ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN annons FRÅN KUNGL. HUSGERÅDSKAMMAREN ANNONS. Slottet. som historisk scen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN annons FRÅN KUNGL. HUSGERÅDSKAMMAREN ANNONS. Slottet. som historisk scen"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN annons FRÅN KUNGL. HUSGERÅDSKAMMAREN ANNONS Slottet som historisk scen program i kungliga slottet 2009

2

3 Välkommen till Kungliga Slottet och programåret 2009 För sjätte året i följd har vi nöjet att presentera föredragsserien Slottet som historisk scen där experter lärt och lättsamt berättar om vårt kungliga kulturarv. Att föredragen äger rum i historisk miljö ger en extra upplevelse. I samband med föredraget kan du på samma biljett besöka slottets representationsvåningar. Föredragsserien startar i februari och pågår lördagar till och med november 2009 med ett uppehåll för sommarmånaderna. På sommaren utökas verksamheten på slottet med längre öppettider, fler besöksmål, kafé, konserter och nationaldagsfirande (se sid. 22). Om föredragsprogrammet väcker ditt intresse, tänk på att boka biljett i tid då många av föredragen fort blir slutsålda. Biljettinformation finns på nästa sida. Kungliga Slottet Kungliga Slottet är ett av Europas största slott och är unikt i egenskapen av att vara officiellt residens för H.M. Konungen, en arbetsplats för Hovstaten och samtidigt öppet för allmänheten större delen av året. Slottet uppfördes efter ritningar av Nicodemus Tessin den yngre och stod inflyttningsklart På slottet finns ett flertal museer och många sevärdheter (läs om besöksmålen från sid. 14)

4 Föreläsningssalen en kunglig matsal Karl XV-salen Årets föredrag äger rum i Karl XV-salen. Rummet var en del av drottning Sofia Magdalenas våning som kronprins Karl (XV) övertog i mitten av 1800-talet. Karl lät sin konstnärsvän Fredrik W. Scholander renovera matsalen i moderniserad götisk stil. Väggfältens gyllenlädertapeter föreställer Disasagan. Karl XV behöll matsalen när han blev kung och intog här sina familjemåltider. Karl XV-salen blev senare matsal åt Oskar II:s söner och var också Gustaf VI Adolfs matsal. Biljetter till föredragen Biljetter bokas per tel vardagar kl. 9 12, och hämtas i slottets biljettförsäljning, skyltat Biljett & Information, under slottets ordinarie öppettid. Bokade biljetter hämtas inom en vecka. Försäljning även direkt i Biljett & Information. Samtliga föredrag kan bokas fr.o.m. 7 januari BILJETTPRIS: 100 kr SLOTTET ÖPPET: tis sön kl (stängt 7 31 jan, bokade biljetter hämtas då i Slottsboden) BILJETTFÖRSÄLJNING 2. ENTRÉ TILL KARL XV-SALEN

5 Årets föredragsserie 2009 Kontakter mellan den gamla kungaätten och ätten Bernadotte Oskar II var angelägen om att skapa goda relationer till den gamla kungaätten och såg till att den avsatte Gustav IV Adolfs kista placerades i Riddarholmskyrkan. Kanske låg Oskar II också bakom att den blivande Gustaf V gifte sig med ett barnbarnsbarn till den avsatte kungen. På spännande vägar kom Gustav IV Adolfs boksamling i början på 1900-talet åter till Sverige. Carin Bergström, Överintendent Antoinette Ramsay Herthelius, Slottsbibliotekarie Kungl. Husgerådskammaren Lördagen den 14 februari kl Fredrik Adolph Ludvig Gustaf Albrecht Couschi spelar schack På 1770-talet beställde änkedrottning Lovisa Ulrika ett porträtt av sin högt betrodde västindiske hovsekreterare Fredrik Adolph Couschi, i den svenska historien mer känd som Badin. I föredraget berättas om hur Lundberg i denna unika och motsägelsefulla bild åskådliggör Couschis levnadsöde. Merit Laine Intendent, Kungl. Husgerådskammaren Lördagen den 21 februari kl Stockholms slott och den tidiga fotokonsten Stockholms slott är fotohistorisk mark. Här ställdes rikets första daguerreotyper ut år 1840 och i den nordöstra flygeln arrangerade löjtnant Lars Benzelstjerna offentliga demonstrationer av fotokonsten. Daguerreotyper fotografins inkunabler förekom under ett par årtionden. Föredraget behandlar introduktionen och spridningen av daguerreotypin i 1840-talets Sverige. Björn Axel Johansson Sakkunnig, Kungl. Myntkabinettet Lördagen den 28 februari kl

6 forts. föredragsprogram Tillbörliga rum i tillstädade rum om ceremoniväsendet under Gustav III:s regeringstid Överkammarherren var efter 1778 ålagd att föra en journal över vad som tilldragit sig vid hovet av större och mindre ceremonier. Journalen innehåller beskrivningar av stort intresse, både vad gäller ceremoniernas genomförande och rummens möblering vid riksdagsöppnanden, dop, begravningar och liknande händelser Bo Vahlne, Överintendent f.d. Chef för Kungl. Husgerådskammaren Lördagen den 7 mars kl G. A. Reuterholm Den gråtande diktatorn»ingen svensk har varit så hatad som han.«så sade man när Gustaf Adolf Reuterholm ( ) föll från makten. Han var en fattig och maktlös adelsman från Finland som under knappt fem år nästan enväldigt styrde Sverige. Hur kunde han styra landet utan att ha formell makt? Vilka var hans relationer till de tre svenska kungar han kände: Gustav III, Gustav IV Adolf och Karl XIII? John Chrispinsson Journalist Lördagen den 14 mars kl Kunglig taffel Hovlivets måltider och historien bakom de dukade borden är ämnet för dagen. H.M. Konungens statsmiddagar tillhör höjdpunkterna i nutidens kungliga representation, men måltider under rituella former har alltid ingått i de offentliga ceremonierna. Förr skulle alla hovets medlemmar dessutom bespisas i vardagslag. Hur traditionerna vuxit fram och fortfarande avspeglas i dukningens detaljer berättar förste intendent Lars Ljungström. Lars Ljungström Förste intendent, Kungl. Husgerådskammaren Lördagen den 21 mars kl

7 Konsten att bära ordnar genom tiderna Under 1100-talet uppstod de första ordenssamfunden där ett ordenstecken bars. Ordnar som utmärkelsetecken för förtjänst, oftast i flera än en klass, introducerades på 1700-talet. I regel var det endast en orden man bar åt gången. Med Napoleonkrigen och Wien-kongressen 1814 introduceras det ända in i modern tid bestående bruket av att bära flera ordenstecken samtidigt. Följ med på en kulturhistorisk vandring från 1500-tal till idag. Tom Bergroth Amanuens, Kungl. Maj:ts Orden Lördagen den 28 mars kl Måltiden i tid och rum Måltiden angår alla oavsett ålder, kön och etnicitet. Måltidslitteraturen är idag Sveriges största fackbokgenre, vilket indikerar att måltid är av stort intresse hos hela svenska folket. Om intresset för måltiden och den svenska konsumentens förändrade måltidsvanor kommer Carl Jan Granqvist, f.d. gästgivare vid Grythyttans Gästgivaregård, att kåsera. Carl Jan Granqvist Fil.dr., h.c. professor i måltidskunskap Lördagen den 4 april kl Kungliga resor och besök Kungligheter har alltid rest mycket, både i ämbetet och privat. Många kungliga resor till och från Sverige har resulterat i goda förbindelser av olika slag. Om kungliga resor och vad dessa har givit, berättar författaren Magdalena Ribbing till ädel sång utförd av hovjuvelerare Christian Bolin med Bolinkvartetten. Magdalena Ribbing, Författare Christian Bolin, Hovjuvelerare Lördagen den 18 april kl

8 forts. föredragsprogram Döden är en adelsman I mars 1792 faller Gustav III offer för en mördares hand. Gärningsmannen upptäcks och avrättas, men ännu tvåhundra år senare är det oklart hur omfattande konspirationen mot kungen egentligen var. Historikern och författaren Christopher O`Regan har dragit i några av härvans alla trådar och berättar om dagarna som skakade Sverige. Christopher O`Regan Författare Lördagen den 25 april kl Engelsk park på svensk mark Hagaparken är en av de förnämsta engelska parkerna i Sverige och en del av Nationalstadsparken. En kunglig park, som under Gustav III:s ledning och Fredrik Magnus Piper som arkitekt, skapades under senare delen av 1700-talet. Här skulle Gustav III skapa en storslagen engelsk park. Följ med på en vandring och upptäck nya guldkorn för nya besök i parken. Gunnar Björkman Parkchef, Kungl. Djurgårdens förvaltning Lördagen den 5 september kl Gustav IV Adolf och statskuppen 1809 en berättelse kring ett dramatiskt ögonblick i svensk historia Göran Alm, chefen för Bernadottebiblioteket föreläser kring Gustav IV Adolf, hans tid och den gustavianska familjens historia under och 1900-tal, en svensk familjehistoria med förgreningar till Karlsruhe, Wien, Dresden och Rio de Janeiro. Göran Alm Chefen för Bernadottebiblioteket Lördagen den 12 september kl

9 Det skapande rummet. Två tolkningsvägar till kungliga interiörer Som en till väggarna anbringad poesi så kan man beskriva bildutsmyckningen i Gustav III:s paviljong på Haga, uppförd Tolkningen av Louis Masreliez dekor vittnar om en ärebetygelse till konungen men också om 1700-talets intresse för mystik. Nu som då inbjuds betraktaren till vitter lek och till reflektioner över hemliga budskap. Thérèse von Lampe Fil.dr. Lördagen den 19 september kl Se ramen! Ofta reflekterar vi inte över hur de konstverk vi ser på är inramade. Ändå har ramen avgörande betydelse för vilken helhetsuppfattning vi får av ett konstverk. Under olika tider har nya ideal, vetenskapliga undersökningar och personlig smak påverkat ramvalet för såväl officiella porträtt som mer privata konstverk. Leila Tuuli Intendent, Kungl. Husgerådskammaren Lördagen den 26 september kl Vem var mannen som valdes till tronföljare 1810? Vem var han egentligen, Jean Baptiste Bernadotte, marskalken av Frankrike som vid fyrtiosju års ålder valdes till svensk tronföljare? Själv trodde han att hans karriär var slut, han ville dra sig tillbaka. Så kom den märkliga riksdagen i Örebro 1810 och Bernadottes karriär förlängdes med trettiofyra år. Herman Lindqvist har skrivit en ny biografi som grundar sig på färska fynd i Bernadottearkivet. Herman Lindqvist Författare Lördagen den 3 oktober kl

10 forts. föredragsprogram Tre Kronor borgen i Strömmen När pålspärren anlades i vattnet kring stadsholmen för 1000 år sedan inleddes ett arbete vars syfte var att få kontroll över Mälardalens in- och utfarter. Kronan på verket blev den mäktiga borgen Tre Kronor. Med hjälp av nya illustrationer och gamla kopparstick ska denna borgs historia återberättas. Christian Buchberger Intendent, Kungl. Husgerådskammaren Lördagen den 10 oktober kl Ett slott i tiden Närmare 100 ur tickar och slår i slottets salar. Varje vecka drar Hovets urmakare Kjell Pettersson upp dessa rariteter sköna föremål som fyller samma funktion och uppdrag som för 250 år sedan. Med hjälp av unika bilder får vi komma innanför skalet på urverken och lära känna deras historia. Kerstin Hagsgård, Intendent Kungl. Husgerådskammaren Kjell Pettersson, Urmakarmästare Lördagen den 17 oktober kl Rikssprängning och begynnelse. 200-årsminnet av Finska kriget I februari 1808 passerade ryska styrkor, utan föregående krigsförklaring, Sveriges östgräns. Därmed inleddes det s.k. Finska kriget som slutade med att den svenske kungen hösten 1809 tvingades avstå från en tredjedel av sitt territorium till den ryske tsaren. Därmed upphörde en 600-årig svensk-finsk riksgemenskap och Finland blev ett storfurstendöme i det ryska imperiet. Om detta berättar Per Sandin, kommissarie för Livrustkammarens stora svensk-finska utställning. 10 Per Sandin Museilektor, Livrustkammaren Lördagen den 24 oktober kl

11 Den Bernadotteska dynastins första brudpar Kronprins Oskar (I) och Josefina av Leuchtenberg vigdes i Stockholms Storkyrka den 19 juni Den nyss fyllda 16-åriga bruden togs emot med folkets jubel och stora festligheter. Hennes furstliga anor gav legitimitet åt den nya dynastin på Sveriges tron och förhoppningarna om att hon skulle garantera ättens fortlevnad var högt ställda. Lena Rangström Förste intendent, Livrustkammaren Lördagen den 7 november kl Stina Piper grevinna, riksrådinna och älskarinna Stina Pipers man greve Erik Brahe blev avrättad 1756 för påstådd delaktighet i kungaparets revolutionsförsök. Som änkegrevinnan Brahe stod hon ensam i livet med två unga söner att ta hand om och en uppsättning magnifika slott att förvalta. Hon torkade dock snabbt tårarna och fortsatte att förlusta sig vid det gustavianska hovet. Carin Bergström Överintendent, Kungl. Husgerådskammaren Lördagen den 14 november kl »»» Upptäck de tio kungliga slotten med museer, utställningar, slottsparker och slottskyrkor Lär om slottens historia, se föremål ur de kungliga samlingarna och läs om aktuella händelser Möt Kungafamiljen, läs om uppdrag och engagemang, lär om monarkin och Kungl. Hovstaterna 11

12 Bernadottebibliotekets program Till Kungliga Slottets mest praktfulla interiörer hör Bernadottebibliotekets stora salong. Århundraden av kultur och lärt vetande dominerar miljön och här förvaras ätten Bernadottes böcker och fotografier. Salongen är även platsen för åtta mycket speciella kulturevenemang under år Kulturaftnar i Bernadottebiblioteket Två av 2009 års kulturaftnar ägnas åt barnböcker och deckare, två ämnesområden i bibliotekets stora boksamling. Dessutom kommer två kungliga författare att presenteras. tisdagen den 24 februari kl Poeten Oskar II möter Rumäniens drottning Elisabet med författarpseudonymen Carmen Sylva Ett samarbete med Rumänska kulturinstitutet i Stockholm tisdagen den 21 april kl Från Kungliga ABC-böcker till Kulla-Gulla böcker för prinsar och prinsessor i Bernadottebiblioteket I samarbete med Svenska barnboksinstitutet tisdagen den 6 oktober kl Prins Wilhelm hertig, författare och filmare I samarbete med Sveriges Television tisdagen den 3 november kl Mord på bibliotek Ett samarbete med Svenska Deckarakademien BILJETTPRIS: kulturafton 130 kr BILJETTFÖRSÄLJNING: se info på sidan bredvid. MEDVERKANDE: se 12

13 Bernadottekonserter Till Bernadottebiblioteket hör också ett oskattbart musikarkiv. Vi inbjuder till fyra pianokonserter i biblioteket, med musik hämtad ur olika kungars och drottningars samlingar. Bernadottekonsert I onsdagen den 11 februari kl En kunglig musikalisk salong 1909 Musik kring kung Gustaf V och drottning Victoria Verk av bl.a. R. Wagner, F. Liszt, T. Rangström, E. Sjögren Bernadottekonsert II fredagen den 13 mars kl En kunglig musikalisk salong 1849 Ett återuppförande av en musiksoaré på Stockholms slott den 13 mars 1849 Verk av bl.a. W.A. Mozart, G. Rossini, F. Schubert, Italienska folkvisor och»gammalt och nytt«av A.F. Lindblad Medverkande: Konsertpianist Magnus Svensson Hovorganist Mary Ljungquist Hén Chefen för Bernadottebiblioteket Göran Alm Bernadottekonsert III onsdagen den 21 oktober kl En musikalisk salong kring syskonen prinsessan Eugénie och prins Gustav, Fanny och Felix Mendelssohn Quatre mains Fyrhändigt pianospel Verk av bl.a. familjen Bernadotte, A.F. Lindblad, F. Liszt, F. Mendelssohn, R. Schumann Bernadottekonsert IV onsdagen den 25 november kl En musikalisk salong kring musik tillägnad Familjen Bernadotte Musikaliska gåvor Verk av bl.a. G. Rossini och uruppförande av Jan Sandströms verk Bön till solen med text av Karin Boye. I arrangemang för sopran och piano och i en version för pianosolo BILJETTPRIS: Konsert 130 kr. BILJETTFÖRSÄLJNING: Bokning per tel (mån fre kl. 9 12, 13 15). Bokade biljetter hämtas i slottets biljettförsäljning (se sid. 4) under slottets ordinarie öppettid, inom en vecka. Samtliga evenemang kan bokas fr.o.m. 7 januari Försäljning även direkt i Biljett & Information (se sid. 4). SLOTTET ÖPPET: tis sön kl (stängt 7 31 jan, bokade biljetter hämtas då i Slottsboden). 13

14 Upptäck det kungliga kulturarvet besök slottet och delta i visningar På slottet finns många sevärdheter och besöksmål. Representationsvåningarna, Skattkammaren och Museum Tre Kronor är öppna året om och kan besökas var för sig eller samtliga med kombinationsbiljetten. Under sommarmånaderna är även Gustav III:s Antikmuseum, Slottskyrkan och Riddarholmskyrkan öppna. I butiken Slottsboden finns vägledningar till samtliga besöksmål. Vi erbjuder även guidade visningar (se sid. 18). Representationsvåningarna Representationsvåningarna är samlingsnamnet på slottets paradvåningar och salar som används vid H.M. Konungens officiella representation. Här tar Kungaparet bland annat emot statsbesök och ger representationsmiddagar. Mellan de officiella uppdragen är Representationsvåningarna öppna för allmänheten. Till höjdpunkterna hör Karl XI:s galleri, Gustav III:s paradsängkammare, Rikssalen med drottning Kristinas silvertron och slottets balsal Vita Havet. Bernadottevåningen öppnas igen Under några år har ett flertal av Kungliga Slottets rum genomgått en nödvändig översyn som till exempel Bernadottegalleriet i Bernadottevåningen. Sedan 1920-talet har galleriet använts för Bernadotteättens porträttsamling. Porträtten är målade av dåtidens främsta konstnärer, bland andra den franska konstnären Francois Gérard och Anders Zorn. Bernadottegalleriet har efter renoveringen återfått sina porträtt, men nu mot ett väggfält i en svagt ljusblå nyans. Väggfälten och övrig dekor har målats och nyförgyllts. Bernadottevåningen öppnar åter för besökare i mars

15 Skattkammaren I dunkla källarvalv i slottets södra del förvaras monarkins viktigaste symboler riksregalierna. Riksregalierna tas fram vid högtidliga ceremonier, och kan sedan 1970 även beskådas i Skattkammaren. De äldsta bevarade regalierna är Gustav Vasas rikssvärd och Erik XIV:s krona från 1500-talet (se bild på sista sidan). Museum Tre Kronor I Museum Tre Kronor berättas slottets medeltida historia. I slottets norra källare lever minnena av kungaborgen Tre Kronor som förstördes vid en brand år I museet syns försvarsmuren från 1200-talet och rummen består av murade tegelvalv från 1500-talet. Med hjälp av föremål som räddades undan branden eller som hittats vid utgrävningar får vi en inblick i det dagliga livet i borgen. Nygjorda och detaljerade modeller visar slottets förvandling från medeltida borg till dagens barockslott. ÖPPET: tis sön kl (längre öppettider under sommarmånaderna, se sid. 22). Aktuella datum för stängningar i samband med representation finns på ENTRÉPRIS: Per besöksmål: 100 kr vuxna, 50 kr barn/studerande. Kombinationsbiljett*: 140 kr vuxna, 70 kr barn/ studerande (*dela upp besöken på flera tillfällen, biljetten är giltig i 30 dagar räknat från första besökstillfället, förutsatt att aktuellt besöksmål är omarkerat på biljetten). GUIDAD VISNING: Representationsvåningarna visas kl. 13 och Skattkammaren kl. 14 året om. Ingår i entrépriset. Fler guidade visningar under sommaren (se visningstider på sid. 18). INFO: tel (mån fre kl. 9 12, 13 15), 15

16 Gustav III:s Antikmuseum I två stengallerier i slottets nordöstra flygel, med utsikt över slottets trädgård Logården, ligger ett av Europas äldsta museer. Den konst- och antikintresserade kungen Gustav III köpte in flertalet av museets skulpturer under en resa i Italien i slutet av 1700-talet. Kort efter Gustav III:s död beslutades att samlingarna, som då bestod av över 200 skulpturer, skulle visas upp som ett äreminne av den avlidne kungen. Skulpturerna är placerade i gallerierna exakt som de ursprungligen ställdes ut. ÖPPET: maj; dagligen kl , jun aug; dagligen kl , 1 14 sep; dagligen kl ENTRÉPRIS: 100 kr vuxna, 50 kr barn/studerande. Ingår i kombinationsbiljetten till övriga besöksmål på slottet: 140 kr vuxna, 70 kr barn/studerande. Riddarholmskyrkan Riddarholmskyrkan är Stockholms enda bevarade medeltida klosterkyrka. Den är också de svenska kungarnas begravningskyrka och här vilar regenter från Gustav II Adolf till Gustaf V. Även medeltidens kungar Magnus Ladulås och Karl Knutson Bonde är begravda i kyrkan. Kyrkan är en grav- och minneskyrka (inte en församlingskyrka) som visas för allmänheten under sommarmånaderna. För en mindre entréavgift kan du gå runt i kyrkan på egen hand eller gå en guidad visning. Under sommaren presenteras en konsertserie i kyrkan med några av de främsta musikerna inom gregoriansk musik och barockmusik. ÖPPET: maj; dagligen kl , jun aug; dagligen kl , 1 14 sep; dagligen kl ENTRÉPRIS: 30 kr vuxna, 15 kr barn/studerande. GUIDAD VISNING: kl. 12. KONSERTPROGRAM info på i mars. 16

17 Slottskyrkan Sedan 1200-talet och Magnus Ladulås tid har det funnits både en kyrka och ett eget prästerskap på slottet. Sedan 1600-talet finns en egen församling. Under sommarsäsongen är kyrkan öppen för egen rundvandring två dagar i veckan, vilket ger tillfälle att se kyrkans inredning, arkitektur och konstverk. Carl Hårleman fullbordade kyrkans inredning i mitten av 1700-talet, till stora delar efter ritningar av Nicodemus Tessin den yngre. Varje söndag hålls gudstjänst i kyrkan då alla är välkomna. Under sommaren bjuder kyrkan på orgelkonserter. ÖPPET: jun aug; ons, fre kl Gudstjänst söndagar kl. 11 året om. MUSIKGUDSTJÄNSTER: se sid. 21. SOMMARENS ORGELKONSERTER: annonseras på i apr maj. ENTRÉPRIS: fri entré. Högvakten Högvakt har funnits vid Kungliga Slottet sedan 1523 och utgjordes då av ett hundratal soldater som även stod för stadens bevakning och brandförsvar. Idag går förband från hela Sverige högvakt och de utgör en viktig del i skyddet av Kungafamiljen. Högvaktsavlösningen är även en populär publikattraktion. Under sommarhalvåret marscherar eller rider vaktparaden med musikkår genom stadens gator och fram till slottets yttre borggård. VAKTPARAD med musikkår: jun aug; mån lör kl , sön kl , sep maj; ons, lör kl , sön kl INFO: tel

18 Lär mer om slottet följ med på en guidad visning Låt våra kunniga guider göra besöket till en extra upplevelse. Under den guidade turen får vi veta mer om rummens användning förr och nu, om de kungar och drottningar som bott här och om föremålen i de kungliga samlingarna. De guidade turerna är ett bra komplement till den egna rundvandringen och ingår i entréavgiften. Om du hellre går på egen hand finns vägledningar att köpa som guidar dig genom slottet. Vår, höst, vinter 1 feb 14 maj, 15 sep 30 dec TIS SÖN, PÅ SVENSKA: kl. 13 Representationsvåningarna kl. 14 Skattkammaren TIS SÖN, PÅ ENGELSKA: kl. 13 Skattkammaren kl. 14 Representationsvåningarna LÖR SÖN, FÖR BARN PÅ SVENSKA: kl »Gamla borgen Tre Kronor«Sommar 15 maj 14 sep DAGLIGEN, PÅ SVENSKA: kl. 11 Representationsvåningarna kl. 13 Representationsvåningarna kl. 14 Skattkammaren kl. 15 Museum Tre Kronor DAGLIGEN, PÅ ENGELSKA: kl. 12 Representationsvåningarna kl. 13 Skattkammaren kl. 14 Representationsvåningarna kl. 15 Representationsvåningarna INFO: de allmänna visningarna ovan ingår i entréavgiften och går inte att förboka. För större sällskap rekommenderar vi en förbokad gruppvisning med egen guide. Guide bokas per tel (mån fre kl. 9 12, 13 15). 18

19 Ta med dig barn och barnbarn spännande visningar och evenemang Slottet, med de stora gyllene salarna, kungakronor och svärd i Skattkammaren och historien om borgen Tre Kronor i dunkla källarvalv, är en spännande miljö för barn. På lördagar och söndagar är en av visningarna anpassad för barn. I Museum Tre Kronor berättar vi om hur det var att leva, bo och arbeta i den medeltida borgen. Under skolloven blir det extra evenemang för barn med bland annat visningar om gengångare, nattjärsor, prinsar och prinsessor eller om den förödande slottsbranden. VISNING FÖR BARN: 15 sep 14 maj; lör sön kl (med undantag för skolloven nedan). SKOLLOVSPECIAL: program annonseras i dagspress och på Aktuella lov: Sportlov 21 feb 1 mar (stängt måndag), Påsklov 7 17 apr (stängt Långfredag, öppet Annandag påsk), Höstlov 24 okt 1 nov (stängt måndag). ENTRÉPRIS: se sid

20 Besök Slottsboden en butik utöver det vanliga Slottsboden är en unik present- och souvenirbutik vid Kungliga Slottet med produkter som har anknytning till föremål i de kungliga samlingarna. Många av varorna är tillverkade i begränsad upplaga. I butikens sortiment finns porslin, inredningsartiklar, accessoarer, smycken och presentartiklar i alla prisklasser. Här finns också kulturhistoriska böcker samt vägledningar till de kungliga besöksmålen. ÖPPET: 15 sep 14 maj; tis fre kl , lör sön kl maj 14 sep; dagligen kl Endast butiksförsäljning. 20

21 Musikgudstjänster i Slottskyrkan Välkommen till Slottskyrkans gudstjänster, alla söndagar året om. Nedan presenteras utvalda gudstjänster med musik år Under sommarmånaderna inbjuder Slottskyrkan till orgelkonserter med musik av bland andra Buxtehude, Bach och Roman. Upptäck även sommarens konsertprogram i Riddarholmskyrkan. 6 januari kl Musikgudstjänst Den heliga natten Trettondag jul Pastor i Hovförsamlingen Erland Ros Slottskyrkans Vokalensemble Konsertpianist Magnus Svensson Hovorganist Mary Ljungquist Hén 18 januari kl Högmässogudstjänst med musik Andra söndagen efter Trettondagen Hovpredikant Staffan Eklund Harpist Lisa Viguier Konsertpianist Magnus Svensson Hovorganist Mary Ljungquist Hén 22 februari kl Högmässa med musik Fastlagssöndagen Överhovpredikant Lars-Göran Lönnermark. Musiker se nedan: 22 februari kl Musikgudstjänst Felix Mendelssohn-Bartholdy 200 år Slottskyrkans Vokalensemble Konsertpianist Magnus Svensson Dirigent Mary Ljungquist Hén Pastor i Hovförsamlingen Erland Ros 22 mars kl Högmässa med musik Jungfru Maria bebådelsedag Hovpredikant biskop em. Christina Odenberg. Musiker se kl mars kl Musikgudstjänst Maria i dikt och ton musik från medeltid till romantik Slottskyrkans Vokalensemble Harpist Lisa Viguier Konsertpianist Magnus Svensson Dirigent Mary Ljungquist Hén Pastor i Hovförsamlingen Erland Ros 31 maj kl Högmässa Musik av Haydn på årsdagen av hans död Pingstdagen Hovpredikant Hans Rhodin och Pastor i Hovförsamlingen Erland Ros Slottskyrkans Vokalensemble Konsertpianist Magnus Svensson Dirigent Mary Ljungquist Hén 11 oktober kl. 15 Musikgudstjänst Fanny och Felix Mendelssohn musik för piano och orgel Tacksägelsedagen Konsertpianist Magnus Svensson Hovorganist Mary Ljungquist Hén Pastor i Hovförsamlingen Erland Ros 1 november kl Musikgudstjänst Musik för själen Söndagen efter alla helgons dag Pastor i Hovförsamlingen Erland Ros Vokalensemblen Con Voce med solister, Kören Ancora, Natalia Berejnaja, harpa, Dirigent Conny Holmgren 29 november kl Högmässogudstjänst med musik Första i Advent Överhovpredikant biskop em. Lars-Göran Lönnermark, Pastor i Hovförsamlingen Erland Ros, Slottskyrkans Vokalensemble, Slottskören, Brassensemble ur Arméns Musikkår, Dirigent Mary Ljungquist Hén 20 december kl Vi sjunger in Julen Fjärde Advent Konsertpianist Magnus Svensson, Slottskyrkans Vokalensemble, Nya Prinskvartetten, Dirigent Mary Ljungquist Hén, Pastor i Hovförsamlingen Erland Ros 26 december kl Musikgudstjänst Julens sånger och psalmer Annandag jul Pastor i Hovförsamlingen Erland Ros Hovorganist Mary Ljungquist Hén ÖPPET: i samband med gudstjänster. Egen rundvandring jun aug: ons och fre kl PROGRAM GUDSTJÄNSTER: komplett gudstjänstprogram finns på SOMMARENS KONSERTER: se i apr maj. ENTRÉPRIS: fri entré. 21

22 Sommartider på Kungliga Slottet På sommaren lever slottet i högsta grad upp till benämningen»ett av världens mest levande slott«. Med samtliga besöksmål öppna dagligen, kafé på Inre borggården, beriden vaktparad, konserter och guidade turer sjuder slottet av liv och rörelse. Sommarens höjdpunkt är firandet av nationaldagen den 6 juni. Den firar vi sedvanligt med»öppet slott«en heldag med musik, temavisningar, aktiviteter och evenemang. ÖPPET DAGLIGEN: maj kl , jun aug kl , 1 14 sep kl ENTRÉPRIS: per besöksmål: 100 kr vuxna, 50 kr barn/studerande. Kombinationsbiljett*: 140 kr vuxna, 70 kr barn/studerande (*dela upp besöken på flera tillfällen, biljetten är giltig i 30 dagar räknat från första besökstillfället, förutsatt att aktuellt besöksmål är omarkerat på biljetten). GUIDADE VISNINGAR: Ingår i entrépriset (se sid. 18 för visningstider). ÖPPET SLOTT 6 JUNI: program presenteras på och i tryckt folder i mitten av maj. 22

23 Upptäck sommarslotten i Nationalstadsparken Varje sommar öppnar de kungliga lustslotten i Nationalstadsparken. Slotten har använts som sommarresidens, lustslott och tillflyktsorter från storstadens larm. I Hagaparken ligger Gustav III:s Paviljong, på Djurgården finns Rosendals Slott och vid Edsvikens strand Ulriksdals Slott. De välbevarade inredningarna ger prov på kulturhistoria från 1600-, och 1800-talen och våra museilärare guidar dig genom rummen. I sommar finns möjlighet att köpa kombinationsbiljett till samtliga tre slott med Orangeriemuseet vid Ulriksdals Slott inräknat. ÖPPET: jun aug: tis sön vid guidad visning kl. 12, 13, 14 och 15. ENTRÉPRIS: per besöksmål: 70 kr vuxna, 35 kr barn/studerande. Kombinationsbiljett*: 140 kr vuxna, 70 kr barn/studerande (*se de tre sommarslotten på samma biljett som gäller hela sommaren, förutsatt att aktuellt besöksmål är omarkerat på biljetten). 23

24 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN annons FRÅN KUNGL. HUSGERÅDSKAMMAREN ANNONS Produktion: Inger Kåberg. Kungl. Husgerådskammaren. FOTO OMSLAG: Håkan Lind. Foto: Alexis Daflos, Håkan Lind, Dick Norberg, K-E Granath, Gösta Glase, Magnus Fröderberg, Cato Lein, Sara Mac Key, Göran Schmidt, Sandra Qvist, Christer Åhlin, Elias Andersson, Henrik Garlöv, Timo Saarela, Nationalmuseum, Skokloster. Teckning sid. 4: Ingrid Jonsson-Gremo. TRYCK: VTT Grafiska, Vimmerby.

dina slott En rundtur i kulturvärden vinnare av svenska publishingpriset

dina slott En rundtur i kulturvärden vinnare av svenska publishingpriset ett magasin från statens fastighetsverk nr3 2013 37:50kr vinnare av svenska publishingpriset Vasaborgarna En maktdemonstration Kungliga historier Väggarna viskar i kungliga slotten Havsgud med historia

Läs mer

av franskt barocksnitt började också att anläggas. Öppet dagligen sommartid. Sommarservering i slottets stenkök. Parken öppen året om.

av franskt barocksnitt började också att anläggas. Öppet dagligen sommartid. Sommarservering i slottets stenkök. Parken öppen året om. Skoklosters slott Skoklosters slott är ett av världens bäst bevarade barockslott och utnämnt till Sveriges vackraste slott. Det uppfördes på 1600-talet och är den största privatbostad som någonsin byggts

Läs mer

Svenska folkets. Foto Urban Jörén

Svenska folkets. Foto Urban Jörén Svenska folkets slott Foto Urban Jörén En del är kungliga, andra har byggts av adelsmän och industrimagnater. Men gemensamt för de slott som SFV förvaltar är att de bär på nyckeln till Sveriges historia.

Läs mer

Illustration: Cathrin Hesselstrand

Illustration: Cathrin Hesselstrand Illustration: Cathrin Hesselstrand Vadstena och Dals församlingsblad Nr 1/2013 Pastoralbrev och fågelholkar Jag har satt upp fågelholkar. Varje dag gick jag och spanade för att se tecken på att någon bosatt

Läs mer

Årets medlemsresa 2014: Läckö slott och Spikens fiskeläge.

Årets medlemsresa 2014: Läckö slott och Spikens fiskeläge. Årets medlemsresa 2014: Läckö slott och Spikens fiskeläge. För några resenärer startade resan redan i Åsa kl. 07.30 Efter att ha hämtat upp ytterligare resenärer i Kungsbacka och Göteborg gick resan vidare

Läs mer

Kära Vänner. Livrustkammarens Vänner Medlemsblad. Historiebiten - Räffle/Reval/Tallinn

Kära Vänner. Livrustkammarens Vänner Medlemsblad. Historiebiten - Räffle/Reval/Tallinn Kära Vänner Allt har sin tid, som bekant. Efter noggrant övervägande har jag bestämt mig för att inte kandidera till ett nytt tvåårsmandat i vår Vänförenings styrelse. Andra projekt kommer att uppta min

Läs mer

I DANDERYDS KYRKA. Livet i Danderyds församling nr 3/2014 utgiven av Svenska kyrkan, Danderyds församling

I DANDERYDS KYRKA. Livet i Danderyds församling nr 3/2014 utgiven av Svenska kyrkan, Danderyds församling Livet i Danderyds församling nr 3/2014 utgiven av Svenska kyrkan, Danderyds församling I DANDERYDS KYRKA Historikern Maja Hagerman fascineras av medeltidskyrkan Adelsdamen Ebba Grip lät bygga barockt Hitta

Läs mer

Spexet Columbus eller Å andra sidan spelades på Capitol under mars månad. I detta nummer bland annat: Inbjudan till Vårhögtid, Grad I och VII sid 6-7

Spexet Columbus eller Å andra sidan spelades på Capitol under mars månad. I detta nummer bland annat: Inbjudan till Vårhögtid, Grad I och VII sid 6-7 Mars 2014 20:e årgången. EVA ALEXANDERSSON WINTER I detta nummer bland annat: Inbjudan till Vårhögtid, Grad I och VII sid 6-7 Stormästaren har ordet sid 2 Franz Berwald var före sin tid sid 8-9 PB-Brodern

Läs mer

RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29. Var rädd om din sorg!

RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29. Var rädd om din sorg! RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING NR 3 2009 ÅRGÅNG 29 rösta i kyrkovalet 20/9 trender på kyrkogården kom och sjung med oss! Var rädd om din sorg! 2 RÅDAPORTEN RÅDA FÖRSAMLINGS TIDNING RÅDAPORTEN NR 3

Läs mer

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte

Liv & Längtan. nr 3 2012 april / maj. Ansikte Liv & Längtan nr 3 2012 april / maj Ansikte Det vackra ansiktet Jag tycker att det är fascinerande att se på människor som passerar. Först ser man vilken stil, och utseende de har, sedan kan man lägga

Läs mer

15 september. Mordet i Höga 3-5

15 september. Mordet i Höga 3-5 15 september Mordet i Höga 3-5 Vad är lycka? Många människor har stora krav på lycka. Några satsar på en rymdresa, en del miljonärer kan inte få nog med pengar och egendom, utan de ska bli miljardärer.

Läs mer

I KARLSKRONA 2014 PRIS 39 KR

I KARLSKRONA 2014 PRIS 39 KR I KARLSKRONA 2014 PRIS 39 KR MITT I SKÄRGÅRDEN Välkommen till Världsarvstaden Karlskrona NYCKELN TILL KÄRLEK Här kastar vi den i sjön SWEET TWEET Hela världen kunde följa Malin och Fredriks Twitterbröllop

Läs mer

året 2005 Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse

året 2005 Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse året 2005 Kungl. Hovstaterna verksamhetsberättelse Innehåll H.M. Konungens uppgifter som statschef _ 3 Riksmarskalken har ordet 4 KUNGL. HOVSTATERNA 5 Uppgifter 5 Organisation 5 Ekonomi 6 Medarbetare 7

Läs mer

www. stenstanvisitorcenter.se

www. stenstanvisitorcenter.se Informationsmagasin om SUNDSVALLS Upplevelserum www. stenstanvisitorcenter.se STENSTAN VISITOR CENTER KRÖNIKA Vi är ett folk med eld i själen. 1888 skedde den stora katastrofen som på så många sätt lade

Läs mer

Dåtid, nutid och framtid

Dåtid, nutid och framtid Dåtid, nutid och framtid Ibland ges tillfällen till mer djuplodande reflektioner. Till sjöss, i båt på öppet hav, fascineras jag av den obrutna horisontlinjen som kan ses som en symbol för livslinjen och

Läs mer

Träffpunkt Uppsala slott

Träffpunkt Uppsala slott Träffpunkt Uppsala slott Visionen om ett besökscentrum vid Uppsala slott Statens fastighetsverk tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är

Läs mer

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013 Öregrund-Gräsö församlingsblad Nr 1 - våren 2013 2 Kära församlingsbor! Du håller vårt nya församlingsblad i dina händer. Fr.o.m. detta vårnummer kommer församlingsbladet att hamna i din postlåda var tredje

Läs mer

Himmel &Jord. Stäm träff med dig själv i en gudstjänst på Södermalm! Vad är en gudstjänst och varför firar vi den? Läs mer på sidorna 4 5!

Himmel &Jord. Stäm träff med dig själv i en gudstjänst på Södermalm! Vad är en gudstjänst och varför firar vi den? Läs mer på sidorna 4 5! »Gudstjänsten är en möjlighet för påfyllnad, en service-depå för själen så du orkar med vardagsracet! Vi behöver alla stanna upp, reflektera, få andlig vägledning och näring för själen«lotta Rönngren skriver

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

Upplev Vallonbruken 2013

Upplev Vallonbruken 2013 Upplev Vallonbruken 2013 Upplevelser, evenemang, paket, mat, logi & turistinformation Vallonbruk i Uppland upplevelser 2013 Broschyren produceras av Vallonbruk i Uppland Upplaga: 30 000 ex. Kontakt: Vallonbruk

Läs mer

Guldmynt ur Brenners samling i Pusjkinmuseet. Varsamhet och dristighet kortspelarens främsta egenskaper? FIDEM i Glasgow 2012

Guldmynt ur Brenners samling i Pusjkinmuseet. Varsamhet och dristighet kortspelarens främsta egenskaper? FIDEM i Glasgow 2012 NOVEMBER 7 2013 Guldmynt ur Brenners samling i Pusjkinmuseet Varsamhet och dristighet kortspelarens främsta egenskaper? FIDEM i Glasgow 2012 Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken Pris 30 kr erik Montells

Läs mer

Nr 2 2015 Årgång 30 KYRKOBLAD ÖSTRA VIKBOLANDETS PASTORAT. Östra Husby, Häradshammar, Jonsberg, Östra Ny och Rönö kyrkor

Nr 2 2015 Årgång 30 KYRKOBLAD ÖSTRA VIKBOLANDETS PASTORAT. Östra Husby, Häradshammar, Jonsberg, Östra Ny och Rönö kyrkor Nr 2 2015 Årgång 30 KYRKOBLAD ÖSTRA VIKBOLANDETS PASTORAT Östra Husby, Häradshammar, Jonsberg, Östra Ny och Rönö kyrkor Kärlekens väg Fastans och Påskens budskap kan sammanfattas med orden Kärlekens väg.

Läs mer

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 Konung gustaf V:s och Drottning Victorias frimurarestiftelse Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning

Läs mer

Lokal information och församlingsblad SOCKENBUDET

Lokal information och församlingsblad SOCKENBUDET SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS BIRGITTA HOLMÉN SOFIA LINDSTEDT JENS BØGGILD LISA RIMESTAD PETTER BÄCKMAN LÄMNA GÄRNA TIPS TILL REDAKTIONEN,

Läs mer

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv

Liv & Längtan. nr 4 2014 juni - augusti. Liv Liv & Längtan nr 4 2014 juni - augusti Liv Med kaffekannan i högsta hugg... Med kaffekannan i högsta hugg går jag ut i caféet för att fråga om någon vill ha påtår. En man stannar mig och börjar berätta

Läs mer

Förordningen anger också vad samhällsorienteringen ska innehålla.

Förordningen anger också vad samhällsorienteringen ska innehålla. I augusti 2010 tog Göteborgs Stad fram första upplagan av Om Sverige Samhällsorientering på lättläst svenska. Boken togs fram efter önskemål från deltagarna i den samhällsinformation på modersmål som sedan

Läs mer

Program för skolverksamheten Kulturen höstterminen 2015

Program för skolverksamheten Kulturen höstterminen 2015 Foto: Jens Assur Program för skolverksamheten Kulturen höstterminen 2015 Ladda ner besökskartan I Kulturens entré hittar du tryckta besökskartor men du hittar också kartan på vår webb, där du kan ladda

Läs mer

ARTE ET MARTE. M eddelanden från R iddarhuset årgång 66 nummer 1, 2012

ARTE ET MARTE. M eddelanden från R iddarhuset årgång 66 nummer 1, 2012 ARTE ET MARTE M eddelanden från R iddarhuset årgång 66 nummer 1, 2012 Riddarhuset direktion Gustaf Wachtmeister af Johannishus, ordförande Erik Tersmeden, vice ordförande Johan Stuart Ulf Gyllenhammar

Läs mer

Himmel &Jord. Fastan. en light Ramadan? ALLT för att utrota hungern. Vad tycker söderborna om fastan? Hermans bästa fastetips. himmelochjord.

Himmel &Jord. Fastan. en light Ramadan? ALLT för att utrota hungern. Vad tycker söderborna om fastan? Hermans bästa fastetips. himmelochjord. »Ibland tänker jag att vi i vår jakt på att göra livet så enkelt och smidigt som möjligt i själva verket gör det svårare.«maria Kjellsdotter Rydinger skriver på sidan 2 Himmel &Jord himmelochjord.nu om

Läs mer

KULTUR I UPPLAND. Detta nummer. No 15 2012

KULTUR I UPPLAND. Detta nummer. No 15 2012 KULTUR I UPPLAND No 15 2012 Detta nummer Rasbo kyrka är en av Upplands största medeltida landskyrkor. Den ligger vackert på en höjd och kyrkogården är omgiven av en mossbevuxen gråstensmur. I kyrkan möter

Läs mer