jag blev med skog! NYTT # VIDA OCH VÄXANDE VÄRDEN Ny Klöver över-serie om generationsskifte SID 8 En pall är inte bara en pall SID 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "jag blev med skog! NYTT #1 2014 VIDA OCH VÄXANDE VÄRDEN Ny Klöver över-serie om generationsskifte SID 8 En pall är inte bara en pall SID 3"

Transkript

1 Vida NYTT B SVERIGE PORTO BETALT # VIDA OCH VÄXANDE VÄRDEN Ny Klöver över-serie om generationsskifte SID 8 hjälp, jag blev med skog! En pall är inte bara en pall SID 3 NYHET BARNENS VIDA SID 12 Det är energivärdet som räknas SID 9

2 Skör balansgång mellan tillgång och efterfrågan Marknaden har under året successivt blivit bättre. Konsumtionen av trävaror och den för oss så viktiga nybyggnationen har bottnat. Vi ser nu en ökad konsumtion i Storbritannien, Tyskland, Japan, Egypten och USA. Men det är fortfarande så att flera viktiga marknader som Holland, Frankrike, Danmark och Sverige inte visar några som helst tendenser till förbättringar. e n pall De senaste räntesänkningarna i Europa och Sverige bekräftar tydligt de ekonomiska problemen i Europa. De prishöjningar vi under hösten lyckats genomföra beror till mycket stor del på en lägre produktion och en något svagare svensk krona och är till mindre del efterfrågedrivet. Balansen mellan tillgång och efterfrågan är skör samtidigt som vi är oerhört valutaberoende. Timmerpriserna i Södra Sverige är på en mycket hög nivå vilket gör att kontrakteringen är bra. Stormarna som främst drabbat vårt södra verksamhetsområde kommer att medföra ett rejält flöde av timmer och vi uppmanar Er att ta kontakt med din inköpare på VIDA för att diskutera aptering och leveransdatum. Vi vill att du avverkar och gör din anmälan i god tid då möjligheterna att ta emot leverans/stormtimmer under våren kan komma att bli begränsad. Ju tidigare desto bättre. Jag konstaterar att det är gammal skog och ofta skog med rötangrepp som drabbats. Risken för barkborreangrepp i dessa bestånd är mycket stor om inte stormfällningarna upparbetas i rätt tid. Detta ger i alla fall mig en tankeställare om att avverka mogen skog, plantera nya träd för att på så sätt öka avkastningen på skogsfastigheten och medverka till en bättre miljö genom att de växande träden binder mer koldioxid. Här är vårt analysverktyg och din skogsbruksplan till mycket god hjälp. Vi fokuserar dessutom på att maximera timmerutbytet i din avverkning för att få bästa ekonomi för oss såväl som för dig som skogsägare. Den milda vintern ställer inte bara till det vid våra avverkningar. Den påverkar tyvärr också med ganska stora tal avsättningen av våra energiprodukter såsom energived, grot, pellets och briketter. Behovet hos våra kunder skiljer % mellan en mild och normal vinter. Inom våra egna grindar har vi gjort stora förbättringar under Något som varit nödvändigt för att nå lönsamhet i koncernen. Våra nyckeltal som till exempel värdeutbyten, effektivitet och sågutbyte har på alla våra enheter förbättras varje år. Det är min uppfattning att det är alla de små detaljerna som gör skillnad och sammantaget betyder mycket. Vi är svagt positiva inför Jag bedömer att vi nått botten och att vi nu kan skönja en bättre konjunktur. En långsam konjunkturförbättring borde vara rimligt att tro, men valutan har i vår bransch stor betydelse för lönsamheten. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under 2014 och Önskar Er en God fortsättning på det nya året. alvesta Santhe Dahl är inte bara e n pall Ansvarig utgivare: Lotta Fonsell Grafisk form: Tryckeri: Text & foto: Karin Malm om inget annat anges Foto sid 3: Sofia Andersson Adress: VIDA AB, Box 100, Alvesta Telefon: , Fax: SID 3

3 p a l l e n i tusentals varianter På VIDA Packaging i Vimmerby är ingen dag den andra lik. Här tillverkas 1000-tals varianter av engångspallar. Unika specialpallar i små serier, men i riktigt stora volymer. Mer än en tredjedel produceras först när ordern är lagd från kund. Pallarna skräddarsys då efter kundens behov och tillverkas först när kunden behöver dem. Ja det är helt enkelt en tomteverkstad som tillverkar enligt önskelistor. Men i detta fall kommer önskelistorna ofta först dagen före julafton! En pall är en pall är ofta en traditionell syn på en pall. Att den finns i tusentals varianter, att kvalitets- och hygienkrav på pall blir allt högre är okänt för många. Dåligt virke, fel format, spikar och flisor som sticker upp eller smuts kan orsaka stora skador, såväl på maskiner i produktionen som på slutprodukten. En pall som tillverkas för livsmedelsindustrin måste självklart hålla samma hygienkrav som allt annat genom produktionsflödet. En av VIDA Vimmerbys större kunder är Fiskeby i Norrköping som sedan 1637 har tillverkat papper och kartong. De är en av Europas ledande tillverkare av förpackningskartong. Mer än en tredjedel av alla svenska kartongförpackningar tillverkas av Fiskeby under varumärket Mulitboard. Multiboard tillverkas av 100 % returfiber, dvs återvunnen kartong, som har passerat ett omfattande renings- och sorteringssystem. Kartongen är godkänd att användas även i livsmedelsförpackningar där kraven på hygien och produktsäkerhet är mycket höga. Många av oss håller dagligen i förpackningar gjorda av kartong från Fiskeby: glassförpackningen, pizzakartongen, kakpaketet, flingpaketet, snusdosan, tändsticksasken, presentförpackningen, tvättmedelspaketet... tillverkas enligt varje order. Detta för att pallen ska ge ett optimalt skydd och för att pallen inte ta mer plats än vad som behövs vid lastning. Pallarna tillverkas i 1000-tals varianter. Normalt kommer ordern till VIDA senast vid lunchtid dag 1, dag 2 tillverkas pallarna och på morgonen dag 3 ska pallarna levereras. Varje vardag går bil och släp från VIDA i Vimmerby till Fiskeby. Vi får ofta beställningen först dagen innan, trots detta har vi exakt leverans precision till våra kunder. Alla medarbetare måste vara på hugget och veta exakt vad som ska göras när ordern kommer. Det ställer även krav på ett tätt samarbete med köparen, säger Christer Johansson, platschef VIDA Packaging Vimmerby. Samarbetet kring kvalitet är viktigt. Ett gott samarbete med höga kvalitetskrav hela vägen, leder till en bra produkt för slutkunden. Till Fiskeby tillverkar VIDA ca specialpallar per år. Fiskeby tillverkar 100 % efter kundorder, dvs det sker ingen kartongtillverkning innan det finns en order. Alla kunder har olika mått på kartongen vilket ställer olika krav på utformningen av pallarna som special- VIDA i Vimmerby har anpassat produktionen efter Fiskebys sätt att köra och efter dess kunders krav. Det är korta ledtider, hög flexibilitet och god service som gäller. Pallen måste finnas på plats hos Fiskeby när den behövs och i rätt format. Ett annan viktig anpassning är den nya robotlinjen för plastning av palldäck på VIDA i Vimmerby, som vi skrev om i förra numret av VIDA-nytt. Alla pallar som tillverkas åt Fiskeby plastas. Plastningen av palldäcket skyddar kartongen mot fukt och smuts. Det är ett viktigt steg för att hålla de höga hygien- och produktsäkerhetskraven som krävs för att den ska vara säker att använda ur hälso- och miljösynpunkt. Samarbetet kring kvalitet är viktigt. Ett gott samarbete med höga kvalitetskrav hela vägen, leder till en bra produkt för slutkunden, säger Pia Jakobsson, Informationsansvarig på Fiskeby. L Fakta Fiskeby Fakta VIDA Packaging i Vimmerby Nettoomsättning: Produktion kartong: Produktion arkning: Produktion extruder: Antal anställda: Ägare: Omsättning: Antal pallar/år: Antal anställd: Virkesförbrukning: Historik: 773 MSEK ton ton ton 300 personer Fiskeby Holding LLC, USA ca 55 miljoner/år pallar/år ca 30 personer m3 virke/år (motsvarar 400 st bil+släp/år) Hette tidigare Palldex köptes Palldex upp av VIDA. (Uppgifter från 2012) SID 4 SID 5

4 Det är e n e r g i v ä r d e t som räknas! Visste du att VIDA Energi årligen levererar ca m3 skogsbränsle till ett 20-tal värmeverk i södra Sverige? Visste du även att VIDA Energi omsätter 1,5 TW/år i form av flis, spån, bark och pellets, vilket försörjer ca normalstora villor/år? Och visste du att en container med 40 m3 skogsbränsle värmer en normalstor villa under mer än 1 år? EM-flis som drivs av Erling Jönsson och Marcus Eriksson, har varit samarbetspartner med VIDA sedan I genomsnitt flisar de 300 objekt/år från Växjö och söderut, vilket innebär att de flyttar sina maskiner i 1 2 gånger per dag. Maskinerna består av en nyinvesterad traktorburen hugg och en dumper. Med den traktorburna huggen är framkomligheten i stort sett obegränsad. Med hjälp av dumpern kommer containern nära huggen och nära lastbilen. Ett fullt lass består av 3 containrar á 40 m3 skogsbränsle. Det är ett konstant flöde. Den traktorburna huggen flisar groten, flisen lastas över i containers som hämtas av åkaren. Logistiken är A och O. Tomma containrar måste finnas på plats för huggen och fyllda containrar måste finnas för åkaren. Det får inte stå still. räknar ut behovet av containrar och har en tät dialog med åkeriet, säger Marcus Eriksson från EM-flis. Denna dag är EM-flis och Sten-Åke Carlssons Åkeri strax utanför Urshult. Det är ett område som avverkades i oktober 2012 och som skotades våren Flisningen påbörjades i november. Detta objekt är optimalt hanterat för att få en bra kvalitet med högt energivärde. Groten har fått ligga på hygget och torka ordentligt och har hunnit bli torrt, brunt och avbarrat. Det är utkört vid rätt tidpunkt och är välskotat. Vältorna har varit täckta med papp för att skydda mot regn och fukt. De har varit placerade på torra platser där sol och vind har kommit till. De är fria från föroreningar som jord, sten och metall vilket kan orsaka stora skador vid flisning och ger en sämre kvalitet vid förbränningen, säger Göran Lagerstrand, produktionsplanerare på VIDA Energi. Förutom logistiken är fukthalten, renheten och finfraktionsfrågan viktiga parametrar för hög kvalitet. Rätt fukthalt är viktigt för att vi ska få ut maximal effekt i pannan. Volymerna är för oss mindre viktiga. Vi mäter mängden energi som kommer till oss. Det är också den som styr vår betalningsförmåga. För att undvika mekaniska skador är det självklart viktigt att materialet är fritt från föroreningar, dvs icke organiska material såsom sten, sand och järnbitar. För att vi inte ska få problem när det gäller miljötillstånd och utsläppsrätter är finfraktionsfrågan väsentlig då eldning av barr, damm och spån orsakar utsläpp med hög kvävehalt. Det förlorar vi alla på, fortsätter Karl. Att skota för tidigt och lägga fuktigt material i vältorna ger lägre torrhalt och därmed ett lägre energivärde. När vi levererar till värmeverken görs en volymmätning och då görs även ett torrhaltsprov. Flisen ska ha en torrhalt mellan %. Vid fel grothantering kan torrhalten vara nere i 40 50%. I dessa fall kan priset minska med upp till 30 kr/m3s, fortsätter Göran. Värmeverken bygger inga lager utan allt flis ska levereras löpande under hela bränslesäsongen. Bränslebehovet är 100% väderstyrt. Brytpunkten går vid nollgradigt väder då flisbehovet ökar markant. 95 % av det som flisas går direkt från skogen till värmeverken. Det ställer höga krav på planeringen att maskinerna finns på rätt område, nära värmeverken och vid rätt tillfälle. Ett ekipage med traktorburen hugg, dumper och containers är inte lättflyttat. Planeringen måste ligga minst en halv vecka före. Inför varje flytt måste jag ut och reka nästa inplanerade område. Jag kollar vägnätet, att skogsvägarna är framkomliga och håller för maskinerna för att undvika markskador. Jag säkerställer antalet vältor, SID 6 En av VIDA Energis kunder är Göteborg Energi. Till dem kommer 40 flisbilar/dag, måndag till fredag, när deras flispanna körs fullt ut. Göteborg Energi har flera stora produktionsanläggningar varav flispannan, som är på 100 MWh, är en. Behovet av flisleveranser styrs av yttertemperatur samt pris på olika energislag såsom el, gas och skogsråvara. Det är viktigt att hitta leverantörer som är duktiga på att styra produktionen efter vår efterfrågan. Vi har litet lager med flis som klarar en 3-dygnsförbrukning. Leveranserna måste komma i rätt tid, när vi behöver dom, säger Karl Sandstedt som arbetar med biobränslefrågor inom Göteborg Energi. Vi kommer alltid behöva värme och el. Behovet av högkvalitativt bränsle till energibolagen kommer vara stabilt över tiden. Därför är det viktigt att skogsägaren ser bränslesortimentet och rundved som kan användas i kraftvärmeverk, som en viktig del av det totala skogssortimentet, men också är medveten om de kvalitetskrav som ställs, avslutar Karl. L Göran Lagerstrand, Erling Jönsson och Marcus Eriksson. SID 7

5 klöver över nr12 En artikleserie om hur du kan öka värdet på din skogsfastighet. Bernt Fransson, Skog & Lantbruk Vår externa krönikör Bernt Fransson är utbildad jägmästare och registrerad fastighetsmäklare med över 30 års erfarenhet från skogsbranschen, varav över 20 år som fastighetsmäklare och generationsskiftare. Har tidigare tjänstgjort inom LRF Konsult Skogsbyrån, bland annat som skogsekonom, fastighetsmäklare, auktoriserad generationsskiftare, kontorschef och resultatenhetschef och därefter som marknadsansvarig för Segment Skog inom LRF Konsult. Under 2012 är Bernt en av grundarna till Skog & Lantbruk, ett fristående konsultföretag. Hjälp, jag blev med skog! Lastbilen kom med fart mot mig. Hög, bred och 24 m lång. Snön yrde om hjulen och vägen höll. Äntligen var första virkeslasten på rullning ur skogen och därmed även pengar till förvärvet. Ett nytt kapitel i gårdens historia höll på att skrivas. Tänk om mina föräldrar hade kunnat följa mig nu. text: Bernt Fransson, Skog & Lantbruk i Sverige AB, tel Så här långt hade generationsskiftet gått bra. Vi syskon hade kommit överens om det mesta sedan far gått bort. Men nu finns ingen där som kan förklara, tipsa och stötta. Inte heller hade jag några kontakter med entreprenören eller virkesinköparen som kunde min fastighet. Än mindre hade jag brytt mig om skogsvårdslagar, bokföring eller skattefrågor. Nu kom allt på en gång. Klarar jag, orkar jag eller måste jag sälja? Situationen ovan är inte unik, men hur gör man för att undvika den? Vi har låtit några erfarna branschmänniskor svara. Du kan läsa deras svar här intill. Risker med att vänta med generationsskiftet Vi är olika. Alla kan inte ha skog och lantbruk som sitt stora intresse i livet. Att få med nästa generation i fastighetsprojektet är ofta den stora utmaningen inom familjen. Att inte hålla ägarfrågan levande inom familjen kan innebära att nästa generation hinner förlora intresset innan generationsskiftet är aktuellt. Väntar man länge med generationsskiftet finns inte kraft kvar att hjälpa nästa generation med de praktiska sysslorna och inte heller att föra över sin erfarenhet och kunskap till övertagaren. En särskilt otäck ägarrisk finns om man blir så dement eller sjuk att man tappar sin förmåga att ta beslut över huvud taget, läs mer i rutan intill. Vad är ett bra generationsskifte? Att inte skaffa fler barn än man har gårdar är ju en gammal devis. Det är också stor skillnad om skogsfastigheten är den lilla eller stora tillgången hos familjen. Många skulle nog ändå säga att kommer man bra överens efter generationsskiftet har det varit lyckat, men räcker det? Det gäller också att trivas i sina nya roller. Föräldragenerationen skall trivas med sitt boende, ha tillräcklig pension att leva av och ett kapital att känna sig trygg med. Men inte heller det räcker alltid. Från att ha varit verksamhetsledare skall överlåtaren, ofta pappa, hitta en ny identitet eller ett nytt projekt som känns meningsfullt. Kort sagt det skall kännas rätt. Inte sällan är det just detta senare som fördröjer ett generationsskifte om det inte finns utrymme för föräldrarna. På motsvarande sätt gäller för övertagaren att trivas med sitt liv och sin ekonomi. Men också att hitta sin nya roll att leda ett nytt projekt. Att skaffa sig överblick över möjligheter och risker samt knyta egna kontakter för att förverkliga sin idé. I den bästa av världar fungerar föräldragenerationen som rådgivare och bollplank. Och sonen eller dottern kan ta hjälp när de behöver. Men som förälder är det svårt att stå vid sidan om och se på när samma misstag upprepas som man själv gjort. Särskilt om barnen börjar närma sig 50 år. Om du tänker efter kanske din viktigaste uppgift som skogsägare är efter du har överlåtit fastigheten. Inte att ta beslut utan låta någon annan göra det. Och att förklara och stötta när övertagaren vill få hjälp, inte annars. Att finnas där tillhands men också kunna rycka ut om du ser att det går fel. Har du gjort ett lyckat generationsskifte i tid är en hjälpande hand oftast välkommen, hos alla barnen. Skogsägarplan Så gott som alla har en egen plan för framtiden. De allra flesta har en skogsbruksplan för att sköta skogen, men det är få som tagit sig tiden med familjen att göra en plan för att sköta ägarfrågorna. Det är då du väger möjligheter och risker mot familjens viljor och andra tillgångar. Det behöver inte vara någon pappersprodukt utan ett levande samtal i familjen. Ofta stöter jag på familjer som tror sig veta de andra familjemedlemmarnas önskemål men som i själva verket inte har ställt frågor till varandra för man tror sig veta svaret. Barn vill inte framstå som girig eller som ointresserad fast man kanske är det. Vi är olika. Dessutom räcker det inte med att en gång för alla ställa frågorna. Livet förändras och därmed är också planen olika vid olika tidpunkter. När är rätt tid för generationsskifte? Det har sällan varit bättre tider att göra generationsskifte än nu. Arvs och gåvoskatten är borta. Marginalskatterna är förhållandevis låga, särskilt för aktiva pensionärer. Virkespriserna är tämligen goda. När det är dags för generationsskiftet finns inga rätt eller fel. Det finns bara möjligheter. Det gäller snarare att ställa sig frågan, vad vill jag göra med resten av livet. Hur förbereder jag mig för livet som f.d. skogsägare? För skogsägare och andra företagare är ägandet ofta förknippat med vem jag är. Vi hör det t.ex. i smeknamnen Stina i storgården, Lars i skogen eller vad man nu kan kallas. Den dag du inte äger fastigheten vem är du då? Företagare som varit vana att besluta och vara verksamma har svårt att trappa ned, det händer helt enkelt för lite. De vill ha eller behöver ett nytt projekt att driva. Spelar ingen roll vad. Det kan vara jakten, föreningsliv, aktier eller annat intresse. Detta är väl så viktigt att förbereda som valet mellan köp och gåva. Detta är första artikeln i en serie om generationsskifte i VIDA-nytt. I nästa nummer kommer vi behandla generationsskifte ur föräldrarnas synvinkel. Följ med oss i VIDA-nytt under Prata, lyssna, prata Man måste lyssna på varandra. Och ta inget för givet. Ställ en direkt fråga till din familjemedlem, hur vill du göra? Carl-Johan Dunge, Skog & Lantbruk Ta hjälp i tid Ingen behöver sälja för att det är för jobbigt. Vi i VIDA gör det enkelt att äga skog. Vi har också många kontakter som vi kan förmedla om du skulle hamna i en situation där du behöver kunnig hjälp. Anders Ingvarsson, Inköpare VIDA Börja i tid Börja diskutera generationsskiftet långt innan det skall göras. Gärna flera år innan. Var tydlig med när du vill överlåta. Jaen-Peter Gustavsson, Inköpare VIDA Gåva vid svår sjukdom Har man drabbats av sjukdom eller skada så att man inte förstår innebörden av sitt handlande finns regler om hur den sjuke skall skyddas mot att bli utnyttjad av någon illasinnad, även av någon inom familjen. Om ägaren av en fastighet drabbats av demens eller stroke så att denne förlorar sin rättskapacitet kan det bli svårt för anhöriga att sköta fastigheten. Anhöriga kan inte heller ge bort fastigheten i den sjukes ställe. Ibland utses då en god man eller ställföreträdare. De är satta under kontroll av överför myndarnämnden. Inte heller överförmyndare får medverka till att fastigheten ges bort till den sjukes hustru eller barn. Däremot får de medverka till att fastigheten säljs till marknadsvärde. Den sjukes tillgångar anses då inte minskat trots att det kostat många skattekronor. Resterande pengar får sättas in på ett konto tills den sjuke blir frisk eller avlider. Det kan därför vara svårt att i dessa situationer göra en gåva vid generationsskifte när sjukdomen gått för långt. SID 8 SID 9 VIDA OCH VÄXANDE VÄRDEN

6 del 2 scilla på väg mot nya mål Jag hör tre signaler. Undrar vad matte vill nu. Jag rusar dit. Hon undrar om jag vill bada. Så klart jag vill! Jag är ju tre månader och nyfiken på det mesta. Vi tar oss ner till sjön. Där är den. Oj, vad spännande! Jag springer ner i vattnet. WOW! Har du drabbats av stormskador? Här kommer några viktiga och konkreta tips som jag hoppas ska underlätta arbetet för dig. Ta inga risker utan tänk på din säkerhet! Vi inköpare finns självklart där du finns när du behöver hjälp eller rådgivning! Matte lockar på mig och jag springer ut i vattnet. Oj jag bottnar inte! Då får jag väl simma. Jag simmar som en fisk och fort går det. Känns som om jag ligger som ett streck i vattnet. Matte säger att ibland står hundar rakt upp i vattnet, plaskar med frambenen och har svårt att komma framåt. Det vill jag allt undvika! Agera snabbt men säkert! t Det är viktigt att du snabbt får en överblick av stormskadorna. Gå ut och inventera din fastighet och märk ut drabbade områden på en karta. Snitsla gärna. Men, vad händer nu. Husse kommer med något. Något som dom kallar dummie. Den är röd och nu är den blöt för husse har lagt ut den i vattnet. Jag står vid matte och väntar. Dummien ligger 6 7 meter bort i vattnet. Hade inte matte stått vid min sida hade jag nog inte kunnat bärga mig Kan jag inte få simma och hämta den snart?! Tiden står still!! Men så äntligen kommer mattes dirigeringstecken som visar vilken riktning och fokus jag ska ha. Därefter kommer det muntliga kommandot JA! ÄNTLIGEN får jag hämta den! Jag simmar ut, hämtar dummien, simmar tillbaka och lämnar den till matte. Oj, vad duktig jag är. Beröm och godis. HÄRLIGT! Vi fortsätter träna cirka en gång per vecka. För varje gång får jag simma lite längre. Ibland kastar matte dummien, men oftast går hon ut och lägger den i vattnet. Detta för att kast kan trigga för mycket. När hon kastar den övar vi markering. Då ska jag kunna se nedslaget i vattnet. När hon lägger den i vattnet övar vi dirigering. Man kan visst jämföra det med en fågel som ligger i vattnet och väntar på att bli hämtad. När hon kastar den har jag extra svårt att stå still och blir snabbt Matte säger att jag har kommit i spökåldern. Dammsugaren är fortfarande helt ok, men sopkvasten är livsfarlig. SID 10 otålig. Men det får jag väl helt enkelt öva på, både på land och i vattnet. Dagarna går. Snart är jag fem månader! Vi fortsätter att träna på inkallning, stoppsignal, hämta, komma till matte, lämna till matte, gå i koppel och på kommandot sidan. Då ska jag gå följsamt vid mattes sida och hon ska inte behöva tänka på var jag är. Extra viktigt att jag kan det bra när jag ska med ut på jakt, så här gäller det allt att öva! Jag leker och busar med min bonusstorasyster Heidi. Det blir mycket syskonkärlek med vassa tänder och ett och ett annat Flatterryck. Då är jag helt inne i min egen värld och springer runt som en katapult. Alla tror att jag har fått fnatt. Ibland är jag rädd. Både för ljud och rörelser. Matte säger att jag har kommit i spökåldern. Dammsugaren är fortfarande helt ok, men sopkvasten är livsfarlig. Den anfaller jag direkt. December är på intågande och jag har visst hunnit bli drygt 7 månader! Idag hände något märkligt. Matte hade lagt ut meter rakt blodspår av viltblod. Självklart hade hon frågat jakt- och markägaren innan hon gjorde det. Jag tyckte det var läskigt men SÅ spännande. Jag var en aning låg i svansen. Matte stöttade mig lite och vi följde spåret försiktigt. När jag till slut kom fram till änden på spåret hittade jag DET en rådjursskank! Det här var ju kul men som sagt, lite läskigt! MEN jag klarade det själv. Härligt med utmaningar! Kanske kan det bli en viltspårschampion av mig så småningom. Vi ses igen till våren! t Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl skador innan du gör några åtgärder på din mark. t Industrin kan inte ta hand om allt virke samtidigt. För att det inte ska bli liggande i skogen under sommaren är det viktigt att du kontaktar din inköpare i god tid. Vänta inte med att anmäla ditt leveransvirke till våren. Anmäl hellre mer än en gång. t Tänk på att avverkning som är ett halvt hektar eller större ska anmälas till Skogsstyrelsen. t Kontrollera så att dina fastighetsgränser är uppmärkta. Det underlättar och minimerar risken för konflikter längre fram. Nyttja vår och våra entreprenörers kompetens. Rådgör och prata med oss. Vad säger lagen? Per Taube, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen, Kronobergs distrikt Krav på avverkningsanmälan Om du planerar att avverka områden som omfattar minst 0,5 hektar ska anmälan göras till Skogsstyrelsen. Kravet på anmälan gäller oavsett om det är en planerad avverkning eller om det är en storm som är orsak till avverkningen. Anmälan om föryngringsavverkning ska innehålla en redovisning av planerad hänsyn till naturoch kulturmiljöer samt hur du tänker återbeskoga området, karta som visar området ska bifogas. Krav på att upparbeta stormfälld skog Om det finns mer än 5 m3sk skadat rått barrvirke inom ett hektar ska du som markägare se till att det kommer till terminal, skogsindustri eller görs otjänligt som yngelmaterial senast den 1 juli (gäller område söder). OBS! Om stormskadorna finns i de särskilda bekämpningsområdena mot barkborren är gränsen för rått granvirke i stället 3 m3sk inom ett hektar. Tänk på att det i hänsynsområden ofta kan finnas skäl att lämna kvar upp till mininivåerna av skadat barrvirke. Åtgärder i nyckelbiotoper ska anmälas för samråd. Samma krav som ovan på att upparbeta stormfälld skog. Kravet på att upparbeta skog gäller inte i biotopskyddsområden, naturreservat eller inom områden som omfattas av naturvårdsavtal. Läs mer på Minimera riskerna! t Ta inga risker. Var rädd om dig och arbeta ALDRIG ENSAM. Det krävs både specialkunskap och rätt utrustning vid arbete i stormskadad skog. t Riskera inte din kvarstående skog och virkesvärdet. Se till att virket kommer ut från skogen före sommaren för att undvika skadeangrepp. Blicka framåt! Planera för framtiden och tänk redan nu på kommande föryngringsarbete. Vi hjälper dig gärna med markberedning, plantor och plantering. Tänk bara på att vi behöver din beställning i god tid! Var rädd om dig! Skogliga hälsningar, JanErik SID 11

7 v i d a krysset BLAND IN- BEHÖV- SÅG- VERKS- BLOMMOR DES NOG RYMMER OCH EFTER VATTEN- PLATS BLADER LAND NYÅR FÖR VISSA DANSARE RUTT I GATT VIDA NYHETS- BLAD KILOVOLT FÖR PUNSCH DON CLIPS- PLATSER VÄST- MAKT REK- LAM- ARE TVIVEL- AKTIGT STÄM- NING 1:a pris: Första hjälpen-kit 2:a 3:e pris: Termos 4:e 5:e pris: Stormsäkert paraply ARRANGERADES SFÄR- SURF- FÖR DE SMÅ PLAT- UNDER VIDA- ISKA VIDA- MÅNGEN I GREJER MARINA IRAKSTAD S TAN STRECK DECHIF- FRERADE B Ö DAGARNA B Å T P L A T S SKÖNA F A G R A R Y T T R E N D T A R K A R D A KOVÄND- NING- ARNAS SLITET P GOTTA SIG SOVRINGAR ÄR LÅNG HOS LAGEN LÄND KAN BLI COUS- SPRÅK- COUS LÄRAREN H IHOP- FALLEN DUND- RAR ÄR STUNDOM KRITIK TENDENS S V I D A N D E ROFFAR ÅT SIG HUG- SKOTT SKELEF- TEÅLAG LABB DYSCHAN ODÖR ALLINGS I D AVVÄG- NINGEN K A N A P E N TEXT- MEDDEL- ANDE U S M S KANSKE FÄRS I KLIRRAR I LYON DRINK HÖGST UPP I CYMBAL- STATIV MUSIKBE- ARBETA SOND- ERADE I S RIKT- NING Rapport från m a r k n a d e n I H U N D G Ö R A T T O P P S K R U V ADELS- MAN I KENT D J U R F A R M A R R A RANCH BEDRAG- ITS TID- PUNKT HOPPLÖ- ST OMO- DERN U T E SES I BÄDD- SETEN L U R A T S Ö R N G O T T E N L EU FÖRE EU ARISTO- KRATI GROV- KORNIGT D A T U M A N E K A D E A D E L BE- STRED TVE- KÖNAD STÖTTES I SANK SLAVISK KEJSARE HAR DAR- RIGA LÖV MEDEL- HAVSSÅS SPET- SIG KLOSS BASMATI IGLOON POLITIKER- ODELL RES- VÄSKA SÄNDER I ETERN TRAV- SPORTS- FAMILJ VÅRDAR TONLÖST VISK- ANDE GAMLA PAJAS GUDAR VÅLM ISRAEL- GRUND- ARE GOLDA KNIP- PE EKONOM- ISK FÖR- ENING MISTLUR DEBACLE EKENS- POJKE LEVER PÅ SOCKER VATTEN & AVLOPP VAR DET 2011 SARV PÅ ABSOLUT MÅNGEN INTE ENTRÉ- UTANFÖR DÖRR BAK- SLAG VURMAR FÖR FIN- ESSER PRON- OMEN LÄT SOM TUPPEN OXUDDE : a: 2 : a: 3:e: 4:e: Margareta Fransson, Ljungbyholm Kjell Benjaminsson, Grimås Anita Johansson, Halmstad Mauritz Hedin, Annerstad Namn:... Vi har under hösten sett en gradvis förbättring av marknadsläget för våra sågade och hyvlade trävaror. Låga lagernivåerna hos våra kunder redan i somras i kombination med att dess försäljning fortsatte något bättre än planerat, resulterade i att det under september och oktober var brist på många produkter på våra huvudmarknader. text: Måns Johansson, VD VIDA Wood Adress:... Postnr:... UK Framförallt har vår huvudmarknad UK sedan sommaren gått starkt och utsikterna inför 2014 ser positiva ut. Vi behåller en stor marknadsandel och har under 2013 levererat ca m3. Danmark och Holland Danmark och Holland som är oerhört viktiga marknader för oss, går fortsatt mycket dåligt med sjunkande huspriser och väldigt lågt husbyggande. Prognosen för 2014 är tyvärr inte ljusare och jag tror att vi skall räkna med oförändrat marknadsläge. Japan Japan, som är en viktig marknad för framförallt Alvesta-sågen, har efter ett bra 2013 tyvärr fallit kraftigt tillbaka. Anledningen var att de köpte på sig alldeles för stora volymer under andra och tredje kvartalet. När nu statistiken börjar komma fram visar det sig att Japan har importerat ca +30 % under jan sep 2013 jämfört med Vi ser nu stora prisfall på våra produkter här. I vissa fall upp till 100/m3! Egypten Under hösten har Egypten köpt stora volymer fura i framförallt våra lägre kvaliteter. Detta har gjort att balansen på färdigvarumarknaden för våra furuprodukter känns betydligt bättre än för ett år sedan. Avslutningsvis Det finns som sagt en del positiva signaler på marknaden men balansen är fortfarande skör. Skulle det bli en stor produktionshöjning så finns det stor risk att droppen rinner över bägaren igen med lägre försäljningspriser som följd. Vi hoppas att produktionen fortsatt balanseras på ett klokt sätt för att inte riskera detta. USA Efter vårens och sommarens stora prisfall i USA så har priserna hämtat sig igen under hösten. Vi levererade m3 i november och planerar nu för en båt i slutet på februari. Byggnation och konsumtion är på väg tillbaka men det tar längre tid än vad vi räknat med. Postadress:... Hej alla barn! Vidar heter jag och jag bor i VIDA-skogen! Jag kommer att dyka upp här i VIDA-nytt framöver och lära dig det jag kan om VIDA-skogen. Jag är en ekorre och tillhör gnagarsläktet. Jag har en stor yvig svans som hjälper mig att hålla balansen när jag hoppar mellan grenar. Jag har den även som ett täcke. Den håller mig varm när jag sover. Mina långa, vassa och krökta klor gör att jag är superbra på att klättra i träd. På tal om träd vet du vad människorna gör med granarna som sågas ner? Ja, en del blir ju julgranar. Men visste du att man kan göra allt detta av granar?! SCHATULL FÖRR FÖRE ERICSSON G A M M E L S K O G E N KNY- CKA FASON ALTER- NERA FINNS SLÅTTER- KÄRR I SYD I DENNA SES 150- ÅRINGAR Skicka in korsordet med ifylld kupong senast den 3 mars till: VIDA AB, Att: Josefine Helgesson, Box 100, Alvesta MUSIK- OCH MODESTIL FÖRTÖJD GRÅKALL CUP Vinnare nr 2 13 SVAMP- SORT SKOLTIDS- ARBETE KULA N T U R N E R I N G lösning KOR- TET FLOTT TOVE JANSSON- FIGUR FRÅN 1960 SOM LÅNGSJAL RYMDMY- NDIGHET FLUGA OCH MASK REFLEK- TORIUM I KLOSTER ÄMNA HALV SALTO- MORTAL R BETE- ENDE T O R S V I V A R A N N A N R A D M A T S A L STATS- ANGELÄG- ENHET PATRICK MED NHL- TROFÉEN KLÄMMAS AN- RÄTTAR GAMLA EU- STADGAR SOLGUD POTTER JÄMNA I NUMRERA- DE LINJER SNUSAR TID- PUNKT- EN EFTER AFTER EFTER ÅK SLAGET SEDI- MENTÄR BERGART ASAGUD OCH EN SVENTON PROFIT- ER R E K O H A R R Y SYSSLAR VIDA MED TRILSK IDUNS MAKE JUVENAL- ORDEN N U B R A G E BUMS T R Ä S K J U L H A R E G L A G Ä R A S K D E SKÄR CAPONE HEJDAD PERSI- FLAGE DRÄNG- KÖR EFTER SINN PRON- OMEN GYCK- LARE AV BÅDE HYVENS SKOGS- OCH FÄLT- NORSK MODELL GRUPP FAR- BROR NOLL MÖSS- HYBBLE AV FÅNG- GAMMALT ARE VIRKE GARVAD M A N E T D J U R E BLOTT NY- FLYG- PLATS HAR HYDRO- STATISKA SKELETT N V A N S A T I R V I N S T E L A K A N STRÜWER INSTI- TUTET FÖR- NIMMA KRETSEN AV FOLK SPEEDIG PÅ VIDA JUL- HUR INGÅNG TILL DRYCK RIDHUS SA? GLÄDJE- RUSETS KILO MESEN PÅ RYGG KAN PÅ- VERKA FÄRGEN SARV ELLER VAJA R A M M A D E S BRODERA- DE SIDAN PÅ KUD- DVAR BABY- SOCKA I VISS SOPPA t 7JSLF BUU CZHHB IVT NFE t 4UBMMTUSÚ TÌ BUU IÊTUBSOB MJHHFS TLÚOU J CPYBSOB t "W LWJTUBS TQÌO PDI UPQQBS CMJS EFU WÊSNF till våra hus t 1BMMLSBHBS PDI MBTUQBMMBS BUU MBTUB TBLFS J PDI QÌ t.bttps BW QBQQFS o UPBQBQQFS SJUQBQQFS tidningar, pizzakartonger Ja, nästan varje flisa på granen tas om hand. Kottarna tar dock jag! Många granar lämnas självklart kvar i skogen till oss! Det bästa av allt är att de aldrig tar slut. Det växer hela tiden upp nya. Hejdå för denna gång. Ses snart igen! Kan du lösa Vidars rebus? Svaret finns längst ner på sidan. -ön + Vad är en -d + granbarkborre? -flyg + -k Skicka in ditt svar, gärna med en teckning till VIDA AB, Att: Karin Malm, Box 100, Alvesta. Kanske kommer just din teckning i nästa nummer av VIDA-nytt. Svaret på rebusen: Granplanta SID 12 SID 13

Tuffaste jägaren i skogen NYTT. #2 2013 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n. Hunden Scilla berättar Sid 3. Värdesäkra ditt skogsbruk Sid 10

Tuffaste jägaren i skogen NYTT. #2 2013 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n. Hunden Scilla berättar Sid 3. Värdesäkra ditt skogsbruk Sid 10 Vida NYTT B Sverige Porto Betalt #2 2013 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n Hunden Scilla berättar Sid 3 Tuffaste jägaren i skogen Värdesäkra ditt skogsbruk Sid 10 KOLMILAN LEVER Sid 6 Lär känna din gräns

Läs mer

Kampen mot gammelgäddan NYTT. #3 2012 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n. Ismete ett väntans spel Sid 7. Dryaderna träder fram Sid 7

Kampen mot gammelgäddan NYTT. #3 2012 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n. Ismete ett väntans spel Sid 7. Dryaderna träder fram Sid 7 Vida NYTT B Sverige Porto Betalt #3 2012 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n smete ett väntans spel Sid 7 Kampen mot gammelgäddan Dryaderna träder fram Sid 7 appar för skogsarbete Sid 14 Alvesta North

Läs mer

i Kina VIDA #2 2010 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n Från svenskt virke till kinesiskt plockepinn Sid 3 Rapport från marknaden Sid 8

i Kina VIDA #2 2010 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n Från svenskt virke till kinesiskt plockepinn Sid 3 Rapport från marknaden Sid 8 Vida NYTT B Sverige Porto Betalt #2 2010 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n Från svenskt virke till kinesiskt plockepinn Sid 3 VIDA i Kina Inget val utan VIDA Sid 12 klöver över nr 2 Sid 6 Rapport från

Läs mer

Malin Baryard Johnsson ett liv med hästar NYTT. #2 2012 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n. Allting måste vara på topp Sid 3

Malin Baryard Johnsson ett liv med hästar NYTT. #2 2012 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n. Allting måste vara på topp Sid 3 Vida NYTT B Sverige Porto Betalt #2 2012 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n Allting måste vara på topp Sid 3 Malin Baryard Johnsson ett liv med hästar Den perfekta älgsteken Sid 10 Mörhult Bäcks Jaktlag

Läs mer

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 4 september 2013 Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä Södradag på

Läs mer

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta

Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform. Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2013 Gallringsvirke blir dagis i Norge Lämnat löv blev dubbel nytta Låt skogen sätta färg på ditt hår! Rundvik 150-åring i toppform Ledaren På väg mot en utopi utan industri?

Läs mer

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 3 juni 2013 Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält Södraskolan i full gång

Läs mer

Ädelskog i rödeby NYTT. #1 2011 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n. Ekskogens väktare Sid 3. VIDA Packaging Sid 8. Skogsbilvägar Sid 15

Ädelskog i rödeby NYTT. #1 2011 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n. Ekskogens väktare Sid 3. VIDA Packaging Sid 8. Skogsbilvägar Sid 15 Vida NYTT B Sverige Porto Betalt #1 2011 vi d a oc h vä x a n d e vä r d e n Ekskogens väktare Sid 3 Ädelskog i rödeby VIDA Packaging Sid 8 Deklarationsdags Sid 10 Skogsbilvägar Sid 15.. hog tid att deklarera

Läs mer

kontakt Södra satsar på lövsågning Stor efterfrågan på massaved Nya älgförvaltningen tar form Satsning på textilmassa i Mörrum

kontakt Södra satsar på lövsågning Stor efterfrågan på massaved Nya älgförvaltningen tar form Satsning på textilmassa i Mörrum kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 1 februari 2011 Södra satsar på lövsågning Stor efterfrågan på massaved Nya älgförvaltningen tar form Satsning på textilmassa i Mörrum Höga mätningskrav blir ännu högre

Läs mer

kontakt Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen

kontakt Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 1 februari 2012 Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen Se till att vindfällena

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

Ett besök i Sveriges trädgård

Ett besök i Sveriges trädgård Vida NYTT B Sverige Porto Betalt #3 2009 pe r s o n l i g h e t e r i vi d a vä r l d e n Äppelodling på Kurt-Egons vis. Sid 3 Ett besök i Sveriges trädgård Med distribution i fokus Sid 6 Hemma hos Himmestorparn.

Läs mer

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel

kontakt Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 6 december 2013 Inventering av vindfällen med Södras app Christer skjuter inte upp avverkningar Södras förvaltningsråd på EU-besök i Bryssel Julkrans med material från

Läs mer

Rekordhöga priser på virke. PLUS Skogsvård ger extra trygghet. Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare. Fjällräven hotat charmtroll

Rekordhöga priser på virke. PLUS Skogsvård ger extra trygghet. Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare. Fjällräven hotat charmtroll EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2007 Rekordhöga priser på virke PLUS Skogsvård ger extra trygghet Nyckelbiotoper skapar problem för skogsägare Fjällräven hotat charmtroll Ledaren Sveriges högsta virkespriser

Läs mer

Läs mer på www.sveaskog.se

Läs mer på www.sveaskog.se 2 2012 Läs mer på www.sveaskog.se skog åt alla Nu kan alla bli skogsägare. Nya regler gör att privatpersoner kan köpa skog av Sveaskog, oavsett var i landet man bor. För Åsa Fjällström har skogen gjort

Läs mer

proffs på pall Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. arbetsliv Lastpallen har revolutionerat logistiklösningarna.

proffs på pall Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. arbetsliv Lastpallen har revolutionerat logistiklösningarna. 4 2011 Läs mer på www.sveaskog.se Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. Lennart Svensson, Gyllsjö Träindustri, och Bengt Börjesson, Sveaskog. proffs på pall Lastpallen har revolutionerat

Läs mer

skogsbruk Förnuft och känsla avgör i bokskogen Spårlös gallring Historien om vildsvinet

skogsbruk Förnuft och känsla avgör i bokskogen Spårlös gallring Historien om vildsvinet skogsbruk Förnuft och känsla avgör i bokskogen Spårlös gallring Historien om vildsvinet SKOGLIG KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN SYDVED 3-2014 Sydved köper virke samt erbjuder skoglig fullservice till skogsägare

Läs mer

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln

Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2009 Helena satsar på tillväxt norr om polcirkeln Skogsförvaltning i världsklass GPS: Hela fastigheten i fickan Jordkast och flottholmar LEDAREN En riktig skogsägare Bilden

Läs mer

Kontrollera återväxten på ditt hygge. Tips inför generationsskiftet. Sommarmat med smak av skärgård. Tävla och vinn en GPS

Kontrollera återväxten på ditt hygge. Tips inför generationsskiftet. Sommarmat med smak av skärgård. Tävla och vinn en GPS EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 2 2011 Kontrollera återväxten på ditt hygge Tips inför generationsskiftet Sommarmat med smak av skärgård Tävla och vinn en GPS Ledaren Rättssäkerhet ska gälla även för skogsägare

Läs mer

Nr 6 2012. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 6 2012. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 6 2012 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms 1470E IT4 John Deeres effektivaste slutavverkare någonsin! JohnDeere.se 441 428 ingår som en medlemsförmån i landets fyra

Läs mer

En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. Så lever julgranen längre. Årlig skörd i granskogen. Fina priser i Julkorsordet!

En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms. Så lever julgranen längre. Årlig skörd i granskogen. Fina priser i Julkorsordet! Nr 6 2008 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Lignin skogens nya guld Smyghöjd gräns för ersättning Hyr ut huset på bästa sätt Årlig skörd i granskogen Så lever julgranen

Läs mer

Så lyckas ni med generationsskiftet

Så lyckas ni med generationsskiftet EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2010 Så lyckas ni med generationsskiftet Märet travar segrar Karl-Arne brinner för motorsågar De vann varsin akvarell LEDAREN Tydliga priser gagnar skogsägaren Nya krav och

Läs mer

Nr 5 2012. Christina Karlsson. Göran Persson. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms

Nr 5 2012. Christina Karlsson. Göran Persson. En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Nr 5 2012 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Christina Karlsson Göran Persson John Deeres nya uppgraderade E-skördare: Så mycket mer än renare avgaser! 1270E och 1470E

Läs mer

Anders nya väg blev verklighet. Bror tipsar våga prova skogssådd. Bravikens Sågverk Första stocken genom sågen

Anders nya väg blev verklighet. Bror tipsar våga prova skogssådd. Bravikens Sågverk Första stocken genom sågen 4 2010 tidning för holmen skogs intressenter Anders nya väg blev verklighet 10 4 12 16 19 Bravikens Sågverk Första stocken genom sågen Bror tipsar våga prova skogssådd Branden är viktig för den bio- logiska

Läs mer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer

Tema / EU:s påverkan på svensk skog. Aktuellt/ Holmen skärper kontrollen av entreprenörer Satsning på digitaltryck i USA Så skapades Sportbladet i rosa De sparar pengar genom tidig röjning affärer och skog från holmen-koncernen Nummer 2 2013 Tema / EU:s påverkan på svensk skog Aktuellt/ Holmen

Läs mer

gården byter ägare. Dags för ÄgarsKIfTE?

gården byter ägare. Dags för ÄgarsKIfTE? gården byter ägare. Dags för ÄGARSKIFTE? Lär dig mer om ägarskifte Trendspaning med LRF Konsult 3 Vem är du? 4 Hur blev ditt generationsskifte? 5 Övertagare, överlåtare eller syskon, sid. 4 Låt det ta

Läs mer

tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen

tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 1 2008 tema: Ökad virkesproduktion Naturvårdssatsning gav resultat Möte med världens största älgar Svensk skogsdoft sprids över världen LEDAREN Mer skog för en god miljö SCA

Läs mer

Jakt på framtidens förare

Jakt på framtidens förare Nr 1 2010 En tidning från landets skogsägarföreningar Pris 55 kronor inkl moms Jakt på framtidens förare Köpenhamn bra för skogen Allt om vildsvin Hon vill ge unga chansen GREPP PÅ GALLRINGEN Nytt larm

Läs mer

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält.

Över snö och is. tema marknad kund. Miljövänlig energi Den ökande användningen av biobränsle i Europa kan reducera koldioxidutsläppen rejält. Läs mer på www.sveaskog.se Över snö och is För att göra skogsråvaran tillgänglig året om bygger Sveaskog varje år flera mil vintervägar. Vissa känsliga och svåråtkomliga marker går bara att nå vintertid,

Läs mer

kontakt Skogslekar för stadsbarn Södras nycklar är noga utvalda Värösågen klar för provdrift Maskinförare är ett framtidsjobb

kontakt Skogslekar för stadsbarn Södras nycklar är noga utvalda Värösågen klar för provdrift Maskinförare är ett framtidsjobb kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 3 juni 2011 Skogslekar för stadsbarn Södras nycklar är noga utvalda Värösågen klar för provdrift Maskinförare är ett framtidsjobb Kartonger för sommarens bär innehåll

Läs mer