Del 2. Redigera och skriva ut!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del 2. Redigera och skriva ut!"

Transkript

1 Matti Karhula DIGITALFOTOGRAFERING FÖR SENIORER

2 Del Redigera och skriva ut! 7. Börja använda Photoshop Elements Visa bilder Automatisk korrigering Fler korrigeringsmöjligheter Spara med dialogruta Redigera bilder i standardredigering Granska och ändra bildens storlek Manipulera bilder Lägga till text: ett inbjudningskort Bilder i e-post Skrivarnas värld Vad kan man skriva ut på? Utskrifter Framkalla foton... 5

3 7. BÖRJA ANVÄNDA PHOTOSHOP ELEMENTS Programmet som används för exemplen i den här boken är Adobe Photoshop Elements. Programmet innehåller också verktyg för arkivering och för att skapa olika fotoprojekt. Photoshop Elements har två lägen att arbeta i: Sorteraren (Organizer), där man granskar och sorterar bilder, samt Redigeraren (Editor), där man behandlar bilderna. Även i Redigeraren finns det två lägen: det enklare Snabbkorrigering (Quick Fix) och det mångsidigare normalläget Standardredigering (Standard Edit). Välkomstfönstret När programmet startas visas som standard Välkomstfönstret (Welcome Screen), där du förutom de vanliga arbetslägena kan välja att gå direkt till Snabbkorrigering, skapa ett bildspel, eller Starta från scratch. Snabbkorrigering Normal bildbehandling Fotoprojekt Skapa ny bild Visa och ordna bilder Välj startfönster När du installerar Photoshop Elements tillfrågas du vilka filformat (Photoshop psd, jpeg och så vidare) som ska kopplas till programmet. Om du inte har några andra bildbehandlingsprogram bör du välja alla. När du sedan dubbelklickar på en bildfil öppnas den alltid i Photoshop Elements, oavsett filtyp. Det finns även andra bildbehandlingsprogram Andra vanliga bildbehandlingsprogram är Paint Shop Pro och dess enklare version Studio, Corel Photo-Paint, Ulead PhotoImpact, Microsoft Digital Image Pro samt fullversionen av Photoshop (avsedd för yrkesfolk). Merparten av det som beskrivs i den här boken kan man göra i vilket bildbehandlingsprogram som helst, men metoderna varierar stort. Om man inte har något bildbehandlingsprogram kan man komma igång genom att ladda ner en utvärderingsversion av Photoshop Elements från webbplatsen 4 4

4 Hämta bilder till programmet Det är en god idé att först tala om för programmet vilka mappar på hårddisken som innehåller bilder. Klicka på knappen Visa och ordna foton (View and Organize Photos) i välkomstfönstret så öppnas fönstret Sorteraren. Sorteraren är tom eftersom inga bilder har hämtats ännu. Klicka på kameraikonen och välj alternativet Från filer och mappar (From Files and Folders). 3 I dialogrutan som visas markerar du de mappar vars innehåll du vill importera till Sorteraren. Kontrollera att kryssrutan Hämta foton från undermappar (Get Photos from Subfolders) är markerad om mapparna innehåller undermappar. 4 Klicka på knappen Hämta bilder (Get Photos). Programmet börjar hämta bilder till Sorteraren. Om det fi nns många bilder kan processen ta fl era minuter. Första gången du startar Photoshop Elements blir du tillfrågad om du vill registrera programmet. Klicka på Fortsätt (Continue) om du vill registrera online. Om du klickar på Avbryt (Cancel) kan du använda programmet som vanligt, men påminnelsen dyker upp varje gång du startar programmet

5 I Sorteraren i Photoshop Elements kan du granska bilderna antigen direkt i programfönstret eller i fullskärmsvisning. När du hämtar nya bilder till Sorteraren visas bara de senast hämtade bilderna i fönstret. Klicka på knappen Tillbaka till alla foton (Back to All Photos) för att visa samtliga bilder. 8. VISA BILDER Bläddra i Sorteraren När bilderna har hämtats till Sorteraren visas de som standard i tidsordning från de äldsta till de nyaste. Du kan bläddra i dem antingen genom att klicka på månadsstaplarna i tidslinjen eller genom att använda rullningslisten. Finjusteringen gör du genom att klicka på rullningslistens pilar. Du kan förstora en bild genom att dubbelklicka på den, och gå tillbaka till bläddringsläget genom att dubbelklicka på den en gång till. Storleken på förhandsgranskningsbilderna kan ändras steglöst och ordningen på bilderna går att ändra. Om du tröttnar på standardvyn kan du titta på bilderna i datumvyn, arrangerade efter fotograferingsdagen. Klicka på knappen Visa eller dölj egenskaper (Properties) för att få fram ett fönster som visar bildens egenskaper. De exakta detaljerna som digitalkameran lagrat visas när du klickar på knappen Metadata (Metadata). Hämta bilder Skriv ut Skapa bildspel med mera Bildredigering Tidslinjen Datumvyn Sorteringsordning Rotera bilder Visa egenskaper Fullskärmsvisning Storlek på bilderna Bildegenskaper 6 6

6 Fullskärmsvisning Markera en bild i Sorteraren och klicka på knappen Fotogranskare (Photo Review). Om du vill att bilderna ska växla automatiskt anger du en varaktighet per sida. 3 Många bildfiler innehåller en beskrivning, till exempel namnet på kameramodellen. Avmarkera kryssrutan Inkludera beskrivningar (Include Captions) om du inte vill att de ska visas. 4 Klicka på OK för att gå över till fullskärmsvisning. Du kan bläddra mellan bilderna genom att klicka på miniatyrbilderna till höger, eller med knapparna längst till vänster i verktygsfältet. Klicka på den gröna knappen Spela upp (Play) så växlar bilderna automatiskt. Du kan använda bakgrundsmusik i en fotopresentation där bilderna växlar automatiskt. Om du tröttnar på den förvalda musiken kan du byta ut den med knappen Bläddra (Browse) i dialogrutan Fotogranskare (Photo Review). Du kan dölja miniatyrbilderna genom att klicka på pilen till vänster om dem

7 Du kan också radera bilder i bläddringsläget, vilket är vettigt om det rör sig om många bilder. När du har markerat bilderna med hjälp av Ctrl- eller Skift-tangenterna högerklickar du på någon av dem och väljer Ta bort markerade objekt från katalog (Delete Selected Items from Catalog). Ta bort misslyckade bilder Om någon bild inte klarar din granskning kan du enkelt ta bort den i fullskärmsläget. Stoppa först den automatiska bildväxlingen om den är i gång. Bläddra fram bilden som ska tas bort och klicka på knappen Ta bort (papperskorgen) i verktygsfältet. Programmet ber dig bekräfta borttagningen. Om du vill radera bilden helt och hållet markerar du kryssrutan Ta också bort markerade objekt från hårddisken (Also delete selected item(s) from the hard disk). I annat fall blir bilderna kvar på hårddisken, men de försvinner från Sorteraren. Klicka på OK. 3 Gå ur fullskärmsläget genom att klicka på knappen Stäng i verktygsfältet. 3 Säkerhetskopiering Vid hemmabruk fungerar en hårddisk vanligen i många år utan problem. Men det handlar i alla fall om mekaniska enheter som förr eller senare går sönder. Därför bör man även lagra bilderna på något annat sätt. Photoshop Elements föreslår då och då en säkerhetskopiering genom att visa en dialogruta där du kan starta en guide, med vars hjälp du kan kopiera bilderna och ändringarna du gjort i Sorteraren till en cd eller dvd skiva. Du kan även säkerhetskopiera till en hårddisk, men det har du ingen större nytta av om du inte har fl era hårddiskar på datorn. En diskett rymmer inte många bilder, så en cd eller dvd brännare är en nödvändighet. Om du inte har en brännare kan du säkerhetskopiera bilderna till någon kopieringstjänst på Internet. För det behöver du i praktiken en bred bands uppkoppling, med modem går det alldeles för långsamt.

8 9. automatisk korrigering Markera en bild i Sorteraren som du vill redigera. Klicka på knappen Redigera och välj Fönstret för automatisk korrigering (Edit, Auto Fix Window). Klicka på knappen Automatisk smartkorrigering (Auto Smart Fix) så korrigerar programmet bildens kontrast och färgtoner efter sin egen logik. Om bilden blir sämre ångrar du ändringarna med knappen Återställ bild (Reset Image). Pröva i stället i tur och ordning funktionerna Autonivåer och Autokontrast (Auto Levels, Auto Contrast). Du kan göra en automatisk snabbkorrigering direkt i Sorteraren, men för en lite mer krävande korrigering måste du öppna Redigeraren. Automatisk smartkorrigering fungerar bra på de fl esta bilder, men det är inte alltid man strävar efter en bild med jämna toner, och då gissar programmet fel. En vacker solnedgång blir ofta svårt urblekt med den här funktionen. Om ingen av automatkorrigeringarna ger önskat resultat kan du genom att klicka på Mer redigering (More Editing) gå över till Redigeraren, där du kan göra mycket noggranna justeringar. Mer om detta i kapitlen 0 och. 9 9

9 Om bilden ser bra ut som den är behöver du inte beskära den. Men ofta finns det mycket som är överflödigt i bilden, till exempel halva personer, bilden blir renare om sådana störande element skärs bort. Beskärning 3 Klicka på knappen Beskär (Crop). 4 Gör beskärningen genom att dra i markeringsrutans handtag. Om du drar i ett hörnhandtag ändras markeringen både i höjd- och sidled, och genom att dra i ett sidohandtag kan du ändra markeringen i en riktning åt gången. Du kan också flytta markeringen genom att hålla musknappen nertryckt medan pekaren (som ser ut som en hand) är innanför markeringen, och dra den till önskat ställe. Lägg inte huvudmotivet alldeles mitt i bilden, utan hellre närmare en av bildkanterna. Lämna ett större tomrum i motivets rörelseriktning alltså åt det håll som motivet är på väg eller tittar mot. 5 Beskär bilden genom att klicka på knappen Använd (Apply) En beskärning reducerar bildens pixelantal i proportion till den borttagna bildytan. När man förbereder bilden för utskrift måste man bedöma det nödvändiga antalet pixlar enligt tabellen i kapitel. Om man till exempel skär bort tre fjärdedelar av en bild på fyra megapixel återstår bara en megapixel, vilket räcker för en bild på 0 x 5 cm. Bildens proportioner I Photoshop Elements kan man som standard beskära en bild till vilket format som helst, men med hjälp av listrutan Höjd-/breddförhållande (Aspect Ratio) kan man låsa bildens proportioner. Om bilden ska göras hos någon framkallningstjänst är det vanligen inte värt att ändra dess höjd/breddförhållande. Alternativet Använd förhållande i foto (Use Photo Ratio) ger exempelvis 0 x 3 cmkopior av det normala digitalbildsförhållandet 4:3. Många fototjänster erbjuder också plattare bilder i formatet 0 x 5 cm. Då väljer du formatet 0 cm x 5 cm för en liggande bild och 0 cm x 5 cm (Stående) (Portrait) för en bild i stående format. Alternativet Fyrkant (Square) ger ett helt kvadratiskt format, och med Ingen begränsning (No Restriction) är valet fritt

10 Skärpeökning I ett bildbehandlingsprogram kan man öka skärpan på en bild som har blivit lite oskarp. En bild där skärpeinställningen är helt fel går inte att rädda, men en liten oskärpa går att korrigera. 6 7 Klicka på knappen Allmänt (General) för att komma tillbaka till fönstret där du gjorde ton- och kontrastkorrigeringarna. Klicka på knappen Automatisk skärpa (Auto Sharpen). I princip kan du öka skärpan mer genom att klicka flera gånger på knappen, men oftast medför det att orenheter i bilden framträder tydligare. 8 Nu är bilden färdigbehandlad. Klicka på OK. 6 Om din kamera skärper bilderna automatiskt behöver man oftast inte öka skärpan på en bild som ska betraktas på en bildskärm. En bild som ska skrivas ut får däremot vara lite skarpare än vad som ser bra ut på skärmen. Du ser effekten av skärpeökningen bäst om du klickar på knappen Faktiska pixlar (Actual Pixels). Bilden zoomas till en storlek där varje pixel i bilden motsvaras av en pixel på bildskärmen. 7 8 Spara automatiskt Photoshop Elements sparar bilder som är korrigerade automatiskt med det ursprungliga filnamnet och tillägget redigerad (edited), plus ett ordningsnummer. Originalbilden sparas oförändrad på hårddisken. När du har bekräftat korrigeringarna visas den korrigerade bilden i Sorteraren. Den är nu försedd med en ny ikon som ett tecken på att det finns flera versioner av bilden. Med kommandot Redigera/Versionsuppsättning/ Visa foton i versionsuppsättning (Edit/Version Set/Reveal Photos in Version Set) kan du se alla versioner av bilden. Med kommandot Lägg samman versionsuppsättning (Flatten version Set) i samma meny kan du ta bort alla bilder i uppsättningen utom den översta. Du kan antingen ta bort dem bara från Sorteraren, eller dessutom radera dem från hårddisken. Kommandot Återställ till original (Revert to Original) återställer originalbilden och tar bort alla övriga versioner, även här antingen bara från Sorteraren eller både från Sorteraren och hårddisken. Radera aldrig originalbilden från hårddisken om du inte har säkerhetskopierat den. 3 3

11 0. Fler korrige rings - MÖJligheter När de automatiska korrigeringarna i Sorteraren inte räcker till måste man öppna Redigeraren. I det här kapitlet gör du korrigeringar i Snabbkorrigeringsläget (Quick Fix). När de mörka områdena görs ljusare i exempelbilden minskar även kontrasten i fl ickans ansikte. Det kan kompenseras med en liten ökning av mellantonskontrasten genom att dra skjutreglaget Mellantonskontrast (Midtone Contrast) åt höger. Markera en bild som du vill redigera, klicka på knappen Redigera och välj Öppna Snabbkorrigering (Edit, Go to Quick Fix). Redigeraren öppnas i ett nytt fönster medan Sorteraren fortfarande visas i sitt eget fönster. Du kan växla mellan vyerna genom att klicka på knapparna i aktivitetsfältet i Windows. I listrutan Visa (View) väljer du Före och efter (Liggande) eller Före och efter (Stående) (Before and after (Landscape), Before and after (Portrait)) beroende på hur de väsentligaste delarna i bilden syns i respektive läge. Nu visas både originalbilden och de ändringar du gör. 3 I fönstrets högra del fi nns olika snabbkorrigeringar. Pröva först Smart korrigering (Smart Fix) genom att dra i reglaget Mängd (Amount). Den gör samma korrigeringar som den automatiska korrigeringen i Sorteraren, men du kan justera styrkan på korrigeringen. Exempelbilden blir dock inte bättre av detta. 4 Bakgrunden i exempelbilden har blivit för mörk på grund av blixten. Försök att göra de mörka områdena ljusare med reglaget Gör skuggor ljusare (Lighten Shadows). Det fungerade: bilden fi ck en jämnare exponering

12 Flickans ögonfärg kanske harmonierar med hennes hår, men de är knappast verklighetstrogna. Lyckligtvis finns det en lättanvänd funktion för att ta bort röda ögon: 5 6 Välj Verktyg för borttagning av röda ögon (Red Eye Removal Tool). Dra verktyget över flickans ögon i Efter-bilden, så får hennes röda ögon en neutralare färg Om bilden inte har skärpts i kameran är det på sin plats med en liten skärpeökning i det här skedet. Dra skjutreglaget i delen Skärpa (Sharpen) lite åt höger, normalt inte längre än till det första tvärstrecket. Spara bilden enligt anvisningarna i nästa kapitel. Andra justeringar i Snabbkorrigeringsvyn Med funktionen Gör högdagrar mörkare (Darken Highlights) kan du göra ljusa områden i bilden mörkare, till exempel en urblekt himmel. Men i områden som är helt vita, utfrätta, kan man inte trolla fram färgtoner. Funktionen Mättnad (Saturation) reglerar hur mättade färgerna är i bilden. Den fungerar bra för bilder där färgerna är för bleka. Med reglaget Nyans (Hue) kan du ändra färger helt och hållet om du vill. Om du gillar psykedeliska färger är funktionen mycket användbar, annars inte. Reglaget Toning (Tint) ändrar färgerna längs axeln grönt-lila. Även den funktionen är det svårt att hitta någon användning för. Med reglaget Temperatur (Temperature) justerar du bildens färgtemperatur. Den är mycket användbar till exempel om du korrigerar gulaktiga inomhusbilder som är tagna med dagsljusinställningar på kameran. Om justeringarna i snabbkorrigeringsläget inte ger önskad effekt måste man redigera bilden manuellt i vyn Standardredigering (Standard Edit). Den beskrivs i kapitel

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se Nivå 2 - Kommunicera Bild Ljud Presentera - Planera Bilder A Hämta och hantera De senaste tio åren har möjligheterna att använda och bearbeta

Läs mer

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av Windows 7 och Photoshop CS6. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland annat

Läs mer

Använda ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 4

Använda ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 4 Använda ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM 4 Upphovsrätt Upphovsrätt Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Installera, registrera och ställa

Läs mer

Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014

Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014 Adobe Photoshop CC Jan Johansson 2014 Jan Johansson Lövaskog Södra Bosgården 516 92 Äspered 0702 13 96 60 jan.johansson@bornet.net Innehållet får ej kopieras utan medgivande Photoshop CC Photoshop CC Photoshops

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP. CS6 Grunder

Adobe PHOTOSHOP. CS6 Grunder Adobe PHOTOSHOP CS6 Grunder Innehållsförteckning 1 Digitala bilder...5 Bildskärmens upplösning... 5 Svartvita halvtonsbilder... 6 Färgbilder... 6 Raster... 6 Skrivarupplösning... 7 Bildupplösning... 8

Läs mer

Filtyper och programåtkomst. Mappar och mappstrukturer

Filtyper och programåtkomst. Mappar och mappstrukturer Pekka Malmirae - Matti Karhula WINDOWS VISTA MICROSOFT Del 2 Filer och mappar 2. Filer och mappar... 24 3. Förflytta dig i mappar... 25 4. Skapa objekt... 26 5. Markera... 27 6. Kopiera och flytta... 28

Läs mer

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Juridiskt meddelande Juridiskt meddelande Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Resurser Aktivering och registrering............................................................................................

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Hjälp för Adobe Photoshop Lightroom CC och Lightroom 6

Hjälp för Adobe Photoshop Lightroom CC och Lightroom 6 Hjälp för Adobe Photoshop Lightroom CC och Lightroom 6 April 2015 Nyheter 1 Sammanfattning av nya funktioner Adobe Photoshop Lightroom CC/Adobe Photoshop Lightroom 6 Adobe Photoshop Lightroom CC/Lightroom

Läs mer

Lathund Windows 7 & nyheterna i Office 2010

Lathund Windows 7 & nyheterna i Office 2010 Lexicon lathund Nyheterna i MS Office 2010 Lathund Windows 7 & nyheterna i Office 2010 Använda och anpassa Windows 7 Allmänna nyheter i Office 2010 Nyheter i Word 2010 Nyheter i Excel 2010 Nyheter i PowerPoint

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Så får du perfekt skärpa i dina bilder del 1

Så får du perfekt skärpa i dina bilder del 1 Så får du perfekt skärpa i dina bilder del 1 Skärpning av digitala bilder är för många fotografer synonymt med att använda en oskarp mask precis innan bilderna ska skrivas ut. Men skärpning är så mycket

Läs mer

Lightroom Från början

Lightroom Från början Mattias Karlsson Sjöberg är Sveriges populäraste lärare i bildbehandling. Över 28 000 svenskar har gått hans kurser på Jönköping University. Han är även huvudlärare på Moderskeppet.se, Sveriges största

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Pointer Solutions Spitfire

Pointer Solutions Spitfire Pointer Solutions Spitfire Version 3.7 Användarmanual 15 September 2008 Innehållsförteckning Introduktion...2 Installation...3 Licens inmatning...8 Karta...11 Kart lager och inställningar...17 Ladda ner

Läs mer

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok

Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share. Användarhandbok Digitalkamera HP Photosmart M417/M517 Digital Camera med HP Instant Share Användarhandbok Juridisk information Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan komma att

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

POWER POINT 2010 GRUNDER

POWER POINT 2010 GRUNDER POWER POINT 2010 GRUNDER Microsoft PowerPoint 2010 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till PowerPoint Starta programmet...7 Avsluta programmet...7

Läs mer

Innehåll. ADRESS S:t Eriksgatan 33. 112 39 Stockholm TEL 08-410 23 410 EPOST info@learningpoint.se WEBB www.learningpoint.se ORG NR 556792-1126

Innehåll. ADRESS S:t Eriksgatan 33. 112 39 Stockholm TEL 08-410 23 410 EPOST info@learningpoint.se WEBB www.learningpoint.se ORG NR 556792-1126 Nyheter Office 2013 1 Innehåll NYHETER I OFFICE 2013... 3 Programsviter av Office 2013... 3 Startskärmen... 3 Senaste... 4 Mallar... 4 Inloggning... 4 Jobba i molnet med dina dokument... 5 Spara lokalt...

Läs mer

CMS Updater 4.0 Användarmanual

CMS Updater 4.0 Användarmanual CMS Updater 4.0 Användarmanual internet avdelningen Sida Updater 4.0 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Logga in 3 2. Texthantering 4 2.2 Formatera text 7 3 Sök på innehåll i sidan

Läs mer

C. Säkerhetskopiering

C. Säkerhetskopiering C. Säkerhetskopiering 1. Billig försäkring 50 2. Lämplig lagringsenhet 51 3. Säkerhetskopiera databasen 52 4. Säkerhetskopiera bilder och ljud 54 49 Det är dumt att inte säkerhetskopiera! Hårddisken är

Läs mer

Matchningsutskick via e-post. Vitec Säljstöd

Matchningsutskick via e-post. Vitec Säljstöd Matchningsutskick via e-post November 2012 Innehåll INLEDNING... 3 VIKTIGT FÖR ATT BILDER OCH LÄNKAR SKA FUNGERA... 4 Varning vid ej överförda objekt... 4 LOGOTYP... 5 Förhandsgranska e-postbrevets utseende...

Läs mer

ADOBE PREMIERE ELEMENTS. Hjälp och självstudiekurser

ADOBE PREMIERE ELEMENTS. Hjälp och självstudiekurser ADOBE PREMIERE ELEMENTS Hjälp och självstudiekurser Nyheter Nyheter i Adobe Premiere Elements 13 Adobe Premiere Elements 13 innehåller nya funktioner och förbättringar som hjälper dig att enkelt skapa

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Använda ADOBE FIREWORKS CS5

Använda ADOBE FIREWORKS CS5 Använda ADOBE FIREWORKS CS5 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Nyheter Nyheter...............................................................................................................

Läs mer