jag blev med skog! NYTT # VIDA OCH VÄXANDE VÄRDEN Ny Klöver över-serie om generationsskifte SID 8 En pall är inte bara en pall SID 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "jag blev med skog! NYTT #1 2014 VIDA OCH VÄXANDE VÄRDEN Ny Klöver över-serie om generationsskifte SID 8 En pall är inte bara en pall SID 3"

Transkript

1 Vida NYTT B SVERIGE PORTO BETALT # VIDA OCH VÄXANDE VÄRDEN Ny Klöver över-serie om generationsskifte SID 8 hjälp, jag blev med skog! En pall är inte bara en pall SID 3 NYHET BARNENS VIDA SID 12 Det är energivärdet som räknas SID 9

2 Skör balansgång mellan tillgång och efterfrågan Marknaden har under året successivt blivit bättre. Konsumtionen av trävaror och den för oss så viktiga nybyggnationen har bottnat. Vi ser nu en ökad konsumtion i Storbritannien, Tyskland, Japan, Egypten och USA. Men det är fortfarande så att flera viktiga marknader som Holland, Frankrike, Danmark och Sverige inte visar några som helst tendenser till förbättringar. e n pall De senaste räntesänkningarna i Europa och Sverige bekräftar tydligt de ekonomiska problemen i Europa. De prishöjningar vi under hösten lyckats genomföra beror till mycket stor del på en lägre produktion och en något svagare svensk krona och är till mindre del efterfrågedrivet. Balansen mellan tillgång och efterfrågan är skör samtidigt som vi är oerhört valutaberoende. Timmerpriserna i Södra Sverige är på en mycket hög nivå vilket gör att kontrakteringen är bra. Stormarna som främst drabbat vårt södra verksamhetsområde kommer att medföra ett rejält flöde av timmer och vi uppmanar Er att ta kontakt med din inköpare på VIDA för att diskutera aptering och leveransdatum. Vi vill att du avverkar och gör din anmälan i god tid då möjligheterna att ta emot leverans/stormtimmer under våren kan komma att bli begränsad. Ju tidigare desto bättre. Jag konstaterar att det är gammal skog och ofta skog med rötangrepp som drabbats. Risken för barkborreangrepp i dessa bestånd är mycket stor om inte stormfällningarna upparbetas i rätt tid. Detta ger i alla fall mig en tankeställare om att avverka mogen skog, plantera nya träd för att på så sätt öka avkastningen på skogsfastigheten och medverka till en bättre miljö genom att de växande träden binder mer koldioxid. Här är vårt analysverktyg och din skogsbruksplan till mycket god hjälp. Vi fokuserar dessutom på att maximera timmerutbytet i din avverkning för att få bästa ekonomi för oss såväl som för dig som skogsägare. Den milda vintern ställer inte bara till det vid våra avverkningar. Den påverkar tyvärr också med ganska stora tal avsättningen av våra energiprodukter såsom energived, grot, pellets och briketter. Behovet hos våra kunder skiljer % mellan en mild och normal vinter. Inom våra egna grindar har vi gjort stora förbättringar under Något som varit nödvändigt för att nå lönsamhet i koncernen. Våra nyckeltal som till exempel värdeutbyten, effektivitet och sågutbyte har på alla våra enheter förbättras varje år. Det är min uppfattning att det är alla de små detaljerna som gör skillnad och sammantaget betyder mycket. Vi är svagt positiva inför Jag bedömer att vi nått botten och att vi nu kan skönja en bättre konjunktur. En långsam konjunkturförbättring borde vara rimligt att tro, men valutan har i vår bransch stor betydelse för lönsamheten. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under 2014 och Önskar Er en God fortsättning på det nya året. alvesta Santhe Dahl är inte bara e n pall Ansvarig utgivare: Lotta Fonsell Grafisk form: Tryckeri: Text & foto: Karin Malm om inget annat anges Foto sid 3: Sofia Andersson Adress: VIDA AB, Box 100, Alvesta Telefon: , Fax: SID 3

3 p a l l e n i tusentals varianter På VIDA Packaging i Vimmerby är ingen dag den andra lik. Här tillverkas 1000-tals varianter av engångspallar. Unika specialpallar i små serier, men i riktigt stora volymer. Mer än en tredjedel produceras först när ordern är lagd från kund. Pallarna skräddarsys då efter kundens behov och tillverkas först när kunden behöver dem. Ja det är helt enkelt en tomteverkstad som tillverkar enligt önskelistor. Men i detta fall kommer önskelistorna ofta först dagen före julafton! En pall är en pall är ofta en traditionell syn på en pall. Att den finns i tusentals varianter, att kvalitets- och hygienkrav på pall blir allt högre är okänt för många. Dåligt virke, fel format, spikar och flisor som sticker upp eller smuts kan orsaka stora skador, såväl på maskiner i produktionen som på slutprodukten. En pall som tillverkas för livsmedelsindustrin måste självklart hålla samma hygienkrav som allt annat genom produktionsflödet. En av VIDA Vimmerbys större kunder är Fiskeby i Norrköping som sedan 1637 har tillverkat papper och kartong. De är en av Europas ledande tillverkare av förpackningskartong. Mer än en tredjedel av alla svenska kartongförpackningar tillverkas av Fiskeby under varumärket Mulitboard. Multiboard tillverkas av 100 % returfiber, dvs återvunnen kartong, som har passerat ett omfattande renings- och sorteringssystem. Kartongen är godkänd att användas även i livsmedelsförpackningar där kraven på hygien och produktsäkerhet är mycket höga. Många av oss håller dagligen i förpackningar gjorda av kartong från Fiskeby: glassförpackningen, pizzakartongen, kakpaketet, flingpaketet, snusdosan, tändsticksasken, presentförpackningen, tvättmedelspaketet... tillverkas enligt varje order. Detta för att pallen ska ge ett optimalt skydd och för att pallen inte ta mer plats än vad som behövs vid lastning. Pallarna tillverkas i 1000-tals varianter. Normalt kommer ordern till VIDA senast vid lunchtid dag 1, dag 2 tillverkas pallarna och på morgonen dag 3 ska pallarna levereras. Varje vardag går bil och släp från VIDA i Vimmerby till Fiskeby. Vi får ofta beställningen först dagen innan, trots detta har vi exakt leverans precision till våra kunder. Alla medarbetare måste vara på hugget och veta exakt vad som ska göras när ordern kommer. Det ställer även krav på ett tätt samarbete med köparen, säger Christer Johansson, platschef VIDA Packaging Vimmerby. Samarbetet kring kvalitet är viktigt. Ett gott samarbete med höga kvalitetskrav hela vägen, leder till en bra produkt för slutkunden. Till Fiskeby tillverkar VIDA ca specialpallar per år. Fiskeby tillverkar 100 % efter kundorder, dvs det sker ingen kartongtillverkning innan det finns en order. Alla kunder har olika mått på kartongen vilket ställer olika krav på utformningen av pallarna som special- VIDA i Vimmerby har anpassat produktionen efter Fiskebys sätt att köra och efter dess kunders krav. Det är korta ledtider, hög flexibilitet och god service som gäller. Pallen måste finnas på plats hos Fiskeby när den behövs och i rätt format. Ett annan viktig anpassning är den nya robotlinjen för plastning av palldäck på VIDA i Vimmerby, som vi skrev om i förra numret av VIDA-nytt. Alla pallar som tillverkas åt Fiskeby plastas. Plastningen av palldäcket skyddar kartongen mot fukt och smuts. Det är ett viktigt steg för att hålla de höga hygien- och produktsäkerhetskraven som krävs för att den ska vara säker att använda ur hälso- och miljösynpunkt. Samarbetet kring kvalitet är viktigt. Ett gott samarbete med höga kvalitetskrav hela vägen, leder till en bra produkt för slutkunden, säger Pia Jakobsson, Informationsansvarig på Fiskeby. L Fakta Fiskeby Fakta VIDA Packaging i Vimmerby Nettoomsättning: Produktion kartong: Produktion arkning: Produktion extruder: Antal anställda: Ägare: Omsättning: Antal pallar/år: Antal anställd: Virkesförbrukning: Historik: 773 MSEK ton ton ton 300 personer Fiskeby Holding LLC, USA ca 55 miljoner/år pallar/år ca 30 personer m3 virke/år (motsvarar 400 st bil+släp/år) Hette tidigare Palldex köptes Palldex upp av VIDA. (Uppgifter från 2012) SID 4 SID 5

4 Det är e n e r g i v ä r d e t som räknas! Visste du att VIDA Energi årligen levererar ca m3 skogsbränsle till ett 20-tal värmeverk i södra Sverige? Visste du även att VIDA Energi omsätter 1,5 TW/år i form av flis, spån, bark och pellets, vilket försörjer ca normalstora villor/år? Och visste du att en container med 40 m3 skogsbränsle värmer en normalstor villa under mer än 1 år? EM-flis som drivs av Erling Jönsson och Marcus Eriksson, har varit samarbetspartner med VIDA sedan I genomsnitt flisar de 300 objekt/år från Växjö och söderut, vilket innebär att de flyttar sina maskiner i 1 2 gånger per dag. Maskinerna består av en nyinvesterad traktorburen hugg och en dumper. Med den traktorburna huggen är framkomligheten i stort sett obegränsad. Med hjälp av dumpern kommer containern nära huggen och nära lastbilen. Ett fullt lass består av 3 containrar á 40 m3 skogsbränsle. Det är ett konstant flöde. Den traktorburna huggen flisar groten, flisen lastas över i containers som hämtas av åkaren. Logistiken är A och O. Tomma containrar måste finnas på plats för huggen och fyllda containrar måste finnas för åkaren. Det får inte stå still. räknar ut behovet av containrar och har en tät dialog med åkeriet, säger Marcus Eriksson från EM-flis. Denna dag är EM-flis och Sten-Åke Carlssons Åkeri strax utanför Urshult. Det är ett område som avverkades i oktober 2012 och som skotades våren Flisningen påbörjades i november. Detta objekt är optimalt hanterat för att få en bra kvalitet med högt energivärde. Groten har fått ligga på hygget och torka ordentligt och har hunnit bli torrt, brunt och avbarrat. Det är utkört vid rätt tidpunkt och är välskotat. Vältorna har varit täckta med papp för att skydda mot regn och fukt. De har varit placerade på torra platser där sol och vind har kommit till. De är fria från föroreningar som jord, sten och metall vilket kan orsaka stora skador vid flisning och ger en sämre kvalitet vid förbränningen, säger Göran Lagerstrand, produktionsplanerare på VIDA Energi. Förutom logistiken är fukthalten, renheten och finfraktionsfrågan viktiga parametrar för hög kvalitet. Rätt fukthalt är viktigt för att vi ska få ut maximal effekt i pannan. Volymerna är för oss mindre viktiga. Vi mäter mängden energi som kommer till oss. Det är också den som styr vår betalningsförmåga. För att undvika mekaniska skador är det självklart viktigt att materialet är fritt från föroreningar, dvs icke organiska material såsom sten, sand och järnbitar. För att vi inte ska få problem när det gäller miljötillstånd och utsläppsrätter är finfraktionsfrågan väsentlig då eldning av barr, damm och spån orsakar utsläpp med hög kvävehalt. Det förlorar vi alla på, fortsätter Karl. Att skota för tidigt och lägga fuktigt material i vältorna ger lägre torrhalt och därmed ett lägre energivärde. När vi levererar till värmeverken görs en volymmätning och då görs även ett torrhaltsprov. Flisen ska ha en torrhalt mellan %. Vid fel grothantering kan torrhalten vara nere i 40 50%. I dessa fall kan priset minska med upp till 30 kr/m3s, fortsätter Göran. Värmeverken bygger inga lager utan allt flis ska levereras löpande under hela bränslesäsongen. Bränslebehovet är 100% väderstyrt. Brytpunkten går vid nollgradigt väder då flisbehovet ökar markant. 95 % av det som flisas går direkt från skogen till värmeverken. Det ställer höga krav på planeringen att maskinerna finns på rätt område, nära värmeverken och vid rätt tillfälle. Ett ekipage med traktorburen hugg, dumper och containers är inte lättflyttat. Planeringen måste ligga minst en halv vecka före. Inför varje flytt måste jag ut och reka nästa inplanerade område. Jag kollar vägnätet, att skogsvägarna är framkomliga och håller för maskinerna för att undvika markskador. Jag säkerställer antalet vältor, SID 6 En av VIDA Energis kunder är Göteborg Energi. Till dem kommer 40 flisbilar/dag, måndag till fredag, när deras flispanna körs fullt ut. Göteborg Energi har flera stora produktionsanläggningar varav flispannan, som är på 100 MWh, är en. Behovet av flisleveranser styrs av yttertemperatur samt pris på olika energislag såsom el, gas och skogsråvara. Det är viktigt att hitta leverantörer som är duktiga på att styra produktionen efter vår efterfrågan. Vi har litet lager med flis som klarar en 3-dygnsförbrukning. Leveranserna måste komma i rätt tid, när vi behöver dom, säger Karl Sandstedt som arbetar med biobränslefrågor inom Göteborg Energi. Vi kommer alltid behöva värme och el. Behovet av högkvalitativt bränsle till energibolagen kommer vara stabilt över tiden. Därför är det viktigt att skogsägaren ser bränslesortimentet och rundved som kan användas i kraftvärmeverk, som en viktig del av det totala skogssortimentet, men också är medveten om de kvalitetskrav som ställs, avslutar Karl. L Göran Lagerstrand, Erling Jönsson och Marcus Eriksson. SID 7

5 klöver över nr12 En artikleserie om hur du kan öka värdet på din skogsfastighet. Bernt Fransson, Skog & Lantbruk Vår externa krönikör Bernt Fransson är utbildad jägmästare och registrerad fastighetsmäklare med över 30 års erfarenhet från skogsbranschen, varav över 20 år som fastighetsmäklare och generationsskiftare. Har tidigare tjänstgjort inom LRF Konsult Skogsbyrån, bland annat som skogsekonom, fastighetsmäklare, auktoriserad generationsskiftare, kontorschef och resultatenhetschef och därefter som marknadsansvarig för Segment Skog inom LRF Konsult. Under 2012 är Bernt en av grundarna till Skog & Lantbruk, ett fristående konsultföretag. Hjälp, jag blev med skog! Lastbilen kom med fart mot mig. Hög, bred och 24 m lång. Snön yrde om hjulen och vägen höll. Äntligen var första virkeslasten på rullning ur skogen och därmed även pengar till förvärvet. Ett nytt kapitel i gårdens historia höll på att skrivas. Tänk om mina föräldrar hade kunnat följa mig nu. text: Bernt Fransson, Skog & Lantbruk i Sverige AB, tel Så här långt hade generationsskiftet gått bra. Vi syskon hade kommit överens om det mesta sedan far gått bort. Men nu finns ingen där som kan förklara, tipsa och stötta. Inte heller hade jag några kontakter med entreprenören eller virkesinköparen som kunde min fastighet. Än mindre hade jag brytt mig om skogsvårdslagar, bokföring eller skattefrågor. Nu kom allt på en gång. Klarar jag, orkar jag eller måste jag sälja? Situationen ovan är inte unik, men hur gör man för att undvika den? Vi har låtit några erfarna branschmänniskor svara. Du kan läsa deras svar här intill. Risker med att vänta med generationsskiftet Vi är olika. Alla kan inte ha skog och lantbruk som sitt stora intresse i livet. Att få med nästa generation i fastighetsprojektet är ofta den stora utmaningen inom familjen. Att inte hålla ägarfrågan levande inom familjen kan innebära att nästa generation hinner förlora intresset innan generationsskiftet är aktuellt. Väntar man länge med generationsskiftet finns inte kraft kvar att hjälpa nästa generation med de praktiska sysslorna och inte heller att föra över sin erfarenhet och kunskap till övertagaren. En särskilt otäck ägarrisk finns om man blir så dement eller sjuk att man tappar sin förmåga att ta beslut över huvud taget, läs mer i rutan intill. Vad är ett bra generationsskifte? Att inte skaffa fler barn än man har gårdar är ju en gammal devis. Det är också stor skillnad om skogsfastigheten är den lilla eller stora tillgången hos familjen. Många skulle nog ändå säga att kommer man bra överens efter generationsskiftet har det varit lyckat, men räcker det? Det gäller också att trivas i sina nya roller. Föräldragenerationen skall trivas med sitt boende, ha tillräcklig pension att leva av och ett kapital att känna sig trygg med. Men inte heller det räcker alltid. Från att ha varit verksamhetsledare skall överlåtaren, ofta pappa, hitta en ny identitet eller ett nytt projekt som känns meningsfullt. Kort sagt det skall kännas rätt. Inte sällan är det just detta senare som fördröjer ett generationsskifte om det inte finns utrymme för föräldrarna. På motsvarande sätt gäller för övertagaren att trivas med sitt liv och sin ekonomi. Men också att hitta sin nya roll att leda ett nytt projekt. Att skaffa sig överblick över möjligheter och risker samt knyta egna kontakter för att förverkliga sin idé. I den bästa av världar fungerar föräldragenerationen som rådgivare och bollplank. Och sonen eller dottern kan ta hjälp när de behöver. Men som förälder är det svårt att stå vid sidan om och se på när samma misstag upprepas som man själv gjort. Särskilt om barnen börjar närma sig 50 år. Om du tänker efter kanske din viktigaste uppgift som skogsägare är efter du har överlåtit fastigheten. Inte att ta beslut utan låta någon annan göra det. Och att förklara och stötta när övertagaren vill få hjälp, inte annars. Att finnas där tillhands men också kunna rycka ut om du ser att det går fel. Har du gjort ett lyckat generationsskifte i tid är en hjälpande hand oftast välkommen, hos alla barnen. Skogsägarplan Så gott som alla har en egen plan för framtiden. De allra flesta har en skogsbruksplan för att sköta skogen, men det är få som tagit sig tiden med familjen att göra en plan för att sköta ägarfrågorna. Det är då du väger möjligheter och risker mot familjens viljor och andra tillgångar. Det behöver inte vara någon pappersprodukt utan ett levande samtal i familjen. Ofta stöter jag på familjer som tror sig veta de andra familjemedlemmarnas önskemål men som i själva verket inte har ställt frågor till varandra för man tror sig veta svaret. Barn vill inte framstå som girig eller som ointresserad fast man kanske är det. Vi är olika. Dessutom räcker det inte med att en gång för alla ställa frågorna. Livet förändras och därmed är också planen olika vid olika tidpunkter. När är rätt tid för generationsskifte? Det har sällan varit bättre tider att göra generationsskifte än nu. Arvs och gåvoskatten är borta. Marginalskatterna är förhållandevis låga, särskilt för aktiva pensionärer. Virkespriserna är tämligen goda. När det är dags för generationsskiftet finns inga rätt eller fel. Det finns bara möjligheter. Det gäller snarare att ställa sig frågan, vad vill jag göra med resten av livet. Hur förbereder jag mig för livet som f.d. skogsägare? För skogsägare och andra företagare är ägandet ofta förknippat med vem jag är. Vi hör det t.ex. i smeknamnen Stina i storgården, Lars i skogen eller vad man nu kan kallas. Den dag du inte äger fastigheten vem är du då? Företagare som varit vana att besluta och vara verksamma har svårt att trappa ned, det händer helt enkelt för lite. De vill ha eller behöver ett nytt projekt att driva. Spelar ingen roll vad. Det kan vara jakten, föreningsliv, aktier eller annat intresse. Detta är väl så viktigt att förbereda som valet mellan köp och gåva. Detta är första artikeln i en serie om generationsskifte i VIDA-nytt. I nästa nummer kommer vi behandla generationsskifte ur föräldrarnas synvinkel. Följ med oss i VIDA-nytt under Prata, lyssna, prata Man måste lyssna på varandra. Och ta inget för givet. Ställ en direkt fråga till din familjemedlem, hur vill du göra? Carl-Johan Dunge, Skog & Lantbruk Ta hjälp i tid Ingen behöver sälja för att det är för jobbigt. Vi i VIDA gör det enkelt att äga skog. Vi har också många kontakter som vi kan förmedla om du skulle hamna i en situation där du behöver kunnig hjälp. Anders Ingvarsson, Inköpare VIDA Börja i tid Börja diskutera generationsskiftet långt innan det skall göras. Gärna flera år innan. Var tydlig med när du vill överlåta. Jaen-Peter Gustavsson, Inköpare VIDA Gåva vid svår sjukdom Har man drabbats av sjukdom eller skada så att man inte förstår innebörden av sitt handlande finns regler om hur den sjuke skall skyddas mot att bli utnyttjad av någon illasinnad, även av någon inom familjen. Om ägaren av en fastighet drabbats av demens eller stroke så att denne förlorar sin rättskapacitet kan det bli svårt för anhöriga att sköta fastigheten. Anhöriga kan inte heller ge bort fastigheten i den sjukes ställe. Ibland utses då en god man eller ställföreträdare. De är satta under kontroll av överför myndarnämnden. Inte heller överförmyndare får medverka till att fastigheten ges bort till den sjukes hustru eller barn. Däremot får de medverka till att fastigheten säljs till marknadsvärde. Den sjukes tillgångar anses då inte minskat trots att det kostat många skattekronor. Resterande pengar får sättas in på ett konto tills den sjuke blir frisk eller avlider. Det kan därför vara svårt att i dessa situationer göra en gåva vid generationsskifte när sjukdomen gått för långt. SID 8 SID 9 VIDA OCH VÄXANDE VÄRDEN

6 del 2 scilla på väg mot nya mål Jag hör tre signaler. Undrar vad matte vill nu. Jag rusar dit. Hon undrar om jag vill bada. Så klart jag vill! Jag är ju tre månader och nyfiken på det mesta. Vi tar oss ner till sjön. Där är den. Oj, vad spännande! Jag springer ner i vattnet. WOW! Har du drabbats av stormskador? Här kommer några viktiga och konkreta tips som jag hoppas ska underlätta arbetet för dig. Ta inga risker utan tänk på din säkerhet! Vi inköpare finns självklart där du finns när du behöver hjälp eller rådgivning! Matte lockar på mig och jag springer ut i vattnet. Oj jag bottnar inte! Då får jag väl simma. Jag simmar som en fisk och fort går det. Känns som om jag ligger som ett streck i vattnet. Matte säger att ibland står hundar rakt upp i vattnet, plaskar med frambenen och har svårt att komma framåt. Det vill jag allt undvika! Agera snabbt men säkert! t Det är viktigt att du snabbt får en överblick av stormskadorna. Gå ut och inventera din fastighet och märk ut drabbade områden på en karta. Snitsla gärna. Men, vad händer nu. Husse kommer med något. Något som dom kallar dummie. Den är röd och nu är den blöt för husse har lagt ut den i vattnet. Jag står vid matte och väntar. Dummien ligger 6 7 meter bort i vattnet. Hade inte matte stått vid min sida hade jag nog inte kunnat bärga mig Kan jag inte få simma och hämta den snart?! Tiden står still!! Men så äntligen kommer mattes dirigeringstecken som visar vilken riktning och fokus jag ska ha. Därefter kommer det muntliga kommandot JA! ÄNTLIGEN får jag hämta den! Jag simmar ut, hämtar dummien, simmar tillbaka och lämnar den till matte. Oj, vad duktig jag är. Beröm och godis. HÄRLIGT! Vi fortsätter träna cirka en gång per vecka. För varje gång får jag simma lite längre. Ibland kastar matte dummien, men oftast går hon ut och lägger den i vattnet. Detta för att kast kan trigga för mycket. När hon kastar den övar vi markering. Då ska jag kunna se nedslaget i vattnet. När hon lägger den i vattnet övar vi dirigering. Man kan visst jämföra det med en fågel som ligger i vattnet och väntar på att bli hämtad. När hon kastar den har jag extra svårt att stå still och blir snabbt Matte säger att jag har kommit i spökåldern. Dammsugaren är fortfarande helt ok, men sopkvasten är livsfarlig. SID 10 otålig. Men det får jag väl helt enkelt öva på, både på land och i vattnet. Dagarna går. Snart är jag fem månader! Vi fortsätter att träna på inkallning, stoppsignal, hämta, komma till matte, lämna till matte, gå i koppel och på kommandot sidan. Då ska jag gå följsamt vid mattes sida och hon ska inte behöva tänka på var jag är. Extra viktigt att jag kan det bra när jag ska med ut på jakt, så här gäller det allt att öva! Jag leker och busar med min bonusstorasyster Heidi. Det blir mycket syskonkärlek med vassa tänder och ett och ett annat Flatterryck. Då är jag helt inne i min egen värld och springer runt som en katapult. Alla tror att jag har fått fnatt. Ibland är jag rädd. Både för ljud och rörelser. Matte säger att jag har kommit i spökåldern. Dammsugaren är fortfarande helt ok, men sopkvasten är livsfarlig. Den anfaller jag direkt. December är på intågande och jag har visst hunnit bli drygt 7 månader! Idag hände något märkligt. Matte hade lagt ut meter rakt blodspår av viltblod. Självklart hade hon frågat jakt- och markägaren innan hon gjorde det. Jag tyckte det var läskigt men SÅ spännande. Jag var en aning låg i svansen. Matte stöttade mig lite och vi följde spåret försiktigt. När jag till slut kom fram till änden på spåret hittade jag DET en rådjursskank! Det här var ju kul men som sagt, lite läskigt! MEN jag klarade det själv. Härligt med utmaningar! Kanske kan det bli en viltspårschampion av mig så småningom. Vi ses igen till våren! t Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl skador innan du gör några åtgärder på din mark. t Industrin kan inte ta hand om allt virke samtidigt. För att det inte ska bli liggande i skogen under sommaren är det viktigt att du kontaktar din inköpare i god tid. Vänta inte med att anmäla ditt leveransvirke till våren. Anmäl hellre mer än en gång. t Tänk på att avverkning som är ett halvt hektar eller större ska anmälas till Skogsstyrelsen. t Kontrollera så att dina fastighetsgränser är uppmärkta. Det underlättar och minimerar risken för konflikter längre fram. Nyttja vår och våra entreprenörers kompetens. Rådgör och prata med oss. Vad säger lagen? Per Taube, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen, Kronobergs distrikt Krav på avverkningsanmälan Om du planerar att avverka områden som omfattar minst 0,5 hektar ska anmälan göras till Skogsstyrelsen. Kravet på anmälan gäller oavsett om det är en planerad avverkning eller om det är en storm som är orsak till avverkningen. Anmälan om föryngringsavverkning ska innehålla en redovisning av planerad hänsyn till naturoch kulturmiljöer samt hur du tänker återbeskoga området, karta som visar området ska bifogas. Krav på att upparbeta stormfälld skog Om det finns mer än 5 m3sk skadat rått barrvirke inom ett hektar ska du som markägare se till att det kommer till terminal, skogsindustri eller görs otjänligt som yngelmaterial senast den 1 juli (gäller område söder). OBS! Om stormskadorna finns i de särskilda bekämpningsområdena mot barkborren är gränsen för rått granvirke i stället 3 m3sk inom ett hektar. Tänk på att det i hänsynsområden ofta kan finnas skäl att lämna kvar upp till mininivåerna av skadat barrvirke. Åtgärder i nyckelbiotoper ska anmälas för samråd. Samma krav som ovan på att upparbeta stormfälld skog. Kravet på att upparbeta skog gäller inte i biotopskyddsområden, naturreservat eller inom områden som omfattas av naturvårdsavtal. Läs mer på Minimera riskerna! t Ta inga risker. Var rädd om dig och arbeta ALDRIG ENSAM. Det krävs både specialkunskap och rätt utrustning vid arbete i stormskadad skog. t Riskera inte din kvarstående skog och virkesvärdet. Se till att virket kommer ut från skogen före sommaren för att undvika skadeangrepp. Blicka framåt! Planera för framtiden och tänk redan nu på kommande föryngringsarbete. Vi hjälper dig gärna med markberedning, plantor och plantering. Tänk bara på att vi behöver din beställning i god tid! Var rädd om dig! Skogliga hälsningar, JanErik SID 11

7 v i d a krysset BLAND IN- BEHÖV- SÅG- VERKS- BLOMMOR DES NOG RYMMER OCH EFTER VATTEN- PLATS BLADER LAND NYÅR FÖR VISSA DANSARE RUTT I GATT VIDA NYHETS- BLAD KILOVOLT FÖR PUNSCH DON CLIPS- PLATSER VÄST- MAKT REK- LAM- ARE TVIVEL- AKTIGT STÄM- NING 1:a pris: Första hjälpen-kit 2:a 3:e pris: Termos 4:e 5:e pris: Stormsäkert paraply ARRANGERADES SFÄR- SURF- FÖR DE SMÅ PLAT- UNDER VIDA- ISKA VIDA- MÅNGEN I GREJER MARINA IRAKSTAD S TAN STRECK DECHIF- FRERADE B Ö DAGARNA B Å T P L A T S SKÖNA F A G R A R Y T T R E N D T A R K A R D A KOVÄND- NING- ARNAS SLITET P GOTTA SIG SOVRINGAR ÄR LÅNG HOS LAGEN LÄND KAN BLI COUS- SPRÅK- COUS LÄRAREN H IHOP- FALLEN DUND- RAR ÄR STUNDOM KRITIK TENDENS S V I D A N D E ROFFAR ÅT SIG HUG- SKOTT SKELEF- TEÅLAG LABB DYSCHAN ODÖR ALLINGS I D AVVÄG- NINGEN K A N A P E N TEXT- MEDDEL- ANDE U S M S KANSKE FÄRS I KLIRRAR I LYON DRINK HÖGST UPP I CYMBAL- STATIV MUSIKBE- ARBETA SOND- ERADE I S RIKT- NING Rapport från m a r k n a d e n I H U N D G Ö R A T T O P P S K R U V ADELS- MAN I KENT D J U R F A R M A R R A RANCH BEDRAG- ITS TID- PUNKT HOPPLÖ- ST OMO- DERN U T E SES I BÄDD- SETEN L U R A T S Ö R N G O T T E N L EU FÖRE EU ARISTO- KRATI GROV- KORNIGT D A T U M A N E K A D E A D E L BE- STRED TVE- KÖNAD STÖTTES I SANK SLAVISK KEJSARE HAR DAR- RIGA LÖV MEDEL- HAVSSÅS SPET- SIG KLOSS BASMATI IGLOON POLITIKER- ODELL RES- VÄSKA SÄNDER I ETERN TRAV- SPORTS- FAMILJ VÅRDAR TONLÖST VISK- ANDE GAMLA PAJAS GUDAR VÅLM ISRAEL- GRUND- ARE GOLDA KNIP- PE EKONOM- ISK FÖR- ENING MISTLUR DEBACLE EKENS- POJKE LEVER PÅ SOCKER VATTEN & AVLOPP VAR DET 2011 SARV PÅ ABSOLUT MÅNGEN INTE ENTRÉ- UTANFÖR DÖRR BAK- SLAG VURMAR FÖR FIN- ESSER PRON- OMEN LÄT SOM TUPPEN OXUDDE : a: 2 : a: 3:e: 4:e: Margareta Fransson, Ljungbyholm Kjell Benjaminsson, Grimås Anita Johansson, Halmstad Mauritz Hedin, Annerstad Namn:... Vi har under hösten sett en gradvis förbättring av marknadsläget för våra sågade och hyvlade trävaror. Låga lagernivåerna hos våra kunder redan i somras i kombination med att dess försäljning fortsatte något bättre än planerat, resulterade i att det under september och oktober var brist på många produkter på våra huvudmarknader. text: Måns Johansson, VD VIDA Wood Adress:... Postnr:... UK Framförallt har vår huvudmarknad UK sedan sommaren gått starkt och utsikterna inför 2014 ser positiva ut. Vi behåller en stor marknadsandel och har under 2013 levererat ca m3. Danmark och Holland Danmark och Holland som är oerhört viktiga marknader för oss, går fortsatt mycket dåligt med sjunkande huspriser och väldigt lågt husbyggande. Prognosen för 2014 är tyvärr inte ljusare och jag tror att vi skall räkna med oförändrat marknadsläge. Japan Japan, som är en viktig marknad för framförallt Alvesta-sågen, har efter ett bra 2013 tyvärr fallit kraftigt tillbaka. Anledningen var att de köpte på sig alldeles för stora volymer under andra och tredje kvartalet. När nu statistiken börjar komma fram visar det sig att Japan har importerat ca +30 % under jan sep 2013 jämfört med Vi ser nu stora prisfall på våra produkter här. I vissa fall upp till 100/m3! Egypten Under hösten har Egypten köpt stora volymer fura i framförallt våra lägre kvaliteter. Detta har gjort att balansen på färdigvarumarknaden för våra furuprodukter känns betydligt bättre än för ett år sedan. Avslutningsvis Det finns som sagt en del positiva signaler på marknaden men balansen är fortfarande skör. Skulle det bli en stor produktionshöjning så finns det stor risk att droppen rinner över bägaren igen med lägre försäljningspriser som följd. Vi hoppas att produktionen fortsatt balanseras på ett klokt sätt för att inte riskera detta. USA Efter vårens och sommarens stora prisfall i USA så har priserna hämtat sig igen under hösten. Vi levererade m3 i november och planerar nu för en båt i slutet på februari. Byggnation och konsumtion är på väg tillbaka men det tar längre tid än vad vi räknat med. Postadress:... Hej alla barn! Vidar heter jag och jag bor i VIDA-skogen! Jag kommer att dyka upp här i VIDA-nytt framöver och lära dig det jag kan om VIDA-skogen. Jag är en ekorre och tillhör gnagarsläktet. Jag har en stor yvig svans som hjälper mig att hålla balansen när jag hoppar mellan grenar. Jag har den även som ett täcke. Den håller mig varm när jag sover. Mina långa, vassa och krökta klor gör att jag är superbra på att klättra i träd. På tal om träd vet du vad människorna gör med granarna som sågas ner? Ja, en del blir ju julgranar. Men visste du att man kan göra allt detta av granar?! SCHATULL FÖRR FÖRE ERICSSON G A M M E L S K O G E N KNY- CKA FASON ALTER- NERA FINNS SLÅTTER- KÄRR I SYD I DENNA SES 150- ÅRINGAR Skicka in korsordet med ifylld kupong senast den 3 mars till: VIDA AB, Att: Josefine Helgesson, Box 100, Alvesta MUSIK- OCH MODESTIL FÖRTÖJD GRÅKALL CUP Vinnare nr 2 13 SVAMP- SORT SKOLTIDS- ARBETE KULA N T U R N E R I N G lösning KOR- TET FLOTT TOVE JANSSON- FIGUR FRÅN 1960 SOM LÅNGSJAL RYMDMY- NDIGHET FLUGA OCH MASK REFLEK- TORIUM I KLOSTER ÄMNA HALV SALTO- MORTAL R BETE- ENDE T O R S V I V A R A N N A N R A D M A T S A L STATS- ANGELÄG- ENHET PATRICK MED NHL- TROFÉEN KLÄMMAS AN- RÄTTAR GAMLA EU- STADGAR SOLGUD POTTER JÄMNA I NUMRERA- DE LINJER SNUSAR TID- PUNKT- EN EFTER AFTER EFTER ÅK SLAGET SEDI- MENTÄR BERGART ASAGUD OCH EN SVENTON PROFIT- ER R E K O H A R R Y SYSSLAR VIDA MED TRILSK IDUNS MAKE JUVENAL- ORDEN N U B R A G E BUMS T R Ä S K J U L H A R E G L A G Ä R A S K D E SKÄR CAPONE HEJDAD PERSI- FLAGE DRÄNG- KÖR EFTER SINN PRON- OMEN GYCK- LARE AV BÅDE HYVENS SKOGS- OCH FÄLT- NORSK MODELL GRUPP FAR- BROR NOLL MÖSS- HYBBLE AV FÅNG- GAMMALT ARE VIRKE GARVAD M A N E T D J U R E BLOTT NY- FLYG- PLATS HAR HYDRO- STATISKA SKELETT N V A N S A T I R V I N S T E L A K A N STRÜWER INSTI- TUTET FÖR- NIMMA KRETSEN AV FOLK SPEEDIG PÅ VIDA JUL- HUR INGÅNG TILL DRYCK RIDHUS SA? GLÄDJE- RUSETS KILO MESEN PÅ RYGG KAN PÅ- VERKA FÄRGEN SARV ELLER VAJA R A M M A D E S BRODERA- DE SIDAN PÅ KUD- DVAR BABY- SOCKA I VISS SOPPA t 7JSLF BUU CZHHB IVT NFE t 4UBMMTUSÚ TÌ BUU IÊTUBSOB MJHHFS TLÚOU J CPYBSOB t "W LWJTUBS TQÌO PDI UPQQBS CMJS EFU WÊSNF till våra hus t 1BMMLSBHBS PDI MBTUQBMMBS BUU MBTUB TBLFS J PDI QÌ t.bttps BW QBQQFS o UPBQBQQFS SJUQBQQFS tidningar, pizzakartonger Ja, nästan varje flisa på granen tas om hand. Kottarna tar dock jag! Många granar lämnas självklart kvar i skogen till oss! Det bästa av allt är att de aldrig tar slut. Det växer hela tiden upp nya. Hejdå för denna gång. Ses snart igen! Kan du lösa Vidars rebus? Svaret finns längst ner på sidan. -ön + Vad är en -d + granbarkborre? -flyg + -k Skicka in ditt svar, gärna med en teckning till VIDA AB, Att: Karin Malm, Box 100, Alvesta. Kanske kommer just din teckning i nästa nummer av VIDA-nytt. Svaret på rebusen: Granplanta SID 12 SID 13

8 examensarbete kring betesskador på tall Sara Johansson, numer inköpare på VIDA Skog, genomförde under 2013 sitt examensarbete inom ramen för Skogsmästarprogrammet, SLU. Rubriken för examensarbetet var Betesskador på tall i Hultsfred och Eksjö kommun. Syftet var att undersöka omfattningen av betesskador på tallskog i VIDAs leverantörers föryngringsbestånd i Hultsfred och Eksjö kommuner. Därutöver undersöktes även om det fanns något samband mellan storleken på hyggena och betesskadornas omfattning. Totalt omfattade studien 30 bestånd indelat på tre storleksklasser: 0 1 ha, 1 3 ha samt 3 6 ha. I varje storleksklass studerades 10 bestånd. Studien inkluderade samtliga skador, oavsett när skadan uppkommit. Detta för att se hur mycket skador det fanns totalt och inte enbart årets betesskador. Resultatet visade att samtliga bestånd under 1 hektar uppvisade över 59 % skadade stammar. Bestånden i storleksklassen 1 3 hektar uppvisade en mer varierande skadebild. Allt från % av stammarna var skadade. Bland de större bestånden utmärkte sig tre med höga skade nivåer medan de återstående sju visade en relativt låg skadefrekvens. Sammantaget sågs ett visst samband mellan storleken på hyggena och betesskadornas omfattning. Skadorna var som mest omfattande på hyggen som var mindre än 4 ha. Utöver beståndets storlek är det flera andra faktorer som verkar påverkar omfattningen av betesskadorna. En viktig faktor är hur omgivningen runt beståndet ser ut såsom: betesskador passera en hel del där det finns vatten, detta ökar således risken för betesskador Från vänster: George Fransson, Linneryd, Lisa Karlsson, Lyckeby, Carl Andersson, Tråvad, Hampus Stedt, Laholm och Moa Flinkman, Lammhult. Sittande: Pontus Gislander, Skurup. VIDA delägare i ryssbygymnasiet Tillsammans med Rottne Industri har VIDA gått in som delägare i Ryssbygymnasiet. Skolan erbjuder utbildningar inom Jakt & Viltvård, Naturvetenskap, Restaurang & Livsmedel, Skogsbruk och Natur & Äventyrsturism. Det känns viktigt och inte minst roligt att ha ett nära samarbete med utbildningar inom skog. Att tillsammans med en lokal, stark partner som Rottne Industri stödja en skola med lång tradition och ett gott renommé känns bra. För oss är det viktigt att vara med och påverka innehållet i skogliga utbildningar och på så sätt säkerställa att vi får fram duktiga entreprenörer och andra yrkesroller till skogsnäringen. Ett nära samarbete med skolan där vi kan tillföra vår kunskap från industrin, erbjuda studiebesök och praktikplatser gynnar alla parter, säger Santhe Dahl koncernchef VIDA. Av de som utbildats inom Skogsbruk på Ryssbygymnasiet har över 95% fått arbete direkt efter avslutad utbildning. En stor andel som skogs maskinförare men även inom skogsvård. Vissa väljer även att läsa vidare till skogs- och jägmästare. Vi utbildar inom yrken där efterfrågan på kompentent arbetskraft är stor. Om man sköter sina studier och går ut med godkända resultat har man mycket goda chanser att få jobb direkt efter avslutad utbildning, säger Mikael Rissvik rektor på Ryssby gymnasiet. En stor fördel för eleverna och en viktig del av utbildningen är APL Arbetsplatsförlagt lärande. Våra elever behöver komma ut i verkligheten och få arbeta med externa uppdrag. VIDA är och blir en än viktigare part för att vi ska kunna erbjuda våra studerande bra övningsuppdrag och inte minst intressanta studiebesök, fortsätter Mikael. Vi är övertygande om att VIDA och Rottne Industri med dess höga skogs- och branschkompetens i kombination med deras goda rykte kommer berika vårt styrelsearbete och utveckla skolan mycket positivt. Vi ser att det finns ett ömsesidigt utbyte mellan oss och det är bara fantasin som sätter gränser för vad vi kan göra tillsammans framöver, avslutar Mikael. Läs mer om Ryssbygymnasiet på Foto: Cecilia Forss VIDA i minglet på Sveriges största lantbruksmässa Nästan personer besökte under fyra intensiva dagar i oktober Sveriges största lantbruksmässa, Elmia Lantbruk Djur & Inomgård. Utställare, däribland VIDA, tävlingar, djuruppvisningar, föredrag och visning av nya maskiner lockade storpublik. Tack alla er som besökte vår monter! VIDA Skog söker VIRKESINKÖPARE experter på timmer! VIDA satsar offensivt framåt och söker nu dig som vill ha en säljande och rådgivande roll gentemot våra skogsägare och leverantörer. Du arbetar med tydliga mål kopplade till leverantörskontakter, volym och lönsamhet inom ditt geografiska område. Du är en viktig länk mellan skogsägarna, våra entreprenörer och sågverk. nyhet Chatta med VIDAs inköpare På kan du nu ställa skogliga frågor till våra inköpare och få svar direkt. Där finns en onlinechat som är öppen mellan kl måndag till torsdag. Vi ses på webben! Spetskompetens inom Naturvårdande skötsel Under hösten har ett flera av VIDAs inköpare och entreprenörer genomgått en utbildning i Naturvårdande skötsel. Målet med utbildningen är att vi ska bibehålla eller skapa bestånd med högre biologiska värden, så kallat NS-bestånd. Utbildningen genomfördes i samarbete med Skogsstyrelsen. Det första Villa VIDA-huset levererat till Rainham Den första huskroppen bestående av 8 stycken lägenheter är nu på plats i Rainham i England. Huset är snart färdigmonterat. Resterande 3 hus kommer att levereras under perioden december till mars. Totalt består projektet av 52 lägenheter i två respektive tre våningar som 1 3 rums lägenheter. Bostäderna byggs i form av hyresrätter och kommer bland annat att ha upp till 80 % lägre driftskostnad per år för värme och el för en trerumslägenhet jämfört med motsvarande traditionellt byggande. vida skogs inköpskontor i Vrigstad har flyttat till Hok Vill du veta mer om studien och dess resultat? Då är du välkommen att kontakta Sara Johansson, alt markägare berikades med kunskap I samarbete med Handelsbanken och Skog & Lantbruk genomförde VIDA Skog i höstas en markägarutbildning i vårt östliga inköpsområde (Hultsfred, Mörlunda och Virserum). Utbildningen omfattade tre kvällsseminarium: 1. Fördjupning i skogsbruksplanen Hur går man tillväga när man samlar in alla uppgifter från skogen? Hur tolkar man skogsbruksplanen för att nyttja den på bästa sätt? 2. Vägledning inför försäljning av skog Tillvägagångsätt vid försäljning, analys och beslutsunderlag, hur läser man en prislista 3. Banktjänster och produkter för skogsägaren, lån och placeringsförslag, bokföring och e-bokföring Vi söker dig som har ett brinnande intresse för skog, timmer, virke och marknad. Att möta människor, skapa långsiktiga relationer och göra affärer det gillar du! Läs mer om tjänsten på Nytillskott i VIDA-skog(en) Ingemar Ståhl arbetar sedan augusti som virkesinköpare på VIDA Skog, område Väst. Han tillhör Vänersborgskontoret. Ingemar kommer närmast från motsvarande befattning på Sydved. Fredrik Carlsson började på VIDA Skog som produktionsledare under sommaren Han är utbildad skogsmästare och tillhör Emmaboda kontoret. Det nya kontoret ligger i anslutning till VIDA Energi på Sågverksvägen i Hok. Johan Larsson, Robin Nilsson och Richard Lindow är vi som bemannar kontoret. Välkomna till oss! Kommande mässor VIDA på Skog & Traktor i Emmaboda 9 10 maj Den 9 10 maj genomförs återigen mässan Skog & Traktor i Emmaboda. Det blir två givande dagar för dig som är intresserad av skogsbruk och maskiner. Självklart är VIDA där. Välkommen att besöka oss i våra montrar, nr 16 & 18. Mer information om mässan hittar du på SID 14 VIDA OCH VÄXANDE VÄRDEN SID 15 VIDA OCH VÄXANDE VÄRDEN

9 Bra skog är guld värd! LÄNGDER LEVERANSVIRKE våren 2014 Borgstena Gran Hestra Tall +18 VIDA arbetar nära marknaden och vet vad kunderna efterfrågar. En skog med högt timmerutbyte som matchar marknadens efterfrågan ger klirr i kassan. För att vi ska vara konkurrenskraftiga är det viktigt att vi får rätt längder till vår produktion. I tabellen ser du VIDAs önskvärda längder Hjältevad Gran OBS! Det är viktigt att kontraktera innan du påbörjar din avverkning, så att vi kan lägga in just ditt virke i våra leveransplaner Klentimmer Vislanda Gran 14-19,9 +20 Klentimmer Urshult Gran! NYHETg!öra din Mark Johansson Mariannelund Bo Hallin Ullricehamn Martin Dahl Alvesta, Lammhult Sven Andersson Vislanda, Älmhult Diameter (cm) Längd (cm) Tall Gran Erik Stråhle Eksjö, Vetlanda Christer Hult Karlsborg Ulf Sivberg Växjö, Lessebo, Uppvidinge OBS! Egen välta OBS! Egen välta Alvesta Tall och Gran Kristian Hultgren Ydre Kinda Peter Rosén Borgstena u enkelt Nu kan d ekt på mälan dir virkesan e askog.s Johan Larsson Skillingaryd Jonas Andersson Sollebrunn Pär Johansson Borgstena JanErik Gustafsson Pelle Ström Tingsryd Sydöstra Småland, Emmaboda, Kalmar Johan Svensson Högsby, Vimmerby Andreas Eriksson Hestra Bo Gustavsson Ljungby Fredrik Nilsson Eksjö, Vetlanda Håkan Igelström Sollebrunn Mathias Joelsson Oskarshamn John Knapasjö Hestra Patrik Wilhelmsson Jaen-Peter Unnaryd Gustavsson Sydöstra Blekinge, Södra Kalmar län Robin Nilsson Vrigstad Robert Lindström Vänersborg, Uddevalla Håkan Johansson Sydvästra Blekinge VIDA är Sveriges största privatägda sågverkskoncern med ca 900 anställda på 17 produktionsanläggningar, varav 7 sågverk. Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke för en rad olika marknader. Ca 85 % av produktionen exporteras till Europa, USA, Australien, Afrika och Asien. Verksamheten omfattar även emballagetillverkning, pelletstillverkning, biobränslehandel och hustillverkning. Industrierna är strategiskt belägna nära skogsägarna i Småland och Västra Götaland. VIDA köper huvuddelen av råvaran från privata skogsägare via det egna inköpsbolaget, VIDA Skog. Totalt anskaffas ca 3 miljoner m3fub årligen. VIDA AB, Box 100, Alvesta, Tel , Fax , , Klentimmer OBS! Egen välta 495 OBS! Egen välta +14 Hästveda Gran Tall Viktiga datum för vinteravverkat leveransvirke: För att garantera din avsättning, kontraktera senast den 28/2. Virket ska vara anmält och vid bilväg senast den 31/ Tall 14-19, ,9 +20 Anders Ingvarsson Örkelljunga Klentimmer OBS! Tänk på att alltid lägga till 3 5 cm på angivna längder vid kapning. *Stödlängd kapas enbart om andra önskvärda mått inte kan uppnås. Richard Lindow Aneby, Tranås Olof Sylvén Vänersborg, Uddevalla Sara Johansson Hultsfred Ronny Svensson Mariestad Thomas Dunsjö Unnaryd Torbjörn Eckerby Områdeschef Tobias Lind Mullsjö, Habo, Jönköping Ingvar Jonsson Östra Göinge, Osby Thomas Henricson Områdeschef Magnus Axelsson Halmstad, Laholm Stefan Nyqvist Områdeschef

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Du som tänker börja, eller har börjat och, träna bruks/ agility/rallylydnad/vallning,

Läs mer

Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och uppvuxen på gård

Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och uppvuxen på gård Välkommen. Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och uppvuxen på gård Att jobba hos oss. Hos oss på Areal finns alltid plats för fler medarbetare som kan förstärka befintliga kontor

Läs mer

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter (5-siffrig SNI2007) region och tid

Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter (5-siffrig SNI2007) region och tid Förvärvsarbetande 16+ år (dagbefolkning) efter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20005 FA5 Värnamo 2221 2218 2044 2049 2116 2091 20006 FA6 Jönköping 4090 3978 3720 3704 3695 3618 20007 FA7 Vetlanda 2463 2223

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

GROT är ett biobränsle

GROT är ett biobränsle GROT-uttag? GROT är ett biobränsle Biobränsle = ett bränsle där biomassa är utgångsmaterial Hit räknas bl a: Trädbränslen: trä eller trädelar som inte omvandlats kemiskt, ex skogsbränslen, rivningsvirke,

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Martina Ericson Boken handlar om: Robin och hans bror Ante är olika. Ante tycker om att skjuta och jaga tillsammans med pappa i skogen. Robin tycker inte alls om att skjuta,

Läs mer

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Virkesprislista Leveransvirke kust Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar Toppdiam (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen

Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen Södras plantor ger snabbare tillväxt i skogen 2 Södras plantor Förädlingens bidrag till ökad tillväxt på gran 650 Total produktion av gagnvirke (m 3 sk), hela omloppstiden 600 550 500 450 Lokalt material

Läs mer

RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03

RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03 RESULTATLISTA - POLKATROFÉN 2009-05-03 Förare Kartläsare Klubb/Anmälare Bil SP1 SP2 SP3 Tidstill. Tot.tid Kl.pl Tot.plac 1 1 U Robert Scholander Patrik Kollin SMK Eksjö/Nässjö MK VW Golf II 02:22,0 02:46,0

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

Nyhetsbrev. från Naturbruksgymnasiet Nuntorp Nr 1, 2009. Mot ljusare tider!

Nyhetsbrev. från Naturbruksgymnasiet Nuntorp Nr 1, 2009. Mot ljusare tider! Mot ljusare tider! Här på Nuntorp märks våren och ljusare tider på många sätt. Bland vårtecknen märks traktorer och maskiner som görs i ordning för vårbruket, stängsel för hästar och kor som ses över och

Läs mer

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara.

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara. Marknadsbrev nr 10 Försäljningstakten håller i sig och under 2001 förmedlade Skånegårdar fastig-heter för ett sammanlagt värde om 326 Mkr. Det innebär att vi under de senaste tre åren förmedlat gårdar

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG

SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG SKOGSSTIGEN I HAMMARSKOG 1. HÄR BÖRJAR SKOGSSTIGEN! När du vandrar längs Skogsstigen följer du en orangemarkerad slinga som är 2.5 km lång. På illustrerade skyltar berättar vi om skogsskötsel och naturvård

Läs mer

Skattereduktion för virke från stormfälld skog

Skattereduktion för virke från stormfälld skog SKV 338 utgåva 1 Skattereduktion för virke från stormfälld skog Du som äger en lantbruksenhet med stormskog kan få skattereduktion för stormvirke. Underlaget för skattereduktionen är den mängd stormvirke

Läs mer

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen

PEFC Skogscertifiering. Vi tar ansvar i skogen PEFC Skogscertifiering Vi tar ansvar i skogen Det är en bra känsla att vara certifierad, dels miljömässigt för att det känns bra i hjärtat, men också ekonomiskt för att vi får mer betalt för virket. BIRGITTA

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

LifeELMIAS och klimatet. Ola Runfors, Skogsstyrelsen

LifeELMIAS och klimatet. Ola Runfors, Skogsstyrelsen LifeELMIAS och klimatet Ola Runfors, Skogsstyrelsen Klimatproblematiken Växthuseffekten In: Kortvågig strålning (ljus) Växthusgaser (koldioxid, metan, lustgas, vattenånga) Ut: Långvågig värmestrålning

Läs mer

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare.

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare. Att förstå ord hjälper dig att förstå text. Vad betyder orden? Skriv siffran vid rätt ord. 5 4 6 3 2 1 kämpa uppmuntran SPA dämpa massage buffé 1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog?

Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Förebygg granbarkborreskador Har du döda granar eller stormfällen i din skog? Skogscentralen och Skogsforskningsinstitutet 2014 { 2 } Gå ut i skogen och kontrollera framför allt dina gamla granbestånd!

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Samt sluttabeller för respektive serie, i Jönköping, Kalmar och Växjö zonen.

Samt sluttabeller för respektive serie, i Jönköping, Kalmar och Växjö zonen. Jön köpin g 2015-04-28 Här redovisas de pojklag 11-16 år som deltog säsongen 14/15. Samt sluttabeller för respektive serie, i Jönköping, Kalmar och Växjö zonen. Om man ska anmäla några/något av lagen som

Läs mer

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN 2014-06-05 Nr Namn F 102 Gislaveds Jaktvårdsförening F 104 Nässjöortens Jaktvårdsförening F 105 Värnamoortens Jaktvårdsförening F 108 Hookortens Jaktvårdsförening

Läs mer

Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj

Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj Närvarande: Susanne Johansson, Alvesta kommun, Torbjörn Adolfsson, Aneby kommun, Ingemar Bergbom, Habo kommun, Magnus Nilsson, Jönköpings

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Prislista Södras plantor 2015

Prislista Södras plantor 2015 Prislista Södras plantor 2015 2 PRISLISTA PLANTOR Södras plantprislista 2015 Inom Södra har vi 50 års erfarenhet av plantproduktion och vi satsar stora resurser på forskning och utveckling för att kunna

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 21 FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se å Konjunkturen: 2 Ett bra år för skogsindustrin. Den nde till andra länder. Rekordnöjda

Läs mer

Drivning av okvistade stammar. Fixteri

Drivning av okvistade stammar. Fixteri Fixteris grundidé: Med hjälp av Fixteri-drivningsteknologi kan man hantera klenvirke klart snabbare och effektivare än med övriga metoder vid första gallring eller iståndsättning av ungskog. Fixteri-teknologin

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Beställ varor när du vill Dygnet runt 7 dagar i veckan året om

Beställ varor när du vill Dygnet runt 7 dagar i veckan året om Beställ varor när du vill Dygnet runt 7 dagar i veckan året om Med Mårdskog & Lindkvist Matgrossistens webbshop kan du beställa varor precis när det passar dig. Den är enkel att använda och hjälper dig

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten Falu Energi & Vatten Ägarstruktur Falu Kommun Falu Stadshus AB Falu Förvaltnings AB Kopparstaden AB Lugnet i Falun AB Lennheden Vatten AB (50%) Dala Vind AB (5,8%) Dala Vindkraft Ekonomisk Förening (15

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund?

Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund? Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund? Gråhunden Torro följer med på jakt. FOTO: Christer Lundberg Previous Pause Nästa av Jakt & Fiske Jaktmarker & Fiskevatten Älgjaktspremiären

Läs mer

En bra kompis. - sagan om den goda förpackningen

En bra kompis. - sagan om den goda förpackningen En bra kompis - sagan om den goda förpackningen FRUKT 1 Det här är William och Ellen. Idag är de med sin farmor och farfar i affären. I affären är det fullt av människor och många hyllor med varor. Det

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Angående er ansökan om dispens för att använda kemiska bekämpningsmedel

Angående er ansökan om dispens för att använda kemiska bekämpningsmedel 1(6) BESLUT Dnr 21-1033/07 2007-03-12 Växtskyddsenheten Ingrid Hedström Föreningen Sveriges Skogsindustrier Angående er ansökan om dispens för att använda kemiska bekämpningsmedel BESLUT Jordbruksverket

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11.

Utdrag från Lpfö 98/10,s9-11. Vi erbjuder sånger och rörelselekar i vår verksamhet som stimulerar och utmanar barnens lärande och utveckling. Förskolan strävar efter att varje barn: utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

Tuffaste jägaren i skogen NYTT. #2 2013 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n. Hunden Scilla berättar Sid 3. Värdesäkra ditt skogsbruk Sid 10

Tuffaste jägaren i skogen NYTT. #2 2013 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n. Hunden Scilla berättar Sid 3. Värdesäkra ditt skogsbruk Sid 10 Vida NYTT B Sverige Porto Betalt #2 2013 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n Hunden Scilla berättar Sid 3 Tuffaste jägaren i skogen Värdesäkra ditt skogsbruk Sid 10 KOLMILAN LEVER Sid 6 Lär känna din gräns

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Henrik Larsson in på livet... Mitt namn är Henrik Larsson och jag är från och med i höst virkesköpare och kontaktperson hos Korsnäs inom distriktet Uppland Östra.

Läs mer

Rapport från SGFs Bankonsulent

Rapport från SGFs Bankonsulent Växjö 2014-10-16 Mikael Frisk Till alla Banchefer, klubbar, GDF m.m. I distriktet Småland Gotland Värmland Örebro Hej Alla! Rapport från SGFs Bankonsulent Tänk vad tiden gått fort sedan jag sist hörde

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress

Skogsbruksplan. Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län. Fastighet Församling Kommun Län. Ägare Adress Skogsbruksplan Fastighet Församling Kommun Län Bänarp 1:2, 1:3 Frinnaryd Aneby Jönköpings län Ägare Adress Dagrun Fransson Hjälmseryd 570 02 Stockaryd Upprättad år Planen avser tiden Förrättningsman 20120823

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Förvaltning Att äga skog är ett långsiktigt projekt, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut från återväxt till slutavverkning ger dig,

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Inbjudan till Sydostkonferens 2015

Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Inbjudan till Sydostkonferens 2015 Moderaterna i Östra Götaland har nöjet att inbjuda till årets stora evenemang i sydöstra Sverige Sydostkonferensen! Vi vänder oss i första hand till samtliga kommunal-

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG

Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG Upptäck Skogsvinge SKOGSVINGE ÄR EN PRODUKT FRÅN SCA SKOG I generationer har vi sett skogen på samma sätt. Tills idag. nu revolutionerar vi metoden för att överblicka din skog. Med verktyget Skogsvinge

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Skogsplantor våren 2015

Skogsplantor våren 2015 Skogsplantor våren 2015 Skogsplantor för våren 2015 Alla gran- tall- lärk- och björkplantor i ordinarie sortiment odlas av för sydsvenska förhållanden genetiskt bästa frö = plantagefrö. Alla våra producenter

Läs mer

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning

Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Skördetid i skogen. Föryngringsavverkning Föryngringsavverkning skördetid i skogen Föryngringsavverkning är den åtgärd som ger de största intäkterna från skogsbruket. Det är nu du skördar de värden som

Läs mer

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu

Rissa von Hult. Tina Persson Hälsoinspiratören www.friskoteket.eu Rissa von Hult Det var en dag i april år 2000 jag var ute på min postrunda och stannade som vanligt till på fårfarmen i Hult för att lämna post. Den här dagen kom vi in på att jag gärna skulle vilja ha

Läs mer

Hunden skall kunna sitta eller ligga tyst när den är uppkopplad vid tex ett träd

Hunden skall kunna sitta eller ligga tyst när den är uppkopplad vid tex ett träd Viltspårträning Viltspårträning Kräv ej för mycket av valpen/unghunden Hunden dig som en ledare - artfränd Visa - respekt, förtroende och försiktighet Ha tålamod och omdöme 8 veckor valp= 3 årigt barn

Läs mer

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34- Klass

Läs mer

2010-06-11 Sida 1 av 8

2010-06-11 Sida 1 av 8 2010-06-11 Sida 1 av 8 Serieupplägg Inledning När systemadministratören (SIBF) av IDA har satt upp en ny säsong är det dags att lägga upp kommande säsongs seriespel. Systemadministratören kan när som helst

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Vad är ett bruk? Brukssamhällena byggs vanligtvis i närheten av åar eftersom det går att utnyttja vattnet som energikälla.

Vad är ett bruk? Brukssamhällena byggs vanligtvis i närheten av åar eftersom det går att utnyttja vattnet som energikälla. Vad är ett bruk? Ett bruk är en industri där man bearbetar råvaror på olika sätt. I närheten av industrin finns bostäder och platsen kallas ofta för ett brukssamhälle. På 1600- och 1700-talen byggs flera

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons)

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) Hej Här är arbetsfördelningen/beskrivningen för 3-dagars. Meningen är att de flesta ska kunna både springa och jobba. Därför finns oftast minst två personer

Läs mer

Min dag med Ove Karlsson den jagande snickaren som älskar Skellefteå AIK

Min dag med Ove Karlsson den jagande snickaren som älskar Skellefteå AIK Min dag med Ove Karlsson den jagande snickaren som älskar Skellefteå AIK Ove är född 1946 och kommer ursprungligen från Lubboträsk utanför Burträsk. Nu bor han med familj i ett hus i Norsjö. Han är utbildad

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

och inte någon berättelse som gör narr av människor bara för att de inte råkar se ut som det ideal som vi hela tiden pådyvlas av veckotidningar mm. Så då börjar vi om vår historia igen: Flaggan fladdrade

Läs mer

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN

NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN Nyhetsblad till boende i Perstorp Nr 1 2005 NYA TVÄTTSTUGOR PÅ BÄCKAVÄGEN PERSTORPSBOSTÄDER KÖPER TORGGATAN 3 A-B NY TIDNING! TOMMY VIEBKE VD HAR ORDET Välkommen! Det du håller i din hand är den första

Läs mer

Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet

Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet 1(5) Slutrapport Gårdsbiogas i Sölvesborg. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet Kursen upplägg har varit att ge en grund för hur biogas framställs och hur man affärsutvecklar

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer