Forskning och utveckling Snabbare utveckling av CNS-läkemedel med PET-hjälp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning och utveckling Snabbare utveckling av CNS-läkemedel med PET-hjälp"

Transkript

1 Forskning och utveckling Snabbare utveckling av CNS-läkemedel med PET-hjälp nummer 1/2008 årgång 11 t i d n i n g e n f ö r s v e n s k l ä k e m e d e l s i n d u s t r i

2 Medicinsk kunskap och kreativitet i skön förening Lindh & Partners är reklambyrån specialiserad inom områdena hälsa och läkemedel. På en hårt konkurrensutsatt marknad med medvetna målgrupper och stränga regelverk skapar vi resultatinriktad, kreativ marknadsföring. Vår framgång mäter vi i våra kunders ökade försäljning och växande marknadsandelar. Från och med nu finns vi i både Göteborg och Stockholm. Vår nya adress i Stockholm är Sveavägen 98. Du når oss på Tel Hertziahuset, Packhusplatsen 2, Göteborg.

3 ledare Äntligen börjar det röra på sig I skrivande stund har Lars Reje just lämnat in sin utredning om Apoteksmonopolet till socialministern. I nummer skrev en tidigare utredare av monopolet, Lars Jeding, att apoteksmonopolet var överspelat och ett hinder för att vitalisera området. Han skrev också att frågan var om det fanns ett politiskt mod och handlingskraft att genomföra en avreglering. Frågan var aktuell redan då men först nu så har alltså det politiska modet infunnit sig. Det har dock blivit lite av Peter och vargen. Det har stötts och blötts, skrivits och konferensats i ämnet men ingenting har hänt förrän nu. Vad detta innebär för läkemedelsindustrin återstår att se men som utredaren själv säger pekar fler internationella studier på värdet av att ge apoteken mandat att utgöra en kommersiell motkraft till läkemedelsindustrin och få förhandla om sina inköpspriser av OTC-produkter. I detta nummer av Pharma Industry kommenterar Helen Waxberg på advokatbyrån Mannheimer och Swartling utredningen. Hon tittar bland annat närmare på det faktum att apoteket ansvarar för flera grundläggande register och ett ITsystem för hantering av elektroniska recept. Två av registren, läkemedelsförteckningen och högkostnadsdatabasen är av särskild vikt. I praktiken innebär detta system att Apoteket sitter som spindeln i nätet, inte bara ifråga om detaljhandeln som sådan, utan i ett bredare perspektiv även för alla läkemedel som ligger inom subventionen. Trots att det är Läkemedelsförmånsnämnden som beslutar om subvention är det således Apoteket som rent faktiskt handhar hela hanteringen. Det finns mycket intressant man kan fundera över i denna för avregleringen oerhört centrala fråga. Vi tittar också närmare på den nya konsoliderade versionen av de gamla NBL-reglerna, Läkemedelsbranschens etiska regelverk. I en debattartikel ger bland andra Torsten Brink, tidigare vice ordförande i NBL, sina synpunkter på förändringarna. Om ni ligger i startgroparna för en lansering får ni inte missa en artikel där Tommy Ståhl skriver om hur man lyckas med lanseringar. Där får ni veta vad som fungerat och inte fungerat förr. Mycket nöje! Niclas Ahlberg Chefredaktör Pharma Industry pharma industry nr 1 08

4 redaktionsråd Åsa Holmgren Regulatory Affairs Director Astrazeneca R&D Södertälje Kjell Legernaes CSR konsult Lars-Åke Levin Docent Hälsoekonomi Linköpings Universitet Karin Eriksson Forskningsdirektör LIF Per Hedlund Marknadsstrateg HCO Hedlund & Co AB Gunilla Andersson HR-konsult Almitra VD/Ansvarig utgivare: Niclas Ahlberg Redaktionschef: Patrik Gustavsson Grafisk form: Formsinne Sthlm AB Redigering: Lars Ringberg Tryck/Repro: Trydells Tryckeri, Laholm Papper inlaga: Artic Silk 115 g Papper omslag: Artic Silk 200 g. distribution Pharma Industry är RS-kontrollerad Pharma Industry kommer ut med sex nummer per år och publiceras av Pharma Industry Publishing AB. Tyra Lundgrens väg 6, Gustavsberg, Telefon Fax Citera oss gärna, men ange källan Pharma Industry. Innehållet i artiklarna överensstämmer inte nödvändigtvis med redaktionens åsikter. issn Pharma Industry Publishing AB 2005 pharma industry nr 1 08

5 Att hitta rätt personal kan vara som att hitta en nål i en... Uthyrning Rekrytering Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt! DOCS International är ett europeiskt Rekryterings- och Uthyrningsföretag som jobbar specifikt inom Läkemedel, Medicinteknik och Biotech. Vi jobbar med Sälj/Marknads- samt Klinisk/Medicinsk personal. Du är mycket välkommen att kontakta oss på eller på AMSTERDAM BERLIN CAMBRIDGE COPENHAGEN DÜSSELDORF FRANKFURT HELSINKI MADRID MANCHESTER MUNICH PARIS STOCKHOLM WARSAW

6 innehåll Ledarskap Framgång är ingen slump! Mata din hjärna med dina mål 14 Hans Wern Marknadsföring Första halvåret avgörande, pricka in lanseringsfönstret 42 Tommy Ståhl Utveckla den interna kommunikationen 20 Caroline Murray Carlsson Politik i industrin Ett år har gått, motsättningarna består 46 Mats Olsson Destabilisera för ett kreativare företag 24 Mats Sundgren Den framtida apoteksmarknaden. Förslaget till omreglering saknar långsiktighet 68 Helén Waxberg Reportage I läkemedlens tjänst genom fyra decennier 32 Erik Fredholm Läkarstämman Redaktionen Kåseri Äter du verkligen medicin?! 36 Kjell Legernaes Försäljning Fånga chansen i flykten presentera dig på 30 sekunder 38 Mikael Frohm Xeomin Neupro Cholestagel Altargo CO005/07 Regler för läkemedelsinformation Forskning och utveckling Snabbare utveckling av CNS-läkemedel med PET-hjälp 50 Lars Farde, Ingrid Nordgren, Svante Nyberg, Stuart Heminway, Chi-Ming Lee och Dennis McCarthy Hälsoekonomi Bifall och avslag i LFN 64 Jenny Elfving Kjellberg Anmälningsärenden Lämpliga och olämpliga platser för sammankomster en svårbedömd fråga 72 Mårten Brink Juridik Konsolideringen av läkemedelsbranschens etiska regelverk en lovvärd men krävande utmaning 76 Helén Waxberg och Torsten Brink Ledare 3 Redaktionsråd 4 Notiser & Pressklipp 8 Branschstatistik December Platsannonser 84 pharma industry nr 1 08

7 När jag kom på sängkammar-idén till snarksajten? Mats Lindborg, copywriter h e a r t. s e / p o r t f o l i o

8 notiser och pressklipp Omreglering av apoteksmarknaden Apoteksmarknadsutredningen överlämnades den 8 januari 2008 till socialministern. Betänkandet innehåller förslag som gör det möjligt även för andra aktörer än Apoteket AB att bedriva detaljhandel med receptbelagda och receptfria läkemedel. I betänkandet lämnas också förslag om bland annat prissättning av läkemedel, distanshandel med läkemedel och hur vissa tjänster och funktioner som i dag utförs av Apoteket AB ska finnas tillgängliga även i framtiden. Hela utredningen finns för nedladdning på (Källa: Regeringen) Tamro vill ha en dialog om läkemedelsförsörjningen Genom Apoteksmarknadsutredningen öppnas möjligheten för andra aktörer än Apoteket AB att driva apotek. Men utredningen överlåter till politikerna att besluta om Apoteket AB ska tvingas sälja av apotek, anser Tamro. Dock klargör utredningen vad som krävs för att en fungerande konkurrens ska uppnås, nämligen lika villkor för såväl gamla som nya aktörer och att ingen aktör initialt tillåts ha en dominerande ställning. I utredningen finns en del oklarheter kring spelreglerna på den nya marknaden, både på kort och på lång sikt. Här krävs klarlägganden om förutsättningarna för en prispressande parallellimport genom integrerade apotekskedjor, prisbildningen för delar av det receptbelagda läkemedelssortimentet och ersättningsreglerna för apotekens recepthantering. Utan tydliga klargöranden i dessa avseenden finns risk för att nödvändiga etableringar för en fungerande konkurrens på apoteksmarknaden uteblir. År 2008 kommer att präglas av osäkerhet om en genomgripande förändring ska kunna ske från januari Då blir det viktigt att dagens välfungerande distributionssystem för läkemedel, enligt många det säkraste och mest kostnadseffektiva i Europa, inte på något sätt bringas i obalans. Tillsammans med myndigheterna önskar Tamro föra en dialog för att undvika att det uppstår problem i läkemedelsförsörjningssystemet orsakat av avregleringsdiskussionen och nya aktörers aktiviteter på marknaden. (Källa: Tamro) Reumatikerförbundet ger apoteksutredningen godkänt Förslagen i Apteksmarknadsutredningen gör att patientsäkerheten och tillgången till förskrivna läkemedel säkerställs även om apoteksmonopolet tas bort, anser Reumatikerförbundet. Reumatikerförbundets medlemmar är storkonsumenter av förskrivna läkemedel. Vi är därför väldigt beroende av att det finns pålitliga apotek med god säkerhet och bra utbud, säger förbundsordförande Anne Carlsson. Det har funnits farhågor om att en avmonopolisering skulle medföra en sämre kontroll och minskade krav på säkerhet. Jag tycker att utredningen tar fasta på dessa frågor och ställer relevanta och höga krav på dem som ska få sälja läkemedel i Sverige, säger Anne Carlsson. Förslaget om att ha en tvåårig utvärderingsprocess för omregleringen av apoteksmarknaden är dessutom utmärkt. Det gör att det finns möjlighet att snabbt korrigera de nya reglerna om de inte faller ut som tänkt, avslutar Anne Carlsson. (Källa: Reumatikerförbundet) Dyrare för skattebetalarna tycker Sveriges kommuner och landsting Dyrare för skattebetalarna och inga fördelar för patienterna. Så sammanfattar Sveriges kommuner och landsting sin syn på utredningen om apoteksmarknaden. Utredaren har utgått från att läkemedel är en vara som alla andra, när det i stället handlar om hälso- och sjukvårdsinsatser, säger Henrik Hammar, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges kommuner och landsting. Utredaren av apoteksmarknaden, Lars Reje, föreslår bland annat att det blir möjligt för läkemedelsgrossister att äga apotek. Dessa kedjor får rätten att förhandla fram rabatter från läkemedelsföretagen. Det innebär, precis som redan skett i Norge, att ett par tre grossistkedjor kommer att köpa upp alla Sveriges apotek, säger Henrik Hammar. Sveriges kommuner och landsting är ändå för en omreglering av Sveriges apoteksmarknad. Men utredningen ger varken den insyn eller det inflytande från samhället som man kan kräva när det gäller prissättning av de produkter som vi alla är med och finansierar, säger Henrik Hammar. Ny utgåva av Svensk Läkemedelsstandard (SLS) Den nya utgåvan för 2008 av Svensk läkemedelsstandard (SLS) är nu publicerad på Läkemedelsverkets webbplats. Från i år publiceras SLS bara elektroniskt. Därmed kommer den tryckta versionen av SLS att upphöra. SLS utarbetas av Svenska farmakopékommittén och Läkemedelsverket och innehåller standarder som gäller för läkemedel som används eller kommer att godkännas för användning i Sverige. Det är Svenska farmakopékommitténs och Läkemedelsverkets förhoppning att SLS i elektronisk form blir mer tillgänglig och användbar än den tidigare tryckta versionen. pharma industry nr 1 08

9 Kinchard Nytt Kinchard Nyhetsbrev Nr 1, 2008 Vårt nyhetsbrev ger dig som kund och samarbetspartners en inblick i vår värld och verksamhet. Om du önskar mer information om oss ber vi dig att besöka webbplats eller ringa på Du hittar oss på Hovslagargatan 5, 5 tr, Stockolm. Emma - från syrra till Key Account Manager Jag jobbade tidigare som sjuksköterska på en vårdcentral i Nödinge. Kände efter ett par års arbete där att det vore roligt att vidga vyerna och bredda mina kunskaper, att vässa mig själv för att bli mer professionell helt enkelt. Jag fick då nys om att Kinchard sökte Nurse Advisers. Under två års tid har jag, i egenskap av sköterska och konsult på Kinchard, arbetat som Nurse Adviser i nära samarbete med vården på uppdrag av ett läkemedelsbolag. Det har visat sig vara otroligt uppskattat bland både läkare och sköterskor! Vi avlastar vården och ökar kvaliteten och får bra feedback av såväl patienter och vårdpersonal. Skillnaden mot att bara vara sköterska har varit stor. Under min tid som Nurse Adviser blev jag förstås introducerad till Kinchards andra verksamhetsområden. Min vardag förvandlades efter hand. Jag lärde mig också mer om vårt utbud vad gäller produkter och tjänster. Efter mitt första konsultuppdrag fick jag blodad tand, att gå tillbaka till landstinget var inte längre ett alternativ. I våras satt jag med näsan i medicinsk facklitteratur. Med stöd från Kinchard gick jag upp som privatist och gjorde LIF-tentan i maj När mitt uppdrag som Nurse adviser tog slut i höstas provade jag mina vingar som produktspecialist. Nu arbetar jag som Key Account Manager - vilken resa! Är du nyfiken på Kinchard, på hur det är att jobba på företaget eller om du vill veta mer om våra produkter och tjänster, kontakta gärna någon av mina kollegor nedan. Vänliga hälsningar, Emma Kontakta Henning Ronold: telefon eller affärsområdeschef på Outsourcing, Inger Larsson telefon Fakta om Emma Namn: Emma Thorbjörnson Ålder: 35 år Civilstånd: Gift med Torbjörn, har två barn som heter Josefin och Johan Bor: I ett litet rött hus mitt i skogen nära Alafors, Göteborg Intressen: Mina barn, träffa vänner, löpträning och håller på att lära mig rida Vill också: Spela teater igen Egenskaper: Positiv, nyfiken, målinriktad Bakgrund: Mottagningssköterska, diabetessköterska, primärvårdsjour, LIF-utbildning Arbete: Key Account Manager Fotograf: Camilla Gewing-Stålhane Innovative solutions for the pharmaceutical industy

10 notiser och pressklipp Doxa får ny vd Styrelsen för Doxa AB har utsett Christer Wallin till ny vd. Christer Wallin har tidigare bland annat varit vd för de medicintekniska bolagen SciBase AB och Biolight International AB, då noterat på NGM Equity. Han har sedan 1986 också arbetat internationellt i managementpositioner för Mölnlycke Hospital Care, Pharmacia Hospital Care och Baxter Biotech. Han har bred erfarenhet av utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av läkemedel och medicintekniska produkter, både inom multinationella bolag och mindre utvecklingsbolag. Niklas Karlberg Novartis får ny vd Niklas Karlberg är ny vd för Novartis Sverige AB. Samtidigt genomför företaget en organisationsförändring. Niklas Karlberg tar över efter Dagmar Rosa-Björkeson som blivit vice president för affärsområdet lungsjukdomar på Novartis i USA. Niklas har arbetat på Novartis sedan 2004, senast som vd for Novartis i Slovenien och Regionchef för det forna Jugoslavien. Han har tidigare arbetat på olika befattningar inom Astra-Zeneca, Wyeth och Metcon Medicin både i Sverige och utomlands. Christer Wallin Danderyds sjukhus får ny vd Styrelsen vid Danderyds Sjukhus AB har utsett docent Peter Graf till ny vd vid sjukhuset. Peter Graf kommer närmast från en position som chef för barndivisionen vid Karolinska universitetssjukhuset. Peter Graf tillträdde sin nya tjänst den 1 februari Klas Gränsbo Ny medicinsk rådgivare på Novartis Klas Gränsbo är ny medicinsk rådgivare inom affärsområdet hjärta-kärl och metabolism (CVM) på Novartis, region Syd. Klas Gränsbo är specialist inom internmedicin och kardiologi och kommer närmast från Universitetssjukhuset MAS (UMAS) där han innehaft tjänsten som överläkare på internmedicinska kliniken, sektionen för akut internmedicin, med medicinskt ansvar bland annat för en avdelning inriktad mot hjärtsvikt. Ny vice president på PharmaNet Consulting Bengt Danielsson blir ny vice president på PharmaNet Consulting. Han kommer senast från Läkemedelsverket där han de senaste tre åren arbetat som vetenskaplig direktör inom farmakologi och toxikologi. Han har tidigare även arbetat på AstraZeneca som Global Director, Clinical Interface Support och Global Science Leader, Reproductive Toxicology. Peter Graf Ann-Charlotte Ekberg ny Produkt-gruppchef på Galderma Ann-Charlotte kommer att ansvara för den nordiska marknadsavdelningen samt sitta med i ledningsgruppen. Hon har arbetat på Galderma sedan Magdalena Fredriksson Färemo Ny projektledare på Ellermore Magdalena Fredriksson Färemo har börjat som projektledare på Ellermore. Magdalena kommer närmast från Unilever där hon under tio års tid arbetat med att leda och utveckla ledande internationella varumärken på svensk, nordisk och europeisk basis. Magdalena har en MBA från The University of Tampa, Florida USA. Magdalena kommer stärka vår kompetens på konsumentsidan. Hennes erfarenhet av att marknadsföra produkter med hälsoprofil passar våra framtidsvisioner perfekt, säger byråns VD Carola Ristoff. Ann-Charlotte Ekberg U M Digital Pharma köper Health Solutions U M Digital Pharma har köpt företaget Health Solutions AB. Health Solutions arbetar med patientstöd, i dag framför inom läkemedel. I sina program hjälper företaget patienterna att förändra sin livsstil och nå sina behandlingsmål med exempelvis en ny läkemedelsbehandling. Health Solutions är ett relativt ungt företag men har redan väckt stor uppmärksamhet med exempelvis programmet Livsstilsguiden som i dag är en integrerad del i erbjudandet kring läkemedlet Acomplia. (Källa: Health Solutions) 10 pharma industry nr 1 08

11 Word Doc.Namnlös 12 DM/TM Kungs gatan Göteborg Tel: Se ovan!! E-post:

12 notiser och pressklipp Kostnadsbesparing vid astmabehandling med Niox Mino Ee hälsoekonomisk studie av Niox Mino, en mätare av kväveoxid i utandningsluften, visar att rutinmässig mätning för patienter som använder inhalationssteroider ger en kostnadsbesparing på 30 euro per patient och år. Studien gjordes i Tyskland för att utvärdera effekten på de direkta kostnaderna för astmavård i Tyskland vid köp och användning av Niox Mino. För patienter med svårare astma ger användning av Niox Mino en kostnadsbesparing på 160 euro per patient och år. Kostnadsbesparingarna beror på att terapin kan optimeras med hjälp av resultatet från testerna. Detta leder till färre antal akutbesök och inläggningar på sjukhus och att en mindre mängd anti-inflammatoriska läkemedel behövs för att hålla patienten besvärsfri. (Källa: Aerocrine) Mycket snabbt godkännande av nytt hiv-läkemedel Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har nu godkänt integrashämmaren Isentress, det första i en helt ny klass av hiv-läkemedel. De dominerande problemen i dag inom hiv-behandling är allvarliga biverkningar och resistens. Med det nya läkemedlet angrips hivviruset på ett helt nytt sätt, säger professor Anders Sönnerborg, på infektionskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset. Det kommer att bli ett viktigt tillskott i behandlingen av hivpatienter. (Källa: MSD) Ny drivgas i astmamedicin bättre för miljön Nu lanseras AstraZenecas astmamedicin Pulmicort spray med en miljövänligare freonfri drivgas. Astmamedicin i sprayform är särskilt lämplig för små barn som inte klarar av att använda inhalatorer som drivs av den egna inandningen, som exempelvis Turbuhaler. Pulmicort spray är godkänd för patienter från sex månaders ålder. AstraZeneca har utvecklat den freonfria sprayen i enlighet med internationella överenskommelser om att alla produkter som innehåller freon ska avvecklas av miljöskäl. Detta är ett också ett led i AstraZenecas mål att minska miljöpåverkan. Ansvaret för miljön och klimatfrågan står högt på företagets agenda och vi gör hela tiden nya satsningar inom miljöområdet, säger Astra- Zenecas miljöchef Peter Hellsberg. Samtidigt som vi ser till att våra läkemedel fungerar väl och är så säkra som möjligt för patienterna. (Källa:AstraZeneca) Tidig behandling med Copaxone bromsar utveckling av MS Resultaten visar att behandling med Copaxone (glatirameracetat) minskar risken att utveckla säkerställd MS (CDMS) med 44 procent jämfört med placebo och skjuter fram sjukdomsgenombrottet 722 dagar jämfört med 336 dagar hos de patienter som fick placebo. Precise-studien stärker ytterligare att Copaxone har en viktig plats i behandlingen av tidig MS, säger professor Jan Hillert, neurologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset och svensk huvudprövare. På samma sätt som med interferon beta är det nu rimligt att i utvalda fall erbjuda Copaxone som bromsmedicin redan efter ett första MS-skov. Effekten av Copaxone framstår som fullt jämförbart med effekten av interferon beta. (Källa:Sanofiaventis) Handfasta tips för framgång När kunden bestämmer 6 verktyg för överlevnad ( ISBN ) heter en nyutgiven bok i Libers Exec-serie. Författare är Per Hedlund, en välkänd person för Pharma Industrys läsare. Per är en ofta sedd skribent i tidningen och kursledare på Pharma Industrys utbildning i strategisk marknadsplanering. Libers Exec-serie består av en serie böcker som riktar sig till chefer. De är utformade i ett kompakt och koncentrerat format så att en chef snabbt ska kunna ta till sig nya tankar och idéer. När kunden bestämmer beskriver varför det inte går att göra affärer på samma sätt i dag som Per Hedlunds handfasta tips för bara några år sedan. En av förändringskrafterna är utvecklingen av it i allmänhet och internet i synnerhet. Resultatet blir att det i dag är kunden, konsumenten och i läkemedelsbranschen patienten som bestämmer i allt högre grad. De sex verktygen för överlevnad beskriver en logisk förändringsprocess: Det första verktyget ger läsaren flyghöjd och överblick. Först då går det att se och tolka vad som verkligen händer på marknaden, så att det går att prioritera och fatta rätt beslut. Verktyg två och tre används för att formera de egna medarbetarna så att de fungerar optimalt i den nya verkligheten. Verktyg fyra och fem används för att bygga upp en personlighet på det egna företaget en personlighet som kunderna vill lyssna till och ha en relation med. Verktyg sex, slutligen, visar hur resultatet kan mätas och utvärderas. Henrik Nilsson PeakSearch startar regionkontor i södra Sverige PeakSearch expanderar och startar ett regionkontor i Södra Sverige, Helsingborg, med fokus på värderekrytering inom Läkemedel, Medicinsk teknik och Biotech. PeakSearch kommer i och med det att kunna erbjuda rekryteringstjänster för företag i den expansiva Öresundsregionen. Ansvarig rekryteringskonsult blir Henrik Nilsson, som är officer med stor erfarenhet av ledarskap och rekrytering. Henrik har arbetat på AstraZeneca sedan 1999, de senaste åren som Nationell Försäljningschef. 12 pharma industry nr 1 08

13

14 14 pharma industry nr 1 08

15 Framgång är ingen slump! Mata din hjärna med dina mål Dröm stora drömmar! Bestäm dig! Skaffa dig vinnande vanor! Se över ditt nätverk! Fyll på din energi! Disciplin! Uthållighet! Se där sju strategier som leder till framgång. Ju fler av strategierna som blir dina, desto större framgång. Affärsutvecklaren Hans Wern har arbetat med att inspirera och utveckla människor i drygt 20 år. Här delger han PI:s läsare sina erfarenheter av framgångsrikt tänkande. Framgångsrika människor har framgångsrika strategier. Det intressanta är att man kan studera de här strategierna och skriva ner dem, ungefär som med ett recept. Följer man sedan detta recept når man framgång! Bocka av strategierna nedan. Hur många av dem gör du redan? När du läser artikeln kan det tyckas vara många saker att göra och hålla på med. Framgångsrika människor gör många saker, samtidigt. Just därför är de så framgångsrika. Strategi nr 1 Dröm stora drömmar! Framgångsrika människor drömmer stora drömmar. Framgångsrika människor drömmer om sådant andra tänker, men sedan släpper taget om. Allt skapas först i sinnet, i tanken, sedan i den verkliga världen. Våga drömma och våga ta fasta på drömmarna! De framgångsrika människorna skriver ner allt de tänkt göra antingen på så kallade mållappar eller i en personlig handlingsplan. Sedan matar de hjärnan med dessa mål flera gånger varje dag. De framgångsrika omvandlar sina mål till pådrivande bilder/foton. De sätter dem på kylskåpet. De sätter dem i taket i sovrummet för att se dem direkt när de vaknar. De har dem som skärmsläckare på datorn. De har dem i kalendern för daglig påminnelse. De formulerar utmaningar som så kallade Banbrytande mål mål som de verkligen måste anstränga sig ordentligt för att nå. De gör målen konkreta: Vad ska de göra? Hur ska de göra? När ska de vara färdiga? De berättar för sin omgivning om sina mål för att ständigt känna pressen. De ger sig själva belöningar när de nått delmål och slutmål. De firar sina framgångar för att känna att de gjort något enastående. Var konkret skapa mål som är resultatinriktade, konsekvensanalyserade och specifika. Att definiera det vi vill uppnå som något som vi redan har bakom oss ökar sannolikheten för att det ska hända. Detta på grund av att vi skapar ett minne av framtiden som påverkar oss i våra medvetna och omedvetna val. De tre viktigaste delarna att ta hänsyn till när man preciserar ett resultat är att det ska vara resultatinriktat, ha konsekvenser och vara specifikt. Resultatinriktat Vad vill du uppnå? (tillräckligt detaljerat) Är det din målsättning? Vad är det med detta resultat som är viktigt för dig? Är ditt önskade resultat överhuvudtaget möjligt? Konsekvenser Vilken inverkan har det på ditt liv när du uppnår det vad leder det till? Vad händer om du inte uppnår ditt resultat? Hur påverkar ditt resultat andra områden i ditt liv? Vad är priset? Är det värt besväret, pengarna och tiden? Specifikt När vill du nå ditt resultat? Hur vet du att du uppnått ditt resultat? Vad ser, hör och känner du då? Hur vet någon annan att du uppnått ditt resultat? pharma industry nr

16 ledarskap Strategi nr 2 Bestäm dig! Framgångsrika människor bestämmer sig för att göra saker. Framgångsrika människor skaffar sig en tydlig tanke och känsla i vilken riktning de vill utvecklas. Om du gör det du alltid har gjort får du det du alltid har fått. Framgångsrika människor säger därför aldrig Om jag bara. Men de måste vara beredd på att framgång kostar resurser, tid, ja, kanske rentav pengar. Ta därför reda på vad du är redo att betala för framgången. Skriv ner allt du skulle kunna vinna på att uppnå dina drömmar. Skriv ner allt du förlorat/förlorar på att inte uppnå dem. Bestäm dig! Vad är du helt säker på att uppnå inom det närmaste året? Utifrån den valda sanningen att allting skapas två gånger är mirakelfrågan ett enkelt och effektivt verktyg att precisera vad man vill. Ta utgångspunkt i något som du vill uppnå och ägna fem minuter till att svara på följande frågor. Antag att det i natt medan du sover inträffar ett mirakel! Miraklet består i att när du vaknar i morgon har du redan nått ditt resultat och alla dina förhoppningar och förväntningar har infriats! Vad är det första du märker när du vaknar? Vad är det första din familj märker? Vad är det första dina arbetskamrater märker? Vad är det första dina kunder märker? Vad gör du annorlunda? Beskriv detta så sinnesbaserat som möjligt: Vad ser du? Vad hör du? Vad känner du? Allt skapas två gånger först i fantasin och sedan i verkligheten. Att definiera det vi vill uppnå som något som vi redan har bakom oss ökar sannolikheten för att det ska hända. Strategi nr 3 Skaffa dig vinnande vanor! Framgångsrika människor ser till att ha vanor som stödjer deras framgångar. De gör varje dag saker som för dem närmare målen. De vet att om man ska nå framgång så har det ett pris. Och dessutom: Man måste betala det priset helt och fullt innan man uppnår det man önskar, och dessutom måste man betala i förväg! Vill du bli framgångsrik hänge dig åt livslångt lärande! Att skaffa sig vinnande vanor är enkelt, lätt och roligt. Och de ger grunden till ett framgångsrikt agerande. Gå gärna över dina gränser. Utmana dig själv. För ett tag sedan gjorde jag detta genom att åka Lisebergs nya åkattraktion Uppswinget utan att hålla mig i något! Likadant gjorde jag vid premiären av Kanonen och Balder. En annan vinnande vana kan exempelvis vara att du alltid har med dig penna och papper för att kunna anteckna tankar och idéer när de uppkommer. Skriv ner dem direkt, då finns de kvar. Några exempel på vinnande vanor: Se till att sova gott varje natt. Skapa ny upplyftande energi varje dag. Hitta njutningar att må bra av. Den som frågar får svar. Ställ många frågor om det du inte vet. Gör en lista med 20 saker du vill uppnå inom det närmaste året. Vad kan du göra varje dag som för dig närmare ditt mål? Vilket har du som dagens fokus? Vilket har du som veckans fokus? Sätt dig alltid bredvid någon du aldrig sett förut. Utbyt tankar och idéer och byt gärna visitkort. Skaffa dig fem nya visitkort i veckan. Lär dig nya saker varje dag. Läs en bok. Lyssna på en bok. Lyssna på något nytt i ipoden eller mp3-spelaren. Jobba med kontaktformeln 5 poäng/dag 20 poäng/vecka 80 poäng/månad där 1 poäng kan vara ett mejl, ett brev eller ett telefonsamtal Reflektera minst fyra gånger per dag! En annan enkel och vinnande vana är att regelbundet reflektera över vad som hänt och händer. Gör ett bokslut över dagen, veckan, månaden och året: Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Vad behöver ändras? Vad behöver utvecklas? Gör följande reflektioner åtminstone fyra gånger per dag. 1. På morgonen när du vaknar Detta ska bli den bästa dagen hittills! 2. Vid lunch innan du ska äta Vilka positiva saker har hänt på förmiddagen? 3. På eftermiddagen innan du lämnar arbetet Vad har varit bäst med dagen hittills? 4. Just innan sängdags Vad är det absolut bästa som hänt i dag? (Vad tror du händer med din sömn då?) Skriv in dina tankar i en speciell reflektionsbok. Låt den följa dig varje dag. Ta fram den ofta och gör omigen en reflektion över det du skrivit om dagen, 16 pharma industry nr 1 08

17 veckan, månaden och året. Och njut av vad du åstadkommit igen och igen! Strategi nr 4 Se över ditt nätverk! Framgångsrika människor omger sig med andra framgångsrika människor. De umgås med folk som på något område är mer framgångsrika än de själva. Skaffa dig därför ett nätverk som stödjer och sporrar dig. Som får dig att bli bättre än du är i dag. Ta bort dem som alltid säger: Vem tror du att du är?, Det går aldrig, Du är för ung/gammal. Ställ dig själv frågan: Vem sänker min standard? Vem tar energi från mig? Undvik dem. Vem höjer min standard? Vem ger mig inspiration? Vem sporrar mig? Umgås ännu mer med dem. Vem skulle jag vilja umgås mer med? Vem skulle jag vilja träffa? Leta upp dessa och lär av dem. Skriv ner namnet på två eller tre personer och kontakta dem. Strategi nr 5 Fyll på din energi! Framgångsrika människor verkar outtröttliga. Var får de sin energi från? De gör det de tycker mest om. De brinner för det de gör. De tar hand om sig själva. De tränar. De äter bra. De vilar. Hur fyller du på din energi? Vilka motionsvanor har du som hjälper dig att fylla på din energi? Vilka matvanor har du som hjälper dig fylla på din energi? Hur vilar du för att fylla på din energi? Ge dig själv energitid. 1. Fundera över vad som ger dig energi i livet. Skriv ned vad det är. Stort som smått. 2. Fundera sedan över vad som tar energi från dig. Skriv även ned detta. Stort som smått. Ställ dig därefter själv frågan: Vad kan jag göra för att få mer av nummer 1? Vad kan jag göra för att få mindre av nummer 2? Planera in minst en av de nedskrivna aktiviteterna under 1, som varar minst 30 minuter. Nästa vecka en ny sak. Fortsätt så i minst fem veckor. Ge dig själv energitid! Och du kommer att märka att du får ork och energi över till att göra andra saker. Givetvis kan du öka på med fler saker 30 minuter är minimum. På sikt kan du ge dig 30 minuter om dagen! pharma industry nr

18 ledarskap Exempel: ta en härlig promenad, läs en god bok, lägg dig i badet, träna spinning, ring din favoritkompis och tala gamla minnen, lek med dina barn, gå på bio, skriv en dikt, måla, sätt dig på ett café och titta på människor. Strategi nr 6 Disciplin! Disciplin ger framgång! Många verksamheter går faktiskt inte för fullt. Och vid en analys visar det sig mycket ofta bero på avsaknad av disciplin. Att man inte gör det som sagts. Att man inte håller sig till de regler som satts upp. Att man inte använder systemen som är gjorda för verksamheten. Exempel: Det slarvas med inmatning av fakta i ett kundstödssystem. Då kan inte den fulla potentialen i kundstödssystemet utnyttjas. Eller man slarvar med att använda verksamhetens hela admin-system. Då kommer inte beslutsunderlagen att vara fullödiga. Eller när inskickade idéer och fakta saknas i det interna informationsflödet. Då får medarbetarna inte reda på all väsentlig information. Några idéer på disciplin: Lovar du något, skriv ner för att komma ihåg. Gör enkla kom ihåg-listor (om du har lätt för att glömma). Skaffa dig olika system/strukturer för allt. Kolla ofta din att-göra-lista och bocka av. Be omgivningen om hjälp/coachning. Lägg dig till med vinnande vanor. Lär dig hur andra disciplinerade människor gör. Skaffa dig en Disciplinbok. Hur är disciplinen hos dig? Vilka sätt/ system har du för att ha en hög disciplin? Vad kan du göra för att förbättra din disciplin? Strategi nr 7 Uthållighet! Framgångsrika människor vägrar att ens tänka tanken att de ska misslyckas. De studsar upp om de faller, i stället för att brytas sönder. Framgångsrika människor är obotliga optimister, som tror att det finns en lösning på varje problem som kan dyka upp. Det är sällan saker fungerar första gången. Hur många gånger försöker de flesta människor? En eller ingen gång. Hur många gånger försöker en framgångsrik person? Tills det fungerar. Ställ dig frågan Vad är bra med det här? när saker och ting inte går som förväntat. Se varje misslyckande som en väg till framgång. Vad lärde du dig på ditt senaste misslyckande? Hur ska du fira när du lyckats nå ditt mål? Framgångsrika människor har alltid en personlig handlingsplan där allt finns nedskrivet. Den ena handlingsplanen är inte den andra lik. Varje individ har sina personliga fokusområden i sin plan. Varje individ arbetar olika med sina fokusområden. Varje individ når olika resultat med sina fokusområden. Men de som har en personlig handlingsplan når oanade höjder med sig själv. Jobba så här med din handlingsplan: Skriv in allt du tänkt och vill göra i en bok, i en pärm eller i en mapp. Titta i den varje dag. Förändra när det behövs, eftersom planer är till för att ändras. Vilka styrkor behöver du utveckla? Vilka svagheter behöver du arbeta med? Vad ska du fortsätta med? Vad ska du sluta med? Vad vill du med din framtid? Tre faktorer spelar en stor roll för att det ska ske saker. Att du har en sanslös disciplin med att verkligen göra det du bestämt hela tiden. Att du har ständigt pågående fokus varje dag, varje vecka, varje månad, varje år. Men det viktigaste är att du verkligen bestämmer dig för att göra dina uppgifter. Jobba med handlingsplanen varje dag! Ofta brukar ett beslut resultera i flera andra nya beslut. Berätta gärna för din omgivning vad du planerat då blir det svårare för dig att smita. Lycka till med din fantastiskt framgångsrika framtid! Hans Wern affärsutvecklare, coach & inspiratör Författaren Verksam som affärsutvecklare och drivkraftskonsult inom så skilda branscher som försäkring och tillverkningsindustri. Han har arbetat med att inspirera och utveckla människor i drygt 20 år och har samlat på sig många goda idéer och exempel på framgångsrikt tänkande. 18 pharma industry nr 1 08

19

20 ledarskap Utveckla den interna I det moderna kommunikationssamhället möts vi av tusentals budskap varje dag. Den interna kommunikationen är lika viktig som den externa och behöver planeras och få ökade resurser, både i tid och pengar. En enkel början för att utveckla sin interna kommunikation är att göra kommunikationsplaner för större aktiviteter, skriver Caroline Murray Carlsson, vd och kommunikationsrådgivare, Karakai Kommunikation. Har du svårt att nå fram till dina kollegor? Blir du förvånad över när någon inte har läst just ditt mejl? De flesta företagsledare jag träffar klagar över att det är svårt att nå fram till personalen med viktiga budskap. De flesta undersökningar i företag visar att personalen upplever brister i internkommunikationen. Vad beror det då på när den interna kommunikationen inte fungerar som den ska? Givetvis är det många saker. Det beror bland annat på kulturen i företaget, och självklart på hur de enskilda personerna kommunicerar. Det beror också på det vi brukar kalla för kommunikationssamhället. Vi lever i en tid då vi möts av tusentals budskap varje dag. Tekniken gör det enkelt för oss att producera och sprida information. Med ett enda mejl når vi lätt massor av människor. Det är också enkelt att ta emot information. Mejl, telefon och internet står hela tiden till vårt förfogande. Men det svåra är att sortera, att skilja stort från smått och att få överblick. Jag analyserade en gång det interna informationsflödet i en större facklig organisation. De lokala fackliga ombuden hade en roll som fackliga informatörer, men ledningen upplevde att de inte vidareförmedlade viktiga budskap till medlemmarna på golvet. De upplevde själva att de informerade om allt, så vad var då problemet? En del av förklaringen fanns i ombudens mejlboxar. 20 pharma industry nr 1 08

Galderma. läkemedel för kroppens största organ. Performance Management sätter verksamhetsmål, följer upp och utvärderar

Galderma. läkemedel för kroppens största organ. Performance Management sätter verksamhetsmål, följer upp och utvärderar Galderma läkemedel för kroppens största organ Når informationen fram? Performance Management sätter verksamhetsmål, följer upp och utvärderar Ledarskap som skapar resultat nummer 6/2007 årgång 10 t i d

Läs mer

Sociala medier och sedan då? Nya läkemedel: Utan spaning ingen aning Gilead Sciences: Passion för kamp mot svåra sjukdomar Från lagom till excellent

Sociala medier och sedan då? Nya läkemedel: Utan spaning ingen aning Gilead Sciences: Passion för kamp mot svåra sjukdomar Från lagom till excellent Nya läkemedel: Utan spaning ingen aning Gilead Sciences: Passion för kamp mot svåra sjukdomar Från lagom till excellent Sociala medier och sedan då? nummer 6/2009 årgång 12 Vi vill mena att ingen annan

Läs mer

BiogenIdec forskning ger framsteg

BiogenIdec forskning ger framsteg BiogenIdec forskning ger framsteg Subventionsmålen vad hände i Regeringsrätten? Dags för ny etikprövningslag igen Ledarskap Lönsam lönesättning nummer 3/2008 årgång 11 T I D N I N G E N F Ö R S V E N S

Läs mer

Ho g puls hos LIF. Monitorer de osynlig men viktiga ma nniskorna. Ra tt fokus kra vs fo r Key Account Management

Ho g puls hos LIF. Monitorer de osynlig men viktiga ma nniskorna. Ra tt fokus kra vs fo r Key Account Management Monitorer de osynlig men viktiga ma nniskorna Ra tt fokus kra vs fo r Key Account Management Neurolingvistisk programmering nyckeln till kommunikation och fo ra ndring 303 mm 297 mm 277 mm Ho g puls hos

Läs mer

Moderna tider på Eli Lilly

Moderna tider på Eli Lilly Ge makten till medarbetarna! Få ut mer av din strategiska marknadsplanering! En GPS för den kemiska rymden Moderna tider på Eli Lilly nummer 3/2009 årgång 12 Inte ens drömmar om sommaren får oss att tappa

Läs mer

Med nya spelregler men fast i gamla hjulspår

Med nya spelregler men fast i gamla hjulspår Läkemedelsindustrin Med nya spelregler men fast i gamla hjulspår Octapharma Globalt, svenskt och familjeägt Välfärdsfrågor i fokus i Almedalen Tufft för läkemedelslanseringar nummer 4/2010 årgång 13 Mer

Läs mer

Landstingen bör tacka ja till tango med industrin. Nytändning på Sanofi. Marketing ROI - en viktig men svår nöt att knäcka

Landstingen bör tacka ja till tango med industrin. Nytändning på Sanofi. Marketing ROI - en viktig men svår nöt att knäcka Nytändning på Sanofi Marketing ROI - en viktig men svår nöt att knäcka Ta ledarskapet över dina möten Kliniska prövningar Landstingen bör tacka ja till tango med industrin nummer 1/2012 årgång 15 tidningen

Läs mer

Alla är vi konsumenter med rätt att ställa krav

Alla är vi konsumenter med rätt att ställa krav SÄLJ MER riv sälj- och marknadsavdelningarna Sex frågor som kan ge bättre marknadsföring och försäljning Att förstå och hantera ett team Alla är vi konsumenter med rätt att ställa krav nummer 6/2006 årgång

Läs mer

Orexo redo för nästa steg

Orexo redo för nästa steg Orexo redo för nästa steg Inkonsekvent kommunikation stärker ett etablerat varumärke Styrelsekompetensen sitter inte i kläderna Stockholm Life en vetenskapsstad i staden nummer 2/2010 årgång 13 Massor

Läs mer

Öst möter Väst på EISAI

Öst möter Väst på EISAI Dags för SOCIALA MEDIER i marknadsmixen FOKUSGRUPPER stärker branschens roll Läkare trivs i INDUSTRIN Öst möter Väst på EISAI nummer 5/2009 årgång 12 Tel vx 031-779 99 90. Fax 031-80 22 23 Lindh&Partners

Läs mer

Allergan En livfull 60-åring på väg mot nya mål

Allergan En livfull 60-åring på väg mot nya mål Bli vän med kunden Skiljeklausul i licensavtal så funkar det Ojämlik hälso- och sjukvård en rapport om regionala skillnader Allergan En livfull 60-åring på väg mot nya mål nummer 6/2010 årgång 13 Mer insikt.

Läs mer

Läkemedelsindustrin om tio år krämare eller fullfjädrad samarbetspartner?

Läkemedelsindustrin om tio år krämare eller fullfjädrad samarbetspartner? När världens största generikaföretag kom till Sverige Läkemedelsverket bryter mot grundlagen Alla kan vinna på ökat samarbete Läkemedelsindustrin om tio år krämare eller fullfjädrad samarbetspartner? nummer

Läs mer

Adherenceprogram konkreta verktyg med många vinnare. Apoteken slåss om kundernas tillfredsställelse

Adherenceprogram konkreta verktyg med många vinnare. Apoteken slåss om kundernas tillfredsställelse Apoteken slåss om kundernas tillfredsställelse Personliga varumärken det handlar om ditt professionella rykte Tydligare krav och regler i förslaget till ny biobankslag Adherenceprogram konkreta verktyg

Läs mer

Tidiga ekonomiska utvärderingar krav men också möjligheter

Tidiga ekonomiska utvärderingar krav men också möjligheter Tidiga ekonomiska utvärderingar krav men också möjligheter Inför valet: Hur ser partierna på läkemedelsbranschen? Nordic Drugs - Vi vill bli ledande inom speciality pharma nummer 3/2010 årgång 13 Mer insikt.

Läs mer

nummer 6/2005 årgång 8 TIDNINGEN FÖR SVENSK LÄKEMEDELSINDUSTRI

nummer 6/2005 årgång 8 TIDNINGEN FÖR SVENSK LÄKEMEDELSINDUSTRI Marknadsföring med varumärket i fokus Snart gör Rolls Royce läkemedel Liten produktskillnad desto viktigare med mervärde EU:s reviderade läkemedelslagstiftning hur blev det? Läkarna utbildar sig mindre

Läs mer

Benchmarking. Biosimilars. ersätter konkurrensen. kopior för framtiden

Benchmarking. Biosimilars. ersätter konkurrensen. kopior för framtiden Benchmarking ersätter konkurrensen Risk Management: hur hanterar vi risker med våra läkemedel? VD som varumärke kan ge vinster Biosimilars kopior för framtiden nummer 5/2010 årgång 13 Nu finns medicininstruktioner.se

Läs mer

Novo Nordisk vill vara en del i hela värdekedjan kring patienten. Ett nytt vårdlandskap tar form. Branschstudie Svensk läkemedels - industri 2013

Novo Nordisk vill vara en del i hela värdekedjan kring patienten. Ett nytt vårdlandskap tar form. Branschstudie Svensk läkemedels - industri 2013 Branschstudie Svensk läkemedels - industri 2013 Ett nytt vårdlandskap tar form Riskbedömningar av kliniska prövningar sparar tid och pengar Novo Nordisk vill vara en del i hela värdekedjan kring patienten

Läs mer

T I D N I N G E N F Ö R S V E N S K L Ä K E M E D E L S I N D U S T R I

T I D N I N G E N F Ö R S V E N S K L Ä K E M E D E L S I N D U S T R I Ditt varumärke behöver en hälsokontroll DEBATT - Är du stolt över att jobba i läkemedelsindustrin? Ett läkemedels väg genom fusionerna Välkommen till PI Village 2006 UNGT OCH TUNGT - Novartis präglas av

Läs mer

DATA MINING. Träffsäkerheten ökar med

DATA MINING. Träffsäkerheten ökar med Träffsäkerheten ökar med DATA MINING Inget varumärke kan växa obegränsat Läkemedelsföretaget med fokus på ögat Genomgången av magsyramedicinerna Branschstatistik 2005 nummer 1/2006 årgång 9 TIDNINGEN FÖR

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

BMS växlar upp. MIKRODOSERING kortar utvecklingstiden TOP OF MIND - målet för ditt personliga varumärke Planera AVVECKLINGSARBETET

BMS växlar upp. MIKRODOSERING kortar utvecklingstiden TOP OF MIND - målet för ditt personliga varumärke Planera AVVECKLINGSARBETET MIKRODOSERING kortar utvecklingstiden TOP OF MIND - målet för ditt personliga varumärke Planera AVVECKLINGSARBETET BMS växlar upp nummer 4/2009 årgång 12 Ingen är immun Man kan försöka skydda sig. Undvika

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Ipsen har himlen runt hörnet

Ipsen har himlen runt hörnet Complianceärenden Interaktiva relationer Second opinion vid rekrytering Ipsen har himlen runt hörnet nummer 6/2008 årgång 11 pharma industry nr 6 08 1 ledare På spaning i Göteborg Niclas Ahlberg chefredaktör

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Nr 4 december 2003. Framgångsrikt förändringsarbete sid 6. Varför är processförbättring så svårt? sid 14. Sju fallgropar att undvika Sid 21

Nr 4 december 2003. Framgångsrikt förändringsarbete sid 6. Varför är processförbättring så svårt? sid 14. Sju fallgropar att undvika Sid 21 ntimeger INSIKT I TID T E M A : K R A F T E R I F Ö R Ä N D R I N G S A R B E T E Nr 4 december 2003 Framgångsrikt förändringsarbete sid 6 Varför är processförbättring så svårt? sid 14 Sju fallgropar att

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

LÄKEMEDELSREKLAM: Kontroversiell redan från början. Det går att skapa ett ledarskap i världsklass. Det japanska öppnar dörrar för Otsuka i Norden

LÄKEMEDELSREKLAM: Kontroversiell redan från början. Det går att skapa ett ledarskap i världsklass. Det japanska öppnar dörrar för Otsuka i Norden Det går att skapa ett ledarskap i världsklass Det japanska öppnar dörrar för Otsuka i Norden Att lyckas med lansering inom onkologi LÄKEMEDELSREKLAM: Kontroversiell redan från början nummer 6/2011 årgång

Läs mer

MEDA en platt. gigant som drivs av entreprenörskap. HälsaFörMig. Stärk hela ekosystemet för att Life Science ska blomstra

MEDA en platt. gigant som drivs av entreprenörskap. HälsaFörMig. Stärk hela ekosystemet för att Life Science ska blomstra Stärk hela ekosystemet för att Life Science ska blomstra Stegvist godkännande en samverkansmodell för utveckling och introduktion AV NYA LÄKEMEDEL MEDA en platt gigant som drivs av entreprenörskap HälsaFörMig

Läs mer