Frösölägerblad. ölägerblad. Bilden minner om tider som varit NFORMATIONSBLAD FÖR JÄMTLANDS FLYGFLOTTILJS KAMRATFÖRENING # 18 VÅREN 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frösölägerblad. ölägerblad. Bilden minner om tider som varit NFORMATIONSBLAD FÖR JÄMTLANDS FLYGFLOTTILJS KAMRATFÖRENING # 18 VÅREN 2015"

Transkript

1 Göran Olsson byter radioantenn! Frösölägerblad ölägerblad NFORMATIONSBLAD FÖR JÄMTLANDS FLYGFLOTTILJS KAMRATFÖRENING # 18 VÅREN 2015 Jrakkapsel hängs! Bilden minner om tider som varit 1

2 INNEHÅLL Ansvarig utgivare och Chefredaktör: Anders Falk Redaktionen: Christer Nordlund Bernth Olsson mfl INNEHÅLL LEDARE PROJ J32B GARNISONEN SOM FÖRSVANN # ALLMÄN INFO ÅRETS RESA BUTIKEN AKTIVITETSKALENDERN Adress: F4 Kamratförening C/o Anders Falk Benskedsvägen ÖSTERSUND Produktion: F4 Kamratförening Foto: F4 Kamratförening Tryck: DAUS tryck och media Östersund Hemsida: Bankgirokonto: Framsida: En glimt från tider som svunnit Baksida: Minnesstenen nedanför By 62 Bilder från -60-talet 2

3 Ordförandes funderingar Hej alla medlemmar! På gång Ytterligare ett verksamhetsår har avverkats och vi har sedan två månader tillbaka påbörjat ett nytt. Under den senaste vintern och våren har vi återupptagit arbetet med att registrera vår samling av föremål i en för MILMUS gemensam databas. En databas som kommer att vara tillgänglig för alla försvarsmuseer att söka föremål i. Detta arbete kommer att pågå under ett flertal år framåt. För närvarande finns huvuddelen av våra föremål lagrade i "berget" nere i Lockne och kommer även att förbli så till dess att de behövs i någon utställningsverksamhet. Våra övriga projekt och åtaganden fortskrider enligt plan och börjar närma sig slutmålen. Av övriga planerade verksamheter genomfördes vårt traditinella Julbord ute på Kungsgården med ett 30-tal deltagare. Någon dans kunde vi av lokalitetsskäl inte erbjuda denna gång. Teknikland En ny säsong av öppethållande för Teknikland har precis startat upp och Teknikland kommer att vara öppet fram till och med sista augusti föratt sedan fortsätta med helgöppet ytterligare en tid. Arbetet med att anställa en ny VD för Teknikland drabbades av ett tvärstopp sedan den person som precis anställts fann för gott att "kliva av". Därför var man tvungen att engagera den tidigare VD:n att leda verksamheten under årets säsong. Vad har i övrigt hänt? För den som ännu inte har noterat det så kan vi informera om att den gamla militärrestaurangen MURKLAN nu har invigts i sin nya skepnad som hotel. Den som har möjlighet rekommenderar jag verkligen att göra ett besök på det gamla flottiljområdet. Där har hänt en hel del, men fortfarande känner man igen sig i de flesta mljöerna! Den gamla badviken vid Bynäset är från i år en allmän badplats! När det gäller föreningens ekonomi så har vi nu en en överenskommelse med vårt fadderförband F 21 om att därifrån få :- årligen i driftbidrag till vår verksamhet. Det finns även vissa önskemål om att kamratföreningarna skall vara aktiva i rekryterings- och veteranverksamheten. Något beslut i detta ärende finns för närvarande inte. Längre in i tidningen återfinner du en krönika av Bernth Olsson, läs denna och begrunda dess innehåll! Där finner du en förklaring till varför vi idag står där vi står. Du som vet med dig att du "missat" att betala medlemsavgiften 2014 och 2015 får nog inrikta dig på att detta tidningsnummer blir det sista som du får i din brevlåda! Om du vill undvika utebliven tidning föreslår jag att du betalar din avgift snabbt. I annat fall blir du bortstädad ur medlemsregistret! Trevlig sommar! Anders Falk Ordförande 3

4 Rapport från återskapandet av D 01. Arbetet med att återskapa ett J 32B som det såg ut i mitten av 60-talet går vidare och har när denna tidning går i tryck kommit nästan i mål. Interiören är i princip klar och i tidsenligt skick. Kvarstående arbeten är att byta några enstaka skrovdetaljer och därefter skall flygplanet beväpnas det vill säga förses med akaninstallation på vänster sida. vapenbalkar är monterade under vingarna och robotar och en kapsel hängda, en mörkerenhet kommer att monteras under vänster vinge. I fram- och baksits har vi driftsatt instrument- och innerbelysningen Arbetena löper vidare och kommer att pågå fram till sommaren / hösten Kom gärna ut och besök oss, vi finns hos Flyg- och Lottamuseet varje torsdag mellan 13:00 15:30 4

5 En krönika av Bernth Olsson Garnisonen som försvann Bakgrund När Berlinmuren föll 1989 och Sovjetunionen rasade samman 1991 tillsammans med Warsawapakten, upphörde även det Kalla kriget mellan Öst och Väst. Risken för ett kärnvapenkrig i Europa försvann, nästan. Europas länder inklusive Ryssland började nedrusta och i slutet av 1990-talet myntade en av försvarsmaktens många generaler Johan Kihl, att Det blir inget krig i Europa på 50 år! Hur han nu kunde se in i framtiden. Sveriges regering, riksdag och försvars-ministern Leni björklund nappade ju naturligtvis på den här profetian. Johan Kihls kristallkula måste ha varit sprucken då han inte såg Georgienkriget En parantes Efter freden 1945 besökte vårt finska broderfolks generaler Sverige för krigserfarenhetsutbyte. De finska generalerna hade krigserfarenhet från Frihetskriget 1918 mellan vita och röda. Krigserfarenhet från Vinterkriget då Sovjetunionen anföll lilla Finland den 30 november Fortsättningskriget då Finland anföll Sovjetunionen, för att ta tillbaka Finska Karelen och Karelska Näset som hade förlorats i Vinterkriget. Kriget började med att Sovjet bombade Helsingfors, Åbo, Tammerfors. De finska generalerna hade även krigserfarenhet från Lapplandskriget , då de tyska trupperna skulle drivas bort från finska Lappland enligt vapenstilleståndsavtalet med Sovjet. De svenska generalerna hade bara erfarenhet från Beredskapen i Sverige. En finsk general frågade på finlandssvenska en svensk general: Hur många generaler har ni i det här lanne? Den svenske generalen började räkna upp: Överbefälhavaren ÖB, försvarsgrenschefer armé, marin, flygvapnet, militärområdeschefer, högre stabschefer. Jo, vi har ungefär 70 generaler i svenska krigsmakten. Den finske generalen: De är för lite! Den svenske generalen: Nähäädå, det räcker. Den finske generalen: Hälften håller inte måtte! Kommentar. Det kan komma många dumheter från vår Överhet i 08-landet, det gäller att vara kritisk och ifrågasätta riktigheten i vad som sägs från politiker och generaler! Sverige var neutralt under 2.världskriget och ingick inte i någon försvarsallians under det Kalla kriget Politiskt utformades detta förenklat med orden: ALLIANSFRIHET I FRED SYFTANDE TILL NEUTRALITET I KRIG För att Sveriges målsättning skulle uppfattas trovärdig, var det svenska försvaret starkt i förhållande till befolkningen. Det svenska försvaret kunde mobilisera över man ingående i bland annat: Infanteribrigader om ca 5000 man vardera. En infanteribrigad innehöll tre infanteribataljoner, en haubitsbataljon (artilleri), en underhållsbataljon (mat, sjukvård, transporter, ammunition), en ingenjörbataljon (bygga och reparera vägar, broar, gräva skyttegravar, spränga berg för att bygga befästningar. 5 Pansarbrigader om ca man vardera Flottan hade 150 krigsfartyg Flygvapnet hade 1000 krigsflygplan (olika typer av Jakt-, Attack- och Spaningsflygplan). 32 krigsflygbaser utspridda i hela Sverige inklusive Gotland. Ett antal Fristående bataljoner (kustartilleribataljoner, Jägarbataljoner, järnvägsbataljoner). Ett antal Fristående specialförband, t ex Kustjägare. Hemvärnsförband Försvarets uppgift vid krig i omvärlden var i första hand att hävda Sveriges neutralitet och suveränitet.vid ett angrepp mot Sverige skulle försvaret kunna avvärja ett storangrepp över havs- eller landgränsen. Försvarets krigsplanläggning, förberedelser och övningsverksamhet var omfattande för att vara beredd på att lösa dessa uppgifter. Mobiliseringsförråd i Kalla kriget Efter andra världskriget har principerna för förrådsförvaringen av försvarsmaktens krigsmateriel förändrats. Anledningen var dels fällningen av atombomberna i Japan som hade en förödande verkan över ytan samt bomb- och attackflygets allt längre räckvidder. Detta ledde till utspridning av mobiliseringsförråd över ytan. Totalt fanns det över 400 mobiliseringsförråd inom Fo22 och F4/SeNN. Det fanns nästan ett mobiliseringsförråd i varje by i Jämtland och Härjedalen. 5

6 Jämtlands Försvarsområde 22 Jämtlands Försvarsområde 22 (Fo 22) som bestod av Jämtlands län hade ansvaret för mobiliseringen av arméns krigsförband. Mobiliseringsförråd för armébataljonerna var samlade i tre områden inom Fo 22. De var grupperade längs järnväg, Inlandsbanan, och koncentreringsvägarna A, B och D. Koncentreringsvägarna löper i nord-sydlig riktning och är reserverade för försvarsmakten för att kanalisera och underlätta transporter till krigsuppgiften. De är också enkelriktade för att förhindra trafikstockningar. Fo 22 krigsförband skulle efter genomförd mobilisering transporteras till krigsuppgifter i övre Norrland. Under senare delen av Kalla kriget skulle förbanden stanna kvar inom Fo 22 beroende på alternativa uppgifter. I Jämtlands län skulle närmare soldater mobilisera under denna period som Kalla kriget utgjorde. F4/Sektor Nedre Norrland F4/SeNN hade ansvaret för mobiliseringen av flygvapnets krigsförband som täckte en yta av Jämtlands län, Västernorrlands län, del av södra Västerbottens län, samt norra delen av Gävleborgs län. Flygvapnet skulle skydda arméns mobilisering och samtidigt ombasera till krigsflygbaser. Basfilosofin gick ut på att sprida baserna och flygplanen över en stor yta. F4/SeNN uppgift bestod i att bekämpa fientligt bomboch attackflyg, trupptransportflyg samt att övervaka luftrummet över Nedre Norrland. Flygvapnets krigsförband mobiliserade i anslutning till krigsflygbaser, såsom Frösön, Färila, Kubbe, Sättna. Stridslednings- och luftbevakningsförband (stril) inklusive luftbevaknings-kompanier i mitten av ett mobiliseringsområde, Graninge, Rätan/Röjan, Östersund, Järpen, Strömsund, Delsbo, Sollefteå, Långviksmon och Örnsköldsvik. Olika typer av mobiliseringsförråd allt från ladugårdar, träförråd för fordon, inhyrda förråd, till moderna förråd i plåt eller betong med torrluftning av materielen användes. Förrådshanteringen under senare delen av Kalla kriget genomfördes med pallhantering med hjälp av truckar för stapling i pallställ av materielen. Det fanns ungefär 400 Materielinnehåll i mobiliseringsförråd I mobiliseringsförråd förvarades som exempel stridsfordon, terrängbilar, tält, verktyg, sjukvårdsutrustning, uniformer, motorelverk, kartor och hundtjänstmateriel (hundbajspåsar, koppel, tasskydd, matskål, hundkojor). Stora mängder fordons- och flygdrivmedel förvarades i nedgrävda cisterner (100-kubikare). Vapen förvarades i vapenkassuner, ammunition i speciella ammunitionsförråd i betong. Läkemedel, och blodersättningsmedel hämtades vid en läkemedelscentral (LMC). Den sköttes av en apotekare. Diverse förnödenheter inköptes lokalt på orten, t ex ved, halm, virke och spik. På Optand flygplats har hangarerna under kalla kriget använts för förvaring av haubitsar, luftvärnskanoner och broläggningsmateriel. Behov av civila fordon Civilt ägda fordon som behövdes inom försvarsmakten efter en mobilisering erhölls genom biluttag. Ägare till civila fordon som valdes ut för förfogande erhöll i fred ett uttagningsbeslut. Fordon t ex grävmaskiner, väghyvlar, bussar, lastbilar, kombibilar, t ex Volvo 245 och VW-bussar skulle lämnas av ägaren vid en avlämningsplats (Aplats). Fordonet besiktigades, värderades och ägaren fick kontant betalning på plats. Inom Fo 22 fanns bl a en planlagd avlämningsplats för både armén och flygvapnet vid Saab Aerotech, Östersund (A-plats Z 400). Även tjänstebrukshundar och hästar som fanns hos fodervärdar skulle också lämnas på en A-plats för djur. Krigsplacerad personal i krigsförbanden Huvuddelen av personalen fanns inom Fo 22, Jämtlands län. Därutöver kom personal från bl a Göteborgsområdet. Inom F4/SeNN krigsförband kom huvuddelen av personalen från Göteborgsområdet, från de områden där krigsflygbaserna fanns samt att F4 egna anställda flyttade ut till sin krigsuppgift. Frösöbasens uppgift var att i samverkan med Luftfartsverket och Fo 22 ta emot ca man från Göteborgsområdet (Inskrivningsområde Väst). Flygtransporterna till Frösön skulle ske med civila passagerarflygplan ur främst SAS och Linjeflyg, med svenskregistrering SE-. Vid mobilisering gjordes inmönstringsplatsen snabbt iordning. En förenklad inmönstring gjordes av de första inryckande. De kontrollerades vad gällde behörighet och identitet med stöd av Personaltabell inmönstring. De sattes i arbete med inmönstring, utrustning och bevakning. Efterhand som fler inryckande kom och utrustades, påbörjades inskjutning av vapen, utbildning i ABC-skydd (Atom-, Biologiska-, kemiska stridsmedel C-), vakttjänst och sjukvårdstjänst med tyngdpunkt på Omhändertagande av skadad. Förplägnadslottor utnyttjande ortens skolbespisning för att laga mat till 6

7 soldaterna under de första mobiliseringsdygnen. Det här förfarandet övades när repgubbar kallades in till reepetitionsövningar vart fjärde år. Östersunds garnison I början av 1990-talet fanns i Östersund, Militärområdesstab Nedre Norrland, Jämtlands fältjägarregemente I 5, Norrlands artilleriregemente A 4 och Jämtlands flygflottilj F 4 ute på Frösön. Vi hade många militära skolor, Arméns tekniska skola ATS, Förvaltningshögskolan FörvHS, Militärhögskolan Östersund MHS Ö, Motorskolan och en stor Materiel-och verkstadsförvaltning. Ca 1400 anställda, militär- och civil personal. Här utbildades 1500 värnpliktiga och ett stort antal elever på de militära skolorna värnpliktiga och anställda. Som ledande chefer i den militära organisationen fanns en general alternativt amiral och minst ett tiotal överstar. En rejäl garnisonsstad och den hade i jämförelse med andra garnisonsstäder den lägsta värnpliktsutbildningskostnaden i landet. Utbildningsomfång på 1990-talet Huvuddelen av de värnpliktiga krigsplacerades i infanteribataljoner, haubitsbataljoner och i flygbasbataljoner. A 4 utbildade och krigsplacerade personal i haubitsbataljoner som ingick i bl a infanteribrigader. I 5 utbildade och krigsplacerade personal i Fältjägarbrigaden (5000 man) F4 utbildade och krigsplacerade personal i flygbasbataljon Frösön, Kubbe (nordväst om Örnsköldsvik, Färila (norra Hälsingland). Stridslednings- och luftbevakningsbataljon (Stril) i Jämtlands-Västernorrlands- och Gävleborgs län. F4 utbildade två JaktAttackdivisioner JA37 Viggen av totalt 8 stycken JA 37 divisioner i Flygvapnet. En tung flygflottilj i vår dåvarande krigsorganisation. F4 hade också incidentflygberedskapsuppgifter. En rote JA 37 (två flygplan) kunde flytta fram till en flygplats nära ett kustområde för att snabbt kunna starta och mota bort främmande krigsflygplan, som var på väg in över vår territorialgräns. Denna uppgift gällde dygnet runt året om. Inte som idag att man tar påskledigt och litar på någon annan! ATS utbildade värnpliktiga och anställd personal i försvarsmakten när det gällde den tekniska tjänsten. Fordonsradio-radar-teleteknik. Materielunderhåll, reparationer och vård. Fältjägargruppen ute på Frösön utbildar idag frivillig personal för bl a krigsplacering i Hemvärnet. Hur blev det sedan 1996 läckte det ut ett förslag från försvarsledning att A 4 och I 5 skulle läggas ned. Regeringen ville minska försvarskostnaderna med 10%. Befolkningen i Östersund och Frösön gick från fyra väderstreck i fackeltåg in mot Östersunds centrum med samling på Stortorget för att protestera mot förslaget. Denna protestdemonstration med tal av ledande kommunpolitiker arrangerades av sjukvårdsanställd dam namn.! Heder till henne! Det blev A 4 som lades ned i riksdagens försvarsbeslut 1996 och 1998 lades ledningen för Jämtlands Försvarsområde 22 (Fo 22) ned. Ledningen flyttades till Sollefteå. Det här var början på övergången från invasionsförsvar till insatsförsvar. Johan Kihl ni minns! Nu skulle vi visa oss på styva linan utrikes någonstans. Karl XII krutrök låg tung i högkvarterets korridorer på Lidingövägen. Hösten 2004 Ett nytt försvarsbeslut skulle fattas av Riksdagen 16 december Vi var luttrade av av det som hänt tidigare. Vi anade att det var så att Östersunds garnison skulle försvinna! Östersunds garnison vara illa sedd av generalerna i Försvarmaktens högkvarter. Jag vet inte varför. Det där hade jag hört när jag var anställd som befäl på I Fältjägarna hade en gedigen kunskap om infanteri- läs fältjägarkunskap och förande av strid i ödemarksterräng. Dessa kunskaper delade man med sig till andra förband söderut i 08-landet. Befäl från I 5 tjänstgjorde och utbytte erfarenheter på andra regementen. I dagens populära arbetsmiljöterm, Arbetsplatsrotation. I 5 hade under Beredskapen erfarenheter av försvar av Åredalen, Härjedalen, Tornedalen, mot tyskarna i Norge och i finska Lappland. Det fanns en fältjägarbrigad i Härjedalen under 1950-talet. Det stack väl då som nu i ögonen på generalerna i Högkvarteret i 08-landet. Vibbarna på Radio Jämtland i september 2004 Jag kommer in på mitt tjänsterum mitt i en intervju med Marie Nordén vald riksdagsman (S) på Jämtlandsbänken i Sveriges Riksdag i 08-landet. Det låter kryptiskt från henne när hon skall svara på reporterns frågor. Intervjun med riksdagsman Nordén avslutas med att reportern yttrar Det är konstiga vibbar du sänder ut. Jag anar att här är en katastrof på väg från riksdagen! Riksdagsman Nordén vet att i försvarsministerns förslag till riksdagen så skall Östersunds garnison läggas ned. I solidarisk socialdemokratisk anda så vill riksdagsman Nordén inte berätta detta för oss undersåtar och riksdagsmannens väljare i Jämtland-Härjedalen. Däremot känner riksdagsgruppen (S) och (V) till hela innehållet! Det är ett typexempel på politikerförakt! Här ska mörkas! 7

8 Sittande socialdemokratisk statsminister 2004 år är HSB, Han Som Bestämmer, Göran Persson. Han har tillsatt Leni Björklund som försvarsminister. Leni har ett förflutet som generalskreterare i Svenska kyrkan. Det enda som militärt kan kopplas ihop med henne är ordet general. Det kan ju vara så att hon ansvarade för kommunikationerna lodrätt inom svenska kyrkan. Jag tänker på när den småländske korpralen Cedercrona övade excercis på Ränneslätt. Han drillade sin trupp så hårt att när han beordrade: Avdelning Halt! Så sänkte sig jorden fyra alnar och himmelen höjde sig två. Och ur molnen kom en röst: Brrrra gjorrrt, korrrprral Cedercrona! Förslaget om nedläggning av Östersunds garnison kommer från en högkvarterstrojka ledd av generalen Göran Gunnarsson. Fienden, läs högkvarteret har ett uppdrag att ge försvarsministern ett förslag till försvarsbeslut till Riksdagen. Det innebär att Östersunds garnison i sin helhet skall läggas ned! I tidigare förslag under talen har regeringen anvisat att sammanhållna förband i garnisonsstäder inte skall röras!! Östersunds garnison är en sådan sammanhållen garnisonsstad, men det ger Göran G. faan i! och de två underhuggarna i trojkan bla en flygvapenöverste säger inte emot. Man hävdar inte sin rätt och yttrandefrihet enligt Sveriges rikes grundlag mot en general i den svenska försvarsmakten. Hur skall man då kunna hävda ett försvar av Sverige? Vad blir konsekvensen om man inte törs hävda sin egen uppfattning? Det törs jag inte för då blir jag inte general. Så är mantrat i högkvarteret och inom försvarsmakten då, nu och framgent. Man är väldigt rädd om sin karriär. Tänk på de 70 generalerna som inte har varit i krig Det innebär också att det fattas dåliga beslut i högkvarteret som drabbar Rikets säkerhet därför att handläggare inte vågar stå upp för sin uppfattning. Det blir inget jävlar a namma vilket vore bra för inomhusluften i Högkvarteret. Vad gör trojkan: Jo, de bryter sönder Östersunds garnison i smådelar. De jämför F4 med F21 i Luleå. De jämför I 5 med P 7 i Revingehed, Skåne samt att huvuddelen av kvarvarande förband skall ligga i mellersta och södra Sverige. Gunnarsson har svårt att förklara var mellersta Sverige ligger någonstans, när de är i exercishuset på I 5 i Östersund i oktober Mittpunkten i Sverige ligger ju utanför Ånge och närmast ligger Östersund om man tittar i en skolatlas. Generalen Göran Gunnarsson är arrogant och stressad när han möter alla försvarsanställda i Exercishuset på I 5. Han presenterar inte sig själv eller resten av trojkan. Han har ingen bra motivering varför Östersunds garnison, den kostnadseffektivaste garnisonen med hänsyn tagen till utbildning och förmåga att sätta upp krigsdugliga förband, skall läggas ned. Dessutom finns det grova felaktigheter i trojkans underlag, som trojkan inte bryr sig om att rätta till! Misstanke Jag misstänker att här har HSB klarat ut för försvarsministern att, jag vill inte se något spring av halvgråtande kommunalråd i Rosenbads korridorer. Säkerligen också klarat ut för den socialdemokratiska riksdagsgruppen, att ni ska rösta på försvarsministerns förslag utan debatt! Punkt Slut. Leni Björklund har inte fördjupat sig i eller analyserat Gunnarssons förslag om nedläggning. Det hörs ju direkt i Rådhussalen när Jens Nilsson frågar henne. Den blir liggande på hennes skrivbord tills det är dags. Hon fixar till en proposition till riksdagen för beslut 16 december Stor manifestation lägg inte ner Östersunds garnison Ett demonstration planeras till den 3 november Demonstrationen leds av fackliga företrädarna kapten Anna Berkestedt I 5 och major Stefan Granholm F4. Vårdkasar har tänts runt om Storsjön. Vårdkasar tändes förr i tiden för att varna att fienden var i antågande. Fackeltåget går på kvällen från Göviken in till Stortorget, där kommunalrådet Jens Nilsson och fackliga företrädare protesterar mot försvarsministerns förslag och att riksdagen inte skall fatta ett beslut om nedläggning av vår garnison med 1400 arbetstillfällen. Under den här tiden har vi i organisationskommittén ringt upp alla riksdagsmän med en uppmaning att rösta nej på nedläggningsförslaget. Den 4 november kommer Leni Björklund till Östersund. Kommunal-rådet Jens Nilsson vill att hon motiverar varför hon vill lägga ner vår garnison. Länstrafiken kör med gratisbussar denna dag på alla sina linjer. Gratis bilparkering gäller i Östersund. Utfrågning i Rådhussalen Jens Nilsson frågar direkt Leni Björklund varför ska Östersunds garnison läggas ned?! De som deltar som åhörare i Rådhussalen är fackliga företrädare, organisationskommittén, förbandschefer, sakkunniga och journalister. Försvarsminister Leni Björklund och departementsrådet Dan Olsson. Kommundirektören Bengt Marsh (BM) leder utfrågningen. BM: Varför ska I 5 läggas ned och inte P 7 i Revingehed? Svar från Leni: P 7 ska försvara Skåne med omnejd och det östra brofästet på Öresundsbron. Det framgår inte vem som ska försvara det västra brofästet. Damnark? BM: Vad är det för typ av pansarförband man ska utbilda på där? Vad säger chefen I 5 överste Per-Erik Gustavsson? Svar från chefen I 5: Det är en stridsvagnspluton 122 Leopard. BM: hur många vagnar är det? Chefen I 5: 3 stycken! 8

9 BM: I vilken miljö ska denna pluton utbildas i? Vad säger kapten Anna Berkestedt? Kapten Berkestedt: Jag är född i Skåne och har bott granne med P 7. P 7 har stora kostnader för att renovera sina nedslitna kaserner. Jag vet att Ystad kommun har ansökt hos EU Natura 2000 om att fågelsjön på Revingehed skjutfält ska fridlysas och att flora och fauna skall syddas! Skjutfältet är stängt halva året med hänsyn tagen till fågelhäckningen. Då kommer det från Dan Olsson: Jamen, då kan det vara bra att dom där stridsvagnarna larvar runt där och luckrar upp jorden så att blommorna kan växa!! Jag tittar journalisterna som har tappat hakan på det sakkunniga svaret från Försvarsdepartementet. BM: Varför ska F4 läggas ned och inte F17 i Ronneby eller F21 i Luleå? Leni: F21 har en så stor och fin start- och landningsbana. ( Näringsminister Björn Rosengren plöjde ner statliga pengar i banan. Tanken var att han skulle upprätta en godstransportlinje med flyg över Nordkalotten, men det blev ingenting av detta). F 17 behövs för incidentberedskapen i söder. BM: Hur fungerar flygincidentberedskapen runt Östersjön? Vad säger överstelöjtnant Pentti Lamberg F4? Svar från överstelöjtnant Lamberg: Jag har suttit i incidentberedskapen i 25 år. Det enda jag behöver är en start- och landningsbana någonstans i kustområdet som ska övervakas. Denna vecka 45 övervakar Belgien det baltiska luftrummet, vecka 46 övervakar Italien och vecka 47 Frankrike. Det verkar som försvarsministern inte hade en aning om hur incidentberedskapen fungerade mellan länder. (Incidentberedskap innebär att en rote, två jaktflygplan, finns stående nära ett kustavsnitt, för att snabbt kunna starta och möta ett okänt flygplan i luften för identifiering). Fråga: Varför skall ATS flyttas till Halmstad. Svar från Leni: Därför att i Halmstad finns det militära skolor och Lv 6. Lv 6 ska inte läggas ned eller flyttas så då flyttar vi ATS dit istället. När frågestunden avslutas konstaterar Jens Nilsson; att något svar på varför, det har vi inte fått! Det finns inga sakliga skäl. Om I 5 och F 4 har utbildat dåliga krigsförband, då har vi accepterat, men försvarsministern saknar sakliga motiv utan tycker! Hon vill att Sveriges riksdag ska fatta beslut på hennes tyckande! Leni Björklund erbjuds att tala till de som genomför en manifestation, LÄGG INTE NER ÖSTERSUNDS GARNISON. På Rådhusplan står jämtlänningar och härjedalingar (2 Brigader) och väntar på henne. Hon blir med rätta utbuad! Riksdagsman Gunnar Sandberg (S) går upp i talarstolen utanför Rådhuset och lovar på jamska att han ska minsann rösta Nej! Riksdagsbeslutet När det är dags för riksdagsbeslut den 16 december 2004 då röstar Gunnar Sandberg Ja till nedläggning! Marie Nordén(S) röstar Ja, men det var också väntat. Rune Berglund (S) säger i en radiointervju: Jag röstar alltid enligt Partiboken, alltså Ja! Dessa tre riksdagmän valda av jämtar-och härjedalingar röstar bort 1347 arbeten i Östersund! De borgerliga riksdagsledamöterna på Jämtlandsbänken, Håkan Larsson och Ola Sundell (M) lägger ner sina röster. Camilla Sköld Jansson (V) röstar Nej till nedläggning! Heder åt hennes försök att rädda Östersunds garnison! Vänsterpartiet och de borgerliga försöker ordna med en återremiss av kommande försvarsbeslut. Camilla Sköld Jansson(V) driver detta arbete, men det faller. F4 var vid riksdagsbeslutet beslutet JAS 39-anpassad med ombyggda hangarer och med ny stridsledningsoch luftbevakningscentral, som kunde luftövervaka hela landet. Norra Europas modernaste flygflottilj. I 5:s nya stridsfordonshallar var inte färdigbyggda. Byggentreprenören monterade in avgasutsugningssystemen efter jul 2004! Officiell avveckling sommaren 2005 F4, I 5 och ATS fanor skulle överlämnas till traditionsbevarande förband F 21 i Luleå och I 19 i Boden. Garnisonens personal stod uppställda i öppen fyrkant på Österängsparken. Hans Majestät Konungen, Karl XII Gustav, hertig av Jämtland genomförde fanöverlämningen assisterad av ÖB:s utsände generalmajor Jan Sahlestrand, tidigare chef F4. Överbefälhavaren Håkan Syrén orkade inte komma till Östersund. Avveckling av Östersunds garnison Efter försvarsbeslutet fortsätter värnpliktsutbildningen fram till MUCK i mars Då påbörjas avvecklingen. Anställda skall ha 1347 nya arbeten får nya jobb på kvarvarande förband i Försvarsmakten och flyttar. Många startar eget eller får andra jobb i inom länet. En stor del kommer att i närtid gå i pension eller får förtida pensionsavgång, de hjälper till med avvecklingen tills de går i pension. Ett hundratal anställda ska nu arbeta med avveckling av F4, I 5, ATS och FMLOG verkstäder 9

10 och förråd. Det är kvadratmeter lokalyta, 450 byggnader i garnisonen som skall inventeras, tömmas på inventarier och avvecklas. Inventeringen är omfattande, den omfattar allt från pennor, 1500 skrivbord, 2500 lektionsals-bord, möbler, 3000 datorer, 1500 säkerhetsskåp, 2000 stridsfordon, (stridsvagn 122 Leopard, stridsfordon 90, pansarbandvagn 401 (MTLB, rysk översättning, mångsidig lätt bepansrad vagn), terrängbilar, last-och personbilar, kärror och 8 stycken JAS 39 Gripen. Allt lades in i ett datasystem på excelark, när inventeringen var klar innehöll systemet rader, allt från 1 artikel till 100 artiklar på en rad. Underlaget skickades till Försvarsmaktens högkvarter för beslut om omfördelning. Ett statligt regelverk styrde detta: Först skulle omfördelning av materiel ske till kvarvarande militära förband och skolor samt stöd till Baltikum ( I 5 sjukhussängar och utrustning skickades till Estland), därefter till statliga verk (t ex Polisen,Vägverket och frivilligorganisationer som hade ett avtal med Försvarsmakten t ex Röda Korset, Frivilliga motorcykelkåren), det som sedan var övertaligt lämnades till Försvarets materielverk FMV för försäljning. FMV tecknade avtal med stora uppköpare, som kunde köpa, t ex Bandvagn 206. Bandvagnarna skickades på tåg från Lugnvik till Göteborg, för överskeppning till England. Vi i avvecklingsorganisationen föreslog att de 3000 datorer skulle skänkas till kommunala skolor, men Högkvarteret skyllde på att hårddiskarna kunde ha känsligt innehåll. Vi menade att man kunde ta ur hårddiskarna, de kunde man tugga sönder. En hårddisk kunde skolan köpa i handeln för 100 kr. Vi överlämnade nycklarna till hyresvärden Fortifikationsverket på hösten Då hade vi sopat rent och släckt lyset. Nu fanns det kvar 300 förråd ute i bygderna som skulle tömmas. De var fulla av olika fordon, I Överhogdal bandvagn 206 som skulle av FMV försäljas till en engelsk uppköpare. I Espnäs 62 Pansarbandvagn 401 (MTLB) skulle skickas till skrotning i Småland. Ett 30-tal 401:or köpte ett ryskt skogsbolag som timmerdragare i Sibirien, recycling. Ett polskt företag byggde om dem i Lugnvik. Vi skickade Scania-Vabis årsmodell 1957 Myrsloken till försäljning i Boden. Myrsloken var ombyggd för att bära pontonbro Däcksbro 200, men nu kasserades Myrsloken på grund av ålder. Däcksbro 200 skulle i krig användas över Ljusnan, Ljungan, Indalsälven om landsvägsbroarna var bortsprängda. En stor del av krigsmaterielen var användbar i krig, den skickades eller hämtades för att förrådsställas på annan plats i norra eller södra Sverige. I december 2007 är avvecklingen avslutad. Historien upprepar sig I 1925 års försvarsbeslut fattade Sveriges riksdag beslut om att halvera den dåvarande svenska krigsmakten. Varför det? Efter I.världskrigets fasor med med flera miljoner döda, så var mantrat: Aldrig mera krig! I 1936 års försvarsbeslut fattade Sveriges riksdag beslut om att höja försvarsanslagen för nu började det mullra i närheten, Hitler myntade Lebensraum och det resulterade i II.Världskriget. Sverige satte igång en snabb upprustning av krigsmakten under pågående världskrig och fortsatte under det Kalla kriget. I en intervju uttryckte sig en amerikansk general: Vi visste att det svenska försvaret var så kraftigt, att det kunde hålla emot WP/Sovjetunionen och att Sovjetunionen visste det. Därför behövde vi, NATO, inte känna någon oro för ett överraskande anfall mot Norge och Danmark. I 2004 års försvarsbeslut upprepar sig Sveriges riksdag liksom Man har inte lärt sig någonting av historien. Några riksdagsmän har väl inte heller någon koll alls, och huvuddelen hukar sig under partipiskan. Det är inte demokrati! Vad har hänt under Lenis och Johans 50-åriga fred? 2008 Krig mellan Ryssland och Georgien (fd stater i det fredsälskande Sovjetunionen) 2014 Krig mellan Ryssland och Ukraina (fd stater i det fredsälskande Sovjetunionen), 2014 Rysslands annektering av Krim, Ukraina (brott mot europeiskt avtal från 1994) Europakåren har bildats som ett gemensamt försvar av EU, soldater. Motto Inget Europa utan en europeisk arme. I kårstaben ingår en finsk officer. I Sverige vet man knappt att kåren finns. Dess emblem är en blågul Europakarta inklusive hela Skandinavien. En snabbinsatsstyrka för EU och NATO. En brandkårstyrka om 2500 soldater sattes upp I den ingår förband som bildar stommen från Sverige, Finland, Estland och specialförband från Norge, Lettland och Litauen. Sverige har ordförandeskapet första halvåret Under hösten 2014 har det pågått ubåtsjakt bland skärgårdsöarna utanför Stockholm. Det finns ingen helikopterubåtsjakt med sonar och inga sjunkbomber som kan tvinga upp en fientlig ubåt till ytan. Ja, just det ja, det blir inget krig på 50 år. Facit Nordens försvars- och säkerhetspolitik i nyckeltal 2007 (I Finland pågår ännu uppställandet av hemvärn (Landskapstrupperna). Finlands hemvärn beräknas vara operativt

11 Sverige Försvarsbudget: 39 miljarder kronor Andel män som gör värnplikt: 10 procent Antalet soldater som kan mobiliseras inklusive hemvärn: Antalet soldater i internationella operationer: 827 Finland Försvarsbudget: 21 miljarder kronor Andel män som gör värnplikt: 80 procent Antalet soldater som kan mobiliseras exklusive hemvärn: Antalet soldater i internationella operationer: 770 Norge Försvarsbudget: 37 miljarder kronor Andel män som gör värnplikt: 30 procent Antalet soldater som kan mobiliseras inklusive hemvärn: Antalet soldater i internationella operationer: 626 Danmark Försvarsbudget: 24 miljarder kronor Andel män som gör värnplikt: 25 procent Antalet soldater som kan mobiliseras inklusive hemvärn: Antalet soldater i internationella operationer: Citat Finlands president Tarja Halonen: svenskarna [.] lämnar åt grannarna att sköta försvaret. Hösten 2004 skrev Johan Tunberger, försvarsanalytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, på DNdebatt: De 40 miljarder kronor som försvaret årligen kostar ger så liten försvarseffekt att man kan tala om försnillning av skattebetalarnas pengar. Bernth Ohlson Pensionerad kapten i Flygvapnet/ Försvarsmaktens logistik FMLOG Källhänvisning: Ryssland och den svenska nedrustningen, författare Lars Gyllenhaal ( ÖP 30/4 2005). 11

12 Föreningsinformation Medlemsavgift 2015 Så här dags är det dags att påminna om medlemsavgiften för 2015.Tyvärr är det en del som "glömt" att betala in denna. I likhet med de senaste åren är denna oförändrad, 150:-. En del medlemmar har efterfrågat inbetalningskort, men i vår strävan att hålla alla administrativa kostnader så låga som möjligt så skickar vi inte ut några sådana i år heller eftersom vi vet att de flesta betalar sina räkningar via Internet och då inte har bruk för något inbetalningskort. Inbetalning gör du till föreningens bankgirokonto Ange ditt medlemsnummer som referens. Under senare år har vi tyvärr kunnat konstatera att betalningsviljan hos medlemmarna har sjunkit. Vi har därför under året plockat bort medlemmar som under flera år satt i system att åka snålsjuts på de medlemmar som lojalt betalar varje år. Någon kan därför ha plockats bort trots att personen vill stå kvar. Om du blivit bortgallrad så betala in medlemsavgiften och ange sedvanliga kontaktuppgifter så aktiverar vi ditt medlemskap igen. Vår kassör ser gärna att du betalar in din medlemsavgift senast till Du som vet med dig att du "missat" att betala medlemsavgiften 2014 och 2015 får nog inrikta dig på att detta tidningsnummer blir det sista som du får i din brevlåda! Om du vill undvika utebliven tidning föreslår jag att du betalar din avgift snabbt. I annat fall blir du bortstädad ur medlemsregistret! Planerade aktiviteter 2015 juni Teknikland öppnar för säsongen Augusti Teknikland stänger för säsongen Augusti Årets resa December Julbön/årsavslutning samt julfest Angivna aktiviteter och datum är preliminära och flyttas vid behov. Dock är årsmötet låst till tid och plats. Föreningens arkiv och bibliotek Du vet väl att vårt arkiv och bibliotek är tillgängligt för alla medlemmar. Besök oss alla torsdagar mellan 13:00 och 16:00 som är vår normala öppettid. Göran Olsson kan svara på alla frågor om våra arkivhandlingar och böcker. Här kan du också ta del av vårt fotoarkiv. Årets resa Efter mycket funderande och pusslande har Christer och Mona lyckats sy ihop även detta års resa, en resa som denna gång genomförs i närområdet. Tyvärr fick vi lite illavarslande besked när det gäller bussförsre, där Åke fått beskedet att han nu har passerat en åldersgräns för att kunna disponera en buss från det företag han tidigare jobbat extra åt. Vi får se hur förarfrågan blivit löst när det är dags! Årets grillkväll Den sedan några år tillbaka årligen återkommande grillkvällen har under senare år haft mindre och mindre deltagande medlemmar. I princip var det endast "de närmast sörjande" som var på plats. Trots att vi under 2014 hade helt kostnadsfritt deltagande och vi dessutom kunde bjuda på fint försommarväder, märktes ingen skillnad i antalet deltagare. Därför tog styrelsen beslutet att inte genomföra denna aktivitet

13 Nu tar vi nya tag Årets resa går till --- SÖDRA STORSJÖBYGDEN --- lördag 29 augusti 2015 Samling: kl 08.00, Travparkeringen Vi besöker bl.a: BINGSTASMEDJAN SKIDMUSEET I ÅSARNA (med trevlig shopping) ÅSARNA GAMLA KYRKA HOVERMO GÅRDSMUSEUM Här producerades högklassiga lodbössor. Från små fågerstudsare och ekorrbössor till björngevär och kanonliknande vapen för sälskytte. Förutom att du här kan få titta på fantastiska bilder, blanka medaljer, Wassbergs skidor och pjäxor får du kanske träffa en livs levande skidlegend! En av de finaste kyrkorna i sitt slag men med en dramatisk historia. Idag, en verklig pärla, vackert belägen nära himlen. På gården ust om Åua fanns jordbruk, kvarn, ramsåg, smedja och senare kraftstation och till allt utnyttjades Hovermoåns strömmande vatten! Vi äter lunch, middag och fikar på mysiga platser. Dagen kostar 350 kr/pers som läggs i ett kuvert med namn på och lämnas vid bussen Välkommen med din anmälan till oss senast söndag 16 augusti. Tel: Mobil Mail: Väl mött i augusti! Christer och Mona 13

14 Följande artiklar finns lager för omedelbar leverans från vår BUTIK Vi har fått tillstånd att trycka upp ett litet antal reproduktioner av fyra stycken svart/vita teckningar av Ernst Wallin. Reproduktionerna levereras oinramade. Ett 25-tal av vardera finns kvar i lager. Pris: 75:- / styck, eller alla fyra för 200:- Orrefors vinkaraff med 4 glas, med graverat F 4 emblem. Levereras i presentkartong. Nu är vårt lager helt tomt! Några nya set kommer inte att tas hem. Lösa glas för kompl. finns fortfarande ett mindre antal kvar. Pris: 400:- (fraktkostnad = postpaket) SLUTSÅLT! Vi har lyckats ta fram lösa glas med gravyr som tidigare till ovanstående "vinsats". Glasen säljs styckevis. Endast enstaka glas rinns kvar! Pris: 125:- (Ev. portoavgifter tillkommer.) I lager finns ett antal glas där gravyren hamnat ca 5mm fel i höjd Dessa glas säljer vi för 75:-/st I övrigt helt felfria! SLUTSÅLT! Ett antal av F 4 minnesbok och minnes-dvd finns i lager. Vi försäljer dessa till ett mycket lågt pris. En mycket uppskattad present! Pris: 200:- (portokostnad 44:-) Ett häfte med teckningar av F 4:s mest kända tecknare, Bo Torstemo och Ernst Wallin. Pris: 150:- (portokostnad 22:-) Vi har tagit fram en skön T-tröja i hög kvalitet med föreningens emblem i diskret tryck och som vi försäljer till ett lågt pris Finns i storlekar från S till XL. Pris: 75:- 14

15 Aktivitetskalender 2015 Kalendern innehåller en grovplanering av aktiviteter under Efter hand som aktiviteterna tar fastare form återfinns en dagsaktuell kalender på vår hemsida 19 Kansliet öppnar igen JANUARI 2015 FEBRUARI 2015? Kaffekväll med information (datum ej klart) 19 Årsmöte MARS 2015 APRIL 2015 MAJ 2015? Grillafton med museiinfo Optand JUNI Teknikland öppnar. Kansliet stänger för semester från midsommar 30 Tidningen kommer ut med nummer 18! AUGUSTI Kansliet öppnar igen efter semestern 31 Årets resa enl. separat program Teknikland stänger för säsongen SEPTEMBER 2015 OKTOBER 2015 NOVEMBER Tidningen kommer ut med nummer Julfest Julbön i gamla kyrkan 17 Kansliet stänger för jul / nyår DECEMBER 2014 Nästa nummer av Frösö lägerblad. räknar vi med att kunna ha ute hos medlemmarna 15. november Då berättar vi bland annat om följande: Hur blev sommarens besökssäsong? Kåserier, berättelser från svunna tider Reportage från våra genomförda aktiviteter Övriga nyheter Vi vill redan nu tillönska alla medlemmar: Trevlig sommar! 15

16 Jämtlands flygflottiljs Kamratförening C/o Anders Falk Benskedsvägen ÖSTERSUND Alltid uppdaterad, besök vår hemsida: 16

Frösö lägerblad. INFORMATIONSBLAD FÖR JÄMTLANDS FLYGFLOTTILJS KAMRATFÖRENING # 17 hösten 2014

Frösö lägerblad. INFORMATIONSBLAD FÖR JÄMTLANDS FLYGFLOTTILJS KAMRATFÖRENING # 17 hösten 2014 Frösö lägerblad INFORMATIONSBLAD FÖR JÄMTLANDS FLYGFLOTTILJS KAMRATFÖRENING # 17 hösten 2014 1 INNEHÅLL Ansvarig utgivare och Chefredaktör: Anders Falk Redaktionen: Christer Nordlund Bernth Olsson mfl

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Arboga Robotmuseum Teknisk Underrättelsetjänst 2011-12-21 Antero Timofejeff Sida 1(12)

Arboga Robotmuseum Teknisk Underrättelsetjänst 2011-12-21 Antero Timofejeff Sida 1(12) Antero Timofejeff Sida 1(12) Föredrag om Teknisk underrättelsetjänst på Arboga Robotmuseum den 29/11 2011. Källa: Jerk Fehling och Antero Timofejeff. Årets sista föredrag på Robotmuseet samlades 25 personer

Läs mer

Något om det som fanns en gång

Något om det som fanns en gång Sida 1(9) Något om det som fanns en gång Fårösund Södra Trelge Den 27 april 2011 hölls ett föredrag om Försvarsanläggningar på Gotland av Hans Andersson inför ett 30-tal medlemmar. Föredraget började med

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren Ett vykort från Per Bunnstads vykortssamling vilket visar tälten på övningsplatsen, sannolikt år 1896. Från militärt tältläger till statligt byggnadsminne

Läs mer

De svarta hålen. av Bengt Gustafsson

De svarta hålen. av Bengt Gustafsson De svarta hålen. av Bengt Gustafsson i nr 3/2011 av Handlingar och Tidskrift raljerar Johan Tunberger över överbefälhavares flykt framåt under 40 år. I artikeln tar han bland annat upp de så kallade svarta

Läs mer

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga)

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga) Regeringsbeslut 8 -l_o -- REGERINGEN 2015-06-25 Fö2015/00954/MFU Försvarsdepartementet Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 1999:570 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

Gotlands Militärhistoriska Museer. Albatrossmuseet. Ön Enholmen. Gotlands Försvarsmuseum. Lärbro Krigssjukhus museum GMM

Gotlands Militärhistoriska Museer. Albatrossmuseet. Ön Enholmen. Gotlands Försvarsmuseum. Lärbro Krigssjukhus museum GMM Gotlands Militärhistoriska Museer Albatrossmuseet Ön Enholmen Gotlands Försvarsmuseum Lärbro Krigssjukhus museum GMM Gotlands Militärhistoriska Museer T I N G S TÄ D E F Ä S T N I N G MUSEIRUNDAN hitta

Läs mer

Generalläkaren april 2010

Generalläkaren april 2010 Generalläkaren april 2010 Generalläkaren Sigfried de Joussineau, Generalläkare Stab Avd chef Åsa Lundkvist Sekr. Lena Eklöf Hälso- och sjukvård Ewa Axelsson Gudrun Axelsson Per Jakobsson Livsmedel och

Läs mer

Sveriges militärhistoriska arv

Sveriges militärhistoriska arv Sveriges militärhistoriska arv Under det senaste decenniet har det för det svenska försvaret och för de centrala militära museerna, varit en svår fråga hur utgången militär materiel och de under denna

Läs mer

Tunga fordonsburna radiostationer

Tunga fordonsburna radiostationer Här är en presentation av delar ur arméns: Tunga fordonsburna radiostationer Text och bilder är tagna ur FHT Arméns tunga fordonsbundna radiostationer En sammanställning från 1917 tram till 2000-talet

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL Nr 5 204 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne FÖRBUNDS- UNGDOMSLEDAREN Viktig information och uppgifter till ungdomsledare. sid. 2 I VERKSAMHETEN Förändrade

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Här och nu om den fortsatta vägen framåt Eders Kunglig Höghet, stämmodeltagare! Jag tror att alla ni som finns här på riksstämman

Läs mer

heli Outatr',=u, I utredaren expertgrupp ingick företrädare för samtliga försvarsgrenar.

heli Outatr',=u, I utredaren expertgrupp ingick företrädare för samtliga försvarsgrenar. likopterorganisation r har under många år varit ett "kärt ämne" eller " het potatis" om man så vil L Sedan 1960-ta let har mi nst ett tiotal utredn i ngar av olika omfattning försökt förverki iga en djupgående

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Arboga Robotmuseum Boris Bjuremalm berättar om sitt flygarliv

Arboga Robotmuseum Boris Bjuremalm berättar om sitt flygarliv Sida 1(6) På kvällen den 3 oktober 2012 samlades 34 intresserade åhörare på Robotmuseet i Arboga för att lyssna till Boris Bjuremalm, en leende 190 cm lång flygare som alltid flög med förarstolen i lägsta

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År God Jul och Gott Nytt År En jul- och nyårshälsning från regementsledningen 1 Regementskamrater! Efter nästan fem år som chef och ansvarig för cirka 8500 personer i våra krigsförband, drygt 10 000 mil på

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 11 Fredag 25 mars 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 11 Fredag 25 mars 2011 NORRBOTTEN Oro för kärnkraft Jordskalven i Japan har skadat kärnkraftverket i Fukushima. Risken är stor att strålning kommer att läcka ut från kärnkraftverket.

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Teknik i Försvarsmakten Teknik Försvarsmakten - En upplevelsedag på FMTS En upplevelsedag på FMTS

Teknik i Försvarsmakten Teknik Försvarsmakten - En upplevelsedag på FMTS En upplevelsedag på FMTS Teknik i Försvarsmakten Teknik Försvarsmakten - En upplevelsedag på FMTS En upplevelsedag på FMTS marschmusik fysiska tester yrkesinformation stridsuppvisning marschmusik fysiska tester yrkesinformation

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Den ryska björnen i Vietnams djungel

Den ryska björnen i Vietnams djungel DEL 13 VIETNAMKRIGET Den ryska björnen i Vietnams djungel Under Vietnamkriget kom Sovjetunionen att agera mer aktivt i Sydostasien än tidigare. Dessförinnan hade man varit mer återhållsam och den sovjetiska

Läs mer

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13

Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Flygvapenfrivilliga 2013-09-08 Sida 1 av 6 Inbjudan till ungdomsutbildning 4-6 Oktober -13 Hej ungdom! Härmed inbjuds du som är elev och medlem i FVRM eller FBU Stockholm att delta i ungdomsutbildning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER Försvarsmaktens interna bestämmelser om hantering, förvaring och transport av skjutvapen och ammunition; FIB 2000:1 Utkom från trycket 2000-12-12 beslutade den 24 november

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vapenlagen (1996:67); SFS 2006:386 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

Läs mer

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram 2012 Kullens fyr på Kullaberg är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr med 4,2 miljoner candela och en lysvidd på 27,5 nautiska mil. naturum Kullaberg alltid

Läs mer

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning Stockholm 2010-04-20 Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning En svensk offensiv mot massförstörelsevapen och för nedrustning 1. Minska kärnvapenarsenalerna Sverige måste med politiska och

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern Segern genom nära och käras öden Andra världskriget 65 år sedan den Stora Segern Det har gått många år sedan den hemska tiden då det mullrade explosioner, bombades städer, och så många människor offrade

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

SMC KURSER NORRA 2015.

SMC KURSER NORRA 2015. 1 SMC KURSER NORRA 2015. REV: 2015 03 09 SMC Västernorrland. Bana Sundsvall. http://www.sundsvallraceway.se/satna/ Sättna, SHRA Raceway Sundsvall. Från söder E4 norrut. Följ skyltar väg 86 mot Bispgården.

Läs mer

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6)

Arboga Robotmuseum Försvarsanläggningarpå Gotland del 2 2011-11-01 Sida 1(6) Sida 1(6) Den 27 september 2011 hölls ett föredrag av Hans Andersson, om Försvaret av Gotland, del 2. Föredraget hölls inför ca 30 medlemmar. Det var fortsättningen av ett tidigare föredrag våren 2011.

Läs mer

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare

ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare ETT JOBB FÖR DIG? Ledningsregementet söker nya medarbetare LEDNINGSREGEMENTET Ledningsregementet är ett förband som stödjer hela Försvarsmakten med lednings- och kommunikationsförmåga. Här finns ett flertal

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Protokoll

STYRELSEMÖTE. Protokoll 2014-04-24 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Protokoll Tid: 2014-04-24 kl 1730 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Klas Berg, Lars Danielson, Sören Strand, Robert Värild,

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Ny hemsida Årsmöte 26 februari Gregoriebal 7 mars Hej alla spelmansvänner!

Läs mer

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden 1970-03-10 GP jobbsökande uoff Yngre officerarna hyser också oro för framtiden De 26 underofficerarnas annons i G-P har väckt stor uppmärksamhet och deras allvarligt menade försök att få bättre betalda

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig

Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Extramaterial till Blod och lera Det var ett världskrig Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid

Läs mer

Upptäck Flygvapenmuseum! Kalla kriget och den nedskjutna DC-3:an

Upptäck Flygvapenmuseum! Kalla kriget och den nedskjutna DC-3:an PROGRAM VÅREN 2013 02 VISNINGAR Upptäck Flygvapenmuseum! Gå med på en rundtur som visar lite av allt. Är du nyfiken på varför det svenska flygvapnet grundades och hur det har påverkats av det omgivande

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Människan och Teknik

Människan och Teknik Mobiltelefon Historia Trådlös kommunikation har funnits sedan 40-talet, men det användes mest av militären, brandkåren, polisen etc. Det allra första telefonisystemet utvecklades av Sverige år 1950. Det

Läs mer

Samtidigt som Jan Andersson tillträder

Samtidigt som Jan Andersson tillträder Mats Nilsson lämnar G/-posten Jan Andersson tar över Flygvapnets generalinspektör Mats Nilsson lämnade sin post den 1 december. Han efterträds den 1 januari 2003 av Jan Andersson, som tillträder den nyinrättade

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Författarna till Försvara Sverige

Författarna till Försvara Sverige En massarmé är ingen lösning Några synpunkter på skriften Försvara Sverige bättre* TIDSKRIFT Debatt av överste 1.gr Göran Tode Författarna till Försvara Sverige bättre är ute i det vällovliga syftet att

Läs mer

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu

Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Beredskapskretsen i Stockholms län www.beredskapskretsen-sthlm.nu info@beredskapskretsen-sthlm.nu Röda Korset Beredskapskretsen i Stockholms län c/o Kupan Södermalm Beredskapskretsen Östgötagatan 67 C

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Personalförsörjningen-en folkförankringsfråga?

Personalförsörjningen-en folkförankringsfråga? Personalförsörjningen-en folkförankringsfråga? Av Göran Arrius Särtryck ur Tidskrift i Sjöväsendet N:r 1 2015 Sid 15-20 Ledamoten GÖRAN ARRIUS Personalförsörjningen-en folkförankringsfråga? Inträdesanförande

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING

FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FÖRSVARSMAKTEN HÖGKVARTERET FÖRSVARETS FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:1 Utkom från trycket 2007-03-15 Försvarsmaktens föreskrifter om hantering, förvaring

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och

Spikverksbladet. Nr 208 2015-06-18. Trevlig midsommar! www.spikverket.se. Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Spikverksbladet www.spikverket.se Nr 208 2015-06-18 Styrelsen önskar alla boende i området en riktigt härlig sommar och Trevlig midsommar! SPIKVERKET STYRELSE, REVISORER & VALBEREDNING 2014-2015 STYRELSE

Läs mer

Kamrat- och militärkulturhistoriska föreningar

Kamrat- och militärkulturhistoriska föreningar Version 2014-09-26 (utlagd på SFHM:s hemsida) Sida 1 (6) Kamrat- och militärkulturhistoriska föreningar 1. Kamratföreningar (*= aktuell anslutning till SMKR) Namn Antal Säte Ansluten Stöds av A 7 Kamratförening*

Läs mer

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Välkommen till STUDENTLIVET i Östersund Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 Medlemskap ger dig ett rikare studentliv! Billigare Studentliv! Studentkåren har avtal om Kårrabatt

Läs mer

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Rapport från Försvarsberedningen inför 2001 års försvarsbeslut REGERINGSKANSLIET Försvarsdepartementet Innehåll Missiv.^ 9 Sammanfattning

Läs mer

Nu är det dags för femkamp igen!!!

Nu är det dags för femkamp igen!!! Motorblocket Våren 2007 Nu är det dags för femkamp igen!!! Vi har beslutat att arrangera en femkamp i år också. Eftersom vi har begränsat med plats på vissa grenar så är antalet aktiva deltagare begränsat

Läs mer

DET FINNS MYCKET VÄRT ATT SLÅSS FÖR

DET FINNS MYCKET VÄRT ATT SLÅSS FÖR TILL VÅRT FÖRSVAR TILL VÅRT FÖRSVAR DET FINNS MYCKET VÄRT ATT SLÅSS FÖR Jorden är fantastisk. Men vi glömmer ibland bort det. Särskilt vi som lever i den fria, rika världen. Vi vaknar i en varm säng,

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011 Nummer 1/2011 PEP på Stockholm Arlanda Succé med öppet hus Gyllene pris i Visby Nytänkande på Åre Östersund Robert Orajärvi Reseledare i Kiruna som gillar action Nya sidor av Swedavia Välkommen till Swedavia

Läs mer

Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015

Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 Hej! Nu är det bara ungefär en månad kvar till avresa till Japan och det har blivit dags för det sista deltagarbrevet innan vi reser. Med det här brevet medföljer en packlista som vi anser är bättre än

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader

Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader Sida 1 (12) Redovisning rörande ekonomi Delfaktorer i försvarsprisindex. Prognos 2006-2009. Osäkerheter och omstrukturerings- /avvecklingskostnader (SR 53 FPI och SR 52 Prognos i BU 07 och prognosdatum

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Preliminärt Program för resa till Polen 2016

Preliminärt Program för resa till Polen 2016 Preliminärt Program för resa till Polen 2016 Resan genomförs vid samma tidpunkt som tidigare resor,nämligen veckan efter midsommar. Avresa onsdag 29 juni+- en dag veckan efter midsommarhelgen 2016, resans

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer