BANGKOK Juli LANDFAKTA - Filippinerna. 1. Basfakta Officiellt namn: Republic of the Philippines

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BANGKOK Juli 2013. LANDFAKTA - Filippinerna. 1. Basfakta Officiellt namn: Republic of the Philippines"

Transkript

1 Sveriges Ambassad PROMEMORIA BANGKOK Juli 2013 LANDFAKTA - Filippinerna 1. Basfakta Officiellt namn: Republic of the Philippines Huvudstad: Manila Folkmängd: 96 miljoner milj (2013; ADB) Yta: Ca km2, ca öar Befolkningstillväxt: 1,9 % ( ; ADB) Officiella språk: Filipino (tagalog) och engelska. Religion: 80% katoliker, 5% muslimer, 9,5% protestanter och övriga kristna, samt 2,5% övriga trosinriktningar Statsskick: Republik med stark presidentmakt efter amerikansk modell Stats- och regeringschef: President Benigno Aquino (30 juli 2010) Utrikesminister: Albert Del Rosario (30 juli 2010) Allmänna val: Senaste presidentval ägde rum Delval för senaten och representanthuset hölls i maj 2013 Nästa presidentval hålls Ekonomiska data Valuta: Peso Växelkurs 100 kronor motsvarar f.n. ca 644 peso BNP (nominell) miljarder pesos 2012 (EIU 2013) BNP/capita: Ca 4084 USD/capita 2012 (mätt i PPP, EIU 2013) BNP-tillväxt: 6,6 % 2012 (ADB 2013) Inflation: 3,2 % 2012 (ADB 2013) Arbetslöshet: 7,0 % 2012 (ADB 2013) Viktigaste näringar: Tjänster (57%), industri (31%), jordbruk (12%) 2012 (CIA Factbook 2013) Viktigaste Japan, USA, Kina, Singapore, EU handelspartner: Internationella organisationer ADB, APEC, ASEAN, ICC, IDA, ILO, IMF, UN, WHO, WIPO, WTO (urval) ADB = Asian Development Bank APEC = Asian-Padific Economic Cooperation ASEAN = Association of Southeast Asian Nations EIU = Economist Intelligence Unit FN = Förenta Nationerna ICC = International Chamber of Commerce OECD = Organisation for Economic Cooperation and Development UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNDP = United Nations Development Programme

2 UPI = Utrikespolitiska institutet WFC = World Food Council 2 I. Kort historik Spaniens kolonisering av Filippinerna inleddes 1564 under Filip II:s styre. En filippinsk självständighetsrörelse, inspirerad av filosofen och frihetskämpen José Rizal, uppstod under 1870-talet och i samband med det spansk-amerikanska kriget utropades en självständig republik. USA gjorde efter krigsslutet öarna till amerikansk koloni gavs Filippinerna ökad självstyrelse. Ögruppen blev sedan skådeplats för blodiga strider under andra världskriget och var ockuperat av Japan Den 4 juli 1946 blev Filippinerna en självständig stat, men har fortsatt nära ekonomiska och politiska band med USA liksom bl.a. med ASEAN-länderna. II. Inrikespolitik Filippinerna är idag en av Asiens demokratier. Landet är ett politiskt pluralistiskt samhälle med en stark presidentmakt med flerpartisystem. Politiska personligheter snarare än ideologi påverkar vem som vinner valen. Landet styrs av ett antal inflytelserika familjer (klaner) som dominerar den politiska sfären. I många fall finns kopplingar mellan den politiska eliten och de mäktiga familjer som äger betydande delar av landets tillgångar. Personliga lojaliteter, tjänster och gentjänster liksom vänskapsband är därför betydelsefulla faktorer i den filippinska politiska miljön. Valet 2010 blev slutet på tidigare presidenten Arroyos era. Hennes efterträdare, Benigno Noynoy Aquino III från det liberala partiet (LP) hade gått till val under parollen utan korruption, ingen fattigdom och har sedermera prioriterat kampen mot korruptionen i landet. Benigno Aquino är son till landets tidigare president Corazon Aquino (president ), den första kvinnan att inneha den högsta posten i Filippinerna. Under Aquinos tid som president har inrikespolitiken tagit ett steg åt vänster. Presidentens parti kan kanske bäst beskrivas som socialliberalt. Aquino har satt fokus på konflikten på ön Mindanao; förhandlingarna med öns upprorsmän har gjort betydande framsteg och ett ramavtal för fred skrevs under På den ekonomiska fronten har Aquino prioriterar kampen mot arbetslösheten och begränsning av det offentliga budgetunderskottet. På de muslimskdominerade delarna av den stora ön Mindanao pågår en blodig konflikt sedan flera decennier. Flera separatistgrupper kräver ökat självbestämmande. I början av 2011 inleddes nya fredsförhandlingar med MILF. Ett ramavtal slöts med MILF i oktober Målsättningen med fredsavtalet är att skapa ett autonomt område på Mindanao, men det återstår många steg innan regeringen och MILF kommit överens om alla detaljer. Terroristgruppen Abu Sayyafs återkommande attacker i kombination med uppflammande strider mellan separatister och militär/polis innebär fortsatta övergrepp och våld mot civilbefolkningen på Mindanao. Det senare gäller också den periodvisa våldsspiral som följer på den väpnade kamp som proklamerats av det filippinska kommunistpartiets väpnade gren, New People's Army. Korruption är sedan länge ett stort gissel på Filippinerna. Organisationen Transparency International graderar Filippinerna på plats 129 av 183 länder på sin lista över korruption i världen (en låg placering indikerar mycket korruption). Korruptionen genomsyrar hela samhället, alltifrån poliskåren och andra myndigheter till höga politiska befattningshavare.

3 Aquinos företrädare på presidentposten Gloria Arroyo är en av många höga politiker som anklagas för korruption. President Aquino har tillsatt en sanningskommission för att utreda korruptionsanklagelserna mot Arroyo. Rättsprocessen pågår. Strafffriheten för korruptionsbrott är utbredd, men landet gör nu tydliga framsteg i kampen mot korruptionen. Respekten för de mänskliga rättigheterna i Filippinerna har i flera avseenden visat tecken på positiv utveckling sedan den nya regeringen Aquino tillträdde sommaren Regeringen arbetar aktivt med att stärka de mänskliga rättigheterna och att genomföra de FN-konventioner som man skrivit under på området. Vad gäller de mänskliga rättigheterna är frågan om utomrättsliga avrättningar och politiska mord alltjämt en särskild källa till oro. FN och EU tillhör de internationella aktörer som aktivt engagerat sig för att lyfta frågan på den politiska dagordningen i syfte att stoppa utvecklingen. Många mord förefaller ske i relation till den filippinska arméns operationer mot en terroristklassad kommunistgerilla som kämpar mot centralregeringen. Det är inte bevisat att de politiska morden är systematiska eller direkt sanktionerade av staten men mycket tyder på att representanter för den filippinska armén tillhör förövarna. Regeringen i Manila har i omgångar utrett frågan. Utomrättsliga avrättningar av socialt utsatta människor och personer med kopplingar till småbrottslighet var länge ett problem. Utredningarna av dessa avrättningar har sällan gjort framsteg och straffriheten är utbredd. Enligt rapporter från civila samhället har antalet utomrättsliga avrättningar minskat sedan EU bedriver tämligen omfattande utvecklingssamarbete i Filippinerna, bl.a. inom ramen för EPJUST, ett stöd till rättsväsendet. Syftet med det europeiska utvecklingssamarbetet inom denna sektor är att stärka det straffrättsliga systemet och främja Filippinernas arbete med mänskliga rättigheter och bekämpa straffrihet för allvarliga brott. Stöd ges även till civilsamhället. Både våldtäkt och våld i hemmet är enligt lag förbjudet men civilsamhället kritiserar staten för att den inte i tillräcklig mån skyddar offren. Sexturism är förbjudet men förekommer i stor omfattning. Sexualitet och reproduktion är omtvistade frågor. Tillgängligheten till preventivmedel är begränsad för många, särskilt landets fattiga. Abort är olagligt förutom vid allvarlig risk för kvinnans hälsa. Religionen har stort inflytande i Filippinerna; över 80 procent av befolkningen tillhör den romersk-katolska kyrkan som motsätter sig reformer på området. Ett lagförslag gällande familjeplanering och reproduktiva rättigheter kunde nyligen godkännas av parlamentet efter många års debatt. III. Utrikespolitik Tyngdpunkten i Filippinernas utrikespolitik utgörs av de nära politiska, ekonomiska och kulturella förbindelserna med den tidigare kolonialmakten USA. 3 miljoner filippiner lever i USA, som också utgör ett eftertraktat mål för den dryga miljon filippiner som årligen lämnar sitt land i syfte att söka en bättre framtid utomlands. Filippinernas styrande elit har, med få undantag, fått sin högre utbildning i USA. USA står även för en betydande del av de utländska investeringarna i Filippinerna. Även om USA 1992 tvingades lämna sina militärbaser på Filippinerna utgör den amerikansk-filippinska biståndspakten från 1952 en viktig garant för landets säkerhet. Diskussioner pågår i Filippinerna kring ett närmare militärt samarbete med USA men även med Japan. Filippinerna är medlem av den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN. Vänskapsavtal har ingåtts med Kina, Indien, Japan och Korea. Den kanske viktigaste geopolitiska konflikten rör kontrollen över Sydkinesiska sjön, som i Filippinerna kallas Västfilippinska sjön. Området är rikt på naturresurser och flera länder i regionen gör anspråk på området. För filippinsk räkning har konflikten avseende Sydkinesiska sjön påverkat relationen till särskilt Kina negativt. Filippinerna 3

4 verkar för att ASEAN skall enas kring en gemensam ståndpunkt avseende Sydkinesiska sjön, något man hittills inte lyckats med. Som ett led i kampen mot den internationella terrorismen har Filippinerna ingått avtal om ett nära underrättelse- och gränsövervakningssamarbete med grannländer som Malaysia och Indonesien. Europeiska unionen är en viktig handelspartner och biståndsgivare till Filippinerna. EU och Filippinerna förhandlar för närvarande om ett nytt frihandelsavtal och ett mer övergripande avtal om ökat politiskt samarbete. Inom ramen för det institutionella samarbetet mellan EU och Asien (ASEM) utgör Filippinerna en intressant partner genom sitt engagemang för MR-frågor och sin till viss del pådrivande roll för ett fördjupat regionalt samarbete. Inom ASEMsamarbetet har Sverige tillsammans med Filippinerna och Thailand haft ett särskilt engagemang för frågorna rörande människohandel. IV. Ekonomiska huvuddrag Den filippinska ekonomin går på högvarv. Prognosen för 2013 pekar på en tillväxttakt på över sex procent. Viktiga reformer i kampen mot korruptionen har gett utslag på internationella korruptionsindex. Det ekonomiska och det politiska livet präglas dock ännu av drag av klientelism och oligarki som hämmar landets ekonomiska utveckling. Till skillnad från de flesta länderna i Sydostasien drivs tillväxten i första hand inte av exportsektorn, utan av inhemsk efterfrågan, som motsvarar sjuttio procent av BNP. Miljontals filippinier i utlandet bidrar till inflödet av kapital genom att årligen sända hem motsvarande ca 130 miljarder kronor till familjer i Filippinerna. Trots hög tillväxt är inflationstakten under kontroll; för närvarande ligger inflationen på omkring tre procent. Tillväxten kommer dock inte alla till del. För de flesta av Filippinernas miljontals fattiga har livet knappast förbättrats. Fyra av tio filippinier lever på under två dollar om dagen och klyftan mellan rik och fattig är enorm. De fattigas villkor uppmärksammas också i förhållandevis liten utsträckning i dynamiska Manila. God ekonomisk tillväxt skall viktas mot befolkningstillväxten, som ligger på höga två procent årligen, något som ställer mycket höga krav på kontinuerligt hög jobbtillväxt. Nativiteten är sålunda en viktig faktor i landets utveckling. Födelsetalen faller långsamt från höga nivåer; en nyligen antagen lag som garanterar tillgång till preventivmedel förväntas bidra till denna trend. Utrikeshandeln ligger en bit efter grannländerna i regionen; exporten är liten i förhållande till BNP. Diskriminerande lagstiftning begränsar utländska investerares möjlighet att verka i landet. Frihandelsförhandlingar med EU har nyligen inletts. Den arbetsintensiva outsourcingindustrin växer mycket snabbt; låga lönekostnader och goda engelskkunskaper bidrar till att Filippinerna är världsledande på området. Flera svenska företag har etablerat sig på den filippinska marknaden; viktiga sektorer är telekommunikation, vitvaror, fordon och spel. Landet har god tillväxtpotential. Filippinerna är världens tolfte mest folkrika land. Landet har under en lång följd av år haft en relativt kraftig befolkningstillväxt. Befolkningsfrågan är därför central för Filippinerna. Varje år träder en miljon personer in på arbetsmarknaden. Cirka en fjärdedel av befolkningen är i dag 10 år eller yngre. Filippinerna är Sydostasiens femte största ekonomi. Landets ekonomi har stor potential att växa kraftigt de kommande decennierna. Mellan fyra och fem miljoner filippinier arbetar utomlands enligt de filippinsk statistik. Över en miljon filippinier lämnar årligen landet för att arbeta utomlands och försörja familjemedlemmar. De pengar som diasporan skickar hem bidrar på ett betydande sätt till landets tillväxt. 4

5 5 En allt viktigare del av den filippinska ekonomin är business process outsourcing, en sektor som vuxit snabbt det senaste decenniet. För närvarande genererar hela outsourcingsektorn intäkter motsvarande omkring 11 miljarder dollar årligen enligt Världsbankens beräkningar. Uppskattningsvis två miljoner arbetstillfällen har, direkt eller indirekt, skapats i Filippinerna genom outsourcinginvesteringar. Låga löner, generellt mycket goda engelskkunskaper och utbyggd infrastruktur för telekommunikation är viktiga orsaker till denna snabba utveckling. Tillverkningsindustrin består främst av tillverkning av elektroniska komponenter, kläder, bilar och bildelar, läkemedel och färg. Cirka 40 procent av Filippinernas landyta används för jordbruk och inom jordbruksnäringen har Filippinerna haft en jämn tillväxt. Sektorn dras dock med produktivitetsproblem och är underkapitaliserad. Filippinerna är rikt på mineraler. De viktigaste malmerna är koppar, guld, silver, nickel, krom, järn och bly, men det finns även fyndigheter av zink, kobolt, mangan, svavel och bauxit. Gruvindustrin har pånyttfötts i samband med att det från 2004 åter är tillåtet för utländskt majoritetsägande i storskalig gruvdrift. Den filippinska turistindustrin fortsätter att växa även om den fortfarande är på en låg nivå jämfört med grannländerna. President Aquinos regering genomför också satsningar på infrastrukturprojekt, delvis genom s.k. Private-Public-Partnerships, samarbetsprojekt mellan det offentliga och privata företag. Filippinerna har också utmaningar vad gäller affärsklimatet. Bland dessa nämns ofta osäker politisk situation, bristande respekt för ingångna avtal, svårighet att få utländsk kompetens att flytta till Filippinerna, förbud mot utländskt majoritetsägande och korruption. På flera av dessa områden gör landet dock framsteg. Filippinernas har traditionellt ett betydande men minskande handelsunderskott. Filippinernas främsta handelspartner är USA som står för 17 procent av den totala handeln, därefter följer Japan (14 procent) och Kina (12 procent). Exporten domineras av elektronikkomponenter, halvledare och hårddiskar. Därefter följer kläder, maskinutrustning, kokosnötolja, koppar och frukt, bananer och ananas. Presidenten Aquinos regering har gjort insatser för att stärka välfärden och minska de stora klassklyftorna i samhället. Ansträngningar och projekt för att förstärka sjukvården samt utbildning och skola har getts stort utrymme i budgeten. En stor informell sektorn begränsar skatteuppbörden. Viktiga projekt inom infrastruktur har länge försummats. V. Sveriges relationer med Filippinerna Förbindelserna mellan Sverige och Filippinerna är goda och problemfria. Besöksutbytet på hög nivå är begränsat. En svensk riksdagsdelegation besökte Manila tillsammans med Rädda Barnen i januari Vice president Binay avlade ett inofficiellt besök i Sverige under Bilaterala konsultationer mellan Sverige och Filippinerna ägde rum i februari 2012 i Stockholm och i Manila i februari Konsultationerna behandlar ett brett fält av bilaterala frågor, bl.a. avseende handel och politik. Bilaterala avtal har ingåtts beträffande investeringsskyddsavtal (1999) och undvikande av dubbelbeskattning (2003). VI. Svensk-filippinska handelsförbindelser och investeringar Den svensk-filippinska handeln är förhållandevis begränsad. Enligt Kommerskollegiums statistik exporterade Sverige varor för omkring 1,1 miljarder kronor 2011, hu-

6 vudsakligen maskiner och apparater, telekomutrustning och fordon. Importen motsvarade omkring 1,3 miljarder kronor och bestod till stor del av elektronisk apparatur och halvledare. Svenska företag har de senaste åren investerat i outsourcingsektorn i Filippinerna. Till exempel har flera stora svenska bolag, verksamma inom spelindustrin etablerat sig i Filippinerna. Inalles finns ett trettiotal företag med svenska intressen etablerade i Filippinerna. Bland företag med lokal produktion märks bl.a. Swedish Match och Tetra Pak. I Manila finns också den regionala utvecklingsbanken ADB (Asiatiska utvecklingsbanken). Banken har omfattande projektverksamhet i Asien och Stillahavsområdet bl.a. med svensk finansiering. Svenska företag, bl.a. konsultföretag deltar i bankens upphandlingar. En svensk handelsdelegation, ledd av UD och ambassaden i Bangkok i samarbete med Business Sweden, besökte Manila i februari Delegationen besökte bl.a. Asiatiska utvecklingsbanken. VII. Utvecklingssamarbetet Sverige stödjer genom ett beslut från 2006 den världsbanksadministrerade Mindanao Trust Fund med 30 miljoner kronor. Sveriges bidrar till utvecklingen i Filippinerna genom det regionala utvecklingssamarbetet i Sydostasien samt genom multilaterala kanaler (däribland EU, FN, Världsbanken och ADB). VIII. Sveriges representation i Filippinerna Sveriges har sedan 2008 ett honorärt generalkonsulat i Manila. Konsulatet kan bl.a. utfärda provisoriska pass. Honorär generalkonsul är Carla Limcaoco (t.o.m ). Vid konsulatet arbetar en vicekonsul och två konsulära assistenter. Honorärkonsulatet i Cebu inrättades 1960 (då som vicekonsulat) och har jurisdiktion för öarna Bohol, Cebú, Leyte, Mindanao, Negros, Panay, Samar och Sulú. Honorärkonsul är José Sala. Ambassaden i Bangkok ansvarar för de bilaterala relationerna med Filippinerna. Filippinernas representation i Sverige hanteras från landets ambassad i Oslo. 6

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC

Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Praktikrapport 1. Allmän information Utrikesdepartementet (UD), Enheten för Asien- och Oceanien Sydgruppen: Bangladesh, Bhutan, Indien, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, SAARC Postadress: Utrikesdepartementet,

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166

Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24. Peking. Sara Dahlsten. UD-ASO Dnr 166 Telemeddelande (A) Sid. 1(5) Mnr PEKI/20061124-1 2006-11-24 Peking Sara Dahlsten UD-ASO Dnr 166 Kinas valutapolitik några argument för och emot kraven på flexibel växelkurs eller omfattande revalvering

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte

En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1. Den nya sidenvägens ekonomiska bälte 1 (4) 2015-03-27 Rapporten är skriven av Christer Ljungwall, Daniel Ekström och Felix Nyström Tillväxtanalys kontor i Peking christer.ljungwall@growthanalysis.se En väg, ett bälte Den nya Sidenvägen 1

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

Ordlistan kommer från regeringens skrivelse "Ökad välfärd och global utveckling - svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda" 2005/06:9

Ordlistan kommer från regeringens skrivelse Ökad välfärd och global utveckling - svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda 2005/06:9 Sida 1 av 5 WTO-ordlista Ordlistan kommer från regeringens skrivelse "Ökad välfärd och global utveckling - svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda" 2005/06:9 AITIC - Agency for International Trade Information

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.029 Regeringsbeslut

Läs mer

Huvudstad med antal invånare: Belgrad ca 1 650.000 Större städer (med

Huvudstad med antal invånare: Belgrad ca 1 650.000 Större städer (med Promemoria Landfakta Serbien Officiellt namn: Gränser: Storlek: Republiken Serbien Huvudstad med antal invånare: ca 1 650.000 Större städer (med antal invånare): Folkmängd: Ålder: Befolkningsgrupper: Språk:

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Rådet för Mänskliga Rättigheter

Rådet för Mänskliga Rättigheter Rådet för Mänskliga Rättigheter I. Säkerställa alla barns rätt till utbildning, utan diskriminering Bakgrund FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna Artikel 26 Var och en har rätt till utbildning.

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005

Utrikesdepartementet. Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005 Utrikesdepartementet Mänskliga rättigheter på Seychellerna 2005 1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Regeringen respekterar generellt de mänskliga rättigheterna (MR) även om det finns

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt

Vietnams ekonomi fortsätter att växa kraftigt Telemeddelande (A) Sid. 1(7) Mnr HANO/20110208-1 2011-02-08 Hanoi Henrik Gorbow UD-ASO Dnr 7 Vietnam - Ekonomisk och Handelspolitisk rapport Hög tillväxt och en kraftig minskning av inkomstfattigdomen

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat.

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 5 teman: Utvecklingssamarbete / bistånd Handelsavtal Klimat och miljö Globala rättvisefrågor Mänskliga rättigheter Är partierna överens om någonting? Sverige bör arbeta

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr KUAL/20060504-1 2006-05-04. Kuala Lumpur. Eva Nilsson Mansfeld. Malaysia från tenn till islamiskt finanscentrum?

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr KUAL/20060504-1 2006-05-04. Kuala Lumpur. Eva Nilsson Mansfeld. Malaysia från tenn till islamiskt finanscentrum? Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr KUAL/20060504-1 2006-05-04 Kuala Lumpur Eva Nilsson Mansfeld Malaysia från tenn till islamiskt finanscentrum? Sammanfattning: Malaysia har en stabilt växande ekonomi med

Läs mer

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika

AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktober 2014. SWENACC // Tjänsteexport Till Nordafrika AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktber 2014 SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika AGENDA: Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Tjänstesektrn i Nrdafrika Nrdafrika SWENACC // Tjänsteexprt

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Sverige i Europa och världen En aktiv utrikespolitik Sverige ska föra en aktiv

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA Ämnet syftar till att berätta och förklara historien och dess betydelse för människor genom tiderna. MÅL ATT UPPNÅ ÅR 7 1. Kan kortfattat beskriva den Franska revolutionen

Läs mer

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017 Ökat antal kvalificerade svenskar i av regeringen prioriterade

Läs mer

Huvudstad: Apia (36 753 invånare 2011)

Huvudstad: Apia (36 753 invånare 2011) Promemoria CANBERRA Landfakta: Samoa Basfakta Officiellt namn: The Independent State of Samoa Huvudstad: Apia (36 753 invånare 2011) Yta: 2 944 km² Folkmängd: 195 000 (2014 DFAT) Befolkning: Samoaner (92,6

Läs mer

Kan välfärden räddas?

Kan välfärden räddas? Kan välfärden räddas? HAR VÄLFÄRDEN VERKLIGEN FÅTT MER? Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar Källa: SKL, SCB, Egna beräkningar 140 miljarder sänkt skatt. Sen 2001 sänkt skatt ca 300 miljarder per år. Hur

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Internationell Ekonomi. Lektion 4

Internationell Ekonomi. Lektion 4 Internationell Ekonomi Lektion 4 Varför uppstår internationell handel? Är det inte bättre att behålla allt man producerar inom landet istället för att exportera? Att vi i Sverige importerar olja och apelsiner

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015

Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag. Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Kap Verde Highlights från självständigheten fram till idag Alícia Borges Månsson 5 Sept 2015 Amilcar Cabral, chef för PAIGC (Afrikanska partiet för självständighet åt Guinea och Kap Verde), Ledde de militära

Läs mer

JOM Silkkitie & Komodo Fonder

JOM Silkkitie & Komodo Fonder FOND MANAGEMENT JOM Silkkitie & Komodo Fonder Fondbolaget JOM Rahastoyhtiö Oy är ett boutique fondbolag, med fokus på aktieplaceringar på marknaderna i Sydost-Asien. Fondbolaget förvaltar två aktiva aktiefonder

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Aktivitetstips. Drömlandet

Aktivitetstips. Drömlandet Aktivitetstips Drömlandet Drömlandet är ett rollspel. Deltagarna får en uppgift men förutsättningarna förändrar sig efter vägen och övningen blir en annan. Övningen inleder med att ta upp svårigheten med

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr ABUJ/20110429-1 2011-04-29. Abuja. Lundgren/Holmström. UD-AF Dnr 37. Benin- basfakta 2011

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr ABUJ/20110429-1 2011-04-29. Abuja. Lundgren/Holmström. UD-AF Dnr 37. Benin- basfakta 2011 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr ABUJ/20110429-1 2011-04-29 Abuja Lundgren/Holmström UD-AF Dnr 37 Benin- basfakta 2011 Yta: 112,622 kvadratkilometer (ungefär lika stort som Lappland) Befolkning: Cirka

Läs mer

Ekonomiskt kretslopp

Ekonomiskt kretslopp Samhällets ekonomi Ekonomiskt kretslopp Pengar, varor och tjänster flödar genom samhället Enkel förklaringsmodell (så här såg det ut innan banker och den offentliga sektorn dök upp): Större förklaringsmodell

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Kambodja januari 2012 december 2013 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet 2012-03-08 Enheten för Asien och Oceanien Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Singapore: Fortsatt god ekonomi men utmaningar väntar

Singapore: Fortsatt god ekonomi men utmaningar väntar Promemoria : Fortsatt god ekonomi men utmaningar väntar : ekonomiska basfakta Valuta: dollar (SGD), 1 SGD ca 5,2 SEK BNP: SGD 345,6,8 mrd (2012) BNP/capita: SGD 65 048 (PPP) (2012) BNP-tillväxt: 1,5 %

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Praktikrapport från praktik vid Sveriges ambassad i Addis Abeba, Etiopien

Praktikrapport från praktik vid Sveriges ambassad i Addis Abeba, Etiopien Statsvetenskapliga institutionen Stockholms Universitet Handledare: Monica Andersson Isabelle Gebretensaye Praktikrapport från praktik vid Sveriges ambassad i Addis Abeba, Etiopien 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

De utökade Iransanktionerna och företagens ansvar

De utökade Iransanktionerna och företagens ansvar De utökade Iransanktionerna och företagens ansvar Seminarium om finansiering av terrorism och EU-sanktioner, 22 mars 2011 Hanna Björklund Inspektionen för strategiska produkter Vad gör Inspektionen för

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Universitetsutbildning utan arbetsgaranti

Universitetsutbildning utan arbetsgaranti Universitetsutbildning utan arbetsgaranti 1. Inledning 1.1 Syfte och frågeställning I denna text vill vi besvara frågan Hur påverkar universitetsutbildningen ungdomars framtida möjligheter att få jobb?.

Läs mer

2 världar, tusen möjligheter

2 världar, tusen möjligheter 2 världar, tusen möjligheter Presentation powered by DIERESIS www.dieresis.es K ammaren En plattform för nätverkande och affärsförbindelser Skapad av svenska multinationella företag Mer än 240 medlemmar:

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner !! Ekonomiska frizoner är ett hot mot den globala fackföreningsrörelsen. I zonerna finns många miljoner anställda, men nästan ingen tillåts att gå med i facket. Ofta är facklig verksamhet förbjuden i zonerna.

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner ! Tema: Ekonomiska frizoner Bild omslag:: Metallindustriarbetare i Gujarat, Indien.! TEMA är en serie skrifter som ges ut av LO-TCO Biståndsnämnd för att tematiskt belysa och diskutera aktuella frågor

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

LANDFAKTA PÄRLFLODSDELTAT (GUANGDONGPROVINSEN, HONGKONG OCH MACAO

LANDFAKTA PÄRLFLODSDELTAT (GUANGDONGPROVINSEN, HONGKONG OCH MACAO Promemoria Felix Nordlind i samarbete med Åsa Andrae, ambassaden Peking LANDFAKTA PÄRLFLODSDELTAT (GUANGDONGPROVINSEN, OCH MACAO ) Sveriges Generalkonsulat Promemoria 2(10) Pärlflodsdeltat i siffror, 2012

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Handel och hållbar utveckling

Handel och hållbar utveckling Handel och hållbar utveckling Lärarfortbildning 2010 Marianne Jönsson marianne.jonsson@kommers.se Vad är hållbar utveckling? 1987 Brundtlandkommissionen 1992 Rio de Janeiro Agenda 21 1998 OECD tre dimensioner

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

Tuiatua Tupua Tamasese Efi (sedan 18 juni 2007) Premiärminister och utrikesminister:

Tuiatua Tupua Tamasese Efi (sedan 18 juni 2007) Premiärminister och utrikesminister: Promemoria CANBERRA Jonas Wester Praktikant Landfakta Samoa BASFAKTA Officiellt namn: The Independent State of Samoa Huvudstad: Apia Yta: 2 944 km² Folkmängd: 192 000 (2009) Befolkning: Samoaner (92,6

Läs mer

L 90/4 Europeiska unionens officiella tidning 28.3.2013

L 90/4 Europeiska unionens officiella tidning 28.3.2013 L 90/4 Europeiska unionens officiella tidning 28.3.2013 RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 296/2013 av den 26 mars 2013 om ändring av förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108

Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16. Peking. Erik Widman. UD-ASO Dnr 108 Telemeddelande (A) Sid. 1(6) Mnr PEKI/20051116-1 2005-11-16 Peking Erik Widman UD-ASO Dnr 108 Kinas ekonomi under det tredje kvartalet 2005: Lägre tillväxt i det "harmoniska samhället"? Tillväxten fortsatte

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kortversion Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Sveriges handel med Norge kortversion Sverige och Norge har ett intensivt utbyte av både varor och tjänster, och även av arbetskraft som

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

Promemoria Sid. 1(5) 2012-02-24. Landpromemoria -Irland. Basfakta

Promemoria Sid. 1(5) 2012-02-24. Landpromemoria -Irland. Basfakta Promemoria Sid. 1(5) 2012-02-24 Landpromemoria -Irland Basfakta Officiellt namn: Irland/Eire Huvudstad: Dublin Språk: Engelska och Iriska (Gaeilge) Yta: 70,282 km² Folkmängd: 4,58 miljoner. P g a utvandring

Läs mer

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om bistånd och utveckling - Från missionärsverksamhet till biståndindustri - Biståndets roll

Läs mer

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller

Känd och erkänd. Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Känd och erkänd Perspektiv på funktionshindersrörelsens samhällsroller Uppdraget Handikappförbunden gav Peter Brusén, AnnCharlotte Carlberg och Thomas Hammarberg i uppdrag att belysa den betydelse funktionshindersrörelsen

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 INLEDNING Olof Palmes Internationella Center ( Palmecentret ) är arbetarrörelsens organisation

Läs mer