Barn med långsam start i skolan - hur utvecklas deras läsning fram till åk 6?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn med långsam start i skolan - hur utvecklas deras läsning fram till åk 6?"

Transkript

1 Barn med långsam start i skolan - hur utvecklas deras läsning fram till åk 6? Den 7:e nordiska kongressen om dyslexipedagogik 2014 Stockholm, augusti 2014 Pekka Niemi Åbo universitet

2 Medarbetare: Marja-Kristiina Lerkkanen Anna-Liisa Lyyra Jari-Erik Nurmi Anna-Maija Poikkeus

3 Varianter av lässvaghet Klassisk dyslexi utgör en undergrupp, andra former förekommer minst i en lika stor omfattning: garden-variety poor readers (Stanovich, 1988) double-deficit ( Wolf & Bowers, 1999) treatment resisters (Blachman, 1997) specific language impairment (Bishop, 1997) poor response to intervention (Fuchs & Fuchs, 2006) one-sided Matthew effect (Morgan, Farkas, & Hibel, 2008).

4 Lässvaghet i denna studie föga framsteg under åk 1 i ett test i vilket en bild matchas med fyra fonologiskt likartade ord ett exempel: tuli, tuuli, tulli, talli (max = 80 under två min.) 265 barn, ungefär 13% av alla motivering: sådana elever behöver extra hjälp oberoende av typen av lässvaghet lässvaghet ett mera omfattande begrepp än dyslexi

5 "Treatment resisters": non-reading school beginners Fast progress, Average progress, Slow progress in reading Slow progress in reading and math 25 Precocious readers Fast Average Slow R Slow R+M 5 TR 0 Fall Spring

6 Hur utvecklas mötet med det skrivna ordet hos dessa barn? Ordläsning Läsförståelse Läsintresse Självbild som läsare Ordval i förskolan och åk 4 Färdigheter i matte fram till slutet av åk 6?

7 Förskolläsare (35%) Förskolläsare 10 0 Åk 1 ht Åk 1 vt Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 6

8 + Snabb läsinlärning (17%) Förskolläsare Snabb inlärning 10 0 Åk 1 ht Åk 1 vt Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 6

9 + Läsinlärning i vanlig takt (35%) Förskolläsare Snabb inlärning Vanlig 0 Åk 1 ht Åk 1vt Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 6

10 + Föga framsteg under åk 1 (13%) Förskolläsare Snabb inlärning Vanlig Långsam 0 Åk 1 ht Åk 1 vt Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 6

11 Vad händer efter åk 1? Specialundervisning i åk % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ingen spec und Spec und

12 Undergrupper av lässvaga elever? specificitet (enbart läsning )? spektrum (läsning + matte)? lässvårighet i familjen (ja/nej)?

13 Enbart lässvårigheter Åk 1 ht Åk 1 vt Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 6 Läsning

14 + svårigheter i matte Åk 1 ht Åk 1 vt Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 6 Läsning Läsning + matte

15 + Läsning enbart & familjär lässvårighet Åk 1 ht Åk 1 vt Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 6 Läsning Läsning + matte Läsning+ fam.

16 + Kombination av alla tre Åk 1 ht Åk 1 vt Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 6 Läsning Läsning + matte Läsning + fam. Läsning + matte + fam.

17 Sammanfattning Förskolläsare Snabb inlärning Vanlig Åk 1 ht Åk 1 vt Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 6 Läsning Läsning + matte Läsning + fam. Läsning + matte + fam.

18 Slutsatser En stabil inbördes rangordning skapas redan under åk 1 varje grupp gör påtagliga framsteg, ingen negativ Matteuseffekt på gruppnivå ung. 40% av ursprungliga treatment resisters framskrider gynnsamt mot slutet av åk 6 skillnaden i trenden uppstår mellan åk 2 och åk 3 en god respons till specialundervisning? skillnaden mellan den bäst läsande hälften och den långsammaste gruppen dock 3,5 år elever med specifik lässvårighet presterar bättre än elever med kombinerad läs- och mattesvårighet familjär lässvårighet påverkar inte trenden

19 Läsintresse från åk 1 till åk 4 (skala 1 5 ) 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Förskolläsare Snabb inlärning Vanlig Läsning Läsning + matte Läsning + fam Läsning + matte + fam

20 Undvikande av uppgiften: förskola åk 4 (lärarskattning i skala 1 5) 3,7 3,2 2,7 2,2 1,7 Förskola Åk 1 ht Åk 1 vt Åk 2 Åk 3 Åk 4 Förskolläsare Snabb inlärning Vanlig Läsning Läsning + matte Läsning + fam Läsning + matte + fam

21 Ordval från förskolan till åk Förskola vt Åk 4 Förskolläsare Snabb inlärning Vanlig Läsning Läsning + matte Läsning + fam Läsning + matte + fam

22 Läsarsjälvbild: 1 ( bäst) till 10 ( sämst ) 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Förskolläsare Snabb & vanlig Alla andra

23 Självbild i matte 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Förskolläsare Läsning enbart

24 Finns det undergrupper i läsförståelse med hänsyn till avkodning? dyslektisk profil = god läsförståelse med nedsatt avkodning? allmän inlärningssvårighet (avkodning + matte) = bägge två nedsatta? spelar familjära lässvårigheter in?

25 ALLU-testet för lågstadiet (Lindeman, 2000) Kunskapstexter och berättelser (12 st.) Tillgängliga under svarandet Flervalsfrågor rörande: Huvudidén i texten Slutsatser Orsaker och händelseordning Fakta/detaljer 23 38% av frågor riktar sig direkt till texten 62 77% förutsätter tolkning och aktivering av tidigare kunskap en text användes i denna studie i varje åk

26 Fk-läsare, snabb inlärning, vanlig takt Förskolläsare Snabb inlärning Vanlig 2 0 Åk 1 vt Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 6

27 + Föga framsteg i avkodning i åk Förskolläsare Snabb inlärning Vanlig Långsam 0 Åk 1 vt Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 6

28 Enbart avkodningssvårigheter Avkodning 2 0 Åk 1 vt Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 6

29 + Avkodning + matte Avkodning Avkodning + matte 2 0 Åk 1 vt Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 6

30 + Avkodning + familjär risk Avkodning Avkodning + fam Avkodning + matte 2 0 Åk 1 vt Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 6

31 + Avkodning + matte + fam Avkodning Avkodning + fam Avkodning + matte + fam Avkodning + matte 0 Åk 1 vt Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 6

32 Jämförda med vanligt framskridande Åk 1 vt Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 6 Vanlig Avkodning Avkodning + fam Avkodning + matte + fam Avkodning + matte

33 Läsintresse från åk 1 till åk 4 (skala 1 5 ) 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Förskolläsare Snabb inlärning Vanlig Läsning Läsning + matte Läsning + fam Läsning + matte + fam

34 Snabb benämning (bokstäver) från åk 1 till åk Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Förskolläsare Snabb inlärning Vanlig Läsning Läsning + matte Läsning + fam Läsning + matte + fam

35 Läsflyt och förståelse i högstadiet Kjeldsen, A-C., Kärnä, A., Niemi, P., Olofsson, Å., & Witting, K. Gains from training in phonological awareness in kindergarten predict reading comprehension in Grade 9. Scientific Studies of Reading (in press).. hela årskullen på Åland (N = 209). en förskoleintervention i språklig medvetenhet enligt Lundberg m.fl. (RRQ, 1988). positiv effekt på avkodning som bestod till åk 6. interventionsruppen signifikant bättre på läsförståelse i åk 9.

36 Slutsatser elever med enbart avkodningssvårigheter framskrider gynnsamt från och med slutet av åk 2 läsförståelse på samma nivå som för gruppen vanliga läsare = kompenserade dyslektiker? läsintresset börjar sjunka hos elever med familjära lässvårigheter fr o m åk 2, sätter spår på senare läsförståelse? tidig pedagogisk satsning avgörande för både avkodning och läsförståelse

37 TACK!

Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter?

Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter? Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter? Christer Jacobson Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter nr 4/2006 Hur

Läs mer

Det lönar sig att öva Effekten av fonologiska lekar i förskoleklass

Det lönar sig att öva Effekten av fonologiska lekar i förskoleklass Det lönar sig att öva Effekten av fonologiska lekar i förskoleklass Ingvar Lundberg Anna Strid Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och

Läs mer

S T O C K H O L M S U N I V E R S I T E T Doktorsavhandling Specialpedagogiska institutionen

S T O C K H O L M S U N I V E R S I T E T Doktorsavhandling Specialpedagogiska institutionen S T O C K H O L M S U N I V E R S I T E T Doktorsavhandling Specialpedagogiska institutionen Dyslexi genom livet Ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter Anna Fouganthine Anna Fouganthine,

Läs mer

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an author produced version of a paper published in Dyslexi. Citation for the published paper: Österholm, M. (2009) "Kan vi separera

Läs mer

Dyskalkyli Matematiksvårigheter

Dyskalkyli Matematiksvårigheter Dyskalkyli Matematiksvårigheter Artikel från Lärartidning våren 2003 Neuropsykolog Björn Adler, 2003 Det finns nog inte något annat ämne i skolan som är så förknippat med begåvning som just matematik.

Läs mer

Läs- och rättstavningssvårigheter - två sidor av samma mynt?

Läs- och rättstavningssvårigheter - två sidor av samma mynt? Läs- och rättstavningssvårigheter - två sidor av samma mynt? Karin Landerl Kristina Moll Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

Läsning, räkning och uppgiftsorientering hur hänger de ihop?

Läsning, räkning och uppgiftsorientering hur hänger de ihop? Läsning, räkning och uppgiftsorientering hur hänger de ihop? Ingvar Lundberg Görel Sterner Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

Dyslexi och tvåspråkighet - ett forskningsområde i utveckling

Dyslexi och tvåspråkighet - ett forskningsområde i utveckling Dyslexi och tvåspråkighet - ett forskningsområde i utveckling Christina Hedman Artikel ur Svenska Dyslexiföreningens och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift Dyslexi aktuellt om läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

Elevers läs- och skrivförmåga. över tid. Anne-May Granqvist

Elevers läs- och skrivförmåga. över tid. Anne-May Granqvist Elevers läs- och skrivförmåga över tid En longitudinell kohortstudie av läsförståelse och stavning i årskurs 1 6 i en finlandssvensk skola Anne-May Granqvist Avhandling för pedagogie licentiatexamen Pedagogiska

Läs mer

Du kan väl bokstäverna i alla fall!

Du kan väl bokstäverna i alla fall! Linköpings universitet Institutionen för beteendevetenskap Magisteruppsats i specialpedagogik 20 p, 2004:59 Du kan väl bokstäverna i alla fall! En studie av år 3- elevers medvetenhet om språkljuden och

Läs mer

Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter

Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter Institutionen för Individ, Omvärld och Lärande Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter Rapport från Konsensusprojektet 5 september 2003 Redaktör: Mats Myrberg

Läs mer

Sambanden mellan stavning och läsförståelse. i årskurs sju. Henrik Husberg

Sambanden mellan stavning och läsförståelse. i årskurs sju. Henrik Husberg Sambanden mellan stavning och läsförståelse i årskurs sju Henrik Husberg Avhandling i specialpedagogik för pedagogie magisterexamen Åbo Akademi Pedagogiska fakulteten Vasa, 2008 ABSTRAKT Författare Årtal

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Dyslexi på två språk. En multipel fallstudie av spansk-svensktalande ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. Christina Hedman

Dyslexi på två språk. En multipel fallstudie av spansk-svensktalande ungdomar med läs- och skrivsvårigheter. Christina Hedman Dyslexi på två språk En multipel fallstudie av spansk-svensktalande ungdomar med läs- och skrivsvårigheter Christina Hedman Centrum för tvåspråkighetsforskning Stockholms universitet Doctoral Dissertation

Läs mer

Läsförståelsen sjunker dramatiskt. Kan vi göra något?

Läsförståelsen sjunker dramatiskt. Kan vi göra något? Läsförståelsen sjunker dramatiskt. Kan vi göra något? Läsförståelsen sjunker dramatiskt. Kan vi göra något? Många elever i den svenska skolan klarar av att lära sig läsa ordentligt på de vanliga sätten.

Läs mer

dylsexi lexdiys dysilex

dylsexi lexdiys dysilex dylsexi lexdiys dysilex Vad säger forskningen om dyslexi? sydlexi lexidys l y s d e x i l y s d e x i lexidys sydlexi Vad säger forskningen om dyslexi? dysilex lexdiys dylsexi Inledning Det du håller i

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta. PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland

Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta. PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland Heidi Harju-Luukkainen, Kari Nissinen, Sofia Stolt & Jouni Vettenranta PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland PISA 2012: Resultatnivån i de svenskspråkiga skolorna i Finland PISA

Läs mer

Alla ska med på läståget!

Alla ska med på läståget! Alla ska med på läståget! Författare Monica Reichenberg Förord The most important thing about reading is comprehension (Block, Gambrell & Pressley, 2002, s 3). I den svenska skolan satsar vi med all rätt

Läs mer

Socioekonomisk bakgrund och dess betydelse för pojkars och flickors läsförmåga och betyg. Av Maria Pajkin

Socioekonomisk bakgrund och dess betydelse för pojkars och flickors läsförmåga och betyg. Av Maria Pajkin Socioekonomisk bakgrund och dess betydelse för pojkars och flickors läsförmåga och betyg Av Maria Pajkin Abstrakt Artikeln bygger på en studie av samband mellan pojkars och flickors socioekonomiska bakgrund,

Läs mer

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter Vad är dyskalkyli? En bok om Matematiksvårigheter -Orsaker, Diagnos och Hjälpinsatser - Reviderad och utökad version Björn Adler NU-förlaget Björn Adler Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Kan man ha kompensatoriska hjälpmedel för yngre skolbarn? Inledning

Kan man ha kompensatoriska hjälpmedel för yngre skolbarn? Inledning Kan man ha kompensatoriska hjälpmedel för yngre skolbarn? Idor Svensson, Christer Jacobson, Rikard Björkman, Anita Sandell. Läsutveckling Kronoberg, Växjö universitet Inledning Systematisk forskning om

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB Bedömningsstöd för 1 Bums bedömningsstöd i svenska för åk 6 Det här bedömningsstödet innehåller hänvisningar från kunskapskraven i svenska till utvalda övningar i Bums övningsbok åk 6, övningar som prövar

Läs mer

Läsutveckling med talböcker

Läsutveckling med talböcker Läsutveckling med talböcker av Anita Hildén speciallärare Inledning Talböcker är inläsningar av tryckta böcker. Framställning och användning av talböcker regleras i 17 upphovsrättslagen. Elever med läshinder

Läs mer

De behöver också hjälp!

De behöver också hjälp! Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo

Läs mer

Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag

Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag Caroline Liberg Uppsala universitet Abstract I den här artikeln beskrivs kritiska punkter i barns och ungas läs- och skrivutveckling baserat på forskning

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet?

Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet? Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet? Utveckling av ett arbetssätt för barn med tal- och språkavvikelser Projekt inom Kompetensfonden Förskoleverksamheten Rinkeby

Läs mer