facköversättaren Taligenkänning och diktering Släpp tangentbordet Konferensen i Borås Rapport från synålens Mekka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "facköversättaren Taligenkänning och diktering Släpp tangentbordet Konferensen i Borås Rapport från synålens Mekka"

Transkript

1 organ för sveriges facköversättarförening nr årgång 20 facköversättaren Taligenkänning och diktering Släpp tangentbordet Konferensen i Borås Rapport från synålens Mekka FOTO : PATRICK PERSSON KOM UT UR MUSFÄLLAN 12 YRKESETIK: NÄR BÖR MAN TACKA NEJ? 17

2 Nr Årgång 20 Styrelsen har ordet Styrelsen informerar Författarna svarar ensamma för innehållet i sina bidrag. Innehållet får gärna återges om källan anges. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta av insända artiklar. Kansli Sveriges Facköversättarförening Box 1091, SE Båstad Besöksadress: Hallandsvägen 21 Tel: Tel.tid mån fre Fax: E-post: Hemsida: PlusGiro Bankgiro Redaktion Ansvarig utgivare Nadja Chekhov Chefredaktör Kerstin Orsén Tolvmansvägen 8 B Huddinge Tel: E-post: Övriga redaktionsmedlemmar Ulf Abrahamson, Brett Jocelyn Epstein, Anna Hermerén, Jessica Jansson, Mats D Linder, Britt-Marie Seex, Christian Swärdshammar och Gisela Weltzin Thunberg Grafisk design Mazzarin Reklambyrå Foto: Gisela Weltzin Thunberg (om inget annat anges) Tryck Ale Tryckteam AB, Bohus Prenumeration Pris för år 2009 SEK 300:- + moms Annonspriser Finns på SFÖ:s hemsida: Utgivningsplan 2009 Manusstopp Utgivning 15 januari 23 februari 10 mars 17 april 7 maj 15 juni 5 juli 24 augusti 17 september 22 oktober 10 november 17 december Bästa medlemmar! Det är med stor glädje jag skriver min första ledare som nyvald ordförande! Jag vill tacka er alla för ert förtroende, hoppas att jag ska kunna leva upp till era förväntningar och lovar att jag ska göra mitt allra bästa för att förvalta det uppdrag som ni har anförtrott mig. Först av allt vill jag, å mina egna och styrelsens vägnar, varmt tacka konferensgruppen 2009 för den mycket välorganiserade och givande konferensen i Borås. Ni har alla lagt ner mycket arbete för att vi som var där skulle få en trivsam helg med både intressanta föredrag och, framför allt, härlig samvaro med kollegor. Den varma gemenskapen inom SFÖ är unik och den ska vi ta väl vara på. Stort tack för allt ert jobb! Som ordförande för SFÖ kommer jag att fortsätta arbeta för föreningens tillväxt, både när det gäller antalet medlemmar och föreningens position i samhället. Min ambition är att SFÖ ska bli känt i större utsträckning än hittills, till exempel vid statliga myndigheter och institutioner. Den typen av kontakter är mycket viktiga för att sprida kunskap om vårt yrke, höja dess status och därigenom generera mer arbete, till bättre villkor. Inom styrelsen har vi redan börjat arbeta för att marknadsföra SFÖ externt. Internt fungerar föreningen bra, tack vare det fantastiska och outtröttliga frivilligarbetet som utförs inom arbetsgrupperna. Utan dessa skulle SFÖ aldrig ha utvecklats till den förening den är idag. Min avsikt är också att utveckla Innehåll 4 Porträttet 6 Arbetsgrupper 7 Språkgrupper 8 Taligenkänning 9 Diktering samarbetet med våra systerorganisationer, både i Sverige och i Norden, samt med våra samarbetspartners. Nästa år fyller SFÖ 20 år och vi har passerat medlemmar. Det är varken en ung förening eller en liten förening längre, vilket också medför ett visst ansvar. Vi måste alltid och i alla lägen agera professionellt, men utan att för den skull tappa bort själva grundtanken: gemenskapen. Vi måste tillvarata alla medlemmars intressen, såväl enskildas som företagsmedlemmars. Med över medlemmar representerar vi en oerhört omfattande kunskapsbank och vi får aldrig glömma bort att det är detta som är vår absolut viktigaste tillgång! Trots att föreningen växer får den aldrig växa om oss, individerna! En sak som vi måste ta med oss från den lilla föreningen till den stora är att vi i SFÖ pratar med varandra, lyssnar på varandra, stöttar varandra som vi alltid har gjort! Nadja Chekhov Ordförande 10 SFÖ konferens Yrkesetik 18 Boktips för sommaren 19 SFÖ-nytt 20 Vem var på konferensen? FOTO : ANNA ROVELLI OLOFSSON Rapport från årsmötet 2009 På årsmötet som hölls i samband med konferensen i Borås den april valdes en ny ordförande (Nadja Chekhov) och en ny styrelse. En närmare presentation av den nya styrelsen kommer i Facköversättaren nummer 4. Dessutom valdes en ny valberedning: Loole Hagberg (sammankallande), Helen Sheppard och Mai Ottoson. Karin Ashing välkomnar den nya ordföranden Nadja Chekhov. Av styrelsens förslag till stadgeändringar antogs bland annat förslaget om att ingen medlem samtidigt får sitta i mer än en av de grupper som väljs av årsmötet. Dessa grupper är styrelsen, etiknämnden, valberedningen och lekmannarevisionen. I samband med stadgeändringen antogs en arbetsordning för valberedningen. Övriga grupper som väljs av årsmötet ska också utarbeta en arbetsordning. Arbetet med etiknämndens arbetsordning pågår som bekant, och styrelsen och lekmannarevisionen ska påbörja arbetet. ETT ANNAT av styrelsens förslag som antogs var en ändring i SFÖSAB:s bolagsordning om att kallelse till bolags- stämma och extra bolagsstämma kan skickas ut med e-post. Tack vare att SFÖSAB:s bolagsordning nu överensstämmer med SFÖ:s stadgar när det gäller utskick av kallelser kan samtliga handlingar till kommande årsmöten/ bolagsstämmor skickas med e-post. Detta effektiviserar kansliets administration, sparar tryck- och portokostnader samt skonar miljön. DÄREMOT återremitterades etiknämndens arbetsordning. Ett nytt förslag till arbetsordning ska skickas ut senast efter styrelsemötet i november, så att medlemmarna i god tid före årsmötet 2010 har möjlighet att lämna synpunkter. Senare i år kommer ett särskilt forum att skapas för att ge medlemmarna möjlighet att diskutera och framföra synpunkter på etiknämndens förslag till arbetsordning. STYRELSEN Under årsmötet blev vår kollega Ulf Abrahamson utnämnd till hedersmedlem. Styrelsen utsåg följande ansvariga för de olika sektionerna: Administrativa sektionen ordföranden, f.n. Nadja Chekhov Medlemssektionen Klas Törnquist och Maria Gustafsson Nätverkssektionen Marie Eriksson Konferens- och fortbildningssektionen Jerry Olsson Mediesektionen Ann Johansson Marknadsföringssektionen Tarja Koivunen Externsektionen Per N. Döhler Sundsvall konferensstad Boka in april 2010 redan nu! Applåderna från årets konferens har knappt hunnit klinga ut förrän vi är igång med planeringen inför nästa års evenemang, Sundsvall 2010 SFÖ i går, i dag, i morgon. Konferensen går av stapeln i Sundsvalls vackra stadshus. Sundsvall 2010 blir så mycket mer än en traditionell konferens. Till att börja med är det den första konferensen som anordnas av region Nord! Så här inledningsvis vågade vi oss inte högre upp än Sundsvall, som enligt kartboken ligger mitt i Sverige, blott tre timmars tågresa från huvudstaden. Nästa års konferens blir dessutom en jubileumskonferens, eftersom SFÖ fyller 20 år som förening Och jubileum förpliktar, naturligtvis. Ett jubileum innebär att man förväntar sig något extra, en guldkant av något slag, en knorr, en dunk i ryggen någonting! Och guldkant utlovas, både i stort och smått. Som ett litet förhandstips kan vi redan nu avslöja att SFÖ:s vän Jonas Hallberg får en minst sagt framträdande roll under helgen! Håll ögonen på Facköversättaren och på hemsidan, för mer information om vad som händer i Sundsvall den april Vi ses! KONFERENSGRUPPEN 2010 Översättarutbildare möts Den maj 2009 hölls den årliga översättarutbildningskonferensen i Göteborg. Studierektorer och utbildningsansvariga för översättning från universiteten i Göteborg, Uppsala, Stockholm och Lund deltog. SFÖ deltog för att informera universitetsfolket om hur verkligheten och marknaden ser ut för nybakade översättare och ge tips och idéer för hur de kan göra sina utbildningar mer ändamålsenliga. En fyllig rapport från konferensen kommer i nästa nummer av Facköversättaren. BO FOTO : ÅSA GRIP ISSN X 2 Sveriges facköversättaren Facköversättarförening 3/09 facköversättaren 3/09 3

3 PORTRÄTTET PORTRÄTTET Mai Ottoson. Initiativtagare till nättidningen itrosa. Att födas till kvinna och översättare Hur ska man då få reda på vem man innerst inne är? Det finns inget generellt recept men vägen dit leder, utan tvekan, genom oändliga mörka skogar och bottenlöst djupa vatten. Den går genom mental smärta, utmaningar, tålamod och vilja att nå fram. Färdkosten är mod! Och vägen är värd att beträda och gå vidare på. Ur boken Tankar vid Världens Ände av Mai Ottoson. Hur har vägen varit mellan barndomsbyn i Norrbotten och din nuvarande hemstad Trosa? Barndomsbyn i Norrbotten finns fortfarande kvar. Även mitt barndomshem, traditionerna och den starka samhörigheten mellan oss barn som växte upp där. Vägen har innehållit utmaningar och prövningar och även varit givande med många spännande möten. Min övertygelse är att livet går ut på lärande och insikter. Flyttade vid 19 års ålder till Stockholm. Läste på universitetet och hann med att arbeta med internationell försäljning av metaller, pälsar och mode med mera innan jag startade eget. Var med i Fredrika-Bremer-förbundet i slutet av 70-talet och arbetade för jämställdhet. Insåg efter en tid att jag kunde göra mer nytta med att argumentera för lika villkor i den mansdominerade bransch jag befann mig i än att delta i förbundets interna arbete. Investerade i bra datorutrustning, PC först och sedan Mac. Fick jobb som redaktör, först för ett läromedelsförlag i Stockholm och därefter för en lokaltidning i staden Trosa dit vår familj flyttade Inom ramen för mitt företag Trosa Kontorstjänst har jag även arbetat som guide. Det blev lite tråkigt att bara sitta vid datorn så jag gick en guideutbildning och har lotsat många intressanta grupper runt i vår historiska omgivning. När blev du medlem i SFÖ och varför? Jag ville helt enkelt hitta språkintresserade vänner att vara tillsammans med, bidra med mina erfarenheter och utvecklas. Lämnade offert på att göra layout på vår kära medlemstidning men förlorade uppdraget till Heidi Vuoppula. Hon lämnade ett högre anbud men verkade mer intresserad enligt informella källor inom redaktionen. Där fick jag något att bita i! Lärande, som sagt. Finns det kvinnliga och manliga översättningar? Det finns olika sätt att hantera de frågorna. Saknar kunden det emanciperade perspektivet försöker jag att informera om det på ett vänligt sätt. Bruksanvisningar och tekniska texter är till sin natur konkreta och praktiska. Adjektiv och målande beskrivningar hittar man mer i områden som inredning, mode och konstnärlig utformning. I båda sammanhangen kan författaren utgå från att läsaren är en han eller en hon. Det begränsar texterna tycker jag. Kommunikation sker ju alltid på mottagarens villkor. Du arbetar också som skribent, är det en fördel för en översättare, finns det några fallgropar? Det är lätt att göra om texter istället för att enbart översätta dem. Man får se upp så att man levererar det kunden vill ha och inte överarbetar. I mitt arbete som skribent får jag ibland möjlighet att lämna uppdrag till duktiga kollegor. Häromdagen fick jag en enorm bukett blommor från en kär vän och kollega som jag rekommenderat för speciella översättningsarbeten. Det värmer! Berätta om itrosa! Nättidning, en av de första. Jag startade den Anledningen jag har tidigare arbetat som redaktör för en lokaltidning och ville bidra till en bättre bevakning i min vrå av världen. Det är viktigt att känna sig motiverad och övertygad att den behövs. Vara beredd på kritik! Duktiga medarbetare, en stabil affärsidé och uthållighet är goda förutsättningar. Ekonomiska resurser underlättar självfallet och att man hittar en lagom dyr webblösning med utvecklingsmöjligheter. Vad har IKEA Ryssland och Mai Ottoson gemensamt? Optimism, framtidstro. Omtanke om barn. Vägran att låta sig styras av negativa krafter. I arbetet med att konceptualisera IKEA:s enorma shoppingcenter MEGA i Ryssland 2006 spändes min kapacitet till bristningsgränsen. Företaget Effectum Franchise Consulting, där jag ingår, fick kontrakt på att göra ett helt koncept klart för Moskva med omnejd. Allt skulle vara klart inom sex veckor. När den inledande researchen på plats var klar blev jag, på grund av min man och kollegas sjukdom, tvungen att ensam fullfölja arbetet. Projektledningen i Moskva gav mig en veckas respit att visa att jag skulle klara arbetet. Hade jag blivit så ifrågasatt om jag varit man? Det lyckades i alla fall och projektet blev klart till och med i tid. Du har haft olika uppdrag inom föreningen, bland annat som viceordförande. När upplevde du att du fick bidra som mest? Under tiden efter det att Sven Borei slutade som ordförande, utan tvekan. Ledningen fungerade inte. Ansvaret för styrelsens arbete och de viktiga arbetsgrupperna hamnade hos mig. Det var jag inte beredd på. Med gemensamma krafter lyckades vi i styrelsen med goda rådgivares hjälp ordna upp situationen utan att verksamheten skadades. Vad tänker du göra som nyinvald medlem i SFÖ:s valberedning? Försöka få in ledamöter som kan samarbeta på ett representativt, demokratiskt sätt. Hitta personer som har olika kompetens och synsätt men ändå kan samarbeta för vår förenings bästa. Redan under konferensen i Borås påbörjade vi arbetet. Vi tog kontakt med nuvarande styrelseledamöter och hörde efter hur de ser på framtiden och sina insatser. Tog emot tips. Det är viktigt att alla medlemmar känner sig välkomna att rekommendera personer de gärna skulle vilja ha i styrelsen. Kom gärna med fler tips och motiveringar! Sist men inte minst, vad betyder SFÖ för dig? Samhörighet, glädje och yrkesstolthet. GISELA WELTZIN THUNBERG Namn: Mai Ottoson Översätter från-till: engelskasvenska. Skriver på engelska med granskning av infödda. Starkaste översättningsområden: Idag, franchising, kommersiella texter med fokus på kundnytta. Kompetensen som översättare är färskvara både när det gäller språk och områden. Roligaste översättningsuppdrag: Verktyg för personlighetsanalys, ja, kanske även ett kalkylprogram, åttamånadersuppdrag! Roligt för att det var utmanande och väldigt lönsamt. Mitt värsta översättningsminne: Har inget! Det bästa med Trosa: Du är alltid sedd! Det du gör syns och påverkar. Vår tradition och kärlek till hav och natur. Närheten till Stockholm. Beundrar: Osjälviskhet. Människor som har mod att följa sin övertygelse, trotsa konvenans, gå mot strömmen och förbehållslöst göra saker för andra. Kopplar av med: Filosofiska samtal med fritänkande personer, dans och fest. Långa promenader i naturen. Trädgård och skärgård. Aktuell med: Tyskt samarbetskoncept med anknytning till filmprojekt i Trosa. Ännu är formen oklar men det kommer i nättidningen www. Itrosa.se 5 snabba frågor till Mai Arbeta ensam eller i grupp? Ensam Elektroniskt eller tryckt lexikon? Elektroniskt Laptop eller stationär? Stationär Intellektuell eller fysisk motion? Båda Ett utomordentligt bra ord? Omtanke SFÖ-debatt Telefonförsäljare inte alltid så kul. SFÖ-debatt oföränderligt intressant Hur bör man som översättare hantera frågan om föräldraledighet när man nyss har fött eller snart ska föda barn? Det är en av de intressanta frågor som har diskuterats på SFÖ-debatt på senare tid. (Vad man inte bör göra är att i förväg berätta om tilldragelsen för sina kunder!) Ett annat engagerande ämne är vad SFÖ-medlemskapet ger utöver en tidning i brevlådan. Många nöjda medlemmar kunde framhålla åtskilliga fördelar, inte minst att man får uppdrag tack vare sökregistret på hemsidan. Även SFÖdebatt nämndes! Problemet med oseriösa telefonförsäljare av olika slags katalogtjänster webbaserade sådana såväl som tryckta har fått en ingående belysning med många exempel och många tips om hur man bör bete sig. Enklast, och säkert bäst, är att omedelbart avspisa försäljaren. Tråkigt nog tycks det nämligen vara så att de som säljer tjänster även för väl etablerade och stora företag ofta är mer eller mindre opålitliga. Många tips på lämpliga tangentbord har också givits, liksom nya rapporter på det ständigt återkommande temat kunder som begär orimliga tjänster mot nästan ingen betalning alls. Och vad är MultiTerm Extract och är det värt priset? (Det är ett program med vars hjälp man ur tvåspråkiga filer kan skapa ordlistor för användning i MultiTerm. Det finns ett par andra liknande program och gemensamt för dem är att de kostar mycket och att nyttan är omdiskuterad.) Sist men inte minst har det de två senaste månaderna ställts och besvarats ett fyrtiotal frågor om termer och uttryck; som vanligt har svaren kommit mycket snabbt. Och glädjande nog är det allt fler som upptäcker nyttan (och nöjet) med SFÖ-debatt: sedan sist har deltagarantalet ökat från 351 till 376 med den takten har vi i stort sett hela föreningen med om bara en tre fyra år MDL 4 facköversättaren 3/09 facköversättaren 3/09 5

4 ARBETSGRUPPER SPRÅKGRUPPER SFÖ-debatt Fortbildningsgruppen Engelska I korthet Märk ord Det är många frågor som kommer upp dagligen i SFÖ-debatt, föreningens största diskussionslista. Vår kollega Eva Gustavsson vill gärna påminna alla om att märka de olika frågorna med följande bokstäver i ämnesraden för att underlätta sorteringen: TECH allmänna datorfrågor, filformat, allmänna frågor om översättningsverktyg TRADOS TERM termfrågor ECON priser och förhandlingar, banker, försäkringar, företagsformer etc ADM frågor som rör själva listan MISC översättarrelaterade frågor som inte passar under ovanstående OT off topic, dvs. annat än sånt som rör översätteri Vill du prenumerera på SFÖ-debatt? Gör så här: Gå till groups.yahoo.com/group/sfoe_ debatt/ och klicka på Join this group. Följ sedan instruktionerna. Skulle någonting mot förmodan krångla, skicka ett mejl till sfoe_ och be om hjälp. GT Etiknämnden Lämna synpunkter på arbetsordningen Årsmötet 2009 accepterade Etiknämndens förslag att återremittera dess arbetsordning för att vi ska kunna gå igenom de kommentarer som styrelsen och några medlemmar lade fram vid själva mötet. För att vi ska kunna skicka arbetsordningen till medlemmarna innan jul, som vi lovade, tog vi initiativet att be styrelsen om ett diskussionsmöte i höst. Ett gemensamt möte har nu arrangerats i samband med styrelsens septembermöte i Göteborg. I samma veva ber vi alla medlemmar som inte redan har lämnat in kommentarer att göra så innan detta möte. Skicka till För Etiknämnden SVEN BOREI Språkintresserade icke-ekonomer under en fika-paus. Ekonomi för icke-ekonomer I april samlades ett antal språkintresserade icke-ekonomer i Göteborg där vår kursledare Stig Johansson från företaget GALPU hälsade oss välkomna. Stig Johansson gick först igenom bokföringens bakgrund och grunder, bokföringslagen och de olika principerna bakom ekonomisk rapportering. Sedan ägnade vi oss mer ingående åt begrepp och termer i balans- och resultaträkningar, revisionsberättelser och budgetar. Vi fick lära oss vad de olika bokföringsposterna innebär och vad serienumren står för, vad ett T-konto används till och varför man kan ha nytta av en periodiseringsfond. Naturligtvis tittade vi också på faktiska resultat- och balansräkningar för att förstå hur de olika siffrorna påverkar varandra. Det fanns även plats för intressanta diskussioner om bakgrunden till den ekonomiska krisen, varför det i dessa tider är så viktigt med ett positivt kassaflöde och en tydlig likviditetsbudget, och vad som händer när företag minskar sin soliditet genom att förändra förhållandet mellan det egna och det totala kapitalet. Och som de språkintresserade människor vi är kom vi naturligtvis in på ordens betydelse, som om det egentligen finns någon skillnad mellan omsättning och intäkter, och huruvida det nödvändigtvis går bra för ett företag med hög omsättning. Vår kursledare fick även lära sig skillnaden mellan extra ordinära kostnader och extraordinära kostnader. Vi gick därifrån med en mycket bättre överblick över ekonomiska termer och hur det hela fungerar, och det var säkert många av oss som gick raka vägen hem för att läsa sina resultatrapporter med nyvunnen förståelse. För den som inte hade möjlighet att gå kursen men ändå vill lära sig mer om företagsekonomi rekommenderas boken Ekonomi för icke-ekonomer av Mikael Carlson (Liber förlag). ÅSA HESSLEFORS Kontaktperson: Helen Taylor, , Bästa kuren för baksmälla Sedan rätt många år tillbaka träffas engelska språkgruppen på SFÖ:s konferenser. Trots den tidiga timmen och dagenefterkänslan vi talar om klockan nio på söndagen, dagen efter banketten brukar minst 20 personer samlas för att avhandla olika aspekter av översättning med inriktning på engelska. Tidigare år har vi diskuterat hur trogna våra översättningar ska vara, hur jobbigt det är att vara en del i årsredovisningsprocessen, samt redigerat SFÖ:s skrift Translating Names och mycket annat. I Borås blev vi 25 personer och Judy Petersen ledde en övning med rubriken Correcting Swenglish. De olika grupperna fick några meningar äkta texter antingen översatta eller skrivna på engelska från början som skulle diskuteras och korrigeras. Dessutom hade Judy övningar på temat Cutting the fat alltså hur man gör olika fraser kortare. Livliga diskussioner uppstod och den något trötta skaran blev märkbart piggare av lite hjärngympa. Stort tack till Judy för att hon ställde upp. Spanska Efteråt kommenterades det hur roligt det var och att en timme inte räcker på långa vägar. Den andra synpunkten är att språkgrupperna borde vara mycket tidigare under konferensen. Det är oftast första gången nya medlemmar får tillfälle att träffa kollegor ansikte mot ansikte och då är det snart dags att åka hem. Lite synd Som vanligt efterlyser jag artiklar till denna spalt och idéer om framtida ämnen för engelska språkgruppen på konferensen. HELEN TAYLOR Kontaktperson: Gisela Weltzin Thunberg, , Problematiken med olika typer av spanska Den spanska språkgruppen träffades i Borås för att lyssna på vår kollega Joaquin Moya som skulle hålla ett spanskt föredrag under rubriken: Tipos de español y su problemática. Hela presentationen finns nu tillgänglig på hemsidan. Sammanfattningsvis avslutades presentationen med ett citat av Gregorio Salvador Caja, som Maria Gustafsson har översatt för oss: Lyckligtvis finns det inte en spansk spanska och en latinamerikansk spanska på samma sätt som det finns en brittisk respektive en nordamerikansk engelska eller en portugisisk och en brasiliansk variant av portugisiskan. Atlanten delar inte upp spanskan i två delar. Det förekommer vissa särdrag i spanskan i Latinamerika och mer eller mindre samma egenheter finns i spanskan i Treo? Nej, ett engelskt arbetsgruppsmöte visar sig vara den bästa medicinen. Joaquín Moya, SFÖ. Spanien, och dessa korsar varandra, och i vilket fall som helst är de ömsesidigt begripliga utan ansträngning. Det som finns är spanska i Spanien och spanska i Latinamerika: ett enhetligt språk som är förvånansvärt sammanhållet och homogent jämfört med den starka dialektala splittring som kännetecknar andra världsspråk. Stort tack till Joaquín Moya för en utomordentlig presentation! (Och till Maria Gustafsson.) GISELA WELTZIN THUNBERG Behöver du sökhjälp? Den utmärkta ITI Bulletin från vår brittiska systerorganisation ITI tipsar om programvaror både för sökning av textsträngar och termer. Ett suveränt verktyg för att söka textsträngar i alla typer av filer är Search and Replace. Exempelvis vi som har 117 filer Microsoft-ordbok kan lägga dem i en mapp och sedan söka i alla på en gång. Xbench heter ett verktyg som bland annat kan söka termer i både översättningsminnen och ordlistor (www.apsic.com/en/products_xbench.html). Och Serendipity är ett till synes oansenligt verktyg som hjälper en att slå upp i en massa online-lexikon på en och samma gång. MATS D LINDER Gratistips som underlättar jobbet För den som ännu inte har gett upp om att underhålla och hålla ordning på sina översättningsminnen kan Olifant (okapi.sourceforge. net/release/olifant/ Help/ui_new.htm) vara till hjälp ett verktyg för redigering av TM:er på längden och tvären och även konvertering mellan olika TM-format. Gratis dessutom. Slutligen har vi Ando Tools, a free package of MS Word and Excel add-ons designed for translators, proofreaders and localization engineers ; även det gratis. Och för den som löpande vill hänga med i utvecklingen av datoroch online-resurser för översättare finns det nog inget bättre än Jost Zetzsches nyhetsbrev The Tool Kit; mannen är ett veritabelt enmansuppslagsverk på området som vet och snokar reda på det mesta som är värt att veta. Tool Kit kommer varannan vecka. MATS D LINDER Citatet: Jag valde att översätta mycket lite, och istället försvenska de spanska orden, exempelvis med svenska ändelser. Det säger Niclas Hval till Svenska Dagbladet angående sin översättning av Junot Díaz roman Oscar Waos korta förunderliga liv. 6 facköversättaren 3/09 facköversättaren 3/09 7

5 TALIGENKÄNNING Det som lockade mest av allt var möjligheten att få in text i datorn utan att behöva använda mus eller tangentbord. Kanske kunde det här bli ett sätt att avlasta nacke och axlar och få mer variation i arbetet dessutom? Jag hade knappt hunnit hem från konferensen förrän jag började ringa runt och jämföra priser. Det program jag var intresserad av var VoiceXpress Professional, som har stöd för svenska. Många översättare som arbetar till andra språk använder också Dragon Naturally Speaking, men mina erfarenheter gäller alltså VoiceXpress. Hur fungerar det? Med taligenkänningsprogram kan man inte bara läsa in text i datorn, utan också styra datorn med kommandon. Grunden här är ju självklart att datorn förstår vad du säger. I VoiceXpress får man därför börja med att lära upp datorn genom att läsa in ett antal provtexter och bygga upp en alldeles egen röstprofil. Efter några timmars högläsning med headset på huvudet och rösten ovanligt uppoljad var jag startklar för min första alldeles egna inläsning. Och resultatet? Jo, faktiskt riktigt hyfsat. Men visst blir det också feltolkningar och här talar vi om djärva feltolkningar! Så jag insåg snabbt att en extra genomläsning är på sin plats. Men man justerar programmets feltolkningar efterhand som man jobbar och efter en tids arbete blir det riktigt finslipat. Fortfarande kan jag faktiskt känna viss förundran över att programmet faktiskt funkar. Till och med mina skånska diftonger klarar det utan problem. Möjligheter och begränsningar Hur arbetar jag med VoiceXpress idag då? Ja, det blev kanske inte den där totala övergången som jag hade tänkt mig, men jag tycker ändå att det ger arbetet så pass mycket variation att det är ett intressant komplement. Jag använder t.ex. aldrig programmet tillsammans med Trados. Här hoppar min markör mellan översättningsfönst- Släpp Den andra punkten ovan är enkel att uppfylla eftersom jag efter ett kvarts sekel som översättare fortfarande skriver med två fingrar, men jag skulle se värden i diktering även om jag vore fingerfärdigare. Min upplevelse är att en dikterad översättning får en tydligt annorlunda ton än om jag knackar in texten på konventionellt sätt. Den blir varierad och personlig, och får en lätt talspråklig anstrykning. Ett stort plus i sammantangentbordet snacka med datorn istället... Taligenkännings- eller röststyrningsprogram dök upp i min värld första gången på en SFÖ-konferens för några år sedan. Efter en femtonminutersdemonstration hade jag bestämt mig: Så där ville jag också kunna jobba! Min röst kommer nu från vänster sida... ren och det känns tungt och trögjobbat. Men jag hört att det finns andra översättare som kombinerar programmen med bra resultat, så kanske är det bara jag som har dåligt tålamod och har gett upp för snabbt. Arbetsflödet blir heller inte lika bra när jag jobbar med termtäta texter. Då känns det som om jag tappar onödigt i tempo när jag letar termer i olika databaser och elektroniska ordböcker. Jag vill att det ska gå att läsa in utan att det blir för mycket hack. Det jag i första hand är ute efter när jag väljer ut originaltexter till VoiceXpress är alltså att de varken ska vara för svåra eller termtäta. Bäst av allt tycker jag att programmet passar för texter där det är extra viktigt att den översatta texten ska hålla för att läsas högt. Jag översätter till exempel en hel del säljande text och barnböcker. Här tycker jag att det ger ett extra värde att jag redan från allra första början hör hur texten låter och kan känna om rytmen fungerar eller ej. En annan kategori är texter där jag inte har något elektroniskt original, till exempel försäkringskasseärenden. Här måste jag ju ändå skriva in texten från början, så varför inte använda ett annat verktyg än tangentbordet? Sedan är det ju inte alltid som meningen sätter sig direkt när jag läser in heller, men det ger en annan ingång i texten. För sanningen att säga släpper jag inte tangentbordet helt när jag jobbar med VoiceXpress, utan jag läser in en mening och kan lätt justera den direkt efteråt med tangentbordet, som aldrig är urkopplat. Ibland läser jag in samma mening flera gånger tills det låter rätt och stryker de tidigare varianterna med tangentbordet. Jag använder VoiceXpress för uppskattningsvis 20 procent av mina originaltexter. Om jag väljer rätt originaltexter ger programmet mig en viss tidsvinst, men här gäller det att tänka efter före. Får man lägga för mycket tid på efterredigering blir det ingen tidsvinst att tala om. Den stora vinsten för mig har egentligen mest varit att det ger mig större variation i arbetet och avlastar nacke, rygg och allt annat som tar stryk när mycket text ska in i datorn. Kanske kan det också ge mer levande texter det är i alla fall min förhoppning! ANNA HERMERÉN VoiceXpress + headset kostar ca kr (exkl moms). En del återförsäljare säljer endast programmet med tillhörande utbildningspaket. Ett test av röststyrningsprogram finns t.ex. här: idgse/ / FOTO : PATRICK PERSSON... eller diktera mot inskrivare Diktering mot inskrivare låter lite old school i dessa tider av datorstödd översättning, men jag vill hävda att tekniken under vissa omständigheter fyller en viktig funktion och ger mervärde åt resultatet. Att sitta med en söt sekreterare i knäet vore också trevligt, men är en oergonomisk lösning för längre dikteringssessioner. Jag dikterar i stället med hjälp av en elektronisk diktafon. Den genererar ljudfiler som kan skickas via e-post till inskrivaren. Hon (för det är en hon i mitt fall och i de flesta andra fall också) har en adapterbox som är kopplad till datorn, till en manöverpedal och till en hörlur. I vårt fall kommer utrustningen från Grundig diktafonen kostar ca kr och adapterboxen med tillbehör ca kr. Olympus med flera har motsvarande utrustning. Olika system har olika ljudfilformat. Om man inte har ett enhetligt system går det alltid att ta vägen via MP3 konverteringsprogram till/från MP3 finns gratis på nätet. Jag tillämpar diktering om ett eller flera av följande kriterier är uppfyllda: Texten är inte tillräckligt fylld av upprepningar för att motivera körning i CAT-verktyg Texten är så enkel att jag översätter snabbare än jag hinner skriva Texten är redaktionell och vinner på ett talspråkligt angreppssätt Jag är trött på att vara CAT-operatör och vill göra lite traditionellt översättarhantverk Det är fint väder och jag jobbar hellre under äppelträdet än i kontoret hanget är att det går någon dag mellan att jag skickar ljudfilen och att en textfil kommer tillbaka. När jag redigerar textfilen från inskrivaren ser jag ofta punkter som kan förbättras ytterligare, eftersom jag har hunnit sova på saken. Kostnad Jag uppskattar att min totala kostnad för inskrivning är cirka 10 procent av intäkten för den färdiga översättningen, samtidigt som den totala tiden för att utföra översättningen reduceras med mer än 10 procent. En god affär med andra ord. Kostnaden för min egen och inskrivarens utrustning blir försumbar i längden, utslagen på många projekt. I sammanhanget bör tilläggas att kostnaden sjunker efter hand som inskrivaren vänjer sig vid min röst och aktuella ämnesområden. Min vanliga inskrivare var otillgänglig under en period nyligen, varför jag tillfälligt vände mig till en vanlig skrivbyrå. Den gjorde ett utmärkt jobb, men behövde flera arbetstimmar än jag är van vid och kostnaden dubblerades. Eftersom jag har samarbetat med min vanliga inskrivare i över 10 år vet hon att öööö ensåndärduvet betyder ett dubbelsidigt avtätat vinkelkontaktkullager med tät rullsats. Det ligger ekonomi i det. Diktering och CAT-verktyg Det har hänt att jag har betraktat en dikterad översättning som tillräckligt värdefull för att motivera tiden för alignment mot grundtexten i efterhand. Men det finns tillfällen då jag tvekar mellan CAT-vägen och dikteringsvägen. Detta gäller främst om texten i princip är redaktionell, men innehåller så många speciella och återkommande fackuttryck att jag tror att min termdatabas (inte frasdatabasen) i CAT-verktyget kan göra en god insats. Jag låter då CAT-verktyget (DéjàVu i mitt fall) göra en pretranslate med termdatabasens hjälp, vilket resulterar i en tämligen onjutbar ordboksmässig översättning, där alla fackuttryck är korrekt återgivna. DIKTERING... och nu kommer min röst från höger sida. Björn Olofsson dikterar. Jag dikterar sedan utgående från den texten. I DéjàVu kan man dessutom exportera översättningen till en External View, d.v.s. en tvåspaltig tabell i Word-format, med en källspråkspalt och en målspråkspalt. Om jag dikterar målspråkspalten, med dess mediokra föröversättning med korrekta specialtermer, och från inskrivaren får tillbaka en fil med en färdig översättning i målspråkspalten kan jag sedan återimportera tabellen till DéjàVu och jobba vidare, som om jag hade kört i CAT-verktyget från början. Det finns förmodligen liknande vägar att gå för dem som arbetar med andra CAT-verktyg. SAMMANFATTNINGSVIS anser jag att diktering ger mervärde åt mina översättningar, förutsatt att jag väljer rätt typ av projekt för den metoden. Den totala arbetstiden förkortas till en förhållandevis låg kostnad, samtidigt som metoden gör resultatet mera levande och varierat. Att det sedan går att kombinera diktering med CAT-verktyg om man har lite god vilja gör inte saken sämre. BJÖRN OLOFSSON 8 facköversättaren 3/09 facköversättaren 3/09 9

6 Ja, då har vi avverkat ännu ett år bland glada och trevliga kollegor. Denna gång hamnade vi i den anrika textilstaden Borås. Den röda tråden blev då helt naturligt Text och teknik i textilstaden ett konferensprogram som våra röda flitiga myror satt ihop. Rent spontant kan jag säga att uppträdandena med Daniel Lemma och Gaston höll hög kvalitet. Maten var också jättegod. Jag gick lite runt och frågade vad folk tyckte rent allmänt om konferensen och det var ingen som hade något att klaga på. Det skulle väl i så fall vara att rumsnyckeln avmagnetiserades, att tekniken inte alltid fungerade i hörsalarna och att vissa föredrag kunde ha varit längre. Annars var allt frid och fröjd. PÅ FREDAG KVÄLL serverades vi en grön fördrink, som sponsrades av Britt-Marie Seex företag Tamarind. Buffén bestod bland annat av kyckling och köttfärs, som var bra kryddad. Att sitta där och njuta till Daniel Lemmas kärlekstoner var avstressande och underbart. Han har sina biologiska rötter i Etiopien, men adopterades när han var liten och är uppväxt nära Helsingborg. Tyckte ni inte att han lät lite som Zlatan? Sedan många år bor Daniel nu i Göteborg. Hans genombrott som musiker kom med filmmusiken i Jalla! Jalla!. VID LUNCHTIDEN på lördagen blev vi underhållna av den mångsidiga artisten Robert Gaston Dahlström. Född 1972, längd 176 cm och vikt 75 kg. På hans hemsida kan man även läsa att han är magiker, komiker, jonglör och medeltida stridskonstnär. Allt detta fick vi uppleva. Det var nog då jag skrattade som mest SFÖ konferens 2009 Borås Den nio meter höga Pinocchio. En välkänd silhuett i Borås. FOTO : SUSANNA BERG (PINOCCHIO ). ÖVRIGA BILDER PÅ DETTA UPPSLAG ÄR TAGNA AV GISELA WELTZIN THUNBERG Minglet på konferensen under hela konferensen. Vår fotograf Gisela Thunberg går numera under namnet Mamarazzi och vi får väl då själva kalla oss för sängvätare, språkvetare. DENNA KVÄLL fick vi också en fördrink, men denna gång var den blå och sponsrades av Semantix. Under måltiden blev de avgående styrelseledamöterna avtackade på ett personligt sätt av vår nya ordförande Nadja Chekhov. Toastmastern Bo Löfgren underhöll oss med roliga citat och även lite allsång kunde vi klämma fram. Vet inte om någon besökte nattklubben på kvällen? En manlig kollega och jag tog en svängom och konstaterade att våra egna barn kanske hade passat bättre i denna åldersgrupp. Kul ändå att generationsgränserna börjar tänjas ut i Sverige, även om det nu bara var jag och min kollega som rockade loss. Hade ju varit roligare att se fler SFÖ-medlemmar på dansgolvet. NÄSTA ÅR är det Sundsvall som gäller. Då skulle jag personligen vilja efterlysa mera allsång, för jag vet att många av oss SFÖ:are sjunger i kör eller musicerar på annat sätt, även om det enbart sker i duschen. Det där med bordsplacering kanske också är något att tänka på? Skulle vara spännande att hamna bredvid någon som man annars kanske aldrig skulle hamna bredvid, även om det känns så tryggt och gott att sitta bland sina gamla, underbara och goa vänner. Tål att fundera på. Njut nu av livet, tills vi ses snart igen! 316 medlemmar deltog på konferensen. Läs vad tre av dem tyckte här intill. LOOLE HAGBERG nöjesreporter SFÖ:s nöjesreporter. Stämningen var på topp. Malin Reimers står närmast kameran. Vad tyckte du om årets konferens? Elke Hockings (tysk översättare) Det är andra gången jag deltar. Det känns underbart att få träffa alla kollegor och trevliga människor. Rent allmänt tycker jag att det har varit bra föreläsare. Annika Eriksson (översätter spanska och engelska till svenska. Dessutom mamma till Lars Eriksson, som var med i Idol 2008). Blev medlem 1994 och har varit med på nästan alla konferenser. Det blir bara bättre och bättre. Bäst i år var, tror jag, den spanska språkgruppen, föredragen om månsing, textilhistoria och föredraget som handlade om skillnaden mellan facköversättning och litterär översättning. Pasquale Medina (svensk-peruansk studentmedlem) Jag har varit med två gånger och håller på att utbilda mig till översättare. Särskilt bra tyckte jag att det var när studenterna fick träffa byråerna och dem som förestår CAT-verktygen. Juridik och medicin var också intressant. Enda nackdelen var att vissa föredrag borde ha varit längre. 20 min är för kort tid. SFÖ KONFERENS 2009 Språkspalten Sven Borei, Irene Elmerot, Den röda trådens poetiska rötter Efter konferensen med alla röda detaljer, kom en fråga från en av våra utlandsmedlemmar: Varifrån kommer den röda tråden, egentligen? Det är naturligtvis en intressant fråga för översättare, för kan man alltid översätta en för svenskar så självklar sak som en röd tråd? Svaret är som vanligt nja. Det finns flera trådar i världens historia, och dem vi hittat till denna spalt är säkert inte alla. Det påstås (Språkspalten har inte hunnit konsultera någon expert) att det i kinesisk och annan östasiatisk kultur finns en tanke om en röd tråd som förbinder människor över tid och rum. Den har ju en del gemensamt med en svensk röd tråd, men de är inte exakt desamma. I hinduismen förekommer röda trådar som skyddstecken vilket vi också hittar inom judendomen, där ett rött band kan bäras runt handleden. Om undertecknad förstått saken rätt ska bandet sitta på vänster sida, för att det är den man tar emot gåvor med. Den röda tråden eller bandet tycks dock inte nämnas i några av judendomens heliga skrifter. I antik grekisk mytologi finner vi Ariadnes tråd, som eventuellt är den som givit oss här i Norden vår röda tråds sammanhang (samt den logiska principen Ariadnetråd ). Ariadne var prinsessa på Kreta och dotterdotter till solen, Helios. Hon gav Theseus en röd tråd att rulla ut när han skulle in i labyrinten och försöka döda monstret Minotauros, och mycket riktigt kom han ut igen efteråt. För att röra oss ännu närmare Skandinavien, så vill tidskriften Populär Historia ha den röda tråden från Goethes roman Valfrändskaperna, och att det skulle vara ett översättningsfel(!) av rogue s yarn, alltså tjuvsnöre, ett snöre i annan färg som brittiska flottan satte som igenkänningsmärke på sina tampar och rep i händelse av tjuveri. I Plymouth var det en röd tråd, på andra repslagerier andra färger. Så exakt var den röda tråden börjar, tycks vara höljt i dunkel (eller i en myrstack, för att fortsätta på konferensens allegorier), men så länge vi själva följer den, så slutar det säkert lyckligt! IRENE ELMEROT 10 facköversättaren 3/09 facköversättaren 3/09 11

7 SFÖ KONFERENS 2009 SFÖ KONFERENS 2009 Kom ut ur musfällan!* Tim Noack. Släpp taget om datormusen! Det var uppmaningen under föredraget Unmouse your life Part I: File Management, där översättaren Tim Noack tipsade om filhanterare som gör att man använder tangentbordet i större utsträckning. För vi vet ju hur det är: Som datoranvändare är det lätt att man fastnar i musfällan och lägger alldeles för mycket tid på att klicka sig fram med datormusen. Små, monotona rörelser som kan ge musarm och andra besvär om man inte ser upp. Ett sätt att undvika datormusen kan vara att välja en filhanterare där man inte behöver använda datormusen lika mycket. Filhanteraren är ju ett program som man använder varje dag för att: kopiera/flytta filer öppna filer komprimera filer/öppna komprimerade filer skapa kataloger navigera i katalogstrukturen Därför kan det vara bra att känna till att det finns en rad olika filhanterare där man i stället arbetar med två fönster och där nästan alla operationer kan genomföras med tangentbordskommandon. Några exempel här är Total Commander, SpeedCommander, mucommander och Altap Salamander. Många av de här programmen har en hel del identiska tangentbordskommandon (bygger på Norton Commander, ett program som varit föregångare inom det här området). Tim Noack demonstrerade hur man kan kopiera och flytta filer i den här typen av filhanterare, allt med hjälp av diverse snabbkommandon på tangentbordet. Med programmet blir det också lättare att hantera filer som ligger på många olika katalognivåer. Ibland kan man ju få projekt där filerna ligger olika djupt och då är det inte alltid så lätt att få överblick över alla filer och packa upp dem utan att missa någon av filerna. Men med Altap Salamanders sökfunktion går det att samla alla filerna på ett ställe och härifrån går det också att dra över filerna till Translator s Workbenchs Analyzefunktion för att räkna ordantal och se antal repetitioner. FOTO: STOCKXPERT En annan intressant funktion är att med Altap Salamander kan man döpa om många filer på en gång, till exempel om man vill lägga till en språkkod i slutet av filnamnet på 42 filer som ska översättas. Detta är bara smakprov på olika saker man kan göra i programmet. Vi fick också med oss fyra gyllene regler: 1. Använd inte Windows Explorer i onödan då riskerar du att använda musen! 2. Använd en filhanterare med två fönster istället. 3. Försök att bara använda tangentbordskommandona dölj verktygsfälten så fort du har lärt dig snabbkommandon. 4. Fortsätt att leta efter spännande nya genvägar även i andra program. ANNA HERMERÉN * I samband med föredraget anordnades en pristävling om vem som kunde komma på den bästa översättningen av föredragets engelska titel. Vinnare blev Maria Danielsson från Exacta med just detta förslag. FOTO : CHRISTER EHRLING Einar Korpus, doktor i copywriting. Copywriterns guide till reklamhumorn Humor funkar, för att den får oss på gott humör och underhåller oss. På ett sätt kan det ses som reklamens sätt att betala tillbaka för den tid den tar i anspråk. Einar Korpus, Sveriges ende doktor i copywriting, föreläste om det språk som han kallar för reklamiska. Under 45 underhållande och informativa minuter visade Einar Korpus hur man i reklamen använder humor för att nå fram med sitt budskap. Han konstaterade att humor började användas i reklam för cirka 40 år sedan, i 60-talets USA. Reklamhumorn kan delas in i olika kategorier: REKLAMEN SOM VILL ROA för stunden innehåller ofta ordlekar. Exempel: Samarins slogan Be magen om förlåtelse med anspelning på den sura magen. TITTA PÅ OSS, vi är inte perfekta innebär att man skojar med sig själv. Exempel: Frälsningsarméns uppmaning till medborgarna att donera pengar, för att de ska sluta spela. VI HAR NÅGOT som andra inte har här skojar man gärna med sina konkurrenter. Exempel: Att krocka med en Volvo är väldigt säkert. Om du sitter i en Saab. HUMORN SOM TANKESTÄLLARE vill väcka eftertanke, sätta fingret på missförhållanden. Exempel: Det finns 14 utrotningshotade arter i Sverige. En av dem bär keps. Här är det LRF som vill lyfta fram böndernas situation i Sverige. HUMORN SOM BELÖNING ibland behöver vi fundera en stund innan polletten trillar ned. Här görs till exempel subtila referenser till företeelser inom kulturen eller samhället, vilket förutsätter en viss grad av allmänbildning. DEN IRONISKA GENERATIONEN på 90-talet kommer ironin in i reklamen, och det är ofta elakt. Exempel: Jordnötsreklamen som visar en bild på Nixon med texten De riktigt stora nötterna kommer från Amerika. REKLAMEN SOM RÅKADE bli rolig reklamen som inte alls hade för avsikt att vara rolig men som blev det ändå. Gammal reklam kan ofta bli rolig eftersom världsbilden har förändrats sedan dessa gjordes. Exempel: Till en mor med en son som har fotsvett!. En slogan som kanske fungerade för några decennier sedan, väcker i dag mest obehagliga associationer, och blir därmed komisk. Att i text helt göra rättvisa åt Einar Korpus kavalkad av skrattframkallande texter och bilder är svårt. För den som vill se och läsa mer kommer Skratta hela vägen till butiken ut på Norstedts i sommar. Där bjuder Korpus läsaren på en guidad tur i reklamiskans fantastiska värld. THERESE NYMANS Några exempel på vanliga snabbkommandon Tab Byt fönster SHIFT + bokstav för drive Gå till drive (t.ex. med SHIFT + D öppnas drive D) Enter Gå ner en katalognivå, öppna fil Backspace Upp en katalognivå F2 Döp om F5 Kopiera F6 Flytta F7 Skapa katalog Del Radera CTRL +. Öppna samma katalog som i andra fönstret CTRL + F Sök filer CTRL + A Välj alla filer och kataloger Som skymtas här ovan finns det även verktygsfält i Altap Salamander, men dessa går att dölja så att man inte faller tillbaka i gamla musanvändarvanor. Svensk reklam under ett par decennier. Precis som med senapen så är humorn oftast en färskvara. 12 facköversättaren 3/09 facköversättaren 3/09 13

8 SFÖ KONFERENS 2009 SFÖ KONFERENS 2009 På spaning efter det ord som flytt Susan Larsson har med åren gjort sig känd inom SFÖ som den som kan vaska fram relevant information i de mest hopplösa situationer. Hon delar gärna med sig av sina erfarenheter, och gjorde så även på årets konferens. Men, påpekar Susan Larsson, jag spikade inte innehållet i föreläsningen förrän samma morgon. Sökmaskinernas funktioner förändras ständigt och man kan inte veta hur det ser ut från en dag till nästa. Susan Larsson inledde med en exposé över sökmaskinernas utveckling de senaste 10 åren. Vi minns namn som Alta Vista, Excite, Northern Light, Dogpile Den som tog ledningen och som har behållit den var Google, och Google kom därför att dominera Susans föreläsning. Effektivare sökning De som begränsar sitt sökande till att skriva ett ord och hoppas på det bästa fick nya insikter, som att Google visar söktermen med fetstil i resultatlistan, att man kan gå runt irriterande Error 404 genom att klicka på Cache och se Googles sparade spökbild av borttagna dokument, att man kan få en snabbladdad html-version av tunga pdf-dokument. Hon slog även ett slag för funktionen Bildsökning där man med ett ögonkast kan lösa ett komplicerat termproblem. Och skulle inte det räcka kan man alltid skriva define: före sökordet, och därmed få en förklaring av det. Fungerar på flera språk, dock inte svenska. Vid sidan om Bildsökning erbjuder Google allt fler specialområden att söka inom, som Maps, Scholar, Finance, News också effektiva sätt att avgränsa Sökexperten Susan Larsson tipsar om effektivare Google-sökningar. Anemone nemorosa. Susan Larsson använde vitsippan för att visa latintricket. sin sökning och få mer relevanta resultat. Desktop Search icke att förglömma för att göra effektiva Google-sökningar i djupet av sin egen hårddisk. Ettordssökningar tenderar att ge ohanterligt många svar, och Susan visade hur man genom att lägga till allt flera ord i sökbegreppet kan ringa in svaret tätare och tätare. Man kan även exkludera ord - sökfrasen cost containment program healthcare medical resulterar i många sidor om kostnadsbesparingsprogram, bortsett från sådana inom medicinområdet. Testa fraskonstruktioner Google kan med fördel användas för att ta reda på hur ord används, genom att man testar olika fraskonstruktioner, alltid inom citationstecken (eller bara med inledande citationstecken om inget följer efter), och ser vilka som får flest resultat. Om man samtidigt sneglar på vilka toppdomäner svaren kommer från kan man även lista ut eventuella geografiska skillnader mellan olika uttryckssätt, till exempel mellan Storbritannien och USA. En finess som många missar, hävdar Susan Larsson, är att man i Google kan använda jokertecknet * som kan representera ett godtyckligt ord. Latintricket Susan Larsson visade som exempel på avancerad sökning det klassiska latintricket för att översätta namn på växter och djur: Använd sökfrasen vitsippa latin för att ta reda på vad blomman heter på latin. Kopiera in det latinska namnet i sökrutan, och ange i Avancerad sökning att bara svar på engelska önskas. Klart - Wood Anemone överst i resultatlistan. Att Google är ett enastående effektivt verktyg för att söka information på nätet torde ha stått klart för alla åhörare. Men ibland kan även andra sökmaskiner komma till nytta, och inte minst kan man ha glädje av ett effektivt sätt att hoppa mellan olika sökmaskiner och sitt CAT-program. Här kommer www. intelliwebsearch.com in i bilden. Det är en kombination av ett metasökverktyg och en makrogenerator för att underlätta det egna tangentbordsarbetet ett verktyg som man har stora möjligheter att anpassa efter egna behov. BJÖRN OLOFSSON Yoga för livet Du kan själv råda bot på din eventuella stress och värk det är Istvan Nagy övertygad om. Vigt demonstrerande med hela kroppen berättade Istvan om hur han som professionell balettdansör tragiskt nog råkade ut för en skada som i ett slag förstörde hans karriär och förpassade honom till rullstolen. Det var daglig träning med yoga som blev hans räddning och efter många års studier blev han själv certifierad yogainstruktör och är idag verksam som sådan i Göteborg. På sätt och vis har ni redan börjat med yoga, sa Istvan till oss där vi satt vända mot honom. Yogans fyra grundprinciper är nämligen fokus, rätt hållning, rätt andning och avslappning. Ju mer medveten andningen är, desto mer yoga är det, fortsatte han och uppmanade oss att lägga märke till det susande ljudet i gommen när vi andas med näsan. Så där satt vi och rätade på ryggen och lyssnade på vår andning samtidigt som vi försökte fokusera på de fyra princi- pernas vackra benämningar i sanskrit Pranayana, Dharana... Inte helt lätt för en oinvigd, men yoga anses desto bättre ha stor välgörande effekt på nervsystemet och välbefinnandet. ISTVAN LÄT OSS sedan pröva på ett par enklare balanserande övningar, och särskilt den oväntade läppmassagen (utförd med högra handens pek- och långfinger medan vänstra handen masserade en punkt strax ovanför naveln) framkallade ett och annat förtjust fnitter. Akta makeupen, sa han och vi skrattade ännu mer. Det var också riktigt skönt att med fingertopparna rytmiskt knacka sig fram över hjässan, ner över ögonbrynen, tinningarna och käkmuskulaturen för att sedan, under öronen och via nacken, knacka sig uppåt igen till utgångspunkten allt medan vi skulle blunda och Istvan Nagy. föreställa oss att WordFinder presenterar stolt en mängd nyheter som gör din vardag enklare: Nya uppgraderingar och ännu vassare språkverktyg. Nya funktioner. Nya lexikon och språk (både ryska och kinesiska i juni samt japanska till hösten). Ny hemsida med egen flik för översättare. Läs om alla nyheter på Ring eller maila så berättar vi mer. * Erbjudandet gäller till och med Lugn och ro i kropp och själ. vi andades ut negativitet och ohälsa, för att istället andas in helande och positiva krafter. För den som vill veta mer kan jag varmt rekommendera ett besök på Istvan Nagys inbjudande och innehållsrika hemsida: SUSANNA BERG 14 facköversättaren 3/09 facköversättaren 3/09 15

9 F OTO : D R E A M S T I M E SFÖ KONFERENS 2009 YRKESETIK Kappan efter vinden Hur slumpen ledde fram till mirakeltrasor och att MS-sjuka får lindring beskriver Göran Anderson som följt konjunktursvängningar inom textilindustrin under nära femtio år. Efter andra världskriget var mycket av Europas industri i spillror och bristen på råvaror var stor. Här kunde den svenska textilindustrin konkurrera och expanderade snabbt. Snart fick sömmerskor rekryteras från Finland och forna Jugoslavien. Tvättstugor och barnkrubbor blev ett extra lockbete för att rekrytera kvinnorna till Boråstraktens textilindustri. Runt blomstrade den svenska ekonomin: gemene man kunde Göran Anderson, tidigare intendent på Textilmuseet i Borås och nu konsult, berättade livfullt och engagerande om textilindustrins utveckling. skaffa sig större lägenhet, köpa bil och åka på utlandssemester. Samtidigt kom det nya material som nylon och Crimplene. Och ungdomarna hade plötsligt fått ett eget mode, vilket gav tekoindustrin en ny marknad. Men efterhand började tekoföretagen köpas upp och produktionen flyttades till länder som Portugal och Malta. Tuff utmaning Textilindustrin stod inför en ny utmaning. Här blev det postorderindustrin som först såg möjligheterna och började importera varor till bra priser för att sälja vidare. Lågprisimporten gjorde ändå att konkurrensen hårdnade. Oljekrisen och ökade lönekostnader slog dessutom hårt mot tekoindustrin. Staten pumpade in pengar eftersom man såg det som en tillfällig konjunktursvacka, men många jobb gick inte att rädda. Skulle detta bli dödsstöten för den svenska textilindustrin? Riktigt så illa blev det ändå inte. Under de senaste åren har produktionen förändrats och gått alltmer från traditionell till teknisk textil. Nya varor som har kommit in är bilklädslar, krockkuddar och klimatväv (gardiner för växthus). Se utanför ramen Göran Anderson framhåller vikten av att se möjligheterna bakom de satta gränserna. Försöker man att tänka fritt så frigörs tankarna, menar han. Och en del stora upptäckter har faktiskt gjorts av en slump. Mirakeltrasans sugförmåga blev ingen större succé hos hårfrisörskan som hade fått i uppdrag att testa några handdukar i mirakeltyg under en vecka: när hon torkade nyfärgade kunders hår med handdukarna försvann en del av hårfärgen och kunderna fick färgas om Men på vägen från hårsalongen råkade man upptäcka att trasorna fungerade alldeles utmärkt för att torka av bilrutans insida då var en ny marknad född. Hur ser då framtiden ut för den svenska textilindustrin? Ja, även om volymerna inte är desamma och en stor del av produktionen har lagts ut på lågprisländer är Sverige fortfarande starkt när det gäller design, administration och textilutbildningar. Den tekniska textilen är inte heller utsatt för samma konkurrens och här bryts ny mark inom många områden. Textil kan användas som bärare av annan teknik (som scooterhandskar med Bluetooth och GPS). Det kommer också nya material, till exempel PLA (polymjölksyra), som kan användas för att tillverka textila produkter på ett miljövänligt sätt och som dessutom är helt nedbrytbart. Sedan berättar han historien om kylvästarna som skulle hjälpa de svenska idrottsmännen att klara hettan under OS i Aten Men så upptäckte man att de kunde hjälpa människor med MS och numera används de både av MS-sjuka och av brandförsvar. När marknaden förändras krävs det tre saker för att gå vidare, menar Göran Anderson: att ha en unik produkt, satsa på kvalitet och ha vett att ta betalt. En av flera lärdomar att ta med sig från det här intressanta föredraget. ANNA HERMERÉN När bör man tacka nej? Vi behöver bli mer seriösa avseende vår professionella etik! När översättare bör eller till och med ska tacka nej till uppdrag som de inte rimligen kan genomföra med tillräckligt bra kvalitet. Förra året vid den här tiden fick jag en förfrågan om att skicka in ett redigeringsprov. Kunden är redaktör för en svensk framgångsrik livsstilstidskrift. Han behövde en speciell utgåva på engelska. Syfte? Att använda denna utgåva till att sälja tidskriftsformatet till andra. Förlag i Danmark, Norge och Finland hade redan köpt formatet och andra europeiska förlag var mycket intresserade. Kunden intervjuade mig efter att ha utvärderat mitt inskickade prov. Under intervjun kom det fram att två personer, bägge med andra modersmål än engelska, översatt och redigerat tidskriften och att hans kolleger och vänner berättat för honom att resultatet var oacceptabelt i vart fall för syftet att sälja in formatet till andra. Han talade också om vilka personerna var, och den som redigerade översättningen var och är medlem i SFÖ! VARFÖR ANLITADE INTE KUNDEN en erfaren översättare och redigerare med engelska som modersmål? Huvudsakligen på grund av att han och hans kolleger inte hade någon erfarenhet vare sig av förlagsverksamhet eller översättning. De förlitade sig på någon som kände någon som kände någon som kunde översätta från svenska till engelska. Och när översättningen visade sig vara undermålig så använde de samma process för att hitta någon som kunde redigera den engelska översättningen. Att döma av filen han skickade mig hade de personer som översatte och redigerade tidskriften mycket begränsad professionell erfarenhet av att skriva och redigera engelsk text. Jag ägnade 40 timmar åt att skriva om hela tidskriften, och Larissa Ekonoja ytterligare ett 20-tal timmar att granska mitt verk, korrigera terminologi och rätta fel som jag kunde ha introducerat under omskrivningen. Vi skulle lätt ha kunnat använda ytterligare 40 timmar för att göra rättvisa åt de olika journalisternas individuella stilar. Rekommendationer Baserat på min erfarenhet som redaktionschef, teknisk skribent, teknisk redi- gerare och produktionschef anser jag att personerna som översatte och redigerade tidskriften i första läget borde ha: Frågat om dokumentets syfte och vilken målgrupp man vände sig till Förstått att de inte var professionella engelsktalande skribenter och redigerare (en förutsättning för projektet) Sagt nej till ett projekt som inbegrep att ta fram en showcase -publikation, en publikation som i detta fall representerar Sverige De kunde ha rekommenderat kolleger med engelska som modersmål eller hänvisat till Vår professions etik Skulle Fortran-programmerare ha accepterat Java-uppdrag bara för att de kunde koda? Om de gjorde det skulle vi säga att de agerade oetiskt, att de accepterade uppdrag under falska premisser. Jag anser att det var oetiskt att acceptera detta projekt med översättning från svenska till engelska. Jag vet vad det kostar att ge ut en tidskrift i flerfärgstryck. Tiden som vi spenderade på att skriva om det hela kunde ha använts bättre, med fler genomgångar för att ytterligare förbättra kvaliteten. Som professionella översättare bör vi sträva efter att utbilda våra kunder och diskutera: När (om någonsin) det är ok att översätta till ett språk som inte är ens modersmål Viktigheten att säga nej till hög-profil-uppdrag när man inte är kvalificerad. Jag anser att SFÖ borde ta fram riktlinjer avseende situationer som ovanstående (i likhet med andra organisationers etiska normer). Vad anser du? JUDY PETERSEN Professional translators work into their native language. American Translators Association Translating in the right direction: It s the right thing to do! Executive committee, International Federation of Translators facköversättaren 3/09 16 facköversättaren 3/09 facköversättaren 3/

10 BÖCKER Boktipset Studentspalten Medlemsnytt SFÖ-NYTT Brett Jocelyn Epstein, Om Håkan Nesser Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö i tysk utgåva. Kontaktperson: Sofie Strindholm, Vi är nu 1033 medlemmar! Vi önskar följande medlemmar välkomna i SFÖ: ELT - Swedish Translation Limited, Knivsta DLB Continental AB, Karlskoga Susanne Arndt, Stockholm Christine Churchill Southan, Västra Frölunda Lise Engbirk, Hellerup Suzanne Forsström, Berlin Mari Höglund, Malmö Eric Hörnquist, Stockholm Helén Jansson, Ekeby Therese Mattjus, Stockholm Marina Meerburg, Stowe Lina Rossé, Marly Le Roi Ulrika Stigeborn, Göteborg Clifford Weinmann, Vejbystrand Susanne Wurster, Darmstadt FOTO : PAUL BRISSMAN Håkan Nesser. Lägger sig inte i. Jag måste erkänna att det var bara nyligen som jag läste min första Håkan Nesser-roman. Det känns nästan som om någon kommer nu för att ta mitt svenska medborgarskap ifrån mig. Man är väl ingen riktig svensk om man inte har läst böcker av Håkan Nesser eller Henning Mankell! Usch, man skäms. Anledningen för mig att läsa Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö var att jag var på ett möte för Swedish-Eng- Tips för hängmattan The Translator Boken handlar om en ung man vid namn Daoud Hari som växte upp i en Zaghawa-by i Sudans Darfurregion. År 2003 förändrades hans liv totalt när helikoptrar flög in över hans by följda av milisgrupper som, stödda av Sudans regering, våldtog och mördade invånarna och brände ner deras byar. Hari lyckades fly och föra de som levde till säkerhet. Med kunskaper från den högre utbildning han lyckats få, använde han språk som sitt vapen när andra runt över- omkring The Translator A Tribesman s Memoir of Darfur Av Daoud Hari honom använde skjutvapen. Genom att arbeta som tolk och guide lish Literary Translators Association (se i London och Håkan Nesser var där för att prata om sina böcker och om översättningen av dessa. Han var så rolig och intressant att jag genast bestämde mig för att läsa något av honom. Som tur var, hade han några böcker på svenska med sig som man kunde köpa. Annars är jag säker på att Laurie Thompson, Nessers översättare till engelska, som liksom jag bor i Wales har översatt dem bra och Nesser verkar tycka så också man kan lägga till här att Nesser försökte att ändra saker i en översättning av Thompson och fick svaret, Håkan, I thought you knew English!. Nu lägger Nesser sig inte i. Men ändå vill man gärna läsa på originalspråket när det går. Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö är en spännande och välskriven bok. Man kunde konstatera att den är deckare, men den är mer som en skönlitteratursdeckare. Perfekt för sommarläsning, tycker jag. Som är nog ganska välkänt nu, får man aldrig reda på vem som har begått mordet, så det är ingen för internationella grupper och reportrar har Hari, med stor risk för sitt eget liv, hjälpt till att informera omvärlden om situationen i Darfur. The Translator är en märklig historia om en ung man som kommit ansikte mot ansikte med folkmord; som gång på gång riskerar sitt liv för att slåss mot orättvisa och för att rädda livet på sitt eget folk. The Translator är en både spännande och djupt tragisk berättelse om hur en person har gjort stor nytta. En verklighetsberättelse om en av de största tragedierna i vår tid. Jag kan varmt rekommendera den här boken, som innehåller otäcka skildringar, men även ett stort mått av värme och medmänsklighet. Dessutom beskriver den vad som sker i Darfur på ett lättfattligt och enkelt sätt. BRITT-MARIE SEEX riktig who-done-it (trots att Hesser nu har skrivit en fortsättning med svaret, men det är kanske roligare att försöka lista ut det själv). Nessers böcker har översatts till många språk och han berättade att han tänker på översättning så här: översättaren skriver en egen bok, med Nessers bok som bakgrund till den. Det är därför han tillåter översättaren ganska stor frihet. När jag läste hans roman, tänkte jag på hur man skulle kunna översätta den. Alla idiomatiska uttryck skulle nog vara svåra. Skulle man hitta på motsvarigheter eller försöka använda samma uttryck som han gör, även om de inte finns i målspråket? Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö är bra sommarläsning, och man kan känna att man arbetar samtidigt om man tänker på översättning medan man läser! Jag avslutar med en fråga: Får jag behålla mitt svenska medborgarskap nu när jag har läst en bok av Håkan Nesser? Eller måste jag pröva Henning Mankell först? Boktjuven av Markus Zusak som kom i höstas deras av Anna Hermerén. rekommen- Håller med om att den är en underbar och bestående berättelse om ordens makt och böckernas förmåga att ge näring åt själen som det står på omslaget. Lady Chatterley s Lover av D.H. Lawrence rekommenderas av Björn Olofsson. Jag inser att den har vunnit på att jag har 20 år mera livserfarenhet sedan jag läste den senast. The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society av Mary Ann Shaffer och Annie Barrows. Gisela Weltzin berg tipsar om en riktig pärla Thun- som handlar om vanliga människors öde under andra världskriget där författarna leker med det engelska språket för att skildra olika bakgrunder och karaktärer. B.J. EPSTEIN Dyrköpta läxor Så otroligt dumt. Hur många gånger har man inte hört det tjatas? Gör back up! Spara ditt arbete, på skivor, på extern hårddisk, i program på Internet, och gör det ofta! Jovisst, jag ska. Absolut! Sen. Imorgon. Jag ska bara Som student och nystartad egenföretagare, såhär innan pengarna börjar regna över en, är det lätt att förtränga denna lilla säkerhetsåtgärd och tänka att det där ordnar sig senare. För det finns alltid mer akuta åtgärder, högre upp på prioriteringslistan. Så när hårddisken väl kraschar, vilket självklart händer förr eller senare, så kan man inte annat än skylla sig själv. Som de flesta av er säkert redan vet är det inte gratis att hämta tillbaka förlorad information. Från en dryg tusenlapp erbjuder ett flertal företag en analys av problemet, och därefter rullar kronorna iväg i duktig fart. Beroende på problemets art kan slutsumman vida överstiga kronor, om informationen ens går att återvinna. I Svenska Dagbladets nätupplaga från den 3/5 (vilken jag ironiskt nog kom att läsa någon dag efter min egen krasch) beskrivs hur känsliga våra värdefulla minnen faktiskt är. Det kan räcka med att man tappar den bärbara datorn från ett par decimeters höjd eller att den externa hårddisken trillar ner från skrivbordet Jag är den första att intyga att det stämmer. Ett fall på 30 centimeter räcker för att radera 4 års sparade dokument. I en av kommentarerna till artikeln beskrivs det som rentav BILD: STOCKXPERT dumsnålt att inte försäkra sig emot hårddiskhaveri, genom att helt enkelt införskaffa en extra hårddisk för max spänn. Mr T, som kommentarförfattaren kallar sig, har självklart rätt. Men spänn är spänn, pengar som är mycket lätt att lägga på annat när de inte finns i överflöd. I likhet med alla andra försäkringar är det dock en billig penning att ha betalat när olyckan väl är framme. Nu blir jag då en av dem som tjatar gör back up! Och detta säger jag till personer som till 99,9 procent säkert redan sparat varenda nedskrivet ord på extern hårddisk, förvarad i brandsäkert värdeskåp. Nog för att 54 procent av svenskarna enligt ovan nämnda artikel i SvD inte har några säkerhetskopior alls på sina filer, men den siffran kan väl knappast likna procentsatsen för de facköversättare som gör detsamma. Men jag vill säga det ändå, om och om igen och inte minst till mig själv. Att vissa lärdomar är mer dyrköpta än andra är tydligt, men nyckelordet i detta drama ändå är just lärdom. Och få banor ger så mycket lärdom som att starta och driva eget företag. Informationen på min hårddisk är för evigt förlorad, men vad jag lärt mig av det hela kommer att stanna med mig ett bra tag framöver. Och tack vare detta vet jag nu aningen mer om hur en hårddisk faktiskt fungerar, icke att förringa. SOFIE STRINDHOLM Tävling Mesta modersmålet Tävlingen Vilka tre språk har flest modersmålstalare i världen på konferensen i Borås är avgjord. Många var inne på rätt språk men följande tre hade knåpat ihop de först dragna korrekta svaren: Madeleine Midenstrand Petra Ekstedt Birgitta Önnerfält Det korrekta svaret ska enligt experterna vara: 1. Mandarin 2. Spanska 3. Engelska SYNNÖVE MOEN TUCKER Nästa nummer kommer ut omkring den 24 augusti (manusstopp den 15 juli) 18 facköversättaren 3/09 facköversättaren 2/09 3/09 19

11 Posttidning B Retur till: Sveriges Facköversättarförening Box Båstad MAMARAZZI: GISELA WELTZIN THUNBERG Gry Foldvik Cedlöf, SFÖ. Trollkarlen Gaston och Anna Olsson. Bilder från Borås 2009 Konferensgruppen Nadja Chekhov tackar av Karin Ashing, SFÖ:s förra ordförande. Margareta Hamrén, SFÖ. Sven Borei, SFÖ, Översättarens språksociologiska ansvar. Maria Gustafsson, SFÖ, och Pernilla Abrahamsson, Amesto AB. Maria Elofsson Drury, SFÖ. Ulla Craven-Bartle, SFÖ:s kansli. Makarna Riseld, SFÖ. 316 facköversättare i Borås. Sami Baladi, SFÖ. Gunilla Ramell och Elisabeth Flodin. Tarja Koivunen, SFÖ. 20 facköversättaren 3/09 Daniel Lemma & Stefan Wingefors. James Butler och David Murphy. Elin Nauri, SFÖ.

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening Goda råd till köpare av översättningar Sveriges Facköversättarförening Vår värld blir allt mer internationell. Nationsgränser utgör numera inga större hinder för kommunikation men språket kan göra det.

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör.

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Vi vidgar vyerna Välkomna till SFÖ:s konferens på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg 19-21 april 2013 Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Som facköversättare arbetar vi dagligen med att vidga

Läs mer

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott.

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. 1(5) Absolut! Som vanligt översteg den mina förväntningar. Absolut Ja, till 100 %. JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. Fantastiskt att

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Syftet med denna artikel är att belysa utvecklingen inom översättaryrket

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Datorn som Pedagogiskt Verktyg

Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lär dig koppla ihop Internet, MS Word och Paint Shop Pro 6.0 Sammanställd av Peter Essen

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota.

Tove Andersson IT-Pedagoglinjen 09/10. hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Pausgympa Rygg: Övning 1. Stå upp med fötterna en bit isär. Böj dig ner med armarna hängande mot golvet, stå så några sekunder för att sträcka ut hela ryggen. Rulla sakta upp kota för kota. Övning 2. Sträck

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

och Lär dig surfa på Internet Bilden nedan föreställer Södertälje kommuns hemsidans startsida Adressen till hemsidan

och Lär dig surfa på Internet Bilden nedan föreställer Södertälje kommuns hemsidans startsida Adressen till hemsidan Utgåva 1 och Lär dig surfa på Internet Sammanställd av: SeniorNet i Södertälje November 2008 Vi använder här Microsofts surfprogram: Windows Internet Explorer På skrivbordet högerklickar du på ikonen:

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Del 2 Underhållning och kultur

Del 2 Underhållning och kultur Del 2 Underhållning och kultur 7. UNDERHÅLLNING Musik, film, radio, tv, böcker. Det är lätt att gå vilse bland alla medierelaterade sajter på Internet. Det här avsnittet guidar dig till några av skatterna.

Läs mer

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 Inbjudan LIKA OLIKA SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 På årets konferens vill vi sätta fokus på det som skiljer olika översättare från varandra och det som förenar oss. Vi jobbar alla inom

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings Möten för miljarder! Onsdagen den 26 november klockan sju minuter över sju samlades ett hundratal Malmöföretagare på Slagthuset för att diskutera nyttan med just möten. Vad ska det här frukostmötet leda

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT

Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Det här är vi! EN BOK OM VAD VI TYCKER ÄR VIKTIGT Vi är samma lag Vi levererar minnen Ledande branschkunskap Våga sticka ut Ingen kund är den andra lik Glöd Vi är alla stolta ambassadörer Utstråla glädje

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

molntjänster Logga in med ett klick på alla dina LAJKA-GUIDE

molntjänster Logga in med ett klick på alla dina LAJKA-GUIDE Logga in med ett klick på alla dina molntjänster 7 Så funkar smarta Jolidrive 7 Koppla ihop dina nätdiskar hos Dropbox, Skydrive och Google Drive 7 Full koll på Facebook och Twitter. Smarta Jolidrive samlar

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

KAPITEL 5 Användbara program. Tillbehör. WordPad. Paint

KAPITEL 5 Användbara program. Tillbehör. WordPad. Paint KAPITEL 5 Användbara program Som jag nämnde i inledningen är Windows mycket mer än bara ett operativsystem. Det följer även med ett antal användbara program som är mycket användbara. Du har fått bekanta

Läs mer

Välkommen till nordpilen.se

Välkommen till nordpilen.se Välkommen till nordpilen.se nordpilen.se är ett trådfokuserat forum, på samma sätt som t ex Spårvägssällskapet och Bussnack. Är du van vid dessa forum så är du redan bekant med huvuddragen i nordpilen.se.

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original 128 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 100 80 60 40 20 0 98 2 0 Ja Nja Nej Varför eller varför inte? - Jag har träffat jättemycket

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Sista dagen av ensamhet

Sista dagen av ensamhet Sista dagen av ensamhet - funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gymn, Vux, Särvux Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 1-4 Funderingsfrågor

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer