mark isoleras med expanderad polystyren (EPS). Med Sundolitts monteringsfärdiga

Läs mer

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak

Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Cellplast Finja Betong Finja Cellplast isolerande produkter från grund till tak Vad är EPS? EPS är en förkortning av expanderad polystyren. Råmaterialet består av små polystyrenpärlor som innehåller pentan.

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005 Jackon Jackodren 06-2007 ersätter 11-2005 Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94 www.jackon.se Jackon Jackodren Denna broschyr är tänkt som en rekommendation och

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

Isolersystem. för husgrunder. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d. tunga argument

Isolersystem. för husgrunder. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d. tunga argument Isolersystem www.sundolitt.se för husgrunder E t t l ä t t va l m e d tunga argument Introduktion Denna broschyr beskriver hur platta på mark isoleras med expanderad polystyren (EPS). Med Sundolitts monteringsfärdiga

Läs mer

Cellplast. Isolerande, stabilt och hållbart

Cellplast. Isolerande, stabilt och hållbart Cellplast Finja Betong Cellplast Isolerande, stabilt och hållbart Cellplast för alla isoleringsbehov EPS eller expanderad polystyren tillverkas av råmaterialet polystyren. Med värme och ånga expanderas

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

Optidrain Monteringsanvisning

Optidrain Monteringsanvisning Optidrain Monteringsanvisning En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende Utvändig isolering är bäst Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering ger alltid den varmaste och torraste

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering Väggbankboken Spara pengar med tilläggsisolering Bygg din egen väggbank Planerar du att byta fasad på ditt hus? Då har vi ett tips på en investering som är mycket bättre än att spara pengarna på ett vanligt

Läs mer

Bygg så här 5. Tilläggsisolera golvbjälklaget. paroc.se

Bygg så här 5. Tilläggsisolera golvbjälklaget. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 5 Tilläggsisolera golvbjälklaget paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

JACKON KANTELEMENT Ì BOSTADSHUS Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK Ì GARAGE. jackon.se. Lätta lösningar för ett bättre klimat! 04-2015 ersätter 05-2011

JACKON KANTELEMENT Ì BOSTADSHUS Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK Ì GARAGE. jackon.se. Lätta lösningar för ett bättre klimat! 04-2015 ersätter 05-2011 JACKON KANTELEMENT Ì BOSTADSHUS Ì INDUSTRIHALLAR Ì LANTBRUK Ì GARAGE 04-2015 ersätter 05-2011 jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! Ì Ì Jackopor (EPS) eller Jackofoam (XPS) Ytskickt av fiberarmerad

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11

TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11 Jackon G R U N D Ny förbättrad dräneringsskiva, nu med marknadens i särklass bästa isolervärde! Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11 11-2011 ersätter 10-2011

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

G R U N D. Jackon. Siroc. Siroc element för alla grunder Bostadshus Industrihallar Lantbruk. 05-2011 ersätter 03-2010. www.jackon.

G R U N D. Jackon. Siroc. Siroc element för alla grunder Bostadshus Industrihallar Lantbruk. 05-2011 ersätter 03-2010. www.jackon. Jackon Siroc G R U N D Siroc element för alla grunder Bostadshus Industrihallar Lantbruk 05-2011 ersätter 03-2010 www.jackon.se Jackon Siroc Denna folder är menad som en introduktion för dig som skall

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

BENDERS sockel sockelelement. Bästa sockeln för ditt hus! Mer om Benders www.benders.se

BENDERS sockel sockelelement. Bästa sockeln för ditt hus! Mer om Benders www.benders.se BENDERS sockel sockelelement Bästa sockeln för ditt hus! Mer om Benders www.benders.se Kunskap och traditioner VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ BENDERS Ända sedan starten, hemma på gården i Edsvära mitt ute på västgötaslätten,

Läs mer

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta

KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta KÄLLARYTTERVÄGGEN Väggen är putsad, oklädd eller klädd med tapet eller plastmatta Problemet Det finns en synlig skada på ytan, t ex mörkare fläck, rinnmärken, saltutfällningar mm. Alternativt att ytskiktet

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre.

Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre. Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre. Använd tolk Avståndet mellan reglarna mäts från centrum till centrum och kallas för c-avstånd. Centrumavståndet

Läs mer

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta

Hus med källare. Grundläggning. Yttergrundmur. Murad. Platsgjuten betong Betongelement. Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Hus med källare Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock Platsgjuten betong Betongelement maj 2013

Läs mer

Dags att dränera? ~ Vi i Villa

Dags att dränera? ~ Vi i Villa Page 1 of 6 Måndag 26 april 2010 Betyg:4,0 Dags att dränera? Flagnade färg och fuktfläckar på källarväggen - hur allvarligt är det? Hur vet jag att dräneringen fungerar? Och när är det läge att byta? Träsk

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

Bättre bygg- och boekonomi

Bättre bygg- och boekonomi Nyhet! U-min Grund. Svensk patenterad uppfinning. Bättre bygg- och boekonomi med kompletta grunder från Supergrund Marknadens lägsta U-värde ger rejält sänkt byggkostnad U-min Grund är en svensk patenterad

Läs mer

Delta Black Line Monteringsanvisning

Delta Black Line Monteringsanvisning Delta Black Line Monteringsanvisning Förarbete 1. Besiktiga grunden innan du startar med något annat. All kallasfalt ska tas bort för att optimera förutsättningarna för det nya fuktskyddet och för att

Läs mer

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter:

Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning. Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Murverkskonstruktioner byggnadsteknisk utformning Viktiga byggnadsfysikaliska aspekter: Värmeisolering (U-värde) Skapa lufttäthet Hindra utifrån kommande fukt Stoppa inifrån kommande fukt Förhindra kapillärsugning

Läs mer

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK CLIMA COMFORT Tilläggsisolering för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK Det finns flera goda skäl till att tilläggsisolera ditt TAK Stigande kostnader för uppvärmning ökar intresset för att tilläggsisolera

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

Trägolv. trä från naturen

Trägolv. trä från naturen Trägolv trä från naturen Läs läggningsanvisningen på baksidan innan arbetet påbörjas! Trägolvet ska förvaras liggande i minst 48 timmar i originalemballaget med en temperatur på 18-24 o C och en max luftfuktighet

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET

RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET RESARO AB RESAROSYSTEMET energi- och byggsystem RESAROELEMENTET 1 2005-05-28 RESARO's pågående byggprojekt: VENDELSÖ Tvåplansvilla i souterräng En klasssisk vacker villa växer fram vid sjön Drevviken söder

Läs mer

Tryggare tak med Thermisol. Bästa taket för just ditt hus! Isolera taket med Thermisol cellplast. Det ger dig trygghet och bra totalekonomi.

Tryggare tak med Thermisol. Bästa taket för just ditt hus! Isolera taket med Thermisol cellplast. Det ger dig trygghet och bra totalekonomi. Tryggare tak med Thermisol Bästa taket för just ditt hus! Isolera taket med Thermisol cellplast. Det ger dig trygghet och bra totalekonomi. Lätt att välja rätt takisolering Varför elda för kråkorna? Med

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Bygg så här 1. Tilläggsisolera vindsbjälklaget. paroc.se

Bygg så här 1. Tilläggsisolera vindsbjälklaget. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 1 Tilläggsisolera vindsbjälklaget paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum

Så funkar ett hus Husets delar. Anders Lund, Ekocentrum Så funkar ett hus Husets delar Anders Lund, Ekocentrum Varför har vi hus? Klimatskydd. Möjliggöra inneklimat. Förutsättningar för olika funktioner. Klimatskydd i vilken miljö? Huset på flotten Ra miljövänligt

Läs mer

KRYPGRUND Uteluftsventilerad

KRYPGRUND Uteluftsventilerad Det luktar i huset. Trolig orsak 1 (av 3!) Det möglar i (kvarlämnat) organiskt material, typ trä, matjord o.d. Alternativt kan tryckimpregnerat virke vara använt i krypgrunden. Gå ner i krypgrunden och

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS

Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS 2 3 Möt den nya superfamiljen; Sundolitt XPS Sundolitt lanserar nu en superfamilj inom isolering! Sundolitt XPS (extruderad polystyren) har extrem styrka, minimal

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

Stenhus. I samarbete med

Stenhus. I samarbete med Stenhus I samarbete med Vi hjälper dig (att hitta) hem Att köpa ett nytt hus är en stor affär en av livets största. Detta ställer väldigt höga krav på oss som leverantör. Att vi håller vad vi lovar och

Läs mer

BENDERS isolering sockel och cellplast. Det naturliga valet. Mer om Benders www.benders.se

BENDERS isolering sockel och cellplast. Det naturliga valet. Mer om Benders www.benders.se BENDERS isolering sockel och cellplast Det naturliga valet Mer om Benders www.benders.se delar av benders idépark vid huvudkontoret I edsvära Kunskap och traditioner Med omsorg och kvalitet i alla led

Läs mer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK Användning Hunton Underlagstak är en 4,5 mm hård träfiberskiva i format 1200x2460 mm och används som ett lätt/enkelt underlagstak i både kalla

Läs mer

Varifrån kommer fukten?

Varifrån kommer fukten? Fukt Fukt är det naturligaste vi har runt omkring oss och en grundförutsättning för vår existens och vårt välbefinnande. Fukt finns i luften, på marken, i material och ledningar. Fukt förekommer i 3 olika

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern

Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern Åke Mård presenterar energiklokt och fuktsäkert byggande. Ny teknik: Koljern FOAMGLAS cellglasisolering Ekologiskt och Hållbart: Cellglas är det enda isoleringsmaterial, som håller ett helt liv: det försämras

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck.

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck. Uppfästning av panel Panelen kan antingen skruvas eller spikas i läkten. Panelens profil avgör vilken sorts uppfästning som är lämpligast att använda. För att panelen inte ska spricka är det bra att förborra

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

Betongplatta på mark. Exempel på kapillär stighöjd i olika jordarter vid fast lagring (packad).

Betongplatta på mark. Exempel på kapillär stighöjd i olika jordarter vid fast lagring (packad). Betongplatta på mark Riskkonstruktion för fuktskador Att placera värmeisoleringen ovanpå en grundplatta är en riskkonstruktion som väldigt ofta drabbas av mögel- och bakterieskador. Enligt teorierna borde

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

Grundmur Isolering utvändigt

Grundmur Isolering utvändigt 24 JSH Grundmur Isolering utvändigt Dränerande skikt mot fukt i källare Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

Tilläggsisolera vindsbjälklaget

Tilläggsisolera vindsbjälklaget STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2008 Bygg 1 så här: Rekv.nr 3037 januari 2008 Tilläggsisolera vindsbjälklaget med Vindsull med skivor underifrån PAROC AB Byggisolering Sverige 541 86 Skövde Telefon 0500-46

Läs mer

Nallebjörnens förskola Lidingö

Nallebjörnens förskola Lidingö Nallebjörnens förskola Lidingö Förenklad rapportering 2010-02-08 Ordernr: 18495 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress 163 29 Spånga Besöksadress Stormbyvägen 2-4

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock

Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock Leca Murblock Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock Eget hus bygger man kanske bara en gång i livet. Därför vill du säkert ha ett hus som är gediget, beständigt och underhållssnålt.

Läs mer

Sommarstuga med alla reglar

Sommarstuga med alla reglar Sommarstuga med alla reglar Planlösning och mått Golvreglar och plintar D=200 200x200 45x220 Golvreglarna har två funktioner. 1) att bära upp huset 2) att vara utrymme för golvisolering I vårt hus har

Läs mer

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK Ge huset ett riktigt lyft. En trall eller ett trädäck kan skapa en inbjudande veranda framför huset eller varför inte lägga

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt

Skapar mer utrymme. Enkelt och snabbt Skivstorlek: 600 x 2 600 mm Isoleringstjocklek: 30 eller 60 mm Spont: halv spont på långsidorna Ytbeläggning: 9 mm tjock gipsskiva med avfasade kanter SPU Gips skiva är färdigt belagd isoleringsskiva för

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING DETALJERAD MONTERINGSANVISNING Utplacering av grundstenarna Placera ut de grundstenar som friggeboden skall vila på. Se till så att Du har stadigt under grundstenarna. Var noga med att alla grundstenar

Läs mer

ISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER

ISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER ISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER VÄRMEISOLERING AV VINDSBJÄLKLAG OCH FASADER SPU-isolering är ett av de mest effektiva isoleringsmaterialen som finns på marknaden. Isoleringsskivorna passar därför

Läs mer

Icopal Lufttätt Hus. Det täta huset som andas trygghet!

Icopal Lufttätt Hus. Det täta huset som andas trygghet! Icopal Lufttätt Hus Det täta huset som andas trygghet! ETT Komplett system 1 2 Energieffektiva, fuktsäkra och hållbara hus Icopal Lufttätt Hus Ett komplett klimatsmart system Låt oss säga det direkt. Vårt

Läs mer

Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation

Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation Granab Golvregelsystem med effektiv undergolvsventilation GRANAB tillverkar golvregelsystem för bostäder, kontor, skolor och offentliga lokaler. Granab Golvregelsystem är monterat i mer än 4 500 000 m2

Läs mer

Fördelar och Försäljningsargument

Fördelar och Försäljningsargument Fördelar och Försäljningsargument Miljövänligt Brandsäkert Fuktsäkerhet Mycket lägre energiförbrukning, 20 30% lägre än glasullsisolerade hus En skarvfri och tät isolering Bättre inomhusklimat Friskare

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt

Ett utrymmessparande isoleringspaket. Snabbt och enkelt. Skyddar konstruktionerna. Hållbart, miljövänligt och tryggt Skivstorlek: 600 x 1200 mm Tjocklek: 30 mm Spont: helspont på alla kanter Ytbeläggning: aluminiumlaminat båda sidor av skivan SPU Sauna-Satu lämpar sig för isolering av bastuväggar och bastutak samt andra

Läs mer

EN GUIDE ÖVER SKYDDANDE MATERIALSKIKT I: TAK-VÄGG GOLV - GRUND

EN GUIDE ÖVER SKYDDANDE MATERIALSKIKT I: TAK-VÄGG GOLV - GRUND EN GUIDE ÖVER SKYDDANDE MATERIALSKIKT I: TAK-VÄGG GOLV - GRUND 1 Tak Tak Underlagsprodukter fungerar som ett skyddande och vattenavledande skikt under yttertak av exempelvis takpannor, plåt eller ytpapp.

Läs mer

Torpargrund och krypgrund

Torpargrund och krypgrund Torpargrund och krypgrund GRUNDEN TÄTADES MED SNÖ PÅ VINTERN Gammal och ny torpargrund Torpargrund i nybyggda hus är inte detsamma som traditionell torpargrund. Det enda som ny torpargrund har gemensamt

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt

Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt. För golvets mellanskikt Icopal Golvprodukter - håller golvet torrt För golvets mellanskikt Komplett golvskyddssystem Det som vi till vardags kallar golv består egentligen av flera lager. Ett underlag, olika mellanskikt med speciella

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Installationsinstruktioner för Solidfloor trägolv Läs noga genom dessa instruktioner innan du börjar läggningsarbetet. Kontrollera noga att alla golvbrädor är felfria före läggning

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

Konstruktionsdetaljer

Konstruktionsdetaljer Anslutningarna mellan olika byggnadsdelar måste utföras noggrant om man vill undvika fuktproblem och minimera köldbryggor. På de följande sidorna visas några exempel på konstruktionsdetaljer. Sättet att

Läs mer

Materialspecifikation för Isover InsulSafe

Materialspecifikation för Isover InsulSafe Materialspecifikation för Isover InsulSafe 2009-09-10 Tillhörande handling nr 1 Material Brandegenskaper Korrosion Lösfyllnadsisolering av glasull utan bindemedel tillverkad av Saint Gobain Isover AB.

Läs mer

04 SE. Vägledning. Fukt

04 SE. Vägledning. Fukt 04 SE Vägledning Fukt Dinesen fuktvägledning Februari 2011 Väsentligt att känna till innan man lägger trägolv Sida 3 Sida 4 Innehåll Dinesen fuktvägledning Fukt och trägolv 6 Träets egenskaper 6 Luftfuktighet

Läs mer

Monteringsanvisning System WG 85

Monteringsanvisning System WG 85 Monteringsanvisning System WG 85 Skjutpartier för Vinterträdgård 2012-1 VIKTIGT! Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen! Följs inte anvisningarna kommer kanske partiet inte att fungera

Läs mer

gop Isofond I Fuktskydd Effektivt fuktskydd Ett komplett lättmonterat system med P-märkt fuktspärr Vi älskar plast www.gop.se

gop Isofond I Fuktskydd Effektivt fuktskydd Ett komplett lättmonterat system med P-märkt fuktspärr Vi älskar plast www.gop.se gop Isofond I Fuktskydd Effektivt fuktskydd Ett komplett lättmonterat system med P-märkt fuktspärr Vi älskar plast www.gop.se gop Isofond - ett komplett system mot fukt och lukt gop Isofond Fuktskyddssystem

Läs mer

Fuktskydd av husgrund. Källarväggar

Fuktskydd av husgrund. Källarväggar 2014-01-16 ARBETSINSTRUKTION Fuktskydd av husgrund Källarväggar isodran.se FÖLJANDE MATERIAL BEHÖVS FÖR FUKTSÄKRING AV KÄLLARVÄGGAR DRÄNERINGSMATERIAL MATERIAL FÖR GRUNDMUREN -skivor. Finns i olika tryckhållfasthetsklasser,

Läs mer

AsfAlt Vindtät Hunton gulvvarme Undvik fukt, drag och kyla

AsfAlt Vindtät Hunton gulvvarme Undvik fukt, drag och kyla Hunton Undvik fukt, gulvvarme drag och kyla För ditt bygge Med Asfalt Vindtät från Hunton Fiber är du på den säkra sidan. Även om vinden viner och kölden biter gör en vägg med Asfalt Vindtät att du har

Läs mer

T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA

T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA T2 RÖD ÄR SJÄLVREGLERANDE T2 Röd är en golvvärmekabel som anpassar sin effekt efter värmebehovet i varje millimeter kabel. Du slipper

Läs mer

Undvik fukt, drag och kyla. Hunton vindtät

Undvik fukt, drag och kyla. Hunton vindtät Hunton VINDTÄT Undvik fukt, drag och kyla Hunton vindtät För ditt bygge Med Hunton Vindtät från Hunton Fiber är du på den säkra sidan. Även om vinden viner och kölden biter gör en vägg med Hunton Vindtät

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer