Frösölägerblad. ölägerblad. Bilden minner om tider som varit NFORMATIONSBLAD FÖR JÄMTLANDS FLYGFLOTTILJS KAMRATFÖRENING # 18 VÅREN 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frösölägerblad. ölägerblad. Bilden minner om tider som varit NFORMATIONSBLAD FÖR JÄMTLANDS FLYGFLOTTILJS KAMRATFÖRENING # 18 VÅREN 2015"

Transkript

1 Göran Olsson byter radioantenn! Frösölägerblad ölägerblad NFORMATIONSBLAD FÖR JÄMTLANDS FLYGFLOTTILJS KAMRATFÖRENING # 18 VÅREN 2015 Jrakkapsel hängs! Bilden minner om tider som varit 1

2 INNEHÅLL Ansvarig utgivare och Chefredaktör: Anders Falk Redaktionen: Christer Nordlund Bernth Olsson mfl INNEHÅLL LEDARE PROJ J32B GARNISONEN SOM FÖRSVANN # ALLMÄN INFO ÅRETS RESA BUTIKEN AKTIVITETSKALENDERN Adress: F4 Kamratförening C/o Anders Falk Benskedsvägen ÖSTERSUND Produktion: F4 Kamratförening Foto: F4 Kamratförening Tryck: DAUS tryck och media Östersund Hemsida: Bankgirokonto: Framsida: En glimt från tider som svunnit Baksida: Minnesstenen nedanför By 62 Bilder från -60-talet 2

3 Ordförandes funderingar Hej alla medlemmar! På gång Ytterligare ett verksamhetsår har avverkats och vi har sedan två månader tillbaka påbörjat ett nytt. Under den senaste vintern och våren har vi återupptagit arbetet med att registrera vår samling av föremål i en för MILMUS gemensam databas. En databas som kommer att vara tillgänglig för alla försvarsmuseer att söka föremål i. Detta arbete kommer att pågå under ett flertal år framåt. För närvarande finns huvuddelen av våra föremål lagrade i "berget" nere i Lockne och kommer även att förbli så till dess att de behövs i någon utställningsverksamhet. Våra övriga projekt och åtaganden fortskrider enligt plan och börjar närma sig slutmålen. Av övriga planerade verksamheter genomfördes vårt traditinella Julbord ute på Kungsgården med ett 30-tal deltagare. Någon dans kunde vi av lokalitetsskäl inte erbjuda denna gång. Teknikland En ny säsong av öppethållande för Teknikland har precis startat upp och Teknikland kommer att vara öppet fram till och med sista augusti föratt sedan fortsätta med helgöppet ytterligare en tid. Arbetet med att anställa en ny VD för Teknikland drabbades av ett tvärstopp sedan den person som precis anställts fann för gott att "kliva av". Därför var man tvungen att engagera den tidigare VD:n att leda verksamheten under årets säsong. Vad har i övrigt hänt? För den som ännu inte har noterat det så kan vi informera om att den gamla militärrestaurangen MURKLAN nu har invigts i sin nya skepnad som hotel. Den som har möjlighet rekommenderar jag verkligen att göra ett besök på det gamla flottiljområdet. Där har hänt en hel del, men fortfarande känner man igen sig i de flesta mljöerna! Den gamla badviken vid Bynäset är från i år en allmän badplats! När det gäller föreningens ekonomi så har vi nu en en överenskommelse med vårt fadderförband F 21 om att därifrån få :- årligen i driftbidrag till vår verksamhet. Det finns även vissa önskemål om att kamratföreningarna skall vara aktiva i rekryterings- och veteranverksamheten. Något beslut i detta ärende finns för närvarande inte. Längre in i tidningen återfinner du en krönika av Bernth Olsson, läs denna och begrunda dess innehåll! Där finner du en förklaring till varför vi idag står där vi står. Du som vet med dig att du "missat" att betala medlemsavgiften 2014 och 2015 får nog inrikta dig på att detta tidningsnummer blir det sista som du får i din brevlåda! Om du vill undvika utebliven tidning föreslår jag att du betalar din avgift snabbt. I annat fall blir du bortstädad ur medlemsregistret! Trevlig sommar! Anders Falk Ordförande 3

4 Rapport från återskapandet av D 01. Arbetet med att återskapa ett J 32B som det såg ut i mitten av 60-talet går vidare och har när denna tidning går i tryck kommit nästan i mål. Interiören är i princip klar och i tidsenligt skick. Kvarstående arbeten är att byta några enstaka skrovdetaljer och därefter skall flygplanet beväpnas det vill säga förses med akaninstallation på vänster sida. vapenbalkar är monterade under vingarna och robotar och en kapsel hängda, en mörkerenhet kommer att monteras under vänster vinge. I fram- och baksits har vi driftsatt instrument- och innerbelysningen Arbetena löper vidare och kommer att pågå fram till sommaren / hösten Kom gärna ut och besök oss, vi finns hos Flyg- och Lottamuseet varje torsdag mellan 13:00 15:30 4

5 En krönika av Bernth Olsson Garnisonen som försvann Bakgrund När Berlinmuren föll 1989 och Sovjetunionen rasade samman 1991 tillsammans med Warsawapakten, upphörde även det Kalla kriget mellan Öst och Väst. Risken för ett kärnvapenkrig i Europa försvann, nästan. Europas länder inklusive Ryssland började nedrusta och i slutet av 1990-talet myntade en av försvarsmaktens många generaler Johan Kihl, att Det blir inget krig i Europa på 50 år! Hur han nu kunde se in i framtiden. Sveriges regering, riksdag och försvars-ministern Leni björklund nappade ju naturligtvis på den här profetian. Johan Kihls kristallkula måste ha varit sprucken då han inte såg Georgienkriget En parantes Efter freden 1945 besökte vårt finska broderfolks generaler Sverige för krigserfarenhetsutbyte. De finska generalerna hade krigserfarenhet från Frihetskriget 1918 mellan vita och röda. Krigserfarenhet från Vinterkriget då Sovjetunionen anföll lilla Finland den 30 november Fortsättningskriget då Finland anföll Sovjetunionen, för att ta tillbaka Finska Karelen och Karelska Näset som hade förlorats i Vinterkriget. Kriget började med att Sovjet bombade Helsingfors, Åbo, Tammerfors. De finska generalerna hade även krigserfarenhet från Lapplandskriget , då de tyska trupperna skulle drivas bort från finska Lappland enligt vapenstilleståndsavtalet med Sovjet. De svenska generalerna hade bara erfarenhet från Beredskapen i Sverige. En finsk general frågade på finlandssvenska en svensk general: Hur många generaler har ni i det här lanne? Den svenske generalen började räkna upp: Överbefälhavaren ÖB, försvarsgrenschefer armé, marin, flygvapnet, militärområdeschefer, högre stabschefer. Jo, vi har ungefär 70 generaler i svenska krigsmakten. Den finske generalen: De är för lite! Den svenske generalen: Nähäädå, det räcker. Den finske generalen: Hälften håller inte måtte! Kommentar. Det kan komma många dumheter från vår Överhet i 08-landet, det gäller att vara kritisk och ifrågasätta riktigheten i vad som sägs från politiker och generaler! Sverige var neutralt under 2.världskriget och ingick inte i någon försvarsallians under det Kalla kriget Politiskt utformades detta förenklat med orden: ALLIANSFRIHET I FRED SYFTANDE TILL NEUTRALITET I KRIG För att Sveriges målsättning skulle uppfattas trovärdig, var det svenska försvaret starkt i förhållande till befolkningen. Det svenska försvaret kunde mobilisera över man ingående i bland annat: Infanteribrigader om ca 5000 man vardera. En infanteribrigad innehöll tre infanteribataljoner, en haubitsbataljon (artilleri), en underhållsbataljon (mat, sjukvård, transporter, ammunition), en ingenjörbataljon (bygga och reparera vägar, broar, gräva skyttegravar, spränga berg för att bygga befästningar. 5 Pansarbrigader om ca man vardera Flottan hade 150 krigsfartyg Flygvapnet hade 1000 krigsflygplan (olika typer av Jakt-, Attack- och Spaningsflygplan). 32 krigsflygbaser utspridda i hela Sverige inklusive Gotland. Ett antal Fristående bataljoner (kustartilleribataljoner, Jägarbataljoner, järnvägsbataljoner). Ett antal Fristående specialförband, t ex Kustjägare. Hemvärnsförband Försvarets uppgift vid krig i omvärlden var i första hand att hävda Sveriges neutralitet och suveränitet.vid ett angrepp mot Sverige skulle försvaret kunna avvärja ett storangrepp över havs- eller landgränsen. Försvarets krigsplanläggning, förberedelser och övningsverksamhet var omfattande för att vara beredd på att lösa dessa uppgifter. Mobiliseringsförråd i Kalla kriget Efter andra världskriget har principerna för förrådsförvaringen av försvarsmaktens krigsmateriel förändrats. Anledningen var dels fällningen av atombomberna i Japan som hade en förödande verkan över ytan samt bomb- och attackflygets allt längre räckvidder. Detta ledde till utspridning av mobiliseringsförråd över ytan. Totalt fanns det över 400 mobiliseringsförråd inom Fo22 och F4/SeNN. Det fanns nästan ett mobiliseringsförråd i varje by i Jämtland och Härjedalen. 5

6 Jämtlands Försvarsområde 22 Jämtlands Försvarsområde 22 (Fo 22) som bestod av Jämtlands län hade ansvaret för mobiliseringen av arméns krigsförband. Mobiliseringsförråd för armébataljonerna var samlade i tre områden inom Fo 22. De var grupperade längs järnväg, Inlandsbanan, och koncentreringsvägarna A, B och D. Koncentreringsvägarna löper i nord-sydlig riktning och är reserverade för försvarsmakten för att kanalisera och underlätta transporter till krigsuppgiften. De är också enkelriktade för att förhindra trafikstockningar. Fo 22 krigsförband skulle efter genomförd mobilisering transporteras till krigsuppgifter i övre Norrland. Under senare delen av Kalla kriget skulle förbanden stanna kvar inom Fo 22 beroende på alternativa uppgifter. I Jämtlands län skulle närmare soldater mobilisera under denna period som Kalla kriget utgjorde. F4/Sektor Nedre Norrland F4/SeNN hade ansvaret för mobiliseringen av flygvapnets krigsförband som täckte en yta av Jämtlands län, Västernorrlands län, del av södra Västerbottens län, samt norra delen av Gävleborgs län. Flygvapnet skulle skydda arméns mobilisering och samtidigt ombasera till krigsflygbaser. Basfilosofin gick ut på att sprida baserna och flygplanen över en stor yta. F4/SeNN uppgift bestod i att bekämpa fientligt bomboch attackflyg, trupptransportflyg samt att övervaka luftrummet över Nedre Norrland. Flygvapnets krigsförband mobiliserade i anslutning till krigsflygbaser, såsom Frösön, Färila, Kubbe, Sättna. Stridslednings- och luftbevakningsförband (stril) inklusive luftbevaknings-kompanier i mitten av ett mobiliseringsområde, Graninge, Rätan/Röjan, Östersund, Järpen, Strömsund, Delsbo, Sollefteå, Långviksmon och Örnsköldsvik. Olika typer av mobiliseringsförråd allt från ladugårdar, träförråd för fordon, inhyrda förråd, till moderna förråd i plåt eller betong med torrluftning av materielen användes. Förrådshanteringen under senare delen av Kalla kriget genomfördes med pallhantering med hjälp av truckar för stapling i pallställ av materielen. Det fanns ungefär 400 Materielinnehåll i mobiliseringsförråd I mobiliseringsförråd förvarades som exempel stridsfordon, terrängbilar, tält, verktyg, sjukvårdsutrustning, uniformer, motorelverk, kartor och hundtjänstmateriel (hundbajspåsar, koppel, tasskydd, matskål, hundkojor). Stora mängder fordons- och flygdrivmedel förvarades i nedgrävda cisterner (100-kubikare). Vapen förvarades i vapenkassuner, ammunition i speciella ammunitionsförråd i betong. Läkemedel, och blodersättningsmedel hämtades vid en läkemedelscentral (LMC). Den sköttes av en apotekare. Diverse förnödenheter inköptes lokalt på orten, t ex ved, halm, virke och spik. På Optand flygplats har hangarerna under kalla kriget använts för förvaring av haubitsar, luftvärnskanoner och broläggningsmateriel. Behov av civila fordon Civilt ägda fordon som behövdes inom försvarsmakten efter en mobilisering erhölls genom biluttag. Ägare till civila fordon som valdes ut för förfogande erhöll i fred ett uttagningsbeslut. Fordon t ex grävmaskiner, väghyvlar, bussar, lastbilar, kombibilar, t ex Volvo 245 och VW-bussar skulle lämnas av ägaren vid en avlämningsplats (Aplats). Fordonet besiktigades, värderades och ägaren fick kontant betalning på plats. Inom Fo 22 fanns bl a en planlagd avlämningsplats för både armén och flygvapnet vid Saab Aerotech, Östersund (A-plats Z 400). Även tjänstebrukshundar och hästar som fanns hos fodervärdar skulle också lämnas på en A-plats för djur. Krigsplacerad personal i krigsförbanden Huvuddelen av personalen fanns inom Fo 22, Jämtlands län. Därutöver kom personal från bl a Göteborgsområdet. Inom F4/SeNN krigsförband kom huvuddelen av personalen från Göteborgsområdet, från de områden där krigsflygbaserna fanns samt att F4 egna anställda flyttade ut till sin krigsuppgift. Frösöbasens uppgift var att i samverkan med Luftfartsverket och Fo 22 ta emot ca man från Göteborgsområdet (Inskrivningsområde Väst). Flygtransporterna till Frösön skulle ske med civila passagerarflygplan ur främst SAS och Linjeflyg, med svenskregistrering SE-. Vid mobilisering gjordes inmönstringsplatsen snabbt iordning. En förenklad inmönstring gjordes av de första inryckande. De kontrollerades vad gällde behörighet och identitet med stöd av Personaltabell inmönstring. De sattes i arbete med inmönstring, utrustning och bevakning. Efterhand som fler inryckande kom och utrustades, påbörjades inskjutning av vapen, utbildning i ABC-skydd (Atom-, Biologiska-, kemiska stridsmedel C-), vakttjänst och sjukvårdstjänst med tyngdpunkt på Omhändertagande av skadad. Förplägnadslottor utnyttjande ortens skolbespisning för att laga mat till 6

7 soldaterna under de första mobiliseringsdygnen. Det här förfarandet övades när repgubbar kallades in till reepetitionsövningar vart fjärde år. Östersunds garnison I början av 1990-talet fanns i Östersund, Militärområdesstab Nedre Norrland, Jämtlands fältjägarregemente I 5, Norrlands artilleriregemente A 4 och Jämtlands flygflottilj F 4 ute på Frösön. Vi hade många militära skolor, Arméns tekniska skola ATS, Förvaltningshögskolan FörvHS, Militärhögskolan Östersund MHS Ö, Motorskolan och en stor Materiel-och verkstadsförvaltning. Ca 1400 anställda, militär- och civil personal. Här utbildades 1500 värnpliktiga och ett stort antal elever på de militära skolorna värnpliktiga och anställda. Som ledande chefer i den militära organisationen fanns en general alternativt amiral och minst ett tiotal överstar. En rejäl garnisonsstad och den hade i jämförelse med andra garnisonsstäder den lägsta värnpliktsutbildningskostnaden i landet. Utbildningsomfång på 1990-talet Huvuddelen av de värnpliktiga krigsplacerades i infanteribataljoner, haubitsbataljoner och i flygbasbataljoner. A 4 utbildade och krigsplacerade personal i haubitsbataljoner som ingick i bl a infanteribrigader. I 5 utbildade och krigsplacerade personal i Fältjägarbrigaden (5000 man) F4 utbildade och krigsplacerade personal i flygbasbataljon Frösön, Kubbe (nordväst om Örnsköldsvik, Färila (norra Hälsingland). Stridslednings- och luftbevakningsbataljon (Stril) i Jämtlands-Västernorrlands- och Gävleborgs län. F4 utbildade två JaktAttackdivisioner JA37 Viggen av totalt 8 stycken JA 37 divisioner i Flygvapnet. En tung flygflottilj i vår dåvarande krigsorganisation. F4 hade också incidentflygberedskapsuppgifter. En rote JA 37 (två flygplan) kunde flytta fram till en flygplats nära ett kustområde för att snabbt kunna starta och mota bort främmande krigsflygplan, som var på väg in över vår territorialgräns. Denna uppgift gällde dygnet runt året om. Inte som idag att man tar påskledigt och litar på någon annan! ATS utbildade värnpliktiga och anställd personal i försvarsmakten när det gällde den tekniska tjänsten. Fordonsradio-radar-teleteknik. Materielunderhåll, reparationer och vård. Fältjägargruppen ute på Frösön utbildar idag frivillig personal för bl a krigsplacering i Hemvärnet. Hur blev det sedan 1996 läckte det ut ett förslag från försvarsledning att A 4 och I 5 skulle läggas ned. Regeringen ville minska försvarskostnaderna med 10%. Befolkningen i Östersund och Frösön gick från fyra väderstreck i fackeltåg in mot Östersunds centrum med samling på Stortorget för att protestera mot förslaget. Denna protestdemonstration med tal av ledande kommunpolitiker arrangerades av sjukvårdsanställd dam namn.! Heder till henne! Det blev A 4 som lades ned i riksdagens försvarsbeslut 1996 och 1998 lades ledningen för Jämtlands Försvarsområde 22 (Fo 22) ned. Ledningen flyttades till Sollefteå. Det här var början på övergången från invasionsförsvar till insatsförsvar. Johan Kihl ni minns! Nu skulle vi visa oss på styva linan utrikes någonstans. Karl XII krutrök låg tung i högkvarterets korridorer på Lidingövägen. Hösten 2004 Ett nytt försvarsbeslut skulle fattas av Riksdagen 16 december Vi var luttrade av av det som hänt tidigare. Vi anade att det var så att Östersunds garnison skulle försvinna! Östersunds garnison vara illa sedd av generalerna i Försvarmaktens högkvarter. Jag vet inte varför. Det där hade jag hört när jag var anställd som befäl på I Fältjägarna hade en gedigen kunskap om infanteri- läs fältjägarkunskap och förande av strid i ödemarksterräng. Dessa kunskaper delade man med sig till andra förband söderut i 08-landet. Befäl från I 5 tjänstgjorde och utbytte erfarenheter på andra regementen. I dagens populära arbetsmiljöterm, Arbetsplatsrotation. I 5 hade under Beredskapen erfarenheter av försvar av Åredalen, Härjedalen, Tornedalen, mot tyskarna i Norge och i finska Lappland. Det fanns en fältjägarbrigad i Härjedalen under 1950-talet. Det stack väl då som nu i ögonen på generalerna i Högkvarteret i 08-landet. Vibbarna på Radio Jämtland i september 2004 Jag kommer in på mitt tjänsterum mitt i en intervju med Marie Nordén vald riksdagsman (S) på Jämtlandsbänken i Sveriges Riksdag i 08-landet. Det låter kryptiskt från henne när hon skall svara på reporterns frågor. Intervjun med riksdagsman Nordén avslutas med att reportern yttrar Det är konstiga vibbar du sänder ut. Jag anar att här är en katastrof på väg från riksdagen! Riksdagsman Nordén vet att i försvarsministerns förslag till riksdagen så skall Östersunds garnison läggas ned. I solidarisk socialdemokratisk anda så vill riksdagsman Nordén inte berätta detta för oss undersåtar och riksdagsmannens väljare i Jämtland-Härjedalen. Däremot känner riksdagsgruppen (S) och (V) till hela innehållet! Det är ett typexempel på politikerförakt! Här ska mörkas! 7

8 Sittande socialdemokratisk statsminister 2004 år är HSB, Han Som Bestämmer, Göran Persson. Han har tillsatt Leni Björklund som försvarsminister. Leni har ett förflutet som generalskreterare i Svenska kyrkan. Det enda som militärt kan kopplas ihop med henne är ordet general. Det kan ju vara så att hon ansvarade för kommunikationerna lodrätt inom svenska kyrkan. Jag tänker på när den småländske korpralen Cedercrona övade excercis på Ränneslätt. Han drillade sin trupp så hårt att när han beordrade: Avdelning Halt! Så sänkte sig jorden fyra alnar och himmelen höjde sig två. Och ur molnen kom en röst: Brrrra gjorrrt, korrrprral Cedercrona! Förslaget om nedläggning av Östersunds garnison kommer från en högkvarterstrojka ledd av generalen Göran Gunnarsson. Fienden, läs högkvarteret har ett uppdrag att ge försvarsministern ett förslag till försvarsbeslut till Riksdagen. Det innebär att Östersunds garnison i sin helhet skall läggas ned! I tidigare förslag under talen har regeringen anvisat att sammanhållna förband i garnisonsstäder inte skall röras!! Östersunds garnison är en sådan sammanhållen garnisonsstad, men det ger Göran G. faan i! och de två underhuggarna i trojkan bla en flygvapenöverste säger inte emot. Man hävdar inte sin rätt och yttrandefrihet enligt Sveriges rikes grundlag mot en general i den svenska försvarsmakten. Hur skall man då kunna hävda ett försvar av Sverige? Vad blir konsekvensen om man inte törs hävda sin egen uppfattning? Det törs jag inte för då blir jag inte general. Så är mantrat i högkvarteret och inom försvarsmakten då, nu och framgent. Man är väldigt rädd om sin karriär. Tänk på de 70 generalerna som inte har varit i krig Det innebär också att det fattas dåliga beslut i högkvarteret som drabbar Rikets säkerhet därför att handläggare inte vågar stå upp för sin uppfattning. Det blir inget jävlar a namma vilket vore bra för inomhusluften i Högkvarteret. Vad gör trojkan: Jo, de bryter sönder Östersunds garnison i smådelar. De jämför F4 med F21 i Luleå. De jämför I 5 med P 7 i Revingehed, Skåne samt att huvuddelen av kvarvarande förband skall ligga i mellersta och södra Sverige. Gunnarsson har svårt att förklara var mellersta Sverige ligger någonstans, när de är i exercishuset på I 5 i Östersund i oktober Mittpunkten i Sverige ligger ju utanför Ånge och närmast ligger Östersund om man tittar i en skolatlas. Generalen Göran Gunnarsson är arrogant och stressad när han möter alla försvarsanställda i Exercishuset på I 5. Han presenterar inte sig själv eller resten av trojkan. Han har ingen bra motivering varför Östersunds garnison, den kostnadseffektivaste garnisonen med hänsyn tagen till utbildning och förmåga att sätta upp krigsdugliga förband, skall läggas ned. Dessutom finns det grova felaktigheter i trojkans underlag, som trojkan inte bryr sig om att rätta till! Misstanke Jag misstänker att här har HSB klarat ut för försvarsministern att, jag vill inte se något spring av halvgråtande kommunalråd i Rosenbads korridorer. Säkerligen också klarat ut för den socialdemokratiska riksdagsgruppen, att ni ska rösta på försvarsministerns förslag utan debatt! Punkt Slut. Leni Björklund har inte fördjupat sig i eller analyserat Gunnarssons förslag om nedläggning. Det hörs ju direkt i Rådhussalen när Jens Nilsson frågar henne. Den blir liggande på hennes skrivbord tills det är dags. Hon fixar till en proposition till riksdagen för beslut 16 december Stor manifestation lägg inte ner Östersunds garnison Ett demonstration planeras till den 3 november Demonstrationen leds av fackliga företrädarna kapten Anna Berkestedt I 5 och major Stefan Granholm F4. Vårdkasar har tänts runt om Storsjön. Vårdkasar tändes förr i tiden för att varna att fienden var i antågande. Fackeltåget går på kvällen från Göviken in till Stortorget, där kommunalrådet Jens Nilsson och fackliga företrädare protesterar mot försvarsministerns förslag och att riksdagen inte skall fatta ett beslut om nedläggning av vår garnison med 1400 arbetstillfällen. Under den här tiden har vi i organisationskommittén ringt upp alla riksdagsmän med en uppmaning att rösta nej på nedläggningsförslaget. Den 4 november kommer Leni Björklund till Östersund. Kommunal-rådet Jens Nilsson vill att hon motiverar varför hon vill lägga ner vår garnison. Länstrafiken kör med gratisbussar denna dag på alla sina linjer. Gratis bilparkering gäller i Östersund. Utfrågning i Rådhussalen Jens Nilsson frågar direkt Leni Björklund varför ska Östersunds garnison läggas ned?! De som deltar som åhörare i Rådhussalen är fackliga företrädare, organisationskommittén, förbandschefer, sakkunniga och journalister. Försvarsminister Leni Björklund och departementsrådet Dan Olsson. Kommundirektören Bengt Marsh (BM) leder utfrågningen. BM: Varför ska I 5 läggas ned och inte P 7 i Revingehed? Svar från Leni: P 7 ska försvara Skåne med omnejd och det östra brofästet på Öresundsbron. Det framgår inte vem som ska försvara det västra brofästet. Damnark? BM: Vad är det för typ av pansarförband man ska utbilda på där? Vad säger chefen I 5 överste Per-Erik Gustavsson? Svar från chefen I 5: Det är en stridsvagnspluton 122 Leopard. BM: hur många vagnar är det? Chefen I 5: 3 stycken! 8

9 BM: I vilken miljö ska denna pluton utbildas i? Vad säger kapten Anna Berkestedt? Kapten Berkestedt: Jag är född i Skåne och har bott granne med P 7. P 7 har stora kostnader för att renovera sina nedslitna kaserner. Jag vet att Ystad kommun har ansökt hos EU Natura 2000 om att fågelsjön på Revingehed skjutfält ska fridlysas och att flora och fauna skall syddas! Skjutfältet är stängt halva året med hänsyn tagen till fågelhäckningen. Då kommer det från Dan Olsson: Jamen, då kan det vara bra att dom där stridsvagnarna larvar runt där och luckrar upp jorden så att blommorna kan växa!! Jag tittar journalisterna som har tappat hakan på det sakkunniga svaret från Försvarsdepartementet. BM: Varför ska F4 läggas ned och inte F17 i Ronneby eller F21 i Luleå? Leni: F21 har en så stor och fin start- och landningsbana. ( Näringsminister Björn Rosengren plöjde ner statliga pengar i banan. Tanken var att han skulle upprätta en godstransportlinje med flyg över Nordkalotten, men det blev ingenting av detta). F 17 behövs för incidentberedskapen i söder. BM: Hur fungerar flygincidentberedskapen runt Östersjön? Vad säger överstelöjtnant Pentti Lamberg F4? Svar från överstelöjtnant Lamberg: Jag har suttit i incidentberedskapen i 25 år. Det enda jag behöver är en start- och landningsbana någonstans i kustområdet som ska övervakas. Denna vecka 45 övervakar Belgien det baltiska luftrummet, vecka 46 övervakar Italien och vecka 47 Frankrike. Det verkar som försvarsministern inte hade en aning om hur incidentberedskapen fungerade mellan länder. (Incidentberedskap innebär att en rote, två jaktflygplan, finns stående nära ett kustavsnitt, för att snabbt kunna starta och möta ett okänt flygplan i luften för identifiering). Fråga: Varför skall ATS flyttas till Halmstad. Svar från Leni: Därför att i Halmstad finns det militära skolor och Lv 6. Lv 6 ska inte läggas ned eller flyttas så då flyttar vi ATS dit istället. När frågestunden avslutas konstaterar Jens Nilsson; att något svar på varför, det har vi inte fått! Det finns inga sakliga skäl. Om I 5 och F 4 har utbildat dåliga krigsförband, då har vi accepterat, men försvarsministern saknar sakliga motiv utan tycker! Hon vill att Sveriges riksdag ska fatta beslut på hennes tyckande! Leni Björklund erbjuds att tala till de som genomför en manifestation, LÄGG INTE NER ÖSTERSUNDS GARNISON. På Rådhusplan står jämtlänningar och härjedalingar (2 Brigader) och väntar på henne. Hon blir med rätta utbuad! Riksdagsman Gunnar Sandberg (S) går upp i talarstolen utanför Rådhuset och lovar på jamska att han ska minsann rösta Nej! Riksdagsbeslutet När det är dags för riksdagsbeslut den 16 december 2004 då röstar Gunnar Sandberg Ja till nedläggning! Marie Nordén(S) röstar Ja, men det var också väntat. Rune Berglund (S) säger i en radiointervju: Jag röstar alltid enligt Partiboken, alltså Ja! Dessa tre riksdagmän valda av jämtar-och härjedalingar röstar bort 1347 arbeten i Östersund! De borgerliga riksdagsledamöterna på Jämtlandsbänken, Håkan Larsson och Ola Sundell (M) lägger ner sina röster. Camilla Sköld Jansson (V) röstar Nej till nedläggning! Heder åt hennes försök att rädda Östersunds garnison! Vänsterpartiet och de borgerliga försöker ordna med en återremiss av kommande försvarsbeslut. Camilla Sköld Jansson(V) driver detta arbete, men det faller. F4 var vid riksdagsbeslutet beslutet JAS 39-anpassad med ombyggda hangarer och med ny stridsledningsoch luftbevakningscentral, som kunde luftövervaka hela landet. Norra Europas modernaste flygflottilj. I 5:s nya stridsfordonshallar var inte färdigbyggda. Byggentreprenören monterade in avgasutsugningssystemen efter jul 2004! Officiell avveckling sommaren 2005 F4, I 5 och ATS fanor skulle överlämnas till traditionsbevarande förband F 21 i Luleå och I 19 i Boden. Garnisonens personal stod uppställda i öppen fyrkant på Österängsparken. Hans Majestät Konungen, Karl XII Gustav, hertig av Jämtland genomförde fanöverlämningen assisterad av ÖB:s utsände generalmajor Jan Sahlestrand, tidigare chef F4. Överbefälhavaren Håkan Syrén orkade inte komma till Östersund. Avveckling av Östersunds garnison Efter försvarsbeslutet fortsätter värnpliktsutbildningen fram till MUCK i mars Då påbörjas avvecklingen. Anställda skall ha 1347 nya arbeten får nya jobb på kvarvarande förband i Försvarsmakten och flyttar. Många startar eget eller får andra jobb i inom länet. En stor del kommer att i närtid gå i pension eller får förtida pensionsavgång, de hjälper till med avvecklingen tills de går i pension. Ett hundratal anställda ska nu arbeta med avveckling av F4, I 5, ATS och FMLOG verkstäder 9

10 och förråd. Det är kvadratmeter lokalyta, 450 byggnader i garnisonen som skall inventeras, tömmas på inventarier och avvecklas. Inventeringen är omfattande, den omfattar allt från pennor, 1500 skrivbord, 2500 lektionsals-bord, möbler, 3000 datorer, 1500 säkerhetsskåp, 2000 stridsfordon, (stridsvagn 122 Leopard, stridsfordon 90, pansarbandvagn 401 (MTLB, rysk översättning, mångsidig lätt bepansrad vagn), terrängbilar, last-och personbilar, kärror och 8 stycken JAS 39 Gripen. Allt lades in i ett datasystem på excelark, när inventeringen var klar innehöll systemet rader, allt från 1 artikel till 100 artiklar på en rad. Underlaget skickades till Försvarsmaktens högkvarter för beslut om omfördelning. Ett statligt regelverk styrde detta: Först skulle omfördelning av materiel ske till kvarvarande militära förband och skolor samt stöd till Baltikum ( I 5 sjukhussängar och utrustning skickades till Estland), därefter till statliga verk (t ex Polisen,Vägverket och frivilligorganisationer som hade ett avtal med Försvarsmakten t ex Röda Korset, Frivilliga motorcykelkåren), det som sedan var övertaligt lämnades till Försvarets materielverk FMV för försäljning. FMV tecknade avtal med stora uppköpare, som kunde köpa, t ex Bandvagn 206. Bandvagnarna skickades på tåg från Lugnvik till Göteborg, för överskeppning till England. Vi i avvecklingsorganisationen föreslog att de 3000 datorer skulle skänkas till kommunala skolor, men Högkvarteret skyllde på att hårddiskarna kunde ha känsligt innehåll. Vi menade att man kunde ta ur hårddiskarna, de kunde man tugga sönder. En hårddisk kunde skolan köpa i handeln för 100 kr. Vi överlämnade nycklarna till hyresvärden Fortifikationsverket på hösten Då hade vi sopat rent och släckt lyset. Nu fanns det kvar 300 förråd ute i bygderna som skulle tömmas. De var fulla av olika fordon, I Överhogdal bandvagn 206 som skulle av FMV försäljas till en engelsk uppköpare. I Espnäs 62 Pansarbandvagn 401 (MTLB) skulle skickas till skrotning i Småland. Ett 30-tal 401:or köpte ett ryskt skogsbolag som timmerdragare i Sibirien, recycling. Ett polskt företag byggde om dem i Lugnvik. Vi skickade Scania-Vabis årsmodell 1957 Myrsloken till försäljning i Boden. Myrsloken var ombyggd för att bära pontonbro Däcksbro 200, men nu kasserades Myrsloken på grund av ålder. Däcksbro 200 skulle i krig användas över Ljusnan, Ljungan, Indalsälven om landsvägsbroarna var bortsprängda. En stor del av krigsmaterielen var användbar i krig, den skickades eller hämtades för att förrådsställas på annan plats i norra eller södra Sverige. I december 2007 är avvecklingen avslutad. Historien upprepar sig I 1925 års försvarsbeslut fattade Sveriges riksdag beslut om att halvera den dåvarande svenska krigsmakten. Varför det? Efter I.världskrigets fasor med med flera miljoner döda, så var mantrat: Aldrig mera krig! I 1936 års försvarsbeslut fattade Sveriges riksdag beslut om att höja försvarsanslagen för nu började det mullra i närheten, Hitler myntade Lebensraum och det resulterade i II.Världskriget. Sverige satte igång en snabb upprustning av krigsmakten under pågående världskrig och fortsatte under det Kalla kriget. I en intervju uttryckte sig en amerikansk general: Vi visste att det svenska försvaret var så kraftigt, att det kunde hålla emot WP/Sovjetunionen och att Sovjetunionen visste det. Därför behövde vi, NATO, inte känna någon oro för ett överraskande anfall mot Norge och Danmark. I 2004 års försvarsbeslut upprepar sig Sveriges riksdag liksom Man har inte lärt sig någonting av historien. Några riksdagsmän har väl inte heller någon koll alls, och huvuddelen hukar sig under partipiskan. Det är inte demokrati! Vad har hänt under Lenis och Johans 50-åriga fred? 2008 Krig mellan Ryssland och Georgien (fd stater i det fredsälskande Sovjetunionen) 2014 Krig mellan Ryssland och Ukraina (fd stater i det fredsälskande Sovjetunionen), 2014 Rysslands annektering av Krim, Ukraina (brott mot europeiskt avtal från 1994) Europakåren har bildats som ett gemensamt försvar av EU, soldater. Motto Inget Europa utan en europeisk arme. I kårstaben ingår en finsk officer. I Sverige vet man knappt att kåren finns. Dess emblem är en blågul Europakarta inklusive hela Skandinavien. En snabbinsatsstyrka för EU och NATO. En brandkårstyrka om 2500 soldater sattes upp I den ingår förband som bildar stommen från Sverige, Finland, Estland och specialförband från Norge, Lettland och Litauen. Sverige har ordförandeskapet första halvåret Under hösten 2014 har det pågått ubåtsjakt bland skärgårdsöarna utanför Stockholm. Det finns ingen helikopterubåtsjakt med sonar och inga sjunkbomber som kan tvinga upp en fientlig ubåt till ytan. Ja, just det ja, det blir inget krig på 50 år. Facit Nordens försvars- och säkerhetspolitik i nyckeltal 2007 (I Finland pågår ännu uppställandet av hemvärn (Landskapstrupperna). Finlands hemvärn beräknas vara operativt

11 Sverige Försvarsbudget: 39 miljarder kronor Andel män som gör värnplikt: 10 procent Antalet soldater som kan mobiliseras inklusive hemvärn: Antalet soldater i internationella operationer: 827 Finland Försvarsbudget: 21 miljarder kronor Andel män som gör värnplikt: 80 procent Antalet soldater som kan mobiliseras exklusive hemvärn: Antalet soldater i internationella operationer: 770 Norge Försvarsbudget: 37 miljarder kronor Andel män som gör värnplikt: 30 procent Antalet soldater som kan mobiliseras inklusive hemvärn: Antalet soldater i internationella operationer: 626 Danmark Försvarsbudget: 24 miljarder kronor Andel män som gör värnplikt: 25 procent Antalet soldater som kan mobiliseras inklusive hemvärn: Antalet soldater i internationella operationer: Citat Finlands president Tarja Halonen: svenskarna [.] lämnar åt grannarna att sköta försvaret. Hösten 2004 skrev Johan Tunberger, försvarsanalytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, på DNdebatt: De 40 miljarder kronor som försvaret årligen kostar ger så liten försvarseffekt att man kan tala om försnillning av skattebetalarnas pengar. Bernth Ohlson Pensionerad kapten i Flygvapnet/ Försvarsmaktens logistik FMLOG Källhänvisning: Ryssland och den svenska nedrustningen, författare Lars Gyllenhaal ( ÖP 30/4 2005). 11

12 Föreningsinformation Medlemsavgift 2015 Så här dags är det dags att påminna om medlemsavgiften för 2015.Tyvärr är det en del som "glömt" att betala in denna. I likhet med de senaste åren är denna oförändrad, 150:-. En del medlemmar har efterfrågat inbetalningskort, men i vår strävan att hålla alla administrativa kostnader så låga som möjligt så skickar vi inte ut några sådana i år heller eftersom vi vet att de flesta betalar sina räkningar via Internet och då inte har bruk för något inbetalningskort. Inbetalning gör du till föreningens bankgirokonto Ange ditt medlemsnummer som referens. Under senare år har vi tyvärr kunnat konstatera att betalningsviljan hos medlemmarna har sjunkit. Vi har därför under året plockat bort medlemmar som under flera år satt i system att åka snålsjuts på de medlemmar som lojalt betalar varje år. Någon kan därför ha plockats bort trots att personen vill stå kvar. Om du blivit bortgallrad så betala in medlemsavgiften och ange sedvanliga kontaktuppgifter så aktiverar vi ditt medlemskap igen. Vår kassör ser gärna att du betalar in din medlemsavgift senast till Du som vet med dig att du "missat" att betala medlemsavgiften 2014 och 2015 får nog inrikta dig på att detta tidningsnummer blir det sista som du får i din brevlåda! Om du vill undvika utebliven tidning föreslår jag att du betalar din avgift snabbt. I annat fall blir du bortstädad ur medlemsregistret! Planerade aktiviteter 2015 juni Teknikland öppnar för säsongen Augusti Teknikland stänger för säsongen Augusti Årets resa December Julbön/årsavslutning samt julfest Angivna aktiviteter och datum är preliminära och flyttas vid behov. Dock är årsmötet låst till tid och plats. Föreningens arkiv och bibliotek Du vet väl att vårt arkiv och bibliotek är tillgängligt för alla medlemmar. Besök oss alla torsdagar mellan 13:00 och 16:00 som är vår normala öppettid. Göran Olsson kan svara på alla frågor om våra arkivhandlingar och böcker. Här kan du också ta del av vårt fotoarkiv. Årets resa Efter mycket funderande och pusslande har Christer och Mona lyckats sy ihop även detta års resa, en resa som denna gång genomförs i närområdet. Tyvärr fick vi lite illavarslande besked när det gäller bussförsre, där Åke fått beskedet att han nu har passerat en åldersgräns för att kunna disponera en buss från det företag han tidigare jobbat extra åt. Vi får se hur förarfrågan blivit löst när det är dags! Årets grillkväll Den sedan några år tillbaka årligen återkommande grillkvällen har under senare år haft mindre och mindre deltagande medlemmar. I princip var det endast "de närmast sörjande" som var på plats. Trots att vi under 2014 hade helt kostnadsfritt deltagande och vi dessutom kunde bjuda på fint försommarväder, märktes ingen skillnad i antalet deltagare. Därför tog styrelsen beslutet att inte genomföra denna aktivitet

13 Nu tar vi nya tag Årets resa går till --- SÖDRA STORSJÖBYGDEN --- lördag 29 augusti 2015 Samling: kl 08.00, Travparkeringen Vi besöker bl.a: BINGSTASMEDJAN SKIDMUSEET I ÅSARNA (med trevlig shopping) ÅSARNA GAMLA KYRKA HOVERMO GÅRDSMUSEUM Här producerades högklassiga lodbössor. Från små fågerstudsare och ekorrbössor till björngevär och kanonliknande vapen för sälskytte. Förutom att du här kan få titta på fantastiska bilder, blanka medaljer, Wassbergs skidor och pjäxor får du kanske träffa en livs levande skidlegend! En av de finaste kyrkorna i sitt slag men med en dramatisk historia. Idag, en verklig pärla, vackert belägen nära himlen. På gården ust om Åua fanns jordbruk, kvarn, ramsåg, smedja och senare kraftstation och till allt utnyttjades Hovermoåns strömmande vatten! Vi äter lunch, middag och fikar på mysiga platser. Dagen kostar 350 kr/pers som läggs i ett kuvert med namn på och lämnas vid bussen Välkommen med din anmälan till oss senast söndag 16 augusti. Tel: Mobil Mail: Väl mött i augusti! Christer och Mona 13

14 Följande artiklar finns lager för omedelbar leverans från vår BUTIK Vi har fått tillstånd att trycka upp ett litet antal reproduktioner av fyra stycken svart/vita teckningar av Ernst Wallin. Reproduktionerna levereras oinramade. Ett 25-tal av vardera finns kvar i lager. Pris: 75:- / styck, eller alla fyra för 200:- Orrefors vinkaraff med 4 glas, med graverat F 4 emblem. Levereras i presentkartong. Nu är vårt lager helt tomt! Några nya set kommer inte att tas hem. Lösa glas för kompl. finns fortfarande ett mindre antal kvar. Pris: 400:- (fraktkostnad = postpaket) SLUTSÅLT! Vi har lyckats ta fram lösa glas med gravyr som tidigare till ovanstående "vinsats". Glasen säljs styckevis. Endast enstaka glas rinns kvar! Pris: 125:- (Ev. portoavgifter tillkommer.) I lager finns ett antal glas där gravyren hamnat ca 5mm fel i höjd Dessa glas säljer vi för 75:-/st I övrigt helt felfria! SLUTSÅLT! Ett antal av F 4 minnesbok och minnes-dvd finns i lager. Vi försäljer dessa till ett mycket lågt pris. En mycket uppskattad present! Pris: 200:- (portokostnad 44:-) Ett häfte med teckningar av F 4:s mest kända tecknare, Bo Torstemo och Ernst Wallin. Pris: 150:- (portokostnad 22:-) Vi har tagit fram en skön T-tröja i hög kvalitet med föreningens emblem i diskret tryck och som vi försäljer till ett lågt pris Finns i storlekar från S till XL. Pris: 75:- 14

15 Aktivitetskalender 2015 Kalendern innehåller en grovplanering av aktiviteter under Efter hand som aktiviteterna tar fastare form återfinns en dagsaktuell kalender på vår hemsida 19 Kansliet öppnar igen JANUARI 2015 FEBRUARI 2015? Kaffekväll med information (datum ej klart) 19 Årsmöte MARS 2015 APRIL 2015 MAJ 2015? Grillafton med museiinfo Optand JUNI Teknikland öppnar. Kansliet stänger för semester från midsommar 30 Tidningen kommer ut med nummer 18! AUGUSTI Kansliet öppnar igen efter semestern 31 Årets resa enl. separat program Teknikland stänger för säsongen SEPTEMBER 2015 OKTOBER 2015 NOVEMBER Tidningen kommer ut med nummer Julfest Julbön i gamla kyrkan 17 Kansliet stänger för jul / nyår DECEMBER 2014 Nästa nummer av Frösö lägerblad. räknar vi med att kunna ha ute hos medlemmarna 15. november Då berättar vi bland annat om följande: Hur blev sommarens besökssäsong? Kåserier, berättelser från svunna tider Reportage från våra genomförda aktiviteter Övriga nyheter Vi vill redan nu tillönska alla medlemmar: Trevlig sommar! 15

16 Jämtlands flygflottiljs Kamratförening C/o Anders Falk Benskedsvägen ÖSTERSUND Alltid uppdaterad, besök vår hemsida: 16

Blekinge visar framåtanda

Blekinge visar framåtanda Terrorister fick kärleksfull vård Under inspektionen visades i Göteborg hur polisen kan avlastas vid en insats. 4 Skåningarna först i basker Högvaktsstyrkan från Södra skånska gruppen fick bära nya baskern

Läs mer

GRANATER UBÅTSJÄGARE SAKNAR SLOPADE. Snabb insats dröjer. Informationskrig pågår i Baltikum. Mali-insats kan möta motstånd. Ta inte mina miljoner

GRANATER UBÅTSJÄGARE SAKNAR SLOPADE. Snabb insats dröjer. Informationskrig pågår i Baltikum. Mali-insats kan möta motstånd. Ta inte mina miljoner MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 8 2014 UBÅTSJÄGARE SAKNAR SLOPADE GRANATER SIDAN 22 INSÄNDARE: Ta inte mina miljoner SIDAN 35 Snabb insats dröjer SIDAN 7 REPORTAGE: Informationskrig pågår i Baltikum

Läs mer

med sikte på framtiden

med sikte på framtiden Arméinspektören: VI MÅSTE FINNAS I HELA LANDET N u m m e r 1 f e b r u a r i 2 0 0 9 Ingen degradering av befäl Rakel säkrar sambandet Kartläggs av extremister med sikte på framtiden färre bataljoner,

Läs mer

Årsmöten på Rindö Sid 8. Vitsgarn väntar Sid 23 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004

Årsmöten på Rindö Sid 8. Vitsgarn väntar Sid 23 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004 Årsmöten på Rindö Sid 8 Vitsgarn väntar Sid 23 INTERVJU MED ÖB, HÅKAN SYRÉN Frivilligorganisationerna måste också utvecklas KJ samordnas

Läs mer

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 5 Nr 9 1998 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET Föreningsmötet Sidan 8 Lottaskolan 1998 Sidan 16 A7 s Högvakt Sidan 18 Svea artilleri minnesresa Sidan 21 FM-patrull Sidan

Läs mer

Roland Ekenberg ny rikshemvärnschef. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken.

Roland Ekenberg ny rikshemvärnschef. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken. Öva löst tänk skarpt Vurpor med mc, hörselskador och heta ksp-pipor syns i olycksstatistiken. 10 Nya vindar över Östergötland Insatskompaniet tål en kraftmätning med fältförbanden. 16 Doktor Sjöström skriver

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening Nr 1-2009 Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening Tre glada ärtsoppskokare, Curt Franzén, Marita Stomberg och Sigvard Larsson Kallelse till årsmöte F1 Kamratförening och Veteransektionen

Läs mer

Paul vill strö guld över hemvärnet. Strapatser svetsar samman ungdomsavdelning. Thage G Petersson: Jag slår vakt om folkförsvaret

Paul vill strö guld över hemvärnet. Strapatser svetsar samman ungdomsavdelning. Thage G Petersson: Jag slår vakt om folkförsvaret Vältrimmad stödstyrka i Västmanland Nr INSPEKTION: Hög puls på smålänningar Thage G Petersson: Jag slår vakt om folkförsvaret Strapatser svetsar samman ungdomsavdelning Paul vill strö guld över hemvärnet

Läs mer

Basen för Sveriges försvar

Basen för Sveriges försvar TIDNING FÖR PERSONALEN I DE NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA Arga bönder demonstrerar Fänrik Hans Månsson stoppar vår fotograf under Skaraborgs höstövning. 14 Stor dramatik när tillstånden förnyas Markörerna

Läs mer

Peter om lobbying för musik

Peter om lobbying för musik MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2014 Anställda som B-lag ATT MÖTAS FACKLIGT Slutet för flygverkstaden i Ronneby NY FÖRENINGSSTRUKTUR Peter om lobbying för musik Ledaren:»Vi hoppas naturligtvis

Läs mer

FORUM EN GENERAL KLIVER AV ÖB SVERKER GÖRANSONS SISTA INSATSRESA. ACE 15 storövning i samarbete med svensk bas. STRIDSBÅT 90 skarpast i skärgården

FORUM EN GENERAL KLIVER AV ÖB SVERKER GÖRANSONS SISTA INSATSRESA. ACE 15 storövning i samarbete med svensk bas. STRIDSBÅT 90 skarpast i skärgården FÖRSVARETS FORUM FÖRSVARSMAKTENS PERSONALTIDNING NR 3/2015 EN GENERAL KLIVER AV ÖB SVERKER GÖRANSONS SISTA INSATSRESA ACE 15 storövning i samarbete med svensk bas En dag med rådgivarna på CAMP SHAHEEN

Läs mer

De svarta hålen. av Bengt Gustafsson

De svarta hålen. av Bengt Gustafsson De svarta hålen. av Bengt Gustafsson i nr 3/2011 av Handlingar och Tidskrift raljerar Johan Tunberger över överbefälhavares flykt framåt under 40 år. I artikeln tar han bland annat upp de så kallade svarta

Läs mer

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

Medlemsblad för F17 Kamratförening 2/2012

Medlemsblad för F17 Kamratförening 2/2012 Medlemsblad för F17 Kamratförening 2/2012 Ur innehållet: Flyguppdrag över Libyen Nya beredskapsbyggnaden Krigsflygbasen Ronneby Från propeller till jet Första sommaren Korttidsanställda soldater B R E

Läs mer

FICK 5000 KRONOR MER I LÖN SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG. Frånvarande befäl och erfarna soldater ledde till olyckor SIDAN 6

FICK 5000 KRONOR MER I LÖN SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG. Frånvarande befäl och erfarna soldater ledde till olyckor SIDAN 6 Medlemstidning för Officersförbundet nr 7 2011 ANALYS: Oprövad teori bakom Afghanistandoktrin SIDAN 22 BASORG 13: Förbanden betonar osäkerhet SIDAN 10 SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG FICK 5000 KRONOR MER

Läs mer

Hemvärnet NORRLÄNDSKA FLYGSPANARE STÄLLER OM. SUGEN PÅ HEMVÄRNET? Gå in på www.soldat.nu. Här vill man inte mucka REPORTAGE FRÅN DIREKTUTBILDNINGEN

Hemvärnet NORRLÄNDSKA FLYGSPANARE STÄLLER OM. SUGEN PÅ HEMVÄRNET? Gå in på www.soldat.nu. Här vill man inte mucka REPORTAGE FRÅN DIREKTUTBILDNINGEN Hemvärnet Nationella Skyddsstyrkorna NUMMER 6 DECEMBER 2006 FJÄLLSTRÖMS SOLDATER ÄR HJÄLTAR VI BESÖKER KALMAR- KRONOBERGSGRUPPEN SUGEN PÅ HEMVÄRNET? Gå in på www.soldat.nu Här vill man inte mucka REPORTAGE

Läs mer

STAFFAN DANIELSSON (c): Bygg ut hemvärnet NUMMER 3 JUNI 2008 NU KOMMER UNGDOMARNA NIO GRUPPER LÄGGS NED? OSYNLIGA ÖSTGÖTAR

STAFFAN DANIELSSON (c): Bygg ut hemvärnet NUMMER 3 JUNI 2008 NU KOMMER UNGDOMARNA NIO GRUPPER LÄGGS NED? OSYNLIGA ÖSTGÖTAR STAFFAN DANIELSSON (c): Bygg ut hemvärnet NUMMER 3 JUNI 2008 NU KOMMER UNGDOMARNA NIO GRUPPER LÄGGS NED? OSYNLIGA ÖSTGÖTAR Ledare Avveckling men än är inte sista ordet sagt FOTO: ANDERS KÄMPE JUST NU upplever

Läs mer

HÄMMAR HERKULES RESERVDELSBRIST. Hundratals piloter kommer tillbaka. Traktamenten halveras. MSS får cykeltolka. Afghanistan efter 2014

HÄMMAR HERKULES RESERVDELSBRIST. Hundratals piloter kommer tillbaka. Traktamenten halveras. MSS får cykeltolka. Afghanistan efter 2014 Medlemstidning för Officersförbundet nr 3 2013 GRANSKNING: FSV, Omdaningen av försvarslogistiken SIDAN 22 RESERVDELSBRIST HÄMMAR HERKULES SIDAN 16 ANALYS: Afghanistan efter 2014 MSS får cykeltolka Traktamenten

Läs mer

Medlemsblad för F17 Kamratförening 2/2013

Medlemsblad för F17 Kamratförening 2/2013 Medlemsblad för F17 Kamratförening 2/2013 Ur innehållet: T 18B haverier Från Livgrenadjär till FV-officer Bränsletrubbel i A 32 Kustspaningsradar Reservflygkåren JAS 39 på museum i Thailand B R E D Å K

Läs mer

Fågeldöden gav jobb och rubriker. Vinterkrigare tar nya uppgifter Lapplandsjägargruppen övar på att skydda Nordiska stridsgruppen.

Fågeldöden gav jobb och rubriker. Vinterkrigare tar nya uppgifter Lapplandsjägargruppen övar på att skydda Nordiska stridsgruppen. TIDNING FÖR PERSONALEN I DE NATIONELLA SKYDDSSTYRKORNA Ta och försvara frihamnen Allmänheten såg på när hemvärnet drabbade samman med armén. 4 Behåll allt säger generalen I översynen av skjutfälten har

Läs mer

Stridsgrupp Skövde proffs på skydd

Stridsgrupp Skövde proffs på skydd Nr 3/2000 Stridsgrupp Skövde proffs på skydd Mångsidigt hemvärn säkrar skärgården Båtchefer måste tala samma språk Krönika gästskribent Trygg sjukvård motiverar Glenn Sjöborg vill inte att Röda korset

Läs mer

Ännu en frivilligutredning. Känsö genomförs! handelsflottan. Får vi presentera Axel Nilsmo och Paula Wallenburg - några av våra förebilder!

Ännu en frivilligutredning. Känsö genomförs! handelsflottan. Får vi presentera Axel Nilsmo och Paula Wallenburg - några av våra förebilder! Sjövärns nr12008 medlemstidning för sjövärnskårenposten Karriär i svenska handelsflottan Får vi presentera Axel Nilsmo och Paula Wallenburg - några av våra förebilder! Vad är egentligen säkerhetspolitik?

Läs mer

Nummer 3 (16) Årgång 5 Augusti 2005

Nummer 3 (16) Årgång 5 Augusti 2005 Nummer 3 (16) Årgång 5 Augusti 2005 I DETTA NUMMER BL A MUSKÖ - GOTLAND - NORRLAND OCH MYCKET ANNAT! 1 Från Simon Olsson kom följande spännande bilder. Bilderna är tagna under andra världskrigets beredskap

Läs mer

SVERIGES HEMLIGASTE KARLSON

SVERIGES HEMLIGASTE KARLSON Försvarets nr 1 2014 Försvarsmaktens personaltidning MÖT EN MÄNNISKA så sker rekrytering i Halmstad och på Manhattan PÅ EGNA BEN svenskt mentorskap i Afghanistan mot sitt slut SVERIGES HEMLIGASTE KARLSON

Läs mer

HÖGKVARTERET ETT FÖRBAND

HÖGKVARTERET ETT FÖRBAND Medlemstidning för Officersförbundet nr 5 2011 HÖGKVARTERET ETT FÖRBAND OLIKT alla ANDRA REPORTAGE: Fördröjd reaktion efter insats NYHETER: Skarp kritik mot Försvarshögskolan Tung utrustning ökar säkerhetsrisken

Läs mer

RYSK JAKT EFTER STRIDSPILOT. FOI:s underlag till försvarsberedningen SIDAN 20. Försvarsmakten saknar fem miljarder SIDAN 4

RYSK JAKT EFTER STRIDSPILOT. FOI:s underlag till försvarsberedningen SIDAN 20. Försvarsmakten saknar fem miljarder SIDAN 4 Försvarsmakten saknar fem miljarder SIDAN 4 Medlemstidning för Officersförbundet nr 7 2012 ANALYS: FOI:s underlag till försvarsberedningen SIDAN 20 JAKT EFTER RYSK STRIDSPILOT REPORTAGE: Insats på en femårings

Läs mer

OFFICER DÖDSDÖMD JOBBAR MED ÖVERLEVARE PÅ LV6 INGET BESLUT OM ARBETSMILJÖ SIDAN 6. Svårt drabbat Danmark satsar på veteraner

OFFICER DÖDSDÖMD JOBBAR MED ÖVERLEVARE PÅ LV6 INGET BESLUT OM ARBETSMILJÖ SIDAN 6. Svårt drabbat Danmark satsar på veteraner Medlemstidning för Officersförbundet nr 8 2011 Svårt drabbat Danmark satsar på veteraner SIDAN 4 INSÄNDARE: Gäller högkvarterets skrivelser generaler? SIDAN 29 INSATS: Mobbning sänkte stridsvärde SIDAN

Läs mer

Vision och verksamhetsidé

Vision och verksamhetsidé Verksamheten 2004 Vision och verksamhetsidé Fortifikationsverket är försvarets hyresvärd. Vi siktar på att bli Sveriges bästa förvaltare av ändamålsfastigheter, det vill säga sådana fastigheter som bara

Läs mer

Med fokus på insatser FÖRSVARETS. nr 1 2012 Försvarsmaktens personaltidning

Med fokus på insatser FÖRSVARETS. nr 1 2012 Försvarsmaktens personaltidning FÖRSVARETS nr 1 2012 Försvarsmaktens personaltidning Med fokus på insatser DET HÄNDER INOM GENDER STÖD FRÅN ANHÖRIGA TILL ANHÖRIGA BLACKHAWKEN PÅ PLATS innehåll Fokus: Omstrukturering med insatschefen..

Läs mer

Dags för mönstring igen?

Dags för mönstring igen? MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2015 Dags för mönstring igen? HÅKAN SPARR OMVALD SOM ORDFÖRANDE»Ju längre från ledningen man sitter, desto svårare är det att känna sig som en del av förändringen«försvarsmakten

Läs mer