NR VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN"

Transkript

1 NR VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN Fikapaus. Karl Leander, SK 22 Neana, Per Nordström, Folkbåten Saba, Stefan Impola, Folkbåten Pärla. Foto Christian Falk.

2 Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan Stockholm Tel Vikingarnas Segel Sällskaps medlemmar kallas till Vårmöte torsdagen 11 maj 2006 kl i Klubbhuset på Hundudden Förslag dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av två justeringsmän 3. Mötets stadgeenliga utlysande 4. Fastställande av dagordningen 5. Justering av protokoll från årsmötet, se sid 6. Nya medlemmar invalda efter årsmötet 7. Inkomna motioner 8. Information från styrelse och kommittéer 9. Övriga frågor 10. Mötets avslutande Hundudden i april 2006 VSS Styrelse Redaktion: Lars Eisjö Isbergavägen Älvsjö Mobil Marie Antman Skulptörvägen Johanneshov Renée Milestad Skyttevägen Saltsjöbaden Annonser: Begär offert Vikingarnas Segel Sällskap Kansli: Box 27019, Stockholm Telefon kontorstid: Tel och besökstid1:a måndagen varje månad: kl : Fax Mail: VSS hemsida: Ordförande: Bengt Janson, tel Sekreterare: Helga Rudhe, tel Mail: Kassör: Bengt Engström, tel Hamnkapten: Anders Alheden, tel svar Ekholmen: Tel Postgiro: Bankgiro: Ekholmen sommaren 2006 Jan Eric och Dan byter titel, men vi fortsätter i samma inspirerande kölvatten års stora projekt med utrymmningstrappan färdigställs. Dansbanan med tillhörande bord och bänkar ses över. Den påbörjade ommålningen av småhusen fortsätter. Om tid och ekonomi tillåter så bygger vi en ny vedbod. Övrigt sedvanligt underhåll, krattning och vedhuggning. Öppningshelgen 6-7/5. Möjlighet att i skärgårdsmiljö i glada vänners lag ordna sin arbetsplikt. Anmälan till Dan Yngwe eller Jan Eric Lindgren VSS bjuder på middag på kvällen den 6/5. Arbetshelg 13-14/5. Ny möjlighet att ordna sin arbetshelg. Ingen anmälan. Vi ses på Ekholmen! Dan Yngwe Sayonara Motioner till Höstmötet 28 september 2006 skall vara styrelsen tillhanda senast den 14 augusti. Sista manusdag för Seglar-Vikingen nr 3, 2006 är fredagen den 18 augusti. Manus och bilder mailas till: Bidrag till hemsidan mailas till 2

3 Ordförande har ordet: Dropp från taket Dripp dropp från takrännorna sent omsider vankas det i alla fall vår. Mälaren ligger fortfarande med nästan 40 centimeter is som däremot inte verkar bekymra sig om någon vår. Koltrasten håller dock på att sjunga upp sig efter vinterns tystnad den kraxar nästan varje dag nu. Men ett säkert vårtecken är trots allt Vikingarnas årsmöte. Det var livligt besökt i år och det är inte bara roligt att träffas det är också viktigt för diskussionen om alla våra frågor och vår framtid. Dessutom behandlade vi ett antal motioner där många medlemmar kom med kloka synpunkter. Stämningen skulle jag säga är god och vi kämpar på med alla våra projekt ungefär i den takt vid planerat. Mycket av vår inställning till hur vi förhåller och organiserar oss kan ju betraktas som något av en avancerad scoutrörelse. Vi samlas och diskuterar vad och hur vi skall göra, vi organiserar oss och vi utför uppgiften kollektivt. Så har det varit under hela vår historia och vi lever gott med den inställningen. Vi har låga avgifter mot att vi utför kollektiva arbetsinsatser och genom detta får vi ett bättre resultat, bättre ekonomi, bättre gemenskap och gemensam glädje Denna inställning kan ställas mot vårt samhälles inriktning med högt skatteuttag och allting ordnas av någon annan, någon annan ordnar åt mig, någon annan tar upp mitt skräp efter mig osv. Men i VSS klarar vi det mesta själva och det är givet att det bygger på medvetenhet och lojalitet om denna vår inställning. Alla skall förstå hur det är tänkt och hur det fungerar och för det mesta fungerar det också bra. Vi behöver ju bara tänka på alla verkligt avancerade projekt vi rott iland under årens lopp. Helt fantastiska saker. Men vi ser ju att det haltar lite ibland. Nu senast till exempel diskuterade vi nattvakten. Det visade sig att det slarvades en del med den och trots att regelverket är tydligt så brydde en del medlemmar sig inte om att gå nattvakt utan smet undan där i mörkret, eller hittade på egna varianter att gå ensamma och så vidare. Och det var lite samma sak i våras vid sjösättningen då somliga bara inte brydde sig om att rusta eller sjösätta. Då får vi problem. Vi har tydliga regelverk i både stadgar och reglemente så det behöver egentligen inte uppstå något tvivel om vad som gäller. Vi har en mycket öppen attityd inom sällskapet där vi i styrelsen är lätta att nå både fysiskt och via telefon eller e-post och vi har högt i tak på våra möten. Därför är det lätt, mycket lätt, att höra av sig och påpeka, meddela skäl för förhinder, förklara varför eller överhuvudtaget samtala om sitt angelägna ämne eller fråga. Då slipper vi i styrelsen ta till primitiva metoder som att få in medlemsavgiften via inkasso, anlita medlemmar för att kasta bort omärkt utrustning och till och med hela båtar (!) sitta och svara på spaltmetrar av skrivna inlägg om en halvtimmes arbetsplikt som inte blev registrerad, eller svara på fantasifulla anklagelser om oegentligheter i bokföringen och så vidare, och så vidare. Vad dessa medlemmar inte tänker på är att de tar en orimligt stor plats med sina frågor eller anklagelser som enkelt skulle redas ut utan den anonymitet som skrivande inbjuder till. Vi ses på hamnplan istället och löser det hela, eller vi tar det på telefon direkt etc. Enklare eller hur? Vi måste tänka på att inte belasta våra funktionärer i onödan de har tillräckligt med verkligt angelägna frågor att sköta. På årsmötet förnyades också styrelsen ganska rejält med tre nya ledamöter folkbåtsseglaren Anders Alheden som hamnkapten Dan Yngwe som förvaltare till Ekholmen, en klippa i dessa sammanhang, och Per Jutemar med sin fina HR-båt. Dessa presenteras på annan plats i tidningen. Samtidigt tar Donald Bratt över som vice ordförande och Christian Falk blir vår nye klubbmästare. Det skall bli roligt och intressant att arbeta med denna nya konstellation i styrelsen framöver. Nu är våren här. Bengt Janson Har Du renoverat båten? Några tips? Resmål? Upplevelser? Synpunkter? Trevliga bilder? Kontakta 3

4 Nya medlemmar Som alla har kunnat läsa i förra numret av Seglar-Vikingen har flera nya styrelsemedlemmar tillsatts. Nedan följer en presentation av dessa. Ny vice ordförande Namn: Donald Bratt Ålder: 50 Båt: Träfolka i plast, Sjöjunfrun Medlem sedan: 1987 Tidigare uppdrag: klubbmästare, kassör, suttit i klubbkommitén Vad gör en vice ordförande? Vice ordföranden ska täcka På ny post upp för ordföranden när hon/han är frånvarande. Sen brukar det dyka upp speciella uppdrag som vice ordförande kan ta tag i. Ambitioner? Bygga vidare på det fina arbete VSS gjort tidigare. Text Lars Eisjö och foto Christian Falk Ny hamnkapten Namn: Anders Alheden Åldre: 56 år Båt: Folkbåt i trä, Smulan Medlem sedan: 2002 Tidigare uppdrag i föreningen: inga Anders, du är vår nye hamnkapten och alltså relativt ny medlem i VSS? Ja, jag köpte min båt, Smulan 2002 och då låg den på VSS varv så då blev jag medlem. Föregående ägare slutade som medlem och jag kom in i VSS då. Fast umgåtts med segelbåtar har jag gjort sedan 11-års åldern. Vad vill du göra som ny hamnkapten? Till att börja med behålla allt det som är bra, och det är väldigt mycket. Sedan finns det säkert saker att förbättra och då ska vi göra det. Vad det blir får jag återkomma till. Vad blir svårast? Att tillfredsställa olika medlemmars individuella önskemål om när deras båt ska sjö- och torrsättas och om var de ska ligga såväl på land som i sjön. Dessutom är vissa långliggare på land ett kapitel för sig som behöver bevakas, samtidigt som det är angeläget att i möjligaste mån skapa utrymme för de som med en fastställd plan renoverar sina båtar. Vad har du för visioner? Det har jag inga än, jag måste sätta mig in i arbetet först. Men spontant skulle jag vilja säga att det handlar väldigt mycket om att bidra till att vi bibehåller en trevlig klubb med bra stämning, att vi har goda dagar tillsammans. En del av det är att hålla bra ordning, följa vårt reglemente och respektera varandra. Varför tror du att just du blev ny hamnkapten? Jag vet inte, det får du fråga styrelsen. Men nån kvalifikation har jag väl jag har ett förflutet till sjöss, är sjökapten. Det borde å andra sidan vara preskriberat nu, sen 1986 jobbar jag i försäkringsbranschen. För övrigt tycker jag det är roligt att ha ett uppdrag i en ideell förening. Detta är både hedersamt och förpliktande och jag har stor respekt för vad det innebär. Hamnkaptensjobbet är tungt, är du beredd på det? Ja, det är jag, men jag kommer nog inte att själv ta på mig lika mycket som Bengt Pettersson har gjort, vi har ju en vice hamnkapten som jag kommer att dela med mig en hel del till. Detta innebär också att med två personer som har koll på läget så blir vi mindre sårbara vid semestrar och annan frånvaro. Till sist undrar ju alla båtägare nu får jag ligga kvar på min plats på land? Det kommer alltid att vara en viss omflyttning, byter man inte själv sin båt så byter någon annan sin, och sånt påverkar hela planeringen. Frånsett detta ser jag inget omedelbart behov av att flytta båtar. Möjligen i så fall på grund av brandrisken, brandmyndigheten har tidigare haft synpuynkter på våra brandgator och den brand i en båt vi haft nyligen kanske aktualiserar detta igen. Får alla båtägare behålla sina platser i hamnen? De flesta omflyttningarna är nog redan gjorda, men precis som med landplatserna kan justeringar i hamnen behöva göras allt eftersom båtbeståndet förändras. 4

5 i styrelsen Ny klubbmästare Namn: Christian Falk Titel: Klubbmästare Ålder: 56 Båt(ar): Nordisk kryssare 5 1/2 tillsammans med Hans Schellenberg och har dessutom Skärgårds 30, Juni Medlem sedan: 1999, men var även medlem , hade då en Spätta, mahognybåt, tillsammans med min bror. Tältade på Ekholmen midsommar Tidigare uppdrag: övrig ledamot i styrelsen. Vad gör en klubbmästare? Han är sammankallande i Klubbkommitén, vilken är en slags trevlighetskommité. Och det finns uppgifter. Till exempel att ordna midsommarfestligheterna och middagen på kräftskivan på Ekholmen. Övriga aktiviteter på kräftskivan ordnas av DSV, såsom paketsegling och varpatävling. Dessutom fixar vi förtäringen på höstmöte, vårmöte och årsmöte, informationsmöten på vår och höst för nya medlemmar, dessutom den årliga middagen för alla funktionärer. Denna är numera i Kruthuset där AnnCathtin och Lasse Fornander är värdpar. Vad har du för ambitioner? Vi har inte haft vårt första möte ännu, men att föra traditionen vidare i samarbete med dom övriga i klubbkommittén: Regine Larsson, Curt Gelin och Orvar Dahl. Det skulle vara roligt att ordna filmvisning av seglingsfilmer ibland. Jag har gjort några själv, vi kan hyra in och kanske det finns medlemmar som har några. Blivande klubbmästare på fördäck på SK 150 Thelma i Sandhamn 1956 På ny post Ny ledamot Namn: Per Jutemar Titel: Ledamot Ålder: 47 år Båt: Hallberg Rassy , MaDonna Medlem sedan: 1998 Tidigare uppdrag: inga Vad ska du göra som ny ledamot i styrelsen? Jag vet inte än vad jag får för uppgift, men jag tror det brukar bli så att man får rycka in där det behövs. Du har stor båt, seglar du mycket? Ja, jag använder båt i stort sett varje helg från april till oktober och tar oftast någon längre tur varje sommar. Med min förra båt, Allegro 33 Tove var jag bland annat i S:t Petersburg, Helsingfors, Tallin, Riga, Tyskland och Bornholm. Ny förvaltare på Ekholmen Namn: Dan Yngve Titel: ledamot och förvaltare Ekholmen Ålder: 65 år Båt: Mistinguette Medlem sedan: 1992 Tidigare uppdrag: intendent på varvet 2 år och vice förvaltare 4 år. Vad har du för planer för Ekholmen? Jag och Jan-Erik (som tidigare hade posten och nu är vice förvaltare) har jobbat ihop i fyra år och tänker fortsätta på samma sätt. Det är mycket jobb med att hålla efter underhållet på träkåkar i skärgården. Vi rev vedboden för drygt ett år sedan för den var så risig, men nu är det dags att göra en ny. Ett annat projekt är att ta hand om fönstren på klubbhuset på Ekholmen. Sedan handlar det om att underhålla det som finns. 5

6 Motion angående nattvakt i VSS Styrelsen har i nr 1 av Seglarvikingen publicerat nya regler för nattvakt Jag vill ifrågasätta vissa delar av de tagna besluten. Det gäller: det rimliga i att kräva att man måste vara två på nattvakten grunden för att bötfälla medlemmar som inte har tillhandahållit en andra person på vakten lagligheten i att hota med inkasso i händelse av bötesbeloppet inte betalas det rimliga i att alla medlemmar kan köpa sig fria från nattvakten till samma belopp utan hänsyn till värdet av den egna båten För det första är medlemskapet i sällskapet individuellt och styrelsens beslut om skyldighet att hålla med ytterligare en person på vakten (som antas vara en familjemedlem) ställer omöjliga krav på många medlemmars privata förhållanden. Som yrkes- och familjelivet ser ut idag har kravet på nattvakt i sällskap med partner eller vuxet barn blivit allt svårare att upprätthålla. Särskilt problematiskt är detta krav för familjer med små barn, ensamstående och medlemmar vars partner yrkesarbetar och/eller är mindre intresserad av båtliv. Ja, egentligen är det bara familjer, som gemensamt har båten som sitt dominerande fritidsintresse, pensionärspar och arbetslösa som kan klara av den av styrelsen beslutade modellen utan stora problem. Försäkringsbolaget Svenska Sjö, där vi som medlemmar kan försäkra våra båtar fördelaktigt, har inga krav på hur nattvakten ska organiseras. De har inga krav på nattvakt alls. VSS:s krav på dubbel familjevakt är ett alldeles eget beslut. Kravet bygger på idealet om en kärnfamilj, med en dominerande man, en lojal hustru och barn som gör som de blir tillsagda. Inom det offentliga har denna patriarkala modell övergivits till förmån för individbaserade system för skatter och förmåner. Det är därför dags också för VSS att anpassa sig till moderna familjeförhållanden och värderingar och att skapa ett vaktsystem som är i takt med tiden. I ett sådant borde det vara den enskilde medlemmens eget ansvar att avgöra om han eller hon ska gå själv eller be någon att hålla sällskap på vaktpasset. Nyttan av nattvakten reduceras inte med 50 procent om man går själv. Tvärtom undvikes därmed en massa prat och man kan koncentrera sig på att bevaka båtarna och klubbområdet. Om man skulle gå igenom vaktjournalerna för de sista tio åren så tror jag att det blir svårt att hitta någon incident, då det var viktigt att vara två på vakten. Jag menar också att om man i många år har klarat av att segla sin båt själv, både dag som natt, så borde man också klara av att gå en nattvakt i VSS på egen hand. Detta gäller särskilt om vakten skulle förstärkas med moderna tekniska hjälpmedel. På det planet finns mycket att göra i form av kameror, strålkastare, larm av olika slag etc. Företag på området larm och säkerhet skulle nog gärna lämna förslag till bra lösningar. För det andra har styrelsen beslutat att den som inte på egen hand tillhandahåller sällskap på vakten ska bötfällas med 1000 kronor. Jag vill ifrågasätta den lagliga grunden för detta beslut. Medlemskapet i klubben är individuellt och bötesbelopp kan rimligen, i den mån de över huvud taget ska förekomma, endast utgå då medlemmen har åsidosatt sin egen skyldighet att gå vakt. Man borde inte kunna bötfällas för vad en annan, icke definierad person, inte har gjort. Inte heller kan man kräva att medlemmarna själva, utan tillgång till nödvändig information, ska organisera nattvakterna. Detta måste vara styrelsens och den nattvaktsansvariges uppgift. På den punkten har det uppenbarligen brustit under senare år. Personligen har jag under de mer än tio år som jag gått vakt aldrig blivit kontaktad av den nattvaktsansvarige1. Jag har svårt att tro att andra har någon radikalt annan erfarenhet. En sådan brist på kontakt med medlemmarna är nog, i samverkan med den ovan nämnda allmänna individualiseringen, den främsta förklaringen till problemen med nattvakten. Alternativet till styrelsens bötesmodell vore faktiskt att den nattvaktsansvarige talade med alla vakter, och särskilt med dem som han anser uppvisar brister i sitt sätt att sköta uppgiften. Då tror jag att han och styrelsen kanske skulle få en mer realistisk uppfattning om vilka problem som medlemmarna har. Genom visat intresse och omsorg skulle man också bättre kunna motivera tveksamma till att ställa upp. För det tredje kan lagligheten i att försöka använda sig av inkassoföretag för att driva in obetalda bötesbelopp starkt ifrågasättas. Indrivning fordrar antingen att någon typ av bindande avtal om betalning mellan två parter eller att en myndighet, som till exempel polisen, utfärdar böterna. Men VSS är ingen laglig myndighet som har rätt att bötfälla folk. En av en föreningsstyrelse beslutad avgift är inte en fordran som kan drivas in via inkassobyrå och kronofogden. Ett sådant krav kan i varje fall på goda grunder lätt bestridas av den drabbade. För det fjärde är det inte självklart att nattvaktsskyldigheten och möjligheterna att köpa sig fri från denna ska vara lika för alla. Vi betalar heller inte lika för planhyran och hamnplatsen. Ett ofta framfört argument för nattvaktandet är att våra båtar och klubbhuset med mera representerar betydande värden. Siffran 20 miljoner för båtarna och flera miljoner för klubbhuset med mera har nämnts. Men nyttan av en genomförd nattvakt är givetvis betydligt större för den som har en stor, ny och värdefull båt än för den som har en liten och äldre båt som inte är så mycket värd. Det vore rimligt om en sådan skillnad i värde också i viss utsträckning avspeglade sig i nattvaktsskyldigheten. Värden på båtarna kan lätt tas fram genom att samtliga medlemmar med båtar i hamnen får visa upp gällande försäkringsbrev. Där framgår det belopp som man uppskattat sin båts värde till. Nedan följer några räkneexempel på en principiellt möjlig lösning: 6

7 Om 1,5 procent av båtarnas försäkringsvärdet (20 miljoner) och våra anläggningar (antagna till 5 miljoner kronor) årligen bokfördes som vår samlade skuld till nattvakten skulle VSS ha en fordran om för båtarna och kr för det gemensamma det vill säga totalt kronor. För detta belopp kan man köpa ganska mycket nattvakt antingen från bevakningsföretag eller från medlemmar som är villiga att gå nattvakt. En individuell genomförd nattvakt kan värderas till kr ( /200 medlemmar = 1 875). För en medlem med en båt värd kr innebär detta en skuldandel på x 1,5 procent = 900 kronor plus 375 kronor för det gemensamma, summa kr. Går man en nattvakt så har man tjänat 600 kronor. För medelbåten värd kronor blir det = kr. Då går det per definition jämnt upp. För en båt som är värd kronor kostar det = kr. Om man inte vill differentiera så kraftigt kan man ha en större gemensam del, till exempel kronor och istället ta ut 1 procent på båtvärdet. Då blir avgifterna för de tre båtarna = kr, = respektive = Med det nyligen beslutade vaktsystemet, med lika värdering av nattvakten för alla, bär medlemmar med små och billiga båtar en oproportionerlig börda till förmån för medlemmar med stora och dyra. För de senare blir det nu mycket förmånligt att köpa sig fria från VSS nattvakt för en relativt ringa avgift. Jag hemställer med hänvisning till ovanstående att medlemsmötet beslutar om 1. att skyldigheten att gå nattvakt ska vara individuell och att ansvaret för beslut om han eller hon ska ha sällskap överlåtes på medlemmen själv 2. att i konsekvens med punkt 1 inte utkräva böter för den som går vakt själv 3. att inte skicka obetalda böter till inkasso 4. att inskärpa att det är styrelsens och den nattvaktsansvariges skyldighet att organisera nattvakten och att hålla bättre kontakt med medlemmarna i frågan 5. att uppdra åt styrelsen att undersöka möjligheten att utnyttja modern bevakningsteknik och att till höstmötet presentera förslag i frågan 6. att uppdra åt styrelsen att närmare utreda hur ett differentierat avgiftssystem ska kunna utformas och att presentera förslag till höstmötet även i denna fråga Stockholm Lars Erik Karlsson Styrelsens svar: VSS medlemmar har bestämt att vi ska gå nattvakt själva. Nuvarande regelverk säger att vi går två och två med den nattvaktsansvarige som ansvarig för att två personer går nattvakt varje natt. Detta beslut fattades efter att vi under ett flertal år prövat att köpa nattvakt av vaktbolag ett förfarande som medlemmarna var missnöjda med sedan det visat sig inte fungera särskilt bra. Nattvakterna övervakar hela varvsområdet och hamnen med alla båtarna för att larma om något inträffar. Alla litar vi på varandra att var och en av oss bevakar våra båtar och vår utrustning helt enligt regelverket. Förra sommaren visade det sig att varvet varit obevakat 20 nätter, vilket är helt oacceptabelt. Att frångå regelverket och hitta på egna lösningar eller helt enkelt utebli från vakten är ett allvarligt brott mot vårt regelverk. Styrelsen tvingas till sanktioner i form av avgifter. Om en medlem inte betalar fastställda avgifter skickar vi alltid en påminnelse och om avgiften inte kommer in går ärendet vidare till inkasso. Det är en rutin vi tillämpar sedan länge. Nattvaktsfrågan är uppe till diskussion då och då på våra möten. Hittills råder stor enighet bland medlemmarna med vårt nuvarande nattvakssystem. Styrelsen avslår motionen i sin helhet. 1) I samband med att jag gick vakt i augusti 2005 lämnade jag i en rad förslag till förbättring av vakten. Som tack för hjälpen fick jag en räkning på 750:- avseende böter för att jag inte gick dubbelt. Jag förklarade att jag inte ville betala och då höjde man avgiften till 1 000:-. Detta har nu tvingat mig att ta bort min lilla båt från VSS. Insändare Det fanns en uttalad ambition att inte redovisa alla pengar i incitamentsprogrammet Så sa förre finansdirektören Ulf Spång vid den avslutande rättegångsdagen mot Skandias direktörer. Få försvarar numera principen att det är rätt att mörklägga förmåner. Ledande företag som Ericsson, Electrolux, Atlas Copco, och Svenskt Näringsliv, kräver öppenhet. Skälen är många och inte enbart etiska. Dolda förmåner är nämligen i längden destruktiva för både verksamhet och omgivning. Förmånernas storlek spelar faktiskt mindre roll, det är moralen bakom det dolda handlandet som föröder förtroende och samhörighetskänsla. I en ideell förening skadas naturligtvis det ideella intresset till och med av skäl för misstankar. Citatet i rubriken kommer från Dagens Nyheter den 30 mars, Ekonomi sidan 2. På motstående uppslag, sidan 3, kunde vi glädjande nog läsa hur företag löser problemet på ett positivt sätt. Redan i kallelsen till bolagsstämma, som är i högsta grad offentlig för börsnoterade företag, anges före-slag på styrelseledamöter och respektive arvoden. Det intressanta är att det är valberedningen som ger detta kompletta förslag. Fördelarna är bland annat att ingen styrelseledamot kan betraktas som jävig, valberedningen kan flexibelt bedöma situationen, och förfarandet är öppet vilket skapar legitimitet. Eventuella förmåner utanför detta förslag blir förstås uppenbara brott, vilket stärker förtroende och rättskänsla. Jag menar att ett liknande system skulle vara utmärkt för VSS och andra ideella föreningar, oavsett om man har arvoden eller inte. Tiden inför vårmötet är dock för knapp för den diskussion som behövs. Under sommaren kan man därför grunna på förslaget, som jag hoppas får ett sånt bemötande att det kan läggas fram på höstmötet. Hans Holmqvist Styrelsens svar: Arvode till styrelseledamot fastställes under särskild punkt i dagordningen till varje årsmöte. För närvarande 999 kr/år och styrelsemedlem. 7

8 Förtydligande av nya nattvaktsreglerna Årsmötet biföll förslaget till nya nattvaktsregler men önskade ett förtydligande av reglerna för fakturering av ansvarig båtägare när varvet lämnas obevakat. Nedanstående skall alltså läsas tillsammans med reglerna i förra Seglarvikingen. Det kostar alltid kronor att lämna varvet obevakat en natt. Återbud av annat skäl än sjukdom eller annan allvarlig orsak kostar 500 kronor eller kronor, beroende på när du lämnar återbud. Följs inte återbudet upp av en överenskommelse om ny vaktnatt faktureras båtägaren så att den sammanlagda kostnaden blir kronor, alltså samma kostnad som att lämna varvet obevakat. Om båtägaren efter återbud och uppgörande om en ny vaktnatt lämnar varvet obevakat denna natt, faktureras båtägaren även i detta fall så att den sammanlagda kostnaden blir kr. Styrelsen Saknar du andre vakt till nattvaktspasset i sommar? Tidigare säsonger har många medlemmar gått sina vaktpass ensamma och fått betala den stipulerade straffavgiften istället. I år tyder allt på att denna avgift kommer att höjas kraftigt. Därför kan det vara skäl att istället leta reda på en klubbkamrat med samma problem och hjälpas åt med varandras nattvaktspass. För att i någon liten mån underlätta för de medlemmar som så önskar, kommer jag att sätta upp en lista i anslutning till anmälningslistan i klubbhuset. På denna lista kan man sätta upp sig med telefonnummer om man söker kamrat. Listan kommer att finnas tillgänglig helgen 8-9 april. Tel , Svante Wiklund, nattvaktsansvarig 9 juni sista anmälningsdag till seglarlägret på Ekholmen! Seglarläger på Ekholmen 30/7-5/8 Vikingarnas Segel Sällskap har sedan många år tillbaka haft seglarläger i början av augusti på klubbholmen Ekholmen. På lägret lär vi oss segla (optimist/a-kanot/triss), kappsegla, sjövett, tilläggning och framförallt har vi roligt under tiden! Ålder: år. Krav: Simkunnig minst 200 m. Segling: Lägret är för både nybörjare och fortsättare. Pris: kronor (medlemskap är ett måste, 135 kr/år). För att bli juniormedlem ring VSS-kansli på tel.nr , eller maila: Anmälan till seglarläger: Vid frågor: Maila eller ring Karolina: Häng på oss i sommar!!! Instruktörerna Kvällsegling! Onsdagen den 3 maj drar vi igång vårens onsdagsseglingar. Vi träffas kl på Hundudden ute på Djurgården. Vi börjar en trappa upp för genomgång av kvällens övningar, sen sticker vi ut och seglar tills det börjar skymma, och då går vi in och äter varmkorv med bröd i Klubbhuset. Vi seglar varje onsdag fram till den 7 juni. Krav: simkunnig 100 m Ålder: 7-14 år Pris: 500:- för medlem och 600:- för icke medlem. I detta pris ingår medlemsskap. Anmälan: eller Vid frågor: maila eller ring Clara: Kom ihåg ombyte och flytväst, och klä dig VARMT!! VÄLKOMMEN! Instruktörerna 8

9 Kappsegling 2006 Foto: Chistian Falk Alla sommarens kappseglingar är inställda! Detta på grund av det rådande isläget som, när detta skrives i slutet av mars, gör att man börjar tvivla på att det åter blir någon sommar så att vi kan ägna åt oss det roligaste som finns, kappsegla. Om prognosen om den inställda sommaren slår fel så har Vikingarna planerat följande kappseglingsprogram Säsongen började redan den 22 mars då ett 25-tal medlemmar kom till klubbhuset för att höra Bo Samuelsson gå igenom alla regler (som mest verkar bestå av undantag). Dessutom fick Bosse massor av frågor på kniviga situationer som åhörarna själva varit inblandade i. Sällskapet har en verklig tillgång i Bo Samuelsson, som startade sin karriär som ung parvel i VSS kappseglingskommitte och nu avancerat till en internationall auktoritet på regelområdet. Årets stora begivenhet, Vikingaregattan med Rundan och Scratch 25, går den juni med vår klubbholme Ekholmen som bas. Som vanligt ett par mästerskap på Vikingaregattan med DM i IF och F förutom alla entypsklasser på kryss-länsbana på Östra Saxarn. Den stora nyheten blir Vikingarundan för LYS båtar där sex olika sällskap nu gör en gemensam satsning för att stimulera kappseglingen i LYS med Stockholm LYS cup. Som framgår av nedanstående information omfattar serien sex olika regattor och för att kvalificera sig ska man ha deltagit och fullföljt i minst tre av dessa regattor. Vi hoppas att detta ska bli en nytändning för LYS seglandet som varit i dalande de senaste åren och förhoppningsvis kan vi locka andra LYS seglare till Ekholmen som normalt ej brukar deltaga i våra seglingar. Vem vet, om denna satsning lyckas kanske vi åter kan samla ett hundratal kappseglande båtar på Ekholmen som i fornstora dagar. Hösten kommer även i år men vi kan trösta oss med att VSS Inbjudningssegling även 2006 seglas på Lilla Värtan med klubbhuset som bas. Vi har på senare år testat att även låta Hobie Cats och E-kanoter omfattas av inbjudan och detta har fallit väl ut utan större störningar med andra deltagare så vi hoppas få se dessa klasser som gäster även i år. Vikingar, ställ upp och representera sällskapet med många Vikingar i deltagarlistorna (och gärna högst upp på resultatlistorna) både på klubbens egna arrangemang och på andra regattor. Väl mött på kappseglingsbanan! VSS Kappseglingskommitte Stockholm LYS Cup Stockholm LYS Cup är en nystartad rankingserie i LYS för kategori kölbåtar, flerskrovsbåtar och sportbåtar. Dessa 6 seglingar ingår: Datum Seglingens namn Arrangör Söndag 21/5 Alandia Värtan Cup Viggbyholms BK Torsdag 25/5 Söndag 28/5 Gullviverallyt Näsbyvikens BS Lördag 3/6 Djurö Vindö Open Djurö BS Lördag 17/6 Söndag 18/5 Vikingarundan Vikingarnas Segelsällskap Lördag 19/8 Södertörnspokalen Oxnö Båtförening Lördag 26/8 Gran Prix Runmarö Yacht Club Anmälan görs till respektive arrangör, se Seglarkalendern. Någon särskild anmälan till LYS-cupen behövs inte. Båt som inte finns i LYS-tabellen måste ha giltigt LYSmätbrev. Poängberäkning: För att kvalificera sig för LYS Cupen måste man ha deltagit och fullföljt minst 3 av de 6 seglingarna. Från varje seglings officiella resultatlista rangordnas de som kvalificerat sig och tilldelas platssiffror 1, 2, 3 etc. För seglingen ges poäng = 2 x (genomsnittet av platsiffrorna minus egen platssiffra). Poängen kan bli både positiv och negativ, positiv om man är bättre än genomsnittet i seglingen. Totalpoängen fås genom att addera poäng från de tre bästa seglingarna. Från totallistan görs uppdelning i kategorier. Prisutdelning äger rum den 22 november i samband med Stockholms Seglarförbunds årsmöte. 9

10 Varvet är ingen säker förvaringsplats! Enligt arrendeavtalet upplåts varvsområdet för uppläggning av fritidsbåtar. Sjösättning och avstädning ska ha skett före den 1 juni, samt att uppläggning får ske tidigast den 15 september. Bland mycket annat är vi också skyldiga att hålla området i städat och vårdat skick samt att ombesörja att avfall förvaras och borttransporteras på ett miljövänligt sätt. Vad innebär detta i praktiken? Jo att vi arrenderar det område som är omgärdat med staket samt kajen med motorkranen och jollebryggorna. På förekommen anledning påpekas att vi inte arrenderar grässlänten nedanför kruthuset och skall därför inte lägga upp båtar och utrustning där. Vi lever också med ett årsprogram där våra båtar är i sjön på sommaren och på land på vintern. Kommunen har uttalat en viss förståelse för att några enstaka, 1-5 båtar, kan bli stående kvar på land om något speciellt arbete behöver utföras. Jollar och små flerskrovsbåtar förvaras sommartid på varvsplan eller på piren. Sommartid kan medlemmar, vid utnyjande av sin båt, parkera bilar inom anvisat område på varvsplan, tänk dock på att någon kvarvarande båt kan behöva utrymme för att sjösättas. Imastskjulet ska alla våra master, och ingenting annat, vara förvarade vintertid. Det har varit svårt att få plats med alla master de senaste åren. Därför töms mastskjulet regelbundet på allt som inte ska vara där. Kvar lämnas endast master och bommar som är tydligt märkta med namn och telefonnummer. Ägare som är angelägna om att behålla sin mast och bom ombeds att tydligt märka dessa med namn och telefonnummer. Övriga föremål betraktas som överblivna och kommer att behandlas som sådana. Beträffande överblivet materiel så är det som så att vi samlar trävirke i bockgården, metallskrot, meterstora bitar, i norra hörnet bakom bockgården. Bortforsling av kvarlämnat materiel sker i container vid lämpliga tillfällen. Eldning på området får ej ske. I miljöstationen lämnas: motor och växelolja i härför avsedda 200 liters fat lösningsmedel, ej stelnande, töms i särskildt 200 liters fat ej stelnade färgrester lämnas kvar i sina originalburkar med locket på och ställs på bordet I blå lådan utanför miljöstationen lämnas kasserade blyaccumulatorer. Småbatterier, lysrör, elapparater och liknande ska lämnas på av kommunen anvisade återvinnings- eller avfallsstationer. I sopcontainern lämnas övrigt avfall, viktigt är då att skrymmande föremål delas, pressas ihop eller placeras i containern så att inte stora luftfickor skapas. Det gäller att containern är välfylld när den töms eftersom soptömning numera är en relativt stor kostnad för medlemmarna. Sopor ska självklart placeras inuti containern och aldrig på utsidan. Det finns många exempel på utspridda plastpåsar som har innehållit matrester innan de blev sönderhackade av fåglarna. Om containern är full får du göra som förr i tiden, det vill säga ta med soporna hem, för det är väl inte så att din mamma kommer och städar efter dig. Det skal särskilt påpekas att V.S.S. inte vill hantera avfall från annat håll än medlemmarnas båtverksamhet. Förresten, hur ofta besöker du varvet? Om du är intresserad av att behålla dina tillhörigheter, besök då varvet regelbundet, en gång i månaden, och kontrollera att dina ägodelar är märkta med namn och telefonummer. Intendent Gustaf Schröderheim VSS Vetaranklubb VSS Vetaranklubb planerar en utflykt till kastellet i Vaxholm onsdagen den 7 juni. Kallelse kommer till medlemmarna senare. Styrelsen Foto: Chistian Falk 10

11 Vårpyssel i sol och snö Foto Christian Falk Anders Larsson ska ha topp-finish på sin vackra Ö10:a Galatea. Carl Fogelberg, Urcilla och Brian Bowes passar på att njuta lite av den fina vårsolen. Rensning av bockgården den 12 mars. Här slängs en ägarlös ponton. Hans Schellenberg finslipar sin Nordiska kryssare 5 1/2 Utskär. Brand på varvet Det brann i en båt under vårrustningen. Det var en varmluftspistol som i några obevakade minuter var påslagen utan bevakning och vips tog det eld. Båtägaren släckte fort med en jacka och litet snö, det var släckt innan brandbilarna kom fram. Men det kunde gått värre, så se upp med varmluftspistoler, eldfarliga vätskor och annat som lätt tar eld. Text Lars Eisjö och foto Christian Falk Tack och lov blev brandmännen sysslolösa denna gång. 11

12 Vikingarnas Segel Sällskap Protokoll fört vid VSS Årsmöte kl i Klubbhuset, VSS varv. Parentation hölls över de avlidna medlemmarna Stig Wilhelmsson och Folke Pontan. 1. Mötets öppnande Mötet öppnades kl av ordförande, som hälsade 50 medlemmar välkomna. Smörgås, öl och vatten serverades av klubbkommittén. 2. Prisutdelning och utmärkelser Gösta Wallmarks pokal till särskild förtjänstfull medlem, som delas ut av ordförande, gick i år till Henrik Janmark. VSS 25-års märke utdelades till Bo Ahlberg, Björn Andersson, Åke Forsström, Stefan Impola, Andrea Losciale, Olle Madebrink, Lars Norén och Olle Wimmerman. Ordförande utdelade sedan som tack för förtjänstfulla insatser för Sällskapet ut en fotogenlampa i mässing, till avgående hamnkapten Bengt Pettersson, avgående förvaltare Ekholmen, Jan Eric Lindgren och avgående i medaljkommittén Björn Svensson, de bägge sistnämnda dock frånvarande. Ordförande utdelade sedan en blombukett som tack, till avgående vice ordförande Klaus Kyander, avgående revisor Malcolm Sjödahl och till Henrik Spångberg för dennes arbetsinsats ute på Ekholmen. Samtliga fick en varm applåd av mötet. Prisutdelning för KM förrättades. Klubbmästare i Lys <1.12 utdelades även detta år till Jonas Pettersson, Miniton. Lys > 1.12 utdelades till Jan Ask, Carrera Helmsman. Klubbmästare i Folkbåt utdelades till Ola Zetterberg och Bengt Jarfelt. Tedde Lindkvist pris utdelades till Leif Ahlqvist, Folkbåt. DSV:s ordförande Ola Jarder begärde sedan ordet och överlämnade till Säll-skapet ett nytt pris, kallat DSV:s Diff-erenspokal. Detta p g a en något oklar differens i bokföringen. Priset är en silverpokal som enligt statuterna skall vara ständigt vandrande som ett kappseglingspris. Pokalen med tillhörande statuter överlämnades till kappseglingskommittén med en applåd från mötet. 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare Till justeringsmän valdes Curt Sivers och Carl-Erik Lindquist. 4. Val av mötesordförande Till mötesordförande valdes Bengt Janson. 5. Mötets stadgeenliga utlysande Mötet förklarades stadgeenligt utlyst. 6. Fastställande av dagordningen Dagordningen enligt kallelsen i Seglar-Vikingen nr 1-06 fastställdes. 7. Justering av protokoll från höstmötet Protokollet från höstmötet , vilket är infört i Seglar-Vikingen godkändes och justerades. 8. Nya medlemmar invalda efter höstmötet Följande 7 nya medlemmar har invalts sedan höstmötet: Hans Sydow, senior, Bavaria 37, Jan Ros, senior, Hurley 18, Ulf Hessel, senior, Nordisk Folkbåt, Boel Mannerström, senior, Emil Kylberg, senior, Kustkryssare, Sven Öberg, senior, Ola Torstensson, senior, Skärgårdskryssare. De nya medlemmarna hälsades välkomna till Sällskapet med en applåd. 9. Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret , som är införd i Seglar-Vikingen godkändes och lades till handlingarna, efter att en rättelse gjordes under Ekholmen av Henrik Spångberg. De arbete som utförts där handlar om en nedsäkring och inte en uppsäkring som felaktigt står i texten. 10. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2005 Resultat och balansräkningen införd i Seglar-Vikingen 1-06 föredrogs. En medlem framförde att han tyckte det var en utmärkt och klar sammanstälning, och yttrade vidare att diskussionen som framförts på hemsidan och i Seglar-Vikingen under året känts konstig, och tyckte att styrelsen fått stå lite ensam i den, och att det var dags för medlemmarna att stötta styrelsen. Henrik Spångberg undrade vad det var för form av skatt i resultaträkningen, kolumn skatter. Revisor Lena Gustafsson svarade att beloppet avser fastighetsskatt Ekholmen, och inget annat. Till nästa år skall denna fastighetsskatt redovisas under kostnader Ekholmen. Lars Norén undrade vidare över Kruthusets budgetering, som inte stämmer med den siffra som anges i artikeln över Kruthuset. Ordförande menade att vi kan ta det under punkten Kruthuset. Därefter godkändes resultat- och balansräkning och lades till handlingarna. 11. Förslag till disponering av årets resultat Ordförande kommenterade resultatet med att Sällskapet avsätter vinsten i fond för kommande investeringar, underhåll och aktiviteter. Årsmötet beslöt att: Bifalla styrelsens förslag till vinstdisposition enligt följande: balanserat resultat årets vinst Totalt disponeras enligt följande: avsättning till underhållsfond överföring till balanserat resultat Totalt Revisorernas berättelse Malcolm Sjödahl läste upp revisionsberättelsen för det gångna verksamhetsåret, som sedan lades till handlingarna. 13.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 14. Nattvakten nya regler Ordförande informerade om att denna punkt ligger före fastställande av avgifter och budget för 2006, då den innehåller väsentliga avgiftsförändringar. Ordförande kommenterade vidare 12

13 punkten med att det inte är helt korrekt att säga att det är nya regler, utan mer en komplettering till rådande system. Vidare menade ordförande att för den majoritet medlemmar som sköter sin nattvakt innebär det inga förändringar, men för att utöva mer påtryckning mot de som missköter sig anser styrelsen att det effektivaste påtryckningsmedlet är avgifter. Ordförande lämnade sedan ordet fritt. Följande synpunkter noterades: Curt Gelin tyckte att det var en bra idé att kunna köpa sig fri från nattvakt, men trodde egentligen inte att det är segelbåtar som är begärliga och stjäls, utan utombordsmotorer. Henrik Wallander undrade om det inte krävs en övervakning av systemet för att det skall fungera. Ordförande replikerade med att vi med nattvakten har en generell övervakning av hela området, och att det hela bygger på att medlemmarna tar sitt ansvar och att vi litar på varann. Ansvaret betyder att medlemmen inte håller på att trockla. Andrea Losciale undrade om man bör, eller skall gå två och två. Kassören svarade att man skall gå två och två. Några fler medlemmar undrade hur det blir om nattvaktsmedlemmarna inte räcker till, och om systemet var logiskt. Ordförande summerade diskussionen, och på fråga från ordförande godkände mötet det nya förslaget på nattvaktsregler. Se dock vidare om denna fråga i nästa mötespunkt. 15.Fastställande av avgifter samt budget för 2006 Styrelsens förslag till budget samt avgifter för det kommande verksamhetsåret infört i Seglar-Vikingen 1-06 föredrogs. Här uppkom dock en diskussion om de nya nattvaktsavgifterna, då Henrik Wallander menade att de inte var konsekventa i den mening att det går att läsa sig till vilken sorts utebliven nattvakt som är billigast. Flera medlemmar uttryckte den åsikten att utebliven nattvakt, alltså att man avsiktligt inte går sin nattvakt och därmed lämnar varvet obevakat, alltid skall bötas högst. Här vidtog en längre diskussion i hur medlemmen bör bli bötad, där huvudargumentet var att det inte skall kunna löna sig att strunta i nattvakten. Det blev delvis en tolkningsfråga av styrelsens text. Ordförande menade avslutningsvis att han tolkade mötet som att texten behöver formuleras om och revideras så att den blir konsekvent. Mötet beslöt att: Principerna i förslaget godkänns men texten omformuleras och ändras så att den blir konsekvent, och utan kryphål. Denna omformulering får presenteras i nästa nummer av Seglar-Vikingen. Därefter beslöts att fastställa styrelsens förslag till avgifter och budget för räkenskapsåret Fastställande av arvoden Förslaget om arvoden till styrelsemedlemmar på högst 999 kr/ år fastställdes. 17. Val av styrelse-, kommittéer, revisorer och övriga ledamöter Henrik Wallander föredrog förslaget till funktionärer. I år har valberedningen visat de poster som är vakanta, och i Seglar-Vikingen gått ut med en appell till medlemmarna om att bli funktionärer. Till valberedningens glädje har detta gett resultat. Till Sällskapets funktionärer under verksamhetsåret 2006 utsågs därvid följande personer: Styrelse Ordförande Bengt Janson Vice ordförande Donald Bratt Kassör Bengt Engström Sekreterare Helga Rudhe Intendent Gustaf Schröderheim Hamnkapten Anders Alheden Klubbmästare Christian Falk Ledamot och Förvaltare Ekholmen Dan Yngwe Ledamot Per Jutemar Båtbesiktningskommittén Anders Alheden, sk. Anders Kriström Stig Rask Juniorkommittén Eva Janmark, sk. Marcus Aspenberg August Falck Anders Larsson Viktoria Nordemar Karolina Nordemar Clara Hamrén Ann Lake Alexander Leijon Lars Fornander Jon Högblom Nattvaktsansvarig Svante Wiklund Hamnförmän Vice hamnkapten Mathias Rönbeck Hamnförmän Stig Rask Göran Ekdahl Mårten Sundling Göran Markusson Bo Johansson Henning Muller Hans Lindgren Klas Sporre Johan Bolmér Jerker Larsson Jan Dethoff Erik Mattsson Kappseglingskommittén Birgitta Kriström, sk. Leif Ahlqvist Thomas Kjaerboe Johan Nordenberg Henrik Spångberg Alexander Alfvén Hermann Gassler Björn Andersson Anders Kriström Arne Stohm Klaus Kyander Johan Rasin Kimmo Arnold-Larsen Curt Gelin Revisorer Lena Gustafsson Olle Johanesson Revisorssuppleanter Peder Cederschiöld Svante Tegbäck Klubbkommittén Christian Falk, sk. Curt Gelin Regine Larsson Orvar Dahl Mätningsman Anders Kriström Båtförsäkringsfrågor Kontaktman Svenska Sjö Anders Kriström kvarstår 1år omval 1 år omval 1 år kvarstår1 år 13

14 Tekniska Kommittén Gustaf Schröderheim,sk. Dan Yngwe Peter Rosengren Sven Löfgren Gunnar Jansson Nils Hökby Rune Olsson Bojansvariga: Bengt Pettersson, sk. Peder Lind Medaljkommittén Lars Norén, sk. Willy Svensson Thomas Kjaerboe Lennart Angeli Karin Svärd Utbildningskommittén Bo Samuelsson Seglar-Vikingen Lars Eisjö, sk. Renée Milestad Maria Antman Vakant Arkivarie Nils Svärd Förvaltare Ekholmen Dan Yngwe, sk. Jan Eric Lindgren, vice förv. Breddseglingskommittén Petter Falck Stadgekommittén Johan Obel, sk. Lars Norén Sten Wiberg Sven Evert Svensson Ola Jarder Webmaster Karin Svärd Klubbhusvärd Ingegerd Norén, sk. Ola Jarder Ansvarig för klubbåtar Sven Lövgren, sk. Stefan Hansen Fadderansvarig Kerstin Svärd Sk= sammankallande 18. Val av valberedning Till valberedning för VSS 2006 valdes följande personer: kvarstår 2 år kvarstår 2 år omval 3 år omval 3 år nyval 3 år nyval 1 år nyval 3 år Henrik Wallander, sk. Petter Falck Birgitta Kriström Lars Westergren Mathias Rönbeck Einar Hallberg 19. Fastställande av årsprogram för 2006 Årsprogrammet publicerat i Seglar- Vikingen nr 1-06 föredrogs. Följande synpunkter noterades: Lars Norén kritiserade att vi återigen hyrt ut Ekholmen samma helg som vi har egna arrangemang. Orvar Dahl instämde i kritiken då det gästande sällskapet upptog ungefär halva hamnen och även en väsentlig del av öns resurser. Mötet uttryckte missnöje med att det i år blir samma situation. Det beslöts att: Vi inbjuder sällskapet att komma en annan helg till Ekholmen. Vidare skall Ekholmen i möjligaste mån inte hyras ut när VSS har egna arrangemang på Ekholmen. Efter detta beslut godkändes årsprogrammet och lades till handlingarna. 20. Inkomna motioner Följande motioner behandlades: Motion från Lars och Ingegerd Norén angående reservering av strandbryggan på Ekholmen för VSS medlemmar. Lars Norén inledde med att säga att de är deras önskan att det någonstans står att strandbryggan i första hand är till för Sällskapets medlemmar. Ordförande replikerade med att uttrycka styrelsens åsikt så som det framlagts i Seglar- Vikingen. Vidare läste sekreteraren upp två motionssvar från Erik Sandström och Birgitta och Göran Persson, som via e-mejl ville framföra sina åsikter i frågan. Ingen speciell diskussion framkom efter detta utan det beslöts att: Mötet gick på styrelsens linje och motionen avslogs. Motion från Kerstin och Nils Svärd angående fartbegränsning i sundet mellan Ekholmen och St: Saxaren. Mötet hade en kort diskussion om det finns någon förening på Stora och Lilla Saxaren som vi kunde göra gemensam sak med, för att bli starkare, och ordförande svarade att det finns. Man borde också kunna påkalla Vaxholmsbolaget om saken. Mötet kom också in på farterna som hålls av de båtar som kommer ut ur Djurgårdsbrunnskanalen, fast det är väldigt tydligt skyltat. Det beslöts att: Mötet gick på styrelsens linje och tillstyrkte motionen. Två motioner från Hans Lindgren angående datum för sjösättning res-pektive upptagning, och eldrivet maskineri på mastkranen. Den första motionen angående att datum för sjösättning respektive upptagning bestäms så tidigt som möjligt diskuterades av mötet. Leif Ahlqvist framhöll att det framförallt på hösten kan finnas kappseglingar som skiftar betydligt i tid, och att vi därför borde vara lite försiktiga i att för tidigt bestämma upptagningsdatum. Hamnkaptenen tog upp den gamla oskrivna regel som säger att före den 1 maj skall alla båtar ha sjösatts. Detta är något som VSS alltid följt. Isläget och vattenstånd togs upp och ordförande sammanfattade sedan diskussionen med att säga, att han tolkade mötets mening så att vi i så stor utsträckning som möjligt skall bestämma datum för sjösättning respektive upptagning, så tidigt som möjligt. Mötet godkände detta utan mer specifikation, vilket gör att motionen delvis tillstyrktes. Motion angående att mastkranen skall utrustas med eldrivet maskineri. Ordförande kommenterade den med att säga att detta är redan beslutat och att det blir av en modell som Varvsföreningen har hos sig. Daniel är behjälplig med installationen som har påbörjats. Mötet diskuterade motionen, då Henrik Spångberg menade att han stödde motionärens intresse men ville påpeka att det är maskindirektiv som gäller, vilket gör att mastkranen skall CE-märkas. Frågor uppkom kring om maskineriet går sönder, kan man då sköta mastkranen manuellt och om det finns olika hastigheter på motorn. Ordförande svarade att det går inte att sköta kranen manuellt, och det finns bara en hastighet, men att styrelsen förstått det som att Varvsföreningen inte haft några problem med sin kran. Lars Norén tog upp frågan om maskindirektiv, vilket han menade inte finns på befintliga anläggningar. Henrik Spångberg replikerade att de maskiner vi har bör besiktigas. Ordförande summerade genom att säga att vi självklart skall uppfylla lagar och normer, vilket gör att styrelsen får ta med sig frågan till sitt arbete, och att exakt datum då mastkranen blir färdig 14

15 inte kan sägas nu. Mötet gick annars på styrelsens linje och tillstyrkte motionen. 21. Rapporter från styrelser och kommittéer Hamnkapten, rapporterade om att det ser ut som om hamnen blir fullbelagd även denna sommar. Några bojar bör justeras och kontrolleras, men detta arbete kommer att göras i höst. Intendenten, rapporterade att det största jobbet för Tekniska kommittén är att reparera befintliga anläggningar och materiel. I hamnmästarbostaden kommer vi att få gå över till eluppvärmning då oljepannan måste skrotas. Några gångplank på Piren skall bytas ut, och skråna på slipvagnen skall bytas som tidigare beslutat. Pirum är färdigreparerad och bockgården har städats. Klubbkommittén, rapporterade att de i år satsar kraft på midsommarfirandet. I övrigt är de med på de möten som Sällskapet har, och ser till att det finns förtäring. Funktionärsträffen och möten för nya medlemmar hör till de arrangemang som klubbkommittén är inblandad i. Kappseglingskommittén rapporterade att det nästa onsdag är dags för utbildningskväll med Bosse Samuelsson i Klubbhuset. Alla är hjärtligt välkomna. 22. Kruthuset framtida servering Ordförande inledde med att kommentera historiken bakom Kruthuset, och fortsatte med att beskriva dess nuvarande skick och att diskussion uppkommit i styrelsen om dess framtid, då Fornanders vid möte med styrelsen framlagt önskemål om en upprustning av köksdelen. Mötet hade en något längre diskussion där följande synpunkter framkom: Lars Norén menade att skall vi investera måste Kruthuset vara mer öppet. Ola Jarder menade att frågan varit uppe flera gånger och vad säger arrendeavtalet, det finns vissa begränsningar i det vad gäller servering. Orvar Dahl undrade över om vi investerar i köket, vad får klubben för det? Revisor Lena Gustafsson pekade på intäkten från uthyrning. Henrik Wallander påpekade också han, att det är tråkigt att Kruthuset inte är öppet mer, vilket fick medhåll av mötet. Ordförande replikerade nu att det tar tid att arbeta upp en servering vilket vi har sett sen tidigare, och frågade också mötet om vi inte har ett fungerande kök, vad använder vi då Kruthuset till och hur mycket skall det vara öppet? Mötet undrade hur mycket Fornanders vill ha öppet, finns det ett ekonomiskt incitament undrade Curt Gelin. Leif Ahlqvist menade att det är avgörande att få fram vad medlemmarna tycker och vill, men han ansåg att vad gällde uthyrningen kunde vi gott göra oss av med den delen, då det många gånger inte har varit trevliga efterspel. Bättre med en drivande kraft för en trevlig servering. Calle Lindqvist kommenterade genom egna erfarenheter av caférörelse med att säga, att en caféägare kan bli en katalysator för den sociala gemenskapen, det skall finnas ett utbud som passar medlemmarna och som är rimligt prissatt, och det skall bli ett ekonomiskt tillskott till klubben. Henrik Wallander menade att blir det köer får medlemmarna gå till sitt Klubbhus, men Kruthuset skall vara öppet året runt och verksamheten skall inte kosta klubben något. Ordförande sammanfattade diskussionen med att säga att styrelsen får arbeta vidare med frågan, och bli lite mer konkreta vad gäller förslag och handlingsplan. Styrelsen får då ha i åtanke mötets önskemål om att Kruthuset är öppet på ett helt annat sätt och med en annan målsättning. Detta godkändes av mötet som summering. 23. Funktionärer och arbetsplikten Ordförande kommenterade styrelsens tankar kring arbetsplikten som debatterats många gånger på styrelsemöten, och som gett upphov till de underlag för beslut som redovisas i artikeln i Seglar-Vikingen. Ordförande frågade mötet vad de tyckte om förslaget, och mötet svarade enhälligt ja till styrelsens upplägg och beslut, kring VSS funktionärer och arbetsplikten. 24. Snickarboden genomförandet Ordförande kommenterade styrelsens åsikt att det vore bra om vi kommer till skott med det som en gång beslutats. Det blev ingen diskussion kring frågan men mötet menade att det behövdes en mer konkret plan från styrelsens sida vad gäller genomförandet av flytten och målet. En lista på medlemmar som vill vara med skulle kunna utarbetas, och ett datum bestämmas för när flytten skall ske. Detta godkändes också av mötet som en summering. 25. Övriga frågor Under punkten behandlades följande frågor: Anders Kriström, kontaktman för Svenska Sjö, rapporterade om att det har kommit nya tariffer som det går att läsa om på bordet i Klubbhuset. Vidare togs auktionsdagen den 7 maj på varvet upp, och fråga uppkom om det går att lista jollarna och alla saker. Sekreteraren tar upp frågan med Donald Bratt som är ansvarig för jolleauktionen. Vidare undrade Renée Milestad vem som är ansvarig för klubbens följebåtar då det under föregående års seglarläger var mycket bekymmer med dessa. Ordförande svarade att det finns två funktionärer som är ansvariga för klubbens följebåtar. Ola Jarder informerade mötet om att DSV:s eskadersegling i år förläggs till Kristi Himmelfärdshelgen, med förhoppning om god uppslutning. Ordförande informerade om att Gösta Wallmark som skänkt den fina pokalen som vandringspris just nu har en konstutställning på Nybrogatan. Sekreteraren rapporterade om Svenska Seglarförbundets avgifter för Mötets avslutande Ordförande tackade sedan mötet för uppslutningen och visat engagemang, och avslutade mötet Vid protokollet Helga Rudhe Justeras Bengt Janson Curt Sivers Carl-Erik Lindquist Protokollet är justerat av Carl-Erik Lindquist men underskrift har pga påskhelg ej inkommit till redaktionen i tid för pressläggning. 15

16 ÅRSPROGRAM April Maj Juni Juli 22 lör Sjösättning med kran. 23 sön Sjösättning med kran. 29 lör Sjösättning med kran. 30 sön Sjösättning med kran. Säsongsinvigning med bryggdans i anslutning till sista sjösättningspasset. Arrangör DSV. 2 tis Städkväll på Varvet. 3 onsd Kvällsseglingar för juniorer. Start kl Anmälan via kansliet eller hemsidan. 6-7 lör-sön Öppning av Ekholmen. 7 sön Auktion på Varvet. Start kl Begagnade jollar och alla möjliga och omöjliga saker från mastskjulet och skåpraden. 9 tis Städkväll på varvet. 10 onsd Kvällsseglingar för juniorer. Start kl tor Vårmöte lör-sön Arbetshelg på Ekholmen. 17 onsd Kvällsseglingar för juniorer. Start kl tis Informationsmöte för nya medlemmar. 24 onsd Kvällsseglingar för juniorer. Start kl to-sö Eskadersegling. Mot nya mål! Arrangör DSV. 31 onsd Kvällsseglingar för juniorer. Start kl onsd Sista kvällsseglingen för juniorerna denna säsong. Start kl lö-sö Vikingaregattan och Vikingarundan med Scratch fr-sö Midsommar på Ekholmen. 24 lör Midsommardagsregatta, med barkbåtar och fisketävling. Arrangör DSV. 30 sönd Seglarläger på Ekholmen börjar. Anmälan via kansliet eller hemsidan. Augusti 30-5 sö-lör Seglarläger på Ekholmen. Avslutas på lördagen. 12 lör Edsvikens Båtklubb abonnerar dansbanan lö-sö Kräftskiva och paketsegling på lördag, varpa m m på söndagen. Arrangör DSV och klubbkommittén. 14 mån Sista dag för motioner till höstmötet. 18 fred Sista manusdag Seglar-Vikingen nr 3. September lö-sö Arbetshelg på Ekholmen lö-sö Klubbmästerskap, Inbjudningssegling. Stängning av Ekholmen. 28 tor Höstmöte. 30 lör Upptagning med kran. Oktober 1 sön Upptagning med kran. 7-8 lö-sö Upptagning med kran. 12 torsd Informationsmöte för nya medlemmar. 20 fred Sista manusdag Seglar-vikingen nr sön Städdag på varvet. 23 mån DSV:s Högtidsdag. Födelsedagskaffe och bilder. November 18 lör DSV:s höstmöte och sillfrukost. Januari Februari Mars Håll dig uppdaterad på Årsprogram mån Sista dag för motioner årsmötet 2 fred Sista manusdag Seglar- Vikingen nr 1 15 tor Årsmöte

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm Tel

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN. Juniorseglingens framgång!

NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN. Juniorseglingens framgång! NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN Juniorseglingens framgång! Ole seglar Vinter familjens på Hundudden nya Midget. FOTO: Christian Grethe Rottböll Falk Sund Seglar-Vikingen

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner http://www.gaddviken.se Sista manusdag för Gäddviket nr 2 2011 är 27 februari 2011 skickas till linnea@bessalis.net Ordförande har ordet. Midvinternattens

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

nr 2 2011 Jubileum Kallelse Inbjudan Seglarläger Viktiga datum

nr 2 2011 Jubileum Kallelse Inbjudan Seglarläger Viktiga datum nr 2 2011 Jubileum Kallelse Inbjudan Seglarläger Viktiga datum http://www.gaddviken.se Sista manusdag för Gäddviket nr 3 2011 är 19 april 2011 skickas till linnea@bessalis.net Ordförande har ordet. Vi

Läs mer

KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund

KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund KÅRHANDBOKEN Handbok för verksamheten i kår, distrikt och förbund Upplaga 2006 Bearbetning: Förbundskansliet INNEHÅLL INNEHÅLL 2 UPPGIFT 4 Scoutmetoden 4 SCOUTKÅREN 6 Detta kännetecknar en bra kår! 6 Kårstämma

Läs mer

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Snart är det sjösättning!...fest Välkommen på vårfesten! TBS-nytt nummer 1 april 2011 Nyhetsblad för medlemmar i Trollbäckens båtsällskap

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN FOTO: FREDRIK ERIKSSON. KLUBBHAMNEN PÅ INGMARSÖ. Mäklarringen Österåker Stationsvägen

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014 E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p Vårnumret mars 2014 På Läns Kallelse till årsmöte 2014! Onsdagen den 19 mars i Sparbankens konferenslokal 1 tr,

Läs mer

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2011 Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel:08-501 508 66 E-post:dbk@dbk.nu 2 FÖRORD För sjätte året publicerar

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

KANALEN KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008

KANALEN KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 2 2008 KLUBBHUSET I HAMN NY GIFTFRI BOTTENFÄRG ELEN VID BRYGGORNA VINTER I SJÖN FOTO: PIA DUFBÄCK ARKSTEDT Mäklarringen kan Österåker. Vi känner till de

Läs mer

BosöBrisen. Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År!

BosöBrisen. Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År! BosöBrisen Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 35, Nr 3, 2008 Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År! Ordförande har ordet! Hej, känner lite

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007 KMK nytt K U N G L I G A M O T O R B Å T K L U B B E N NR 4 DECEMBER 2007 KMKnytt är en föreningstidning utgiven av KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN Torstenssonsgatan 9, 114 56 Stockholm Tel 08-661 23 03 Fax

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2012 års program 2 Ordförande har ordet 3 Förskärsinformation 4 Protokoll årsmötet 5 Medlemsinformation

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Masthugget 2/01. Rapport från stämman Stort gårdsreportage Svar på tal om bredbandet

Bostadsrättsföreningen Masthugget 2/01. Rapport från stämman Stort gårdsreportage Svar på tal om bredbandet Bostadsrättsföreningen Masthugget 2/01 Rapport från stämman Stort gårdsreportage Svar på tal om bredbandet Ledare styrelsens syn på saken Årsstämman i år var en trevlig stämma som hölls i Masthuggets Hus.

Läs mer