Nr En tidning från Handikapp & Habilitering. Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap. Tema: Kognitivt stöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2. 2008. En tidning från Handikapp & Habilitering. Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap. Tema: Kognitivt stöd"

Transkript

1 En tidning från Handikapp & Habilitering Nr Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap Tema: Kognitivt stöd

2 Ansvarig utgivare har ordet: Innehåll Klara Mera - en lysande idé 3-5 Sidney in the center 6-7 Hur påverkar tidshjälpmedel familjernas vardag? 8 Kunskapsbehov på gruppbostäder 9-10 Lugn och ro på Stenvillan Mer kognitivt stöd till barn och unga En väska fylld med grejer Det är ballongen jag vill ha Samtalsmattan - ett genialt kommunikationsredskap Kom och lär dig hur man gör!_ NUMMER Habilitering Nu är en verksamhetstidning som ges ut av Handikapp & Habilitering, Stockholms läns landsting. Habiliteringsverksamheten erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Verksamheten erbjuder också stöd till anhöriga och personal i barnets, ungdomens eller den vuxnes närmiljö. Habilitering Nu sprids till samarbetspartners inom landstinget, kommunerna i länet, handikapporganisationer m fl. Ansvarig utgivare Carina Hjelm, Tel e-post Redaktion Agneta Holmberg, Tel e-post Eva Norberg, Tel e-post Omslagsfoto Anki Almqvist ADRESS Stockholms läns sjukvårdsområde Handikapp & Habilitering Box Stockholm Tel Fax Repro & Tryck Tryckeri ab Federativ Stockholm 2008 Receptfritt ett nytt koncept inom hälso- och sjukvården Inom Handikapp & Habilitering tänker vi allt mer i termer av öppna och förebyggande insatser som komplement till den traditionella habiliteringen. Receptfritt blev ett begrepp när ADHD-centret startade, där vi vid sidan av de behovsprövade insatserna bland annat erbjuder öppna föreläsningar. Det är ett smart sätt att möta ett stort behov med enkla insatser. Andra exempel är Autismforum och Handikappupplysningen som vi haft inom habiliteringen under några år. Ytterligare ett exempel är det helt nystartade Idétorget, som är en öppen verksamhet för personer med funktionsnedsättningar, anhöriga och personal. Till Idétorget kan man komma för att titta, prova och få information och råd om datorteknik och tekniska anpassningar för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om Idétorget i detta nummer av Habilitering Nu. Under hösten startar vi även ett öppet informations- och kunskapscenter om funktionshinder, med bibliotek och rådgivning, helt receptfritt. Ni lär få höra mer om det längre fram. Temat för detta nummer av Habilitering Nu är kognitivt stöd som är ett av Handikapp & Habiliterings absoluta spetskompetensområden. Det är några år sedan vi startade verksamheten Klara Mera. Genom Klara Mera har vi utvecklat en bred kompetens inom hela habiliteringen och kanske är vi rent av en av Sveriges ledande verksamheter inom området. Kognitivt stöd är dock ett relativt nytt kompetensområde för många, och det finns stor utvecklingspotential. Vi vet att det kan göra en enorm skillnad i livskvalitet för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Därför Foto: Anki Almqvist är det extra roligt att vi fått möjligheten att utveckla tankar kring hur kognitivt stöd ska bli tillgängligt även för barn med funktionsnedsättningar och att det uppmärksammats hos beslutsfattarna inom Stockholms läns landsting. I tidningen kan du dessutom läsa om ett annat angeläget område, alternativ kompletterande kommunikation. Förmåga att kommunicera är verkligen grundläggande för möjlighet till delaktighet och självständighet. Tillsammans med kognitivt stöd kan det vara avgörande insatser för att personer med funktionsnedsättningar inte ska utveckla ett avvikande beteende, det vill säga insatser som är av stor betydelse för den enskilde men också samhällsekonomiskt gynnsamt. Så vill jag avsluta med att tillönska alla en riktigt skön sommar! Carina Hjelm Habiliteringschef 2

3 Tema: Kognitivt stöd Klara Mera - en lysande idé Varje år får flera hundra personer med funktionsnedsättning inom habiliteringen på olika sätt stöd från Klara Mera, ett av landets största och mest kända center för kognitivt stöd. Text: Helene Lumholdt Foto: Anki Almqvist Just nu ingår Elisabeth Lindström och Ulla Ringström Otterstadh i ett projekt vars uppdrag är att med webbenkäter ta reda på hur IT och telekommunikation fungerar för funktionshindrade. I tonårsrummet finns flera tekniska apparater, bildscheman och tidshjälpmedel. Innanför Klara Meras entrédörr finns ytterligare en dörr, en sådan där typisk brun lägenhetsdörr med titt-öga, patentlås och namnskylt. Dörren leder in till en lägenhet som är Klara Meras bästa och viktigaste arbetsredskap. Meningen med lägenheten är att brukare och andra engagerade ska få en chans att se och uppleva hur alla kognitiva stöd, alla tips, hjälpmedel och anpassningar fungerar i en vardagsmiljö lik deras egen. Ljus, ljud eller tal Direkt innanför dörren möter de första kognitiva stöden. En dörrmatta från Designtorget påminner i svart text om plånbok, nycklar och mobil. På väggen hänger Tentaculus som är en avancerad datoriserad panel som just här kallas en Hej då gå ut-apparat. Genom ljus, ljud eller tal får brukaren också här hjälp att minnas sånt som nycklar och plånbok men får också information om balkongdörren inte är låst eller att spisen inte är avstängd. Tentaculus anpassas och ger ett kognitivt stöd utifrån helt individuella behov. Klara Meras kognitiva stödsortiment kännetecknas av blandningen av avancerade och ibland dyra förskrivningsbara produkter och fiffiga prylar som finns att köpa för några tior i den vanliga handeln. Det är lite småstökigt i hallen som det kan vara hemma hos en vanlig familj. Det är just tänkt att hallen ska fungera som hos en vanlig tvåbarnsfamilj. Vi har jobbat med struktur och ordning och med lite mer diskreta uppmärkningar. Istället för att använda symboler eller fotografier har vi här gjort färgmarkeringar med små pluppar. Ibland kan det vara viktigt att vara lite diskret, till exempel kan det vara känsligt för tonåringar när familjen tydligt märker ut sig, berättar Ulla Ringström Otterstadh. 3

4 Klara Meras kök har praktisk inredning med avancerad teknologi. Ska ge inspiration I vardagsrummet, som är snyggt och modernt möblerat, visas massor av tekniska apparater upp. På ett bord intill soffan ligger pratapparater och telefoner, mobiltelefoner och en liten handdator. Ulla Ringström Otterstadh visar hur några av dem fungerar. Vi har sakerna framme, inte i någon glasmonter. Det är bra för alla som kommer hit att se hur grejerna fungerar i praktiken. Se att det där skulle kunna fungera hemma hos mig också. Då kan materialet fungera som inspiration. Ett besök på Klara Mera föder ofta nya tankar hos besökarna, säger hon. I ett ungdomsrum bredvid vardagsrummet finns flera av apparaterna, bildschemana och tidshjälpmedlen i ytterligare en upplaga. Vi tar ofta emot de yngre brukarna här. Det finns ett stort behov av dessa hjälpmedel och på det här viset kan vi visa dessa för flera parallellt, säger Elisabet. Utökad målgrupp När Klara Mera startades för elva år sedan var målgruppen vuxna med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning och det talades framför allt om begåvningsstöd. På senare år har fler och fler insett att ett kognitivt stöd kan vara till stor hjälp i många fler grupper. Från och med första juli 2008 utökas därför Klara Meras uppdrag till att omfatta samtliga målgrupper inom habiliteringen som har rätt till individuella insatser. Praktiskt och avancerat Lägenheten vore ingen lägenhet om där inte också fanns kök och badrum. Här blandas praktiska och snygga inredningsdetaljer med avancerad teknologi. Köket är väl det utrymme som förändrats minst jämfört med den gamla lokalen. Men utsikten är ny och finare. Utanför köksfönstret finns en inglasad balkong som snart ska hysa både tips och exempel på enkel odling, blomvård och husdjursskötsel i form av en kaninbur. Det är också nytt. Dessutom har det kommit många nya, bra kokböcker. Och så har vi märkt upp sopsorteringen ordentligt, berättar Elisabet. I badrummet syns förutom uppmärkningar och bildscheman en Tentaculus för duschproceduren. Personalen är glad över att ha kunnat påverka badrummets fasta inredning och storlek. Vi ville ha det så stort så att tio personer på utbildning skulle kunna få plats samtidigt. Den andra delen av vårt uppdrag är ju att utbilda, säger Elisabet. I Klara Meras lokal brukar kursdeltagare från habiliteringens olika verksamheter samlas för information och utbildningar kring kognitivt stöd. Föräldrar kommer också ofta för att få tips och inspiration. Brister i de kognitiva funktionerna syns inte utanpå, därför är det extra viktigt att vi runt omkring lär oss att uppmärksamma problemen, så att vi kan hitta rätt och ge stöd på rätt sätt. Lägenheten ger alltså mångfaldiga möjligheter till praktik. Teorin får kursdeltagarna sig till livs i det stora utbildningsrum som hör till Klara Meras lokaler. Klara Mera säljer även utbildningstjänster utanför habiliteringen. I Klara Meras uppdrag ingår också att driva såväl metod- som produktutveckling. Representanter för Klara 4

5 Tema: Kognitivt stöd Mera finns ofta med vid framtagning av produkter. Just nu ingår just Ulla och Elisabeth i ett projekt som drivs av Hjälpmedelsinstitutet och Post & Telestyrelsen och vars uppdrag är att med webbenkäter ta reda på hur IT och telekommunikation fungerar för funktionshindrade. Enkäterna är anpassade och tillgängliga för de flesta personer med funktionshinder. Ingen remiss Någon remiss behövs inte för att få tillgång till Klara Meras tjänster, det räcker med att tillhöra habiliteringens målgrupp. Men vi brukar ändå rekommendera våra besökare att ta kontakt med en förskrivare inför besöket. Det är alltid bra om en förskrivare, arbetsterapeut eller logoped är med i processen tidigt och sedan kan följa upp och stötta på hemmaplan, förklarar Elisabet. På Klara Mera har de valt att inte själva förskriva eftersom de bara har kortare kontakter med besökaren. När det gäller familjer kommer föräldrarna för det mesta ensamma första gången. Deras problemställning är ofta inte glasklar. De vet inte exakt vilket stöd de efterfrågar. Då talas vi vid och försöker skapa en bild av personens behov. Gången därpå kommer brukaren med och då har vi förberett oss och anpassat de hjälpmedel I den här eleganta handdatorn ryms bland annat alamanacka, schema, fotografier och alarm, helt anpassat efter person, tillfälle och behov. som ska provas. Allting måste göras så realistiskt som möjligt så att brukaren och familjen kan se om de tror det kan fungera i hemmiljön. Körkort till förskrivare Sedan några år tillbaka är det inte enbart Klara Meras egna personal som demonstrerar, tipsar och berättar i lägenheten. Ett åttiotal förskrivare har fått eget körkort och kan själva komma hit med brukare och deras nätverk. Det började redan i de gamla lokalerna. Vi såg hur förskrivarna som kom gång på gång blev duktigare och duktigare och mer och mer klarade att göra vårt jobb själva. Det började kännas som ett slöseri med tid och resurser att vi var med hela tiden. Så de bestämde sig för att släppa in förskrivarna på egen hand i lokalerna. De ordnade en kurs kring det praktiska och kallade den för en körkortsutbildning. De första fick till och med ett eget körkort med bild och allt men nu nöjer de sig med att förmedla kunskaperna. De som tog sitt körkort i de gamla lokalerna har förstås fått göra en uppdatering i de nya och om det är något som en förskrivare vill ha hjälp med så finns självklart möjlighet att få konsultation av Klara Meras personal. Kognitivt stöd är inte bara ett stöd som direkt kommer brukaren till del. Kognitivt stöd kan också ses som ett viktigt arbetsredskap för personalen. Alla yrkesgrupper inom habiliteringen kan ha stor nytta av bildstöd i sina samtalskontakter, förklarar Elisabet och berättar också om betydelsen av kognitiv tillgänglighet i den fysiska miljön. När det gäller flytten hit till Rosenlund har vi samarbetat med fastighetsbolaget Locum för att skapa en kognitiv tillgänglighet. Det har varit intressant men inte alltid så lätt, konstaterar hon. Själva entrén till Klara Mera ligger undangömd i en garagenedfart. Någon stor och tydlig skylt som informerar om Klara Meras existens finns inte och kommer knappast att komma upp heller. En sådan passar nämligen inte in Locums enhetliga skyltsystem för området. Däremot ska vi få märka upp alla våra verksamheter här på Rosenlund med symboler, så att även de som inte kan läsa ska kunna hitta rätt. Vi har valt en glödlampa som symbol, säger Elisabet. Det här fina och färgglada träschemat fick inte plats på gamla Klara Mera utan stod undangömt bakom en dörr. Nu har det kommit till heders igen och kan inspirera både familjer och personal från förskolor och skolor. 5

6 Tema: Kognitivt stöd Sidney in the center Sidney Ochieng har som många barn med autism svårt med sin tidsuppfattning. När Sidney slutade sova på nätterna blev hela familjen lidande. Med hjälp av tidshjälpmedlet Sigvarts dygnstavla har man inte bara fått ordning på dygnsrytmen utan Sidney kan också på ett nytt sätt förstå och planera sin dag. Text: Monica Klasén McGrath Foto: Anki Almqvist Jag accepterar Sidney som han är och är tacksam över allt han har lärt mig, säger mamma Carolyn. När Sidney föddes för tretton år sedan var han som vilken bebis som helst. Kramig, glad och kontaktsökande. Jag ammade honom länge och vi har alltid haft mycket nära kontakt, säger Carolyn Ochieng. Ändå, någonstans inom om mig, så visste jag att han var annorlunda. Sidney jollrade inte som andra barn och talutvecklingen uteblev. Man började tala om att Sidney kanske hade autism och mamma Carolyn stod som ett frågetecken. Det lilla jag hann läsa om autism under utredningen talade ju emot att det var det som Sidney hade. Han var ju så glad, så kelig och vi hade fin ögonkontakt. Men Sidney fick diagnosen autism och har sedan dess haft kontakt med Autismcenter syd för barn och ungdomar, där Carolyn tycker att familjen fått bra stöd. Sidney har gått i tre olika specialskolor för barn med autism, och nu går han i Nockebyskolan, som både Sidney och familjen är nöjda med. Öppna stängda dörrar Carolyn bestämde sig tidigt för att lära sig så mycket som möjligt om autism för att kunna göra så mycket som möjligt för Sidney. Carolyn är från Kenya, 6

7 Tema: Kognitivt stöd men pratar bra svenska och flytande engelska. Hon poängterar flera gånger under vårt samtal att Sidney ska vara i centrum (Sidney has to be in the center) för sitt eget liv, det är hans behov som ska styra hur hans dagar ser ut, inte hennes eller resten av familjens. Jag accepterar honom som han är och är tacksam över allt han har lärt mig. Det har varit viktigt för mig att försöka att introducera honom till vår värld, att öppna dörrar som varit stängda för honom. Jag är en aktiv förälder och har engagerat mig mycket i att nätverket runt Sidney, som skolan, korttidshemmet, habiliteringen och vi som föräldrar har samma målsättning och utgångspunkter i arbetet med honom. Äggklockan fungerade i början Sidney har alltid haft svårt med tidsuppfattningen, han har vänt på dygnet och haft dåligt tålamod i vardagen. Anna-Carin Öjteg som är arbetsterapeut på Autsimcenter syd för barn och ungdom har varit till stor hjälp. Det har varit jättebra, men i takt med att Sidney har blivit äldre har vi behövt nya tidshjälpmedel. I början använde jag äggklocka ganska mycket. Om han till exempel tittade på tv eller spelade dator var jag tvungen att begränsa tiden. Då var det enkelt och bra att använda äggklockan. Men med tiden lärde sig Sidney att förstå hur den fungerade. Han kunde lätt dra upp den en gång till och då blev den mer ett hinder. Krånglig timstock Då föreslog Anna-Carin att familjen skulle prova en så kallad timstock, en slags platta med 20 minuters intervaller, som markeras med lampor som släcks i takt med att tiden går. Jag tyckte aldrig att timstocken var särskilt bra. Den var krånglig att använda och Sidney lärde sig ganska snabbt att förstå även hur den fungerade. Sidney har alltid vänt på dygnet och kunnat vakna mitt i natten för att gå upp och kräva uppmärksamhet precis som om det vore dag. Det blev svårare och svårare. Till slut var han uppe nästan varje natt och det påverkade oss alla, även Shawn, Sidneys lillebror. Vi mådde dåligt och här behövde vi verkligen något tidshjälpmedel som man kunde ställa in i längre tidsintervaller, inte bara korta stunder. Här kunde jag inte heller använda timstocken, som bara fungerade vid avgränsade, kortare tidsperioder. Då fick familjen prova en så kallad Sigvarts dygnstavla. Ett hjälpmedel som strukturerar hela dygnet och ger en god översikt över aktiviteter under dagen. Den var ganska svår att lära sig och det har tagit lång tid att få Sidney att förstå hur den fungerar. Men nu när vi kan den, är den helt fantastisk och lätt att använda. Dygnstavlan kan jag använda till allt. För att tala om vad vi ska göra, i vilken ordning vi ska göra saker och när det ska ske. Dygnstavlan visar också precis hur lång tid en aktivitet kommer att ta och det minskar hans otålighet och gör det möjligt för honom att fokusera på vad han gör. Väntar tills dagen kommer På natten visar dygnstavlan med blå ljusdioder hur mycket som är kvar tills det är dag. Det bästa är nästan nätterna. Nu visar tavlan hur lång tid det är kvar av natten och även om Sidney vaknar, ligger han kvar i sängen och då får både han och familjen vila. När han ser att det är lång tid kvar av natten har han också lättare att slappna av och somna om. Dygnstavlan är också bra för att den är överskådlig och pålitlig. Sidney litar på dygnstavlan och den hjälper honom att förstå och planera sin dag. Med hjälp av dygnstavlan hoppas jag också att han så småningom ska få en bättre tidsuppfattning. Nu är han helt beroende av tavlan för att förstå exempelvis skillnaden mellan dag och natt, särskilt nu på sommaren när det är ljusa nätter. Men kanske att dygnstavlan i framtiden kommer att bli mer av ett stöd än en nödvändighet. Allt är möjligt Carolyn har alltid jobbat mycket med Sidneys kommunikation. Hon pratar svenska med honom fast hon själv och Sidneys pappa kommer från Kenya. Tidigare använde Carolyn och Sidney pecsbilder för kommunikation, exempelvis i schemat över vad som skulle hända under dagen, men nu har dygnstavlan blivit ett bra redskap även för kommunikationen. Genom dygnstavlan kan jag förstärka det jag säger och Sidney blir mer och mer kommunikativ för varje dag. Han pratar också mer, även om det mest är enstaka ord, men om han kan ordet använder han det istället för bilden, vilket är ett stort steg framåt. Det är min övertygelse att vad som helst är möjligt om man hittar ett sätt att arbeta som fungerar för de här barnen. Det gäller att inte ge upp, att ha tålamod och tro på att det går att åstadkomma en förändring. F A K T A Sigvarts dygnstavla är en stor väggtavla som strukturerar dygnet och ger en god översikt över dagens aktiviteter. Tavlan är magnetisk och kan anpassas med symboler, bilder eller text. Tiden visas konkret med en lysdiod ljusprick som flyttar sig ett steg nedåt för varje kvart alternativt en ljuspelare där en röd lysdiod slocknar för varje kvart. Natten har blå lysdioder. 7

8 Tema: Kognitivt stöd Hur påverkar tidshjälpmedel familjernas vardag? En nedsatt tidsuppfattning påverkar barnens förmåga att sköta även enkla aktiviteter i vardagen och ett sätt att hjälpa barnen till ökad kontroll är kognitivt stöd i form av tidshjälpmedel, säger arbetsterapeut Anna-Carin Öjteg. Text: Monica Klasén McGrath Foto: Anki Almqvist Många barn med funktionsnedsättning inom habiliteringen använder tidshjälpmedel i vardagen. För första gången undersöker man nu effekterna av tidshjälpmedel, dess betydelse för barn och familj. Vi är intresserade av vad tidshjälpmedlet egentligen får för effekter i familjernas vardag, säger Ann-Christin Eliasson, forskningsledare på Handikapp & Habilitering och docent på Karolinska Institutet, som tillsammans med arbetsterapeut Anna-Carin Öjteg genomför projektet. En stor grupp barn inom Handikapp & Habilitering har olika typer och grader av kognitiva funktionsnedsättningar, vad vi kallar för begåvningsnedsättning. Ett vanligt problem för de här barnen är svårigheter med abstrakt tänkande, vilket ofta inbegriper svårigheter att förstå begreppet tid. Ett problem som även finns hos barn med andra diagnoser, exempelvis ADHD. En begränsad tidsuppfattning påverkar och försvårar vardagen både för barnet och familjen. Det finns ett flertal enkla hjälpmedel som konkretiserar tiden och ger tydlig information om när olika aktiviteter ska ske, ett exempel är Sigvarts dygnstavla. Resurskrävande Tidshjälpmedel kan hjälpa barnen att själva klara av vardagliga aktiviteter som föräldrarna tidigare varit med och styrt. Det finns ett flertal enkla hjälpmedel som konkretiserar tiden och ger tydlig information om när olika aktiviteter skall ske, exempelvis timstock och kvartsur. Handdatorn Handi och Sigvarts dygnstavla är exempel på högteknologiska tidshjälpmedel som kan hjälpa till att strukturera och konkretisera vardagen. Ofta är hjälpmedlet försett med lysdioder, som släcks med ett visst tidsintervall, vilket ger en känsla för tidens gång. Tidshjälpmedel efterfrågas av många familjer och det har under senare år tillsatts extra resurser inom Handikapp & Habilitering för att möta dessa behov. Då det inte finns några tidigare utvärderingsstudier blir denna studie unik, säger Ann-Christin Eliasson. Tidshjäpmedel kostar pengar och kräver mycket personella resurser, därför blir denna studie viktig, inte minst ur kostnadseffektivitets- och sjukvårdsekonomiskt perspektiv. Hur används tidshjälpmedlet? I studien undersöker Ann-Christin och Anna-Carin bland annat i vilka situationer tidshjälpmedel används i familjerna och hur det påverkar familjens vardagsrutiner. I studien ingår familjer där det finns barn som fått tidshjälpmedel förskrivna och haft dem i minst tolv månader. Projektet består av flera delar. En kartläggning av barnens tidsuppfattning, ett frågeformulär där föräldrarna ska ge sin bild av barnets tidsuppfattning och självständighet, en enkätundersökning om föräldrarnas nöjdhet med tidshjälpmedlet samt en intervju med cirka 11 familjer. I intervjun kommer fokus att vara på hur familjen använder hjälpmedlet i vardagen. Nöjda familjer När det gäller enkäten är hjälpmedelscentral Syd vår samarbetspartner och cirka 40 familjer har svarat. Sammantaget kan man säga att timstocken är det vanligaste hjälpmedlet, tätt följt av Sigvarts dagsplan och att familjerna var mycket nöjda med sitt hjälpmedel. Likaså är de mycket nöjda med den service de fått på hjälpmedelscentralen. Den viktigaste egenskapen hos hjälpmedlet är användbarheten, säger Ann-Christin Eliasson. Nu pågår intervjuer och testning plus en sammanfattning av resultaten. Vardagslivet är ju till stor del beroende av vanor och rutiner men de skiftar mellan olika familjer, säger Ann-Christin Eliasson. Vi är intresserade av hur tidshjälpmedlen fungerar i denna verklighet, hemma i familjerna. 8

9 Tema: Kognitivt stöd Kunskapsbehov på gruppbostäder Personalen på habiliteringscenter Tullinge hade under många år diskuterat utbildningsbehovet kring kognitiva hjälpmedel på gruppbostäderna i sitt upptagningsområde. När Huddinge kommun bestämde sig för att utvärdera verksamheten öppnades en möjlighet att utbilda personalen. Text: Monica Klasén McGrath Foto: Anki Almqvist Habiliteringscentrets insatser underlättas om det finns kunskaper på gruppboenden om vad begåvningsnedsättningar innebär och hur kognitiva hjälpmedel kan kompensera, menar Ingrid Wåhleman, arbetsterapeut, Annika Elofsson, logoped och Henrik Hasselberg, arbetsterapeut. När personalen på gruppbostaden inte har tillräckliga kunskaper om de boendes funktionshinder och behov försvåras också habiliteringscentrets arbete. Under de tiotal år som jag arbetat här har jag märkt att när vi förskriver kognitiva hjälpmedel till våra brukare är det ett problem om den allmänna kunskapen om kognition och utvecklingsstörning är låg i resten av brukarens nätverk, exempelvis på gruppbostäderna, säger arbetsterapeut Henrik Hasselberg. Därför har vi länge tänkt att vi borde ha ett allmängiltigt informationsmaterial kring olika hjälpmedel som vi kunde lämna till gruppbostäder och dagliga verksamheter. Om vi förskriver ett hjälpmedel förstår de inte alltid varför eller hur det ska användas. När det gäller kognitiva hjälpmedel är det kanske särskilt viktigt eftersom de har en viss inlärningsperiod, man måste lära sig använda dem, säger Ingrid Wåhleman, också hon arbetsterapeut. Om inte brukaren får stöd i att lära sig använda hjälpmedlet blir det kanske bara liggande. Kommunal utvärdering När Huddinge kommun för något år sedan gjorde en utvärdering av verksamheten på gruppbostäderna sammanföll det med de tankar man så länge haft på Tullinge habiliteringscenter. I utvärderingen fick alla enhetschefer analysera arbetet på varandras enheter. Det visade sig att det fanns ganska stora utvecklingsmöjligheter på fyra gruppbostäder när det gällde allt från allmänna hjälpmedel, kommunikation till kognitivt stöd. Vi blev inkopplade och tyckte förstås att det här var väldigt intressant, säger Henrik. Vi bestämde oss för att ta tillfället i akt. På en av enheterna, Stenvillans gruppbostad, bor personer med stora beteendeproblem. Det var lite extra komplicerat och det fanns tillfälle att göra en särskild insats. Henrik och hans kollega Hanna Jönsson var ute på gruppbostaden under två dagar vardera för att titta på hur arbetet fungerade. Konklusionen blev att de behövde jobba mer med hjälpmedel och det fanns ganska mycket att utveckla med den fysiska miljön, säger Henrik. 9

10 Tema: Kognitivt stöd Vi bestämde oss för att göra en utbildningsinsats till de här fyra gruppbostäderna, berättar logoped Annika Elofsson. Vi diskuterade med enhetscheferna vad personalen behövde och sedan la vi upp programmet utifrån det. Under en dag bjöd vi in hela personalgrupperna till Klara Meras lokaler. Först hade vi ett teoripass där vi bland annat tog upp vad begåvningsnedsättning innebär. Sedan fick de titta och pröva på de hjälpmedel som finns hos Klara Mera. Förhållningssätt grunden De vanligaste hjälpmedlen på gruppbostäderna är veckoscheman och pictogrambilder, men också olika typer av tidshjälpmedel som timstockar, Sigvarts dygnstavlor och handdatorer, så kallade Handi. Kombinationen av teori och praktik var väldigt bra, säger Ingrid. Genom att först få fakta kring vilka begränsningar utvecklingsstörning kan innebära, för att sedan få exempel på hjälpmedel som kan kompensera, förstår man kopplingen och hur viktigt det är. Det var en stor fördel att få visa på mängden av prylar och hjälpmedel som finns. Det väcker personens egen förmåga att se vad som faktiskt är möjligt att göra. Men även på gruppbostaden handlar väldigt mycket om bemötande och förhållningssätt i vardagen, det är kollegorna på Tullinge överens om. Det kan handla om att tala långsamt, vara konkret, använda tecken, inte komma med för myckt information på en gång, säger Annika. Ja, sådana saker som har att göra med förståelsen av funktionshindret. Saknas förståelsen vet man inte riktigt hur man ska förhålla sig. Olika utvecklingsvägar Responsen från gruppbostäderna har varit mycket positiv och nu vill man från Tullinges sida utveckla försöket vidare. Vi upplevde att det inte bara blev ett kunskapsutbyte för personalen utan även att den här dagen väckte ett engagemang hos personalen och det är ju väldigt viktigt, säger Henrik. Vi kan ju se att behoven finns, men det är svårt att veta hur vi kan lägga upp det hela. Det är ju inte meningen att vi ska utbilda kommunens personal, det är deras ansvar. Samtidigt är kunskapsluckorna hos personalen ett problem för vårt arbete och givetvis för brukarnas möjligheter att leva ett mer fungerande liv. En tanke skulle vara att sy ihop ett paket som man kanske kunde sälja till kommunen. En annan tanke är att gå ut och bjuda in till en eller ett par utbildningsdagar om året. Egentligen skulle man vilja kolla kunskapsnivån varje gång man förskriver ett kognitivt hjälpmedel, eftersom de är så dyra, säger Ingrid. Finns det kunskapsluckor skulle man ha möjlighet att ge en utbildning. Om inte personalen förstår tanken bakom är det liksom poänglöst. Förutsättningarna måste helt enkelt finnas. Stor personalomsättning Det är stor personalomsättning på gruppbostäderna, vilket innebär att det nästan alltid finns ett utbildningsbehov. Så är det, men det är svårt för oss att göra något åt. Man skulle önska att det fanns bättre rutiner för kunskapsöverföring från de som fått utbildning, men så är det inte. Vi får ibland exakt samma frågeställningar från den nya personalen som vi fick från den gamla. En del gruppbostäder har habiliteringscentret tät kontakt med, andra hör aldrig av sig. Det är mycket märkligt. En del ringer och frågar om råd om allt möjligt, medan andra är passiva och inte söker stöd trots att behoven sannolikt finns. Inom den dagliga verksamheten är ofta kunskapen om funktionshinder större, men även här skulle det vara bra med ett större kunskapsutbyte. Lugn och ro Tillsammans med habiliteringscenter Tullinge kunde vi diskutera oss fram till en rad förändringar, som verkligen har varit positiva för de som bor här, säger Noomi Bergström, tidigare enhetschef på Stenvillans gruppbostad. Idag har vi ett mer harmoniskt boende. Text: Monica Klasén McGrath Foto: Anki Almqvist När vi kommer till Stenvillan har en av de boende, Alex Baumann, bakat en toscakaka efter eget recept. Det blir fika på den soliga och trivsamma altanen och Noomi Bergström, som idag jobbar som arbetsledare i Mobila teamet i Huddinge, berättar om verksamheten. Vi vill ju att våra boende ska bli så självständiga som möjligt eftersom målet är att de så småningom ska klara av ett eget boende med stöd. Stenvillan är därför lite av ett genomgångsboende, eftersom många faktiskt klarar av ett eget boende efter några år. I dagsläget bor fem personer på Stenvillan, fyra män och en kvinna i varierande åldrar och flera av dem vistas i boendet även på dagtid då de saknar sysselsättning. Översyn När habiliteringscenter Tullinge erbjöd sig att komma till Stenvillans gruppbostad för att göra en översyn av användandet av hjälpmedel, tyckte 10

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

Rutiner i vardagen varför då?

Rutiner i vardagen varför då? Rutiner i vardagen varför då? E behöver bli påmind om att ta sin medicin. A om att gå och lägga sig. Y bröt ihop över växande högar på jobbet och fick hjälp med att strukturera sitt arbete. Behoven hos

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén

Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Till Västra Götalandsregionen Handikappkommittén Man blir så glad när det går framåt - om familjernas situation och behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas perspektiv

Läs mer

Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Rapport. Myndigheten för delaktighet

Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Rapport. Myndigheten för delaktighet Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Rapport Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, Titel: Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Våra projekt från norr till söder. Hjälpmedel i fokus - för personer med psykisk funktionsnedsättning

Våra projekt från norr till söder. Hjälpmedel i fokus - för personer med psykisk funktionsnedsättning Våra projekt från norr till söder Hjälpmedel i fokus - för personer med psykisk funktionsnedsättning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Margot Granvik Foto/illustration: Marcus Lundstedt (Bildarkivet),

Läs mer

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Specialpedagogiska skolmyndigheten Redaktion: Kenneth Drougge, Sara Håkansson och Madeleine

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Synsätt bemötande arbetssätt Ingrid Liljeroth Monica Naeser Bo Dahlin Projektet Waldorfskolor i Sverige Delrapport 6 Karlstads

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar

Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar Arbete eller sysselsättning? Daglig verksamhet för personer med stora funktionsnedsättningar 1 Charlotte Fagerstedt FoU Södertörns skriftserie nr 130/14 FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer