Hållbara Norrbotten från ambition till förändring!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbara Norrbotten från ambition till förändring!"

Transkript

1 Dokumentation av seminarium Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! Vision 2050: Klimatpåverkan från Norrbottensregionen är begränsad. Vi har ett energieffektivt transportsystem i huvudsak baserat på förnybara drivmedel och el. All samhällsplanering sker klimatmedvetet. Norrbottens aktörer är ledande inom landet vad gäller utveckling av miljöteknik och effektivt nyttjande av förnybara energikällor och effektiva och miljöanpassade energisystem.

2 2 Hållbarhet är en möjlighet, inte ett hinder Det är viktigt att få med företagen i utvecklingen av Hållbara Norrbotten. De, likaväl som vi offentliganställda, borde få betalt för att komma på konferenser och samråd. Våga släppa in oväntade aktörer. Ni i panelen säger att det pågår så många bra satsningar. Betyder det att vi kan sitta lugnt i båten? Är allt redan ordnat? Jag skulle vilja säga att även om ni gör mycket så räcker det inte. Det går inte fort nog i rätt riktning. I en artikel om vad det fossilt drivna samhället har skapat säger Yves Cochet, ledamot i franska nationalförsamlingen, att folk kräver framsteg och vägrar inse situationens allvar. Det viktigaste vi kan göra är att berätta vad som är på gång, skapa nätverk och börja förbereda oss för att illusionen brister. Artikeln finns i Naturskyddsföreningens tidning Sveriges natur nr 2/11. När Länsstyrelsen i Norrbottens län och Arbetsförmedlingen kallade till konferens om hållbara Norrbotten var det precis detta som var ambitionen. Att berätta, skapa nätverk och förbereda konkret handling. Carl Mossfeldt från Tällberg Foundation modererade konferensens första dag. Han påminde om hur lätt det är att stanna vid planer och strategier, medan det långsiktiga förändringsarbetet är svårare. Problemet är att komma fram till svar på frågan hur?. Det är stort fokus på lagstiftning, men i grunden handlar det om att få människor att göra saker på nya sätt. Det krävs engagemang, och det är läskigt. Den som engagerar sig sticker ut hakan och tar en risk. Det kan låta banalt, men detta är hållbarhetens existentiella dimension, sa Carl Mossfeldt. Pilotlänet Norrbotten Regeringen har utsett Norrbotten till pilotlän för regionalt arbete för minskad klimatpåverkan och energiomställning. Läns styrelsen har fått uppdraget och har tagit fram Norrbottens klimat- och energistrategi. I projektet Pilotlän Norrbotten analyserar, inspirerar och delar man med sig av erfarenheter. Energieffektivisering och förnybar energi är de prioriterade områdena. Vi vill visa hur energi- och klimatomställningen kan bidra till ökad tillväxt och stärkt konkurrenskraft för länet, sa Ylva Sardén från Länsstyrelsen i Norrbottens län. En chans att bli förebild Hållbarhet är både en utgångspunkt och ett mål, sa landshövding Per-Ola Eriksson i sitt inledningstal. Hållbarhet är att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att göra detsamma. Det finns en bred samsyn och ett starkt engagemang för det synsättet. Norrbotten är landets mest investeringstunga län. Vi har chans att bli förebild inom hållbarhet nu när helt nya samhällen ska byggas både i Kiruna och i Pajala. Vi bygger den största vindkraftparken, vi tillverkar solpaneler och vi gör diesel av tallar. När Kinas Sverigeambassadör var här på besök sa han Ni har det vi behöver; råvaror, energi och kompetens. Minns detta från den här dagen: Hållbarhet skapar möjligheter! Landshövdingen avslutade med att poängtera att det nu är viktigt att ta tillvara enskilda människors idéer och att påverka beteendemönster och livsstil. Alla ska anta utmaningen att göra något bra av pilotlänsuppdraget. Vi ska ta vara på eldsjälarna, ge dem utrymme och lyssna på dem. Och kommunernas roll är viktig. Jag saknar resonemang om småskaliga satsningar. Tänk gränslöst och uppmuntra småskalighet.

3 3 Lokala beslut blir ännu viktigare när det globala samarbetet haltar Förändringar måste starta underifrån. Och då kan myndigheter inte orkestrera och styra, då måste man släppa kontroll och skapa möjligheter för många olika initiativ. Avstånd, kyla och mörker är områden där Norrbotten har stora möjligheter att utveckla lösningar som leder världen framåt i en hållbar riktning. flera av talarna gav intryck och kunskap från omvärlden. Tällberg Foundation som dagligen arbetar med visioner och konkret förändringsarbete i workshops, conversations, lärresor och studier representerades av Anders Wijkman, fd EU-parlamentariker. Vi lånar från framtiden, både penningekonomiskt och naturekonomiskt. Utrymmet krymper eftersom vi överutnyttjar ekosystemen. Det finns en ovilja att se den verkligheten. Många vill göra gällande att vi kan fortsätta att växa som förut men med ny teknik. Det är en myt, slog Anders Wijkman fast. Penningkapital och naturkapital Basen för välfärd är starka ekosystem och Anders Wijkmans budskap var att det går att balansera penningkapital och naturkapital, men då krävs det mer cirkulära flöden, återvinning och liknande. Den stora accelerationen kan inte fortsätta, sa han. Klimatförnekelse är inte lösningen. Istället behöver vi snabbt åstadkomma utsläppsminskningar. Djupgående internationella avtal blir allt mer avlägsna, mycket på grund av att både Kina och USA bromsar. Vi kan alltså inte förlita oss på en global styrning för att minska klimatpåverkan, utsläppsökningen globalt är tre procent årligen och den accelererar. Vad är då lösningen? Vi måste söka pragmatiska lösningar och vi måste bygga underifrån. Politiken är på efterkälken, regioner och orter är de viktiga föregångarna, menade Anders Wijkman. Drivkraften att sänka energikostnader och öka energisäkerheten ger lika stora effekter i form av utsläppsminskning som andra drivkrafter. Klimatet behöver en plan B även om FN-förhandlingarna säkert fortsätter. Eroi, Energy Retur of Investment, blir ett allt viktigare mått. Vi måste basera energiförsörjningen på en hygglig Eroi. Vi kan räkna med dyrare energi. Billig olja är grunden för den utveckling vi sett hittills, men det blir inte så i framtiden, sa Anders Wijkman. Attityder eller teknik? Tillväxtens dilemma är att nerväxt inte är möjligt. Anders Wijkman pekade på attitydförändringar som är minst lika viktiga som teknikutveckling. Vi behöver omvärdera livskvalitet och kopplingen mellan lycka och prylar. Vi behöver hitta nya modeller, nya sätt att organisera oss. Det finns lovande tecken. Kolkraftverk stängs, affärsmodeller med leasing utvecklas, industrin inför slutna kretslopp och energieffektiviserar, vind- och solkraft ökar kraftigt. För att påskynda förändringar menar Anders Wijkman att det behövs rätt incitament för företagen, nya affärsmodeller. Inom business to business blir det allt vanligare att gå från produkt- till funktionsförsäljning. Konsumtionsområdet borde följa efter. Den globala styrningen har sina brister just nu, men den är ändå viktig att satsa på. En vision är att skörda sol i Afrikas öknar och koppla samman det med vår vattenkraft. Det behövs mer tvärvetenskaplig forskning. Utbildningar behöver reformeras liksom ekonomins ramverk. Samarbetet mellan rika och fattiga länder behöver öka. Lokala beslut hjälper jordklotet Anders Wijkman lyfter fram den viktiga roll som regioner och orter har för att minska klimatpåverkan. Han pekar på en rad områden där lokala beslut gör stor skillnad: Energiförsörjning Markanvändning Transporter Bostäder/lokaler Avfall, restprodukter Konsumtionsmönster Utbildning Offentlig upphandling Budget och planer Transformativa förändringar lokalt är mycket viktiga, särskilt när det globala samarbetet haltar. Sverige har goda förutsättningar att gå före, sa Anders Wijkman.

4 4 Strålande affärer i talltopparna Radikalt förändrade perspektiv leder till förändring. Att klättra upp i ett träd till exempel. Högt upp, i över 100 år gamla tallar i Harads i Norrbotten bygger Britta Jonsson-Lindwall och hennes familjeföretag hotellrum. Idén är så bra att den gett upphov till över 1000 artiklar och medieinslag i 50 länder. Trädhotellet blev snabbt världskänt. Våra gäster vill inte göra så mycket. De vill bara landa och få ro och vila. De flesta har ett förhållande till skog och till träd. Människor mår bra av det, säger Britta Jonsson-Lindwall. Testplats för hållbara lösningar I fantasifulla stugor uppe bland tallkronorna får gästerna vatten från trädets stam och hypermoderna induktionstoaletter bränner exkrementer till minimala mängder sot som går tillbaka till skogen. De tekniska lösningarna för hållbarhet utvecklas tillsammans med arkitekter och forskare från olika kunskapsområden. Målet är att ha rum inom fem år. Vi vill ha nya arkitekter för varje rum och prioriterar arkitekter från de nordiska länderna. Spegelkuben, fågelbot, UFO:t, kabinen och trädbastun har alla sin egen unika karaktär. De smälter på något underligt vis ihop med den glesa, norrländska tallskogen, trots att de är främmande fåglar. Tallarna är vår utgångspunkt. Det är från dem allt utgår och människor från hela världen kontaktar oss och vill vara med och hjälpa till i vårt projekt. Det är helt fantastiskt! För gästerna är vår miljömedvetenhet mycket viktig. De gör ett val när de kommer till oss, och hållbara lösningar i stort och smått är ett starkt säljargument, sa Britta Jonsson-Lindwall. De unga är föregångare visar trendspaning Trädhotellet i Harads är ett bra exempel på att hållbarhet ger nya affärsmöjligheter. Trendspanaren AnnKathrin Lundqvist kom med budskapet att nästa generation vågar göra förändringar. För dem stannar det inte vid insikt och kunskap om miljöpåverkan, de vet att kan vara med och skapa framtiden. Många små förändringar blir tillsammans en tendens i en trendspanares ögon. Bibliotek för kläder startar på allt fler ställen. Återbruk blir allt vanligare, inte minst genom att byta kläder med varandra på stora event som kallas Swop. Renovering och nötta ytor är mode inom inredning och stubbar och lastpallar blir möbler och väggbeklädnad. Och det är de unga som går före. Det är där de oväntade lösningarna och de nya idéerna föds. Att tänka utanför boxen är uttjatat. Vi ÄR redan utanför boxen, sa AnnKathrin Lundqvist. Det finns en längtan att agera hållbart. Framtiden är positiv om vi väljer att se möjligheterna. Konsten att bygga hus som är lätta att flytta kanske kan bli en nisch för Norrbotten? Det kan vi utveckla och sälja. Vi behöver ta tillvara olikhet och ta in den unga generationen i processerna. Större öppenhet för annorlunda idéer. Bra idéer är ofta bisarra till att börja med.

5 5 Små steg i rätt riktning Det finns många duktiga innovatörer i inlandet men vi talar bara om gruvjobb. Det är viktigt att ta tillvara alla människor. Att få alla att känna att man passar in. Företagen måste involveras. Det finns möjlighet att utveckla affärer och tjäna pengar i utvecklingen för ökad hållbarhet. Är inte metaforen uppifrån och nerifrån ganska förlegad? Nu sker utveckling och processer mer huller om buller. Jag tror att vi har fastnat i bilden av staten som styr världen. I själva verket har de offentliga myndigheterna nästan ingen kontaktyta alls mot ungdomar, företag och andra arenor där utveckling drivs. Göran Carlsson, vd på Swerea Mefos avslutade sitt föredrag med att citera sin gode vän Göran Eklund i Sunnanå: Jag tar så små steg att jag kommer att gå långt. Det summerar Göran Carlssons budskap om alla de små förbättringar i ståltillverkning och -bearbetning som tillsammans gett stora resultat över tid. Swerea Mefos är ett forskningsinstitut inom järn- och basmetallindustrin. Stålindustrin har minskat de specifika koldioxidutsläppen med procent sedan 1975, men eftersom produktionen hela tiden ökar är ståltillverkning trots det en källa till stora utsläpp. Jag ser ändå stål som en del av lösningen. Tillväxten i Kina är enorm. Där byggs det motsvarande ett Philadelphia per månad. Det behövs stål till det. Med stål kan man bygga infrastruktur, jordbävningssäkra hus och säkrare bilar, sa Göran Carlsson. Helhetsperspektiv Hållbarhet är en högt prioriterad fråga i metallurgisk och bearbetningsteknisk forskning och utveckling. De områden som stålindustrin främst utvecklar är hälsa/säkerhet, klimatpåverkan, deponier samt energieffektivitet. I det europeiska forskningsprogrammet Ulcos där Swerea Mefos deltar är målet att minst halvera CO 2 -utsläppen. I LKAB:s experimentmasugn på Swerea Mefos har forskarna visat att det går. Nu byggs en fullskaleanläggning i Frankrike för vidare utveckling av metoden. Enkelt uttryckt kan man säga att vi tvättar bort CO 2 ur gasen, lagrar, värmer och tar in den i masugnen igen. Framgångarna med att tvätta och återanvända gas i masugnen är dock inte helt oproblematiska. I Luleå används överskottsgasen till fjärrvärme, så ur ett helhetsperspektiv kan det vara sämre att låta den gå tillbaka i processen och istället använda andra energikällor för att värma upp hus. Det är viktigt att se på hela samhällssystemet, men från vår horisont kan vi i alla fall säga att metoden fungerar för processen. Sedan kanske det inte bäst för helheten överallt, sa Göran Carlsson. Rester som resurser Göran Carlsson gav exempel på hur deponi av restprodukter minskar när stålbranschen slutar tänka i stuprör. Det som är restprodukt på ett ställe kan vara råvara någon annanstans. Det gäller att tänka i nya spår. Masugnsslagg är till exempel ett utmärkt underlag för ridbanor. Det kan också användas i algodling och det har experimenterats med att skapa konstgjorda korallrev med hjälp av masugnsslagg. Vi följer resultaten med stort intresse, sa Göran Carlsson. Nytt stål av gammalt skrot Att stål går att återanvända hur många gånger som helst gör det unikt som råvara. Men det dröjer flera år innan den ökade stålanvändningen i världen återkommer som skrot till produktionen. Cirka 30 procent av ståltillverkningen sker från skrot i dag, resten från jungfruligt material. Skrotet räcker inte för den ökade efterfrågan. Återvinning är ett viktigt område för ökad hållbarhet, sa Göran Carlsson. Energieffektivitet Att minska energiförbrukningen i ståltillverkning är i huvudsak kostnadsdrivet. Det incitamentet är viktigt för att åstadkomma miljöeffekter. Metaller behövs i samhällsutvecklingen. Vi gnetar på med små åtgärder som förbättrar energieffektiviteten. Den specifika energiförbrukningen kommer att fortsätta minska med små steg som tillsammans och över tid ger stora resultat, sa Göran Carlsson.

6 6 Världen ligger öppen Solcellstillverkarna har nästan ingen hemmamarknad. Varför? Vi borde påverka attityder genom att använda de miljöinnovationer som finns. Den utveckling vi ser inom förnybar energiproduktion och förnybara bränslen är mycket policydriven. Sabine Meyer från North Sweden gav ett EU-perspektiv och visade hur de statistiska kurvorna för förnybar energi- och bränsleproduktion gör hopp uppåt de år när EU klubbat beslut och strategier på dessa områden. EU-landskapet är stort och artrikt. Det finns massor av initiativ och program som verkar för ökad hållbarhet. Det är omfattande men det är viktigt att ha koll på detta. Det finns så mycket mer än strukturfonderna, men aktörerna i Norrbotten behöver bli bättre på att nyttja det som finns, sa Sabine Meyer. Samlande EU-strategi Lissabonstrategin ersattes av EU 2020 och där har EU satt kvantitativa mål bland annat för att: Höja sysselsättningsgraden Förbättra villkoren för forskning och utveckling Minska utsläppen av växthusgaser Främja social delaktighet Förbättra utbildningsnivån Det är egentligen inget nytt, men man har samlat initiativ och policys på ett något mer begripligt och strukturerat sätt. Den nya strategin är en bättre hävstång för hållbar utveckling, sa Sabine Meyer. Ett resurseffektivt Europa är ett av de stora flaggskeppsinitiativen med mål för ökad användning av förnybar energi och minskade CO 2 -utsläpp. Det är ett av de flaggskeppsinitiativ som det är viktigt att vi har kunskap om. Ett annat viktigt initiativ är Innovationsunionen. För att dra nytta av dessa behöver vi tänka på hur den regionala hållbarhetspolicyn bidrar till de stora målen. Vi behöver även öppna för internationella samarbeten. Det finns komplementaritet och synergier att hämta även utanför ramprogrammen och strukturfonderna, sa Sabine Meyer. Påverka via intresseorganisationer För att kunna påverka inriktningen i utlysningar och satsningar är det viktigt att vara aktiv i de intresseorganisationer som deltar i diskussionerna. Råvaruindustrin i Sverige är aktiva, men är producenterna av förnybar energi med? Det hjälper inte att konstatera i efterhand att satsningarnas inriktning inte passar våra prioriteringar, man måste bidra tidigare och försöka påverka de plattformar som tas fram inom flaggskeppsinitiativen, sa Sabina Meyer. Som exempel nämner Sabine Mayer plattformen Smart Cities. Med de satsningar som planeras i Norrbotten borde vi verkligen vara med där. Vi behöver öppna oss och bli mer aktiva i EU och i globala partnerskap. Länsstyrelsens klimat- och energistrategi är INTE känd. Så är fallet i flera kommuner men även i Svenska Naturskyddsföreningen, som ju borde vara en självklar samarbetspart under framtagningen.

7 7 Många krafter behövs De breda rådslagen med kommunerna skedde före valet. Nu har det tillkommit många nya personer i kommunpolitiken och Länsstyrelsen arbetar med att involvera dem. Denna konferens är en del i det. Processinriktat partnerskap har varit arbetsmodellen i framtagandet av klimatoch energistrategin för Norrbotten. Kommunerna och andra myndigheter har varit delaktiga. Det är tvärvetenskapliga frågor och därför viktigt att nyttja all kompetens. Framgång kräver samverkan. Hållbarhet är ett horisontellt kriterium som ska genomsyra allt vi gör, sa Gunnar Plym Forshell från Länsstyrelsen i Norrbotten län. I hela strategin är tillväxt i fokus. Det är möjligheterna som lyfts fram, inte hindren. Vi ska satsa på nya produkter och tjänster, på forskning och utveckling, hållbara transporter och positiva beteendeförändringar, sa Gunnar Plym Forshell. Vi ser olika arbetssätt framför oss. Information, rådgivning, lyfta goda exempel, följa upp och kontrollera, säkerställa. Det gäller att både administrera befintlig utveckling och att driva utvecklingen framåt. På den linje Gunnar Plym Forshell ritar upp finns informera på ena sidan och säkerställa på den andra. Det är åt det senare hållet han vill sträva i valet av metoder, mot att säkerställa. En av uppgifterna när vi nu har blivit utsedda till pilotlän för grön utveckling är att bidra med metodutveckling. Norrbotten Pilotlän för grön utveckling Regeringen har utsett Norrbottens län till pilotlän för att stärka och utveckla det regionala arbetet för minskad klimatpåverkan och energiomställning. Uppdraget är riktat till Länsstyrelsen under åren Åtgärder som vi valt att fokusera: Energieffektivisering Förnybar energi Lokalt engagemang är av stor betydelse. Länet har i ett brett partnerskap prioriterat tre inriktningar som alla är sammanlänkade med varandra: Hållbar tillväxt Hållbar samhällsplanering Hållbara transporter FAKTA Hållbara Norrbotten från ambition till förändring Det finns en plan för implementering av strategin. Länsstyrelsen har en intern organisation och budget för det. Kommunalrådsträffarna hos landshövdingen är ett bra forum. Se till att hållbarhet och implementeringen av strategin kommer upp på agendan där.

8 8 Hållbarhet kommer att förändra arbetena lika mycket som IT gjorde Få med företagen med ny typ av projekt som leder till affärer och samtidigt till ökad hållbarhet. Omställningen till ett mer miljövänligt sätt att leva förändrar arbetsmarknaden. Nya typer av jobb tillkommer och andra försvinner. Och alla arbeten påverkas på något sätt. Man kan jämföra med införandet av IT. Den omställningen gav nya jobb, gjorde andra överflödiga och kom att genomsyra alla verksamheter, mer eller mindre. För Arbetsförmedlingen handlar det om att förbereda sig för att kunna ge bra rådgivning till arbetssökande och arbetsgivare. Och inte minst gäller det att se till att även de som står långt från arbetsmarknaden ska kunna dra nytta av omställningen till gröna jobb. Den här omställningen i arbetslivet fokuseras starkt i EU-samarbetet, inte minst i strategin för Europa Man talar om smart tillväxt, sa Lena Skiöld, internationell samordnare på Arbetsförmedlingen. Inte fler, men annorlunda jobb Lena Skiöld poängterar att EU-kommissionen inte tror på en nettoeffekt, mer på en förändrad sammansättning av arbeten och arbetsmarknad. Det är en stor strukturomvandling och arbetsmarknadspolitiken kan underlätta den genom att bidra till att efterfrågan och tillgång möts, och att de som står långt från arbetsmarknaden får de nya kunskaperna som krävs. Det som EU-kommissionen förväntar sig av arbetsmarknadspolitiken, och i förlängningen av Arbetsförmedlingen, är att: Uppmuntra rörlighet på arbetsmarknaden. Skapa trygga övergångar mellan jobb. Möjliggöra livslångt lärande. Uppmuntra unga att utbilda sig inom naturvetenskap och teknik. Skapa samarbete mellan arbetsförmedling, utbildningsväsende, arbetsgivare och fackföreningar. Fokusera på små och medelstora företag. Eva-Lisa Höglund från Arbetsförmedlingen sa att miljö och innovation står högt upp på agendan i alla framtidsdiskussioner men att innebörden är något oklar. Traditionellt har vi tittat på vilka yrkeskategorier det kommer att finnas behov av. För miljösektorn skulle det vara biologer, kemister, miljövetare osv. Men den förändring vi nu ser framför oss genomsyrar hela arbetsmarknaden. Annorlunda exempel pekar på en trend Ett exempel som lyfts fram är de klädbibliotek som växer upp. Låntagarna bidrar till minskad miljöpåverkan genom minskad konsumtion och producenterna ser en marknad för produktplacering. Ett annat exempel på den här trenden är webbplatsen där människor skänker bort saker istället för att slänga dem. Ytterligare ett exempel är FORTS. nästa sida EU har verktyg. Det är en chans för oss. Att Norrbotten går som tåget kanske är en falsk bild? Det investeras visserligen mycket i industrin, men vi tappar människor. Går det verkligen så bra då?

9 9 Hållbarhet kommer att förändra arbetena lika mycket som IT gjorde Fortsättning att flaskvatten blir allt ovanligare. Vad kommer då, kan man undra? Kanske snygga karaffer eller bubbelvatten i var mans kran. Vi ser nya beteendemönster och nya marknader växa fram, sa Eva-Lisa Höglund. De flesta idéer är fortfarande okända Det är viktigt att ha ett brett perspektiv när man försöker förutse vilka kompetenser och färdigheter som kommer att behövas på framtidens arbetsmarknad. Civilingenjör tror vi fortfarande är en bra grund men grön kunskap kommer att ingå i de flesta yrken. Och det kommer att skapas nya behov och nya erbjudanden, sa Eva-Lisa Höglund. Utmaningar som Arbetsförmedlingens representanter ser handlar just om att det är svårt att förutse vad som kommer eftersom förändringarna blir så genomgripande. Det saknas en tydlig målbild. Det råder begreppsförvirring, vad är miljökompetens? Vad efterfrågas? Enskilda individers situation kommer att påverkas när vissa arbeten försvinner. Geografisk rörlighet kräver mycket samhällsplanering i form av bostäder osv. Generationsväxlingen blir svårare utanför storstäderna, men vi måste göra känt var tillväxt finns i hela landet och öppna valmöjligheter för fler arbetssökande. Arbetsmarknadsutbildningar och vägledning är de verktyg som Arbetsförmedlingen har att arbeta med. Vi startade i Kiruna och är först i landet med arbetsmarknadsutbildning med grön inriktning. Vi samarbetar med företag och andra aktörer för att skaffa en bild av vad vi tror kommer att hända, och därmed vad vi ska satsa på, sa Eva-Lisa Höglund FAKTA Hållbara Norrbotten från ambition till förändring FAKTA Hållbara Norrbotten från ambition till förändring Arbetsförmedlingens roll Understödja strukturomvandling genom att Stödja de som blir arbetslösa Hjälpa företag att hitta rätt kompetens Erbjuda kompetensutveckling och kompetensförsörjning För de som byter jobb/söker jobb I befintliga jobb Workshop Frågorna som deltagarna fick diskutera vid borden: Hur kan och vill du och din organisation bidra till klimat- och energiarbetet i Norrbotten? Hur ska vi arbeta i länet för att det ska vara givande för er att delta i genomförandet? Vad förväntar du dig att andra ska bidra med? Vad är viktigast att börja med?

10 10 Bidra till bättre matchning på arbetsmarknaden Dagens samhälle behöver en annan typ av ledarskap där var och en känner att de har makt att agera i en fråga. Makthavare både lokalt och regionalt behöver våga släppa in horisontalt tänkande i sina processer. Då kan mycket spännande lösningar få luft under vingarna. De tre viktiga prioriteringarna i EU:s strategi 2020 är smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. Vad innebär det konkret för arbetskraftsförsörjningen? Läget i Norrbotten är att antalet nyanmälda lediga platser ökar. Siffran har fördubblats jämfört med Norrbotten ligger femma i landet i antal nyanmälda lediga platser per tusen invånare, berättade Göran Nilsson, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Norrbotten och Västerbotten. Men det är inte precis gröna näringar som ökar. En stor del av investeringarna i norr handlar om vidareutvecklade och nya gruvor för brytning av järnmalm. När gruvnäringen ordnade jobbmässa i Luleå kom det besökare. Intresset var stort men trots detta vet vi att när det gäller arbetskraftförsörjningen så är åldersavgångarna högre än tillträdet av ungdomar. Det kommer att bli brist på arbetskraft. Gruvbranschen har mycket att göra på miljösidan, även om mycket också har skett. Gröna inslag blir mer och mer aktuellt även i gruvarbeten, sa Göran Nilsson. Göran Nilsson pekade på att i en hårdnande konkurrens om ungdomarna är det inte säkert att industrin drar det längsta strået. Det är många samverkande faktorer. Vi behöver på olika sätt minska utflödet av ungdomar och stärka viljan att stanna kvar. Det handlar om bostäder, kultur och infrastruktur. Det Arbetsförmedlingen kan göra är att förbereda både arbetssökande och arbetsgivare på den gröna omställningen. Bra exempel i Södertälje I tillväxtbegreppet ska hållbarhet vara mainstream, både i företag och i utbildning. Arbetsförmedlingen vägleder arbetssökande, anpassar arbetsmarknadsutbildning med gröna utbildningsmoduler och informerar företag om att grönare jobb blir en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Det finns bra exempel på andra initiativ där Arbetsförmedlingen ingår. Till exempel Telge Tillväxt i Södertälje där behovet av att renovera ett bostadsområde möter behovet hos befolkningen där att få jobb. Bostadsbolaget tillsammans med KF, Scania, Manpower, Mekonomen, Folksam och Peab bildade ett bolag för att få Södertäljes arbetslösa ungdomar i jobb. Vi skräddarsyr utbildningar och kompletterar den kunskap som människor redan har, sa Eva-Lisa Höglund. Det finns en missmatch på arbetsmarknaden. För många jobb gäller det att hitta utbildningsnivån good enough. Att inte skjuta över målet, sa Eva-Lisa Höglund. Barackboenden kanske funkar för gruvnäringen, men ingen kommer och bor i en barack för att jobba på ett äldreboende. Vi måste bygga samhällen och städer där folk vill bo. Där det finns mångfald och kultur.

11 11 Vindkraft skapar nya jobb Politiken och teknikutvecklingen styr övergången till förnybara energikällor. Det har lett till att det nu planeras för vindkraftverk i Markbygden i Piteå kommun. I mars 2011 fanns det 304 vindkraftverk i Sverige. Beställningen för 2011 är ytterligare 376 verk. Ett vindkraftverk kostar cirka miljoner kronor och har en payoff-tid på elva år. För arbetsmarknaden är vindkraftsatsningen i Piteå kommun viktig. Dels skapas jobb under byggtiden, dels inom drift och underhåll. Arbete pågår för att så stor del av produktionen som möjligt ska ske i kommunen, till exempel tillverkning av betongfundament, rotorblad och generatorer. Markbygden ägs och drivs av Svevind AB och Enercon. Fullt utbyggt beräknas årsproduktionen bli 8-12 TWh per år. Det motsvarar två kärnreaktorer. Nästa hållbarhetskonferens i länet lovar Almi och Företagarna att orda. Vi är alla människor. Allmänheten är grunden i samhället. Det är vi alla tillsammans som åstadkommer utveckling. Hållbarhetsseminarium nr 3 bör ägas av Naturskyddsföreningen och civilsamhället. De offentliga verksamheterna kan gå före. Walk the talk. Förändring är inte linjär FAKTA Hållbara Norrbotten från ambition till förändring Det blandade programmet på konferensen Hållbara Norrbotten är resultat av en insikt om att de viktiga förändringarna inte alltid sker där vi förväntar oss att de ska ske. Genom att öppna för de breda perspektiven öppnar man också för det nya som kan komma.

12 12 Nya lösningar för en ny tid Tvärsektoriella partnerskap är det som lyckas. Då händer det saker. Arbetsförmedlingen i Piteå har ett samarbetsprojekt med sin motsvarighet Pôle- Emploi i en region i Frankrike. Syftet är att utbyta erfarenheter, lära och inspireras av varandra. Hur kan arbetsförmedlingen konvertera EU:s strategi och omsätta den till konkreta handlingar? Två representanter från Frankrike gästade konferensen Hållbara Norrbotten: Laurent Eliaszewicz och Hélène Blanc. Hos er handlar det om vindkraftenergi. Hos oss är det eko-byggande samt avfalls- och vattenhantering som står i fokus. Vår gemensamma utmaning är att hitta fördelarna med gröna jobb även för dem står längst bort från arbetsmarknaden, sa Hélène Blanc. Drivkrafter i utvecklingen av gröna jobb är både att nya lagar ställer krav på företagen och att konsumenter ändrar sina beteenden och vanor. Alla yrken behöver nya kompetenser, även rörmokare och snickare och andra traditionella hantverksjobb. Frankrikes arbetsförmedling anslår 16 procent av budgeten till att föra in miljö och hållbarhet i befintliga utbildningar. Frågan tas verkligen på allvar, sa Hélène Blanc. Gröna inslag i många jobb Det gäller att följa utvecklingen av de gröna jobben både kvantitativt och kvalitativt, menade de franska gästerna. En studie på Franska Rivieran visade att av lediga platser hade 70 procent gröna inslag och den kategorin ökade med åtta procent från 2009 till Det är viktigt att notera att 48 procent av de gröna jobben krävde högre teknisk utbildning, men de flesta krävde inte det. Tillgången är förhållandevis god på högt utbildade arbetssökande medan det råder brist inom andra områden som inte kräver hög utbildning, som till exempel inom avfallshanteringen. Ungdomarna vill ha hög utbildning och kvalificerade jobb medan arbetsgivarna har andra behov, sa Hélène Blanc. En annan undersökning i Frankrike visade att av företag hade 44 procent egna utbildnings-/lärlingsprogram baserade på traditionella arbeten med gröna inslag. Kraven ökar till exempel på att ha kunskap om miljölagar. Att kunna lagar och ramverk inom miljöområdet är bra för att vara anställningsbar. Byggnader och avfall/vatten Samverkan ökar inte bara inom utan även mellan regionerna i Frankrike för att skapa strategier och handlingsplaner för att identifiera behov och transformera dem till utbildning. FORTS. nästa sida Storskalighet är en kultur, en del av vår historia, att bära och i viss mån bekämpa. Landsbygden har för lite chans att bidra med lösningar. Vi måste sluta låtsas att vi förändrar.

13 13 Nya lösningar för en ny tidv Fortsättning De kompetensområden som vi ska prioritera är energieffektiva byggnader, avfall och vatten, förnybar energi, jordbruk och ekoturism samt transporter. Varje region har gjort en egen undersökning för att identifiera bristyrken, sa Laurent Eliaszewicz. Satsningarna implementeras genom att medarbetarna på arbetsförmedlingen specialiserar sig på områden, samverkar med branschorganisationer och lyfter fram bristyrken för att öka allmänhetens kännedom. Förra veckan genomförde vi ett stort forum för hela regionen där vi mixade företag och arbetssökande. I norra Frankrike finns liknande satsningar, sa Laurent Eliaszewicz. Rekrytering genom simulering En intressant metod som används i Frankrike kallas ungefär rekrytering genom simulering. För detta behöver man inte ha utbildning eller CV. Den arbetssökande testas i skarp arbetsmiljö och den individuella kapaciteten avgör. Detta har fungerat mycket bra särskilt för dem som står längre från arbetsmarknaden. Vi har listat 19 yrken som passar bra för detta förfarande, till exempel olika yrken inom den viktiga avfallshanteringen och yrken inom montage av solcellspaneler och inom förpackningsindustrin. Efter valideringen får den arbetssökande träning och utbildning på arbetsförmedlingen utifrån arbetsgivarens önskemål. Vi satsar mycket på de jobb som inte kräver högre utbildning och har en stor arsenal med åtgärder och verktyg riktade både till arbetssökande och arbetsgivare, sa Laurent Eliaszewicz. Samverkan med Piteå Samarbetet mellan Piteå och Frankrike har just startat. Vi ska studera deras rekryteringsmetoder till exempel. Vi ska också studera ungt grönt företagande. De i sin tur har valt att studera vår vindkraftsatsning och hur vi gör för att skapa bestående arbetstillfällen, sa Martin Gaudet, Arbetsförmedlingen i Piteå. Budskapen både från Frankrike och Sverige är entydiga. Det råder ingen tvekan om att man måste närma sig de icketraditionella områdena för att matcha efterfrågan och behov på dagens och framtidens arbetsmarknad. Det finns möjligheter och flexibla lösningar. Utbildning i samverkan med arbetsgivare utifrån specifika beställningar är en lösning, ett delat ansvar för anställningen är ett annat sätt. Martin Gaudet berättade att redan i maj startar en första utbildning på beställning från företag med rekryteringsbehov. Den gröna modul som tagits fram för den utbildningen kan modifieras och anpassas till andra branscher. Vi har ungefär arbetssökande i Norrbotten. Många av dem saknar den kompetens som efterfrågas. Det är en stor utmaning för oss att göra något åt denna missmatch. Vi tror mycket på ökad samverkan mellan alla de inblandade aktörerna, avslutade Martin Gaudet.

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26

UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26 UTVÄRDERINGSRAPPORT 2014-03-26 Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning av behov och förutsättningar i projektansökan 5 Kvantitativ utvärderingsinformation 6 Kvalitativ utvärderingsinformation 8 Relevanta

Läs mer

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN 1 DET HÄR VILL VI UPPNÅ VISIONEN OM SÖDERTÖRN 2025 Södertörn är en attraktiv del av Stockholm

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Politikerforum 26 februari 2016 Miljö och klimat är en av regeringens övergripande prioriteringar som ska genomsyra all politik! Regeringsförklaringen 2015

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Energi, klimat och miljö

Energi, klimat och miljö Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén Från turnén i Värmland våren 2014 Värmlandsstrategin

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. PRIO-lektion november Nu börjar nedräkningen inför FN:s klimatmöte i Paris, som ska pågå mellan den 30 november och 11 december. Världens länder ska då enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET

/fe. Ink. 2010-08- 3 1 M2010/3479/H 2010-08-26 REGERINGEN. Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET REGERINGEN Regeringsbeslut 2010-08-26 11 M2010/3479/H Miljödepartementet Naturvårdsverket 106 48 STOCKHOLM NATURVÅRDSVERKET Ink. 2010-08- 3 1 Sak.nr, Uppdrag till Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk,

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun

Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun Klimat- och energistrategi för Tyresö kommun 2010-2020 2010-06-09 Reviderad 2016-XX-XX 1 Förord Klimatfrågorna har under de senare åren hamnat i fokus i takt med att nya forskningsrapporter visar på ökande

Läs mer

Arbetskraftsförsörjning med grön kompetens. Lars Roth

Arbetskraftsförsörjning med grön kompetens. Lars Roth Arbetskraftsförsörjning med grön kompetens Lars Roth Innehåll Arbetsmarknadsläget Aktuell arbetslöshet Arbetsförmedlingens arbete med Grön kompetens Totalt 16-64 år Totalt 16-64 år Prognos BD län

Läs mer

Summering av gruppdiskussionerna

Summering av gruppdiskussionerna 2008-03-19 Summering av gruppdiskussionerna Energiseminarium 5 mars Temagrupper: Energieffektivisering Förnybar Energi Planering, kunskap, forskning och näringsliv 1-1 Energieffektivisering 1(6) Vad ser

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien?

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom grön ekonomi från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar energi över gränserna...

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft

Digitaliseringens transformerande kraft Digitaliseringens transformerande kraft Vad innebär utvecklingen? Omvärldsanalys Vad bör staten göra? förslag till strategiska områden för digitaliseringspolitiken förslag inom sakområden Kunskap och bred

Läs mer

Lärkonferens Inspel till nästa programperiod

Lärkonferens Inspel till nästa programperiod Lärkonferens Inspel till nästa programperiod Innovationer och entreprenörskap vart ska vi? Hit ska vi. Visst finns det väl en väg bortom kurvan?..en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete

En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete Vindkraftsstrategi Om strategin En strategi för Energimyndighetens samlade vindarbete Gemensam målbild och strategi för forskning, stöd och insatser Baserad på intern och extern kunskap samt kartläggning

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Dalarna

Energi- och klimatstrategi för Dalarna Energi- och klimatstrategi för Dalarna Remissversionen av strategin Strategin Presenteras av: Maria Saxe Övergripande och stora frågor 1. Två delar med olika skärning förvirrar. 2. Visionen och målen är

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern

Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117. Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 1 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-23, 117 Åtgärdsplan för hållbar energi, tillika Energiplan för Kiruna kommunkoncern 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Klimatet, en drivkraft att minska koldioxidutsläppen...

Läs mer

på väg mot ett hållbart energisystem

på väg mot ett hållbart energisystem på väg mot ett hållbart energisystem 2015 Kort historik Bildas 1999 som ett EU-projekt Energikontoren: en viktig del i EU:s energipolitik. Det finns >400 energikontor i EU, varav 14 i Sverige. Energikontor

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Länsstyrelsernas roll i klimat- och energiarbetet

Länsstyrelsernas roll i klimat- och energiarbetet Länsstyrelsernas roll i klimat- och energiarbetet Kerstin Grönman, Mål och visioner Minst 50% av den svenska energin ska vara förnybar Utsläppen av växthusgaser i den del av ekonomin som inte ingår i EU

Läs mer

Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Loka 21 augusti 2012

Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Loka 21 augusti 2012 Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län Loka 21 augusti 2012 Snabbaste vägen till verkstad! Välkomna, kort presentation av sessionens bakgrund och syfte Presentationsrunda

Läs mer

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402

Industrin och energin. Peter Nygårds 20140402 Industrin och energin Peter Nygårds 20140402 1 Är industrins tid förbi? Tjänstesamhället är tyngdpunkten i samhällsekonomin och därmed för sysselsättning och välfärd. Industrin är på väg till låglöneländer.

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda?

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013. Vad är en digital agenda? antagen av förbundsfullmäktige och landshövdingen i december 2013 Vad är en digital agenda? Till skillnad från en bredbandsstrategi tar den digitala agendan upp helheten kring IT. Allt från användandet,

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst Bakgrund Agroväst har sedan 2005 arbetat med att stödja utvecklingen av förnybar energi från jord och skog. En förstudie visade att lantbruket i Västra Götaland,

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Ett samordningsuppdrag

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Ett samordningsuppdrag Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet Ett samordningsuppdrag Agenda Samordning Vilka har varit med? Hur har vi arbetat? Vilka lärdomar har vi dragit av arbetet hittills?

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Lokal nytta med globalt perspektiv

Lokal nytta med globalt perspektiv Lokal nytta med globalt perspektiv Vinden - i människans tjänst sedan urminnes tider Varför vindkraft just HÄR och NU? Varför vindkraft just HÄR och NU? Tekniken Politiken Tekniken: Möjligt att bygga höga

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad

En väl fungerande arbetsmarknad En väl fungerande arbetsmarknad 2014-2020 EU-medel + nationella anslag 270 000 000 Projektens medfinansiering 161 000 000 Europa 2020 strategin - för smart, hållbar och inkluderande tillväxt + ökad sysselsättning

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv. Dieselverkstaden den 29 november 2010. Karin Alm Chearnley

Ny kompetens för nya arbetstillfällen. Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv. Dieselverkstaden den 29 november 2010. Karin Alm Chearnley Ny kompetens för nya arbetstillfällen Om EU:s initiativ utifrån ett svenskt perspektiv Dieselverkstaden den 29 november 2010 Karin Alm Chearnley Befolkningstillväxt 2009-2025, totalt Befolkningstillväxt

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Förslag till Energistrategi för Skåne

Förslag till Energistrategi för Skåne Förslag till Energistrategi för Skåne Remiss från november 2007 till 30 april 2008 Johannes Elamzon, Utvecklingsstrateg, Strategiavdelningen Dagens upplägg Kort bakgrund Energistrategins innehåll Hur arbeta

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Forskarstation Östra Norrbotten

Forskarstation Östra Norrbotten Forskarstation Östra Norrbotten I samverkan med: Företag Skolor Myndigheter Organisationer För regional utveckling Utvecklingsprojektet: Forskarstation Östra Norrbotten Första fasen genomförs i samverkan

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Hur mår miljön i Västerbottens län?

Hur mår miljön i Västerbottens län? Hur mår miljön i Västerbottens län? Når vi miljömålen? Uppnås miljötillståndet? Hur arbetar vi för att uppnå en hållbar utveckling med miljömålen som verktyg? Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Är vägledande och styrande för det regionala tillväxtarbetet

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Framtiden är vår viktigaste marknad Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

Den snabba guiden till Värmlandsstrategin

Den snabba guiden till Värmlandsstrategin Den snabba guiden till Värmlandsstrategin 2014 2020 En strategi för hela Värmland Kontakter på Region Värmland: Madeleine Norum, processledare, 054-701 11 20 madeleine.norum@regionvarmland.se Bo-Josef

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE Sammanställning till webbsidan Medborgardialog klimatsmart byggande Måndagen den 29 september 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om klimatsmart

Läs mer