Bruksanvisning Hässjaberg 10 (tidigare beteckning: Hässjaberg 8:1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Hässjaberg 10 (tidigare beteckning: Hässjaberg 8:1)"

Transkript

1 Bruksanvisning Hässjaberg 10 (tidigare beteckning: Hässjaberg 8:1) Kolla alltid 1-3! Var och en fyller på och reviderar bruksanvisningen efterhand som det visar sig önskvärt Senast rev När man kommer eller åker Åtgärder 1-2 ggr/år Nyheter, aktuella notiser Vatten Avlopp Sopor, glas, kompost El Värme, ved, eld, sotning Tele, TV Affärer, bensin, post m.m Grannar Service (rör, el, snöröjning etc.) Ekonomi (räkningar, gästavgifter m.m.) Instruktioner för apparater, ritningar m.m Nöjen Flik

2 1. När man kommer eller åker När man åker 1. Stäng: a) Spjäll till öppen spis och kakelugn b) Elspisen c) El-element (de flesta stängs av genom att ställa reglaget i mittenläge 0"). Obs vintertid: Vissa element på, se Vintertid punkt e) nedan. d) Alla lampor Man bör dessutom helst stänga av all ström genom att slå av båda huvudströmbrytarna vid propparna i verktygsskåpet (element respektive övrigt). Försumma ändå inte att stänga av alla element enligt c), eftersom det inte är bra om element går igång när nya besökare kommer och slår på strömmen igen, de är i så fall inte medvetna om vilka element de satt i gång (kan medföra slöseri med el eller i värsta fall brandrisk om något element är övertäckt). 2. Vintertid (ca 1/10-30/4): a) Tappa ur vattnet. Se Vatten b) Frostskydda avloppen genom att: alt 1: Slå ganska mycket T-röd i varje avlopp alt 2: Slå litet glykol i varje avlopp. OBS använd helst propylenglykol som inte är giftig. Etylenglykol är MYCKET giftigt, farligt för små barn och hundar. Se i så fall att inget spills på golv, och att galler läggs på golvbrunnarna i badrummen. c) Lämna en snöskovel på trappen d) Ring om extra sophämtning om det behövs, se Sopor, glas, kompost e) Lämna lite värme på i köket (båda elementen ca +5 C) och nedre badrummet.(ca +8 C). Se till att det inte finns textilier m.m. intill dessa elenment. f) Skruva till ventilen i skafferiet. 3. Ta med sopor. Töm kompost. Töm aska ur spis, kakelugn och öppen spis.. 4. Plocka in redskap o.dyl. 5. Lås laggård och lillstuga. Nycklarna läggs på spiskåpan i köket (Vänster laggårdsdörr låses inifrån eftersom nyckeln är förkommen) 6. Bär in ved. 7. Städa. Om möjligt tvätta lakan o.dyl. 8. Stäng av och töm kyl (och frys, i laggårn om den använts) och lämna kylskåpsdörren litet på glänt - annars växer det mögel i kylskåpet!! 9. Kom ihåg ev. telefonavgift och gästavgift 10. Lås stora huset. Lägg nyckeln på vanliga stället. 1. När man kommer eller åker sid 1

3 När man kommer 1. Sätt på strömmen med strömbrytaren vid stora propptavlan i verktygsskåpet i nedre hallen. 2. Sätt vid behov på elvärme. Slå på huvudströmbrytaren för propparna till elementen (också denna brytare finns i verktygsskåpet i nedre hallen). Gå sedan runt och kontrollera alla element, att de inte är övertäckta, och slå på önskade element med strömbrytaren på respektive element på de element man vill använda. Vintertid måste man minst ha elementen i båda badrummen, nedre hallen och köket på för att motverka risk för vattenfrysning. 3. Fyll på vattnet om det är urtappat. Se Vatten. 1. När man kommer eller åker sid 2

4 2. Åtgärder 1-2 ggr/år Pumpa upp lufttryck i hydropressen. Se under Vatten flik 4. Tömma slamavskiljaren för avloppet. Görs 1 gång per år utan att vi ska behöva beställa det av Ljusdals kommun Men frågan är om det verkligen sker. Se vidare under Avlopp flik 5 Sotning. Vartannat år? Se Värme, ved, eld, sotning flik 8 2. Åtgärder 1-2 ggr/år

5 3. Nyheter, aktuella notiser 3. Nyheter, aktuella notiser

6 3. Nyheter, aktuella notiser

7 4. Vatten Översikt över VAsystemet Kranar m.m. i VAsystemet Ledningar och kranar (skisser) sid 2 sid 3 sid 4 Avtappning sid 5 Fyllning sid 6 Om vatten inte kommer sid 7 4. Vatten sid 1

8 Översikt över VA-systemet A: Djupborrad brunn (anlagd 2001) C: Urtappningsventil D: Där vattnet går in i huset F: Avlopp För nostalgikern Så här såg det ut förr, innan vi borrade brunn (det mesta finns kvar, utom att källvattnett inte är anslutet till huset längre) A: Källa B: Uppståndare, på granngården (Sven Eriksson) C: Urtappningsventil, kran på gårdsplan D: Där vattnet går in i huset E: Gammal ledning till laggårn. Numera (sedan juni 97) kapad. En träplugg slogs in i det kapade röret vid uppståndaren (B),. Håller X år?? F: Avloppsanläggning: 3-kammarbrunn (= slamavskiljare) + infiltration B-D var säkert frostfritt. Övrigt osäkert. Har frusit snöfattiga vintrar mellan A och B Vattnet kom in i huset med självtryck. Pump och hydropress höjde trycket så man kunde duscha m.m. Gamla vattensystemet 4. Vatten sid 2 Översikt över VA-systemet

9 Kranar m.m. i VA-systemet (se också skisser ledningar och kranar nästa blad) Beteckn Beskrivning A B Djupborrad brunn. Med pump nedsänkt i borrhålet. Uppståndare (tappkran) på granngården för vatten från källan (används inte längre) C Urtappningsventil, manövreras med skiftnyckel: 1) Maximalt moturs = Vatten in till hus 2) Maximalt medurs = Vatten avstängt, vatten på hussidan töms i stenkista Låt aldrig stå i mellanläge! D Där vattnet går in i huset (lucka runt hörnet i grunden kan öppnas) E Gammal ledning till laggårn, kapad sedan juni -97 F G H I J Avloppsbrunn (slamavskiljare, 3-kammarbrunn), därifrån till infiltration i mark Avtappningskran under golv, varmvatten Avtappningskran under golv, kallvatten Avstängningskran under golv, ingående vatten. 1) inskruvad (medurs)= av, 2) utskruvad (moturs) = på. Avtappningskran under golv, ingående vatten K, L Avtappningskranar på hydropress (K) och vid styrenhet för pump (L, stor röd kran) M, N Avtappningskranar på kallvattenledningar O P Q R S T U W X Y Z Å Ä Ö á Avtappningskran på varmvattenledning Avtappningsventil på varmvattenberedare. Anslut avtappningsslang och öppna kranen på ventilen Avstängningskran för vatten till VV-beredare. Många varv medurs = Av Avtappningsventil (för snabbkoppling på slang) på kallvattenledning. Skyddslock av plast Avstängningskran för allt vatten efter pump och hydropress Stor grön kran. Tvärs ledningen = Av Säkerhetsventil på varmvattensystem. Funktionstest: Vrid svarta knoppen, vatten kommer = OK Strömbrytare till gamla pumpen (ska stå på 0). Bör vid tillfälle avlägsnas permanent. Termostatvred VV-beredare. OBS används EJ för att reglera varmvattentemperatur i kranarna. Se Å! Normaltemperatur som W bör vara inställd på är cirka 75 grader Strömbrytare VV-beredare 1) 3 kw, 2) 6 kw, 3) = avstängd. Normalläge: 3 kw Luftventil hydropress (under svart skyddslock av gummi), för kontroll och uppumpning av tryck. Dimension: som på bildäck. Se vidare Lufttryck i hydropress. Vattentrycksvisare, 2 stycken. OK om trycket är ca 3-4 när pumpen slår av och ca 1 när den slår på. (Man hör inte pumpen, som ju sitter nere i brunnen, men kan iaktta hur mätarna rör sig) Blandningsventil. Blandar in kallvatten i varmvattnet. Ska inte kunna blanda in mindre än att utgående vatten blir högst 65 grader, och inte mer än att det blir lägst 38 grader. Vridning medurs = svalare vatten, vridning moturs = hetare vatten. Anslutning avsedd för diskmaskin under diskbänken i köket (syns ej på skissen nästa sida) Styrenhet för pumpen nere i brunnen. Har ett svart vred på vänster sida, ska stå på Auto Strömbrytare för pumpen nere i brunnen. Är placerad i verktygsskåpet i hallen (syns ej på skissen nästa sida). Sätts på med svarta knappen t.h., stängs av med röda knappen t.v. OBS några kranar kan vara ersatta med pluggar/lock, andra kan ha tappat sitt vred. Vid avtappning får man då skruva bort plugg/lock eller hela kranen. 4. Vatten sid 4 Kranar m.m. i VA-systemet

10 Ledningar och kranar (skisser) Hydropress Luckan ute, sedd utifrån, när lucka och lös isolering tagits bort 4. Vatten sid 4 Kranar m.m. i VA-systemet

11 Avtappning av vattensystemet (X) = se Kranar m.m. i VA-systemet och Ledningar och kranar 1 Stäng av strömmen till pump (á) 1 2 Stäng av strömmen till varmvattenberedaren (X). OBS lossa för säkerhets skull också alla tre propparna (nr 5) till VV-beredaren! Vredet X är lite glappt och opålitligt (2002/2003) 3 Öppna alla vanliga tappkranar (diskbänk, tvättställen, duscharna) i läge både varmt och kallt 4 Vrid urtappningsventilen (C) på gårdsplanen med hjälp av en skiftnyckel maximalt medurs. Ingående vatten stängs då av, och vattnet på hussidan kommer att tömmas ut i stenkistan. Om (C) inte skulle fungera får man i stället stänga av ingående vatten med (I) (men detta innebär frysningsrisk) 5 Spola toaletterna 2 6 Öppna avtappningskranarna K, L, M, N, O och Ä. Om kran är trasig, vilket händer, får man i stället skruva bort hela kranen. Om det i stället för en avtappningskran finns en plugg eller ett lock får man i stället skruva loss detta. Lägg eventuella bortskruvade kranar och pluggar/lock nära där de ska sitta, för att underlätta vid påfyllning då de ska skruvas dit igen 7 Töm ut kvarvarande vatten i VV-beredaren genom att ansluta en slang på avtappningsventilen (P) och öppna kranen som sitter på denna. Tömningen tar kanske en timma. 8 Öppna avtappningskranarna (G, H, J) Ev. är det inte alldeles nödvändigt att öppna J, som bör ha tappats via C 3 9 Tappa ur vatten ur tvättmaskin. Innanför nedre frontluckan finns slang med propp. Lossa hela filtret där slangen sitter, så töms det bättre. Luta sedan maskinen framåt för att tömma ännu bättre. Töm även påfyllnings- och avtappningsslangarna på baksidan genom att lägga dem på golvet en kort stund. 10 Blås gärna i vanliga tappkranar och duschar för att få ut allt vatten. Håll upp duscharna först så att vattnet rinner ur duschslangarna. 11 Klart! Låt alla kranar och ventiler som öppnats vara öppna. 1 á finns ej illustrerad. Sitter i verktygsskåpet i hallen. 2 3 Ä finns ej illustrerad. Sitter under diskbänken i köket. Avsedd för diskmaskinanslutning. Det har inträffat att tvättmaskinens magnetventil frusit sönder. Kostar över 300:- att köpa ny. 4. Vatten sid 5 Avtappning

12 Fyllning av vattensystemet (X) = se Kranar m.m. i VA-systemet och Ledningar och kranar 1 Stäng alla avtappningskranar (G, H, J, K, L, M, N, O och Ä) Ibland kan ventiler vara trasiga eller saknas. Då har i stället hela ventilen tagits bort eller så har en plugg/ett lock tagits bort. Dessa sätts då tillbaks. De ligger förhoppningsvis intill det ställe där de ska monteras. 2 Ta bort ev. slang från VV-beredarens avtappningsventil (P) och stäng kranen som sitter på denna. 3 Låt alla vanliga tappkranar (diskbänk, tvättställen, duscharna) stå öppna i läge både varmt och kallt. 4 Förbind brunnen med husets vattensystem genom att öppna (C) på gårdsplanen maximalt moturs (ta inte i hårt, men se till att den vridits så långt det går. Om man inte öppnat maximalt läcker vatten ut vid brunnen, vilket syns på tryckmätaren Z som då pendlar mellan 2 och 4) Om (C) undantagsvis inte använts vid avtappningen får man i stället öppna kran (I) 5 Slå på strömmen till pumpen med (á i verktygsskåpet i hallen) Kommer inget vatten, se Om vattnet inte kommer. 6 Stäng alla vanliga tappkranar efter en kort stund (nu bör den mesta luften ur systemet ha försvunnit) 7 När trycket efter en kort tid stigit till ca 4 (se mätare Z, 2 st som visar samma) bör 4 hela systemet vara vattenfyllt. Men luft finns instängd, särskilt i vamvattenberedaren, öppna därför kortvarigt då och då på alla vanliga tappkranar i läge både varmt och kallt tills det inte längre kommer luft. 8 Sätt på VV-beredaren 6 kw, (X, samt skruva i de tre propparna 5), när allt verkar normalt. Det dröjer sedan flera timmar innan vattnet blir varmt. Ställ in på ca 75 grader med W om det inte redan är inställt på det. F.n. ( ) verkar läge 3 kw inte fungera. 9 Konrollera ev. droppläckage från alla ventiler/kranar/lock/pluggar. Läcker det någonstans, stäng pumpen med á och stäng också eventuellt av med (I) eller (S) och åtgärda. (R), snabbkoppling för slang, används ej, men kan läcka om det kommit in skräp. Åtgärdas genom att man pillar på den tills den håller tätt. 10 (vinter) Om kylan är sträng utomhus, låt gärna varm+kallvatten rinna i köket nattetid (så liten stråle som möjligt), annars finns risk för frysning dels där vattnet går in i huset, dels under hallgolv mellan badrum och kök. Skotta upp ordentligt med snö runt huset vid badrum, entréhall och kök. punkt 1 4 Om trycket inte når 4 läcker vatten ut någonstans. Kolla pkt 4 eller alla andra tappkranar enligt 4. Vatten sid 6 Fyllning av systemet

13 Om vattnet inte kommer Frysning. Troligast på ingående vid kran (I), eller på ledningar till kök vid kranar (G, H). Tina försiktigt med värmefläkt el.dyl. OBS brandrisk om varmluftpistol används oförsiktigt. Frysning mellan brunn (A) och huset. Inte troligt! (möjligen vid extrem barmarksvinter??) Vattenbrist. Inte troligt! Fel på pumpen, eller att dess propp gått. Kolla alla proppar, också huvudsäkringarna i proppskåpet ute på knuten mot vedboden. Kontrollera att pumpen är påslagen (á ). (Även om man slagit på pumpen kan den slå av sig då och då). Kranfel. Undersök (C), (S) och (I). Om inget hjälper, brukar man kunna få hämta vatten hos grannen Sven Eriksson. 4. Vatten sid 7 Om vattnet inte kommer

14 5. Avlopp Avloppsledning går till trekammarbrunn (slamavskiljare) intill syrénbersån. Därifrån till infiltration i mark (stenkista). Ventilationsröret som står längre ner i backen nedanför lillstugan har inte med avloppet att göra, det är ventilering av lillstugans källardränering. Trekammarbrunnen ska tömmas en gång per år. Görs på hösten av Ljusdals kommun och ska inte behöva beställas. Om det klickar, ring Ljusdals kommun ( ) Trekammarbrunnen tömd: 1991 (? ) hösten 2001 hösten Avlopp

15 6. Sopor, glas, kompost Vanliga sopor Vi har sommarhämtning. Säckställ i Lomsjöhed. Ett av de två ställen bakom gula brevlådan strax söder om f.d. affären på motsatt sida vägen. Vårt ställ ska vara det vänstra med abbonentnummer Tömmes onsdagar jämna veckor 15 maj - 15 september. Om extra tömning behövs, t.ex. vintertid ring Ljusdals kommun , uppge postlåda Los 770 och fastighet Hässjaberg 8:1. Kompost Extensivt kompostbruk förekommer på gården. Släng förmultningsbart köksavfall, gräs, löv etc. på högen omedelbart nedanför laggårns nedre gavel. Gräv gärna om litet och täck med gräs el. dylikt. Återvinningsmaterial lämnas i behållare vid ICA i Los: Icke- returglas Papper och kartong Mjuk plast Hård plast Metall (konservburkar o.dyl.) Brännbart Papper o dyl. kan i måttliga mängder eldas i spis/öppen spis. 6. Sopor, glas, kompost

16 7.E l Elen levereras av Fortum , felanmälan (Tidigare: Hälsingekraft AB tel , felanmälan ) Vårt abbonentnummer : Huvudsäkringar och strömbrytare sitter i skåp ute på husknuten. Säkring 25 A (?) Ritning över el-systemet ska finnas i nedersta kökslådan. Säkringsskåp (proppar) / elcentral finns i verktygskåp i hallen. Propparna är uppdelade på två grupper med varsin strömbrytare. En grupp avser värmeelement, en grupp allt övrigt. Intill säkringsskåpen i verktygskåp i hallen finns även en jordfelsbrytare som 5 ska bryta all ström vid minsta läckageström. Jordfelsbrytaren återställs genom att fälla mörkblåa knappen uppåt. Trycker man på ljusblåa knappen testar man jordfelsbrytaren som då ska lösas ut. Elinstallationerna gjorda av Elbyrån i Färila, tel Intill jordfelsbrytaren i verktygsskåp i hallen finns även strömbrytaren för pumpen i djupborrade brunnen (märkt med beteckning á). Undercentral med proppar finns i lillstugan. Men elen i lillstugan kan f.n. inte användas p.g.a. något fel som gör att jordfelsbrytaren löser ut så snart något ansluts i lillstugan. Feb - 98 var det något elfel även i laggårn, varför proppen till laggårn togs bort i proppskåpet i verktygsskåpet. Juni 1999 fungerade det normalt när proppen skruvades i på prov. Orsak okänd. Ventilavledare (= överslagsskydd mot åska) finns på ingående el, telefonledning och TV-antenn. Åskledare från TV-antenn till jord. verksamma 5 Jordfelsbrytaren kan lösa ut, har det upptäckts 2003, när ugn och termostatplatta samtidigt önskas 7. El

17 8. Värme, ved, eld, sotning Huset värms lätt med el-elementen. Läge I på elementen = normalt, temperaturen blir den inställda. Läge II = nattläge, temperaturen blir 4 grader lägre än den inställda På element som inte fungerar kan det vara den inbyggda säkringen som löst ut. Återställs genom att man trycker på den lilla knappen som finns uppe t.h på baksidan. På element där lägesväljarens spak trillat bort kan en skruvmejsel el.dyl. användas som spak. Elda gärna i spis, kakelugn, öppen spis för att spara el. - Elda måttligt till en början när huset stått kallt - Lämna aldrig huset med eld eller glöd i någon spis - Köksspisen saknar reglerbart spjäll - Öppna spisen har tilluftsspjäll = uteluft underhåller elden varigenom varm luft sparas inne. Aska slängs på komposten. Gräv även ur askgropen under gallret på öppna spisen. Sotning bör förmodligen beställas vartannat år. Hör med Ljusdals kommun Sotning utförd: 8. Värme, ved, eld, sotning

18 9. Tele, TV Telefonjack finns i kök, i rummet ovan kök och i lillstugans kök. TV-antenn finns. Uttag i gula rummet.(lär fungera dåligt -99, ny sändare??) Telefonsamtal betalas till telefonkassa = burk vid telefonen i köket. 9. Tele, TV

19 10. Affärer, bensin, post m.m. rev Livsmedel Los, 2 mil norrut: - ICA Nickeln tel , stänger 18:00 vardagar (lördagar?, söndagar stängt) - Loos närbutik (= Berglunds närbutik), tel ATG, Svenska spel, SJ-biljetter, Biljett Direkt, ombud för Systembolaget, bussgods och bingolotto, livsmedel, tidningar + lite av varje. Öppettider Måndag - lördag, , söndag, Wilmars bagarbod. Kaffebröd, matbröd och konditorivaror. Fika-servering. Öppet: Tis-Fre Lör Sön-Mån stängt. Bensin - Automattank vid ICA Nickeln i Los Systembolag - Ljusdal 7 mil - Edsbyn 5 mil - Loos närbutik (= Berglunds närbutik), i Los tel är utlämningsställe för Systembolaget Post Enligt meddelande från posten ersätts postkontoret i Los från 4 september 2000 av lantbrevbärarservice. Ring postens och Svensk kassaservice kundtjänst för närmare information. Enligt information på sker utlämning av paket via lantbrevbärare och i Loos närbutik. Bank Insättning och uttag av pengar kan göras på ICA Nickeln enligt Mer information på Röda punkten markerar ICA Nickeln. Wilmars bagarbod ligger strax norr om ICA, på V sida av vägen. Närbutiken ligger någon km söder om ICA, på V sida av vägen 10. Affärer, bensin m.m.

20 11. Grannar 1: Vi 2: Sven Eriksson, med fru Maj-Lis, tel , bor här större delen av året, men också i Edsbyn tel Sven kan ordna plogning av gårdsplan och mycket annat. Betala honom ca 200 kr för plogning av gårdsplan. 3: Här bodde Valle och Agda. Nu sommarstuga för hennes barn från Hofors 4: Här bodde Ivar. 5: Sommarstuga, tidigare Lennart och Aina Ulriksson (nu obebott?) 6: Här bodde Danielssons, obebott 7: Här bodde Tekla, obebott eller sommarstuga? 8: Sommarboende, inte ofta här. Namn? 9: Stuga som också tillhör Sven 11. Grannar

21 12. Service (rör, el, snöröjning etc.) Jönssons bygg i Los (Inge Jönsson) tel , , var huvudentreprenör när huset byggdes upp efter branden. Elbyrån i Färila tel har gjort elinstallationerna Elen levereras av Fortum AB Fortum , felanmälan Vårt abbonentnummer: Rör: - Sune Wennberg, rörmokare på Edmarks rör i Edsbyn har gjort VAinstallationerna. Tel , (bostad) - Elbyrån i Färila (se ovan) har bytt värmepatron i VV-beredaren (febr. -98) - Kent Forsberg i Los, tel har köpt de grejer den nu avlidne rörmokaren i Los hade. Forsberg kan ev. kontaktas om man behöver någon rörkoplling e.dyl. Sophämtning, slamtömning och sotning: Kontakta Ljusdals kommun tel Vägen sköts av en vägförening som vi är medlemmar i. Kontakta vår granne Sven Eriksson om det gäller vägen, han sköter f.n. (feb -98) snöröjningen. Sven snöröjer också vår nedfart och gårdsplan mot ersättning (300 kr nyåret 2006) 12. Service (rör, el, snöröjning etc.)

22 13. Ekonomi (räkningar, gästavgifter m.m.) Räkningar som rör inköp till huset skickas till Föreningen Fangorns kassör (från sept 2005 Peter Adler, Fogdetorpsv Södertälje tel ) Telefonsamtal betalar man direkt i telefonkassan, burk vid telefonen i köket Gästavgift för icke medlemmar i Föreningen Fangorn: 200:-/helg, 400:- /vecka, barn gratis. Betalas till Föreningen Fangorn pg Ekonomi (räkningar, gästavgifter m.m.)

23 14. Instruktioner för apparater, ritningar m.m. Bruksanvisningar för fasta och lösa apparater förvaras i nedersta kökslådan. Där finns även ritningar på elsystemet m.m. 14. Instruktioner för apparater, ritningar m.m.

24 15. Nöjen 15. Nöjen

25 15. Nöjen

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Öppning av stugan i Väjern

Öppning av stugan i Väjern Öppning av stugan i Väjern Slå på Ström: Gå in till reglagen som finns utanför rum 7. (Bild 1) Vrid på reglaget där det står HUVUDBRYTARE så pilen pekar åt Nu ska det bli ljust i stugan. (Bild 3) Slå på

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

Välkommen till Västergärde!

Välkommen till Västergärde! Välkommen till Västergärde! Tillträde till stugan är 14.00 eller enligt överrenskommelse. Lämnar stugan gör man före klockan 10.30. Vi hoppas ni får en härlig vistelse här! Kakelugnen Tänk på att man inte

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

Fjällhalsen - stuga 655

Fjällhalsen - stuga 655 Fjällhalsen - stuga 655 En modern stuga med gedigen fjällkänsla belägen i Fjällhalsen med ski-in & ski-out möjlighet. Stugan är 110 kvm med sängplats för 10 personer. Två vuxenliftkort och ved till braskaminen

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm

UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm FÖR HYRESGÄSTER Några ord om att vårda din lägenhet. Som hyresgäst är du skyldig att vårda och sköta din lägenhet. Det finns ett antal saker som du måste tänka på och fortlöpande

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Om det blir strömavbrott

Om det blir strömavbrott Om det blir strömavbrott Vad du bör göra och inte göra Strömavbrott kan bero på olika saker. Det kan vara ett större eller mindre fel på elnätet, men strömavbrottet kan även bero på ett fel hemma hos dig.

Läs mer

Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem)

Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem) Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem) 1. Följ rören längs mossen (bakvägen 1,5 km) till rörens slut, koppla in

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

Välkommen till Pettersberg!

Välkommen till Pettersberg! Välkommen till Pettersberg! Här är en sammanställning av råd och anvisningar för dig som hyr storstugan på Pettersberg. Det finns även en checklista som skall användas vid ankomst och före avfärd. Vi ber

Läs mer

Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA)

Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA) Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA) Vad är en LTA-enhet? Om du bor i ett område med LTA-system, t ex Hornslandet utanför Västervik, behöver varje fastighet en egen liten villapumpstation som kallas

Läs mer

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK 5 2010-02-07 1(6) INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN 1. KORT BESKRIVNING AV SYSTEMET Hetvatten distribueras av Södertörns Fjärrvärme AB till vår undercentral.

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Handhavande stationshus Uppsala Östra

Handhavande stationshus Uppsala Östra UPSALA-LENNA JERNVÄG Handhavande stationshus Uppsala Östra Gäller fr. o. m. 2012-04-04 ULJH 053 2 ULJH 053 Förteckning över ändringstryck Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gäller fr. o. m. Ändringstryck Infört

Läs mer

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott Strömlös Hjälp vid strömavbrott Om det blir strömavbrott El har blivit en given förutsättning för att vardagen ska fungera. Lyckligtvis finns el tillgängligt så gott som alltid. Faktum är att du som bor

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!!

OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!! Sida 1 av 5 Upplysningar rörande utflyttningsstädning och frånträde av lägenheter OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!! På följande sidor finns ett städprotokoll som vi följer utan undantag när vi besiktigar en

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Det är mycket viktigt att alla berörda blir informerade om pärmen, där finns nästan svar på alla frågor. STÄDNING

Det är mycket viktigt att alla berörda blir informerade om pärmen, där finns nästan svar på alla frågor. STÄDNING 1 ÖPPNING I caféet finns kyl och förråd märkt WINGS. I köket finner man allt för att caféet ska fungera. Sätt på kaffe det första ni gör! På nyckelknippan, som hänger till höger på väggen innanför dörren

Läs mer

Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08

Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08 Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08 Hej Medlemmar! Vi har gjort denna manual för att våra bostadsrätter ska få rätt underhåll. Det är även viktigt att vi försöker hålla ordning i området. Vi

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Manual för Terrasspoolen Poltec AB

Manual för Terrasspoolen Poltec AB Ver.15-03 Manual för Terrasspoolen Poltec AB Poltec AB Lidvägen 15 922 31 VINDELN Tel. 0933-15 00 15 info@poltec.se www.poltec.se 2 Innehåll Inledning... 4 Säkerhet... 4 Allmänt... 4 Säkerhetsregler...

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening 1 2011-11-20 Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening Styrelsen vill med denna manual öka beredskapen för akuta situationer i huset. Här finns information om: - Viktiga frågor som berör alla bostadsrättsinnehavare

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Detta är en handledning för värmesystemen i BRF Bronskattens hus som har en Nibe Fighter 310P värmepump. Notera att detta inte ersätter monterings- och skötselanvisningen.

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

STÄDCHECKLISTA VID FLYTTSTÄDNING

STÄDCHECKLISTA VID FLYTTSTÄDNING STÄDCHECKLISTA VID FLYTTSTÄDNING Förberedelser Töm hela bstaden på möbler, flyttkartnger ch eventuella saker sm frtfarande finns i skåp ch lådr. Eftersm biutrymmen sm garage, balkng ch förråd ckså ska

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1 INSTRUKTION FeMn-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Elsäkerhet i hemmet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet i hemmet. Lagstiftning och information Elsäkerhet i hemmet Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet.

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. OM EL Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. 2 EL El är en förädlad form av energi som dagens samhälle behöver för att fungera. För att ingen

Läs mer

Koppla. Utomhus. Kök. Tvättstuga

Koppla. Utomhus. Kök. Tvättstuga Koppla Utomhus Kök Tvättstuga Boverkets byggregler (BBR) Enligt Boverkets byggregler får man utan bygglov installera och ändra vatten- och avloppsanordningar, som är kopplade till egen anläggning i alla

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Vattenavstängning Brf Blompottan nr 2

Vattenavstängning Brf Blompottan nr 2 Vattenavstängning Brf Blompottan nr 2 20-0-11 Vid panik kan allt vatten till föreningen stängas av med tre kranar mitt i undercentralens inre rum enligt bild nedan. Kranarna är märkta KV (kallvatten),

Läs mer

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1 BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS ansluten till fläkt från EXODRAFT 1 Inledande kommentar Denna anvisning avser instruktioner för URBAN gaseldad öppen spis som är ansluten till fläkt och automatik

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

Välj rätt tvättmaskin

Välj rätt tvättmaskin Välj rätt tvättmaskin 1 Tvättmaskiner finns i olika prisklasser. Priset beror bland annat av maskinens konstruktion, antalet specialfunktioner och hur pass energisnål den är. Det lönar sig både för miljön

Läs mer

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

Län Uppsala Gatuadress Svanvägen 16 Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Borrlövsta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Uppsala Gatuadress Svanvägen 16 Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Borrlövsta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Uppsala Gatuadress Kommun Uppsala Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77 m² Område Borrlövsta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt som fritids- eller permanentbostad! Lugnt och rofyllt läge med

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ödeshögs kommun från och med 2014-07-01 www.odeshog.se 1 Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox L a t h u n d för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox Vad innebär hallvärdskapet och vad är syftet med det? Pixbo Wallenstam har ett avtal med kommunen som ger oss rätt att

Läs mer

Björndalsvägen 156. Län Skåne Gatuadress Björndalsvägen 156 Kommun Kristianstad Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 102 m² Område. Tillträde tidigast

Björndalsvägen 156. Län Skåne Gatuadress Björndalsvägen 156 Kommun Kristianstad Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 102 m² Område. Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Kristianstad Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 102 m² Område Björndalen, Tollarp Tillträde tidigast 2012-03-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Mysig mindre avstyckad gård

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten Lite goda råd till dig som flyttar. Det är mycket att tänka på när man skall flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt en kom-ihåg-lista

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

ÄR DITT HEM ELSÄKERT?

ÄR DITT HEM ELSÄKERT? ÄR DITT HEM ELSÄKERT? Det här frmuläret hjälper dig att kntrllera hur elsäkert ditt hem är. Gå igenm punkterna i checklistan ch markera vad sm är bra ch vad sm behöver åtgärdas. ELCENTRALEN Elcentralen,

Läs mer

BRF Förbindelsevägen 4-77

BRF Förbindelsevägen 4-77 Informationspärm I denna pärm samlar ni all information om bostadsrätten, t.ex. ordningsregler, hur värmen och varmvattenberedaren fungerar, vad man skall åtgärda själv och vad föreningen åtgärdar i och

Läs mer

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet

System som förebygger vattenskador. Villa Stuga Lägenhet System som förebygger vattenskador Villa Stuga Lägenhet Utrustning Offentlig miljö Byggarbetsplats WaterFuse Villa vattensäkrar huset WaterFuse - Villa är ett komplett system som minimerar risken för vattenskador.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Välkommen till Kommunal Västernorrland Stugby i

Välkommen till Kommunal Västernorrland Stugby i Välkommen till Kommunal Västernorrland Stugby i SERVICE Någon sådan kan vi ej erbjuda. Hyrorna omöjliggör någon form av anställd. Allt arbete görs av frivilliga händer. Vi hoppas på din förståelse och

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält.

På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält. Inventeringsformulär BILAGA 3 På följande sidor finns inventeringsformulär. Det fylls i av inventeraren vid inventering i fält. Små rutor i formuläret är avsedda att bara kryssas i, medan de större rutorna

Läs mer

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare

bra att veta om el så blir du en säker elanvändare bra att veta om el så blir du en säker elanvändare Så här produceras elen Öresundskraft producerar både el och värme. Elen förs i elledningar ut till användarna i industrier, hyreshus och villor. Värmen

Läs mer

Innan ni gör någonting mer föreslår vi att ni sätter er ner i solen och läser igenom de här instruktionerna. Det är bara några sidor och går snabbt...

Innan ni gör någonting mer föreslår vi att ni sätter er ner i solen och läser igenom de här instruktionerna. Det är bara några sidor och går snabbt... Hej och välkommen till vårt hus i Mougins. Innan ni gör någonting mer föreslår vi att ni sätter er ner i solen och läser igenom de här instruktionerna. Det är bara några sidor och går snabbt... Här finner

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA

DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA DE NYA K KS IDÉERNA ALLT OM HUR DU FÖRNYAR DITT VIKTIGASTE RUM TIPS OCH IDÉER MÅTT OCH FAKTA Tänk med tumstocken när du planerar köket Se till att avståndet mellan spis, diskho och kyl känns komfortabelt.

Läs mer

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet Vattenrening VVS Med rätt vattenfilter kan du ta bort sand, sediment, grövre partiklar, utfällt järn samt dålig lukt och smak. Filter finns också om du behöver avkalka vattnet. EL & VVS - för din säkerhet

Läs mer

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Positiv energi fjärrvärme från Tekniska verken Med fjärrvärme får du behaglig värme när det behövs och varmvatten året runt, till

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 1 10 9 2 INSTRUKTION MJUKGLASSMASKIN Daglig drift & skötsel På morgonen: 1. Tryck på STOP knappen, sedan på PRODUKTIONS knappen. 2. När maskinen stannat

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

Gör ditt hem riskfritt.

Gör ditt hem riskfritt. Gör ditt hem riskfritt. Tips och råd om hur du förebygger vattenskador, inbrott och bränder hemma. Färre skador ger dig lägre premier. SBC arbetar aktivt för att ta fram attraktiva försäkringslösningar

Läs mer

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA

Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA Är ditt avlopp grönt, gult eller rött? ÅTGÄRDA FÖRBÄTTRA OK Ställ diagnos på ditt avlopp med hjälp av Svea Avloppsguide. Bildspelet tar cirka fem minuter. Föregående 1 Jag ger dig lite tumregler, men det

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer