Miljörapport Lönsamma åtgärder för en hållbar utveckling offensivt miljöarbete i praktiken. Så tar du nästa steg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörapport 2009. Lönsamma åtgärder för en hållbar utveckling offensivt miljöarbete i praktiken. Så tar du nästa steg"

Transkript

1 TSP-2501_ Så tar du nästa steg Vill du veta mer om konsten att skona miljön på ett lönsamt sätt? Besök oss på telia.se/miljo och hämta vårt white paper Telias syn på grön it eller läs bloggen Bättre affärer. Miljörapport 2009 Lönsamma åtgärder för en hållbar utveckling offensivt miljöarbete i praktiken

2 Innehåll Varje litet steg är viktigt...4 Resfria möten...7 Flexibelt arbete...13 Smartare transporter...17 Så skapar du lönsamhet med grönare it i vardagen...18 Att lämna minsta möjliga avtryck Verktyg för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft... 23

3 Varje litet steg är viktigt En del företag säger att miljöinsatser kostar för mycket. Vi håller inte med. Våra egna erfarenheter visar att man i de flesta fall kan räkna hem åtgärderna med råge. Miljöanpassning är helt enkelt nyttigt för resultaträkningen. Andra företag tycker det är svårt att veta i vilken ände man ska börja. Vi är övertygade om att det inte spelar så stor roll. Du kan ändå inte göra allt på en gång. Och vissa företag känner sig osäkra inför den förändringsprocess som man inser måste komma till stånd. Vi vet att det duger gott med ett vardagligt och engagerat ledarskap. Vi har under en rad år använt våra egna lösningar i ett systematiskt arbete för att minska Telias miljöpåverkan. Resultaten är mycket glädjande; se exempelvis sammanställningen av några nyckeltal här till höger. Men ska Sverige lyckas nå internationellt överenskomna mål på miljö- och klimatområdet krävs insatser på bred front. Därför hoppas vi att den här rapporten ska ge dig lite inspiration, så att avståndet från tanke till handling minskar. Vi pekar ut några områden där vinsterna kommer snabbt. Du hittar en handfull praktikfall från företag och organisationer i olika branscher. Vi redovisar dessutom lite fler fakta om vårt eget miljöarbete och på vilket sätt våra lösningar kan gynna både miljön och verksam heten i ditt företag. Välkommen till en grönare framtid! Erik Hallberg Chef Mobility Sverker Hannervall Chef Business Services Stefan Trampus Chef Broadband *Rapporten är producerad med metoder som i möjlig mån reducerar miljöpåverkan. Den är redigerad på datorer som drivs med Bra Miljöval-el enligt Svenska Naturskyddsföreningens licens. Den distribueras huvudsakligen immateriellt i form av ett pdf-dokument på nätet. Pappersversionen har producerats på ett miljöcertifierat tryckeri som ligger nära vårt distributionslager, vilket minskar transportbehovet. Några nyckeltal från Telias miljöarbete Under perioden har vi Minskat koldioxidutsläppen med 76 % Minskat antalet flygresor per anställd med 59 % Ökat antalet telemöten per anställd med 157 % Minskat kontorsytan per anställd med 50 % Ökat energieffektiviteten med 59 %* Behållit en konstant elförbrukning, trots en massiv utbyggnad av rikstäckande mobila och fasta kommunikationsnät (exempelvis har kapaciteten i vårt stamnät åttafaldigats)* * Jämförelseåret är i detta fall 2002.

4 Resfria möten Resor har en rad negativa effekter på miljön, främst utsläpp av växthusgaser. Därför är det klokt att dra ner på resandet. Ändamålet med en tjänsteresa är ofta att olika personer ska mötas för att utbyta information eller samarbeta. Många av dessa möten blir minst lika effektiva om de sker virtuellt, speciellt när punkter såsom planering, rapportering eller projektuppföljning står på dagordningen. Verktygen som gör det möjligt är telemöte och videomöte. Båda kan kombineras med en gemensam arbetsyta på webben, där deltagarna bland annat kan redigera dokument tillsammans och visa presentationer. En medarbetare som ersätter affärsresor med virtuella möten undviker spilltid på flygplatsen, bakom ratten eller på tåget. Produktiviteten ökar alltså, samtidigt som resekostnaderna sjunker. Mötespolicy nyckel till förändring Värderingar och invanda beteenden kring möten kan vara tröga att rucka på. Därför är det viktigt med ett tydligt ledarskap, lättillgängliga styrdokument och bra teknikstöd. Att ställa samman en mötespolicy brukar få saker att hända, speciellt om du slår fast att den är överordnad i förhållande till resepolicyn. Några exempel på ämnen som kan behandlas i en mötespolicy: Den som kallar samman till ett möte ska alltid överväga om det kan genomföras virtuellt, dvs. som tele-, webb- eller videomöte. Även övriga deltagare ska reflektera över mötesformen och kontakta den sammankallande om man tycker att det finns en bättre lösning än den föreslagna. Det fungerar inte att förbjuda fysiska möten. Ge i stället konkreta rekommendationer för vilka mötestyper du tycker passar bäst att genomföra virtuellt respektive fysiskt. I de flesta fall blir möten för information, planering, uppföljning och rapportering mycket effektiva i virtuell form. Däremot är fysiska möten ett förstahandsval vid uppstartsmöten (nytt projekt, nytt team osv) eller när en extra viktig fråga behöver förankras i organisationen. Formulera din mötespolicy kort och koncist max en A4-sida. Se till att den når fram till alla medarbetare. Om ni saknar effektiva lösningar för virtuella möten måste du naturligtvis ordna så att dessa resurser kommer på plats. Tänk på att det tar tid att ändra invanda mötesbeteenden. Uppmuntra medarbetarna och ge dem bra support på de tekniska hjälpmedlen. Mycket är vunnet om du hittar några evangelister som tycker det är kul att jobba på ett nytt sätt och som entusiasmerar sina kollegor. Sist men inte minst alla ledare på företaget måste föregå med gott exempel. 4 7

5 Praktikfall Attraction Kommunikationsbyrån Attraction i Malmö hjälper sina kunder med köp- och relationsskapande kommunikation i digitala medier. För att kunna driva projekten effektivt och hålla alla deadlines är det viktigt med täta avstämningar. Telemöten kan många gånger ersätta tidsödande möten öga mot öga. Det är uppenbart att telemöten hjälper till att hejda klimatförändringen, eftersom folk inte behöver resa så mycket. En del av våra kunder kräver faktiskt att vi arrangerar telemöten, baserat på riktlinjer i deras miljöpolicy, säger Attractions vd Per Lindeblad. Attraction har kunder runtom i både Sverige, Danmark och Finland. Detta bidrar till att telemötena även har stora affärsmässiga fördelar enligt Per Lindeblad. Ett personligt möte i början av ett projekt är helt OK, men det löpande samarbetet måste skötas på något annat sätt. Annars går det åt på tok för mycket tid och pengar. Praktikfall Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen har en extremt decentraliserad organisation. Lokala arbetsförmedlingar finns på 320 platser runt om i landet. Dessutom driver man operativa avdelningar på 10 orter. För att förenkla det interna samarbetet utnyttjar man telemöte med webbstöd. Att komplettera telemötet med en gemensam arbetsyta på nätet innebär att vi kan sam arbeta betydligt effektivare, säger Per Svahnström på Enheten för lokal- och logistikstöd. Detta kommer till användning bland annat vid internutbildning. Per Svahnström berättar om hur man introducerade ett uppdaterat system för ärendehantering. Vi kallade samman till ett telemöte med 20 personer på olika orter och körde en demonstration av systemet på arbetsytan. Alternativet hade varit att alla 20 hade tvingats resa till samma plats. 8 Praktikfall Swedbank Medarbetarna på Swedbanks internationella lokalkontor frågade allt mer högljutt efter ett effektivt verktyg för samarbete på distans och virtuella möten. It-avdelning införde därför en lösning för unified communications*, där det ingick videokonferens. Satsningen ledde snabbt till en klar minskning av resandet, vilket självklart kommer miljön tillgodo. Men Per Näslund, senior manager hos Swedbank, tycker de ekonomiska fördelarna är minst lika glädjande. Vårt business case innefattade sänkta resekostnader och effektivare utbildning. Vi räknade hem satsningen, speciellt på utbildningssidan. När en specialist enkelt kan kompetensutveckla hundra personer utan att någon enda av dem behöver förflytta sig till en viss ort eller lokal så blir det otroligt effektivt. *Ett koncept där medarbetarna via ett integrerat gränssnitt kan använda vilken terminal som helst för att få samlad tillgång till olika kommunikationskanaler (mobiltelefoni, fast telefoni, telemöten, videomöte, e-post, chatt, röstbrevlåda) och dessutom nå olika verksamhetssystem. Bra att tänka på när du kallar till ett virtuellt möte Gör en realistisk agenda, inklusive bensträckare. För varje punkt på agendan, ange tydligt vem som är ansvarig vad syftet är: fatta beslut, informera eller diskutera. Gör en tidtabell för hela mötet. Publicera nödvändiga dokument (kallelse, underlag osv) på en gemensam lagringsplats i ert nätverk eller på webben. Om någon tänker visa en presentation under ett virtuellt möte där vissa deltagare saknar bildstöd måste den distribueras i förväg. Ta reda på hur du kan få hjälp om utrustning eller tjänster inte skulle fungera korrekt under mötet.

6 2015 kommer två tredjedelar av dagens fysiska möten i stället ske virtuellt. För att vi vill och för att alla kan. Ur Telias miljövision

7 Flexibelt arbetssätt I dag finns växelanknytning, e-post och telemöte i mobiltelefonen. Intranät och videomötestjänster når du via din bärbara dator med mobilt bredband. Därför kan du välja bort kontoret, åtminstone i viss utsträckning. Detta påverkar ditt resemönster på ett sätt som gynnar miljön. Klokare arbetsresor Med rätt teknikstöd slipper många säljare, servicetekniker och andra som jobbar ute på fältet att åka förbi kontoret på morgonen. I stället beger man sig direkt till det första uppdraget. Tack vare den ständiga åtkomsten till verksamhetssystemen kan man hitta en rutt som minimerar körsträckan. Och när arbetsdagens sista jobb är klart kan man lämna rapport via den bärbara datorn för att sedan åka direkt hem. Även om du mest brukar sitta på kontoret kan du spara koldioxid. Genom att jobba hemma någon timme i början och i slutet av arbetsdagen kan du resa på tider då trafiken löper snabbare. Du slipper alltså att snigla fram i koldioxidstinna köer. Distansarbete åter på tapeten Största miljöeffekten uppstår naturligtvis om man kan skära ner arbetsresorna drastiskt, exempel vis genom att låta medarbetarna jobba där de är. Efter en del mindre lyckade försök har det varit ganska tyst kring distansarbete under några år. Men i skuggan av klimathotet har intresset ökat snabbt för denna organisationsform. Tack vare den forskning som gjorts inom området är det numera ganska enkelt att undvika blindskären. Här är några viktiga punkter att tänka på för dig som vill införa distansarbete: Specificera vad du förväntar dig av den som jobbar på distans. Ska han åstadkomma ett visst resultat? Eller är det viktigaste att han är tillgänglig under en angiven tid? Följ upp och utvärdera arbetsresultaten. Detta ger legitimitet åt distansarbetet. Var beredd på en inkörningsperiod. Distansarbete kan vara en ganska stor omställning, där de inblandade parterna behöver öva sig. Lägg in kontorsdagar då och då för den som distansjobbar. Det är värdefullt att ta del av korridorsnacket och underhålla det sociala nätverket öga mot öga. Distansarbete passar inte alla. En del har arbetsuppgifter som kräver närvaro, andra vill helt enkelt inte. 13

8 Praktikfall HF Advice Solnaföretaget HF Advice håller igång hissar och andra installationer i fastigheter. Den tekniktunga verksamheten innehåller också en hel del administration. Först och främst ska montörerna få sina arbetsordrar. Sedan ska det utförda arbetet dokumenteras i serviceprotokoll. Andra gånger kan det gälla att registrera och ställa samman driftdata av olika slag. Förr var montörerna tvungna att åka förbi kontoret för att skriva veckorapporter. Men när vi införde ett system för att hantera arbetsordrar i mobilen försvann det behovet, säger teknikchefen Mikael Pettersson. Resultatet är att montörernas körsträckor blir kortare, med åtföljande reducering av koldioxidutsläpp och buller. Dessutom uppstår en rad fördelar i verksamheten. Vi har ökat den fakturerbara tiden med minst tre timmar per vecka och montör. Dessutom har vi förbättrat kundservicen. Montörerna rapporterar omgående sina åtgärder via mobilen, och den informationen kan fastighetsägaren plocka fram via vår kundwebb. Praktikfall Nacka kommun I kommunförvaltningens lokaler finns inte längre några cellkontor. I stället har man skapat en öppen kontorslösning med flexibla arbetsplatser. Nu går det åt betydligt mindre rumsyta till det antal arbetsplatser som vi behöver. Därmed sänks våra lokalkostnader, säger Mats Bohman som är administrativ direktör i Nacka kommun För att skapa den här flexibiliteten har kommunen infört en telefonilösning där medarbetarnas mobiltelefoner fungerar som anknytningar i en nätbaserad växeltjänst. Dessutom kan deras bärbara datorer anslutas mobilt. Medarbetarna kan därmed jobba effektivt oavsett om de befinner sig i det öppna kontoret eller på någon annan plats. Vi använder dessutom tjänster för telemöte och webbmöte. Tillsammans med de mobila anknytningarna innebär detta att medarbetarna blir mer tillgängliga och kan ge bättre service, både till kommunens medborgare och till kollegorna, konstaterar Mats Bohman.

9 Smartare transporter Transportsektorn brottas med stora miljöproblem. Den genererar ständigt ökande utsläpp av växthusgaser. Även luftkvaliteten påverkas. I många tätorter är den undermålig, beroende på bland annat stoftpartiklar och kväveoxider från person- och lastbilar. Dessutom orsakar trafiken buller, den miljöstörning som direkt berör flest människor i samhället. Praktikfall Ragn-Sells En gång i tiden var sophantering en förhållandevis enkel bransch. Men dagens återvinningsföretag är högt specialiserade. Det gäller att samla in en rad olika fraktioner, hantera dem korrekt ur miljö- och lagstiftningssynpunkt och slussa tillbaka återvunnet material i krets loppet. Dessa processer är mycket informationsintensiva. Många av våra fordon är så fulla av datorer, modem, gps:er och annan teknik att de mest påminner om stridsledningscentraler, säger Martin Ekblom som är CIO på Ragn-Sells. Med en så omfattande logistik är det intressant att försöka begränsa fordonens körsträckor. Det gör man med hjälp av ett system för ruttoptimering. Effekten blir dramatisk. Hos fordon där vi använder den här lösningen brukar bränsleförbrukningen sänkas med %. Det innebär en lika stor sänkning av våra koldioxidutsläpp, samtidigt som vi gör en rejäl besparing. Praktikfall kommunsektorn* I kommunal verksamhet hanteras mängder av fysiska dokument. Dessa orsakar koldioxidutsläpp vid en rad tillfällen i livscykeln: fällning och transport av massaved, produktion av pappersmassa, produktion och transport av papper, transport av färdiga dokument. Varje år skickar landets kommuner närmare 16 miljoner fakturor till sina invånare, de allra flesta i form av noggrant vikta papper nedstoppade i prydliga fönsterkuvert. Men det finns säkra och väl etablerade former för att hantera betalningsrutinerna utan vare sig papper och transporter, nämligen elektroniska fakturor respektive autogiro. Även strömmen av inkommande fakturor är strid i den kommunala sektorn. Varje år dimper det ner drygt 18 miljoner, varav endast en mindre del i elektronisk form. Här skulle en fullt genomförd digitalisering betyda att utsläppen av koldioxid skulle minska med ca 500 ton. Ett annat intressant område är lönebesked. Bortåt medarbetare får varje månad sina besked per post. Om man antar att 80 % av dessa skulle gå att sända elektroniskt skulle kommunerna spara minst 115 miljoner per år enbart i portokostnader. Visste du att: Minst en tredjedel av koldioxidutsläppen från ett typiskt tjänsteföretag kommer från personalens arbetsresor och tjänste resor. Invånarna i Stockholms län gör ca 1,7 miljoner arbetsresor per dygn. Av dessa sker ca 1 miljon med bil. * Uppgifterna i ovanstående avsnitt är hämtade från en studie initierad av Sveriges Kommuner och Landsting samt IT- och Telekomföreningen. Den utfördes av analys- och konsultföretaget Exido. Huvudsponsorer var IBM och TeliaSonera. Vill du veta mer om den mycket stora effektiviseringspotentialen hos Sveriges kommuner, läs hela rapporten på telia.se 17

10 Så skapar du lönsamhet med grönare it i vardagen It-utrustning kräver mer energi än många tror. I ett typiskt tjänsteföretag står it för cirka en fjärdedel av den totala förbrukningen. Lyckligtvis är det ganska enkelt att minska den it-relaterade energiförbrukningen. Man kan använda befintlig utrustning på ett klokare sätt, eller byta ut den mot energieffektivare modeller. Därmed minskar företaget sin miljöpåverkan, samtidigt som lönsamhet och konkurrenskraft förbättras. Låt datorn vila sig Hårddisk, bildskärm och processor behöver inte vara igång ständigt. Aktivera ett energischema som stänger av dessa enheter när du inte jobbar aktivt med datorn. Gör utskrift på papper bara när det verkligen behövs. Utnyttja även möjligheten att skriva ut dubbelsidigt eller två förminskade sidor per ark, så spar du ännu mer papper. Stäng av datorn helt och hållet när du lämnar kontoret för dagen. Strömadaptrar (till pc-högtalare, lokal skrivare osv.) drar ström även om utrustningarna är avstängda. Samma sak med batteriladdare. Anslut sådana enheter till en grendosa med strömbrytare som du slår av över natten. Tunn klient en riktig snålvarg Om medarbetarnas datorer behöver förnyas är så kallade tunna klienter ett alternativ med riktigt grön profil. En tunn klient är en enkel terminal utan egen hårddisk. Den ansluts via nätverket till en central server, där både program och data lagras. Jämfört med en vanlig stationär dator så har den tunna klienten cirka 75 % lägre energiförbrukning och dubbel livslängd. Dessutom kräver den mindre resurser för tillverkning och återvinning. Som grädde på moset blir det enklare att upprätt hålla it-säkerheten och att administrera dataarbets platserna. Exempelvis behöver uppgrade ringar göras endast på servern Byt utrustning med eftertanke Väg in energiaspekten när du byter utrustning. Exempel vis kan förbrukningen hos platta bild skärmar variera ordentligt mellan olika fabrikat. Om ni har ett antal traditionella servrar i nätverket är det läge att gå över antingen till bladservrar eller till en grupp virtuella servrar som du kör på en enda fysisk utrustning. Visste du att: En analys beställd av EU-kommissionen visar att EUs drift av datorer och bildskärmar skapar 27 miljoner ton koldioxid per år. Om alla datorer fick ett optimerat energi schema skulle utsläppen minska med ca 5 miljoner ton

11 Att lämna minsta möjliga avtryck Telias eget miljöarbete I mitten av 1990-talet beslutade Telia AB att ta sig an miljöfrågorna på ett mer aktivt sätt. Vi gjorde omfattande utredningar där vi analyserade vår egen verksamhet ur ett miljöperspektiv. Vi formulerade konkreta miljömål och började ställa miljökrav på våra leverantörer. Telia valde att lyfta miljöområdet till en strategisk nivå. Det innebär att miljömålen hanteras lika omsorgsfullt som de ekonomiska målen. Vi följer upp dem och inkluderar dem i styrkort, verksamhetsplaner och aktivitetsplaner. Vi har gjort livscykelanalyser av våra tjänster och vår infrastruktur för att få reda på vilken inverkan vårt nät har från energi- och miljösynpunkt. Vår ambition inom området återspeglar sig också i att vi var bland de första operatörerna som undertecknade EUs Code of Conduct on Energy Consumption of Broadband Equipment. En av de viktigare lärdomarna från de här åren är att ledarskap, styrmetoder och uppföljning måste anpassas till de nya förutsättningar som ett djupt miljöengagemang innebär. Hindren brukar ligga i organisation, värderingar och invanda arbetsmetoder. För att lyckas måste alla ledare i hela verksamheten hjälpas åt att påverka attityder och beteenden på ett konsekvent och systematiskt sätt. Telias verksamhet är miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO och ISO Detta innebär att vi har ett dokumenterat ledningssystem med tydlig styrning och uppföljning. Arbetet granskas av både interna och externa revisorer. De senare gör årligen två veckolånga revisioner med målet att kontrollera om vi uppfyller våra åtaganden. Bland annat intervjuas medarbetare på alla nivåer i företaget. Förändring under perioden inom området resor och virtuella möten Interna telemöten per år Interna telemöten per anställd Flygresor per år Flygresor per anställd Körsträcka tjänstebil eller egen bil Körsträcka taxi Körsträcka hyrbil Reserelaterade kostnader % % Exempel på andra miljöinsatser under 2009 Några miljöinsatser under 2009 Genom att bygga om kylsystemet har vi lyckats sänka elförbrukningen med 30 % i Telias datacenter i Haninge (en av de viktigaste anläggningarna i Telias nät). Lösningen bedöms vara en av de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Vi startade ett projekt med målet att uppgradera positioneringsljusen hos landets samtliga radiooch mobilmaster med ledteknik. Besparingspotential: ca 1 GWh per år. Ett bergrum i Skåne som under många år använts som ställverk har PCB-sanerats i samarbete med tidigare ägaren E.ON. Två laddstolpar för elbilar har installerats vid Telias huvudkontor i Farsta. Telia fortsätter att endast köpa el som är märkt med Bra Miljöval. Den extra miljöavgift som detta val innebär har kommit till användning bland annat för att rädda det hotade beståndet av asp i Fyrisån i Uppland. 21

12 Verktyg för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft Sättet att styra om verksamheten i riktning mot minskad miljö- och klimatpåverkan varierar från företag till företag. Telia erbjuder en rad lösningar som underlättar omställningen. De är generellt användbara och passar de allra flesta branscher och verksamhetsinriktningar. Här är ett urval av de miljövinster som de kan skapa: Minskad belastning av koldioxid, stoft, buller osv tack vare minskat resande, kortare körsträckor, smartare körval och minskad befordran av fysiska dokument. Sänkt energiförbrukning tack vare minskat behov av kontorsyta. Minskade utsläpp från produktion och transport av elektronisk utrustning tack vare minskat terminalbehov och ökat samutnyttjande av Telias nät baserade komponenter. Minskade utsläpp från produktionskedjan skogsråvara-pappersindustri-tryckeri tack vare minskad användning av trycksaker. Lägre energiförbrukning för produktion av it- och kommunikationstjänster när dessa hyrs i stället för att produceras i egen driftmiljö. Dessutom uppstår en rad vinster i verksamheten. Dessa hittar du i följande tabell, där du också kan se den grundläggande funktionen för varje lösningsområde. Lösningar Virtuella möten (telemöte, videomöte, webbmöte) Mobilt och fast bredband Mobila verksamhetsapplikationer Funktion Möjliggör effektiva möten utan att deltagarna behö ver förflytta sig till samma plats Möjliggör effektivt arbete utan att medarbetaren behöver förflytta sig till ett visst ställe Ger mobila medarbetare (servicetekniker, hemvårdare, utesäljare osv) tillgång till it-baserat verksamhetsstöd i fält Verksamhetsvinst Sänkta resekostnader Ökad produktivitet bland medarbetarna tack vare mindre spilltid Utvecklat samarbete eftersom både kollegor och externa kontakter blir mer tillgängliga Sänkt energikostnad Sänkt lokalkostnad Ökad produktivitet bland medarbetarna tack vare mindre spilltid Bättre bevakning av akuta ärenden och därmed bättre intern och extern service Enklare för medarbetarna att organisera vardagen och kombinera yrkesrollen med privatlivet Ökad produktivitet bland medarbetarna tack vare mindre spilltid Möjlighet till ökad försäljning eller tjänsteproduktion Möjlighet till helt nya verksamhetsprocesser och affärsmodeller Unified commu nications Ger samlad tillgång till olika kommunika - tions kanaler och verksamhetssystem via mobila och fasta applikationer och accesser; visar även med arbetarnas närvarostatus Enklare att dra full nytta av it-stöd och organisationens samlade kompetens Ökad produktivitet tack vare kortare ställtider och effektivare samverkan Ökad personlig effektivitet Ökad kundnöjdhet Positioneringstjänster Möjliggör lokalisering i realtid av fordon, med arbetare och andra mobila resurser Lägre bränslekostnader Sänkt underhållsbehov Bättre samordning Ökad möjlighet till snabb omdirigering Bättre kundservice Visste du att: Drygt 100 meter så långt kommer man i en riktigt effektiv miljöbil om man inte vill generera mer koldioxid än ett halvdags telemöte Drifttjänster för datacenter och lokalt nätverk Elektroniskt id Ger företaget tillgång till hyrda it-funktioner som produceras i energiopti merade datahallar Ger människor möjlighet att styrka sin identitet och signera dokument eller transaktioner på webben minskar bl.a. be hovet av fysiska blanketter Sänkt energikostnad Minskat investeringsbehov Enklare att anpassa kapaciteten efter behoven Egen it-personal får mer tid över för kvalificerade insatser på verksamhetsstödjande it-lösningar Enklare administrativ hantering Förenklade verksamhetsprocesser Kortare handläggnings- och ställtider Betydande rationaliseringsvinster; möjliggör exempelvis självbetjäningslösningar Kontaktcenter Möjliggör effektiv manuell eller automatisk hantering av kunders eller med borgares ärenden via telefon, sms, chatt, e-post och webb Sänkt energikostnad Sänkt lokalkostnad Ökad produktivitet bland medarbetarna Sänkta resekostnader Minskat investeringsbehov Enklare att anpassa kapaciteten efter behoven Bättre kundservice och ökad kundnöjdhet 23

Vad gör man? 2010-09-10

Vad gör man? 2010-09-10 Vad gör man? 1 Gröna initiativ Var finns potentialen? 2 Miljövision 2015 kommer två tredjedelar av dagens fysiska möten i stället ske virtuellt. För att vi vill och för att alla kan. 3 Miljöarbete i näringslivet

Läs mer

Telias syn på grön it

Telias syn på grön it Telias syn på grön it Innovativa kommunikations - lösningar och förändrat arbetssätt förutsättningar för hållbar utveckling Lösningar som gagnar hållbar utveckling Energi, miljö, klimatpåverkan inom dessa

Läs mer

Resfria möten. Kristina Appelqvist. 2010-01-27 kristina.appelqvist@skanova.se

Resfria möten. Kristina Appelqvist. 2010-01-27 kristina.appelqvist@skanova.se Resfria möten Kristina Appelqvist 1 Världens CO 2 -utsläpp kan minskas med 15% - genom användning av tele- och datakommunikation* och tele- och datakommunikation står för mindre än 2 procent av världens

Läs mer

Hållbara möten - hur IT kan bidra till en hållbar utveckling Stiftelsen TEM Miljönätverksträff i Höör 2012-12-06

Hållbara möten - hur IT kan bidra till en hållbar utveckling Stiftelsen TEM Miljönätverksträff i Höör 2012-12-06 Hållbara möten - hur IT kan bidra till en hållbar utveckling Stiftelsen TEM Miljönätverksträff i Höör 2012-12-06 Kristina Appelqvist Miljöchef Skanova 1 Erbjuder Sveriges största telekomnät till operatörer

Läs mer

Telias väg till ett hållbart företag & förändrade mötesbeteende under

Telias väg till ett hållbart företag & förändrade mötesbeteende under Telias väg till ett hållbart företag & förändrade mötesbeteende under 2001-2012 Catherine Karagianni Environment Manager, TeliaSonera Sverige Mobile +46 70 551 12 03 http://blogg.telia.se/battreaffarer/

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Miljöutbildning som skapar framgång

Miljöutbildning som skapar framgång Miljöutbildning som skapar framgång Catherine Karagianni Environmental Manager TeliaSonera Sverige Agenda Introduktion TeliaSonera Sveriges miljöarbete Varför en miljöutbildning? Varför valde vi att uppdatera

Läs mer

Miljöledning Ecotraffic

Miljöledning Ecotraffic Miljöledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr: 556473-0215

Läs mer

På väg mot en långsiktigt hållbar utveckling. Telias miljörapport 2010

På väg mot en långsiktigt hållbar utveckling. Telias miljörapport 2010 På väg mot en långsiktigt hållbar utveckling Telias miljörapport 2010 Innehåll En företagsstrategi utan miljöprofil väger lätt 3 Varje oanvänd kilowattimme gynnar miljön 4 Hållbarhetsarbetet kan ta sig

Läs mer

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön?

Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Kan man med hjälp av olika IT-lösningar minska belastningen på miljön? Först och främst, varför? -Det är, mer eller mindre, ett faktum att vi står inför klimatförändringar, global uppvärmning samt en lågkonjunktur.

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Mobila tjänster för ökad service

Mobila tjänster för ökad service Mobila tjänster för ökad service Hans Dahlberg Affärschef, Mobila applikationer och telematik 2009-03-05 1 Mars 2009 Fyra nya trender 1 Settler Corporations 2 Nomad Corporations 3 IT-societeten 4 Infomaniacs

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Klimatrapport Envima 2015 south pole group

Klimatrapport Envima 2015 south pole group Klimatrapport Envima 2015 south pole group South Pole Carbon Asset Management Ltd. Technoparkstrasse 1 8005 Zurich Switzerland +41 43 501 35 50 info@thesouthpolegroup.com thesouthpolegroup.com Företagsuppgifter

Läs mer

En politisk vilja är ett måste för en teknisk utveckling

En politisk vilja är ett måste för en teknisk utveckling En politisk vilja är ett måste för en teknisk utveckling Bra miljö är en mänsklig rättighet Milan Obradovic Ordförande Miljönämnden Malmö FAH dagarna 18-19 april 2013 Flyget Flygindustrin står för ca 2%

Läs mer

Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad?

Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad? Mats Mägiste CTO Cygate AB Mats.magiste@cygate.se Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad? Visste Du att 7 års ringande = 1 timmes flygresa släpper ut lika mycket CO 2 som (inklusive tillverkning,

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET

KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 KONKURRENSVERKET REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2013 Dnr 17/2014 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

Bonnier Conference Center 14 november

Bonnier Conference Center 14 november Bonnier Conference Center 14 november Rundabordssamtal Välj bland nio ämnen! Utvärderingen efter vårens Nolldistans gav ett hundraprocentigt stöd för återkommande rundabordssamtal. Succén är nu tillbaka!

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Varför effektivisera resor och transporter? Trafikens miljöpåverkan Trafikens hälsopåverkan Samhällsplanering Samhällsekonomi Varför effektivisera

Läs mer

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport FÖRETAGSINFORMATION Webadress Verksamhetsområde Beräkningsperiod 20071130-20081130 Kontaktperson Margareta Ivarsson www.margaretaivarsson.se Konsult - Skräddarsydd

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling

Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter. Karin Lundquist. Miljöanpassad upphandling Ställ miljökrav vid upphandling av IT-produkter Karin Lundquist DELTAGARE OCH FÖRVÄNTNINGAR Namn Arbetsplats Funktion Vad jag vill ha svar på om miljökrav och IT-produkter i dag DAGENS AGENDA Gruppintroduktion

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering Ledningssystem för hållbar IT-användning Förslag till ny standardisering Grön IT Möjligheter och potentialer SIDA 3 Behov Många företag har tagit initiativ till att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand!

Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Miljövinster och miljonvinster går hand i hand! Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN 2 (7) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 4 IT... 4 Sammanfattning... 7 LULEÅ KOMMUN 3 (7) Bakgrund Elever ska ha tillgång till

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag

Kontoret på fickan. Förbättra likviditeten. Öka lönsamheten. Skippa papperslapparna! En bättre vardag Kontoret på fickan Coredination hjälper dig planera och hålla ordning på din mobila verksamhet. Du och dina medarbetare har alltid uppdaterad information om varandra och arbetet ni utför. Oavsett var ni

Läs mer

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB RENEWS HANDBOK Du som är leverantör och samarbetspartner är välkommen att leva upp till våra ambitioner att vi ska göra ett bra jobb tillsammans och se till att våra boende har det bra hos oss. RENEW SERVICE

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer EBITS 2012-01-09 Arbetsgruppen för Energibranschens Informationssäkerhet E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 1 Syfte Syftet med detta dokument är att belysa de risker som finns med olika former av virtuella möten.

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Kort projektpresentation. Ny telefonilösning

Kort projektpresentation. Ny telefonilösning Kort projektpresentation Ny telefonilösning Enköping den 11/11 2009 Stefan Hedlund Telefonispecialist Enköpings Kommun Lars Lindström Telefonikonsult Caperio AB Varför ny lösning? - 1) Kommunens krav på

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Slutrapport GITaudit 2.0 för Sollentuna Kommun. www.advania.se

Slutrapport GITaudit 2.0 för Sollentuna Kommun. www.advania.se Slutrapport GITaudit 2.0 för Sollentuna Kommun www.advania.se Från Grön IT till Hållbar IT 2011 TCO Development tar över GITaudit 2010 SIS TK 550 Ledningssystem för Grön IT 2013 GITaudit 2.0 2009 Advania

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Vår väg till en hållbarare framtid. Telias miljörapport 2012

Vår väg till en hållbarare framtid. Telias miljörapport 2012 Vår väg till en hållbarare framtid Telias miljörapport 2012 1 Telias miljörapport 2012 Innehåll Ledare sid 3 Kinnarps satsar på virtuella möten sid 4 Spaning it är centralt för en hållbar utveckling sid

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel - en komplett telefonilösning för alla former av företag, stora som små. Phonera Växel erbjuder alla tänkbara funktioner som krävs,

Läs mer

Din kompletta guide för tjänsteresor

Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Din kompletta guide för tjänsteresor Kommer du att göra resor i tjänsten? Vi har satt ihop det viktigaste du behöver för att se till att ditt resande blir både hållbart

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll

Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enkel webbtjänst ger bättre ledningskoll Enklare, snabbare, säkrare Att gräva av en ledning är ofta både kostsamt och tidskrävande. Men det finns ett bra sätt att undvika skador och onödigt arbete. Ledningskollen.se

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Frukostseminarium september 2013: Vad skall man tänka på när man implementerar en mobil lösning? Sven Ferdinandsson Jonas Ferdinandsson

Frukostseminarium september 2013: Vad skall man tänka på när man implementerar en mobil lösning? Sven Ferdinandsson Jonas Ferdinandsson Frukostseminarium september 2013: Vad skall man tänka på när man implementerar en mobil lösning? Sven Ferdinandsson Jonas Ferdinandsson Agenda Vilka är vi på SQL Systems? Var är de stora vinsterna? Förändring

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

IT-lösningar för en hållbar utveckling

IT-lösningar för en hållbar utveckling YTTRANDE DATUM VÅR REFERENS 15 september 2004 04-9911/60 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Christoffer Karsberg 1 juli 2004 M2004/1328/Hm Avdelningen för nätsäkerhet 08-678

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Extrautrusta din företagsväxel. Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11

Extrautrusta din företagsväxel. Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11 Extrautrusta din företagsväxel Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11 Telia extrautrustar din Meridian/CS1000-växel 3 2008-11-11 Integrerad kommunikationslösning för framtiden Mobilintegration:

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Tech Data Recycling Center

Tech Data Recycling Center Återvinningstjänster från TD Tech Data Tech Data Recycling Center Ett erbjudande alla tjänar på Gammal IT-utrustning kan vara värd en förmögenhet! För dig. Dina kunder. Och miljön. Visste du vilket värde

Läs mer

Riktlinjer för resor i tjänsten

Riktlinjer för resor i tjänsten Riktlinjer för resor i tjänsten Dokumenttyp: Riktlinjer Dokumentansvarig: Personalfunktionen Beslutad av: Kommunstyrelsens personalutskott Beslutsdatum: 2016-04-26 20 DNR: KS000954/2011 Innehållsförteckning

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20%

Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Energieffektivisering med målet att minska energiförbrukning med 20% Flavio Santos Director Services and Projects Georg Lannge Sales Manager Industry Phone: +46(0)155 26 54 07 Mobile: +46(0) 70 612 6804

Läs mer

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström

Unified Communication. KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Unified Communication KommITS - 6 maj i Helsingborg IT-chef Richard Lindström och IT-projektledare Ulrika Häggström Mark är levande byar, öppna landskap, vatten och djupa skogar Mark betyder gränsbygd

Läs mer

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige

White paper. Vård i världsklass. En möjlighet för Sverige Vård i världsklass En möjlighet för Sverige 2013 Sammanfattning Efterfrågan på vårdinsatser i Sverige är större än tillgången, trots att många medicinska framsteg gjorts i vårt land och trots att vi är

Läs mer

förebygger åtgärdar utbildar

förebygger åtgärdar utbildar förebygger åtgärdar utbildar Det här är nomor Nomor AB är ett av Sveriges största företag inom skadedjursoch matsäkerhetsbranschen. Vi finns representerade i hela landet med kontor från Boden i norr till

Läs mer