INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM 21.4-23.5.2008"

Transkript

1 INTENSIVVÅRDSPRAKTIK I STOCKHOLM Sabina Almén Maria Appelroth AV-05

2 INLEDNING 3 FÖRBEREDELSER 3 Hur allt började 3 Anländer till Stockholm 3 PRAKTIKEN 3 DANDERYDS SJUKHUS 4 Respiratorcentret 4 Skillnader mellan Sverige och Finland 5 CAPIO S:T GÖRAN 5 Praktik på Intensivvårdsavdelningen 5 Skillnader länder emellan 6 AVSLUTNING 7 2

3 INLEDNING Redan då vi började vår utbildning hösten 2005 hade vi båda bestämt oss för att vi vid något skede av studierna skulle vilja åka på utbyte utomlands. Det visade sig ganska snabbt att detta skulle bli möjligt först vid ett senare skede, tidigast under det tredje året av studierna. Under höstterminen blev det klart att vår önskan kunde gå i uppfyllelse. Vi skulle under vårterminen ha en praktik på en intensivvårds- eller poliklinisk avdelning och detta kunde man också göra utomlands. Då såg vi vår chans och började ta reda på hur vi skulle gå till väga. FÖRBEREDELSER Hur allt började Vår lärare tipsade oss om Karolinska Institutet och föreslog det som ett mycket bra alternativ. Hon sa att det aldrig ännu varit några studerande från vår skola där men att det är ett mycket bra ställe. Vi bestämde oss för att försöka. Vi var i kontakt med vår studiebyrå och fick mycket hjälp därifrån med alla blanketter som skulle fyllas i och skickas. Det var också mycket e- postande fram och tillbaka, det kändes emellanåt lite hopplöst, men tillslut var alla blanketter inlämnade och sedan var det bara att vänta. Efter en lång tid av väntan fick vi sedan hem ett stort kuvert från Karolinska Institutet som varmt välkomnade oss till Stockholm på praktik. Nu var det sedan bara att ännu hitta en bostad. Vi hade redan börjat titta lite på bostäder och skickade in svar på många annonser via internet. Vi var i kontakt med ett par stycken och hittade tillslut ett rum som lät lämpligt. Vi hyrde ett rum i en trea som låg på gångavstånd både från båthamnen och tunnelbanan, alldeles perfekt alltså. Hyran lät rimlig och eftersom vi hade planerat att åka båt över så var läget också mycket bra. Sedan var det bara att beställa båtbiljetter och allt var klart för vår praktik i Stockholm. Anländer till Stockholm Vi for till Stockholm ett par dagar före praktiken skulle börja för att ha tid att gör oss hemmastadda. Våningen vi bodde i låg på vackra Östermalm med en stor park alldeles intill. Vi bekantade oss med vår hyresvärd och tog våra första nyfikna steg i den stad som skulle vara vårt hem för de kommande fem veckorna. Vi for också till KI kampuset i Huddinge. Där träffade vi vår ansvariga lärare och gick igenom vårt program. Hon hade bokat in oss på några föreläsningar så vi fick en mjuk start på praktiken. Föreläsningarna handlade om dialys och bukkompartmentsyndrom, det var intressant. Vi fick också mycket material om både KI och Stockholm och dessutom en mycket fin ryggsäck. PRAKTIKEN Vi gjorde vår praktik på olika sjukhus, så vi berättar skilt om våra upplevelser angående praktiken. 3

4 DANDERYDS SJUKHUS Danderyds sjukhus är ett landstingsägt bolag, som ligger vid vackra Edsviken och ansvarar främst för invånarna i norra Storstockholm. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård huvudsakligen inriktat på inremedicin, kardiologi, ortopedi, obstetrik, gynekologi, kirurgi samt urologi. Intensivvårdsavdelningen Intensivvårdsavdelningen (IVA) fungerade i fina nya lokaler och hade en modern medicinskteknisk utrustning. På IVA behandlas svårt sjuka patienter som kräver noggrann övervakning. På IVA arbetade personalen i team som bestod av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sjukgymnaster. Varje patient hade en egen undersköterska. Sjuksköterskorna kunde, beroende på antalet patienter och hur allvarligt sjuka de var, ha en eller två patienter. Detta betydde att det alltid fanns någon inne hos patienten. Patientrummen var stora och det fanns vanligtvis högst två patienter i samma rum. Avdelningen bestod av tre moduler med tre patienter per modul. Läkarna var också indelade enligt modulerna, så en läkare tog i huvudsak hand om patienterna i en modul. Det kunde också vara flera läkare per modul. Teamen samarbetade bra med varandra och man kunde alltid få hjälp om man behövde. Från och med den första dagen kände jag mig varmt välkommen på avdelningen. Både sköterskorna, eller systrar som de kallas i Sverige, och läkarna hälsade och var intresserade över vem jag var. Atmosfären på avdelningen var hemtrevlig och trygg. De första två skiftena gjorde jag med olika systrar, sedan kom systern som skulle fungera som min handledare. Vi kom genast mycket bra överens och jag tyckte väldigt bra om henne. Dagarna flöt på och jag trivdes bara bättre och bättre. Det tog inte länge innan jag kände mig som en i teamet. Speciellt i början lärde jag mig mycket eftersom vi ändå inte haft så mycket praktik innanför sjukhuset. Vi hade fått en bra teoretisk grund från föreläsningarna i skolan. Jag och min handledare arbetade bra tillsammans och jag började ganska snabbt få mera ansvar. Genom ansvaret kunde man arbeta mera självständigt och man kände sig nyttig. Personalen var mycket kunnig och läkarna förklarade gärna om det var något man inte förstod. Eftersom atmosfären på avdelningen var avslappnad var man inte heller rädd för att fråga, alla hjälpte till. Jag tror att vi hade en stor nytta av att vara akutvårdsstuderande för vi är vana med att det uppkommer oväntade situationer och vi kan anpassa oss rätt snabbt. Vi har också en bra förståelse för akutsjuka patienter och vården av dessa. Respiratorcentret På Danderyds sjukhus finns det dessutom ett nationellt respiratorcentrum som jag fick möjligheten att bekanta mig med under en dag. Centret erbjuder unikt kunnande i behandlingen av kroniskt andningshandikapp hos både barn och vuxna. Hit kommer patienter från hela Sverige samt från utlandet, de hade också ett par finska patienter. De tillverkar trachealkanyler som är specialanpassade för varje patient. Eftersom jag inte sett många patienter med trach tidigare var det 4

5 mycket intressant. Dessutom tror jag att jag kan ha stor nytta av att ha sett hur trachelakanyler fungerar i mitt jobb inom ambulansen. Skillnader mellan Sverige och Finland Eftersom vi inte har varit på intensivvårdsavdelning i Finland så är det svårt att jämföra just det, men man kan ju gemföra mer allmänt. Enligt min erfarenhet är det kanske mindre hierarkiskt i Sverige. På avdelningen jag var på arbetade systrarna och läkarna bokstavligen sida vid sida. När läkarna rondade gjorde de det tillsammans med systrarna och det var mera som en diskussion och inte så att läkarna bara säger vad som skall göras. Läkarna tog mig också mycket bra med och förklarade hela tiden. Mycket av vad jag lärde mig skedde faktiskt under ronden. Läkarna arbetade också vid samma bord som systrarna, medan det i Finland ofta har ett eget kontor där de sitter. Men jag måste nog ge plus poäng åt finska läkare också. På avdelningen på Danderyd fanns ett par finska läkare och de var mycket trevliga och framförallt effektiva, det tyckte också de svenska systrarna. Då de finska läkarna arbetade hände det saker. De gjorde beslut snabbt och vården gick vidare, medan de svenska läkarna satt länge och funderade och diskuterade över vad som kanske skulle göras. Men i det stora hela tror jag det ser rätt så lika ut i alla de Nordiska länderna. Alla har lite sina egna sätt men vården är säkerligen lika bra. CAPIO S:T GÖRAN Capio S:t Görans sjukhus var det första sjukhuset i Sverige som drivs som aktiebolag, det startades Sedan 2000 är de med i en av Europas ledande privata koncerner, Capio AB. S:t Göran är det enda akutsjukhuset hittills i Sverige som har privat ägare. Capio S:t Göran är ett akutsjukhus för vuxna patienter. Det är beläget på Kungsholmen och det mest centralt belägna sjukhuset i Stockholm. Räknat antalet akuta patienter per år så är det ett av Sveriges största sjukhus. S:t Göran erbjuder vård inom 31 olika medicinska specialiteter, där finns akutklinik, medicinklinik, ortopedklinik, kirurgklinik, anestesiklinik, smärtklinik, fysiologisk klinik, servicegrupp, samt röntgenklinik. Praktik på Intensivvårdsavdelningen Direkt från början kände jag mig välkommen på intensivvårdsavdelningen (IVA). Människorna var vänliga och stämningen fin. Samma som på Danderyds sjukhus så jobbade de på S:t Göran också i team som bestod av läkare, sjukskötare, underskötare och sjukgymnaster. Avdelningen var indelad i olika rum. Ett rum var till för isolering och ett rum för thoraxpatienter. Det ena rummet byggdes om när jag var där, så där kunde man senare också ha isolerade patienter. Sammanlagt erbjöds 13 platser, 2 platser reserverades varje dag för thoraxpatienter. Måndag till fredag opererades ickekomplicerade fall av thoraxpatienter på S:t Göran. Det kunde t.ex. vara by-pass och/eller byte av klaffar. Det hade de ganska nyligen börjat med när jag kom dit, de samarbetar med Karolinska sjukhuset som sköter de mer komplicerade fallen av thoraxkirurgi. 5

6 Min handledare var en duktig sjuksköterska som många frågade hjälp av när de själva inte visste. Vi kom direkt bra överens och hon gav mer och mer ansvar när hon märkte att man kunde sin sak. När vi ibland hade det lugnt på avdelningen så ordnade hon att jag fick gå med dejourerande läkare på olika uppdrag på sjukhuset. För dem fick jag gärna komma med och jag hann vara med och assistera i olika fall av vårdåtgärder. På IVA har de också en s.k. akutcykel. Den åker man med på hjärtlarm när det sker hjärtstopp någonstans på sjukhuset, då kommer det ett larm och man sparkar iväg. Jag hann vara med på en återupplivning på akuten. Ambulansen hade påbörjat återupplivning på plats och vi fortsatte på akuten. Tyvärr lyckades det inte och patienten dog. Det som var intressant var att jag fick se Lukas i användning. Det är en hjärtkompressionsmaskin som man sätter igång så behöver man själv inte pumpa. En sådan finns på akutcykeln och en på akuten på S:t Göran. Min handledare ordnade också så att jag fick vara med på en thoraxoperation. Det skulle göras två den dagen och jag skulle vara med på den första. Jag kom dit tidigt på morgonen och patienten började opereras kl 8. Det som skulle utföras var by-pass och byte av aortaklaff. Det skulle inte vara en komplicerad operation, men tyvärr blev det ändå det. Aortaklaffen passade inte till en början och när allt var gjort och igensytt så ville inte blodtrycket stiga. Patienten måste öppnas igen och det visade sig vara en hjärttamponad. En operation räcker ca 2-3 h, men den räckte närmare 9 h och de hann inte med den andra operationen den dagen. Där fick man vara med om när något välplanerat och icke-komplicerat plötsligt kan förändras och patienten svävar i livsfara. Precis som man också kan stöta på prehospitalt. Teoretiska bakgrunden man hade innan man kom till Stockholm bestod av endast en kurs inom intensivvård. Man hade lärt sig mycket från den kursen, men man hade inte kunnat tillämpa det i praktiken förrän nu. Det var mycket nytt till en början, men man lärde sig snabbt och fick snabbt mer ansvar. Läkarna var vänliga och man hade ett gott samarbete läkare-sjukskötare-underskötare emellan. Fastän man var studerande var de intresserade av vad man studerade och de tog alltid med en i arbetet och gav en ansvar. T.o.m. att sätta en artärkanyl eftersom sjukskötare får göra det i Sverige. Alla var villiga att berätta och förklara om det var något man undrade över, det gjorde att man också vågade fråga. Skillnader länder emellan Som tidigare har nämnts så kan vi inte jämföra IVA i Finland och IVA i Sverige med varandra eftersom vi inte har någon erfarenhet från IVA i Finland. Men det som även jag märkte snabbt på mitt sjukhus var att hierarkin på sjukhuset var långt ifrån lika stor som den jag har upplevt i Finland. Läkare och sjukskötare hade ett nära samarbete och det fungerade bra. Alla tog emot studerande bra och t.o.m. läkarna var intresserade av ens utbildning och vad man gjorde i Sverige. Det som ibland kunde vara lite svårt var att många läkemedel heter annat i Sverige så man visste inte direkt vilket det gällde. Då var det att ta reda på det verksamma ämnet eller att slå upp i FASS, Sveriges motsvarighet på Farmaca Fennica. Vissa saker heter annat i Sverige än i Finland, men det lärde man sig snabbt. Jag hann t.o.m. lära dem några nya ord som är bra att använda inom vården. 6

7 AVSLUTNING Efter fem veckor i Stockholm på praktik på olika sjukhus kan man säga att det var värt att åka. Det var mycket e-postande och ordnande av olika saker innan allt var klart för att åka, men när vi väl kom fram till Stockholm ångrade vi inte en sekund att vi åkte. Till en början hade vi många skift som vi jobbade olika, men det kunde ordnas så vi också fick tid att upptäcka Stockholm tillsammans. Det var intressant att få vara på sjukhus i annat land. Fastän Sverige och Finland är väldigt lika som land så märkte man också många skillnader. Nu vet man mera om intensivvård och hur deras sjukvårdssystem fungerar. Stockholm hann vi även utforska en del, det är en vacker stad med mycket möjligheter. Vi var där den rätta tiden på året. Det var vår, vackert väder och allting blommade. Människorna på avdelningen trivdes vi med och det kändes lite sorgligt att lämna dem och åka hem. Fem veckor gick alldeles för snabbt. Har man möjlighet att åka utomlands på praktik ska man absolut ta chansen. Det är en fin upplevelse och man får mer erfarenhet. Skulle man få frågan om utomlandspraktik igen skulle vi säkert båda åka. Det är ingenting vi har ångrat. 7

Reserapport efter utbytesstudier.

Reserapport efter utbytesstudier. Reserapport efter utbytesstudier. Shanghai Kina. Karl SSK hösten 2012 1) Vilket program läser du på? Jag läser till sjuksköterska på campus Norrköping och är nu inne på min femte termin. 2) Vilket universitet,

Läs mer

Reserapport utbytesstudier Porto VT 2013

Reserapport utbytesstudier Porto VT 2013 Karin, Läkarprogrammet Termin 9 Reserapport utbytesstudier Porto VT 2013 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet. 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? Universidade do Porto, Porto,

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 Mikael Ahlbin, Conny Bergqvist, Elisabeth Broberg, Anders Harnfeldt, Åke Johansson, Anna Strand

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Antal erhållna enkätsvar: 412. I hög grad. I Inget. Inte alls. I viss grad. hög grad

Antal erhållna enkätsvar: 412. I hög grad. I Inget. Inte alls. I viss grad. hög grad Utvärdering VFU Södersjukhuset, högskolestudenter 2013 Antal erhållna enkätsvar: 412 Introduktion och bemötande Antal svar på frågan: 409 (1) Kände du dig välkommen till (2) Är du nöjd med introduktionen?

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Utbyte i Uganda termin 11

Utbyte i Uganda termin 11 Utbyte i Uganda termin 11 Under vårterminen 2015 läste jag kursen Internationell medicinsk erfarenhet som är en av de valbara breddnings- och fördjupningskurserna på termin 11 på läkarprogrammet. Jag ordnade

Läs mer

Internationell feriepraktik, 2013

Internationell feriepraktik, 2013 Internationell feriepraktik, 2013 CITAT FRÅN ELEVERNAS SKRIFTLIGA RAPPORTER Efter de två veckor vi befann oss i London känner jag mig berikad. Berikad på ny kunskap; hur det är att jobba i en butik, hur

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

För tio år sedan var Nellyan 15 år och skulle snart börja gymnasiet men planerna ändrades plötsligt då hon blev påkörd och allvarligt skadad.

För tio år sedan var Nellyan 15 år och skulle snart börja gymnasiet men planerna ändrades plötsligt då hon blev påkörd och allvarligt skadad. Börja om på nytt Nellyan Leiva Thiers 25 år För tio år sedan var Nellyan 15 år och skulle snart börja gymnasiet men planerna ändrades plötsligt då hon blev påkörd och allvarligt skadad. Den dagen då hennes

Läs mer

EKONOMI: Med språkkurs! LISSABON Europas just nu hetaste stad PORTUGAL

EKONOMI: Med språkkurs! LISSABON Europas just nu hetaste stad PORTUGAL EKONOMI: LISSABON Europas just nu hetaste stad Med språkkurs! PORTUGAL Så du funderar på att studera utomlands, vad roligt! Själv bestämde jag mig tidigt att jag ville åka på ett utbyte. Jag läser till

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Barns upplevelser av instabil samhällsvård

Barns upplevelser av instabil samhällsvård Barns upplevelser av instabil samhällsvård En studie baserad på intervjuer med 12 barn i åldern 8-18 år. Om barns upplevelser av instabil samhällsvård och deras relationer till föräldrar, vårdgivare och

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Att studera utomlands. Utbytesstudenter berättar om sina erfarenheter. Apotekarprogrammet

Att studera utomlands. Utbytesstudenter berättar om sina erfarenheter. Apotekarprogrammet Att studera utomlands Utbytesstudenter berättar om sina erfarenheter Apotekarprogrammet Innehållsförteckning Asien...3 Kina...3 Nanjing Medcial University...3 Europa...5 Spanien...5 Madrid, Universidad

Läs mer

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid.

inblicken Äntligen.., Fridagymnasiet Varför ett Fridagymnasium? 3, december 2006 åttonde årgången www.fridautbildning.se Tankar om gymnasiet sid. inblicken nummer 3, december 2006 åttonde årgången! Tema Fridagymnasiet Äntligen.., Fridagymnasiet Tankar om gymnasiet - Reflektioner kring det här att lämna grundskolan och börja på gymnasiet... Den första

Läs mer

Kurs i Vardagssamtal

Kurs i Vardagssamtal Kurs i Vardagssamtal För ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom (Arbetspärm) Detta är ett kursmaterial som ursprungligen utarbetats vid Clinical Research Center for Schizophrenia & Psychiatric Rehabilitation,

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer