ENERGI KLIMATSKAL ISOLERING OCH VENTILATION I ETT ODLAS I ENERGIN SÅ UNDVIKER DU FUKTFÄLLORNA FASADERNA SMARTARE RENOVERING TYSK INSPIRATION:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGI KLIMATSKAL ISOLERING OCH VENTILATION I ETT ODLAS I ENERGIN SÅ UNDVIKER DU FUKTFÄLLORNA FASADERNA SMARTARE RENOVERING TYSK INSPIRATION:"

Transkript

1 ENERGI KLIMATSKAL TEMA: 11 EXTRA SIDOR MED NYTTIG LÄSNING FÖR FASTIGHETSÄGARE HÅLL KOLL! SÅ UNDVIKER DU FUKTFÄLLORNA INNEHÅLL: Nyheter Spännande fasadlösningar...48 Ventilationen göms i fasaden Einar Mattsson testar ny metod...50 Gröna fasader Innovation i Hamburg...55 Ny teknik Skanna och skriv ut ornament...58 TYSK INSPIRATION: ENERGIN ODLAS I FASADERNA SMARTARE RENOVERING ISOLERING OCH VENTILATION I ETT FASTIGHETSTIDNINGEN NR 2 MARS

2 TEMA Energi & klimatskal Nya lösningar för effektivare renovering FASADERNA i miljonprogramsområdena behöver renoveras. För att klara högt ställda energimål krävs det i de flesta fall tilläggsisolering och nya energieffektiva fönster. Ska det gå att göra Kristina Mjörnell med lönsamhet måste det gå att göra arbetet fortare, mer rationellt och med mindre störningar för boende, säger Kristina Mjörnell, forskare på SP. Hon ledde Bebos Teknikupphandling av rationell isolering av ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus, som dock avbröts på grund av för få anbud. MEN NU HAR det faktiskt hänt. Vi har fått fram ett antal system monterade i pilotprojekt som vi nu ska utvärdera. Nästa steg är att få ut systemen på en bredare marknad. Fasadrenoveringssystemet Soleed Rots prefabricerade betongelement har monterats på en gavel till Svenska Bostäders hus i Husby, nordväst om Stockholm. Själva montaget tog en dag. Där var elementen 10 meter långa och 2,7 meter breda. Vi täckte en hel fasad med bara fem element. Eftersom det är 17 centimeter isolering blir det en rejäl förbättring av fasadens isoleregenskaper, säger Peder Åkesson, vd Soleed. FASADELEMENTET levereras färdigt med monterade fönster från fabrik. Inga byggställningar behövs. Allt som behövs göras invändigt är att ta bort det gamla fönstret och åtgärda smygen, säger Peder Åkesson. Elementum Eco tillverkar och levererar också projektanpassade elementlösningar. Bengt- Göran ALLT SOM BEHÖVS GÖRAS INVÄNDIGT ÄR ATT TA BORT DET GAMLA FÖNSTRET. Carlsson, styrelseordförande i företaget, säger att deras vägg i och med att den är lätt kan vara en lösning för att slippa riva hela fasaden och i stället hänga på en ny ytbeklädnad. Den tredje lösningen som ska utvärderas är Smartfront. En allt-i-ett-lösning med tilläggsisolerad fasad med inbyggt ventilationssystem. Den lösningen kan du läsa mer om på nästa uppslag. Energieffektivisering på en dag. Betongelement monteras på Svenska Bostäders hus i Husby. Nya ideér testas i Kiruna NYA KIRUNA KOMMER att utvecklas i högt tempo och i ett extremt klimat. Det är en unik möjlighet att tänka helt nytt. Det har byggts väldigt lite i Kiruna de senaste 20 åren, men stadsutvecklingen ger nu en marknad för nya aktörer. Kiruna öppnar sig som en arena för innovation, för nya idéer i ett arktiskt klimat, säger Rickard Nygren, hållbarhetsspecialist på White arkitekter som vann arkitekttävlingen gällande en ny stadsstruktur för Kiruna. Han ser exempelvis möjligheter att utveckla trä som byggmaterial. Råvaran trä finns på nära håll, särskilt virke av hög kvalitet. Trä är ett material med låg klimatpåverkan, som kan stärka Kiruna som hållbar stad. Rickard Nygren Krister Lindstedt Stort fokus kommer att ligga på att hitta nya mer effektiva sätt att använda energi. Den som utvecklar passivhus som klarar Kirunas klimat får en produkt som verkligen håller, säger Rickard Nygren. Hur prioriterar den som får möjligheten att bygga upp en stad från början? Möt Krister Lindstedt som är ansvarig arkitekt för Kirunaprojektet på White arkitekter. Han föreläser på Sustainable Days på Nordbygg den 1 4 april. 48 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 2 MARS 2014

3 Håll koll på fuktfällorna EN NYPUTSAD FASAD kan klara sig upp till 40 år innan det är dags för omputsning. Sol- och vindförhållanden påverkar livslängden, men det största hotet är fukten. Vissa material- och byggfel kräver sina särskilda åtgärder. Ett exempel är de enstegstätade fasaderna. Men även på en välkonstruerad fasad måste man se upp med fukten. På en träpanel kan långvarig fukt ge rötskador. Tegelfasadens fogar kan lakas ur och i värsta fall hela tegelstenar frysa sönder. Det är inte alltför ovanligt med frostsprängningar på putsade fasader. Då handlar det om fukt som letat sig in under putsskiktet och expanderar när det fryser. Plastfärg som användes under 70-talet är väldigt tät med risken att fukt tränger in och fryser. Flagor och sprickor i den putsade fasaden går att laga. Men det är sällan man får till exakt rätt nyans. Grundtipset är då att laga till naturlig gräns, alltså ett hörn, ett fönster eller kanske bakom stupröret. TIPSET! ENKELT ÅTGÄRDAT Att åtgärda mindre skador på en fasad kan bli dyrt om man måste resa byggställningar. Vi tillämpar en mer modern metod som kan spara både tid och pengar, säger Erik Olandersson, vd på Svensk arbetsklättring. TEGEL Fogar mellan stenarna kan torka och spricka, i värsta fall försvinna helt. Kramling, alltså uppfästningen av fasadtegel i bärande vägg, kan rosta. Risk att fasaden rasar. NÅGRA OMRÅDEN ÄR DET SÄRSKILT NOGA ATT HÅLLA KOLL PÅ PUTS Alla typer av infästningar: fönsterbleck, stuprör, markiser, skyltar, balkonger, vindskivor etc. Plåtar som inte sluter tätt, kanske på grund av felmontage eller rost, kan orsaka fuktinträngning. Vattenfläckar kan indikera ett sönderfruset stuprör. Be plåtslagaren att vända skarven utåt nästa gång så rinner inte vattnet på fasaden. Felkonstruerade balkonger. Samlas det vatten på balkongen som rinner ner mot fasaden blir det med stor sannolikhet missfärgningar, i värsta fall fuktskador. Fäll in markisen på vintern, annars smälter snön och rinner längs fasaden. TRÄFASAD Mögel och alger riskerar att missfärga träet. Delar av fasaden kan drabbas av fuktskador och ruttna. CERTIFIERADE ENLIGT GREENBUILDING VID ÅRSSKIFTET Kravet är att byggnaden använder 25 procent mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven. 113 byggnader var certifierade för de mer omfattande kraven i Miljöbyggnad. Certifierade för 335BYGGNADER LEED var 51 byggnader och BREEAM 20 byggnader. Liten påverkan av koppar LÄCKAGE FRÅN KOPPARTAK utgör en mycket liten belastning på Stockholms vattenmiljö. IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt olika källors betydelse för belastningen av koppar i Mälaren och Saltsjön i Stockholm. Stockholms bidrag av koppar i form av dagvatten och avloppsvatten är mycket små i jämförelse med den naturliga belastningen av koppar från Mälarens avrinningsområde, säger Anders Jönsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Han menar att resultaten är viktiga. Risken är annars att koppar i onödan byts ut mot material med sämre beständighet och med mindre kända miljöeffekter. Ett aktivt fönster EN HELT NY TYP av smarta fönster har utvecklats av samarbetspartner från Danmark, Tyskland, Irland och Portugal inom ett EUfinansierat forskningsprojekt vid namn Climawin. Det nya fönstret har funktioner för både förvärmning och självkylning av inkommande luft. Fönstret värmer upp inkommande luft med hjälp av solceller och styrs automatiskt via sensorer i rummet. I varmare klimat svalkar fönstren sig själva genom att släppa igenom dagsljus men lämnar solvärmen utanför. På climawin.eu finns en film som visar hur tekniken fungerar. Varning för tung snö PÅ 20 OLIKA PLATSER har vägning av snö påbörjats. Från Lund i söder till Katterjåkk i norr. Tanken är att kunna varna fastighetsägare för tung snö, så att taken inte rasar in. Det är Boverket som har gjort beställningen av SMHI efter att flera tak, framför allt i södra Sverige, rasat de senaste åren. Tidigast om ett år kan en snölastkarta för aktuell snölast finnas tillgänglig på Boverkets webbplats. FASTIGHETSTIDNINGEN NR 2 MARS

4 TEMA Energi & klimatskal Ventilationen göms under På ett ett par 1950-talshus i Stockholmsförorten Bagarmossen testas nu en helt ny fasadlösning med integrerad ventilations lösning. Ett koncept som kan bli intressant när miljonprogrammet ska energieffektiviseras. TEXT: ERIK HÖRNKVIST ILLUSTRATION: KJELL THORSSON FOTO: MAURO RONGIONE Det skulle egentligen bara bli ett vanligt stambytesprojekt och kanske installation av en värmepump för att krama ur åtminstone lite av värmeförlusterna. Björn Schenholm Ristborg, förvaltningsansvarig för Einar Mattsson egna fastigheter, störde sig på att det inte skulle bli någon större förbättring av husens energiprestanda. Även om vi skulle återvinna en del av Björn Schenholm Ristborg energin skulle det fortsätta att läcka. Avgörande för beslutet att tilläggsisolera var att Björn Schenholm Ristborg tog en titt på husen genom en värmekamera. Man såg varenda sten i huset. Varenda fog och fönster läckte kraftigt. Faktiskt kunde man se hur radiatorerna värmde utanpå huset, berättar Björn Schenholm Ristborg. Putsa om skulle man ändå göra, så merkostnaden att lägga på ett lager isolering blev inte vansinnigt stor. Då slapp vi ju även riva den gamla putsen, så där sparade vi också lite pengar. FORTSÄTTNING PÅ SIDAN 52 Luft tas in även i källarna för att skapa övertryck mot radon. I samband med renoveringen passar man också på att dränera grunden på samtliga hus. 50 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 2 MARS 2014

5 den nya ytan ALLA KAN BO KVAR All montering sker från utsidan. Därför går det att genomföra renoveringen med kvarboende. NYA KANALER Från det nya ventilationsaggregatet på vinden dras de nya tilluftskanalerna på utsidan av fasaden. Ett separat rör går till varje tilluftsintag. PASSAR LÄGRE HUS Lösningen passar troligen bäst för hus på tre till fyra våningar. Sedan kan det helt enkelt bli svårt att få plats med tilluftskanalerna på fasaden. TVÅ LAGER ISOLERING På den gamla fasaden monteras totalt 150 millimeter stenull. Först ett lager på 80 millimeter, där det lämnas plats för de nya ventilationsrören. Sedan ytterligare 70 millimeter som även täcker rören. Ovanpå detta 20 millimeter puts. BÄTTRE LUFT Luftintagen sitter i takhöjd för bästa komfort. FÖNSTER FLYTTAS De nya fönstren flyttas ut för att undvika hålögdhet. TORRARE VÄGGAR Förutom ett kraftigt förbättrat U-värde gör tilläggsisoleringen att de gamla fuktiga väggarna av blåbetong torkar ut. FASTIGHETSTIDNINGEN NR 2 MARS

6 TEMA Energi & klimatskal EN HALVERING AV ENERGI- FÖRBRUKNINGEN BORDE INTE VARA ORIMLIG. fortsättning från sidan 50. Men ett tätare och bättre isolerat hus innebär samtidigt att man måste hitta en ny lösning för frisk inomhusluft. Men det skulle bli dyrt med att dra kanaler för tilluftsventilation. Dessutom skulle det det troligen innebär en hyressänkning eftersom det stjäl en del utrymme, säger Björn Schenholm Ristborg. Ur Björns minnesbank dök det upp en tidningsartikel om hur man i Finland dragit tilluftskanaler i tilläggsisolering. (I denna lösning som Fastighetstidningen skrivit om dras kanalerna i en prefabricerad ny fasad, där även nya fönster monteras på fabriksgolvet). Ungefär samtidigt lanserades en liknande metod i Sverige. Givetvis blev det en rejäl merkostnad mot vad vi ursprungligen tänkt göra. Men prestandan på huset förändras helt. En halvering av energiförbrukningen borde inte vara orimlig. 000 m² EN FÖRDEL MED metoden är att den innebär små ingrepp interiört. Inga skrymmande kanaldragningar allt som syns är ett nytt tilluftsdon högt upp på väggen. Här har vi velat bevara så mycket som möjligt av karaktären på lägenheterna. Vi behåller de gamla köksskåpen och badrummen renoveras i en stil som passar RFP 012 husets karaktär, säger Björn Schenholm 6,6 m² S21A Ristborg. S23B RFP 017 MÖTE BIBLIOTEK 17,4 m² RFP 018 KONFERENS 36,4 m² SAMTALSRUM S33C RFP 012 SAMTALSRUM 6,6 m² Bakom byggställningarna går det att skönja hur de nya ventilationskanalerna lagts i kanaler i det första lagret isolering. Tanken är att Einar Mattsson ska använda metoden på andra fastigheter i sitt bestånd. Vi renoverar just nu en fastighet i miljonprogrammet. Där är det ännu inte FRD. PERSONAL 10P dags att renovera fasaden. Men vi tar upp S52B POST/FRD nya S40C hål upp för tilluften som passar denna 14,7 m² SCHAKT NORR dusch D lösning. Så när det är dags att göra något åt den fasaden kan vi enkelt få till en bättre ventilationslösning. FOTNOT: Einar Mattsons lösning är en lätt modifierad variant på fasadfirman Fronts system S62B ENTRÉ VÅRDHYGIEN GARDEROB 9,8 för m² fasadrenovering E-30C med integrerad WC ventilation. dusch A2 A1 S61B RFP DUSCH ,6 111 m² dusch B S67B RFP 028 WC 1,7 m² S66B RFP 028 WC 1,7 m² S60B - S71B ENTRÉHALL S20C 13,1 m² S30B 14,4 m² E-30C S40D. 7,1 m² S50C. 12,5 m² S60C. 10,5 m² E-30C K/F F S10D 8,1 m² korr S10D disp frd D -/--- S21B RFP DISP. 114EV. FRD 7,3 m² 6 disp frd C S21C 15,5 m² disp frd B S22B RFP 021 DISP. EV. FRD. 7,3 m² S22C 15,6 m² frd steril D S31B RFP FRD. STERIL 9 6,1 m² frd steril C S31C 15,6 m² frd steril B frd förbr D S33D RFP 002 S32B SEP. VÄNTRUM RFP ,3 m² FRD. 14FÖRBR. 5,5 m² frd förbr C S32C 15,6 m² frd förbr B R 1630 S40E 18,4 m² rwc D rwc A 7 S41C 17 A RFP RWC 9 5,0 m² rwc B lab A S41B 7 RFP LAB ,3 9 m² lab C rwc C desinf A S42C 5 RFP 007 DESINF ,06m² desinf C lab B SCHAKT SÖDER kläd frd D S61D 12 RFP DISP. 11 KLÄDFRD. 5,3 m² kläd frd C S51C 14,4 m² HS S53C RFP 024 OMKLÄDNING 17,7 m² S54C RFP 002 VÄNTRUM 40,7 m² omklädn B EI S61CA EL TELE TDK 4,9 m² väntrum B TV E-30C S62C - RÖR S61CB BATTERICENTRAL S60E 10,1 m² EL S3 HISS S4 HISS RÖR E-30C S71C HISSHALL S70C 10E FP 000 ORR,6 m² S20D 17,3 m² S30C 17,3 m² korridorvy (S30C) A 3 IDOR 2 korridorvy (S30C) C S40F 13,9 m² E-30C S50D 8,6 m² S50E 7,5 m² S60D 9,8 m² media A (S62D) S62D 11 RFP 003 MEDIA ,4 m² frd dokum A 14 S76A RFP 021 DISP/DOK FRD 4,8 m² frd dokum B TS utrustn A mottagn A HS S21D S22D HS HS S31D S32D HS HS S41D S42D 10 HS HS 9RFP TS utrustn D mottagn D mottagn B 52 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 2 MARS 2014 dagvård D dagvård A S51D 5 RFP DAGVÅRD dagvård B NA läkem D S53D RFP LÄKEMED ,311m² läkem C S53E RFP 004 TELE-Q 5,5 m² läkem B K S70E S61F RFP 014 MED EXP. 2 PL. 8,3 m² 14,4 m² S62E S76B RFP 013 RFP 013 EXP. 1 PL. EXP. 1 PL. 6,7 m² 10,3 m² S61E RFP 001 RECEPTION 11,7 m² Sektion Venhälsan A-AA ---

7 Lyft blicken Tak för ditt miljöengagemang! Plannja Green Coat Stålplåtens kretslopp fascinerar. Materialet består av järnmalm, en gnutta kol och upp till en tredjedel återvunnet stål. En mansålder senare kan plåten demonteras och återvinnas till 100%. Väljer du stålplåt med Green Coat, den tåliga beläggningen baserad på rapsolja, finns det än större skäl för Plannja att tacka dig för ett bra miljöval. Vill du veta mer, ring oss på

8 Soft House i stadsdelen Wilhelmsburg har en textilfasad med inbyggda solceller. TYSKLAND VISAR VÄGEN Mjuka och passiva hus med gröna alger i fasaden I Tyskland experimenterar arkitekter och byggföretag med nya material och lösningar. En växande trend är att börja konstruera byggnader mer efter naturens eget sätt att fungera. Här kan man verkligen tala om levande byggnader. TEXT: JOHAN HÅRD AF SEGERSTAD FOTO: IBA I stadsdelen Wilhelmsburg i Hamburg pågår ett omfattande stadsutvecklingsprojekt. Wilhelmsburg ligger på en ö i floden Elbe. Trots ett till synes idylliskt läge har platsen länge setts som oattraktiv för bostäder. Ön har dominerats av industribyggnader och fram till 1970-talet även fungerat som avstjälpningsplats för avfall. Men nu är det annorlunda. Den internationella byggutställningen IBA har gjort om stadsdelen till en förebild för integrerad och hållbar stadsplanering. Ett kvadratmeter stort område har gjorts om med hållbara förtecken. Målet är att fortsätta arbetet fram till år Då ska stadsdelen vara helt självförsörjande på energi, tack vare smarta och innovativa energikällor och med hjälp av återvinning. Staden Hamburg och privata investerare satsar tillsammans 1 miljard euro i projektet. I utställningen lyfts bland annat fasader och tak fram som intelligenta delar i själva byggandet, säger Uli Hellweg, vd för IBA. Ett exempel är en husfasad där glaselement har byggts in. Idén är att det ska gå att odla mikroalger 54 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 2 MARS 2014

9 Energi & klimatskal TEMA Helt återvinningsbart och inga utsläpp av växthusgaser så länge huset står modernt husbyggande i trä. Aktiva inom passivhus TVÅ ANDRA TYSKA hållbarhetspionjärer, som även de medverkar på Nordbygg, är professorerna Gerhard Hausladen och Wolfgang Feist. Hausladen arbetar med energieffektiv stadsplanering och design med klimatfokus. Från hans ritbord kommer konstruktioner med termiska klimatskal, passiv solenergi och smarta ventilationssystem med värmeåtervinning. Hausladen arbetar även med effektiv styrning av värmesystem där flera olika värmekällor kan ingå och optimeras. Överhuvudtaget handlar det mycket om hur olika funktioner kan integreras redan i planeringsstadiet. Wolfgang Feist är föregångare och visionär när det handlar om passivhus startade han Passivhausinstitut i Darmstadt och anses av många vara den som skapade själva begreppet passivhus. I Tyskland finns flest passivhus i världen, och här uppfördes också världens första riktiga passivhus, i Kranichstein Organiskt byggmaterial alger odlas direkt i fasaden för framställning av biomassa som sedan blir till el och värme. Uli Hellweg, vd för den internationella byggutställningen IBA i Hamburg. som kan användas för framställning av biomassa som sedan kan omvandlas till el och värme. Det finns byggnader som har fasader med gröna växter i materialet som en vertikal trädgård. Under sommarens grönska ger växtligheten behaglig skugga och skydd samtidigt som växtligheten tar upp koldioxid. Vintertid släpper de kala grenarna igenom solljuset och bidrar till att värma byggnaden. EN ANNAN FASAD är försedd med ett isoleringslager med ett gelliknande material som kan ta upp och lagra solvärme för senare användning. Soft house det mjuka huset är fyra speciella bostadshus i Wilhelmsburg. Här är fasaden klädd med genomskinliga gardiner av textil. Gardinerna har integrerade solceller och kan på så sätt både fungera som solskydd och generera energi. Husen, som uppfyller kraven för passivhus, är byggda med en stomme av trä. Det finns även hus byggda så gott som helt i trä. Ett exempel är femvåningshuset Wood Cube. En tanke med huset har varit att skapa en byggnad som inte släpper ut några som helst växthusgaser under hela sin livscykel. Och som där till är helt återvinningsbart. Eftersom tidvatten är en påtaglig företeelse i Hamburg det kan skilja flera meter mellan ebb och flod finns också flytande hus som kan anpassa sig till olika vattennivåer. Den här typen av lösningar kommer att fortsätta spela en viktig roll i framtidens byggande, inte bara för klimatneutral energiförsörjning utan också för byggandet av hela stadskvarter, säger Uli Hellweg. För att lyckas, behövs nytänkande inom såväl planering som innovativa material och tekniker. MER TYSK INSPIRATION PÅ NORDBYGG Träffa Uli Hellweg som berättar mer om stadsutvecklingsprojektet i Wilhelmsburg på mässan Nordbygg Sustainable Days. På programmet finns mängder av föredrag, seminarier och workshops som ger internationell utblick och inspiration. I år står Tyskland i fokus för konferensen, som arrangeras tillsammans med Tysk-Svenska handelskammaren. Nordbygg, Stockholmsmässan 1-4 april FASTIGHETSTIDNINGEN NR 2 MARS

10 TEMA Energi & klimatskal Nu kan du printa ut fasaden Skriv ut och sätt upp fasaddetaljen när du behöver den. Så enkel är faktiskt den helt nya metoden för återskapande av exempelvis ornament på en byggnad. Det handlar om en kombination av laserskanning och 3D-skrivare. TEXT: ERIK HÖRNKVIST FOTO: MONSÉN ARKITEKTER Den digitala bilden av ett av ornamenten på fasaden. Att renovera en fasad med ornament är en dyr och omständlig process. I dag är det en process som helt görs för hand. Ställningar ska upp, fasaddetaljer ska gjutas av, eventuella skador rättas till och slutligen kan den nya ornamentiken gjutas. Om fastigheten inte är kulturklassad finns det inget som säger att man måste bevara den ursprungliga ornamentiken. I slutänden blir det oftast en plånboksfråga. Dessutom är det brist på hantverkare som har de speciella kunskaperna, säger Peter Bredin, produktionsledare på företaget Morneon Fasad. DET ÄR DÄRFÖR han nu vill testa en helt ny metod kallad ROP (Rapid Ornament Production) som utvecklats av Monsén Arkitekter. Man har tidigare skannat av fasader i olika syften och tekniken med 3D-skrivare har funnits på marknaden ett tag. Vad vi gjort är helt enkelt att kombinera dessa två, säger Robbin Hellström, arkitekt på Monsén Arkitekter. Med en laserskanner får man en exakt digital avbildning av exempelvis ett ornament. Sen är det i princip bara att trycka på print. Jag är förvånad över att inte fler gamla byggnader skannas in med 3D-teknik i dag. Det är en betydligt effektivare och mer exakt metod att bevara historisk arkitektur än att bara nöja sig med att rita av en byggnad på papper, säger Daniel Monsén, vd på Monsén Arkitekter. Han tror att den avskalade stil som länge dominerat arkitekturen är på väg bort. JAG SPÅR att nästa trend kommer att vara en fusion mellan supermodernism och DIY (do-it-yourself )-dekorativa element. På Monsén kallar vi det för super deco. En stil med mer liv och karaktär och där byggnader berättar en historia för sin betraktare, säger Daniel Monsén. Peter Bredin har en något mer prosaisk syn på användningsområdena. Dels kan det vara smart att som fastighetsägare skanna av fasaden för att på så vis skaffa sig en digital bank med alla detaljer. Går något sönder är det bara att printa ut en ny. Dels kan det vara värt att skanna fasaden före en renovering. Vet vi de exakta ytorna kan vi uppskatta de materialmässiga kostnaderna bättre, säger Peter Bredin. DÄRFÖR ÄR VI PÅ NORDBYGG. ÅSA BENGTSDOTTER EHN, FÖRVALTARE PÅ SBC 56 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 2 MARS 2014

11 SÅ GÅR DEN NYA METODEN TILL: 1 FASADEN SKANNAS. Skannern skickar ut en laserstråle som mäter avståndet till huset i en punkt. Genom att rotera i 360 grader och skicka ut miljontals mätpunkter skapas en tredimensionell avbildning av byggnaden med en noggrannhet ned till några millimeter. Resultatet är ett exakt punktmoln med miljarder mätpunkter som kan användas i olika syften. I EN 3D-SKRIVARE skriver man antingen ut byggnadsdetaljen direkt i önskat material eller en negativ form för gjutning som är identisk med ornamentet. Vill man skapa eller reparera detaljer så gör man det direkt i datorn i stället för på arbetsbänken. Peter Bredin, Morneon, och Esbjörn Nordesjö, från företaget Simpleworks som varit med och utvecklat metoden, skannar en fasad i Malmö. 3GIPSGJUTNING görs på samma sätt som om man gjort en avgjutning direkt av ornamentdetaljen. HÄR BYGGS DET: NORDENS STÖRSTA BYGG-OCH FASTIGHETSMÄSSA 1-4 APRIL 2014 FASTIGHETSTIDNINGEN NR 2 MARS

12 Första värmepumpen med både 10 års trygghetsgaranti och Energyflex. Alla CTCs nya värmepumpar har 10 års trygghetsgaranti. Och bäst av allt: en garanti vi är ensamma om. Precis som med Energyflex friheten för dig att när som helst enkelt kunna koppla på sol, kamin, ved, pellets eller pool. Kontakta din närmaste CTC-installatör för en egen kalkyl med Sveriges mest sålda värmepump för luft/vatten CTC EcoAir eller Sveriges effektivaste bergvärmepump med pekskärm CTC EcoHeat. Annonsera i branschens ledande tidning! Missa inte möjligheten att nå ut till Fastighetstidningens läsare För bokning och information kontakta: MAGNUS JOHANSSON Tel: NIKLAS NILSSON Tel: FASTIGHETSTIDNINGEN NR 2 MARS 2014

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

Bo bättre. VÄLJ RÄTT försäkring. Jämn åldersfördelning i föreningsstyrelserna. Apparna som gör styrelselivet lättare. BOKA GRATIS säkerhets- ANALYS

Bo bättre. VÄLJ RÄTT försäkring. Jämn åldersfördelning i föreningsstyrelserna. Apparna som gör styrelselivet lättare. BOKA GRATIS säkerhets- ANALYS b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 3 2010 det föreningen behöver veta Stor guide till försäkringsdjungeln VÄLJ RÄTT försäkring Billigare Bättre Rättvisare BOKA GRATIS

Läs mer

Bo bättre. vägen till BELYSNING MÄSS- SPECIAL! 387% TilläggsisolerA. smart lampa! Snabb energibesparing. undvik de vanligaste felen Tävla

Bo bättre. vägen till BELYSNING MÄSS- SPECIAL! 387% TilläggsisolerA. smart lampa! Snabb energibesparing. undvik de vanligaste felen Tävla b o s t a d s r ä t t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2009 stor undersökning: det föreningen behöver veta MÄSS- SPECIAL! TilläggsisolerA undvik de vanligaste felen Tävla & Vinn: smart

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

[reform:hus] Ett stensäkert val. Alla vill vara i köket. Det finns inget mögel i paradiset. Klara papper ger trygga köpare. Sten är sympatiskt.

[reform:hus] Ett stensäkert val. Alla vill vara i köket. Det finns inget mögel i paradiset. Klara papper ger trygga köpare. Sten är sympatiskt. 2012 [reform:hus] En tidskrift från reform:hus. Vi ritar och bygger hus och levererar allt till högsta kvalitet in i minsta detalj, med vår uppdragsgivares trygghet i fokus. [Reformationen, av latin reformatio,

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE

ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE Okidoki arkitekter och Vallastaden i Linköping Få arkitekter är idag även byggherrar i Sverige. I den här kursen har vi lärt oss att det är så på grund av den kulturella inställningen,

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

Energismart komfort med Uponor Golvvärme. VattENFÖr- BrUkNiNG. Livet efter One Tonne Life klimatskalet. VÄrmEPUmPEN. kakelugnar. en viktig uppfinning

Energismart komfort med Uponor Golvvärme. VattENFÖr- BrUkNiNG. Livet efter One Tonne Life klimatskalet. VÄrmEPUmPEN. kakelugnar. en viktig uppfinning ENErGismarta mars 2012 Pris 29 kronor FÅ koll PÅ DiN VattENFÖr- BrUkNiNG Hög mysfaktor med kakelugnar rätt material FÖr GOlVVÄrmE VÄrmEPUmPEN en viktig uppfinning Livet efter One Tonne Life klimatskalet

Läs mer

Träfönster rätt val för klimatet och miljön

Träfönster rätt val för klimatet och miljön Träfönster rätt val för klimatet och miljön Foto: SP-fönster. En kubikmeter trä binder ett ton koldioxid. I det nuvarande bostadsbeståndets träfönster binds en tredjedel av alla bostads- och servicesektorns

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär.

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Information från Isover 2-2009 Energieffektiva hus Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Läs mer

Läs mer

RÄTT ARVODE. Bo bättre TJÄNA PÅ. Elda inte för kråkorna. Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna TÄVLINGAR

RÄTT ARVODE. Bo bättre TJÄNA PÅ. Elda inte för kråkorna. Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna TÄVLINGAR b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 3 2009 det föreningen behöver veta RÄTT ARVODE Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna Elda inte för kråkorna TEMA

Läs mer

Innehåll Klimatsmarta hus

Innehåll Klimatsmarta hus Klimatsmarta hus 1 Innehåll Framtidens byggande 3 Varför välja ett lågenergihus? 4 Villa Solkraft 6 Villa Äntligen 8 Villa Birch 10 Villa Björken 12 One Tonne Life-huset 14 Arkitektens roll 16 Hållbara

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Wingårdhs köpcentrum. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19

Wingårdhs köpcentrum. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Nr 1 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Jonas Stålnacke, chefsjurist Fastigo. KRÖNIKA Det är inte helt ovanligt att arbetsgivare upptäcker att en arbetstagare av misstag

Läs mer

badrum drömliv Upptäck skillnaden SPARA ENERGI I HUSETS HJÄRTA UPPVÄRMNING experternas bästa tips Uteplatsen Vårt nya rum satsa på rätt fönster

badrum drömliv Upptäck skillnaden SPARA ENERGI I HUSETS HJÄRTA UPPVÄRMNING experternas bästa tips Uteplatsen Vårt nya rum satsa på rätt fönster pris 20 KrOnOr mars 2014 sveriges mest lästa tidning Om energieffektivt OCH miljösmart BOenDe SPARA ENERGI I HUSETS HJÄRTA KOnsten att VÄlJa miljövänlig el satsa på rätt fönster experternas bästa tips

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR

NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR PROFFSNYTT Nr. 1/2014 NIBE F1255: MARKNADENS BÄSTA ÅRSVÄRMEFAKTOR VINTER ÅRET OM I EUROPAS MODERNASTE TESTLABB NIBE SATSAR PÅ LUFT/LUFT-VÄRMEPUMPAR MED BERGVÄRMETRYGGHET EN VÄRLD EN FRAMTID EN LEVERANTÖR

Läs mer

SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI

SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS Så bygger du klimatsmart sid 4 De isolerar med återvunnet glas sid 5 Energisnålt & miljövänligt sid 12-13 Energi&Miljö SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI mitten Få koll

Läs mer

Välkommen! Hur hade vi det innan? Läs gärna våra berättelser här! Vi lånar Emmas och Hugos lägenhet!

Välkommen! Hur hade vi det innan? Läs gärna våra berättelser här! Vi lånar Emmas och Hugos lägenhet! Bygg mera nu! Välkommen! bygg mera nu smart housing småland/träregion småland Välkommen till oss, välkommen till Emmas och Hugos lägenhet! 48 kvadrat för två. Vi delar på kök och badrum och har varsitt

Läs mer

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK Miljöstrategier för bostadsområden baserade på underhåll och samråd Susanna Elfors & Örjan Svane Forskningsrådet Formas och författarna Grafisk form: Nilsson Design

Läs mer