Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E T T L Ä T T VA L M E D

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E T T L Ä T T VA L M E D"

Transkript

1 Lätt att isolera W W W. S U N D O L I T T. S E Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E T T L Ä T T VA L M E D T U N G A A R G U M E N T

2 I N N E H Å L L 4 Tunga argument att använda lätt isolering 6 Isolering och dränering av källarvägg 8 Tilläggsisolering av fasad 10 Grundläggning och isolering av grunden 12 Golvisolering inomhus 14 Isolering för trägolv/parkett 16 Isolering av vinden 17 Isolering av krypgrund 18 Isolering i marken 19 Sundolitts isolerprodukter

3 Se om isoleringen på ditt hus L Ä T T AT T I S O L E R A D E T M Å R B Å D E D U O C H D I N P L Å N B O K B Ä T T R E AV Att tilläggsisolera huset är fortfarande en av de klokaste investeringar du kan göra. Du och din familj får det varmt och skönt inomhus. Samtidigt sparar du pengar under många år. Ännu mer lönsamt blir det naturligtvis om du gör jobbet själv. Det gör du lätt med Sundolitt. Sänkta energikostnader Effektiv isolering gör att du får ut mer värme per energikrona. Med dagens uppvärmningskostnader tar det bara ca 3 år innan tilläggsisoleringen är betald*. Sedan är det bara att hämta in vinsten, år efter år. Pengarna du spar kan du använda till betydligt roligare saker än att elda för kråkorna. Bättre boendemiljö Dragiga och kalla rum gör ingen människa glad. Att isolera är en fråga om trivsel för husets invånare. Bra isolering ger jämnt fördelad rumstemperatur och driver ut fukten från rummet och gör att huset mår bra. På Sundolitt kallar vi det värmekomfort. Investering för framtiden När du tilläggsisolerar ditt hus gör du också en insats för miljön och de begränsade naturresurserna. Ju mindre energi vi gör av med, desto mindre belastning på miljön. Du garderar dig mot kommande högre energipriser samtidigt som du ökar värdet på ditt hus. * Undersökningar utförda vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (1994) visar att varje kubikmeter cellplastisolering sparar kwh (5000 liter olja) under sin livslängd,ca 70 år. Överfört på yttre tilläggsisolering på en normalvilla, innebär detta att isoleringen betalar sig på 3 år. 3

4 O M S U N D O L I T T Det tyngsta argumentet F Ö R AT T I S O L E R A M E D S U N D O L I T T V Ä G E R L Ä T T. M Y C K E T L Ä T T När du bestämt dig för att isolera med Sundolitt så ska du jämföra med andra isolermaterial på marknaden. Då upptäcker Du att det finns viktiga skillnader och att Sundolitt är ett lätt val. 98%luft Ännu har ingen kommit på någon bättre isolering än stillastående luft. Därför består Sundolitt av 98% ren luft och 2% cellplast (EPS expanderad polystyren). Luften kapslas in i små kulor av cellplast och står fullständigt stilla. Det är så nära naturens egen isoleringsmetod man kan komma. Vindtätt Sundolitt är ett material som både isolerar och skyddar mot vindanblåsning på en och samma gång. Det ger ett komfortabelt inomhusklimat fritt från drag och kallras. För att ytterligare öka vindskyddet vid t ex yttre tilläggsisolering, finns Sundolitt med falsade tättslutande kanter. Kli- och dammfritt Till skillnad från många andra isoleringsmaterial är Sundolitt både hygieniskt och behagligt att jobba med. Materialets slutna struktur gör att det varken kliar eller dammar. Det är vänligt mot huden, så någon skyddsutrustning behövs inte. Fukt-och mögelsäkert Sundolitt är oöverträffat när det gäller att hålla fukten borta. Materialet suger inte upp något vatten och behåller isoleringsförmågan även i fuktiga miljöer (som t ex vid husgrunder). Sundolitt transporterar effektivt ut fukt så att husets regelstomme hålls torr och varm. 4

5 L Ä T T AT T I S O L E R A Lätt att jobba med Sundolitt används enligt beprövade och kloka system, vilket gör det lätt för dig att isolera själv. Materialet är lätt och smidigt. Du behöver inga dyrbara specialverktyg. Tack vare att materialet både är stabilt och vindskyddande, minskas antalet arbetsmoment genom att använda Sundolitt. Den låga vikten gör det möjligt för dig att använda stora skivor för att minska antalet skarvar på stora ytor. Stabilt och tåligt Formen på luftcellerna ger Sundolitt 10 gånger högre tryckhållfasthet än mineralull. Sundolitt är så stabilt att man t o m bygger vägar, hus och broar på det! Den höga hållfastheten gör att du kan använda dig av enklare (och billigare) vägg-, golv- och takkonstruktioner. Dessutom behåller Sundolitt formen och sina goda egenskaper under hela sin livstid materialet blir t o m starkare med åren. Skonsamt för miljön Sundolitt bidrar till bättre hushållning med naturresurser. Materialet är freonfritt och innehåller inga giftiga ämnen. Du hjälper också till att minska växthuseffekten (ca 80% av dagens koldioxidutsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen). För varje liter olja som går åt för att tillverka Sundolitt, sparas ca 200 liter olja under materialets livstid. Och Sundolitts låga vikt bidrar till att transporterna blir mindre energikrävande. Materialet är återvinningsbart för att inte hamna på sopberget efter sin livstid. Luft naturens bästa isolering Att isolera är konsten att få luften att stå still. Naturen löser detta på många olika sätt. Djurens päls har bl a som uppgift att stänga inne luft. (Renarna har t o m ihåliga pälsstrån för att ge ännu bättre skydd mot kylan). Detsamma gäller dunet i fåglarnas fjäderdräkter. Allra bäst blir isoleringen om man lyckas kapsla in luften, som i Sundolitts små luftkulor. Och ju mindre luftkulorna är och ju tätare de sitter, desto bättre isoleringsförmåga. Men eftersom en bra husisolering också måste släppa igenom fukt och vattenånga inifrån huset, kombinerar Sundolitt dessa egenskaper på bästa sätt. 5

6 K Ä L L A R V Ä G G Isolera och dränera din källarvägg med Sundolitt Ä R I N T E S V Å R T. G Ö R B A R A S Å H Ä R : Fukt i källaren beror ofta på obefintlig eller bristfällig isolering och dränering eller på att det gamla fuktskyddet helt enkelt släppt från källarväggen. Sundolitt Dräneringsskiva SDF låter fukten inifrån huset komma ut, men stoppar effektivt fukten utifrån. Det ger en torr och varm grundmur, god värmeisolering och bra dränering - allt sådant som får grunden att må bra. Med Sundolitt är det dessutom lätt att göra jobbet själv. Tips & idéer Sundolitt Dräneringsskiva SDF isolerar i första hand och ger samtidigt fuktskydd av källargrunden. Eftersom isoleringsförmågan beror på tjockleken på isoleringen, bör du se till att använda så tjocka dimensioner som möjligt av Sundolitt Dräneringsskiva SDF. Då får du en torrare vägg och bättre isolering samt ett behagligare inomhusklimat. Sundolitt Dräneringsskiva SDF finns i standardtjocklekarna 75, 100 och 125 mm med fast duk och 50, 70 och 100 mm med lös duk. Fall av cementbruk eller Sundolitt avtäckningslist Befintliga jordmassor för återfyllning Fiberduk (kan fås färdigmonterad eller lös) Dränerande skikt närmast över dräneringsrören Dräneringsrör Sundolitt Dräneringsskiva Källarvägg av betong eller mursten 6

7 L Ä T T AT T I S O L E R A S Å H Ä R I S O L E R A R O C H D R Ä N E R A R D U D I N K Ä L L A R V Ä G G E N 1 Gräv upp runt grunden. Var försiktig så du inte skadar källarväggen. Jordmassorna använder du sedan för återfyllning. Membranisolering 2 Gör rent källarväggen. Knacka bort allt som är trasigt och laga eventuella skador med cementbruk. 3 Förstärk fuktskyddet på den nedre delen av källarväggen med Sundolitts primer och självhäftande membran. 4 Vid behov: Lägg nya dräneringsrör vid grundplattan. Fallet ska vara ca 10 mm på 2 m. Förstärk fuktskyddet med Sundolitt primer och självhäftande membran. 5 Täck dräneringsröret med singel eller makadam. Omslut röret och dräneringsmaterialet med fiberduk. 6 Punktklistra Sundolitt dräneringsskivor på källarväggen med några klickar fästbruk. Tryck ihop skivorna ordentligt. Isolera upp till ca 100 mm under marknivå. OBS! Spika eller skruva inte i källarväggen. Avtäckning 7 Har du valt den fast monterade fiberduken; se till att den omlottskarvas mm. Lös fiberduk punktklistras med fästbruk eller fästs med filtklämma till dräneringsskivan och omlottskarvas på samma sätt som den fast monterade fiberduken. 8 Lägg ett fall med cementbruk vid övergången mellan källarväggen och dräneringsskivan ( för att hindra vatten från att rinna ner) eller använd Sundolitt avtäckningslist. Täck med Sundolitt avtäckningslist eller ett fall med cementbruk. 9 Återfyll försiktigt med jordmassorna. Se särskilt upp för stora stenar. För dräneringens skull; blanda gärna in grus om jorden innehåller mycket lera och är kompakt. Källarvägg Sundolitt G 80 Fiberduk Spår 10x12 c 50 mm Kapilärbrytande fals Skivans yttersida har vertikala spår som effektivt dränerar bort allt vatten. Den vattengenomsläppliga fiberduken hindrar jord från att täppa igen spåren. 7

8 FA S A D Tilläggsisolera din fasad med Sundolitt fasadskivor V I N D S K Y D D E T F Å R D U P Å K Ö P E T. Att tilläggsisolera fasaden är en av de effektivaste isoleringarna du kan göra (100 kvm fasadisolering 70 mm tjock sparar ca 1000 liter olja om året). Kostnaden för att isolera betalar sig snabbt och ännu mer ekonomiskt blir det om du ändå tänker renovera fasaden. Sundolitt Fasadskiva är vindtät och ger ett behagligt inomhusklimat. Dessutom ger Sundolitt en fuktsäker vägg som står emot slagregn samtidigt som fukten inifrån huset leds ut. Sundolitt Fasadskiva passar alla typer av fasadmaterial. Tips & idéer Regeln är att ju tjockare isoleringsmaterial, desto effektivare isolering. Men när det gäller yttre tilläggsisolering är det klokt att också tänka på det estetiska. Välj därför helst inte tjockare isolering än mm om du vill att fasaden ska behålla sina proportioner (fasaden bör inte sitta längre ut än 100 mm från sockeln). Vill du behålla avståndet mellan den tilläggsisolerade fasaden och husets sockel, kan du komplettera sockeln med Sundolitt I-element. Då får du snyggare proportioner på huset samtidigt som inomhusklimatet blir ännu mer komfortabelt. Tips! När du målar den nya träfasaden: Måla bottenpanelerna innan du sätter på de yttre lockpanelerna. Då håller fasaden längre. Bärläkt Panel Sundolitt Fasadskiva Täta mot befintlig fasad Husvägg 8

9 L Ä T T AT T I S O L E R A T I L L Ä G G S I S O L E R I N G AV T R Ä FA S A D 1 Rensa fasaden från lockpanel så att fasadytan blir jämn. 2 Sätt en längsgående bräda längst ned på fasaden för att hindra drag mellan fasadbrädorna. Brädan utgör också ett stöd för isolerskivorna under monteringen. 3 Montera fasadskivorna med galvad trådspik och plastbricka (bara så att skivorna hålls fast under arbetet). Fasadskivorna ska vara så stora som möjligt samt ha not och spont för bästa vindskydd. 4 Täta så att luftspalt ej uppstår mellan befintlig vägg och isolering. Ta bort lockpanelen 5 Spika eller skruva fast bärläkt 28x70 mm utanpå fasadskivorna. Avståndet mellan centrum på varje bärläkt ska vara ca 600 mm. 6 Montera den nya panelen på bärläkten. T I L L Ä G G S I S O L E R I N G AV P U T S A D FA S A D Sundolitt har specialskivor för tilläggsisolering av putsad fasad. Själva puts- och isoleringsarbetet är dock såpass komplicerat att det är lämpligast att överlämna till en fackman. Vill du göra om din putsade fasad till en träfasad, isolerar du på samma sätt som vid träfasad. Montera fasadskivorna Spika eller skruva fast bärläkt 9

10 G R U N D Bygg ditt hus på en grund från Sundolitt F-grund F-grunden har en patenterad kantbalksutformning där isoleringen gjuts in i balken och du får en kraftig homogen betongsockel utan skarvar. Rätt val för hus av tegel, eller där fasaden utsätter grunden för större laster. E N K L A R E O C H E N E R G I S N Å L A R E K A N D E T I N T E B L I. Vill du vara säker på att ditt hus byggs på en välisolerad och fuktsäker grund, bör du titta närmare på Sundolitts grundlösningar. Grunderna är enkla att bygga, ger ett komfortabelt inomhusklimat och sänker energiförbrukningen särskilt i kombination med golvvärme. Väljer du någon av våra grunder med 300 mm cellplastisolering reduceras värmeförlusten från grunden från 65 till 35 %! Sundolitts grunder levereras i kompletta paketlösningar med färdiga hörn och tillbehör. Betong Armeringsmatta Golvvärmerör L-grund L-elementet har goda isolerande egenskaper. Sockeln är försedd med en mycket tålig fibercementskiva som kan fås med olika exteriörer. Skivan ger en estetiskt tilltalande sockelyta. LE-grund LE-elementet har extra goda isolerande egenskaper tack vare sin 200 mm tjocka botten. Sundolitt Isolerskiva Dränerande grus/stenflis Underkantsarmering Fibercementskiva KBF-grund Kantbalksformen är en monteringsfärdig isolerande kantbalk som passar utmärkt för enklare grundläggning, där det är tillräckligt med 100 mm EPS-cellplast under plattan. 10

11 L Ä T T AT T I S O L E R A I S O L E R I N G AV G R U N D E N 1 Schakta av underlaget och dränera enligt anvisningarna (100 mm stenflis/drängrus). 2 Avväg rör eller ribbor i exakt höjdnivå 300/400 mm under färdigt golv. Dra av med rätskiva och kontrollera med instrument (laser) 3 Börja med att lägga ut hörnelementen 4 Lägg ut L-elementen efter grundens ytterkant. Lås elementen först med spikbleck och sedan med kilar. 5 Lägg ut första skiktet Sundolitt Isolerskiva på schaktbotten. 6 Lägg ut andra och tredje skiktet Sundolitt Isolerskiva med förskjutna skarvar. Lås skivorna med plastspik (hullingar). 7 Montera underkantsarmeringen med hjälp av plastdistanser. 8 Montera ev. golvvärmerör enligt anvisningar. 9 Montera armeringsmattan på distanser (minst 3 distanser/kvm). Överlappa minst en ruta. 10 Montera eventuell överkantsarmering i kantbalken. Naja i armeringsmattan enligt ritning. 11 Motfyll mot utsidan så att elementen står stabilt. Gjut grunden med betong. 98% luft Kantbalksformar och grundskivor till Sundolitts grunder består av 98% luft och 2% EPS-cellplast (expanderad polystyren). Det ger bl a. mycket god isoleringsförmåga och hög formbeständighet. Dessutom är EPS-cellplast kapillärbrytande och fuktokänslig. Sockeln är klädd med en fibercementskiva och finns i standardhöjderna 300 mm och 400 mm. Väger tungt för miljön Tack vare EPS-cellplastens låga vikt blir miljöbelastningen vid transporter avsevärt lägre jämfört med exempelvis transport av makadam. Dessutom innehåller materialet inga giftiga ämnen, det går att återvinna och avger endast koldioxid och vatten vid fullständig förbränning. 11

12 G O LV Lite normal händighet och Sundolitt Golvskiva M E R Ä N S Å B E H Ö V S I N T E F Ö R AT T F Å E T T B R A G O LV K L I M AT För att åtgärda kalla och hårda betonggolv kan du tilläggsisolera ovanpå golvet. Med Sundolitt Golvskiva förbättras komforten samtidigt som golvet genom sin inbyggda svikt blir behagligare att gå på. Dessutom blir det varmare om fötterna. Sundolitt Golvskiva är också ett enkelt sätt att få bättre inomhusklimat i källaren. Tips & idéer Sundolitt är ett material med hög bärighet under hela sin livstid. Vid golvisolering ska du dock använda Sundolitt av så hög kvalitet som möjligt, minst kvalitet S 150. Hur tjocka Sundolitt-skivor du kan använda, avgörs av tröskelns höjd. Ju tunnare skivor, desto högre kvalitet rekommenderas. Spånskiva Ny golvbeläggning Sundolitt Golvskiva Ångspärr vid betonggolv Befintligt golv 12

13 L Ä T T AT T I S O L E R A S Å H Ä R B Y G G E R D U D I T T N YA G O LV M E D S U N D O L I T T G O LV S K I VA 1 Se till att underlaget är fast. Ta bort golvlister och eventuell heltäckningsmatta (eller liknande mjuka material). 2 Om underlaget är betong läggs en 0,20 mm alkalibeständig polyetenfolie (ångspärr) ut. Underlaget ska vara väl rengjort. Ångspärren ska täcka hela betongplattan och helst också ligga under syllar. Behandla plastfolien varsamt så att den inte skadas. 3 Lägg ut Sundolitt Golvskiva. Förskjut skarvarna i förhållande till varandra. Golvet ska vara flytande och behöver alltså inte limmas eller förankras på något annat sätt. Se bara till att det är någorlunda tätt i skarvarna. Ta bort golvlister och eventuell heltäckningsmatta 4 Vid behov; forma skivorna med en vanlig handsåg eller liknande. 5 Täck isoleringen med 22 mm spånskiva. 6 Lägg ev. ut Sundolitt Golvmellanlägg (tar bort ev. golvknarr ). 7 Montera den nya golvbeläggningen enligt tillverkarens anvisningar. Lägg ut golvskivorna med förskjutna skarvar utan att limma Täck med spånskiva och golvmellanlägg innan den nya golvbeläggningen läggs 13

14 PA R K E T T G O LV Skapa ett varmt och tryggt parkettgolv M E D S U N D O L I T T M X PA R K E T T Flytande trägolv är eldprovet för en isolerskiva av EPS-cellplast. För att trägolvet inte ska svikta eller lossna i fogarna krävs en hårdare typ av cellplastisolering. Sundolitt MX Parkett är tillverkad av en ny typ av EPS-cellplast som tål mycket höga belastningar (upp till 20 ton/kvm!) utan att deformeras. Varken Steinway-flyglar eller vassa skoklackar är något problem med MX Parkett under trägolvet. Samtidigt får du ett skönt golv med hög komfort. Tips & idéer Den höga tryckhållfastheten hos Sundolitt MX Parkett innebär att isolerskivorna kan göras så tunna som 10 mm. Därför har golvisoleringen minimal inverkan på rummets takhöjd. Tänk bara på att du måste lägga en spånplatta (minst 10 mm) mellan isoleringen och golvbeläggningen om parketten är tunnare än 14 mm. Vid kraftigare golvtyper kan golvet läggas direkt på Sundolitt MX Parkett. Parkett eller laminatgolv (minst 14 mm tjockt) Sundolitt golvmellanlägg Sundolitt MX Parkett Ångspärr Befintligt golv 14

15 L Ä T T AT T I S O L E R A S Å H Ä R I S O L E R A R D U D I T T G O LV M E D S U N D O L I T T M X PA R K E T T 1 Se till att underlaget är fast. Ta bort golvlister och eventuell heltäckningsmatta (eller liknande mjuka material). 2 Lägg ut en ångspärr (minst 0,20 mm alkalibeständig polyetenfolie). Den ska täcka hela betongplattan och helst också ligga under syllar. Behandla plastfolien varsamt så att den inte skadas. 3 Lägg första raden Sundolitt MX Parkett längs väggen. 4 Lägg ut rad för rad. Förskjut skarvarna i förhållande till varandra. Se till att du får en tät isolering utan köldbryggor. Ta bort golvlister och eventuell heltäckningsmatta 5 Vid behov; forma skivorna med en vanlig handsåg eller liknande. 6 Vid 6-14 mm tjock golvbeläggning: Täck isoleringen med spånskiva (minst 10 mm tjock) och lägg ut golvbeläggningen enligt tillverkarens anvisningar. Vid minst 14 mm tjock golvbeläggning: Lägg ut golvbeläggningen tvärs över isolerskivorna enligt tillverkarens anvisningar. Lägg ut golvskivorna med förskjutna skarvar utan att limma Parkett eller laminatgolv minst 14 mm tjockt Golvet kan läggas direkt på Sundolitt MX Parkett (tjocklekstolerans ± 0,5 mm). Parkett eller laminatgolv 6-14 mm tjockt Vid tunnare golvtyper läggs golvet på en spånplatta (minst 10 mm) och Sundolitt MX Parkett (tjocklekstolerans ± 0,5 mm). Täck med spånskiva (vid tunnare golvtyper) och golvmellanlägg innan den nya golvbeläggningen läggs 15

16 VIND Med Sundolitt på vinden S TA N N A R V Ä R M E N D Ä R D U V I L L H A D E N All värme stiger uppåt. Därför sitter den viktigaste isoleringen på vinden. Så vill du sluta elda för kråkorna, ska du titta närmare på Sundolitt. Det kan hjälpa dig att spara många sköna energikronor. Sundolitt Luftspaltskiva är konturskuren och skapar den nödvändiga luftspalten mellan undertak och innertak vid inredning av vindsutrymme. Skivan är värmeisolerande och den är lätt att hantera och montera. Tips & idéer Vid inredning av vindsutrymmet är det viktigt att ventilationen utformas på rätt sätt. Med fel ventilation, kan följderna bli dyrbara i form av fuktskador på takkonstruktioner och annat. Sundolitt luftspaltskiva kan även monteras vid takfot för att säkerställa ventilationsspalten mellan bjälklagsisoleringen och yttertaket vid tilläggsisolering av vindbjälklaget. Skiva ansluts till befintligt vindskydd. Råspont Sundolitt Luftspaltskiva Isolering mellan takstolar Ångspärr Bärläkt Undertak Regel/takstol I S O L E R I N G AV V I N D S B J Ä L K L A G 1 Kontrollera om det finns några skador, ex. genomträngande fukt, i undertaket. Ta reda på orsaken och åtgärda skadorna 2 Luftspaltskivan sätts på plats mellan takstolarna med hjälp av reglar som fästs mot takstolarna. 3 Luftspaltskivan ansluts mot befintligt vindskydd. 4 Under luftspaltskivan monteras isolering, ångspärr och undertak. 16

17 Håll kvar värmen... K RY P G R U N D... OVANFÖR GOLVET MED SUNDOLITT KRYPGRUNDSKIVA I hus med kryputrymme och träbjälklag kan fukt och mögellukt vara ett problem. Genom att isolera bottenbjälklaget med Sundolitt Krypgrundskiva minskar du relativa fuktigheten i träbjälklaget samtidigt som du får ett varmare golv. Spik med bricka Befintligt bottenbjälklag Sundolitt Krypgrundskiva Tips & idéer Ett alternativ till att isolera bjälklaget är att isolera marken. Med denna åtgård ökar temperaturen i krypgrunden samtidigt som markfukt inte påverkar bottenbjälklaget. Plastfolie på mark I S O L E R I N G AV B J Ä L K L A G Ö V E R K RY P G R U N D 1 Gör rent krypgrunden och bjälklaget från organiskt material. Vid behov, justera markens fall så att vatten leds bort. Lägg 0,20 mm plastfolie på marken. 2 Fäst Sundolitt Krypgrundskivor underifrån i träbjälklaget med galvad spik och plastbrickor. 3 Täta med skum eller drev så att luftkanaler ej uppstår. 17

18 M A R K Markisolera med Sundolitt och klara tjälen Mest utsatt för tjälskador är garageuppfarter, uteplatser, utvändiga trappor och andra ytor som hålls snöfria om vintern. Genom att gräva ner Sundolitt Isolerskiva isolerar du den varma jorden från den kalla luften och minskar risken för sättningar och frostproblem. Tips & idéer Går Garageinfarten över till en oisolerad väg kan du gradvis minska isoleringen före övergången för att undvika gupp. Med tanke på belastningen vid markisolering bör du använda Sundolitt Isolerskiva av så hög kvalitet som möjligt, minst kvalitet S 150. Funderar du på att bygga till huset eller bygga ett garage, kan du få effektiv grundisolering och kortare byggtid med hjälp av Sundolitt Grundskiva. Tala med din byggmaterialhandlare eller oss på Sundolitt. Beläggning Sand eller grus Sundolitt Isolerskiva I S O L E R I N G AV G A R A G E I N FA R T / U T E P L AT S 1 Gräv bort jorden. Djupet ska vara ca 500 mm. 2 Lägg mm sand eller grus på schaktbotten. Jämna till. 3 Lägg ut Sundolitt Isolerskiva. Skivorna ska ligga tätt och gärna gå en bit utanför själva infarten/uteplatsen (s k utkragning) för att hindra tjälen tränga in under isoleringen. 4 Återfyll med grusmaterial som packas väl på isolerskivorna.. 5 Täck grusbädden med en fiberduk, lägg på ca 50 mm sand. Lägg ut plattorna. 18

19 Vilken Sundolitt-produkt ska du använda? L Ä T T AT T I S O L E R A Sundolitt finns i en mängd olika varianter för att passa olika isoleringsbehov. Här är ett urval av de Sundolittprodukter som kan vara aktuella för dig som villaägare. Sundolitt Standardisolering Basprodukten i Sundolittsortimentet. Kan användas till alla slags isoleringsändamål där speciallösningar inte behövs. Klarar normala belastningar. Sundolitt Grundskiva Isolerar effektivt mellan mark och grund. Patenterad G- fals hindrar fuktvandring eftersom fogarna är kapilärbrytande. Sundolitt Krypgrundskiva Isolering på undersidan av krypgrundsbjälklag. Ger bl a värmare golv. Kapillärbrytande G-fals ökar ytterligare skyddet mot fukt underifrån. Sundolitt Dräneringsskiva Perfekt för dränering och isolering av källargrund vid problem med fukt och mögel. Sundolitt Källarväggskiva Används som värmeisolering utanpå källarvägg vid torra markförhållanden. Patenterad G-fals ger kapilärbrytande fogar. Sundolitt Grundelement Intelligenta grundlösningar för ekonomiskt byggande, låga driftskostnader och varma golv. Tilläggsisolering för sockeln ovan mark. Sundolitt Fasadskiva Specialtillverkad för tilläggsisolering av fasad. I stora format och med tätande not och spont för att ge maximalt vindskydd. Sundolitt MX Parkett En hårdare typ av EPS cellplast som tål mycket höga belastningar utan att deformeras. Används under s k flytande golv av trä, t ex parkett eller laminatgolv. Sundolitt Golvskiva Används för att lägga s k flytande golv. Ger ett varmt och behagligt golv. Sundolitt Golvmellanlägg Läggs mellan Sundolitt Golvskiva och golvbeläggningen. Förhindrar gnissel och gör golvet mjukt att gå på. Sundolitt Takskiva Standardskiva för tilläggsisolering av tak. Finns i stora dimensioner. Verktygen har du redan För att jobba med Sundolitt krävs inga specialverktyg. Det räcker med en normal verktygsuppsättning som t ex fogsvans, kniv och hammare. Andra tillbehör som lim, fixbruk och trådspik med spikbricka hittar du hos din byggmaterialhandlare. Sundolitt Standardtakfall Skurna för att förbättra vattenavrinningen på låglutande tak. Standardtakfallen är 1:20, 1:40 och 1:60. Sundolitt Isolerskiva Grävs ned i marken för att isolera bl a garageinfarter och uteplatser mot tjäle. Extra hög bärighet väljs för att klara stora belastningar. 19

20 Lycka till med Sundolitt! Din närmaste Sundolitt-återförsäljare Sundolitt är specialiserat på att utveckla framtidens isoleringslösningar av expanderad polystyren. Vi bedriver verksamhet i Norge, Sverige, Storbritannien, Danmark, Spanien och Tyskland. Moderbolaget är Br. Sunde as i Norge. Vår verksamhet är i huvudsak uppdelad på områdena Bygg, Anläggning, Industri och Förpackning. Vårt varumärke för cellplastråvara Vårt varumärke för cellplastisolering Vårt varumärke för förpackningsprodukter Sundolitt ab Vårgårda. Telefon Telefax

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d.

Lätt att isolera. Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial. www.sundolitt.se. E t t l ä t t va l m e d. Lätt att isolera www.sundolitt.se Allt du behöver veta om cellplast som isoleringsmaterial E t t l ä t t va l m e d tunga argument Innehåll 4 Tunga argument att använda lätt isolering 6 Isolering och dränering

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar!

Tilläggsisolera. Tillägsisolera och spara pengar! Tilläggsisolera Tillägsisolera och spara pengar! Så enkelt det var att isolera Nu sparar vi pengar Tips, råd och monteringsanvisningar Det lönar sig att tilläggsisolera Att tilläggsisolera ditt hus är

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

BENDERS sockel sockelelement. Bästa sockeln för ditt hus! Mer om Benders www.benders.se

BENDERS sockel sockelelement. Bästa sockeln för ditt hus! Mer om Benders www.benders.se BENDERS sockel sockelelement Bästa sockeln för ditt hus! Mer om Benders www.benders.se Kunskap och traditioner VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ BENDERS Ända sedan starten, hemma på gården i Edsvära mitt ute på västgötaslätten,

Läs mer

Bästa grunden för just ditt hus! Innehåller bygglovshandlingar för din grund

Bästa grunden för just ditt hus! Innehåller bygglovshandlingar för din grund Innehåller bygglovshandlingar för din grund Bästa grunden för just ditt hus! Isolera grunden med Thermisol cellplast. Det ger dig trygghet och bra totalekonomi. Välj mellan Normalgrund, Stark grund och

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

Cellplast. Isolerande, stabilt och hållbart

Cellplast. Isolerande, stabilt och hållbart Cellplast Finja Betong Cellplast Isolerande, stabilt och hållbart Cellplast för alla isoleringsbehov EPS eller expanderad polystyren tillverkas av råmaterialet polystyren. Med värme och ånga expanderas

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME. Inget värmer så gott som riktig golvvärme.

UPONOR VVS GOLVVÄRME. Inget värmer så gott som riktig golvvärme. UPONOR VVS GOLVVÄRME Inget värmer så gott som riktig golvvärme. Den varma känslan Hem, ljuva hem. Så skönt att komma in i värmen. Lyxa till det med bara fötter på det varma golvet. Eller tänk att få komma

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

POLHUS AB. Hur gör jag?

POLHUS AB. Hur gör jag? Handledning för självbyggaren POLHUS AB Hur gör jag? Det är lätt att bygga hus om man köper byggsatsen från Polhus AB. Ifall det är första gången du bygger ett hus kan det ändå i något skede uppstå frågor

Läs mer

Ditt hus och din trädgård. Arbetsbeskrivningar och hantverkstips

Ditt hus och din trädgård. Arbetsbeskrivningar och hantverkstips Ditt hus och din trädgård Arbetsbeskrivningar och hantverkstips Innehåll Bygg med Leca Murblock Trädgårdsmurar 4 Trappa i slänt 5 Grill och utespis 6 Garage 7 Jordkällare 8 Kompost 10 Leca Lättklinker

Läs mer

Starka lösningar till hela tomten

Starka lösningar till hela tomten STENSÄTTARENS BÄSTA KNEP Starka lösningar till hela tomten Om du funderar på att lägga stenar eller sätta stenplattor i trädgården så får du här ovärderliga tips och goda råd. Gör Så Här har följt ett

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

Uponor Golvvärmesystem INGET VÄRMER SÅ GOTT SOM RIKTIG GOLVVÄRME

Uponor Golvvärmesystem INGET VÄRMER SÅ GOTT SOM RIKTIG GOLVVÄRME Uponor Golvvärmesystem INGET VÄRMER SÅ GOTT SOM RIKTIG GOLVVÄRME 01 2014 5001 Skönt, bekvämt och säkert idag och i framtiden Med golvvärme från Uponor får det gamla talesättet hem, ljuva hem också en påtaglig

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av miljonprogrammet (Drottninghög) LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper / Byggnadskonstruktion Examensarbete: Björn Liivo Egil Jansson Copyright Björn

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11

TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11 Jackon G R U N D Ny förbättrad dräneringsskiva, nu med marknadens i särklass bästa isolervärde! Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS SC0708-11 11-2011 ersätter 10-2011

Läs mer

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE

LEVANDE HUS. Tema: Isolering och klimatet. 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE LEVANDE HUS ISOLERA TIPS & RÅD INSPIRATION BYGGA NYTT RENOVERA 96 sidor inspiration och gör-det-själv-anvisningar Tema: Isolering och klimatet ETT IDÉMAGASIN FÖR HUSÄGARE Apropå energieffektivitet! Effektivitet

Läs mer

UTEMILJÖ tips & inspiration ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE

UTEMILJÖ tips & inspiration ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE TRÄDGÅRDENS BYGGSTENAR ETT INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM VILL INREDA UTE UTEMILJÖ tips & inspiration ENTRÉ GARAGEUPPFART BELYSNING POOL UTEPLATS TRÄDGÅRD MUR SKÖTSEL PRODUKTER BYGGANVISNINGAR TRÄDGÅRDENS

Läs mer

U-värde. Energikostnader. Rådgivaren kring taket. Energideklaration. Sommervärmen. Värmeisolering. för husägare och hantverkare

U-värde. Energikostnader. Rådgivaren kring taket. Energideklaration. Sommervärmen. Värmeisolering. för husägare och hantverkare U-värde Sommervärmen Energikostnader Värmeisolering Energideklaration Rådgivaren kring taket för husägare och hantverkare Innehåll Äldre hus Nybyggnad Ett tak presterar mer än du tror Sida 3 Naturens makt

Läs mer

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus.

Fönsterrenovering med energiglas. Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Fönsterrenovering med energiglas Att renovera fönster med energiglas är ett smart sätt att förbättra och energieffektivisera sitt hus. Innehåll Fönster & Energiglas 3 Fönster & Underhåll 4 Fönster, energi,

Läs mer

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV Gäller från augusti 2010 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se Bygg Automotive Industri Den här tekniska informationen

Läs mer

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005

Jackon. Jackodren. Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94. www.jackon.se. 06-2007 ersätter 11-2005 Jackon Jackodren 06-2007 ersätter 11-2005 Dränering och utvändig isolering av källarväggar TYPGODKÄNNANDE BEVIS 0576/94 www.jackon.se Jackon Jackodren Denna broschyr är tänkt som en rekommendation och

Läs mer

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK CLIMA COMFORT Tilläggsisolering för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK Det finns flera goda skäl till att tilläggsisolera ditt TAK Stigande kostnader för uppvärmning ökar intresset för att tilläggsisolera

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Lite tips om hur man vårdar sitt hus. från

Lite tips om hur man vårdar sitt hus. från Lite tips om hur man vårdar sitt hus från FÖRORD Denna skrift är tänkt som en inspirationskälla för dig som är lycklig ägare till ett hus i Kålltorp eller angränsande områden. Om du står i begrepp att

Läs mer