BANGKOK Juli LANDFAKTA - Filippinerna. 1. Basfakta Officiellt namn: Republic of the Philippines

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BANGKOK Juli 2013. LANDFAKTA - Filippinerna. 1. Basfakta Officiellt namn: Republic of the Philippines"

Transkript

1 Sveriges Ambassad PROMEMORIA BANGKOK Juli 2013 LANDFAKTA - Filippinerna 1. Basfakta Officiellt namn: Republic of the Philippines Huvudstad: Manila Folkmängd: 96 miljoner milj (2013; ADB) Yta: Ca km2, ca öar Befolkningstillväxt: 1,9 % ( ; ADB) Officiella språk: Filipino (tagalog) och engelska. Religion: 80% katoliker, 5% muslimer, 9,5% protestanter och övriga kristna, samt 2,5% övriga trosinriktningar Statsskick: Republik med stark presidentmakt efter amerikansk modell Stats- och regeringschef: President Benigno Aquino (30 juli 2010) Utrikesminister: Albert Del Rosario (30 juli 2010) Allmänna val: Senaste presidentval ägde rum Delval för senaten och representanthuset hölls i maj 2013 Nästa presidentval hålls Ekonomiska data Valuta: Peso Växelkurs 100 kronor motsvarar f.n. ca 644 peso BNP (nominell) miljarder pesos 2012 (EIU 2013) BNP/capita: Ca 4084 USD/capita 2012 (mätt i PPP, EIU 2013) BNP-tillväxt: 6,6 % 2012 (ADB 2013) Inflation: 3,2 % 2012 (ADB 2013) Arbetslöshet: 7,0 % 2012 (ADB 2013) Viktigaste näringar: Tjänster (57%), industri (31%), jordbruk (12%) 2012 (CIA Factbook 2013) Viktigaste Japan, USA, Kina, Singapore, EU handelspartner: Internationella organisationer ADB, APEC, ASEAN, ICC, IDA, ILO, IMF, UN, WHO, WIPO, WTO (urval) ADB = Asian Development Bank APEC = Asian-Padific Economic Cooperation ASEAN = Association of Southeast Asian Nations EIU = Economist Intelligence Unit FN = Förenta Nationerna ICC = International Chamber of Commerce OECD = Organisation for Economic Cooperation and Development UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNDP = United Nations Development Programme

2 UPI = Utrikespolitiska institutet WFC = World Food Council 2 I. Kort historik Spaniens kolonisering av Filippinerna inleddes 1564 under Filip II:s styre. En filippinsk självständighetsrörelse, inspirerad av filosofen och frihetskämpen José Rizal, uppstod under 1870-talet och i samband med det spansk-amerikanska kriget utropades en självständig republik. USA gjorde efter krigsslutet öarna till amerikansk koloni gavs Filippinerna ökad självstyrelse. Ögruppen blev sedan skådeplats för blodiga strider under andra världskriget och var ockuperat av Japan Den 4 juli 1946 blev Filippinerna en självständig stat, men har fortsatt nära ekonomiska och politiska band med USA liksom bl.a. med ASEAN-länderna. II. Inrikespolitik Filippinerna är idag en av Asiens demokratier. Landet är ett politiskt pluralistiskt samhälle med en stark presidentmakt med flerpartisystem. Politiska personligheter snarare än ideologi påverkar vem som vinner valen. Landet styrs av ett antal inflytelserika familjer (klaner) som dominerar den politiska sfären. I många fall finns kopplingar mellan den politiska eliten och de mäktiga familjer som äger betydande delar av landets tillgångar. Personliga lojaliteter, tjänster och gentjänster liksom vänskapsband är därför betydelsefulla faktorer i den filippinska politiska miljön. Valet 2010 blev slutet på tidigare presidenten Arroyos era. Hennes efterträdare, Benigno Noynoy Aquino III från det liberala partiet (LP) hade gått till val under parollen utan korruption, ingen fattigdom och har sedermera prioriterat kampen mot korruptionen i landet. Benigno Aquino är son till landets tidigare president Corazon Aquino (president ), den första kvinnan att inneha den högsta posten i Filippinerna. Under Aquinos tid som president har inrikespolitiken tagit ett steg åt vänster. Presidentens parti kan kanske bäst beskrivas som socialliberalt. Aquino har satt fokus på konflikten på ön Mindanao; förhandlingarna med öns upprorsmän har gjort betydande framsteg och ett ramavtal för fred skrevs under På den ekonomiska fronten har Aquino prioriterar kampen mot arbetslösheten och begränsning av det offentliga budgetunderskottet. På de muslimskdominerade delarna av den stora ön Mindanao pågår en blodig konflikt sedan flera decennier. Flera separatistgrupper kräver ökat självbestämmande. I början av 2011 inleddes nya fredsförhandlingar med MILF. Ett ramavtal slöts med MILF i oktober Målsättningen med fredsavtalet är att skapa ett autonomt område på Mindanao, men det återstår många steg innan regeringen och MILF kommit överens om alla detaljer. Terroristgruppen Abu Sayyafs återkommande attacker i kombination med uppflammande strider mellan separatister och militär/polis innebär fortsatta övergrepp och våld mot civilbefolkningen på Mindanao. Det senare gäller också den periodvisa våldsspiral som följer på den väpnade kamp som proklamerats av det filippinska kommunistpartiets väpnade gren, New People's Army. Korruption är sedan länge ett stort gissel på Filippinerna. Organisationen Transparency International graderar Filippinerna på plats 129 av 183 länder på sin lista över korruption i världen (en låg placering indikerar mycket korruption). Korruptionen genomsyrar hela samhället, alltifrån poliskåren och andra myndigheter till höga politiska befattningshavare.

3 Aquinos företrädare på presidentposten Gloria Arroyo är en av många höga politiker som anklagas för korruption. President Aquino har tillsatt en sanningskommission för att utreda korruptionsanklagelserna mot Arroyo. Rättsprocessen pågår. Strafffriheten för korruptionsbrott är utbredd, men landet gör nu tydliga framsteg i kampen mot korruptionen. Respekten för de mänskliga rättigheterna i Filippinerna har i flera avseenden visat tecken på positiv utveckling sedan den nya regeringen Aquino tillträdde sommaren Regeringen arbetar aktivt med att stärka de mänskliga rättigheterna och att genomföra de FN-konventioner som man skrivit under på området. Vad gäller de mänskliga rättigheterna är frågan om utomrättsliga avrättningar och politiska mord alltjämt en särskild källa till oro. FN och EU tillhör de internationella aktörer som aktivt engagerat sig för att lyfta frågan på den politiska dagordningen i syfte att stoppa utvecklingen. Många mord förefaller ske i relation till den filippinska arméns operationer mot en terroristklassad kommunistgerilla som kämpar mot centralregeringen. Det är inte bevisat att de politiska morden är systematiska eller direkt sanktionerade av staten men mycket tyder på att representanter för den filippinska armén tillhör förövarna. Regeringen i Manila har i omgångar utrett frågan. Utomrättsliga avrättningar av socialt utsatta människor och personer med kopplingar till småbrottslighet var länge ett problem. Utredningarna av dessa avrättningar har sällan gjort framsteg och straffriheten är utbredd. Enligt rapporter från civila samhället har antalet utomrättsliga avrättningar minskat sedan EU bedriver tämligen omfattande utvecklingssamarbete i Filippinerna, bl.a. inom ramen för EPJUST, ett stöd till rättsväsendet. Syftet med det europeiska utvecklingssamarbetet inom denna sektor är att stärka det straffrättsliga systemet och främja Filippinernas arbete med mänskliga rättigheter och bekämpa straffrihet för allvarliga brott. Stöd ges även till civilsamhället. Både våldtäkt och våld i hemmet är enligt lag förbjudet men civilsamhället kritiserar staten för att den inte i tillräcklig mån skyddar offren. Sexturism är förbjudet men förekommer i stor omfattning. Sexualitet och reproduktion är omtvistade frågor. Tillgängligheten till preventivmedel är begränsad för många, särskilt landets fattiga. Abort är olagligt förutom vid allvarlig risk för kvinnans hälsa. Religionen har stort inflytande i Filippinerna; över 80 procent av befolkningen tillhör den romersk-katolska kyrkan som motsätter sig reformer på området. Ett lagförslag gällande familjeplanering och reproduktiva rättigheter kunde nyligen godkännas av parlamentet efter många års debatt. III. Utrikespolitik Tyngdpunkten i Filippinernas utrikespolitik utgörs av de nära politiska, ekonomiska och kulturella förbindelserna med den tidigare kolonialmakten USA. 3 miljoner filippiner lever i USA, som också utgör ett eftertraktat mål för den dryga miljon filippiner som årligen lämnar sitt land i syfte att söka en bättre framtid utomlands. Filippinernas styrande elit har, med få undantag, fått sin högre utbildning i USA. USA står även för en betydande del av de utländska investeringarna i Filippinerna. Även om USA 1992 tvingades lämna sina militärbaser på Filippinerna utgör den amerikansk-filippinska biståndspakten från 1952 en viktig garant för landets säkerhet. Diskussioner pågår i Filippinerna kring ett närmare militärt samarbete med USA men även med Japan. Filippinerna är medlem av den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN. Vänskapsavtal har ingåtts med Kina, Indien, Japan och Korea. Den kanske viktigaste geopolitiska konflikten rör kontrollen över Sydkinesiska sjön, som i Filippinerna kallas Västfilippinska sjön. Området är rikt på naturresurser och flera länder i regionen gör anspråk på området. För filippinsk räkning har konflikten avseende Sydkinesiska sjön påverkat relationen till särskilt Kina negativt. Filippinerna 3

4 verkar för att ASEAN skall enas kring en gemensam ståndpunkt avseende Sydkinesiska sjön, något man hittills inte lyckats med. Som ett led i kampen mot den internationella terrorismen har Filippinerna ingått avtal om ett nära underrättelse- och gränsövervakningssamarbete med grannländer som Malaysia och Indonesien. Europeiska unionen är en viktig handelspartner och biståndsgivare till Filippinerna. EU och Filippinerna förhandlar för närvarande om ett nytt frihandelsavtal och ett mer övergripande avtal om ökat politiskt samarbete. Inom ramen för det institutionella samarbetet mellan EU och Asien (ASEM) utgör Filippinerna en intressant partner genom sitt engagemang för MR-frågor och sin till viss del pådrivande roll för ett fördjupat regionalt samarbete. Inom ASEMsamarbetet har Sverige tillsammans med Filippinerna och Thailand haft ett särskilt engagemang för frågorna rörande människohandel. IV. Ekonomiska huvuddrag Den filippinska ekonomin går på högvarv. Prognosen för 2013 pekar på en tillväxttakt på över sex procent. Viktiga reformer i kampen mot korruptionen har gett utslag på internationella korruptionsindex. Det ekonomiska och det politiska livet präglas dock ännu av drag av klientelism och oligarki som hämmar landets ekonomiska utveckling. Till skillnad från de flesta länderna i Sydostasien drivs tillväxten i första hand inte av exportsektorn, utan av inhemsk efterfrågan, som motsvarar sjuttio procent av BNP. Miljontals filippinier i utlandet bidrar till inflödet av kapital genom att årligen sända hem motsvarande ca 130 miljarder kronor till familjer i Filippinerna. Trots hög tillväxt är inflationstakten under kontroll; för närvarande ligger inflationen på omkring tre procent. Tillväxten kommer dock inte alla till del. För de flesta av Filippinernas miljontals fattiga har livet knappast förbättrats. Fyra av tio filippinier lever på under två dollar om dagen och klyftan mellan rik och fattig är enorm. De fattigas villkor uppmärksammas också i förhållandevis liten utsträckning i dynamiska Manila. God ekonomisk tillväxt skall viktas mot befolkningstillväxten, som ligger på höga två procent årligen, något som ställer mycket höga krav på kontinuerligt hög jobbtillväxt. Nativiteten är sålunda en viktig faktor i landets utveckling. Födelsetalen faller långsamt från höga nivåer; en nyligen antagen lag som garanterar tillgång till preventivmedel förväntas bidra till denna trend. Utrikeshandeln ligger en bit efter grannländerna i regionen; exporten är liten i förhållande till BNP. Diskriminerande lagstiftning begränsar utländska investerares möjlighet att verka i landet. Frihandelsförhandlingar med EU har nyligen inletts. Den arbetsintensiva outsourcingindustrin växer mycket snabbt; låga lönekostnader och goda engelskkunskaper bidrar till att Filippinerna är världsledande på området. Flera svenska företag har etablerat sig på den filippinska marknaden; viktiga sektorer är telekommunikation, vitvaror, fordon och spel. Landet har god tillväxtpotential. Filippinerna är världens tolfte mest folkrika land. Landet har under en lång följd av år haft en relativt kraftig befolkningstillväxt. Befolkningsfrågan är därför central för Filippinerna. Varje år träder en miljon personer in på arbetsmarknaden. Cirka en fjärdedel av befolkningen är i dag 10 år eller yngre. Filippinerna är Sydostasiens femte största ekonomi. Landets ekonomi har stor potential att växa kraftigt de kommande decennierna. Mellan fyra och fem miljoner filippinier arbetar utomlands enligt de filippinsk statistik. Över en miljon filippinier lämnar årligen landet för att arbeta utomlands och försörja familjemedlemmar. De pengar som diasporan skickar hem bidrar på ett betydande sätt till landets tillväxt. 4

5 5 En allt viktigare del av den filippinska ekonomin är business process outsourcing, en sektor som vuxit snabbt det senaste decenniet. För närvarande genererar hela outsourcingsektorn intäkter motsvarande omkring 11 miljarder dollar årligen enligt Världsbankens beräkningar. Uppskattningsvis två miljoner arbetstillfällen har, direkt eller indirekt, skapats i Filippinerna genom outsourcinginvesteringar. Låga löner, generellt mycket goda engelskkunskaper och utbyggd infrastruktur för telekommunikation är viktiga orsaker till denna snabba utveckling. Tillverkningsindustrin består främst av tillverkning av elektroniska komponenter, kläder, bilar och bildelar, läkemedel och färg. Cirka 40 procent av Filippinernas landyta används för jordbruk och inom jordbruksnäringen har Filippinerna haft en jämn tillväxt. Sektorn dras dock med produktivitetsproblem och är underkapitaliserad. Filippinerna är rikt på mineraler. De viktigaste malmerna är koppar, guld, silver, nickel, krom, järn och bly, men det finns även fyndigheter av zink, kobolt, mangan, svavel och bauxit. Gruvindustrin har pånyttfötts i samband med att det från 2004 åter är tillåtet för utländskt majoritetsägande i storskalig gruvdrift. Den filippinska turistindustrin fortsätter att växa även om den fortfarande är på en låg nivå jämfört med grannländerna. President Aquinos regering genomför också satsningar på infrastrukturprojekt, delvis genom s.k. Private-Public-Partnerships, samarbetsprojekt mellan det offentliga och privata företag. Filippinerna har också utmaningar vad gäller affärsklimatet. Bland dessa nämns ofta osäker politisk situation, bristande respekt för ingångna avtal, svårighet att få utländsk kompetens att flytta till Filippinerna, förbud mot utländskt majoritetsägande och korruption. På flera av dessa områden gör landet dock framsteg. Filippinernas har traditionellt ett betydande men minskande handelsunderskott. Filippinernas främsta handelspartner är USA som står för 17 procent av den totala handeln, därefter följer Japan (14 procent) och Kina (12 procent). Exporten domineras av elektronikkomponenter, halvledare och hårddiskar. Därefter följer kläder, maskinutrustning, kokosnötolja, koppar och frukt, bananer och ananas. Presidenten Aquinos regering har gjort insatser för att stärka välfärden och minska de stora klassklyftorna i samhället. Ansträngningar och projekt för att förstärka sjukvården samt utbildning och skola har getts stort utrymme i budgeten. En stor informell sektorn begränsar skatteuppbörden. Viktiga projekt inom infrastruktur har länge försummats. V. Sveriges relationer med Filippinerna Förbindelserna mellan Sverige och Filippinerna är goda och problemfria. Besöksutbytet på hög nivå är begränsat. En svensk riksdagsdelegation besökte Manila tillsammans med Rädda Barnen i januari Vice president Binay avlade ett inofficiellt besök i Sverige under Bilaterala konsultationer mellan Sverige och Filippinerna ägde rum i februari 2012 i Stockholm och i Manila i februari Konsultationerna behandlar ett brett fält av bilaterala frågor, bl.a. avseende handel och politik. Bilaterala avtal har ingåtts beträffande investeringsskyddsavtal (1999) och undvikande av dubbelbeskattning (2003). VI. Svensk-filippinska handelsförbindelser och investeringar Den svensk-filippinska handeln är förhållandevis begränsad. Enligt Kommerskollegiums statistik exporterade Sverige varor för omkring 1,1 miljarder kronor 2011, hu-

6 vudsakligen maskiner och apparater, telekomutrustning och fordon. Importen motsvarade omkring 1,3 miljarder kronor och bestod till stor del av elektronisk apparatur och halvledare. Svenska företag har de senaste åren investerat i outsourcingsektorn i Filippinerna. Till exempel har flera stora svenska bolag, verksamma inom spelindustrin etablerat sig i Filippinerna. Inalles finns ett trettiotal företag med svenska intressen etablerade i Filippinerna. Bland företag med lokal produktion märks bl.a. Swedish Match och Tetra Pak. I Manila finns också den regionala utvecklingsbanken ADB (Asiatiska utvecklingsbanken). Banken har omfattande projektverksamhet i Asien och Stillahavsområdet bl.a. med svensk finansiering. Svenska företag, bl.a. konsultföretag deltar i bankens upphandlingar. En svensk handelsdelegation, ledd av UD och ambassaden i Bangkok i samarbete med Business Sweden, besökte Manila i februari Delegationen besökte bl.a. Asiatiska utvecklingsbanken. VII. Utvecklingssamarbetet Sverige stödjer genom ett beslut från 2006 den världsbanksadministrerade Mindanao Trust Fund med 30 miljoner kronor. Sveriges bidrar till utvecklingen i Filippinerna genom det regionala utvecklingssamarbetet i Sydostasien samt genom multilaterala kanaler (däribland EU, FN, Världsbanken och ADB). VIII. Sveriges representation i Filippinerna Sveriges har sedan 2008 ett honorärt generalkonsulat i Manila. Konsulatet kan bl.a. utfärda provisoriska pass. Honorär generalkonsul är Carla Limcaoco (t.o.m ). Vid konsulatet arbetar en vicekonsul och två konsulära assistenter. Honorärkonsulatet i Cebu inrättades 1960 (då som vicekonsulat) och har jurisdiktion för öarna Bohol, Cebú, Leyte, Mindanao, Negros, Panay, Samar och Sulú. Honorärkonsul är José Sala. Ambassaden i Bangkok ansvarar för de bilaterala relationerna med Filippinerna. Filippinernas representation i Sverige hanteras från landets ambassad i Oslo. 6

LANDFAKTA - Filippinerna

LANDFAKTA - Filippinerna SVERIGES AMBASSAD PROMEMORIA BANGKOK 2011-05-31 LANDFAKTA - Filippinerna Officiellt namn: Republic of the Philippines Huvudstad: Manila Folkmängd: Drygt 102 milj. (folkräkningen juli 2011) Befolkningstillväxt:

Läs mer

Befolkningstillväxt: 1,6 % Fertilitet: 2,9 Ca km 2, ca öar 65 år för män, 72 år för kvinnor 94 % för män, 93 % för kvinnor

Befolkningstillväxt: 1,6 % Fertilitet: 2,9 Ca km 2, ca öar 65 år för män, 72 år för kvinnor 94 % för män, 93 % för kvinnor 2017-05-16 Landfakta Filippinerna 2017 Basfakta Officiellt namn: Huvudstad: Folkmängd: Republic of the Philippines Manila 103 miljoner Befolkningstillväxt: 1,6 % Fertilitet: 2,9 Yta: Ca 300 000 km 2, ca

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU20 Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan Sammanfattning

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Frihandel hur kan den gynna oss?

Frihandel hur kan den gynna oss? Frihandel hur kan den gynna oss? Exploderande debatt om globaliseringen de senaste åren Outsourcing av produktion till låglöneländer ( nearsourcing till Baltikum och Polen) Den korrekta termen borde vara

Läs mer

Tillsammans för en rättvisare värld

Tillsammans för en rättvisare värld Tillsammans för en rättvisare värld 2 Inledning Den värld vi lever i är inte rättvis. Miljoner människor lider av fattigdom, sjukdomar, krig och konflikter. Mänskliga rättigheter kränks och för många är

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Militära utgifter i en ny definition av bistånd

Militära utgifter i en ny definition av bistånd Militära utgifter i en ny definition av bistånd Text Carla da CosTA Bengtsson Research Göran Eklöf BILD RIYANA/People that matter Bistånd går i allt större utsträckning till konfliktdrabbade stater. Detta

Läs mer

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR 1.1.2007 8b/2006 BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR Bulgarien och Rumänien ansluter sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007. Enligt Europeiska kommissionens

Läs mer

Strategi för det regionala utvecklingssamarbetet med Asien med fokus på. Sydöstasien. september 2010 juni 2015

Strategi för det regionala utvecklingssamarbetet med Asien med fokus på. Sydöstasien. september 2010 juni 2015 Strategi för det regionala utvecklingssamarbetet med Asien med fokus på Sydöstasien september 2010 juni 2015 Bilaga till 2010-09-09 UF2010/33456/ASO Samarbetsstrategi för det regionala utvecklingssamarbetet

Läs mer

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade WTO 1994 World Trade Organization GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATS ingår i ett större mönster Makt och kontroll flyttar utanför landets

Läs mer

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Promemoria Erik Widman +86 1 6532 979, 8282 erik.widman@foreign.ministry.se Delges: Enl. bif. lista Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Kina har trätt fram som Sveriges viktigaste handelspartner

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck -, Ekologiskt fotavtryck Jordens människor använder mer natur än någonsin tidigare. Man kan beskriva det som att vårt sätt att leva lämnar olika stora avtryck i naturen. För att få ett ungefärligt mått

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Uganda 2014 2018 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.039 Regeringsbeslut

Läs mer

Landfakta - Thailand PROMEMORIA BANGKOK. juni 2013

Landfakta - Thailand PROMEMORIA BANGKOK. juni 2013 PROMEMORIA BANGKOK Landfakta - Thailand 1. Basfakta Officiellt namn: Konungariket Thailand Huvudstad: Yta: 513 115 kvadratkilometer Folkmängd: 67 miljoner Befolkningstillväxt: 0,8 % per år (ADB 2013) Officiellt

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

U 48/2014 rd. Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru

U 48/2014 rd. Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru U 48/2014 rd Statsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett ramavtal om partnerskap och samarbete mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Malaysia, å andra sidan (ramavtal med

Läs mer

Kontakt Bo Jerlström Ambassadör Telefon: 0709-62 00 15. Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors, Handelsminister

Kontakt Bo Jerlström Ambassadör Telefon: 0709-62 00 15. Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors, Handelsminister 2007 Uttalande Utrikesdepartementet 27 juli 2007 Sten Tolgfors om att svenskt företag tog hem uppdrag att renovera FN Idag meddelades att Skanska har fått uppdraget att renovera FN:s högkvarter i New York.

Läs mer

Läget i Haiti - 208 år efter självständigheten, snart 2 år efter jordbävningen 2010

Läget i Haiti - 208 år efter självständigheten, snart 2 år efter jordbävningen 2010 2012-01-02 UF2012/ Port-au-Prince p.t. Stockholm Ambassadör Claes Hammar Läget i Haiti - 208 år efter självständigheten, snart 2 år efter jordbävningen 2010 Sammanfattning Haiti är 208 år efter sin självständighet,

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B7-0188/6. Ändringsförslag. György Schöpflin för PPE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV B7-0188/6. Ändringsförslag. György Schöpflin för PPE-gruppen 26.3.2012 B7-0188/6 6 Punkt 1 1. Europaparlamentet välkomnar Serbiens framsteg i reformprocessen och uppmanar rådet att bevilja Serbien status som kandidatland vid nästa toppmöte i mars 2012 eftersom de

Läs mer

Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Befolkning: Ni-Vanuatu 97,6%, övriga 1,3% Befolkningstillväxt: 2,01% (2014 est CIA)

Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Befolkning: Ni-Vanuatu 97,6%, övriga 1,3% Befolkningstillväxt: 2,01% (2014 est CIA) Promemoria CANBERRA Landfakta: Vanuatu Officiella namn: Republic of Vanuatu Huvudstad: Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Yta: 12 200 km² Folkmängd: 250 000 (2012 DFAT) Befolkning: Ni-Vanuatu 97,6%,

Läs mer

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN RYSSLAND OCH CENTRALASIEN Sedan 2014 har krisen i Ukraina och Rysslands olagliga annektering av Krim lett till nya ramar för de bilaterala relationerna mellan EU och Ryssland. Under senare år har den oroande

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

2016-02-04. Gora) Norr: Bosnien och Hercegovina, Serbien Öst: Kosovo Söder: Albanien Väst: Kroatien. Gränser:

2016-02-04. Gora) Norr: Bosnien och Hercegovina, Serbien Öst: Kosovo Söder: Albanien Väst: Kroatien. Gränser: Promemoria Sid. 1(9) Landfakta Montenegro Officiellt namn: Gränser: Storlek: Huvudstad (med antal invånare): Större städer (med antal invånare): Folkmängd: Ålder: Republiken Montenegro (Crna Gora) Norr:

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

LANDFAKTA - BRUNEI 2012-04-04 1. BASFAKTA

LANDFAKTA - BRUNEI 2012-04-04 1. BASFAKTA 2012-04-04 Singapore LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA Officiellt namn: Negara Brunei Darussalam ( staten Brunei, hem för fred ) Huvudstad: Bandar Seri Begawan Yta: 5 765 km², varav 8,6% utgörs av vatten

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012 HÅLLBAR UTVECKLING Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Hållbar utveckling FN:s miljöarbete kopplat till millenniemålen FN:s miljöhistoria I år i Rio Frågor till

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Praktikrapport 1. Allmän information Utrikesdepartementet (UD), Enheten för Asien- och Oceanien Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Postadress: Utrikesdepartementet,

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte 1 (4) 2015-03-27 Rapporten är skriven av Christer Ljungwall, Daniel Ekström och Felix Nyström Tillväxtanalys kontor i Peking christer.ljungwall@growthanalysis.se En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1

Läs mer

2012-07-10. Singapore LANDFAKTA

2012-07-10. Singapore LANDFAKTA 2012-07-10 Singapore LANDFAKTA Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 712 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,2 miljoner. (3,79 miljoner är singaporianska

Läs mer

Flermålsanalys. Stockholms placeringar i olika rankingar (bilaga 2)

Flermålsanalys. Stockholms placeringar i olika rankingar (bilaga 2) Flermålsanalys Stockholms placeringar i olika rankingar (bilaga 2) Innovation* (nummer 1 av 131) Best city to locate business (nummer 13 av 36) Congress & convention participants (nummer 16 av 44) Investment*

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 Baltikum snabbväxande ekonomier men få nya jobb skapas Bland de nya EU-medlemmarna är det de baltiska länderna som framstår som snabbväxare. Under perioden 1996-2004

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

SANKTIONER MOT RYSSLAND

SANKTIONER MOT RYSSLAND SANKTIONER MOT RYSSLAND HUR PÅVERKAS SVERIGES HANDEL MED RYSSLAND? BUSINESS SWEDEN 2016 Efter gemensamt beslut med EU har Sverige infört sanktioner mot Ryssland, där viss finansiering, teknologi och vapen

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 1.10.2010 2010/0192(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Indonesien. april 2009 december 2013

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Indonesien. april 2009 december 2013 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Indonesien april 2009 december 2013 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet PM 2009-06-25 Bilaga t UF2009/444625/ASO Asien- och Oceanienenheten Strategi

Läs mer

2012-12-20. Singapore LANDFAKTA

2012-12-20. Singapore LANDFAKTA 2012-12-20 Singapore LANDFAKTA Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 712 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,2 miljoner. (3,8 miljoner är singaporianska

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

En liberal feministisk utrikespolitik RAPPORT FRÅN DEN UTRIKESPOLITISKA FÖRNYELSEGRUPPEN

En liberal feministisk utrikespolitik RAPPORT FRÅN DEN UTRIKESPOLITISKA FÖRNYELSEGRUPPEN En liberal feministisk utrikespolitik RAPPORT FRÅN DEN UTRIKESPOLITISKA FÖRNYELSEGRUPPEN En liberal feministisk utrikespolitik Liberalerna har en lång tradition av jämställdhetskamp, som också gäller

Läs mer

EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet

EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet EU:s handelspolitik och Afrika en win-win-situation? Ann-Sofi Rönnbäck Statsvetenskapliga institutionen Umeå universitet INTERNATIONELL POLITISK EKONOMI tvärvetenskaplig forskningsinriktning som analyserar

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING. GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING. GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män Jämställdhet, solidaritet, handling Kampen för kvinnors

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 26.6.2012 B7-0297/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION i enlighet med artiklarna 90.2 och 110.2 i arbetsordningen om handelsförhandlingarna mellan EU och Japan (2012/2651(RSP))

Läs mer

Yta 1 566 500 km 2 Folkmängd 2,9 miljoner (2013) Befolkningstillväxt 1,5 % (2013)

Yta 1 566 500 km 2 Folkmängd 2,9 miljoner (2013) Befolkningstillväxt 1,5 % (2013) MONGOLIET - Landfakta Officiellt namn Mongoliet Huvudstad Ulan Bator Yta 1 566 500 km 2 Folkmängd 2,9 miljoner (2013) Befolkningstillväxt 1,5 % (2013) Officiellt Språk Mongoliska Religion Ingen officiell

Läs mer

Flermålsanalys. Stockholms placeringar i olika rankingar

Flermålsanalys. Stockholms placeringar i olika rankingar Flermålsanalys Stockholms placeringar i olika rankingar Flermålsanalys Stockholms placeringar i olika rankingar * Ranking avser nationer Innovation* (nummer 1 av 131) Best city to locate business (nummer

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Västsahara Afrikas sista koloni

Västsahara Afrikas sista koloni 1 Inledningsanförande vid seminariet När pengar går före mänskliga rättigheter EU och Västsahara, anordnat av svenska avdelningen av internationella juristkommissionen Stockholm 2009-11-17 Västsahara Afrikas

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Kan välfärden räddas?

Kan välfärden räddas? Kan välfärden räddas? HAR VÄLFÄRDEN VERKLIGEN FÅTT MER? Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar 140 miljarder sänkt skatt. Sen 2001 sänkt skatt ca 300 miljarder per år. Hur

Läs mer

Wangchuck Premiärminister Tshering Tobgay

Wangchuck Premiärminister Tshering Tobgay Promemoria 2015-11-10 Landfakta: Bhutan Officiellt namn: Druk Yul (Kingdom of Bhutan) Huvudstad: Thimphu (99 000 invånare 2011) Yta: 38 394 km 2 Folkmängd: 765 552 (2014) Befolkningstillväxt: 1,13 % (2014)

Läs mer

Den globala ekonomin - handel utvecklingsekonomi och globalisering. The Global Economy kap. 15

Den globala ekonomin - handel utvecklingsekonomi och globalisering. The Global Economy kap. 15 Den globala ekonomin - handel utvecklingsekonomi och globalisering The Global Economy kap. 15 1 procent Export i procent av BNP 60 50 Sweden 40 Russian Federation United States Germany 30 Iceland 20 10

Läs mer

2015-05-14 LANDFAKTA - BRUNEI

2015-05-14 LANDFAKTA - BRUNEI LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA Officiellt namn: Negara Brunei Darussalam ( staten Brunei, hem för fred ) Huvudstad: Bandar Seri Begawan Yta: 5 765 km², varav 8,6 % utgörs av vatten Folkmängd: 422 700 (2014)

Läs mer

EU OCH RYSSLAND 1/12. 3b 2010. EU och Ryssland

EU OCH RYSSLAND 1/12. 3b 2010. EU och Ryssland EU OCH RYSSLAND 1/12 3b 2010 EU och Ryssland 2/12 EU OCH RYSSLAND EU och Ryssland har definierat sina förbindelser som ett strategiskt partnerskap, där man med hjälp av samarbete vill främja stabilitet

Läs mer

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen MEDELKLASSEN I ASIEN NOVEMBER 2015 INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen De senaste decennierna har en rad asiatiska länder tagit ett ekonomiskt tigersprång, vilket kan komma att vända upp och ner

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

FÖRSLAG TILL RAPPORT

FÖRSLAG TILL RAPPORT GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för ekonomisk utveckling, finanser och handel ACP-EU/101.516/B/13 18.08.2013 FÖRSLAG TILL RAPPORT om syd-syd-samarbetet och triangelsamarbetet:

Läs mer

UKRAINA: Revolution och vägen framåt

UKRAINA: Revolution och vägen framåt UKRAINA: Revolution och vägen framåt Varför ägde revolutionen rum? 2004 Orangea revolutionen. Inre stridigheter och beslutsoförmåga. Viktor Yanukovich vinner presidentmakten 2010. Utvecklas mot patrimonialism

Läs mer

2011-02-25 LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA

2011-02-25 LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA 2011-02-25 Singapore LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA Officiellt namn: Negara Brunei Darussalam Huvudstad: Bandar Seri Begawan Yta: 5 765 km², varav 8,6 % utgörs av vatten Folkmängd: 406 200, varav ca 100

Läs mer

Strategi för Sveriges samarbete med. Afrikanska utvecklingsbanken

Strategi för Sveriges samarbete med. Afrikanska utvecklingsbanken Strategi för Sveriges samarbete med Afrikanska utvecklingsbanken 2016 2018 Protokoll II:5 vid regeringssammanträde 2016-01-21 UD2016/01034/MU Utrikesdepartementet Organisationsstrategi för Sveriges samarbete

Läs mer

Kort om IKC Fonder. Etablerat fonder. Samarbetar med SOS Barnbyar, Manila. Ägare och förvaltningschef, Inge Knutsson

Kort om IKC Fonder. Etablerat fonder. Samarbetar med SOS Barnbyar, Manila. Ägare och förvaltningschef, Inge Knutsson IKC FONDER AB 1 Kort om IKC Fonder Ägare och förvaltningschef, Inge Knutsson Etablerat 2009 Kontor i Malmö, Stockholm och Manila 13 anställda 12 fonder Förvaltat kapital uppgår till ca. 9 Mdr SEK Samarbetar

Läs mer

Anvisningar gällande de utvecklingspolitiska prioriteringarna, rättighetsperspektivet och definition av målgrupper

Anvisningar gällande de utvecklingspolitiska prioriteringarna, rättighetsperspektivet och definition av målgrupper Anvisningar gällande de utvecklingspolitiska prioriteringarna, rättighetsperspektivet och definition av målgrupper Prioritetsområde I: KVINNORS OCH FLICKORS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER HAR FÖRBÄTTRATS Projektet/programmet

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

I Sverige produceras under ett år varor och tjänster för ca 2 600 000 000 000 kronor Hur går det egentligen till när det bestäms -vilka varor och

I Sverige produceras under ett år varor och tjänster för ca 2 600 000 000 000 kronor Hur går det egentligen till när det bestäms -vilka varor och I Sverige produceras under ett år varor och tjänster för ca 2 600 000 000 000 kronor Hur går det egentligen till när det bestäms -vilka varor och tjänster som produceras -på vilket sätt dessa produceras

Läs mer

Praktikrapport. Praktiktjänstens längd 30 augusti 2010 16 januari 2011 + 372 640 56 00. Sveriges ambassad. Pikk 28, 150 55 Tallinn, Estland

Praktikrapport. Praktiktjänstens längd 30 augusti 2010 16 januari 2011 + 372 640 56 00. Sveriges ambassad. Pikk 28, 150 55 Tallinn, Estland Praktikrapport Praktikplats Ambassaden Tallinn Praktiktjänstens längd 30 augusti 2010 16 januari 2011 Handledare Kontaktuppgifter Anna Hamrell anna.hamrell@foreign.ministry.se + 372 640 56 00 Sveriges

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Myanmar. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Myanmar. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Myanmar 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.024 Resultatstrategi

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

Inför 2016 års avtalsrörelse. en rapport av Industrins Ekonomiska Råd Oktober 2015

Inför 2016 års avtalsrörelse. en rapport av Industrins Ekonomiska Råd Oktober 2015 Inför 2016 års avtalsrörelse en rapport av Industrins Ekonomiska Råd Oktober 2015 Industrins Ekonomiska Råd Cecilia Hermansson, KTH/Swedbank Mauro Gozzo, Business Sweden Juhana Vartiainen, Riksdagen, Finland

Läs mer

Ekonomisk rapport - Förenade arabemiraten

Ekonomisk rapport - Förenade arabemiraten Ekonomisk rapport - Förenade arabemiraten Ekonomiska basfakta Valuta: UAE Dirham (AED) BNP per capita: 57,400 USD (2011) Export: 212,3 miljarder USD (2010) Främsta exportvara: Olja, naturgas, petrokemiska

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN Utskottet för sociala frågor och miljö 2 oktober 2003 ARBETSDOKUMENT om fattigdomsrelaterade sjukdomar och reproduktiv hälsa i AVS-länderna inom ramen för

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Salomonöarna (sv.), Solomon Islands (eng.) Honiara ( invånare est 2011 UI)

Salomonöarna (sv.), Solomon Islands (eng.) Honiara ( invånare est 2011 UI) Promemoria CANBERRA Landfakta: Salomonöarna Officiellt namn: Salomonöarna (sv.), Solomon Islands (eng.) Huvudstad: Honiara (68 000 invånare est 2011 UI) Yta: 28 900 km² Folkmängd: 565 000 (2012 DFAT) Befolkning:

Läs mer

3/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet.

3/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. LANDRISKANALYS Filippinerna LANDRISKKLASS 3/7 Landriskklasserna går från 0 till 7. Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet. EKN:S UTESTÅENDE GARANTIER PÅ LANDET KORTFRISTIGA AFFÄRER: 214

Läs mer