Stockholm april 2008 Marika Markovits, direktor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm april 2008 Marika Markovits, direktor"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Innehåll Stadsmissionen i samhället 2 Stadsmissionens verksamheter 6 Verksamhetsområden: Barn, unga, utbildning 8 Hemlöshet 14 Äldre 18 Bullkyrkan 20 Stödjande affärsverksamheter: Second hand 22 Grillska huset 23 Volontärer och företagsvänner 24 Kommunikation och insamling 26 Ekonomi Revisionsberättelse 38 Donationer/bidrag: Från organisationer, fonder, stiftelser och testamenten 39 Från företag 40 Årsredovisningen 2007 har ett genomgående bildtema med porträtt av medarbetare som visar sin egen personliga drivkraft. Du möter tretton av alla de medarbetare som ständigt arbetar för att hjälpa Stockholms utsatta människor. Stockholms Stadsmission Telefon Fax PG Org nr Produktion: C/O Foto: David Einar Sid 20-21: Lena Granefelt, Lars Heydecke Tryck: Edita Västra Aros ex maj var det 154:e året i Stockholms Stadsmissions historia. Det finns anledning att glädjas över att antalet personer som lever i utanförskap i Sverige har minskat under året. Däremot har trycket i våra verksamheter inte minskat. Det beror bland annat på att klyftorna mellan dem som får del av den ekonomiska utvecklingen och de 6-7 procent som inte får det ökar. Av Stockholms barnfamiljer lever 18 procent i fattigdom. I Rinkeby är siffran uppe i drygt 56 procent. Fattigdom är inte enbart en brist på pengar, utan också ofta en brist på arbete, utbildning, hälsa och en brist på nätverk och stödjande relationer. När regler ändras, som nu när a-kasseersättningen sänkts, pensionernas värde urholkas och möjligheten till SL-kort starkt begränsas, ökar trycket markant på de som söker sig till Stadsmissionen. Glädjande nog har vi med gemensamma krafter bidragsgivare och medarbetare åstadkommit ökad tillgänglighet och förbättrat samarbete kring utsatta individer. Vi har kunnat möta behoven med ett samlat stöd. I december bildades Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, något som kan växa till ett ökat samarbete på nationell nivå. I ett första skede ingår Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Kalmar och Uppsala. I samarbete med Södra Fot genomfördes teaterprojektet Ringaren med stor framgång. Allt fler elever fick framgångsrikt stöd till att klara sina studier i våra skolor. Satsningen på medarbetarnas kompetensutveckling, ökade delaktighet och samverkan mellan organisationens alla delar särskilt inom området arbete och sysselsättning har stärkt vår förmåga att ge professionellt och medmänskligt stöd till de som vänder sig till Stadsmissionen. Därför känns det bra att temat för årets årsredovisning är våra medarbetares drivkrafter. Min egen drivkraft är en obotlig nyfikenhet på människors möjlighet till förändring och utveckling. Mitt mål är att bygga starka relationer mellan medarbetare och mellan medarbetare och gäster/elever samt till våra externa partners för att på så sätt skapa en ännu starkare organisation. Nu väntar bland annat flera upphandlingar av kommunal verksamhet som ger oss möjlighet att formulera vårt uppdrag på nytt och i konkurrens med andra visa på vår kvalitet. En viktig fråga för oss är även att regeringen fullföljer sin avsikt i regeringsförklaringen om avdragsrätt för gåvor till den ideella sektorn. Så tack alla medarbetare, gäster och framför allt alla givare för Jag ser fram emot utmaningarna under 2008 med stor tillförsikt. Stockholm april 2008 Marika Markovits, direktor

3 Min drivkraft handlar om nyfikenhet och vördnad inför livet. Jag har valt ägget som symbol eftersom livet är precis som ägget både skört och starkt på samma gång. Under en enkel yta döljs livets hela mysterium. Marika Markovits, direktor. STADSMISSIONEN

4 Under 2006/2007 presenterades siffror över fattigdom i EUs medlemsländer. Sverige hamnar bland dem med lägst andel, 11 procent eller en miljon människor, i risk för finansiell fattigdom. En viktig faktor för den låga andelen fattiga i Sverige är barnbidrag, bostadsbidrag och a-kassa. Utan bidrag hade 29 procent levt i risk för fattigdom ett av de högsta talen i Europa. Ett viktigt uppdrag för Stadsmissionen, förutom att göra något akut åt den nöd som människor drabbas av, är att höja rösten när samhällets stöd till människor i utsatthet försvagas. Vi vill få makthavare och allmänhet att se och reagera. Det går inte att vända bort blicken. Under året har vi sett resultat av vårt uthålliga opinionsarbete; äntligen har regeringen tagit fram en nationell handlingsplan för att minska hemlösheten. Stockholms stad har också antagit en nollvision. Men visioner är enbart början på arbetet med att avsätta resurser och förverkliga dem. Vi kommer fortsatt att utmana beslutsfattare att göra de rätta prioriteringarna och dessutom kräva att de involverar de utsatta själva och oss i arbetet. Vi kommer fortsatt att bjuda in allmänhet, företag och organisationer att delta i arbetet med att minska utsatthet och göra Stockholm till en mänskligare stad för alla. Vi kräver inga stora framgångar. Ibland räcker det med att vi får kontakt med en person som är fullständigt inåtvänd, en blick av samförstånd. Vi är nöjda med ett leende från en ensamstående mamma på familjekollo som hade glömt hur glädje känns. Eller en utvilad och nyduschad hemlös man, som berättar något ur sitt liv i förtroende. Genuin medmänsklighet. Under året slog vi larm om att missbrukare som lever i hemlöshet smittas av hiv på grund av orena sprutor. I en debattartikel i Aftonbladet gick vår direktor Marika Markovits och verksamhetschefen på Noaks Ark, Jan-Olof Morfeldt ut och argumenterade för att Stockholm ska få ett sprututbytesprogram som tar fasta på missbrukarens hela livssituation. Avslutningen på artikeln sammanfattar mycket väl vår uppfattning i frågan: Enligt vår mening är det hög tid att moralismen och de ideologiska principerna får lämna plats åt praktisk realism, sunt förnuft och genuin medmänsklighet. Ge röst åt dem som tystnat. Modet att tro på människor som ingen annan tror på, att försöka igen trots till synes omöjliga förutsättningar, är djupt förankrat i varje medarbetare inom Stockholms Stadsmission. Ett projekt som snubblade sig fram till en succé var teateruppsättningen Ringaren, fritt efter Victor Hugos roman, som genomfördes i samarbete med Södra Fot Södra folkliga teatern. I april fick Södra Fot nej på samtliga bidragsansökningar till projektet. Under ledning av Södra Fots konstnärliga ledare regissören Kent Ekberg, bestämde man sig för att trots detta genomföra projektet. Det krävdes mycket kreativitet och påhittighet för att lösa scenografi och annat utan pengar. Lösningen blev kläder från Second hand och flyttkartonger som Safety Care skänkte. Tack vara människors tid, lust och engagemang hade Ringaren premiär i november. Medverkade gjorde Södra Fots ensemble och 17 deltagare i Stadsmissionens verksamheter, varav fem på scen. 2 STADSMISSIONEN I SAMHÄLLET

5 För mig är att musicera i grupp framför en publik bland det mest tillfredställande och skrämmande som finns. Därför valde jag ett av mina instrument som symbol. Går det bra är belöningen omedelbar. Efteråt kan man bestiga berg. Går det dåligt så går det bättre nästa gång! Mattias Corvini, IT-samordnare och aktiv i många av Stadsmissionens musikprojekt. STADSMISSIONEN I SAMHÄLLET 3

6 Föreställningen blev en succé, gick för utsålda hus och fick fina recensioner. dn rekommenderade Ringaren som en av tre teaterföreställningar man inte fick missa under teaterhösten 2007! Men de viktigaste recensionerna kom från de medverkande. Några axplock: Det är första gången i mitt liv som någon applåderar åt något som jag gör, Mitt liv har tagit en ny vändning nu vet jag att jag är på väg åt rätt håll, Jag trodde aldrig att jag skulle få såna kickar och sån harmoni av något annat än droger. Teaterprojektet ingick i verksamheten Arbete och sysselsättning och var ett nytt sätt för deltagarna att synliggöra sin egen kraft. Ökad medvetenhet om hemlöshet bland unga. Den växande hemlösheten bland barn och unga synliggjordes under året. Vår rapport Barn och unga i hemlöshet fick stor uppmärksamhet. I en rad artiklar togs problemet upp. Aftonbladet hade en artikelserie om unga människor som driver runt i Stockholm. På rymmen. Eller utslängda. Med droger och prostitution på bara en armlängds avstånd. Unga människor som lever i hemlöshet erkänns inte av samhället, eftersom de är mantalsskrivna på en adress. Nu har även myndigheterna börjat få upp ögonen för problemet. Vår satsning på unga i hemlöshet har också resulterat i konkreta åtgärder. Nästan hälften av de unga som deltagit i vårt projekt har fått bostad utanför familjen. Andra finns kvar i verksamheten eller har fått annan hjälp. Vi har också kunnat konstatera att Second hand och kanske i första hand vår Remake-avdelning förekommer allt mer frekvent i modetidningar och inredningsreportage. Den som har bläddrat i olika magasin under året har ofta hittat en väska, en kappa eller något annat från våra butiker i reportagen. En mänskligare stad. Stockholms Stadmissions verksamhetsidé är att utifrån en kristen människosyn utmana och komplettera samhällets insatser för utsatta grupper. I 154 år har vi arbetat med relevanta och angelägna uppgifter. De har skiftat över tiden och kommer även i framtiden att se olika ut, beroende på det omgivande samhället. I dag prioriterar vi ungdomar och vuxna i akut hemlöshet, utsatta barnfamiljer och ensamma äldre i vår verksamhet. Hur våra prioriteringar ser ut om tio år är en öppen fråga. Vår vision är ett samhälle där det offentliga inte är ensamma om att ta ansvar för det sociala skyddsnätet. Vi tror tvärtom att den ideella sektorn är ett oumbärligt inslag i ett starkt och levande samhälle. Dels för att den ideella sektorn kan sätta fokus på brännande och obekväma problem, men också för att den är en katalysator för frivilligarbetets kraft och glädje. Genom att kanalisera frivilliga insatser bygger vi ett varmare och mänskligare Stockholm. Några stänk glamour. Annat som fått uppmärksamhet under året är julskyltningen på pub i samarbete med Operating Place, tidningen City och Ny Gemenskap. Ett levande skådespel framfördes i fem skyltfönster och möjlighet gavs att lämna en vinterjacka till förmån för människor i hemlöshet och i gengäld få rabatt på en ny från varuhusets galgar. Behovet av att göra någonting för en medmänniska ökade under året. Allt fler anmäler sig för att göra volontärarbete. Vi på Stockholms Stadsmission har kö till volontärtjänsterna och är noga med att välja personer med stort engagemang och kompetens som våra gäster kan ha nytta av. 4 STADSMISSIONEN I SAMHÄLLET

7 Som symbol för min drivkraft väljer jag en tulpan den står för hopp, växt och tillit till livet. På samma stjälk finns både knoppen och den utslagna blomman. En stark drivkraft för mig under många år på Stadsmissionen och nu senast i arbetet med barn och unga på Enter Mötesplats är de stora resurser som finns inom varje människa och medvetna möten som leder till förändring. Möten som frigör kraft och hopp. Möten då vi vågar låta oss beröras. Vivi Kylberg, omvärldsanalytiker Enter Mötesplats. STADSMISSIONEN I SAMHÄLLET 5

8 6 STADSMISSIONENS VERKSAMHETER

9 STADSMISSIONENS VERKSAMHETER 7

10 1>D1<5D +$ )%# ", ( #"N) * N! ( Kvalitetsundersökning 2007 Familjeverksamheten (medelbetyg satt av gästerna på en 10-gradig skala) ,0 9,9 9,7 Väl bemött Barnen känner sig trygga Lätt att få kontakt Vad är fattigdom? En definition är en oacceptabelt låg levnadsstandard som är påtvingad. En mer vardaglig definition skulle kunna vara att inte ha råd att köpa nya skor till sitt barn när de gamla inte håller ihop längre barn i Sverige lever i relativ fattigdom (Rädda Barnens rapport 2007) och storstäderna tillhör de områden där utsattheten är som störst. I Stockholm lever 18 procent av barnen i fattigdom, i Botkyrka 22,8 och i Rinkeby över 56 procent vilket är mer än hälften av alla barn i åldern 0-17 år. Många av dem lever med en ensamstående förälder, ofta med utländsk bakgrund. Detta skapar utanförskap för barnen, och många gånger skam och självförebråelser hos föräldrarna. Det finns föräldrar som inte klarar sin föräldraroll, till exempel på grund av psykisk ohälsa eller missbruk. Situationen för barnen i sådana familjer kan till slut bli fullständigt ohållbar. En del agerar själva och rymmer. Andra blir kvar hemma eller blir helt enkelt utslängda. Gemensamt för dem alla är att de far illa och behöver samhällets stöd. Risken att hamna i destruktiva miljöer ökar dramatiskt för unga som står helt utanför samhällets och familjens skyddsnät. Hälften av Stadsmissionens hjälpinsatser riktas idag till barn och ungdomar samt till deras familjer. Att bryta isoleringen. För familjer som lever i fattigdom finns få chanser till återhämtning. Det hårda jobbet för att få ihop pengar till mat, oron över växande högar med räkningar och sömnlösa nätter för att man inte har råd att låta barnen följa med på utflykten, tär både fysiskt och psykiskt. Många unga som mår psykiskt dåligt känner sig maktlösa och ensamma med sina problem. Unga i hemlöshet mister tilltron till vuxenvärldens förmåga att lyssna och förstå, när de gång på gång hänvisas tillbaka till ett hem som inte fungerar. En viktig del av Stockholms Stadsmissions arbete med barn och unga är att bryta isoleringen och tystnaden. Det gör vi genom att lyssna, men också genom väldigt handfasta och konkreta insatser. Koloniverksamheten för familjer och ungdomar ger ett välgörande miljöombyte för många. På familjekollot på Stenfasta mellan Strängnäs och Mariefred och kollot på Hökö i Trosa skärgård, får barnen njuta av sol och bad. De får träffa andra barn under lekfulla former och mammorna (det är oftast mammor) får vila och samla nya krafter. Att få paddla, ro, fiska, basta, grilla och hajka, beskrivs som en dröm av barnen. Att skapa kontakt mellan föräldrar med liknande livssituation gör också att ensamheten lättar något. Under 2007 hade sommarkollot för barn och ungdomar 35 deltagare. Under samma period besöktes familjekollot av 14 familjer med sammanlagt 14 vuxna och 26 barn. Familjekollo arrangerades även under höstlovet och gästades av åtta familjer med sammanlagt åtta vuxna och 16 barn. Utmana och komplettera samhällets insatser. Enter Mötesplats har som övergripande mål att utifrån ett barnperspektiv utmana och komplettera samhällets insatser för barn och familjer i utsatta situationer. Under 2007 färdigställdes och spreds rapporten Barn och unga i hemlöshet, som medverkade till att frågan om unga i hemlöshet lyftes fram och att socialborgarrådet i Stockholm la fram ett förslag i Socialtjänstnämnden om ett kraftigt ökat förebyggande stöd för unga. Totalt arbetade Mötesplats med det sociala nätverket kring 65 barn och ungdomar. Enter har i snitt haft 635 besökstimmar per månad av olika tonårstjejer. 8 VERKSAMHETSOMRÅDE BARN, UNGA, UTBILDNING

11 Det viktigaste i mitt arbete är barnens rättigheter och ett starkt, orubbligt barnperspektiv därför valde jag självklart barn som symbol för min drivkraft. Och vi är alla beroende av att kommande generationer får en så trygg och rättvis uppväxt som möjligt! Pia Axelsson, enhetschef familje- och koloniverksamheten. VERKSAMHETSOMRÅDE BARN, UNGA, UTBILDNING 9

12 Kvalitetsundersökning 2007 Enter Mötesplats (medelbetyg satt av gästerna på en 10-gradig skala) ,8 9,3 8,2 Väl bemött Känner att jag kan vara mig själv/att jag duger Har lett till en positiv förändring av min livssituation Stockholms Stadsmissions ungdomsmottagning har funnits i 33 år och är en av Sveriges äldsta mottagningar. Under 2007 hade vi besök, vilket är 134 fler än föregående år. Under året genomfördes också utbildning i sex och samlevnad på skolor, behandlingshem och institutioner. Vi har även tagit emot unga kvinnor som varit utsatta för trafficking och andra sexuellt utsatta unga. I ett samarbete mellan ungdomsmottagningen och Terapicenter startades under året en grupp i psykodrama/gruppterapi. Stadsmissionens Terapicenter är en samtalsmottagning för unga med uppdrag att komplettera och utmana effekterna av det allmännas bristande resursfördelning vad gäller den psykiska hälsan hos unga och unga vuxna. Under 2007 kontaktades Terapicenter av cirka 130 unga varav 70 kunde påbörja terapi under året. Totalt har Terapicenter haft 143 patienter i terapi, 43 av dem avslutade sina terapier. En stor del av verksamheten bygger på volontära psykoterapeuters arbete under året skänkte 25 terapeuter vardera mellan en och åtta arbetstimmar per vecka till Terapicentret. Detta sammantaget gör Stadsmissionens Terapicenter till en av stadens största psykoterapimottagningar för unga. Stockholms Stadsmissions träningsboende för unga har i uppdrag att komplettera samhällets övriga insatser när det gäller att hjälpa utsatta ungdomar att klara ett eget boende. Under 2007 förfogade vi över fem träningslägenheter belägna på Kungsholmen, Lilla Essingen samt i Västerort. Under året anställdes en ny enhetschef, vilket inneburit en satsning på utveckling för verksamheten. Vi har under året utökat personalgruppen och ökat andelen volontärinsatser i verksamheten. Under 2008 kan vi ta emot åtta boende. Familjeverksamheten arbetar med barn och familjer som lever i fattigdom. Liksom i all annan verksamhet vill vi skapa personliga möten och en trygg miljö. Stadsmissionen erbjuder kollo för barn, ungdomar och familjer och bjuder in till föräldragrupper, helgutflykter och återträffar för att ge tillfällen att möta varandra. Enter Mötesplats arbetar med familje- och nätverks- behandlare för att mobilisera familj och nätverk kring socialt utsatta barn och ungdomar. Vi betonar vikten 10 VERKSAMHETSOMRÅDE BARN, UNGA, UTBILDNING av tillräckligt med tid för att bygga tillitsfulla relationer, så att de vågar ta hjälp och se möjligheterna till förändring. Enter bjuder in tonårsflickor som har det svårt till gemensamma middagar, temakvällar och programaktiviteter. Hemlösthetsprojektets slutrapport finns att ladda ner på Stadsmissionens ungdomsmottagning ger ungdomar, upp till 27 år, råd om kärlek, sex och livet. De får träffa kurator, barnmorska, gynekolog/venerolog och allmänläkare. Det finns också möjlighet att träffa en präst. Mottagningen arbetar med att förebygga fysisk och psykisk ohälsa och att stärka ungdomar i deras identitetsutveckling. Målet är att de ska kunna hantera sin sexualitet, respektera sig själva och sin omgivning samt att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner. Terapicenter för unga är en samtalsmottagning som erbjuder möjlighet till individuella psykoterapeutiska samtal med ungdomar i åldern år, som har problem av existensiell, psykisk eller psykosocial natur. Det kan handla om relationsproblem, oro, ångest, depression, skolproblem, ätstörningar eller annan svårighet som visar att allt inte står rätt till. Genom förbättrad psykisk hälsa ska ungdomarna få modet att själva ta ansvar för sina liv, en ökad förmåga till kärlek och kraft att kunna studera eller arbeta. Träningsboende för unga erbjuder ungdomar mellan år boende i egen lägenhet med kvalificerat kontaktmannastöd. Detta innebär regelbundna möten med respektive kontaktperson kring praktiska frågor, stöd i vardagshändelser och i vuxenblivandet. Vi erbjuder också kvällsaktiviteter som läxläsning och gemensamma middagar. Alla ungdomar har möjlighet att gå i individuella samtal på Terapicentret och vi lägger vikt vid samverkan med individens nätverk vilket kan innebära nätverksmöten, familjesamtal och familjeterapi. De boende ska vara fria från missbruk och kriminalitet samt vara i daglig sysselsättning. Målet är att ungdomarna efter placeringen ska kunna stå på egna ben och bo själva.

13 Min lilla staty symboliserar dynamiken i en relation och där finns mitt fokus. Dynamiken mellan sammansmältning och åtskillnad, beroende och oberoende, det gemensamma och det individuella. Jan Löwdin, psykoterapeut på Terapicenter. VERKSAMHETSOMRÅDE BARN, UNGA, UTBILDNING 11

14 Vårt moderna samhälle ställer höga krav på individens förmåga att hantera information. Unga människor som har självförtroende och som har fått träna sig i att överblicka olika alternativ, klarar valsituationerna bättre. Därför är det en viktig del av skolans kärnuppdrag att utveckla sådana kompetenser. Men segregationen i Stockholm ger regionens barn och ungdomar vitt skilda villkor under skoltiden. I vissa ytterstadsskolor klarar endast cirka 50 procent av niondeklassarna att få behörighet till gymnasiet. Det ska ställas mot genomsnittet i Stockholm som ligger på 90 procent. Stadsmissionens skolverksamheter vill utmana och komplettera både kommunala och privata skolors insatser, genom att erbjuda en bredare undervisning där även de elever som tidigare inte funnit sitt forum får nya chanser. Verksamhet på två orter. Stockholms Stadsmission har under året bedrivit utbildning på Kanalenskolan i Södertälje och på Stadsmissionens skola vid Liljeholmen i Stockholm. Stiftelsen Edestahemmet är huvudman för Kanalenskolan medan Stiftelsen Stadsmissionens skola är huvudman för Stadsmissionens skola. Båda stiftelserna lämnar egna årsredovisningar för Kanalenskolan är formellt ett steg mellan grundskola och gymnasium men här har alla elever en historia kantad av problem och svårigheter. Skolan tar över ansvaret på uppdrag av kommunen och genom respekt, förståelse och stark tro på var och ens förmåga försöker vi få unga tjejer och killar att växa och utvecklas. Våren 2007 utexaminerade vi sex pojkar och fyra flickor. Deras fortsatta väg följdes upp i augusti samma år och i januari Sju av de tio eleverna var igång med fortsatta gymnasiestudier, en fortsatte på Kanalenskolan och en var ute på anpassad praktik. Ett i vårt tycke fantastiskt resultat. Stadsmissionens skola består av tre integrerade verksamheter som samverkar kring pedagogik och resurser i gemensamma lokaler: IV-program, gymnasieskola och folkhögskola. I augusti 2007 hade skolan 350 elever fördelade på 19 klasser. Undervisningen sker både ämnesvis och tematiskt med fokus på träning av förmågan att uttrycka sig, bearbeta information och att samarbeta med andra. IV-programmet riktar sig till ungdomar i åldern år som gått ut grundskolan med betyget icke godkänd i ett eller flera av kärnämnena. Under ett till tre år kan de läsa upp sina betyg i små grupper enligt individuellt anpassade studieplaner. Hösten 2007 tog vi emot 66 elever. Gymnasieskolan erbjuder ett samhällsprogram med social/kulturell inriktning samt ett omvårdnadsprogram. Varje klass har max 24 elever och det personliga mötet är en viktig del i undervisningen. Hösten 2007 startade terminen med 124 elever i sju klasser. Folkhögskolan erbjuder unga och vuxna som har en ofullständig grundskole- eller gymnasieexamen möjlighet att skaffa behörighet till högskolan eller att öka chanserna på arbetsmarknaden. Hösten 2007 hade vi 140 elever i sju klasser, varav två klasser i svenskakurser för invandrare. 12 VERKSAMHETSOMRÅDE BARN, UNGA, UTBILDNING

15 Min drivkraft är min styrka jag älskar bokstavligen att träna! Jag valde boxhandskarna eftersom träningen handlar om att bygga upp en inre styrka som sedan kanaliseras på ett bra sätt. Som pedagog försöker jag ge eleverna stöd att bygga upp just en egen styrka. Sofia Kalpazidou, lärare på Folkhögskolan, en av tre verksamheter inom Stadsmissionens skola. VERKSAMHETSOMRÅDE BARN, UNGA, UTBILDNING 13

16 N! * "" K$ " * N( #K$$ )!%( #"N) * Kvalitetsundersökning 2007 Hemlöseverksamheter (medelbetyg satt av gästerna på en 10-gradig skala) ,8 6,9 Väl bemött Känner mig trygg på Björnarna Känner mig trygg på Tigrarna 8,3 Under 2007 har vi återigen sett att samhällets hjälpinsatser för människor som lever i hemlöshet brister. Många gånger erbjuds kortsiktiga, dyra punktinsatser men långsiktigheten saknas. Det innebär att den här gruppen stockholmare alltför ofta får förlita sig på hjälpinsatser från kyrkor och frivilligorganisationer. Stadsmissionens verksamhet under 2007 har därför präglats av en ökad tillgänglighet och prioritering av långsiktigt stöd. Det har bland annat inneburit förlängda öppettider, fler samtal med våra gäster och satsningar på projekt som Tigrarna och Björnarna. Beslut fattades under året att flytta Stadsmissionsgården till lämpligare lokaler med plats för dubbelt så många gäster. Delaktighet och fler samarbeten. Som ett led i utvecklingen av Arbete och sysselsättning inledde både Bostället och Stadsmissionsgården samarbeten med Situation Stockholm för att underlätta för tidningsförsäljarna. Under året renoverades Bostället grundligt. Alla gemensamma utrymmen i huset målades om och en ännu trivsammare miljö skapades med bland annat möbler från Second hand. Plan tre byggdes om för att kunna möjliggöra starten av projektet Björnarna som drogs igång under oktober Ett antal mindre rum förvandlades till matsal/samlingsrum. Projektet Björnarna möjliggjordes tack vare Konstauktionen som genomfördes i samarbete med Stockholms Auktionsverk i december 2006 och innebar bland annat att öppettiderna för Akutboende för män utökades till på morgnarna. Vi behöver inte längre köra ut våra gäster kl 7.30, vilket har bidragit till en lugnare miljö för både gäster och personal. Sedan Björnarna öppnade har antalet tillbud minskat dramatiskt. Inom ramen för Björnarna kan vi nu också erbjuda en strukturerad dagverksamhet med tonvikt på individuella behov och deltagarinflytande. Det innebär att vi hjälper gästerna att komma igång med praktiska saker som myndighetskontakter eller sjukvård och att vi erbjuder olika aktiviteter. Ett exempel på förstärkt deltagarinflytande är delaktigheten i våra husmöten där olika aktiviteter planeras, till exempel medverkan i husbandet Arne and the Boställers. 14 VERKSAMHETSOMRÅDE HEMLÖSHET Projektet Tigrarna är Björnarnas förebild och föregångare. Tigrarna startade 2006 och vänder sig till kvinnor som vill ha någon förändring, liten eller stor, och arbetar för att minska effekterna av långvarig hemlöshet. Eftersom vi inte är någon myndighet har vi lättare att skapa förtroende hos de kvinnor som har problem med psykisk ohälsa eller missbruk och kan lättare bilda länk till socialtjänst, sjukvård och psykiatri. Under 2007 har delaktigheten kontinuerligt ökat och ett tydligt socialt sammanhang utvecklats där kvinnorna också stödjer varandra något som inte är en självklarhet utan som utvecklats tack vare den positiva stämning som Stadsmissionens medarbetare lyckats skapa. Av de 50 aktiva Tigrarna fick 16 någon form av boende till exempel familjehem, träningslägenhet, stödboende under 2007 och hade vi haft större resurser inom Bostället hade ännu fler fått möjlighet. Nattjouren söker upp Stockholms mest utsatta och erbjuder hjälp och stöd alla nätter, året runt. Ofta handlar det helt enkelt om att ledsaga människor till rätt plats för att få rätt hjälp. Därför är Nattjouren beroende av ett väl fungerande samarbete med alla de instanser som finns i huvudstadsregionen. Under 2007 utfördes uppdrag. 86,5 procent av uppdragen skedde på direkt förfrågan från olika aktörer i stockholmsnatten. Bostället rymmer både akut- och trappstegsboende för män och kvinnor: Akutboendet har 20 platser för män och 10 för kvinnor. Trappstegsboendet omfattar 30 lägenheter där de boende erbjuds att klättra uppåt i huset från lågtröskelboende till drogfria våningar. Under 2007 var beläggningen på Akutboende för män 101 procent och Akutboende för kvinnor 64 procent. Den låga siffran beror på att kvinnor i högre utsträckning vill ha dygnet runtboende. Det är vad kvinnorna uttrycker, men inte vad vi kan erbjuda. Under 2008 vill vi starta projekt Guldlock som är tänkt att bli ett dygnet runtboende för kvinnor.

17 På min vänstra handled är min fru (sedan 25 år) Kajsas namn intatuerat. För mig är mänsklighetens nivå av kärlek eller godhet viktig och tatueringen är en symbol för min kärlek. Om du ser till att ta hand om dig själv, din familj och dina vänner orkar du brinna för det arbete du gör. Pée Bergsten, personligt ombud för människor i hemlöshet. VERKSAMHETSOMRÅDE HEMLÖSHET 15

18 Kvalitetsundersökning 2007 Bostället/Akutboendet för kvinnor (medelbetyg satt av gästerna på en 10-gradig skala) ,0 9,7 8,3 Trappstegsboendet har haft full beläggning och många står i kö. På Bostället inrymdes också Tigrarna, Björnarna och Helge. Den senare verksamheten flyttades över till Nya Stadsmissionsgården under Bland årets höjdpunkter fanns teaterprojektet Ringaren som spred energi och glädje. Andra höjdpunkter var ett lyckat 80-årsfirande för en boende på restaurang Gondolen och en fantastisk spelning av Arne and the Boställers på Gemenskapens dag på Medborgarplatsen. Väl bemött Känner mig trygg på Bostället Får hjälp i mina kontakter med myndigheter Klaragården vänder sig till hemlösa, missbrukande, psykiskt sköra eller bara outhärdligt ensamma kvinnor som reducerats till ett liv i samhällets periferi. Vi erbjuder en fristad under dagen så att utsatta kvinnor kan äta eller sova, hitta någon att prata med eller finna energi för att klara vardagen inleddes med flyttning tillbaka till de nyrenoverade lokalerna och präglades sedan av stabilitet och stigande antal besökare. Under året har vi tagit emot gäster (nära besök) och genomfört fler än fördjupande samtal. Vi har också arbetat allt mer i små forum där kvinnorna kan mötas till exempel i en kurs i italienska och i ateljén för den som vill måla. Stadsmissionsgården är ett daghärbärge för män och kvinnor under tjugo år beläget vid Slussen i Stockholm som erbjuder mat, dusch, rena kläder, tvättmöjlighet och sju sängplatser. De flesta som söker sig hit lever i hemlöshet och många har missbruksproblem och lider av psykisk ohälsa. Under året har en ny grupp gäster utkristalliserats: unga män från Rumänien på jakt efter arbete och ett bättre liv. Det innebär nya spänningar när fler konkurrerar om att få basbehoven tillgodosedda. Under 2007 hade Stadsmissionsgården i snitt 145 gäster per dag fram till Convictus stängde sin dagverksamhet vid Centralstationen den 24 augusti. Efter detta har vi istället haft i snitt 200 gäster per dag vilket varit en utmaning, men en stabil personalgrupp gav en tydlig struktur. Under året togs beslut att flytta från de trånga och bullriga lokalerna till Maria Prästgårdsgata där Nya Stadsmissionsgården öppnade i februari Personligt ombud är en verksamhet som vi driver tillsammans med Stockholms Stads enhet för hemlösa. I dagsläget är det två heltidstjänster som har i uppdrag att hjälpa personer med psykiska funktionshinder att få det stöd som han eller hon har rätt till. Ombuden har under 2007 hjälpt 53 klienter genom att svara på frågor, informera och länka till anhöriga eller professionella inom vården, socialtjänsten eller myndigheter. Av klienterna ingår minst 20 i ett aktivt, långsiktigt åtagande där både gäster och ombud upplever en hög kvalitet i insatsen. Arbete och sysselsättning är ett övergripande projekt som ska genomsyra alla verksamheter inom Stockholms Stadsmission. Målet är att våra gäster ska få en meningsfull dag, stärka sin självkänsla och få verktyg som ger större möjligheter att integreras på arbetsmarknaden. Under 2007 etablerades Dolly, det första konkreta projektet, som med stöd från Allmänna arvsfonden ska ge ungdomar och äldre möjlighet att tillverka och sälja smycken. Under året etablerades också ett antal klubbar och studiecirklar inom verksamhetsområdet Hemlöshet, likaså det tidigare nämnda teaterprojektet Ringaren som genomfördes på initiativ av kommunikationsenheten. 16 VERKSAMHETSOMRÅDE HEMLÖSHET

19 Stockholm och alla människor som rör sig här är en outtömlig inspirationskälla för mig. Tack vare min cykel tar jag mig fram på ett snabbt och smidigt sätt och varje tur ger nya intryck och idéer. Pia Poppelin, vägledare Bostället och samordnare för deltagarnas medverkan i Ringaren som hon också själv deltog i. VERKSAMHETSOMRÅDE HEMLÖSHET 17

20 +""* &L )* $ )* % " ( )N! &L " # $ * $ Kvalitetsundersökning 2007 Stenfasta/Äldreverksamhet (medelbetyg satt av gästerna på en 4-gradig skala) ,9 3,8 3,7 Väl bemött Har haft det bra på Stenfasta Frisk luft och sällskap kan vara skillnaden mellan depression och ensamhet å ena sidan och självförtroende och livsglädje å den andra. Stockholms Stadsmissions gästhem Stenfasta i Sörmland har öppet nio veckor under sommaren. Under en tvåveckorsperiod bjuds ensamma äldre på olika aktiviteter som lättare gymnastik, tipspromenader och musikunderhållning. Gästerna har kostnadsfri tillgång till läkare tack vare Andréns stiftelse. Även en undersköterska finns för att tillgodose gästernas behov av till exempel omläggning av bensår eller medicinutdelning. Under 2007 besöktes Stenfasta av 232 kvinnor och 30 män, totalt 262 gäster med en medelålder på 87 år. Hur väl motsvarar verksamheten dina positiva förväntningar 124 av gästerna hade inte varit där tidigare, vilket innebar att nästan hälften kom till Stenfasta för första gången. Beläggningen var 100 procent och med 100 procents frisknärvaro bland personalen. 58 personer runt första julbordet. Under resten av året erbjuder vi äldreverksamhet i olika aktivitetsgrupper i våra lokaler på Fleminggatan 113. Där kan man ägna sig åt bland annat litteratur eller sång- och samtalsgrupper. 727 personer deltog i de aktiviteter som genomfördes under Under året gjordes också 457 hembesök. På de sedvanliga och populära återträffarna kom 171 personer. Det är inte ovanligt att de äldre själva sedan håller kontakten och träffas för olika aktiviteter. Totalt hade vi 956 besök på Fleminggatan under året, vilket är mer än 200 fler än förra året. Ökningen beror delvis på att vi för första gången hade julfirande tillsammans med våra gäster. Till julträffen den 26 december kom 58 personer. Hur nöjda är våra sommargäster? De 220 gäster som deltog i vår enkät om Stenfasta sommaren 2007 svarade på frågor som: Hur väl motsvarar verksamheten dina positiva förväntningar? Betyget blev 3,7 på en fyrgradig skala. Vi är måna om att du har haft det bra på Stenfasta. Hur tycker du att vi har lyckats med det?. Betyget blev 3,8. Hur väl har du blivit mottagen av Stadsmissionens medarbetare?. Betyg 3,9. Sedan ställde vi frågan: Är du intresserad av att komma till Stenfasta någon annan tid på året? och det ville många av gästerna. Gästhemmet Stenfasta är Stadsmissionens gästhem i Sörmland för äldre ensamma människor. Vi erbjuder miljöombyte och rekreation för dem som inte har möjlighet att komma ut på landet under sommaren. Vistelsen bryter isoleringen och öppnar ett fönster till en värld av frisk lantluft, tipspromenader, gymnastik och utflykter. 18 VERKSAMHETSOMRÅDE ÄLDRE

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2013. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2013 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2013 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Järfälla Hockey Club

Järfälla Hockey Club Årsredovisning 2016 Järfälla Hockey Club Resultaträkning Not 2015/2016 2014/2015 Föreningens Intäkter 1 Nettoomsättning 2 1,925,108 1,667,211 Offentligrättsliga bidrag 3 561,630 384,305 Gåvor/stipendier/övriga

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 21 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 21 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 29 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 29 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING 2011 Stiftelsen Stadsmissionens Skola, organisationsnummer 802017-0794 Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan), organisationsnummer 802010-0817 1 Innehållsförteckning Stiftelsen Stockholms

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Effektrapport Västerås stadsmission 2015

Effektrapport Västerås stadsmission 2015 Effektrapport Västerås stadsmission 2015 Västerås stadsmission, Ideell förening Organisationsnummer: 802444-3866 Vad vill Västerås stadsmission uppnå? Västerås är Sveriges sjätte stad med ca 145 218 invånare

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 28 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 28 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2007-09-01 2008-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för det förlängda verksamhetsåret

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret

Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening. räkenskapsåret Årsbokslut för Höganäs Gymnastikförening räkenskapsåret 2008-01-01--2008-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida - verksamheten 1 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ)

Halvårsrapport IQS Energi Komfort AB (publ) Halvårsrapport 2016 IQS Energi Komfort AB (publ) 1 Innehållsförteckning 1 IQS Energi Komfort AB (publ)... 3 2 VD-kommentar... 3 3 Verksamheten i korthet... 3 4 Finansiell information i sammandrag... 4

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

ARV OCH DONATIONER. Du kan bidra till en bättre framtid.

ARV OCH DONATIONER. Du kan bidra till en bättre framtid. ARV OCH DONATIONER Du kan bidra till en bättre framtid. Låt inte utsattheten gå i arv Stockholm är en fantastisk stad. Men det är också en hård och skoningslös plats om man hamnar i marginalen. Det kan

Läs mer

HANDELSKLUBBEN.SE BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015

HANDELSKLUBBEN.SE BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015 BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkning...7 Balansräkning...8 Noter...10 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Brf Ankaret 23. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Ankaret 23. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Ankaret 23 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning tkr Jan mar Jan mar Jan dec Rörelsens intäkter Nettoomsättning 19 363 3 459 140 541 Omvärdering vid övergång från intresseföretag till dotterföretag 152 592 Summa intäkter 171

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Kanotförbundet Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer