Forskning och utveckling Snabbare utveckling av CNS-läkemedel med PET-hjälp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning och utveckling Snabbare utveckling av CNS-läkemedel med PET-hjälp"

Transkript

1 Forskning och utveckling Snabbare utveckling av CNS-läkemedel med PET-hjälp nummer 1/2008 årgång 11 t i d n i n g e n f ö r s v e n s k l ä k e m e d e l s i n d u s t r i

2 Medicinsk kunskap och kreativitet i skön förening Lindh & Partners är reklambyrån specialiserad inom områdena hälsa och läkemedel. På en hårt konkurrensutsatt marknad med medvetna målgrupper och stränga regelverk skapar vi resultatinriktad, kreativ marknadsföring. Vår framgång mäter vi i våra kunders ökade försäljning och växande marknadsandelar. Från och med nu finns vi i både Göteborg och Stockholm. Vår nya adress i Stockholm är Sveavägen 98. Du når oss på Tel Hertziahuset, Packhusplatsen 2, Göteborg.

3 ledare Äntligen börjar det röra på sig I skrivande stund har Lars Reje just lämnat in sin utredning om Apoteksmonopolet till socialministern. I nummer skrev en tidigare utredare av monopolet, Lars Jeding, att apoteksmonopolet var överspelat och ett hinder för att vitalisera området. Han skrev också att frågan var om det fanns ett politiskt mod och handlingskraft att genomföra en avreglering. Frågan var aktuell redan då men först nu så har alltså det politiska modet infunnit sig. Det har dock blivit lite av Peter och vargen. Det har stötts och blötts, skrivits och konferensats i ämnet men ingenting har hänt förrän nu. Vad detta innebär för läkemedelsindustrin återstår att se men som utredaren själv säger pekar fler internationella studier på värdet av att ge apoteken mandat att utgöra en kommersiell motkraft till läkemedelsindustrin och få förhandla om sina inköpspriser av OTC-produkter. I detta nummer av Pharma Industry kommenterar Helen Waxberg på advokatbyrån Mannheimer och Swartling utredningen. Hon tittar bland annat närmare på det faktum att apoteket ansvarar för flera grundläggande register och ett ITsystem för hantering av elektroniska recept. Två av registren, läkemedelsförteckningen och högkostnadsdatabasen är av särskild vikt. I praktiken innebär detta system att Apoteket sitter som spindeln i nätet, inte bara ifråga om detaljhandeln som sådan, utan i ett bredare perspektiv även för alla läkemedel som ligger inom subventionen. Trots att det är Läkemedelsförmånsnämnden som beslutar om subvention är det således Apoteket som rent faktiskt handhar hela hanteringen. Det finns mycket intressant man kan fundera över i denna för avregleringen oerhört centrala fråga. Vi tittar också närmare på den nya konsoliderade versionen av de gamla NBL-reglerna, Läkemedelsbranschens etiska regelverk. I en debattartikel ger bland andra Torsten Brink, tidigare vice ordförande i NBL, sina synpunkter på förändringarna. Om ni ligger i startgroparna för en lansering får ni inte missa en artikel där Tommy Ståhl skriver om hur man lyckas med lanseringar. Där får ni veta vad som fungerat och inte fungerat förr. Mycket nöje! Niclas Ahlberg Chefredaktör Pharma Industry pharma industry nr 1 08

4 redaktionsråd Åsa Holmgren Regulatory Affairs Director Astrazeneca R&D Södertälje Kjell Legernaes CSR konsult Lars-Åke Levin Docent Hälsoekonomi Linköpings Universitet Karin Eriksson Forskningsdirektör LIF Per Hedlund Marknadsstrateg HCO Hedlund & Co AB Gunilla Andersson HR-konsult Almitra VD/Ansvarig utgivare: Niclas Ahlberg Redaktionschef: Patrik Gustavsson Grafisk form: Formsinne Sthlm AB Redigering: Lars Ringberg Tryck/Repro: Trydells Tryckeri, Laholm Papper inlaga: Artic Silk 115 g Papper omslag: Artic Silk 200 g. distribution Pharma Industry är RS-kontrollerad Pharma Industry kommer ut med sex nummer per år och publiceras av Pharma Industry Publishing AB. Tyra Lundgrens väg 6, Gustavsberg, Telefon Fax Citera oss gärna, men ange källan Pharma Industry. Innehållet i artiklarna överensstämmer inte nödvändigtvis med redaktionens åsikter. issn Pharma Industry Publishing AB 2005 pharma industry nr 1 08

5 Att hitta rätt personal kan vara som att hitta en nål i en... Uthyrning Rekrytering Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt! DOCS International är ett europeiskt Rekryterings- och Uthyrningsföretag som jobbar specifikt inom Läkemedel, Medicinteknik och Biotech. Vi jobbar med Sälj/Marknads- samt Klinisk/Medicinsk personal. Du är mycket välkommen att kontakta oss på eller på AMSTERDAM BERLIN CAMBRIDGE COPENHAGEN DÜSSELDORF FRANKFURT HELSINKI MADRID MANCHESTER MUNICH PARIS STOCKHOLM WARSAW

6 innehåll Ledarskap Framgång är ingen slump! Mata din hjärna med dina mål 14 Hans Wern Marknadsföring Första halvåret avgörande, pricka in lanseringsfönstret 42 Tommy Ståhl Utveckla den interna kommunikationen 20 Caroline Murray Carlsson Politik i industrin Ett år har gått, motsättningarna består 46 Mats Olsson Destabilisera för ett kreativare företag 24 Mats Sundgren Den framtida apoteksmarknaden. Förslaget till omreglering saknar långsiktighet 68 Helén Waxberg Reportage I läkemedlens tjänst genom fyra decennier 32 Erik Fredholm Läkarstämman Redaktionen Kåseri Äter du verkligen medicin?! 36 Kjell Legernaes Försäljning Fånga chansen i flykten presentera dig på 30 sekunder 38 Mikael Frohm Xeomin Neupro Cholestagel Altargo CO005/07 Regler för läkemedelsinformation Forskning och utveckling Snabbare utveckling av CNS-läkemedel med PET-hjälp 50 Lars Farde, Ingrid Nordgren, Svante Nyberg, Stuart Heminway, Chi-Ming Lee och Dennis McCarthy Hälsoekonomi Bifall och avslag i LFN 64 Jenny Elfving Kjellberg Anmälningsärenden Lämpliga och olämpliga platser för sammankomster en svårbedömd fråga 72 Mårten Brink Juridik Konsolideringen av läkemedelsbranschens etiska regelverk en lovvärd men krävande utmaning 76 Helén Waxberg och Torsten Brink Ledare 3 Redaktionsråd 4 Notiser & Pressklipp 8 Branschstatistik December Platsannonser 84 pharma industry nr 1 08

7 När jag kom på sängkammar-idén till snarksajten? Mats Lindborg, copywriter h e a r t. s e / p o r t f o l i o

8 notiser och pressklipp Omreglering av apoteksmarknaden Apoteksmarknadsutredningen överlämnades den 8 januari 2008 till socialministern. Betänkandet innehåller förslag som gör det möjligt även för andra aktörer än Apoteket AB att bedriva detaljhandel med receptbelagda och receptfria läkemedel. I betänkandet lämnas också förslag om bland annat prissättning av läkemedel, distanshandel med läkemedel och hur vissa tjänster och funktioner som i dag utförs av Apoteket AB ska finnas tillgängliga även i framtiden. Hela utredningen finns för nedladdning på (Källa: Regeringen) Tamro vill ha en dialog om läkemedelsförsörjningen Genom Apoteksmarknadsutredningen öppnas möjligheten för andra aktörer än Apoteket AB att driva apotek. Men utredningen överlåter till politikerna att besluta om Apoteket AB ska tvingas sälja av apotek, anser Tamro. Dock klargör utredningen vad som krävs för att en fungerande konkurrens ska uppnås, nämligen lika villkor för såväl gamla som nya aktörer och att ingen aktör initialt tillåts ha en dominerande ställning. I utredningen finns en del oklarheter kring spelreglerna på den nya marknaden, både på kort och på lång sikt. Här krävs klarlägganden om förutsättningarna för en prispressande parallellimport genom integrerade apotekskedjor, prisbildningen för delar av det receptbelagda läkemedelssortimentet och ersättningsreglerna för apotekens recepthantering. Utan tydliga klargöranden i dessa avseenden finns risk för att nödvändiga etableringar för en fungerande konkurrens på apoteksmarknaden uteblir. År 2008 kommer att präglas av osäkerhet om en genomgripande förändring ska kunna ske från januari Då blir det viktigt att dagens välfungerande distributionssystem för läkemedel, enligt många det säkraste och mest kostnadseffektiva i Europa, inte på något sätt bringas i obalans. Tillsammans med myndigheterna önskar Tamro föra en dialog för att undvika att det uppstår problem i läkemedelsförsörjningssystemet orsakat av avregleringsdiskussionen och nya aktörers aktiviteter på marknaden. (Källa: Tamro) Reumatikerförbundet ger apoteksutredningen godkänt Förslagen i Apteksmarknadsutredningen gör att patientsäkerheten och tillgången till förskrivna läkemedel säkerställs även om apoteksmonopolet tas bort, anser Reumatikerförbundet. Reumatikerförbundets medlemmar är storkonsumenter av förskrivna läkemedel. Vi är därför väldigt beroende av att det finns pålitliga apotek med god säkerhet och bra utbud, säger förbundsordförande Anne Carlsson. Det har funnits farhågor om att en avmonopolisering skulle medföra en sämre kontroll och minskade krav på säkerhet. Jag tycker att utredningen tar fasta på dessa frågor och ställer relevanta och höga krav på dem som ska få sälja läkemedel i Sverige, säger Anne Carlsson. Förslaget om att ha en tvåårig utvärderingsprocess för omregleringen av apoteksmarknaden är dessutom utmärkt. Det gör att det finns möjlighet att snabbt korrigera de nya reglerna om de inte faller ut som tänkt, avslutar Anne Carlsson. (Källa: Reumatikerförbundet) Dyrare för skattebetalarna tycker Sveriges kommuner och landsting Dyrare för skattebetalarna och inga fördelar för patienterna. Så sammanfattar Sveriges kommuner och landsting sin syn på utredningen om apoteksmarknaden. Utredaren har utgått från att läkemedel är en vara som alla andra, när det i stället handlar om hälso- och sjukvårdsinsatser, säger Henrik Hammar, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges kommuner och landsting. Utredaren av apoteksmarknaden, Lars Reje, föreslår bland annat att det blir möjligt för läkemedelsgrossister att äga apotek. Dessa kedjor får rätten att förhandla fram rabatter från läkemedelsföretagen. Det innebär, precis som redan skett i Norge, att ett par tre grossistkedjor kommer att köpa upp alla Sveriges apotek, säger Henrik Hammar. Sveriges kommuner och landsting är ändå för en omreglering av Sveriges apoteksmarknad. Men utredningen ger varken den insyn eller det inflytande från samhället som man kan kräva när det gäller prissättning av de produkter som vi alla är med och finansierar, säger Henrik Hammar. Ny utgåva av Svensk Läkemedelsstandard (SLS) Den nya utgåvan för 2008 av Svensk läkemedelsstandard (SLS) är nu publicerad på Läkemedelsverkets webbplats. Från i år publiceras SLS bara elektroniskt. Därmed kommer den tryckta versionen av SLS att upphöra. SLS utarbetas av Svenska farmakopékommittén och Läkemedelsverket och innehåller standarder som gäller för läkemedel som används eller kommer att godkännas för användning i Sverige. Det är Svenska farmakopékommitténs och Läkemedelsverkets förhoppning att SLS i elektronisk form blir mer tillgänglig och användbar än den tidigare tryckta versionen. pharma industry nr 1 08

9 Kinchard Nytt Kinchard Nyhetsbrev Nr 1, 2008 Vårt nyhetsbrev ger dig som kund och samarbetspartners en inblick i vår värld och verksamhet. Om du önskar mer information om oss ber vi dig att besöka webbplats eller ringa på Du hittar oss på Hovslagargatan 5, 5 tr, Stockolm. Emma - från syrra till Key Account Manager Jag jobbade tidigare som sjuksköterska på en vårdcentral i Nödinge. Kände efter ett par års arbete där att det vore roligt att vidga vyerna och bredda mina kunskaper, att vässa mig själv för att bli mer professionell helt enkelt. Jag fick då nys om att Kinchard sökte Nurse Advisers. Under två års tid har jag, i egenskap av sköterska och konsult på Kinchard, arbetat som Nurse Adviser i nära samarbete med vården på uppdrag av ett läkemedelsbolag. Det har visat sig vara otroligt uppskattat bland både läkare och sköterskor! Vi avlastar vården och ökar kvaliteten och får bra feedback av såväl patienter och vårdpersonal. Skillnaden mot att bara vara sköterska har varit stor. Under min tid som Nurse Adviser blev jag förstås introducerad till Kinchards andra verksamhetsområden. Min vardag förvandlades efter hand. Jag lärde mig också mer om vårt utbud vad gäller produkter och tjänster. Efter mitt första konsultuppdrag fick jag blodad tand, att gå tillbaka till landstinget var inte längre ett alternativ. I våras satt jag med näsan i medicinsk facklitteratur. Med stöd från Kinchard gick jag upp som privatist och gjorde LIF-tentan i maj När mitt uppdrag som Nurse adviser tog slut i höstas provade jag mina vingar som produktspecialist. Nu arbetar jag som Key Account Manager - vilken resa! Är du nyfiken på Kinchard, på hur det är att jobba på företaget eller om du vill veta mer om våra produkter och tjänster, kontakta gärna någon av mina kollegor nedan. Vänliga hälsningar, Emma Kontakta Henning Ronold: telefon eller affärsområdeschef på Outsourcing, Inger Larsson telefon Fakta om Emma Namn: Emma Thorbjörnson Ålder: 35 år Civilstånd: Gift med Torbjörn, har två barn som heter Josefin och Johan Bor: I ett litet rött hus mitt i skogen nära Alafors, Göteborg Intressen: Mina barn, träffa vänner, löpträning och håller på att lära mig rida Vill också: Spela teater igen Egenskaper: Positiv, nyfiken, målinriktad Bakgrund: Mottagningssköterska, diabetessköterska, primärvårdsjour, LIF-utbildning Arbete: Key Account Manager Fotograf: Camilla Gewing-Stålhane Innovative solutions for the pharmaceutical industy

10 notiser och pressklipp Doxa får ny vd Styrelsen för Doxa AB har utsett Christer Wallin till ny vd. Christer Wallin har tidigare bland annat varit vd för de medicintekniska bolagen SciBase AB och Biolight International AB, då noterat på NGM Equity. Han har sedan 1986 också arbetat internationellt i managementpositioner för Mölnlycke Hospital Care, Pharmacia Hospital Care och Baxter Biotech. Han har bred erfarenhet av utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av läkemedel och medicintekniska produkter, både inom multinationella bolag och mindre utvecklingsbolag. Niklas Karlberg Novartis får ny vd Niklas Karlberg är ny vd för Novartis Sverige AB. Samtidigt genomför företaget en organisationsförändring. Niklas Karlberg tar över efter Dagmar Rosa-Björkeson som blivit vice president för affärsområdet lungsjukdomar på Novartis i USA. Niklas har arbetat på Novartis sedan 2004, senast som vd for Novartis i Slovenien och Regionchef för det forna Jugoslavien. Han har tidigare arbetat på olika befattningar inom Astra-Zeneca, Wyeth och Metcon Medicin både i Sverige och utomlands. Christer Wallin Danderyds sjukhus får ny vd Styrelsen vid Danderyds Sjukhus AB har utsett docent Peter Graf till ny vd vid sjukhuset. Peter Graf kommer närmast från en position som chef för barndivisionen vid Karolinska universitetssjukhuset. Peter Graf tillträdde sin nya tjänst den 1 februari Klas Gränsbo Ny medicinsk rådgivare på Novartis Klas Gränsbo är ny medicinsk rådgivare inom affärsområdet hjärta-kärl och metabolism (CVM) på Novartis, region Syd. Klas Gränsbo är specialist inom internmedicin och kardiologi och kommer närmast från Universitetssjukhuset MAS (UMAS) där han innehaft tjänsten som överläkare på internmedicinska kliniken, sektionen för akut internmedicin, med medicinskt ansvar bland annat för en avdelning inriktad mot hjärtsvikt. Ny vice president på PharmaNet Consulting Bengt Danielsson blir ny vice president på PharmaNet Consulting. Han kommer senast från Läkemedelsverket där han de senaste tre åren arbetat som vetenskaplig direktör inom farmakologi och toxikologi. Han har tidigare även arbetat på AstraZeneca som Global Director, Clinical Interface Support och Global Science Leader, Reproductive Toxicology. Peter Graf Ann-Charlotte Ekberg ny Produkt-gruppchef på Galderma Ann-Charlotte kommer att ansvara för den nordiska marknadsavdelningen samt sitta med i ledningsgruppen. Hon har arbetat på Galderma sedan Magdalena Fredriksson Färemo Ny projektledare på Ellermore Magdalena Fredriksson Färemo har börjat som projektledare på Ellermore. Magdalena kommer närmast från Unilever där hon under tio års tid arbetat med att leda och utveckla ledande internationella varumärken på svensk, nordisk och europeisk basis. Magdalena har en MBA från The University of Tampa, Florida USA. Magdalena kommer stärka vår kompetens på konsumentsidan. Hennes erfarenhet av att marknadsföra produkter med hälsoprofil passar våra framtidsvisioner perfekt, säger byråns VD Carola Ristoff. Ann-Charlotte Ekberg U M Digital Pharma köper Health Solutions U M Digital Pharma har köpt företaget Health Solutions AB. Health Solutions arbetar med patientstöd, i dag framför inom läkemedel. I sina program hjälper företaget patienterna att förändra sin livsstil och nå sina behandlingsmål med exempelvis en ny läkemedelsbehandling. Health Solutions är ett relativt ungt företag men har redan väckt stor uppmärksamhet med exempelvis programmet Livsstilsguiden som i dag är en integrerad del i erbjudandet kring läkemedlet Acomplia. (Källa: Health Solutions) 10 pharma industry nr 1 08

11 Word Doc.Namnlös 12 DM/TM Kungs gatan Göteborg Tel: Se ovan!! E-post:

12 notiser och pressklipp Kostnadsbesparing vid astmabehandling med Niox Mino Ee hälsoekonomisk studie av Niox Mino, en mätare av kväveoxid i utandningsluften, visar att rutinmässig mätning för patienter som använder inhalationssteroider ger en kostnadsbesparing på 30 euro per patient och år. Studien gjordes i Tyskland för att utvärdera effekten på de direkta kostnaderna för astmavård i Tyskland vid köp och användning av Niox Mino. För patienter med svårare astma ger användning av Niox Mino en kostnadsbesparing på 160 euro per patient och år. Kostnadsbesparingarna beror på att terapin kan optimeras med hjälp av resultatet från testerna. Detta leder till färre antal akutbesök och inläggningar på sjukhus och att en mindre mängd anti-inflammatoriska läkemedel behövs för att hålla patienten besvärsfri. (Källa: Aerocrine) Mycket snabbt godkännande av nytt hiv-läkemedel Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA har nu godkänt integrashämmaren Isentress, det första i en helt ny klass av hiv-läkemedel. De dominerande problemen i dag inom hiv-behandling är allvarliga biverkningar och resistens. Med det nya läkemedlet angrips hivviruset på ett helt nytt sätt, säger professor Anders Sönnerborg, på infektionskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset. Det kommer att bli ett viktigt tillskott i behandlingen av hivpatienter. (Källa: MSD) Ny drivgas i astmamedicin bättre för miljön Nu lanseras AstraZenecas astmamedicin Pulmicort spray med en miljövänligare freonfri drivgas. Astmamedicin i sprayform är särskilt lämplig för små barn som inte klarar av att använda inhalatorer som drivs av den egna inandningen, som exempelvis Turbuhaler. Pulmicort spray är godkänd för patienter från sex månaders ålder. AstraZeneca har utvecklat den freonfria sprayen i enlighet med internationella överenskommelser om att alla produkter som innehåller freon ska avvecklas av miljöskäl. Detta är ett också ett led i AstraZenecas mål att minska miljöpåverkan. Ansvaret för miljön och klimatfrågan står högt på företagets agenda och vi gör hela tiden nya satsningar inom miljöområdet, säger Astra- Zenecas miljöchef Peter Hellsberg. Samtidigt som vi ser till att våra läkemedel fungerar väl och är så säkra som möjligt för patienterna. (Källa:AstraZeneca) Tidig behandling med Copaxone bromsar utveckling av MS Resultaten visar att behandling med Copaxone (glatirameracetat) minskar risken att utveckla säkerställd MS (CDMS) med 44 procent jämfört med placebo och skjuter fram sjukdomsgenombrottet 722 dagar jämfört med 336 dagar hos de patienter som fick placebo. Precise-studien stärker ytterligare att Copaxone har en viktig plats i behandlingen av tidig MS, säger professor Jan Hillert, neurologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset och svensk huvudprövare. På samma sätt som med interferon beta är det nu rimligt att i utvalda fall erbjuda Copaxone som bromsmedicin redan efter ett första MS-skov. Effekten av Copaxone framstår som fullt jämförbart med effekten av interferon beta. (Källa:Sanofiaventis) Handfasta tips för framgång När kunden bestämmer 6 verktyg för överlevnad ( ISBN ) heter en nyutgiven bok i Libers Exec-serie. Författare är Per Hedlund, en välkänd person för Pharma Industrys läsare. Per är en ofta sedd skribent i tidningen och kursledare på Pharma Industrys utbildning i strategisk marknadsplanering. Libers Exec-serie består av en serie böcker som riktar sig till chefer. De är utformade i ett kompakt och koncentrerat format så att en chef snabbt ska kunna ta till sig nya tankar och idéer. När kunden bestämmer beskriver varför det inte går att göra affärer på samma sätt i dag som Per Hedlunds handfasta tips för bara några år sedan. En av förändringskrafterna är utvecklingen av it i allmänhet och internet i synnerhet. Resultatet blir att det i dag är kunden, konsumenten och i läkemedelsbranschen patienten som bestämmer i allt högre grad. De sex verktygen för överlevnad beskriver en logisk förändringsprocess: Det första verktyget ger läsaren flyghöjd och överblick. Först då går det att se och tolka vad som verkligen händer på marknaden, så att det går att prioritera och fatta rätt beslut. Verktyg två och tre används för att formera de egna medarbetarna så att de fungerar optimalt i den nya verkligheten. Verktyg fyra och fem används för att bygga upp en personlighet på det egna företaget en personlighet som kunderna vill lyssna till och ha en relation med. Verktyg sex, slutligen, visar hur resultatet kan mätas och utvärderas. Henrik Nilsson PeakSearch startar regionkontor i södra Sverige PeakSearch expanderar och startar ett regionkontor i Södra Sverige, Helsingborg, med fokus på värderekrytering inom Läkemedel, Medicinsk teknik och Biotech. PeakSearch kommer i och med det att kunna erbjuda rekryteringstjänster för företag i den expansiva Öresundsregionen. Ansvarig rekryteringskonsult blir Henrik Nilsson, som är officer med stor erfarenhet av ledarskap och rekrytering. Henrik har arbetat på AstraZeneca sedan 1999, de senaste åren som Nationell Försäljningschef. 12 pharma industry nr 1 08

13

14 14 pharma industry nr 1 08

15 Framgång är ingen slump! Mata din hjärna med dina mål Dröm stora drömmar! Bestäm dig! Skaffa dig vinnande vanor! Se över ditt nätverk! Fyll på din energi! Disciplin! Uthållighet! Se där sju strategier som leder till framgång. Ju fler av strategierna som blir dina, desto större framgång. Affärsutvecklaren Hans Wern har arbetat med att inspirera och utveckla människor i drygt 20 år. Här delger han PI:s läsare sina erfarenheter av framgångsrikt tänkande. Framgångsrika människor har framgångsrika strategier. Det intressanta är att man kan studera de här strategierna och skriva ner dem, ungefär som med ett recept. Följer man sedan detta recept når man framgång! Bocka av strategierna nedan. Hur många av dem gör du redan? När du läser artikeln kan det tyckas vara många saker att göra och hålla på med. Framgångsrika människor gör många saker, samtidigt. Just därför är de så framgångsrika. Strategi nr 1 Dröm stora drömmar! Framgångsrika människor drömmer stora drömmar. Framgångsrika människor drömmer om sådant andra tänker, men sedan släpper taget om. Allt skapas först i sinnet, i tanken, sedan i den verkliga världen. Våga drömma och våga ta fasta på drömmarna! De framgångsrika människorna skriver ner allt de tänkt göra antingen på så kallade mållappar eller i en personlig handlingsplan. Sedan matar de hjärnan med dessa mål flera gånger varje dag. De framgångsrika omvandlar sina mål till pådrivande bilder/foton. De sätter dem på kylskåpet. De sätter dem i taket i sovrummet för att se dem direkt när de vaknar. De har dem som skärmsläckare på datorn. De har dem i kalendern för daglig påminnelse. De formulerar utmaningar som så kallade Banbrytande mål mål som de verkligen måste anstränga sig ordentligt för att nå. De gör målen konkreta: Vad ska de göra? Hur ska de göra? När ska de vara färdiga? De berättar för sin omgivning om sina mål för att ständigt känna pressen. De ger sig själva belöningar när de nått delmål och slutmål. De firar sina framgångar för att känna att de gjort något enastående. Var konkret skapa mål som är resultatinriktade, konsekvensanalyserade och specifika. Att definiera det vi vill uppnå som något som vi redan har bakom oss ökar sannolikheten för att det ska hända. Detta på grund av att vi skapar ett minne av framtiden som påverkar oss i våra medvetna och omedvetna val. De tre viktigaste delarna att ta hänsyn till när man preciserar ett resultat är att det ska vara resultatinriktat, ha konsekvenser och vara specifikt. Resultatinriktat Vad vill du uppnå? (tillräckligt detaljerat) Är det din målsättning? Vad är det med detta resultat som är viktigt för dig? Är ditt önskade resultat överhuvudtaget möjligt? Konsekvenser Vilken inverkan har det på ditt liv när du uppnår det vad leder det till? Vad händer om du inte uppnår ditt resultat? Hur påverkar ditt resultat andra områden i ditt liv? Vad är priset? Är det värt besväret, pengarna och tiden? Specifikt När vill du nå ditt resultat? Hur vet du att du uppnått ditt resultat? Vad ser, hör och känner du då? Hur vet någon annan att du uppnått ditt resultat? pharma industry nr

16 ledarskap Strategi nr 2 Bestäm dig! Framgångsrika människor bestämmer sig för att göra saker. Framgångsrika människor skaffar sig en tydlig tanke och känsla i vilken riktning de vill utvecklas. Om du gör det du alltid har gjort får du det du alltid har fått. Framgångsrika människor säger därför aldrig Om jag bara. Men de måste vara beredd på att framgång kostar resurser, tid, ja, kanske rentav pengar. Ta därför reda på vad du är redo att betala för framgången. Skriv ner allt du skulle kunna vinna på att uppnå dina drömmar. Skriv ner allt du förlorat/förlorar på att inte uppnå dem. Bestäm dig! Vad är du helt säker på att uppnå inom det närmaste året? Utifrån den valda sanningen att allting skapas två gånger är mirakelfrågan ett enkelt och effektivt verktyg att precisera vad man vill. Ta utgångspunkt i något som du vill uppnå och ägna fem minuter till att svara på följande frågor. Antag att det i natt medan du sover inträffar ett mirakel! Miraklet består i att när du vaknar i morgon har du redan nått ditt resultat och alla dina förhoppningar och förväntningar har infriats! Vad är det första du märker när du vaknar? Vad är det första din familj märker? Vad är det första dina arbetskamrater märker? Vad är det första dina kunder märker? Vad gör du annorlunda? Beskriv detta så sinnesbaserat som möjligt: Vad ser du? Vad hör du? Vad känner du? Allt skapas två gånger först i fantasin och sedan i verkligheten. Att definiera det vi vill uppnå som något som vi redan har bakom oss ökar sannolikheten för att det ska hända. Strategi nr 3 Skaffa dig vinnande vanor! Framgångsrika människor ser till att ha vanor som stödjer deras framgångar. De gör varje dag saker som för dem närmare målen. De vet att om man ska nå framgång så har det ett pris. Och dessutom: Man måste betala det priset helt och fullt innan man uppnår det man önskar, och dessutom måste man betala i förväg! Vill du bli framgångsrik hänge dig åt livslångt lärande! Att skaffa sig vinnande vanor är enkelt, lätt och roligt. Och de ger grunden till ett framgångsrikt agerande. Gå gärna över dina gränser. Utmana dig själv. För ett tag sedan gjorde jag detta genom att åka Lisebergs nya åkattraktion Uppswinget utan att hålla mig i något! Likadant gjorde jag vid premiären av Kanonen och Balder. En annan vinnande vana kan exempelvis vara att du alltid har med dig penna och papper för att kunna anteckna tankar och idéer när de uppkommer. Skriv ner dem direkt, då finns de kvar. Några exempel på vinnande vanor: Se till att sova gott varje natt. Skapa ny upplyftande energi varje dag. Hitta njutningar att må bra av. Den som frågar får svar. Ställ många frågor om det du inte vet. Gör en lista med 20 saker du vill uppnå inom det närmaste året. Vad kan du göra varje dag som för dig närmare ditt mål? Vilket har du som dagens fokus? Vilket har du som veckans fokus? Sätt dig alltid bredvid någon du aldrig sett förut. Utbyt tankar och idéer och byt gärna visitkort. Skaffa dig fem nya visitkort i veckan. Lär dig nya saker varje dag. Läs en bok. Lyssna på en bok. Lyssna på något nytt i ipoden eller mp3-spelaren. Jobba med kontaktformeln 5 poäng/dag 20 poäng/vecka 80 poäng/månad där 1 poäng kan vara ett mejl, ett brev eller ett telefonsamtal Reflektera minst fyra gånger per dag! En annan enkel och vinnande vana är att regelbundet reflektera över vad som hänt och händer. Gör ett bokslut över dagen, veckan, månaden och året: Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Vad behöver ändras? Vad behöver utvecklas? Gör följande reflektioner åtminstone fyra gånger per dag. 1. På morgonen när du vaknar Detta ska bli den bästa dagen hittills! 2. Vid lunch innan du ska äta Vilka positiva saker har hänt på förmiddagen? 3. På eftermiddagen innan du lämnar arbetet Vad har varit bäst med dagen hittills? 4. Just innan sängdags Vad är det absolut bästa som hänt i dag? (Vad tror du händer med din sömn då?) Skriv in dina tankar i en speciell reflektionsbok. Låt den följa dig varje dag. Ta fram den ofta och gör omigen en reflektion över det du skrivit om dagen, 16 pharma industry nr 1 08

17 veckan, månaden och året. Och njut av vad du åstadkommit igen och igen! Strategi nr 4 Se över ditt nätverk! Framgångsrika människor omger sig med andra framgångsrika människor. De umgås med folk som på något område är mer framgångsrika än de själva. Skaffa dig därför ett nätverk som stödjer och sporrar dig. Som får dig att bli bättre än du är i dag. Ta bort dem som alltid säger: Vem tror du att du är?, Det går aldrig, Du är för ung/gammal. Ställ dig själv frågan: Vem sänker min standard? Vem tar energi från mig? Undvik dem. Vem höjer min standard? Vem ger mig inspiration? Vem sporrar mig? Umgås ännu mer med dem. Vem skulle jag vilja umgås mer med? Vem skulle jag vilja träffa? Leta upp dessa och lär av dem. Skriv ner namnet på två eller tre personer och kontakta dem. Strategi nr 5 Fyll på din energi! Framgångsrika människor verkar outtröttliga. Var får de sin energi från? De gör det de tycker mest om. De brinner för det de gör. De tar hand om sig själva. De tränar. De äter bra. De vilar. Hur fyller du på din energi? Vilka motionsvanor har du som hjälper dig att fylla på din energi? Vilka matvanor har du som hjälper dig fylla på din energi? Hur vilar du för att fylla på din energi? Ge dig själv energitid. 1. Fundera över vad som ger dig energi i livet. Skriv ned vad det är. Stort som smått. 2. Fundera sedan över vad som tar energi från dig. Skriv även ned detta. Stort som smått. Ställ dig därefter själv frågan: Vad kan jag göra för att få mer av nummer 1? Vad kan jag göra för att få mindre av nummer 2? Planera in minst en av de nedskrivna aktiviteterna under 1, som varar minst 30 minuter. Nästa vecka en ny sak. Fortsätt så i minst fem veckor. Ge dig själv energitid! Och du kommer att märka att du får ork och energi över till att göra andra saker. Givetvis kan du öka på med fler saker 30 minuter är minimum. På sikt kan du ge dig 30 minuter om dagen! pharma industry nr

18 ledarskap Exempel: ta en härlig promenad, läs en god bok, lägg dig i badet, träna spinning, ring din favoritkompis och tala gamla minnen, lek med dina barn, gå på bio, skriv en dikt, måla, sätt dig på ett café och titta på människor. Strategi nr 6 Disciplin! Disciplin ger framgång! Många verksamheter går faktiskt inte för fullt. Och vid en analys visar det sig mycket ofta bero på avsaknad av disciplin. Att man inte gör det som sagts. Att man inte håller sig till de regler som satts upp. Att man inte använder systemen som är gjorda för verksamheten. Exempel: Det slarvas med inmatning av fakta i ett kundstödssystem. Då kan inte den fulla potentialen i kundstödssystemet utnyttjas. Eller man slarvar med att använda verksamhetens hela admin-system. Då kommer inte beslutsunderlagen att vara fullödiga. Eller när inskickade idéer och fakta saknas i det interna informationsflödet. Då får medarbetarna inte reda på all väsentlig information. Några idéer på disciplin: Lovar du något, skriv ner för att komma ihåg. Gör enkla kom ihåg-listor (om du har lätt för att glömma). Skaffa dig olika system/strukturer för allt. Kolla ofta din att-göra-lista och bocka av. Be omgivningen om hjälp/coachning. Lägg dig till med vinnande vanor. Lär dig hur andra disciplinerade människor gör. Skaffa dig en Disciplinbok. Hur är disciplinen hos dig? Vilka sätt/ system har du för att ha en hög disciplin? Vad kan du göra för att förbättra din disciplin? Strategi nr 7 Uthållighet! Framgångsrika människor vägrar att ens tänka tanken att de ska misslyckas. De studsar upp om de faller, i stället för att brytas sönder. Framgångsrika människor är obotliga optimister, som tror att det finns en lösning på varje problem som kan dyka upp. Det är sällan saker fungerar första gången. Hur många gånger försöker de flesta människor? En eller ingen gång. Hur många gånger försöker en framgångsrik person? Tills det fungerar. Ställ dig frågan Vad är bra med det här? när saker och ting inte går som förväntat. Se varje misslyckande som en väg till framgång. Vad lärde du dig på ditt senaste misslyckande? Hur ska du fira när du lyckats nå ditt mål? Framgångsrika människor har alltid en personlig handlingsplan där allt finns nedskrivet. Den ena handlingsplanen är inte den andra lik. Varje individ har sina personliga fokusområden i sin plan. Varje individ arbetar olika med sina fokusområden. Varje individ når olika resultat med sina fokusområden. Men de som har en personlig handlingsplan når oanade höjder med sig själv. Jobba så här med din handlingsplan: Skriv in allt du tänkt och vill göra i en bok, i en pärm eller i en mapp. Titta i den varje dag. Förändra när det behövs, eftersom planer är till för att ändras. Vilka styrkor behöver du utveckla? Vilka svagheter behöver du arbeta med? Vad ska du fortsätta med? Vad ska du sluta med? Vad vill du med din framtid? Tre faktorer spelar en stor roll för att det ska ske saker. Att du har en sanslös disciplin med att verkligen göra det du bestämt hela tiden. Att du har ständigt pågående fokus varje dag, varje vecka, varje månad, varje år. Men det viktigaste är att du verkligen bestämmer dig för att göra dina uppgifter. Jobba med handlingsplanen varje dag! Ofta brukar ett beslut resultera i flera andra nya beslut. Berätta gärna för din omgivning vad du planerat då blir det svårare för dig att smita. Lycka till med din fantastiskt framgångsrika framtid! Hans Wern affärsutvecklare, coach & inspiratör Författaren Verksam som affärsutvecklare och drivkraftskonsult inom så skilda branscher som försäkring och tillverkningsindustri. Han har arbetat med att inspirera och utveckla människor i drygt 20 år och har samlat på sig många goda idéer och exempel på framgångsrikt tänkande. 18 pharma industry nr 1 08

19

20 ledarskap Utveckla den interna I det moderna kommunikationssamhället möts vi av tusentals budskap varje dag. Den interna kommunikationen är lika viktig som den externa och behöver planeras och få ökade resurser, både i tid och pengar. En enkel början för att utveckla sin interna kommunikation är att göra kommunikationsplaner för större aktiviteter, skriver Caroline Murray Carlsson, vd och kommunikationsrådgivare, Karakai Kommunikation. Har du svårt att nå fram till dina kollegor? Blir du förvånad över när någon inte har läst just ditt mejl? De flesta företagsledare jag träffar klagar över att det är svårt att nå fram till personalen med viktiga budskap. De flesta undersökningar i företag visar att personalen upplever brister i internkommunikationen. Vad beror det då på när den interna kommunikationen inte fungerar som den ska? Givetvis är det många saker. Det beror bland annat på kulturen i företaget, och självklart på hur de enskilda personerna kommunicerar. Det beror också på det vi brukar kalla för kommunikationssamhället. Vi lever i en tid då vi möts av tusentals budskap varje dag. Tekniken gör det enkelt för oss att producera och sprida information. Med ett enda mejl når vi lätt massor av människor. Det är också enkelt att ta emot information. Mejl, telefon och internet står hela tiden till vårt förfogande. Men det svåra är att sortera, att skilja stort från smått och att få överblick. Jag analyserade en gång det interna informationsflödet i en större facklig organisation. De lokala fackliga ombuden hade en roll som fackliga informatörer, men ledningen upplevde att de inte vidareförmedlade viktiga budskap till medlemmarna på golvet. De upplevde själva att de informerade om allt, så vad var då problemet? En del av förklaringen fanns i ombudens mejlboxar. 20 pharma industry nr 1 08

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

R M I Rätt Mental Inställning

R M I Rätt Mental Inställning R M I Rätt Mental Inställning För att coacha, hjälpa personer inom näringslivet, finns det en uppsjö av konsulter, som mer eller mindre effektivt sätter sin prägel på utvecklingen. En av de mer framgångsrika

Läs mer

Kritiska frågor vid internkommunikation Utgångspunkter och möjligheter Föreläsning GU:s informatörsnätverk Lena Anderson JMG 24 april 2008

Kritiska frågor vid internkommunikation Utgångspunkter och möjligheter Föreläsning GU:s informatörsnätverk Lena Anderson JMG 24 april 2008 Institutionen för journalistik och masskommunikation Medie- och kommunikationsvetenskap MKV Göteborgs universitet Lena Anderson 2008-04-24 Kritiska frågor vid internkommunikation Utgångspunkter och möjligheter

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25

Innehåll. Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8. Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Innehåll Förord 5 Kreativitet en introduktion 7 Varför vara kreativ på jobbet? 8 Öka kreativiteten hur gör man det? 10 Människor 11 Miljö 19 Metod 25 Kreativa möten 27 Idédiamanten en strukturerad metod

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

ORGANISATION och KOMMUNIKATION

ORGANISATION och KOMMUNIKATION ORGANISATION och KOMMUNIKATION Mats Heide Institutionen för kommunikationsstudier Lunds universitet Mats.Heide@iks.lu.se 1 Vad ska vi diskutera?! Kommunikationsbegreppet! Perspektiv på kommunikation! Relationen

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management

6. Att få mer gjort under en dag - Time Management 6. Att få mer gjort under en dag - Time Management Tiden är en unik och icke förnybar resurs. Den tid som gått får du inte igen. Du kommer inte att få mer tid, du har ett visst antal timmar till ett visst

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga

Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Förändringsstrategi anpassad till just din organisations förutsättningar och förmåga Att bedriva effektiv framgångsrik förändring har varit i fokus under lång tid. Förändringstrycket är idag högre än någonsin

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om framtiden Hej! Förra veckan ägnade vi åt dina tillgångar och nu är vi framme vid sista kursdelen som

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Ett namn på sina problem Omgivningen Förståelse för sig själv Möjlighet att få rätt stöd Tänka funktionshinder istället för lat, slarvig, en ökad tro

Ett namn på sina problem Omgivningen Förståelse för sig själv Möjlighet att få rätt stöd Tänka funktionshinder istället för lat, slarvig, en ökad tro Hade du känt mig hade du inte dömt mig Hade jag hjälpt dig hade du aldrig glömt mig Hade du ta t dig tid hade du kanske fattat Hade jag vågat hade vi kanske snackat Hade vi bara haft mer tid Hade jag kanske

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000 Nya! Perspektiv #194 november årgång 23 på hållbar verksamhetsutveckling utblick Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? företaget Medarbetarnas kreativitet sattes på prov hos HSB Göteborg

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna

Boomerang 360 ID: Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen Sollentuna Boomerang 360 ID: 1972 Totalt har 6 av 9 slutfört analysen (67 %) Analysdatum: 2008-11-05 Utskriftsdatum: 2017-01-24 Ensize International AB (dev) Henrik Wigh Sofielundsvägen 4 191 47 Sollentuna +46-8-791

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008

Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008 PM 2008: RI (Dnr 001-94/2008) Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Som

Läs mer

Spridning av säkrare praxis

Spridning av säkrare praxis Spridning av säkrare praxis Arbetsmaterial VEM? VARFÖR? VAD? NÄR? HUR? Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 20 Tel: 08-452 70 00 Fax: 08-452 70 50 E-post: info@skl.se

Läs mer

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap?

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? 2015 VD Barometern 2015 - Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? Resultatet av VD Barometern påminner i vissa delar om förra årets. Tidsbrist är fortfarande ett problem, hållbarheten kommer lågt ner på

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter.

Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. www.byggledarskap.se Konflikthantering 1(5) Konflikthantering Vad är en konflikt? Ordet konflikt kommer från conflictus och kan översättas till sammanstötning, motsättning, en kamp mellan krafter. Andra

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G.

SMÅ IDÉER STORA RESULTAT. En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. SMÅ IDÉER STORA RESULTAT LOUISE ÖSTBERG. DEAN M. SCHROEDER. ALLAN G. ROBINSON En bok om kreativitet, motivation och konkurrenskraft 1 2010 SIS Förlag AB SIS HB 345 Små idéer stora resultat En bok om kreativitet,

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation.

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Välfärdskonferens Vänersborg augusti 2014 Pedagog: Elisabeth Ericson, Lindfors & Co 070-797 87 20 elisabeth@lindforsco.se Kulturkapital Alla företag,

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas

BUMERANG 360 ID: visar om din uppfattning stämmer med kollegornas BUMERANG 360 visar om din uppfattning stämmer med kollegornas ID: 65572 Totalt har 6 av 6 slutfört analysen (100 %) Analysdatum: 2013-02-26 Utskriftsdatum: 2013-03-22 Ensize International AB Martin Jansson

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie PI 15 Design klinisk studie Sidan 1 av 5 Pharma Industry 1/2015 Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie Design av kliniska studier är en tvärvetenskaplig disciplin där det behövs

Läs mer