ENERGI KLIMATSKAL ISOLERING OCH VENTILATION I ETT ODLAS I ENERGIN SÅ UNDVIKER DU FUKTFÄLLORNA FASADERNA SMARTARE RENOVERING TYSK INSPIRATION:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGI KLIMATSKAL ISOLERING OCH VENTILATION I ETT ODLAS I ENERGIN SÅ UNDVIKER DU FUKTFÄLLORNA FASADERNA SMARTARE RENOVERING TYSK INSPIRATION:"

Transkript

1 ENERGI KLIMATSKAL TEMA: 11 EXTRA SIDOR MED NYTTIG LÄSNING FÖR FASTIGHETSÄGARE HÅLL KOLL! SÅ UNDVIKER DU FUKTFÄLLORNA INNEHÅLL: Nyheter Spännande fasadlösningar...48 Ventilationen göms i fasaden Einar Mattsson testar ny metod...50 Gröna fasader Innovation i Hamburg...55 Ny teknik Skanna och skriv ut ornament...58 TYSK INSPIRATION: ENERGIN ODLAS I FASADERNA SMARTARE RENOVERING ISOLERING OCH VENTILATION I ETT FASTIGHETSTIDNINGEN NR 2 MARS

2 TEMA Energi & klimatskal Nya lösningar för effektivare renovering FASADERNA i miljonprogramsområdena behöver renoveras. För att klara högt ställda energimål krävs det i de flesta fall tilläggsisolering och nya energieffektiva fönster. Ska det gå att göra Kristina Mjörnell med lönsamhet måste det gå att göra arbetet fortare, mer rationellt och med mindre störningar för boende, säger Kristina Mjörnell, forskare på SP. Hon ledde Bebos Teknikupphandling av rationell isolering av ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus, som dock avbröts på grund av för få anbud. MEN NU HAR det faktiskt hänt. Vi har fått fram ett antal system monterade i pilotprojekt som vi nu ska utvärdera. Nästa steg är att få ut systemen på en bredare marknad. Fasadrenoveringssystemet Soleed Rots prefabricerade betongelement har monterats på en gavel till Svenska Bostäders hus i Husby, nordväst om Stockholm. Själva montaget tog en dag. Där var elementen 10 meter långa och 2,7 meter breda. Vi täckte en hel fasad med bara fem element. Eftersom det är 17 centimeter isolering blir det en rejäl förbättring av fasadens isoleregenskaper, säger Peder Åkesson, vd Soleed. FASADELEMENTET levereras färdigt med monterade fönster från fabrik. Inga byggställningar behövs. Allt som behövs göras invändigt är att ta bort det gamla fönstret och åtgärda smygen, säger Peder Åkesson. Elementum Eco tillverkar och levererar också projektanpassade elementlösningar. Bengt- Göran ALLT SOM BEHÖVS GÖRAS INVÄNDIGT ÄR ATT TA BORT DET GAMLA FÖNSTRET. Carlsson, styrelseordförande i företaget, säger att deras vägg i och med att den är lätt kan vara en lösning för att slippa riva hela fasaden och i stället hänga på en ny ytbeklädnad. Den tredje lösningen som ska utvärderas är Smartfront. En allt-i-ett-lösning med tilläggsisolerad fasad med inbyggt ventilationssystem. Den lösningen kan du läsa mer om på nästa uppslag. Energieffektivisering på en dag. Betongelement monteras på Svenska Bostäders hus i Husby. Nya ideér testas i Kiruna NYA KIRUNA KOMMER att utvecklas i högt tempo och i ett extremt klimat. Det är en unik möjlighet att tänka helt nytt. Det har byggts väldigt lite i Kiruna de senaste 20 åren, men stadsutvecklingen ger nu en marknad för nya aktörer. Kiruna öppnar sig som en arena för innovation, för nya idéer i ett arktiskt klimat, säger Rickard Nygren, hållbarhetsspecialist på White arkitekter som vann arkitekttävlingen gällande en ny stadsstruktur för Kiruna. Han ser exempelvis möjligheter att utveckla trä som byggmaterial. Råvaran trä finns på nära håll, särskilt virke av hög kvalitet. Trä är ett material med låg klimatpåverkan, som kan stärka Kiruna som hållbar stad. Rickard Nygren Krister Lindstedt Stort fokus kommer att ligga på att hitta nya mer effektiva sätt att använda energi. Den som utvecklar passivhus som klarar Kirunas klimat får en produkt som verkligen håller, säger Rickard Nygren. Hur prioriterar den som får möjligheten att bygga upp en stad från början? Möt Krister Lindstedt som är ansvarig arkitekt för Kirunaprojektet på White arkitekter. Han föreläser på Sustainable Days på Nordbygg den 1 4 april. 48 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 2 MARS 2014

3 Håll koll på fuktfällorna EN NYPUTSAD FASAD kan klara sig upp till 40 år innan det är dags för omputsning. Sol- och vindförhållanden påverkar livslängden, men det största hotet är fukten. Vissa material- och byggfel kräver sina särskilda åtgärder. Ett exempel är de enstegstätade fasaderna. Men även på en välkonstruerad fasad måste man se upp med fukten. På en träpanel kan långvarig fukt ge rötskador. Tegelfasadens fogar kan lakas ur och i värsta fall hela tegelstenar frysa sönder. Det är inte alltför ovanligt med frostsprängningar på putsade fasader. Då handlar det om fukt som letat sig in under putsskiktet och expanderar när det fryser. Plastfärg som användes under 70-talet är väldigt tät med risken att fukt tränger in och fryser. Flagor och sprickor i den putsade fasaden går att laga. Men det är sällan man får till exakt rätt nyans. Grundtipset är då att laga till naturlig gräns, alltså ett hörn, ett fönster eller kanske bakom stupröret. TIPSET! ENKELT ÅTGÄRDAT Att åtgärda mindre skador på en fasad kan bli dyrt om man måste resa byggställningar. Vi tillämpar en mer modern metod som kan spara både tid och pengar, säger Erik Olandersson, vd på Svensk arbetsklättring. TEGEL Fogar mellan stenarna kan torka och spricka, i värsta fall försvinna helt. Kramling, alltså uppfästningen av fasadtegel i bärande vägg, kan rosta. Risk att fasaden rasar. NÅGRA OMRÅDEN ÄR DET SÄRSKILT NOGA ATT HÅLLA KOLL PÅ PUTS Alla typer av infästningar: fönsterbleck, stuprör, markiser, skyltar, balkonger, vindskivor etc. Plåtar som inte sluter tätt, kanske på grund av felmontage eller rost, kan orsaka fuktinträngning. Vattenfläckar kan indikera ett sönderfruset stuprör. Be plåtslagaren att vända skarven utåt nästa gång så rinner inte vattnet på fasaden. Felkonstruerade balkonger. Samlas det vatten på balkongen som rinner ner mot fasaden blir det med stor sannolikhet missfärgningar, i värsta fall fuktskador. Fäll in markisen på vintern, annars smälter snön och rinner längs fasaden. TRÄFASAD Mögel och alger riskerar att missfärga träet. Delar av fasaden kan drabbas av fuktskador och ruttna. CERTIFIERADE ENLIGT GREENBUILDING VID ÅRSSKIFTET Kravet är att byggnaden använder 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven. 113 byggnader var certifierade för de mer omfattande kraven i Miljöbyggnad. Certifierade för 335BYGGNADER LEED var 51 byggnader och BREEAM 20 byggnader. Liten påverkan av koppar LÄCKAGE FRÅN KOPPARTAK utgör en mycket liten belastning på Stockholms vattenmiljö. IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt olika källors betydelse för belastningen av koppar i Mälaren och Saltsjön i Stockholm. Stockholms bidrag av koppar i form av dagvatten och avloppsvatten är mycket små i jämförelse med den naturliga belastningen av koppar från Mälarens avrinningsområde, säger Anders Jönsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Han menar att resultaten är viktiga. Risken är annars att koppar i onödan byts ut mot material med sämre beständighet och med mindre kända miljöeffekter. Ett aktivt fönster EN HELT NY TYP av smarta fönster har utvecklats av samarbetspartner från Danmark, Tyskland, Irland och Portugal inom ett EUfinansierat forskningsprojekt vid namn Climawin. Det nya fönstret har funktioner för både förvärmning och självkylning av inkommande luft. Fönstret värmer upp inkommande luft med hjälp av solceller och styrs automatiskt via sensorer i rummet. I varmare klimat svalkar fönstren sig själva genom att släppa igenom dagsljus men lämnar solvärmen utanför. På climawin.eu finns en film som visar hur tekniken fungerar. Varning för tung snö PÅ 20 OLIKA PLATSER har vägning av snö påbörjats. Från Lund i söder till Katterjåkk i norr. Tanken är att kunna varna fastighetsägare för tung snö, så att taken inte rasar in. Det är Boverket som har gjort beställningen av SMHI efter att flera tak, framför allt i södra Sverige, rasat de senaste åren. Tidigast om ett år kan en snölastkarta för aktuell snölast finnas tillgänglig på Boverkets webbplats. FASTIGHETSTIDNINGEN NR 2 MARS

4 TEMA Energi & klimatskal Ventilationen göms under På ett ett par 1950-talshus i Stockholmsförorten Bagarmossen testas nu en helt ny fasadlösning med integrerad ventilations lösning. Ett koncept som kan bli intressant när miljonprogrammet ska energieffektiviseras. TEXT: ERIK HÖRNKVIST ILLUSTRATION: KJELL THORSSON FOTO: MAURO RONGIONE Det skulle egentligen bara bli ett vanligt stambytesprojekt och kanske installation av en värmepump för att krama ur åtminstone lite av värmeförlusterna. Björn Schenholm Ristborg, förvaltningsansvarig för Einar Mattsson egna fastigheter, störde sig på att det inte skulle bli någon större förbättring av husens energiprestanda. Även om vi skulle återvinna en del av Björn Schenholm Ristborg energin skulle det fortsätta att läcka. Avgörande för beslutet att tilläggsisolera var att Björn Schenholm Ristborg tog en titt på husen genom en värmekamera. Man såg varenda sten i huset. Varenda fog och fönster läckte kraftigt. Faktiskt kunde man se hur radiatorerna värmde utanpå huset, berättar Björn Schenholm Ristborg. Putsa om skulle man ändå göra, så merkostnaden att lägga på ett lager isolering blev inte vansinnigt stor. Då slapp vi ju även riva den gamla putsen, så där sparade vi också lite pengar. FORTSÄTTNING PÅ SIDAN 52 Luft tas in även i källarna för att skapa övertryck mot radon. I samband med renoveringen passar man också på att dränera grunden på samtliga hus. 50 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 2 MARS 2014

5 den nya ytan ALLA KAN BO KVAR All montering sker från utsidan. Därför går det att genomföra renoveringen med kvarboende. NYA KANALER Från det nya ventilationsaggregatet på vinden dras de nya tilluftskanalerna på utsidan av fasaden. Ett separat rör går till varje tilluftsintag. PASSAR LÄGRE HUS Lösningen passar troligen bäst för hus på tre till fyra våningar. Sedan kan det helt enkelt bli svårt att få plats med tilluftskanalerna på fasaden. TVÅ LAGER ISOLERING På den gamla fasaden monteras totalt 150 millimeter stenull. Först ett lager på 80 millimeter, där det lämnas plats för de nya ventilationsrören. Sedan ytterligare 70 millimeter som även täcker rören. Ovanpå detta 20 millimeter puts. BÄTTRE LUFT Luftintagen sitter i takhöjd för bästa komfort. FÖNSTER FLYTTAS De nya fönstren flyttas ut för att undvika hålögdhet. TORRARE VÄGGAR Förutom ett kraftigt förbättrat U-värde gör tilläggsisoleringen att de gamla fuktiga väggarna av blåbetong torkar ut. FASTIGHETSTIDNINGEN NR 2 MARS

6 TEMA Energi & klimatskal EN HALVERING AV ENERGI- FÖRBRUKNINGEN BORDE INTE VARA ORIMLIG. fortsättning från sidan 50. Men ett tätare och bättre isolerat hus innebär samtidigt att man måste hitta en ny lösning för frisk inomhusluft. Men det skulle bli dyrt med att dra kanaler för tilluftsventilation. Dessutom skulle det det troligen innebär en hyressänkning eftersom det stjäl en del utrymme, säger Björn Schenholm Ristborg. Ur Björns minnesbank dök det upp en tidningsartikel om hur man i Finland dragit tilluftskanaler i tilläggsisolering. (I denna lösning som Fastighetstidningen skrivit om dras kanalerna i en prefabricerad ny fasad, där även nya fönster monteras på fabriksgolvet). Ungefär samtidigt lanserades en liknande metod i Sverige. Givetvis blev det en rejäl merkostnad mot vad vi ursprungligen tänkt göra. Men prestandan på huset förändras helt. En halvering av energiförbrukningen borde inte vara orimlig. 000 m² EN FÖRDEL MED metoden är att den innebär små ingrepp interiört. Inga skrymmande kanaldragningar allt som syns är ett nytt tilluftsdon högt upp på väggen. Här har vi velat bevara så mycket som möjligt av karaktären på lägenheterna. Vi behåller de gamla köksskåpen och badrummen renoveras i en stil som passar RFP 012 husets karaktär, säger Björn Schenholm 6,6 m² S21A Ristborg. S23B RFP 017 MÖTE BIBLIOTEK 17,4 m² RFP 018 KONFERENS 36,4 m² SAMTALSRUM S33C RFP 012 SAMTALSRUM 6,6 m² Bakom byggställningarna går det att skönja hur de nya ventilationskanalerna lagts i kanaler i det första lagret isolering. Tanken är att Einar Mattsson ska använda metoden på andra fastigheter i sitt bestånd. Vi renoverar just nu en fastighet i miljonprogrammet. Där är det ännu inte FRD. PERSONAL 10P dags att renovera fasaden. Men vi tar upp S52B POST/FRD nya S40C hål upp för tilluften som passar denna 14,7 m² SCHAKT NORR dusch D lösning. Så när det är dags att göra något åt den fasaden kan vi enkelt få till en bättre ventilationslösning. FOTNOT: Einar Mattsons lösning är en lätt modifierad variant på fasadfirman Fronts system S62B ENTRÉ VÅRDHYGIEN GARDEROB 9,8 för m² fasadrenovering E-30C med integrerad WC ventilation. dusch A2 A1 S61B RFP DUSCH ,6 111 m² dusch B S67B RFP 028 WC 1,7 m² S66B RFP 028 WC 1,7 m² S60B - S71B ENTRÉHALL S20C 13,1 m² S30B 14,4 m² E-30C S40D. 7,1 m² S50C. 12,5 m² S60C. 10,5 m² E-30C K/F F S10D 8,1 m² korr S10D disp frd D -/--- S21B RFP DISP. 114EV. FRD 7,3 m² 6 disp frd C S21C 15,5 m² disp frd B S22B RFP 021 DISP. EV. FRD. 7,3 m² S22C 15,6 m² frd steril D S31B RFP FRD. STERIL 9 6,1 m² frd steril C S31C 15,6 m² frd steril B frd förbr D S33D RFP 002 S32B SEP. VÄNTRUM RFP ,3 m² FRD. 14FÖRBR. 5,5 m² frd förbr C S32C 15,6 m² frd förbr B R 1630 S40E 18,4 m² rwc D rwc A 7 S41C 17 A RFP RWC 9 5,0 m² rwc B lab A S41B 7 RFP LAB ,3 9 m² lab C rwc C desinf A S42C 5 RFP 007 DESINF ,06m² desinf C lab B SCHAKT SÖDER kläd frd D S61D 12 RFP DISP. 11 KLÄDFRD. 5,3 m² kläd frd C S51C 14,4 m² HS S53C RFP 024 OMKLÄDNING 17,7 m² S54C RFP 002 VÄNTRUM 40,7 m² omklädn B EI S61CA EL TELE TDK 4,9 m² väntrum B TV E-30C S62C - RÖR S61CB BATTERICENTRAL S60E 10,1 m² EL S3 HISS S4 HISS RÖR E-30C S71C HISSHALL S70C 10E FP 000 ORR,6 m² S20D 17,3 m² S30C 17,3 m² korridorvy (S30C) A 3 IDOR 2 korridorvy (S30C) C S40F 13,9 m² E-30C S50D 8,6 m² S50E 7,5 m² S60D 9,8 m² media A (S62D) S62D 11 RFP 003 MEDIA ,4 m² frd dokum A 14 S76A RFP 021 DISP/DOK FRD 4,8 m² frd dokum B TS utrustn A mottagn A HS S21D S22D HS HS S31D S32D HS HS S41D S42D 10 HS HS 9RFP TS utrustn D mottagn D mottagn B 52 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 2 MARS 2014 dagvård D dagvård A S51D 5 RFP DAGVÅRD dagvård B NA läkem D S53D RFP LÄKEMED ,311m² läkem C S53E RFP 004 TELE-Q 5,5 m² läkem B K S70E S61F RFP 014 MED EXP. 2 PL. 8,3 m² 14,4 m² S62E S76B RFP 013 RFP 013 EXP. 1 PL. EXP. 1 PL. 6,7 m² 10,3 m² S61E RFP 001 RECEPTION 11,7 m² Sektion Venhälsan A-AA ---

7 Lyft blicken Tak för ditt miljöengagemang! Plannja Green Coat Stålplåtens kretslopp fascinerar. Materialet består av järnmalm, en gnutta kol och upp till en tredjedel återvunnet stål. En mansålder senare kan plåten demonteras och återvinnas till 100%. Väljer du stålplåt med Green Coat, den tåliga beläggningen baserad på rapsolja, finns det än större skäl för Plannja att tacka dig för ett bra miljöval. Vill du veta mer, ring oss på

8 Soft House i stadsdelen Wilhelmsburg har en textilfasad med inbyggda solceller. TYSKLAND VISAR VÄGEN Mjuka och passiva hus med gröna alger i fasaden I Tyskland experimenterar arkitekter och byggföretag med nya material och lösningar. En växande trend är att börja konstruera byggnader mer efter naturens eget sätt att fungera. Här kan man verkligen tala om levande byggnader. TEXT: JOHAN HÅRD AF SEGERSTAD FOTO: IBA I stadsdelen Wilhelmsburg i Hamburg pågår ett omfattande stadsutvecklingsprojekt. Wilhelmsburg ligger på en ö i floden Elbe. Trots ett till synes idylliskt läge har platsen länge setts som oattraktiv för bostäder. Ön har dominerats av industribyggnader och fram till 1970-talet även fungerat som avstjälpningsplats för avfall. Men nu är det annorlunda. Den internationella byggutställningen IBA har gjort om stadsdelen till en förebild för integrerad och hållbar stadsplanering. Ett kvadratmeter stort område har gjorts om med hållbara förtecken. Målet är att fortsätta arbetet fram till år Då ska stadsdelen vara helt självförsörjande på energi, tack vare smarta och innovativa energikällor och med hjälp av återvinning. Staden Hamburg och privata investerare satsar tillsammans 1 miljard euro i projektet. I utställningen lyfts bland annat fasader och tak fram som intelligenta delar i själva byggandet, säger Uli Hellweg, vd för IBA. Ett exempel är en husfasad där glaselement har byggts in. Idén är att det ska gå att odla mikroalger 54 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 2 MARS 2014

9 Energi & klimatskal TEMA Helt återvinningsbart och inga utsläpp av växthusgaser så länge huset står modernt husbyggande i trä. Aktiva inom passivhus TVÅ ANDRA TYSKA hållbarhetspionjärer, som även de medverkar på Nordbygg, är professorerna Gerhard Hausladen och Wolfgang Feist. Hausladen arbetar med energieffektiv stadsplanering och design med klimatfokus. Från hans ritbord kommer konstruktioner med termiska klimatskal, passiv solenergi och smarta ventilationssystem med värmeåtervinning. Hausladen arbetar även med effektiv styrning av värmesystem där flera olika värmekällor kan ingå och optimeras. Överhuvudtaget handlar det mycket om hur olika funktioner kan integreras redan i planeringsstadiet. Wolfgang Feist är föregångare och visionär när det handlar om passivhus startade han Passivhausinstitut i Darmstadt och anses av många vara den som skapade själva begreppet passivhus. I Tyskland finns flest passivhus i världen, och här uppfördes också världens första riktiga passivhus, i Kranichstein Organiskt byggmaterial alger odlas direkt i fasaden för framställning av biomassa som sedan blir till el och värme. Uli Hellweg, vd för den internationella byggutställningen IBA i Hamburg. som kan användas för framställning av biomassa som sedan kan omvandlas till el och värme. Det finns byggnader som har fasader med gröna växter i materialet som en vertikal trädgård. Under sommarens grönska ger växtligheten behaglig skugga och skydd samtidigt som växtligheten tar upp koldioxid. Vintertid släpper de kala grenarna igenom solljuset och bidrar till att värma byggnaden. EN ANNAN FASAD är försedd med ett isoleringslager med ett gelliknande material som kan ta upp och lagra solvärme för senare användning. Soft house det mjuka huset är fyra speciella bostadshus i Wilhelmsburg. Här är fasaden klädd med genomskinliga gardiner av textil. Gardinerna har integrerade solceller och kan på så sätt både fungera som solskydd och generera energi. Husen, som uppfyller kraven för passivhus, är byggda med en stomme av trä. Det finns även hus byggda så gott som helt i trä. Ett exempel är femvåningshuset Wood Cube. En tanke med huset har varit att skapa en byggnad som inte släpper ut några som helst växthusgaser under hela sin livscykel. Och som där till är helt återvinningsbart. Eftersom tidvatten är en påtaglig företeelse i Hamburg det kan skilja flera meter mellan ebb och flod finns också flytande hus som kan anpassa sig till olika vattennivåer. Den här typen av lösningar kommer att fortsätta spela en viktig roll i framtidens byggande, inte bara för klimatneutral energiförsörjning utan också för byggandet av hela stadskvarter, säger Uli Hellweg. För att lyckas, behövs nytänkande inom såväl planering som innovativa material och tekniker. MER TYSK INSPIRATION PÅ NORDBYGG Träffa Uli Hellweg som berättar mer om stadsutvecklingsprojektet i Wilhelmsburg på mässan Nordbygg Sustainable Days. På programmet finns mängder av föredrag, seminarier och workshops som ger internationell utblick och inspiration. I år står Tyskland i fokus för konferensen, som arrangeras tillsammans med Tysk-Svenska handelskammaren. Nordbygg, Stockholmsmässan 1-4 april FASTIGHETSTIDNINGEN NR 2 MARS

10 TEMA Energi & klimatskal Nu kan du printa ut fasaden Skriv ut och sätt upp fasaddetaljen när du behöver den. Så enkel är faktiskt den helt nya metoden för återskapande av exempelvis ornament på en byggnad. Det handlar om en kombination av laserskanning och 3D-skrivare. TEXT: ERIK HÖRNKVIST FOTO: MONSÉN ARKITEKTER Den digitala bilden av ett av ornamenten på fasaden. Att renovera en fasad med ornament är en dyr och omständlig process. I dag är det en process som helt görs för hand. Ställningar ska upp, fasaddetaljer ska gjutas av, eventuella skador rättas till och slutligen kan den nya ornamentiken gjutas. Om fastigheten inte är kulturklassad finns det inget som säger att man måste bevara den ursprungliga ornamentiken. I slutänden blir det oftast en plånboksfråga. Dessutom är det brist på hantverkare som har de speciella kunskaperna, säger Peter Bredin, produktionsledare på företaget Morneon Fasad. DET ÄR DÄRFÖR han nu vill testa en helt ny metod kallad ROP (Rapid Ornament Production) som utvecklats av Monsén Arkitekter. Man har tidigare skannat av fasader i olika syften och tekniken med 3D-skrivare har funnits på marknaden ett tag. Vad vi gjort är helt enkelt att kombinera dessa två, säger Robbin Hellström, arkitekt på Monsén Arkitekter. Med en laserskanner får man en exakt digital avbildning av exempelvis ett ornament. Sen är det i princip bara att trycka på print. Jag är förvånad över att inte fler gamla byggnader skannas in med 3D-teknik i dag. Det är en betydligt effektivare och mer exakt metod att bevara historisk arkitektur än att bara nöja sig med att rita av en byggnad på papper, säger Daniel Monsén, vd på Monsén Arkitekter. Han tror att den avskalade stil som länge dominerat arkitekturen är på väg bort. JAG SPÅR att nästa trend kommer att vara en fusion mellan supermodernism och DIY (do-it-yourself )-dekorativa element. På Monsén kallar vi det för super deco. En stil med mer liv och karaktär och där byggnader berättar en historia för sin betraktare, säger Daniel Monsén. Peter Bredin har en något mer prosaisk syn på användningsområdena. Dels kan det vara smart att som fastighetsägare skanna av fasaden för att på så vis skaffa sig en digital bank med alla detaljer. Går något sönder är det bara att printa ut en ny. Dels kan det vara värt att skanna fasaden före en renovering. Vet vi de exakta ytorna kan vi uppskatta de materialmässiga kostnaderna bättre, säger Peter Bredin. DÄRFÖR ÄR VI PÅ NORDBYGG. ÅSA BENGTSDOTTER EHN, FÖRVALTARE PÅ SBC 56 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 2 MARS 2014

11 SÅ GÅR DEN NYA METODEN TILL: 1 FASADEN SKANNAS. Skannern skickar ut en laserstråle som mäter avståndet till huset i en punkt. Genom att rotera i 360 grader och skicka ut miljontals mätpunkter skapas en tredimensionell avbildning av byggnaden med en noggrannhet ned till några millimeter. Resultatet är ett exakt punktmoln med miljarder mätpunkter som kan användas i olika syften. I EN 3D-SKRIVARE skriver man antingen ut byggnadsdetaljen direkt i önskat material eller en negativ form för gjutning som är identisk med ornamentet. Vill man skapa eller reparera detaljer så gör man det direkt i datorn i stället för på arbetsbänken. Peter Bredin, Morneon, och Esbjörn Nordesjö, från företaget Simpleworks som varit med och utvecklat metoden, skannar en fasad i Malmö. 3GIPSGJUTNING görs på samma sätt som om man gjort en avgjutning direkt av ornamentdetaljen. HÄR BYGGS DET: NORDENS STÖRSTA BYGG-OCH FASTIGHETSMÄSSA 1-4 APRIL 2014 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 2 MARS

12 Första värmepumpen med både 10 års trygghetsgaranti och Energyflex. Alla CTCs nya värmepumpar har 10 års trygghetsgaranti. Och bäst av allt: en garanti vi är ensamma om. Precis som med Energyflex friheten för dig att när som helst enkelt kunna koppla på sol, kamin, ved, pellets eller pool. Kontakta din närmaste CTC-installatör för en egen kalkyl med Sveriges mest sålda värmepump för luft/vatten CTC EcoAir eller Sveriges effektivaste bergvärmepump med pekskärm CTC EcoHeat. Annonsera i branschens ledande tidning! Missa inte möjligheten att nå ut till Fastighetstidningens läsare För bokning och information kontakta: MAGNUS JOHANSSON Tel: NIKLAS NILSSON Tel: FASTIGHETSTIDNINGEN NR 2 MARS 2014

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Fuktsäkra putsade fasader

Fuktsäkra putsade fasader Fuktsäkra putsade fasader Vi har lösningen! Aquapanel Outdoor I ett villaområde utanför Malmö renoverar Malmö Mur och Puts AB fuktskadade fasader på tio villor byggda så sent som 1999. Sedan de gamla fasaderna

Läs mer

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem Energiberäkna och spara energi Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem 1 2 Sunda system och produkter för hållbart byggande Inledning Weber värnar om traditionen med putsprodukter baserade på naturmaterial

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell

Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering. Kristina Mjörnell Energieffektivisering av befintlig bebyggelse med rationell tilläggsisolering Kristina Mjörnell Potentialen för tilläggsisolering av klimatskärmen I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter i flerbostadshus

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola Projekt rumsgestaltning med arkitektur. LUNDS KONST & DESIGNSKOLA Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström

Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus. Åsa Wahlström Värmeåtervinning ur ventilationsluft -befintliga flerbostadshus Åsa Wahlström Poseidon lågenergihus Backa (Mattias Westher) Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation av

Läs mer

FYRKANTIGT NYTÄNKANDE

FYRKANTIGT NYTÄNKANDE FYRKANTIGT NYTÄNKANDE Hamburgs första femvåningshus i massivt trä är byggt med nyutvecklad teknik helt utan kemikalier samt med en nypa skrock och en stor dos envishet. TEXT Carl Undéhn FOTO IBA Hamburg

Läs mer

Tankar och funderingar om varför vissa hus och människor inte är friska. Byggmästare Bengt Adolfi Styrelseledamot i Byggnadsvårdsföreningen

Tankar och funderingar om varför vissa hus och människor inte är friska. Byggmästare Bengt Adolfi Styrelseledamot i Byggnadsvårdsföreningen Tankar och funderingar om varför vissa hus och människor inte är friska Byggmästare Bengt Adolfi Styrelseledamot i Byggnadsvårdsföreningen Miljöbyggnad Svanenmärkta hus Green Building BREEAM LEED Passivhus

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

ETT FÖRSLAG TILL HÅLLBARHETSUPPGRADERING AV MILJONPROGRAMMETS BYGGNADER. 20-21 september 2011 ENERGIRÅDGIVARNAS KONGRESS JÖNKÖPING

ETT FÖRSLAG TILL HÅLLBARHETSUPPGRADERING AV MILJONPROGRAMMETS BYGGNADER. 20-21 september 2011 ENERGIRÅDGIVARNAS KONGRESS JÖNKÖPING ETT FÖRSLAG TILL HÅLLBARHETSUPPGRADERING AV MILJONPROGRAMMETS BYGGNADER 20-21 september 2011 ENERGIRÅDGIVARNAS KONGRESS JÖNKÖPING Ett preliminärt förslag utvecklat av: Zoltan Kiss arkitekt SAR/MSA I samarbete

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation FÖRETAGSPRESENTATION Rulljalusi Solskydd Ventilation PRODUKTION INTRODUKTION Berättelsen om Wilms börjar 1975, när Jos Wilms som ensam ägare startar en enskild firma, som snabbt växer till ett stort företag.

Läs mer

Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem

Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem Knauf ventilerat Fasadsystem Aquapanel med puts Malmö Mur och Puts AB renoverar fuktskadade fasader i ett villaområde utanför Malmö. De gamla fasaderna rivs ned

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Munspelet i Lund. Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK

Munspelet i Lund. Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK Munspelet i Lund Ny energismart skola med REDAir FLEX och REDAir LINK Munspelet är en skola i Lund för barn upp till årskurs tre. När den drabbades av fukt- och mögel skador beslöt kommunen att bygga en

Läs mer

Energi i Brogården. Linda Martinsson, Skanska, 2013-12-05. Publik information

Energi i Brogården. Linda Martinsson, Skanska, 2013-12-05. Publik information Energi i Brogården Linda Martinsson, Skanska, 2013-12-05 Brogården En lång process och utveckling Brogården Energimål Gäller vintern 2009-10, c:a 3,5 C kallare än normal vinter. Ur Brogården med fokus

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

"VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR"

VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR "VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR" 1 DRAGONVÄGEN - HALVERA MERA Ett samarbete mellan White arkitekter och Väsbyhem FOKUS: KLIMATSKAL 2 DRAGONVÄGEN - HUR SER DET UT IDAG? 1 Miljonprogramshus. 8st på rad 2 Typexempel

Läs mer

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS BYGG FÖR FRAMTIDEN MED A-HUS Alla hus som kommer från A-hus tillverkas både med hänsyn till miljön och din plånbok. Klimatsmart boende är ett begrepp som ligger i tiden och innebär

Läs mer

Renovering en viktig del av SP Samhällsbyggnad. Kristina Mjörnell Affärsområdeschef för SP Samhällsbyggnad

Renovering en viktig del av SP Samhällsbyggnad. Kristina Mjörnell Affärsområdeschef för SP Samhällsbyggnad Renovering en viktig del av SP Samhällsbyggnad Kristina Mjörnell Affärsområdeschef för SP Samhällsbyggnad Stort behov av renovering och energieffektivisering I Sverige finns ca 2,4 miljoner lägenheter

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

YTTERVÄGG Väggen är klädd med tegel på utsidan

YTTERVÄGG Väggen är klädd med tegel på utsidan Väggen är klädd med tegel på utsidan Det luktar från väggen. Dålig luftspalt bakom teglet och undermålig dränering av vatten som trängt in. Öppna tegelfogar saknas i första skiftet över sockeln. Eller

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

Konceptutveckling av prefabricerade multiaktiva fasadelement för energirenovering av flerbostadshus PROJEKTÖVERSIKT

Konceptutveckling av prefabricerade multiaktiva fasadelement för energirenovering av flerbostadshus PROJEKTÖVERSIKT Konceptutveckling av prefabricerade multiaktiva fasadelement för energirenovering av flerbostadshus PROJEKTÖVERSIKT Projektöversikt Projektgruppen LTH (Energi och ByggnadsDesign): Åke Blomsterberg (projektkoordinator)

Läs mer

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Åke Blomsterberg WSP Environmental & LTH Energi och ByggnadsDesign 2014-06-10 Renovering flerbostadshus Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

Knauf Fasadsystem. Aquapanel ventilerat med puts K N A U F AV S P F A S A D S Y S T E M. L I T E T S M Ä R K T Arkitektur 2012-03 K V A

Knauf Fasadsystem. Aquapanel ventilerat med puts K N A U F AV S P F A S A D S Y S T E M. L I T E T S M Ä R K T Arkitektur 2012-03 K V A Knauf Fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts K N A U F F A S A D S Y S T E M K V A AV S P L I T E T S M Ä R K T Arkitektur 2012-03 Innehåll 4 5 6 7 8 9 10 11 Knauf Fasadsystem borgar för kvalitet Med

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

front Niklas Karlsson VD Front Didrik Aurenius Uppfinnare smartfront.se

front Niklas Karlsson VD Front Didrik Aurenius Uppfinnare smartfront.se Niklas Karlsson VD Front Didrik Aurenius Uppfinnare smart.se Energimålen som ligger framför oss Riksdagen har beslutat om ett mål att minska den totala energianvändningen per upprymd area i bostäder och

Läs mer

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus - flerbostadshus från 1950-talet Bakgrund Del av forskningsprojektet: Energieffektivisering av efterkrigstidens flerbostadshus genom beständiga

Läs mer

Energideklaration av Visby Renen 4

Energideklaration av Visby Renen 4 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Renen 4 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Renen 4.

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26 Utgåva 1:1 2012-08-30 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Visby Mullvaden 26 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK CLIMA COMFORT Tilläggsisolering för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK Det finns flera goda skäl till att tilläggsisolera ditt TAK Stigande kostnader för uppvärmning ökar intresset för att tilläggsisolera

Läs mer

Vad är ett passivhus?

Vad är ett passivhus? Vad är ett passivhus? Komfortabelt Miljövänligt Lönsamt Lättskött Vad är ett passivhus? Passivhus har god komfort med bra luft och inget drag eller kallras. Passivhus är prisvärda. Små extrakostnader kompenseras

Läs mer

Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad.

Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad. Kan du din betong? Betong har funnits i flera tusen år. Det är vår tids mest använda byggmaterial och dess mångsidighet är oöverträffad. I Sverige produceras årligen cirka fem miljoner kubik meter betong.

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

Bilaga H. Konstruktiv utformning

Bilaga H. Konstruktiv utformning 82 B i l a g a H Bilaga H. Konstruktiv utformning Även om du beräknat dina värmeförluster teoretiskt helt korrekt så är det inte säkert att resultatet stämmer överens med verkligheten. Först och främst

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Kvalitetssäkring t i för förbättrad inomhusmiljö och energiprestanda vid renovering av flerbostadshus Pilotprojektet Brogården i Alingsås Kristina Mjörnell and Peter Kovacs SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Välkomna FuktCentrums informationsdag 2009

Välkomna FuktCentrums informationsdag 2009 Välkomna FuktCentrums informationsdag 2009 Tid Program 09.00 Välkommen Viktiga händelser under året. Brukarnas beteende i fokus. Förnya med bevarad karaktär. 10.40 Paus Så fungerar klimatskalen. Puts på

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

klimatvägg Foto: AB Helsingborgshem

klimatvägg Foto: AB Helsingborgshem klimatvägg Foto: AB Helsingborgshem Klimatväggen en klimatsmart betongvägg Klimatväggen är en prefabricerad betongvägg anpassad till det nordiska klimatet och framtidens energikrav. Det unika med väggen

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

International Passive House Association

International Passive House Association www.igpassivhus.se Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet International Passive House Association Plattform för kompetens, utbildning, projekt och komponenter IG Passivhus

Läs mer

fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong

fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong Alla strävar vi efter samma mål Global uppvärmning är beteckningen på den observerade uppvärmningen av jordens lägre atmosfär och hav sedan

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech Steget mot framtiden Synergi i optimalt energiutnyttjande Fueltech Mikael Jönsson Anders Persberg Energismart Boende Framtidens möjligheter med huset som kraftkälla! Var kommer Co2 utsläppen ifrån? Bostäder

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Infästningsteknik i revetering/puts

Infästningsteknik i revetering/puts Sida 1 av 6 Diplomerad solskyddstekniker 2011 Projektarbete Grupp 3: Daniel Edberg och Jimmy Johansson Infästningsteknik i revetering/puts Innehållsförteckning Sidan Inledning 2 Skillnaden på puts och

Läs mer

Tidlösa fönster. renoveringssystem

Tidlösa fönster. renoveringssystem Tidlösa fönster renoveringssystem BSAB X2.1 Sfb (31)X Sept 2005 Eländes elände... Nu har färgen börjat flagna på fönstren igen. Det är ju bara några år sedan vi hade målarna här. Kittet har visst lossnat

Läs mer

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD. 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD. 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se Eva Gustafsson Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se Västervik 2015-11-12 Lite fuktteori Tilläggsisolering generellt Renovering och tilläggsisolering

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet. Konferens 27-28 november 2014

Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet. Konferens 27-28 november 2014 www.igpassivhus.se Passivhusutbildningar skapar kompetens och säkerställer byggnadskvalitet EnergiRådgivarnas Konferens 27-28 november 2014 En kompetent beställare kan fatta hållbara beslut och skapar

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Hyresbostäder i Växjö AB Äger och förvaltar» bostäder till en yta av 261 870 m 2 fördelade

Läs mer

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se

Swegon Home Solutions. Varför FTX. Pocket guide. www.swegonhomesolutions.se Swegon Home Solutions Varför FTX Pocket guide www.swegonhomesolutions.se Innehållsförteckning 3. Inledning 4-5. Vad kan jag göra åt min nuvarande anläggning? 6-7. Vanliga problem med äldre ventilationssystem

Läs mer

Swebuild WP5 Lärandemål uppdaterad

Swebuild WP5 Lärandemål uppdaterad Swebuild WP5 uppdaterad 2016-03-01 Inlärningsmålen i detta projekt har tagits fram genom ett samarbete mellan Passivhuscentrum, SP, Sveriges Byggindustrier och Teknologiskt Institut AB. Inlärningsmålen

Läs mer

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2 linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

DITT NYA HEM I linnéa park

DITT NYA HEM I linnéa park linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras?

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Catarina Warfvinge Elmia, Energirådgivarnas konferens 20 sep 2011 Energianvändningen har inte sjunkit på 20 år energimålen blir allt tuffare att klara

Läs mer

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtät Förvaring/lagring Vindtätskivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

Vintergarden. Överensstämmelse mellan hus och trädgård

Vintergarden. Överensstämmelse mellan hus och trädgård Vintergarden Överensstämmelse mellan hus och trädgård 2015 Vi är producent av uterum,aluminium snickerier och även atypiska tak och takfönster. Bolagets började 1996. Huvudprodukten är uterum. Dessa produceras

Läs mer

VILLA SOLGLÄNTAN. Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter

VILLA SOLGLÄNTAN. Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter VILLA SOLGLÄNTAN Ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter VILLA SOLGLÄNTAN Villa Solgläntan är ett vanligt hus med ovanliga lösningar och många möjligheter. Huset är ett traditionellt

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

JACKON THERMOMUR. Ì THERMOMUR 200 Ì THERMOMUR 250 Ì THERMOMUR 350 Ì THERMOMUR 350 SUPER 03-2015 ersätter 12-2012. jackon.se

JACKON THERMOMUR. Ì THERMOMUR 200 Ì THERMOMUR 250 Ì THERMOMUR 350 Ì THERMOMUR 350 SUPER 03-2015 ersätter 12-2012. jackon.se JACKON THERMOMUR Foto: www.riisbygg.no TG 2156 Ì THERMOMUR 200 Ì THERMOMUR 250 Ì THERMOMUR 350 Ì THERMOMUR 350 SUPER 03-2015 ersätter 12-2012 jackon.se Lätta lösningar för ett bättre klimat! Vad gör byggsystemet

Läs mer

Byta fasad? Tilläggsisolera med Klimatskivan och SPARA energi.

Byta fasad? Tilläggsisolera med Klimatskivan och SPARA energi. Byta fasad? Tilläggsisolera med Klimatskivan och SPARA energi. Byggisolering Sverige April 2011 En investering som betalar sig på tre år Har din husfasad blivit så gammal och sliten att du måste renovera

Läs mer

Fukt kontrollmetoder. Vad beror fuktfläcken på? Hur och när ska man göra fuktronder?

Fukt kontrollmetoder. Vad beror fuktfläcken på? Hur och när ska man göra fuktronder? Fukt kontrollmetoder Hur och när ska man göra fuktronder? Vad beror fuktfläcken på? Det har uppstått en missfärgning i taket i en lokal, vi vet inte varför. Hade vi kunnat förebygga den och hur skulle

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering SYSTEM ROCKWOOL SVERIGE System En ny generation takisolering Nya direktiv innebär mer isolering Allt hårdare miljödirektiv och lagar gör att det ställs höga krav på de hus som byggs idag. För att nå de

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

TRE SPÄNNANDE PROJEKT PÅ SAMMA BILD

TRE SPÄNNANDE PROJEKT PÅ SAMMA BILD TRE SPÄNNANDE PROJEKT PÅ SAMMA BILD Renovering av 10 stora höghus. Energiförbrukningen halveras Kv. Järpen Kv. Seglet Orrholmen Nyproduktion. 68 lgh med mycket låg energiförbrukning Nyproduktion. 44 lgh

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

Byta fasad? Tilläggsisolera med Klimatskivan och spara energi.

Byta fasad? Tilläggsisolera med Klimatskivan och spara energi. Byta fasad? Tilläggsisolera med Klimatskivan och spara energi. En investering som betalar sig på tre år. Har din husfasad blivit så gammal och sliten att du måste renovera den? Eller vill du förändra

Läs mer

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt.

Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Må bra på insidan. Högre komfort med fönsterfilmen som klarar allt. Njut av en perfekt inomhustemperatur året om. Ta tillvara på det naturliga dagsljuset, spara energi och förbättra isoleringen med upp

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Sundsbro PASSIVHUS. Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus. 24 lägenheter med guldvittring

Sundsbro PASSIVHUS. Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus. 24 lägenheter med guldvittring Sundsbro PASSIVHUS 24 lägenheter med guldvittring Välkommen till ett av Sveriges energisnålaste och miljövänligaste flerfamiljshus SUNDSBRO Välkommen till vårt första passivhus. Ett sju våningar högt hus

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

ICOPAL FASTLOCK. Fler möjligheter än du kan drömma om FÖR OTRADITIONELLA LÖSNINGAR

ICOPAL FASTLOCK. Fler möjligheter än du kan drömma om FÖR OTRADITIONELLA LÖSNINGAR ICOPAL FASTLOCK Fler möjligheter än du kan drömma om FÖR OTRADITIONELLA LÖSNINGAR Enkla lösningar är oftast vackrast Med Fastlock kan du skapa moderna och spännande tak till uteplatsen, carporten eller

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

Flexibla värmesystem utan gränser.

Flexibla värmesystem utan gränser. Flexibla värmesystem utan gränser. Bara hos CTC. Valfrihet med Energyflex. På CTC har vi alltid hyllat principen om flexibla system. Det är därför du alltid får Energyflex på köpet när du investerar i

Läs mer