Stockholm april 2008 Marika Markovits, direktor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm april 2008 Marika Markovits, direktor"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Innehåll Stadsmissionen i samhället 2 Stadsmissionens verksamheter 6 Verksamhetsområden: Barn, unga, utbildning 8 Hemlöshet 14 Äldre 18 Bullkyrkan 20 Stödjande affärsverksamheter: Second hand 22 Grillska huset 23 Volontärer och företagsvänner 24 Kommunikation och insamling 26 Ekonomi Revisionsberättelse 38 Donationer/bidrag: Från organisationer, fonder, stiftelser och testamenten 39 Från företag 40 Årsredovisningen 2007 har ett genomgående bildtema med porträtt av medarbetare som visar sin egen personliga drivkraft. Du möter tretton av alla de medarbetare som ständigt arbetar för att hjälpa Stockholms utsatta människor. Stockholms Stadsmission Telefon Fax PG Org nr Produktion: C/O Foto: David Einar Sid 20-21: Lena Granefelt, Lars Heydecke Tryck: Edita Västra Aros ex maj var det 154:e året i Stockholms Stadsmissions historia. Det finns anledning att glädjas över att antalet personer som lever i utanförskap i Sverige har minskat under året. Däremot har trycket i våra verksamheter inte minskat. Det beror bland annat på att klyftorna mellan dem som får del av den ekonomiska utvecklingen och de 6-7 procent som inte får det ökar. Av Stockholms barnfamiljer lever 18 procent i fattigdom. I Rinkeby är siffran uppe i drygt 56 procent. Fattigdom är inte enbart en brist på pengar, utan också ofta en brist på arbete, utbildning, hälsa och en brist på nätverk och stödjande relationer. När regler ändras, som nu när a-kasseersättningen sänkts, pensionernas värde urholkas och möjligheten till SL-kort starkt begränsas, ökar trycket markant på de som söker sig till Stadsmissionen. Glädjande nog har vi med gemensamma krafter bidragsgivare och medarbetare åstadkommit ökad tillgänglighet och förbättrat samarbete kring utsatta individer. Vi har kunnat möta behoven med ett samlat stöd. I december bildades Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, något som kan växa till ett ökat samarbete på nationell nivå. I ett första skede ingår Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Kalmar och Uppsala. I samarbete med Södra Fot genomfördes teaterprojektet Ringaren med stor framgång. Allt fler elever fick framgångsrikt stöd till att klara sina studier i våra skolor. Satsningen på medarbetarnas kompetensutveckling, ökade delaktighet och samverkan mellan organisationens alla delar särskilt inom området arbete och sysselsättning har stärkt vår förmåga att ge professionellt och medmänskligt stöd till de som vänder sig till Stadsmissionen. Därför känns det bra att temat för årets årsredovisning är våra medarbetares drivkrafter. Min egen drivkraft är en obotlig nyfikenhet på människors möjlighet till förändring och utveckling. Mitt mål är att bygga starka relationer mellan medarbetare och mellan medarbetare och gäster/elever samt till våra externa partners för att på så sätt skapa en ännu starkare organisation. Nu väntar bland annat flera upphandlingar av kommunal verksamhet som ger oss möjlighet att formulera vårt uppdrag på nytt och i konkurrens med andra visa på vår kvalitet. En viktig fråga för oss är även att regeringen fullföljer sin avsikt i regeringsförklaringen om avdragsrätt för gåvor till den ideella sektorn. Så tack alla medarbetare, gäster och framför allt alla givare för Jag ser fram emot utmaningarna under 2008 med stor tillförsikt. Stockholm april 2008 Marika Markovits, direktor

3 Min drivkraft handlar om nyfikenhet och vördnad inför livet. Jag har valt ägget som symbol eftersom livet är precis som ägget både skört och starkt på samma gång. Under en enkel yta döljs livets hela mysterium. Marika Markovits, direktor. STADSMISSIONEN

4 Under 2006/2007 presenterades siffror över fattigdom i EUs medlemsländer. Sverige hamnar bland dem med lägst andel, 11 procent eller en miljon människor, i risk för finansiell fattigdom. En viktig faktor för den låga andelen fattiga i Sverige är barnbidrag, bostadsbidrag och a-kassa. Utan bidrag hade 29 procent levt i risk för fattigdom ett av de högsta talen i Europa. Ett viktigt uppdrag för Stadsmissionen, förutom att göra något akut åt den nöd som människor drabbas av, är att höja rösten när samhällets stöd till människor i utsatthet försvagas. Vi vill få makthavare och allmänhet att se och reagera. Det går inte att vända bort blicken. Under året har vi sett resultat av vårt uthålliga opinionsarbete; äntligen har regeringen tagit fram en nationell handlingsplan för att minska hemlösheten. Stockholms stad har också antagit en nollvision. Men visioner är enbart början på arbetet med att avsätta resurser och förverkliga dem. Vi kommer fortsatt att utmana beslutsfattare att göra de rätta prioriteringarna och dessutom kräva att de involverar de utsatta själva och oss i arbetet. Vi kommer fortsatt att bjuda in allmänhet, företag och organisationer att delta i arbetet med att minska utsatthet och göra Stockholm till en mänskligare stad för alla. Vi kräver inga stora framgångar. Ibland räcker det med att vi får kontakt med en person som är fullständigt inåtvänd, en blick av samförstånd. Vi är nöjda med ett leende från en ensamstående mamma på familjekollo som hade glömt hur glädje känns. Eller en utvilad och nyduschad hemlös man, som berättar något ur sitt liv i förtroende. Genuin medmänsklighet. Under året slog vi larm om att missbrukare som lever i hemlöshet smittas av hiv på grund av orena sprutor. I en debattartikel i Aftonbladet gick vår direktor Marika Markovits och verksamhetschefen på Noaks Ark, Jan-Olof Morfeldt ut och argumenterade för att Stockholm ska få ett sprututbytesprogram som tar fasta på missbrukarens hela livssituation. Avslutningen på artikeln sammanfattar mycket väl vår uppfattning i frågan: Enligt vår mening är det hög tid att moralismen och de ideologiska principerna får lämna plats åt praktisk realism, sunt förnuft och genuin medmänsklighet. Ge röst åt dem som tystnat. Modet att tro på människor som ingen annan tror på, att försöka igen trots till synes omöjliga förutsättningar, är djupt förankrat i varje medarbetare inom Stockholms Stadsmission. Ett projekt som snubblade sig fram till en succé var teateruppsättningen Ringaren, fritt efter Victor Hugos roman, som genomfördes i samarbete med Södra Fot Södra folkliga teatern. I april fick Södra Fot nej på samtliga bidragsansökningar till projektet. Under ledning av Södra Fots konstnärliga ledare regissören Kent Ekberg, bestämde man sig för att trots detta genomföra projektet. Det krävdes mycket kreativitet och påhittighet för att lösa scenografi och annat utan pengar. Lösningen blev kläder från Second hand och flyttkartonger som Safety Care skänkte. Tack vara människors tid, lust och engagemang hade Ringaren premiär i november. Medverkade gjorde Södra Fots ensemble och 17 deltagare i Stadsmissionens verksamheter, varav fem på scen. 2 STADSMISSIONEN I SAMHÄLLET

5 För mig är att musicera i grupp framför en publik bland det mest tillfredställande och skrämmande som finns. Därför valde jag ett av mina instrument som symbol. Går det bra är belöningen omedelbar. Efteråt kan man bestiga berg. Går det dåligt så går det bättre nästa gång! Mattias Corvini, IT-samordnare och aktiv i många av Stadsmissionens musikprojekt. STADSMISSIONEN I SAMHÄLLET 3

6 Föreställningen blev en succé, gick för utsålda hus och fick fina recensioner. dn rekommenderade Ringaren som en av tre teaterföreställningar man inte fick missa under teaterhösten 2007! Men de viktigaste recensionerna kom från de medverkande. Några axplock: Det är första gången i mitt liv som någon applåderar åt något som jag gör, Mitt liv har tagit en ny vändning nu vet jag att jag är på väg åt rätt håll, Jag trodde aldrig att jag skulle få såna kickar och sån harmoni av något annat än droger. Teaterprojektet ingick i verksamheten Arbete och sysselsättning och var ett nytt sätt för deltagarna att synliggöra sin egen kraft. Ökad medvetenhet om hemlöshet bland unga. Den växande hemlösheten bland barn och unga synliggjordes under året. Vår rapport Barn och unga i hemlöshet fick stor uppmärksamhet. I en rad artiklar togs problemet upp. Aftonbladet hade en artikelserie om unga människor som driver runt i Stockholm. På rymmen. Eller utslängda. Med droger och prostitution på bara en armlängds avstånd. Unga människor som lever i hemlöshet erkänns inte av samhället, eftersom de är mantalsskrivna på en adress. Nu har även myndigheterna börjat få upp ögonen för problemet. Vår satsning på unga i hemlöshet har också resulterat i konkreta åtgärder. Nästan hälften av de unga som deltagit i vårt projekt har fått bostad utanför familjen. Andra finns kvar i verksamheten eller har fått annan hjälp. Vi har också kunnat konstatera att Second hand och kanske i första hand vår Remake-avdelning förekommer allt mer frekvent i modetidningar och inredningsreportage. Den som har bläddrat i olika magasin under året har ofta hittat en väska, en kappa eller något annat från våra butiker i reportagen. En mänskligare stad. Stockholms Stadmissions verksamhetsidé är att utifrån en kristen människosyn utmana och komplettera samhällets insatser för utsatta grupper. I 154 år har vi arbetat med relevanta och angelägna uppgifter. De har skiftat över tiden och kommer även i framtiden att se olika ut, beroende på det omgivande samhället. I dag prioriterar vi ungdomar och vuxna i akut hemlöshet, utsatta barnfamiljer och ensamma äldre i vår verksamhet. Hur våra prioriteringar ser ut om tio år är en öppen fråga. Vår vision är ett samhälle där det offentliga inte är ensamma om att ta ansvar för det sociala skyddsnätet. Vi tror tvärtom att den ideella sektorn är ett oumbärligt inslag i ett starkt och levande samhälle. Dels för att den ideella sektorn kan sätta fokus på brännande och obekväma problem, men också för att den är en katalysator för frivilligarbetets kraft och glädje. Genom att kanalisera frivilliga insatser bygger vi ett varmare och mänskligare Stockholm. Några stänk glamour. Annat som fått uppmärksamhet under året är julskyltningen på pub i samarbete med Operating Place, tidningen City och Ny Gemenskap. Ett levande skådespel framfördes i fem skyltfönster och möjlighet gavs att lämna en vinterjacka till förmån för människor i hemlöshet och i gengäld få rabatt på en ny från varuhusets galgar. Behovet av att göra någonting för en medmänniska ökade under året. Allt fler anmäler sig för att göra volontärarbete. Vi på Stockholms Stadsmission har kö till volontärtjänsterna och är noga med att välja personer med stort engagemang och kompetens som våra gäster kan ha nytta av. 4 STADSMISSIONEN I SAMHÄLLET

7 Som symbol för min drivkraft väljer jag en tulpan den står för hopp, växt och tillit till livet. På samma stjälk finns både knoppen och den utslagna blomman. En stark drivkraft för mig under många år på Stadsmissionen och nu senast i arbetet med barn och unga på Enter Mötesplats är de stora resurser som finns inom varje människa och medvetna möten som leder till förändring. Möten som frigör kraft och hopp. Möten då vi vågar låta oss beröras. Vivi Kylberg, omvärldsanalytiker Enter Mötesplats. STADSMISSIONEN I SAMHÄLLET 5

8 6 STADSMISSIONENS VERKSAMHETER

9 STADSMISSIONENS VERKSAMHETER 7

10 1>D1<5D +$ )%# ", ( #"N) * N! ( Kvalitetsundersökning 2007 Familjeverksamheten (medelbetyg satt av gästerna på en 10-gradig skala) ,0 9,9 9,7 Väl bemött Barnen känner sig trygga Lätt att få kontakt Vad är fattigdom? En definition är en oacceptabelt låg levnadsstandard som är påtvingad. En mer vardaglig definition skulle kunna vara att inte ha råd att köpa nya skor till sitt barn när de gamla inte håller ihop längre barn i Sverige lever i relativ fattigdom (Rädda Barnens rapport 2007) och storstäderna tillhör de områden där utsattheten är som störst. I Stockholm lever 18 procent av barnen i fattigdom, i Botkyrka 22,8 och i Rinkeby över 56 procent vilket är mer än hälften av alla barn i åldern 0-17 år. Många av dem lever med en ensamstående förälder, ofta med utländsk bakgrund. Detta skapar utanförskap för barnen, och många gånger skam och självförebråelser hos föräldrarna. Det finns föräldrar som inte klarar sin föräldraroll, till exempel på grund av psykisk ohälsa eller missbruk. Situationen för barnen i sådana familjer kan till slut bli fullständigt ohållbar. En del agerar själva och rymmer. Andra blir kvar hemma eller blir helt enkelt utslängda. Gemensamt för dem alla är att de far illa och behöver samhällets stöd. Risken att hamna i destruktiva miljöer ökar dramatiskt för unga som står helt utanför samhällets och familjens skyddsnät. Hälften av Stadsmissionens hjälpinsatser riktas idag till barn och ungdomar samt till deras familjer. Att bryta isoleringen. För familjer som lever i fattigdom finns få chanser till återhämtning. Det hårda jobbet för att få ihop pengar till mat, oron över växande högar med räkningar och sömnlösa nätter för att man inte har råd att låta barnen följa med på utflykten, tär både fysiskt och psykiskt. Många unga som mår psykiskt dåligt känner sig maktlösa och ensamma med sina problem. Unga i hemlöshet mister tilltron till vuxenvärldens förmåga att lyssna och förstå, när de gång på gång hänvisas tillbaka till ett hem som inte fungerar. En viktig del av Stockholms Stadsmissions arbete med barn och unga är att bryta isoleringen och tystnaden. Det gör vi genom att lyssna, men också genom väldigt handfasta och konkreta insatser. Koloniverksamheten för familjer och ungdomar ger ett välgörande miljöombyte för många. På familjekollot på Stenfasta mellan Strängnäs och Mariefred och kollot på Hökö i Trosa skärgård, får barnen njuta av sol och bad. De får träffa andra barn under lekfulla former och mammorna (det är oftast mammor) får vila och samla nya krafter. Att få paddla, ro, fiska, basta, grilla och hajka, beskrivs som en dröm av barnen. Att skapa kontakt mellan föräldrar med liknande livssituation gör också att ensamheten lättar något. Under 2007 hade sommarkollot för barn och ungdomar 35 deltagare. Under samma period besöktes familjekollot av 14 familjer med sammanlagt 14 vuxna och 26 barn. Familjekollo arrangerades även under höstlovet och gästades av åtta familjer med sammanlagt åtta vuxna och 16 barn. Utmana och komplettera samhällets insatser. Enter Mötesplats har som övergripande mål att utifrån ett barnperspektiv utmana och komplettera samhällets insatser för barn och familjer i utsatta situationer. Under 2007 färdigställdes och spreds rapporten Barn och unga i hemlöshet, som medverkade till att frågan om unga i hemlöshet lyftes fram och att socialborgarrådet i Stockholm la fram ett förslag i Socialtjänstnämnden om ett kraftigt ökat förebyggande stöd för unga. Totalt arbetade Mötesplats med det sociala nätverket kring 65 barn och ungdomar. Enter har i snitt haft 635 besökstimmar per månad av olika tonårstjejer. 8 VERKSAMHETSOMRÅDE BARN, UNGA, UTBILDNING

11 Det viktigaste i mitt arbete är barnens rättigheter och ett starkt, orubbligt barnperspektiv därför valde jag självklart barn som symbol för min drivkraft. Och vi är alla beroende av att kommande generationer får en så trygg och rättvis uppväxt som möjligt! Pia Axelsson, enhetschef familje- och koloniverksamheten. VERKSAMHETSOMRÅDE BARN, UNGA, UTBILDNING 9

12 Kvalitetsundersökning 2007 Enter Mötesplats (medelbetyg satt av gästerna på en 10-gradig skala) ,8 9,3 8,2 Väl bemött Känner att jag kan vara mig själv/att jag duger Har lett till en positiv förändring av min livssituation Stockholms Stadsmissions ungdomsmottagning har funnits i 33 år och är en av Sveriges äldsta mottagningar. Under 2007 hade vi besök, vilket är 134 fler än föregående år. Under året genomfördes också utbildning i sex och samlevnad på skolor, behandlingshem och institutioner. Vi har även tagit emot unga kvinnor som varit utsatta för trafficking och andra sexuellt utsatta unga. I ett samarbete mellan ungdomsmottagningen och Terapicenter startades under året en grupp i psykodrama/gruppterapi. Stadsmissionens Terapicenter är en samtalsmottagning för unga med uppdrag att komplettera och utmana effekterna av det allmännas bristande resursfördelning vad gäller den psykiska hälsan hos unga och unga vuxna. Under 2007 kontaktades Terapicenter av cirka 130 unga varav 70 kunde påbörja terapi under året. Totalt har Terapicenter haft 143 patienter i terapi, 43 av dem avslutade sina terapier. En stor del av verksamheten bygger på volontära psykoterapeuters arbete under året skänkte 25 terapeuter vardera mellan en och åtta arbetstimmar per vecka till Terapicentret. Detta sammantaget gör Stadsmissionens Terapicenter till en av stadens största psykoterapimottagningar för unga. Stockholms Stadsmissions träningsboende för unga har i uppdrag att komplettera samhällets övriga insatser när det gäller att hjälpa utsatta ungdomar att klara ett eget boende. Under 2007 förfogade vi över fem träningslägenheter belägna på Kungsholmen, Lilla Essingen samt i Västerort. Under året anställdes en ny enhetschef, vilket inneburit en satsning på utveckling för verksamheten. Vi har under året utökat personalgruppen och ökat andelen volontärinsatser i verksamheten. Under 2008 kan vi ta emot åtta boende. Familjeverksamheten arbetar med barn och familjer som lever i fattigdom. Liksom i all annan verksamhet vill vi skapa personliga möten och en trygg miljö. Stadsmissionen erbjuder kollo för barn, ungdomar och familjer och bjuder in till föräldragrupper, helgutflykter och återträffar för att ge tillfällen att möta varandra. Enter Mötesplats arbetar med familje- och nätverks- behandlare för att mobilisera familj och nätverk kring socialt utsatta barn och ungdomar. Vi betonar vikten 10 VERKSAMHETSOMRÅDE BARN, UNGA, UTBILDNING av tillräckligt med tid för att bygga tillitsfulla relationer, så att de vågar ta hjälp och se möjligheterna till förändring. Enter bjuder in tonårsflickor som har det svårt till gemensamma middagar, temakvällar och programaktiviteter. Hemlösthetsprojektets slutrapport finns att ladda ner på Stadsmissionens ungdomsmottagning ger ungdomar, upp till 27 år, råd om kärlek, sex och livet. De får träffa kurator, barnmorska, gynekolog/venerolog och allmänläkare. Det finns också möjlighet att träffa en präst. Mottagningen arbetar med att förebygga fysisk och psykisk ohälsa och att stärka ungdomar i deras identitetsutveckling. Målet är att de ska kunna hantera sin sexualitet, respektera sig själva och sin omgivning samt att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner. Terapicenter för unga är en samtalsmottagning som erbjuder möjlighet till individuella psykoterapeutiska samtal med ungdomar i åldern år, som har problem av existensiell, psykisk eller psykosocial natur. Det kan handla om relationsproblem, oro, ångest, depression, skolproblem, ätstörningar eller annan svårighet som visar att allt inte står rätt till. Genom förbättrad psykisk hälsa ska ungdomarna få modet att själva ta ansvar för sina liv, en ökad förmåga till kärlek och kraft att kunna studera eller arbeta. Träningsboende för unga erbjuder ungdomar mellan år boende i egen lägenhet med kvalificerat kontaktmannastöd. Detta innebär regelbundna möten med respektive kontaktperson kring praktiska frågor, stöd i vardagshändelser och i vuxenblivandet. Vi erbjuder också kvällsaktiviteter som läxläsning och gemensamma middagar. Alla ungdomar har möjlighet att gå i individuella samtal på Terapicentret och vi lägger vikt vid samverkan med individens nätverk vilket kan innebära nätverksmöten, familjesamtal och familjeterapi. De boende ska vara fria från missbruk och kriminalitet samt vara i daglig sysselsättning. Målet är att ungdomarna efter placeringen ska kunna stå på egna ben och bo själva.

13 Min lilla staty symboliserar dynamiken i en relation och där finns mitt fokus. Dynamiken mellan sammansmältning och åtskillnad, beroende och oberoende, det gemensamma och det individuella. Jan Löwdin, psykoterapeut på Terapicenter. VERKSAMHETSOMRÅDE BARN, UNGA, UTBILDNING 11

14 Vårt moderna samhälle ställer höga krav på individens förmåga att hantera information. Unga människor som har självförtroende och som har fått träna sig i att överblicka olika alternativ, klarar valsituationerna bättre. Därför är det en viktig del av skolans kärnuppdrag att utveckla sådana kompetenser. Men segregationen i Stockholm ger regionens barn och ungdomar vitt skilda villkor under skoltiden. I vissa ytterstadsskolor klarar endast cirka 50 procent av niondeklassarna att få behörighet till gymnasiet. Det ska ställas mot genomsnittet i Stockholm som ligger på 90 procent. Stadsmissionens skolverksamheter vill utmana och komplettera både kommunala och privata skolors insatser, genom att erbjuda en bredare undervisning där även de elever som tidigare inte funnit sitt forum får nya chanser. Verksamhet på två orter. Stockholms Stadsmission har under året bedrivit utbildning på Kanalenskolan i Södertälje och på Stadsmissionens skola vid Liljeholmen i Stockholm. Stiftelsen Edestahemmet är huvudman för Kanalenskolan medan Stiftelsen Stadsmissionens skola är huvudman för Stadsmissionens skola. Båda stiftelserna lämnar egna årsredovisningar för Kanalenskolan är formellt ett steg mellan grundskola och gymnasium men här har alla elever en historia kantad av problem och svårigheter. Skolan tar över ansvaret på uppdrag av kommunen och genom respekt, förståelse och stark tro på var och ens förmåga försöker vi få unga tjejer och killar att växa och utvecklas. Våren 2007 utexaminerade vi sex pojkar och fyra flickor. Deras fortsatta väg följdes upp i augusti samma år och i januari Sju av de tio eleverna var igång med fortsatta gymnasiestudier, en fortsatte på Kanalenskolan och en var ute på anpassad praktik. Ett i vårt tycke fantastiskt resultat. Stadsmissionens skola består av tre integrerade verksamheter som samverkar kring pedagogik och resurser i gemensamma lokaler: IV-program, gymnasieskola och folkhögskola. I augusti 2007 hade skolan 350 elever fördelade på 19 klasser. Undervisningen sker både ämnesvis och tematiskt med fokus på träning av förmågan att uttrycka sig, bearbeta information och att samarbeta med andra. IV-programmet riktar sig till ungdomar i åldern år som gått ut grundskolan med betyget icke godkänd i ett eller flera av kärnämnena. Under ett till tre år kan de läsa upp sina betyg i små grupper enligt individuellt anpassade studieplaner. Hösten 2007 tog vi emot 66 elever. Gymnasieskolan erbjuder ett samhällsprogram med social/kulturell inriktning samt ett omvårdnadsprogram. Varje klass har max 24 elever och det personliga mötet är en viktig del i undervisningen. Hösten 2007 startade terminen med 124 elever i sju klasser. Folkhögskolan erbjuder unga och vuxna som har en ofullständig grundskole- eller gymnasieexamen möjlighet att skaffa behörighet till högskolan eller att öka chanserna på arbetsmarknaden. Hösten 2007 hade vi 140 elever i sju klasser, varav två klasser i svenskakurser för invandrare. 12 VERKSAMHETSOMRÅDE BARN, UNGA, UTBILDNING

15 Min drivkraft är min styrka jag älskar bokstavligen att träna! Jag valde boxhandskarna eftersom träningen handlar om att bygga upp en inre styrka som sedan kanaliseras på ett bra sätt. Som pedagog försöker jag ge eleverna stöd att bygga upp just en egen styrka. Sofia Kalpazidou, lärare på Folkhögskolan, en av tre verksamheter inom Stadsmissionens skola. VERKSAMHETSOMRÅDE BARN, UNGA, UTBILDNING 13

16 N! * "" K$ " * N( #K$$ )!%( #"N) * Kvalitetsundersökning 2007 Hemlöseverksamheter (medelbetyg satt av gästerna på en 10-gradig skala) ,8 6,9 Väl bemött Känner mig trygg på Björnarna Känner mig trygg på Tigrarna 8,3 Under 2007 har vi återigen sett att samhällets hjälpinsatser för människor som lever i hemlöshet brister. Många gånger erbjuds kortsiktiga, dyra punktinsatser men långsiktigheten saknas. Det innebär att den här gruppen stockholmare alltför ofta får förlita sig på hjälpinsatser från kyrkor och frivilligorganisationer. Stadsmissionens verksamhet under 2007 har därför präglats av en ökad tillgänglighet och prioritering av långsiktigt stöd. Det har bland annat inneburit förlängda öppettider, fler samtal med våra gäster och satsningar på projekt som Tigrarna och Björnarna. Beslut fattades under året att flytta Stadsmissionsgården till lämpligare lokaler med plats för dubbelt så många gäster. Delaktighet och fler samarbeten. Som ett led i utvecklingen av Arbete och sysselsättning inledde både Bostället och Stadsmissionsgården samarbeten med Situation Stockholm för att underlätta för tidningsförsäljarna. Under året renoverades Bostället grundligt. Alla gemensamma utrymmen i huset målades om och en ännu trivsammare miljö skapades med bland annat möbler från Second hand. Plan tre byggdes om för att kunna möjliggöra starten av projektet Björnarna som drogs igång under oktober Ett antal mindre rum förvandlades till matsal/samlingsrum. Projektet Björnarna möjliggjordes tack vare Konstauktionen som genomfördes i samarbete med Stockholms Auktionsverk i december 2006 och innebar bland annat att öppettiderna för Akutboende för män utökades till på morgnarna. Vi behöver inte längre köra ut våra gäster kl 7.30, vilket har bidragit till en lugnare miljö för både gäster och personal. Sedan Björnarna öppnade har antalet tillbud minskat dramatiskt. Inom ramen för Björnarna kan vi nu också erbjuda en strukturerad dagverksamhet med tonvikt på individuella behov och deltagarinflytande. Det innebär att vi hjälper gästerna att komma igång med praktiska saker som myndighetskontakter eller sjukvård och att vi erbjuder olika aktiviteter. Ett exempel på förstärkt deltagarinflytande är delaktigheten i våra husmöten där olika aktiviteter planeras, till exempel medverkan i husbandet Arne and the Boställers. 14 VERKSAMHETSOMRÅDE HEMLÖSHET Projektet Tigrarna är Björnarnas förebild och föregångare. Tigrarna startade 2006 och vänder sig till kvinnor som vill ha någon förändring, liten eller stor, och arbetar för att minska effekterna av långvarig hemlöshet. Eftersom vi inte är någon myndighet har vi lättare att skapa förtroende hos de kvinnor som har problem med psykisk ohälsa eller missbruk och kan lättare bilda länk till socialtjänst, sjukvård och psykiatri. Under 2007 har delaktigheten kontinuerligt ökat och ett tydligt socialt sammanhang utvecklats där kvinnorna också stödjer varandra något som inte är en självklarhet utan som utvecklats tack vare den positiva stämning som Stadsmissionens medarbetare lyckats skapa. Av de 50 aktiva Tigrarna fick 16 någon form av boende till exempel familjehem, träningslägenhet, stödboende under 2007 och hade vi haft större resurser inom Bostället hade ännu fler fått möjlighet. Nattjouren söker upp Stockholms mest utsatta och erbjuder hjälp och stöd alla nätter, året runt. Ofta handlar det helt enkelt om att ledsaga människor till rätt plats för att få rätt hjälp. Därför är Nattjouren beroende av ett väl fungerande samarbete med alla de instanser som finns i huvudstadsregionen. Under 2007 utfördes uppdrag. 86,5 procent av uppdragen skedde på direkt förfrågan från olika aktörer i stockholmsnatten. Bostället rymmer både akut- och trappstegsboende för män och kvinnor: Akutboendet har 20 platser för män och 10 för kvinnor. Trappstegsboendet omfattar 30 lägenheter där de boende erbjuds att klättra uppåt i huset från lågtröskelboende till drogfria våningar. Under 2007 var beläggningen på Akutboende för män 101 procent och Akutboende för kvinnor 64 procent. Den låga siffran beror på att kvinnor i högre utsträckning vill ha dygnet runtboende. Det är vad kvinnorna uttrycker, men inte vad vi kan erbjuda. Under 2008 vill vi starta projekt Guldlock som är tänkt att bli ett dygnet runtboende för kvinnor.

17 På min vänstra handled är min fru (sedan 25 år) Kajsas namn intatuerat. För mig är mänsklighetens nivå av kärlek eller godhet viktig och tatueringen är en symbol för min kärlek. Om du ser till att ta hand om dig själv, din familj och dina vänner orkar du brinna för det arbete du gör. Pée Bergsten, personligt ombud för människor i hemlöshet. VERKSAMHETSOMRÅDE HEMLÖSHET 15

18 Kvalitetsundersökning 2007 Bostället/Akutboendet för kvinnor (medelbetyg satt av gästerna på en 10-gradig skala) ,0 9,7 8,3 Trappstegsboendet har haft full beläggning och många står i kö. På Bostället inrymdes också Tigrarna, Björnarna och Helge. Den senare verksamheten flyttades över till Nya Stadsmissionsgården under Bland årets höjdpunkter fanns teaterprojektet Ringaren som spred energi och glädje. Andra höjdpunkter var ett lyckat 80-årsfirande för en boende på restaurang Gondolen och en fantastisk spelning av Arne and the Boställers på Gemenskapens dag på Medborgarplatsen. Väl bemött Känner mig trygg på Bostället Får hjälp i mina kontakter med myndigheter Klaragården vänder sig till hemlösa, missbrukande, psykiskt sköra eller bara outhärdligt ensamma kvinnor som reducerats till ett liv i samhällets periferi. Vi erbjuder en fristad under dagen så att utsatta kvinnor kan äta eller sova, hitta någon att prata med eller finna energi för att klara vardagen inleddes med flyttning tillbaka till de nyrenoverade lokalerna och präglades sedan av stabilitet och stigande antal besökare. Under året har vi tagit emot gäster (nära besök) och genomfört fler än fördjupande samtal. Vi har också arbetat allt mer i små forum där kvinnorna kan mötas till exempel i en kurs i italienska och i ateljén för den som vill måla. Stadsmissionsgården är ett daghärbärge för män och kvinnor under tjugo år beläget vid Slussen i Stockholm som erbjuder mat, dusch, rena kläder, tvättmöjlighet och sju sängplatser. De flesta som söker sig hit lever i hemlöshet och många har missbruksproblem och lider av psykisk ohälsa. Under året har en ny grupp gäster utkristalliserats: unga män från Rumänien på jakt efter arbete och ett bättre liv. Det innebär nya spänningar när fler konkurrerar om att få basbehoven tillgodosedda. Under 2007 hade Stadsmissionsgården i snitt 145 gäster per dag fram till Convictus stängde sin dagverksamhet vid Centralstationen den 24 augusti. Efter detta har vi istället haft i snitt 200 gäster per dag vilket varit en utmaning, men en stabil personalgrupp gav en tydlig struktur. Under året togs beslut att flytta från de trånga och bullriga lokalerna till Maria Prästgårdsgata där Nya Stadsmissionsgården öppnade i februari Personligt ombud är en verksamhet som vi driver tillsammans med Stockholms Stads enhet för hemlösa. I dagsläget är det två heltidstjänster som har i uppdrag att hjälpa personer med psykiska funktionshinder att få det stöd som han eller hon har rätt till. Ombuden har under 2007 hjälpt 53 klienter genom att svara på frågor, informera och länka till anhöriga eller professionella inom vården, socialtjänsten eller myndigheter. Av klienterna ingår minst 20 i ett aktivt, långsiktigt åtagande där både gäster och ombud upplever en hög kvalitet i insatsen. Arbete och sysselsättning är ett övergripande projekt som ska genomsyra alla verksamheter inom Stockholms Stadsmission. Målet är att våra gäster ska få en meningsfull dag, stärka sin självkänsla och få verktyg som ger större möjligheter att integreras på arbetsmarknaden. Under 2007 etablerades Dolly, det första konkreta projektet, som med stöd från Allmänna arvsfonden ska ge ungdomar och äldre möjlighet att tillverka och sälja smycken. Under året etablerades också ett antal klubbar och studiecirklar inom verksamhetsområdet Hemlöshet, likaså det tidigare nämnda teaterprojektet Ringaren som genomfördes på initiativ av kommunikationsenheten. 16 VERKSAMHETSOMRÅDE HEMLÖSHET

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX

STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX XXX STADSMISSIONEN LORUM IPSUM År År År År År År År År År Årsr sr sr sr sr sr sr sr sred ed ed ed ed ed ed ed ed ed edov ov ov ov ov ov ov ov ov ovis is is is is is is is isni ni ni ni ni ni ni ni ning

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3.

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3. Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3 2010 i korthet 4 Direktorn har ordet 6 Social verksamhet;

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Lotta Säfström - Långsiktighet ger resultat 3 Stadsmissionen 2012 Ett axplock 4 Psykosocialt- och ekonomiskt stöd 6 Kollo för alla/ungdomsfält 7 Samtal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Organisationsnummer 802003-1954. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING. UTBILDNING Vuxenutbildning

ÅRSREDOVISNING 2013. Organisationsnummer 802003-1954. SOCIALA FÖRETAG Second hand. Upplands Väsby UTBILDNING. UTBILDNING Vuxenutbildning SOCIAL VERKSAMHET Barn och unga SOCIALA FÖRETAG Arbete & Sysselsättning Brandbergen café o lokalvård VOLONTÄRDRIVEN VERKSAMHET SOCIALA FÖRETAG Second hand Informationsbutiken PLATTAN REMAKE unga för Träningsboende

Läs mer

Mission: STHLM. Sol och värme på familjekollo sid. 3-4. Ung och förälder - möt Denise sid. 8. Dolly smyckar vardagen sid. 9

Mission: STHLM. Sol och värme på familjekollo sid. 3-4. Ung och förälder - möt Denise sid. 8. Dolly smyckar vardagen sid. 9 Mission: STHLM Stockholms Stadsmission juni 2010 PG 90 03 51-8 www.stadsmissionen.se Sol och värme på familjekollo sid. 3-4 Ung och förälder - möt Denise sid. 8 Dolly smyckar vardagen sid. 9 mission: STHlm.

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Lotta Säfström - Långsiktighet, en faktor för framgång 3 Göteborgs Stadsmission 2013 Ett axplock 4 Socialt arbete 7 Äldreomsorg 13 Arbetsträning 19

Läs mer

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Varje vår gör Stockholms Stadsmission en insats för att uppmärksamma och samla

Läs mer

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 8Kvinnoboende Stadsmissionens stödboende 9 Logi och stödboende i Lund 10 11 Nattjouren akuthärbärgen 12 13 Stadsmissionshälsan 14

Läs mer

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5

MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 STOCKHOLMS STADSMISSION NOVEMBER 2012 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE MALIN BERGHAGEN BESÖKER KLARAGÅRDEN SID. 3-5 PETERS VÄG TILLBAKA EFTER 30 ÅR I HEMLÖSHET SID. 8-9 OMBUD TILLGODOSER BASBEHOV OCH

Läs mer

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010 I 150 år har Stockholms Stadsmission erbjudit utbildning för barn, ungdomar och vuxna. Stadsmissionens skola och Kanalenskolan är fristående stiftelser inom Stockholms Stadsmission och bedriver idag folkhögskola,

Läs mer

Ingen är bara det du ser

Ingen är bara det du ser Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2012 1 Innehåll Nästan som ett hem Nattjouren i Malmö 4 Ingen är bara det du ser Med rätt till lika behandling 6 Äntligen hemma Logi- och stödboende i Lund

Läs mer

Mission: STHLM PG 90 03 51-8 www.stadsmissionen.se

Mission: STHLM PG 90 03 51-8 www.stadsmissionen.se Stockholms Stadsmission Stortorget 3, Box 2266, 103 17 Stockholm 08-78 78 600 info@stadsmissionen.se Plusgiro 90 03 51-8 www.stadsmissionen.se Hallå där, Bo Eliasson! Bo Eliasson är egen företagare och

Läs mer

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN 1/2010 2 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2010 Vem ska

Läs mer

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN 1/2010 2 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2010 Vem ska

Läs mer

Insatser som gör skillnad. business

Insatser som gör skillnad. business business no 1 2013 Insatser som gör skillnad vägar ur missbruket / 24 timmar på stadsmissionens center laurent leksell om företagens ansvar / crossroads stödjer över gränserna sommarkollo frizon från tuff

Läs mer

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION ÅRSREDOVISNING Möten i ögonhöjd skapar rum för förändring och överbryggar utanförskap. 2014 2 I ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR 857202-5974 3 4 6 12 16

Läs mer

David levde sex år som papperslös Sid 3-5 Satsning på unga Sid 8-9 Tack Super-Lotta! Sid 10

David levde sex år som papperslös Sid 3-5 Satsning på unga Sid 8-9 Tack Super-Lotta! Sid 10 STOCKHOLMS STADSMISSION JUNI 2015 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE David levde sex år som papperslös Sid 3-5 Satsning på unga Sid 8-9 Tack Super-Lotta! Sid 10 MISSION:STHLM. JUNI. 2015 1 Det finns många

Läs mer

HEMLÖS 2012. Stockholms Stadsmissions årliga hemlöshetsrapport. Tredje årgången. Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige

HEMLÖS 2012. Stockholms Stadsmissions årliga hemlöshetsrapport. Tredje årgången. Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige HEMLÖS 2012 Stockholms Stadsmissions årliga hemlöshetsrapport Tredje årgången Tema: EU-medborgare som lever i hemlöshet i Sverige Innehåll Förord Sammanfattning 1. Hemlöshet problemet som biter sig fast

Läs mer

Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission organisationsnummer 822001-0022 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12.

Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission organisationsnummer 822001-0022 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12. 2014 Årsredovisning Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission organisationsnummer 822001-0022 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12.2014 Foto omslag: Jonas Sällberg INNEHÅLL

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Rädda Barnen på fem minuter 90 års arbete för barns rättigheter Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

STOCKHOLMS STADSMISSION JUNI 2013 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE

STOCKHOLMS STADSMISSION JUNI 2013 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE STOCKHOLMS STADSMISSION JUNI 2013 PG 90 03 51-8 WWW.STADSMISSIONEN.SE När livet vänds upp och ner så hjälpte Unga Station sid 4-5 Krönika: Det viktigaste är inte vad du gör utan att du gör något sid 7

Läs mer

din nästa TIDNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2009 MIN HUND ÄR DEN ENDA FAMILJ JAG HAR

din nästa TIDNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2009 MIN HUND ÄR DEN ENDA FAMILJ JAG HAR din nästa TIDNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2009 MIN HUND ÄR DEN ENDA FAMILJ JAG HAR Peo Pedersen har sin hund Dolly boende hos sig på Björlanda Prästgård RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING TROR

Läs mer

Svenska Röda Korset 2009

Svenska Röda Korset 2009 Svenska Röda Korset 2009 Innehåll Sju grundprinciper Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens organisation 2 Sju grundprinciper förenar medlemmarna

Läs mer

Årsberättelse och årsredovisning 2006

Årsberättelse och årsredovisning 2006 Årsberättelse och årsredovisning 2006 Innehåll Årsberättelse Direktors inledning 5 Vägen tillbaka 6 Först i Norden med endoskopiutbildning för sjuksköterskor 7 Värme och trygghet på Ersta fristad 8 Fördjupat

Läs mer