Frösölägerblad. ölägerblad. Bilden minner om tider som varit NFORMATIONSBLAD FÖR JÄMTLANDS FLYGFLOTTILJS KAMRATFÖRENING # 18 VÅREN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frösölägerblad. ölägerblad. Bilden minner om tider som varit NFORMATIONSBLAD FÖR JÄMTLANDS FLYGFLOTTILJS KAMRATFÖRENING # 18 VÅREN 2015"

Transkript

1 Göran Olsson byter radioantenn! Frösölägerblad ölägerblad NFORMATIONSBLAD FÖR JÄMTLANDS FLYGFLOTTILJS KAMRATFÖRENING # 18 VÅREN 2015 Jrakkapsel hängs! Bilden minner om tider som varit 1

2 INNEHÅLL Ansvarig utgivare och Chefredaktör: Anders Falk Redaktionen: Christer Nordlund Bernth Olsson mfl INNEHÅLL LEDARE PROJ J32B GARNISONEN SOM FÖRSVANN # ALLMÄN INFO ÅRETS RESA BUTIKEN AKTIVITETSKALENDERN Adress: F4 Kamratförening C/o Anders Falk Benskedsvägen ÖSTERSUND Produktion: F4 Kamratförening Foto: F4 Kamratförening Tryck: DAUS tryck och media Östersund Hemsida: Bankgirokonto: Framsida: En glimt från tider som svunnit Baksida: Minnesstenen nedanför By 62 Bilder från -60-talet 2

3 Ordförandes funderingar Hej alla medlemmar! På gång Ytterligare ett verksamhetsår har avverkats och vi har sedan två månader tillbaka påbörjat ett nytt. Under den senaste vintern och våren har vi återupptagit arbetet med att registrera vår samling av föremål i en för MILMUS gemensam databas. En databas som kommer att vara tillgänglig för alla försvarsmuseer att söka föremål i. Detta arbete kommer att pågå under ett flertal år framåt. För närvarande finns huvuddelen av våra föremål lagrade i "berget" nere i Lockne och kommer även att förbli så till dess att de behövs i någon utställningsverksamhet. Våra övriga projekt och åtaganden fortskrider enligt plan och börjar närma sig slutmålen. Av övriga planerade verksamheter genomfördes vårt traditinella Julbord ute på Kungsgården med ett 30-tal deltagare. Någon dans kunde vi av lokalitetsskäl inte erbjuda denna gång. Teknikland En ny säsong av öppethållande för Teknikland har precis startat upp och Teknikland kommer att vara öppet fram till och med sista augusti föratt sedan fortsätta med helgöppet ytterligare en tid. Arbetet med att anställa en ny VD för Teknikland drabbades av ett tvärstopp sedan den person som precis anställts fann för gott att "kliva av". Därför var man tvungen att engagera den tidigare VD:n att leda verksamheten under årets säsong. Vad har i övrigt hänt? För den som ännu inte har noterat det så kan vi informera om att den gamla militärrestaurangen MURKLAN nu har invigts i sin nya skepnad som hotel. Den som har möjlighet rekommenderar jag verkligen att göra ett besök på det gamla flottiljområdet. Där har hänt en hel del, men fortfarande känner man igen sig i de flesta mljöerna! Den gamla badviken vid Bynäset är från i år en allmän badplats! När det gäller föreningens ekonomi så har vi nu en en överenskommelse med vårt fadderförband F 21 om att därifrån få :- årligen i driftbidrag till vår verksamhet. Det finns även vissa önskemål om att kamratföreningarna skall vara aktiva i rekryterings- och veteranverksamheten. Något beslut i detta ärende finns för närvarande inte. Längre in i tidningen återfinner du en krönika av Bernth Olsson, läs denna och begrunda dess innehåll! Där finner du en förklaring till varför vi idag står där vi står. Du som vet med dig att du "missat" att betala medlemsavgiften 2014 och 2015 får nog inrikta dig på att detta tidningsnummer blir det sista som du får i din brevlåda! Om du vill undvika utebliven tidning föreslår jag att du betalar din avgift snabbt. I annat fall blir du bortstädad ur medlemsregistret! Trevlig sommar! Anders Falk Ordförande 3

4 Rapport från återskapandet av D 01. Arbetet med att återskapa ett J 32B som det såg ut i mitten av 60-talet går vidare och har när denna tidning går i tryck kommit nästan i mål. Interiören är i princip klar och i tidsenligt skick. Kvarstående arbeten är att byta några enstaka skrovdetaljer och därefter skall flygplanet beväpnas det vill säga förses med akaninstallation på vänster sida. vapenbalkar är monterade under vingarna och robotar och en kapsel hängda, en mörkerenhet kommer att monteras under vänster vinge. I fram- och baksits har vi driftsatt instrument- och innerbelysningen Arbetena löper vidare och kommer att pågå fram till sommaren / hösten Kom gärna ut och besök oss, vi finns hos Flyg- och Lottamuseet varje torsdag mellan 13:00 15:30 4

5 En krönika av Bernth Olsson Garnisonen som försvann Bakgrund När Berlinmuren föll 1989 och Sovjetunionen rasade samman 1991 tillsammans med Warsawapakten, upphörde även det Kalla kriget mellan Öst och Väst. Risken för ett kärnvapenkrig i Europa försvann, nästan. Europas länder inklusive Ryssland började nedrusta och i slutet av 1990-talet myntade en av försvarsmaktens många generaler Johan Kihl, att Det blir inget krig i Europa på 50 år! Hur han nu kunde se in i framtiden. Sveriges regering, riksdag och försvars-ministern Leni björklund nappade ju naturligtvis på den här profetian. Johan Kihls kristallkula måste ha varit sprucken då han inte såg Georgienkriget En parantes Efter freden 1945 besökte vårt finska broderfolks generaler Sverige för krigserfarenhetsutbyte. De finska generalerna hade krigserfarenhet från Frihetskriget 1918 mellan vita och röda. Krigserfarenhet från Vinterkriget då Sovjetunionen anföll lilla Finland den 30 november Fortsättningskriget då Finland anföll Sovjetunionen, för att ta tillbaka Finska Karelen och Karelska Näset som hade förlorats i Vinterkriget. Kriget började med att Sovjet bombade Helsingfors, Åbo, Tammerfors. De finska generalerna hade även krigserfarenhet från Lapplandskriget , då de tyska trupperna skulle drivas bort från finska Lappland enligt vapenstilleståndsavtalet med Sovjet. De svenska generalerna hade bara erfarenhet från Beredskapen i Sverige. En finsk general frågade på finlandssvenska en svensk general: Hur många generaler har ni i det här lanne? Den svenske generalen började räkna upp: Överbefälhavaren ÖB, försvarsgrenschefer armé, marin, flygvapnet, militärområdeschefer, högre stabschefer. Jo, vi har ungefär 70 generaler i svenska krigsmakten. Den finske generalen: De är för lite! Den svenske generalen: Nähäädå, det räcker. Den finske generalen: Hälften håller inte måtte! Kommentar. Det kan komma många dumheter från vår Överhet i 08-landet, det gäller att vara kritisk och ifrågasätta riktigheten i vad som sägs från politiker och generaler! Sverige var neutralt under 2.världskriget och ingick inte i någon försvarsallians under det Kalla kriget Politiskt utformades detta förenklat med orden: ALLIANSFRIHET I FRED SYFTANDE TILL NEUTRALITET I KRIG För att Sveriges målsättning skulle uppfattas trovärdig, var det svenska försvaret starkt i förhållande till befolkningen. Det svenska försvaret kunde mobilisera över man ingående i bland annat: Infanteribrigader om ca 5000 man vardera. En infanteribrigad innehöll tre infanteribataljoner, en haubitsbataljon (artilleri), en underhållsbataljon (mat, sjukvård, transporter, ammunition), en ingenjörbataljon (bygga och reparera vägar, broar, gräva skyttegravar, spränga berg för att bygga befästningar. 5 Pansarbrigader om ca man vardera Flottan hade 150 krigsfartyg Flygvapnet hade 1000 krigsflygplan (olika typer av Jakt-, Attack- och Spaningsflygplan). 32 krigsflygbaser utspridda i hela Sverige inklusive Gotland. Ett antal Fristående bataljoner (kustartilleribataljoner, Jägarbataljoner, järnvägsbataljoner). Ett antal Fristående specialförband, t ex Kustjägare. Hemvärnsförband Försvarets uppgift vid krig i omvärlden var i första hand att hävda Sveriges neutralitet och suveränitet.vid ett angrepp mot Sverige skulle försvaret kunna avvärja ett storangrepp över havs- eller landgränsen. Försvarets krigsplanläggning, förberedelser och övningsverksamhet var omfattande för att vara beredd på att lösa dessa uppgifter. Mobiliseringsförråd i Kalla kriget Efter andra världskriget har principerna för förrådsförvaringen av försvarsmaktens krigsmateriel förändrats. Anledningen var dels fällningen av atombomberna i Japan som hade en förödande verkan över ytan samt bomb- och attackflygets allt längre räckvidder. Detta ledde till utspridning av mobiliseringsförråd över ytan. Totalt fanns det över 400 mobiliseringsförråd inom Fo22 och F4/SeNN. Det fanns nästan ett mobiliseringsförråd i varje by i Jämtland och Härjedalen. 5

6 Jämtlands Försvarsområde 22 Jämtlands Försvarsområde 22 (Fo 22) som bestod av Jämtlands län hade ansvaret för mobiliseringen av arméns krigsförband. Mobiliseringsförråd för armébataljonerna var samlade i tre områden inom Fo 22. De var grupperade längs järnväg, Inlandsbanan, och koncentreringsvägarna A, B och D. Koncentreringsvägarna löper i nord-sydlig riktning och är reserverade för försvarsmakten för att kanalisera och underlätta transporter till krigsuppgiften. De är också enkelriktade för att förhindra trafikstockningar. Fo 22 krigsförband skulle efter genomförd mobilisering transporteras till krigsuppgifter i övre Norrland. Under senare delen av Kalla kriget skulle förbanden stanna kvar inom Fo 22 beroende på alternativa uppgifter. I Jämtlands län skulle närmare soldater mobilisera under denna period som Kalla kriget utgjorde. F4/Sektor Nedre Norrland F4/SeNN hade ansvaret för mobiliseringen av flygvapnets krigsförband som täckte en yta av Jämtlands län, Västernorrlands län, del av södra Västerbottens län, samt norra delen av Gävleborgs län. Flygvapnet skulle skydda arméns mobilisering och samtidigt ombasera till krigsflygbaser. Basfilosofin gick ut på att sprida baserna och flygplanen över en stor yta. F4/SeNN uppgift bestod i att bekämpa fientligt bomboch attackflyg, trupptransportflyg samt att övervaka luftrummet över Nedre Norrland. Flygvapnets krigsförband mobiliserade i anslutning till krigsflygbaser, såsom Frösön, Färila, Kubbe, Sättna. Stridslednings- och luftbevakningsförband (stril) inklusive luftbevaknings-kompanier i mitten av ett mobiliseringsområde, Graninge, Rätan/Röjan, Östersund, Järpen, Strömsund, Delsbo, Sollefteå, Långviksmon och Örnsköldsvik. Olika typer av mobiliseringsförråd allt från ladugårdar, träförråd för fordon, inhyrda förråd, till moderna förråd i plåt eller betong med torrluftning av materielen användes. Förrådshanteringen under senare delen av Kalla kriget genomfördes med pallhantering med hjälp av truckar för stapling i pallställ av materielen. Det fanns ungefär 400 Materielinnehåll i mobiliseringsförråd I mobiliseringsförråd förvarades som exempel stridsfordon, terrängbilar, tält, verktyg, sjukvårdsutrustning, uniformer, motorelverk, kartor och hundtjänstmateriel (hundbajspåsar, koppel, tasskydd, matskål, hundkojor). Stora mängder fordons- och flygdrivmedel förvarades i nedgrävda cisterner (100-kubikare). Vapen förvarades i vapenkassuner, ammunition i speciella ammunitionsförråd i betong. Läkemedel, och blodersättningsmedel hämtades vid en läkemedelscentral (LMC). Den sköttes av en apotekare. Diverse förnödenheter inköptes lokalt på orten, t ex ved, halm, virke och spik. På Optand flygplats har hangarerna under kalla kriget använts för förvaring av haubitsar, luftvärnskanoner och broläggningsmateriel. Behov av civila fordon Civilt ägda fordon som behövdes inom försvarsmakten efter en mobilisering erhölls genom biluttag. Ägare till civila fordon som valdes ut för förfogande erhöll i fred ett uttagningsbeslut. Fordon t ex grävmaskiner, väghyvlar, bussar, lastbilar, kombibilar, t ex Volvo 245 och VW-bussar skulle lämnas av ägaren vid en avlämningsplats (Aplats). Fordonet besiktigades, värderades och ägaren fick kontant betalning på plats. Inom Fo 22 fanns bl a en planlagd avlämningsplats för både armén och flygvapnet vid Saab Aerotech, Östersund (A-plats Z 400). Även tjänstebrukshundar och hästar som fanns hos fodervärdar skulle också lämnas på en A-plats för djur. Krigsplacerad personal i krigsförbanden Huvuddelen av personalen fanns inom Fo 22, Jämtlands län. Därutöver kom personal från bl a Göteborgsområdet. Inom F4/SeNN krigsförband kom huvuddelen av personalen från Göteborgsområdet, från de områden där krigsflygbaserna fanns samt att F4 egna anställda flyttade ut till sin krigsuppgift. Frösöbasens uppgift var att i samverkan med Luftfartsverket och Fo 22 ta emot ca man från Göteborgsområdet (Inskrivningsområde Väst). Flygtransporterna till Frösön skulle ske med civila passagerarflygplan ur främst SAS och Linjeflyg, med svenskregistrering SE-. Vid mobilisering gjordes inmönstringsplatsen snabbt iordning. En förenklad inmönstring gjordes av de första inryckande. De kontrollerades vad gällde behörighet och identitet med stöd av Personaltabell inmönstring. De sattes i arbete med inmönstring, utrustning och bevakning. Efterhand som fler inryckande kom och utrustades, påbörjades inskjutning av vapen, utbildning i ABC-skydd (Atom-, Biologiska-, kemiska stridsmedel C-), vakttjänst och sjukvårdstjänst med tyngdpunkt på Omhändertagande av skadad. Förplägnadslottor utnyttjande ortens skolbespisning för att laga mat till 6

7 soldaterna under de första mobiliseringsdygnen. Det här förfarandet övades när repgubbar kallades in till reepetitionsövningar vart fjärde år. Östersunds garnison I början av 1990-talet fanns i Östersund, Militärområdesstab Nedre Norrland, Jämtlands fältjägarregemente I 5, Norrlands artilleriregemente A 4 och Jämtlands flygflottilj F 4 ute på Frösön. Vi hade många militära skolor, Arméns tekniska skola ATS, Förvaltningshögskolan FörvHS, Militärhögskolan Östersund MHS Ö, Motorskolan och en stor Materiel-och verkstadsförvaltning. Ca 1400 anställda, militär- och civil personal. Här utbildades 1500 värnpliktiga och ett stort antal elever på de militära skolorna värnpliktiga och anställda. Som ledande chefer i den militära organisationen fanns en general alternativt amiral och minst ett tiotal överstar. En rejäl garnisonsstad och den hade i jämförelse med andra garnisonsstäder den lägsta värnpliktsutbildningskostnaden i landet. Utbildningsomfång på 1990-talet Huvuddelen av de värnpliktiga krigsplacerades i infanteribataljoner, haubitsbataljoner och i flygbasbataljoner. A 4 utbildade och krigsplacerade personal i haubitsbataljoner som ingick i bl a infanteribrigader. I 5 utbildade och krigsplacerade personal i Fältjägarbrigaden (5000 man) F4 utbildade och krigsplacerade personal i flygbasbataljon Frösön, Kubbe (nordväst om Örnsköldsvik, Färila (norra Hälsingland). Stridslednings- och luftbevakningsbataljon (Stril) i Jämtlands-Västernorrlands- och Gävleborgs län. F4 utbildade två JaktAttackdivisioner JA37 Viggen av totalt 8 stycken JA 37 divisioner i Flygvapnet. En tung flygflottilj i vår dåvarande krigsorganisation. F4 hade också incidentflygberedskapsuppgifter. En rote JA 37 (två flygplan) kunde flytta fram till en flygplats nära ett kustområde för att snabbt kunna starta och mota bort främmande krigsflygplan, som var på väg in över vår territorialgräns. Denna uppgift gällde dygnet runt året om. Inte som idag att man tar påskledigt och litar på någon annan! ATS utbildade värnpliktiga och anställd personal i försvarsmakten när det gällde den tekniska tjänsten. Fordonsradio-radar-teleteknik. Materielunderhåll, reparationer och vård. Fältjägargruppen ute på Frösön utbildar idag frivillig personal för bl a krigsplacering i Hemvärnet. Hur blev det sedan 1996 läckte det ut ett förslag från försvarsledning att A 4 och I 5 skulle läggas ned. Regeringen ville minska försvarskostnaderna med 10%. Befolkningen i Östersund och Frösön gick från fyra väderstreck i fackeltåg in mot Östersunds centrum med samling på Stortorget för att protestera mot förslaget. Denna protestdemonstration med tal av ledande kommunpolitiker arrangerades av sjukvårdsanställd dam namn.! Heder till henne! Det blev A 4 som lades ned i riksdagens försvarsbeslut 1996 och 1998 lades ledningen för Jämtlands Försvarsområde 22 (Fo 22) ned. Ledningen flyttades till Sollefteå. Det här var början på övergången från invasionsförsvar till insatsförsvar. Johan Kihl ni minns! Nu skulle vi visa oss på styva linan utrikes någonstans. Karl XII krutrök låg tung i högkvarterets korridorer på Lidingövägen. Hösten 2004 Ett nytt försvarsbeslut skulle fattas av Riksdagen 16 december Vi var luttrade av av det som hänt tidigare. Vi anade att det var så att Östersunds garnison skulle försvinna! Östersunds garnison vara illa sedd av generalerna i Försvarmaktens högkvarter. Jag vet inte varför. Det där hade jag hört när jag var anställd som befäl på I Fältjägarna hade en gedigen kunskap om infanteri- läs fältjägarkunskap och förande av strid i ödemarksterräng. Dessa kunskaper delade man med sig till andra förband söderut i 08-landet. Befäl från I 5 tjänstgjorde och utbytte erfarenheter på andra regementen. I dagens populära arbetsmiljöterm, Arbetsplatsrotation. I 5 hade under Beredskapen erfarenheter av försvar av Åredalen, Härjedalen, Tornedalen, mot tyskarna i Norge och i finska Lappland. Det fanns en fältjägarbrigad i Härjedalen under 1950-talet. Det stack väl då som nu i ögonen på generalerna i Högkvarteret i 08-landet. Vibbarna på Radio Jämtland i september 2004 Jag kommer in på mitt tjänsterum mitt i en intervju med Marie Nordén vald riksdagsman (S) på Jämtlandsbänken i Sveriges Riksdag i 08-landet. Det låter kryptiskt från henne när hon skall svara på reporterns frågor. Intervjun med riksdagsman Nordén avslutas med att reportern yttrar Det är konstiga vibbar du sänder ut. Jag anar att här är en katastrof på väg från riksdagen! Riksdagsman Nordén vet att i försvarsministerns förslag till riksdagen så skall Östersunds garnison läggas ned. I solidarisk socialdemokratisk anda så vill riksdagsman Nordén inte berätta detta för oss undersåtar och riksdagsmannens väljare i Jämtland-Härjedalen. Däremot känner riksdagsgruppen (S) och (V) till hela innehållet! Det är ett typexempel på politikerförakt! Här ska mörkas! 7

8 Sittande socialdemokratisk statsminister 2004 år är HSB, Han Som Bestämmer, Göran Persson. Han har tillsatt Leni Björklund som försvarsminister. Leni har ett förflutet som generalskreterare i Svenska kyrkan. Det enda som militärt kan kopplas ihop med henne är ordet general. Det kan ju vara så att hon ansvarade för kommunikationerna lodrätt inom svenska kyrkan. Jag tänker på när den småländske korpralen Cedercrona övade excercis på Ränneslätt. Han drillade sin trupp så hårt att när han beordrade: Avdelning Halt! Så sänkte sig jorden fyra alnar och himmelen höjde sig två. Och ur molnen kom en röst: Brrrra gjorrrt, korrrprral Cedercrona! Förslaget om nedläggning av Östersunds garnison kommer från en högkvarterstrojka ledd av generalen Göran Gunnarsson. Fienden, läs högkvarteret har ett uppdrag att ge försvarsministern ett förslag till försvarsbeslut till Riksdagen. Det innebär att Östersunds garnison i sin helhet skall läggas ned! I tidigare förslag under talen har regeringen anvisat att sammanhållna förband i garnisonsstäder inte skall röras!! Östersunds garnison är en sådan sammanhållen garnisonsstad, men det ger Göran G. faan i! och de två underhuggarna i trojkan bla en flygvapenöverste säger inte emot. Man hävdar inte sin rätt och yttrandefrihet enligt Sveriges rikes grundlag mot en general i den svenska försvarsmakten. Hur skall man då kunna hävda ett försvar av Sverige? Vad blir konsekvensen om man inte törs hävda sin egen uppfattning? Det törs jag inte för då blir jag inte general. Så är mantrat i högkvarteret och inom försvarsmakten då, nu och framgent. Man är väldigt rädd om sin karriär. Tänk på de 70 generalerna som inte har varit i krig Det innebär också att det fattas dåliga beslut i högkvarteret som drabbar Rikets säkerhet därför att handläggare inte vågar stå upp för sin uppfattning. Det blir inget jävlar a namma vilket vore bra för inomhusluften i Högkvarteret. Vad gör trojkan: Jo, de bryter sönder Östersunds garnison i smådelar. De jämför F4 med F21 i Luleå. De jämför I 5 med P 7 i Revingehed, Skåne samt att huvuddelen av kvarvarande förband skall ligga i mellersta och södra Sverige. Gunnarsson har svårt att förklara var mellersta Sverige ligger någonstans, när de är i exercishuset på I 5 i Östersund i oktober Mittpunkten i Sverige ligger ju utanför Ånge och närmast ligger Östersund om man tittar i en skolatlas. Generalen Göran Gunnarsson är arrogant och stressad när han möter alla försvarsanställda i Exercishuset på I 5. Han presenterar inte sig själv eller resten av trojkan. Han har ingen bra motivering varför Östersunds garnison, den kostnadseffektivaste garnisonen med hänsyn tagen till utbildning och förmåga att sätta upp krigsdugliga förband, skall läggas ned. Dessutom finns det grova felaktigheter i trojkans underlag, som trojkan inte bryr sig om att rätta till! Misstanke Jag misstänker att här har HSB klarat ut för försvarsministern att, jag vill inte se något spring av halvgråtande kommunalråd i Rosenbads korridorer. Säkerligen också klarat ut för den socialdemokratiska riksdagsgruppen, att ni ska rösta på försvarsministerns förslag utan debatt! Punkt Slut. Leni Björklund har inte fördjupat sig i eller analyserat Gunnarssons förslag om nedläggning. Det hörs ju direkt i Rådhussalen när Jens Nilsson frågar henne. Den blir liggande på hennes skrivbord tills det är dags. Hon fixar till en proposition till riksdagen för beslut 16 december Stor manifestation lägg inte ner Östersunds garnison Ett demonstration planeras till den 3 november Demonstrationen leds av fackliga företrädarna kapten Anna Berkestedt I 5 och major Stefan Granholm F4. Vårdkasar har tänts runt om Storsjön. Vårdkasar tändes förr i tiden för att varna att fienden var i antågande. Fackeltåget går på kvällen från Göviken in till Stortorget, där kommunalrådet Jens Nilsson och fackliga företrädare protesterar mot försvarsministerns förslag och att riksdagen inte skall fatta ett beslut om nedläggning av vår garnison med 1400 arbetstillfällen. Under den här tiden har vi i organisationskommittén ringt upp alla riksdagsmän med en uppmaning att rösta nej på nedläggningsförslaget. Den 4 november kommer Leni Björklund till Östersund. Kommunal-rådet Jens Nilsson vill att hon motiverar varför hon vill lägga ner vår garnison. Länstrafiken kör med gratisbussar denna dag på alla sina linjer. Gratis bilparkering gäller i Östersund. Utfrågning i Rådhussalen Jens Nilsson frågar direkt Leni Björklund varför ska Östersunds garnison läggas ned?! De som deltar som åhörare i Rådhussalen är fackliga företrädare, organisationskommittén, förbandschefer, sakkunniga och journalister. Försvarsminister Leni Björklund och departementsrådet Dan Olsson. Kommundirektören Bengt Marsh (BM) leder utfrågningen. BM: Varför ska I 5 läggas ned och inte P 7 i Revingehed? Svar från Leni: P 7 ska försvara Skåne med omnejd och det östra brofästet på Öresundsbron. Det framgår inte vem som ska försvara det västra brofästet. Damnark? BM: Vad är det för typ av pansarförband man ska utbilda på där? Vad säger chefen I 5 överste Per-Erik Gustavsson? Svar från chefen I 5: Det är en stridsvagnspluton 122 Leopard. BM: hur många vagnar är det? Chefen I 5: 3 stycken! 8

9 BM: I vilken miljö ska denna pluton utbildas i? Vad säger kapten Anna Berkestedt? Kapten Berkestedt: Jag är född i Skåne och har bott granne med P 7. P 7 har stora kostnader för att renovera sina nedslitna kaserner. Jag vet att Ystad kommun har ansökt hos EU Natura 2000 om att fågelsjön på Revingehed skjutfält ska fridlysas och att flora och fauna skall syddas! Skjutfältet är stängt halva året med hänsyn tagen till fågelhäckningen. Då kommer det från Dan Olsson: Jamen, då kan det vara bra att dom där stridsvagnarna larvar runt där och luckrar upp jorden så att blommorna kan växa!! Jag tittar journalisterna som har tappat hakan på det sakkunniga svaret från Försvarsdepartementet. BM: Varför ska F4 läggas ned och inte F17 i Ronneby eller F21 i Luleå? Leni: F21 har en så stor och fin start- och landningsbana. ( Näringsminister Björn Rosengren plöjde ner statliga pengar i banan. Tanken var att han skulle upprätta en godstransportlinje med flyg över Nordkalotten, men det blev ingenting av detta). F 17 behövs för incidentberedskapen i söder. BM: Hur fungerar flygincidentberedskapen runt Östersjön? Vad säger överstelöjtnant Pentti Lamberg F4? Svar från överstelöjtnant Lamberg: Jag har suttit i incidentberedskapen i 25 år. Det enda jag behöver är en start- och landningsbana någonstans i kustområdet som ska övervakas. Denna vecka 45 övervakar Belgien det baltiska luftrummet, vecka 46 övervakar Italien och vecka 47 Frankrike. Det verkar som försvarsministern inte hade en aning om hur incidentberedskapen fungerade mellan länder. (Incidentberedskap innebär att en rote, två jaktflygplan, finns stående nära ett kustavsnitt, för att snabbt kunna starta och möta ett okänt flygplan i luften för identifiering). Fråga: Varför skall ATS flyttas till Halmstad. Svar från Leni: Därför att i Halmstad finns det militära skolor och Lv 6. Lv 6 ska inte läggas ned eller flyttas så då flyttar vi ATS dit istället. När frågestunden avslutas konstaterar Jens Nilsson; att något svar på varför, det har vi inte fått! Det finns inga sakliga skäl. Om I 5 och F 4 har utbildat dåliga krigsförband, då har vi accepterat, men försvarsministern saknar sakliga motiv utan tycker! Hon vill att Sveriges riksdag ska fatta beslut på hennes tyckande! Leni Björklund erbjuds att tala till de som genomför en manifestation, LÄGG INTE NER ÖSTERSUNDS GARNISON. På Rådhusplan står jämtlänningar och härjedalingar (2 Brigader) och väntar på henne. Hon blir med rätta utbuad! Riksdagsman Gunnar Sandberg (S) går upp i talarstolen utanför Rådhuset och lovar på jamska att han ska minsann rösta Nej! Riksdagsbeslutet När det är dags för riksdagsbeslut den 16 december 2004 då röstar Gunnar Sandberg Ja till nedläggning! Marie Nordén(S) röstar Ja, men det var också väntat. Rune Berglund (S) säger i en radiointervju: Jag röstar alltid enligt Partiboken, alltså Ja! Dessa tre riksdagmän valda av jämtar-och härjedalingar röstar bort 1347 arbeten i Östersund! De borgerliga riksdagsledamöterna på Jämtlandsbänken, Håkan Larsson och Ola Sundell (M) lägger ner sina röster. Camilla Sköld Jansson (V) röstar Nej till nedläggning! Heder åt hennes försök att rädda Östersunds garnison! Vänsterpartiet och de borgerliga försöker ordna med en återremiss av kommande försvarsbeslut. Camilla Sköld Jansson(V) driver detta arbete, men det faller. F4 var vid riksdagsbeslutet beslutet JAS 39-anpassad med ombyggda hangarer och med ny stridsledningsoch luftbevakningscentral, som kunde luftövervaka hela landet. Norra Europas modernaste flygflottilj. I 5:s nya stridsfordonshallar var inte färdigbyggda. Byggentreprenören monterade in avgasutsugningssystemen efter jul 2004! Officiell avveckling sommaren 2005 F4, I 5 och ATS fanor skulle överlämnas till traditionsbevarande förband F 21 i Luleå och I 19 i Boden. Garnisonens personal stod uppställda i öppen fyrkant på Österängsparken. Hans Majestät Konungen, Karl XII Gustav, hertig av Jämtland genomförde fanöverlämningen assisterad av ÖB:s utsände generalmajor Jan Sahlestrand, tidigare chef F4. Överbefälhavaren Håkan Syrén orkade inte komma till Östersund. Avveckling av Östersunds garnison Efter försvarsbeslutet fortsätter värnpliktsutbildningen fram till MUCK i mars Då påbörjas avvecklingen. Anställda skall ha 1347 nya arbeten får nya jobb på kvarvarande förband i Försvarsmakten och flyttar. Många startar eget eller får andra jobb i inom länet. En stor del kommer att i närtid gå i pension eller får förtida pensionsavgång, de hjälper till med avvecklingen tills de går i pension. Ett hundratal anställda ska nu arbeta med avveckling av F4, I 5, ATS och FMLOG verkstäder 9

10 och förråd. Det är kvadratmeter lokalyta, 450 byggnader i garnisonen som skall inventeras, tömmas på inventarier och avvecklas. Inventeringen är omfattande, den omfattar allt från pennor, 1500 skrivbord, 2500 lektionsals-bord, möbler, 3000 datorer, 1500 säkerhetsskåp, 2000 stridsfordon, (stridsvagn 122 Leopard, stridsfordon 90, pansarbandvagn 401 (MTLB, rysk översättning, mångsidig lätt bepansrad vagn), terrängbilar, last-och personbilar, kärror och 8 stycken JAS 39 Gripen. Allt lades in i ett datasystem på excelark, när inventeringen var klar innehöll systemet rader, allt från 1 artikel till 100 artiklar på en rad. Underlaget skickades till Försvarsmaktens högkvarter för beslut om omfördelning. Ett statligt regelverk styrde detta: Först skulle omfördelning av materiel ske till kvarvarande militära förband och skolor samt stöd till Baltikum ( I 5 sjukhussängar och utrustning skickades till Estland), därefter till statliga verk (t ex Polisen,Vägverket och frivilligorganisationer som hade ett avtal med Försvarsmakten t ex Röda Korset, Frivilliga motorcykelkåren), det som sedan var övertaligt lämnades till Försvarets materielverk FMV för försäljning. FMV tecknade avtal med stora uppköpare, som kunde köpa, t ex Bandvagn 206. Bandvagnarna skickades på tåg från Lugnvik till Göteborg, för överskeppning till England. Vi i avvecklingsorganisationen föreslog att de 3000 datorer skulle skänkas till kommunala skolor, men Högkvarteret skyllde på att hårddiskarna kunde ha känsligt innehåll. Vi menade att man kunde ta ur hårddiskarna, de kunde man tugga sönder. En hårddisk kunde skolan köpa i handeln för 100 kr. Vi överlämnade nycklarna till hyresvärden Fortifikationsverket på hösten Då hade vi sopat rent och släckt lyset. Nu fanns det kvar 300 förråd ute i bygderna som skulle tömmas. De var fulla av olika fordon, I Överhogdal bandvagn 206 som skulle av FMV försäljas till en engelsk uppköpare. I Espnäs 62 Pansarbandvagn 401 (MTLB) skulle skickas till skrotning i Småland. Ett 30-tal 401:or köpte ett ryskt skogsbolag som timmerdragare i Sibirien, recycling. Ett polskt företag byggde om dem i Lugnvik. Vi skickade Scania-Vabis årsmodell 1957 Myrsloken till försäljning i Boden. Myrsloken var ombyggd för att bära pontonbro Däcksbro 200, men nu kasserades Myrsloken på grund av ålder. Däcksbro 200 skulle i krig användas över Ljusnan, Ljungan, Indalsälven om landsvägsbroarna var bortsprängda. En stor del av krigsmaterielen var användbar i krig, den skickades eller hämtades för att förrådsställas på annan plats i norra eller södra Sverige. I december 2007 är avvecklingen avslutad. Historien upprepar sig I 1925 års försvarsbeslut fattade Sveriges riksdag beslut om att halvera den dåvarande svenska krigsmakten. Varför det? Efter I.världskrigets fasor med med flera miljoner döda, så var mantrat: Aldrig mera krig! I 1936 års försvarsbeslut fattade Sveriges riksdag beslut om att höja försvarsanslagen för nu började det mullra i närheten, Hitler myntade Lebensraum och det resulterade i II.Världskriget. Sverige satte igång en snabb upprustning av krigsmakten under pågående världskrig och fortsatte under det Kalla kriget. I en intervju uttryckte sig en amerikansk general: Vi visste att det svenska försvaret var så kraftigt, att det kunde hålla emot WP/Sovjetunionen och att Sovjetunionen visste det. Därför behövde vi, NATO, inte känna någon oro för ett överraskande anfall mot Norge och Danmark. I 2004 års försvarsbeslut upprepar sig Sveriges riksdag liksom Man har inte lärt sig någonting av historien. Några riksdagsmän har väl inte heller någon koll alls, och huvuddelen hukar sig under partipiskan. Det är inte demokrati! Vad har hänt under Lenis och Johans 50-åriga fred? 2008 Krig mellan Ryssland och Georgien (fd stater i det fredsälskande Sovjetunionen) 2014 Krig mellan Ryssland och Ukraina (fd stater i det fredsälskande Sovjetunionen), 2014 Rysslands annektering av Krim, Ukraina (brott mot europeiskt avtal från 1994) Europakåren har bildats som ett gemensamt försvar av EU, soldater. Motto Inget Europa utan en europeisk arme. I kårstaben ingår en finsk officer. I Sverige vet man knappt att kåren finns. Dess emblem är en blågul Europakarta inklusive hela Skandinavien. En snabbinsatsstyrka för EU och NATO. En brandkårstyrka om 2500 soldater sattes upp I den ingår förband som bildar stommen från Sverige, Finland, Estland och specialförband från Norge, Lettland och Litauen. Sverige har ordförandeskapet första halvåret Under hösten 2014 har det pågått ubåtsjakt bland skärgårdsöarna utanför Stockholm. Det finns ingen helikopterubåtsjakt med sonar och inga sjunkbomber som kan tvinga upp en fientlig ubåt till ytan. Ja, just det ja, det blir inget krig på 50 år. Facit Nordens försvars- och säkerhetspolitik i nyckeltal 2007 (I Finland pågår ännu uppställandet av hemvärn (Landskapstrupperna). Finlands hemvärn beräknas vara operativt

11 Sverige Försvarsbudget: 39 miljarder kronor Andel män som gör värnplikt: 10 procent Antalet soldater som kan mobiliseras inklusive hemvärn: Antalet soldater i internationella operationer: 827 Finland Försvarsbudget: 21 miljarder kronor Andel män som gör värnplikt: 80 procent Antalet soldater som kan mobiliseras exklusive hemvärn: Antalet soldater i internationella operationer: 770 Norge Försvarsbudget: 37 miljarder kronor Andel män som gör värnplikt: 30 procent Antalet soldater som kan mobiliseras inklusive hemvärn: Antalet soldater i internationella operationer: 626 Danmark Försvarsbudget: 24 miljarder kronor Andel män som gör värnplikt: 25 procent Antalet soldater som kan mobiliseras inklusive hemvärn: Antalet soldater i internationella operationer: Citat Finlands president Tarja Halonen: svenskarna [.] lämnar åt grannarna att sköta försvaret. Hösten 2004 skrev Johan Tunberger, försvarsanalytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, på DNdebatt: De 40 miljarder kronor som försvaret årligen kostar ger så liten försvarseffekt att man kan tala om försnillning av skattebetalarnas pengar. Bernth Ohlson Pensionerad kapten i Flygvapnet/ Försvarsmaktens logistik FMLOG Källhänvisning: Ryssland och den svenska nedrustningen, författare Lars Gyllenhaal ( ÖP 30/4 2005). 11

12 Föreningsinformation Medlemsavgift 2015 Så här dags är det dags att påminna om medlemsavgiften för 2015.Tyvärr är det en del som "glömt" att betala in denna. I likhet med de senaste åren är denna oförändrad, 150:-. En del medlemmar har efterfrågat inbetalningskort, men i vår strävan att hålla alla administrativa kostnader så låga som möjligt så skickar vi inte ut några sådana i år heller eftersom vi vet att de flesta betalar sina räkningar via Internet och då inte har bruk för något inbetalningskort. Inbetalning gör du till föreningens bankgirokonto Ange ditt medlemsnummer som referens. Under senare år har vi tyvärr kunnat konstatera att betalningsviljan hos medlemmarna har sjunkit. Vi har därför under året plockat bort medlemmar som under flera år satt i system att åka snålsjuts på de medlemmar som lojalt betalar varje år. Någon kan därför ha plockats bort trots att personen vill stå kvar. Om du blivit bortgallrad så betala in medlemsavgiften och ange sedvanliga kontaktuppgifter så aktiverar vi ditt medlemskap igen. Vår kassör ser gärna att du betalar in din medlemsavgift senast till Du som vet med dig att du "missat" att betala medlemsavgiften 2014 och 2015 får nog inrikta dig på att detta tidningsnummer blir det sista som du får i din brevlåda! Om du vill undvika utebliven tidning föreslår jag att du betalar din avgift snabbt. I annat fall blir du bortstädad ur medlemsregistret! Planerade aktiviteter 2015 juni Teknikland öppnar för säsongen Augusti Teknikland stänger för säsongen Augusti Årets resa December Julbön/årsavslutning samt julfest Angivna aktiviteter och datum är preliminära och flyttas vid behov. Dock är årsmötet låst till tid och plats. Föreningens arkiv och bibliotek Du vet väl att vårt arkiv och bibliotek är tillgängligt för alla medlemmar. Besök oss alla torsdagar mellan 13:00 och 16:00 som är vår normala öppettid. Göran Olsson kan svara på alla frågor om våra arkivhandlingar och böcker. Här kan du också ta del av vårt fotoarkiv. Årets resa Efter mycket funderande och pusslande har Christer och Mona lyckats sy ihop även detta års resa, en resa som denna gång genomförs i närområdet. Tyvärr fick vi lite illavarslande besked när det gäller bussförsre, där Åke fått beskedet att han nu har passerat en åldersgräns för att kunna disponera en buss från det företag han tidigare jobbat extra åt. Vi får se hur förarfrågan blivit löst när det är dags! Årets grillkväll Den sedan några år tillbaka årligen återkommande grillkvällen har under senare år haft mindre och mindre deltagande medlemmar. I princip var det endast "de närmast sörjande" som var på plats. Trots att vi under 2014 hade helt kostnadsfritt deltagande och vi dessutom kunde bjuda på fint försommarväder, märktes ingen skillnad i antalet deltagare. Därför tog styrelsen beslutet att inte genomföra denna aktivitet

13 Nu tar vi nya tag Årets resa går till --- SÖDRA STORSJÖBYGDEN --- lördag 29 augusti 2015 Samling: kl 08.00, Travparkeringen Vi besöker bl.a: BINGSTASMEDJAN SKIDMUSEET I ÅSARNA (med trevlig shopping) ÅSARNA GAMLA KYRKA HOVERMO GÅRDSMUSEUM Här producerades högklassiga lodbössor. Från små fågerstudsare och ekorrbössor till björngevär och kanonliknande vapen för sälskytte. Förutom att du här kan få titta på fantastiska bilder, blanka medaljer, Wassbergs skidor och pjäxor får du kanske träffa en livs levande skidlegend! En av de finaste kyrkorna i sitt slag men med en dramatisk historia. Idag, en verklig pärla, vackert belägen nära himlen. På gården ust om Åua fanns jordbruk, kvarn, ramsåg, smedja och senare kraftstation och till allt utnyttjades Hovermoåns strömmande vatten! Vi äter lunch, middag och fikar på mysiga platser. Dagen kostar 350 kr/pers som läggs i ett kuvert med namn på och lämnas vid bussen Välkommen med din anmälan till oss senast söndag 16 augusti. Tel: Mobil Mail: Väl mött i augusti! Christer och Mona 13

14 Följande artiklar finns lager för omedelbar leverans från vår BUTIK Vi har fått tillstånd att trycka upp ett litet antal reproduktioner av fyra stycken svart/vita teckningar av Ernst Wallin. Reproduktionerna levereras oinramade. Ett 25-tal av vardera finns kvar i lager. Pris: 75:- / styck, eller alla fyra för 200:- Orrefors vinkaraff med 4 glas, med graverat F 4 emblem. Levereras i presentkartong. Nu är vårt lager helt tomt! Några nya set kommer inte att tas hem. Lösa glas för kompl. finns fortfarande ett mindre antal kvar. Pris: 400:- (fraktkostnad = postpaket) SLUTSÅLT! Vi har lyckats ta fram lösa glas med gravyr som tidigare till ovanstående "vinsats". Glasen säljs styckevis. Endast enstaka glas rinns kvar! Pris: 125:- (Ev. portoavgifter tillkommer.) I lager finns ett antal glas där gravyren hamnat ca 5mm fel i höjd Dessa glas säljer vi för 75:-/st I övrigt helt felfria! SLUTSÅLT! Ett antal av F 4 minnesbok och minnes-dvd finns i lager. Vi försäljer dessa till ett mycket lågt pris. En mycket uppskattad present! Pris: 200:- (portokostnad 44:-) Ett häfte med teckningar av F 4:s mest kända tecknare, Bo Torstemo och Ernst Wallin. Pris: 150:- (portokostnad 22:-) Vi har tagit fram en skön T-tröja i hög kvalitet med föreningens emblem i diskret tryck och som vi försäljer till ett lågt pris Finns i storlekar från S till XL. Pris: 75:- 14

15 Aktivitetskalender 2015 Kalendern innehåller en grovplanering av aktiviteter under Efter hand som aktiviteterna tar fastare form återfinns en dagsaktuell kalender på vår hemsida 19 Kansliet öppnar igen JANUARI 2015 FEBRUARI 2015? Kaffekväll med information (datum ej klart) 19 Årsmöte MARS 2015 APRIL 2015 MAJ 2015? Grillafton med museiinfo Optand JUNI Teknikland öppnar. Kansliet stänger för semester från midsommar 30 Tidningen kommer ut med nummer 18! AUGUSTI Kansliet öppnar igen efter semestern 31 Årets resa enl. separat program Teknikland stänger för säsongen SEPTEMBER 2015 OKTOBER 2015 NOVEMBER Tidningen kommer ut med nummer Julfest Julbön i gamla kyrkan 17 Kansliet stänger för jul / nyår DECEMBER 2014 Nästa nummer av Frösö lägerblad. räknar vi med att kunna ha ute hos medlemmarna 15. november Då berättar vi bland annat om följande: Hur blev sommarens besökssäsong? Kåserier, berättelser från svunna tider Reportage från våra genomförda aktiviteter Övriga nyheter Vi vill redan nu tillönska alla medlemmar: Trevlig sommar! 15

16 Jämtlands flygflottiljs Kamratförening C/o Anders Falk Benskedsvägen ÖSTERSUND Alltid uppdaterad, besök vår hemsida: 16

Frösö lägerblad. INFORMATIONSBLAD FÖR JÄMTLANDS FLYGFLOTTILJS KAMRATFÖRENING # 17 hösten 2014

Frösö lägerblad. INFORMATIONSBLAD FÖR JÄMTLANDS FLYGFLOTTILJS KAMRATFÖRENING # 17 hösten 2014 Frösö lägerblad INFORMATIONSBLAD FÖR JÄMTLANDS FLYGFLOTTILJS KAMRATFÖRENING # 17 hösten 2014 1 INNEHÅLL Ansvarig utgivare och Chefredaktör: Anders Falk Redaktionen: Christer Nordlund Bernth Olsson mfl

Läs mer

Tror ej på storkonflikt i norr trots sovjetisk upprustning

Tror ej på storkonflikt i norr trots sovjetisk upprustning 1985 Bengt Gustavsson, tippad som nästa ÖB: Tror ej på storkonflikt i norr trots sovjetisk upprustning Boden (TT:s utsände): Jag förstår inte att Sovjet fortsätter med sina ubåtskränkningar, men de har

Läs mer

Milobefälhavare Väst: Anfallet kommer från Danmark

Milobefälhavare Väst: Anfallet kommer från Danmark GT 1981-05-07 Milobefälhavare Väst: Anfallet kommer från Danmark Av CURT CARLSSON GÖTEBORG: Anfallet mot Västsverige kommer från Danmark. Inte från danskarna utan från Nato eller Warszawapakten som ockuperat

Läs mer

Vad skall vi då göra för att minska spänningarna?

Vad skall vi då göra för att minska spänningarna? 1 Maj-Britt Theorins anförande vid manifestationen på Sergels torg, 21 maj 2016 NATO vårt som är i himlen helgat varde ditt namn ske NATO- kommandots vilja i himlen så ock på jorden. Vår dagliga NATO-

Läs mer

Militärt försvar fredsbevarande?

Militärt försvar fredsbevarande? Militärt försvar fredsbevarande? Eders Majestäter, eders Kungliga högheter, herr talman, excellenser, akademiledamöter, mina damer och herrar Alla har vi hört uttrycket Si vis pacem para bellum, myntat

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

Anförande Folk och Försvars Rikskonferens 2015 Försvarsminister Peter Hultqvist - Prioriteringar inför nytt Försvarsbeslut

Anförande Folk och Försvars Rikskonferens 2015 Försvarsminister Peter Hultqvist - Prioriteringar inför nytt Försvarsbeslut 1 Anförande Folk och Försvars Rikskonferens 2015 Försvarsminister Peter Hultqvist - Prioriteringar inför nytt Försvarsbeslut Ers Kungliga Höghet, ärade konferensdeltagare, mina damer och herrar! Jag vill

Läs mer

Andra världskriget. 9gr HT-16

Andra världskriget. 9gr HT-16 Andra världskriget 9gr HT-16 Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rätt man på rätt plats i rätt tid Hitler kom i precis rätt tid. Lovade råda bot på arbetslöshet och fattigdom. Lyckades.

Läs mer

Konflikt i Europa berör snabbt Västkusten. MARINA FÖRSVARET URHOLKAS

Konflikt i Europa berör snabbt Västkusten. MARINA FÖRSVARET URHOLKAS GP 1978-02-26 Konflikt i Europa berör snabbt Västkusten. MARINA FÖRSVARET URHOLKAS S k ö v d e (G-P) : Chefen för Västra militärområdet generallöjtnant Nils Personne och hans stab har kritiserat försvarsstaben

Läs mer

Fredsaktivist underkänner försvarets syn på hotet; Vi kan inte försvara oss

Fredsaktivist underkänner försvarets syn på hotet; Vi kan inte försvara oss Arbetet 1981-05-22 Fredsaktivist underkänner försvarets syn på hotet; Vi kan inte försvara oss Av CURT CARLSSON GÖTEBBORG: Det främsta hotet mot Västsverige är kriget som sådant, och blir det krig, så

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

Fadershuset. i tidens ström. Sune Askaner: En krönika om människor och händelser långt ner i Småland och i Sveriges sista krig.

Fadershuset. i tidens ström. Sune Askaner: En krönika om människor och händelser långt ner i Småland och i Sveriges sista krig. Sune Askaner: Fadershuset i tidens ström I tidens ström får alla plats. För en tid är vi där, på väg någonstans. Vart går färden och vad är målet? Ett liv kanske bara en tidsrymd mellan två årtal. Inte

Läs mer

Norrbottens regemente 2016/2017

Norrbottens regemente 2016/2017 Norrbottens regemente 2016/2017 Vi utvecklar och tränar krigsförband som är redo att genomföra insatser och säkerställer Försvarsmaktens förmåga till strid på marken i subarktisk miljö regementschefen

Läs mer

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 Efter 1945 Fred och välfärd Europa var en världsdel i spillror. Politikerna som styrde hade varit med om krisen på 1920- och 1930 talen, världskrig, nazism, kommunism

Läs mer

Något om det som fanns en gång

Något om det som fanns en gång Sida 1(9) Något om det som fanns en gång Fårösund Södra Trelge Den 27 april 2011 hölls ett föredrag om Försvarsanläggningar på Gotland av Hans Andersson inför ett 30-tal medlemmar. Föredraget började med

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN DEN TYSK / RYSKA PAKTEN o Flera var rädda för kommunismen som härskade i Sovjetunionen. o Kanske kunde den stora tyska armén vara ett bra försvar mot Sovjetunionen? o Ett avtal eller snarare en pakt mellan

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget

Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid Ypres.

Läs mer

e e Atta Gripen-divisioner

e e Atta Gripen-divisioner e e er o Atta Gripen-divisioner Framtidens flygvapen kommer att bestå av fem flygflottiljer, sedan F 10 i Ängelholm lagts ner 2003. Det fårslås i en regeringsproposition som lämnades till Riksdagen den

Läs mer

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3165 av Allan Widman m.fl. (FP) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren Ett vykort från Per Bunnstads vykortssamling vilket visar tälten på övningsplatsen, sannolikt år 1896. Från militärt tältläger till statligt byggnadsminne

Läs mer

Ny tidning i Adelöv! Vi kommer att jobba med: 1. Intervjuer. 2. Reportage. 3. Korta notiser om allt. 4. Roliga historier, korsord och sudoku för alla

Ny tidning i Adelöv! Vi kommer att jobba med: 1. Intervjuer. 2. Reportage. 3. Korta notiser om allt. 4. Roliga historier, korsord och sudoku för alla Nr. 1 ADELÖVSBLADET vecka 5-6 2011 Ny tidning i Adelöv! Välkommen till Adelövsbladet, en ny tidning gällande allt som händer i Adelöv. Vi på redaktionen kommer att jobba intensivt med detta projekt, Adelövsbladet

Läs mer

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Adolf Hitler hur kunde han få makten? Adolf Hitler hade kommit

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Arboga Robotmuseum Teknisk Underrättelsetjänst 2011-12-21 Antero Timofejeff Sida 1(12)

Arboga Robotmuseum Teknisk Underrättelsetjänst 2011-12-21 Antero Timofejeff Sida 1(12) Antero Timofejeff Sida 1(12) Föredrag om Teknisk underrättelsetjänst på Arboga Robotmuseum den 29/11 2011. Källa: Jerk Fehling och Antero Timofejeff. Årets sista föredrag på Robotmuseet samlades 25 personer

Läs mer

Före: Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) Lektion 2 SCIC 20/09/2013

Före: Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) Lektion 2 SCIC 20/09/2013 Före: Lektion 2 SCIC 20/09/2013 Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) A. Folk och försvar: Barentsregionen EU:s heta hörn Talare: Försvarsminister Karin Enström Del 1

Läs mer

Garnisons- och Luftvärnsmuseet, 91: an museet, 1 juni

Garnisons- och Luftvärnsmuseet, 91: an museet, 1 juni DRÄNGSERED Garnisons- och Luftvärnsmuseet, 91: an museet, 1 juni Vi var 73 personer som träffades utanför LV6, tidigare I16. Gullbrandstorp Motionsgrupp var värdar och vi besökte Garnisons och Luftvärnsmuseet.

Läs mer

ROSÖ-INFO juni 2013 Reservofficerssällskapet i Östergötland

ROSÖ-INFO juni 2013 Reservofficerssällskapet i Östergötland Ordföranden har ordet Då är det snart dags för semester och en intressant ROSÖ-vår är till ända. Under våren har vi blandat mässkvällar med studiebesök och som vanligt erbjudit ett varierat program. Deltagarantalet

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 År 1718 var drygt 60.000 svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 november. I Jämtland var general Armfeldt och 10.000 soldater

Läs mer

Omvärldsanalys MRS. Sjukvård i det civila försvaret. 151015 Räddsam MRLäk S

Omvärldsanalys MRS. Sjukvård i det civila försvaret. 151015 Räddsam MRLäk S Omvärldsanalys MRS Sjukvård i det civila försvaret Verksamhet i vårt närområde maj-okt 2015 Maj Arctic Challenge Exercise (ACE15) - Samordnad planering Sverige, Norge, Finland - 3600 soldater, 9 länder,

Läs mer

Västkustens försvar försummas

Västkustens försvar försummas 1991 Västkustens försvar försummas Försvaret på västkusten har varit försummat under lång tid, skriver kommendör av första graden Bertil Daggfeldt, Han vill ha jämnar fördelning av försvarskrafterna mellan

Läs mer

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL Nr 5 204 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne FÖRBUNDS- UNGDOMSLEDAREN Viktig information och uppgifter till ungdomsledare. sid. 2 I VERKSAMHETEN Förändrade

Läs mer

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 4 Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Läs mer

KA 4 50 ÅR. KÄRINGBERGET Lördagen den 15 augusti 1992 REGEMENTETS DAG

KA 4 50 ÅR. KÄRINGBERGET Lördagen den 15 augusti 1992 REGEMENTETS DAG KA 4 50 ÅR KÄRINGBERGET Lördagen den 15 augusti 1992 REGEMENTETS DAG KA4 50 ÅR - KA4 50 ÅR - KA4 50 ÅR PROGRAM 09.30 Grindarna öppnas 09.40-10.00 SAMLINGSMUSIK; Musikkåren Bohus Bataljon 10.00-10.45 JUBILEUMSCEREMONI

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2000:906 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 16 november 2000. Regeringen

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige.

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. SVERIGES SNABBASTE FÖRBAND Det är lika bra att vara ärlig. Många förknippar Hemvärnet med gubbar som leker krig i skogen.

Läs mer

Utöver detta, och som en del i vårt trafiksäkerhetsarbete anordnar vi också mopedutbildningar.

Utöver detta, och som en del i vårt trafiksäkerhetsarbete anordnar vi också mopedutbildningar. FMCK Uppsala Frivilliga motorcykelkårens viktigaste uppgift, som frivillig försvarsorganisation, är att utbilda motorcykelordonnanser, främst till de militära, men även de civila delarna av totalförsvaret.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:3 Utkom från trycket 2008-09-04 Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten; beslutade den 29 augusti 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

VI UTVECKLAR DIN PERSONAL KOSTNADSFRITT

VI UTVECKLAR DIN PERSONAL KOSTNADSFRITT VI UTVECKLAR DIN PERSONAL KOSTNADSFRITT Nya tider nya tankesätt också inom försvaret Försvarsmakten är en organisation i förändring precis som många andra företag. Vår personalfilosofi bygger på att vi

Läs mer

Norrbottens Innebandyförbund

Norrbottens Innebandyförbund Sidan 1 (6) Program/Tider: 09.00 09.15 Samling kaffe & smörgås 09.15 11.00 Dialog/diskussion om Domarkåren, arbetsmiljö, Saker som hänt hittills under säsongen, utvärdering, Enkäter, m.m. 11.00 12.30 Domarbiten

Läs mer

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan Gustav II Adolf Sveriges regent mellan 1611-1632 Gustav II Adolf -Ärvde kungakronan från sin far Karl IX som 16 åring. -Hans mamma var en tysk prinsessa - Kristina - Ung men väl förberedd på sin uppgift

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Första världskriget The Great War

Första världskriget The Great War Första världskriget The Great War Europa 1800-talet Nationalismen: en ny tanke samma språk, religion och kultur skulle bli ett land Italien enas Tyskland (tidigare 38 stater) enades 1871 under Bismark

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Historisk tillbakablick kring civilt försvar

Historisk tillbakablick kring civilt försvar Historisk tillbakablick kring civilt försvar Länsstyrelsen Värmland Handläggare civilt försvar Varför ett civilförsvar? Erfarenheterna från Andra världskriget i Europa och Japan liksom Koreakriget Civilbefolkningen

Läs mer

Motion till riksdagen 2012/13:SD172 MJ av Mikael Jansson (SD) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion till riksdagen 2012/13:SD172 MJ av Mikael Jansson (SD) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2012/13:SD172 MJ av Mikael Jansson (SD) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i

Läs mer

Fredrik Andersson Vice styrelseordförande

Fredrik Andersson Vice styrelseordförande Kavalleri- och Jägarförbundet Nyhetsbrev hösten 2015 Bröder och Systrar! 2015 går mot sitt slut och vi kan se tillbaka på ytterligare ett år med försämrad säkerhetspolitisk situation i Sveriges och Europas

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Motion till riksdagen 1988/89:Fö402 av Bo Lundgren och Wiggo Komstedt (båda m) Skånes försvar

Motion till riksdagen 1988/89:Fö402 av Bo Lundgren och Wiggo Komstedt (båda m) Skånes försvar Motion till riksdagen 1988/89:Fö402 av Bo Lundgren och Wiggo Komstedt (båda m) Skånes försvar Sverige har haft förmånen att kunna leva i fred i mer än 170 år. Vi har därmed sluppit ifrån den förödelse

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:153

Regeringens proposition 2015/16:153 Regeringens proposition 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel Prop. 2015/16:153 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Peter Hultqvist

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Checklista Befattning i Hemvärnet

Checklista Befattning i Hemvärnet Checklista Befattning i Hemvärnet Allmänt I detta underlag får du viktig information om vad du egentligen behöver ta ställning till inför ditt val av avtal, så att du innan du ska välja inriktning vet

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

På västfronten intet nytt

På västfronten intet nytt ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ERICH MARIA REMARQUE LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 smed (sida 8, rad 3), en som jobbar med metall skyttegravar (sida 11, rad 4), diken där soldater kan skjuta på fienden men ändå vara

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Sveaartilleristen Nr 2 2014 Sveaartillerister! Ordföranden har ordet Här kommer andra numret av vår elektroniska tidning som vi sprider via nätet. Har Du inte Internet så kanske du rent av håller en utskriven

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

Gotlands Militärhistoriska Museer. Albatrossmuseet. Ön Enholmen. Gotlands Försvarsmuseum. Lärbro Krigssjukhus museum GMM

Gotlands Militärhistoriska Museer. Albatrossmuseet. Ön Enholmen. Gotlands Försvarsmuseum. Lärbro Krigssjukhus museum GMM Gotlands Militärhistoriska Museer Albatrossmuseet Ön Enholmen Gotlands Försvarsmuseum Lärbro Krigssjukhus museum GMM Gotlands Militärhistoriska Museer T I N G S TÄ D E F Ä S T N I N G MUSEIRUNDAN hitta

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6)

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6) Sida 1(6) Den 27 september 2011 hölls ett föredrag av Hans Andersson, om Försvaret av Gotland, del 2. Föredraget hölls inför ca 30 medlemmar. Det var fortsättningen av ett tidigare föredrag våren 2011.

Läs mer

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net

Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net Sandpappret Nr 7 Juli 2011 www.sanda-gotland.net SENSOMMARDANS I SANDA PARKEN Lördagen den 13 Augusti Gammeldans 15:00-18:00 till Kalle Jacobsson kvartett Grillbuffè ca 19:00 Dans 20:30-01:00 till DEAL

Läs mer

HAR DU DET SOM KRÄVS?

HAR DU DET SOM KRÄVS? HAR DU DET SOM KRÄVS? 1 VI SÖKER DIG Som du kanske vet förbereder Försvarsmakten en övergång från värnplikt till frivillighet. Förutsatt att riksdagen tar beslut under våren kommer ingen att utbildas med

Läs mer

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden 1970-03-10 GP jobbsökande uoff Yngre officerarna hyser också oro för framtiden De 26 underofficerarnas annons i G-P har väckt stor uppmärksamhet och deras allvarligt menade försök att få bättre betalda

Läs mer

Sveriges roll BEREDSKAPSTIDEN

Sveriges roll BEREDSKAPSTIDEN Sveriges roll 1939-1945 BEREDSKAPSTIDEN Regeringen Sverige hade en samlingsregering för att hålla landet utanför kriget Per-Albin Hansson Kampanjen mot svenska kommunisterna bedrevs av kungen, försvaret,

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Foto: Peter liander/försvarets bildbyrå

Foto: Peter liander/försvarets bildbyrå Foto: Peter liander/försvarets bildbyrå Air Force E.xercise -99 var namnet på en av årets viktigaste övningar för flygvapnet. Den var också samtidigt ett genrep inför nästa års stora övning Baltic Link

Läs mer

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63)

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-09-29 Fö2016/01252/MFI Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) Statskontoret

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

Karlsborgs fästning 1800 talets JAS

Karlsborgs fästning 1800 talets JAS Karlsborgs fästning 1800 talets JAS Inehållsförtekning INEHÅLLSFÖRTEKNING 1 FÖRORD 2 VARFÖR 3 HUR 4 IDAG 7 KÄLLFÖRTECKNING 7 1 Förord Det svenska försvaret och den svenska industrin har mer eller mindre

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 15 januari 2010. Kall vinter

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 15 januari 2010. Kall vinter LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 1 Fredag 15 januari 2010 NORRBOTTEN Kall vinter Förra veckan var det riktigt kallt i Norrbotten. Flera affärer i Luleå tvingades stänga för att det var för kallt inne. Det var tomt

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 40 Fredag 16 december 2011. Fortsatt tågtrafik LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 40 Fredag 16 december 2011 NORRBOTTEN Fortsatt tågtrafik Godstrafiken på tåg kommer att fortsätta till april nästa år. I fredags blev företagen som sköter godstrafiken eniga om att

Läs mer

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare LEDNINGSREGEMENTET Ledningsregementet är ett förband som stödjer hela Försvarsmakten med lednings- och kommunikationsförmåga. Här finns ett flertal

Läs mer

Generalläkaren april 2010

Generalläkaren april 2010 Generalläkaren april 2010 Generalläkaren Sigfried de Joussineau, Generalläkare Stab Avd chef Åsa Lundkvist Sekr. Lena Eklöf Hälso- och sjukvård Ewa Axelsson Gudrun Axelsson Per Jakobsson Livsmedel och

Läs mer

Ett starkare försvar utmaningar och möjligheter

Ett starkare försvar utmaningar och möjligheter Det talade ordet gäller Ett starkare försvar utmaningar och möjligheter ÖB Micael Bydén Rikskonferensen Sälen, den 11 januari 2016 Vi har just lämnat ett år av stora globala förändringar bakom oss. En

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 3 är de kommer ut från Pia Penn-Tax rum, frågar Lasse: Varför var Marklund så stressad? Och varför river han i fotografens lådor, säger Maja. De tittar på nästa dörrskylt: Sigge Jansson reporter,

Läs mer

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er!

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er! Kårchefen har ordet Hej på er! Snart har ytterligare ett år passerat. Jag vill börja med att hälsa de nya medlemmar vi fått in under året extra välkomna. Hoppas att ni kommer känna er välkomna i vår gemenskap

Läs mer

tisdag 23 oktober 12

tisdag 23 oktober 12 ANDRA VÄRLDSKRIGET PÅ VÄG MOT KRIG Adolf Hitler blir rikskansler i Tyskland, 1933 Hitler sätter in militär i Rhenlandet, 1936 Hitler upphäver Versaillesfördaget, 1937 Ockuperar Österrike, Anschluss, 1938

Läs mer

Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar

Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar Varför anlägger unga bränder? en första analys av mordbrandsdomar Sara Uhnoo Material Totalurval: 94 mordbrandsdomar från 10 tingsrätter i Västra Götaland De dömda är mellan 15-25 år Undersökningsperioden

Läs mer

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga)

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga) Regeringsbeslut 8 -l_o -- REGERINGEN 2015-06-25 Fö2015/00954/MFU Försvarsdepartementet Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och

Läs mer

H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med. anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den

H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med. anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den 15 januari 2009 Republikens president, doktor Arajärvi, kära vänner från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 1999:570 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Slaget vid Tali-Ihantala

Slaget vid Tali-Ihantala Slaget vid Tali-Ihantala Slaget vid Tali-Ihantala Del av Fortsättningskriget Finska soldater marscherar bredvid en förstörd sovjetisk T-34-stridsvagn. Ägde rum 25 juni - 9 juli 1944 Plats Karelska näset

Läs mer

FINLAND I KRIG. 1940-1944 andra delen

FINLAND I KRIG. 1940-1944 andra delen FINLAND I KRIG 1940-1944 andra delen Schildts förlags Ab Esbo 2000 Innehällsförteckning Varför frivilligt väga livetför ett annat land? 11 I MELLANKRIGSPERIODEN 1. Vinterkrigets konsekvenser (Kai Brunila)

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

heli Outatr',=u, I utredaren expertgrupp ingick företrädare för samtliga försvarsgrenar.

heli Outatr',=u, I utredaren expertgrupp ingick företrädare för samtliga försvarsgrenar. likopterorganisation r har under många år varit ett "kärt ämne" eller " het potatis" om man så vil L Sedan 1960-ta let har mi nst ett tiotal utredn i ngar av olika omfattning försökt förverki iga en djupgående

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Tunga fordonsburna radiostationer

Tunga fordonsburna radiostationer Här är en presentation av delar ur arméns: Tunga fordonsburna radiostationer Text och bilder är tagna ur FHT Arméns tunga fordonsbundna radiostationer En sammanställning från 1917 tram till 2000-talet

Läs mer

Sveriges militärhistoriska arv

Sveriges militärhistoriska arv Sveriges militärhistoriska arv Under det senaste decenniet har det för det svenska försvaret och för de centrala militära museerna, varit en svår fråga hur utgången militär materiel och de under denna

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer