Miljörapport Lönsamma åtgärder för en hållbar utveckling offensivt miljöarbete i praktiken. Så tar du nästa steg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljörapport 2009. Lönsamma åtgärder för en hållbar utveckling offensivt miljöarbete i praktiken. Så tar du nästa steg"

Transkript

1 TSP-2501_ Så tar du nästa steg Vill du veta mer om konsten att skona miljön på ett lönsamt sätt? Besök oss på telia.se/miljo och hämta vårt white paper Telias syn på grön it eller läs bloggen Bättre affärer. Miljörapport 2009 Lönsamma åtgärder för en hållbar utveckling offensivt miljöarbete i praktiken

2 Innehåll Varje litet steg är viktigt...4 Resfria möten...7 Flexibelt arbete...13 Smartare transporter...17 Så skapar du lönsamhet med grönare it i vardagen...18 Att lämna minsta möjliga avtryck Verktyg för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft... 23

3 Varje litet steg är viktigt En del företag säger att miljöinsatser kostar för mycket. Vi håller inte med. Våra egna erfarenheter visar att man i de flesta fall kan räkna hem åtgärderna med råge. Miljöanpassning är helt enkelt nyttigt för resultaträkningen. Andra företag tycker det är svårt att veta i vilken ände man ska börja. Vi är övertygade om att det inte spelar så stor roll. Du kan ändå inte göra allt på en gång. Och vissa företag känner sig osäkra inför den förändringsprocess som man inser måste komma till stånd. Vi vet att det duger gott med ett vardagligt och engagerat ledarskap. Vi har under en rad år använt våra egna lösningar i ett systematiskt arbete för att minska Telias miljöpåverkan. Resultaten är mycket glädjande; se exempelvis sammanställningen av några nyckeltal här till höger. Men ska Sverige lyckas nå internationellt överenskomna mål på miljö- och klimatområdet krävs insatser på bred front. Därför hoppas vi att den här rapporten ska ge dig lite inspiration, så att avståndet från tanke till handling minskar. Vi pekar ut några områden där vinsterna kommer snabbt. Du hittar en handfull praktikfall från företag och organisationer i olika branscher. Vi redovisar dessutom lite fler fakta om vårt eget miljöarbete och på vilket sätt våra lösningar kan gynna både miljön och verksam heten i ditt företag. Välkommen till en grönare framtid! Erik Hallberg Chef Mobility Sverker Hannervall Chef Business Services Stefan Trampus Chef Broadband *Rapporten är producerad med metoder som i möjlig mån reducerar miljöpåverkan. Den är redigerad på datorer som drivs med Bra Miljöval-el enligt Svenska Naturskyddsföreningens licens. Den distribueras huvudsakligen immateriellt i form av ett pdf-dokument på nätet. Pappersversionen har producerats på ett miljöcertifierat tryckeri som ligger nära vårt distributionslager, vilket minskar transportbehovet. Några nyckeltal från Telias miljöarbete Under perioden har vi Minskat koldioxidutsläppen med 76 % Minskat antalet flygresor per anställd med 59 % Ökat antalet telemöten per anställd med 157 % Minskat kontorsytan per anställd med 50 % Ökat energieffektiviteten med 59 %* Behållit en konstant elförbrukning, trots en massiv utbyggnad av rikstäckande mobila och fasta kommunikationsnät (exempelvis har kapaciteten i vårt stamnät åttafaldigats)* * Jämförelseåret är i detta fall 2002.

4 Resfria möten Resor har en rad negativa effekter på miljön, främst utsläpp av växthusgaser. Därför är det klokt att dra ner på resandet. Ändamålet med en tjänsteresa är ofta att olika personer ska mötas för att utbyta information eller samarbeta. Många av dessa möten blir minst lika effektiva om de sker virtuellt, speciellt när punkter såsom planering, rapportering eller projektuppföljning står på dagordningen. Verktygen som gör det möjligt är telemöte och videomöte. Båda kan kombineras med en gemensam arbetsyta på webben, där deltagarna bland annat kan redigera dokument tillsammans och visa presentationer. En medarbetare som ersätter affärsresor med virtuella möten undviker spilltid på flygplatsen, bakom ratten eller på tåget. Produktiviteten ökar alltså, samtidigt som resekostnaderna sjunker. Mötespolicy nyckel till förändring Värderingar och invanda beteenden kring möten kan vara tröga att rucka på. Därför är det viktigt med ett tydligt ledarskap, lättillgängliga styrdokument och bra teknikstöd. Att ställa samman en mötespolicy brukar få saker att hända, speciellt om du slår fast att den är överordnad i förhållande till resepolicyn. Några exempel på ämnen som kan behandlas i en mötespolicy: Den som kallar samman till ett möte ska alltid överväga om det kan genomföras virtuellt, dvs. som tele-, webb- eller videomöte. Även övriga deltagare ska reflektera över mötesformen och kontakta den sammankallande om man tycker att det finns en bättre lösning än den föreslagna. Det fungerar inte att förbjuda fysiska möten. Ge i stället konkreta rekommendationer för vilka mötestyper du tycker passar bäst att genomföra virtuellt respektive fysiskt. I de flesta fall blir möten för information, planering, uppföljning och rapportering mycket effektiva i virtuell form. Däremot är fysiska möten ett förstahandsval vid uppstartsmöten (nytt projekt, nytt team osv) eller när en extra viktig fråga behöver förankras i organisationen. Formulera din mötespolicy kort och koncist max en A4-sida. Se till att den når fram till alla medarbetare. Om ni saknar effektiva lösningar för virtuella möten måste du naturligtvis ordna så att dessa resurser kommer på plats. Tänk på att det tar tid att ändra invanda mötesbeteenden. Uppmuntra medarbetarna och ge dem bra support på de tekniska hjälpmedlen. Mycket är vunnet om du hittar några evangelister som tycker det är kul att jobba på ett nytt sätt och som entusiasmerar sina kollegor. Sist men inte minst alla ledare på företaget måste föregå med gott exempel. 4 7

5 Praktikfall Attraction Kommunikationsbyrån Attraction i Malmö hjälper sina kunder med köp- och relationsskapande kommunikation i digitala medier. För att kunna driva projekten effektivt och hålla alla deadlines är det viktigt med täta avstämningar. Telemöten kan många gånger ersätta tidsödande möten öga mot öga. Det är uppenbart att telemöten hjälper till att hejda klimatförändringen, eftersom folk inte behöver resa så mycket. En del av våra kunder kräver faktiskt att vi arrangerar telemöten, baserat på riktlinjer i deras miljöpolicy, säger Attractions vd Per Lindeblad. Attraction har kunder runtom i både Sverige, Danmark och Finland. Detta bidrar till att telemötena även har stora affärsmässiga fördelar enligt Per Lindeblad. Ett personligt möte i början av ett projekt är helt OK, men det löpande samarbetet måste skötas på något annat sätt. Annars går det åt på tok för mycket tid och pengar. Praktikfall Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen har en extremt decentraliserad organisation. Lokala arbetsförmedlingar finns på 320 platser runt om i landet. Dessutom driver man operativa avdelningar på 10 orter. För att förenkla det interna samarbetet utnyttjar man telemöte med webbstöd. Att komplettera telemötet med en gemensam arbetsyta på nätet innebär att vi kan sam arbeta betydligt effektivare, säger Per Svahnström på Enheten för lokal- och logistikstöd. Detta kommer till användning bland annat vid internutbildning. Per Svahnström berättar om hur man introducerade ett uppdaterat system för ärendehantering. Vi kallade samman till ett telemöte med 20 personer på olika orter och körde en demonstration av systemet på arbetsytan. Alternativet hade varit att alla 20 hade tvingats resa till samma plats. 8 Praktikfall Swedbank Medarbetarna på Swedbanks internationella lokalkontor frågade allt mer högljutt efter ett effektivt verktyg för samarbete på distans och virtuella möten. It-avdelning införde därför en lösning för unified communications*, där det ingick videokonferens. Satsningen ledde snabbt till en klar minskning av resandet, vilket självklart kommer miljön tillgodo. Men Per Näslund, senior manager hos Swedbank, tycker de ekonomiska fördelarna är minst lika glädjande. Vårt business case innefattade sänkta resekostnader och effektivare utbildning. Vi räknade hem satsningen, speciellt på utbildningssidan. När en specialist enkelt kan kompetensutveckla hundra personer utan att någon enda av dem behöver förflytta sig till en viss ort eller lokal så blir det otroligt effektivt. *Ett koncept där medarbetarna via ett integrerat gränssnitt kan använda vilken terminal som helst för att få samlad tillgång till olika kommunikationskanaler (mobiltelefoni, fast telefoni, telemöten, videomöte, e-post, chatt, röstbrevlåda) och dessutom nå olika verksamhetssystem. Bra att tänka på när du kallar till ett virtuellt möte Gör en realistisk agenda, inklusive bensträckare. För varje punkt på agendan, ange tydligt vem som är ansvarig vad syftet är: fatta beslut, informera eller diskutera. Gör en tidtabell för hela mötet. Publicera nödvändiga dokument (kallelse, underlag osv) på en gemensam lagringsplats i ert nätverk eller på webben. Om någon tänker visa en presentation under ett virtuellt möte där vissa deltagare saknar bildstöd måste den distribueras i förväg. Ta reda på hur du kan få hjälp om utrustning eller tjänster inte skulle fungera korrekt under mötet.

6 2015 kommer två tredjedelar av dagens fysiska möten i stället ske virtuellt. För att vi vill och för att alla kan. Ur Telias miljövision

7 Flexibelt arbetssätt I dag finns växelanknytning, e-post och telemöte i mobiltelefonen. Intranät och videomötestjänster når du via din bärbara dator med mobilt bredband. Därför kan du välja bort kontoret, åtminstone i viss utsträckning. Detta påverkar ditt resemönster på ett sätt som gynnar miljön. Klokare arbetsresor Med rätt teknikstöd slipper många säljare, servicetekniker och andra som jobbar ute på fältet att åka förbi kontoret på morgonen. I stället beger man sig direkt till det första uppdraget. Tack vare den ständiga åtkomsten till verksamhetssystemen kan man hitta en rutt som minimerar körsträckan. Och när arbetsdagens sista jobb är klart kan man lämna rapport via den bärbara datorn för att sedan åka direkt hem. Även om du mest brukar sitta på kontoret kan du spara koldioxid. Genom att jobba hemma någon timme i början och i slutet av arbetsdagen kan du resa på tider då trafiken löper snabbare. Du slipper alltså att snigla fram i koldioxidstinna köer. Distansarbete åter på tapeten Största miljöeffekten uppstår naturligtvis om man kan skära ner arbetsresorna drastiskt, exempel vis genom att låta medarbetarna jobba där de är. Efter en del mindre lyckade försök har det varit ganska tyst kring distansarbete under några år. Men i skuggan av klimathotet har intresset ökat snabbt för denna organisationsform. Tack vare den forskning som gjorts inom området är det numera ganska enkelt att undvika blindskären. Här är några viktiga punkter att tänka på för dig som vill införa distansarbete: Specificera vad du förväntar dig av den som jobbar på distans. Ska han åstadkomma ett visst resultat? Eller är det viktigaste att han är tillgänglig under en angiven tid? Följ upp och utvärdera arbetsresultaten. Detta ger legitimitet åt distansarbetet. Var beredd på en inkörningsperiod. Distansarbete kan vara en ganska stor omställning, där de inblandade parterna behöver öva sig. Lägg in kontorsdagar då och då för den som distansjobbar. Det är värdefullt att ta del av korridorsnacket och underhålla det sociala nätverket öga mot öga. Distansarbete passar inte alla. En del har arbetsuppgifter som kräver närvaro, andra vill helt enkelt inte. 13

8 Praktikfall HF Advice Solnaföretaget HF Advice håller igång hissar och andra installationer i fastigheter. Den tekniktunga verksamheten innehåller också en hel del administration. Först och främst ska montörerna få sina arbetsordrar. Sedan ska det utförda arbetet dokumenteras i serviceprotokoll. Andra gånger kan det gälla att registrera och ställa samman driftdata av olika slag. Förr var montörerna tvungna att åka förbi kontoret för att skriva veckorapporter. Men när vi införde ett system för att hantera arbetsordrar i mobilen försvann det behovet, säger teknikchefen Mikael Pettersson. Resultatet är att montörernas körsträckor blir kortare, med åtföljande reducering av koldioxidutsläpp och buller. Dessutom uppstår en rad fördelar i verksamheten. Vi har ökat den fakturerbara tiden med minst tre timmar per vecka och montör. Dessutom har vi förbättrat kundservicen. Montörerna rapporterar omgående sina åtgärder via mobilen, och den informationen kan fastighetsägaren plocka fram via vår kundwebb. Praktikfall Nacka kommun I kommunförvaltningens lokaler finns inte längre några cellkontor. I stället har man skapat en öppen kontorslösning med flexibla arbetsplatser. Nu går det åt betydligt mindre rumsyta till det antal arbetsplatser som vi behöver. Därmed sänks våra lokalkostnader, säger Mats Bohman som är administrativ direktör i Nacka kommun För att skapa den här flexibiliteten har kommunen infört en telefonilösning där medarbetarnas mobiltelefoner fungerar som anknytningar i en nätbaserad växeltjänst. Dessutom kan deras bärbara datorer anslutas mobilt. Medarbetarna kan därmed jobba effektivt oavsett om de befinner sig i det öppna kontoret eller på någon annan plats. Vi använder dessutom tjänster för telemöte och webbmöte. Tillsammans med de mobila anknytningarna innebär detta att medarbetarna blir mer tillgängliga och kan ge bättre service, både till kommunens medborgare och till kollegorna, konstaterar Mats Bohman.

9 Smartare transporter Transportsektorn brottas med stora miljöproblem. Den genererar ständigt ökande utsläpp av växthusgaser. Även luftkvaliteten påverkas. I många tätorter är den undermålig, beroende på bland annat stoftpartiklar och kväveoxider från person- och lastbilar. Dessutom orsakar trafiken buller, den miljöstörning som direkt berör flest människor i samhället. Praktikfall Ragn-Sells En gång i tiden var sophantering en förhållandevis enkel bransch. Men dagens återvinningsföretag är högt specialiserade. Det gäller att samla in en rad olika fraktioner, hantera dem korrekt ur miljö- och lagstiftningssynpunkt och slussa tillbaka återvunnet material i krets loppet. Dessa processer är mycket informationsintensiva. Många av våra fordon är så fulla av datorer, modem, gps:er och annan teknik att de mest påminner om stridsledningscentraler, säger Martin Ekblom som är CIO på Ragn-Sells. Med en så omfattande logistik är det intressant att försöka begränsa fordonens körsträckor. Det gör man med hjälp av ett system för ruttoptimering. Effekten blir dramatisk. Hos fordon där vi använder den här lösningen brukar bränsleförbrukningen sänkas med %. Det innebär en lika stor sänkning av våra koldioxidutsläpp, samtidigt som vi gör en rejäl besparing. Praktikfall kommunsektorn* I kommunal verksamhet hanteras mängder av fysiska dokument. Dessa orsakar koldioxidutsläpp vid en rad tillfällen i livscykeln: fällning och transport av massaved, produktion av pappersmassa, produktion och transport av papper, transport av färdiga dokument. Varje år skickar landets kommuner närmare 16 miljoner fakturor till sina invånare, de allra flesta i form av noggrant vikta papper nedstoppade i prydliga fönsterkuvert. Men det finns säkra och väl etablerade former för att hantera betalningsrutinerna utan vare sig papper och transporter, nämligen elektroniska fakturor respektive autogiro. Även strömmen av inkommande fakturor är strid i den kommunala sektorn. Varje år dimper det ner drygt 18 miljoner, varav endast en mindre del i elektronisk form. Här skulle en fullt genomförd digitalisering betyda att utsläppen av koldioxid skulle minska med ca 500 ton. Ett annat intressant område är lönebesked. Bortåt medarbetare får varje månad sina besked per post. Om man antar att 80 % av dessa skulle gå att sända elektroniskt skulle kommunerna spara minst 115 miljoner per år enbart i portokostnader. Visste du att: Minst en tredjedel av koldioxidutsläppen från ett typiskt tjänsteföretag kommer från personalens arbetsresor och tjänste resor. Invånarna i Stockholms län gör ca 1,7 miljoner arbetsresor per dygn. Av dessa sker ca 1 miljon med bil. * Uppgifterna i ovanstående avsnitt är hämtade från en studie initierad av Sveriges Kommuner och Landsting samt IT- och Telekomföreningen. Den utfördes av analys- och konsultföretaget Exido. Huvudsponsorer var IBM och TeliaSonera. Vill du veta mer om den mycket stora effektiviseringspotentialen hos Sveriges kommuner, läs hela rapporten på telia.se 17

10 Så skapar du lönsamhet med grönare it i vardagen It-utrustning kräver mer energi än många tror. I ett typiskt tjänsteföretag står it för cirka en fjärdedel av den totala förbrukningen. Lyckligtvis är det ganska enkelt att minska den it-relaterade energiförbrukningen. Man kan använda befintlig utrustning på ett klokare sätt, eller byta ut den mot energieffektivare modeller. Därmed minskar företaget sin miljöpåverkan, samtidigt som lönsamhet och konkurrenskraft förbättras. Låt datorn vila sig Hårddisk, bildskärm och processor behöver inte vara igång ständigt. Aktivera ett energischema som stänger av dessa enheter när du inte jobbar aktivt med datorn. Gör utskrift på papper bara när det verkligen behövs. Utnyttja även möjligheten att skriva ut dubbelsidigt eller två förminskade sidor per ark, så spar du ännu mer papper. Stäng av datorn helt och hållet när du lämnar kontoret för dagen. Strömadaptrar (till pc-högtalare, lokal skrivare osv.) drar ström även om utrustningarna är avstängda. Samma sak med batteriladdare. Anslut sådana enheter till en grendosa med strömbrytare som du slår av över natten. Tunn klient en riktig snålvarg Om medarbetarnas datorer behöver förnyas är så kallade tunna klienter ett alternativ med riktigt grön profil. En tunn klient är en enkel terminal utan egen hårddisk. Den ansluts via nätverket till en central server, där både program och data lagras. Jämfört med en vanlig stationär dator så har den tunna klienten cirka 75 % lägre energiförbrukning och dubbel livslängd. Dessutom kräver den mindre resurser för tillverkning och återvinning. Som grädde på moset blir det enklare att upprätt hålla it-säkerheten och att administrera dataarbets platserna. Exempelvis behöver uppgrade ringar göras endast på servern Byt utrustning med eftertanke Väg in energiaspekten när du byter utrustning. Exempel vis kan förbrukningen hos platta bild skärmar variera ordentligt mellan olika fabrikat. Om ni har ett antal traditionella servrar i nätverket är det läge att gå över antingen till bladservrar eller till en grupp virtuella servrar som du kör på en enda fysisk utrustning. Visste du att: En analys beställd av EU-kommissionen visar att EUs drift av datorer och bildskärmar skapar 27 miljoner ton koldioxid per år. Om alla datorer fick ett optimerat energi schema skulle utsläppen minska med ca 5 miljoner ton

11 Att lämna minsta möjliga avtryck Telias eget miljöarbete I mitten av 1990-talet beslutade Telia AB att ta sig an miljöfrågorna på ett mer aktivt sätt. Vi gjorde omfattande utredningar där vi analyserade vår egen verksamhet ur ett miljöperspektiv. Vi formulerade konkreta miljömål och började ställa miljökrav på våra leverantörer. Telia valde att lyfta miljöområdet till en strategisk nivå. Det innebär att miljömålen hanteras lika omsorgsfullt som de ekonomiska målen. Vi följer upp dem och inkluderar dem i styrkort, verksamhetsplaner och aktivitetsplaner. Vi har gjort livscykelanalyser av våra tjänster och vår infrastruktur för att få reda på vilken inverkan vårt nät har från energi- och miljösynpunkt. Vår ambition inom området återspeglar sig också i att vi var bland de första operatörerna som undertecknade EUs Code of Conduct on Energy Consumption of Broadband Equipment. En av de viktigare lärdomarna från de här åren är att ledarskap, styrmetoder och uppföljning måste anpassas till de nya förutsättningar som ett djupt miljöengagemang innebär. Hindren brukar ligga i organisation, värderingar och invanda arbetsmetoder. För att lyckas måste alla ledare i hela verksamheten hjälpas åt att påverka attityder och beteenden på ett konsekvent och systematiskt sätt. Telias verksamhet är miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO och ISO Detta innebär att vi har ett dokumenterat ledningssystem med tydlig styrning och uppföljning. Arbetet granskas av både interna och externa revisorer. De senare gör årligen två veckolånga revisioner med målet att kontrollera om vi uppfyller våra åtaganden. Bland annat intervjuas medarbetare på alla nivåer i företaget. Förändring under perioden inom området resor och virtuella möten Interna telemöten per år Interna telemöten per anställd Flygresor per år Flygresor per anställd Körsträcka tjänstebil eller egen bil Körsträcka taxi Körsträcka hyrbil Reserelaterade kostnader % % Exempel på andra miljöinsatser under 2009 Några miljöinsatser under 2009 Genom att bygga om kylsystemet har vi lyckats sänka elförbrukningen med 30 % i Telias datacenter i Haninge (en av de viktigaste anläggningarna i Telias nät). Lösningen bedöms vara en av de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Vi startade ett projekt med målet att uppgradera positioneringsljusen hos landets samtliga radiooch mobilmaster med ledteknik. Besparingspotential: ca 1 GWh per år. Ett bergrum i Skåne som under många år använts som ställverk har PCB-sanerats i samarbete med tidigare ägaren E.ON. Två laddstolpar för elbilar har installerats vid Telias huvudkontor i Farsta. Telia fortsätter att endast köpa el som är märkt med Bra Miljöval. Den extra miljöavgift som detta val innebär har kommit till användning bland annat för att rädda det hotade beståndet av asp i Fyrisån i Uppland. 21

12 Verktyg för hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft Sättet att styra om verksamheten i riktning mot minskad miljö- och klimatpåverkan varierar från företag till företag. Telia erbjuder en rad lösningar som underlättar omställningen. De är generellt användbara och passar de allra flesta branscher och verksamhetsinriktningar. Här är ett urval av de miljövinster som de kan skapa: Minskad belastning av koldioxid, stoft, buller osv tack vare minskat resande, kortare körsträckor, smartare körval och minskad befordran av fysiska dokument. Sänkt energiförbrukning tack vare minskat behov av kontorsyta. Minskade utsläpp från produktion och transport av elektronisk utrustning tack vare minskat terminalbehov och ökat samutnyttjande av Telias nät baserade komponenter. Minskade utsläpp från produktionskedjan skogsråvara-pappersindustri-tryckeri tack vare minskad användning av trycksaker. Lägre energiförbrukning för produktion av it- och kommunikationstjänster när dessa hyrs i stället för att produceras i egen driftmiljö. Dessutom uppstår en rad vinster i verksamheten. Dessa hittar du i följande tabell, där du också kan se den grundläggande funktionen för varje lösningsområde. Lösningar Virtuella möten (telemöte, videomöte, webbmöte) Mobilt och fast bredband Mobila verksamhetsapplikationer Funktion Möjliggör effektiva möten utan att deltagarna behö ver förflytta sig till samma plats Möjliggör effektivt arbete utan att medarbetaren behöver förflytta sig till ett visst ställe Ger mobila medarbetare (servicetekniker, hemvårdare, utesäljare osv) tillgång till it-baserat verksamhetsstöd i fält Verksamhetsvinst Sänkta resekostnader Ökad produktivitet bland medarbetarna tack vare mindre spilltid Utvecklat samarbete eftersom både kollegor och externa kontakter blir mer tillgängliga Sänkt energikostnad Sänkt lokalkostnad Ökad produktivitet bland medarbetarna tack vare mindre spilltid Bättre bevakning av akuta ärenden och därmed bättre intern och extern service Enklare för medarbetarna att organisera vardagen och kombinera yrkesrollen med privatlivet Ökad produktivitet bland medarbetarna tack vare mindre spilltid Möjlighet till ökad försäljning eller tjänsteproduktion Möjlighet till helt nya verksamhetsprocesser och affärsmodeller Unified commu nications Ger samlad tillgång till olika kommunika - tions kanaler och verksamhetssystem via mobila och fasta applikationer och accesser; visar även med arbetarnas närvarostatus Enklare att dra full nytta av it-stöd och organisationens samlade kompetens Ökad produktivitet tack vare kortare ställtider och effektivare samverkan Ökad personlig effektivitet Ökad kundnöjdhet Positioneringstjänster Möjliggör lokalisering i realtid av fordon, med arbetare och andra mobila resurser Lägre bränslekostnader Sänkt underhållsbehov Bättre samordning Ökad möjlighet till snabb omdirigering Bättre kundservice Visste du att: Drygt 100 meter så långt kommer man i en riktigt effektiv miljöbil om man inte vill generera mer koldioxid än ett halvdags telemöte Drifttjänster för datacenter och lokalt nätverk Elektroniskt id Ger företaget tillgång till hyrda it-funktioner som produceras i energiopti merade datahallar Ger människor möjlighet att styrka sin identitet och signera dokument eller transaktioner på webben minskar bl.a. be hovet av fysiska blanketter Sänkt energikostnad Minskat investeringsbehov Enklare att anpassa kapaciteten efter behoven Egen it-personal får mer tid över för kvalificerade insatser på verksamhetsstödjande it-lösningar Enklare administrativ hantering Förenklade verksamhetsprocesser Kortare handläggnings- och ställtider Betydande rationaliseringsvinster; möjliggör exempelvis självbetjäningslösningar Kontaktcenter Möjliggör effektiv manuell eller automatisk hantering av kunders eller med borgares ärenden via telefon, sms, chatt, e-post och webb Sänkt energikostnad Sänkt lokalkostnad Ökad produktivitet bland medarbetarna Sänkta resekostnader Minskat investeringsbehov Enklare att anpassa kapaciteten efter behoven Bättre kundservice och ökad kundnöjdhet 23

Vår väg till en hållbarare framtid. Telias miljörapport 2012

Vår väg till en hållbarare framtid. Telias miljörapport 2012 Vår väg till en hållbarare framtid Telias miljörapport 2012 1 Telias miljörapport 2012 Innehåll Ledare sid 3 Kinnarps satsar på virtuella möten sid 4 Spaning it är centralt för en hållbar utveckling sid

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Mobility. människans villkor. Musikhjälpen stöds av skräddarsydd mobiltjänst. Mobilen blir det viktigaste arbetsredskapet

Mobility. människans villkor. Musikhjälpen stöds av skräddarsydd mobiltjänst. Mobilen blir det viktigaste arbetsredskapet ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS Mobility Mobilen blir det viktigaste arbetsredskapet» sid 9 Den digitala vägen till morgondagens välfärd» sid 2 Musikhjälpen stöds

Läs mer

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12

Den mobile. medarbetaren. Ip-telefoni receptet hos Ica Sidan 8. Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10. Med kontoret i handen Sidan 12 Annons Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information Annons Den mobile medarbetaren Mobilitet skapar nya jobb Sidan 10 Med kontoret i handen Sidan 12 Intervjun: Anders Gustafson Ip-telefoni receptet

Läs mer

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / Maj 2009 EFFEKTIVISERING AV OFFENTLIG SEKTOR 4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR Lean i sjukvården Ökad produktivitet genom lean

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UNIFIED COMMUNICATIONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Maj 2009 UNIFIED COMMUNICATIONS 4TIPS ÖKA DITT FÖRETAGS PRODUKTIVITET ILLUSTRATION: ALEX MAK Nya möjligheter: Genom smartare kommunikationslösningar

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Telia Trendspaning 2006

Telia Trendspaning 2006 Telia Trendspaning 2006 Både privatpersoner och företag tror att modern kommunikation kommer att förändra deras vardag under 2006. Hur ser det ut för dig? Innehåll Denna trendspaning ger en bild av hur

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation Publikation 2008:148 Resepolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation 1 Innehåll: Sidan Handledning för dig 3 Vad är en resepolicy? 4 Att ta fram en policy är en process

Läs mer

MOBILE OFFICE. Mötet på nätet. 10 ton

MOBILE OFFICE. Mötet på nätet. 10 ton Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

tomorrow Atea för professionella it-användare 3-2009 FRIIDROTT: Emma Green njuter av både vardag och träning

tomorrow Atea för professionella it-användare 3-2009 FRIIDROTT: Emma Green njuter av både vardag och träning Atea tomorrow för professionella it-användare 3-2009 UNIFIED COMMUNICATION: Peab sparar både tid och pengar NYTT ERBJUDANDE: Video som tjänst ELEVDATOR: Stor succé i Nyköpings skolor FRIIDROTT: Emma Green

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 7 BAKGRUND Att resa och att mötas är för de flesta människor

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB

Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB # 2 Den mobile medarbetaren Mobilitetstrenden växer allt fler företag inser värdet av att arbeta trådlöst Sidan 4 Säkerhetsaspekten viktig för

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Slutrapport nummer 2003: 1 Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Metod... 5 Förväntat resultat...

Läs mer

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information.

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 3. Teori F ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad elektronisk affärssamverkan

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer