IT-handbok för Oskarshamns kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-handbok för Oskarshamns kommun"

Transkript

1 IT-handbok för Oskarshamns kommun Skapat av Hans Ulvemo/WM-data

2 Målsättning med IT-handboken Denna handbok är tänkt som en hjälp för dig i din kontakt med din dator. Tanken är att när ett PC-problem dyker upp, skall du först använda din IThandbok för att få hjälp. Vilket innebär att du får ett självständigt arbetssätt. Handboken tar upp de flesta problem som vi alla stöter på förr eller senare och de som vi glömmer mellan varven p g a att vi använder vissa funktioner så sällan. De vanligaste programmen inkl Lotus Notes och Internet finns med. Windows avsnittet behandlar både Windows 2000 och Windows XP. Det finns en del om virushantering, lösenord och katalogstrukturer. En del handlar om dokumentmallar och utskrifter. Om inte IT-handboken kan svara på dina frågor så finns det namn och telefonnummer till ditt IT-ombud och andra som kanske kan hjälpa dig. Det finns en HelpDesk som du kan ringa om du stöter på problem. Förutom att hjälpa dig, innebär det här också hjälp och avlastning för ITavdelningen. IT-handboken finns på nätverket och tillgänglig i kommunens Intranät. Lycka till! IT-avdelningen Åke Assarsson telnr: Januari

3 Så här använder du IT-handboken IT-handboken är uppdelad i många avsnitt för att du lättare ska hitta information om ett specifikt område. Hänvisningar till andra avsnitt i handboken sker med hjälp av länkar, vilket innebär att du kan förflytta dig från en sida till en annan. Det är ett smidigt sätt att kunna få tillgång till information eller en instruktion som du kan följa steg för steg. Länk All understruken text är en länk. När du pekar på en länk med musen ändrar muspekaren utseende och ser ut som en hand. Klicka med musen och du kommer till den sida länken pekar på. Fetstil Text med fetstil hänvisar oftast till en knapp eller ett menyval som du kan trycka på för att utföra ett kommando i de program som beskrivs i IThandboken. Var finns handboken? Genom att dubbelklicka på ikonen öppnar du upp handboken. Hur navigerar du i handboken? Innehållet hittar du i vänstra delen av fönstret. Det är uppdelat i olika avsnitt. Klicka på ett avsnitt med markören så får du upp i samma fönster underavsnitten till just det avsnittet. 3 2

4 Klicka på ett av underavsnitten så kommer innehållet att visas i den högra delen av fönstret. Visa/dölj navigeringsruta, gömmer eller tar fram den vänstra delen av fönstret. Du kan välja att visa bokmärken (rubriker för avsnitt) eller miniatyrer (små minibilder av sidorna) Bläddra mellan sidorna med navigeringsknapparna: För att komma till första sidan klicka på. För att kunna läsa alla stegen i en instruktion eller ta del av alla avsnitt måste du ibland använda rullningslisten. Innehållsförteckning Längst bak i handboken finns en innehållsförteckning. Klicka här för att komma dit. 4 3

5 Skriva ut en sida från IT-handboken Om du befinner dig på en sida i IT-handboken som du vill skriva ut. Gör så här: Klicka på Arkiv i menyn Välj i undermenyerna Skriv ut Följande dialogruta visas: OBS! Markera Aktuell sida för att skriva ut avsnittet du står på. Väljer du Alla sidor skriver ut cirka 150 sidor. Du kan skriva ut ett sidintervall genom att klicka i Sidor och skriva sidnumren. Välj den skrivare du vill skriva ut på Klicka på OK 5 4

6 HelpDesk tel Kontakta ditt IT-ombud först. Han eller hon bedömer om du skall ringa HelpDesken. HelpDesken är öppen må - fre , Vid andra tider och vid upptaget går det att skicka e-post till HelpDesk i Lotus Notes adressbok eller HelpDesken är enbart bemannad med en person i taget. De som jobbar med HelpDesken är: Monica Hultenius, Ann-Katrin Ericson och Lars Kronvall. Har du problem så följ det här schemat Problemet Användaren tittar själv i IT-handboken eller anmäler till IT-ombudet som löser problemet, eller HelpDesk-personalen registrerar anmälan, hjälper användaren eller vidarebefordrar arbetet till om inte IT-ombudet kan göra något anmäler Användaren själv till HelpDesken rätt tekniker, som avhjälper felet och återrapporterar till HelpDesk, som återrapporterar till Användaren. 6 5

7 Inkomna felanmälningar prioriteras i följande ordning: 1. Datakommunikation, servrar 2. Övriga förvaltningsövergripande system (som drabbar flera personer) Samt exempelvis: PC ur funktion, förvaltningsskrivare o dyl. 3. Vanliga installationer (programvaror, ny PC, enskild skrivare o dyl.) 7 6

8 Vår IT verksamhet Inom varje förvaltning finns ett IT-ombud som är utsett av förvaltningschefen. IT-ombudets uppgift är att företräda förvaltningen och vara dess representant i IT-gruppen. IT-ombudet ska också vara förvaltningens interna användarstöd och rådgivare i det dagliga arbetet samt driva utvecklingsfrågor. Nedan finns en lista över IT-ombud inom kommunen. IT-ombud Förvaltning Telefon Alge, Siv Socialförvaltning ÄHO 8926 Reuterskiöld, Barn- & utbildningsförvaltningen/gy Per 8080 Persson, Gert Räddningstjänsten 4056 Ericson, Ann-Katrin Kommunkontoret 4099 Nyström, Monica Socialförvaltningen IFO 4652 Svensson, Jerry Tekniska kontoret 8228 Lönnbom, Håkan Samhällsbyggnadskontoret 8318 Ljones, Kjell Kulturförvaltningen 8013 Carlsson, Leif Samhällsbyggnadskontoret 4743 Andersson, Per Barn- & utbildningsförvaltningen/grundskola 4142

9 Användarens ansvar För att datormiljön ska fungera fullt ut ställs det krav både på de som förvaltar och använder systemet. Det du som användare ska tänka på är följande punkter: Ta väl hand om den personliga utrustningen (t ex dator och skrivare) som du disponerar. Spara dina filer i förvaltningens katalog på nätverket eller i något av de gemensamma lagringsutrymmena. Detta för att få daglig säkerhetskopiering på all ditt material. Se till att läsa dina brev från mailens IN-korg regelbundet. Det kan finnas viktig information där. Städa regelbundet så att det inte blir fullt i ditt personliga lagringsutrymme och i mailens mappar (framförallt i IN-korgen, Skickade brev samt Borttagna brev.) Ta ansvar för de filer som sparats av dig i gemensamma lagringsutrymmen. Innan du slår av strömmen på din dator se till att du alltid avslutar aktiverade program samt Windows. Installera inte några spel eller egna program på din dator. Hämta inte "tjusiga" skärmsläckare från Internet. Det kan bl a skapa problem med minneshantering i din dator. När nätverksmeddelanden visas måste dessa tas på allvar. Meddelande brukar vara "Nätverket tas ned v.g. logga ur nätet". Spara de dokument du håller på med och logga ur nätverket. Om du inte gör detta förlänger du tiden som nätet måste vara avstängt. 9 8

10 Inloggning och utloggning via Citrix Inloggning via Citrix För att komma åt Oskarshamns kommuns nätverk om du har en uppkoppling via modem eller har en tunn klient så gör du följande: Dubbelklicka på ikonen Citrix Om det blir problem med att komma in, starta om modemet och gör ett nytt försök. eller Gå in via Start-knappen, Inställningar Dubbelklicka på Fjärranslutning Dubbelklicka på ikonen Kommun Här visas en dialogruta Klicka på knappen OK Gå tillbaka till skrivbordet och dubbelklicka på ikonen Citrix Följande meddelande visas: Om IT-enheten har sparat ditt lösenord får du inte upp denna dialogruta

11 Ange ditt användar-id i fältet User name Ange ditt lösenord i fältet Password Klicka på OK Nu kommer du till Skrivbordet i Meta Frame. Se bild nedan: På Skrivbordet i Meta Frame finns de flesta program du behöver. För att starta programmen gör följande: Dubbelklicka på ikonen till det program du vill starta. Du kan även starta programmen via Startmenyn. Gör så här: Klicka på Start knappen. Gå med musmarkören till Program

12 Undermenyer till Program visas. Se bild nedan: Under Program får du tillgång till exempelvis Lotus Notes, Word, Excel, Raindance och Sofia Omfale m.m. Utloggning från Citrix För att avsluta uppkopplingen Gör följande: Klicka på Start knappen Klicka på Logga ut Du får nu upp följande dialogruta: Klicka på OK Du kommer tillbaka till ditt eget Windows skrivbord eller loggar ut helt

13 Stänga av datorn När du ska stänga av din dator gör så här: Avsluta alla dokument och program som är igång så att du endast har Skrivbordet framme Klicka sedan på Start-knappen och klicka på Avsluta Följande dialogruta visas: Se till att alternativet "Stänga av datorn?" är markerad Klicka på knappen OK (eller tryck på Enter-tangenten) Vänta tills meddelande "Du kan nu stänga av din dator" visas. Stäng av din dator och bildskärm. Vissa datorer stänger av sig själva efter att man har avslutat Windows. Detta ska göras varje gång du stänger av din dator! Det är mycket viktigt att du väntar med att bryta strömmen till datorn tills hårddisken slutat arbeta och du ser meddelandet att du får stänga av datorn. Bryts strömmen tidigare eller om du inte avslutar Windows och eventuella program först, kan information gå förlorat

14 Starta om datorn Om ett program skulle "hänga sig", m a o om man inte kan klicka med musen eller använda tangentbordet, gör så här: Tryck och håll ned CTRL-tangenten samt ALT-tangenten och tryck en gång på DELETE-tangenten. Släpp därefter upp alla tre tangenterna. Följande dialogruta visas: eller Klicka på Task List. Välj fliken Program. Högerklicka i verktygslisten och välj aktivitetshanteraren 18 17

15 Aktivitetshanteraren Klicka på namnet på det programmet som har slutat fungera; i dialogrutan ovan är det Microsoft Word och klicka därefter på knappen Avsluta aktivitet. Nu visas ytterligare en dialogruta där du väljer Avsluta aktivitet. Programmet avslutas och du kan försöka starta om det igen. Avsluta Windows Ibland händer det att du blir tvungen att avsluta Windows helt. Håll ned tangenterna Ctrl och Alt och tryck på tangenten Del för att öppna Novells dialog. Klicka sedan på knappen Shutdown. En ny dialog öppnas där du väljer hur du vill stänga ner datorn, o Shutdown Stänga av o Shutdown and restart Stänga av och starta om automatiskt o Shutdown and power off Stänga av även strömmen. Windows avslutas och du kan sedan sätta på datorn igen 19 18

16 Standardprogramvaror De standardprogram som används inom Kommunen är: Operativsystem Windows 2000 eller Windows XP Citrix Kommunikation Internet Explorer webbläsare First Class epost Outlook epost Office Följande av dessa program ingår i Microsoft Office Professional: Word ordbehandling Excel kalkylprogram PowerPoint presentationsprogram Access databas Verksamhetssystem Utöver ovanstående program finns program på våra interna system bl a följande: WINÄSS diariesystem ecompanion Lön personaladministrativt system Raindance ekonomisystem IST skolsystemet Sofia Omfale äldreomsorg IFO individ och familjeomsorg Win-Fir fastighetsinformationsregister Tefat lokalt fastighetsregister GIS geografiskt informationssystem Hjälpprogram Norton Antivirus AntiVirusprogram Acrobat Reader läsprogram för.pdf filer WinZip komprimeringsprogram Nero, Roxio CD-Brännarprogram MS Photo Editor Bildhantering 20 19

17 Vill du veta vilka versioner av ett program som är giltiga inom kommunen kan du kontakta IT-avdelningen. Raindance Klicka på länkarna nedan för att komma till Raindance Lathundar. Lathund för att köra ut rapporter i Raindance, EK:ARP Lathund för ett enkelt Informationsuttag i Raindance, EK:ARA Lathund för användning av Excellink

18 Nätverk Ett nätverk är en samling datorer som är kopplade till flera centrala datorer. Server De centrala datorerna kallas för servrar och de styr organisationen som en slags övervaktmästare. Inom vårt nätverk har vi flera servrar som framgår av skissen på nästa sida. Dessa servrar styr de olika områdena inom vårt nätverk. Vi har följande servrar: en mailserver som styr all elektronisk mail som skickas inom vårt nätverk. en applikationserver och därifrån styrs alla våra gemensamma microsoft program. Unix servrar och Windows servrar. När man startar en dator i ett nätverk måste man "knacka på" hos övervaktmästaren genom att först skriva ett användar-id och sedan ett personligt lösenord. Det kallas för att logga in på nätverket. Tillgång till olika resurser När man släpps in i nätverket har man tillgång till olika resurser som t ex: att ta emot och skicka elektronisk mail att kunna skriva ut dokument på olika skrivare i nätverket att kunna spara och hämta dokument från servern att få automatiskt säkerhetskopiering av egna filer sparade på servern att kunna utnyttja gemensamma program från servern att kunna dela information med andra användare Behörighet Alla användare har inte behörighet till alla resurser i nätverket. Behörigheten till de olika resurserna bestäms i stort sett av användarens arbetsuppgifter. LAN och WAN Ett annat namn för ett datanätverk är LAN som betyder Local Area Network. Vårt nätverk består av ett antal mindre LAN som ingår in en så 22 21

19 kallad WAN (Wide Area Network.) En WAN är ett nätverk som sträcker sig över flera byggnader och t o m orter. Telefoni Våra förvaltningar är kopplade i samma administrationsnätverk och detta nätverk används dessutom för lokal telefoni. Läs mer om Telefoni här. Kommunens datanätverk På följande sida finns en enkel skiss över Kommunens nätverk som ger en helhetsbild över vårt nätverk och dess olika delar. Klicka här för att komma till Nätskissen

20 OSKARSHAMNS KOMMUNS DATANÄT BOCKARA FÅRBO FIGEHOLM KRISTDALA PÅSAKALLAVIK 1GB 1GB 1GB 1GB NOVA KLK, NS, NOVA 100 MB 2 MB ANEXET FCO NORRA SKOLAN 100 MB 100 MB GAMLA SJUKHUSET SF, IFO STORSKOGEN TK 1GB TBV-HUSET Lärarfack RÅDHUSET SF, IFO HANTVERKSGATAN SF, IFO 100 MB HYVELGATAN TK 100 MB SALTVIK BUF SKOLA RÖDSLESKOLAN 2MB 100 MB 100 MB 100 MB 100 MB NORRA HAMNEN BUF, GY,TRANSP VATTENTORNET 100 MB FORUM KUF SF, IFO 100 MB 100 MB STADSHUSET 10 MB INTERNET 100 MB VALLHALLASKOLAN 100 MB 100 MB GYMNASIUM BUF RÄDDNINGSTJÄNSTEN 100 MB SOLBACKA SF,ÄHO 100 MB KIKEBO- SKOLAN 100 MB OSKARSHAMNS ENERGI FREDRIKSBERG VATTENVERKET 100 MB 100 MB ÅSASKOLAN 100 MB ENHET L i KRISTINEBERG 100 MB ERNEMAR TK, Reningsverket KRISTINEBERGS- SKOLAN Lars Kronvall User\Mitt 24 23

21 Telefoni Organisation - Teleombud Det finns en organisation med Teleombud som har motsvarande roll för telefoni, som IT-ombuden har för sina respektive förvaltningar när det gäller datorer. Teleombuden är IT-avdelningens kontaktperson i telefrågor. Det kan gälla att hålla information uppdaterad för olika sorters kataloginformation (intern och extern) och växelns abonnentregister. När den nya Teleplattformen togs i drift i mars 2004, utbildades teleombuden speciellt för att kunna lösa problem med telefoni, som vidarekoppling, hänvisningar och liknande. Felanmälningar och beställningar gör användaren först till sitt teleombud som sedan felanmäler till IT-avdelningen (Ann-Katrin) om de inte själva kan avhjälpa problemet. Den nya teleplattformen har fört med sig att kommunerna har tre olika system som användarna kan välja för sitt telefonerande. MD, Centrex och/eller Centrex Mobil (Integrerade mobiler). I vissa delar gör man olika när man vidarekopplar eller hänvisar sig. Därför finns manualer utlagda på vårt intranät Mimer under mappen Telefon. Centrex-användare kan till exempel göra en del inställningar själva direkt på telefonen, eftersom Centrex-anknytningarna ligger i Telias AXE-station. MD-användare kan inte göra dessa inställningar eftersom MDanknytningarna finns i den lokala växeln i Stadshuset. De flesta tjänster och funktioner måste dock beställas för båda kategorierna anknytningar. Nummerserie I och med den nya teleplattformen har många bytt nummer, beroende på vilken sorts användare man är. MD-anknytningar har behållit sina gamla telefonnummer men de som har Centrex har antingen ett nummer som börjar på: (8)88xx eller (8)89xx eller så har de fått ett anknytningsnummer i en helt ny nummerserie (76)4000-(76)4999. Centrex-anknytningar är antingen Centrex-mobiler (Integrerade mobiler) eller finns på en adress i kommunen där det inte finns någon MD-växel. Skapat av Hans Ulvemo/WM-data

22 Ringa kortnummer Ringa kortnummer från MD-ankn Slå kortnummer Ringa kortnummer från Centrex-ankn Slå **0 + kortnummer Ringa kortnummer från Centrex-mobil Slå **0 + kortnummer Ringa internt Ringa internt fungerar lika i alla tre systemen Slå anknytningen direkt, oavsett om anknytningen börjar på 4 eller 8. Ringa externt Ringa ut externt från MD-ankn Slå 00 Ringa ut externt från Centrex-ankn Slå 00 Ringa ut externt från Centrex-mobil Slå 00 + tel.nr inklusive riktnummer Ringa växeln Ring till växeltelefonist från MD-ankn Slå 99 Ring till växeltelefonist från Centrex-ankn Slå 99 Ring till växeltelefonist från Centrex-mobil Slå 999 Interna telefonlistan En ambition från IT-avdelningen är att den interna telefonlistan alltid ska vara uppdaterad. Där görs ändringar så snart förvaltningarnas teleombud meddelar att det är någon förändring. Interntelefonlistan hittar Du på kommunens intranät Mimer, mappen heter Interntelefonlista. Listor för de olika förvaltningarna och bolagen finns i mappen. Du kan skriva ut själv om du vill. Det finns inte längre någon färdigtryckt telefonlista

23 Microsoft Windows Windows är ett operativsystem som styr kommunikationen mellan datorn och de olika programmen. Det måste finnas ett operativsystem för att man ska kunna använda sig av något program t ex Word. Namnet Windows är ett engelskt uttryck och betyder fönster och XP är versionsnumret, eller årgången, för programmet. Windows läser in programmen du vill använda i primärminnet och ger instruktioner till programmen så att en funktion utförs när du trycker på en viss tangent eller klickar med musen. Du använder operativsystemet när du sparar, kopierar, flyttar eller raderar filer. Den grafiska delen av Windows ligger som en gräns, ett skal mellan dig som användare och datorns inre sätt att arbeta. Genom att du använder detta gränssnitt (bilder, ikoner, fönster och menyer) som Windows har, behöver du inte ha så hög kunskap om de inre delarna av datorn

24 Skrivbordet När du har loggat in på din dator visas Skrivbordet. Skrivbordet är den centrala bilden i Windows och på skrivbordet finns olika ikoner. De ikoner som återfinns på ditt skrivbord anger vilka program du har behörighet till. Windows 2000 Det vanligaste operativsystemet på kommunen är Windows 2000: Windows XP De flesta nya datorer är installerade med Windows XP: 28 27

25 Ikoner på skrivbordet Den här datorn Papperskorgen Via den här ikonen kommer du åt alla resurser som du har tillgång till från din dator. Lokala enheter som diskett, hårddisk eller CD-läsare. Nätverksenheter som olika kataloger eller skrivare. I papperskorgen hamnar alla filer som du raderar från din egen hårddisk. Nätverket Via denna ikon kan du komma åt nätverkets olika enheter Portfölj Portföljen används för att transportera dokument mellan nätverket och bärbara datorer. Lotus Notes First Class Via dessa ikoner kommer du in i programmet för elektronisk post. Explorer Via denna ikon kommer du åt Internet. Start Från Start-knappen kan du starta alla program Aktivitetsfält Startknapp Fältet längst ned på bildskärmen. Start-knappen står alltid först på Aktivitetsfältet Startade program, aktivt = nedtryckt Genvägar Klocka och aktiva processer 29 28

26 Starta program Alla program kan startas från Start-knappen. Här nedan förklaras hur man startar Microsoft Word. Klicka en gång på Start-knappen som finns på Aktivitetsfältet. En rullgardinsmeny som liknar den nedan visas: Peka på kommandot Program. Ytterligare en rullgardinsmeny visas. Peka på text Microsoft Word och klicka en gång. Programmet Microsoft Word startas

27 Avsluta program Om du vill avsluta ett program Gör så här: eller eller Klicka på krysset (Stäng-knappen) längst upp i högra hörnet på programfönstret Klicka på menyn Arkiv på menyraden och sedan på kommandot Avsluta Använd snabbkommandot Alt + F

28 Hantera programfönster Du kan göra följande med ett fönster: Minimera, maximera och stänga ett fönster Storleksförändra Flytta Se nedan hur du går tillväga Minimera, maximera och stäng ett fönster Alla programfönster har knapparna minimera, maximera och stäng i övre högre hörnet. Klicka på Minimera knappen för att minimera programfönstret. Programmets ikon syns därefter på Aktivitetsfältet. Du kan aktivera programmet igen genom att klicka på dess ikon på Aktivitetsfältet. Klicka på Maximera knappen för att maximera fönstret så att det fyller hela bildskärmen. Klicka på Stäng knappen för att stänga fönstret och därmed avslutar programmet Knappen Maximera kan ändra utseende som den här bilden visar. Denna knapp heter Återställa och med den kan du återställa fönstret till dess ursprungliga storlek

29 Storleksförändra fönster Nästan alla fönster i Windows kan storleksförändras med hjälp av muspilen och vänster musknappen. Gör så här: Flytta fönster Alla fönster i Windows kan flyttas. Gör så här: Placera muspilen på fönstrets ram. Muspilen blir en dubbelriktad pil. Håll ned vänster musknapp och dra med musen utåt eller inåt för att förstora eller förminska fönstret. Om du placerar muspilen i hörnet av fönstret ändras pilen till en diagonal dubbelriktad pil. Dra sedan med musen och fönstret ändras på höjden och bredden samtidigt. Placera muspilen på det översta fältet i fönstret, på namnlisten. Håll ned vänster musknapp och dra med musen. Fönstret visas som en tom ram så länge du håller på att flytta det, men ritas om så snart du släpper musknappen

30 Växla mellan startade program När man arbetar i Windows kan man ha flera program igång samtidig t ex Word, Lotus Notes och Excel. Under arbetets gång vill du snabbt kunna växla till ett annat program som du har redan startat. Använd de följande sätten att växla mellan dessa program: Med musen: Klicka på programmets ikon på Aktivitetsfältet. Med tangentbordskombination Alt + Tab: Håll ned Alt-tangenten och tryck upprepade gånger på tab-tangenten. Mitt på bildskärmen visas en ruta som innehåller ikonerna till de program du har startat. Släpp både Alt- och tab-tangenten när ikonen till det programmet dit du vill växla är markerad

31 Höger musknapp i Windows Användning av höger musknapp utvecklas mer och mer. I Windows och Office programmen kan man utnyttja höger musknapp för att aktivera snabbmenyer. Dessa snabbmenyer är genvägar till de vanligaste kommandon som ligger på rullgardinsmenyerna på menyraden. Utforska höger musknapp, det kommer att spara dig mycket tid! Här beskriver vi hur du kan: Ordna ikoner på skrivbordet Minimera all fönster samtidigt Se nedan hur du går tillväga. Ordna ikoner Om ikonerna på Skrivbordet hamnar i oordning kan du med hjälp av höger musknapp snabbt komma åt kommandot för att ordna ikoner, gör så här: Placera muspilen på en tom yta på Skrivbordet och klicka med höger musknapp. Följande snabbmeny visas: Klicka på alternativet Ordna ikoner. Följande snabbmenyn visas: 35 34

32 Välj det alternativ du önskar. Om du väljer kommandot Ordna automatiskt kommer du inte att kunna flytta ikoner till något annat ställe på Skrivbordet. Minimera alla fönster samtidigt Ibland kan det vara praktiskt att ta bort alla program som är aktiva från Skrivbordet utan att stänga av dem. Här visar vi ett snabbt sätt att minimera alla fönster samtidigt. Gör så här: Placera muspilen på en tom yta på Aktivitetsfältet (längst ned på bildskärmen) Klicka med högermusknapp Följande rullgardinsmeny visas: Klicka på kommandot Minimera alla fönster 36 35

33 Papperskorgen Om du raderar en fil från din egen hårddisk (C:\) hamnar den raderade filen automatiskt i papperskorgen. Papperskorgen måste tömmas då och då. Kommer du på att du vill återställa en raderad fil från papperskorgen går det bra. Innan du tömt papperskorgen. Observera! Om du raderar en fil från nätverket (alltså alla andra enheter än enhet C:\) försvinner den direkt utan att först hamna i papperskorgen. Töm papperskorgen Gör så här för att tömma papperskorgen: Växla till Skrivbordet Dubbelklicka på ikonen Papperskorgen Ett fönster (som liknar det nedan) öppnas som visar alla filer du har raderat. eller Klicka på menyn Arkiv Klicka på kommandot Töm papperskorgen. Högerklicka på ikonen Papperskorgen på skrivbordet Välj i snabbmenyn Töm papperskorgen

34 Stäng fönstret efteråt genom att klicka på krysset i övre högre hörnet. Återställ en raderad fil Filerna som du har raderat från egen hårddisk ligger kvar i papperskorgen tills du tömmer den. Om du kommer på att du vill återställa en raderad fil från papperskorgen Gör så här: Gå till Skrivbordet och dubbelklicka på ikonen Papperskorgen Markera dokumentet du vill återställa Klicka på menyn Arkiv Följande undermeny visas: Välj kommandot Återställ Dokumentet försvinner från papperskorgen och läggs tillbaka i ursprungsmappen

35 Hjälp i dialogrutor I dialogrutorna till Office programvaror Word, Excel och PowerPoint kan man få fram en hjälpruta till alla knappar i dialogrutan. I t ex dialogrutan, Spara som i Word Peka på en knapp eller område i dialogrutan. Klicka sedan med höger musknapp. En knapp som heter Förklaring dyker upp, Klicka på den för att se förklaring om knappens funktion. Se bilden nedan: 39 38

36 Hjälpfunktionen i Windows Du kan läsa mer och lära dig mer om Windows och dess olika funktioner i Windows hjälpprogram. Det hittar du under Start-knappen, Hjälp eller om du trycker på funktionstangenten F1 från en tom yta på Skrivbordet. Följande dialogruta visas: Hjälpfönstret placeras alltid överst på skärmen, så att du kan se det hela tiden - även om du byter till ett annat fönster. Varje program har också sin egen manual, vilket innebär att det finns en samling hjälpavsnitt till varje program. Hjälpfunktionen finns längst ut till höger i menyn Hjälp i varje program. Du kan även använda snabbkommandot F1. Hjälpfönstret innehåller tre objektsflikar Vill du ha en detaljerad information klicka på länken nedan: Innehåll Index Sök 40 39

37 Innehåll I fliken Innehåll finns ett antal "böcker" som du kan klicka på. Klicka på en bok så öppnas flera rubriker. Se dialogrutan nedan: Varje rubrik är ett avsnitt i hjälpfunktionen. Dubbelklicka på en rubrik så öppnas ett avsnitt i den högra delen av fönstret

38 Följande dialogruta visas: Varje avsnitt kan skrivas ut. Tillbaka till Hjälpfunktion 42 41

39 Index I fliken Index kan du söka i rubriker i hjälpfunktionen. Skriv ett sökord, t.ex. "genväg" klicka sedan på knappen Visa. Programmet letar fram alla avsnitt som hanterar ämnet genväg. Se dialogrutan nedan: Dubbelklicka på det ämne du vill läsa mer om

40 Följande dialogruta visas: Välj det avsnitt som är aktuellt. Följande dialogruta visas: Varje avsnitt kan skrivas ut. Tillbaka till Hjälpfunktion 44 43

41 Sök Fliken Sök liknar index, skillnaden är att sökfunktionen använder en databas där varje nyckelord är kopplat till ämnesområdena i innehållet. Det betyder att programmet letar efter ditt sökbegrepp i själva texten i hjälpavsnittet, inte bara i rubrikerna. Fliken Sök är det bästa att använda om du har svårt att hitta ett avsnitt om det ämne du söker. Se dialogrutan nedan: Dubbelklicka på den rubrik du vill läsa mer om 45 44

42 Följande dialogruta visas: Varje avsnitt kan skrivas ut. Det kan ta lite längre tid för datorn att arbeta när du använder fliken Sök, men det är värt besväret! Tillbaka till Hjälpfunktion 46 45

43 Favoriter På fliken Favoriter kan du spara länkar till de hjälpsidor du varit på, för att ha som genvägar i Hjälpprogrammet. Se dialogrutan nedan: När du har letat fram en hjälpsida som du vill spara en genväg till. Gör så här: Klicka på fliken Favoriter. Under Aktuellt avsnitt visas namnet på den sida du har sökt fram. Klicka på knappen Lägg till. Du kan ta bort genvägar till hjälpsidor genom att markera det avsnitt vars genväg du vill ta bort och sedan klicka på Ta bort. Du kan direkt visa ett avsnitt genom att dubbelklicka på avsnittet i listan eller markera och klicka på knappen Visa. Tillbaka till Hjälpfunktion 47 46

44 Egenskaper på objekt/ikoner I Windows kan man ta fram egenskaper om objekt/ikoner/filer/resurser m m. Detta görs med höger musknapp. Gör så här för att ta fram egenskaper om ikonen Papperskorgen. Växla till Skrivbordet Peka på ikonen Papperskorgen Klicka en gång med höger musknapp. I snabbmenyn som visas klicka på egenskaper. Följande dialogruta visas: Observera att du kan göra inställningar i dialogrutan som påverkar hur Papperskorgen fungerar. Om du vill bekräfta eller Klicka på knappen OK och du verkställer en ändring du har gjort i dialogrutan. Dialogrutan stängs. Klicka på knappen Verkställ och du verkställer en ändring du har gjort i dialogrutan. Dialogrutan finns kvar

45 Om du vill avbryta Klicka på Avbryt för att avbryta programmet utan att spara någon ändring

46 Genväg På skrivbordet kan du lägga till genvägar till program, dokument eller skrivare. Genvägar är ett snabbt sätt att nå objekt som du ofta använder. Du kan skapa genvägar till program, mappar eller filer. Observera pilen i nedre vänstra hörnet av ikonen. Detta talar om för oss att ikonen är en genvägsikon. Här beskriver vi hur du kan: Skapa en genväg på skrivbordet Byta namn på en genväg Ta bort en genväg Se nedan hur du går tillväga. Skapa en genväg på skrivbordet Det enklaste sättet att skapa en genvägsikon på är att ha både Skrivbordet och Programmet Utforskaren synliga samtidigt. Gör så här: Klicka på Start-knappen, peka på Program och klicka sedan på Utforskaren. Om fönstret är maximerat, alltså fyller hela bildskärmen kan du återställa det. Gör så här: Klicka på knappen Återställ, för att kunna se en del av Skrivbordet i bakgrunden Peka på den fil eller mapp i Utforskaren som du vill skapa en genväg till. Klicka och håll ned höger musknapp Dra med höger musknapp det markerade objektet till Skrivbordet och släpp upp musknappen

47 Följande snabbmeny visas: Välj Skapa genväg(ar) här i snabbmenyn. Byta namn på en genväg Om du vill byta namn på genvägen du skapat Gör så här: Klicka med höger musknapp på ikonen på Skrivbordet. Välj Byt namn Skriv det nya namnet och tryck Enter Ta bort en genväg Om du vill ta bort en genväg som du skapat. Gör så här: Klicka med höger musknapp på ikonen på Skrivbordet. Välj Ta bort Allt som ligger på Skrivbordet lagras i mappen Skrivbord i mappen för personliga inställningar på hårddisken, ex: C:\Documents and Settings\user\Skrivbord\Skrivbord där user är din inloggning. Alla ändringar i denna mapp syns direkt på Skrivbordet. Tips: Observera att en genvägsikon har en pil i nedre vänstra hörnet. Om du raderar en genvägsikon händer inte mer än att ikonen försvinner. Inga dokument eller program har raderats

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

15 Skapa en Start-Diskett

15 Skapa en Start-Diskett 151 15 Skapa en Start-Diskett När du startar din PC så letar den efter vissa uppstartningsfiler. Sökningen börjar på din diskettenhet och därefter på hårddisken. Detta innebär att om något är fel med din

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Microsoft. Windows Vista. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Windows Vista. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Windows Vista Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Windows... 1 Operativsystem och program... 1 Mushantering... 2 Vänsterknappen... 2 Högerknappen... 2 Övriga knappar...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Grundkurs 1 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 1 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G IT 1... Fel! Bokmärket är inte definierat. Grundkurs i Data vid Ålands Lyceum... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehållsförteckning...

Läs mer

SÖKORD -Lägga till program i Autostart 35 -Ta bort program från Autostart 36 Avaktivera -Avaktivera Active Desktop 27 -Avaktivera personligt anpassade

SÖKORD -Lägga till program i Autostart 35 -Ta bort program från Autostart 36 Avaktivera -Avaktivera Active Desktop 27 -Avaktivera personligt anpassade SÖKORDSREGISTER A Active Desktop 17 -Lägg till ett Active Desktop-objekt 18 -Lägg till ett Active Desktop-objekt direkt från webbläsaren 20 -Flytta ett Active Desktop-objekt 21 -Låsa position på ett Active

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Magnus Palm. Lättläst IT

Magnus Palm. Lättläst IT Magnus Palm Lättläst IT Del 1 LÄRA KÄNNA DIN DATOR 1. Persondatorn... 6. Bekanta dig med Windows XP... 7 3. Filer... 10. Hitta i datorn... 1 5. Gör det enkelt att hitta i datorn... 16 6. Övningsuppgifter...

Läs mer

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail.

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. E-programmets datorsalar är utrustade med datorer som

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

eller Snabbkurs i filhantering Tema: Mappar och filer i Windows samt Lagringsenheterna OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje!

eller Snabbkurs i filhantering Tema: Mappar och filer i Windows samt Lagringsenheterna OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje! eller Snabbkurs i filhantering Tema: Mappar och filer i Windows samt Lagringsenheterna OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje! 1 Utgåva 1 Sammanställd av SeniorNet Södertälje Februari

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 5 Användningsområden...5 Program...5 Stora och små datorer...6 Datorn från utsidan... 6 Datorlåda...6 Bildskärm...6 Pekdon eller mus...7 Diskettstation...7 Cd-läsare/spelare...8

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Microsoft. Windows 7 Grundkurs

Microsoft. Windows 7 Grundkurs Microsoft Windows 7 Grundkurs Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Windows...7 Operativsystem och program... 7 Utgåvor av Windows 7... 7 Mushantering... 8 Vänsterknappen... 8 Högerknappen... 8 Övriga

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Lathund. Windows Alta Vista

Lathund. Windows Alta Vista Lathund Windows Alta Vista sv Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet i denna Lathund är enligt lagen om upphovsrätt av 1960-12-30 förbjudet

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar.

Skrivbordet innehåller färre ikoner, men det fungerar som tidigare att lägga till genvägar. Skrivbordet... 1 Aero... 1 Anpassa skrivbordet och aktivera Aero-tema... 1 Ändra storlek på skrivbordsikoner... 1 Ändra skärmupplösning... 1 Startmenyn... 2 Sök... 3 Aktivitetsfältet... 3 Förhandsgranska

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson Thor Stone Education Datakurs, grund (Windows 7) 1 Efter att du slagit på strömmen till datorn och den har laddat in operativsystemet (Windows), visas skrivbordet på skärmen. Det som visas på skrivbordet

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

eller Snabbkurs för nybörjare Tema: Baskunskap: Datorlådan, Musen, Tangentbordet, Skrivbordet, Fönster, Start-Stopp av datorn.

eller Snabbkurs för nybörjare Tema: Baskunskap: Datorlådan, Musen, Tangentbordet, Skrivbordet, Fönster, Start-Stopp av datorn. eller Snabbkurs för nybörjare Tema: Baskunskap: Datorlådan, Musen, Tangentbordet, Skrivbordet, Fönster, Start-Stopp av datorn. OBS! Endast för medlemmar i SeniorNet, Klubb Södertälje! 1 Utgåva 4 Sammanställd

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Datagrund Windows 7 Copyright Medborgarskolans Riksorganisation 2010 1

Datagrund Windows 7 Copyright Medborgarskolans Riksorganisation 2010 1 Datagrund Windows 7 1 2 Datagrund Windows 7 Det här kursmaterialet är baserat på Windows 7 som är den senaste versionen och tar upp några grundläggande funktioner som ska hjälpa dig att komma igång med

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Mac/OS X

Steg 1 Minnen, mappar, filer Mac/OS X Steg 1 Minnen, mappar, filer Mac/OS X Juli -15 Liljedalsdata.se Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger ofta på det gamla.

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 9 Datorlåda...9 Bildskärm...9 Tangentbordet...10 Pekdon eller

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering Datagrund Vista Grundläggande filhantering 1 Datagrund Vista Mer Windows, bilder och filhantering Det här materialet är avsett för den som genomgått de första två kurserna i Datagrund för Vista. Författare

Läs mer

del 3 ARBETA MED PROGRAM

del 3 ARBETA MED PROGRAM del ARBETA MED PROGRAM Det finns ett enormt stort antal program som kan användas tillsammans med Windows Vista. Med ett ordbehandlingsprogram som Microsoft Word till exempel, kan man skapa, redigera och

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2012 Checklista Om du redan har ett löneprogram som kan skapa diskett eller annat datamedium med redovisning av kontrolluppgifter till Skatteverket

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap Office 2007, Windows Vista Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...8 Stora och små datorer...8

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Låt "Personlig mappfil för Office Outlook (.pst)" vara markerad. Klicka på OK

Låt Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) vara markerad. Klicka på OK Flytta Outlookobjekt med hjälp av Personlig mapp Avsnitt: Skapa en Personlig mapp i Outlook 2007 Skapa en Personlig mapp i Outlook 2010 Flytta Outlookobjekt till den personliga mappen Spara undan den Personliga

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Bruksanvisning. Starta. Anpassad för Bildfabriken. Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se.

Bruksanvisning. Starta. Anpassad för Bildfabriken. Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se. Bruksanvisning Starta Anpassad för Bildfabriken Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se Rev B 05-02-03 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Installation...

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems ingår i den produktserie för professionella användare, där även SPCS Administration, SPCS Anläggningsregister, SPCS Bokslut, SPCS Lön, SPCS Koncern, SPCS Skatt Proffs, SPCS

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer,

Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, Om Publisher Publisher är ett program som passar bra att använda när du vill sammanställa bild och text för att skapa tillexempel broshyrer, affischer, nyhetsbrev eller flersidiga publikationer som en

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap Office 2007, Windows XP Allmän IT-kunskap Datorer och program... 5 Användningsområden...5 Program...5 Stora och små datorer...6 Datorn från utsidan... 6 Datorlåda...6 Bildskärm...6

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio

ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio ANPASSA SKRIVBORDET i Pyramid Business Studio Gäller version 3.38 Denna dokumentation, liksom den programvara som den beskriver, tillhandahålls under licens och får endast kopieras eller mångfaldigas i

Läs mer

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand.

I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. I den här övningen tränar du på att göra olika programfönster. Övningarna går att göra på egen hand. Innehållsförteckning Kontrollpanelen i kategoriläge. Frågor 2 Utforskaren, hantera filer och mappar.

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Access 2007. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Access 2007 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Access... 1 Vad är en databas?... 1 Starta Access 2007... 1 Skapa en ny databas... 2 Skärmbilden, arbetsytan och deras

Läs mer

LATHUND LOTUS NOTES 6.5 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 00 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND LOTUS NOTES 6.5 SV/EN. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 00 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND LOTUS NOTES 6.5 SV/EN RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 00 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela

Läs mer

ITför. alla av Eva Ansell

ITför. alla av Eva Ansell ITför alla av Eva Ansell Innehåll 1 Introduktion.... 7 Grundläggande om datorn........... 7 Operativsystem och program...7 Vad är Windows?...8 Starta och avsluta Windows 7...9 Starta datorn....9 Stänga

Läs mer

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND FIRSTCLASS 8.0 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer