Råd om vård.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Råd om vård. www.vardguiden.nu"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Snabbfil för strokepatienter För en patient med misstänkt stroke är en snabb och riktig diagnos samt behandling avgörande för ett gott vårdresultat. Trots det är denna patientgrupp normalt inte prioriterad på sjukhusens akutmottagningar. Men på Danderyds Sjukhus har man genom ett unikt samarbete mellan flera avdelningar skapat en snabbfil för patienter med misstänkt stroke och därmed lyckats halvera den genomsnittliga väntetiden för behandling. Sidan 4 Modern och kvalificerad hjärtinfarktsvård behandlar, rehabiliterar och förebygger Tack vare ett kvalitetsarbete som påbörjades på 80-talet har Danderyds Sjukhus idag en mycket kvalificerad hjärtinfarktsvård med ypperlig behandling och rehabilitering samt med utvecklade metoder för att förebygga nya och större hjärtinfarkter. Sidan 6 Oralmotoriskt centrum ett lyft för patientgrupp med motoriska svårigheter i munnen Sedan två år tillbaka finns ett centrum där olika yrkeskategorier arbetar under ett tak för att med sina samlade kunskaper ge patienter med olika oralmotoriska problem ett bättre omhändertagande. Sidan 8 Ryggmärgsstimulering lindrar svår kärlkramp Med hjälp av ryggmärgsstimulering kan en patient med svår kärlkramp som inte går att operera ändå få ett aktivare liv med minskade smärtor. På Danderyds Sjukhus centrum för ryggmärgsstimulering har man sedan 1999 behandlat mer än 30 patienter med gott resultat. Sidan 10 ANNONS ANNONS Råd om vård. Eller ring Besökstid dygnet runt.alla dagar.

2 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LEDARE Som ett av de första sjukhusen i Sverige bolagiserades Danderyds Sjukhus den 1 april Sjukhuset är dock fortfarande ett landstingsägt sjukhus och ej privatägt. De dryga två år som gått sedan dess kan vi sammanfatta med följande huvudrubriker: en ökad vi-känsla med större gemensamt ansvarstagande, kortare och snabbare beslutsvägar, en ökad känsla av delaktighet hos alla medarbetare samt mer långsiktighet i tankesättet. Den ökade känslan av samhörighet och viljan av att tillsammans lösa sjukvårdens alla uppgifter på bästa sätt har dels lett till att revirtänkandet inom sjukhusets olika verksamheter minskat och dels till en tilltagande stolthet över att arbeta på DSAB. Detta märks bland annat i de årliga medarbetarenkäterna där svaren visar att känslan av delaktighet och arbetsmotivation har stigit. De likaledes årliga patientenkäterna visar att detta också ger nöjda patienter 93 procent av våra patienter svarar att de var nöjda eller mycket nöjda med sin vård på Danderyds Sjukhus under Akuten är inte alltid rätt mottagning Akutmottagningen är till för de allvarliga, akuta sjukdoms- eller olycksfallen. Hit ska man vända sig när man blir plötsligt och allvarligt sjuk. I akutmottagningarnas uppgift ingår också att rycka ut vid olyckor eller katastrofer. Varje år görs besök på akutmottagningen vid Danderyds sjukhus % av alla som kommer hit borde istället ha sökt sig till husläkaren. Den bedömningen gör John Grubbström, verksamhetschef på Akutkliniken. Vissa toppar Akutmottagningen har vissa toppar under året. Ett exempel är när influensan slår till under december-januari. Men i övrigt är tillströmningen av patienter ganska jämn över året. Däremot ser det lite olika ut beroende på vilken veckodag det är. Måndagar är besvärliga dagar, det verkar som om man avvaktar under helgen. Fredagar är också en dag med många besök och belastningen varierar över dagen, med toppar vid klockan elva, sjutton samt vid 23-tiden, säger John Grubbström. NÄR SKA JAG GÅ TILL AKUTEN? Vid livshotande tillstånd ska man förstås alltid uppsöka närmaste akutmottagning. Annars tycker jag att man kan säga att när man känner sig allvarligt oroad över plötsligt påkomna besvär som man inte känner igen är det akuten man ska vända sig till, säger John Grubbström och ger några exempel: Bröstsmärtor. Plötsliga andningssvårigheter. Stroke (slaganfall), se sidan 4. Plötsliga buksmärtor som man inte känner igen. Olika typer av olyckor som trafikolyckor, fallolyckor. Arm- eller benbrott. Den som plötsligt får talsvårigheter. OM DU ÄR OSÄKER, KONTAKTA DIN HUSLÄKARMOTTAGNING I FÖRSTA HAND. HUSLÄKARNAS JOURMOTTAGNINGAR ÄR ÖPPNA KVÄLLAR OCH HELGER. RING ALLTID OCH BOKA TID FÖR BESÖKET! I STOCKHOLMS LÄN KAN DU FÅ RÅD VIA VÅRDGUIDEN PÅ TEL ELLER VARDGUIDEN.NU PÅ INTERNET. Tre huvudspecialiteter Akuten är uppdelad på tre sektioner; ortopedi, kirurgi (med urologi) och medicin. Störst är medicinakuten som under förra året hade drygt besök. Det långsiktiga synsättet har också påverkat synen på forskning, utveckling och utbildning vilket tydligt definierats som ett av de strategiska områdena för DSAB. Samarbetet med KI har intensifierats och stora satsningar görs för att förbättra utbildningen på DSAB ännu mer. I vårterminens studentutvärdering av sjukhuset gav 80 procent av alla studenter DSAB högsta betyg för bemötande av studenter. Arbetet med att ständigt förbättra vårt omhändertagande av patienter, studenter och medarbetare är naturligtvis inte något nytt sen bolagiseringen. De framgångar vi nu tycker oss se beror på många års konsekvent arbete inom dessa områden. För att citera en rutinerad verksamhetschef: Kort sagt har bolagiseringen varit som en extra raket för mycket av vårt förändrings/ förbättringsarbete. CAROLA LEMNE VD, DANDERYDS SJUKHUS AB När ska jag gå till akuten? Vid livshotande tillstånd ska man förstås alltid uppsöka närmaste akutmottagning. Annars tycker jag att man kan säga att när man känner sig allvarligt oroad över plötsligt påkomna besvär som man inte känner igen är det akuten man ska vända sig till, säger John Grubbström och ger några exempel i rutan intill. EN ANNONSBILAGA FRÅN MEDIAPLANET ANNONSFÖRSÄLJNING: Marcus Andersson, MediaPlanet, PROJEKTLEDARE: Klas Winberg, MediaPlanet, REDAKTÖR: Petter Renhuldt, MediaPlanet, GRAFISK FORM: PoE, REPRO: Ordbild. TRYCK: Tidningstryckarna, FÖR INFORMATION OM BILAGOR I DAGS- OCH KVÄLLSPRESS: Kontakta Klas Winberg, MediaPlanet, tel: OMSLAGSBILDEN FÖRESTÄLLER: Lilli-Ann Thorén, sjukgymnast och Fikru Maru, överläkare. Distribueras med Svenska Dagbladet september Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEVERANTÖR TILL DANDERYDS SJUKHUS OCH SLL Medicinkylskåp Mod Undersökningsbrits 450 Grand Classé Provtagningsstol 600 Grand Classé Gynkombi 571 Grand Classé Oscar Instrument AB Pl 4024, Kungälv Tel Fax Gynstol 550 Grand Classé

3 2002 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss association. Motiverade medarbetare och mer sjukvård med ekonomin i balans Mediabilden av sjukvården i dag är långa vårdköer, stressad och långtidssjukskriven personal, hotad ekonomi och ökande läkemedelskostnader. Mer patientnytta, ökad motivation och bättre arbetssituation för vårdpersonal är vad KPMG kan hjälpa till med. KPMGs insatser bygger på en grundläggande logik för styrning av hälso- och sjukvård. Budgetarna ska styras av vad medarbetarna uträttar, inte vad klinikerna har kostat. Motivationen ökar hos vårdpersonalen Sjukhuset får finansiering för vad man uträttar och samma ekonomiska ersättning för det som verkligen är samma vårdprestation Ansvariga förskrivare får kontroll över klinikens läkemedelsanvändning och kostnader Varför KPMG? Vi kan din vardag och har flerårig erfarenhet från ledande befattningar inom vårdoch läkemedelssektorn. För mer information kontakta Arne Björnberg, tel: KPMG är ett av landets ledande kunskapsföretag inom ekonomisk information med medarbetare vid 80 kontor runt om i landet. Vi erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt, riskhantering och rådgivning vid transaktioner. Som medlem i KPMG International ingår vi i ett av världens främsta revisions- och konsultnätverk med verksamhet i 152 länder. ansvar 2 Vi har alltid haft ett spännande och bra samarbete med offentliga sektorn inte minst med verksamheter inom vården. Samarbetet har stimulerat oss till att göra vårt yttersta och lite till. Alla benämningar i detta dokument kan vara varumärken. Om dessa används av tredje part för eget ändamål kan det innebära intrång i innehavarens rätt till varumärket. Våra kunder inom vården var tidigt ute med att kräva tysta datorer, tillförlitlighet, miljötillvänd tillverkning och produkthantering. Fujitsu Siemens Computers levererar datorer som är miljöcertifierade enligt Svanen-kriterierna. Vi har också tagit fram ett grönt moderkort som valmöjlighet. Moderkortet GREEN EDITION tillverkas av material och med en teknik som möjliggör en kraftig reducering av bromerade flamskyddsmedel och bly, allt för miljön. På Danderyds Sjukhus pågår arbetet med att miljöcertifiera verksamheten enligt ISO Som ett led i detta arbete har man valt att investera i datorer med det nya gröna moderkortet. Detta är vi mycket stolta över. Johanneslundsvägen Box 630, Upplands Väsby Telefon: Fax: Webb:

4 4 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Stroke-enheten på Danderyds sjukhus: Snabbfil för strokepatienter Danderyds Sjukhus har genom ett unikt samarbete mellan akutmottagningen, röntgenavdelningen och strokeavdelningen lyckats halvera väntetiden för strokepatienter att komma till stroke-enheten. Det ger patienterna en betydligt större chans till ett normalt liv. AMBULANSPERSONALEN MISSTÄNKER STROKE. AKUTEN UPPRIORITERAR STROKEPATIENTER, SÄTTER I EN NÅL, TAR PROVER OCH EKG, FYLLER I EN STROKEJOURNAL, LARMAR OCH SKJUTSAR PATIENTEN TILL RÖNTGEN. RÖNTGEN PRIORITERAR DEN AKUTA DATORTOMOGRAFIN (SKIKTRÖNTGEN AV HJÄRNAN). STROKEPERSONAL FLYTTAR PATIENTEN TILL SÄNGEN OCH MAN STUDERAR BILDERNA TILLSAMMANS. STROKENHETEN TILLÅTER ÖVERINSKRIVNING UNDER DAGEN OCH HÄMTAR PATIENTEN PÅ RÖNTGEN. PATIENTEN HAR NÅL OCH PROVER ÄR TAGNA, DATORTOMOGRAFIN ÄR GJORD OCH RESULTATET HAR MAN SETT GEMENSAMT. PATIENTEN SKRIVS IN AV STROKESKÖTERSKA OCH STROKELÄKARE GEMENSAMT, INGA TIDSÖDANDE ÖVER- RAPPORTERINGAR, OCH AKUTBEHANDLING KAN PÅBÖRJAS. Rätt patient till rätt avdelning i rätt tid Patienter med misstänkt stroke har inte varit en högprioriterad grupp på sjukhusens akutmottagningar. En snabb och riktig diagnos och behandling är dock helt avgörande för vårdresultatet. En annan viktig faktor för att patienterna ska rehabiliteras till minimalt handikapp och ett så lågt hjälpbehov som möjligt är att de faktiskt hamnar på sjukhusets specialistavdelning och inte på andra medicinavdelningar. Det har man på Danderyds Sjukhus, med sin långa erfarenhet av strokebehandling, tagit fasta på. Sedan i januari har sjukhuset en speciell snabbfil för patienter med misstänkt stroke. Patienterna förs snabbt från akuten, via röntgen, till stroke-enheten. Tidigare fick de flesta av dem vänta länge innan de fick behandling trots att ambitionen var att det skulle gå så fort som möjligt. Idag är den genomsnittliga väntetiden i princip halverad och de flesta får behandling inom drygt en timme! Det har varit möjligt genom ett tvärprofessionellt samarbete över klinikgränserna där varje berörd avdelning fått eget incitament att anstränga sig extra mycket för strokepatienterna. Förutom att man kan erbjuda ett bättre behandlingsresultat redan idag är man väl rustad att starta akutbehandling med trombolys (proppupplösande behandling) som kräver att patienten behandlas inom tre timmar. Denna behandling förväntas bli godkänd i Sverige inom kort. Danderyds Sjukhus tar emot cirka 800 strokefall om året. Av dem förs redan idag cirka 85 procent direkt till strokeavdelningen medan resten hamnar på andra medicinavdelningar. Det kan jämföras med rikssnittet på procent. Målet är närmare 100 procent. Erfarenhet av pionjärarbete Stroke-enheten vid Danderyds Sjukhus har sina rötter i Serafimer Lasarettets stroke-enhet som var en av de första i världen i sitt slag när den startade Det man kom på då var att det är väldigt viktigt att rehabiliteringen specialanpassas efter varje patients specifika behov. Runt patienten skapar man därför ett team med arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, kurator, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor med specialistutbildning. I behandlingen förebygger man komplikationer, stimulerar den handikappade sidan, lär ut strategier för att kompensera det nya handikappet och minskar risken för återinsjuknande. Specialistenheterna var revolutionerande. Patienternas chanser att överleva och att slippa komma på vårdhem ökade och depressionsfrekvensen minskade. Idag finns specialistenheter på alla svenska sjukhus och runt om i världen. Men Sverige tillhör fortfarande de länder där man är duktigast på att behandla stroke. Danderyds Sjukhus har den stora fördelen av god tillgång till all specialistkompetens. Med den nya snabbfilen tar sjukhuset ett nytt steg i utvecklingen och förutom att vården blivit ännu effektivare upplever personalen ökad professionalism, arbetsglädje och yrkesstolthet! Väldigt många återhämtar sig Medelåldern på strokefallen är 75 år. Det är lika många män som kvinnor som drabbas. Det är ovanligt att drabbas om man är under 40 år. Därefter ökar risken. Behandlingstiden är i genomsnitt fem till sex dagar, men för många är den bara ett till två dygn. Efter sjukhusvistelsen kan procent av patienterna komma direkt hem. Efter en tids rehabilitering på geriatriska kliniken (i genomsnitt två-tre veckor) kommer ytterligare 20 procent hem. Patienter med stort EN BERIKAD MILJÖ ÄR AV STORT VÄRDE FÖR REHABILITERINGEN. UTSIKT ÖVER EDSVIKEN omvårdnadsbehov som inte kan tillgodogöra sig den intensiva rehabiliteringen bereds plats på sjukhem i tio procent av fallen. Inom den första månaden avlider tio procent. Eftersom vi blir allt fler äldre finns det en tendens att sjukdomsfallen ökar. Symptomen på stroke är inte alltid så dramatiska varför det hittills dröjt i genomsnitt fyra viktiga timmar från det att patienten känner symptom tills han kommer in till Danderyds Sjukhus. Ökade kunskaper om strokesymtom och det förbättrade omhändertagandet på sjukhuset tror vi ska bidra till att patienterna ska komma in snabbare till sjukhuset. Spännande arbetsplats Snabba puckar, tydliga vårdresultat och en ständig inblandning i olika utvecklingsprojekt gör att arbetet på strokeenheten är enormt stimulerande för personalen. - Det är kul att jobba i team och det är stimulerande att man så tydligt ser tecken på att patienterna blir bättre för varje dag. Dessutom är det spännande att arbeta med en akutsjukdom med korta vårdtider och snabba handläggningar, säger Rebecca Undén-Göransson, överläkare på stroke-enheten vid Danderyds Sjukhus. SYMPTOM PÅ STROKE BARBARA TALTAVULL Fokala: Symtomen kommer från ett fokus i hjärnan som exempelvis medför svaghet i höger arm och hand och/eller ben och fot. Neurologiska bortfallssymptom: Plötsligt har en funktion som tidigare funnits försvunnit. Benet bär inte, armen styr inte. Andra exempel är talsvårigheter, dyfasi eller afasi. Bortfall av synfältet, man tappar synen åt ett håll - det tar bara slut när man läser och man märker inte när man går på folk, eller neglekt, ouppmärksamhet åt ena hållet.

5 Tycker du att du fått vänta för länge? Som patient kan du numera välja att bli behandlad vid det sjukhus i landet som har de kortaste väntetiderna*. Enligt den nationella besöksgarantin har du rätt att få ett första besök hos specialist inom tre månader. I flera landsting, däribland Stockholms läns landsting, finns det dessutom en vårdgaranti som innebär att du ska få den behandling du behöver inom tre månader. Om mottagningen/kliniken du i första hand vänt dig till inte kan leva upp till vårdgarantin, ska du bli erbjuden ett annat alternativ. På kan du läsa mer om detta. Databas på Internet För information om aktuella väntetider vid alla sjukhus i landet, finns det en databas på Internet. På kan du se hur lång väntetiden är till ett urval av vanliga undersökningar och mottagningar. Väntetider till de vanligaste operationerna samt uppgifter om vilka rättigheter du som patient har när det gäller val av vårdgivare finner du i databasen. *I Västernorrlands läns landssting, Jämtlands läns landsting, Västerbottens läns landsting samt i Norrbottens läns landsting gäller dessa möjligheter från och med årsskiftet 2002/2003. Utnyttja möjligheten att ge ditt barn en bra start i livet Hotell-BB på Danderyds Sjukhus Öppet igen efter sommaren! Telefon Har du hämtat din Kloka Lista? Kloka Listan innehåller utvalda läkemedel för behandling av våra vanligaste sjukdomar. Samtliga läkemedel på listan har noga värderats och jämförts vad gäller både effekter och biverkningar och är ett resultat av det arbete som varje år utförs av några av landets främsta specialister. Kloka Listan ger dig vägledning om vilka läkemedel som anses vara de mest beprövade och effektiva och som samtidigt ger dig bäst valuta för pengarna. Kloka Listan finns att hämta kostnadsfritt på apotek och vårdcentraler. Du kan också besöka

6 6 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Hjärtinfarktvård DS: Med modern rehabilitering ökar chanserna till friskare liv efter en infarkt Att drabbas av hjärtinfarkt är för många en omvälvande händelse som är förenat med såväl fysiskt som psykiskt lidande och som många gånger innebär byte av livsstil. Det är här Danderyds Sjukhus förnämliga rehabilitering, där även anhöriga får vara med, kommer in. Danderyds sjukhus har sedan många år en mycket välfungerande och modern hjärtinfarktvård, mycket tack vare kvalitetsarbeten som började redan på slutet av 80-talet. Patienten har alltid satts i centrum och sedan många år har vi en fantastiskt bra eftervård och rehabilitering. Rehabiliteringen innefattar mottagningar hos specialtränade hjärtinfarktsköterskor, sjukgymnasik med kom-igång grupper, läkarledda frågestunder, hjärtskola med dietist, sjukgymnast och kurator, samt rökavvänjningsgrupper. Den utbyggda rehabiliteringen innefattar även ett forskningsprojekt, det så kallade ROCK-projektet, som många hjärtinfarktpatienter deltager i. Kvalificerad Hjärtinfarktvård Hjärtintensivvårdsavdelningen (HIA) har 17 platser varav tio kan vara kopplade till en kontinuerlig EKG- och blodtrycksövervakning som ligger centralt på avdelningen. Detta övervakningssystem är flyttbart vilket innebär att patienterna oftast kan få ligga kvar på samma plats även när övervakningen ej längre behövs. Det är annars vanligt att hjärtinfarktvård är uppdelat i en akut- och en eftervårdsavdelning. Personalen som är välutbildad och duktig gör verkligen allt för att patienterna skall ha det så bra som möjligt. Forskningsaktiviteten på hjärtsektionen har under många år varit hög vilket har bidragit till att vården håller en hög vetenskaplig nivå. Det får vi bland annat bekräftat via ett stort nationellt kvalitetsregister som heter Riks-HIA där vi jämför våra behandlingar och resultat med övriga landet. Nu förebygger man nya och större hjärtinfarkter Behandlingen av mycket små hjärtinfarkter samt kärlkramp där mycket lite hjärtenzymer har läckt ut (mätt med blodprov) har förändrats påtagligt de senaste 2 åren. Tidigare skrevs de flesta av dessa patienter hem utan kranskärlsröntgen och behandlingen var densamma som vid vanlig kärlkramp. Nu får de flesta 3-4 olika blodproppshämmande läkemedel i akutskedet vilket minskar risken för att det skall bli en större infarkt. De flesta patienter genomgår även en kranskärlsröntgen inom ett par dagar. Om förträngningar i kranskärlen kan påvisas kan det bli aktuellt med en så kallad ballongvidgning av ett eller flera kranskärl, eller en bypass-operation. Det nya sättet att i ett tidigt skede förhindra KARIN MALMQUIST, ÖVERLÄKARE PÅ ENHETEN FÖR HJÄRTMEDICIN PÅ DANDERYDS SJUKHUS nya och större hjärtinfarkter har medfört att vi kommer att göra betydligt fler kranskärlsundersökningar framöver och verksamheten i stort kommer att växa. Från och med slutet på detta år kommer även ballongvidgningarna att kunna utföras här på Danderyds sjukhus vilket är till stor fördel både för patienterna och för oss själva. För närvarande bygger vi även om en storavdelning som får utökade resurser att utreda patienter med kranskärlssjukdom samt vårda de som genomgått bypass-operation.

7 Ortopedkliniken: Korta väntetider inom ortopediskt spetsområde Ortopedkliniken har en bred kompetens inom vuxenortopedin och på grund av den stora förlossningsverksamheten vid sjukhuset har vi av tradition även stor erfarenhet av medfödda höftledsluxationer. Två spetsområden Det ena av två spetsområden vid kliniken är axelledskirurgin där alla typer av axelbesvär hanteras av de tre ortopeder och två sjukgymnaster som är verksamma inom sektionen. Det andra spetsområdet är ledplastikkirurgi i höfter samt knäleder och kliniken är en av de tre i Sverige som utför flest operationer. Kliniken har haft turen att kunna öka kapaciteten när alltfler patienter har sökt sig till oss vilket har inneburit att vi fortfarande har en av de kortaste väntetiderna till operation. Detta har också lett till att patienter söker sig till kliniken från regioner i Sverige med längre väntetider. Fokusering på svårare fall Vi har särskilt fokuserat på svårare fall, till exempel reoperationer av sådana leder som suttit så länge att de börjat lossna. Ofta har lossningen pågått en tid innan patienten upplever tydliga besvär. Det har då ofta skett en uttunning av benet, exempelvis kring protesen i lårbenet, och det krävs då transplantationer av nytt ben som stöd när man åter cementerar fast en ny protes. Vid kliniken används i vissa fall även så kallad cementfri teknik, både vid första operationen men även vid omoperation. En av klinikens läkare visade för cirka ett år sedan i sitt avhandlingsarbete att det vid de flesta fallen av höftfraktur med stor felställning är bättre att genast operera med konstgjord höftled jämfört med att vänta och se om frakturen ändå möjligen kommer att kunna läka bra med bara vanlig skruvningsteknik. Ett annat område där det finns en ovanligt bred ortopedisk kompetens är inom handkirurgi och här har vi ett regelbundet och fruktbart samarbete med reumatologsektionen. ULF LILLKRONA VERKSAMHETSCHEF Mediel utvecklar Direkt Digital Röntgen. I samarbete med Canon och Arcoma har Mediel skapat nya möjligheter för användningen av Direkt Digital Röntgen. Canon CXDI-detektorer integrerade med Arcoma-stativ har blivit en mycket lyckad kombination. Det finns stativ för undersökning av stående patient och bord med digital bucky. Bildformatet är 43 x 43 cm, vilket är störst på marknaden. Dessutom har Canon tagit fram en portabel detektor som passar i sidokasetthållare och i skallstativ. Detektorn är perfekt för sidobilder och besidebilder. Den är också idealisk för småskelettbilder. Bildformatet är 24 x 30 cm. Tag gärna kontakt med oss för vidare information. Mediel AB, Aminogatan 16, Mölndal. Tel: Fax: E-post: Hemsida:

8 8 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Oralmotoriskt centrum : Den samlade kunskapen ger ett bättre omhändertagande Nu har patienter med bland annat talsvårigheter fått en ny möjlighet till hjälp. Detta tack vare att yrkeskategorier som arbetar med munnens motorik har samlats under ett tak. Ett oralmotoriskt centrum har öppnats. Centret har blivit ett lyft för såväl patienter som teammedlemmar. För patienterna betyder den samlade kunskapen på ett ställe effektivare och snabbare behandling. För teamet som består av logopeder, tandläkare, öronläkare och tandtekniker, innebär satsningen att långa behandlingstider har minskats kraftigt. Den samlade kunskapen ger ett bättre omhändertagande. Därtill kan teamet göra mer omfattande utvärderingar av behandlingarna än vad som var möjligt tidigare. - Vi kan nu behandla en grupp patienter som förr inte fick den hjälp de behövde, säger Miriam Hartstein, logoped på Oralmotoriskt centrum. I takt med att centret blir allt mer välkänt får fler människor med oralmotoriska problem chansen till en effektivare behandling. Centret invigdes i januari Hittills i år har antalet remisser ökat med 48 procent och förra året hade man drygt besök. Barn och ungdomar är den största gruppen patienter. De kommer från helt skilda håll. Det kan vara via en talpedagog eller en barnavårdscentral. Det kan även vara en remiss från en logoped eller öronläkare. De oralmotoriska besvären som patienterna har är olika. En del har svårt att tala, andra har svårigheter att äta eller svälja. Många barn har öppen mun och dreglar och kan också ha kraftig tungpress som ger dem ett avvikande bett. En del blir retade för sina svårigheter. Orsakerna till svårigheterna kan vara medfödda eller förvärvade. Hos vuxna kan besvären komma i samband med stroke eller hjärnskada. Behandlingen är indelad i olika steg med delmål som tas fram tillsammans med patienten och de anhöriga. Så här kan en behandling gå till. En sjuårig flicka, som vi kan kalla Anna, kommer på besök som varar i en timme. En logoped gör en bedömning med hjälp av ett bedömningsprotokoll för att kunna få en bild av hennes svårigheter. Logopeden undersöker hur musklerna i Annas ansikte, tunga, läppar och gom fungerar. Anna spelas också in i en ljudstudio. Mot slutet av besöket har logopeden en god uppfattning av vad han eller hon kan hjälpa patienten med. - De flesta symtom kan vi lindra eller bota genom att patienten själv stimulerar muskulaturen i ansiktet och munnen. Vi ger dem träningsråd. Att man dagligen stimulerar munnen med exempelvis en eltandborste ger resultat, säger Miriam Hartstein. Efter drygt tre månader är det dags för ett återbesök för att se effekten av träningsråden. I Annas fall gav träningen resultat. Men hon skulle kunna bli ännu bättre om hon får träna med en så kallad gomplatta. Den bedömningen gör logopeden och en tandläkare tillsammans. Gomplattan specialtillverkas av en tandtekniker. Den görs utifrån ett avtryck från patientens överkäke. Gomplattan utformas på Nu kan vi behandla en grupp patienter som förr inte fick den hjälp de behövde olika sätt: med en metallkub eller små metallkulor så att man når önskad effekt när det gäller tungans viloläge, tungrörelser eller önskat artikulationsställe. Barnen får vara med och bestämma vilken färg och bild gomplattan ska ha. Gomplattan placeras i överkäken max en timme per dag och tränar den orala motoriken så att tal-, tugg och sväljfunktionen förbättras. Oralmotoriskt centrum har utvecklat flest individuellt utformade gomplattor som så kallade intraorala hjälpmedel i Europa. Förutom gomplatta är munskärm eller mjuk bettskena andra hjälpmedel för patienterna. Munskärmen och bettskenan används för träning av läppslutning, näsandning och korrekt placering av tungan. Antalet återbesök varierar. I Annas fall räcker det med var fjärde månad under ett års tid. - Nästan alla patienter som kommer till oss blir bättre eller helt symtomfria. Men vi har även en stor grupp handikappade barn och ungdomar, t ex med cp-skada eller Downs syndrom. I dessa fall kan målet vara minskad dregling och förmåga att stänga munnen, säger Miriam Hartstein. Men alla symtom ser olika ut. I vissa fall räcker det inte med intraorala hjälpmedel utan det behövs ett kirurgiskt ingrepp, exempelvis att förstorade polyper eller halsmandlar tas bort för att möjliggöra normal andning. Därefter använder patienten hjälpmedlen. Listan kan göras lång på olika funktionella aktiviteter som barn och vuxna inte kan utföra på grund av motoriska svårigheter i munnen. Genom att på olika sätt stimulera rörelseförmågan i munnen kan dessa patienter få hjälp till ett bättre och socialare liv. JOHAN COOKE Med sju akutsjukhus som hyresgäster är vi vana vid krävande kunder! Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på ca 2,2 miljoner m 2 lokaler i Stockholmsområdet. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i Stockholms län. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting. Locums kännetecken är Kundnytta, Kvalitet och Kretsloppstänkande. MARTHA BJÖRNSTRÖM, TANDLÄKARE, ANITA MC ALLISTER, LOGOPED OCH INGER ÅSTRAND RYDBERG, LOGOPED, UNDERSÖKER EN PATIENT TILLSAMMANS.

9 Information från Läkemedelsindustriföreningen, LIF Från 1 oktober 2002 kan apoteket byta ut din medicin. Fr o m den 1 oktober 2002 finns risken att den medicin du brukar använda kommer att bytas ut. Riksdagen har nämligen bestämt att apoteken ska byta läkemedel till det billigaste av dem som anses vara likvärdiga, så kallad generisk substitution. Medicinen du får ska då innehålla samma aktiva ämne, men man tar inte hänsyn till att andra innehållsämnen i medicinen kan skilja, t ex färgämne eller konserveringsmedel. Ingen hänsyn tas heller till dosering, märkning, tablettstorlek, färg på tabletten eller till förpackningen. De läkemedel som anses likvärdiga kan ha olika användningsområden och varningstexter, vilket kan skapa både oro och förvirring. Om du oroas av risken för ett läkemedelsbyte är det viktigt att du diskuterar detta med din läkare, särskilt om du har en kronisk sjukdom eller använt medicinen länge. Det finns tre sätt att undvika ett byte på apoteket. Tala med din läkare och berätta vilken behandling du är nöjd med och vilka mediciner du vill behålla. Din läkare kan då markera på ditt recept att inget utbyte får ske när du kommer till apoteket. Om du inte pratat med din läkare kan du be apotekspersonalen ringa läkaren för att få behålla din medicin. Du kan också vägra godta ett byte på apoteket men då tvingas du att betala mellanskillnaden själv. Merkostnaden ingår inte i högkostnadsskyddet. Läs mer på eller beställ en kostnadsfri broschyr från LIF. Tala med din läkare om du vill undvika ett byte. Läkemedelsindustriföreningen, LIF The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry Box 17608, SE Stockholm, Tel , Fax , sept 2002 Snart i din brevlåda Vårdguiden # för dig som bor i stockholms läns landsting Tung kamp mot övervikt MEDICIN + MEDICIN KAN SKADA! SOV GOTT & FÅ BÄTTRE BETYG SÅ LINDRAS PANIKÅNGEST LEVA LIVET TROTS SMÄRTA HITTA RÄTT I VÅRDEN NY BILAGA! Vårdguiden är en informationstidning från Stockholms läns landsting. Här kan du läsa om hälsovård och egenvård, sjukdomar och behandlingar. Besök också vår webbplats eller ring för information, dygnet runt. Äldrevård med hög garanterad kvalitet Med ett telefonsamtal får du den hjälp du behöver! PROFFICE CARE AB resursförstärker vården med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. RING OSS för att få mer information om alternativa bemanningslösningar care.se Proffice Care AB bemannar och förstärker hälso- och sjukvårdssektorn med medicinsk personal (läkare och sjuksköterskor). Vi arbetar även med rekryteringsuppdrag och entreprenadlösningar som operationsteam och företagshälsovård samt med olika former av specialistteam. Proffice Care har kontor på tio orter och är verksamma i hela Sverige, Norge och Danmark. Proffice Care AB ingår i Proffice AB. Proffice Care AB är medlem i SPUR. I Medihems regi finns två omsorgsformer som visar vägen för framtidens äldreomsorg. Båda erbjuds av Omvårdnadshuset i Danderyd. En viktig nyckel till den goda kvaliteten är att man uppmuntrar sina medarbetare till nya idéer, initiativ och förändringsvilja. Vårdkedjan och Omvårdnadsavdelningen kallas omsorgsformerna som bokstavligen genomsyrar av kvalitet och service. Till vårdkedjan kommer personer som har behov av återhämtning efter sjukvård. Det är ett korttidsboende där de äldre bor i tre månader. - Här kan de i lugn och ro träna sina dagliga aktiviteter för att senare återvända hem eller till ett särskilt boende, säger Kerstin Lindholm, verksamhetschef för Omvårdnadshuset. Till Omvårdnadsavdelningen kommer den som är för sjuk för att skickas hem, men för frisk för att ha en sängplats på specialistklinikerna. Vårdtiden är kort, tre till sju dagar. För att hålla en hög kvalitet och service är det a och o att medarbetarna trivs och känner delaktighet i verksamheten. Därför uppmuntrar ledningen till nya idéer och initiativ bland medarbetarna som består av sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter med flera. Sjuksköterska Eva Johansson har arbetat på Omvårdnadshuset sedan starten KERSTIN LINDHOLM OCH EVA JOHANSSON - Korta beslutsvägar, meningsfullt arbete och att vi får gehör för våra idéer. Det är uppenbart här jämfört med andra arbetsgivare där jag jobbat tidigare. Här råder det även en stor arbetsgemenskap som jag tycker är jätteviktigt, säger Eva Johansson. Att hon har ett stort eget ansvar och goda möjligheter till vidareutbildning, i form av kortare eller längre kurser, är andra givna fördelar. Medihem fyller 20 år! JOHAN COOKE Medihem, ett dotterbolag i Prolivakoncernen, fyller 20 år. Medihem driver även andra äldreomsorgsverksamheter i Sverige. Vårdkedjan drivs i egen regi och platserna köps av kommunerna. Omvårdnadsavdelningen drivs i samarbete med landstingen. Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART.

HJÄRTGUIDEN. En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. HJÄRTGUIDEN En broschyr för dig som behandlats för förträngningar i hjärtats blodkärl. Från Riksförbundet HjärtLung och SWEDEHEART. Välkommen till Hjärtguiden Hjärtguiden vänder sig till dig som behandlats

Läs mer

Prehospitalt omhändertagande

Prehospitalt omhändertagande Prehospitalt omhändertagande Trombolyslarm (Rädda-hjärnan-larm) Innebär vid de flesta sjukhus att ambulanspersonal larmar akutmottagningen om att en patient som kan bli aktuell för trombolysbehandling

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se.

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se. HITTA RÄTT I VÅRDEN Övning 4 NIVÅ 1&2 Foto: Juliana Wiklund Hitta rätt i vården Husläkarmottagning På husläkarmottagningen behandlas både vuxna och barn för sjukdomar och besvär. Husläkarmottagning kallas

Läs mer

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen En skrift från Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, 2011 Hjärtat kroppens blodpump Hjärtat är en muskel som pumpar cirka 90 000 gånger per dygn för att få ut syresatt

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:45 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2000:49 av Inger Persson (v) om att ytterligare rehabiliteringsteam skall inrättas för patienter som drabbats av Parkinsons sjukdom

Läs mer

Fäst patientetikett här. Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus

Fäst patientetikett här. Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus Fäst patientetikett här Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus 1 Inskrivning 1. När du kom fick du ta en nummerlapp. Detta är viktigt eftersom det är vårt sätt att följa din väntetid

Läs mer

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 47 respondenter (23 unika) Nuvarande filter: Västernorrland "Vilket landsting tillhör du?" = "Västernorrlands läns landsting" 1. Kön? 1 Kvinna

Läs mer

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2 Manus till Undersökning och utredning av smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om vad vi inom vården gör när du söker för din smärtproblematik. Föreläsningen syftar till att ge svar på vilka frågor som

Läs mer

Smärta och smärtskattning

Smärta och smärtskattning Smärta och smärtskattning VARFÖR GÖR DET ONT? Kroppen har ett signalsystem som har till uppgift att varna för hotande eller faktisk vävnadsskada. Smärta är kroppens sätt att göra dig uppmärksam på att

Läs mer

Kärlkirurgi. En informationsbroschyr från svenskt nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi SWEDVASC

Kärlkirurgi. En informationsbroschyr från svenskt nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi SWEDVASC Kärlkirurgi En informationsbroschyr från svenskt nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi SWEDVASC Denna folder är en sammanfattning av den vård som ingår i begreppet kärlkirurgi - de olika kärlsjukdomarna

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Höftprotes. Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftprotes Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur som opererats med höftprotes ( främre snitt ) Vad är en höftfraktur? Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet.

Läs mer

Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE!

Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE! Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE! Avdelning 32 SIVA/NAVE Vi är en medicinsk akutavdelning med både vårdplatser, behandlingsrum för trombolysbehandling samt en intermediäravdelning med fyra förstärkta

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund överläkare Godkänd:Anders Sundelin Datum: Information till dig som ska få en knäledsprotes.

Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund överläkare Godkänd:Anders Sundelin Datum: Information till dig som ska få en knäledsprotes. Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund överläkare Godkänd:Anders Sundelin Datum: 2016-08-22 Information till dig som ska få en knäledsprotes. Den nya knäleden 2 Operation: Vid en knäledsplastik ersätts

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Stroke många drabbas men allt fler överlever

Stroke många drabbas men allt fler överlever Stroke många drabbas men allt fler överlever Birgitta Stegmayr Docent i medicin Stroke är en vanlig sjukdom. Här i Sverige drabbas troligen 30 000 35 000 personer per år av ett slaganfall, som också är

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet Tidig understödd utskrivning från strokeenhet En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering Charlotte Jansson Bakgrund Stroke 30 000 personer drabbas årligen i Sverige Flest vårddagar inom

Läs mer

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Den medicinska kunskapen och den medicinska teknologin (arbetsmetoder, utrustning

Läs mer

Resultat från Strokevården i Stockholms län

Resultat från Strokevården i Stockholms län Resultat från Strokevården i Stockholms län Faktafolder maj 2011 HSN-förvaltningen Box 69 09 102 39 Stockolm Tfn 08-123 132 00 Stroke är en av de stora folksjukdomarna och ca 3700 länsinvånare drabbas

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 12.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2012-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping

Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Patientinformation från CKOC/ortopedkliniken/Linköping Höftfraktur Med höftfraktur menas ett brott i övre delen av lårbenet. En höftfraktur orsakas oftast av att man faller mot denna del av

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM FÖRVÄNTNINGAR INFÖR KRANSKÄRLSRÖNTGEN

FRÅGEFORMULÄR OM FÖRVÄNTNINGAR INFÖR KRANSKÄRLSRÖNTGEN Information om formuläret: Med dessa frågor vill vi ta reda på vilka förväntningar Du har på Din kommande undersökning, vård och behandling. Instruktion om hur Du ska fylla i formuläret: Besvara frågorna

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram. vid vård i livets slutskede

Lokalt vård- och omsorgsprogram. vid vård i livets slutskede Lokalt vård- och omsorgsprogram vid vård i livets slutskede Förord Det enda vi med säkerhet vet, är att vi alla kommer att dö. Vi vet också att döden är en förutsättning för livet. Att dö har sin tid,

Läs mer

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga Stockholms Sjukhem Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga frågor. Om vad som är viktigt här

Läs mer

NEUROLOGISEKTIONEN CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD PATIENTER

NEUROLOGISEKTIONEN CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD PATIENTER Kliniken i fokus NEUROLOGISEKTIONEN CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD Teamarbetet ger tryggare PATIENTER Neurologisektionen vid Centralsjukhuset Kristianstad har vuxit snabbt de senaste åren. Parkinsonteamet

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS Ortopedmottagningen. Till dig som ska opereras på. Ortopedmottagningen. Doknr 2845 Ver 1

FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS Ortopedmottagningen. Till dig som ska opereras på. Ortopedmottagningen. Doknr 2845 Ver 1 FRÖLUNDA SPECIALISTSJUKHUS Ortopedmottagningen Till dig som ska opereras på Ortopedmottagningen Doknr 2845 Ver 1 Välkommen till Frölunda Specialistsjukhus! I broschyren finner du information om hur du

Läs mer

Vad tycker du om akutsjukvården?

Vad tycker du om akutsjukvården? 8 Vad tycker du om akutsjukvården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den akutmottagning som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen. Dina synpunkter

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen!

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Bor du

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING Version 9.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2009-01-01och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen innan patienten går hem Personnummer

Läs mer

Min vårdplan introduktion och manual

Min vårdplan introduktion och manual Min vårdplan introduktion och manual Nationella cancerstrategin lyfter i många stycken fram sådant som stärker patientens ställning. Ett kriterium för en god cancervård är att varje cancerpatient får en

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867:

STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867: ARBETA MED OSS STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Information om Bråck på stora kroppspulsådern

Information om Bråck på stora kroppspulsådern Information om Bråck på stora kroppspulsådern Society of Interventional Radiology, www.sirweb.org Vad är ett pulsåderbråck och varför måste det behandlas? Pulsåderbråck (aortaaneurysm) är en vidgning av

Läs mer

Sara Magnusson Leg. Sjuksköterska Neuro - Strokeenheten Östersundssjukhus

Sara Magnusson Leg. Sjuksköterska Neuro - Strokeenheten Östersundssjukhus Sara Magnusson Leg. Sjuksköterska Neuro - Strokeenheten Östersundssjukhus Neuro-Strokeenheten Stroke / Hjärntumörer / Neurologiska sjukdomar 20 vårdplatser 45 Dödsfall på Neuro-Strokeenheten år 2012 Du

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck

Bukväggsbråck. Bukväggsbråck. Information inför operation av bukväggsbråck Bukväggsbråck Bukväggsbråck Information inför operation av bukväggsbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning,

Läs mer

Karotisstenoser 30/1-13

Karotisstenoser 30/1-13 Karotisstenoser 30/1-13 Johan Sanner NR-kliniken CSK När skall vi utreda? Vilka skall vi behandla? Handläggning i praktiken Riksstrokedata 2011 Medelålder 76 år (K-d: 76 år, A: 78, T: 78) Män 73 år Kvinnor

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER

OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Fråga PERSONCENTRERAD VÅRD OCH FÅ PATIENTEN TILL PARTNER Mahboubeh Goudarzi samtalar med Göte Nilsson. Relationsbyggandet är viktigt både för vårdpersonalens arbetsglädje och för patienternas tillfrisknande.

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING Version 8.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2008-01-01och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen innan patienten går hem Personnummer

Läs mer

Information om hjärtsvikt. QSvikt

Information om hjärtsvikt. QSvikt Information om hjärtsvikt QSvikt Q Svikt www.q-svikt.se Vid frågor angående hjärtsvikt är du välkommen att höra av dig till din vårdcentral, Hjärtmottagningen på Centralsjukhuset i Kristianstad, telefon

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Läkemedlen har en dokumenterad nytta Alla läkemedel har godkänts av läkemedelsmyndigheterna och har

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53

TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53 PaN 2011-12-09 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53 Återföring Bristande samverkan Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Egenvård vid hjärtsvikt

Egenvård vid hjärtsvikt Egenvård vid hjärtsvikt Enkla råd till dig med hjärtsvikt Kontrollera din vikt två till tre gånger per vecka. Väg dig vid samma tidpunkt på dagen, lämpligast på morgonen. Observera! Om du ökar mer än två

Läs mer

Marita Ölmheden. Danderydsgeriatriken, SLSO

Marita Ölmheden. Danderydsgeriatriken, SLSO Projekt: GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING I ORTOPEDI FÖR OMVÅRDNADSPERSONAL PÅ GERIATRISK VÅRDAVDELNING MED INRIKTNING ORTOPEDI 2009 Deltagare: Marita Ölmheden Från: Danderydsgeriatriken, SLSO Vad har projektet

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Venös insufficiens 2010

Venös insufficiens 2010 Venös insufficiens 2010 Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1 Program Cirkulationsuppbyggnaden Vad är venös insufficiens? Definition Symptom Riskfaktorer Prevalens Prevention Behandling Utprovning

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson Om oss Neurologiska rehabiliteringkliniken är en del av stiftelsen Stora Sköndal som ligger en mil söder om Stockholm city. Kliniken

Läs mer

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Ärrbråck Ärrbråck Information inför operation av ärrbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral De har öppet på dagen måndag till fredag.

Läs mer

Organisation av MS-vården

Organisation av MS-vården Bakgrund MS är en kronisk neurologisk sjukdom som i olika faser av sjukdomen kräver insatser från sjukvården. De senaste årens snabba utveckling av den medicinska behandlingen av MS och den betydelse det

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

HND-centrum. DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom

HND-centrum. DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom HND-centrum DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom Hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes (HND) är tre stora kroniska folksjukdomar

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

Göra rent. Borsta tänderna med fluortandkräm morgon och kväll.

Göra rent. Borsta tänderna med fluortandkräm morgon och kväll. Efter stroke Vid sjukdom är det lätt att även drabbas av problem med tänderna. Dessutom kan sjukdomstillståndet innebära minskade inkomster och ökade utgifter varvid ekonomin försämras. Vilken hjälp finns

Läs mer

Politisk viljeinriktning för strokevården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för strokevården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för strokevården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2010-10-14 Samverkansnämndens rekommendationer och beslut

Läs mer

Instruktioner för dig som genomgår rehabilitering efter ledprotesoperation av tummens basled (CMC-leden)

Instruktioner för dig som genomgår rehabilitering efter ledprotesoperation av tummens basled (CMC-leden) Instruktioner för dig som genomgår rehabilitering efter ledprotesoperation av tummens basled (CMC-leden) Syftet med den här instruktionen är att klarlägga rehabiliteringen i samband med en ledprotesoperation

Läs mer

Välkommen till Kardiologen!

Välkommen till Kardiologen! Välkommen till Kardiologen! Hoppas att du under dina två veckor på Kardiologen känner att du får tid för att såväl träffa patienter som att både teoretiskt och praktiskt förkovra dig. Det är omöjligt att

Läs mer

Vem bestämmer du eller din blåsa?

Vem bestämmer du eller din blåsa? Vem bestämmer du eller din blåsa? Känner du igen problemet? Går du på toaletten ovanligt ofta? Besväras du av täta trängningar? Händer det att du inte hinner fram till toaletten i tid? Symtomen kan bero

Läs mer

NATIONELL INFORMATIONSKAMPANJ OM STROKE 2011-2013

NATIONELL INFORMATIONSKAMPANJ OM STROKE 2011-2013 NATIONELL INFORMATIONSKAMPANJ OM STROKE 2011-2013 STROKE EN FOLKSJUKDOM - Vanligaste orsaken till handikapp - Drabbar årligen 30 000 svenskar - Tredje vanligaste dödsorsaken - Medelålder 73 år för män,

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer