ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN annons FRÅN KUNGL. HUSGERÅDSKAMMAREN ANNONS. Slottet. som historisk scen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN annons FRÅN KUNGL. HUSGERÅDSKAMMAREN ANNONS. Slottet. som historisk scen"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN annons FRÅN KUNGL. HUSGERÅDSKAMMAREN ANNONS Slottet som historisk scen program i kungliga slottet 2009

2

3 Välkommen till Kungliga Slottet och programåret 2009 För sjätte året i följd har vi nöjet att presentera föredragsserien Slottet som historisk scen där experter lärt och lättsamt berättar om vårt kungliga kulturarv. Att föredragen äger rum i historisk miljö ger en extra upplevelse. I samband med föredraget kan du på samma biljett besöka slottets representationsvåningar. Föredragsserien startar i februari och pågår lördagar till och med november 2009 med ett uppehåll för sommarmånaderna. På sommaren utökas verksamheten på slottet med längre öppettider, fler besöksmål, kafé, konserter och nationaldagsfirande (se sid. 22). Om föredragsprogrammet väcker ditt intresse, tänk på att boka biljett i tid då många av föredragen fort blir slutsålda. Biljettinformation finns på nästa sida. Kungliga Slottet Kungliga Slottet är ett av Europas största slott och är unikt i egenskapen av att vara officiellt residens för H.M. Konungen, en arbetsplats för Hovstaten och samtidigt öppet för allmänheten större delen av året. Slottet uppfördes efter ritningar av Nicodemus Tessin den yngre och stod inflyttningsklart På slottet finns ett flertal museer och många sevärdheter (läs om besöksmålen från sid. 14)

4 Föreläsningssalen en kunglig matsal Karl XV-salen Årets föredrag äger rum i Karl XV-salen. Rummet var en del av drottning Sofia Magdalenas våning som kronprins Karl (XV) övertog i mitten av 1800-talet. Karl lät sin konstnärsvän Fredrik W. Scholander renovera matsalen i moderniserad götisk stil. Väggfältens gyllenlädertapeter föreställer Disasagan. Karl XV behöll matsalen när han blev kung och intog här sina familjemåltider. Karl XV-salen blev senare matsal åt Oskar II:s söner och var också Gustaf VI Adolfs matsal. Biljetter till föredragen Biljetter bokas per tel vardagar kl. 9 12, och hämtas i slottets biljettförsäljning, skyltat Biljett & Information, under slottets ordinarie öppettid. Bokade biljetter hämtas inom en vecka. Försäljning även direkt i Biljett & Information. Samtliga föredrag kan bokas fr.o.m. 7 januari BILJETTPRIS: 100 kr SLOTTET ÖPPET: tis sön kl (stängt 7 31 jan, bokade biljetter hämtas då i Slottsboden) BILJETTFÖRSÄLJNING 2. ENTRÉ TILL KARL XV-SALEN

5 Årets föredragsserie 2009 Kontakter mellan den gamla kungaätten och ätten Bernadotte Oskar II var angelägen om att skapa goda relationer till den gamla kungaätten och såg till att den avsatte Gustav IV Adolfs kista placerades i Riddarholmskyrkan. Kanske låg Oskar II också bakom att den blivande Gustaf V gifte sig med ett barnbarnsbarn till den avsatte kungen. På spännande vägar kom Gustav IV Adolfs boksamling i början på 1900-talet åter till Sverige. Carin Bergström, Överintendent Antoinette Ramsay Herthelius, Slottsbibliotekarie Kungl. Husgerådskammaren Lördagen den 14 februari kl Fredrik Adolph Ludvig Gustaf Albrecht Couschi spelar schack På 1770-talet beställde änkedrottning Lovisa Ulrika ett porträtt av sin högt betrodde västindiske hovsekreterare Fredrik Adolph Couschi, i den svenska historien mer känd som Badin. I föredraget berättas om hur Lundberg i denna unika och motsägelsefulla bild åskådliggör Couschis levnadsöde. Merit Laine Intendent, Kungl. Husgerådskammaren Lördagen den 21 februari kl Stockholms slott och den tidiga fotokonsten Stockholms slott är fotohistorisk mark. Här ställdes rikets första daguerreotyper ut år 1840 och i den nordöstra flygeln arrangerade löjtnant Lars Benzelstjerna offentliga demonstrationer av fotokonsten. Daguerreotyper fotografins inkunabler förekom under ett par årtionden. Föredraget behandlar introduktionen och spridningen av daguerreotypin i 1840-talets Sverige. Björn Axel Johansson Sakkunnig, Kungl. Myntkabinettet Lördagen den 28 februari kl

6 forts. föredragsprogram Tillbörliga rum i tillstädade rum om ceremoniväsendet under Gustav III:s regeringstid Överkammarherren var efter 1778 ålagd att föra en journal över vad som tilldragit sig vid hovet av större och mindre ceremonier. Journalen innehåller beskrivningar av stort intresse, både vad gäller ceremoniernas genomförande och rummens möblering vid riksdagsöppnanden, dop, begravningar och liknande händelser Bo Vahlne, Överintendent f.d. Chef för Kungl. Husgerådskammaren Lördagen den 7 mars kl G. A. Reuterholm Den gråtande diktatorn»ingen svensk har varit så hatad som han.«så sade man när Gustaf Adolf Reuterholm ( ) föll från makten. Han var en fattig och maktlös adelsman från Finland som under knappt fem år nästan enväldigt styrde Sverige. Hur kunde han styra landet utan att ha formell makt? Vilka var hans relationer till de tre svenska kungar han kände: Gustav III, Gustav IV Adolf och Karl XIII? John Chrispinsson Journalist Lördagen den 14 mars kl Kunglig taffel Hovlivets måltider och historien bakom de dukade borden är ämnet för dagen. H.M. Konungens statsmiddagar tillhör höjdpunkterna i nutidens kungliga representation, men måltider under rituella former har alltid ingått i de offentliga ceremonierna. Förr skulle alla hovets medlemmar dessutom bespisas i vardagslag. Hur traditionerna vuxit fram och fortfarande avspeglas i dukningens detaljer berättar förste intendent Lars Ljungström. Lars Ljungström Förste intendent, Kungl. Husgerådskammaren Lördagen den 21 mars kl

7 Konsten att bära ordnar genom tiderna Under 1100-talet uppstod de första ordenssamfunden där ett ordenstecken bars. Ordnar som utmärkelsetecken för förtjänst, oftast i flera än en klass, introducerades på 1700-talet. I regel var det endast en orden man bar åt gången. Med Napoleonkrigen och Wien-kongressen 1814 introduceras det ända in i modern tid bestående bruket av att bära flera ordenstecken samtidigt. Följ med på en kulturhistorisk vandring från 1500-tal till idag. Tom Bergroth Amanuens, Kungl. Maj:ts Orden Lördagen den 28 mars kl Måltiden i tid och rum Måltiden angår alla oavsett ålder, kön och etnicitet. Måltidslitteraturen är idag Sveriges största fackbokgenre, vilket indikerar att måltid är av stort intresse hos hela svenska folket. Om intresset för måltiden och den svenska konsumentens förändrade måltidsvanor kommer Carl Jan Granqvist, f.d. gästgivare vid Grythyttans Gästgivaregård, att kåsera. Carl Jan Granqvist Fil.dr., h.c. professor i måltidskunskap Lördagen den 4 april kl Kungliga resor och besök Kungligheter har alltid rest mycket, både i ämbetet och privat. Många kungliga resor till och från Sverige har resulterat i goda förbindelser av olika slag. Om kungliga resor och vad dessa har givit, berättar författaren Magdalena Ribbing till ädel sång utförd av hovjuvelerare Christian Bolin med Bolinkvartetten. Magdalena Ribbing, Författare Christian Bolin, Hovjuvelerare Lördagen den 18 april kl

8 forts. föredragsprogram Döden är en adelsman I mars 1792 faller Gustav III offer för en mördares hand. Gärningsmannen upptäcks och avrättas, men ännu tvåhundra år senare är det oklart hur omfattande konspirationen mot kungen egentligen var. Historikern och författaren Christopher O`Regan har dragit i några av härvans alla trådar och berättar om dagarna som skakade Sverige. Christopher O`Regan Författare Lördagen den 25 april kl Engelsk park på svensk mark Hagaparken är en av de förnämsta engelska parkerna i Sverige och en del av Nationalstadsparken. En kunglig park, som under Gustav III:s ledning och Fredrik Magnus Piper som arkitekt, skapades under senare delen av 1700-talet. Här skulle Gustav III skapa en storslagen engelsk park. Följ med på en vandring och upptäck nya guldkorn för nya besök i parken. Gunnar Björkman Parkchef, Kungl. Djurgårdens förvaltning Lördagen den 5 september kl Gustav IV Adolf och statskuppen 1809 en berättelse kring ett dramatiskt ögonblick i svensk historia Göran Alm, chefen för Bernadottebiblioteket föreläser kring Gustav IV Adolf, hans tid och den gustavianska familjens historia under och 1900-tal, en svensk familjehistoria med förgreningar till Karlsruhe, Wien, Dresden och Rio de Janeiro. Göran Alm Chefen för Bernadottebiblioteket Lördagen den 12 september kl

9 Det skapande rummet. Två tolkningsvägar till kungliga interiörer Som en till väggarna anbringad poesi så kan man beskriva bildutsmyckningen i Gustav III:s paviljong på Haga, uppförd Tolkningen av Louis Masreliez dekor vittnar om en ärebetygelse till konungen men också om 1700-talets intresse för mystik. Nu som då inbjuds betraktaren till vitter lek och till reflektioner över hemliga budskap. Thérèse von Lampe Fil.dr. Lördagen den 19 september kl Se ramen! Ofta reflekterar vi inte över hur de konstverk vi ser på är inramade. Ändå har ramen avgörande betydelse för vilken helhetsuppfattning vi får av ett konstverk. Under olika tider har nya ideal, vetenskapliga undersökningar och personlig smak påverkat ramvalet för såväl officiella porträtt som mer privata konstverk. Leila Tuuli Intendent, Kungl. Husgerådskammaren Lördagen den 26 september kl Vem var mannen som valdes till tronföljare 1810? Vem var han egentligen, Jean Baptiste Bernadotte, marskalken av Frankrike som vid fyrtiosju års ålder valdes till svensk tronföljare? Själv trodde han att hans karriär var slut, han ville dra sig tillbaka. Så kom den märkliga riksdagen i Örebro 1810 och Bernadottes karriär förlängdes med trettiofyra år. Herman Lindqvist har skrivit en ny biografi som grundar sig på färska fynd i Bernadottearkivet. Herman Lindqvist Författare Lördagen den 3 oktober kl

10 forts. föredragsprogram Tre Kronor borgen i Strömmen När pålspärren anlades i vattnet kring stadsholmen för 1000 år sedan inleddes ett arbete vars syfte var att få kontroll över Mälardalens in- och utfarter. Kronan på verket blev den mäktiga borgen Tre Kronor. Med hjälp av nya illustrationer och gamla kopparstick ska denna borgs historia återberättas. Christian Buchberger Intendent, Kungl. Husgerådskammaren Lördagen den 10 oktober kl Ett slott i tiden Närmare 100 ur tickar och slår i slottets salar. Varje vecka drar Hovets urmakare Kjell Pettersson upp dessa rariteter sköna föremål som fyller samma funktion och uppdrag som för 250 år sedan. Med hjälp av unika bilder får vi komma innanför skalet på urverken och lära känna deras historia. Kerstin Hagsgård, Intendent Kungl. Husgerådskammaren Kjell Pettersson, Urmakarmästare Lördagen den 17 oktober kl Rikssprängning och begynnelse. 200-årsminnet av Finska kriget I februari 1808 passerade ryska styrkor, utan föregående krigsförklaring, Sveriges östgräns. Därmed inleddes det s.k. Finska kriget som slutade med att den svenske kungen hösten 1809 tvingades avstå från en tredjedel av sitt territorium till den ryske tsaren. Därmed upphörde en 600-årig svensk-finsk riksgemenskap och Finland blev ett storfurstendöme i det ryska imperiet. Om detta berättar Per Sandin, kommissarie för Livrustkammarens stora svensk-finska utställning. 10 Per Sandin Museilektor, Livrustkammaren Lördagen den 24 oktober kl

11 Den Bernadotteska dynastins första brudpar Kronprins Oskar (I) och Josefina av Leuchtenberg vigdes i Stockholms Storkyrka den 19 juni Den nyss fyllda 16-åriga bruden togs emot med folkets jubel och stora festligheter. Hennes furstliga anor gav legitimitet åt den nya dynastin på Sveriges tron och förhoppningarna om att hon skulle garantera ättens fortlevnad var högt ställda. Lena Rangström Förste intendent, Livrustkammaren Lördagen den 7 november kl Stina Piper grevinna, riksrådinna och älskarinna Stina Pipers man greve Erik Brahe blev avrättad 1756 för påstådd delaktighet i kungaparets revolutionsförsök. Som änkegrevinnan Brahe stod hon ensam i livet med två unga söner att ta hand om och en uppsättning magnifika slott att förvalta. Hon torkade dock snabbt tårarna och fortsatte att förlusta sig vid det gustavianska hovet. Carin Bergström Överintendent, Kungl. Husgerådskammaren Lördagen den 14 november kl »»» Upptäck de tio kungliga slotten med museer, utställningar, slottsparker och slottskyrkor Lär om slottens historia, se föremål ur de kungliga samlingarna och läs om aktuella händelser Möt Kungafamiljen, läs om uppdrag och engagemang, lär om monarkin och Kungl. Hovstaterna 11

12 Bernadottebibliotekets program Till Kungliga Slottets mest praktfulla interiörer hör Bernadottebibliotekets stora salong. Århundraden av kultur och lärt vetande dominerar miljön och här förvaras ätten Bernadottes böcker och fotografier. Salongen är även platsen för åtta mycket speciella kulturevenemang under år Kulturaftnar i Bernadottebiblioteket Två av 2009 års kulturaftnar ägnas åt barnböcker och deckare, två ämnesområden i bibliotekets stora boksamling. Dessutom kommer två kungliga författare att presenteras. tisdagen den 24 februari kl Poeten Oskar II möter Rumäniens drottning Elisabet med författarpseudonymen Carmen Sylva Ett samarbete med Rumänska kulturinstitutet i Stockholm tisdagen den 21 april kl Från Kungliga ABC-böcker till Kulla-Gulla böcker för prinsar och prinsessor i Bernadottebiblioteket I samarbete med Svenska barnboksinstitutet tisdagen den 6 oktober kl Prins Wilhelm hertig, författare och filmare I samarbete med Sveriges Television tisdagen den 3 november kl Mord på bibliotek Ett samarbete med Svenska Deckarakademien BILJETTPRIS: kulturafton 130 kr BILJETTFÖRSÄLJNING: se info på sidan bredvid. MEDVERKANDE: se 12

13 Bernadottekonserter Till Bernadottebiblioteket hör också ett oskattbart musikarkiv. Vi inbjuder till fyra pianokonserter i biblioteket, med musik hämtad ur olika kungars och drottningars samlingar. Bernadottekonsert I onsdagen den 11 februari kl En kunglig musikalisk salong 1909 Musik kring kung Gustaf V och drottning Victoria Verk av bl.a. R. Wagner, F. Liszt, T. Rangström, E. Sjögren Bernadottekonsert II fredagen den 13 mars kl En kunglig musikalisk salong 1849 Ett återuppförande av en musiksoaré på Stockholms slott den 13 mars 1849 Verk av bl.a. W.A. Mozart, G. Rossini, F. Schubert, Italienska folkvisor och»gammalt och nytt«av A.F. Lindblad Medverkande: Konsertpianist Magnus Svensson Hovorganist Mary Ljungquist Hén Chefen för Bernadottebiblioteket Göran Alm Bernadottekonsert III onsdagen den 21 oktober kl En musikalisk salong kring syskonen prinsessan Eugénie och prins Gustav, Fanny och Felix Mendelssohn Quatre mains Fyrhändigt pianospel Verk av bl.a. familjen Bernadotte, A.F. Lindblad, F. Liszt, F. Mendelssohn, R. Schumann Bernadottekonsert IV onsdagen den 25 november kl En musikalisk salong kring musik tillägnad Familjen Bernadotte Musikaliska gåvor Verk av bl.a. G. Rossini och uruppförande av Jan Sandströms verk Bön till solen med text av Karin Boye. I arrangemang för sopran och piano och i en version för pianosolo BILJETTPRIS: Konsert 130 kr. BILJETTFÖRSÄLJNING: Bokning per tel (mån fre kl. 9 12, 13 15). Bokade biljetter hämtas i slottets biljettförsäljning (se sid. 4) under slottets ordinarie öppettid, inom en vecka. Samtliga evenemang kan bokas fr.o.m. 7 januari Försäljning även direkt i Biljett & Information (se sid. 4). SLOTTET ÖPPET: tis sön kl (stängt 7 31 jan, bokade biljetter hämtas då i Slottsboden). 13

14 Upptäck det kungliga kulturarvet besök slottet och delta i visningar På slottet finns många sevärdheter och besöksmål. Representationsvåningarna, Skattkammaren och Museum Tre Kronor är öppna året om och kan besökas var för sig eller samtliga med kombinationsbiljetten. Under sommarmånaderna är även Gustav III:s Antikmuseum, Slottskyrkan och Riddarholmskyrkan öppna. I butiken Slottsboden finns vägledningar till samtliga besöksmål. Vi erbjuder även guidade visningar (se sid. 18). Representationsvåningarna Representationsvåningarna är samlingsnamnet på slottets paradvåningar och salar som används vid H.M. Konungens officiella representation. Här tar Kungaparet bland annat emot statsbesök och ger representationsmiddagar. Mellan de officiella uppdragen är Representationsvåningarna öppna för allmänheten. Till höjdpunkterna hör Karl XI:s galleri, Gustav III:s paradsängkammare, Rikssalen med drottning Kristinas silvertron och slottets balsal Vita Havet. Bernadottevåningen öppnas igen Under några år har ett flertal av Kungliga Slottets rum genomgått en nödvändig översyn som till exempel Bernadottegalleriet i Bernadottevåningen. Sedan 1920-talet har galleriet använts för Bernadotteättens porträttsamling. Porträtten är målade av dåtidens främsta konstnärer, bland andra den franska konstnären Francois Gérard och Anders Zorn. Bernadottegalleriet har efter renoveringen återfått sina porträtt, men nu mot ett väggfält i en svagt ljusblå nyans. Väggfälten och övrig dekor har målats och nyförgyllts. Bernadottevåningen öppnar åter för besökare i mars

15 Skattkammaren I dunkla källarvalv i slottets södra del förvaras monarkins viktigaste symboler riksregalierna. Riksregalierna tas fram vid högtidliga ceremonier, och kan sedan 1970 även beskådas i Skattkammaren. De äldsta bevarade regalierna är Gustav Vasas rikssvärd och Erik XIV:s krona från 1500-talet (se bild på sista sidan). Museum Tre Kronor I Museum Tre Kronor berättas slottets medeltida historia. I slottets norra källare lever minnena av kungaborgen Tre Kronor som förstördes vid en brand år I museet syns försvarsmuren från 1200-talet och rummen består av murade tegelvalv från 1500-talet. Med hjälp av föremål som räddades undan branden eller som hittats vid utgrävningar får vi en inblick i det dagliga livet i borgen. Nygjorda och detaljerade modeller visar slottets förvandling från medeltida borg till dagens barockslott. ÖPPET: tis sön kl (längre öppettider under sommarmånaderna, se sid. 22). Aktuella datum för stängningar i samband med representation finns på ENTRÉPRIS: Per besöksmål: 100 kr vuxna, 50 kr barn/studerande. Kombinationsbiljett*: 140 kr vuxna, 70 kr barn/ studerande (*dela upp besöken på flera tillfällen, biljetten är giltig i 30 dagar räknat från första besökstillfället, förutsatt att aktuellt besöksmål är omarkerat på biljetten). GUIDAD VISNING: Representationsvåningarna visas kl. 13 och Skattkammaren kl. 14 året om. Ingår i entrépriset. Fler guidade visningar under sommaren (se visningstider på sid. 18). INFO: tel (mån fre kl. 9 12, 13 15), 15

16 Gustav III:s Antikmuseum I två stengallerier i slottets nordöstra flygel, med utsikt över slottets trädgård Logården, ligger ett av Europas äldsta museer. Den konst- och antikintresserade kungen Gustav III köpte in flertalet av museets skulpturer under en resa i Italien i slutet av 1700-talet. Kort efter Gustav III:s död beslutades att samlingarna, som då bestod av över 200 skulpturer, skulle visas upp som ett äreminne av den avlidne kungen. Skulpturerna är placerade i gallerierna exakt som de ursprungligen ställdes ut. ÖPPET: maj; dagligen kl , jun aug; dagligen kl , 1 14 sep; dagligen kl ENTRÉPRIS: 100 kr vuxna, 50 kr barn/studerande. Ingår i kombinationsbiljetten till övriga besöksmål på slottet: 140 kr vuxna, 70 kr barn/studerande. Riddarholmskyrkan Riddarholmskyrkan är Stockholms enda bevarade medeltida klosterkyrka. Den är också de svenska kungarnas begravningskyrka och här vilar regenter från Gustav II Adolf till Gustaf V. Även medeltidens kungar Magnus Ladulås och Karl Knutson Bonde är begravda i kyrkan. Kyrkan är en grav- och minneskyrka (inte en församlingskyrka) som visas för allmänheten under sommarmånaderna. För en mindre entréavgift kan du gå runt i kyrkan på egen hand eller gå en guidad visning. Under sommaren presenteras en konsertserie i kyrkan med några av de främsta musikerna inom gregoriansk musik och barockmusik. ÖPPET: maj; dagligen kl , jun aug; dagligen kl , 1 14 sep; dagligen kl ENTRÉPRIS: 30 kr vuxna, 15 kr barn/studerande. GUIDAD VISNING: kl. 12. KONSERTPROGRAM info på i mars. 16

17 Slottskyrkan Sedan 1200-talet och Magnus Ladulås tid har det funnits både en kyrka och ett eget prästerskap på slottet. Sedan 1600-talet finns en egen församling. Under sommarsäsongen är kyrkan öppen för egen rundvandring två dagar i veckan, vilket ger tillfälle att se kyrkans inredning, arkitektur och konstverk. Carl Hårleman fullbordade kyrkans inredning i mitten av 1700-talet, till stora delar efter ritningar av Nicodemus Tessin den yngre. Varje söndag hålls gudstjänst i kyrkan då alla är välkomna. Under sommaren bjuder kyrkan på orgelkonserter. ÖPPET: jun aug; ons, fre kl Gudstjänst söndagar kl. 11 året om. MUSIKGUDSTJÄNSTER: se sid. 21. SOMMARENS ORGELKONSERTER: annonseras på i apr maj. ENTRÉPRIS: fri entré. Högvakten Högvakt har funnits vid Kungliga Slottet sedan 1523 och utgjordes då av ett hundratal soldater som även stod för stadens bevakning och brandförsvar. Idag går förband från hela Sverige högvakt och de utgör en viktig del i skyddet av Kungafamiljen. Högvaktsavlösningen är även en populär publikattraktion. Under sommarhalvåret marscherar eller rider vaktparaden med musikkår genom stadens gator och fram till slottets yttre borggård. VAKTPARAD med musikkår: jun aug; mån lör kl , sön kl , sep maj; ons, lör kl , sön kl INFO: tel

18 Lär mer om slottet följ med på en guidad visning Låt våra kunniga guider göra besöket till en extra upplevelse. Under den guidade turen får vi veta mer om rummens användning förr och nu, om de kungar och drottningar som bott här och om föremålen i de kungliga samlingarna. De guidade turerna är ett bra komplement till den egna rundvandringen och ingår i entréavgiften. Om du hellre går på egen hand finns vägledningar att köpa som guidar dig genom slottet. Vår, höst, vinter 1 feb 14 maj, 15 sep 30 dec TIS SÖN, PÅ SVENSKA: kl. 13 Representationsvåningarna kl. 14 Skattkammaren TIS SÖN, PÅ ENGELSKA: kl. 13 Skattkammaren kl. 14 Representationsvåningarna LÖR SÖN, FÖR BARN PÅ SVENSKA: kl »Gamla borgen Tre Kronor«Sommar 15 maj 14 sep DAGLIGEN, PÅ SVENSKA: kl. 11 Representationsvåningarna kl. 13 Representationsvåningarna kl. 14 Skattkammaren kl. 15 Museum Tre Kronor DAGLIGEN, PÅ ENGELSKA: kl. 12 Representationsvåningarna kl. 13 Skattkammaren kl. 14 Representationsvåningarna kl. 15 Representationsvåningarna INFO: de allmänna visningarna ovan ingår i entréavgiften och går inte att förboka. För större sällskap rekommenderar vi en förbokad gruppvisning med egen guide. Guide bokas per tel (mån fre kl. 9 12, 13 15). 18

19 Ta med dig barn och barnbarn spännande visningar och evenemang Slottet, med de stora gyllene salarna, kungakronor och svärd i Skattkammaren och historien om borgen Tre Kronor i dunkla källarvalv, är en spännande miljö för barn. På lördagar och söndagar är en av visningarna anpassad för barn. I Museum Tre Kronor berättar vi om hur det var att leva, bo och arbeta i den medeltida borgen. Under skolloven blir det extra evenemang för barn med bland annat visningar om gengångare, nattjärsor, prinsar och prinsessor eller om den förödande slottsbranden. VISNING FÖR BARN: 15 sep 14 maj; lör sön kl (med undantag för skolloven nedan). SKOLLOVSPECIAL: program annonseras i dagspress och på Aktuella lov: Sportlov 21 feb 1 mar (stängt måndag), Påsklov 7 17 apr (stängt Långfredag, öppet Annandag påsk), Höstlov 24 okt 1 nov (stängt måndag). ENTRÉPRIS: se sid

20 Besök Slottsboden en butik utöver det vanliga Slottsboden är en unik present- och souvenirbutik vid Kungliga Slottet med produkter som har anknytning till föremål i de kungliga samlingarna. Många av varorna är tillverkade i begränsad upplaga. I butikens sortiment finns porslin, inredningsartiklar, accessoarer, smycken och presentartiklar i alla prisklasser. Här finns också kulturhistoriska böcker samt vägledningar till de kungliga besöksmålen. ÖPPET: 15 sep 14 maj; tis fre kl , lör sön kl maj 14 sep; dagligen kl Endast butiksförsäljning. 20

21 Musikgudstjänster i Slottskyrkan Välkommen till Slottskyrkans gudstjänster, alla söndagar året om. Nedan presenteras utvalda gudstjänster med musik år Under sommarmånaderna inbjuder Slottskyrkan till orgelkonserter med musik av bland andra Buxtehude, Bach och Roman. Upptäck även sommarens konsertprogram i Riddarholmskyrkan. 6 januari kl Musikgudstjänst Den heliga natten Trettondag jul Pastor i Hovförsamlingen Erland Ros Slottskyrkans Vokalensemble Konsertpianist Magnus Svensson Hovorganist Mary Ljungquist Hén 18 januari kl Högmässogudstjänst med musik Andra söndagen efter Trettondagen Hovpredikant Staffan Eklund Harpist Lisa Viguier Konsertpianist Magnus Svensson Hovorganist Mary Ljungquist Hén 22 februari kl Högmässa med musik Fastlagssöndagen Överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark. Musiker se nedan: 22 februari kl Musikgudstjänst Felix Mendelssohn-Bartholdy 200 år Slottskyrkans Vokalensemble Konsertpianist Magnus Svensson Dirigent Mary Ljungquist Hén Pastor i Hovförsamlingen Erland Ros 22 mars kl Högmässa med musik Jungfru Maria bebådelsedag Hovpredikant biskop em. Christina Odenberg. Musiker se kl mars kl Musikgudstjänst Maria i dikt och ton musik från medeltid till romantik Slottskyrkans Vokalensemble Harpist Lisa Viguier Konsertpianist Magnus Svensson Dirigent Mary Ljungquist Hén Pastor i Hovförsamlingen Erland Ros 31 maj kl Högmässa Musik av Haydn på årsdagen av hans död Pingstdagen Hovpredikant Hans Rhodin och Pastor i Hovförsamlingen Erland Ros Slottskyrkans Vokalensemble Konsertpianist Magnus Svensson Dirigent Mary Ljungquist Hén 11 oktober kl. 15 Musikgudstjänst Fanny och Felix Mendelssohn musik för piano och orgel Tacksägelsedagen Konsertpianist Magnus Svensson Hovorganist Mary Ljungquist Hén Pastor i Hovförsamlingen Erland Ros 1 november kl Musikgudstjänst Musik för själen Söndagen efter alla helgons dag Pastor i Hovförsamlingen Erland Ros Vokalensemblen Con Voce med solister, Kören Ancora, Natalia Berejnaja, harpa, Dirigent Conny Holmgren 29 november kl Högmässogudstjänst med musik Första i Advent Överhovpredikant biskop em. Lars-Göran Lönnermark, Pastor i Hovförsamlingen Erland Ros, Slottskyrkans Vokalensemble, Slottskören, Brassensemble ur Arméns Musikkår, Dirigent Mary Ljungquist Hén 20 december kl Vi sjunger in Julen Fjärde Advent Konsertpianist Magnus Svensson, Slottskyrkans Vokalensemble, Nya Prinskvartetten, Dirigent Mary Ljungquist Hén, Pastor i Hovförsamlingen Erland Ros 26 december kl Musikgudstjänst Julens sånger och psalmer Annandag jul Pastor i Hovförsamlingen Erland Ros Hovorganist Mary Ljungquist Hén ÖPPET: i samband med gudstjänster. Egen rundvandring jun aug: ons och fre kl PROGRAM GUDSTJÄNSTER: komplett gudstjänstprogram finns på SOMMARENS KONSERTER: se i apr maj. ENTRÉPRIS: fri entré. 21

22 Sommartider på Kungliga Slottet På sommaren lever slottet i högsta grad upp till benämningen»ett av världens mest levande slott«. Med samtliga besöksmål öppna dagligen, kafé på Inre borggården, beriden vaktparad, konserter och guidade turer sjuder slottet av liv och rörelse. Sommarens höjdpunkt är firandet av nationaldagen den 6 juni. Den firar vi sedvanligt med»öppet slott«en heldag med musik, temavisningar, aktiviteter och evenemang. ÖPPET DAGLIGEN: maj kl , jun aug kl , 1 14 sep kl ENTRÉPRIS: per besöksmål: 100 kr vuxna, 50 kr barn/studerande. Kombinationsbiljett*: 140 kr vuxna, 70 kr barn/studerande (*dela upp besöken på flera tillfällen, biljetten är giltig i 30 dagar räknat från första besökstillfället, förutsatt att aktuellt besöksmål är omarkerat på biljetten). GUIDADE VISNINGAR: Ingår i entrépriset (se sid. 18 för visningstider). ÖPPET SLOTT 6 JUNI: program presenteras på och i tryckt folder i mitten av maj. 22

23 Upptäck sommarslotten i Nationalstadsparken Varje sommar öppnar de kungliga lustslotten i Nationalstadsparken. Slotten har använts som sommarresidens, lustslott och tillflyktsorter från storstadens larm. I Hagaparken ligger Gustav III:s Paviljong, på Djurgården finns Rosendals Slott och vid Edsvikens strand Ulriksdals Slott. De välbevarade inredningarna ger prov på kulturhistoria från 1600-, och 1800-talen och våra museilärare guidar dig genom rummen. I sommar finns möjlighet att köpa kombinationsbiljett till samtliga tre slott med Orangeriemuseet vid Ulriksdals Slott inräknat. ÖPPET: jun aug: tis sön vid guidad visning kl. 12, 13, 14 och 15. ENTRÉPRIS: per besöksmål: 70 kr vuxna, 35 kr barn/studerande. Kombinationsbiljett*: 140 kr vuxna, 70 kr barn/studerande (*se de tre sommarslotten på samma biljett som gäller hela sommaren, förutsatt att aktuellt besöksmål är omarkerat på biljetten). 23

24 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN annons FRÅN KUNGL. HUSGERÅDSKAMMAREN ANNONS Produktion: Inger Kåberg. Kungl. Husgerådskammaren. FOTO OMSLAG: Håkan Lind. Foto: Alexis Daflos, Håkan Lind, Dick Norberg, K-E Granath, Gösta Glase, Magnus Fröderberg, Cato Lein, Sara Mac Key, Göran Schmidt, Sandra Qvist, Christer Åhlin, Elias Andersson, Henrik Garlöv, Timo Saarela, Nationalmuseum, Skokloster. Teckning sid. 4: Ingrid Jonsson-Gremo. TRYCK: VTT Grafiska, Vimmerby.

Program Öppet Slott 6 juni 2009

Program Öppet Slott 6 juni 2009 Program Öppet Slott 6 juni 2009 Kungliga Slottet öppet kl. 10.00 17.00 08.00 FLAGGAN HISSAS, MUSIK Flaggan hissas på Kungliga slottet under medverkan av Arméns trumkår 10.00 INVIGNING MED H.K.H PRINSESSAN

Läs mer

Föredrag och temakvällar om det kungliga kulturarvet

Föredrag och temakvällar om det kungliga kulturarvet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN annons FRÅN KUNGL. HUSGERÅDSKAMMAREN ANNONS h.m. konungen i samtal om kulturarvet Föredrag och temakvällar om det kungliga kulturarvet Slottet som historisk scen Program

Läs mer

Slottet som historisk scen

Slottet som historisk scen Slottet som historisk scen Program i Kungliga Slottet 2005 1 Strömbron 6 5 Norrbro 7 Västra Valvet 4 3 8, 9, 10 Södra Valvet Slottsbacken 1. Biljetter/Information 2. Slottsboden 3. Representationsvåningarna

Läs mer

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI lärarhandledning Freskerna Om du står med näsan pekande mot slottet och museets ingång har du den södra väggen på vänster sida. De tre väggfälten visar händelser och personer ur den svenska konsthistorien.

Läs mer

Slotten som historisk scen

Slotten som historisk scen ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN annons FRÅN KUNGL. HOVSTATERNA ANNONS Slotten som historisk scen Program på de Kungliga slotten h.m. konungen 40 år som statschef Föredrag temakvällar visningar utställningar

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Evenemangslista. Värmlands Museum december 2008

Evenemangslista. Värmlands Museum december 2008 Evenemangslista Värmlands Museum december 2008 Utställningar Fransson skottar snö en utställning om Sverige och Förintelsen 26.4 2009 Öivind Harsem i Cyrillusrummen 18.1 2009 Selma Lagerlöf berättelserna

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Kulturprogram. Sommar 2008

Kulturprogram. Sommar 2008 Kulturprogram Sommar 2008 Musik på bruket Söndagen den 1 juni står Hällekis Musikkår åter som värd för den traditionella musikfestivalen Musik på bruket. I år är det 20:e gången som publiken bjuds på musik

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Tessinska palatset. Landshövdingens residens

Tessinska palatset. Landshövdingens residens Tessinska palatset Landshövdingens residens En slottsarkitekt bygger bo I Slottsbackens sluttning i Gamla stan ligger en av den internationella arkitekturens verkliga pärlor, det praktfulla Tessinska palatset.

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Välkommen! 4 Rita ett slott som du själv skulle vilja bo i. Vilka rum ska finnas? Hur ska det se ut utanför slottet?

Välkommen! 4 Rita ett slott som du själv skulle vilja bo i. Vilka rum ska finnas? Hur ska det se ut utanför slottet? Välkommen! Sidan 3 1 Vem äger de kungliga slotten? 2 Varför kallas de kungliga? 3 Vad är ett kungahus? 4 Rita ett slott som du själv skulle vilja bo i. Vilka rum ska finnas? Hur ska det se ut utanför slottet?

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

Bröllop & Romantik i Lövstabruk

Bröllop & Romantik i Lövstabruk Bröllop & Romantik i Lövstabruk Bröllop i Lövstabruk Ett Bröllop i Lövstabruk blir en oförglömlig upplevelse Lövstabruk är en sällsam plats och ett populärt turistmål som söker sin like. Bland Nordupplands

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans April-Maj-Juni 2014 April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo Se sista sidan för mer som händer VARJE VECKA Onsdag

Läs mer

LITTERATUR FEST 17 OKTOBER 2015

LITTERATUR FEST 17 OKTOBER 2015 LITTERATUR FEST 17 OKTOBER 2015 LITTERATUR FEST FÖR FÖRSTA GÅNGEN NÅGONSIN BLIR DET EN LITTERATURFEST I MARIEFRED! 17 OKTOBER 2015 Många aktörer bidrar till denna fest som äger rum på flera olika platser

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

BAROCKEN ca 1600-1750

BAROCKEN ca 1600-1750 BAROCKEN ca 1600-1750 Ordet barock betyder ungefär befängt eller konstigt. Namnet började användas när barocken var slut som en reaktion på epokens prålighet. * Musiken under barocken hade en tydlig puls

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Kungliga slottet. ett samhälle i miniatyr

Kungliga slottet. ett samhälle i miniatyr Kungliga slottet ett samhälle i miniatyr Karl XI 1660 1697 Karl XII 1697 1718 Ulrika Eleonora 1719 1720 Fredrik I 1720 1751 Adolf Fredrik 1751 1771 Gustav III 1771 1792 Gustav IV Adolf 1792 1809 Karl XIII

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 211 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 4 UPPDRAGET... 6 BESÖKSUTVECKLINGEN FÖR SAMTLIGA MUSEER... 7 BESÖKSUTVECKLING

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT B

EXAMINATIONSUPPGIFT B EXAMINATIONSUPPGIFT B Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-02-25 Innehåll 1. Termer som kan användas inom bildanalys... 3 2. Analys av porträtt av kungafamiljen...

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred HÖSTPROGRAM 2012 Biblioteken i Lomma och Bjärred ONSDAGKVÄLLAR - föreläsningar av kommuninvånare eller av personer som har någon annan anknytning till kommunen Spelberoende 29 augusti Spelberoendes förening

Läs mer

fusk bygge text Lena Olofsson foto Melker Dahlstrand och Mattias Hallgren

fusk bygge text Lena Olofsson foto Melker Dahlstrand och Mattias Hallgren Fixar fusk bygge Hösten 1668 stod hela Skoklosters slott under tak och hantverkarna firade taklagsöl. Våren 2014 började takpannorna plockas ner över nordöstra hörnet och restaureringen av taket kunde

Läs mer

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Sofiakatedralen i Novgorod Denna resa går till Novgorod län som

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Examinationsschema läsåret 2014/15

Examinationsschema läsåret 2014/15 Examinationsschema läsåret 014/15 EK13B Version: v1 Vecka 35 36 37 38 Dag Mån Tis Ons Tor Fre Mån Tis Ons Tor Fre Mån Tis Ons Tor Fre Mån Tis Ons Tor Fre Datum 5-aug 6-aug 7-aug 8-aug 9-aug 01-sep 0-sep

Läs mer

Lennart Höglund underhåller Samarr. NBV. Roland Sjölander visar bilder från Haiti Samarr.Bilda

Lennart Höglund underhåller Samarr. NBV. Roland Sjölander visar bilder från Haiti Samarr.Bilda VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Jan-mars 2015 Januari V.1 Fredag 2 januari STÄNGT Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans V2. Måndag 5 januari Öppet 11-15 Tisdag 6 januari Trettondagen STÄNGT

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV!

ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! vårterminen 2011 SKOLBUSS SLOTT BOCKSTENSMANNEN VÄRLDSARV TEATER KONST ERBJUDANDE OM RESERABATT TILL HALLANDS LEVANDE KULTURLIV! Till skolor och förskolor i Halland Ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

ALKEMISKA AKADEMIN ALKEMISK RESA TILL KATARERNAS SYDFRANKRIKE

ALKEMISKA AKADEMIN ALKEMISK RESA TILL KATARERNAS SYDFRANKRIKE ALKEMISKA AKADEMIN ALKEMISK RESA TILL KATARERNAS SYDFRANKRIKE Vi hälsar dig hjärtligt välkommen att följa med på en helande alkemisk pilgrimsresa till Katarernas, tempelriddarnas och Maria Magdalenas magiska

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM

2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM Moomin CharactersTM 2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM TRÄFFA DJUREXPERTEN Charlotte Hage. FREDDE GRANBERG TOVE JANSSON 100 ÅR BARNTEATER CHARLOTTE HAGE JULIA LINDEN HILL SAGOSTUNDER BOKHÖRNAN RETROVECKA MÅRTEN

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM möten som berör och berikar 2 Alla tiders dagens kultur blir Erfarenheten kring vad det är att leva är nödvändig. Den hjälper oss att tolka historien och reflektera över nuet. Livets

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013 GALLERI FINAL STÄLLER UT I BÄSTEKILLE Kenneth Gustavsson FOTO Thomas Wågström FOTO Åke Arenhill ILLUSTRATIONER Ulrika Linder TECKNINGAR 6/7-4/8 2013 vernissage lördagen den 6 juli kl 11-17 PER LINDSTRÖM,

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Min sista vilja Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Samtliga förnamn Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Folbokföringsadress Postnummer Ort Medlem i Svenska

Läs mer

Österlen form & kultur

Österlen form & kultur 08-97 45 96 es.almer@hotmail.se GEN BUTIK & CAFE 0706-04 26 74 www.borstteknik.se nnel.kivik@gmail.com recepten..osterlenskottovilt.se ttabacken.grevlunda.se w.brosarpsgastgifveri.se www.attusagard.se

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Vårprogram nr 2, 2007

Vårprogram nr 2, 2007 Vårprogram nr 2, 2007 Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer

Läs mer

Kalender december 2009. 6/12 Andra Advent Jultallrik hos Esters. Obs endast förhandsbokning. Senast 1 vecka innan.

Kalender december 2009. 6/12 Andra Advent Jultallrik hos Esters. Obs endast förhandsbokning. Senast 1 vecka innan. Evenemangslista ... 2009.11.14 2010.01.10 Hans M Karlsson Hans M Karlsson är född och uppvuxen i Värmland. Han har under många år arbetat som professionell fotograf inom press och reklam. Under de sista

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad

Februari - mars 2015. Skarpnäcks Kulturhus. Programblad Februari - mars 2015 Skarpnäcks Kulturhus Programblad Sportlov vecka 9 21 februari Konsert - Trumma kl. 13.00 (c:a 30 min) Mikael och Niclas förvandlar vattenkannor, krukor och rör till ett trumset och

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Hantverkare i Falkenbergs kommun

Hantverkare i Falkenbergs kommun Hantverkare i Falkenbergs kommun Detta är förslag på besöksmål gällande hantverkare i Falkenbergs kommun. Nedan är hantverkarna beskrivna i kort text och även en karta är bifogad där alla är utsatta. Här

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad.

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad. Kropp & Själ Annonsera Kontakta oss Sök Hem Utflyktsmål i sommar Smultronställen Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist

Läs mer

ARBOGA MEDELTIDSDAGAR 2015

ARBOGA MEDELTIDSDAGAR 2015 ARBOGA MEDELTIDSDAGAR 2015 Lördag 8 augusti 10.30 Samling för det stora Festtåget i Ahllöfsparken. Avgång 10.45 med riddare till häst, ädlingar, präster, borgare och allmoge. Välkommen du också och delta

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN/UNGA VÅREN 2015 Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs! Lomma Bibliotek Följ med Vilda Hilda och Gurra Aktersnurra in i sagornas förtrollade värld! SAGOSKOJ

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN.

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. 1. Karl V 1516-1556 a. Augsburg 1555 b. Krig emot främst Frankrike om Italien. c. Abdikerar och delar upp sitt väldiga rike: i. Österrike till brodern

Läs mer

Kungaslott och Kungahus. Gitten Skiöld Magnus Bard

Kungaslott och Kungahus. Gitten Skiöld Magnus Bard Kungaslott och Kungahus Gitten Skiöld Magnus Bard Innehåll SLOTTET TRE KRONOR 4 Tornet på holmen 6 Jarl Birger bestämmer 10 Bröder som bråkar 12 Gustav Eriksson Vasa 18 Erik XIV, Johan III 26 Sigismund,

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna

Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Sveriges fyra grundlagar Spelreglerna för vårt samhälle Bild 1. Faktamaterial till bilderna om grundlagarna Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Mitt i livet, öppen mot. framtiden

Mitt i livet, öppen mot. framtiden Välkommen till Kyrkveckan och mötesplatserna Folkets Hus Galaxen och Stora Tuna kyrka. Kyrkveckan är en del av Svenska kyrkan i Borlänges arbete med att vara en kyrka mitt i livet, öppen mot framtiden.

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Särtryck ur: Årsbok 2007 KVHAA Stockholm 2007 (isbn 978-91-7402-371-8, issn 0083-6796) STIG FOGELMARCK

Särtryck ur: Årsbok 2007 KVHAA Stockholm 2007 (isbn 978-91-7402-371-8, issn 0083-6796) STIG FOGELMARCK Särtryck ur: Årsbok 2007 KVHAA Stockholm 2007 (isbn 978-91-7402-371-8, issn 0083-6796) STIG FOGELMARCK Överintendenten och docenten Stig Fogelmarck, ledamot av vår akademi sedan 1977, gick bort den 24

Läs mer

Januari Veckodag Datum Styrelserum/kontor Kafélokalen

Januari Veckodag Datum Styrelserum/kontor Kafélokalen Bokning av föreningslokalen våren 2015 Januari Tor 1 Nyårsdagen Nyårsdagen Fre 2 Lör 3 Sön 4 Mån 5 Tis 6 Trettondag jul Trettondag jul Ons 7 09.00-15.00 Styrelsemöte 13.30-15.00 Vi spelar sällskapsspel

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer