Forskning och utveckling Snabbare utveckling av CNS-läkemedel med PET-hjälp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning och utveckling Snabbare utveckling av CNS-läkemedel med PET-hjälp"

Transkript

1 Forskning och utveckling Snabbare utveckling av CNS-läkemedel med PET-hjälp nummer 1/2008 årgång 11 t i d n i n g e n f ö r s v e n s k l ä k e m e d e l s i n d u s t r i

2 Medicinsk kunskap och kreativitet i skön förening Lindh & Partners är reklambyrån specialiserad inom områdena hälsa och läkemedel. På en hårt konkurrensutsatt marknad med medvetna målgrupper och stränga regelverk skapar vi resultatinriktad, kreativ marknadsföring. Vår framgång mäter vi i våra kunders ökade försäljning och växande marknadsandelar. Från och med nu finns vi i både Göteborg och Stockholm. Vår nya adress i Stockholm är Sveavägen 98. Du når oss på Tel Hertziahuset, Packhusplatsen 2, Göteborg.

3 ledare Äntligen börjar det röra på sig I skrivande stund har Lars Reje just lämnat in sin utredning om Apoteksmonopolet till socialministern. I nummer skrev en tidigare utredare av monopolet, Lars Jeding, att apoteksmonopolet var överspelat och ett hinder för att vitalisera området. Han skrev också att frågan var om det fanns ett politiskt mod och handlingskraft att genomföra en avreglering. Frågan var aktuell redan då men först nu så har alltså det politiska modet infunnit sig. Det har dock blivit lite av Peter och vargen. Det har stötts och blötts, skrivits och konferensats i ämnet men ingenting har hänt förrän nu. Vad detta innebär för läkemedelsindustrin återstår att se men som utredaren själv säger pekar fler internationella studier på värdet av att ge apoteken mandat att utgöra en kommersiell motkraft till läkemedelsindustrin och få förhandla om sina inköpspriser av OTC-produkter. I detta nummer av Pharma Industry kommenterar Helen Waxberg på advokatbyrån Mannheimer och Swartling utredningen. Hon tittar bland annat närmare på det faktum att apoteket ansvarar för flera grundläggande register och ett ITsystem för hantering av elektroniska recept. Två av registren, läkemedelsförteckningen och högkostnadsdatabasen är av särskild vikt. I praktiken innebär detta system att Apoteket sitter som spindeln i nätet, inte bara ifråga om detaljhandeln som sådan, utan i ett bredare perspektiv även för alla läkemedel som ligger inom subventionen. Trots att det är Läkemedelsförmånsnämnden som beslutar om subvention är det således Apoteket som rent faktiskt handhar hela hanteringen. Det finns mycket intressant man kan fundera över i denna för avregleringen oerhört centrala fråga. Vi tittar också närmare på den nya konsoliderade versionen av de gamla NBL-reglerna, Läkemedelsbranschens etiska regelverk. I en debattartikel ger bland andra Torsten Brink, tidigare vice ordförande i NBL, sina synpunkter på förändringarna. Om ni ligger i startgroparna för en lansering får ni inte missa en artikel där Tommy Ståhl skriver om hur man lyckas med lanseringar. Där får ni veta vad som fungerat och inte fungerat förr. Mycket nöje! Niclas Ahlberg Chefredaktör Pharma Industry pharma industry nr 1 08

4 redaktionsråd Åsa Holmgren Regulatory Affairs Director Astrazeneca R&D Södertälje Kjell Legernaes CSR konsult Lars-Åke Levin Docent Hälsoekonomi Linköpings Universitet Karin Eriksson Forskningsdirektör LIF Per Hedlund Marknadsstrateg HCO Hedlund & Co AB Gunilla Andersson HR-konsult Almitra VD/Ansvarig utgivare: Niclas Ahlberg Redaktionschef: Patrik Gustavsson Grafisk form: Formsinne Sthlm AB Redigering: Lars Ringberg Tryck/Repro: Trydells Tryckeri, Laholm Papper inlaga: Artic Silk 115 g Papper omslag: Artic Silk 200 g. distribution Pharma Industry är RS-kontrollerad Pharma Industry kommer ut med sex nummer per år och publiceras av Pharma Industry Publishing AB. Tyra Lundgrens väg 6, Gustavsberg, Telefon Fax Citera oss gärna, men ange källan Pharma Industry. Innehållet i artiklarna överensstämmer inte nödvändigtvis med redaktionens åsikter. issn Pharma Industry Publishing AB 2005 pharma industry nr 1 08

5 Att hitta rätt personal kan vara som att hitta en nål i en... Uthyrning Rekrytering Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt! DOCS International är ett europeiskt Rekryterings- och Uthyrningsföretag som jobbar specifikt inom Läkemedel, Medicinteknik och Biotech. Vi jobbar med Sälj/Marknads- samt Klinisk/Medicinsk personal. Du är mycket välkommen att kontakta oss på eller på AMSTERDAM BERLIN CAMBRIDGE COPENHAGEN DÜSSELDORF FRANKFURT HELSINKI MADRID MANCHESTER MUNICH PARIS STOCKHOLM WARSAW

6 innehåll Ledarskap Framgång är ingen slump! Mata din hjärna med dina mål 14 Hans Wern Marknadsföring Första halvåret avgörande, pricka in lanseringsfönstret 42 Tommy Ståhl Utveckla den interna kommunikationen 20 Caroline Murray Carlsson Politik i industrin Ett år har gått, motsättningarna består 46 Mats Olsson Destabilisera för ett kreativare företag 24 Mats Sundgren Den framtida apoteksmarknaden. Förslaget till omreglering saknar långsiktighet 68 Helén Waxberg Reportage I läkemedlens tjänst genom fyra decennier 32 Erik Fredholm Läkarstämman Redaktionen Kåseri Äter du verkligen medicin?! 36 Kjell Legernaes Försäljning Fånga chansen i flykten presentera dig på 30 sekunder 38 Mikael Frohm Xeomin Neupro Cholestagel Altargo CO005/07 Regler för läkemedelsinformation Forskning och utveckling Snabbare utveckling av CNS-läkemedel med PET-hjälp 50 Lars Farde, Ingrid Nordgren, Svante Nyberg, Stuart Heminway, Chi-Ming Lee och Dennis McCarthy Hälsoekonomi Bifall och avslag i LFN 64 Jenny Elfving Kjellberg Anmälningsärenden Lämpliga och olämpliga platser för sammankomster en svårbedömd fråga 72 Mårten Brink Juridik Konsolideringen av läkemedelsbranschens etiska regelverk en lovvärd men krävande utmaning 76 Helén Waxberg och Torsten Brink Ledare 3 Redaktionsråd 4 Notiser & Pressklipp 8 Branschstatistik December Platsannonser 84 pharma industry nr 1 08

7 När jag kom på sängkammar-idén till snarksajten? Mats Lindborg, copywriter h e a r t. s e / p o r t f o l i o

8 notiser och pressklipp Omreglering av apoteksmarknaden Apoteksmarknadsutredningen överlämnades den 8 januari 2008 till socialministern. Betänkandet innehåller förslag som gör det möjligt även för andra aktörer än Apoteket AB att bedriva detaljhandel med receptbelagda och receptfria läkemedel. I betänkandet lämnas också förslag om bland annat prissättning av läkemedel, distanshandel med läkemedel och hur vissa tjänster och funktioner som i dag utförs av Apoteket AB ska finnas tillgängliga även i framtiden. Hela utredningen finns för nedladdning på (Källa: Regeringen) Tamro vill ha en dialog om läkemedelsförsörjningen Genom Apoteksmarknadsutredningen öppnas möjligheten för andra aktörer än Apoteket AB att driva apotek. Men utredningen överlåter till politikerna att besluta om Apoteket AB ska tvingas sälja av apotek, anser Tamro. Dock klargör utredningen vad som krävs för att en fungerande konkurrens ska uppnås, nämligen lika villkor för såväl gamla som nya aktörer och att ingen aktör initialt tillåts ha en dominerande ställning. I utredningen finns en del oklarheter kring spelreglerna på den nya marknaden, både på kort och på lång sikt. Här krävs klarlägganden om förutsättningarna för en prispressande parallellimport genom integrerade apotekskedjor, prisbildningen för delar av det receptbelagda läkemedelssortimentet och ersättningsreglerna för apotekens recepthantering. Utan tydliga klargöranden i dessa avseenden finns risk för att nödvändiga etableringar för en fungerande konkurrens på apoteksmarknaden uteblir. År 2008 kommer att präglas av osäkerhet om en genomgripande förändring ska kunna ske från januari Då blir det viktigt att dagens välfungerande distributionssystem för läkemedel, enligt många det säkraste och mest kostnadseffektiva i Europa, inte på något sätt bringas i obalans. Tillsammans med myndigheterna önskar Tamro föra en dialog för att undvika att det uppstår problem i läkemedelsförsörjningssystemet orsakat av avregleringsdiskussionen och nya aktörers aktiviteter på marknaden. (Källa: Tamro) Reumatikerförbundet ger apoteksutredningen godkänt Förslagen i Apteksmarknadsutredningen gör att patientsäkerheten och tillgången till förskrivna läkemedel säkerställs även om apoteksmonopolet tas bort, anser Reumatikerförbundet. Reumatikerförbundets medlemmar är storkonsumenter av förskrivna läkemedel. Vi är därför väldigt beroende av att det finns pålitliga apotek med god säkerhet och bra utbud, säger förbundsordförande Anne Carlsson. Det har funnits farhågor om att en avmonopolisering skulle medföra en sämre kontroll och minskade krav på säkerhet. Jag tycker att utredningen tar fasta på dessa frågor och ställer relevanta och höga krav på dem som ska få sälja läkemedel i Sverige, säger Anne Carlsson. Förslaget om att ha en tvåårig utvärderingsprocess för omregleringen av apoteksmarknaden är dessutom utmärkt. Det gör att det finns möjlighet att snabbt korrigera de nya reglerna om de inte faller ut som tänkt, avslutar Anne Carlsson. (Källa: Reumatikerförbundet) Dyrare för skattebetalarna tycker Sveriges kommuner och landsting Dyrare för skattebetalarna och inga fördelar för patienterna. Så sammanfattar Sveriges kommuner och landsting sin syn på utredningen om apoteksmarknaden. Utredaren har utgått från att läkemedel är en vara som alla andra, när det i stället handlar om hälso- och sjukvårdsinsatser, säger Henrik Hammar, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges kommuner och landsting. Utredaren av apoteksmarknaden, Lars Reje, föreslår bland annat att det blir möjligt för läkemedelsgrossister att äga apotek. Dessa kedjor får rätten att förhandla fram rabatter från läkemedelsföretagen. Det innebär, precis som redan skett i Norge, att ett par tre grossistkedjor kommer att köpa upp alla Sveriges apotek, säger Henrik Hammar. Sveriges kommuner och landsting är ändå för en omreglering av Sveriges apoteksmarknad. Men utredningen ger varken den insyn eller det inflytande från samhället som man kan kräva när det gäller prissättning av de produkter som vi alla är med och finansierar, säger Henrik Hammar. Ny utgåva av Svensk Läkemedelsstandard (SLS) Den nya utgåvan för 2008 av Svensk läkemedelsstandard (SLS) är nu publicerad på Läkemedelsverkets webbplats. Från i år publiceras SLS bara elektroniskt. Därmed kommer den tryckta versionen av SLS att upphöra. SLS utarbetas av Svenska farmakopékommittén och Läkemedelsverket och innehåller standarder som gäller för läkemedel som används eller kommer att godkännas för användning i Sverige. Det är Svenska farmakopékommitténs och Läkemedelsverkets förhoppning att SLS i elektronisk form blir mer tillgänglig och användbar än den tidigare tryckta versionen. pharma industry nr 1 08

9 Kinchard Nytt Kinchard Nyhetsbrev Nr 1, 2008 Vårt nyhetsbrev ger dig som kund och samarbetspartners en inblick i vår värld och verksamhet. Om du önskar mer information om oss ber vi dig att besöka webbplats eller ringa på Du hittar oss på Hovslagargatan 5, 5 tr, Stockolm. Emma - från syrra till Key Account Manager Jag jobbade tidigare som sjuksköterska på en vårdcentral i Nödinge. Kände efter ett par års arbete där att det vore roligt att vidga vyerna och bredda mina kunskaper, att vässa mig själv för att bli mer professionell helt enkelt. Jag fick då nys om att Kinchard sökte Nurse Advisers. Under två års tid har jag, i egenskap av sköterska och konsult på Kinchard, arbetat som Nurse Adviser i nära samarbete med vården på uppdrag av ett läkemedelsbolag. Det har visat sig vara otroligt uppskattat bland både läkare och sköterskor! Vi avlastar vården och ökar kvaliteten och får bra feedback av såväl patienter och vårdpersonal. Skillnaden mot att bara vara sköterska har varit stor. Under min tid som Nurse Adviser blev jag förstås introducerad till Kinchards andra verksamhetsområden. Min vardag förvandlades efter hand. Jag lärde mig också mer om vårt utbud vad gäller produkter och tjänster. Efter mitt första konsultuppdrag fick jag blodad tand, att gå tillbaka till landstinget var inte längre ett alternativ. I våras satt jag med näsan i medicinsk facklitteratur. Med stöd från Kinchard gick jag upp som privatist och gjorde LIF-tentan i maj När mitt uppdrag som Nurse adviser tog slut i höstas provade jag mina vingar som produktspecialist. Nu arbetar jag som Key Account Manager - vilken resa! Är du nyfiken på Kinchard, på hur det är att jobba på företaget eller om du vill veta mer om våra produkter och tjänster, kontakta gärna någon av mina kollegor nedan. Vänliga hälsningar, Emma Kontakta Henning Ronold: telefon eller affärsområdeschef på Outsourcing, Inger Larsson telefon Fakta om Emma Namn: Emma Thorbjörnson Ålder: 35 år Civilstånd: Gift med Torbjörn, har två barn som heter Josefin och Johan Bor: I ett litet rött hus mitt i skogen nära Alafors, Göteborg Intressen: Mina barn, träffa vänner, löpträning och håller på att lära mig rida Vill också: Spela teater igen Egenskaper: Positiv, nyfiken, målinriktad Bakgrund: Mottagningssköterska, diabetessköterska, primärvårdsjour, LIF-utbildning Arbete: Key Account Manager Fotograf: Camilla Gewing-Stålhane Innovative solutions for the pharmaceutical industy

10 notiser och pressklipp Doxa får ny vd Styrelsen för Doxa AB har utsett Christer Wallin till ny vd. Christer Wallin har tidigare bland annat varit vd för de medicintekniska bolagen SciBase AB och Biolight International AB, då noterat på NGM Equity. Han har sedan 1986 också arbetat internationellt i managementpositioner för Mölnlycke Hospital Care, Pharmacia Hospital Care och Baxter Biotech. Han har bred erfarenhet av utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av läkemedel och medicintekniska produkter, både inom multinationella bolag och mindre utvecklingsbolag. Niklas Karlberg Novartis får ny vd Niklas Karlberg är ny vd för Novartis Sverige AB. Samtidigt genomför företaget en organisationsförändring. Niklas Karlberg tar över efter Dagmar Rosa-Björkeson som blivit vice president för affärsområdet lungsjukdomar på Novartis i USA. Niklas har arbetat på Novartis sedan 2004, senast som vd for Novartis i Slovenien och Regionchef för det forna Jugoslavien. Han har tidigare arbetat på olika befattningar inom Astra-Zeneca, Wyeth och Metcon Medicin både i Sverige och utomlands. Christer Wallin Danderyds sjukhus får ny vd Styrelsen vid Danderyds Sjukhus AB har utsett docent Peter Graf till ny vd vid sjukhuset. Peter Graf kommer närmast från en position som chef för barndivisionen vid Karolinska universitetssjukhuset. Peter Graf tillträdde sin nya tjänst den 1 februari Klas Gränsbo Ny medicinsk rådgivare på Novartis Klas Gränsbo är ny medicinsk rådgivare inom affärsområdet hjärta-kärl och metabolism (CVM) på Novartis, region Syd. Klas Gränsbo är specialist inom internmedicin och kardiologi och kommer närmast från Universitetssjukhuset MAS (UMAS) där han innehaft tjänsten som överläkare på internmedicinska kliniken, sektionen för akut internmedicin, med medicinskt ansvar bland annat för en avdelning inriktad mot hjärtsvikt. Ny vice president på PharmaNet Consulting Bengt Danielsson blir ny vice president på PharmaNet Consulting. Han kommer senast från Läkemedelsverket där han de senaste tre åren arbetat som vetenskaplig direktör inom farmakologi och toxikologi. Han har tidigare även arbetat på AstraZeneca som Global Director, Clinical Interface Support och Global Science Leader, Reproductive Toxicology. Peter Graf Ann-Charlotte Ekberg ny Produkt-gruppchef på Galderma Ann-Charlotte kommer att ansvara för den nordiska marknadsavdelningen samt sitta med i ledningsgruppen. Hon har arbetat på Galderma sedan Magdalena Fredriksson Färemo Ny projektledare på Ellermore Magdalena Fredriksson Färemo har börjat som projektledare på Ellermore. Magdalena kommer närmast från Unilever där hon under tio års tid arbetat med att leda och utveckla ledande internationella varumärken på svensk, nordisk och europeisk basis. Magdalena har en MBA från The University of Tampa, Florida USA. Magdalena kommer stärka vår kompetens på konsumentsidan. Hennes erfarenhet av att marknadsföra produkter med hälsoprofil passar våra framtidsvisioner perfekt, säger byråns VD Carola Ristoff. Ann-Charlotte Ekberg U M Digital Pharma köper Health Solutions U M Digital Pharma har köpt företaget Health Solutions AB. Health Solutions arbetar med patientstöd, i dag framför inom läkemedel. I sina program hjälper företaget patienterna att förändra sin livsstil och nå sina behandlingsmål med exempelvis en ny läkemedelsbehandling. Health Solutions är ett relativt ungt företag men har redan väckt stor uppmärksamhet med exempelvis programmet Livsstilsguiden som i dag är en integrerad del i erbjudandet kring läkemedlet Acomplia. (Källa: Health Solutions) 10 pharma industry nr 1 08

11 Word Doc.Namnlös 12 DM/TM Kungs gatan Göteborg Tel: Se ovan!! E-post:

12 notiser och pressklipp Kostnadsbesparing vid astmabehandling med Niox Mino Ee hälsoekonomisk studie av Niox Mino, en mätare av kväveoxid i utandningsluften, visar att rutinmässig mätning för patienter som använder inhalationssteroider ger en kostnadsbesparing på 30 euro per patient och år. Studien gjordes i Tyskland för att utvärdera effekten på de direkta kostnaderna för astmavård i Tyskland vid köp och användning av Niox Mino. För patienter med svårare astma ger användning av Niox Mino en kostnadsbesparing på 160 euro per patient och år. Kostnadsbesparingarna beror på att terapin kan optimeras med hjälp av resultatet från testerna. Detta leder till färre antal akutbesök och inläggningar på sjukhus och att en mindre mängd anti-inflammatoriska läkemedel behövs för att hålla patienten besvärsfri. (Källa: Aerocrine) Mycket snabbt godkännande av nytt hiv-läkemedel Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har nu godkänt integrashämmaren Isentress, det första i en helt ny klass av hiv-läkemedel. De dominerande problemen i dag inom hiv-behandling är allvarliga biverkningar och resistens. Med det nya läkemedlet angrips hivviruset på ett helt nytt sätt, säger professor Anders Sönnerborg, på infektionskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset. Det kommer att bli ett viktigt tillskott i behandlingen av hivpatienter. (Källa: MSD) Ny drivgas i astmamedicin bättre för miljön Nu lanseras AstraZenecas astmamedicin Pulmicort spray med en miljövänligare freonfri drivgas. Astmamedicin i sprayform är särskilt lämplig för små barn som inte klarar av att använda inhalatorer som drivs av den egna inandningen, som exempelvis Turbuhaler. Pulmicort spray är godkänd för patienter från sex månaders ålder. AstraZeneca har utvecklat den freonfria sprayen i enlighet med internationella överenskommelser om att alla produkter som innehåller freon ska avvecklas av miljöskäl. Detta är ett också ett led i AstraZenecas mål att minska miljöpåverkan. Ansvaret för miljön och klimatfrågan står högt på företagets agenda och vi gör hela tiden nya satsningar inom miljöområdet, säger Astra- Zenecas miljöchef Peter Hellsberg. Samtidigt som vi ser till att våra läkemedel fungerar väl och är så säkra som möjligt för patienterna. (Källa:AstraZeneca) Tidig behandling med Copaxone bromsar utveckling av MS Resultaten visar att behandling med Copaxone (glatirameracetat) minskar risken att utveckla säkerställd MS (CDMS) med 44 procent jämfört med placebo och skjuter fram sjukdomsgenombrottet 722 dagar jämfört med 336 dagar hos de patienter som fick placebo. Precise-studien stärker ytterligare att Copaxone har en viktig plats i behandlingen av tidig MS, säger professor Jan Hillert, neurologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset och svensk huvudprövare. På samma sätt som med interferon beta är det nu rimligt att i utvalda fall erbjuda Copaxone som bromsmedicin redan efter ett första MS-skov. Effekten av Copaxone framstår som fullt jämförbart med effekten av interferon beta. (Källa:Sanofiaventis) Handfasta tips för framgång När kunden bestämmer 6 verktyg för överlevnad ( ISBN ) heter en nyutgiven bok i Libers Exec-serie. Författare är Per Hedlund, en välkänd person för Pharma Industrys läsare. Per är en ofta sedd skribent i tidningen och kursledare på Pharma Industrys utbildning i strategisk marknadsplanering. Libers Exec-serie består av en serie böcker som riktar sig till chefer. De är utformade i ett kompakt och koncentrerat format så att en chef snabbt ska kunna ta till sig nya tankar och idéer. När kunden bestämmer beskriver varför det inte går att göra affärer på samma sätt i dag som Per Hedlunds handfasta tips för bara några år sedan. En av förändringskrafterna är utvecklingen av it i allmänhet och internet i synnerhet. Resultatet blir att det i dag är kunden, konsumenten och i läkemedelsbranschen patienten som bestämmer i allt högre grad. De sex verktygen för överlevnad beskriver en logisk förändringsprocess: Det första verktyget ger läsaren flyghöjd och överblick. Först då går det att se och tolka vad som verkligen händer på marknaden, så att det går att prioritera och fatta rätt beslut. Verktyg två och tre används för att formera de egna medarbetarna så att de fungerar optimalt i den nya verkligheten. Verktyg fyra och fem används för att bygga upp en personlighet på det egna företaget en personlighet som kunderna vill lyssna till och ha en relation med. Verktyg sex, slutligen, visar hur resultatet kan mätas och utvärderas. Henrik Nilsson PeakSearch startar regionkontor i södra Sverige PeakSearch expanderar och startar ett regionkontor i Södra Sverige, Helsingborg, med fokus på värderekrytering inom Läkemedel, Medicinsk teknik och Biotech. PeakSearch kommer i och med det att kunna erbjuda rekryteringstjänster för företag i den expansiva Öresundsregionen. Ansvarig rekryteringskonsult blir Henrik Nilsson, som är officer med stor erfarenhet av ledarskap och rekrytering. Henrik har arbetat på AstraZeneca sedan 1999, de senaste åren som Nationell Försäljningschef. 12 pharma industry nr 1 08

13

14 14 pharma industry nr 1 08

15 Framgång är ingen slump! Mata din hjärna med dina mål Dröm stora drömmar! Bestäm dig! Skaffa dig vinnande vanor! Se över ditt nätverk! Fyll på din energi! Disciplin! Uthållighet! Se där sju strategier som leder till framgång. Ju fler av strategierna som blir dina, desto större framgång. Affärsutvecklaren Hans Wern har arbetat med att inspirera och utveckla människor i drygt 20 år. Här delger han PI:s läsare sina erfarenheter av framgångsrikt tänkande. Framgångsrika människor har framgångsrika strategier. Det intressanta är att man kan studera de här strategierna och skriva ner dem, ungefär som med ett recept. Följer man sedan detta recept når man framgång! Bocka av strategierna nedan. Hur många av dem gör du redan? När du läser artikeln kan det tyckas vara många saker att göra och hålla på med. Framgångsrika människor gör många saker, samtidigt. Just därför är de så framgångsrika. Strategi nr 1 Dröm stora drömmar! Framgångsrika människor drömmer stora drömmar. Framgångsrika människor drömmer om sådant andra tänker, men sedan släpper taget om. Allt skapas först i sinnet, i tanken, sedan i den verkliga världen. Våga drömma och våga ta fasta på drömmarna! De framgångsrika människorna skriver ner allt de tänkt göra antingen på så kallade mållappar eller i en personlig handlingsplan. Sedan matar de hjärnan med dessa mål flera gånger varje dag. De framgångsrika omvandlar sina mål till pådrivande bilder/foton. De sätter dem på kylskåpet. De sätter dem i taket i sovrummet för att se dem direkt när de vaknar. De har dem som skärmsläckare på datorn. De har dem i kalendern för daglig påminnelse. De formulerar utmaningar som så kallade Banbrytande mål mål som de verkligen måste anstränga sig ordentligt för att nå. De gör målen konkreta: Vad ska de göra? Hur ska de göra? När ska de vara färdiga? De berättar för sin omgivning om sina mål för att ständigt känna pressen. De ger sig själva belöningar när de nått delmål och slutmål. De firar sina framgångar för att känna att de gjort något enastående. Var konkret skapa mål som är resultatinriktade, konsekvensanalyserade och specifika. Att definiera det vi vill uppnå som något som vi redan har bakom oss ökar sannolikheten för att det ska hända. Detta på grund av att vi skapar ett minne av framtiden som påverkar oss i våra medvetna och omedvetna val. De tre viktigaste delarna att ta hänsyn till när man preciserar ett resultat är att det ska vara resultatinriktat, ha konsekvenser och vara specifikt. Resultatinriktat Vad vill du uppnå? (tillräckligt detaljerat) Är det din målsättning? Vad är det med detta resultat som är viktigt för dig? Är ditt önskade resultat överhuvudtaget möjligt? Konsekvenser Vilken inverkan har det på ditt liv när du uppnår det vad leder det till? Vad händer om du inte uppnår ditt resultat? Hur påverkar ditt resultat andra områden i ditt liv? Vad är priset? Är det värt besväret, pengarna och tiden? Specifikt När vill du nå ditt resultat? Hur vet du att du uppnått ditt resultat? Vad ser, hör och känner du då? Hur vet någon annan att du uppnått ditt resultat? pharma industry nr

16 ledarskap Strategi nr 2 Bestäm dig! Framgångsrika människor bestämmer sig för att göra saker. Framgångsrika människor skaffar sig en tydlig tanke och känsla i vilken riktning de vill utvecklas. Om du gör det du alltid har gjort får du det du alltid har fått. Framgångsrika människor säger därför aldrig Om jag bara. Men de måste vara beredd på att framgång kostar resurser, tid, ja, kanske rentav pengar. Ta därför reda på vad du är redo att betala för framgången. Skriv ner allt du skulle kunna vinna på att uppnå dina drömmar. Skriv ner allt du förlorat/förlorar på att inte uppnå dem. Bestäm dig! Vad är du helt säker på att uppnå inom det närmaste året? Utifrån den valda sanningen att allting skapas två gånger är mirakelfrågan ett enkelt och effektivt verktyg att precisera vad man vill. Ta utgångspunkt i något som du vill uppnå och ägna fem minuter till att svara på följande frågor. Antag att det i natt medan du sover inträffar ett mirakel! Miraklet består i att när du vaknar i morgon har du redan nått ditt resultat och alla dina förhoppningar och förväntningar har infriats! Vad är det första du märker när du vaknar? Vad är det första din familj märker? Vad är det första dina arbetskamrater märker? Vad är det första dina kunder märker? Vad gör du annorlunda? Beskriv detta så sinnesbaserat som möjligt: Vad ser du? Vad hör du? Vad känner du? Allt skapas två gånger först i fantasin och sedan i verkligheten. Att definiera det vi vill uppnå som något som vi redan har bakom oss ökar sannolikheten för att det ska hända. Strategi nr 3 Skaffa dig vinnande vanor! Framgångsrika människor ser till att ha vanor som stödjer deras framgångar. De gör varje dag saker som för dem närmare målen. De vet att om man ska nå framgång så har det ett pris. Och dessutom: Man måste betala det priset helt och fullt innan man uppnår det man önskar, och dessutom måste man betala i förväg! Vill du bli framgångsrik hänge dig åt livslångt lärande! Att skaffa sig vinnande vanor är enkelt, lätt och roligt. Och de ger grunden till ett framgångsrikt agerande. Gå gärna över dina gränser. Utmana dig själv. För ett tag sedan gjorde jag detta genom att åka Lisebergs nya åkattraktion Uppswinget utan att hålla mig i något! Likadant gjorde jag vid premiären av Kanonen och Balder. En annan vinnande vana kan exempelvis vara att du alltid har med dig penna och papper för att kunna anteckna tankar och idéer när de uppkommer. Skriv ner dem direkt, då finns de kvar. Några exempel på vinnande vanor: Se till att sova gott varje natt. Skapa ny upplyftande energi varje dag. Hitta njutningar att må bra av. Den som frågar får svar. Ställ många frågor om det du inte vet. Gör en lista med 20 saker du vill uppnå inom det närmaste året. Vad kan du göra varje dag som för dig närmare ditt mål? Vilket har du som dagens fokus? Vilket har du som veckans fokus? Sätt dig alltid bredvid någon du aldrig sett förut. Utbyt tankar och idéer och byt gärna visitkort. Skaffa dig fem nya visitkort i veckan. Lär dig nya saker varje dag. Läs en bok. Lyssna på en bok. Lyssna på något nytt i ipoden eller mp3-spelaren. Jobba med kontaktformeln 5 poäng/dag 20 poäng/vecka 80 poäng/månad där 1 poäng kan vara ett mejl, ett brev eller ett telefonsamtal Reflektera minst fyra gånger per dag! En annan enkel och vinnande vana är att regelbundet reflektera över vad som hänt och händer. Gör ett bokslut över dagen, veckan, månaden och året: Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Vad behöver ändras? Vad behöver utvecklas? Gör följande reflektioner åtminstone fyra gånger per dag. 1. På morgonen när du vaknar Detta ska bli den bästa dagen hittills! 2. Vid lunch innan du ska äta Vilka positiva saker har hänt på förmiddagen? 3. På eftermiddagen innan du lämnar arbetet Vad har varit bäst med dagen hittills? 4. Just innan sängdags Vad är det absolut bästa som hänt i dag? (Vad tror du händer med din sömn då?) Skriv in dina tankar i en speciell reflektionsbok. Låt den följa dig varje dag. Ta fram den ofta och gör omigen en reflektion över det du skrivit om dagen, 16 pharma industry nr 1 08

17 veckan, månaden och året. Och njut av vad du åstadkommit igen och igen! Strategi nr 4 Se över ditt nätverk! Framgångsrika människor omger sig med andra framgångsrika människor. De umgås med folk som på något område är mer framgångsrika än de själva. Skaffa dig därför ett nätverk som stödjer och sporrar dig. Som får dig att bli bättre än du är i dag. Ta bort dem som alltid säger: Vem tror du att du är?, Det går aldrig, Du är för ung/gammal. Ställ dig själv frågan: Vem sänker min standard? Vem tar energi från mig? Undvik dem. Vem höjer min standard? Vem ger mig inspiration? Vem sporrar mig? Umgås ännu mer med dem. Vem skulle jag vilja umgås mer med? Vem skulle jag vilja träffa? Leta upp dessa och lär av dem. Skriv ner namnet på två eller tre personer och kontakta dem. Strategi nr 5 Fyll på din energi! Framgångsrika människor verkar outtröttliga. Var får de sin energi från? De gör det de tycker mest om. De brinner för det de gör. De tar hand om sig själva. De tränar. De äter bra. De vilar. Hur fyller du på din energi? Vilka motionsvanor har du som hjälper dig att fylla på din energi? Vilka matvanor har du som hjälper dig fylla på din energi? Hur vilar du för att fylla på din energi? Ge dig själv energitid. 1. Fundera över vad som ger dig energi i livet. Skriv ned vad det är. Stort som smått. 2. Fundera sedan över vad som tar energi från dig. Skriv även ned detta. Stort som smått. Ställ dig därefter själv frågan: Vad kan jag göra för att få mer av nummer 1? Vad kan jag göra för att få mindre av nummer 2? Planera in minst en av de nedskrivna aktiviteterna under 1, som varar minst 30 minuter. Nästa vecka en ny sak. Fortsätt så i minst fem veckor. Ge dig själv energitid! Och du kommer att märka att du får ork och energi över till att göra andra saker. Givetvis kan du öka på med fler saker 30 minuter är minimum. På sikt kan du ge dig 30 minuter om dagen! pharma industry nr

18 ledarskap Exempel: ta en härlig promenad, läs en god bok, lägg dig i badet, träna spinning, ring din favoritkompis och tala gamla minnen, lek med dina barn, gå på bio, skriv en dikt, måla, sätt dig på ett café och titta på människor. Strategi nr 6 Disciplin! Disciplin ger framgång! Många verksamheter går faktiskt inte för fullt. Och vid en analys visar det sig mycket ofta bero på avsaknad av disciplin. Att man inte gör det som sagts. Att man inte håller sig till de regler som satts upp. Att man inte använder systemen som är gjorda för verksamheten. Exempel: Det slarvas med inmatning av fakta i ett kundstödssystem. Då kan inte den fulla potentialen i kundstödssystemet utnyttjas. Eller man slarvar med att använda verksamhetens hela admin-system. Då kommer inte beslutsunderlagen att vara fullödiga. Eller när inskickade idéer och fakta saknas i det interna informationsflödet. Då får medarbetarna inte reda på all väsentlig information. Några idéer på disciplin: Lovar du något, skriv ner för att komma ihåg. Gör enkla kom ihåg-listor (om du har lätt för att glömma). Skaffa dig olika system/strukturer för allt. Kolla ofta din att-göra-lista och bocka av. Be omgivningen om hjälp/coachning. Lägg dig till med vinnande vanor. Lär dig hur andra disciplinerade människor gör. Skaffa dig en Disciplinbok. Hur är disciplinen hos dig? Vilka sätt/ system har du för att ha en hög disciplin? Vad kan du göra för att förbättra din disciplin? Strategi nr 7 Uthållighet! Framgångsrika människor vägrar att ens tänka tanken att de ska misslyckas. De studsar upp om de faller, i stället för att brytas sönder. Framgångsrika människor är obotliga optimister, som tror att det finns en lösning på varje problem som kan dyka upp. Det är sällan saker fungerar första gången. Hur många gånger försöker de flesta människor? En eller ingen gång. Hur många gånger försöker en framgångsrik person? Tills det fungerar. Ställ dig frågan Vad är bra med det här? när saker och ting inte går som förväntat. Se varje misslyckande som en väg till framgång. Vad lärde du dig på ditt senaste misslyckande? Hur ska du fira när du lyckats nå ditt mål? Framgångsrika människor har alltid en personlig handlingsplan där allt finns nedskrivet. Den ena handlingsplanen är inte den andra lik. Varje individ har sina personliga fokusområden i sin plan. Varje individ arbetar olika med sina fokusområden. Varje individ når olika resultat med sina fokusområden. Men de som har en personlig handlingsplan når oanade höjder med sig själv. Jobba så här med din handlingsplan: Skriv in allt du tänkt och vill göra i en bok, i en pärm eller i en mapp. Titta i den varje dag. Förändra när det behövs, eftersom planer är till för att ändras. Vilka styrkor behöver du utveckla? Vilka svagheter behöver du arbeta med? Vad ska du fortsätta med? Vad ska du sluta med? Vad vill du med din framtid? Tre faktorer spelar en stor roll för att det ska ske saker. Att du har en sanslös disciplin med att verkligen göra det du bestämt hela tiden. Att du har ständigt pågående fokus varje dag, varje vecka, varje månad, varje år. Men det viktigaste är att du verkligen bestämmer dig för att göra dina uppgifter. Jobba med handlingsplanen varje dag! Ofta brukar ett beslut resultera i flera andra nya beslut. Berätta gärna för din omgivning vad du planerat då blir det svårare för dig att smita. Lycka till med din fantastiskt framgångsrika framtid! Hans Wern affärsutvecklare, coach & inspiratör Författaren Verksam som affärsutvecklare och drivkraftskonsult inom så skilda branscher som försäkring och tillverkningsindustri. Han har arbetat med att inspirera och utveckla människor i drygt 20 år och har samlat på sig många goda idéer och exempel på framgångsrikt tänkande. 18 pharma industry nr 1 08

19

20 ledarskap Utveckla den interna I det moderna kommunikationssamhället möts vi av tusentals budskap varje dag. Den interna kommunikationen är lika viktig som den externa och behöver planeras och få ökade resurser, både i tid och pengar. En enkel början för att utveckla sin interna kommunikation är att göra kommunikationsplaner för större aktiviteter, skriver Caroline Murray Carlsson, vd och kommunikationsrådgivare, Karakai Kommunikation. Har du svårt att nå fram till dina kollegor? Blir du förvånad över när någon inte har läst just ditt mejl? De flesta företagsledare jag träffar klagar över att det är svårt att nå fram till personalen med viktiga budskap. De flesta undersökningar i företag visar att personalen upplever brister i internkommunikationen. Vad beror det då på när den interna kommunikationen inte fungerar som den ska? Givetvis är det många saker. Det beror bland annat på kulturen i företaget, och självklart på hur de enskilda personerna kommunicerar. Det beror också på det vi brukar kalla för kommunikationssamhället. Vi lever i en tid då vi möts av tusentals budskap varje dag. Tekniken gör det enkelt för oss att producera och sprida information. Med ett enda mejl når vi lätt massor av människor. Det är också enkelt att ta emot information. Mejl, telefon och internet står hela tiden till vårt förfogande. Men det svåra är att sortera, att skilja stort från smått och att få överblick. Jag analyserade en gång det interna informationsflödet i en större facklig organisation. De lokala fackliga ombuden hade en roll som fackliga informatörer, men ledningen upplevde att de inte vidareförmedlade viktiga budskap till medlemmarna på golvet. De upplevde själva att de informerade om allt, så vad var då problemet? En del av förklaringen fanns i ombudens mejlboxar. 20 pharma industry nr 1 08

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

ORGANISATION och KOMMUNIKATION

ORGANISATION och KOMMUNIKATION ORGANISATION och KOMMUNIKATION Mats Heide Institutionen för kommunikationsstudier Lunds universitet Mats.Heide@iks.lu.se 1 Vad ska vi diskutera?! Kommunikationsbegreppet! Perspektiv på kommunikation! Relationen

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april

Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april Välkomna till Apoteket! Ruter Dam företagsbesök 25 april 2013-04-25 Sida 1 Sidfot med plats för Enhet/Utförare Internt/Externt/Filnamn Dagens agenda Våra utmaningar Ann Carlsson, VD Apotekets produkter

Läs mer

Remissvar från Läkemedelshandlarna avseende Apoteksmarknadsutredningens betänkande SOU 2008:4 (s2008/184/hs)

Remissvar från Läkemedelshandlarna avseende Apoteksmarknadsutredningens betänkande SOU 2008:4 (s2008/184/hs) Stockholm den 10 april 2008 Socialdepartementet, registrator 103 33 Stockholm Remissvar från Läkemedelshandlarna avseende Apoteksmarknadsutredningens betänkande SOU 2008:4 (s2008/184/hs) Sammanfattning

Läs mer

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie PI 15 Design klinisk studie Sidan 1 av 5 Pharma Industry 1/2015 Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie Design av kliniska studier är en tvärvetenskaplig disciplin där det behövs

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Chefer. Sammanfattning

Chefer. Sammanfattning Att installera Chefer Sammanfattning Att rekrytera rätt chef är ofta avgörande för en organisations framgång. De flesta organisationer hanterar också rekryteringen som en strategiskt viktig fråga. Men

Läs mer

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja

Sanningen är den att många företag inte når större framgång än deras anställda vill. Där- för beror framgången på de anställdas vilja Framgång Framgång kommer alltid inifrån. Allt ett företag gör och förmedlar påverkar hur framgångsrikt företaget är. Inget företag är framgångsrikt utan sina kunder. Så vad gör företaget för sina kunder

Läs mer

FIRA VIKTIGT DINA. DRÖMMaR. Nå dina mål DRIVKRAFT FOKUSERA LEDARE SKRIV VERKLIGHET RESURSER TRÄNING FRAMGÅNG BRA TYDLIGT MALIN BOSTRÖM

FIRA VIKTIGT DINA. DRÖMMaR. Nå dina mål DRIVKRAFT FOKUSERA LEDARE SKRIV VERKLIGHET RESURSER TRÄNING FRAMGÅNG BRA TYDLIGT MALIN BOSTRÖM RESURSER TRÄNING NÅ LYCKAS DRÖMMaR Ta VERKLIGHET DRIVKRAFT många VILjA Nå dina mål 10 enkla steg till framgång Malin Boström MÅLTAVLA TYDLIGT LEDARE FRAMGÅNG SKRIV INDER HANDLINGSPLAN DINA 10 ENkLA steg

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Lösningsfokuserad samtalsmetodik i arbetslivet

Lösningsfokuserad samtalsmetodik i arbetslivet Lösningsfokuserad samtalsmetodik i arbetslivet En introduktion Cecilia Olsson och Sylwe Olsson OM DET INTE ÄR SÖNDER LAGA DET INTE NÄR DET FUNGERAR GÖR MER AV DET OM DET INTE FUNGERAR GÖR NÅGOT ANNORLUNDA

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Apotekets revision för säkrare läkemedelsprocess - HPMM

Apotekets revision för säkrare läkemedelsprocess - HPMM Apotekets revision för säkrare läkemedelsprocess - HPMM High Performance Medicines Management Ett unikt verktyg för kvalitetsrevision av läkemedelsprocessen Lars-Åke Söderlund Senior Rådgivare Apoteket

Läs mer

Intraprenörskap hur gör man?

Intraprenörskap hur gör man? Intraprenörskap hur gör man? Magnus Forslund Calcarius Consulting Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Magnus Forslund Hur får man alla anställda att agera som intraprenörer? 1 2 3 Vad betyder egentligen

Läs mer

NLP MASTER PRACTITIONER

NLP MASTER PRACTITIONER NYCKELCOACH.SE NLP MASTER PRACTITIONER MASTER KURS Vrigstad 2014 Det finns många nya, spännande NLP-tekniker att upptäcka i Masterutbildningen, och det finns mycket mer än det. De största fördelarna är:

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP NLP Business Master Practitioner Fördjupa och förfina din mästerlighet Du fördjupar och lyfter din kunskap flera nivåer. INDIVID TEAM ORGANISATION feedbackprocessen

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 1, 2013. Vad får ett nytt läkemedel kosta? HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se

Nyhetsbrev Nr 1, 2013. Vad får ett nytt läkemedel kosta? HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se HÄLSOEKONOMISKA NÄTVERKET I VÄSTSVERIGE www.henv.se Nyhetsbrev Nr 1, 2013 Vad får ett nytt läkemedel kosta? Årets första nätverksträff ägde rum den 20 februari. Mötet inleddes med att moderator Krister

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret,

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret, Medvetet Personligt Kursstart i mars 2013! Vårt mål är att du vågar ta steg i ditt ledarskap och liv du inte trodde var möjligamen bara till 100%! För en bättre värld. Vi vänder oss till dig som idag har

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Mångfald på Volvo Personvagnar

Mångfald på Volvo Personvagnar Mångfald på Volvo Personvagnar Vår framtida personal Nå framgång genom mångfald och en inkluderande företagskultur Åsa Lindström Corporate Development Diversity Specialist Page 1 Everything designed around

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund

Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund Lean kommunikation på Universitetssjukhuset i Lund Eva Johannesson, kommunikationschef Johanna Davander, kommunikatör Kommunikationsdagarna i Båstad 2009 Fakta om oss 6 700 medarbetare 5,9 miljarder i

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Leda i förändring. Bengt Kallenberg. Penna Human Capital Management

Leda i förändring. Bengt Kallenberg. Penna Human Capital Management Leda i förändring Bengt Kallenberg Penna Human Capital Management 1 Det här handlar om... Det var enklare förr? VUCA - det nya landskapet Välj synsätt Ledarstilar Kommunikation Reaktioner du kan möta Hålla

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259

ÅR: 2014. Område: Marknadsföring av humanläkemedel. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.9-2014-016259 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Marknadsföring av humanläkemedel Dnr: 6.2.9-2014-016259 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Mediearbetets grunder Välkomna!

Mediearbetets grunder Välkomna! Mediearbetets grunder Välkomna! Klara Ahlqvist-Gustafsson Obstinator AB Tel: 070-740 72 09 Mail: Lördag 4 juni Hålltider: 10.00-11.30 Medias grundläggande funktionssätt Så funkar media! Vad som utgör en

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Utbyte av läkemedel utan subvention

Utbyte av läkemedel utan subvention Utbyte av läkemedel utan subvention Tillåt frivillig utbytbarhet och priskonkurrens på receptbelagda läkemedel utan subvention Läkemedel som inte subventioneras (d.v.s. inte ingår i läkemedelsförmånen)

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING PlanB s utbildning Processkonsult med systemteoretisk inriktning

Läs mer

De fattar besluten. Vill du veta hur de tänker?

De fattar besluten. Vill du veta hur de tänker? YRA De fattar besluten. Vill du veta hur de tänker? För att du ska kunna möta marknadens behov är det nödvändigt att du vet hur de som fattar besluten inom vården resonerar, och hur behoven ser ut. Men

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer