IT-handbok för Oskarshamns kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-handbok för Oskarshamns kommun"

Transkript

1 IT-handbok för Oskarshamns kommun Skapat av Hans Ulvemo/WM-data

2 Målsättning med IT-handboken Denna handbok är tänkt som en hjälp för dig i din kontakt med din dator. Tanken är att när ett PC-problem dyker upp, skall du först använda din IThandbok för att få hjälp. Vilket innebär att du får ett självständigt arbetssätt. Handboken tar upp de flesta problem som vi alla stöter på förr eller senare och de som vi glömmer mellan varven p g a att vi använder vissa funktioner så sällan. De vanligaste programmen inkl Lotus Notes och Internet finns med. Windows avsnittet behandlar både Windows 2000 och Windows XP. Det finns en del om virushantering, lösenord och katalogstrukturer. En del handlar om dokumentmallar och utskrifter. Om inte IT-handboken kan svara på dina frågor så finns det namn och telefonnummer till ditt IT-ombud och andra som kanske kan hjälpa dig. Det finns en HelpDesk som du kan ringa om du stöter på problem. Förutom att hjälpa dig, innebär det här också hjälp och avlastning för ITavdelningen. IT-handboken finns på nätverket och tillgänglig i kommunens Intranät. Lycka till! IT-avdelningen Åke Assarsson telnr: Januari

3 Så här använder du IT-handboken IT-handboken är uppdelad i många avsnitt för att du lättare ska hitta information om ett specifikt område. Hänvisningar till andra avsnitt i handboken sker med hjälp av länkar, vilket innebär att du kan förflytta dig från en sida till en annan. Det är ett smidigt sätt att kunna få tillgång till information eller en instruktion som du kan följa steg för steg. Länk All understruken text är en länk. När du pekar på en länk med musen ändrar muspekaren utseende och ser ut som en hand. Klicka med musen och du kommer till den sida länken pekar på. Fetstil Text med fetstil hänvisar oftast till en knapp eller ett menyval som du kan trycka på för att utföra ett kommando i de program som beskrivs i IThandboken. Var finns handboken? Genom att dubbelklicka på ikonen öppnar du upp handboken. Hur navigerar du i handboken? Innehållet hittar du i vänstra delen av fönstret. Det är uppdelat i olika avsnitt. Klicka på ett avsnitt med markören så får du upp i samma fönster underavsnitten till just det avsnittet. 3 2

4 Klicka på ett av underavsnitten så kommer innehållet att visas i den högra delen av fönstret. Visa/dölj navigeringsruta, gömmer eller tar fram den vänstra delen av fönstret. Du kan välja att visa bokmärken (rubriker för avsnitt) eller miniatyrer (små minibilder av sidorna) Bläddra mellan sidorna med navigeringsknapparna: För att komma till första sidan klicka på. För att kunna läsa alla stegen i en instruktion eller ta del av alla avsnitt måste du ibland använda rullningslisten. Innehållsförteckning Längst bak i handboken finns en innehållsförteckning. Klicka här för att komma dit. 4 3

5 Skriva ut en sida från IT-handboken Om du befinner dig på en sida i IT-handboken som du vill skriva ut. Gör så här: Klicka på Arkiv i menyn Välj i undermenyerna Skriv ut Följande dialogruta visas: OBS! Markera Aktuell sida för att skriva ut avsnittet du står på. Väljer du Alla sidor skriver ut cirka 150 sidor. Du kan skriva ut ett sidintervall genom att klicka i Sidor och skriva sidnumren. Välj den skrivare du vill skriva ut på Klicka på OK 5 4

6 HelpDesk tel Kontakta ditt IT-ombud först. Han eller hon bedömer om du skall ringa HelpDesken. HelpDesken är öppen må - fre , Vid andra tider och vid upptaget går det att skicka e-post till HelpDesk i Lotus Notes adressbok eller HelpDesken är enbart bemannad med en person i taget. De som jobbar med HelpDesken är: Monica Hultenius, Ann-Katrin Ericson och Lars Kronvall. Har du problem så följ det här schemat Problemet Användaren tittar själv i IT-handboken eller anmäler till IT-ombudet som löser problemet, eller HelpDesk-personalen registrerar anmälan, hjälper användaren eller vidarebefordrar arbetet till om inte IT-ombudet kan göra något anmäler Användaren själv till HelpDesken rätt tekniker, som avhjälper felet och återrapporterar till HelpDesk, som återrapporterar till Användaren. 6 5

7 Inkomna felanmälningar prioriteras i följande ordning: 1. Datakommunikation, servrar 2. Övriga förvaltningsövergripande system (som drabbar flera personer) Samt exempelvis: PC ur funktion, förvaltningsskrivare o dyl. 3. Vanliga installationer (programvaror, ny PC, enskild skrivare o dyl.) 7 6

8 Vår IT verksamhet Inom varje förvaltning finns ett IT-ombud som är utsett av förvaltningschefen. IT-ombudets uppgift är att företräda förvaltningen och vara dess representant i IT-gruppen. IT-ombudet ska också vara förvaltningens interna användarstöd och rådgivare i det dagliga arbetet samt driva utvecklingsfrågor. Nedan finns en lista över IT-ombud inom kommunen. IT-ombud Förvaltning Telefon Alge, Siv Socialförvaltning ÄHO 8926 Reuterskiöld, Barn- & utbildningsförvaltningen/gy Per 8080 Persson, Gert Räddningstjänsten 4056 Ericson, Ann-Katrin Kommunkontoret 4099 Nyström, Monica Socialförvaltningen IFO 4652 Svensson, Jerry Tekniska kontoret 8228 Lönnbom, Håkan Samhällsbyggnadskontoret 8318 Ljones, Kjell Kulturförvaltningen 8013 Carlsson, Leif Samhällsbyggnadskontoret 4743 Andersson, Per Barn- & utbildningsförvaltningen/grundskola 4142

9 Användarens ansvar För att datormiljön ska fungera fullt ut ställs det krav både på de som förvaltar och använder systemet. Det du som användare ska tänka på är följande punkter: Ta väl hand om den personliga utrustningen (t ex dator och skrivare) som du disponerar. Spara dina filer i förvaltningens katalog på nätverket eller i något av de gemensamma lagringsutrymmena. Detta för att få daglig säkerhetskopiering på all ditt material. Se till att läsa dina brev från mailens IN-korg regelbundet. Det kan finnas viktig information där. Städa regelbundet så att det inte blir fullt i ditt personliga lagringsutrymme och i mailens mappar (framförallt i IN-korgen, Skickade brev samt Borttagna brev.) Ta ansvar för de filer som sparats av dig i gemensamma lagringsutrymmen. Innan du slår av strömmen på din dator se till att du alltid avslutar aktiverade program samt Windows. Installera inte några spel eller egna program på din dator. Hämta inte "tjusiga" skärmsläckare från Internet. Det kan bl a skapa problem med minneshantering i din dator. När nätverksmeddelanden visas måste dessa tas på allvar. Meddelande brukar vara "Nätverket tas ned v.g. logga ur nätet". Spara de dokument du håller på med och logga ur nätverket. Om du inte gör detta förlänger du tiden som nätet måste vara avstängt. 9 8

10 Inloggning och utloggning via Citrix Inloggning via Citrix För att komma åt Oskarshamns kommuns nätverk om du har en uppkoppling via modem eller har en tunn klient så gör du följande: Dubbelklicka på ikonen Citrix Om det blir problem med att komma in, starta om modemet och gör ett nytt försök. eller Gå in via Start-knappen, Inställningar Dubbelklicka på Fjärranslutning Dubbelklicka på ikonen Kommun Här visas en dialogruta Klicka på knappen OK Gå tillbaka till skrivbordet och dubbelklicka på ikonen Citrix Följande meddelande visas: Om IT-enheten har sparat ditt lösenord får du inte upp denna dialogruta

11 Ange ditt användar-id i fältet User name Ange ditt lösenord i fältet Password Klicka på OK Nu kommer du till Skrivbordet i Meta Frame. Se bild nedan: På Skrivbordet i Meta Frame finns de flesta program du behöver. För att starta programmen gör följande: Dubbelklicka på ikonen till det program du vill starta. Du kan även starta programmen via Startmenyn. Gör så här: Klicka på Start knappen. Gå med musmarkören till Program

12 Undermenyer till Program visas. Se bild nedan: Under Program får du tillgång till exempelvis Lotus Notes, Word, Excel, Raindance och Sofia Omfale m.m. Utloggning från Citrix För att avsluta uppkopplingen Gör följande: Klicka på Start knappen Klicka på Logga ut Du får nu upp följande dialogruta: Klicka på OK Du kommer tillbaka till ditt eget Windows skrivbord eller loggar ut helt

13 Stänga av datorn När du ska stänga av din dator gör så här: Avsluta alla dokument och program som är igång så att du endast har Skrivbordet framme Klicka sedan på Start-knappen och klicka på Avsluta Följande dialogruta visas: Se till att alternativet "Stänga av datorn?" är markerad Klicka på knappen OK (eller tryck på Enter-tangenten) Vänta tills meddelande "Du kan nu stänga av din dator" visas. Stäng av din dator och bildskärm. Vissa datorer stänger av sig själva efter att man har avslutat Windows. Detta ska göras varje gång du stänger av din dator! Det är mycket viktigt att du väntar med att bryta strömmen till datorn tills hårddisken slutat arbeta och du ser meddelandet att du får stänga av datorn. Bryts strömmen tidigare eller om du inte avslutar Windows och eventuella program först, kan information gå förlorat

14 Starta om datorn Om ett program skulle "hänga sig", m a o om man inte kan klicka med musen eller använda tangentbordet, gör så här: Tryck och håll ned CTRL-tangenten samt ALT-tangenten och tryck en gång på DELETE-tangenten. Släpp därefter upp alla tre tangenterna. Följande dialogruta visas: eller Klicka på Task List. Välj fliken Program. Högerklicka i verktygslisten och välj aktivitetshanteraren 18 17

15 Aktivitetshanteraren Klicka på namnet på det programmet som har slutat fungera; i dialogrutan ovan är det Microsoft Word och klicka därefter på knappen Avsluta aktivitet. Nu visas ytterligare en dialogruta där du väljer Avsluta aktivitet. Programmet avslutas och du kan försöka starta om det igen. Avsluta Windows Ibland händer det att du blir tvungen att avsluta Windows helt. Håll ned tangenterna Ctrl och Alt och tryck på tangenten Del för att öppna Novells dialog. Klicka sedan på knappen Shutdown. En ny dialog öppnas där du väljer hur du vill stänga ner datorn, o Shutdown Stänga av o Shutdown and restart Stänga av och starta om automatiskt o Shutdown and power off Stänga av även strömmen. Windows avslutas och du kan sedan sätta på datorn igen 19 18

16 Standardprogramvaror De standardprogram som används inom Kommunen är: Operativsystem Windows 2000 eller Windows XP Citrix Kommunikation Internet Explorer webbläsare First Class epost Outlook epost Office Följande av dessa program ingår i Microsoft Office Professional: Word ordbehandling Excel kalkylprogram PowerPoint presentationsprogram Access databas Verksamhetssystem Utöver ovanstående program finns program på våra interna system bl a följande: WINÄSS diariesystem ecompanion Lön personaladministrativt system Raindance ekonomisystem IST skolsystemet Sofia Omfale äldreomsorg IFO individ och familjeomsorg Win-Fir fastighetsinformationsregister Tefat lokalt fastighetsregister GIS geografiskt informationssystem Hjälpprogram Norton Antivirus AntiVirusprogram Acrobat Reader läsprogram för.pdf filer WinZip komprimeringsprogram Nero, Roxio CD-Brännarprogram MS Photo Editor Bildhantering 20 19

17 Vill du veta vilka versioner av ett program som är giltiga inom kommunen kan du kontakta IT-avdelningen. Raindance Klicka på länkarna nedan för att komma till Raindance Lathundar. Lathund för att köra ut rapporter i Raindance, EK:ARP Lathund för ett enkelt Informationsuttag i Raindance, EK:ARA Lathund för användning av Excellink

18 Nätverk Ett nätverk är en samling datorer som är kopplade till flera centrala datorer. Server De centrala datorerna kallas för servrar och de styr organisationen som en slags övervaktmästare. Inom vårt nätverk har vi flera servrar som framgår av skissen på nästa sida. Dessa servrar styr de olika områdena inom vårt nätverk. Vi har följande servrar: en mailserver som styr all elektronisk mail som skickas inom vårt nätverk. en applikationserver och därifrån styrs alla våra gemensamma microsoft program. Unix servrar och Windows servrar. När man startar en dator i ett nätverk måste man "knacka på" hos övervaktmästaren genom att först skriva ett användar-id och sedan ett personligt lösenord. Det kallas för att logga in på nätverket. Tillgång till olika resurser När man släpps in i nätverket har man tillgång till olika resurser som t ex: att ta emot och skicka elektronisk mail att kunna skriva ut dokument på olika skrivare i nätverket att kunna spara och hämta dokument från servern att få automatiskt säkerhetskopiering av egna filer sparade på servern att kunna utnyttja gemensamma program från servern att kunna dela information med andra användare Behörighet Alla användare har inte behörighet till alla resurser i nätverket. Behörigheten till de olika resurserna bestäms i stort sett av användarens arbetsuppgifter. LAN och WAN Ett annat namn för ett datanätverk är LAN som betyder Local Area Network. Vårt nätverk består av ett antal mindre LAN som ingår in en så 22 21

19 kallad WAN (Wide Area Network.) En WAN är ett nätverk som sträcker sig över flera byggnader och t o m orter. Telefoni Våra förvaltningar är kopplade i samma administrationsnätverk och detta nätverk används dessutom för lokal telefoni. Läs mer om Telefoni här. Kommunens datanätverk På följande sida finns en enkel skiss över Kommunens nätverk som ger en helhetsbild över vårt nätverk och dess olika delar. Klicka här för att komma till Nätskissen

20 OSKARSHAMNS KOMMUNS DATANÄT BOCKARA FÅRBO FIGEHOLM KRISTDALA PÅSAKALLAVIK 1GB 1GB 1GB 1GB NOVA KLK, NS, NOVA 100 MB 2 MB ANEXET FCO NORRA SKOLAN 100 MB 100 MB GAMLA SJUKHUSET SF, IFO STORSKOGEN TK 1GB TBV-HUSET Lärarfack RÅDHUSET SF, IFO HANTVERKSGATAN SF, IFO 100 MB HYVELGATAN TK 100 MB SALTVIK BUF SKOLA RÖDSLESKOLAN 2MB 100 MB 100 MB 100 MB 100 MB NORRA HAMNEN BUF, GY,TRANSP VATTENTORNET 100 MB FORUM KUF SF, IFO 100 MB 100 MB STADSHUSET 10 MB INTERNET 100 MB VALLHALLASKOLAN 100 MB 100 MB GYMNASIUM BUF RÄDDNINGSTJÄNSTEN 100 MB SOLBACKA SF,ÄHO 100 MB KIKEBO- SKOLAN 100 MB OSKARSHAMNS ENERGI FREDRIKSBERG VATTENVERKET 100 MB 100 MB ÅSASKOLAN 100 MB ENHET L i KRISTINEBERG 100 MB ERNEMAR TK, Reningsverket KRISTINEBERGS- SKOLAN Lars Kronvall User\Mitt 24 23

21 Telefoni Organisation - Teleombud Det finns en organisation med Teleombud som har motsvarande roll för telefoni, som IT-ombuden har för sina respektive förvaltningar när det gäller datorer. Teleombuden är IT-avdelningens kontaktperson i telefrågor. Det kan gälla att hålla information uppdaterad för olika sorters kataloginformation (intern och extern) och växelns abonnentregister. När den nya Teleplattformen togs i drift i mars 2004, utbildades teleombuden speciellt för att kunna lösa problem med telefoni, som vidarekoppling, hänvisningar och liknande. Felanmälningar och beställningar gör användaren först till sitt teleombud som sedan felanmäler till IT-avdelningen (Ann-Katrin) om de inte själva kan avhjälpa problemet. Den nya teleplattformen har fört med sig att kommunerna har tre olika system som användarna kan välja för sitt telefonerande. MD, Centrex och/eller Centrex Mobil (Integrerade mobiler). I vissa delar gör man olika när man vidarekopplar eller hänvisar sig. Därför finns manualer utlagda på vårt intranät Mimer under mappen Telefon. Centrex-användare kan till exempel göra en del inställningar själva direkt på telefonen, eftersom Centrex-anknytningarna ligger i Telias AXE-station. MD-användare kan inte göra dessa inställningar eftersom MDanknytningarna finns i den lokala växeln i Stadshuset. De flesta tjänster och funktioner måste dock beställas för båda kategorierna anknytningar. Nummerserie I och med den nya teleplattformen har många bytt nummer, beroende på vilken sorts användare man är. MD-anknytningar har behållit sina gamla telefonnummer men de som har Centrex har antingen ett nummer som börjar på: (8)88xx eller (8)89xx eller så har de fått ett anknytningsnummer i en helt ny nummerserie (76)4000-(76)4999. Centrex-anknytningar är antingen Centrex-mobiler (Integrerade mobiler) eller finns på en adress i kommunen där det inte finns någon MD-växel. Skapat av Hans Ulvemo/WM-data

22 Ringa kortnummer Ringa kortnummer från MD-ankn Slå kortnummer Ringa kortnummer från Centrex-ankn Slå **0 + kortnummer Ringa kortnummer från Centrex-mobil Slå **0 + kortnummer Ringa internt Ringa internt fungerar lika i alla tre systemen Slå anknytningen direkt, oavsett om anknytningen börjar på 4 eller 8. Ringa externt Ringa ut externt från MD-ankn Slå 00 Ringa ut externt från Centrex-ankn Slå 00 Ringa ut externt från Centrex-mobil Slå 00 + tel.nr inklusive riktnummer Ringa växeln Ring till växeltelefonist från MD-ankn Slå 99 Ring till växeltelefonist från Centrex-ankn Slå 99 Ring till växeltelefonist från Centrex-mobil Slå 999 Interna telefonlistan En ambition från IT-avdelningen är att den interna telefonlistan alltid ska vara uppdaterad. Där görs ändringar så snart förvaltningarnas teleombud meddelar att det är någon förändring. Interntelefonlistan hittar Du på kommunens intranät Mimer, mappen heter Interntelefonlista. Listor för de olika förvaltningarna och bolagen finns i mappen. Du kan skriva ut själv om du vill. Det finns inte längre någon färdigtryckt telefonlista

23 Microsoft Windows Windows är ett operativsystem som styr kommunikationen mellan datorn och de olika programmen. Det måste finnas ett operativsystem för att man ska kunna använda sig av något program t ex Word. Namnet Windows är ett engelskt uttryck och betyder fönster och XP är versionsnumret, eller årgången, för programmet. Windows läser in programmen du vill använda i primärminnet och ger instruktioner till programmen så att en funktion utförs när du trycker på en viss tangent eller klickar med musen. Du använder operativsystemet när du sparar, kopierar, flyttar eller raderar filer. Den grafiska delen av Windows ligger som en gräns, ett skal mellan dig som användare och datorns inre sätt att arbeta. Genom att du använder detta gränssnitt (bilder, ikoner, fönster och menyer) som Windows har, behöver du inte ha så hög kunskap om de inre delarna av datorn

24 Skrivbordet När du har loggat in på din dator visas Skrivbordet. Skrivbordet är den centrala bilden i Windows och på skrivbordet finns olika ikoner. De ikoner som återfinns på ditt skrivbord anger vilka program du har behörighet till. Windows 2000 Det vanligaste operativsystemet på kommunen är Windows 2000: Windows XP De flesta nya datorer är installerade med Windows XP: 28 27

25 Ikoner på skrivbordet Den här datorn Papperskorgen Via den här ikonen kommer du åt alla resurser som du har tillgång till från din dator. Lokala enheter som diskett, hårddisk eller CD-läsare. Nätverksenheter som olika kataloger eller skrivare. I papperskorgen hamnar alla filer som du raderar från din egen hårddisk. Nätverket Via denna ikon kan du komma åt nätverkets olika enheter Portfölj Portföljen används för att transportera dokument mellan nätverket och bärbara datorer. Lotus Notes First Class Via dessa ikoner kommer du in i programmet för elektronisk post. Explorer Via denna ikon kommer du åt Internet. Start Från Start-knappen kan du starta alla program Aktivitetsfält Startknapp Fältet längst ned på bildskärmen. Start-knappen står alltid först på Aktivitetsfältet Startade program, aktivt = nedtryckt Genvägar Klocka och aktiva processer 29 28

26 Starta program Alla program kan startas från Start-knappen. Här nedan förklaras hur man startar Microsoft Word. Klicka en gång på Start-knappen som finns på Aktivitetsfältet. En rullgardinsmeny som liknar den nedan visas: Peka på kommandot Program. Ytterligare en rullgardinsmeny visas. Peka på text Microsoft Word och klicka en gång. Programmet Microsoft Word startas

27 Avsluta program Om du vill avsluta ett program Gör så här: eller eller Klicka på krysset (Stäng-knappen) längst upp i högra hörnet på programfönstret Klicka på menyn Arkiv på menyraden och sedan på kommandot Avsluta Använd snabbkommandot Alt + F

28 Hantera programfönster Du kan göra följande med ett fönster: Minimera, maximera och stänga ett fönster Storleksförändra Flytta Se nedan hur du går tillväga Minimera, maximera och stäng ett fönster Alla programfönster har knapparna minimera, maximera och stäng i övre högre hörnet. Klicka på Minimera knappen för att minimera programfönstret. Programmets ikon syns därefter på Aktivitetsfältet. Du kan aktivera programmet igen genom att klicka på dess ikon på Aktivitetsfältet. Klicka på Maximera knappen för att maximera fönstret så att det fyller hela bildskärmen. Klicka på Stäng knappen för att stänga fönstret och därmed avslutar programmet Knappen Maximera kan ändra utseende som den här bilden visar. Denna knapp heter Återställa och med den kan du återställa fönstret till dess ursprungliga storlek

29 Storleksförändra fönster Nästan alla fönster i Windows kan storleksförändras med hjälp av muspilen och vänster musknappen. Gör så här: Flytta fönster Alla fönster i Windows kan flyttas. Gör så här: Placera muspilen på fönstrets ram. Muspilen blir en dubbelriktad pil. Håll ned vänster musknapp och dra med musen utåt eller inåt för att förstora eller förminska fönstret. Om du placerar muspilen i hörnet av fönstret ändras pilen till en diagonal dubbelriktad pil. Dra sedan med musen och fönstret ändras på höjden och bredden samtidigt. Placera muspilen på det översta fältet i fönstret, på namnlisten. Håll ned vänster musknapp och dra med musen. Fönstret visas som en tom ram så länge du håller på att flytta det, men ritas om så snart du släpper musknappen

30 Växla mellan startade program När man arbetar i Windows kan man ha flera program igång samtidig t ex Word, Lotus Notes och Excel. Under arbetets gång vill du snabbt kunna växla till ett annat program som du har redan startat. Använd de följande sätten att växla mellan dessa program: Med musen: Klicka på programmets ikon på Aktivitetsfältet. Med tangentbordskombination Alt + Tab: Håll ned Alt-tangenten och tryck upprepade gånger på tab-tangenten. Mitt på bildskärmen visas en ruta som innehåller ikonerna till de program du har startat. Släpp både Alt- och tab-tangenten när ikonen till det programmet dit du vill växla är markerad

31 Höger musknapp i Windows Användning av höger musknapp utvecklas mer och mer. I Windows och Office programmen kan man utnyttja höger musknapp för att aktivera snabbmenyer. Dessa snabbmenyer är genvägar till de vanligaste kommandon som ligger på rullgardinsmenyerna på menyraden. Utforska höger musknapp, det kommer att spara dig mycket tid! Här beskriver vi hur du kan: Ordna ikoner på skrivbordet Minimera all fönster samtidigt Se nedan hur du går tillväga. Ordna ikoner Om ikonerna på Skrivbordet hamnar i oordning kan du med hjälp av höger musknapp snabbt komma åt kommandot för att ordna ikoner, gör så här: Placera muspilen på en tom yta på Skrivbordet och klicka med höger musknapp. Följande snabbmeny visas: Klicka på alternativet Ordna ikoner. Följande snabbmenyn visas: 35 34

32 Välj det alternativ du önskar. Om du väljer kommandot Ordna automatiskt kommer du inte att kunna flytta ikoner till något annat ställe på Skrivbordet. Minimera alla fönster samtidigt Ibland kan det vara praktiskt att ta bort alla program som är aktiva från Skrivbordet utan att stänga av dem. Här visar vi ett snabbt sätt att minimera alla fönster samtidigt. Gör så här: Placera muspilen på en tom yta på Aktivitetsfältet (längst ned på bildskärmen) Klicka med högermusknapp Följande rullgardinsmeny visas: Klicka på kommandot Minimera alla fönster 36 35

33 Papperskorgen Om du raderar en fil från din egen hårddisk (C:\) hamnar den raderade filen automatiskt i papperskorgen. Papperskorgen måste tömmas då och då. Kommer du på att du vill återställa en raderad fil från papperskorgen går det bra. Innan du tömt papperskorgen. Observera! Om du raderar en fil från nätverket (alltså alla andra enheter än enhet C:\) försvinner den direkt utan att först hamna i papperskorgen. Töm papperskorgen Gör så här för att tömma papperskorgen: Växla till Skrivbordet Dubbelklicka på ikonen Papperskorgen Ett fönster (som liknar det nedan) öppnas som visar alla filer du har raderat. eller Klicka på menyn Arkiv Klicka på kommandot Töm papperskorgen. Högerklicka på ikonen Papperskorgen på skrivbordet Välj i snabbmenyn Töm papperskorgen

34 Stäng fönstret efteråt genom att klicka på krysset i övre högre hörnet. Återställ en raderad fil Filerna som du har raderat från egen hårddisk ligger kvar i papperskorgen tills du tömmer den. Om du kommer på att du vill återställa en raderad fil från papperskorgen Gör så här: Gå till Skrivbordet och dubbelklicka på ikonen Papperskorgen Markera dokumentet du vill återställa Klicka på menyn Arkiv Följande undermeny visas: Välj kommandot Återställ Dokumentet försvinner från papperskorgen och läggs tillbaka i ursprungsmappen

35 Hjälp i dialogrutor I dialogrutorna till Office programvaror Word, Excel och PowerPoint kan man få fram en hjälpruta till alla knappar i dialogrutan. I t ex dialogrutan, Spara som i Word Peka på en knapp eller område i dialogrutan. Klicka sedan med höger musknapp. En knapp som heter Förklaring dyker upp, Klicka på den för att se förklaring om knappens funktion. Se bilden nedan: 39 38

36 Hjälpfunktionen i Windows Du kan läsa mer och lära dig mer om Windows och dess olika funktioner i Windows hjälpprogram. Det hittar du under Start-knappen, Hjälp eller om du trycker på funktionstangenten F1 från en tom yta på Skrivbordet. Följande dialogruta visas: Hjälpfönstret placeras alltid överst på skärmen, så att du kan se det hela tiden - även om du byter till ett annat fönster. Varje program har också sin egen manual, vilket innebär att det finns en samling hjälpavsnitt till varje program. Hjälpfunktionen finns längst ut till höger i menyn Hjälp i varje program. Du kan även använda snabbkommandot F1. Hjälpfönstret innehåller tre objektsflikar Vill du ha en detaljerad information klicka på länken nedan: Innehåll Index Sök 40 39

37 Innehåll I fliken Innehåll finns ett antal "böcker" som du kan klicka på. Klicka på en bok så öppnas flera rubriker. Se dialogrutan nedan: Varje rubrik är ett avsnitt i hjälpfunktionen. Dubbelklicka på en rubrik så öppnas ett avsnitt i den högra delen av fönstret

38 Följande dialogruta visas: Varje avsnitt kan skrivas ut. Tillbaka till Hjälpfunktion 42 41

39 Index I fliken Index kan du söka i rubriker i hjälpfunktionen. Skriv ett sökord, t.ex. "genväg" klicka sedan på knappen Visa. Programmet letar fram alla avsnitt som hanterar ämnet genväg. Se dialogrutan nedan: Dubbelklicka på det ämne du vill läsa mer om

40 Följande dialogruta visas: Välj det avsnitt som är aktuellt. Följande dialogruta visas: Varje avsnitt kan skrivas ut. Tillbaka till Hjälpfunktion 44 43

41 Sök Fliken Sök liknar index, skillnaden är att sökfunktionen använder en databas där varje nyckelord är kopplat till ämnesområdena i innehållet. Det betyder att programmet letar efter ditt sökbegrepp i själva texten i hjälpavsnittet, inte bara i rubrikerna. Fliken Sök är det bästa att använda om du har svårt att hitta ett avsnitt om det ämne du söker. Se dialogrutan nedan: Dubbelklicka på den rubrik du vill läsa mer om 45 44

42 Följande dialogruta visas: Varje avsnitt kan skrivas ut. Det kan ta lite längre tid för datorn att arbeta när du använder fliken Sök, men det är värt besväret! Tillbaka till Hjälpfunktion 46 45

43 Favoriter På fliken Favoriter kan du spara länkar till de hjälpsidor du varit på, för att ha som genvägar i Hjälpprogrammet. Se dialogrutan nedan: När du har letat fram en hjälpsida som du vill spara en genväg till. Gör så här: Klicka på fliken Favoriter. Under Aktuellt avsnitt visas namnet på den sida du har sökt fram. Klicka på knappen Lägg till. Du kan ta bort genvägar till hjälpsidor genom att markera det avsnitt vars genväg du vill ta bort och sedan klicka på Ta bort. Du kan direkt visa ett avsnitt genom att dubbelklicka på avsnittet i listan eller markera och klicka på knappen Visa. Tillbaka till Hjälpfunktion 47 46

44 Egenskaper på objekt/ikoner I Windows kan man ta fram egenskaper om objekt/ikoner/filer/resurser m m. Detta görs med höger musknapp. Gör så här för att ta fram egenskaper om ikonen Papperskorgen. Växla till Skrivbordet Peka på ikonen Papperskorgen Klicka en gång med höger musknapp. I snabbmenyn som visas klicka på egenskaper. Följande dialogruta visas: Observera att du kan göra inställningar i dialogrutan som påverkar hur Papperskorgen fungerar. Om du vill bekräfta eller Klicka på knappen OK och du verkställer en ändring du har gjort i dialogrutan. Dialogrutan stängs. Klicka på knappen Verkställ och du verkställer en ändring du har gjort i dialogrutan. Dialogrutan finns kvar

45 Om du vill avbryta Klicka på Avbryt för att avbryta programmet utan att spara någon ändring

46 Genväg På skrivbordet kan du lägga till genvägar till program, dokument eller skrivare. Genvägar är ett snabbt sätt att nå objekt som du ofta använder. Du kan skapa genvägar till program, mappar eller filer. Observera pilen i nedre vänstra hörnet av ikonen. Detta talar om för oss att ikonen är en genvägsikon. Här beskriver vi hur du kan: Skapa en genväg på skrivbordet Byta namn på en genväg Ta bort en genväg Se nedan hur du går tillväga. Skapa en genväg på skrivbordet Det enklaste sättet att skapa en genvägsikon på är att ha både Skrivbordet och Programmet Utforskaren synliga samtidigt. Gör så här: Klicka på Start-knappen, peka på Program och klicka sedan på Utforskaren. Om fönstret är maximerat, alltså fyller hela bildskärmen kan du återställa det. Gör så här: Klicka på knappen Återställ, för att kunna se en del av Skrivbordet i bakgrunden Peka på den fil eller mapp i Utforskaren som du vill skapa en genväg till. Klicka och håll ned höger musknapp Dra med höger musknapp det markerade objektet till Skrivbordet och släpp upp musknappen

47 Följande snabbmeny visas: Välj Skapa genväg(ar) här i snabbmenyn. Byta namn på en genväg Om du vill byta namn på genvägen du skapat Gör så här: Klicka med höger musknapp på ikonen på Skrivbordet. Välj Byt namn Skriv det nya namnet och tryck Enter Ta bort en genväg Om du vill ta bort en genväg som du skapat. Gör så här: Klicka med höger musknapp på ikonen på Skrivbordet. Välj Ta bort Allt som ligger på Skrivbordet lagras i mappen Skrivbord i mappen för personliga inställningar på hårddisken, ex: C:\Documents and Settings\user\Skrivbord\Skrivbord där user är din inloggning. Alla ändringar i denna mapp syns direkt på Skrivbordet. Tips: Observera att en genvägsikon har en pil i nedre vänstra hörnet. Om du raderar en genvägsikon händer inte mer än att ikonen försvinner. Inga dokument eller program har raderats

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4

Telofax 6.2. Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Telofax 6.2 Leverantörsregister för Windows 9x och Windows NT 4 Glamsen utveckling 2000 2 Innehållsförteckning SÅ HÄR FUNGERAR TELOFAX...5 INMATNING...7 ÄNDRA...8 KOPIERA...9 LEVERANTÖRSBEDÖMNING...10

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Dautagrunder Windows Vista

Dautagrunder Windows Vista 2011 Dautagrunder Windows Vista Torsten Nilsson Thor Stone Education 2011-09-20 Grunderna i Windows Vista: alla avsnitt Syftet med avsnitten i Grunderna för Windows är att ge en introduktion till persondatorer

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

Lathund Windows 7 & nyheterna i Office 2010

Lathund Windows 7 & nyheterna i Office 2010 Lexicon lathund Nyheterna i MS Office 2010 Lathund Windows 7 & nyheterna i Office 2010 Använda och anpassa Windows 7 Allmänna nyheter i Office 2010 Nyheter i Word 2010 Nyheter i Excel 2010 Nyheter i PowerPoint

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

DATORINTRODUKTION. Våren 2005

DATORINTRODUKTION. Våren 2005 DATORINTRODUKTION Våren 2005 Innehållsförteckning 1. Vett och etikett...3 1.1. Regler för användning av gemensamma datorsystem vid Högskolan i Gävle 3 1.2. Allmänt om datorerna vid Högskolan i Gävle...4

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok

Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok Innehåll: Säkerhet och arbetsmiljö Service- och supportinformation Bärbar Internet-persondator - Referenshandbok 300-, 1200-, 1600-, 1800-, och 1900- serien Innehåll Innehåll i KAPITEL 1 Använda handboken

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0

Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 Lunar Förstoringsprogram Version 8.0 För Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2007 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.dolphinuk.co.uk

Läs mer