jag blev med skog! NYTT # VIDA OCH VÄXANDE VÄRDEN Ny Klöver över-serie om generationsskifte SID 8 En pall är inte bara en pall SID 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "jag blev med skog! NYTT #1 2014 VIDA OCH VÄXANDE VÄRDEN Ny Klöver över-serie om generationsskifte SID 8 En pall är inte bara en pall SID 3"

Transkript

1 Vida NYTT B SVERIGE PORTO BETALT # VIDA OCH VÄXANDE VÄRDEN Ny Klöver över-serie om generationsskifte SID 8 hjälp, jag blev med skog! En pall är inte bara en pall SID 3 NYHET BARNENS VIDA SID 12 Det är energivärdet som räknas SID 9

2 Skör balansgång mellan tillgång och efterfrågan Marknaden har under året successivt blivit bättre. Konsumtionen av trävaror och den för oss så viktiga nybyggnationen har bottnat. Vi ser nu en ökad konsumtion i Storbritannien, Tyskland, Japan, Egypten och USA. Men det är fortfarande så att flera viktiga marknader som Holland, Frankrike, Danmark och Sverige inte visar några som helst tendenser till förbättringar. e n pall De senaste räntesänkningarna i Europa och Sverige bekräftar tydligt de ekonomiska problemen i Europa. De prishöjningar vi under hösten lyckats genomföra beror till mycket stor del på en lägre produktion och en något svagare svensk krona och är till mindre del efterfrågedrivet. Balansen mellan tillgång och efterfrågan är skör samtidigt som vi är oerhört valutaberoende. Timmerpriserna i Södra Sverige är på en mycket hög nivå vilket gör att kontrakteringen är bra. Stormarna som främst drabbat vårt södra verksamhetsområde kommer att medföra ett rejält flöde av timmer och vi uppmanar Er att ta kontakt med din inköpare på VIDA för att diskutera aptering och leveransdatum. Vi vill att du avverkar och gör din anmälan i god tid då möjligheterna att ta emot leverans/stormtimmer under våren kan komma att bli begränsad. Ju tidigare desto bättre. Jag konstaterar att det är gammal skog och ofta skog med rötangrepp som drabbats. Risken för barkborreangrepp i dessa bestånd är mycket stor om inte stormfällningarna upparbetas i rätt tid. Detta ger i alla fall mig en tankeställare om att avverka mogen skog, plantera nya träd för att på så sätt öka avkastningen på skogsfastigheten och medverka till en bättre miljö genom att de växande träden binder mer koldioxid. Här är vårt analysverktyg och din skogsbruksplan till mycket god hjälp. Vi fokuserar dessutom på att maximera timmerutbytet i din avverkning för att få bästa ekonomi för oss såväl som för dig som skogsägare. Den milda vintern ställer inte bara till det vid våra avverkningar. Den påverkar tyvärr också med ganska stora tal avsättningen av våra energiprodukter såsom energived, grot, pellets och briketter. Behovet hos våra kunder skiljer % mellan en mild och normal vinter. Inom våra egna grindar har vi gjort stora förbättringar under Något som varit nödvändigt för att nå lönsamhet i koncernen. Våra nyckeltal som till exempel värdeutbyten, effektivitet och sågutbyte har på alla våra enheter förbättras varje år. Det är min uppfattning att det är alla de små detaljerna som gör skillnad och sammantaget betyder mycket. Vi är svagt positiva inför Jag bedömer att vi nått botten och att vi nu kan skönja en bättre konjunktur. En långsam konjunkturförbättring borde vara rimligt att tro, men valutan har i vår bransch stor betydelse för lönsamheten. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under 2014 och Önskar Er en God fortsättning på det nya året. alvesta Santhe Dahl är inte bara e n pall Ansvarig utgivare: Lotta Fonsell Grafisk form: Tryckeri: Text & foto: Karin Malm om inget annat anges Foto sid 3: Sofia Andersson Adress: VIDA AB, Box 100, Alvesta Telefon: , Fax: SID 3

3 p a l l e n i tusentals varianter På VIDA Packaging i Vimmerby är ingen dag den andra lik. Här tillverkas 1000-tals varianter av engångspallar. Unika specialpallar i små serier, men i riktigt stora volymer. Mer än en tredjedel produceras först när ordern är lagd från kund. Pallarna skräddarsys då efter kundens behov och tillverkas först när kunden behöver dem. Ja det är helt enkelt en tomteverkstad som tillverkar enligt önskelistor. Men i detta fall kommer önskelistorna ofta först dagen före julafton! En pall är en pall är ofta en traditionell syn på en pall. Att den finns i tusentals varianter, att kvalitets- och hygienkrav på pall blir allt högre är okänt för många. Dåligt virke, fel format, spikar och flisor som sticker upp eller smuts kan orsaka stora skador, såväl på maskiner i produktionen som på slutprodukten. En pall som tillverkas för livsmedelsindustrin måste självklart hålla samma hygienkrav som allt annat genom produktionsflödet. En av VIDA Vimmerbys större kunder är Fiskeby i Norrköping som sedan 1637 har tillverkat papper och kartong. De är en av Europas ledande tillverkare av förpackningskartong. Mer än en tredjedel av alla svenska kartongförpackningar tillverkas av Fiskeby under varumärket Mulitboard. Multiboard tillverkas av 100 % returfiber, dvs återvunnen kartong, som har passerat ett omfattande renings- och sorteringssystem. Kartongen är godkänd att användas även i livsmedelsförpackningar där kraven på hygien och produktsäkerhet är mycket höga. Många av oss håller dagligen i förpackningar gjorda av kartong från Fiskeby: glassförpackningen, pizzakartongen, kakpaketet, flingpaketet, snusdosan, tändsticksasken, presentförpackningen, tvättmedelspaketet... tillverkas enligt varje order. Detta för att pallen ska ge ett optimalt skydd och för att pallen inte ta mer plats än vad som behövs vid lastning. Pallarna tillverkas i 1000-tals varianter. Normalt kommer ordern till VIDA senast vid lunchtid dag 1, dag 2 tillverkas pallarna och på morgonen dag 3 ska pallarna levereras. Varje vardag går bil och släp från VIDA i Vimmerby till Fiskeby. Vi får ofta beställningen först dagen innan, trots detta har vi exakt leverans precision till våra kunder. Alla medarbetare måste vara på hugget och veta exakt vad som ska göras när ordern kommer. Det ställer även krav på ett tätt samarbete med köparen, säger Christer Johansson, platschef VIDA Packaging Vimmerby. Samarbetet kring kvalitet är viktigt. Ett gott samarbete med höga kvalitetskrav hela vägen, leder till en bra produkt för slutkunden. Till Fiskeby tillverkar VIDA ca specialpallar per år. Fiskeby tillverkar 100 % efter kundorder, dvs det sker ingen kartongtillverkning innan det finns en order. Alla kunder har olika mått på kartongen vilket ställer olika krav på utformningen av pallarna som special- VIDA i Vimmerby har anpassat produktionen efter Fiskebys sätt att köra och efter dess kunders krav. Det är korta ledtider, hög flexibilitet och god service som gäller. Pallen måste finnas på plats hos Fiskeby när den behövs och i rätt format. Ett annan viktig anpassning är den nya robotlinjen för plastning av palldäck på VIDA i Vimmerby, som vi skrev om i förra numret av VIDA-nytt. Alla pallar som tillverkas åt Fiskeby plastas. Plastningen av palldäcket skyddar kartongen mot fukt och smuts. Det är ett viktigt steg för att hålla de höga hygien- och produktsäkerhetskraven som krävs för att den ska vara säker att använda ur hälso- och miljösynpunkt. Samarbetet kring kvalitet är viktigt. Ett gott samarbete med höga kvalitetskrav hela vägen, leder till en bra produkt för slutkunden, säger Pia Jakobsson, Informationsansvarig på Fiskeby. L Fakta Fiskeby Fakta VIDA Packaging i Vimmerby Nettoomsättning: Produktion kartong: Produktion arkning: Produktion extruder: Antal anställda: Ägare: Omsättning: Antal pallar/år: Antal anställd: Virkesförbrukning: Historik: 773 MSEK ton ton ton 300 personer Fiskeby Holding LLC, USA ca 55 miljoner/år pallar/år ca 30 personer m3 virke/år (motsvarar 400 st bil+släp/år) Hette tidigare Palldex köptes Palldex upp av VIDA. (Uppgifter från 2012) SID 4 SID 5

4 Det är e n e r g i v ä r d e t som räknas! Visste du att VIDA Energi årligen levererar ca m3 skogsbränsle till ett 20-tal värmeverk i södra Sverige? Visste du även att VIDA Energi omsätter 1,5 TW/år i form av flis, spån, bark och pellets, vilket försörjer ca normalstora villor/år? Och visste du att en container med 40 m3 skogsbränsle värmer en normalstor villa under mer än 1 år? EM-flis som drivs av Erling Jönsson och Marcus Eriksson, har varit samarbetspartner med VIDA sedan I genomsnitt flisar de 300 objekt/år från Växjö och söderut, vilket innebär att de flyttar sina maskiner i 1 2 gånger per dag. Maskinerna består av en nyinvesterad traktorburen hugg och en dumper. Med den traktorburna huggen är framkomligheten i stort sett obegränsad. Med hjälp av dumpern kommer containern nära huggen och nära lastbilen. Ett fullt lass består av 3 containrar á 40 m3 skogsbränsle. Det är ett konstant flöde. Den traktorburna huggen flisar groten, flisen lastas över i containers som hämtas av åkaren. Logistiken är A och O. Tomma containrar måste finnas på plats för huggen och fyllda containrar måste finnas för åkaren. Det får inte stå still. räknar ut behovet av containrar och har en tät dialog med åkeriet, säger Marcus Eriksson från EM-flis. Denna dag är EM-flis och Sten-Åke Carlssons Åkeri strax utanför Urshult. Det är ett område som avverkades i oktober 2012 och som skotades våren Flisningen påbörjades i november. Detta objekt är optimalt hanterat för att få en bra kvalitet med högt energivärde. Groten har fått ligga på hygget och torka ordentligt och har hunnit bli torrt, brunt och avbarrat. Det är utkört vid rätt tidpunkt och är välskotat. Vältorna har varit täckta med papp för att skydda mot regn och fukt. De har varit placerade på torra platser där sol och vind har kommit till. De är fria från föroreningar som jord, sten och metall vilket kan orsaka stora skador vid flisning och ger en sämre kvalitet vid förbränningen, säger Göran Lagerstrand, produktionsplanerare på VIDA Energi. Förutom logistiken är fukthalten, renheten och finfraktionsfrågan viktiga parametrar för hög kvalitet. Rätt fukthalt är viktigt för att vi ska få ut maximal effekt i pannan. Volymerna är för oss mindre viktiga. Vi mäter mängden energi som kommer till oss. Det är också den som styr vår betalningsförmåga. För att undvika mekaniska skador är det självklart viktigt att materialet är fritt från föroreningar, dvs icke organiska material såsom sten, sand och järnbitar. För att vi inte ska få problem när det gäller miljötillstånd och utsläppsrätter är finfraktionsfrågan väsentlig då eldning av barr, damm och spån orsakar utsläpp med hög kvävehalt. Det förlorar vi alla på, fortsätter Karl. Att skota för tidigt och lägga fuktigt material i vältorna ger lägre torrhalt och därmed ett lägre energivärde. När vi levererar till värmeverken görs en volymmätning och då görs även ett torrhaltsprov. Flisen ska ha en torrhalt mellan %. Vid fel grothantering kan torrhalten vara nere i 40 50%. I dessa fall kan priset minska med upp till 30 kr/m3s, fortsätter Göran. Värmeverken bygger inga lager utan allt flis ska levereras löpande under hela bränslesäsongen. Bränslebehovet är 100% väderstyrt. Brytpunkten går vid nollgradigt väder då flisbehovet ökar markant. 95 % av det som flisas går direkt från skogen till värmeverken. Det ställer höga krav på planeringen att maskinerna finns på rätt område, nära värmeverken och vid rätt tillfälle. Ett ekipage med traktorburen hugg, dumper och containers är inte lättflyttat. Planeringen måste ligga minst en halv vecka före. Inför varje flytt måste jag ut och reka nästa inplanerade område. Jag kollar vägnätet, att skogsvägarna är framkomliga och håller för maskinerna för att undvika markskador. Jag säkerställer antalet vältor, SID 6 En av VIDA Energis kunder är Göteborg Energi. Till dem kommer 40 flisbilar/dag, måndag till fredag, när deras flispanna körs fullt ut. Göteborg Energi har flera stora produktionsanläggningar varav flispannan, som är på 100 MWh, är en. Behovet av flisleveranser styrs av yttertemperatur samt pris på olika energislag såsom el, gas och skogsråvara. Det är viktigt att hitta leverantörer som är duktiga på att styra produktionen efter vår efterfrågan. Vi har litet lager med flis som klarar en 3-dygnsförbrukning. Leveranserna måste komma i rätt tid, när vi behöver dom, säger Karl Sandstedt som arbetar med biobränslefrågor inom Göteborg Energi. Vi kommer alltid behöva värme och el. Behovet av högkvalitativt bränsle till energibolagen kommer vara stabilt över tiden. Därför är det viktigt att skogsägaren ser bränslesortimentet och rundved som kan användas i kraftvärmeverk, som en viktig del av det totala skogssortimentet, men också är medveten om de kvalitetskrav som ställs, avslutar Karl. L Göran Lagerstrand, Erling Jönsson och Marcus Eriksson. SID 7

5 klöver över nr12 En artikleserie om hur du kan öka värdet på din skogsfastighet. Bernt Fransson, Skog & Lantbruk Vår externa krönikör Bernt Fransson är utbildad jägmästare och registrerad fastighetsmäklare med över 30 års erfarenhet från skogsbranschen, varav över 20 år som fastighetsmäklare och generationsskiftare. Har tidigare tjänstgjort inom LRF Konsult Skogsbyrån, bland annat som skogsekonom, fastighetsmäklare, auktoriserad generationsskiftare, kontorschef och resultatenhetschef och därefter som marknadsansvarig för Segment Skog inom LRF Konsult. Under 2012 är Bernt en av grundarna till Skog & Lantbruk, ett fristående konsultföretag. Hjälp, jag blev med skog! Lastbilen kom med fart mot mig. Hög, bred och 24 m lång. Snön yrde om hjulen och vägen höll. Äntligen var första virkeslasten på rullning ur skogen och därmed även pengar till förvärvet. Ett nytt kapitel i gårdens historia höll på att skrivas. Tänk om mina föräldrar hade kunnat följa mig nu. text: Bernt Fransson, Skog & Lantbruk i Sverige AB, tel Så här långt hade generationsskiftet gått bra. Vi syskon hade kommit överens om det mesta sedan far gått bort. Men nu finns ingen där som kan förklara, tipsa och stötta. Inte heller hade jag några kontakter med entreprenören eller virkesinköparen som kunde min fastighet. Än mindre hade jag brytt mig om skogsvårdslagar, bokföring eller skattefrågor. Nu kom allt på en gång. Klarar jag, orkar jag eller måste jag sälja? Situationen ovan är inte unik, men hur gör man för att undvika den? Vi har låtit några erfarna branschmänniskor svara. Du kan läsa deras svar här intill. Risker med att vänta med generationsskiftet Vi är olika. Alla kan inte ha skog och lantbruk som sitt stora intresse i livet. Att få med nästa generation i fastighetsprojektet är ofta den stora utmaningen inom familjen. Att inte hålla ägarfrågan levande inom familjen kan innebära att nästa generation hinner förlora intresset innan generationsskiftet är aktuellt. Väntar man länge med generationsskiftet finns inte kraft kvar att hjälpa nästa generation med de praktiska sysslorna och inte heller att föra över sin erfarenhet och kunskap till övertagaren. En särskilt otäck ägarrisk finns om man blir så dement eller sjuk att man tappar sin förmåga att ta beslut över huvud taget, läs mer i rutan intill. Vad är ett bra generationsskifte? Att inte skaffa fler barn än man har gårdar är ju en gammal devis. Det är också stor skillnad om skogsfastigheten är den lilla eller stora tillgången hos familjen. Många skulle nog ändå säga att kommer man bra överens efter generationsskiftet har det varit lyckat, men räcker det? Det gäller också att trivas i sina nya roller. Föräldragenerationen skall trivas med sitt boende, ha tillräcklig pension att leva av och ett kapital att känna sig trygg med. Men inte heller det räcker alltid. Från att ha varit verksamhetsledare skall överlåtaren, ofta pappa, hitta en ny identitet eller ett nytt projekt som känns meningsfullt. Kort sagt det skall kännas rätt. Inte sällan är det just detta senare som fördröjer ett generationsskifte om det inte finns utrymme för föräldrarna. På motsvarande sätt gäller för övertagaren att trivas med sitt liv och sin ekonomi. Men också att hitta sin nya roll att leda ett nytt projekt. Att skaffa sig överblick över möjligheter och risker samt knyta egna kontakter för att förverkliga sin idé. I den bästa av världar fungerar föräldragenerationen som rådgivare och bollplank. Och sonen eller dottern kan ta hjälp när de behöver. Men som förälder är det svårt att stå vid sidan om och se på när samma misstag upprepas som man själv gjort. Särskilt om barnen börjar närma sig 50 år. Om du tänker efter kanske din viktigaste uppgift som skogsägare är efter du har överlåtit fastigheten. Inte att ta beslut utan låta någon annan göra det. Och att förklara och stötta när övertagaren vill få hjälp, inte annars. Att finnas där tillhands men också kunna rycka ut om du ser att det går fel. Har du gjort ett lyckat generationsskifte i tid är en hjälpande hand oftast välkommen, hos alla barnen. Skogsägarplan Så gott som alla har en egen plan för framtiden. De allra flesta har en skogsbruksplan för att sköta skogen, men det är få som tagit sig tiden med familjen att göra en plan för att sköta ägarfrågorna. Det är då du väger möjligheter och risker mot familjens viljor och andra tillgångar. Det behöver inte vara någon pappersprodukt utan ett levande samtal i familjen. Ofta stöter jag på familjer som tror sig veta de andra familjemedlemmarnas önskemål men som i själva verket inte har ställt frågor till varandra för man tror sig veta svaret. Barn vill inte framstå som girig eller som ointresserad fast man kanske är det. Vi är olika. Dessutom räcker det inte med att en gång för alla ställa frågorna. Livet förändras och därmed är också planen olika vid olika tidpunkter. När är rätt tid för generationsskifte? Det har sällan varit bättre tider att göra generationsskifte än nu. Arvs och gåvoskatten är borta. Marginalskatterna är förhållandevis låga, särskilt för aktiva pensionärer. Virkespriserna är tämligen goda. När det är dags för generationsskiftet finns inga rätt eller fel. Det finns bara möjligheter. Det gäller snarare att ställa sig frågan, vad vill jag göra med resten av livet. Hur förbereder jag mig för livet som f.d. skogsägare? För skogsägare och andra företagare är ägandet ofta förknippat med vem jag är. Vi hör det t.ex. i smeknamnen Stina i storgården, Lars i skogen eller vad man nu kan kallas. Den dag du inte äger fastigheten vem är du då? Företagare som varit vana att besluta och vara verksamma har svårt att trappa ned, det händer helt enkelt för lite. De vill ha eller behöver ett nytt projekt att driva. Spelar ingen roll vad. Det kan vara jakten, föreningsliv, aktier eller annat intresse. Detta är väl så viktigt att förbereda som valet mellan köp och gåva. Detta är första artikeln i en serie om generationsskifte i VIDA-nytt. I nästa nummer kommer vi behandla generationsskifte ur föräldrarnas synvinkel. Följ med oss i VIDA-nytt under Prata, lyssna, prata Man måste lyssna på varandra. Och ta inget för givet. Ställ en direkt fråga till din familjemedlem, hur vill du göra? Carl-Johan Dunge, Skog & Lantbruk Ta hjälp i tid Ingen behöver sälja för att det är för jobbigt. Vi i VIDA gör det enkelt att äga skog. Vi har också många kontakter som vi kan förmedla om du skulle hamna i en situation där du behöver kunnig hjälp. Anders Ingvarsson, Inköpare VIDA Börja i tid Börja diskutera generationsskiftet långt innan det skall göras. Gärna flera år innan. Var tydlig med när du vill överlåta. Jaen-Peter Gustavsson, Inköpare VIDA Gåva vid svår sjukdom Har man drabbats av sjukdom eller skada så att man inte förstår innebörden av sitt handlande finns regler om hur den sjuke skall skyddas mot att bli utnyttjad av någon illasinnad, även av någon inom familjen. Om ägaren av en fastighet drabbats av demens eller stroke så att denne förlorar sin rättskapacitet kan det bli svårt för anhöriga att sköta fastigheten. Anhöriga kan inte heller ge bort fastigheten i den sjukes ställe. Ibland utses då en god man eller ställföreträdare. De är satta under kontroll av överför myndarnämnden. Inte heller överförmyndare får medverka till att fastigheten ges bort till den sjukes hustru eller barn. Däremot får de medverka till att fastigheten säljs till marknadsvärde. Den sjukes tillgångar anses då inte minskat trots att det kostat många skattekronor. Resterande pengar får sättas in på ett konto tills den sjuke blir frisk eller avlider. Det kan därför vara svårt att i dessa situationer göra en gåva vid generationsskifte när sjukdomen gått för långt. SID 8 SID 9 VIDA OCH VÄXANDE VÄRDEN

6 del 2 scilla på väg mot nya mål Jag hör tre signaler. Undrar vad matte vill nu. Jag rusar dit. Hon undrar om jag vill bada. Så klart jag vill! Jag är ju tre månader och nyfiken på det mesta. Vi tar oss ner till sjön. Där är den. Oj, vad spännande! Jag springer ner i vattnet. WOW! Har du drabbats av stormskador? Här kommer några viktiga och konkreta tips som jag hoppas ska underlätta arbetet för dig. Ta inga risker utan tänk på din säkerhet! Vi inköpare finns självklart där du finns när du behöver hjälp eller rådgivning! Matte lockar på mig och jag springer ut i vattnet. Oj jag bottnar inte! Då får jag väl simma. Jag simmar som en fisk och fort går det. Känns som om jag ligger som ett streck i vattnet. Matte säger att ibland står hundar rakt upp i vattnet, plaskar med frambenen och har svårt att komma framåt. Det vill jag allt undvika! Agera snabbt men säkert! t Det är viktigt att du snabbt får en överblick av stormskadorna. Gå ut och inventera din fastighet och märk ut drabbade områden på en karta. Snitsla gärna. Men, vad händer nu. Husse kommer med något. Något som dom kallar dummie. Den är röd och nu är den blöt för husse har lagt ut den i vattnet. Jag står vid matte och väntar. Dummien ligger 6 7 meter bort i vattnet. Hade inte matte stått vid min sida hade jag nog inte kunnat bärga mig Kan jag inte få simma och hämta den snart?! Tiden står still!! Men så äntligen kommer mattes dirigeringstecken som visar vilken riktning och fokus jag ska ha. Därefter kommer det muntliga kommandot JA! ÄNTLIGEN får jag hämta den! Jag simmar ut, hämtar dummien, simmar tillbaka och lämnar den till matte. Oj, vad duktig jag är. Beröm och godis. HÄRLIGT! Vi fortsätter träna cirka en gång per vecka. För varje gång får jag simma lite längre. Ibland kastar matte dummien, men oftast går hon ut och lägger den i vattnet. Detta för att kast kan trigga för mycket. När hon kastar den övar vi markering. Då ska jag kunna se nedslaget i vattnet. När hon lägger den i vattnet övar vi dirigering. Man kan visst jämföra det med en fågel som ligger i vattnet och väntar på att bli hämtad. När hon kastar den har jag extra svårt att stå still och blir snabbt Matte säger att jag har kommit i spökåldern. Dammsugaren är fortfarande helt ok, men sopkvasten är livsfarlig. SID 10 otålig. Men det får jag väl helt enkelt öva på, både på land och i vattnet. Dagarna går. Snart är jag fem månader! Vi fortsätter att träna på inkallning, stoppsignal, hämta, komma till matte, lämna till matte, gå i koppel och på kommandot sidan. Då ska jag gå följsamt vid mattes sida och hon ska inte behöva tänka på var jag är. Extra viktigt att jag kan det bra när jag ska med ut på jakt, så här gäller det allt att öva! Jag leker och busar med min bonusstorasyster Heidi. Det blir mycket syskonkärlek med vassa tänder och ett och ett annat Flatterryck. Då är jag helt inne i min egen värld och springer runt som en katapult. Alla tror att jag har fått fnatt. Ibland är jag rädd. Både för ljud och rörelser. Matte säger att jag har kommit i spökåldern. Dammsugaren är fortfarande helt ok, men sopkvasten är livsfarlig. Den anfaller jag direkt. December är på intågande och jag har visst hunnit bli drygt 7 månader! Idag hände något märkligt. Matte hade lagt ut meter rakt blodspår av viltblod. Självklart hade hon frågat jakt- och markägaren innan hon gjorde det. Jag tyckte det var läskigt men SÅ spännande. Jag var en aning låg i svansen. Matte stöttade mig lite och vi följde spåret försiktigt. När jag till slut kom fram till änden på spåret hittade jag DET en rådjursskank! Det här var ju kul men som sagt, lite läskigt! MEN jag klarade det själv. Härligt med utmaningar! Kanske kan det bli en viltspårschampion av mig så småningom. Vi ses igen till våren! t Kontakta ditt försäkringsbolag och anmäl skador innan du gör några åtgärder på din mark. t Industrin kan inte ta hand om allt virke samtidigt. För att det inte ska bli liggande i skogen under sommaren är det viktigt att du kontaktar din inköpare i god tid. Vänta inte med att anmäla ditt leveransvirke till våren. Anmäl hellre mer än en gång. t Tänk på att avverkning som är ett halvt hektar eller större ska anmälas till Skogsstyrelsen. t Kontrollera så att dina fastighetsgränser är uppmärkta. Det underlättar och minimerar risken för konflikter längre fram. Nyttja vår och våra entreprenörers kompetens. Rådgör och prata med oss. Vad säger lagen? Per Taube, Skogskonsulent, Skogsstyrelsen, Kronobergs distrikt Krav på avverkningsanmälan Om du planerar att avverka områden som omfattar minst 0,5 hektar ska anmälan göras till Skogsstyrelsen. Kravet på anmälan gäller oavsett om det är en planerad avverkning eller om det är en storm som är orsak till avverkningen. Anmälan om föryngringsavverkning ska innehålla en redovisning av planerad hänsyn till naturoch kulturmiljöer samt hur du tänker återbeskoga området, karta som visar området ska bifogas. Krav på att upparbeta stormfälld skog Om det finns mer än 5 m3sk skadat rått barrvirke inom ett hektar ska du som markägare se till att det kommer till terminal, skogsindustri eller görs otjänligt som yngelmaterial senast den 1 juli (gäller område söder). OBS! Om stormskadorna finns i de särskilda bekämpningsområdena mot barkborren är gränsen för rått granvirke i stället 3 m3sk inom ett hektar. Tänk på att det i hänsynsområden ofta kan finnas skäl att lämna kvar upp till mininivåerna av skadat barrvirke. Åtgärder i nyckelbiotoper ska anmälas för samråd. Samma krav som ovan på att upparbeta stormfälld skog. Kravet på att upparbeta skog gäller inte i biotopskyddsområden, naturreservat eller inom områden som omfattas av naturvårdsavtal. Läs mer på Minimera riskerna! t Ta inga risker. Var rädd om dig och arbeta ALDRIG ENSAM. Det krävs både specialkunskap och rätt utrustning vid arbete i stormskadad skog. t Riskera inte din kvarstående skog och virkesvärdet. Se till att virket kommer ut från skogen före sommaren för att undvika skadeangrepp. Blicka framåt! Planera för framtiden och tänk redan nu på kommande föryngringsarbete. Vi hjälper dig gärna med markberedning, plantor och plantering. Tänk bara på att vi behöver din beställning i god tid! Var rädd om dig! Skogliga hälsningar, JanErik SID 11

7 v i d a krysset BLAND IN- BEHÖV- SÅG- VERKS- BLOMMOR DES NOG RYMMER OCH EFTER VATTEN- PLATS BLADER LAND NYÅR FÖR VISSA DANSARE RUTT I GATT VIDA NYHETS- BLAD KILOVOLT FÖR PUNSCH DON CLIPS- PLATSER VÄST- MAKT REK- LAM- ARE TVIVEL- AKTIGT STÄM- NING 1:a pris: Första hjälpen-kit 2:a 3:e pris: Termos 4:e 5:e pris: Stormsäkert paraply ARRANGERADES SFÄR- SURF- FÖR DE SMÅ PLAT- UNDER VIDA- ISKA VIDA- MÅNGEN I GREJER MARINA IRAKSTAD S TAN STRECK DECHIF- FRERADE B Ö DAGARNA B Å T P L A T S SKÖNA F A G R A R Y T T R E N D T A R K A R D A KOVÄND- NING- ARNAS SLITET P GOTTA SIG SOVRINGAR ÄR LÅNG HOS LAGEN LÄND KAN BLI COUS- SPRÅK- COUS LÄRAREN H IHOP- FALLEN DUND- RAR ÄR STUNDOM KRITIK TENDENS S V I D A N D E ROFFAR ÅT SIG HUG- SKOTT SKELEF- TEÅLAG LABB DYSCHAN ODÖR ALLINGS I D AVVÄG- NINGEN K A N A P E N TEXT- MEDDEL- ANDE U S M S KANSKE FÄRS I KLIRRAR I LYON DRINK HÖGST UPP I CYMBAL- STATIV MUSIKBE- ARBETA SOND- ERADE I S RIKT- NING Rapport från m a r k n a d e n I H U N D G Ö R A T T O P P S K R U V ADELS- MAN I KENT D J U R F A R M A R R A RANCH BEDRAG- ITS TID- PUNKT HOPPLÖ- ST OMO- DERN U T E SES I BÄDD- SETEN L U R A T S Ö R N G O T T E N L EU FÖRE EU ARISTO- KRATI GROV- KORNIGT D A T U M A N E K A D E A D E L BE- STRED TVE- KÖNAD STÖTTES I SANK SLAVISK KEJSARE HAR DAR- RIGA LÖV MEDEL- HAVSSÅS SPET- SIG KLOSS BASMATI IGLOON POLITIKER- ODELL RES- VÄSKA SÄNDER I ETERN TRAV- SPORTS- FAMILJ VÅRDAR TONLÖST VISK- ANDE GAMLA PAJAS GUDAR VÅLM ISRAEL- GRUND- ARE GOLDA KNIP- PE EKONOM- ISK FÖR- ENING MISTLUR DEBACLE EKENS- POJKE LEVER PÅ SOCKER VATTEN & AVLOPP VAR DET 2011 SARV PÅ ABSOLUT MÅNGEN INTE ENTRÉ- UTANFÖR DÖRR BAK- SLAG VURMAR FÖR FIN- ESSER PRON- OMEN LÄT SOM TUPPEN OXUDDE : a: 2 : a: 3:e: 4:e: Margareta Fransson, Ljungbyholm Kjell Benjaminsson, Grimås Anita Johansson, Halmstad Mauritz Hedin, Annerstad Namn:... Vi har under hösten sett en gradvis förbättring av marknadsläget för våra sågade och hyvlade trävaror. Låga lagernivåerna hos våra kunder redan i somras i kombination med att dess försäljning fortsatte något bättre än planerat, resulterade i att det under september och oktober var brist på många produkter på våra huvudmarknader. text: Måns Johansson, VD VIDA Wood Adress:... Postnr:... UK Framförallt har vår huvudmarknad UK sedan sommaren gått starkt och utsikterna inför 2014 ser positiva ut. Vi behåller en stor marknadsandel och har under 2013 levererat ca m3. Danmark och Holland Danmark och Holland som är oerhört viktiga marknader för oss, går fortsatt mycket dåligt med sjunkande huspriser och väldigt lågt husbyggande. Prognosen för 2014 är tyvärr inte ljusare och jag tror att vi skall räkna med oförändrat marknadsläge. Japan Japan, som är en viktig marknad för framförallt Alvesta-sågen, har efter ett bra 2013 tyvärr fallit kraftigt tillbaka. Anledningen var att de köpte på sig alldeles för stora volymer under andra och tredje kvartalet. När nu statistiken börjar komma fram visar det sig att Japan har importerat ca +30 % under jan sep 2013 jämfört med Vi ser nu stora prisfall på våra produkter här. I vissa fall upp till 100/m3! Egypten Under hösten har Egypten köpt stora volymer fura i framförallt våra lägre kvaliteter. Detta har gjort att balansen på färdigvarumarknaden för våra furuprodukter känns betydligt bättre än för ett år sedan. Avslutningsvis Det finns som sagt en del positiva signaler på marknaden men balansen är fortfarande skör. Skulle det bli en stor produktionshöjning så finns det stor risk att droppen rinner över bägaren igen med lägre försäljningspriser som följd. Vi hoppas att produktionen fortsatt balanseras på ett klokt sätt för att inte riskera detta. USA Efter vårens och sommarens stora prisfall i USA så har priserna hämtat sig igen under hösten. Vi levererade m3 i november och planerar nu för en båt i slutet på februari. Byggnation och konsumtion är på väg tillbaka men det tar längre tid än vad vi räknat med. Postadress:... Hej alla barn! Vidar heter jag och jag bor i VIDA-skogen! Jag kommer att dyka upp här i VIDA-nytt framöver och lära dig det jag kan om VIDA-skogen. Jag är en ekorre och tillhör gnagarsläktet. Jag har en stor yvig svans som hjälper mig att hålla balansen när jag hoppar mellan grenar. Jag har den även som ett täcke. Den håller mig varm när jag sover. Mina långa, vassa och krökta klor gör att jag är superbra på att klättra i träd. På tal om träd vet du vad människorna gör med granarna som sågas ner? Ja, en del blir ju julgranar. Men visste du att man kan göra allt detta av granar?! SCHATULL FÖRR FÖRE ERICSSON G A M M E L S K O G E N KNY- CKA FASON ALTER- NERA FINNS SLÅTTER- KÄRR I SYD I DENNA SES 150- ÅRINGAR Skicka in korsordet med ifylld kupong senast den 3 mars till: VIDA AB, Att: Josefine Helgesson, Box 100, Alvesta MUSIK- OCH MODESTIL FÖRTÖJD GRÅKALL CUP Vinnare nr 2 13 SVAMP- SORT SKOLTIDS- ARBETE KULA N T U R N E R I N G lösning KOR- TET FLOTT TOVE JANSSON- FIGUR FRÅN 1960 SOM LÅNGSJAL RYMDMY- NDIGHET FLUGA OCH MASK REFLEK- TORIUM I KLOSTER ÄMNA HALV SALTO- MORTAL R BETE- ENDE T O R S V I V A R A N N A N R A D M A T S A L STATS- ANGELÄG- ENHET PATRICK MED NHL- TROFÉEN KLÄMMAS AN- RÄTTAR GAMLA EU- STADGAR SOLGUD POTTER JÄMNA I NUMRERA- DE LINJER SNUSAR TID- PUNKT- EN EFTER AFTER EFTER ÅK SLAGET SEDI- MENTÄR BERGART ASAGUD OCH EN SVENTON PROFIT- ER R E K O H A R R Y SYSSLAR VIDA MED TRILSK IDUNS MAKE JUVENAL- ORDEN N U B R A G E BUMS T R Ä S K J U L H A R E G L A G Ä R A S K D E SKÄR CAPONE HEJDAD PERSI- FLAGE DRÄNG- KÖR EFTER SINN PRON- OMEN GYCK- LARE AV BÅDE HYVENS SKOGS- OCH FÄLT- NORSK MODELL GRUPP FAR- BROR NOLL MÖSS- HYBBLE AV FÅNG- GAMMALT ARE VIRKE GARVAD M A N E T D J U R E BLOTT NY- FLYG- PLATS HAR HYDRO- STATISKA SKELETT N V A N S A T I R V I N S T E L A K A N STRÜWER INSTI- TUTET FÖR- NIMMA KRETSEN AV FOLK SPEEDIG PÅ VIDA JUL- HUR INGÅNG TILL DRYCK RIDHUS SA? GLÄDJE- RUSETS KILO MESEN PÅ RYGG KAN PÅ- VERKA FÄRGEN SARV ELLER VAJA R A M M A D E S BRODERA- DE SIDAN PÅ KUD- DVAR BABY- SOCKA I VISS SOPPA t 7JSLF BUU CZHHB IVT NFE t 4UBMMTUSÚ TÌ BUU IÊTUBSOB MJHHFS TLÚOU J CPYBSOB t "W LWJTUBS TQÌO PDI UPQQBS CMJS EFU WÊSNF till våra hus t 1BMMLSBHBS PDI MBTUQBMMBS BUU MBTUB TBLFS J PDI QÌ t.bttps BW QBQQFS o UPBQBQQFS SJUQBQQFS tidningar, pizzakartonger Ja, nästan varje flisa på granen tas om hand. Kottarna tar dock jag! Många granar lämnas självklart kvar i skogen till oss! Det bästa av allt är att de aldrig tar slut. Det växer hela tiden upp nya. Hejdå för denna gång. Ses snart igen! Kan du lösa Vidars rebus? Svaret finns längst ner på sidan. -ön + Vad är en -d + granbarkborre? -flyg + -k Skicka in ditt svar, gärna med en teckning till VIDA AB, Att: Karin Malm, Box 100, Alvesta. Kanske kommer just din teckning i nästa nummer av VIDA-nytt. Svaret på rebusen: Granplanta SID 12 SID 13

8 examensarbete kring betesskador på tall Sara Johansson, numer inköpare på VIDA Skog, genomförde under 2013 sitt examensarbete inom ramen för Skogsmästarprogrammet, SLU. Rubriken för examensarbetet var Betesskador på tall i Hultsfred och Eksjö kommun. Syftet var att undersöka omfattningen av betesskador på tallskog i VIDAs leverantörers föryngringsbestånd i Hultsfred och Eksjö kommuner. Därutöver undersöktes även om det fanns något samband mellan storleken på hyggena och betesskadornas omfattning. Totalt omfattade studien 30 bestånd indelat på tre storleksklasser: 0 1 ha, 1 3 ha samt 3 6 ha. I varje storleksklass studerades 10 bestånd. Studien inkluderade samtliga skador, oavsett när skadan uppkommit. Detta för att se hur mycket skador det fanns totalt och inte enbart årets betesskador. Resultatet visade att samtliga bestånd under 1 hektar uppvisade över 59 % skadade stammar. Bestånden i storleksklassen 1 3 hektar uppvisade en mer varierande skadebild. Allt från % av stammarna var skadade. Bland de större bestånden utmärkte sig tre med höga skade nivåer medan de återstående sju visade en relativt låg skadefrekvens. Sammantaget sågs ett visst samband mellan storleken på hyggena och betesskadornas omfattning. Skadorna var som mest omfattande på hyggen som var mindre än 4 ha. Utöver beståndets storlek är det flera andra faktorer som verkar påverkar omfattningen av betesskadorna. En viktig faktor är hur omgivningen runt beståndet ser ut såsom: betesskador passera en hel del där det finns vatten, detta ökar således risken för betesskador Från vänster: George Fransson, Linneryd, Lisa Karlsson, Lyckeby, Carl Andersson, Tråvad, Hampus Stedt, Laholm och Moa Flinkman, Lammhult. Sittande: Pontus Gislander, Skurup. VIDA delägare i ryssbygymnasiet Tillsammans med Rottne Industri har VIDA gått in som delägare i Ryssbygymnasiet. Skolan erbjuder utbildningar inom Jakt & Viltvård, Naturvetenskap, Restaurang & Livsmedel, Skogsbruk och Natur & Äventyrsturism. Det känns viktigt och inte minst roligt att ha ett nära samarbete med utbildningar inom skog. Att tillsammans med en lokal, stark partner som Rottne Industri stödja en skola med lång tradition och ett gott renommé känns bra. För oss är det viktigt att vara med och påverka innehållet i skogliga utbildningar och på så sätt säkerställa att vi får fram duktiga entreprenörer och andra yrkesroller till skogsnäringen. Ett nära samarbete med skolan där vi kan tillföra vår kunskap från industrin, erbjuda studiebesök och praktikplatser gynnar alla parter, säger Santhe Dahl koncernchef VIDA. Av de som utbildats inom Skogsbruk på Ryssbygymnasiet har över 95% fått arbete direkt efter avslutad utbildning. En stor andel som skogs maskinförare men även inom skogsvård. Vissa väljer även att läsa vidare till skogs- och jägmästare. Vi utbildar inom yrken där efterfrågan på kompentent arbetskraft är stor. Om man sköter sina studier och går ut med godkända resultat har man mycket goda chanser att få jobb direkt efter avslutad utbildning, säger Mikael Rissvik rektor på Ryssby gymnasiet. En stor fördel för eleverna och en viktig del av utbildningen är APL Arbetsplatsförlagt lärande. Våra elever behöver komma ut i verkligheten och få arbeta med externa uppdrag. VIDA är och blir en än viktigare part för att vi ska kunna erbjuda våra studerande bra övningsuppdrag och inte minst intressanta studiebesök, fortsätter Mikael. Vi är övertygande om att VIDA och Rottne Industri med dess höga skogs- och branschkompetens i kombination med deras goda rykte kommer berika vårt styrelsearbete och utveckla skolan mycket positivt. Vi ser att det finns ett ömsesidigt utbyte mellan oss och det är bara fantasin som sätter gränser för vad vi kan göra tillsammans framöver, avslutar Mikael. Läs mer om Ryssbygymnasiet på Foto: Cecilia Forss VIDA i minglet på Sveriges största lantbruksmässa Nästan personer besökte under fyra intensiva dagar i oktober Sveriges största lantbruksmässa, Elmia Lantbruk Djur & Inomgård. Utställare, däribland VIDA, tävlingar, djuruppvisningar, föredrag och visning av nya maskiner lockade storpublik. Tack alla er som besökte vår monter! VIDA Skog söker VIRKESINKÖPARE experter på timmer! VIDA satsar offensivt framåt och söker nu dig som vill ha en säljande och rådgivande roll gentemot våra skogsägare och leverantörer. Du arbetar med tydliga mål kopplade till leverantörskontakter, volym och lönsamhet inom ditt geografiska område. Du är en viktig länk mellan skogsägarna, våra entreprenörer och sågverk. nyhet Chatta med VIDAs inköpare På kan du nu ställa skogliga frågor till våra inköpare och få svar direkt. Där finns en onlinechat som är öppen mellan kl måndag till torsdag. Vi ses på webben! Spetskompetens inom Naturvårdande skötsel Under hösten har ett flera av VIDAs inköpare och entreprenörer genomgått en utbildning i Naturvårdande skötsel. Målet med utbildningen är att vi ska bibehålla eller skapa bestånd med högre biologiska värden, så kallat NS-bestånd. Utbildningen genomfördes i samarbete med Skogsstyrelsen. Det första Villa VIDA-huset levererat till Rainham Den första huskroppen bestående av 8 stycken lägenheter är nu på plats i Rainham i England. Huset är snart färdigmonterat. Resterande 3 hus kommer att levereras under perioden december till mars. Totalt består projektet av 52 lägenheter i två respektive tre våningar som 1 3 rums lägenheter. Bostäderna byggs i form av hyresrätter och kommer bland annat att ha upp till 80 % lägre driftskostnad per år för värme och el för en trerumslägenhet jämfört med motsvarande traditionellt byggande. vida skogs inköpskontor i Vrigstad har flyttat till Hok Vill du veta mer om studien och dess resultat? Då är du välkommen att kontakta Sara Johansson, alt markägare berikades med kunskap I samarbete med Handelsbanken och Skog & Lantbruk genomförde VIDA Skog i höstas en markägarutbildning i vårt östliga inköpsområde (Hultsfred, Mörlunda och Virserum). Utbildningen omfattade tre kvällsseminarium: 1. Fördjupning i skogsbruksplanen Hur går man tillväga när man samlar in alla uppgifter från skogen? Hur tolkar man skogsbruksplanen för att nyttja den på bästa sätt? 2. Vägledning inför försäljning av skog Tillvägagångsätt vid försäljning, analys och beslutsunderlag, hur läser man en prislista 3. Banktjänster och produkter för skogsägaren, lån och placeringsförslag, bokföring och e-bokföring Vi söker dig som har ett brinnande intresse för skog, timmer, virke och marknad. Att möta människor, skapa långsiktiga relationer och göra affärer det gillar du! Läs mer om tjänsten på Nytillskott i VIDA-skog(en) Ingemar Ståhl arbetar sedan augusti som virkesinköpare på VIDA Skog, område Väst. Han tillhör Vänersborgskontoret. Ingemar kommer närmast från motsvarande befattning på Sydved. Fredrik Carlsson började på VIDA Skog som produktionsledare under sommaren Han är utbildad skogsmästare och tillhör Emmaboda kontoret. Det nya kontoret ligger i anslutning till VIDA Energi på Sågverksvägen i Hok. Johan Larsson, Robin Nilsson och Richard Lindow är vi som bemannar kontoret. Välkomna till oss! Kommande mässor VIDA på Skog & Traktor i Emmaboda 9 10 maj Den 9 10 maj genomförs återigen mässan Skog & Traktor i Emmaboda. Det blir två givande dagar för dig som är intresserad av skogsbruk och maskiner. Självklart är VIDA där. Välkommen att besöka oss i våra montrar, nr 16 & 18. Mer information om mässan hittar du på SID 14 VIDA OCH VÄXANDE VÄRDEN SID 15 VIDA OCH VÄXANDE VÄRDEN

9 Bra skog är guld värd! LÄNGDER LEVERANSVIRKE våren 2014 Borgstena Gran Hestra Tall +18 VIDA arbetar nära marknaden och vet vad kunderna efterfrågar. En skog med högt timmerutbyte som matchar marknadens efterfrågan ger klirr i kassan. För att vi ska vara konkurrenskraftiga är det viktigt att vi får rätt längder till vår produktion. I tabellen ser du VIDAs önskvärda längder Hjältevad Gran OBS! Det är viktigt att kontraktera innan du påbörjar din avverkning, så att vi kan lägga in just ditt virke i våra leveransplaner Klentimmer Vislanda Gran 14-19,9 +20 Klentimmer Urshult Gran! NYHETg!öra din Mark Johansson Mariannelund Bo Hallin Ullricehamn Martin Dahl Alvesta, Lammhult Sven Andersson Vislanda, Älmhult Diameter (cm) Längd (cm) Tall Gran Erik Stråhle Eksjö, Vetlanda Christer Hult Karlsborg Ulf Sivberg Växjö, Lessebo, Uppvidinge OBS! Egen välta OBS! Egen välta Alvesta Tall och Gran Kristian Hultgren Ydre Kinda Peter Rosén Borgstena u enkelt Nu kan d ekt på mälan dir virkesan e askog.s Johan Larsson Skillingaryd Jonas Andersson Sollebrunn Pär Johansson Borgstena JanErik Gustafsson Pelle Ström Tingsryd Sydöstra Småland, Emmaboda, Kalmar Johan Svensson Högsby, Vimmerby Andreas Eriksson Hestra Bo Gustavsson Ljungby Fredrik Nilsson Eksjö, Vetlanda Håkan Igelström Sollebrunn Mathias Joelsson Oskarshamn John Knapasjö Hestra Patrik Wilhelmsson Jaen-Peter Unnaryd Gustavsson Sydöstra Blekinge, Södra Kalmar län Robin Nilsson Vrigstad Robert Lindström Vänersborg, Uddevalla Håkan Johansson Sydvästra Blekinge VIDA är Sveriges största privatägda sågverkskoncern med ca 900 anställda på 17 produktionsanläggningar, varav 7 sågverk. Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvirke för en rad olika marknader. Ca 85 % av produktionen exporteras till Europa, USA, Australien, Afrika och Asien. Verksamheten omfattar även emballagetillverkning, pelletstillverkning, biobränslehandel och hustillverkning. Industrierna är strategiskt belägna nära skogsägarna i Småland och Västra Götaland. VIDA köper huvuddelen av råvaran från privata skogsägare via det egna inköpsbolaget, VIDA Skog. Totalt anskaffas ca 3 miljoner m3fub årligen. VIDA AB, Box 100, Alvesta, Tel , Fax , , Klentimmer OBS! Egen välta 495 OBS! Egen välta +14 Hästveda Gran Tall Viktiga datum för vinteravverkat leveransvirke: För att garantera din avsättning, kontraktera senast den 28/2. Virket ska vara anmält och vid bilväg senast den 31/ Tall 14-19, ,9 +20 Anders Ingvarsson Örkelljunga Klentimmer OBS! Tänk på att alltid lägga till 3 5 cm på angivna längder vid kapning. *Stödlängd kapas enbart om andra önskvärda mått inte kan uppnås. Richard Lindow Aneby, Tranås Olof Sylvén Vänersborg, Uddevalla Sara Johansson Hultsfred Ronny Svensson Mariestad Thomas Dunsjö Unnaryd Torbjörn Eckerby Områdeschef Tobias Lind Mullsjö, Habo, Jönköping Ingvar Jonsson Östra Göinge, Osby Thomas Henricson Områdeschef Magnus Axelsson Halmstad, Laholm Stefan Nyqvist Områdeschef

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE Ofrivillig expert sprider kunskap om hybridasp... s 37 Prisbelönta Emma inspirerar Europas skogsbrukare....... s 46 Virkesmätning på distans så funkar det...... s 42 SKOGEN når fler. 2016 ökade läsarskaran

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län.

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län. Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01 Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 171 401 Diam (mm) 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 Kvalitet 1 365 405 475

Läs mer

Biobränslehantering från ris till flis

Biobränslehantering från ris till flis Biobränslehantering från ris till flis Var och när skogsbränsle kan tas ut Innan biobränsle bestående av hela träd eller grenar och toppar tas ut är det viktigt att bedöma om uttaget överhuvudtaget är

Läs mer

En naturlig partner för trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för trygga skogsaffärer. En naturlig partner för trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag, samtliga erbjuder rådgivning, högsta kvalité

Läs mer

Rörvik Timber AB, Publ. Försäljning

Rörvik Timber AB, Publ. Försäljning En stark partner Starkt bolag Starka ägare Starka ägare i kombination med en stark organisation ger ett starkt företag. Rörvik-koncernen investerar nu ytterligare för ökad produktion och bättre resursutnyttjande.

Läs mer

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Klentimmer öka värdet i din avverkning med klentimmer Genom att

Läs mer

Lättfattligt om Naturkultur

Lättfattligt om Naturkultur Lättfattligt om Naturkultur Optimering av skogens långsiktiga värdeavkastning Mats Hagner 29-11-11 Skogsägarens nettoinkomst om trädet skördas nu 15 1 5 UBICON Rapport 6, 29 ISSN 1654-4455 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Aptering för högsta möjliga virkesvärde Korsnäs följer noga upp hur virket blir apterat, dvs om det blir kapat så att skogsägaren får ut högsta virkesvärde enligt prislistorna.

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

SVERIGE PORTO BETALT

SVERIGE PORTO BETALT B SVERIGE PORTO BETALT LEDARE VIDANYTT nr 1 2007 FÖRST GUDRUN SEDAN PER. Knappt hade vi lyckats överblicka och delvis återhämta oss efter Gudruns konsekvenser förrän Per var ett faktum. Omkring 12 miljoner

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Infoträff i Älghult Här ska tallen frodas

Infoträff i Älghult Här ska tallen frodas Här ska tallen frodas Mera tall! Infoträff i Älghult Den 4 april ordnas en träff i Älghult dit alla som är intresserade av projektet är välkomna. Vi hoppas kunna engagera så många jägare och markägare

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Välkommen till oss i monter U:550!

Välkommen till oss i monter U:550! Nummer 1 2012 Tidningen du just nu läser är så aktuell som den kan bli. Vi producerade tidningen på plats på mässan under onsdagen. Den skickades till tryckeriet för tryck samma dag och började delas

Läs mer

ALI, SARA & ALLEMANSRÅTTAN

ALI, SARA & ALLEMANSRÅTTAN ALI, SARA & ALLEMANSRÅTTAN Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla i Sverige att röra sig fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare

Läs mer

Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren

Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren Välkommen till vandringsleden på Långhultamyren Långhultamyren är ett naturreservat på nästan 800 hektar. Det är först och främst det stora myrarna som vi vill skydda. Men du är självklart välkommen att

Läs mer

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare

Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Välkommen till en aktivt år 2014 med många spännande aktiviteter i vårt lokalområde Välkommen att träffa andra collieägare Du som tänker börja, eller har börjat och, träna bruks/ agility/rallylydnad/vallning,

Läs mer

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

I denna folder presenteras kortfattat projektets

I denna folder presenteras kortfattat projektets Det går att minska de omfattande betesskadorna på tall. Det går också att öka andelen tall i skogen. Och det går att göra genom ökad samverkan mellan jägare och skogsägare, något som båda grupperna tjänar

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och gårdsägare

Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och gårdsägare Välkommen. Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och gårdsägare Att jobba hos oss. Hos oss på Areal finns alltid plats för fler medarbetare som kan förstärka befintliga kontor eller

Läs mer

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander www.pwc.se Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander Agenda 2. Skogsbruket 1. Skogsägandet 3. Sågverken 7. Hänt i branschen 4. Massaindustrin 6. Prestationer 5. Pappersbruken sid2 Skogsägandet sid3

Läs mer

Välkommen till Naturstig Miskarp

Välkommen till Naturstig Miskarp Välkommen till Naturstig Miskarp Naturstig Miskarp kom till under Mjölby Golfklubbs arbete med GEOcertifiering. Under arbetet såg man en möjlighet att skapa en lärorik naturstig för allmänheten som en

Läs mer

PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket

PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket Datum 2014-12-15 1(5) Skogsenheten Jonas Bergqvist jonas.bergqvist@skogsstyrelsen.se Tfn 036-35 93 25 PM angående 10-årsdagen av stormen Gudrun och hur erfarenheterna av stormen har påverkat skogsbruket

Läs mer

Minnesanteckningar Uppstartsseminarium Skogens kulturarv fokus på fossil åker. Länsstyrelsen i Jönköpings län

Minnesanteckningar Uppstartsseminarium Skogens kulturarv fokus på fossil åker. Länsstyrelsen i Jönköpings län 1 (1) Minnesanteckningar Uppstartsseminarium 2012-05-02 Skogens kulturarv fokus på fossil åker Deltagare: Jenny Ameziane Tomas Areslätt Peter Ask Tony Axelsson Hasse Bengtsson Markus Boxe Ann-Cathrine

Läs mer

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka.

Hej! Här kommer rådgivningskvittot digitalt. Jag skickar brochyr också men de kommer med post nästa vecka. Stockholms distrikt Stefan Eklund Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se Tfn 08-51451462 Fastighet VÄRMDÖ-EVLINGE 9:1 Kommun Värmdö Församling Värmdö Kopia för kännedom 1(2)

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se I Wedaskogen Information från Weda Skog - din partner i skogen Specialist på timmer www.wedaskog.se Erik Andersson, vd Weda Skog. Foto: Sidney Jämthagen - Weda Skog ska vara ett självklart och naturligt

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

aktiviteter på MMK 19 23 januari LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

aktiviteter på MMK 19 23 januari LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG aktiviteter på MMK 19 23 januari LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Äventyrsklubben 14.30 16.00 Dansklubben 15.00 Film Frukt 16.00 16.00 16.00 16.00 UTE på skolgården SAL 3 Ute-lek Ute-lek

Läs mer

Sönderdelning - Vägtransport. Skogsteknologi 2010 Magnus Matisons- 3

Sönderdelning - Vägtransport. Skogsteknologi 2010 Magnus Matisons- 3 Sönderdelning - Vägtransport Skogsteknologi 2010 Magnus Matisons- 3 Översikt Skogsbränslesystem Lösgrotshantering Låga lastvikter Kallt system Möjlighet att sönderdela hos kund Lagringsutrymme hos kund

Läs mer

DM 1409. Prislista sågtimmer, limträstock och massaved

DM 1409. Prislista sågtimmer, limträstock och massaved DM 1409 Prislista sågtimmer, limträstock och massaved Prislista sågtimmer, limträstock och massaved 1409-tv TALLTIMMER Prislista nr DM1409 Pris kr/m 3 to Kvalitet 1 397 467 535 602 658 715 756 780 801

Läs mer

Återväxt med garanti!

Återväxt med garanti! Återväxt med garanti! Återväxtgarantin ger Göran mervärde Det började som en släng av Gröna vågen, när stockholmaren och läkaren Göran Carlsson flyttade till Kramfors. Men med köpet av gården i byn Ås

Läs mer

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Lina Kapitel 1 Lina var 10 år och satt inne med sina två vänner Gustav och Caroline.

Läs mer

Gödsling gör att din skog växer bättre

Gödsling gör att din skog växer bättre Skogsgödsling Skogsgödsling är ett mycket effektivt sätt att öka skogens tillväxt. Produktionen ökar och blir mer lönsam, dessutom binder skogen koldioxid när den växer vilket ger positiva miljö- och klimateffekter.

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och

Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och MONSTRET AV: Freja Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och gick på skolan Röda hornet. Felicia

Läs mer

Dags för uppföljning av Smart Energi

Dags för uppföljning av Smart Energi Sida 1(5) Miljönämnden Datum 2013-04-02 Diarienummer MN 38-2013 Smart energi 2013 Kommunstyrelsen Dags för uppföljning av Smart Energi Ni är en av de 67 aktörer som skrivit under Klimatstrategin för Västra

Läs mer

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Bioenergi nationellt och regionalt Stora Enso Stora Enso Bioenergi Hållbarhet för biobränsle i Stora Enso Sammanfattning 2011-03-31

Läs mer

SkogsAffärer. Högre netto i gallring! Välkommen på Skogsdag! En informationsskrift från Rörvik Skog Nr 3-2008

SkogsAffärer. Högre netto i gallring! Välkommen på Skogsdag! En informationsskrift från Rörvik Skog Nr 3-2008 SkogsAffärer En informationsskrift från Rörvik Skog Nr 3-2008 Högre netto i gallring! Välkommen på Skogsdag! I förra numret av SkogsAffärer skrev vi om barkborrens härjningar i Kråketorpsreservatet. Det

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och uppvuxen på gård

Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och uppvuxen på gård Välkommen. Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och uppvuxen på gård Att jobba hos oss. Hos oss på Areal finns alltid plats för fler medarbetare som kan förstärka befintliga kontor

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens 2-3 februari 2011

SDCs Biobränslekonferens 2-3 februari 2011 SDCs Biobränslekonferens 2-3 februari 2011 Mätmetoder och teknik Lars Björklund, SDC - VMU 1 Föredraget handlar om: Sortiment /produkter Grot Träddelar Rundved Sönderdelat eller ej sönderdelat Apparater

Läs mer

En bra kompis. - sagan om den goda förpackningen

En bra kompis. - sagan om den goda förpackningen En bra kompis - sagan om den goda förpackningen FRUKT 1 Det här är William och Ellen. Idag är de med sin farmor och farfar i affären. I affären är det fullt av människor och många hyllor med varor. Det

Läs mer

Att jobba hos oss. Tillvaro.

Att jobba hos oss. Tillvaro. Välkommen. Att jobba hos oss. Hos oss på Areal finns alltid plats för fler medarbetare som kan förstärka befintliga kontor eller som av egen kraft och företagsamhet kan utöka vårt kontorsnät. Alla jobbar

Läs mer

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Röjning för en värdefull skog Vid röjning bestämmer du hur din skog ska se ut i framtiden. Du kan styra utvecklingen så att kvalitativa stammar gynnas

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 8 Fredag 12 mars 2010. utvecklingschef i Piteå kommun. Vind-snurror ger tusen nya jobb i Piteå

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 8 Fredag 12 mars 2010. utvecklingschef i Piteå kommun. Vind-snurror ger tusen nya jobb i Piteå LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 8 Fredag 12 mars 2010 NORRBOTTEN Vind-snurror ger tusen nya jobb i Piteå Regeringen har sagt ja till att bygga 1 100 vind-kraftverk i Piteå kommun. -Det är ett av världens största

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Prova att lägga märke till olika spårtecken och du kommer att upptäcka att naturen är full av liv.

Prova att lägga märke till olika spårtecken och du kommer att upptäcka att naturen är full av liv. SKOGSREFLEXEN ÖVNINGAR ÄMNESVIS: MILJÖ- OCH NATURKUNSKAP Ekorrspåraren Tecken som visar att här har varit ett djur kallas spårtecken. Det kan vara avtryck av fötter, en halväten kotte, märken efter avbitna

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

MARIA. 15 19 oktober. På tisdag för tjejer, och på onsdag för killar

MARIA. 15 19 oktober. På tisdag för tjejer, och på onsdag för killar MARIA 15 19 oktober mininytt NU BADAR VI! På tisdag för tjejer, och på onsdag för killar aktiviteter på MMK 15-19 oktober LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Bak Bak Film Ute Twister

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Felix och gammelgäddan

Felix och gammelgäddan Felix och gammelgäddan Tycker du om den här sagan? Surfa in på www.smasagor.se Där kan du hitta fler sagor Har du funderingar, kommentarer eller frågor skicka ett epostmeddelande till jonny_carlsson@passagen.se

Läs mer

Några små tips om att träna på utsatt fågel

Några små tips om att träna på utsatt fågel Några små tips om att träna på utsatt fågel Att träna sin fågelhund på utsatt fågel, vanligen rapphöns eller fasan, har blivit rätt populärt. Gör man rätt kan det vara en effektiv och förhållandevis enkel

Läs mer

Jag undrar vad Linus vill hitta på idag? säger Ellen när de stiger på bussen. Vad tror du?

Jag undrar vad Linus vill hitta på idag? säger Ellen när de stiger på bussen. Vad tror du? 1 I dag ska William och Ellen åka och hälsa på sin mormor och morfar. Det ska bli extra kul att få komma dit idag eftersom deras kusin Linus också kommer att vara där. Jag undrar vad Linus vill hitta på

Läs mer

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson

Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar. Torbjörn Johansson Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Förbättra kommunikationen mellan målvakt och backar Torbjörn Johansson Handledare Ulf Engman 2011-05-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid.3 2. Bakgrund Sid. 4 3.

Läs mer

Södra visar vägen. Företagspresentation 2016

Södra visar vägen. Företagspresentation 2016 Södra visar vägen Företagspresentation 2016 Detta är Södra Omsättning 18,3 Mdr SEK Virkesvolym Anställda 3 600 3 massabruk 9 sågverk 15,1 miljoner m 3 fub 50 000 medlemmar 2015-03-12 2 Geografiska marknader

Läs mer

Stämplingsrapport. Drivningsförhållanden: (GYL, är en femgradig skala där 1 motsvarar mycket goda förhållanden). G Y L

Stämplingsrapport. Drivningsförhållanden: (GYL, är en femgradig skala där 1 motsvarar mycket goda förhållanden). G Y L Stämplingsrapport Skogsägare Stämplingsnr. Fastighet Kommun Församling Birgitta Nisser mfl Jön-11-339 Kabbarp 1:1 Jönköping Gränna Höganäsgatan 7 56131 Huskvarna 036-140905 Areal ha Ålder Ståndortsindex

Läs mer

Det finns självklart en proffsdröm

Det finns självklart en proffsdröm Nummer 4, November Från Halmstads Energi och Miljö AB Det finns självklart en proffsdröm - Robert Bladh, HK Drott Värmeljus blir till proteser i Thailand Vintertider på våra ÅVC:er Nr. 4 Nov. 2014 Med

Läs mer

El och värme från flis på gårdsnivå

El och värme från flis på gårdsnivå El och värme från flis på gårdsnivå Reseberättelse från studiebesök på Spanner i Tyskland Deltagare: Johan Mattsson, Göran Mattsson, David Varverud, Hans Varverud, Magnus Berzelius, Johannes Axelsson Arrangör:

Läs mer

Idén att odla sparris fick Lotta i Provence. För ett husbehov räcker 10 20 plantor, men det visste inte Lotta som tyckte att plantorna såg små ut och

Idén att odla sparris fick Lotta i Provence. För ett husbehov räcker 10 20 plantor, men det visste inte Lotta som tyckte att plantorna såg små ut och Idén att odla sparris fick Lotta i Provence. För ett husbehov räcker 10 20 plantor, men det visste inte Lotta som tyckte att plantorna såg små ut och köpte 500 stycken. I dag finns 24 000 sparrisplantor

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN Magnus Johansson och Miriam Kuflu

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN Magnus Johansson och Miriam Kuflu ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN 2010-2015 Magnus Johansson och Miriam Kuflu 2016-11-11 SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen vad gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE

JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE JAG MÅLAR MIN HIMMEL ORANGE Sofia Fredén Slutversion December 2012januari 2013 8 år MAMMA KOMPIS 8 år LÄRARE TVÅ ORANGUTANGER I en skola, hemma, i en djungel. Pjäsen är tänkt för 3 skådespelare. 2 1. Leo

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Syfte På ett handfast sätt få förståelse för arternas betydelse för ekosystemets/naturens överlevnad.

Syfte På ett handfast sätt få förståelse för arternas betydelse för ekosystemets/naturens överlevnad. Övningar för små barn (källa http://jämtnatur.se/) Naturens väv På ett handfast sätt få förståelse för arternas betydelse för ekosystemets/naturens överlevnad. Passar för 1, 2 och 3. Ett nät (fotbollsnät

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 26 Fredag den 17 september 2010. Gamla människor blir inlåsta

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 26 Fredag den 17 september 2010. Gamla människor blir inlåsta LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 26 Fredag den 17 september 2010 NORRBOTTEN Gamla människor blir inlåsta Förra veckan visade tv-programmet Uppdrag granskning hur dålig äldrevården är i Piteå. Gamla och sjuka blir

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

Äger du ett gammalt träd?

Äger du ett gammalt träd? Äger du ett gammalt träd? Då har du något speciellt i din vård Projektet Värna skyddsvärda träd ska öka kunskapen om trädens värde. Sexton kommuner i Västra Götaland och Halland vill gemensamt visa hur

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

FSB:S UNGDOMSLEDARKURS I PARGAS 8-10.4.2011. Samarbetsövningar och lekar

FSB:S UNGDOMSLEDARKURS I PARGAS 8-10.4.2011. Samarbetsövningar och lekar FSB:S UNGDOMSLEDARKURS I PARGAS 8-10.4.2011 Samarbetsövningar och lekar Lekar och olika övningar kan vara bra på många olika sätt: - Har man en ny grupp, eller nya medlemmar så för att göra alla lite mer

Läs mer

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER Nettoprislista D 113-01, 1/10 2012 tillsvidare TALLSÅGTIMMER Pris kr/m3to Kvalitet 1 420 490 550 600 680 740 780 800 820 840 850 Kvalitet 2 390 420 530 580 580

Läs mer

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Igelström, Fredrik Överums PK

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Igelström, Fredrik Överums PK Tävling: Nat. Fält Överum 2016, 2016-09-25 1A 1 Lindström, Daniel Vimmerby PSK 66546545 41/28 27 B 2 Rasmusson, Mats Vimmerby PSK 65555643 39/28 30 B 3 Huber, Tomas Sävsjö PSK 52344656 35/24 23 B 4 Issa,

Läs mer

Foton i detta nummer: Jonathan Helgesson

Foton i detta nummer: Jonathan Helgesson Foton i detta nummer: Jonathan Helgesson Nr Nr 63 80 oktober april 2007 2012 Verksamhetsledaren Hej du medlem! En ny teaterhöst har dragit igång i lokstallarna. Nya gruppkonstellationer och nybörjare samsas

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Simon K 5B Ht-15 DRAKEN. Av Simon Kraffke

Simon K 5B Ht-15 DRAKEN. Av Simon Kraffke DRAKEN Av Simon Kraffke 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Erik och jag är 7 år och jag bor på en gård och den gården heter Hemlighetensgård bara för att vad som helst kan hända här. Och den gården ligger

Läs mer

Skogsfastighet strax väster om Strömsnäsbruk

Skogsfastighet strax väster om Strömsnäsbruk Markaryd Tannsjö 2:9 Skogsfastighet strax väster om Strömsnäsbruk Skogsfastighet Björkhaga om ca 9 ha belägen strax väster om Strömsnäsbruk. Produktiv skogsmark ca 5 ha. Huvudsakligen yngre granskog. Virkesförråd

Läs mer

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) Samtliga veckans ord v 35-42 VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) bytesdjur ett djur som äts av ett annat djur mossa växer över stenar och trädrötter promenera kan vara skönt att göra i skogen barrskog skog

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Information och statistik för Örekilsälvens Laxfiske 2002

Information och statistik för Örekilsälvens Laxfiske 2002 Information och statistik för Örekilsälvens Laxfiske 2002 Slutlig fångststatistik för lax och öring i Örekilsälven 2002 Totalt inrapporterad fångst under tiden 1 maj - 30 september: Lax: 158 stycken Totalvikt

Läs mer

MARIA. 12 16 december. MiniNYTT

MARIA. 12 16 december. MiniNYTT MARIA 12 16 december MiniNYTT DANS! Vernissage på tisdag 15.05 i Sal 3. Begränsat antal platser, Serieteckning anmäl dig till Jannike om du vill vara med! HÅLL UTKIK! aktiviteter PÅ MMK 12 16 december

Läs mer