Ta parti för Sollentuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ta parti för Sollentuna"

Transkript

1 SOLLENTUNAPARTIETS TIDNING 2010 NR 68 ÅRGÅNG 37 Edsbergs Sportfält Ta parti för Sollentuna Rösta på Sollentunapartiet Satsa rejält på föreningslivet, skolan och kulturen Rädda Edsbergs Sportfält Stoppa miljardrullningen! Sid. 7 Sid. 3 Sollentunapartiets valprogram Sid. 4-5 Sollentunapartiet ställer upp i kommunalvalet i år - för 12:e gången

2 Välkomna! Till vår valbyrå i husvagnen på Turebergs torg utanför kommunalhuset och vår valstuga på Edsbergs torg. TA PARTI FÖR SOLLENTUNA! Rösta på Sollentunapartiet den 19 september Den 19 september är det kommunalval igen. Då avgör Du och kommunens övriga väljare hur Sollentuna ska styras de närmaste fyra åren. Då får Du vara med och ta ansvar för kommunens framtid. Sollentunapartiet är Ditt lokala parti. Vårt parti finns endast i Sollentuna och har inga som helst förpliktelser mot någon partiorganisation ovanför oss regionalt eller på riksplanet. Vi har heller inga band med några andra riksintressen. Sollentunapartiet är lokalt, självständigt och tvärpolitiskt. Vi är inte heller i valallians med något annat parti. Är du kritisk mot den likriktande blockpolitiken kan vi vara ett alternativ för dig eftersom vi står fria från valallianser. Sollentunapartiet bildades den 12 april 1973 av ett antal Sollentunabor som ville Rädda Järvafältet som hotades av försäljning och exploatering, hyresgäster som ville stoppa Sollentunahems ständiga hyreshöjningar, föräldrar som ville bygga bort dagiskön och naturvänner som ville rädda skogen i Tegelhagen. Gemensamt var att vi ville förbättra demokratin här i kommunen så att medborgarna fick insyn i vad som hände och inflytande över besluten. Vi har också lyckats stoppa en del miljöförstörande projekt genom åren genom att offentliggöra planer före beslut. Ett är Falcon Crest, planer på att bygga radhuslimpor utefter Falkbergets klippa ned mot Edsviken. Sollentunapartiet har genom åren varit noga med att behålla sitt oberoende. Nu är partiet i opposition men genom åren har vi varit i majoritet med båda moderaterna och socialdemokraterna. Vi kan vara mycket pragmatiska när det gäller att åstadkomma resultat men vi glömmer och säljer aldrig våra inriktningar och ideal. Vi tar parti för Dig och Sollentuna Vi tar inte parti för höger eller vänster vi tar parti för våra väljare och för Sollentuna. På 1970-talet tog vi parti för Järvafältet. Vi kom in i kommunfullmäktige som ett helt nytt parti, ändrade majoritetsförhållandena och såg till så att fältet först räddades och sedan blev naturreservat. Vi märkte i striden för att bevara Järvafältet att lokala politiker i rikspartierna många gånger höll med oss om att Järvafältet borde räddas på grund av fältets unika naturvärden och betydelse för Sollentunabornas fritid, men att deras kommunala grupp hade förbundit sig att fullfölja en politik som var fastlagd högre upp i organisationen på regional och/eller riksnivå. Vi har inte något riksparti som våra politiker kan göra karriär i utan våra politiker blir hembygden trogna. Sollentunapartiet är fritt från sådana påtryckningar och frestelser. Vi kan föra den lokala politik som är allra bäst just för Dig som bor här i kommunen. Vi har aldrig dragit oss för att vara obekväma mot makthavarna i Sollentuna, mot kommunens övriga politiker och mot tjänstemännen om det behövts för att få igenom viktiga beslut. I årets val samarbetar vi praktiskt med Piratpartiet som inte ställer upp i kommunalvalet. Men dom har inte fått påverka Håll snyggt vid återvinningsstationerna. vår politik. Den är vår alldeles egen och de som står på vår valsedel är endast Sollentunapartister. De som har röstat på Sollentunapartiet har alltid kunnat vara säkra på att vi oförtrutet fört fram vårt program och arbetat för att få igenom våra valfrågor. Vi tar parti för den lokala demokratin. Vi vill skapa nya mötesplatser i det levande livet och på nätet där medborgarna kan mötas och föra en dialog med varandra. Vi har tagit parti för kommunens hyresgäster mot byggintressen. Vi har alltid tagit parti för ett billigt och bra boende och mot utförsäljningar och hyreshöjningar. Vi tar parti för föreningslivet och den lokala kulturen. Ett starkt och levande föreningsliv förbättrar demokratin och gör det lättare för folk att få rika sociala kontakter. Vi tar parti för bullerstörda Sollentunabor mot buller från genomfartstrafik och flyg. Våra medborgare ska kunna ha en lugn och sund hemmiljö. Vi tar parti för Din närmiljö. Vi tar parti för naturen i Törnskogsmossen, Silverdal och i Väsjöområdet. Vi tar parti för en välstädad kommun där återvinningsstationerna inte tillåts att svämma över. Vi tar parti för de unga tjejer som utsätts för hedersförtryck i sina hem. Varje Sollentunabo skall ses som en unik person som har rätt att fatta egna beslut om sin framtid. Vi tar parti för att bevara Edsbergs Sportfält. Det behövs som en värdefull grön lunga intill Edsberg och för alla de ungdomar som idrottar där och alla de Sollentunabor som trivs att promenera där ensamma eller med sina hundar. Vi tar parti för kommunens ekonomi. Vi kräver nolltolerans mot slöseri med kommunens skattepengar. Därför måste Väsjöstaden planeras om. Nu skulle projektet kosta cirka ettusen femhundra miljoner kronor. Själv tar jag parti för de medmänniskor som utsätts för förtryck av maktfullkomliga myndighetspersoner och drabbas av beslut som tas över deras huvuden! Vill Du att Sollentuna ska styras av politiker som först och främst har Sollentunas bästa för ögonen - då röstar Du på Sollentunapartiet i kommunalvalet. Tar Du parti för Sollentunapartiet så lovar jag Dig att Sollentunapartiet ska ta parti för Dig och Sollentuna. Ingwar Åhman-Eklund Nr 1 på valsedeln Maktfullkomlighet och översitteri gör mig rasande Redaktion: Ingwar Åhman-Eklund och Sture Pettersson. Teckningar: Ragnhild Blomdahl Tryckt hos V-TAB Västerås AB Original: Norrmalmstryckeriet AB Presslagd den 30 augusti Box 127, Sollentuna

3 Hjälp oss att rädda Edsbergs Sportfält och Sollentunas ekonomi Planera om Väsjöstaden Stoppa miljardrullningen I ett av kommunens nyhetsbrev föreslås bebyggelse och denna nya stora vägförbindelse mellan Väsjöstaden och Edsberg rakt över sportfältet. Valets viktigaste fråga är kommunens planer på att bygga en helt ny stadsdel runt Väsjön den s.k. Väsjöstaden. Sollentunas svar på Hammarby Sjöstad. Ett miljöskövlande prestigeprojekt till en total kostnad av minst ettusenfemhundra miljoner kronor - en och en halv miljard! Det dyraste projektet i kommunens historia. Väsjöprojektet riskerar att dränera kommunens nu goda ekonomi. Kostnaderna leder till att andra verksamheter hotas av nedskärningar. Detta kan då endast klaras av genom skattehöjningar. Planera om hela projektet Sollentunapartiet är hittills det enda partiet som tagit ställning för att ompröva detta oerhörda projekt. Vi kräver att kommunen ska ompröva dessa planer i syfte att få ner kostnaderna radikalt och låta värdefull natur- och fritidsmark vara ifred. Alldeles efter valet ska flera viktiga beslut om detaljplaner tas. Ska de stoppas måste många visa att de protesterar mot planerna genom att rösta på Sollentunapartiet. Rädda Edsbergs Sportfält Sollentunapartiet kräver att exploateringen och bebyggelsen av den västra delen av Edsbergs sportfält skall utgå ur planen liksom byggandet av den väg och bro över sportfältet som är tänkt att förbinda det nya planområdet runt Väsjön med Ribbings väg. Hela sportfältet, även delen väster om Väsjötoppen med tennishall och gröna planer för idrott och rekreation, skall bevaras i sin helhet för idrott och rekreation. Hela denna vackra dalgång behövs som en samlad grön lunga och en plats för rekreation och idrott för de närboende och för barn och ungdom. Sportfältet används dagligen och mycket frekvent av idrottsföreningar som Sollentuna United, skolor, för lekar och picknickar och av många enskilda medborgare. Stoppa den planerade genomfartstrafiken på fordon på Ribings väg Den planerade nya vägen rakt över den västra delen av sportfältet skulle som en matarled leda stora delar av fordonstrafiken, till och från Väsjöområdet via Ribbings väg till Danderydsvägen. Avgaserna och bullret från den tillkommande trafiken skulle försämra miljön för Edsbergsborna. Huvuddelen av trafiken till och från området bör istället ledas till en ny på och avfart till Norrortsleden norr om tunneln under Törnskogen. När samhället lagt miljarder på att bygga denna motorvägstunnel ska man se till att så många bilar som möjligt verkligen använder sig av den. Ett skäl till att bygga Norrortsleden var att avlasta Frestavägen. Men dagens planer skulle innebära att trafiken återigen blir lika stor som förut. Det är NU du som medborgare och väljare har möjlighet att säga din mening om Edsbergs och Väsjöns framtid. Ta parti för Edsbergs Sportfält och kommunens ekonomi. Ingwar Åhman-Eklund Kommunens egen skiss som visar hur den västra delen av sportfältet byggs sönder med stora hus och en väg mellan Väsjöstaden och Edsberg. Väsjöstaden bakgrunden till de vidlyftiga planerna I Södersättra finns det idag c:a 100 tomter varav c:a 60 bebos permanent och resterande används som fritidsboende. De som valt att flytta dit har varit medvetna om att detta är ett fritidsområde och att det saknats kommunalt vatten och avlopp till fastigheterna. De boende begär nu att Sollentuna kommun skall försörja området med toret att detta skall ske. Detta kostar åtskilliga miljoner kronor. Därför kom alla partier utom Sollentunapartiet överens om att starta ett projekt och samtidigt göra omfattande infrastruktursatsningar för ett nytt bostadsområde, Väsjöstaden, med lägenheter. Kostnaden för dessa satsningar blir då betydligt lägre per capita. Den totala kostnaden för Väsjöstaden beräknas idag till c:a 1,5miljar- vatten och avloppsledningar. De har fått löfte från kommunledningskonder/1.500 miljoner / kronor. I början skall kommunen lägga ut mellan miljoner kronor för infrastrukturkostnaderna. Kostnaderna är bland annat för den väg genom området som med en bro skall mynna omedelbart utanför äldreboendet på Ribbings väg och sedan ansluta till Danderydsvägen. Minst 3000 bilar per dygn kommer att passera där och genom Edsberg! I planen ingår dessutom att c:a 30 idag bebodda fastigheter längs Frestavägen skall tvångsinlösas och rivas. För att c:a 60 av de 100 sommarstugeägarna som valt att bo permanent i fritidshusen nu ställer krav på kommunal service i området måste 30 boende på idag permanenta fastigheter tvingas att sälja sina hus där många av dem bott hela livet.även Norrsättra berörs genom att nya vägar skall dras fram genom dess grönområden. Genom Väsjöprojektet hotas oersättliga rekreationsområden för alla Sollentunabor av exploatering. Edsbergs Sportfält och Väsjöområdet med slalombacke och hoppbacke försvinner liksom Tennishallen som rivs. Motionsspåret runt Rösjön kommer att kortas av. Slalombacken påstås bli kvar trots bebyggelsen men torde snart klassas som sanitär olägenhet sedan de boende i området klagat på snökanonernas och pistmaskinernas oväsen nattetid. De som bor i Södersättra har redan klagat på oljudet och då bor de ändå en bit från backen. De 500 befintliga parkeringsplatserna är fullt utnyttjade helger och tävlingsdagar och skall enligt projektplanen ersättas av endast 120 nya platser i skogen öster om backen med kommentaren att det går att åka buss 527 till Väsjöbacken. Med slalomskidor! Enligt nuvarande tidtabell går den bara 1 gång per timme lördagar och söndagar och nästa lika sällan på vardagskvällarna och då gäller det att skoleleverna har giltigt SL-kort för hemresan! Sollentunapartiet är det enda partiet i Sollentuna som kräver att man skall omarbeta planerna för bebyggelsen av Väsjöområdet. Vi motsätter oss inte att det byggs flera nya lägenheter i Sollentuna men vi tycker att det är bättre att bygga nära kommunikationer och köpcentra. Hjälp oss att stoppa dessa planer och rädda sportfältet. Ta parti för sportfältet Tommy Ström/Sture Pettersson 3

4 Vårt valprogram Nr 6 på valsedeln och våra politiker Sollentunapartiet som bildades den 12 april 1973, är ett lokalt, tvärpolitiskt och självständigt parti helt utan rikspolitiska ideologiska bindningar. Sollentunapartiet ställer upp i kommunalvalet den 19 september för 12:e gången! Sollentunapartiet har medlemmar med de flesta olika rikspolitiska åsikter. Sollentunapartiet bildades av engagerade sollentunabor som ville kämpa mot de våldsamma utbyggnadsplaner som kommunen hade då, mot planerna på att sälja Järvafältet till Stockholm, mot hyreshöjningar, för förbättrad social service och för INSYN i kommunens politik i tid så att invånarna inte blir överkörda av besluten. Nu har partiet fem mandat i kommunfullmäktige och räknar med fler mandat i årets val. Vi finns med i kommunens samtliga större nämnder. Vårt första val 1973 blev en stor framgång. Över röster gav oss 5 platser i kommunfullmäktige vilket hjälpte oss att börja vårt politiska arbete med att rädda Järvafältet. Några mandatperioder har vi varit kommunens tredje största parti. Nr 2 på valsedeln Sture Pettersson Trygga bostäder åt alla. Bevara Sollentunahem Välfärd och Valfrihet kompletterar varandra Sollentunapartiet ser ingen motsättning mellan välfärd och valfrihet. Det viktigaste är kvaliteten på verksamheterna och att det verkligen är medborgarens val som är styrande för huvudmannaskapet. Det är viktigt att det finns verksamheter i kommunal regi för de som önskar detta och så att kommunens kompetens behålls. Konkurrensutsättning och avknoppning kan förbättra medborgarnas möjligheter att välja och nyttiggöra sig av den service, undervisning eller omsorg som de önskar, om det är medborgarnas behov som får vara styrande för verksamheternas etablering och utveckling. Nr 3 på valsedeln Andreas Lundgren Satsa på kulturen och föreningslivet Rädda Edsbergs Sportfält Sollentunapartiet kräver att exploateringen och bebyggelsen av den västra delen av Edsbergs sportfält skall utgå ur planen liksom byggandet av den väg och bro över sportfältet som är tänkt att förbinda det nya planområdet runt Väsjön med Ribbings väg. Hela sportfältet, även delen väster om Väsjötoppen med tennishall och gröna planer för idrott och rekreation, skall bevaras i sin helhet för idrott och rekreation. Hela denna vackra dalgång behövs som en samlad grön lunga och en plats för rekreation och idrott för de närboende och för barn och ungdom. Nr 9 på valsedeln Nr 1 på valsedeln Ingwar Åhman-Eklund Maktfullkomlighet och mygel bakom folks rygg gör mig rasande Sollentunapartiet vill skapa ett grönt och tryggt Sollentuna med en sund miljö, en fullgod social service, en bra utbyggd närservice, levande närcentra och ett rikt och sprudlande kultur- och föreningsliv. Insyn - Inflytande - Integritet INSYN Kommunens nämnder ska AKTIVT informera berörda medborgare I GOD TID FÖRE BESLUT, så att de kan få fram sina åsikter och kunna påverka besluten. INFLYTANDE för medborgarna är ett måste om man vill uppnå en fungerande demokrati. Medborgarna, föreningarna och politikerna ska ges ökade möjlig-heter att delta i offentliga diskussioner Det behövs nya diskussionsforum, både personliga och på nätet. Det är viktigt att ungdomar och äldre kan delta. INTEGRITET handlar inte bara om FRAlagar. Det är även viktigt att bekämpa andra kränkande intrång i medborgarnas liv. Kommunen skall upprätta en integritetsplan i syfte att stärka medborgarnas integritet i deras kontakter med kommunen. Nr 5 på valsedeln Jan Wramberg Ökade resurser till ungdomarnas fritid minskar ungdomsbrotten Aktiv närdemokrati Sollentunapartiet verkar aktivt för att försvara och utvidga de demokratiska fri- och rättigheterna. Varje kommuninvånare ska ha rätt till självbestämmande över sin närmiljö. Därför måste varje viktig kommunal fråga handläggas så nära de berörda som möjligt. Demokratin ska vidareutvecklas med både personliga möten och modern IT-teknik. Janet Sibose Levande demokrati - Ingen utanför Nolltolerans mot slöseri med skattepengar Vi arbetar aktivt för att slippa höja kommunalskatten och för att stoppa allt slöseri med skattepengar. MEN en väl fungerande samhällsservice är viktigare för oss än en i alla situationer oförändrad skatt. Men stoppas inte miljonrullningen i Väsjöprojektet riskerar vi en kraftig skattehöjning eller försämrad kommunal service. Nr 8 på valsedeln Harriet Goliath Om du tänker för länge på nästa steg, kommer du att få tillbringa livet på ett ben Arne Lovén Mer pengar till idrotts- och kultur - föreningarna. En kommun med ett rikt föreningsliv är en rik kommun Stoppa den planerade genomfartstrafiken på fordon på Ribbings väg Den planerade nya vägen rakt över den västra delen av sportfältet skulle leda stora delar av fordonstrafiken till och från Väsjöområdet via Ribbings väg till Danderydsvägen. Avgaserna och bullret från den tillkommande trafiken skulle försämra miljön för Edsbergsborna. Huvuddelen av trafiken till och från området bör istället ledas till en ny på- och avfart till Norrortsleden norr om tunneln. Planera om Väsjöstaden - Stoppa miljardrullningen Väsjöstadens äventyrliga finansiering kommer att bli en mycket stor ekonomisk belastning för kommunen. Därför måste projektet omplaneras i sin helhet. 4

5 Den totala projektkostnaden är över 1 miljard kronor och kommunen kommer att få ligga ute med hundratals miljoner de närmaste åren. En enorm belastning för kommunens ekonomi. Enbart kostnaderna för den sociala servicen beräknas till 550 miljoner och har planerats in med början först 2013 och med tyngdpunkten år Nr 7 på valsedeln Britta Hansson Återinför yrkeslinjer för ungdomar Bygg inte bort oersättlig naturmark i Silverdal och Törnskogsmossen Tallskogen mellan Silverdal och Tegelhagen liksom våtmarkerna i Törnskogsmossen vid Gustavsbergsleden är två värdefulla naturområden som hotas av planer på bebyggelse. Sollentunapartiet säger ett bestämt nej till all bebyggelse i dessa två områden. Oersättliga naturvärden måste bevaras. Bygg istället nära våra centrum och pendeltågsstationer Värna Sollentunas grönområden Sollentuna måste bevara sina ovärderliga stora och små grönområden till kommande generationer. Amerikaskogen får inte huggas ner. Järvafältet, Rösjöskogen, Falkberget, Boda, Fyndetskogen med flera ska bevaras. Törnskogsmossen skall bevaras eftersom det är en särskilt skyddsvärd våtmark. Nr 4 på valsedeln Tommy Ström Satsa på vår historia och vår framtid En välstädad kommun med förbättrad snöröjning Kommunens närmiljöer ska hållas fräscha och välvårdade fria från ogräs, sly och skräp. Återvinningsstationerna skall tömmas innan de blir överfyllda. Snöröjningen måste förbättras avsevärt. Bygg bostäder folk har råd att bo i. Sälj inte ut Sollentunahem Vi vill stoppa försäljningar av Sollentunahems fastigheter till andra hyresvärdar. Ombildningar till bostadrätter går vi endast med på om en mycket stor majoritet vill detta och det inte försämrar Sollentunahems ekonomi. Sollentunahem måste bygga nya hyreslägenheter och framförallt ungdomslägenheter som folk har råd att bo i. De bör även satsas på miljöriktiga s.k. passivhus med låg energiförbrukning och fullgod isolering. Nr 10 på valsedeln Bo Färjare Bevara grönskan runt Edsberg Sollentunapartiet vill införa ägarelägenheter i Sollentuna så snart detta är möjligt Utveckla Helenelund och andra kommuncentra Vi vill ha en bra utbyggd närservice och levande närcentra. Helenelunds centrum vill vi ge liv genom nya butiker och service samt genom en överdäckning av E4an till mässan med affärer, kontor och hotell. Nr 11 på valsedeln Ewa Hellström-Boström Bygg bostäder som ungdomar har råd att bo i Ett tryggt och säkert Sollentuna Öka samarbetet mellan polisen och socialtjänsten. Satsa på skyddat boende för utsatta kvinnor. Det är viktigt att kommunens invånare känner sig trygga och säkra såväl när de rör sig ute i kommunen som i sitt hem. Kriminalitet och skadegörelse i kommunen måste bekämpas effektivt och minskas radikalt. Varje Sollentunabo en unik individ med egna val. Stoppa hedersvåldet Ungdomars egna val av livspartner måste tryggas. Föräldrar skall inte få hindra sina barn att delta i simundervisning, gymnastik, sång och utflykter. Hedersrelaterat våld och förtryck måste stoppas. Idag är var tionde flicka drabbad. Integrera på individnivå Det är värdefullt med nära relationer och äktenskap över grupp-, religions- och kulturgränser. Mångkulturella relationer är mångfald i praktiken och motverkar inlåsning i etniska grupper. Det är verklig vardaglig integration. Vi är kritiska till vårdnadsbidrag av integrationsskäl. Bekämpa främlingsfientlighet De sociala dimensionerna är avgörande för segregationen inte de etniska. Kommunens arbete mot främlingsfientlighet måste intensifieras genom sociala insatser. Samarbeta med näringslivet för att skapa nya arbeten åt ungdomar. Nr 12 på valsedeln Ragnhild Blomdahl Jag vill bevara kommunens värdefulla naturområden En skola med fasta regler och hög kvalité Vi vill ha en skola med fasta regler och hög pedagogisk kvalitet. Ökade resurser till mer övrig personal i skolan d.v.s. skolsköterskor, skolvärdar, vaktmästare, kuratorer, och kamratstödjare för att skapa en trygg skolmiljö. Meningsfull fritidsverksamhet inom skolans lokaler på rasterna även för högstadieelever. Särskilj lokalkostnaderna från skolpengen så att inte lokalkostnaderna äter upp pengarna till pedagogik. Behåll skolvalet. Ökat inflytande för föräldrar och elever. Fler Rösjöskolor med lokala styrelser. Ökat inflytande för föräldrar och elever. Ge ungdomsrådet - SUR - en egen budget. Stimulera skapandet av fler skolor med självständig ekonomi och lokal styrelse med föräldrar och personal och i högstadiet elever. Satsa på föreningsliv och kultur Öka föreningsbidragen rejält. LOK-bidragen till föreningarna skall fördubblas. Edsbergs Sportfält ska behållas och utvecklas. Satsa på barnkultur och folkbildning. Erbjud föreningslivet att ta över kommunala verksamheter Utveckla Edsvik till en sammanhållen rekreationspark Sollentunapartiet vill skapa en integrerad kultur-, idrotts-, utbildnings-, och restaurantpark - en REKREATIONSPARK vid Edsviken genom att utveckla Sollentunavallen och förena den med Edsbergsparken, Stallbacken, Rudbecksskolan, Sim- och sporthallen, Edsbacka värdshus och gärna ett nytt hotell. Utveckla Stallbacken till ett lokalt och regionalt konst- och kulturcentrum med konstskola och ateljéer. Bygg en utomhusscen i Edsbergsparken. Badet vid Strandvägen bör förses med fin sand så att det kan fungera som en förstklassig beach. Fritidsgårdar i ALLA kommundelar Det ska finns en självständig fritidsgård i varje kommundel. Därför ska ansvaret för fritidsgårdarna återföras till Kultur- och fritidsnämnden. Högre personaltäthet på fritidsgårdarna och till fältfritidsverksamheten. Tidigare regelsystem för våra fritidsgårdar skall återinföras och ekonomin förstärkas så att en öppen verksamhet för åringar som annars står utan verksamhet kan garanteras. En barnomsorg utan kötid för alla barn Alla barn ska ges möjlighet till en fullgod barnomsorg även barn till föräldralediga och arbetslösa. Nära hemmet om så önskas. Barnomsorgen ska bedrivas i den regi föräldrarna själva önskar kommunal, föreningsdriven, kooperativ eller enskild. Minska barngrupperna. Rusta upp lekplatserna. Högre personaltäthet. Inför barnbokslut Gör ett barnbokslut som visar hur kommunens beslut påverkat barnen i syfte att kunna kontrollera att kommunen levt upp till FN:s barnkonventions intentioner. Tillgodose de äldres behov Bygg äldreboenden och LSS-boenden som täcker de faktiska behoven. Bygg pensionärernas hus. Starta en seniorträff i Viby-Norrviken. Hänsyn ska tas till att äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha rätt att välja bostadsort. Full bemanning på brandbilarna Vi kräver att Sollentuna brandkår ska återfå full bemanning vid sina utryckningar för en effektiv räddningstjänst. Bekämpa bullret och öka trafiksäkerheten Kommunens insatser mot bullret måste intensifieras genom en ny bullersaneringsplan. Förbättra kollektivtrafiken och se till att den fungerar. Minska flygbullret från Arlanda radikalt. Komplettera bullerplanken där de saknas och bygg ut cykelbanenätet. Du kan också gå in på vår hemsida: Där finns vårt fullständiga partiprogram. 5

6 Vi kan TILLSAMMANS! Sollentunahems hyresgäster vet att Sollentunapartiet medverkat till att stoppa en utförsäljning av bolaget och på 70 och 80-talet som enda parti helhjärtat stödde kampen mot de ständiga hyreshöjningarna. Miljövännerna minns att Sollentunapartiet räddade Järvafältet från exploatering. Barnfamiljerna vet att Sollentunapartiet alltid kämpat för en fullgod skola och barnomsorg åt alla barn. Villaägarna minns att Sollentunapartiet var det enda partiet som redan från början tog strid mot de orimliga gatukostnadsersättningarna. Sollentunapartiet skall under de kommande fyra åren fortsätta att envist och helhjärtat kämpa för att förverkliga de krav partiet går till val på. Vi kan inte lova några underverk..men tillsammans med alla dem som på olika sätt kämpar för ett bra Sollentuna kan vi göra kommunen bättre. Tillsammans med olika föreningar och intresseorganisationer kan vi visa att sollentunaborna vill vara delaktiga och kunna påverka innan avgörande beslut fattas om miljö, social service, ekonomi och andra frågor som direkt berör våra liv. DET ÄR BRA ATT VI FINNS DET ÄR SYND ATT VI BEHÖVS Sollentunabo! Gå inte bara och rösta på valdagen för att sedan slå dig till ro i fyra år. Lägg Dig i hur Sollentuna sköts. Kräv insyn och inflytande och möjlighet att göra Dig hörd oftare än bara en gång vart fjärde år Gör hela Tegelhagens naturområde till naturreservat! Tegelhagenskogen är i dag det enda stora sammanhängande naturområdet i södra Sollentuna. Sollentunapartiet instämmer i kravet från de närboende och från Naturskyddsföreningen att Tegelhagens naturområde med sina höga natur-, upplevelse-, och pedagogiska värden ska göras till naturreservat. Det används dagligen av förskole- och skolbarn i undervisningssyfte, barnfamiljer med barnvagn, scouter, Tegelhagsskolan, pensionärer, Polishögskolan, hundägare, motionärer, joggare, skidåkare, idrottsmän, m.fl. Att området används flitigt intygas av de närboende. Naturområdet är extra viktigt att bevara då det innehåller många olika naturmiljöer som ger fina naturupplevelser. Öppna ängar, lövskog, naturskog, lätt framkomlig barrskog, bergshöjder, fornlämningar och strandmiljöer. Naturområdet får inte minskas genom ytterligare exploateringar, utan måste säkerställas som en gemensam tillgång för de boende i Tegelhagen, Silverdal, Edsviken och Helenelund. Det har också en viktig funktion som biologiskt kärnområde och spridningsväg mellan Järvakilen, Rösjökilen och Kungliga nationalstadsparken. I delar av området förekommer hotade arter. Området ligger i en grön kil som gränsar till en grön s.k. värdekärna i Ulriksdal och Eko-parken. Natursambandet mellan Tegelhagsskogen och Ulriksdal är av största vikt för den biologiska mångfalden i Kungliga nationalstadsparken. I underlaget för bildande av nationalstadsparken framhölls detta. Stoppa detaljplanen som skär av grönkilen Därför måste även kv. Manskapet och Munderingen förbli obebyggt. Sollentunapartiet kräver att denna detaljplan stoppas. Huvuddelen av detaljplaneområdet ligger inom ett strandskyddsområde som till stora delar är obebyggt. En koloni med rödlistade Svartpälsbin finns och har sitt näringsfång i området. Den planerade bebyggelsen driver in en kil med exploatering just där natursamband behövs som allra mest mellan ännu existerande delar av de Gröna Kilarna. Sollentunapartiet tycker att det är synnerligen viktigt att sådan här värdefull naturmark lämnas obebyggd. Läs mer på Nolltolerans mot slöseri med skattepengar Vi arbetar aktivt för att slippa höja kommunalskatten och för att stoppa allt slöseri med skattepengar. Dina skattepengar måste alltid användas på ett effektivt sätt och på ett sätt som du som medborgare anser är vettigt, MEN en väl fungerande samhällsservice är viktigare för oss än en i alla situationer oförändrad skatt. Behov t ex inom skola, barnomsorg och äldreservice kan i vissa lägen tvinga fram en höjning Stoppa miljardrullningen Men stoppas inte miljonrullningen i Väsjöprojektet riskerar vi en kraftig skattehöjning eller försämrad kommunal service. Väsjöstadens äventyrliga finansiering kommer att bli en mycket stor ekonomisk belastning för kommunen. Därför måste projektet omplaneras i sin helhet. Den totala projektkostnaden är över 1 miljard kronor och kommunen kommer att få ligga ute med hundratals miljoner de närmaste åren. Projektet beräknas leda till ackumulerade kostnader fram till och med 2016 och troligen ännu längre. År 2013 är de ackumulerade kostnaderna över 200 miljoner kronor. Ändå tvingades kommunen till att räkna ner kalkylen i våras för de insåg att den var alltför vidlyftig. Men det är fortfarande alltför kostsamt. Den sociala servicen dröjer. En enorm belastning för kommunens ekonomi. Enbart kostnaderna för den sociala servicen beräknas till 550 miljoner och har planerats in med början först 2013 och med tyngdpunkten år Detta innebär att de boende i Väsjöstaden får vänta ett antal år på att få kommunal service i området som t ex skolor, daghem och äldreservice. Ingwar Åhman-Eklund Sjön Snuggan hotas av torrläggning!! Uppe i kanten av det blivande naturreservatet för Törnskogen, norr om Gustavsbergsleden och öster om Törnskogens villaområde, försöker Gabrielsson (FP) och moderaterna att driva igenom att man ska bygga 20 småhus i ett värdefullt naturområde som är viktigt för bevattningen av det blivande reservatet och sjön Snuggan och ännu längre ner i systemet. I området hittas hela tiden allt fler sällsynta och fridlysta växter och insekter, senast den rödlistade talltickan, som är en mycket speciell svamp. Dess fruktkroppar kan bli 50 år gamla. Den lever på tallar som är äldre än 150 år. Det bevisar att skogen är mycket värdefull Gert Knutsson, professor vid Institutionen för mark- och vattenteknik KTH, har i ett expertutlåtande nu kommit fram till att en byggnation i detta område riskerar att torrlägga (!) sjön Snuggan och Törnskogsmossen och därmed förstöra det nybildade naturreservatet beroende på områdets känsliga hydrologiska förhållanden Hårda bud i Mellerud Att först besluta om ett naturreservat och därefter besluta att förstöra naturreservatet, är fullkomligt förödande miljömässigt. Ett sådant beslut strider mot hänsynsreglerna i miljöbalken. Den som medverkar till att driva igenom ett sådant beslut riskerar att göra sig skyldig till tjänstefel, då beslutet innebär att man förstör ett naturreservat. Ett exempel på när förtroendevalda dömts för tjänstefel är när politiker i Melleruds kommun åsidosatte plan och bygglagen i ett bygglovsärende. Den 26 augusti träffade villaägareföreningen och Naturskyddsföreningen Gabrielsson och moderaterna som lovade att titta närmare på frågan Men de backade tyvärr inte från sina byggplaner. De vill fortfarande bygga. Den här frågan handlar inte i bara om risken för att förstöra sjön Snuggan och Törnskogsmossen samt värdefull natur, utan också om vilken miljöpolitik politikerna är beredda att driva i Sollentuna kommun. Vill Du veta mera eller kanske komma med i Sollentunapartiet? Då kan Du kontakta Britta Hansson telefon eller sända e-post till : så hör vi av oss. Vill Du bli medlem är medlemsavgiften 100 kronor. Den betalar Du in på bankgiro

7 Branden på Bygatan! Branden på Bygatan tydliggör de negativa konsekvenserna av neddragningen av personalen på Sollentunas Brandstation till 5 brandmän. Eftersom de nu är så få kan de vid ett larm inte få med sig stegbilen. Om de vid ankomsten till brandplatsen bedömer att en stegbil behövs för släckningsarbetet får de rekvirera en från en annan kommun. Sollentuna stegbil används främst när de åker ut till skolorna i kommunen och träffar femteklassare. Då visar de hur brandmännen kan stiga 30 meter upp i luften i stegbilens korg. Till den stora branden på Bygatan den 19 april där alla 18 lägenheterna fick evakueras på grund av rök- och vattenskador kom Sollentuna Brandstation som första styrka utan stegbilen och startade med att evakuera de boende i väntan på stegbil från annan kommun. Larmcentralen för Brandkåren Attunda som sedan en tid tillbaka av ekonomiska skäl flyttats från Storstockholms brandförsvar till Södertörns Brandförsvarsförbund, beläget vid Lindvretens trafikplats söder om Kungens kurva, tog emot larmet kl De larmade då Sollentuna Brandstation samt en Insatsledare - som skall leda släckningsarbetet - från Södertörns Brandförsvar. De flesta av oss kan nog räkna ut hur lång tid det tog för insatsledaren Kenneth Bergqvist att trots blåljus köra mer än 3 mil på Essingeleden i eftermiddagstrafiken till brandplatsen på Bygatan. I Mitti berättar han att det brann kraftigt på det platta taket och att luften var full av tjock svart rök när han kom dit. Han beordrade då direkt en stor räddningsoperation och som mest arbetade sedan 30 brandmän från fyra brandstationer med släckningsarbetet. Många har kontaktat mig och frågat om branden kunde släckts i ett tidigare skede om utryckningsstyrkan från Sollentuna varit 6 man som tidigare och kunnat ha stegbilen med sig vid utryckningen. Hade man då direkt kunnat gå upp och släcka den brinnande maskinen på taket utan att hela vindsvåningen brunnit av som nu blev följden? I så fall hade vi inte behövt ha 38 hemlösa personer boende på hotell i 6 månader som dessutom fått stora delar av sitt lösöre förstört. Hade branden inträffat i en fastighet söder om Kanalvägen hade Kista Brandstation larmats och ryckt ut med 7 brandmän och stegbil samt en insatsledare från närområdet. Hur mycket kan Torbjörn Rosdahls neddragningar med 9.8 miljoner i brandförsvarets budget för 2010 komma att kosta kommuninnevånarna norr om Kanalvägen? Sollentunapartiet arbetar aktivt för att återställa bemanningen på Sollentuna Brandstation så att alla i kommunen skall ha ett fullgott skydd oberoende av var man bor. Sture Pettersson Sollentunas urusla stöd till föreningslivet! Sollentuna kommun är den kommun som ekonomiskt ger det lägsta stödet till föreningslivet. Under en tioårsperiod har stödet, det s.k. LOK-stödet, halverats. Till det kommer att kommunen tar ut höga plan- och hallhyror. Få föreningar har möjligheter till sponsorer så intäkterna består av LOK-stödet och medlemsavgifter. Lågt bidrag medför naturligtvis högre medlemsavgifter. Sollentunapartiet anser att det är oacceptabelt att tjockleken på föräldrarnas plånbok skall avgöra om ungdom kan delta i föreningslivet. I regel är det de ungdomar som mest behöver föreningslivet som slås ut. Därför kräver Sollentunapartiet att stödet till föreningarna i Sollentuna fördubblas i ett första steg. Det är väl investerade pengar. Jan Wramberg Ledamot av Kultur- och fritidsnämnden Ny skola i Rådan leder till trafikproblem och drunkningsrisk I Rådan i Silverdal har Moderaterna genomdrivit ett bygglov som gör att en privatskola Futuraskolan - nu kan starta skolverksamhet i den gamla kulturfastigheten nere vid Edsviken. Vi i Sollentunapartiet har motsatt oss att bygglov beviljas av följande orsaker: De demokratiska spelreglerna har åsidosatts. Trots att bygglovet från ett tidigare möte i Miljö- och byggnadsnämnden inhiberats av länsstyrelsen pågår redan nu verksamhet. Futuraskolan räknade tydligen med att flytta in efter sammanträdet den 24/8 där (M) genomdrev bygglovet. Man undrar stilla om någon i kommunen i förväg utlovat detta. Rådan har varit skola tidigare, bland annat internatskola, men då bodde eleverna där. Det är dock stor skillnad mot att elever ska skjutsas fram och tillbaka till skolan varje dag. Den befintliga vägen är alldeles för trång och det skulle antagligen bli farligt för barn som inte blir skjutsade till skolan att ta sig fram längs den här vägen. Skolverksamheten leder också till en omfattande trafik rakt genom Silverdal. Även med tyngre transporter. Man kommer inte att kunna inhägna en skolgård med staket. Allmänheten ska ha tillträde till området. Vi undrar vem eller vilka i kommunen, berörda nämnder eller kommunfullmäktige, som kommer att ta ansvar om ett skolbarn drunknar. Är det möjligen Futuraskolan eller den person som har rastvakten som har ansvaret? Ewa Hellström-Boström Valet den 19 september gäller tre olika val. Kommunalval, landstingsval och riksdagsval. Man kan rösta på olika partier i de olika valen. I kommunalvalet kan man rösta helt oberoende av hur man röstar på riksplanet. Sollentunapartiet är enbart ett kommunalt parti och ställer endast upp i valet till kommunfullmäktige 7

8 Mer information hittar Du på Grafisk produktion: AB Norrmalmstryckeriet, Sollentuna.

Rädda Edsbergs sportfält

Rädda Edsbergs sportfält SOLLENTUNAPARTIETS TIDNING 2010 NR 67 ÅRGÅNG 37 Frispråkar n sidan 5 Rädda Edsbergs sportfält Stoppa miljardrullningen!sid. 4 Skräpiga återvinningsstationer Nu har vi tröttnat! BEVARA våtmarken i Törn

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Rösta lokalt på Sollentunapartiet

Rösta lokalt på Sollentunapartiet SOLLENTUNAPARTIETS TIDNING 2006 NR 66 ÅRGÅNG 33 Rösta lokalt på Sollentunapartiet för insyn och inflytande Satsa rejält på föreningslivet och skolan Sälj inte ut Sollentunahem Sollentunapartiets valprogram

Läs mer

Budget 2009. för Sollentuna kommun --------------------- Sollentunapartiets förslag

Budget 2009. för Sollentuna kommun --------------------- Sollentunapartiets förslag Budget 2009 för Sollentuna kommun --------------------- Sollentunapartiets förslag 1 Sollentunapartiets förslag till förändringar i Sollentuna kommuns budget för år 2009. Kommunstyrelsen den 29 oktober

Läs mer

Frågor och svar om Väsjöområdet maj 2011

Frågor och svar om Väsjöområdet maj 2011 Sollentuna Frågor och svar om Väsjöområdet maj 2011 Vi har här samlat de vanligaste frågorna vi mött om Väsjöplaneringen den senaste tiden och försöker ge svar på dem. Övergripande frågor Fråga: Varför

Läs mer

Ett samtal om Väsjöplaneringen. - Den 17 maj 2011

Ett samtal om Väsjöplaneringen. - Den 17 maj 2011 Ett samtal om Väsjöplaneringen - Den 17 maj 2011 Agenda Vad har hänt sedan sist? Utredningen om Sportfältsområdet Den nya trafikutredningen Strandskydd, blå-gröna stråk och andra miljöfrågor Vad händer

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Yttrande angående den fördjupande översiktsplanen

Yttrande angående den fördjupande översiktsplanen 1 (6) Ripvägen 17 139 41 VÄRMDÖ Tel. 08-571 401 80 Fax. 08-571 401 84 Mobil 0703-325 215 http://hem.passagen.se/radberg arne@arim.nu http://bevara_stromma.tripod.com Värmdö kommun planavdelningen 134 81

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

Frågor och svar om Väsjöområdet april 2011

Frågor och svar om Väsjöområdet april 2011 Sollentuna Frågor och svar om Väsjöområdet april 2011 Vi har här samlat de vanligaste frågorna vi mött om Väsjöplaneringen den senaste tiden och försöker ge svar på dem. Fråga: Varför är Väsjön viktigt

Läs mer

Synpunkter på Mark- och stadsbyggnadskontorens beskrivning av hur Lillsjöparken i Ulvsunda påverkas vid en eventuell byggnation

Synpunkter på Mark- och stadsbyggnadskontorens beskrivning av hur Lillsjöparken i Ulvsunda påverkas vid en eventuell byggnation Information från arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Synpunkter på Mark- och stadsbyggnadskontorens beskrivning av hur Lillsjöparken i Ulvsunda påverkas vid en eventuell byggnation Januari 2007 Lillsjöparken

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

- med siktet inställt på ett framtidsdugligt samhälle.

- med siktet inställt på ett framtidsdugligt samhälle. Kommunstyrelsen den 27 oktober 2006 Ärende 4 Politisk inriktning för åren 2006-2008 EN BUDGET FÖR VÄLFÄRD OCH VALFRIHET - med siktet inställt på ett framtidsdugligt samhälle. Kommunen bör satsa på både

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Sollentuna kommun ska fortsätta att långsiktigt äga de tre kommunala bolagen AB Sollentunahem, AB Solom och Sollentuna Energi AB.

Sollentuna kommun ska fortsätta att långsiktigt äga de tre kommunala bolagen AB Sollentunahem, AB Solom och Sollentuna Energi AB. Politisk överenskommelse för mandatperioden 2014-2018 Den politiska majoriteten (M, FP och KD) fortsätter att leda kommunen mot målet att vara en kommun i framkant, en kommun som är attraktiv för alla

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Mark- och miljödomstolen c/o Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden Box 22067 104 22 stockholm

Mark- och miljödomstolen c/o Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden Box 22067 104 22 stockholm Mark- och miljödomstolen c/o Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden Box 22067 104 22 stockholm Överklagande av Länsstyrelsens beslut 4031-398853-2013 angående detaljplan för kvarteren

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Presentation från informationsmötet i Stora Rör den 23:e November 2016

Presentation från informationsmötet i Stora Rör den 23:e November 2016 Presentation från informationsmötet i Stora Rör den 23:e November 2016 Magnus Juhlin Plan- och byggchef Lisa Wändesjö Planarkitekt Detaljplan för Stora Rör 2:1 m.fl. Vi börjar från början ÖVERSIKTSPLANERING

Läs mer

Yttrande över detaljplan Väsjön Norra, dnr 2008 / 718

Yttrande över detaljplan Väsjön Norra, dnr 2008 / 718 Kommunstyrelsen Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna Yttrande över detaljplan Väsjön Norra, dnr 2008 / 718 Naturskyddsföreningen i Sollentuna anser att detaljplanen inte ska antas i sin nuvarande form.

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Ärende 16: Antagande av Översiktsplan för Sollentuna kommun

Ärende 16: Antagande av Översiktsplan för Sollentuna kommun Sollentunapartiet Kommunstyrelsen onsdagen den 28 november 2012 Yrkande från Ingwar Åhman-Eklund, Sollentunapartiet Ärende 16: Antagande av Översiktsplan för Sollentuna kommun Sollentunapartiet yrkar att

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

8. Grönområden och fritid

8. Grönområden och fritid 8:1 8. Grönområden och fritid 8.1 Långsiktigt hållbar utveckling Bevara Vallentunas del av Storstockholms grönstruktur Välja och avgränsa grönområden med hänsyn till landskapsbild, värdefull natur, intressant

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm Foto: Fredrik Persson Eva Pavoni Vi tror på Ursvik Ursvik är Sundbybergs modernaste stadsdel och många nya sundbybergare väljer Ursvik. I Ursvik är det nära till allt,

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2017 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2017 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2017 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2016-06-01 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi. Kommunens stora investeringsbehov framdeles

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Socialdemokraterna 123 förslag som förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Vår kommun behöver nya tag, ett nytt ledarskap och en handlingskraftig ledning, som sätter kommunens intressen före

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun Den 14 september genomförs valen till kommun, landsting och riksdag. Samma dag har vi i Botkyrka en folkomröstning om frågan

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde Onsdagen den 27 mars 2013 Ärende 7 - Preliminär budget med verksamhetsplan 2014 oeh ekonomisk plan 2014-2016

Kommunstyrelsens sammanträde Onsdagen den 27 mars 2013 Ärende 7 - Preliminär budget med verksamhetsplan 2014 oeh ekonomisk plan 2014-2016 Sollentunapartiet Kommunstyrelsens sammanträde Onsdagen den 27 mars 2013 Ärende 7 - Preliminär budget med verksamhetsplan 2014 oeh ekonomisk plan 2014-2016 Sollentunapartiets förslag till tillägg i nämndemas

Läs mer

Valprogram 2011-2014

Valprogram 2011-2014 Valprogram 2011-2014 2 Moderaternas Arboga Arboga ska vara en bra kommun att bo och leva i för alla åldrar. Vår kommun ska präglas av moderaternas honnörsord trygghet, valfrihet och livskvalitet. Trygghet

Läs mer

Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd

Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd PM 2008:52 RIV (Dnr 322-3817/2006) Behov av förskola och skola på nordvästra Kungsholmen Hemställan från Kungsholmens stadsdelsnämnd Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Hemställan

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

För att inte synpunkter gällande förskolorna, som faktiskt ingår i materialet, ska komma bort i hanteringen vill vi framföra följande:

För att inte synpunkter gällande förskolorna, som faktiskt ingår i materialet, ska komma bort i hanteringen vill vi framföra följande: 1 Luleå 2015-11-20 Till/ Framtidens skola Luleå kommun 971 85 Luleå Synpunkter på del av materialet Framtidens skola i Luleå avseende förskolor på Hertsön I Underlag för fortsatt utredning av skolstruktur

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

TIDIGA INSATSER GER RESULTAT. FLER LÄRARE I SOLNAS SKOLOR! ALLA BARN KAN OCH SKA KLARA SKOLAN

TIDIGA INSATSER GER RESULTAT. FLER LÄRARE I SOLNAS SKOLOR! ALLA BARN KAN OCH SKA KLARA SKOLAN 1av 4 elever i Solna klarade inte 9:an. Tänk om jag inte heller gör det... TIDIGA INSATSER GER RESULTAT. FLER LÄRARE I SOLNAS SKOLOR! ALLA BARN KAN OCH SKA KLARA SKOLAN Alla barn kan och ska klara skolan

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 Kronoberg inför 2010 s valprogram 2006 2010 Vision: I Kronobergs län skapar vi det goda livet! Vi tar tillvara det vi är bra och unika på. Känslan av det goda livet lever och sprids långt utanför våra

Läs mer

Utveckla Sollentunavallen Skapa en rekreationspark från Vallen till Stallbacken

Utveckla Sollentunavallen Skapa en rekreationspark från Vallen till Stallbacken SOLLENTUNAPARTIETS TIDNING 2006 NR 65 ÅRGÅNG 33 Vi ger oss inte förrän Vallen är räddad! Utveckla Sollentunavallen Skapa en rekreationspark från Vallen till Stallbacken Sälj inte ut Sollentunahem Majoriteten

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6.1 Miljömål Agenda 21 är FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet är ett globalt samarbete som anger mål och riktlinjer för att uppnå

Läs mer

Nybyggarland i Kungens Kurva

Nybyggarland i Kungens Kurva Frågor och svar Uppdaterad i april 2013 Nybyggarland i Kungens Kurva Förslag till ny stadsdel för trähusbyggande Huddinge kommun Vi vill gärna ha en dialog om vårt förslag till ny stadsdel. För synpunkter

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22)

Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22) Utlåtande 2004: RI (Dnr 314-2977/2003) Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2003:22) av Jan Björklund m.fl. (fp) om

Läs mer

Effekterna av vårdnadsbidraget

Effekterna av vårdnadsbidraget Effekterna av vårdnadsbidraget - Kraftiga neddragningar i förskolan - Begränsningar i barns rätt till förskola - Minskad jämställdhet i familjeliv och arbetsliv - Minskat deltagande i arbetslivet - Tillbakagång

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Tillgänglighet till bostadsnära natur i Järfälla

Tillgänglighet till bostadsnära natur i Järfälla Tillgänglighet till bostadsnära natur i Järfälla ÖP JÄRFÄLLA 2012-03-21 SPACESCAPE SPACESCAPE 1 Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 5 Bakgrund och syfte 6 Analysmått 7 Analysunderlag 8 Analyser 9 Grönyta

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Bygg ett grönare Hägersten-Älvsjö! - Däcka över E4:an

Bygg ett grönare Hägersten-Älvsjö! - Däcka över E4:an Bygg ett grönare Hägersten-Älvsjö! - Däcka över E4:an Arkitekter, författare och kontakt Arkitektförslaget är gjort av Tanja Van De Meulebrouk & Valný Aðalsteinsdóttir på uppdrag av Vänsterpartiet Älvsjö-Hägersten.

Läs mer

För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land

För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land För oss är Bollnäs hjärtat i Möjligheternas land Den 19 september är det val. Då avgör du hur vårt land ska vara i framtiden. Ska klyftorna minska eller ska de fortsätta öka? Utifrån våra ledstjärnor Frihet,

Läs mer

30 juni 2008. Byggnadsnämnden Göteborgs stad oversiktsplan@sbk.goteborg.se. Yttrande över Förslag till Översiktsplan för Göteborg

30 juni 2008. Byggnadsnämnden Göteborgs stad oversiktsplan@sbk.goteborg.se. Yttrande över Förslag till Översiktsplan för Göteborg Naturskyddsföreningen i Göteborg Fjällgatan 3 E 413 17 Göteborg info.goteborg@snf.se 30 juni 2008 Byggnadsnämnden Göteborgs stad oversiktsplan@sbk.goteborg.se Yttrande över Förslag till Översiktsplan för

Läs mer

Hellre bättre skola och äldreomsorg än onödig kommunal administration!

Hellre bättre skola och äldreomsorg än onödig kommunal administration! Hellre bättre skola och äldreomsorg än onödig kommunal administration! Information inför folkomröstningen 20 april Blir ekonomin bättre? Nej en delning skulle få många negativa effekter för vår service

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Här vill vi leva våra liv!

Här vill vi leva våra liv! GÄLLIVARE KOMMUN Här vill vi leva våra liv! Partiprogram 2011 2014 Rösta på oss i kommun- och landstingsvalet Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 Partiets grundstenar Norrbottens sjukvårdsparti

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 VALMANIFEST antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 I valet 1970 skall vi för första gången samtidigt välja riksdag och förtroendemän i landsting och kommuner.

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer