Bruksanvisning Hässjaberg 10 (tidigare beteckning: Hässjaberg 8:1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Hässjaberg 10 (tidigare beteckning: Hässjaberg 8:1)"

Transkript

1 Bruksanvisning Hässjaberg 10 (tidigare beteckning: Hässjaberg 8:1) Kolla alltid 1-3! Var och en fyller på och reviderar bruksanvisningen efterhand som det visar sig önskvärt Senast rev När man kommer eller åker Åtgärder 1-2 ggr/år Nyheter, aktuella notiser Vatten Avlopp Sopor, glas, kompost El Värme, ved, eld, sotning Tele, TV Affärer, bensin, post m.m Grannar Service (rör, el, snöröjning etc.) Ekonomi (räkningar, gästavgifter m.m.) Instruktioner för apparater, ritningar m.m Nöjen Flik

2 1. När man kommer eller åker När man åker 1. Stäng: a) Spjäll till öppen spis och kakelugn b) Elspisen c) El-element (de flesta stängs av genom att ställa reglaget i mittenläge 0"). Obs vintertid: Vissa element på, se Vintertid punkt e) nedan. d) Alla lampor Man bör dessutom helst stänga av all ström genom att slå av båda huvudströmbrytarna vid propparna i verktygsskåpet (element respektive övrigt). Försumma ändå inte att stänga av alla element enligt c), eftersom det inte är bra om element går igång när nya besökare kommer och slår på strömmen igen, de är i så fall inte medvetna om vilka element de satt i gång (kan medföra slöseri med el eller i värsta fall brandrisk om något element är övertäckt). 2. Vintertid (ca 1/10-30/4): a) Tappa ur vattnet. Se Vatten b) Frostskydda avloppen genom att: alt 1: Slå ganska mycket T-röd i varje avlopp alt 2: Slå litet glykol i varje avlopp. OBS använd helst propylenglykol som inte är giftig. Etylenglykol är MYCKET giftigt, farligt för små barn och hundar. Se i så fall att inget spills på golv, och att galler läggs på golvbrunnarna i badrummen. c) Lämna en snöskovel på trappen d) Ring om extra sophämtning om det behövs, se Sopor, glas, kompost e) Lämna lite värme på i köket (båda elementen ca +5 C) och nedre badrummet.(ca +8 C). Se till att det inte finns textilier m.m. intill dessa elenment. f) Skruva till ventilen i skafferiet. 3. Ta med sopor. Töm kompost. Töm aska ur spis, kakelugn och öppen spis.. 4. Plocka in redskap o.dyl. 5. Lås laggård och lillstuga. Nycklarna läggs på spiskåpan i köket (Vänster laggårdsdörr låses inifrån eftersom nyckeln är förkommen) 6. Bär in ved. 7. Städa. Om möjligt tvätta lakan o.dyl. 8. Stäng av och töm kyl (och frys, i laggårn om den använts) och lämna kylskåpsdörren litet på glänt - annars växer det mögel i kylskåpet!! 9. Kom ihåg ev. telefonavgift och gästavgift 10. Lås stora huset. Lägg nyckeln på vanliga stället. 1. När man kommer eller åker sid 1

3 När man kommer 1. Sätt på strömmen med strömbrytaren vid stora propptavlan i verktygsskåpet i nedre hallen. 2. Sätt vid behov på elvärme. Slå på huvudströmbrytaren för propparna till elementen (också denna brytare finns i verktygsskåpet i nedre hallen). Gå sedan runt och kontrollera alla element, att de inte är övertäckta, och slå på önskade element med strömbrytaren på respektive element på de element man vill använda. Vintertid måste man minst ha elementen i båda badrummen, nedre hallen och köket på för att motverka risk för vattenfrysning. 3. Fyll på vattnet om det är urtappat. Se Vatten. 1. När man kommer eller åker sid 2

4 2. Åtgärder 1-2 ggr/år Pumpa upp lufttryck i hydropressen. Se under Vatten flik 4. Tömma slamavskiljaren för avloppet. Görs 1 gång per år utan att vi ska behöva beställa det av Ljusdals kommun Men frågan är om det verkligen sker. Se vidare under Avlopp flik 5 Sotning. Vartannat år? Se Värme, ved, eld, sotning flik 8 2. Åtgärder 1-2 ggr/år

5 3. Nyheter, aktuella notiser 3. Nyheter, aktuella notiser

6 3. Nyheter, aktuella notiser

7 4. Vatten Översikt över VAsystemet Kranar m.m. i VAsystemet Ledningar och kranar (skisser) sid 2 sid 3 sid 4 Avtappning sid 5 Fyllning sid 6 Om vatten inte kommer sid 7 4. Vatten sid 1

8 Översikt över VA-systemet A: Djupborrad brunn (anlagd 2001) C: Urtappningsventil D: Där vattnet går in i huset F: Avlopp För nostalgikern Så här såg det ut förr, innan vi borrade brunn (det mesta finns kvar, utom att källvattnett inte är anslutet till huset längre) A: Källa B: Uppståndare, på granngården (Sven Eriksson) C: Urtappningsventil, kran på gårdsplan D: Där vattnet går in i huset E: Gammal ledning till laggårn. Numera (sedan juni 97) kapad. En träplugg slogs in i det kapade röret vid uppståndaren (B),. Håller X år?? F: Avloppsanläggning: 3-kammarbrunn (= slamavskiljare) + infiltration B-D var säkert frostfritt. Övrigt osäkert. Har frusit snöfattiga vintrar mellan A och B Vattnet kom in i huset med självtryck. Pump och hydropress höjde trycket så man kunde duscha m.m. Gamla vattensystemet 4. Vatten sid 2 Översikt över VA-systemet

9 Kranar m.m. i VA-systemet (se också skisser ledningar och kranar nästa blad) Beteckn Beskrivning A B Djupborrad brunn. Med pump nedsänkt i borrhålet. Uppståndare (tappkran) på granngården för vatten från källan (används inte längre) C Urtappningsventil, manövreras med skiftnyckel: 1) Maximalt moturs = Vatten in till hus 2) Maximalt medurs = Vatten avstängt, vatten på hussidan töms i stenkista Låt aldrig stå i mellanläge! D Där vattnet går in i huset (lucka runt hörnet i grunden kan öppnas) E Gammal ledning till laggårn, kapad sedan juni -97 F G H I J Avloppsbrunn (slamavskiljare, 3-kammarbrunn), därifrån till infiltration i mark Avtappningskran under golv, varmvatten Avtappningskran under golv, kallvatten Avstängningskran under golv, ingående vatten. 1) inskruvad (medurs)= av, 2) utskruvad (moturs) = på. Avtappningskran under golv, ingående vatten K, L Avtappningskranar på hydropress (K) och vid styrenhet för pump (L, stor röd kran) M, N Avtappningskranar på kallvattenledningar O P Q R S T U W X Y Z Å Ä Ö á Avtappningskran på varmvattenledning Avtappningsventil på varmvattenberedare. Anslut avtappningsslang och öppna kranen på ventilen Avstängningskran för vatten till VV-beredare. Många varv medurs = Av Avtappningsventil (för snabbkoppling på slang) på kallvattenledning. Skyddslock av plast Avstängningskran för allt vatten efter pump och hydropress Stor grön kran. Tvärs ledningen = Av Säkerhetsventil på varmvattensystem. Funktionstest: Vrid svarta knoppen, vatten kommer = OK Strömbrytare till gamla pumpen (ska stå på 0). Bör vid tillfälle avlägsnas permanent. Termostatvred VV-beredare. OBS används EJ för att reglera varmvattentemperatur i kranarna. Se Å! Normaltemperatur som W bör vara inställd på är cirka 75 grader Strömbrytare VV-beredare 1) 3 kw, 2) 6 kw, 3) = avstängd. Normalläge: 3 kw Luftventil hydropress (under svart skyddslock av gummi), för kontroll och uppumpning av tryck. Dimension: som på bildäck. Se vidare Lufttryck i hydropress. Vattentrycksvisare, 2 stycken. OK om trycket är ca 3-4 när pumpen slår av och ca 1 när den slår på. (Man hör inte pumpen, som ju sitter nere i brunnen, men kan iaktta hur mätarna rör sig) Blandningsventil. Blandar in kallvatten i varmvattnet. Ska inte kunna blanda in mindre än att utgående vatten blir högst 65 grader, och inte mer än att det blir lägst 38 grader. Vridning medurs = svalare vatten, vridning moturs = hetare vatten. Anslutning avsedd för diskmaskin under diskbänken i köket (syns ej på skissen nästa sida) Styrenhet för pumpen nere i brunnen. Har ett svart vred på vänster sida, ska stå på Auto Strömbrytare för pumpen nere i brunnen. Är placerad i verktygsskåpet i hallen (syns ej på skissen nästa sida). Sätts på med svarta knappen t.h., stängs av med röda knappen t.v. OBS några kranar kan vara ersatta med pluggar/lock, andra kan ha tappat sitt vred. Vid avtappning får man då skruva bort plugg/lock eller hela kranen. 4. Vatten sid 4 Kranar m.m. i VA-systemet

10 Ledningar och kranar (skisser) Hydropress Luckan ute, sedd utifrån, när lucka och lös isolering tagits bort 4. Vatten sid 4 Kranar m.m. i VA-systemet

11 Avtappning av vattensystemet (X) = se Kranar m.m. i VA-systemet och Ledningar och kranar 1 Stäng av strömmen till pump (á) 1 2 Stäng av strömmen till varmvattenberedaren (X). OBS lossa för säkerhets skull också alla tre propparna (nr 5) till VV-beredaren! Vredet X är lite glappt och opålitligt (2002/2003) 3 Öppna alla vanliga tappkranar (diskbänk, tvättställen, duscharna) i läge både varmt och kallt 4 Vrid urtappningsventilen (C) på gårdsplanen med hjälp av en skiftnyckel maximalt medurs. Ingående vatten stängs då av, och vattnet på hussidan kommer att tömmas ut i stenkistan. Om (C) inte skulle fungera får man i stället stänga av ingående vatten med (I) (men detta innebär frysningsrisk) 5 Spola toaletterna 2 6 Öppna avtappningskranarna K, L, M, N, O och Ä. Om kran är trasig, vilket händer, får man i stället skruva bort hela kranen. Om det i stället för en avtappningskran finns en plugg eller ett lock får man i stället skruva loss detta. Lägg eventuella bortskruvade kranar och pluggar/lock nära där de ska sitta, för att underlätta vid påfyllning då de ska skruvas dit igen 7 Töm ut kvarvarande vatten i VV-beredaren genom att ansluta en slang på avtappningsventilen (P) och öppna kranen som sitter på denna. Tömningen tar kanske en timma. 8 Öppna avtappningskranarna (G, H, J) Ev. är det inte alldeles nödvändigt att öppna J, som bör ha tappats via C 3 9 Tappa ur vatten ur tvättmaskin. Innanför nedre frontluckan finns slang med propp. Lossa hela filtret där slangen sitter, så töms det bättre. Luta sedan maskinen framåt för att tömma ännu bättre. Töm även påfyllnings- och avtappningsslangarna på baksidan genom att lägga dem på golvet en kort stund. 10 Blås gärna i vanliga tappkranar och duschar för att få ut allt vatten. Håll upp duscharna först så att vattnet rinner ur duschslangarna. 11 Klart! Låt alla kranar och ventiler som öppnats vara öppna. 1 á finns ej illustrerad. Sitter i verktygsskåpet i hallen. 2 3 Ä finns ej illustrerad. Sitter under diskbänken i köket. Avsedd för diskmaskinanslutning. Det har inträffat att tvättmaskinens magnetventil frusit sönder. Kostar över 300:- att köpa ny. 4. Vatten sid 5 Avtappning

12 Fyllning av vattensystemet (X) = se Kranar m.m. i VA-systemet och Ledningar och kranar 1 Stäng alla avtappningskranar (G, H, J, K, L, M, N, O och Ä) Ibland kan ventiler vara trasiga eller saknas. Då har i stället hela ventilen tagits bort eller så har en plugg/ett lock tagits bort. Dessa sätts då tillbaks. De ligger förhoppningsvis intill det ställe där de ska monteras. 2 Ta bort ev. slang från VV-beredarens avtappningsventil (P) och stäng kranen som sitter på denna. 3 Låt alla vanliga tappkranar (diskbänk, tvättställen, duscharna) stå öppna i läge både varmt och kallt. 4 Förbind brunnen med husets vattensystem genom att öppna (C) på gårdsplanen maximalt moturs (ta inte i hårt, men se till att den vridits så långt det går. Om man inte öppnat maximalt läcker vatten ut vid brunnen, vilket syns på tryckmätaren Z som då pendlar mellan 2 och 4) Om (C) undantagsvis inte använts vid avtappningen får man i stället öppna kran (I) 5 Slå på strömmen till pumpen med (á i verktygsskåpet i hallen) Kommer inget vatten, se Om vattnet inte kommer. 6 Stäng alla vanliga tappkranar efter en kort stund (nu bör den mesta luften ur systemet ha försvunnit) 7 När trycket efter en kort tid stigit till ca 4 (se mätare Z, 2 st som visar samma) bör 4 hela systemet vara vattenfyllt. Men luft finns instängd, särskilt i vamvattenberedaren, öppna därför kortvarigt då och då på alla vanliga tappkranar i läge både varmt och kallt tills det inte längre kommer luft. 8 Sätt på VV-beredaren 6 kw, (X, samt skruva i de tre propparna 5), när allt verkar normalt. Det dröjer sedan flera timmar innan vattnet blir varmt. Ställ in på ca 75 grader med W om det inte redan är inställt på det. F.n. ( ) verkar läge 3 kw inte fungera. 9 Konrollera ev. droppläckage från alla ventiler/kranar/lock/pluggar. Läcker det någonstans, stäng pumpen med á och stäng också eventuellt av med (I) eller (S) och åtgärda. (R), snabbkoppling för slang, används ej, men kan läcka om det kommit in skräp. Åtgärdas genom att man pillar på den tills den håller tätt. 10 (vinter) Om kylan är sträng utomhus, låt gärna varm+kallvatten rinna i köket nattetid (så liten stråle som möjligt), annars finns risk för frysning dels där vattnet går in i huset, dels under hallgolv mellan badrum och kök. Skotta upp ordentligt med snö runt huset vid badrum, entréhall och kök. punkt 1 4 Om trycket inte når 4 läcker vatten ut någonstans. Kolla pkt 4 eller alla andra tappkranar enligt 4. Vatten sid 6 Fyllning av systemet

13 Om vattnet inte kommer Frysning. Troligast på ingående vid kran (I), eller på ledningar till kök vid kranar (G, H). Tina försiktigt med värmefläkt el.dyl. OBS brandrisk om varmluftpistol används oförsiktigt. Frysning mellan brunn (A) och huset. Inte troligt! (möjligen vid extrem barmarksvinter??) Vattenbrist. Inte troligt! Fel på pumpen, eller att dess propp gått. Kolla alla proppar, också huvudsäkringarna i proppskåpet ute på knuten mot vedboden. Kontrollera att pumpen är påslagen (á ). (Även om man slagit på pumpen kan den slå av sig då och då). Kranfel. Undersök (C), (S) och (I). Om inget hjälper, brukar man kunna få hämta vatten hos grannen Sven Eriksson. 4. Vatten sid 7 Om vattnet inte kommer

14 5. Avlopp Avloppsledning går till trekammarbrunn (slamavskiljare) intill syrénbersån. Därifrån till infiltration i mark (stenkista). Ventilationsröret som står längre ner i backen nedanför lillstugan har inte med avloppet att göra, det är ventilering av lillstugans källardränering. Trekammarbrunnen ska tömmas en gång per år. Görs på hösten av Ljusdals kommun och ska inte behöva beställas. Om det klickar, ring Ljusdals kommun ( ) Trekammarbrunnen tömd: 1991 (? ) hösten 2001 hösten Avlopp

15 6. Sopor, glas, kompost Vanliga sopor Vi har sommarhämtning. Säckställ i Lomsjöhed. Ett av de två ställen bakom gula brevlådan strax söder om f.d. affären på motsatt sida vägen. Vårt ställ ska vara det vänstra med abbonentnummer Tömmes onsdagar jämna veckor 15 maj - 15 september. Om extra tömning behövs, t.ex. vintertid ring Ljusdals kommun , uppge postlåda Los 770 och fastighet Hässjaberg 8:1. Kompost Extensivt kompostbruk förekommer på gården. Släng förmultningsbart köksavfall, gräs, löv etc. på högen omedelbart nedanför laggårns nedre gavel. Gräv gärna om litet och täck med gräs el. dylikt. Återvinningsmaterial lämnas i behållare vid ICA i Los: Icke- returglas Papper och kartong Mjuk plast Hård plast Metall (konservburkar o.dyl.) Brännbart Papper o dyl. kan i måttliga mängder eldas i spis/öppen spis. 6. Sopor, glas, kompost

16 7.E l Elen levereras av Fortum , felanmälan (Tidigare: Hälsingekraft AB tel , felanmälan ) Vårt abbonentnummer : Huvudsäkringar och strömbrytare sitter i skåp ute på husknuten. Säkring 25 A (?) Ritning över el-systemet ska finnas i nedersta kökslådan. Säkringsskåp (proppar) / elcentral finns i verktygskåp i hallen. Propparna är uppdelade på två grupper med varsin strömbrytare. En grupp avser värmeelement, en grupp allt övrigt. Intill säkringsskåpen i verktygskåp i hallen finns även en jordfelsbrytare som 5 ska bryta all ström vid minsta läckageström. Jordfelsbrytaren återställs genom att fälla mörkblåa knappen uppåt. Trycker man på ljusblåa knappen testar man jordfelsbrytaren som då ska lösas ut. Elinstallationerna gjorda av Elbyrån i Färila, tel Intill jordfelsbrytaren i verktygsskåp i hallen finns även strömbrytaren för pumpen i djupborrade brunnen (märkt med beteckning á). Undercentral med proppar finns i lillstugan. Men elen i lillstugan kan f.n. inte användas p.g.a. något fel som gör att jordfelsbrytaren löser ut så snart något ansluts i lillstugan. Feb - 98 var det något elfel även i laggårn, varför proppen till laggårn togs bort i proppskåpet i verktygsskåpet. Juni 1999 fungerade det normalt när proppen skruvades i på prov. Orsak okänd. Ventilavledare (= överslagsskydd mot åska) finns på ingående el, telefonledning och TV-antenn. Åskledare från TV-antenn till jord. verksamma 5 Jordfelsbrytaren kan lösa ut, har det upptäckts 2003, när ugn och termostatplatta samtidigt önskas 7. El

17 8. Värme, ved, eld, sotning Huset värms lätt med el-elementen. Läge I på elementen = normalt, temperaturen blir den inställda. Läge II = nattläge, temperaturen blir 4 grader lägre än den inställda På element som inte fungerar kan det vara den inbyggda säkringen som löst ut. Återställs genom att man trycker på den lilla knappen som finns uppe t.h på baksidan. På element där lägesväljarens spak trillat bort kan en skruvmejsel el.dyl. användas som spak. Elda gärna i spis, kakelugn, öppen spis för att spara el. - Elda måttligt till en början när huset stått kallt - Lämna aldrig huset med eld eller glöd i någon spis - Köksspisen saknar reglerbart spjäll - Öppna spisen har tilluftsspjäll = uteluft underhåller elden varigenom varm luft sparas inne. Aska slängs på komposten. Gräv även ur askgropen under gallret på öppna spisen. Sotning bör förmodligen beställas vartannat år. Hör med Ljusdals kommun Sotning utförd: 8. Värme, ved, eld, sotning

18 9. Tele, TV Telefonjack finns i kök, i rummet ovan kök och i lillstugans kök. TV-antenn finns. Uttag i gula rummet.(lär fungera dåligt -99, ny sändare??) Telefonsamtal betalas till telefonkassa = burk vid telefonen i köket. 9. Tele, TV

19 10. Affärer, bensin, post m.m. rev Livsmedel Los, 2 mil norrut: - ICA Nickeln tel , stänger 18:00 vardagar (lördagar?, söndagar stängt) - Loos närbutik (= Berglunds närbutik), tel ATG, Svenska spel, SJ-biljetter, Biljett Direkt, ombud för Systembolaget, bussgods och bingolotto, livsmedel, tidningar + lite av varje. Öppettider Måndag - lördag, , söndag, Wilmars bagarbod. Kaffebröd, matbröd och konditorivaror. Fika-servering. Öppet: Tis-Fre Lör Sön-Mån stängt. Bensin - Automattank vid ICA Nickeln i Los Systembolag - Ljusdal 7 mil - Edsbyn 5 mil - Loos närbutik (= Berglunds närbutik), i Los tel är utlämningsställe för Systembolaget Post Enligt meddelande från posten ersätts postkontoret i Los från 4 september 2000 av lantbrevbärarservice. Ring postens och Svensk kassaservice kundtjänst för närmare information. Enligt information på sker utlämning av paket via lantbrevbärare och i Loos närbutik. Bank Insättning och uttag av pengar kan göras på ICA Nickeln enligt Mer information på Röda punkten markerar ICA Nickeln. Wilmars bagarbod ligger strax norr om ICA, på V sida av vägen. Närbutiken ligger någon km söder om ICA, på V sida av vägen 10. Affärer, bensin m.m.

20 11. Grannar 1: Vi 2: Sven Eriksson, med fru Maj-Lis, tel , bor här större delen av året, men också i Edsbyn tel Sven kan ordna plogning av gårdsplan och mycket annat. Betala honom ca 200 kr för plogning av gårdsplan. 3: Här bodde Valle och Agda. Nu sommarstuga för hennes barn från Hofors 4: Här bodde Ivar. 5: Sommarstuga, tidigare Lennart och Aina Ulriksson (nu obebott?) 6: Här bodde Danielssons, obebott 7: Här bodde Tekla, obebott eller sommarstuga? 8: Sommarboende, inte ofta här. Namn? 9: Stuga som också tillhör Sven 11. Grannar

21 12. Service (rör, el, snöröjning etc.) Jönssons bygg i Los (Inge Jönsson) tel , , var huvudentreprenör när huset byggdes upp efter branden. Elbyrån i Färila tel har gjort elinstallationerna Elen levereras av Fortum AB Fortum , felanmälan Vårt abbonentnummer: Rör: - Sune Wennberg, rörmokare på Edmarks rör i Edsbyn har gjort VAinstallationerna. Tel , (bostad) - Elbyrån i Färila (se ovan) har bytt värmepatron i VV-beredaren (febr. -98) - Kent Forsberg i Los, tel har köpt de grejer den nu avlidne rörmokaren i Los hade. Forsberg kan ev. kontaktas om man behöver någon rörkoplling e.dyl. Sophämtning, slamtömning och sotning: Kontakta Ljusdals kommun tel Vägen sköts av en vägförening som vi är medlemmar i. Kontakta vår granne Sven Eriksson om det gäller vägen, han sköter f.n. (feb -98) snöröjningen. Sven snöröjer också vår nedfart och gårdsplan mot ersättning (300 kr nyåret 2006) 12. Service (rör, el, snöröjning etc.)

22 13. Ekonomi (räkningar, gästavgifter m.m.) Räkningar som rör inköp till huset skickas till Föreningen Fangorns kassör (från sept 2005 Peter Adler, Fogdetorpsv Södertälje tel ) Telefonsamtal betalar man direkt i telefonkassan, burk vid telefonen i köket Gästavgift för icke medlemmar i Föreningen Fangorn: 200:-/helg, 400:- /vecka, barn gratis. Betalas till Föreningen Fangorn pg Ekonomi (räkningar, gästavgifter m.m.)

23 14. Instruktioner för apparater, ritningar m.m. Bruksanvisningar för fasta och lösa apparater förvaras i nedersta kökslådan. Där finns även ritningar på elsystemet m.m. 14. Instruktioner för apparater, ritningar m.m.

24 15. Nöjen 15. Nöjen

25 15. Nöjen

Bruksanvisning Hässjaberg 10 (tidigare beteckning: Hässjaberg 8:1)

Bruksanvisning Hässjaberg 10 (tidigare beteckning: Hässjaberg 8:1) Bruksanvisning Hässjaberg 10 (tidigare beteckning: Hässjaberg 8:1) Kolla alltid 1-3! Var och en fyller på och reviderar bruksanvisningen efterhand som det visar sig önskvärt Senast rev 2009-02-18 1. När

Läs mer

Bruksanvisning Hässjaberg 8:1 (fastighetens adress i Ljusdals kommuns system: Hässjaberg 10)

Bruksanvisning Hässjaberg 8:1 (fastighetens adress i Ljusdals kommuns system: Hässjaberg 10) Bruksanvisning Hässjaberg 8:1 (fastighetens adress i Ljusdals kommuns system: Hässjaberg 10) Kolla alltid 1-3! Var och en fyller på och reviderar bruksanvisningen efterhand som det visar sig önskvärt Senast

Läs mer

Öppning av stugan i Väjern

Öppning av stugan i Väjern Öppning av stugan i Väjern Slå på Ström: Gå in till reglagen som finns utanför rum 7. (Bild 1) Vrid på reglaget där det står HUVUDBRYTARE så pilen pekar åt Nu ska det bli ljust i stugan. (Bild 3) Slå på

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL

Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL INSTALLATIONSGUIDE för montering av Varmvattenberedare Carat Opal 2000SL Carat Opal 2000SL Emaljerad varmvattenberedare Carat Opal 2000SL passar för Fritidshuset Villan Det mindre boendet Carat Opal 2000SL

Läs mer

1 START. 1.1 Vita Huset. 1.2 Röda Huset GERMESTA INSTRUKTION KARIN 2011-08-14 1 (7)

1 START. 1.1 Vita Huset. 1.2 Röda Huset GERMESTA INSTRUKTION KARIN 2011-08-14 1 (7) GERMESTA INSTRUKTION KARIN 2011-08-14 1 (7) 1 START 1.1 Vita Huset Stäng alla kranar! (diskbänk, tvättställ, dusch, tvättmaskin, diskmaskinsanslutning) Kolla att kran VK-1 till Röda Huset är stängd. Stäng

Läs mer

Välkommen till Västergärde!

Välkommen till Västergärde! Välkommen till Västergärde! Tillträde till stugan är 14.00 eller enligt överrenskommelse. Lämnar stugan gör man före klockan 10.30. Vi hoppas ni får en härlig vistelse här! Kakelugnen Tänk på att man inte

Läs mer

Om det blir strömavbrott

Om det blir strömavbrott Om det blir strömavbrott Vad du bör göra och inte göra Strömavbrott kan bero på olika saker. Det kan vara ett större eller mindre fel på elnätet, men strömavbrottet kan även bero på ett fel hemma hos dig.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Fjällhalsen - stuga 655

Fjällhalsen - stuga 655 Fjällhalsen - stuga 655 En modern stuga med gedigen fjällkänsla belägen i Fjällhalsen med ski-in & ski-out möjlighet. Stugan är 110 kvm med sängplats för 10 personer. Två vuxenliftkort och ved till braskaminen

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral Så här fungerar fjärrvärme centralen i din villa Vi producerar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vatt net går via nedgrävda led ningar till din bostad

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Välkommen till Casa Lugna Gränden!

Välkommen till Casa Lugna Gränden! Välkommen till Casa Lugna Gränden! Urbanizacion Playa Flamenca Calle Pintor Ribera 3 Hus nr 1058 Orihuela Costa, Spanien Vid ankomst till huset 1. Slå på strömmen: Elskåpet sitter bakom ytterdörren, slå

Läs mer

Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek.

Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek. Energispartips Spara energi i köket En stor del av hushållselen används för kyl och frys. Hur mycket el som kyl och frys drar beror på deras ålder och storlek. Kyl och frys: Frosta av kyl och frys regelbundet,

Läs mer

VÄLKOMNA TILL TICKVÄGEN 1A PÅ GUBBMYREN I SÄLEN

VÄLKOMNA TILL TICKVÄGEN 1A PÅ GUBBMYREN I SÄLEN VÄLKOMNA TILL TICKVÄGEN 1A PÅ GUBBMYREN I SÄLEN Vi hoppas att Ni skall få en skön och givande vistelse i Sälen. Vi har nedan sammanställt viktig information och vill gärna att Ni noggrant läser igenom

Läs mer

Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R)

Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R) 2012 Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R) Innehåll: sid. 3 Så här installeras din varmvattenberedare! Viktigt i samband med installation

Läs mer

För bästa översikt, välj sidlayout: Kontinuerligt - motstående sidor

För bästa översikt, välj sidlayout: Kontinuerligt - motstående sidor För bästa översikt, välj sidlayout: Kontinuerligt - motstående sidor Fastighet Fastigh typ Anslutna_enheter Typ_av_slamavskilj. Reningsanläggning Byggnadsår GNARPS MASUGN 1:129//1: Camping WC+BDT 3 kammar

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Instruktion för drift och skötsel av Minimaster

Instruktion för drift och skötsel av Minimaster V entilationssystemet vi har i våra lägenheter är Minimaster som är avsett för bostadsventilation med värmeåtervinning. För att bibehålla god funktionen och energispareffekt behövs en viss skötsel av värmeåtervinningsaggregatet.

Läs mer

UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm

UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm FÖR HYRESGÄSTER Några ord om att vårda din lägenhet. Som hyresgäst är du skyldig att vårda och sköta din lägenhet. Det finns ett antal saker som du måste tänka på och fortlöpande

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på ca10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade

Läs mer

OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!!

OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!! Sida 1 av 5 Upplysningar rörande utflyttningsstädning och frånträde av lägenheter OBS! LÄS NEDANSTÅENDE NOGA!!! På följande sidor finns ett städprotokoll som vi följer utan undantag när vi besiktigar en

Läs mer

IVT 570 ELEKTRO STANDARD

IVT 570 ELEKTRO STANDARD IVT 570 ELEKTRO STANDARD Skötselanvisning Art.nr. 9516909 Version 1 1 IVT 570 9516909 Innehåll Så här fungerar din värmepump... Sid 3 Värmepumpen från utsidan... Sid 4 Värmepumpen inuti... Sid 5 Så här

Läs mer

Brf Älvsjöbadet nr 4 Uppdaterad 2002-05-02 Första Sidan

Brf Älvsjöbadet nr 4 Uppdaterad 2002-05-02 Första Sidan Brf Älvsjöbadet nr 4 Uppdaterad 2002-05-02 Första Sidan Inledning Följande sidor innehåller det som bedömts intressant att behålla från huspärmen. Observera att informationen mestadels är föråldrad och

Läs mer

Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem)

Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem) Instruktion start-drift och stopp av konstsnöanläggning Hagatorpet 2014-2015 Uppstart av lanskanoner och slädar (högtryckssystem) 1. Följ rören längs mossen (bakvägen 1,5 km) till rörens slut, koppla in

Läs mer

MANUAL VANCOUVER MANUAL VANCOUVER

MANUAL VANCOUVER MANUAL VANCOUVER 1 MANUAL VANCOUVER TACK 2 för att du har valt ett spabad från Svenska Badrumsinredningar AB. Läs noggrant igenom denna manual och spara den för framtida bruk. INNEHÅLL Viktigt att veta inför uppstart...

Läs mer

Hyresgästintroduktion

Hyresgästintroduktion Hyresgästintroduktion VäLKOMMeN! Var rädd om din lägenhet och tänk på att om du flyttar är det någon annan som hyr den efter dig. Vårda och lämna lägenheten som du själv ville att den skulle se ut när

Läs mer

INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN CAB NEW FABY

INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN CAB NEW FABY INSTRUKTION FÖR SLUSH MASKIN CAB NEW FABY Tack för att Ni valde en Slush maskin från Popz Sverige AB! Bruksanvisningen ska läsas igenom noga innan maskinen startas. Maskinen får inte användas för annat

Läs mer

Önskemål om utfört arbete

Önskemål om utfört arbete Markus Wirf Rättareg 4 583 33 Linköping 0737551942 markus.wirf@gmail.com Önskemål om utfört arbete Text i rött nedan indikerar önskat arbete utfört / köp av er. Problemet Gamla kökskranen gick sönder och

Läs mer

Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis

Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis 0404 Monterings & skötselanvisning Garanti & installationsbevis Varmvattenberedare Emaljerade (E) och Rostfria (R) Innehåll: sid. 3 Så här installeras din varmvattenberedare! Viktigt i samband med installation

Läs mer

Skötselinstruktion LF322

Skötselinstruktion LF322 Skötselinstruktion LF322 Utgåva Feb 09 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller www.berkel.se

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ISBANESPOLNING PÅ ÖSTERSKÄRSSKOLAN

INSTRUKTION FÖR ISBANESPOLNING PÅ ÖSTERSKÄRSSKOLAN INSTRUKTION FÖR ISBANESPOLNING PÅ ÖSTERSKÄRSSKOLAN På vintern använder vi fotbollsplanen på nedre skolgården för isbana så att barnen kan åka skridskor både på och efter skoltid. Traditionsenligt så är

Läs mer

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott

Strömlös. Hjälp vid strömavbrott Strömlös Hjälp vid strömavbrott Om det blir strömavbrott El har blivit en given förutsättning för att vardagen ska fungera. Lyckligtvis finns el tillgängligt så gott som alltid. Faktum är att du som bor

Läs mer

Elsäkerhet. Använd aldrig vanlig dammsugare till bilen, varken i garage eller utomhus. Den saknar fuktskydd och uppfyller inte de krav som

Elsäkerhet. Använd aldrig vanlig dammsugare till bilen, varken i garage eller utomhus. Den saknar fuktskydd och uppfyller inte de krav som Elsäkerhet I våtutrymmen I badrum måste alla elinstallationer vara fast anslutna eller ha särskilt uttag kopplat till jordfelsbrytare. Det enda som är tillåtet utöver detta är specialuttag på 110 volt

Läs mer

Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08

Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08 Sätt in i den blå manualen Uppdat. 2013-06-08 Hej Medlemmar! Vi har gjort denna manual för att våra bostadsrätter ska få rätt underhåll. Det är även viktigt att vi försöker hålla ordning i området. Vi

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Handhavande stationshus Uppsala Östra

Handhavande stationshus Uppsala Östra UPSALA-LENNA JERNVÄG Handhavande stationshus Uppsala Östra Gäller fr. o. m. 2012-04-04 ULJH 053 2 ULJH 053 Förteckning över ändringstryck Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gäller fr. o. m. Ändringstryck Infört

Läs mer

Skötselinstruktion LF322E

Skötselinstruktion LF322E Skötselinstruktion LF322E Utgåva Feb-13 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller www.berkel.se

Läs mer

Det är mycket viktigt att alla berörda blir informerade om pärmen, där finns nästan svar på alla frågor. STÄDNING

Det är mycket viktigt att alla berörda blir informerade om pärmen, där finns nästan svar på alla frågor. STÄDNING 1 ÖPPNING I caféet finns kyl och förråd märkt WINGS. I köket finner man allt för att caféet ska fungera. Sätt på kaffe det första ni gör! På nyckelknippan, som hänger till höger på väggen innanför dörren

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 163. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Tomten. Rev. A 2013-05-17 1. 1 Slyröjning av trädskott... 3. 2 Röjsågen... 3. 3 Slåttermaskinen... 4. 4 Gamla brunnen... 5. 5 Vedförråd...

Tomten. Rev. A 2013-05-17 1. 1 Slyröjning av trädskott... 3. 2 Röjsågen... 3. 3 Slåttermaskinen... 4. 4 Gamla brunnen... 5. 5 Vedförråd... Rev. A 2013-05-17 1 Tomten 1 Slyröjning av trädskott... 3 2 Röjsågen... 3 3 Slåttermaskinen... 4 4 Gamla brunnen... 5 5 Vedförråd... 6 6 Komposten... 6 6.1 Hushållskompost... 6 6.2 Latrinkompost... 6 6.3

Läs mer

När något går sönder. Så här vårdar du lägenhetens utrustning

När något går sönder. Så här vårdar du lägenhetens utrustning När något går sönder Så här vårdar du lägenhetens utrustning När något går sönder Med regelbunden skötsel av inredning och maskiner, slipper du onödiga kostnader. Vårda din lägenhet och gemensamma utrymmen

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Välkommen till Pettersberg!

Välkommen till Pettersberg! Välkommen till Pettersberg! Här är en sammanställning av råd och anvisningar för dig som hyr storstugan på Pettersberg. Det finns även en checklista som skall användas vid ankomst och före avfärd. Vi ber

Läs mer

Skillnad mot version 2: Förbättringar ombesörjda av Lars Hässler har medtagits.

Skillnad mot version 2: Förbättringar ombesörjda av Lars Hässler har medtagits. VATTENSYSTEMET PÅ NÄVERKÄRR 1:5 OCH 1:6 MR 2003 Reviderad Innehållsförteckning version 3 Sidan 1 Försiktighetsregler SR 2015 " 1 Kort beskrivning 33 sidor " 2 Kranar och ventiler " 2 Vatten vintertid "

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Knivsta kommun finns närmare 2 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för just

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Detta är en handledning för värmesystemen i BRF Bronskattens hus som har en Nibe Fighter 310P värmepump. Notera att detta inte ersätter monterings- och skötselanvisningen.

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R TE 06.009 Rev. A BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R 3 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR 1. Tekniska data - Elanslutning

Läs mer

GL B. Fastigheter. Uthyrning och förvaltning sedan Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning

GL B. Fastigheter. Uthyrning och förvaltning sedan Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning Fastigheter GL B Uthyrning och förvaltning sedan 1994 Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning Här följer en praktisk checklista för att flytt städa. En flyttstädning är betydligt mer omfattande än

Läs mer

Information och Instruktion bastutunna

Information och Instruktion bastutunna Information och Instruktion bastutunna Underlag för bastu Bastun står stadigt på limträkonsoler som är 150 breda och med en tjocklek på 10cm. Undertill på dessa konsoler sitter det tryckimpregnerade brädor

Läs mer

Renovering på KRÖGARVÄGEN

Renovering på KRÖGARVÄGEN Renovering på KRÖGARVÄGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar upp renoveringen

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA)

Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA) Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA) Vad är en LTA-enhet? Om du bor i ett område med LTA-system, t ex Hornslandet utanför Västervik, behöver varje fastighet en egen liten villapumpstation som kallas

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

När något går sönder

När något går sönder När något går sönder När något går sönder Med regelbunden skötsel av inredning och maskiner, slipper du och din verksamhet onödiga kostnader. Denna broschyr handlar om vad du som arbetar i verksamheten

Läs mer

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300

Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 Monterings- och underhållsanvisning Förrådsberedare Logalux SF300 1 1 Generellt 3 1.1 Leveransinnehåll 3 1.2 Uppställning 3 2 Transport 4 3 Dimensioner och anslutningar 5 4 Montering och idrifttagning

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN

Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Renovering hos BOTKYRKA BYGGEN Nu ska vi RENOVERA DITT HUS Botkyrkabyggen ska renovera 80 procent av våra ca 10 600 lägenheter under en tio- till femtonårsperiod. Nu är det dags för ditt hus. Vi delar

Läs mer

GRÖNARE TRÄDGÅRD ÖSTORPS BEVATTNING AB

GRÖNARE TRÄDGÅRD ÖSTORPS BEVATTNING AB GRÖNARE TRÄDGÅRD ÖSTORPS BEVATTNING AB Grönare Trädgård Vill du också ha mer tid över till att njuta av din trädgård? Med en automatisk bevattning i din trädgård får du en frodig grönska och tid över till

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn.

VATTEN & AVLOPP. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se) finns bra information för dig som har egen brunn. VATTEN & AVLOPP Dricksvatten Tillgång till vatten är en förutsättning för att samhället ska fungera. Rent vatten är livsviktigt - som dricksvatten och för att sköta den personliga hygienen och förhindra

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10

Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Energideklaration av fastigheten Umeå Sparrisen 17 Hönsbärsvägen 10 Datum 2016-01-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2016-01-21 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Sparrisen 17 Kalkylerna

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN

INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN INGÅR I HUSPÄRMEN FLIK 5 2010-02-07 1(6) INFORMATION OM VATTEN, VÄRME OCH AVLOPP I SAMFÄLLIGHETEN 1. KORT BESKRIVNING AV SYSTEMET Hetvatten distribueras av Södertörns Fjärrvärme AB till vår undercentral.

Läs mer

INSTRUKTION RAM-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert. Upplaga 06-1. Sid 1

INSTRUKTION RAM-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert. Upplaga 06-1. Sid 1 INSTRUKTION RAM-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert. Upplaga 06-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Manual för SR Villa 100224.

Manual för SR Villa 100224. 10-10-08 10-10-27 A 10-10-22 Percy Eriksson 1 av 16 Manual för SR Villa 100224. Gäller även SR 200240 Kund: Levererad av: TH Solvärme Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support-tel: 0523-91139 vardag

Läs mer

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening 1 2011-11-20 Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening Styrelsen vill med denna manual öka beredskapen för akuta situationer i huset. Här finns information om: - Viktiga frågor som berör alla bostadsrättsinnehavare

Läs mer

Installationsanvisning Avsyrningsfilter A-filter

Installationsanvisning Avsyrningsfilter A-filter Installationsanvisning Avsyrningsfilter A-filter Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Montage, drift och skötsel för ACSS Duschpanel 221 Art nr 24241.535.xxx

Montage, drift och skötsel för ACSS Duschpanel 221 Art nr 24241.535.xxx Montage, drift och skötsel för ACSS Duschpanel 221 Art nr 24241.535.xxx Innehåll: 1. Montage 2. Byta flödesbegränsare. 3. Justering av varmvattenstopp 4. Underhåll 5. Felsökning Reservdelslista finns på

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13

Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Energideklaration av fastigheten Umeå Röbäck 30:30 Grusåsvägen 13 Datum 2015-02-09 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-02-04 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Röbäck 30:30 Kalkylerna

Läs mer

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox L a t h u n d för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox Vad innebär hallvärdskapet och vad är syftet med det? Pixbo Wallenstam har ett avtal med kommunen som ger oss rätt att

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1

INSTRUKTION FeMn-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 120816. Sid 1 INSTRUKTION FeMn-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120816 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i

Läs mer

INSTRUKTION FeK. Mårdvägen 7, Växjö, , Upplaga Sid 1

INSTRUKTION FeK. Mårdvägen 7, Växjö, ,   Upplaga Sid 1 INSTRUKTION FeK Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 08-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer