PREMIÄRDAGS! 10-års JUBILEUM! Varbergs största tidning Vecka 14 Onsdag 4 april 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PREMIÄRDAGS! 10-års JUBILEUM! Varbergs största tidning Vecka 14 Onsdag 4 april 2007"

Transkript

1 Varbergs största tidning Vecka 14 Onsdag 4 april 2007 Idag ännu större upplaga - ca hushåll! Varberg Veddige Frillesås Bua Tvååker Torpa Valinge Väröbacka Åskloster Rolfstorp Skällinge Kungsäter Träslövsläge Tångaberg samt ca sommarhushåll! Länsstyrelsen efterlyser regional sillkvot för Halland Fiskeriverket har tidigare lämnat in ett förslag till regeringen om årskvoter för sillfiskefartygen. Dessa kvoter ska, om förslaget antas, följa varje fiskebåt. Som konsekvens har många fiskeföretag i södra Bohuslän redan börjat köpa upp fiskebåtar från Halland. Länsstyrelsen är rädd för att detta helt kommer att urholka det halländska sillfisket och vill nu införa en regional sillkvot på ton. På så sätt hoppas man kunna rädda det småskaliga sillfisket i länet. Sid 5 Foto: Jessica Petersson Mitt Yrke: Veterinär Micke Bremberg skolade om sig till veterinär när han var 30 år gammal. Han har alltid haft ett stort hästintresse och det var en barndomsdröm att få arbeta med djur. Men han säger att yrket inte är så glamoröst som det framställs på tv. Sid 20 SATSAR. Nikki Lindblom, Michel Raud och Karin Hammarlind från klass 3 blå på Bockstensskolan springer på för fullt. Foto: Jessica Petersson I lördags invigdes affären i Kungsäter Det var en stor skara människor som samlades utanför den nya affären i Kungsäter i lördags. Det såldes fika och spelades musik och landshövding Lars-Erik Lövdén klippte av bandet och invigde därmed Matöppet. Sid 7 Skolorientering I torsdags var det dags för årets skolorienteringsdag som FK Friskus-Varberg anordnar. Arrangemanget syftar till att hjälpa skolan så att de kan erbjuda eleverna en dag med orientering samt att få fler ungomar intresserade av sporten. Sammanlagt var det runt 700 elever som deltog i orienteringen. Sid års JUBILEUM! Boka in i almanackan! I Vallgraven vid Fästningen Torsdag 24 maj Ring kanotklubben BRIS för mer info: Thomas , Stefan , Bosse MEDARRANGÖR: Årets roligaste personalfest! SPONSOR: PREMIÄRDAGS! Tisdag 3 april kl Möbler av hög kvalitet till trädgård, balkong och uterum hittar du hos oss! Vi finns vid rondellen Värnamovägen-Österleden Susvindsvägen 29 Öppettider: tisdag-fredag lördag-söndag Tel , Gittan och Hans Johansson

2 Veckans FRÅGA! Hur firar du påsk? Frida Bengtsson Med pojkvän och vänner i Fritsla. Anna Bengtsson Jag firar med pojkvän och vänner. Lena Eliasson I stugan i Nösslinge. Gert-Inge Arvidsson Med goda vänner, både på påskafton och övriga dagar. Sassa Sjölund Jag firar med pojkvännen Zebastian och med vännerna. TYCK & TÄNK Svar på Kaj Berntssons insändare i Varbergsposten den 28/3 07 angående Sparbankshallen Kaj, jag håller med om att det är olyckligt att det står något annat än Sparbankshallen på inbjudan till föreningsmässan den maj. Det gör även Hans Lif som har skrivit den, det är ett olycksfall i arbetet som inte ska upprepas. Jag förmodar dock att det fanns högt uppsatta tjänstemän som gjorde misstag när till och med du Kaj Berntsson var kommunstyrelsens ordförande. Alla kan vi göra fel! En liten tröst kan vara att under inbjudan finns arrangörernas loggor där ibland ett kort på Sparbankshallens entré och i Aktiv fritids logga som hela arrangemanget kallas. Harald Lagerstedt (c) ordförande i Kultur och Fritidsnämnden NÖJD OCH GLAD Tack alla ni som kom till föreläsningen med Finn Thörn i Kungsäters bygdegård, söndagen den 1 april. Vi vill även passa på att tacka Finn Thörn för hans otroliga sätt att återge sanningen. Vi fick en minnesvärd kväll. Trygghetsteamet VÄDRET I VARBERG ONSDAG- SÖNDAG En förutsättning för att vi ska publicera Din insändare är att den är undertecknad med namn, adress och telefonnummer, där vi kan nå dig under dagtid. Du får dock gärna vara anonym i tidningen men vid synpunkter mot enskild person krävs att insändaren är undertecknad med namn. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta ned insändare och att helt avstå från publicering. Manus returneras ej. Vi tar endast emot insändare med Varbergsanknytning. OBS! Insändare via mail prioriteras. Dementering Med tanke på artikeln i Varbergsposten onsdagen den 28 mars angående Kungsäters skola, vill vi härmed dementera några saker. För det första är artikeln skriven utifrån en persons åsikter. Vi andra tre som nämns ur Trygghetsteamet var inte medvetna om att intervjun genomfördes. Vi håller inte med om två saker som Anders Ohlsson tagit upp i artikeln bland annat; Att det inte fanns någon plan mot mobbing på Kungsäters skola. Det visste vi mycket väl att det fanns. Det som var nedlagt var UMIS-gruppen (Utrota mobbing i skolan) p.g.a. personalbrist men den är nu återinförd. Anders Ohlsson säger i artikeln att Vi tycker inte att det har blivit bättre... det håller vi andra tre inte med om. Flera åtgärder har införts sedan vi bildade Trygghetsteamet på Föräldraklubbens årsmöte i september 2006 bl.a. extra resurser i form av personal, ökad personaltid, UMIS, samarbetsövningar, rastvakter, gemensam lek, aktivt arbete med värdegrunden samt att föräldraklubben har fått en bättre kontakt med lärare och rektor. Vi vill samarbeta inte motarbeta. Det finns givetvis saker som kan bli bättre. Det tar lång tid att arbeta med sådana här frågor. Det Max Thorsson från Varberg hittade blåsippor i helgen. Ett vårtecken om något! löser sig inte över en natt. Huvudsaken är att personal och rektor är medvetna om problemen och att de faktiskt gör något åt det i skolan. Det är även viktigt att familjerna blir medvetna och att också de arbetar med värdegrunden hemma med sina barn. Det är vi vuxna som ska föregå med gott exempel för alla barn vi träffar. Vi färgar av våra värderingar, attityder och åsikter på dem. Det är dags att föregå med gott exempel och sätta gränser. Våga ta itu med problemen och ta sitt ansvar som förälder. Vi vill tydliggöra för alla som läste artikeln att syftet med Trygghetsteamet är bland annat att öka samarbetet mellan föräldrar och skola när det gäller kränkande behandling och mobbing bland eleverna. Vi vill finnas till som en extra resurs för skolan och lärarna vid till exempel utflykter, under lektionstid, rastvakter osv. Vi vill få fler föräldrar engagerade i barnens dagliga verksamhet och fungera som stöd för varandra. Vi vill skapa en trygg och harmonisk miljö för barn/personal att vistas i samt skapa en VI-känsla. Så som artikeln framställdes låter det snarare som att det blev Vi mot Dom. Det är inte syftet! Helen Johnsson Helene Emanuelsson Eva Olsson Angående artikeln den 23 mars om Kungsäters skola Kungsäters föräldraklubb vill ta avstånd från det Anders Ohlsson säger i artikeln. Det stämmer inte på flera punkter. Visst är det dålig stämning på skolan, det har pågått en längre tid, DET är sant, men i övrigt känner vi oss starkt nödgade att dementera artikeln. Det har alltid funnits en mobbingplan, som Kjell- Arne Grundström säger. Mobbingplanen som arbetades ut för några år sedan var föräldraklubben med om att skapa. Personal och rektor informerade oss om arbetets gång och vi fick ha synpunkter på den. Mobbingplanen som finns kommer att fungera bra fram tills den nya likabehandlingsplanen tas i bruk. Dessutom bekostade föräldraklubben för några år sedan kurser för några ur personalen i ämnet antimobbing, då det inte fanns utrymme för det i skolans budget. På föräldraklubbens årsmöte i september 2006 framkom den svåra situationen som råder på skolan. Det bekräftades sedan från personal. Som en reaktion på detta startades Trygghetsteamet. UMIS (utrota mobbing i skolan) arbete kom igång igen efter att en kort period legat nere på grund av personalbrist. En plusjobbare gav skolan mer personal. Föräldraklubben träffar personalen mer nu och har en god dialog med dem - som vi alltid haft. Allt hängde i luften en kort period på grund av rektorsbyte, men nu har en ny process kommit igång: Arbetet med värdegrunden (grundläggande värderingar i hur man är mot varandra). Några arbetspass i veckan ägnas åt detta. Undervisningen kommer att brytas under en hel vecka till förmån för värdegrundsarbetet. Vidare leker alla Veckans lek tillsammans på förmiddagsrasten och vi arbetar med Veckans hyfs både i skolan och i hemmen. Just nu är uppgiften Vi lyssnar på varandra. För några veckor sedan hade vi ett föräldramöte då vi pratade om situationen på skolan. Det var ett positivt möte. Som avslutning rev vår rektor Mats Frick dagordningen med de svåra punkterna som en markering att nu börjar något nytt. Nu tar vi tag i det här tillsammans. Nu ser vi framåt. Problemet ligger på ett annat plan än vad som framstår i artikeln. Kungsäters skola (liksom alla andra skolor) är ett offer för alla besparingar. På en liten skola (35 elever) är det mer kännbart än på en större. Varje barn räknas i en så kallad skolpeng, både barn och personal beräknas i olika procentsatser. Det ger en viss budget för skolan och bestämmer hur mycket personal skolan får ha (mycket, mycket förenklat). För Kungsäters skola ger det 1 lärare i F-2, 2 lärare i 3-5 samt 2 personal på fritids. Nu finns även en plusjobbare. 6 personer. Dessa ska bedriva undervisning och fritidsverksamhet från 7.00 på morgonen till på eftermiddagen (öppning och stängning av fritids sker i samarbete med förskolan). Alla tjänster är inte heltid. Alla ska ha tid för planering av sina arbetsuppgifter och möten de är ålagda att gå på. Tydligen fungerar det på pappret, men verkligheten är en annan. Händer något som inte är normalt faller allt fort. Blir en lektion stökig, så finns ingen mer vuxen som kan stötta i situationen. Händer något på rasten så måste alla i klassen vara med när det reds ut, för det finns ingen annan som kan hjälpa till. Har man ett barn med särskilda behov i klassen så hinner man inte ge det barnet den stöttning det behöver. Elevassistent finns det inte plats för i budgeten. Är det konstigt att barnen tar över? Det här systemet tillåter mobbing, eftersom ingen hinner, eller till slut orkar, ta tag i det. Det tillåter att barn lämnar skolan utan att kunna läsa, skriva och räkna ordentligt av samma skäl. Det tillåter att barn med stor begåvning blir understimulerade. Är det konstigt att några föräldrar väljer en annan skola för sina barns bästa? Det här hände på Kungsäters skola liksom på andra skolor. Det är inget unikt. Det här är en politisk fråga. FLER VUXNA I SKOLAN, det är det enda som får stopp på denna problematik. Besparingarna måste upphöra de leder till katastrof och slår extra hårt mot de små skolorna. Våra barn och personalen på skolan är brickor i det politiska spelet. De är procentsatser. De är inte individer med olika behov och förmågor. En procentsats kan aldrig spegla barns behov av vuxna i skolan eller ett speciellt utvecklat arbetsmaterial. Du politiker i vår kommun som läser det här ta tag i det! Det är nog nu! Helen Johnsson Helene Emanuelsson Eva Olsson ROGER THILANDER Ansvarig utgivare/ Annonssäljare , MARTIN KÖLLERSTRÖM Annonssäljare MIKAEL THORSSON Annonssäljare SOFIA SVENSSON Annonsproduktion/ Redigering JESSICA PETERSSON Redaktion Södergatan 13, Box 93, Varberg. Tel: Fax: Tryck: Markbladet Tryckeri AB, Skene Miljömärkt trycksak Licensnummer: Distribution: Posten, 100% hushållstäckning Har du inte fått din tidning? Ring Posten i Vbg I annonspriset ingår reklamskatt, moms tillkommer. Tidningens ansvar är begränsat till högst annonskostnaden. Ring för prisinfo. Hemsida: Varbergs Posten vecka 14

3 IVT Nordic Inverter Luftvärmepumpen med överlägsen besparing och bästa trygghet. Nu med hela tio års försäkring på kompressorn. Toppresultat i Konsumentverkets test. Planera din semester! Onsdag-lördag lämnar vi 20% rabatt på alla kartor, resehandböcker & lexikon. Välkomna! IVTCENTER Susvindsvägen 5, Varberg, Tel , Göranssons Bok & Papper AB Drottninggatan 21, Varberg Mån - Fre Lördagar Söndagar stängt Äntligen är våren här! 5 säckar Planteringsjord 5 x 50 liter Stroller Mossa F Räcker till 250 m 2 ord. lågpris Våra florister erbjuder... Snittblommor till påsk! / styck / 5 st. Vid styckköp ÖPPET I PÅSK! Skärtorsdag Lång fredag Påskafton Påskdagen Annandag påsk Pensé i ampel / styck Pelargon / styck Varberg Tel mån-fre 10-18, lördag-söndag Reservation för slutförsäljning och tryckfel. Varbergs Posten vecka 14 3

4 Innebandymålvakt blev mordhotad POLIS rapporten! Klockan blir Wic-målvakten Peter Sjögren hotad per telefon. Samma kväll ska en avgörande kvartsfinalmatch spelas mellan Varberg och Helsingborg och meddelandet gick ut på att han skulle släppa in mål, annars var han död. Personen som ringde hade skånsk dialekt. Dagen efter gav sig två ynglingar ifrån Helsingborg tillkänna. De berättade för sin lärare vad de hade gjort och ärendet gällande hotet sköts nu nerifrån Helsingborg. I samband med matchen, klockan 21.30, så kastade några ungdomar sten på Helsingborgs supporterbuss. Två fönster krossades och bussen fick även plåtskador. Ytterligare en händelse inträffade efter matchen. En 13-årig pojke blev misshandlad av en man född på 50-talet, för att han råkade ta en supporterflagga som han trodde var övergiven. När 13-åringen kommer ut från Sparbankshallen kommer mannen fram och tar strypgrepp på honom. Torsdag 29 mars Klockan möter polisen en 24-årig man på Äckregårdsvägen. Mannen visar tecken på narkotikapåverkan och tas in för provtagning. Under natten till torsdag sker ett inbrott på butiken Face på Drottninggatan. Okända gäringsmän har manipulerat larm och klippt av el- och telefonkablar och har på så sätt lyckats ta sig in i lokalen. Där har man stulit varor till ett värde av kronor. Gärningsmännen har även stulit en dator på vilken filmen från övervakningskameran lagrats digitalt, så det finns inga bilder på gärningsmännen. I samband med stölden på Face har det även gjorts inbrott på LRF Konsult. Där är det däremot oklart om något stulits. Någon gång mellan onsdag och torsdag stals en Yamaha 250 ur ett låst garage i Rolfstorp. Motorcykeln, med registreringsnumer PEG 967, är nu efterlyst av polisen. Fredag 30 mars I samband med en husrannsakan i ett skadegörelseärende hemma hos en 16-årig yngling i Varberg, hittar polisen en butterflykniv, vilket är ett brott mot knivlagen. Mellan klockan och upptäcker man en skadegörelse på Almers skola. Två fönster har krossats med hjälp av sten. Enligt en väktare har ett tiotal ungdomar vistats på skolgården tidigare under kvällen. De hade haft någon slags fest och polisen ser att det ligger en massa tomma burkar och flaskor slängda på marken. Lördag 31 mars Mellan klockan och sker en skadegörelse på Torvvägen i Åskloster. Två unga tjejer slår sönder ett källarfönster då de blir avvisade från platsen. En civil polispatrull observerar två ynglingar med varsin påse. Vid kontroll framkommer det att påsarna är fulla av öl. Ynglingarna har svårt att förklara var ölen kommer ifrån och de har inte heller åldern inne för att konsumera öl. Den beslagtas därför av polisen. En 22-årig man kör av vägen med en firmabil på Ankarvägen i Träslövsläge. När patrullen kommer till platsen sitter 22- åringen redan i ambulansen och han hävdar att han blivit bjuden på alkohol efter körningen. Polisen tar då ett blodprov för att kontrollera graden av berusning under körningen. Händelsen inträffade klockan och mannen står nu misstänkt för rattfylleri, alternativt grovt rattfylleri och vårdslöshet i trafiken. En kvinna är ute och rastar sin hund i Brännvinsparken klockan då en blå eumoped med två svartklädda killar kör upp bakom henne. En av killarna rycker till sig kvinnans väska innehållande plånbok, husnycklar samt kontanter. Kvinnan faller även omkull vid angreppet och skadar sig. Gärningsmännen är okända och polisen efterlyser nu vittnen till händelsen. Söndag 1 april En 45-årig kvinna körde bil trots att hon inte hade körkort. Dessutom var hon narkotikapåverkad. Polisen upptäcker kvinnan i Gödestad och hon erkänner att hon intagit amfetamin. Hon står nu misstänkt för drograttfylleri, olovlig körning samt narkotikabrott. Någon gång under kvällen ofredade en okänd gärningsman en man boende i Skällinge genom att köra med moped över mannens gräsmatta. Någon gång mellan lördag och söndag så har okänd gärningsman tänt en brasa någonstans längs strandpromenaden och sedan placerat en bänk över brasan. Polisen upptäcker tre ungdomar i närheten av brasan, men de uppger att de inte vet någonting om händelsen. Måndag 2 april Någon gång under helgen har okänd gärningsman klottrat på fyra olika ställen på Håstensskolan. Ett stort gäng civilklädda poliser är på väg till ett seminarium i Folkets Hus då de ser en yngling som slår knytnäven i tre brevlådor på Östra Långgatan. Det visar sig att mannen befinner sig i tingsrätten, där han står misstänkt för ett annat brott. Det är lunchrast i förhandlingen och ynglingen vill de köpa eller bomma cigaretter av förbipasserande människor. Då ingen vill ge honom en cigarett blir han arg och slår knytnäven i brevlådorna. De civilklädda poliserna ingriper och ynglingen står nu misstänkt för skadegörelse. Någon gång på kvällen kommer en man ut från Karlssons i Veddige. Han möter då sin egen bil, som precis blivit stulen. Polisen larmas och en polispatrull möter sedan bilen på vägen mot Frillesås. Det är en kvinna som sitter bakom ratten och hon försöker backa ifrån polisen. Efter 200 meter backar hon ner i diket. En man lämnar bilen och springer snabbt ifrån platsen. Men efter tre timmars spaningsarbete har även mannen gripits av polisen. Gärningsmännen är båda två hemmahörande i Borås. Kvinnan står nu misstänkt för tillgripande av fortskaffningsmedel, drograttfylleri, ringa narkotikabrott; eget bruk samt innehav och grov olovlig körning. Jessica Petersson Onsd-Torsd 9-20 Långfred Påskafton 9-18 Påskdagen Annadag påsk Sörse Smörgåstårtor & Exotiska plankor - ring och beställ! CHARKEN Vi styckar & packar själva i butiken! Ryggbiff Svensk, välmörad /kg Helgskinka Nybergs Delikatess, kokt /kg Prinskorv Korvpojkarnas GRILL & DELIKATESS Lufttorkad Skinka Salami Italiensk, lufttorkad /hg PÅSKLEDIGT! Nästa vecka kommer VP ut en dag senare, torsdagen den 12 april. Manusstopp tisd. kl. 12. Välkommen med din bokning! Second Hand, Värö Center Invigning av Möbelmagasin Blomsterlotteri Vi bjuder på kaffe & kaka Skärtorsdag Påskafton Söndags- öppet FÖRSÄLJNING VERKSTAD UTHYRNING Finansiering har vi genom Handelsbanken & Wasa Kredit. Öppettider: månd-fred 10-18, lörd Birger Sv. väg 14 (vid JYSK), Varberg Kassler benfri, svensk max 2 kg /kg Fläskfilé Färsk, dansk /kg Färsk, Nya Zeeland, benfri Lammstek /kg /kg Ägg Euroshopper, 20-pack max 1 tråg /st FRUKT & GRÖNT Avocado Färskpotatis Import 6 90 /kg 3 ST /hg Kyckling Sörsegrillad, Guldfågeln, ogrillad 1200 g /st Vispgrädde Arla-köket, 2,5 dl, max 2 st 6 90 /st Påskmust ICA, 1,5 liter +pant max 1 köp ST LÄTT ATT PARKERA MANUELL DELIKATESS NYBAKAT VARJE DAG FRÅN EGEN UGN Snart smäller det! NORRA RA FÄSTNINGSHÖRNAN, VARBERG PÅSKAFTON KL Jättefyrverkeri (Lämna egna fyrverkeripjäser hemma) 4 Varbergs Posten vecka 14

5 Det gäller att rädda det som räddas kan Länsstyrelsen efterlyser en regional sillkvot för Halland. Vi tycker ton är rimligt, det är vad ett par trålare behöver ta upp på ett år. Förhoppningen är att det skulle kunna rädda det småskaliga sillfisket, säger länsfiskekonsulent Peter Norell. Bakgrunden till länsstyrelsens förslag är det nya systemet för sillfiske som Fiskeriverket tidigare föreslagit för regeringen. Systemet innebär att varje sillfiskefartyg får en egen årskvot knuten till sig. Köps de upp får den nya ägaren således ta över denna kvot. Stora förväntningar Redan i år har man på prov infört årskvoter, dock utan att de i nuläget är överförbara på det sätt som det är tänkt. En utvärdering kommer sedan att genomföras efter ett års tid och först då kommer ett beslut att fattas av regeringen. Men Fiskeriverkets förslag har lett till stora förväntningar bland fiskeföretag i Göteborg och framförallt södra Bohuslän, som redan nu har börjat köpa upp fartyg med förhoppningen om att få ta över fartygets årskvot om Fiskeriverkets förslag går igenom. Detta har lett till en stark ägarkoncentration. Sedan år 2005 har I FAROZONEN. Det är ifrån Träslövsläge som de flesta halländska sillbåtar kommer. Nu är länsstyrelsen orolig över att sillfisket helt kommer att urholkas om det förslag om årskvoter som Fiskeriverket har inkommit med till regeringen går igenom. Deras motförslag är att införa en regional kvot för Halland på ton. Foto: Jessica Petersson antal halländska sillfiskefartyg också minskat från åtta till två. Tyngdpunkten för fisket i Halland ligger i Varberg, framförallt i Träslövsläge, de flesta sillbåtar vi har kommer därifrån. Det är redan ett faktum att många båtar är sålda, så nu gäller det att rädda det som räddas kan, säger Peter Norell. Behöver tänka om Länsstyrelsen föreslår därför att sillkvoten på ton inte ska knytas till fiskebåtarna, utan istället till regionen, vilket medför att den inte heller kan överlåtas. Man har räknat Halland och Bohuslän som Västkusten. Då har fartygen försvunnit från Halland och det var väl inte riktigt meningen. Det här är ett försök från oss att visa att man behöver tänka om, säger Peter Norell. Länsstyrelsen menar att man nu behöver lägga tyngdpunkten på närfisket, så att fiskets regionala infrastruktur inte urholkas. Farhågan är att underlaget för de servicefunktioner och transporter som är knutna till de halländska hamnarna successivt kommer att försvinna. Det krävs ju en viss nivå för att underhålla en servicefunktion. Till slut når man ett kritiskt läge, säger Peter Norell. Länsstyrelsen anser därför att den regionala sillkvoten ska öronmärkas för det halländska kustfisket, som definieras som en fiskeresa kortare än 24 timmar och med en fångst som sedan landar i regional hamn. Landar man ingen sill här så ligger vår beredningsindustri illa till också. Är det bara stora fartyg som tar upp sillen, så vet man ju inte var den hamnar. Många väljer att sälja En del av problemet med avvecklingen av det halländska sillfisket ligger i att många fiskare har tappat framtidstron. Det beror mycket på den debatt som varit, som framställt hela fiskekåren som fuskare. Det beror även på dålig lönsamhet och ansträngda fiskbestånd, säger Peter Norell. Förslaget om överförbara kvoter har trissat upp priserna på fiskebåtarna och många fiskare väljer att sälja. Man har en båt och börjar närma sig pensionsåldern och så har man ingen som vill ta över. Får man då ett bra erbjudande för sin båt så säljer man den, det är inte konstigt, säger Peter Norell. Hade det funnits en framtidstro bland dem som håller på, så hade det kanske blivit så att hallänningarna börjat köpa på sig båtar istället för att sälja dem. Jessica Petersson EMALJSKYLTAR! Husnummer-, Gat-, Namnoch Företagsskyltar Klassiska och ett äkta genuint hantverk Vårerbjudande! Beställ din gatuskylt under april Du får då en rabatt på 10% på ordinarie pris Välkomna till butiken! Kyrkog. 16, Vbg. Tel , , Öppet: tisdag-fredag 10-17, lördagar Funderar du på att byta ut dina köksluckor? Vi erbjuder ett brett sortiment med designade luckor från vår fabrik i Falkenberg. Vi byter era luckor, ni behåller skåpen, passar alla kök oavsett ålder. Ni väljer - vi mäter, levererar och monterar. VÄLKOMNA! Stjärnköks utställningar: VARBERG: bredvid FALKENBERG: Åkarevägen 18, Rusta, Valens Handelsområde Smedjeholmens Handelsområde Öppet: Vard 10-18, Lör 10-16, Öppet: Mån-tors 10-16, Fre Sön Övriga öppettider - ring! Tel pass a pa. Spara mer :- exkl. moms 7.000:- inkl. moms Birger Svensson väg 16E Varberg HP dx2200 DESKTOP PC (P4) MED 19 TFT SKÄRM PÅ KÖPET Artikelnr: RG817ET (dator) EM869AT (skärm) Snabb och prisvärd stationär företagsdator med Intel P4-3,2 GHz processor och Windows XP Professional. 512 GB minne och 160 GB hårddisk. Inbyggd DVDbrännare. Ev. frakt- och hanteringskostnader kan tillkomma. Angivna priser är cirkapriser och kan ändras utan föregående varsel och lämnas med reservation för slutförsäljning och tryckfel. Fotograferade produkter överensstämmer inte alltid med specifikationerna i annonsen. Erbjudandet gäller tom 3 maj VÄRDEKUPONG 4 säckar PLANTJORD 89:- Södra Århult. Gäller t.o.m. 31/5-07. Så långt lagret räcker. Max 1 kupong/hushåll. Namn Adress +1 säck på köpet! Vi har allt till rabatt, gräsmatta och trädgårdsland! Trädgårdsgödning, Höns- & kogödsel, Toppdress, Blomjord, Såjord, Täckbark, Torvmull, Kalk, Fröer Kom och rådgör med vår kunniga personal! Stamnareds Lantmän Lokalföreningen Öppet: Mån, ons, tors , lunch Tis, fre, lör Tel Varbergs Posten vecka 14 5

6 KROPP & SJÄL Solsidan Bodil Johansson Frigörande samtal Healing/healingutbildning Andlig medial rådgivning Medial utbildning Tel VI FINNS NÄRA DIG! FRISÖRER H Å R O C H T R E N D Östra Långg. 34, Vbg DROP IN i mån av tid Dam Herr Barn Varbergs Hårsalong Mån-fre 10-18, lör Drottningg Påskpyssel i Veddige HEMSERVICE PERSONLIG ASSISTANS Hem&Hälsa Hemtjänst & omvårdnad nära dig Cert. för kundvalsuppdrag i Vbg Allt inom hushållsnära tjänster, tex städ, fönsterputs, trädgård m.m. Våra tjänster är individuellt utformade med personlighet och omtanke. Leg.ssk. Monica Baker: , Du som har HEMTJÄNST! Du vet väl att du kan välja utförare. Tillsammans skräddarsyr vi ditt uppdrag - Tveka inte utan RING! Norlandia Omsorg- Kundval Karl Nordströmsväg 15 AnnaMaria Söderström Tel: Personlig assistans med omtanke. Över 20 års samlad erfarenhet som assistenter. Danilo och Per Tel HÖRSEL/SYNHJÄLP HÖRSEL & SYNHJÄLPMEDEL Bandholtzg. 13 ÖPPET ONSDAG-FREDAG VARBERG HEARINGMIX Tel: GOLF - KLUBBMAKERI Anpassa din utrustning, så sänker du ditt handicap i år. NYTT & BEG, SKAFT, GREPP, REPARATIONER & ANALYSER. Välkommen för info/tidsbokn., Mike BASTU & BADTUNNOR Utställning på bastu & badtunnor! Design & Hantverk Furulidsv. 4, Espevik BILVÅRD Allt inom bilvård! ETT EFFEKTIVT SKYDD FÖR BILENS LACK! Vagnv. 6, Vbg ROSTKYDD Rostskydda din bil nu! DINITROL ROST- SKYDD Vagnv. 6, Vbg BOKHANDEL BÖCKER för ökat medvetande! meditation änglar kristaller rökelse GULD Ö. Långg KORN var 12-18, lö FÄRGGLADA FJÄDRAR. Barnskötare Marie Hedberg hjälper Simon Brodén Lindfors, 6, att leta fram en lila fjäder. Simon har tur, för det finns bara en enda kvar. Foto: Jessica Petersson På Vidhöge förskola, avdelning Tomtebo, ska det pysslas inför påsk. Barnen sitter runt ett stort bord och klipper och klistrar. Det blir påskkort och påskkärringar i glada kulörer. Vilken färg vill ni ha på er fjäder, frågar barnskötare Marie Hedberg och lägger en hög med färgglada fjädrar på bordet. Krångligt klister Simon Brodén Lindfors, 6, vill ha en lila och han har tur, för det finns bara en enda kvar. Han får välja färg på sitt kort och sedan är det bara att limma fast fjädern. Sedan limmar han fast ögon och ben och voila! så har det blivit en fin kyckling. Det gäller att ha tungan mitt i mun, för klistret är ovanligt klistrigt och de små pappersbitarna som ska bli ögon fastnar lätt på fingrarna istället för på kortet. Men efter en stund ligger det många fina påskkort färdiga på bordet. Dem ska de sedan sätta upp på väggen. Viktor Leding, 5,5, tycker att det roligaste med påsken är påskäggen. Man får en massa saker i dem. Men jag får inget godis, för det har jag slutat med, säger Viktor. Slutat med godis har han gjort alldeles frivilligt, för han köper monsterkort istället. Och så slipper han ju hål i tänderna också. TYGER Gardintyger i mängder LÅGA PRISER! Köp för 200:- eller mer så får du 10% på alla varor! 10% LH -TYGER BUA Må-ti-on-fr Lör BLÄSTRING TONY s BLÄSTRING BLÄSTRAR ALLT! Rostigt, rent. Sand- & glasblästring Ring MASSAGE Karin Karlsson Dipl. & certifierad massör Presentkort Massage Ansiktsbehandling Färgning & vaxning Bonnåsv. 42, Espevik Tel , Jessica Petersson STÄDTJÄNST BILSLÄP & SERVICE STÄDTJÄNST i Träslöv STÄDNING och andra hushållsnära tjänster HÅRKLIPPNING I HEMMET Marie Larsson Tel Byggstäd Flyttstäd Villa/Lägenhetsstäd Cert. inom kommunens kundval Ring Anette Holmlund Malin Johansson Härdgatan 32, Varberg Försäljning, reparationer, renovering av axlar Återförsäljare TRANESLÄP Träslöv 69, Vbg FÄRDIG. Melissa Reinsjö, 5,5, har gjort en påskkärring. KONCENTRERAD. Anna Johansson, 5,5 pysslar. Foto: Jessica Petersson FISKE & FRITID SKIDSERVICE NAVELPIERCING Allt inom flugfiske, havsfiske, insjöfiske, kustfiske SPECIALITET: HAVSFISKE! 10% på hela sortimentet Gäller endast på ord. priser Service på slalomskidor, snowboards och längdskidor. SKIDUTHYRNING! Endast weekend & veckouthyrning. Gäller alpin. NYHET NAVELPIERCING BOKA TID -NY MODERN METOD -SÄKRARE & ENKLARE -SÅ SKONSAMT DET KAN BLI Västra Vallg. 19 (mittemot stationen) VALEN INTERSPORT Tel , DIPLOMERAD NAVELPIERCARE Kungsgatan 11 Varberg EN PÅSKKÄRRING. Foto: Jessica Petersson ETT PÅSKKORT. Foto: Jessica Petersson 6 Varbergs Posten vecka 14

7 Kungsäter får tillbaka sin affär Det var många människor som samlades i Kungsäter i lördags morse för att fira invigningen av den nya mataffären Matöppet. Det spelades musik och såldes fika och det var ingen mindre än vår landshövding Lars-Erik Lövdén som demonstrativt klippte av bandet till ingången. Barnen leker med rosa ballonger och det är många som har tagit med kameran för att föreviga detta ögonblick. Ett tält står uppställt utanför affären och framför den finns en lite scen. Det NÖJDA. Clara Neråfors och Ronja Drottz Blidberg köpte bullar och godis. Foto: Jessica Petersson LÅNG KÖ. Många ville visa sitt stöd och handla i affären efter invigningen. Foto: Jessica Petersson applåderades varmt när den nye affärsinnehavaren tar till ordet. Välkomna till en lokal butik, välkomna till Matöppet, säger Bengt Jansson och får ytterligare applåder av en upprymd publik. Han efterföljs av landshövding Lars-Erik Lövdén. Landsbygdsutvecklingen är den största utmaningen för Halland och kommer så att vara under de kommande åren, säger Lars-Erik Lövdén under sitt tal till Kungsäters befolkning. Det initiativ ni har tagit här i Kungsäter visar att det AFFÄRSINNEHAVARE. Bengt Jansson, hans hustru Birgitta Jansson och deras dotter Pernilla Jansson satsar på Matöppet i Kungsäter. Bengt Jansson håller tal till de samlade Kungsätersbona. Foto: Jessica Petersson krävs ett lokalt engagemang för att skapa något positivt. Det är en stor dag i dag och jag är övertygad om att det kommer att bli en succé. Bandet klipps och det skapas snabbt en lång kö av människor som vill handla i affären dess första dag i drift. Det här betyder jättemycket, det har varit precis dött. Det har inte funnits en människa, inte funnits någon mötesplats, säger Gun Börjesson. Hon och sambon Per- Olof Axelsson tycker att det är skönt att slippa behöva åka lång väg för att handla. Och har man glömt att köpa mjölk så är det bara att snabbt kila iväg till den lokala affären. För vår del har det inte varit så farligt att vara utan affär, vi har ju bil. Men det finns många äldre som går ner med rullator, säger Per- Olof Axelsson och erkänner att han kanske inte varit så köptrogen som han borde ha varit. Men man har fått sig en tankeställare under den här tiden som den inte har funnits, man har verkligen saknat den. Clara Neråfors och Ronja Drottz Blidberg inviger affären genom att köpa wienerbröd, kanelsnäckor och smågodis. Jag tycker det är jättebra att de öppnat igen och så är det lite billigare än förut. Och så är det finare, säger Clara Neråfors och går vidare för att betala sina varor. Jessica Petersson THINK BIG GLAD PÅSK! FERRARI Deo stick. O.p. 145:- Nu 99:- ADELAIDE BH Hipsters FERRARI Shower Gel man, 400 ml. O.p. 232:- Nu 139:- GALLERIA TRÄDGÅRDEN TEL , MÅN-FRE 10-18, LÖR E.CO M MAKEUP. PARFYM. ACCESSOARER. HUDVÅRD. HÅRVÅRD GALLERIA TRÄDGÅRDEN. VÄSTRA VALLGATAN 2. VARBERG. TEL: Varbergs Posten vecka 14 7

8 Teatergruppen Jam All Stars på besök i Varberg! Hydra är en teaterförening som arrangerar olika nöjesaktiviteter. Nina Grossmann som är styrelsemedlem i Hydra säger - Hydra vill hjälpa till med allt som främjar ny kultur. Hydras senaste teaterföreställning var i samarbete med Jam All Stars som besökte Varberg i måndags. Hydra är en förening som arrangerar olika sorters teaterföreställningar. De kan även anordna poesi- och filmkvällar. Hydra drivs just nu av 6 ungdomar som är mellan 15 och 22 år. Nina Grossmann, styrelsemedlem i Hydra säger att man som medlem i Hydras styrelse får göra massa olika aktiviteter som till exempel att se på teater för ett reducerat pris. Man får även möjligheten att gå på teater i Stockholm där man sedan har chansen att köpa vissa teaterspel och ta med sig dem till Varberg. På så sätt så får du lära dig hur allting funkar och får massa erfarenhet. Man får även åka på något som kallas Ung Kultur Dagarna. Det är nästan som en slags festival där man kan göra något som faller en själv i smaken. Man kan till exempel kolla på film, lära sig skriva poesi med mera. Man kallar det workshop. Hydra arrangerar teaterspel men det är inte all sorters teater. Det är inte teater i stil med Strindberg och inte heller barnteater utan det är de teaterspel som finns däremellan. Idén med styrelsen i Hydra är att föreningen ska ha skiftande styrelsemedlemmar så det blir mer omväxlande och ny motivation hela tiden. Nina säger att Hydras mål är att få komma in i skolan på ett sätt som engagerar ungdomar i teater mer än vad det är idag. Nina vill gärna hjälpa skolan Tänkvärt Äntligen! Jag vaknar på morgonen av att en solstråle letat sig in genom ett hål i persiennerna och lekfullt kittlar mitt ansikte. Jag kikar ut igenom fönstret och möts av en klarblå himmel och en gnistrande sol, sjunker tillbaka emot kuddarna och sluter ögonen. Äntligen! Äntligen kommer det vi alla så längtansfullt bett om hela den kalla, obarmhärtiga vintern. Äntligen kommer det som ger oss en ny strimma hopp, som får alla problem att verka ha mindre betydelse. Äntligen kommer det som ger varje person en anledning till att stiga upp på morgonen, det som sätter ett leende på allas läppar. Äntligen kommer våren! Termometern på väggen visar 8 C, inte precis semester värme, men trots detta är staden ett hav av glada människor i T-shirt och tunna tröjor, med gåshud på armarna och ett leende på läpparna. Skulle man frysa får man vara så god och stå ut för nu är det banne mig vår! För bara ett fåtal veckor sedan var det VARBERGS TEATER. Där föreställningen var. minusgrader och snöstorm, men med solens ankomst är det som bortblåst. Ingen minns längre hur det var att ständigt behöva kränga på sig dunjackor och vintermössor för att kunna gå utanför dörren. Nu lämnas både jacka och mössa hemma och ersätts istället av uppvikta jeans och solglasögon. Det pratas om grillkvällar och strandbesök fastän luften inte nått 10 grader ännu! Plötsligt känns det där provet inte lika viktigt längre, och uppbrottet med pojkvännen betraktas numera som en möjlighet till förändring. Under solen finns ingen plats för negativa tankar. Nu är det slut med vinterdeppandet! Det vi har framför oss är månader av sol och lata dagar på stranden, hur kan man låta bli att le åt den tanken? Så skäms på dig som gråter, tvinga mungiporna uppåt och gå ut och njut av solen! linn albertsson genom Hydra och teater. Förra året arrangerade Hydra bland annat Open Jam och Sirqus Alfon. Open Jam var en talangtävling som turnerade runt i landet för att hitta personer med någon speciell talang. - Det kunde vara allt ifrån att läsa poesi till att jonglera, berättar Nina Grossmann. Allt som främjar ny kultur. De som vann i Halland förra året fick en scen på Arvikafestivalen att uppträda på. Sirqus Alfon som Hydra också arrangerade blev väldigt uppskattade när de uppträdde utanför matsalen på PS förra året. Det kom jättemycket folk och blev en stor succé vilket gör det extra kul att det kommer tillbaka. Det som står på Hydras arrangemangslista härnäst är Jam All Stars som precis har varit på besök i Varberg. Jam är en del av Riksteatern som är Sveriges största turnerande teater. De åker runt till olika städer och spelar teater. Jam är ungdomsdelen av Riksteatern som har samma koncept med att turnera runt. Jam All Stars som var i Varberg den 2 april på Varbergs teater med bland annat The Tiny som stod för musiken vilket i detta fallet var Sago Pop. Kalle Haglund som är poet och 2 personer som vann Open Jam förra året, Monica och Filippa. Som pricken över i:et så kommer även Sirqus Alfon tillbaka för andra året i rad. Det blir toppad line-up med allt det bästa, om jag förstod det rätt! För övrigt så grundades Hydra Nu har Hydra 293 medlemmar, det Timbuktu Oberoendeframkallande HIP-HOP Timbuktu har efter nästan exakt två år kommit ut med en ny skiva. Skivan heter Oberoendeframkallande och första låten från den heter Karmakonto. Det är en låt med skönt sväng som man lätt sjunger med i. Skivan har en otroligt skön rytm, alldeles lagom när man sitter och slölyssnar på skivan, för nej enligt mig är det ingen stoff En sida av och för ungdomar! kostar 30 kronor om året för att få vara medlem men eftersom du enbart betalar 50 kr för teaterföreställningar tjänar du in de pengar du lägger ut ganska snabbt. Alltså ett bra tips för dig som gillar teater! Hydra ska snart ha årsmöte och för dig som vill vara med i styrelsen finns det en chans att komma med. Hydra kommer nämligen att byta styrelsemedlemmar nu vilket ger en möjlighet för nya engagerade människor att komma in i styrelsen och spela roll. Varberg är nog lite av en teaterstad trots allt. Att kanske ha en teaterkväll om möjligheten finns. - Alla ska vilja hjälpa till, säger Nina. Alla ska få vara med om man vill och man ska tycka det är kul. RECENSION Emil Turesson partyskiva men den funkar bra om man bara ska slölyssna på den... Andra låtar som är bra är till exempel Kejsaren är Naken, Lika barn Avvika Bäst del 2 och Låt Nr. 92, som jag tycker är en av de bästa låtarna på skivan. Tycker ni skall ta och fixa denna skiva och lyssna på den. Timbuktu är alltid bra slö musik. stoff stoff stoff Rebecca Carlgren 8 Varbergs Posten vecka 14

9 Han har ett eget paintball-lag Dragan Tudt har något som inte många har ett eget paintball-lag. De har blivit riktigt bra och har vunnit den nordeuropeiska serien tre år i rad. Till helgen åker de till Toulouse i Frankrike för att spela den första av fem deltävlingar i serien The Millennium European Paintball Series, där mer än 200 lag medverkar. Det hela startade för tio år sedan. Vi hade varit uppe och spelat paintball i Göteborg. Det var helt nytt då och det var som rekreation, man spelade ute i skogen. Och det var skitkul. Vi har mark här i Varberg, så vi startade upp en bana ute i skogen, säger Dragan. Sedan dess har det hänt mycket. Sporten har utvecklats och det anordnas numera stora internationella tävlingar i paintball. I USA finns det lag som får betalt för att spela och det finns även ett flertal magasin som enbart rapporterar paintballnyheter. Ett stort evenemang Det första man ska säga är att det inte är sådan paintball som företag kommer och spelar i skogen, säger Dragan. Det är en bana av konstgräs och runt den sätter man upp nät. Sedan blåser man upp en massa värn som man kan skydda sig bakom. Det kommer mycket publik och tittar, det är mycket runtomkring. Det är också runt 30 långtradare som kommer och de jobbar i ett par veckor på att sätta upp det hela. Kräver snabbhet Dragan förklarar att det finns fem- och sju-mannalag beroende på i vilken division man spelar. Ju färre spelare man är på plan desto svårare blir det. Sporten går ut på att man ska ta sig över till andra sidan planen på så kort tid som möjligt. Man får inte bli träffad. Där ska man ta en flagga och det signalerar att man vunnit matchen. Under matchen finns det ett tiotal domare runt om på planen som har koll på spelarna. Fortsätter man till exempel att spela trots att man blivit träffad, så kan det resultera i att man själv och även en annan spelare ur laget blir utvisade. I den högre divisionen MYCKET UTRUSTNING. Det gäller att ha en ordentlig skyddsutrustning på sig när man spelar paintball, för det gör ont när bollarna träffar. Foto: Jessica Petersson spelar man fler matcher på 15 minuter. Där spelar man väldigt aggressivt och det händer grejer hela tiden. När man tar flaggan får man en poäng och det lag som först får fyra poäng vinner, säger Dragan. För att bli framgångsrik inom paintball gäller det att ha ett lag som samarbetar bra. Varje spelare har en uppgift, det finns exempelvis en back och en front, och då en situation uppstår gäller det att veta precis vad man ska göra. Det krävs träning. Då vet jag vad jag ska göra och jag vet också vad mina killar gör. Jag spelar så mycket att när det händer någonting så behöver jag inte tänka, det går på automatik, säger Dragan. Varbergslaget kallar sig DoW (Desperados of Warberg) och de är sponsrade av ett engelskt företag. Laget består av killar från bland annat Stockholm, Örebro, Karlskrona, Göteborg och Varberg. Vi är 17 killar, två lag, som åker till varje tävling i år. Vi har med en reserv till varje lag och en fotograf. Och så har vi en coach, för när man spelar fem-manna så får man ha en kille som pratar med spelarna på planen, säger Dragan. Fler vill träna med dem De tränar tillsammans en gång i månaden och sedan är det upp till varje spelare att hålla sig i form och träna paintball på hemmaplan. Förra året var första gången som de provade på att spela i serien Millennium. De hoppade in i mitten av tävlingen, men lyckades ändå hamna bland de 20 bästa lagen. De har skapat sig ett namn inom paintball, vilket gör att många vill komma till Varberg och spela med dem. Det kommer fler och fler som börjar träna med oss och det vill vi. Tidigare tappade jag spelare till Danmark och Norge, de sökte sig till bra lag, men nu är det många som söker sig till oss, säger Dragan. Jessica Petersson LAGTRÖJAN. DoW står för Desperados of Warberg. Foto: Jessica Petersson NILSON 650,- NILSON 550,- NIKE 899,- NILSON 599,- NILSON 699,- UNISA 999,- DEPECHE 350,- CLARKS 650,- CONVERSE 699,- NILSON 499,- NIKE 899,- Varbergs Posten vecka 14 9

10 Tack för alla fina teckningsbidrag! Varbergsposten har fått in jättemånga fina påskteckningar till tävlingen och det tycker vi är jätteroligt. Vinnarna av påskäggen kommer att utses i veckan och de kommer sedan att publiceras i nästa veckas tidning. Glad Påsk! Lina Gustafsson, 12 år. Emelie Johansson, 11 år från Varberg. Samuel Henningsson, 9 år. Hampus. Fidan Ahmeti, 10 år. JUBILEUMSERBJUDANDEN! DISKMASKIN SVERIGEDISKEN Sverigedisken. Svensktillverkad diskmaskin med bästa betyg. Gör livet lättare med hjälp av bl.a. grytspolning och bestickspolning. Knivställ för dina finaste knivar. Ljudnivå 48 db(a). Disk-/tork-/Energiklass: A/A/A. Finns i vitt med avhärdare för 6.495:- och även i rostfritt för 6.495: :- SPARA 30:- 199:- ELVISP MFQ 1901 Topptestad. Vispar och degkrokar av hållbart och hygieniskt rostfritt stål. *Ord. ELON-pris 299:-. 7 MÅNADERS RÄNTEFRI BETALNING FÅR DU BARA HOS ELON! HANDMIXER MR400G Inget onödigt stänk. Stavmixer för blandning och mixning. Antistänkskydd. Motoreffekt 300 Watt. *Ord. ELON-pris 229: :- 199:- MIKRO MS 1925 W Snabb och lättplacerad. En effektiv och användarvänlig mikro. Volym 19 liter. 0:- UPPLÄGG 0:- RÄNTA 0:- AVIAVGIFT DAMMSUGARE S4211 Smidig och stark. Effektfull dammsugare med överlägsen dammupptagningförmåga och speciellt ledat munstycke som gör att du når in i minsta hörn. Effekt 2000 Watt. testad för 20 års livslängd. Aktionsradie nio meter. tillval: HEpA-filter för 299:-, (Ord. pris 450:-). Finns även som titzianröd, för 2.295:-. 599:- PÅ KÖPET! ELECTROLUX ELVISP (värde 699:-) KYLSKÅP ERC3705 FRYS EUF2290 God plats för grönsaker. Massor av plats. Kylskåp med extra stora och flexibla grönsakslådor som håller gröngiklass A. Celebrationdesign med välvda Frys med automatisk avfrostning, enersakerna fräscha länge. Glashyllor dörrar och superkabinet med maxiisolering. Infrysning, Action Freezer-infrys- som är lätta att hålla rena och flaskhylla för upp till sex flaskor. ningsautomatik. Höjd 180 cm. Höjd 180 cm. Infrysningskapacitet 25 kg/dygn. Volym 361 liter. Energiklass A. Energiklass A. *Ord. ELON-paketpris :-. ÖPPETTIDER: Vardagar Lördagar VARBERG Lindbergsv. 2C Tel JUST NU PÅ TV SPARA 100:- PAKETPRIS :- SPARA 1.000:- SVERIGES STÖRSTA VITVARU- KEDJA. 10 Varbergs Posten vecka 14

11 Moa Tennberg, 9,5 år som snart blir 10, från Varberg. Mikaela Andersson, 11 år och Caroline Johansson, 10 år. Emely Stenström, 6 1/2 år, från Varberg. Emma Waginder, 9 år från Varberg. Victoria Glemme, 8 år tillsammans med pappa Mats, 46 år. Unna dig en vårbehandling! Vårerbjudande! FÄRGNING FRANSAR/BRYN ANSIKTSBEHANDLINGAR Från 350:- 250:- MILLER - vårnyhet som redan är jättepopulär. Röd, svart. Prisex. 135x195 NU 1.580:- Permanent fransböjning inkl. färgning o.p. 500:-450:- Gäller t.o.m. 4/ MAKE UP VAXNINGAR MASSAGE FOTVÅRD FRANSFÖRLÄNGNING NAGLAR HÅRVÅRD YOUNGBLOOD Ny matta till påsk! Våren är här och det är dags att förnya hemma. I vårt stora sortiment hittar du alltid moderna mattor som lyfter ditt hem. Och till rätt pris. Välkommen in! DIPL. HUDTERAPEUT MARIE OLSSON Östra Långg. 39, VARBERG PÅSKLEDIGT! PÅSKLEDIGT! PÅSKLEDIGT! Nästa vecka kommer VP ut en dag senare, torsdagen den 12 april. Manusstopp tisd. kl. 12. Välkommen med din bokning! Torgg. 15, Vbg samma lokal som Indoor Kids & Stuff Tel Hjälp oss att tömma butiken! Sista 3 dagarna! 70% rabatt på rabatt på ALLA varor! Torsdag LÅNGFREDAG Påskafton LAPPLAND - Brun, röd, natur, svart, vit finns i 10 storlekar. Prisex. 140x200 NU 1.740:- Gångmattor från 98:-/m HORREDSMATTAN - PLASTMATTOR.Tradition och design i härlig kombination. ANEMONE & BUBBLE. 11 färger. Beställningsvara NU 275:-/m CANDIA - bouclé som passar i alla typer av rum. Beige, beigeröd, blå, oliv, grå, svart. Prisex. 135x190 NU 745:- Rund 135 cm NU 650:- Vardagar 10-18, Lördagar GALLERIAN VARBERG Varbergs Posten vecka 14 11

12 ÄR DET RESTER- ANDE ÖRA AMPERE FASTE- MÅNAD RADIO TV OCH PRESS BATTERI- KLÄMMA FEM FÅR VI MÅNGA FRÅN GAMMAL SKATT STÖTA IHOP MED SERVERAS ÖL FRÅN EGEN JORD DEN SLUTADE GRAFISKA MÅTT- ENHETER MILITÄR REKRYTER- INGSENHET HAR EGEN BORG MARKERA- LÄTT SUDOKU 1 SVÅR BARN panelen! Vad skulle du göra om du fick vara drottning för en dag? SUDOKU går till på följande sätt: Alla rutor ska fyllas i. Alla siffror från 1-9 måste finnas med i varje vågrät och lodrät rad samt varje markerad ruta. Lycka till! LÄTT SUDOKU 2 SVÅR SUDOKU går till på följande sätt: Alla rutor ska fyllas i. Alla siffror från 1-9 måste finnas med i varje vågrät och lodrät rad samt varje markerad ruta. Lycka till! Lösningar på sidan 25 Julia Nordkvist 4 år: Ebba Emanuelsson 3 år: Joanna Nordkvist 6 år: - Jag skulle klia mig i pannan, för kronan som jag har hemma kliar väldigt mycket. Embla Sjöberg 4 år: - Jag skulle bestämma. - Jag skulle inte vilja vara drottning. skulpturer. Då och då kommer vi i korsords- BILJETT- KONTORET ENGLAND ANGE SVALGET R A R FÄRG- OCH LUKTLÖS GAS E T A N GÄLLA 2002 T FÖR- BJUDET IVÄG SNED- STEG R A G L A R FATTAR VAKT KÅNKA P O S T FIRAR MED BERT- HOLD B E R T I L 14/11 FYND- PLATS R E A DE L O V I T I L I G O 1. Var är statyn placerad? form att presentera några av dessa. 2. Vad heter konstnären? Denna staty i stengöt inköpt 1951 är skapad L Å N E O R D av Härjedalens store skulptör, känd för verk 3. Vad kallas statyn? som Säterjäntan i Funäsdalen och K 1 U R T I N E N Skogsarbetaren vid Svegs kyrka. U A M ÄLSKLIG ANSIKTET O TORK- LÅDOR FÖR FRUKT O S T R U P E N TAR KARIKA- TYR P A R O D I E 2 M I L I A N 2 Ä S V A L L NOT K A S S A N V A D SAKNAR BEN FÖR SJUK- TRANSPORT SPÄRRAR FÅR- SKALLE MISSFALL K VERK- LIGA TRIPP VAR PROSIT A B O R T - Jag skulle välja revben till kvällsmat och kaviar, smör och O boy till frukost. UT BENEN B Å R KRÄKET F A T JÄTTE- PLANET A S E T SKULD- FÖRBIND- ELSE E U P U N K T E R NUMERA ISTÄLLET FÖR FLAK- LIKALEDES K V A R FÖLJD- RIKTIG- HET SÄRIMNER R O T E MOPED ALT- G Ö S T A BORR N A V A R E E D I T SPÄCKAT NÖTKÖTT O X R U L A D E R Å S N A EUROPIUM PAUSAT N L O SKRÄNA MATERIE- PARTIKEL K TYPO- R B U D B I 3 L KNIXADE S 3 O M M A R H A G E N STAPLAT RUND- VIRKE V FIOLEN BISKOPS- MÖSSA V I O L A N FÅGLUM OCH BOHMAN M I T R A FIRAR MED EDGAR ACCEPT- ERADE G O D T O G REDA UT K A M M A HETS S T R E S S Lösning korsordet v12 Veckans vinnare av varsin trisslott: Ulla Aronsson, Träslövsläge, Caroline Svensson, Göteborg och Eva Peterson, Varberg. GRATTIS! Vinsten kommer på posten. Foto och korsord: Benny Johansson Påsken är en rörlig högtid. Den firas alltså på olika datum år från år. Påskdagen ska vara den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen, som inträffar 20 eller 21 mars. Men man beräknar efter en särskild tabell som inte alltid stämmer med den verkliga fullmånen. Påskdagen kan inträffa tidigast den 22 mars och senast den 25 april. (Källa: NE) VERBAL PÅ BENEN ALTAN PUSS BLOM- QVIST PÅ VÄGEN SAMHÄLLE ADJUNKTEN VÄLINFOR- MERAD EN SÅN KOMMER MED GODIS GEGGAN ÅLDERDOM- LIGT KÄRL STÅR S FÖR FÅR DET INTE BLI INNAN PÅSK SKRÄNAR KAN UNDER- LÄTTA STYRNING VILLE KÖPA SCANIA BRIST- FÄLLIGT HAR AMÖBAN BARA EN FIXAR SNACKET SJUNGER THE WOR- RYING KIND BJÖRKLUND OCH ADOLPH- SON SAR- KASMEN STYRDE KLAGO- DIKT ÄR OLJERIK RISPAN HER EN EGEN BORG TUKT RÄDSLAN KOMMER DEN STRES- SADE OFTA I SNILLE AALTO KITTLA OTRO VP KRYSSET v14 Vinn en trisslott! Skicka in din lösning till Varbergs Posten, Box 93, Vbg, eller lämna den på redaktionen, Södergatan 13 senast månd 16/ MOBIL SYSSLA TILL PÅSK ÖMMANDE LYMF- KÖRTLAR DROGAD FÖLL OMKULL Veckans vinst! SÄNKT A MEST UPPÅT KORT NUMMER KISEL AMPERE NÄR VARU- KASSARNA ÄR SLUT GRÄS- STAM SLUMPA BORT DÖPT INNEHAS SOLO- SÅNG VANDAL- ISERA ÄDEL- STENS- IMITATION INDISK DRÄKT STAKE ARTILLERI- PJÄS KEJSARE ARGON PÅSKLEK GAV HALS SÅNG- DRAMA HÖGRE ÄN C Foto och korsord: Benny Johansson LÄRAN OM GRUND- ÄMNENA FIENTLIG SNAROR DRA PÅ HALV- SOVA I CLABBES NAMN SKARP SPIRA PROFIT BESATT PLANTAN 3 personer vinner varsin trisslott! Namn och adress: SEGEL- FARTYG I SLUTET PÅ APRIL SKYDDS- ANDE STÅR FÖR BULGARIEN ORDA VID JÄM- FÖRELSE SKAVT USELT BETYG SYNS DEN DRUCKNE FÖR- DRÖJER EGEN- DOMAR- NA 12 Varbergs Posten vecka 14

13 Solchock drabbar mullvads-svenskar Kommer ni ihåg den där helgen då Varberg kläddes i is? Jag minns hur jag gick ut på kvällen och beundrade stenmuren på andra sidan vägen som var helt glaserad. Sekunden efter den tanken var jag mycket nära att få studera istäcket på närmare håll när fötterna gled åt sidan på gruset. Det krävdes några graciösa (?) danssteg för att hålla mig upprätt. En annan sak som var glaserade var bilarna på uppfarten. Våra vänner som skulle åka hem närmare midnatt spräckte sin isskrapa. Inte bara mitt itu, märkte jag morgonen efter. Av den vita plastfyrkanten återstod bara lite splitter. Den där kvällen känns väldigt avlägsen nu när jag upptäcker blommande tussilago vid samma mur, fåglarna kvittrar som tokiga på mornarna och kinderna glöder av begynnande solbränna på kvällarna. Det har varit en lång, mörk och blöt vinter eller hur. Mer än en gång har jag längtat tillbaka till Australien där jag bodde några år. De har haft högsommar medan vi kurat ihop oss framför brasor med regnstormar vinande runt husknutarna. Jag har föreställt mig hur släkt och vänner legat på stranden och läst under parasoll, surfat och kastat badbollar i blåglittrande hav. Suttit på uteserveringar i axelbandslösa klänningar hela kvällarna. Jag har suckat och kokat en ny kopp te för att orka med ännu en måndag som kräver lamporna på hela dagen. Att jag när jag bodde i Australien faktiskt längtade hem till årstidsväxlingarna hade jag bekvämt förträngt. Det är svårt att förklara till och med för mig själv att jag var vansinnigt trött på den eviga SOLEN! Varenda j-a dag samma klarblå himmel, månad ut och månad in. Vilket elände. I vilket fall. Nu har vintermörkret äntligen vikit hädan och NU ÄR DET SNART VÅR TUR ATT GOTTA OSS PÅ STRANDEN!! Plötsligt blir det viktigt att köpa vårskor till lill-tjejen (och stor-tjejen(=jag)), räfsa lite i rabatter, byta gardiner och återigen tvätta bort saltet från fönstren mot havet. (Nu fick jag det att låta som om jag tvättar fönstren flera gånger i månaden och det kan ni ju få tro...) Det kanske låter som att jag känner viss Krönikan Ulrika Sandström skadeglädje mot australiensarna som går mot vinter men det skulle vara helt meningslöst eftersom deras vinter är ungefär på pricken lika fin som vår sommar, i alla fall i norra delarna av landet där jag bodde. Det är lite lustigt det där med längtan. Nu när den efterlängtade våren kommit börjar jag redan längta efter att kunna bada i havet. Det gäller att träna sig i att njuta av här och nu. Ett tips för att lyckas att bromsa tiden lite är att fokusera med alla sinnen vad hör jag, vad ser jag, vad känner jag för smak, hur känns den fysiska kontakten mellan kroppen och omgivningen, vad känner jag för lukter. Jag ska gå ut och öva direkt dags för ett glas juice i solskenet på verandan! Ska lägga i ett par isbitar som minne av den där vackra men iskalla helgen också. Ullis Rättelse! I vecka 12 berättade vi om det så kallade landsbygdsstödet. Vi skrev då felaktigt att den 29 mars är sista ansökningsdagen för landsbygdsstöd. Den 29 mars är sista ansökningsdag för gårdsstöd och miljöersättningar för lantbruket, men landsbygdsstöden; företagsoch projektstöd är öppna att söka löpande ända till Befolkningsmängden i kommunen växer Det är en fortsatt befolkningsökning i Varbergs kommun. Under 2006 ökade antalet invånare med 642 personer, vilket gör att vi nu har ett invånarantal på personer. Detta placerar Varbergs kommun på 45:e plats i storleksordning bland Sveriges 290 kommuner. Påskliljor 10-pack 9:95/bunt VARBERG 21 butiker under samma tak PÅSKAFTON ÖPPET 10-16! Torggatan 26 JUST NU HOS CERVERA! Köp 4 betala för 3 Orrefors Intermezzo Rödvin 25 cl 249:- Köp 4 betala för 3 Mån-fre Lördagar V. Vall Coffee House mån-fre 9-18 lör 9-16 sön Kosta Boda Line Rödvin 20 cl 249:- Köp 4 betala för 3 Rörstrand Sundborn Mattallrik 27 cm (229:-) 179:- Förrättstallrik 21 cm (179:-) 149:- Kaffegods (269:-) 219:- Matservis 41 del (11.009:-) 8.790:- Kaffeservis 26 del (6.434:-) 5.150:- GLAD PÅSK! Rosenthal Maria Björnbär Girlang och Mandelblom Mattallrik 25 cm (219:-) 159:- Förrättstallrik 21 cm (189:-) 139:- Kaffegods 14 cl (269:-) 199:- Matservis 41 del (10.079:-) 7.490:- Kaffeservis 26 del (5.361:-) 3.950:- Borgmästareg. 12, Vbg Mån-tor , Långfr. stängt, Påskafton VÄSTRA VALLG. 2 VARBERG Varbergs Posten vecka 14 13

14 Lösningar på sidan Varbergs Posten vecka 14

15 Orientering på schemat I torsdags var det dags för årets skol-orienteringsdag. Orienterings-klubben FK Friskus-Varberg delade ut kartor och sportidentpinnar till eleverna, som var fulla av förväntan. Jag har längtat efter att orientera i hela mitt liv, säger Filip Asplund, från klass 3 blå på Bockstensskolan och gör sig redo för start. Orienteringsklubbens ordförande Ann-Kristin Rundberg räknar ut att det måste vara tio år sedan de startade med orienteringsdagen. I år är det närmare 700 elever som deltar i evenemanget. Dels hjälper vi skolan att fixa det här och dels är det ett egenintresse att visa att orientering finns och att det är en rolig sport. Vi har en nybörjarkurs som börjar på tisdag och vi hoppas få fler medlemmar, säger Ann- Kristin Rundberg. Nytt stämpelsystem Dagen börjar med en introduktion av Jan Börjesson, som berättar lite om hur kartan och stämpelsystemet fungerar. Numera har orienteringen ett elektroniskt stämpelsystem. Man använder sig då av så kallade sportidentpinnar för att markera kontrollerna. Det vita på kartan är vanlig skog som det går lätt att springa och gå i. Vet ni vad det gula är? frågar Jan Börjesson. Åh, jag vet vad det är! utbrister Sebastian Engström, 9, och viftar med armarna. Det är öppen mark! Barnen kan lätt svara på resterande frågor om kartan, sedan är det dags att gå vidare. Det viktiga är inte att springa snabbt, utan ta det lugnt och titta på kartan, råder han barnen innan de skyndar vidare till start. En social sport Ann-Kristin Rundberg tycker att det som är särskilt bra med orientering är att det är en jämställd sport och att tjejer och killar lär sig KORT GENOMGÅNG. Jan Börjesson berättar lite om hur man läser av en karta och hur sportidentpinnarna och det elektroniska stämpelsystemet fungerar. Han säger att det gäller att ta det lugnt och titta på kartan. Det viktigaste är inte att springa snabbt. Foto: Jessica Petersson att umgås på ett naturligt sätt. Dessutom är det ett bra sätt att umgås i familjen. FK Friskus har medlemmar från 4 års ålder upp till den äldste medlemmen Hugo som är 88 år. Jessica Petersson REDO. Filip Asplund väntar tålmodigt på att få sin sportidentpinne inför orienteringen. Foto: Jessica Petersson PÅ VÄG. Erik Fritz och Sebastian Engström letar sig fram genom skogen. Foto: Jessica Petersson GLAD PÅSK! På Påskafton är det PREMIÄR för vårt TIVOLI kl i Brunnsparken. ÅKBILJETT på Lillens Tivoli i Brunnsparken Gäller för en åktur med karusellen på Påskafton för dig upp till 13 år. Vår- och sommarkortet har kommit! Fyllt med rabatter! Klipp ur och ta med kupongen! Stöd föreningslivet, spara 100-lappar! VÅR-SOMMAR 2007 Köp Varbergskortet på Turistbyrån eller i butikerna! RABATTER OCH ERBJUDANDEN FRÅN VARBERG PRIS 100 KR I samarbete med Marknad Varberg/Centrum: Mer än 125 butiker, 35 restauranger och caféer gratis p-platser i Centrum. Och givetvis Sveriges bästa torghandel varje onsdag & lördag! Varbergs Posten vecka 14 15

16 DANSK OSTVECKA! DELIKATESSEN 90 Kokt, griljerad 7 HÅSTENSHALLEN 90 9 Skinka /hg i bit, jfp 79:00/kg skivad, jfp 99:00/kg HÅSTENSHALLEN /hg Svartrökt 90 9DUEHUJV 6SDUEDQN 8WWDJVDXWRPDW 8 90 Hallandsägg Carte Dór Kyckling Bog jfp 89:00/kg PÅ TORGET /hg Parmaskinka Tel Måndag-torsdag 9-20 Långfredag Påskafton 9-16 Söndag-Annandag Annonsen gäller onsdag-måndag vec När du handlar för 200:- som medlem köper du lufttorkad, jfp 179:00/kg /hg 20-pack, g max 2 pkt! KÖTTAVDE SVEN UNG URSPR E SVERIG - vi styckar & packar fläsk-, n jmf 9:70/kg Äkta Prinskorv /kg med skinn /tråg Lökkorv Korvpojkarnas, i bit jfp 59:00/kg /hg GRILLAT DJUPFRYST GB, olika smaker, 90 cl-1 liter jfp 27:67-24:90/l ogrillad vikt g 29 /st Coca Cola, Fanta Sprite 33 DANSK OSTVECKA! Philadelphiaost jfp 70:00/kg 28 Olsegårdens, 800 g Cheddarost Arla Kvibille, 32% lagrad /kg 69 jfp 34:87/kg Tillåtlädtigta undergningen matlavår goda med sgratäng. potati Färdig att 99 3 ST 00 Potatisgratäng 2 ST pant värma! /kg Entrecôte 150 cl jfp 7:33/l /st 90 olika smaker, 200 g Fläskfilé /st /kg GLAD! K S Å P önskas alla våra kunder och medlemmar! Varbergs Posten vecka 14

17 SÖDERHALLEN BRÖD Fras- & långfranska Östras, 400 g jfp 12:25/kg SÖDERHALLEN Tel Månd-Torsd 9-19 Långfredag Påskafton 9-16 Söndag-Annandag ka 14, reservation för slutförsäljning. LNINGEN SKT KÖTT allt kött själva och butiksmaler öt- och blandfärs /kg Fjärilskotlett /kg Lösgodis Karamellkungen /kg FRAMÅT TVÅÅKER Tel Måndag-Torsdag Långfredag stängt Påskafton Söndag stängt Annandag Löfbergs lila 5x500 g jfp 35:60/kg Färsk Kycklingfilé Coop 5 ST /kg Sill Abba, olika inläggningar, g jfp 43:93-40:28 Lax Rökt och gravad, 200 g jfp 199:50/kg Vispgrädde Arla, 3 dl jfp 29:60/l /st 3 ST /st Kavring Stenugnsbakad, 550 g jfp 23:45/kg 12 Såser Blå Band, olika smaker, g jfp 175:43-92:59/kg Lök i bunt /st FRUKT & GRÖNT 90 /st Avocado Oxfilé Ruccola- 8 sallad 90 /ask Vindruvor Göna/blå, 500 g jfp 33:80/kg /st Carlsberg öl Falcon, 2,8, 6-pack jfp 8:30/l 2 ST 3 ST 90 /st /st Handla andra varor för 300:- så köper du... Läsk, vatten, lättöl, påskmust Max 1 back9 90 jfp 1:50/l + pant Varbergs Posten vecka 14 17

18 Hemmabutiken i Åskloster Följ skyltar från Aranäsgården Köp kläder på det trevliga sättet... Köp kläder på det trevliga sättet.. Sommarkollektionen har kommit! Kom in och titta bland klänningar, kjolar och toppar. Passa på när utbudet är som störst! Öppet: mån & ons 15-18, Påskafton Öppettider: Måndag och onsdag 15-18, lördag Öppettider: Måndag och onsdag 15-18, lördag Korsbjär 7, Åskloster Återförsäljare: Annelie Georgsson Vår öppet! Restaurang öppet Tis tors från Cafe öppet lördag söndag Varbergs Fästning, Tel Kvinna fick sin ansökan om färdtjänst avslagen En synskadad kvinna fick sin ansökan om färdtjänst och arbetsresor avslagen då hon bedöms klara av att använda allmänna kommunikationer med hjälp av hållplatsutrop. Kvinnan överklagade beslutet. Hon säger att hon, på grund av sin synskada, har svårt att använda allmänna kommunikationsmedel. Det går inte heller några allmänna kommunikationsmedel till hennes arbete på kvällar och helger. Hon kan inte cykla då hon kan skada någon annan eller sig själv. Hon kan inte heller hitta i främmande miljöer utan hjälp. Enligt intyg från kvinnans synpedagog har kvinnan en synskada som påverkar synskärpa, kontrastseende, avståndsbedömning samt ger bländningskänslighet. Hon har tidigare haft färdtjänst och då synen nu försämrats blir den vardagliga situationen ytterligare påfrestad. Det framgår av utredningen att kvinnan cyklar på sommaren, att hon ser relativt bra med linser hemma och att hon brukar använda bussen, men endast om hon vet säkert vart den går. Länsrätten bedömer att handlingarna i målet inte ger stöd åt att kvinnan har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. NYA BOLAG Kalle Golfplus Muselvägen 9, TRÄSLÖVSLÄGE Innehavare: Khalid el Anmari. Verksamhet: Firman ska bedriva verksamhet som golfproffs samt försäljning av golfmaterial. Annordnande av tävlingsverksamhet. Runevad Fastighetsförvaltning AB Härdgatan 32, VARBERG Styrelseledamot: Bengt Fredrik Runevad. Styrelsesuppleant: Karin Jenny Maria Runevad. Verksamhet: Aktiebolagets verksamhet ska vara förvaltning av fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet. RING RÄTT BOKA DIN ANNONS Annonsera under lämplig rubrik med telefonnummer. 1 rad kostar 1000:-/år och är då med varje vecka i VP. ADVOKATER Advokat Ingemar H Elison Advokatfirman Kurt Lundberg HB AKUPUNKTUR/TCM Lisbeth Hordnes, Hälsorum ANSIKTS ZONTERAPI Birgitta Edvardsson, Hälsorum Inger Erlandsson, Hälsoliden ANTIKVITETER ANTIKT & KONSTHANTVERK Apelviksgården ARKITEKTER Gösta Bengtsson , BADHUS Kaskad BAGERIER Bakstugan glutenfritt Lilla Träslövs finbageri , BARNVAGNAR & BABYUTR. Babyhuset i Varberg AB BILBÄRGNING ASSISTANCE KÅREN 0340/ BIL & MOTOR BILGLAS Karlsson & Dahl Glasmästeri BILLACKERING Derome Bil AB BILREPARATIONER Järnmölle Bil OK Q8 BIG SERVICE BILVÅRD Leffes Bilvård , Tidy Bilvård DÄCK Bolanders Däck & Batteri Däckhuset i Väröbacka EMTE Däckservice Lasses Däckservice HJULINSTÄLLNING EMTE Hjulinställning HYRBILAR/HYRSLÄP OK Q LASTBILSREP. / PÅBYGGNAD Richardssons Bil & Smide MOTORCYKLAR & MOPEDER Sylwan & Birgersson BOKFÖRING/REDOVISNING AB Söderbergs Företagserv. SRF Credo Revision Tobias Andersson BRANDSKYDD Åskloster Brandservice BRUNNS- & ENERGIBORRNING Grundvatten teknik i Vbg Västsv. Brunnsborrning AB BUDTRANSPORTER Jetpak Ingos Bud & Transport Varbergs Budtransport BUSSBESTÄLLNINGAR Åsa Buss AB , BYGG, HUS & HEM A Bengtsson Byggnads AB Br. Karlssons Bygg AB Byggteam i Kungsäter Byggtjänst i Träslöv HH Bygg, Mur & Puts HR BYGG ab , Högens Bygg AB Snickarna Bengtsson i Tallbäcken AB Svederbergs Bygg , Vbg s Byggservice Åkessons Bygg , Underåsa Bygg ELINSTALLATIONER Behörig Elektriker El&Teleteknik i Varberg YIT Sverige AB , MUR&KAKEL Kakel-& Klinkersättning Kennet Axelsson Mur & Kakel PLÅTSLAGERI Bengtssons Plåt Service AB TAKARBETEN A-Tak Halland/Alingsås Tak Varbergs Tak AB , CAFÉ Café Snäckan Veras Café CATERING Fridas Catering Lunchdepån, Stinas, DANSSKOLA Dans Dansskola , DATA Datahörnan, Allt inom data P.C Data i Varberg AB DATAPROGRAM ADMINISTRATIVA PROGRAMVAROR VISMA-SPCS programvaror DETEKTIVBYRÅ ALARMIC , DJURFODER Feed n Race ENTREPRENADMASKINARBETEN Entreprenadtjänst E. Nilzén AB VEMAB Gräv & Transp EVENEMANG/EVENT Idé & Kontakt Marknadsbyrå FASTIGHETSMÄKLARE A-Gruppen Gösta Bengtsson , Mäklarhuset Mäklarringen FLYTTFIRMOR TransArt AB Innehar trafiktillst FILM: VIDEO/DVD UTHYRNING Mixen, Ringvägen FOTOGRAFER Ateljé Anna FOTVÅRD AM s Fotvård, Bandholtzg Birgits Fotvård, Södertull Dina Fötter vid Östergården Fotspecialisten Varmbadhuset Mariannes Fotvård, Rolfstorp Min Fotvård, Horred FOTVÅRD & ANSIKTSBEHANDLING Hälsobrunnen , Ulla Westman, Hälsoliden FRISÖRER Agaton Sax Elite, Klipp-Centralen Jvstn Klippotek Hufvudsaken Salong Eva Salong Unisex GARAGEPORTAR Borås Porttjänst AB GLASMÄSTERI C.A. Öbergs Glasmästeri , Karlsson & Dahl GOLVSLIPNING Golvslipning (olja, vax, lack) Oscars Golv GÅRDSBUTIK Haborg Djur & Kul, Tvååker HEMSERVICE Hem & Hälsa , HEMTJÄNST Hallands CareCenter , HISSAR GL Hiss & Automatic AB HOVSLAGARE Hovslageri Kalseths Hovslageri M.Alm Hovslageri , HUDVÅRD Le Beauty Salong HUSHÅLLSSERVICE Electrolux Service HYDRAULIK Varbergs Hydraulik Lassab. indomr HÄLSA PSYKOLOG/PSYKIATER Centrum för Psykisk Hälsa HÄSTMASSÖR Tony s Hästmassage KIKARE Getteröns Naturcentrum KONTORSMASKINER REPARATION/SERVICE Kontorsverkstaden i Vbg AB KULLLAGER KÖKSLUCKOR Norddesign Kök LARM ALARMIC , LIVSMEDEL HEMKÖRNING ICA Norr Matboden Hemkörning för privatpersoner, 40:- LJUD & LJUS ANLÄGGNINGAR Audio Lights , LordSound, LÅSSMED AUKT. LÅSMÄSTARE AB Varbergs Låsservice MASSAGEBEHANDLING Ankarets Kroppsterapi, Bindvävsmassage, ansiktszonterapi, Ann Jönsson Ulla-Lills massage ANSIKTSBEHANDLING & MASSAGE Espeviks Massage & Friskvård Hälsobrunnen , KLASSISK/FIBROMASSAGE Hela Mig THAIMASSAGE Sudjai Thai Massage MUSIK INSTRUMENT, NOTER Erik Törnbloms Musik AB MÅLNING Brixler Måleri & Fast.service RW Måleri , FASADTVÄTT Fasad- & taktvätt , NAGELVÅRD Face Your Nails , Lailas Nageldesign & Spa Nagel & Nagel OSTEOPATI Nu finns Jenniffer Rehn Ostiopat D.O. på Hälsorum! Välkomna att boka tid PAINTBALL Warbergs Paintball Park PERSONALUTHYRNING Farmartjänst i Ullared-Vbg PERSONLIG COACH PIANOSTÄMNING Albertsson Lars-Inge Aukt Erik Törnbloms Musik AB PIZZERIA/KEBAB Pizzeria Via Veneto, V. Vallg PÄLSVÅRD Lauritz Hundtrim RADIO & TV KÖP DIN PLATT-TV HOS R OGERS DIGITALSERVICE Massor av modeller i lager. Vi installerar direkt i hemmet tis-ons-tors RADIOSTYRT/HOBBY Hobby-Elektronik-Törnbloms RIDSKOLA Bellen Häst & Ponny, Store Sten Varbergs Ridskola RÖRARBETEN/VVS allfixaren.com F:a Kurt Harming VVS , Göteborgsvägens Rör Legus Rör , SECOND HAND Brygghuset, Bua C Pingstkyrkan Röda Korset Kupan Stängt måndagar, Kupan Vbg s BoIs Loppmarknad Vbg s GIF Second Hand SKJUTBANOR Järlövs Jaktskyttebana , SKYLTAR & DEKALER REKLAM- & SKYLTPRODUKTION PG:s Reklam AB SMIDE SMIDIA Möbler, inbrottsskyddsgaller i riktigt smide SOLARIUM & VÄRMEBEHANDLING Solstinget , STÄDFIRMA Athena Städ , Hallands Top Clean , Pålssons Städtjänst , Städtjänst i Träslöv SYMASKINER & SYBEHÖR Husqvarna Symaskiner, Studio TANDLÄKARE Dan Norrman Claes Löfström m. hygienist Bettina J-Pettersson TAXI Din Taxi Varbergs Taxi TOALETTER Hyrtoaletten Kronis Alltjänst TRAFIKSKOLA Sellergrens Trafikskola TRÄDFÄLLNING Trädfällaren L:a Brännhult Trädfällning (stubbfräsn) Pauls Trädservice , Trädtjänst Halland , TRÄDGÅRDSANLÄGGNING Lundgrens Trädgårdsservice AB TVÄTT Entrémattor i Varberg AB Tvätt Kemtvätt Mattor Uthyrning dukar PARTYTÄLT & TILLBEHÖR Rent a Tent UTBILDNING Varbergs Yrkesvägledare VUXENSTUDIER Komvux VÄRMEPUMPAR SERVICE Värme & hushållsservice AB WEBDESIGN Markbladet YOGA YOGA & MEDITATION Gerda Dufwa ÖVERSÄTTARE Textrum, Varbergs Posten vecka 14

19 På väg med Tina Mårlind Tina Mårlind, 23, är Varbergspostens utsände reporter som deltar i en turné med föreställningen Up with People. Gruppen reser jorden runt med sina föreställningar och arbetar även som volontärer inom olika projekt på de platser de besöker. För tillfället befinner de sig i USA, den här veckan berättar Tina om sina erfarenheter i Tennessee, Georgia och Alabama. AM s Fotvård Vårdar dina fötter... Varmt välkomna! Tidsbokning Anette Malmberg Medicinsk fotvårdsspecialist Bandholtzg. 27, Varberg och Brygghuset, Bua Dags för nya grepp på dina klubbor! Boka byte under april SÅ BJUDER JAG PÅ 2 GREPP (gäller vid byte på helset). Espeviksv. 2, Åskloster. Tel , Mike 2 veckors PÅSKLOV på NAVET 31/3-15/4 Mat & Vin vecka på Vin & Skafferi Hus no 13 V15 - Kom och experimentera! Öppet för alla kl Specialprogram varje dag, se: (stängt Påskafton, Påskdagen) ETT BRA TEAM. Den färdigbyggda lekplatsen i Nashville. Foto: privat april 5 rätters meny med lamm från Pukared gård i Skällinge, 495:- 11 april Vinprovning Portugal inkl varmrätt, ett glas vin och kaffe, 475:- 13 april DJ & Winebar från kl april Helgmeny två rätters med lamm från Pukared gård i Skällinge, 195:- Nybrogatan 9A, Borås, Stiftelsen Aftonsol Stiftelsen har att under innevarande år utdela :-. Medlen skall gå till behövande äldre som under längre tid varit bosatta inom Varbergs församling, med ekonomisk hjälp till hyreskostnaden. Ansökningsblanketter finns på kyrkoexpeditionen i Varberg eller hos Varbergs församlingsdiakoner. Med viss lättnad lämnade jag New Orleans. Det var en fantastisk upplevelse på många sätt men samtidigt emotionellt jobbigt. När vi var på väg till nästa stad hände dock en olycka. En av våra bilar krockade och i den satt det 6 personer från Up with People. Lyckligtvis klarade sig alla med mindre sveda och värk. Den kommande staden gjorde det dock enklare för oss alla att komma på fötterna igen. Vi hade begett oss till countrymusikens hjärta - Nashville i Tennessee. Förutom att jag dansade linedance för första gången i mitt liv (tänk dig folk i cowboyhattar som dansar i en linje), så byggde jag bland annat en lekplats bland låginkomstbostäder, besökte museet The Country Music Hall of Fame och sist men inte minst; uppträdde på samma scen som Johnny Cash ofta gjorde när han var i Nashville, the Grand Ole Opry. Det var en härlig känsla och jag måste nog erkänna att jag gärna hade velat ställa mig på scen och själv säga My name is Cash, Johnny Cash och höra publikens reaktion. Dock var nog framträdandet i New Orleans en ännu bättre känsla. Vi fick nämligen chansen att uppträda med Irma Thomas, årets grammisvinnare för bästa nutida bluesalbum. Det var faktiskt hon själv som tog kontakt med Up with People och sa att hon ville uppträda med oss i New Orleans. Anledningen till detta var att hon fick reda på att vi hjälpte till att återbygga hus i hennes gamla kvarter. Hon själv hade förlorat sitt hem i stormen Katrina och ville nu i sin tur hjälpa oss att sälja fler biljetter till vår show. Vi kände oss oerhört hedrade. Alla biljettintäkter efter varenda show skänker vi nämligen oavkortat till välgörande ändamål. I Tucson, Arizona exempelvis lyckades vi få ihop kronor till the El Rio Foundation, en organisation som ger vård till över fattiga människor utan läkarförsäkring i Tucson. I Nashville lyckades vi även där föra in kronor till the Vanderbuilt Hospital, ett barnsjukhus som behandlar alla barn, med eller utan läkarförsäkring. Nu är jag i Chattahoochee Valley som ligger i båda staterna Georgia och Alabama, Sweet Home Alabama. Det är en otroligt intressant stad, dels på grund av att gränsen mellan staterna Georgia och Alabama går mitt igenom staden (halva staden är en timma före den andra delen), men även att staden ligger i de södra delarna av USA vilket kallas the church belt (kyrkoområdet). Religion är en stor del av deras vardag och att be en bön innan maten, be innan vi börjar bygga på ett hus i början av dagen eller be innan ett affärsmöte är en ny upplevelse för mig, som har blivit uppfostrad utan någon religion. Självklart gör inte alla detta här i södern, men jag är väldigt glad att jag får uppleva det och att jag får lära mig om andra kulturer och traditioner. Sist men inte minst har jag fått chansen att jobba sida med sida med en fantastisk man, Millard D. Fuller, grundaren av Habitat for Humanity. Vid 42 års ålder år 1976 grundade han en organisationen mot alla odds. Folk trodde han var galen när han sa att han ville bygga en miljon hus runt om i världen. I dag, 31 år senare, har de byggt hus i 100 länder och organisationen har blivit världsledande i att bygga hus för att bekämpa fattigdom. Det fina enligt min åsikt med deras koncept är att de människor som ska flytta in måste själva arbeta 250 timmar sida vid sida med de människor som frivilligt hjälper till att bygga husen. På det sättet får de förhoppningsvis en större stolthet och respekt för sitt nya hem och en större insikt i hur mycket tid och energi folk har lagt ned för att hjälpa dem. Jag själv jobbade bredvid Lamonte, en synskadad son till en ensamstående mamma. De båda kommer inom några dagar få flytta in i sitt nya hem och få en ny start i livet. Jag har svårt att förstå att jag är här nu, på andra sidan Atlanten och träffar alla dessa fantastiska människor. Tina Mårlind Varbergs Fästning, Tel Pinto Hörnsoffa Svart. O.p. 5995:-. Beställningsvara. REA Upp till 50% på köksmöbler. Butiksex & lagervara :- Eric Continental Madrasser Borstad krom, antik. O.p. 695:-. 395: % Ansökan skall vara inlämnad senast den 27 april Styrelsen REA Soffor upp till 25% på butiksex. Birger Svenssons väg 16, Varberg I Tel Öppet: Vard 10-18, Lörd 10-16, Sönd Lampa Uplight Varbergs Posten vecka 14 19

20 Micke har arbetat som veterinär i 14 år Man ska vara prestigelös och lyssna på vad andra säger Micke Bremberg har arbetat som veterinär i 14 år. Han skolade om sig från fotograf då han tröttnade på att ständigt gå omkring i det dunkla mörkerrummet. Att bli veterinär var en barndomsdröm, förklarar han enkelt. MITT YRKE MICKE BREMBERG Veterinär Det är höga intagningsbetyg för att utbilda sig till veterinär. Universitetsstudierna sträcker sig över en period på fem och ett halvt år, så det gäller att från början veta vad det är man ger sig in på. Micke tror inte att många av dem som söker sig till veterinäryrket i dag vet vad det egentligen handlar om. Annan inställning i dag Jobbet är inte som det ser ut i den där serien Veterinärerna. Det är inte så glamoröst, det är skitigt och vått och ibland kallt. Men samtidigt när man räddat liv så får man ju mycket tillbaka. När jag gick ut så var alla fast beslutna att ge sig ut och jobba med stordjur, men det har hänt mycket på tio år. Nu är folk mer moderna, de vill ha en 40-timmarsvecka och sina fem veckors semester och övertidsersättning, men det fungerar inte riktigt så. Jag tror att många som söker nu vill jobba på kliniker eller djursjukhus, säger Micke. En vardag i veckan och var fjärde helg har de jour. Då kan de inte planera någonting utan måste vara beredda på att när som helst åka ut på akutsituationer. Micke förklarar att man inte heller vet från dag till dag vad man ska göra, det får de reda på varje morgon mellan åtta och nio, då de har telefontid på kontoret på Engelbrektsgatan. Då ringer bönder och hästägare och berättar vad de har för problem. Efter den där första timmen planerar sedan de tre veterinärerna på Varbergveterinärerna dagens arbete. Man måste ju göra det som måste göras och man vet aldrig hur morgondagen ser ut. Ibland kan man gå hem vid tre och andra dagar jobbar vi till åtta på kvällen, säger Micke. De oregelbundna arbetstiderna är något han har vant sig vid efter många års arbete. Han har även accepterat svårigheten i att få en sammanhängande semester. Det är inte lätt att hitta någon som kan jobba fyra veckor mitt på sommaren. Jag hade två veckors semester förra året och i år har jag redan hunnit med två, men annars blir det inte så mycket. Mellan april och augusti kan jag ändå inte ta semester för då är det avelssäsong och då är jag nere måndag, onsdag och fredag på två ställen i Falkenberg dit folk kommer med sina ston. Under den perioden kan jag som mest få ledigt två dagar i rad, säger Micke. Deras distrikt sträcker sig från Frillesås i norr till Tvååker i söder. De tar hand om kor, grisar, får och hästar. För de mindre djuren har de en mottagning. De som kan transportera sina djur, de får komma hit. Vi gör inga större operationer, för vi har ingen gasnarkos och vi har inte heller någon röntgen. Men behövs det så har vi ett samarbete med Varbergs Djurklinik, säger Micke. Lite praktik i skolan Micke berättar att en stor del av jobbet består av vaccineringar och hälsokontroller. Det vanligaste problemet de stöter på ute på fältet är juverinflammation (mastit). Han har också varit med om runt 500 kalvningar. Det mest ovanliga fall han har haft var en liten shetlandsponny som hickade så mycket att hon hoppade där hon stod. Jag gissade att det kunde vara kalkbrist, för hon hade ett föl vid sidan. Så jag testade och det fungerade. Det drabbar sällan hästar utan oftast kor. Sedan fick hon det igen kommande år, men då visste vi ju vad det var. Veterinärutbildningen blir alltmer teoretisk och det finns mycket man inte ens har fått prova på när man ske ge sig ut på fältet för första gången. Micke berättar att han endast hade gjort en sterilisering av honkatt när han började arbeta som veterinär. Men nu är det nästan rutin. De tar bort mer och mer praktiska delar av utbildningen. Man kan inte så mycket när man kommer ut, utan man lär sig mycket sen. Men tar man det bara lugnt och inte hetsar upp sig och använder sitt sunda förnuft så brukar det lösa sig, säger Micke, Sen är det bra kollegialitet inom den här branschen. Man ringer andra REN RUTIN. Att sterilisera en honkatt är numera ett rutiningrepp för Micke, men det är något han har lärt sig efter det att han blev färdig veterinär. Under utbildningen testade han bara på det en gång. Foto: Jessica Petersson veterinärer och diskuterar fall. Bra kontakt med bönder Micke säger att man måste vara bra på att lyssna och på att iaktta för att passa som veterinär. Ibland kan man se på en kossa vad hon lider av bara genom att titta på henne. Sen tror jag att man ska vara prestigelös också. Man måste lyssna på vad andra säger. Bönderna känner ofta sina djur och de ser när de inte mår bra. Och bönder, precis som andra djurägare, bryr sig verkligen om sina djur. Det svåraste är att man inte kan prata med djuren. Man kan inte fråga var de har ont och man kan inte se in i dem. Är man på en gård och ser en ko som ser ledsen ut så måste man ta reda på varför, säger Micke. Som veterinär får man ofta en nära kontakt med de bönder man besöker. Man har samma mål, vilket är att få djuret friskt, och relationen utvecklas ofta till vänskap. Yrket består av svåra tillfällen då man som veterinär tvingas berätta för ägaren att ett djur måste avlivas på grund av skador. Det består även av oerhört positiva tillfällen när man mot alla odds lyckas rädda liv. Det kan vara att man åker till ett sto som ska föda. Ägaren vet bara att något är fel och då är det fruktansvärt bråttom. Ett föl klarar sig bara i en sådan situation i 30 minuter. Så då är det väldigt kul om man kommer i tid och lyckas lägga det tillrätta så att det klarar sig. Det är alltid lika roligt när det klarar sig, säger Micke. Jessica Petersson ÅTERBESÖK. Micke Bremberg använder ett fiberendoskop för att kika ner i halsen på Bento, som har varit förkyld. Ridlärare Anna Björk håller ett stadigt tag om hästen som har fått lugnande innan ingreppet. Foto: Jessica Petersson LUGNANDE. Hästen får ett lugnande medel före ingreppet. Foto: Jessica Petersson KÄMPAR EMOT. Det gäller att hålla i hästen ordentligt medan man för ner fiberendoskopet genom nosen. Foto: Jessica Petersson 20 Varbergs Posten vecka 14

Varberg är tryggaste boplatsen i Halland

Varberg är tryggaste boplatsen i Halland Varbergs största tidning Vecka 15 Torsdag 12 april 2007 Varberg Veddige Frillesås Bua Tvååker Torpa Valinge Väröbacka Åskloster Rolfstorp Skällinge Kungsäter Träslövsläge Tångaberg Nu 26.533 hushåll! Varberg

Läs mer

Grusade förväntningar på EU-stöd till landsbygden

Grusade förväntningar på EU-stöd till landsbygden Varbergs största tidning Idag delas VP även ut till de boende i Varbergs största tidning Varberg Veddige Frillesås Bua Tvååker Torpa Valinge Väröbacka Vecka 12 Onsdag 21 mars 2006 Rolfstorp Skällinge Kungsäter

Läs mer

Varbergs största tidning Vecka 11 Onsdag 14 mars 2007

Varbergs största tidning Vecka 11 Onsdag 14 mars 2007 Varbergs största tidning Vecka 11 Onsdag 14 mars 2007 Varberg Veddige Frillesås Bua Tvååker Torpa Valinge Väröbacka Åskloster Rolfstorp Skällinge Kungsäter Träslövsläge Tångaberg Nu 26.533 hushåll! Jag

Läs mer

Brister i vården av prostatacancerpatienter

Brister i vården av prostatacancerpatienter Varbergs största tidning Vecka 19 Onsdag 9 maj 2007 Varberg Veddige Frillesås Bua Tvååker Torpa Valinge Väröbacka Åskloster Rolfstorp Skällinge Kungsäter Träslövsläge Tångaberg Nu 26.533 hushåll! Brister

Läs mer

Miljögifter stoppar nya borrningar i Varberg

Miljögifter stoppar nya borrningar i Varberg Varbergs största tidning Idag delas VP även ut till de boende i Varbergs största tidning Vecka 4 Onsdag 23 januari 2008 Varberg Veddige Frillesås Tvååker Tofta Torpa Valinge Väröbacka Bua Rolfstorp Skällinge

Läs mer

Skolverket riktar kritik mot Varbergs kommun

Skolverket riktar kritik mot Varbergs kommun Varbergs största tidning Vecka 12 Onsdag 19 mars 2008 Idag ännu större upplaga - ca 29.565 hushåll! Varberg Veddige Frillesås Bua Tvååker Torpa Tofta Valinge Väröbacka Åskloster Rolfstorp Skällinge Kungsäter

Läs mer

Två spritlangare häktade i Varberg

Två spritlangare häktade i Varberg Varbergs största tidning Vecka 18 Onsdag 30 april 2008 Varberg Veddige Frillesås Bua Tvååker Tofta Torpa Valinge Väröbacka Åskloster Rolfstorp Skällinge Kungsäter Träslövsläge Tångaberg + 2.00 sommarhushåll

Läs mer

Fler nyetableringar i Varberg än någonsin

Fler nyetableringar i Varberg än någonsin Varbergs största tidning Vecka 2 Onsdag 9 januari 2008 Varberg Veddige Frillesås Bua Tvååker Tofta Torpa Valinge Väröbacka Åskloster Rolfstorp Skällinge Kungsäter Träslövsläge Tångaberg Nu 26.533 hushåll!

Läs mer

Stöld och misshandel ökar under vår semester

Stöld och misshandel ökar under vår semester Varbergs största tidning Varberg Veddige Frillesås Bua Tvååker Torpa Valinge Väröbacka Vecka 29 Onsdag 18 juli 2007 Rolfstorp Skällinge Kungsäter Träslövsläge Tångaberg Åskloster SOMMAR-VP! Varbergs största

Läs mer

Region Halland får 27 miljoner i projektpengar

Region Halland får 27 miljoner i projektpengar Varbergs största tidning Idag delas VP även ut till de boende i Varbergs största tidning Vecka 17 Onsdag 23 april 2008 Varberg Veddige Frillesås Tvååker Tofta Torpa Valinge Väröbacka Bua Rolfstorp Skällinge

Läs mer

Välkommen till världen!

Välkommen till världen! Varbergs största tidning Vecka 10 Onsdag 5 mars 2008 Varberg Veddige Frillesås Bua Tvååker Tofta Torpa Valinge Väröbacka Åskloster Rolfstorp Skällinge Kungsäter Träslövsläge Tångaberg Nu 27.065 hushåll!

Läs mer

sig till Campus i Varberg

sig till Campus i Varberg Varbergs största tidning Varbergs största tidning Varberg Veddige Frillesås Bua Tvååker Torpa Valinge Väröbacka Vecka 31 Onsdag 1 augusti 2007 Rolfstorp Skällinge Kungsäter Träslövsläge Tångaberg Åskloster

Läs mer

GOLVHELG 3-4 FEB Lörd kl. 10-15 - Sönd kl. 10-14. Funderar du på nya golv?

GOLVHELG 3-4 FEB Lörd kl. 10-15 - Sönd kl. 10-14. Funderar du på nya golv? Varbergs största tidning Idag delas VP även ut till de boende i Varbergs största tidning Varbergs största tidning Varbergs största tidning Varberg Veddige Frillesås Bua Tvååker Torpa Valinge Väröbacka

Läs mer

Unikt teaterprojekt för dramaeleverna i Varberg

Unikt teaterprojekt för dramaeleverna i Varberg Varbergs största tidning Vecka 6 Onsdag 7 februari 2007 Varberg Veddige Frillesås Bua Tvååker Torpa Valinge Väröbacka Åskloster Rolfstorp Skällinge Kungsäter Träslövsläge Tångaberg Nu 26.533 hushåll! Unikt

Läs mer

Ett stort steg... SISTA CHANSEN! SISTA VECKAN! 8.000 WALT DISNEY- PLAGG (skor och kläder) Varbergs största tidning Vecka 7 Onsdag 13 februari 2008

Ett stort steg... SISTA CHANSEN! SISTA VECKAN! 8.000 WALT DISNEY- PLAGG (skor och kläder) Varbergs största tidning Vecka 7 Onsdag 13 februari 2008 Varbergs största tidning Vecka 7 Onsdag 13 februari 2008 Varberg Veddige Frillesås Bua Tvååker Tofta Torpa Valinge Väröbacka Åskloster Rolfstorp Skällinge Kungsäter Träslövsläge Tångaberg Nu 27.065 hushåll!

Läs mer

Pensionärsföreningen rasar mot bilfritt centrum

Pensionärsföreningen rasar mot bilfritt centrum Varbergs största tidning Vecka 48 Onsdag 29 november 2006 Varberg Veddige Frillesås Bua Tvååker Torpa Valinge Väröbacka Åskloster Rolfstorp Skällinge Kungsäter Träslövsläge Tångaberg Nu 26.533 hushåll!

Läs mer

Stor manifestation mot låga vårdlöner

Stor manifestation mot låga vårdlöner Varbergs största tidning Vecka 14 Onsdag 2 april 2008 Varberg Veddige Frillesås Bua Tvååker Tofta Torpa Valinge Väröbacka Åskloster Rolfstorp Skällinge Kungsäter Träslövsläge Tångaberg Nu 27.065 hushåll!

Läs mer

2 par progressiva 5.500:- Ett av världsmarknadens bästa progressiva glas. 1 par vita + 1 par fotokromatiska eller solglas

2 par progressiva 5.500:- Ett av världsmarknadens bästa progressiva glas. 1 par vita + 1 par fotokromatiska eller solglas Varbergs största tidning Varberg Veddige Frillesås Tvååker Tofta Torpa Valinge Vecka 31 Onsdag 30 juli 2008 alinge Väröbacka Bua Rolfstorp Skällinge Kungsäter Träslövsläge Tångaberg Åskloster SOMMAR-VP!

Läs mer

Simstadion har problem badbesök på bottennivå

Simstadion har problem badbesök på bottennivå Varbergs största tidning Idag delas VP även ut till de boende i Varbergs största tidning Vecka 35 Onsdag 27 augusti 2008 Varberg Veddige Frillesås Tvååker Tofta Torpa Valinge Väröbacka Bua Rolfstorp Skällinge

Läs mer

Sju av åtta krogar får underkänt vid tillsyn

Sju av åtta krogar får underkänt vid tillsyn Varbergs största tidning Vecka 23 Onsdag 4 juni 2008 Varberg Veddige Frillesås Bua Tvååker Tofta Torpa Valinge Väröbacka Åskloster Rolfstorp Skällinge Kungsäter Träslövsläge Tångaberg Nu 27.065 hushåll!

Läs mer

STUDENTTIDER VI HAR ALLT INFÖR STUDENTAVSLUTNINGEN Servetter, ballonger, flaggor, kort. Hyr champage- och vinglas, porslin och bestick hos oss.

STUDENTTIDER VI HAR ALLT INFÖR STUDENTAVSLUTNINGEN Servetter, ballonger, flaggor, kort. Hyr champage- och vinglas, porslin och bestick hos oss. Rörstrand Varbergs största tidning Vecka 22 Onsdag 28 maj 2008 Varberg Veddige Frillesås Bua Tvååker Tofta Torpa Valinge Väröbacka Åskloster Rolfstorp Skällinge Kungsäter Träslövsläge Tångaberg Nu 27.065

Läs mer

Träna från 249:-/mån. Viktminskningskurser

Träna från 249:-/mån. Viktminskningskurser Varbergs största tidning Vecka 2 Onsdag 10 januari 2007 Varberg Veddige Frillesås Bua Tvååker Torpa Valinge Väröbacka Åskloster Rolfstorp Skällinge Kungsäter Träslövsläge Tångaberg Nu 26.533 hushåll! 1

Läs mer

Varbergs Taxi bemöter kritiken från kunderna

Varbergs Taxi bemöter kritiken från kunderna Varbergs största tidning Vecka 44 Onsdag 29 oktober 2008 Varberg Veddige Frillesås Bua Tvååker Tofta Torpa Valinge Väröbacka Åskloster Rolfstorp Skällinge Kungsäter Träslövsläge Tångaberg Nu 27.065 hushåll!

Läs mer

129:- 79:- Många är glassugna. Sommarrea! Varbergs största tidning. Varbergs största tidning tidning. på underkläder! Prisex: Playboy trosa

129:- 79:- Många är glassugna. Sommarrea! Varbergs största tidning. Varbergs största tidning tidning. på underkläder! Prisex: Playboy trosa Varbergs största tidning tidning Vecka 30 Onsdag 26 juli 2006 Varberg Veddige Frillesås Bua Tvååker Torpa Valinge Väröbacka Åskloster Rolfstorp Skällinge Kungsäter Träslövsläge Tångaberg Idag ca 35.000

Läs mer

Kungsätersbor irriterade

Kungsätersbor irriterade Varbergs största tidning Idag delas VP även ut till de boende i Varbergs största tidning Varberg Veddige Frillesås Tvååker Tofta Torpa Valinge Väröbacka Vecka 39 Onsdag 24 september 2008 Bua Rolfstorp

Läs mer

stoff REA Samtliga lägenheter uthyrda på Söderhöjd Han är expert på akvariefiskar stoff Byter till Bois i hela butiken! Varbergs största tidning

stoff REA Samtliga lägenheter uthyrda på Söderhöjd Han är expert på akvariefiskar stoff Byter till Bois i hela butiken! Varbergs största tidning Varbergs största tidning tidning Vecka 32 Onsdag 9 augusti 2006 Varberg Veddige Frillesås Bua Tvååker Torpa Valinge Väröbacka Åskloster Rolfstorp Skällinge Kungsäter Träslövsläge Tångaberg Idag ca 34.000

Läs mer

Fjärrvärmen fortsätter breda ut sig

Fjärrvärmen fortsätter breda ut sig Varbergs största tidning Varberg Veddige Frillesås Bua Tvååker Torpa Valinge Väröbacka Åskloster Vecka 5 Onsdag 30 januari 2008 Rolfstorp Skällinge Kungsäter Träslövsläge Tångaberg Nu 26.533 hushåll! Fjärrvärmen

Läs mer

Läjesfiskarna som går mot strömmen

Läjesfiskarna som går mot strömmen Varbergs största tidning tidning Vecka 11 Onsdag 17 mars 2010 Varberg Veddige Derome Frillesås Bua Tvååker Tofta Torpa Valinge Väröbacka Åskloster Rolfstorp Skällinge Kungsäter Träslövsläge Tångaberg Nu

Läs mer

Redan stora vill bli större

Redan stora vill bli större Varbergs största tidning Idag delas VP även ut till de boende i Varbergs största tidning Vecka 5 Onsdag 28 januari 2009 Varberg Veddige Derome Frillesås Bua Tvååker Tofta Torpa Valinge Väröbacka Åskloster

Läs mer