Bruksanvisning Hässjaberg 10 (tidigare beteckning: Hässjaberg 8:1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Hässjaberg 10 (tidigare beteckning: Hässjaberg 8:1)"

Transkript

1 Bruksanvisning Hässjaberg 10 (tidigare beteckning: Hässjaberg 8:1) Kolla alltid 1-3! Var och en fyller på och reviderar bruksanvisningen efterhand som det visar sig önskvärt Senast rev När man kommer eller åker Åtgärder 1-2 ggr/år Nyheter, aktuella notiser Vatten Avlopp Sopor, glas, kompost El Värme, ved, eld, sotning Tele, TV Affärer, bensin, post m.m Grannar Service (rör, el, snöröjning etc.) Ekonomi (räkningar, gästavgifter m.m.) Instruktioner för apparater, ritningar m.m Nöjen Flik

2 1. När man kommer eller åker När man åker 1. Stäng: a) Spjäll till öppen spis och kakelugn b) Elspisen c) El-element (de flesta stängs av genom att ställa reglaget i mittenläge 0"). Obs vintertid: Vissa element på, se Vintertid punkt e) nedan. d) Alla lampor Man bör dessutom helst stänga av all ström genom att slå av båda huvudströmbrytarna vid propparna i verktygsskåpet (element respektive övrigt). Försumma ändå inte att stänga av alla element enligt c), eftersom det inte är bra om element går igång när nya besökare kommer och slår på strömmen igen, de är i så fall inte medvetna om vilka element de satt i gång (kan medföra slöseri med el eller i värsta fall brandrisk om något element är övertäckt). 2. Vintertid (ca 1/10-30/4): a) Tappa ur vattnet. Se Vatten b) Frostskydda avloppen genom att: alt 1: Slå ganska mycket T-röd i varje avlopp alt 2: Slå litet glykol i varje avlopp. OBS använd helst propylenglykol som inte är giftig. Etylenglykol är MYCKET giftigt, farligt för små barn och hundar. Se i så fall att inget spills på golv, och att galler läggs på golvbrunnarna i badrummen. c) Lämna en snöskovel på trappen d) Ring om extra sophämtning om det behövs, se Sopor, glas, kompost e) Lämna lite värme på i köket (båda elementen ca +5 C) och nedre badrummet.(ca +8 C). Se till att det inte finns textilier m.m. intill dessa elenment. f) Skruva till ventilen i skafferiet. 3. Ta med sopor. Töm kompost. Töm aska ur spis, kakelugn och öppen spis.. 4. Plocka in redskap o.dyl. 5. Lås laggård och lillstuga. Nycklarna läggs på spiskåpan i köket (Vänster laggårdsdörr låses inifrån eftersom nyckeln är förkommen) 6. Bär in ved. 7. Städa. Om möjligt tvätta lakan o.dyl. 8. Stäng av och töm kyl (och frys, i laggårn om den använts) och lämna kylskåpsdörren litet på glänt - annars växer det mögel i kylskåpet!! 9. Kom ihåg ev. telefonavgift och gästavgift 10. Lås stora huset. Lägg nyckeln på vanliga stället. 1. När man kommer eller åker sid 1

3 När man kommer 1. Sätt på strömmen med strömbrytaren vid stora propptavlan i verktygsskåpet i nedre hallen. 2. Sätt vid behov på elvärme. Slå på huvudströmbrytaren för propparna till elementen (också denna brytare finns i verktygsskåpet i nedre hallen). Gå sedan runt och kontrollera alla element, att de inte är övertäckta, och slå på önskade element med strömbrytaren på respektive element på de element man vill använda. Vintertid måste man minst ha elementen i båda badrummen, nedre hallen och köket på för att motverka risk för vattenfrysning. 3. Fyll på vattnet om det är urtappat. Se Vatten. 1. När man kommer eller åker sid 2

4 2. Åtgärder 1-2 ggr/år Pumpa upp lufttryck i hydropressen. Se under Vatten flik 4. Tömma slamavskiljaren för avloppet. Görs 1 gång per år utan att vi ska behöva beställa det av Ljusdals kommun Men frågan är om det verkligen sker. Se vidare under Avlopp flik 5 Sotning. Vartannat år? Se Värme, ved, eld, sotning flik 8 2. Åtgärder 1-2 ggr/år

5 3. Nyheter, aktuella notiser 3. Nyheter, aktuella notiser

6 3. Nyheter, aktuella notiser

7 4. Vatten Översikt över VAsystemet Kranar m.m. i VAsystemet Ledningar och kranar (skisser) sid 2 sid 3 sid 4 Avtappning sid 5 Fyllning sid 6 Om vatten inte kommer sid 7 4. Vatten sid 1

8 Översikt över VA-systemet A: Djupborrad brunn (anlagd 2001) C: Urtappningsventil D: Där vattnet går in i huset F: Avlopp För nostalgikern Så här såg det ut förr, innan vi borrade brunn (det mesta finns kvar, utom att källvattnett inte är anslutet till huset längre) A: Källa B: Uppståndare, på granngården (Sven Eriksson) C: Urtappningsventil, kran på gårdsplan D: Där vattnet går in i huset E: Gammal ledning till laggårn. Numera (sedan juni 97) kapad. En träplugg slogs in i det kapade röret vid uppståndaren (B),. Håller X år?? F: Avloppsanläggning: 3-kammarbrunn (= slamavskiljare) + infiltration B-D var säkert frostfritt. Övrigt osäkert. Har frusit snöfattiga vintrar mellan A och B Vattnet kom in i huset med självtryck. Pump och hydropress höjde trycket så man kunde duscha m.m. Gamla vattensystemet 4. Vatten sid 2 Översikt över VA-systemet

9 Kranar m.m. i VA-systemet (se också skisser ledningar och kranar nästa blad) Beteckn Beskrivning A B Djupborrad brunn. Med pump nedsänkt i borrhålet. Uppståndare (tappkran) på granngården för vatten från källan (används inte längre) C Urtappningsventil, manövreras med skiftnyckel: 1) Maximalt moturs = Vatten in till hus 2) Maximalt medurs = Vatten avstängt, vatten på hussidan töms i stenkista Låt aldrig stå i mellanläge! D Där vattnet går in i huset (lucka runt hörnet i grunden kan öppnas) E Gammal ledning till laggårn, kapad sedan juni -97 F G H I J Avloppsbrunn (slamavskiljare, 3-kammarbrunn), därifrån till infiltration i mark Avtappningskran under golv, varmvatten Avtappningskran under golv, kallvatten Avstängningskran under golv, ingående vatten. 1) inskruvad (medurs)= av, 2) utskruvad (moturs) = på. Avtappningskran under golv, ingående vatten K, L Avtappningskranar på hydropress (K) och vid styrenhet för pump (L, stor röd kran) M, N Avtappningskranar på kallvattenledningar O P Q R S T U W X Y Z Å Ä Ö á Avtappningskran på varmvattenledning Avtappningsventil på varmvattenberedare. Anslut avtappningsslang och öppna kranen på ventilen Avstängningskran för vatten till VV-beredare. Många varv medurs = Av Avtappningsventil (för snabbkoppling på slang) på kallvattenledning. Skyddslock av plast Avstängningskran för allt vatten efter pump och hydropress Stor grön kran. Tvärs ledningen = Av Säkerhetsventil på varmvattensystem. Funktionstest: Vrid svarta knoppen, vatten kommer = OK Strömbrytare till gamla pumpen (ska stå på 0). Bör vid tillfälle avlägsnas permanent. Termostatvred VV-beredare. OBS används EJ för att reglera varmvattentemperatur i kranarna. Se Å! Normaltemperatur som W bör vara inställd på är cirka 75 grader Strömbrytare VV-beredare 1) 3 kw, 2) 6 kw, 3) = avstängd. Normalläge: 3 kw Luftventil hydropress (under svart skyddslock av gummi), för kontroll och uppumpning av tryck. Dimension: som på bildäck. Se vidare Lufttryck i hydropress. Vattentrycksvisare, 2 stycken. OK om trycket är ca 3-4 när pumpen slår av och ca 1 när den slår på. (Man hör inte pumpen, som ju sitter nere i brunnen, men kan iaktta hur mätarna rör sig) Blandningsventil. Blandar in kallvatten i varmvattnet. Ska inte kunna blanda in mindre än att utgående vatten blir högst 65 grader, och inte mer än att det blir lägst 38 grader. Vridning medurs = svalare vatten, vridning moturs = hetare vatten. Anslutning avsedd för diskmaskin under diskbänken i köket (syns ej på skissen nästa sida) Styrenhet för pumpen nere i brunnen. Har ett svart vred på vänster sida, ska stå på Auto Strömbrytare för pumpen nere i brunnen. Är placerad i verktygsskåpet i hallen (syns ej på skissen nästa sida). Sätts på med svarta knappen t.h., stängs av med röda knappen t.v. OBS några kranar kan vara ersatta med pluggar/lock, andra kan ha tappat sitt vred. Vid avtappning får man då skruva bort plugg/lock eller hela kranen. 4. Vatten sid 4 Kranar m.m. i VA-systemet

10 Ledningar och kranar (skisser) Hydropress Luckan ute, sedd utifrån, när lucka och lös isolering tagits bort 4. Vatten sid 4 Kranar m.m. i VA-systemet

11 Avtappning av vattensystemet (X) = se Kranar m.m. i VA-systemet och Ledningar och kranar 1 Stäng av strömmen till pump (á) 1 2 Stäng av strömmen till varmvattenberedaren (X). OBS lossa för säkerhets skull också alla tre propparna (nr 5) till VV-beredaren! Vredet X är lite glappt och opålitligt (2002/2003) 3 Öppna alla vanliga tappkranar (diskbänk, tvättställen, duscharna) i läge både varmt och kallt 4 Vrid urtappningsventilen (C) på gårdsplanen med hjälp av en skiftnyckel maximalt medurs. Ingående vatten stängs då av, och vattnet på hussidan kommer att tömmas ut i stenkistan. Om (C) inte skulle fungera får man i stället stänga av ingående vatten med (I) (men detta innebär frysningsrisk) 5 Spola toaletterna 2 6 Öppna avtappningskranarna K, L, M, N, O och Ä. Om kran är trasig, vilket händer, får man i stället skruva bort hela kranen. Om det i stället för en avtappningskran finns en plugg eller ett lock får man i stället skruva loss detta. Lägg eventuella bortskruvade kranar och pluggar/lock nära där de ska sitta, för att underlätta vid påfyllning då de ska skruvas dit igen 7 Töm ut kvarvarande vatten i VV-beredaren genom att ansluta en slang på avtappningsventilen (P) och öppna kranen som sitter på denna. Tömningen tar kanske en timma. 8 Öppna avtappningskranarna (G, H, J) Ev. är det inte alldeles nödvändigt att öppna J, som bör ha tappats via C 3 9 Tappa ur vatten ur tvättmaskin. Innanför nedre frontluckan finns slang med propp. Lossa hela filtret där slangen sitter, så töms det bättre. Luta sedan maskinen framåt för att tömma ännu bättre. Töm även påfyllnings- och avtappningsslangarna på baksidan genom att lägga dem på golvet en kort stund. 10 Blås gärna i vanliga tappkranar och duschar för att få ut allt vatten. Håll upp duscharna först så att vattnet rinner ur duschslangarna. 11 Klart! Låt alla kranar och ventiler som öppnats vara öppna. 1 á finns ej illustrerad. Sitter i verktygsskåpet i hallen. 2 3 Ä finns ej illustrerad. Sitter under diskbänken i köket. Avsedd för diskmaskinanslutning. Det har inträffat att tvättmaskinens magnetventil frusit sönder. Kostar över 300:- att köpa ny. 4. Vatten sid 5 Avtappning

12 Fyllning av vattensystemet (X) = se Kranar m.m. i VA-systemet och Ledningar och kranar 1 Stäng alla avtappningskranar (G, H, J, K, L, M, N, O och Ä) Ibland kan ventiler vara trasiga eller saknas. Då har i stället hela ventilen tagits bort eller så har en plugg/ett lock tagits bort. Dessa sätts då tillbaks. De ligger förhoppningsvis intill det ställe där de ska monteras. 2 Ta bort ev. slang från VV-beredarens avtappningsventil (P) och stäng kranen som sitter på denna. 3 Låt alla vanliga tappkranar (diskbänk, tvättställen, duscharna) stå öppna i läge både varmt och kallt. 4 Förbind brunnen med husets vattensystem genom att öppna (C) på gårdsplanen maximalt moturs (ta inte i hårt, men se till att den vridits så långt det går. Om man inte öppnat maximalt läcker vatten ut vid brunnen, vilket syns på tryckmätaren Z som då pendlar mellan 2 och 4) Om (C) undantagsvis inte använts vid avtappningen får man i stället öppna kran (I) 5 Slå på strömmen till pumpen med (á i verktygsskåpet i hallen) Kommer inget vatten, se Om vattnet inte kommer. 6 Stäng alla vanliga tappkranar efter en kort stund (nu bör den mesta luften ur systemet ha försvunnit) 7 När trycket efter en kort tid stigit till ca 4 (se mätare Z, 2 st som visar samma) bör 4 hela systemet vara vattenfyllt. Men luft finns instängd, särskilt i vamvattenberedaren, öppna därför kortvarigt då och då på alla vanliga tappkranar i läge både varmt och kallt tills det inte längre kommer luft. 8 Sätt på VV-beredaren 6 kw, (X, samt skruva i de tre propparna 5), när allt verkar normalt. Det dröjer sedan flera timmar innan vattnet blir varmt. Ställ in på ca 75 grader med W om det inte redan är inställt på det. F.n. ( ) verkar läge 3 kw inte fungera. 9 Konrollera ev. droppläckage från alla ventiler/kranar/lock/pluggar. Läcker det någonstans, stäng pumpen med á och stäng också eventuellt av med (I) eller (S) och åtgärda. (R), snabbkoppling för slang, används ej, men kan läcka om det kommit in skräp. Åtgärdas genom att man pillar på den tills den håller tätt. 10 (vinter) Om kylan är sträng utomhus, låt gärna varm+kallvatten rinna i köket nattetid (så liten stråle som möjligt), annars finns risk för frysning dels där vattnet går in i huset, dels under hallgolv mellan badrum och kök. Skotta upp ordentligt med snö runt huset vid badrum, entréhall och kök. punkt 1 4 Om trycket inte når 4 läcker vatten ut någonstans. Kolla pkt 4 eller alla andra tappkranar enligt 4. Vatten sid 6 Fyllning av systemet

13 Om vattnet inte kommer Frysning. Troligast på ingående vid kran (I), eller på ledningar till kök vid kranar (G, H). Tina försiktigt med värmefläkt el.dyl. OBS brandrisk om varmluftpistol används oförsiktigt. Frysning mellan brunn (A) och huset. Inte troligt! (möjligen vid extrem barmarksvinter??) Vattenbrist. Inte troligt! Fel på pumpen, eller att dess propp gått. Kolla alla proppar, också huvudsäkringarna i proppskåpet ute på knuten mot vedboden. Kontrollera att pumpen är påslagen (á ). (Även om man slagit på pumpen kan den slå av sig då och då). Kranfel. Undersök (C), (S) och (I). Om inget hjälper, brukar man kunna få hämta vatten hos grannen Sven Eriksson. 4. Vatten sid 7 Om vattnet inte kommer

14 5. Avlopp Avloppsledning går till trekammarbrunn (slamavskiljare) intill syrénbersån. Därifrån till infiltration i mark (stenkista). Ventilationsröret som står längre ner i backen nedanför lillstugan har inte med avloppet att göra, det är ventilering av lillstugans källardränering. Trekammarbrunnen ska tömmas en gång per år. Görs på hösten av Ljusdals kommun och ska inte behöva beställas. Om det klickar, ring Ljusdals kommun ( ) Trekammarbrunnen tömd: 1991 (? ) hösten 2001 hösten Avlopp

15 6. Sopor, glas, kompost Vanliga sopor Vi har sommarhämtning. Säckställ i Lomsjöhed. Ett av de två ställen bakom gula brevlådan strax söder om f.d. affären på motsatt sida vägen. Vårt ställ ska vara det vänstra med abbonentnummer Tömmes onsdagar jämna veckor 15 maj - 15 september. Om extra tömning behövs, t.ex. vintertid ring Ljusdals kommun , uppge postlåda Los 770 och fastighet Hässjaberg 8:1. Kompost Extensivt kompostbruk förekommer på gården. Släng förmultningsbart köksavfall, gräs, löv etc. på högen omedelbart nedanför laggårns nedre gavel. Gräv gärna om litet och täck med gräs el. dylikt. Återvinningsmaterial lämnas i behållare vid ICA i Los: Icke- returglas Papper och kartong Mjuk plast Hård plast Metall (konservburkar o.dyl.) Brännbart Papper o dyl. kan i måttliga mängder eldas i spis/öppen spis. 6. Sopor, glas, kompost

16 7.E l Elen levereras av Fortum , felanmälan (Tidigare: Hälsingekraft AB tel , felanmälan ) Vårt abbonentnummer : Huvudsäkringar och strömbrytare sitter i skåp ute på husknuten. Säkring 25 A (?) Ritning över el-systemet ska finnas i nedersta kökslådan. Säkringsskåp (proppar) / elcentral finns i verktygskåp i hallen. Propparna är uppdelade på två grupper med varsin strömbrytare. En grupp avser värmeelement, en grupp allt övrigt. Intill säkringsskåpen i verktygskåp i hallen finns även en jordfelsbrytare som 5 ska bryta all ström vid minsta läckageström. Jordfelsbrytaren återställs genom att fälla mörkblåa knappen uppåt. Trycker man på ljusblåa knappen testar man jordfelsbrytaren som då ska lösas ut. Elinstallationerna gjorda av Elbyrån i Färila, tel Intill jordfelsbrytaren i verktygsskåp i hallen finns även strömbrytaren för pumpen i djupborrade brunnen (märkt med beteckning á). Undercentral med proppar finns i lillstugan. Men elen i lillstugan kan f.n. inte användas p.g.a. något fel som gör att jordfelsbrytaren löser ut så snart något ansluts i lillstugan. Feb - 98 var det något elfel även i laggårn, varför proppen till laggårn togs bort i proppskåpet i verktygsskåpet. Juni 1999 fungerade det normalt när proppen skruvades i på prov. Orsak okänd. Ventilavledare (= överslagsskydd mot åska) finns på ingående el, telefonledning och TV-antenn. Åskledare från TV-antenn till jord. verksamma 5 Jordfelsbrytaren kan lösa ut, har det upptäckts 2003, när ugn och termostatplatta samtidigt önskas 7. El

17 8. Värme, ved, eld, sotning Huset värms lätt med el-elementen. Läge I på elementen = normalt, temperaturen blir den inställda. Läge II = nattläge, temperaturen blir 4 grader lägre än den inställda På element som inte fungerar kan det vara den inbyggda säkringen som löst ut. Återställs genom att man trycker på den lilla knappen som finns uppe t.h på baksidan. På element där lägesväljarens spak trillat bort kan en skruvmejsel el.dyl. användas som spak. Elda gärna i spis, kakelugn, öppen spis för att spara el. - Elda måttligt till en början när huset stått kallt - Lämna aldrig huset med eld eller glöd i någon spis - Köksspisen saknar reglerbart spjäll - Öppna spisen har tilluftsspjäll = uteluft underhåller elden varigenom varm luft sparas inne. Aska slängs på komposten. Gräv även ur askgropen under gallret på öppna spisen. Sotning bör förmodligen beställas vartannat år. Hör med Ljusdals kommun Sotning utförd: 8. Värme, ved, eld, sotning

18 9. Tele, TV Telefonjack finns i kök, i rummet ovan kök och i lillstugans kök. TV-antenn finns. Uttag i gula rummet.(lär fungera dåligt -99, ny sändare??) Telefonsamtal betalas till telefonkassa = burk vid telefonen i köket. 9. Tele, TV

19 10. Affärer, bensin, post m.m. rev Livsmedel Los, 2 mil norrut: - ICA Nickeln tel , stänger 18:00 vardagar (lördagar?, söndagar stängt) - Loos närbutik (= Berglunds närbutik), tel ATG, Svenska spel, SJ-biljetter, Biljett Direkt, ombud för Systembolaget, bussgods och bingolotto, livsmedel, tidningar + lite av varje. Öppettider Måndag - lördag, , söndag, Wilmars bagarbod. Kaffebröd, matbröd och konditorivaror. Fika-servering. Öppet: Tis-Fre Lör Sön-Mån stängt. Bensin - Automattank vid ICA Nickeln i Los Systembolag - Ljusdal 7 mil - Edsbyn 5 mil - Loos närbutik (= Berglunds närbutik), i Los tel är utlämningsställe för Systembolaget Post Enligt meddelande från posten ersätts postkontoret i Los från 4 september 2000 av lantbrevbärarservice. Ring postens och Svensk kassaservice kundtjänst för närmare information. Enligt information på sker utlämning av paket via lantbrevbärare och i Loos närbutik. Bank Insättning och uttag av pengar kan göras på ICA Nickeln enligt Mer information på Röda punkten markerar ICA Nickeln. Wilmars bagarbod ligger strax norr om ICA, på V sida av vägen. Närbutiken ligger någon km söder om ICA, på V sida av vägen 10. Affärer, bensin m.m.

20 11. Grannar 1: Vi 2: Sven Eriksson, med fru Maj-Lis, tel , bor här större delen av året, men också i Edsbyn tel Sven kan ordna plogning av gårdsplan och mycket annat. Betala honom ca 200 kr för plogning av gårdsplan. 3: Här bodde Valle och Agda. Nu sommarstuga för hennes barn från Hofors 4: Här bodde Ivar. 5: Sommarstuga, tidigare Lennart och Aina Ulriksson (nu obebott?) 6: Här bodde Danielssons, obebott 7: Här bodde Tekla, obebott eller sommarstuga? 8: Sommarboende, inte ofta här. Namn? 9: Stuga som också tillhör Sven 11. Grannar

21 12. Service (rör, el, snöröjning etc.) Jönssons bygg i Los (Inge Jönsson) tel , , var huvudentreprenör när huset byggdes upp efter branden. Elbyrån i Färila tel har gjort elinstallationerna Elen levereras av Fortum AB Fortum , felanmälan Vårt abbonentnummer: Rör: - Sune Wennberg, rörmokare på Edmarks rör i Edsbyn har gjort VAinstallationerna. Tel , (bostad) - Elbyrån i Färila (se ovan) har bytt värmepatron i VV-beredaren (febr. -98) - Kent Forsberg i Los, tel har köpt de grejer den nu avlidne rörmokaren i Los hade. Forsberg kan ev. kontaktas om man behöver någon rörkoplling e.dyl. Sophämtning, slamtömning och sotning: Kontakta Ljusdals kommun tel Vägen sköts av en vägförening som vi är medlemmar i. Kontakta vår granne Sven Eriksson om det gäller vägen, han sköter f.n. (feb -98) snöröjningen. Sven snöröjer också vår nedfart och gårdsplan mot ersättning (300 kr nyåret 2006) 12. Service (rör, el, snöröjning etc.)

22 13. Ekonomi (räkningar, gästavgifter m.m.) Räkningar som rör inköp till huset skickas till Föreningen Fangorns kassör (från sept 2005 Peter Adler, Fogdetorpsv Södertälje tel ) Telefonsamtal betalar man direkt i telefonkassan, burk vid telefonen i köket Gästavgift för icke medlemmar i Föreningen Fangorn: 200:-/helg, 400:- /vecka, barn gratis. Betalas till Föreningen Fangorn pg Ekonomi (räkningar, gästavgifter m.m.)

23 14. Instruktioner för apparater, ritningar m.m. Bruksanvisningar för fasta och lösa apparater förvaras i nedersta kökslådan. Där finns även ritningar på elsystemet m.m. 14. Instruktioner för apparater, ritningar m.m.

24 15. Nöjen 15. Nöjen

25 15. Nöjen

Bo Tips! En praktisk handbok med tips och idéer för Dig som bor i hyreslägenhet.

Bo Tips! En praktisk handbok med tips och idéer för Dig som bor i hyreslägenhet. Bo Tips! En praktisk handbok med tips och idéer för Dig som bor i hyreslägenhet. BoTips! Under denna rubrik finner Du praktisk information som kan hjälpa Dig i Din lägenhet. Konsten att hänga tavlor Var

Läs mer

Flik 0. Pärm försättsblad

Flik 0. Pärm försättsblad Flik 0 Pärm försättsblad 0 Pärm försättsblad 0 Innehållsförteckning 1 Välkommen till bostadsrättsföreningen Tomtebo! 2 Tomtebos ordningsregler och stadgar 3 Fastighetsförvaltning och vicevärd 4 Avfallshantering

Läs mer

Flik 0. Pärm försättsblad

Flik 0. Pärm försättsblad Flik 0 Pärm försättsblad 0 Pärm försättsblad 0 Innehållsförteckning 1 Välkommen till bostadsrättsföreningen Tomtebo! 2 Tomtebos ordningsregler och stadgar 3 Fastighetsförvaltning och vicevärd 4 Avfallshantering

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Detta är en handledning för värmesystemen i BRF Bronskattens hus som har en Nibe Fighter 310P värmepump. Notera att detta inte ersätter monterings- och skötselanvisningen.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Inflyttningsguide. Välkommen till oss!

Inflyttningsguide. Välkommen till oss! Inflyttningsguide Välkommen till oss! I denna broschyr hittar du viktig information som rör ditt boende hos oss. Om du undrar över något, kontakta din förvaltare, telefonnummer och adress finns på baksidan.

Läs mer

Drift & Skötselinstruktioner Volym 1 Upplaga 3 december 2006

Drift & Skötselinstruktioner Volym 1 Upplaga 3 december 2006 Drift & Skötselinstruktioner Volym 1 Upplaga 3 december 2006 Brf Matrosen Kontakt: info@matrosen.se Felanmälan:felanmalan@matrosen.se 2 Drift & Skötselinstruktioner 1. Inledning sid 3 2. Värme och ventilation

Läs mer

Boendeinformation. Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB. MS Fastighetsbolaget AB

Boendeinformation. Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB. MS Fastighetsbolaget AB Boendeinformation Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB Betalning av hyran Betalning av hyran Hyran ska vara MS fastighets AB tillhanda

Läs mer

Rökning Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor och trapphus.

Rökning Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor och trapphus. I trappuppgången, i anslutning till entrén i varje hus, finns en anslagstavla där vi sätter upp viktig information som berör våra hyresgäster. Glöm inte att kasta ett öga på den då och då. På anslagstavlan

Läs mer

Om att underhålla bostadsrätten

Om att underhålla bostadsrätten Om att underhålla bostadsrätten Vems är underhållsansvaret? Brf Jakob i Järfälla Viktig information om underhållsansvaret i samband med införandet av HSB:s Normalstadgar 2003 inom föreningen som träder

Läs mer

Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss.

Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

Föreningsinformation till boende

Föreningsinformation till boende Föreningsinformation till boende Häftet innehåller information om vad som gäller för boende i bostadsrättsföreningen Lavetten Örnen. BoRegler TrivselRegler BoTips Informationen tillhör bostaden och ska

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Villahandboken. Vad du behöver veta som villaägare i Borlänge

Villahandboken. Vad du behöver veta som villaägare i Borlänge Villahandboken Vad du behöver veta som villaägare i Borlänge Vi har mycket med varandra att göra... Det är inom många områden som villaägarna i Borlänge och Borlänge Energi möts. I Villahandboken berättar

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

Vilka regler gäller för bostadsrätter?

Vilka regler gäller för bostadsrätter? Vilka regler gäller för bostadsrätter? Vem bestämmer? De som bor med bostadsrätt, bestämmer själva, vad som skall hända med husen. Följer du stadgarna, betalar du avgifterna och uppfyller dina andra skyldigheter

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Brf Vändkretsen Lathund

Brf Vändkretsen Lathund 1(10) Brf Vändkretsen Lathund eller Det du som medlem kan ha stor nytta av att veta om husen och lägenheterna i Brf Vändkretsen. OrgNr: 71 64 00-1203 www.vandkretsen.se 2(10) Innehåll: Byggnaderna... 3

Läs mer

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com

Brf Jakob i Järfälla. Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com Välkommen till Brf Jakob i Järfälla Föreningsinfo på nätet: www.brf-jakob.com I denna folder finner du information om det mesta som rör ditt boende, och de serviceutrymmen som du har tillgång till inom

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 17. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 17. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 17 Ordningsregler Eftersom det varit mycket svårt att få tillräckligt många intresserade av styrelsearbete i föreningen har styrelsen beslutat handla upp tjänster

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information.

Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information. Stockholm 2006-12-05 Lägenhet nr. Hej! Varmt välkommen till BRF Birka. Vi vill med detta välkomstbrev passa på att ge Dig som ny medlem i föreningen lite praktisk information. Bostadsrättsföreningen Birka

Läs mer

Årsmötet. Frivilliga inför föreningens 30-årsjubileum. Soporna - igen. Parkeringsbokning på webben. Vatten tillbaka i portarna

Årsmötet. Frivilliga inför föreningens 30-årsjubileum. Soporna - igen. Parkeringsbokning på webben. Vatten tillbaka i portarna JUNI 2009 Årsmötet Årsmötet som ägde rum den 14 maj var ovanligt välbesökt: 66 röstberättigade och 10 fullmakter. Därtill ytterligare ett stort antal boende på Akallahöjden. Punkterna på dagordningen klarades

Läs mer

Om din bostad. Vi ser fram emot en bra och långsiktig relation!

Om din bostad. Vi ser fram emot en bra och långsiktig relation! Om din bostad Om din bostad I den här broschyren har vi samlat fakta som kan vara bra att ha för dig som är hyresgäst hos John Mattson. Finner du inte svaret på din fråga i denna broschyr eller har åsikter

Läs mer

VÄLKOMMEN HEM FELANMÄLAN

VÄLKOMMEN HEM FELANMÄLAN Välkommen hem - här kan du läsa om vad du bör tänka på för att trivseln i ditt och dina grannars boende ska bli så bra som möjligt. Du får också råd om hur du tar hand om din lägenhet på bästa sätt. VÄLKOMMEN

Läs mer

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare DRIFT:D5018 SweTherm Villaprefab DRIFT & SKÖTSEL RF/D B-utförande Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare SweTherm AB Lötängsgatan 1 803 01 Gävle Innehåll sida 1. Uppackning och upphängning

Läs mer

VÄLKOMMEN HEM. Störningsjouren når du på telefon 031-80 50 75 UTOMHUS FELANMÄLAN

VÄLKOMMEN HEM. Störningsjouren når du på telefon 031-80 50 75 UTOMHUS FELANMÄLAN Välkommen hem - här kan du läsa om vad du bör tänka på för att trivseln i ditt och dina grannars boende ska bli så bra som möjligt. Du får också råd om hur du tar hand om din lägenhet på bästa sätt. VÄLKOMMEN

Läs mer