Råd om vård.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Råd om vård. www.vardguiden.nu"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Snabbfil för strokepatienter För en patient med misstänkt stroke är en snabb och riktig diagnos samt behandling avgörande för ett gott vårdresultat. Trots det är denna patientgrupp normalt inte prioriterad på sjukhusens akutmottagningar. Men på Danderyds Sjukhus har man genom ett unikt samarbete mellan flera avdelningar skapat en snabbfil för patienter med misstänkt stroke och därmed lyckats halvera den genomsnittliga väntetiden för behandling. Sidan 4 Modern och kvalificerad hjärtinfarktsvård behandlar, rehabiliterar och förebygger Tack vare ett kvalitetsarbete som påbörjades på 80-talet har Danderyds Sjukhus idag en mycket kvalificerad hjärtinfarktsvård med ypperlig behandling och rehabilitering samt med utvecklade metoder för att förebygga nya och större hjärtinfarkter. Sidan 6 Oralmotoriskt centrum ett lyft för patientgrupp med motoriska svårigheter i munnen Sedan två år tillbaka finns ett centrum där olika yrkeskategorier arbetar under ett tak för att med sina samlade kunskaper ge patienter med olika oralmotoriska problem ett bättre omhändertagande. Sidan 8 Ryggmärgsstimulering lindrar svår kärlkramp Med hjälp av ryggmärgsstimulering kan en patient med svår kärlkramp som inte går att operera ändå få ett aktivare liv med minskade smärtor. På Danderyds Sjukhus centrum för ryggmärgsstimulering har man sedan 1999 behandlat mer än 30 patienter med gott resultat. Sidan 10 ANNONS ANNONS Råd om vård. Eller ring Besökstid dygnet runt.alla dagar.

2 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LEDARE Som ett av de första sjukhusen i Sverige bolagiserades Danderyds Sjukhus den 1 april Sjukhuset är dock fortfarande ett landstingsägt sjukhus och ej privatägt. De dryga två år som gått sedan dess kan vi sammanfatta med följande huvudrubriker: en ökad vi-känsla med större gemensamt ansvarstagande, kortare och snabbare beslutsvägar, en ökad känsla av delaktighet hos alla medarbetare samt mer långsiktighet i tankesättet. Den ökade känslan av samhörighet och viljan av att tillsammans lösa sjukvårdens alla uppgifter på bästa sätt har dels lett till att revirtänkandet inom sjukhusets olika verksamheter minskat och dels till en tilltagande stolthet över att arbeta på DSAB. Detta märks bland annat i de årliga medarbetarenkäterna där svaren visar att känslan av delaktighet och arbetsmotivation har stigit. De likaledes årliga patientenkäterna visar att detta också ger nöjda patienter 93 procent av våra patienter svarar att de var nöjda eller mycket nöjda med sin vård på Danderyds Sjukhus under Akuten är inte alltid rätt mottagning Akutmottagningen är till för de allvarliga, akuta sjukdoms- eller olycksfallen. Hit ska man vända sig när man blir plötsligt och allvarligt sjuk. I akutmottagningarnas uppgift ingår också att rycka ut vid olyckor eller katastrofer. Varje år görs besök på akutmottagningen vid Danderyds sjukhus % av alla som kommer hit borde istället ha sökt sig till husläkaren. Den bedömningen gör John Grubbström, verksamhetschef på Akutkliniken. Vissa toppar Akutmottagningen har vissa toppar under året. Ett exempel är när influensan slår till under december-januari. Men i övrigt är tillströmningen av patienter ganska jämn över året. Däremot ser det lite olika ut beroende på vilken veckodag det är. Måndagar är besvärliga dagar, det verkar som om man avvaktar under helgen. Fredagar är också en dag med många besök och belastningen varierar över dagen, med toppar vid klockan elva, sjutton samt vid 23-tiden, säger John Grubbström. NÄR SKA JAG GÅ TILL AKUTEN? Vid livshotande tillstånd ska man förstås alltid uppsöka närmaste akutmottagning. Annars tycker jag att man kan säga att när man känner sig allvarligt oroad över plötsligt påkomna besvär som man inte känner igen är det akuten man ska vända sig till, säger John Grubbström och ger några exempel: Bröstsmärtor. Plötsliga andningssvårigheter. Stroke (slaganfall), se sidan 4. Plötsliga buksmärtor som man inte känner igen. Olika typer av olyckor som trafikolyckor, fallolyckor. Arm- eller benbrott. Den som plötsligt får talsvårigheter. OM DU ÄR OSÄKER, KONTAKTA DIN HUSLÄKARMOTTAGNING I FÖRSTA HAND. HUSLÄKARNAS JOURMOTTAGNINGAR ÄR ÖPPNA KVÄLLAR OCH HELGER. RING ALLTID OCH BOKA TID FÖR BESÖKET! I STOCKHOLMS LÄN KAN DU FÅ RÅD VIA VÅRDGUIDEN PÅ TEL ELLER VARDGUIDEN.NU PÅ INTERNET. Tre huvudspecialiteter Akuten är uppdelad på tre sektioner; ortopedi, kirurgi (med urologi) och medicin. Störst är medicinakuten som under förra året hade drygt besök. Det långsiktiga synsättet har också påverkat synen på forskning, utveckling och utbildning vilket tydligt definierats som ett av de strategiska områdena för DSAB. Samarbetet med KI har intensifierats och stora satsningar görs för att förbättra utbildningen på DSAB ännu mer. I vårterminens studentutvärdering av sjukhuset gav 80 procent av alla studenter DSAB högsta betyg för bemötande av studenter. Arbetet med att ständigt förbättra vårt omhändertagande av patienter, studenter och medarbetare är naturligtvis inte något nytt sen bolagiseringen. De framgångar vi nu tycker oss se beror på många års konsekvent arbete inom dessa områden. För att citera en rutinerad verksamhetschef: Kort sagt har bolagiseringen varit som en extra raket för mycket av vårt förändrings/ förbättringsarbete. CAROLA LEMNE VD, DANDERYDS SJUKHUS AB När ska jag gå till akuten? Vid livshotande tillstånd ska man förstås alltid uppsöka närmaste akutmottagning. Annars tycker jag att man kan säga att när man känner sig allvarligt oroad över plötsligt påkomna besvär som man inte känner igen är det akuten man ska vända sig till, säger John Grubbström och ger några exempel i rutan intill. EN ANNONSBILAGA FRÅN MEDIAPLANET ANNONSFÖRSÄLJNING: Marcus Andersson, MediaPlanet, PROJEKTLEDARE: Klas Winberg, MediaPlanet, REDAKTÖR: Petter Renhuldt, MediaPlanet, GRAFISK FORM: PoE, REPRO: Ordbild. TRYCK: Tidningstryckarna, FÖR INFORMATION OM BILAGOR I DAGS- OCH KVÄLLSPRESS: Kontakta Klas Winberg, MediaPlanet, tel: OMSLAGSBILDEN FÖRESTÄLLER: Lilli-Ann Thorén, sjukgymnast och Fikru Maru, överläkare. Distribueras med Svenska Dagbladet september Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEVERANTÖR TILL DANDERYDS SJUKHUS OCH SLL Medicinkylskåp Mod Undersökningsbrits 450 Grand Classé Provtagningsstol 600 Grand Classé Gynkombi 571 Grand Classé Oscar Instrument AB Pl 4024, Kungälv Tel Fax Gynstol 550 Grand Classé

3 2002 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss association. Motiverade medarbetare och mer sjukvård med ekonomin i balans Mediabilden av sjukvården i dag är långa vårdköer, stressad och långtidssjukskriven personal, hotad ekonomi och ökande läkemedelskostnader. Mer patientnytta, ökad motivation och bättre arbetssituation för vårdpersonal är vad KPMG kan hjälpa till med. KPMGs insatser bygger på en grundläggande logik för styrning av hälso- och sjukvård. Budgetarna ska styras av vad medarbetarna uträttar, inte vad klinikerna har kostat. Motivationen ökar hos vårdpersonalen Sjukhuset får finansiering för vad man uträttar och samma ekonomiska ersättning för det som verkligen är samma vårdprestation Ansvariga förskrivare får kontroll över klinikens läkemedelsanvändning och kostnader Varför KPMG? Vi kan din vardag och har flerårig erfarenhet från ledande befattningar inom vårdoch läkemedelssektorn. För mer information kontakta Arne Björnberg, tel: KPMG är ett av landets ledande kunskapsföretag inom ekonomisk information med medarbetare vid 80 kontor runt om i landet. Vi erbjuder tjänster inom revision, redovisning, skatt, riskhantering och rådgivning vid transaktioner. Som medlem i KPMG International ingår vi i ett av världens främsta revisions- och konsultnätverk med verksamhet i 152 länder. ansvar 2 Vi har alltid haft ett spännande och bra samarbete med offentliga sektorn inte minst med verksamheter inom vården. Samarbetet har stimulerat oss till att göra vårt yttersta och lite till. Alla benämningar i detta dokument kan vara varumärken. Om dessa används av tredje part för eget ändamål kan det innebära intrång i innehavarens rätt till varumärket. Våra kunder inom vården var tidigt ute med att kräva tysta datorer, tillförlitlighet, miljötillvänd tillverkning och produkthantering. Fujitsu Siemens Computers levererar datorer som är miljöcertifierade enligt Svanen-kriterierna. Vi har också tagit fram ett grönt moderkort som valmöjlighet. Moderkortet GREEN EDITION tillverkas av material och med en teknik som möjliggör en kraftig reducering av bromerade flamskyddsmedel och bly, allt för miljön. På Danderyds Sjukhus pågår arbetet med att miljöcertifiera verksamheten enligt ISO Som ett led i detta arbete har man valt att investera i datorer med det nya gröna moderkortet. Detta är vi mycket stolta över. Johanneslundsvägen Box 630, Upplands Väsby Telefon: Fax: Webb:

4 4 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Stroke-enheten på Danderyds sjukhus: Snabbfil för strokepatienter Danderyds Sjukhus har genom ett unikt samarbete mellan akutmottagningen, röntgenavdelningen och strokeavdelningen lyckats halvera väntetiden för strokepatienter att komma till stroke-enheten. Det ger patienterna en betydligt större chans till ett normalt liv. AMBULANSPERSONALEN MISSTÄNKER STROKE. AKUTEN UPPRIORITERAR STROKEPATIENTER, SÄTTER I EN NÅL, TAR PROVER OCH EKG, FYLLER I EN STROKEJOURNAL, LARMAR OCH SKJUTSAR PATIENTEN TILL RÖNTGEN. RÖNTGEN PRIORITERAR DEN AKUTA DATORTOMOGRAFIN (SKIKTRÖNTGEN AV HJÄRNAN). STROKEPERSONAL FLYTTAR PATIENTEN TILL SÄNGEN OCH MAN STUDERAR BILDERNA TILLSAMMANS. STROKENHETEN TILLÅTER ÖVERINSKRIVNING UNDER DAGEN OCH HÄMTAR PATIENTEN PÅ RÖNTGEN. PATIENTEN HAR NÅL OCH PROVER ÄR TAGNA, DATORTOMOGRAFIN ÄR GJORD OCH RESULTATET HAR MAN SETT GEMENSAMT. PATIENTEN SKRIVS IN AV STROKESKÖTERSKA OCH STROKELÄKARE GEMENSAMT, INGA TIDSÖDANDE ÖVER- RAPPORTERINGAR, OCH AKUTBEHANDLING KAN PÅBÖRJAS. Rätt patient till rätt avdelning i rätt tid Patienter med misstänkt stroke har inte varit en högprioriterad grupp på sjukhusens akutmottagningar. En snabb och riktig diagnos och behandling är dock helt avgörande för vårdresultatet. En annan viktig faktor för att patienterna ska rehabiliteras till minimalt handikapp och ett så lågt hjälpbehov som möjligt är att de faktiskt hamnar på sjukhusets specialistavdelning och inte på andra medicinavdelningar. Det har man på Danderyds Sjukhus, med sin långa erfarenhet av strokebehandling, tagit fasta på. Sedan i januari har sjukhuset en speciell snabbfil för patienter med misstänkt stroke. Patienterna förs snabbt från akuten, via röntgen, till stroke-enheten. Tidigare fick de flesta av dem vänta länge innan de fick behandling trots att ambitionen var att det skulle gå så fort som möjligt. Idag är den genomsnittliga väntetiden i princip halverad och de flesta får behandling inom drygt en timme! Det har varit möjligt genom ett tvärprofessionellt samarbete över klinikgränserna där varje berörd avdelning fått eget incitament att anstränga sig extra mycket för strokepatienterna. Förutom att man kan erbjuda ett bättre behandlingsresultat redan idag är man väl rustad att starta akutbehandling med trombolys (proppupplösande behandling) som kräver att patienten behandlas inom tre timmar. Denna behandling förväntas bli godkänd i Sverige inom kort. Danderyds Sjukhus tar emot cirka 800 strokefall om året. Av dem förs redan idag cirka 85 procent direkt till strokeavdelningen medan resten hamnar på andra medicinavdelningar. Det kan jämföras med rikssnittet på procent. Målet är närmare 100 procent. Erfarenhet av pionjärarbete Stroke-enheten vid Danderyds Sjukhus har sina rötter i Serafimer Lasarettets stroke-enhet som var en av de första i världen i sitt slag när den startade Det man kom på då var att det är väldigt viktigt att rehabiliteringen specialanpassas efter varje patients specifika behov. Runt patienten skapar man därför ett team med arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, kurator, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor med specialistutbildning. I behandlingen förebygger man komplikationer, stimulerar den handikappade sidan, lär ut strategier för att kompensera det nya handikappet och minskar risken för återinsjuknande. Specialistenheterna var revolutionerande. Patienternas chanser att överleva och att slippa komma på vårdhem ökade och depressionsfrekvensen minskade. Idag finns specialistenheter på alla svenska sjukhus och runt om i världen. Men Sverige tillhör fortfarande de länder där man är duktigast på att behandla stroke. Danderyds Sjukhus har den stora fördelen av god tillgång till all specialistkompetens. Med den nya snabbfilen tar sjukhuset ett nytt steg i utvecklingen och förutom att vården blivit ännu effektivare upplever personalen ökad professionalism, arbetsglädje och yrkesstolthet! Väldigt många återhämtar sig Medelåldern på strokefallen är 75 år. Det är lika många män som kvinnor som drabbas. Det är ovanligt att drabbas om man är under 40 år. Därefter ökar risken. Behandlingstiden är i genomsnitt fem till sex dagar, men för många är den bara ett till två dygn. Efter sjukhusvistelsen kan procent av patienterna komma direkt hem. Efter en tids rehabilitering på geriatriska kliniken (i genomsnitt två-tre veckor) kommer ytterligare 20 procent hem. Patienter med stort EN BERIKAD MILJÖ ÄR AV STORT VÄRDE FÖR REHABILITERINGEN. UTSIKT ÖVER EDSVIKEN omvårdnadsbehov som inte kan tillgodogöra sig den intensiva rehabiliteringen bereds plats på sjukhem i tio procent av fallen. Inom den första månaden avlider tio procent. Eftersom vi blir allt fler äldre finns det en tendens att sjukdomsfallen ökar. Symptomen på stroke är inte alltid så dramatiska varför det hittills dröjt i genomsnitt fyra viktiga timmar från det att patienten känner symptom tills han kommer in till Danderyds Sjukhus. Ökade kunskaper om strokesymtom och det förbättrade omhändertagandet på sjukhuset tror vi ska bidra till att patienterna ska komma in snabbare till sjukhuset. Spännande arbetsplats Snabba puckar, tydliga vårdresultat och en ständig inblandning i olika utvecklingsprojekt gör att arbetet på strokeenheten är enormt stimulerande för personalen. - Det är kul att jobba i team och det är stimulerande att man så tydligt ser tecken på att patienterna blir bättre för varje dag. Dessutom är det spännande att arbeta med en akutsjukdom med korta vårdtider och snabba handläggningar, säger Rebecca Undén-Göransson, överläkare på stroke-enheten vid Danderyds Sjukhus. SYMPTOM PÅ STROKE BARBARA TALTAVULL Fokala: Symtomen kommer från ett fokus i hjärnan som exempelvis medför svaghet i höger arm och hand och/eller ben och fot. Neurologiska bortfallssymptom: Plötsligt har en funktion som tidigare funnits försvunnit. Benet bär inte, armen styr inte. Andra exempel är talsvårigheter, dyfasi eller afasi. Bortfall av synfältet, man tappar synen åt ett håll - det tar bara slut när man läser och man märker inte när man går på folk, eller neglekt, ouppmärksamhet åt ena hållet.

5 Tycker du att du fått vänta för länge? Som patient kan du numera välja att bli behandlad vid det sjukhus i landet som har de kortaste väntetiderna*. Enligt den nationella besöksgarantin har du rätt att få ett första besök hos specialist inom tre månader. I flera landsting, däribland Stockholms läns landsting, finns det dessutom en vårdgaranti som innebär att du ska få den behandling du behöver inom tre månader. Om mottagningen/kliniken du i första hand vänt dig till inte kan leva upp till vårdgarantin, ska du bli erbjuden ett annat alternativ. På kan du läsa mer om detta. Databas på Internet För information om aktuella väntetider vid alla sjukhus i landet, finns det en databas på Internet. På kan du se hur lång väntetiden är till ett urval av vanliga undersökningar och mottagningar. Väntetider till de vanligaste operationerna samt uppgifter om vilka rättigheter du som patient har när det gäller val av vårdgivare finner du i databasen. *I Västernorrlands läns landssting, Jämtlands läns landsting, Västerbottens läns landsting samt i Norrbottens läns landsting gäller dessa möjligheter från och med årsskiftet 2002/2003. Utnyttja möjligheten att ge ditt barn en bra start i livet Hotell-BB på Danderyds Sjukhus Öppet igen efter sommaren! Telefon Har du hämtat din Kloka Lista? Kloka Listan innehåller utvalda läkemedel för behandling av våra vanligaste sjukdomar. Samtliga läkemedel på listan har noga värderats och jämförts vad gäller både effekter och biverkningar och är ett resultat av det arbete som varje år utförs av några av landets främsta specialister. Kloka Listan ger dig vägledning om vilka läkemedel som anses vara de mest beprövade och effektiva och som samtidigt ger dig bäst valuta för pengarna. Kloka Listan finns att hämta kostnadsfritt på apotek och vårdcentraler. Du kan också besöka

6 6 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Hjärtinfarktvård DS: Med modern rehabilitering ökar chanserna till friskare liv efter en infarkt Att drabbas av hjärtinfarkt är för många en omvälvande händelse som är förenat med såväl fysiskt som psykiskt lidande och som många gånger innebär byte av livsstil. Det är här Danderyds Sjukhus förnämliga rehabilitering, där även anhöriga får vara med, kommer in. Danderyds sjukhus har sedan många år en mycket välfungerande och modern hjärtinfarktvård, mycket tack vare kvalitetsarbeten som började redan på slutet av 80-talet. Patienten har alltid satts i centrum och sedan många år har vi en fantastiskt bra eftervård och rehabilitering. Rehabiliteringen innefattar mottagningar hos specialtränade hjärtinfarktsköterskor, sjukgymnasik med kom-igång grupper, läkarledda frågestunder, hjärtskola med dietist, sjukgymnast och kurator, samt rökavvänjningsgrupper. Den utbyggda rehabiliteringen innefattar även ett forskningsprojekt, det så kallade ROCK-projektet, som många hjärtinfarktpatienter deltager i. Kvalificerad Hjärtinfarktvård Hjärtintensivvårdsavdelningen (HIA) har 17 platser varav tio kan vara kopplade till en kontinuerlig EKG- och blodtrycksövervakning som ligger centralt på avdelningen. Detta övervakningssystem är flyttbart vilket innebär att patienterna oftast kan få ligga kvar på samma plats även när övervakningen ej längre behövs. Det är annars vanligt att hjärtinfarktvård är uppdelat i en akut- och en eftervårdsavdelning. Personalen som är välutbildad och duktig gör verkligen allt för att patienterna skall ha det så bra som möjligt. Forskningsaktiviteten på hjärtsektionen har under många år varit hög vilket har bidragit till att vården håller en hög vetenskaplig nivå. Det får vi bland annat bekräftat via ett stort nationellt kvalitetsregister som heter Riks-HIA där vi jämför våra behandlingar och resultat med övriga landet. Nu förebygger man nya och större hjärtinfarkter Behandlingen av mycket små hjärtinfarkter samt kärlkramp där mycket lite hjärtenzymer har läckt ut (mätt med blodprov) har förändrats påtagligt de senaste 2 åren. Tidigare skrevs de flesta av dessa patienter hem utan kranskärlsröntgen och behandlingen var densamma som vid vanlig kärlkramp. Nu får de flesta 3-4 olika blodproppshämmande läkemedel i akutskedet vilket minskar risken för att det skall bli en större infarkt. De flesta patienter genomgår även en kranskärlsröntgen inom ett par dagar. Om förträngningar i kranskärlen kan påvisas kan det bli aktuellt med en så kallad ballongvidgning av ett eller flera kranskärl, eller en bypass-operation. Det nya sättet att i ett tidigt skede förhindra KARIN MALMQUIST, ÖVERLÄKARE PÅ ENHETEN FÖR HJÄRTMEDICIN PÅ DANDERYDS SJUKHUS nya och större hjärtinfarkter har medfört att vi kommer att göra betydligt fler kranskärlsundersökningar framöver och verksamheten i stort kommer att växa. Från och med slutet på detta år kommer även ballongvidgningarna att kunna utföras här på Danderyds sjukhus vilket är till stor fördel både för patienterna och för oss själva. För närvarande bygger vi även om en storavdelning som får utökade resurser att utreda patienter med kranskärlssjukdom samt vårda de som genomgått bypass-operation.

7 Ortopedkliniken: Korta väntetider inom ortopediskt spetsområde Ortopedkliniken har en bred kompetens inom vuxenortopedin och på grund av den stora förlossningsverksamheten vid sjukhuset har vi av tradition även stor erfarenhet av medfödda höftledsluxationer. Två spetsområden Det ena av två spetsområden vid kliniken är axelledskirurgin där alla typer av axelbesvär hanteras av de tre ortopeder och två sjukgymnaster som är verksamma inom sektionen. Det andra spetsområdet är ledplastikkirurgi i höfter samt knäleder och kliniken är en av de tre i Sverige som utför flest operationer. Kliniken har haft turen att kunna öka kapaciteten när alltfler patienter har sökt sig till oss vilket har inneburit att vi fortfarande har en av de kortaste väntetiderna till operation. Detta har också lett till att patienter söker sig till kliniken från regioner i Sverige med längre väntetider. Fokusering på svårare fall Vi har särskilt fokuserat på svårare fall, till exempel reoperationer av sådana leder som suttit så länge att de börjat lossna. Ofta har lossningen pågått en tid innan patienten upplever tydliga besvär. Det har då ofta skett en uttunning av benet, exempelvis kring protesen i lårbenet, och det krävs då transplantationer av nytt ben som stöd när man åter cementerar fast en ny protes. Vid kliniken används i vissa fall även så kallad cementfri teknik, både vid första operationen men även vid omoperation. En av klinikens läkare visade för cirka ett år sedan i sitt avhandlingsarbete att det vid de flesta fallen av höftfraktur med stor felställning är bättre att genast operera med konstgjord höftled jämfört med att vänta och se om frakturen ändå möjligen kommer att kunna läka bra med bara vanlig skruvningsteknik. Ett annat område där det finns en ovanligt bred ortopedisk kompetens är inom handkirurgi och här har vi ett regelbundet och fruktbart samarbete med reumatologsektionen. ULF LILLKRONA VERKSAMHETSCHEF Mediel utvecklar Direkt Digital Röntgen. I samarbete med Canon och Arcoma har Mediel skapat nya möjligheter för användningen av Direkt Digital Röntgen. Canon CXDI-detektorer integrerade med Arcoma-stativ har blivit en mycket lyckad kombination. Det finns stativ för undersökning av stående patient och bord med digital bucky. Bildformatet är 43 x 43 cm, vilket är störst på marknaden. Dessutom har Canon tagit fram en portabel detektor som passar i sidokasetthållare och i skallstativ. Detektorn är perfekt för sidobilder och besidebilder. Den är också idealisk för småskelettbilder. Bildformatet är 24 x 30 cm. Tag gärna kontakt med oss för vidare information. Mediel AB, Aminogatan 16, Mölndal. Tel: Fax: E-post: Hemsida:

8 8 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Oralmotoriskt centrum : Den samlade kunskapen ger ett bättre omhändertagande Nu har patienter med bland annat talsvårigheter fått en ny möjlighet till hjälp. Detta tack vare att yrkeskategorier som arbetar med munnens motorik har samlats under ett tak. Ett oralmotoriskt centrum har öppnats. Centret har blivit ett lyft för såväl patienter som teammedlemmar. För patienterna betyder den samlade kunskapen på ett ställe effektivare och snabbare behandling. För teamet som består av logopeder, tandläkare, öronläkare och tandtekniker, innebär satsningen att långa behandlingstider har minskats kraftigt. Den samlade kunskapen ger ett bättre omhändertagande. Därtill kan teamet göra mer omfattande utvärderingar av behandlingarna än vad som var möjligt tidigare. - Vi kan nu behandla en grupp patienter som förr inte fick den hjälp de behövde, säger Miriam Hartstein, logoped på Oralmotoriskt centrum. I takt med att centret blir allt mer välkänt får fler människor med oralmotoriska problem chansen till en effektivare behandling. Centret invigdes i januari Hittills i år har antalet remisser ökat med 48 procent och förra året hade man drygt besök. Barn och ungdomar är den största gruppen patienter. De kommer från helt skilda håll. Det kan vara via en talpedagog eller en barnavårdscentral. Det kan även vara en remiss från en logoped eller öronläkare. De oralmotoriska besvären som patienterna har är olika. En del har svårt att tala, andra har svårigheter att äta eller svälja. Många barn har öppen mun och dreglar och kan också ha kraftig tungpress som ger dem ett avvikande bett. En del blir retade för sina svårigheter. Orsakerna till svårigheterna kan vara medfödda eller förvärvade. Hos vuxna kan besvären komma i samband med stroke eller hjärnskada. Behandlingen är indelad i olika steg med delmål som tas fram tillsammans med patienten och de anhöriga. Så här kan en behandling gå till. En sjuårig flicka, som vi kan kalla Anna, kommer på besök som varar i en timme. En logoped gör en bedömning med hjälp av ett bedömningsprotokoll för att kunna få en bild av hennes svårigheter. Logopeden undersöker hur musklerna i Annas ansikte, tunga, läppar och gom fungerar. Anna spelas också in i en ljudstudio. Mot slutet av besöket har logopeden en god uppfattning av vad han eller hon kan hjälpa patienten med. - De flesta symtom kan vi lindra eller bota genom att patienten själv stimulerar muskulaturen i ansiktet och munnen. Vi ger dem träningsråd. Att man dagligen stimulerar munnen med exempelvis en eltandborste ger resultat, säger Miriam Hartstein. Efter drygt tre månader är det dags för ett återbesök för att se effekten av träningsråden. I Annas fall gav träningen resultat. Men hon skulle kunna bli ännu bättre om hon får träna med en så kallad gomplatta. Den bedömningen gör logopeden och en tandläkare tillsammans. Gomplattan specialtillverkas av en tandtekniker. Den görs utifrån ett avtryck från patientens överkäke. Gomplattan utformas på Nu kan vi behandla en grupp patienter som förr inte fick den hjälp de behövde olika sätt: med en metallkub eller små metallkulor så att man når önskad effekt när det gäller tungans viloläge, tungrörelser eller önskat artikulationsställe. Barnen får vara med och bestämma vilken färg och bild gomplattan ska ha. Gomplattan placeras i överkäken max en timme per dag och tränar den orala motoriken så att tal-, tugg och sväljfunktionen förbättras. Oralmotoriskt centrum har utvecklat flest individuellt utformade gomplattor som så kallade intraorala hjälpmedel i Europa. Förutom gomplatta är munskärm eller mjuk bettskena andra hjälpmedel för patienterna. Munskärmen och bettskenan används för träning av läppslutning, näsandning och korrekt placering av tungan. Antalet återbesök varierar. I Annas fall räcker det med var fjärde månad under ett års tid. - Nästan alla patienter som kommer till oss blir bättre eller helt symtomfria. Men vi har även en stor grupp handikappade barn och ungdomar, t ex med cp-skada eller Downs syndrom. I dessa fall kan målet vara minskad dregling och förmåga att stänga munnen, säger Miriam Hartstein. Men alla symtom ser olika ut. I vissa fall räcker det inte med intraorala hjälpmedel utan det behövs ett kirurgiskt ingrepp, exempelvis att förstorade polyper eller halsmandlar tas bort för att möjliggöra normal andning. Därefter använder patienten hjälpmedlen. Listan kan göras lång på olika funktionella aktiviteter som barn och vuxna inte kan utföra på grund av motoriska svårigheter i munnen. Genom att på olika sätt stimulera rörelseförmågan i munnen kan dessa patienter få hjälp till ett bättre och socialare liv. JOHAN COOKE Med sju akutsjukhus som hyresgäster är vi vana vid krävande kunder! Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på ca 2,2 miljoner m 2 lokaler i Stockholmsområdet. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i Stockholms län. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting. Locums kännetecken är Kundnytta, Kvalitet och Kretsloppstänkande. MARTHA BJÖRNSTRÖM, TANDLÄKARE, ANITA MC ALLISTER, LOGOPED OCH INGER ÅSTRAND RYDBERG, LOGOPED, UNDERSÖKER EN PATIENT TILLSAMMANS.

9 Information från Läkemedelsindustriföreningen, LIF Från 1 oktober 2002 kan apoteket byta ut din medicin. Fr o m den 1 oktober 2002 finns risken att den medicin du brukar använda kommer att bytas ut. Riksdagen har nämligen bestämt att apoteken ska byta läkemedel till det billigaste av dem som anses vara likvärdiga, så kallad generisk substitution. Medicinen du får ska då innehålla samma aktiva ämne, men man tar inte hänsyn till att andra innehållsämnen i medicinen kan skilja, t ex färgämne eller konserveringsmedel. Ingen hänsyn tas heller till dosering, märkning, tablettstorlek, färg på tabletten eller till förpackningen. De läkemedel som anses likvärdiga kan ha olika användningsområden och varningstexter, vilket kan skapa både oro och förvirring. Om du oroas av risken för ett läkemedelsbyte är det viktigt att du diskuterar detta med din läkare, särskilt om du har en kronisk sjukdom eller använt medicinen länge. Det finns tre sätt att undvika ett byte på apoteket. Tala med din läkare och berätta vilken behandling du är nöjd med och vilka mediciner du vill behålla. Din läkare kan då markera på ditt recept att inget utbyte får ske när du kommer till apoteket. Om du inte pratat med din läkare kan du be apotekspersonalen ringa läkaren för att få behålla din medicin. Du kan också vägra godta ett byte på apoteket men då tvingas du att betala mellanskillnaden själv. Merkostnaden ingår inte i högkostnadsskyddet. Läs mer på eller beställ en kostnadsfri broschyr från LIF. Tala med din läkare om du vill undvika ett byte. Läkemedelsindustriföreningen, LIF The Swedish Association of the Pharmaceutical Industry Box 17608, SE Stockholm, Tel , Fax , sept 2002 Snart i din brevlåda Vårdguiden # för dig som bor i stockholms läns landsting Tung kamp mot övervikt MEDICIN + MEDICIN KAN SKADA! SOV GOTT & FÅ BÄTTRE BETYG SÅ LINDRAS PANIKÅNGEST LEVA LIVET TROTS SMÄRTA HITTA RÄTT I VÅRDEN NY BILAGA! Vårdguiden är en informationstidning från Stockholms läns landsting. Här kan du läsa om hälsovård och egenvård, sjukdomar och behandlingar. Besök också vår webbplats eller ring för information, dygnet runt. Äldrevård med hög garanterad kvalitet Med ett telefonsamtal får du den hjälp du behöver! PROFFICE CARE AB resursförstärker vården med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. RING OSS för att få mer information om alternativa bemanningslösningar care.se Proffice Care AB bemannar och förstärker hälso- och sjukvårdssektorn med medicinsk personal (läkare och sjuksköterskor). Vi arbetar även med rekryteringsuppdrag och entreprenadlösningar som operationsteam och företagshälsovård samt med olika former av specialistteam. Proffice Care har kontor på tio orter och är verksamma i hela Sverige, Norge och Danmark. Proffice Care AB ingår i Proffice AB. Proffice Care AB är medlem i SPUR. I Medihems regi finns två omsorgsformer som visar vägen för framtidens äldreomsorg. Båda erbjuds av Omvårdnadshuset i Danderyd. En viktig nyckel till den goda kvaliteten är att man uppmuntrar sina medarbetare till nya idéer, initiativ och förändringsvilja. Vårdkedjan och Omvårdnadsavdelningen kallas omsorgsformerna som bokstavligen genomsyrar av kvalitet och service. Till vårdkedjan kommer personer som har behov av återhämtning efter sjukvård. Det är ett korttidsboende där de äldre bor i tre månader. - Här kan de i lugn och ro träna sina dagliga aktiviteter för att senare återvända hem eller till ett särskilt boende, säger Kerstin Lindholm, verksamhetschef för Omvårdnadshuset. Till Omvårdnadsavdelningen kommer den som är för sjuk för att skickas hem, men för frisk för att ha en sängplats på specialistklinikerna. Vårdtiden är kort, tre till sju dagar. För att hålla en hög kvalitet och service är det a och o att medarbetarna trivs och känner delaktighet i verksamheten. Därför uppmuntrar ledningen till nya idéer och initiativ bland medarbetarna som består av sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter med flera. Sjuksköterska Eva Johansson har arbetat på Omvårdnadshuset sedan starten KERSTIN LINDHOLM OCH EVA JOHANSSON - Korta beslutsvägar, meningsfullt arbete och att vi får gehör för våra idéer. Det är uppenbart här jämfört med andra arbetsgivare där jag jobbat tidigare. Här råder det även en stor arbetsgemenskap som jag tycker är jätteviktigt, säger Eva Johansson. Att hon har ett stort eget ansvar och goda möjligheter till vidareutbildning, i form av kortare eller längre kurser, är andra givna fördelar. Medihem fyller 20 år! JOHAN COOKE Medihem, ett dotterbolag i Prolivakoncernen, fyller 20 år. Medihem driver även andra äldreomsorgsverksamheter i Sverige. Vårdkedjan drivs i egen regi och platserna köps av kommunerna. Omvårdnadsavdelningen drivs i samarbete med landstingen. Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Smärta & smärtlindring

Smärta & smärtlindring ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2008 Smärta & smärtlindring Rätt smärtlindring vid aborter och kejsarsnitt Årets smärtsjuksköterska, Birgitta Platon, berättar om

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Framtidens. Bemanningsföretag som främjar vården

VÅRD & OMSORG. Framtidens. Bemanningsföretag som främjar vården HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.FRAMTIDENSVÅRD.NU Nr 2 MAJ 2014 ANNONS Framtidens VÅRD & OMSORG Missa inte VIRGINIA MASON Framgångsrik metod för att förbättra

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

minhälsa Medicin, vård och rehabilitering Tema stroke Egenvård för pollenallergiker Så funkar vårdgarantin

minhälsa Medicin, vård och rehabilitering Tema stroke Egenvård för pollenallergiker Så funkar vårdgarantin minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 1/2012 Tema stroke Medicin, vård och rehabilitering Egenvård för pollenallergiker Så funkar vårdgarantin foto pellewichmann 3 Tema Stroke Varje år

Läs mer

Stroke. En temaskrift om slaganfall och TIA

Stroke. En temaskrift om slaganfall och TIA Stroke En temaskrift om slaganfall och TIA Denna temaskrift är en del av Hjärt- Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig tack vare gåvor från privatpersoner

Läs mer

Stroke. En skrift om slaganfall och TIA

Stroke. En skrift om slaganfall och TIA Stroke En skrift om slaganfall och TIA Den här skriften är en del av Hjärt- Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor från privatpersoner

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska

Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Malmö stad 2007 2:a upplagan KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen

Ditt Landsting. Lättläst Sidan 15. Kalle fick dö hemma. Landstingsskatten. Lycklig skilsmässa. Trygg vård för den som blir slagen Ditt Landsting Nr 4 2011 Kalle fick dö hemma Kalle Berglund var en äkta Hemsjöbo och ville dö hemma. Tack vare insatser från landstinget fick han och hustrun Lillemor Bonde både medicinsk hjälp och medmänskligt

Läs mer

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor foto björn fröberg 3 Tema Tänder Varannan sörmlänning är

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Musiken blev vägen tillbaka efter Marcus skallskada. Blödning i hjärnan - en operation. Dålig strokevård skördar liv. Godis gjorde råttor friskare

Musiken blev vägen tillbaka efter Marcus skallskada. Blödning i hjärnan - en operation. Dålig strokevård skördar liv. Godis gjorde råttor friskare HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN HJÄRNSKADEKONFERENSEN 2006 I KARLSTAD * 8 APRIL 2006 * En tidning från Hjärnskadekonferensen 2006 Intensivvårdshelikoptern räddar liv Dålig strokevård skördar liv Bildreportage

Läs mer

Friska ben, leder & muskler

Friska ben, leder & muskler annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Februari 2008 Friska ben, leder & muskler Sover kvinnorna i riksdagen? Alf Svensson debatterar för fler bentäthetsmätningar Läs mer på

Läs mer

PRIVAT VÅRD. Valfrihet är en rättighet VAD ÄR ÅDERBRÅCK? ALLA ÅDERBRÅCK TAS BORT!

PRIVAT VÅRD. Valfrihet är en rättighet VAD ÄR ÅDERBRÅCK? ALLA ÅDERBRÅCK TAS BORT! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.FRAMTIDENSVÅRD.NU Nr 2 SEPTEMBER 2014 PRIVAT VÅRD Missa inte EFFEKTIVARE VÅRD Den privata vården utvecklar

Läs mer

Glimtar från 2003. Ekonomin. Vården. Personalen. Foto: Anna von Brömssen

Glimtar från 2003. Ekonomin. Vården. Personalen. Foto: Anna von Brömssen Glimtar från 2003 Foto: Anna von Brömssen Vården Personalen Ekonomin Det här är NUsjukvården: NU-sjukvården är en av fem sjukhusförvaltningar i Västra Götalandsregionen. I förvaltningen ingår Uddevalla

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SMÄRTA & SMÄRTLINDRING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SMÄRTA & SMÄRTLINDRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2/Mars 2009 SMÄRTA & SMÄRTLINDRING 4TIPS FÖR ETT LIV MED MINDRE SMÄRTA Ben som värker Bensmärta kan vara en allvarlig kärlsjukdom ta

Läs mer

Innehåll. Den första i sitt slag. 25 Rekonstruktion av brosk. 4 En EULAR-kongress år 2002. 6 Ett naturligt val

Innehåll. Den första i sitt slag. 25 Rekonstruktion av brosk. 4 En EULAR-kongress år 2002. 6 Ett naturligt val Den första i sitt slag I din hand håller du den första rapporten från en reumatologisk forskarkongress av högsta kvalité som skrivits så att förhoppningsvis alla ska kunna läsa och ta till sig av innehållet.

Läs mer

LIVSKVALITET Janne Loffe Carlsson: Att hitta på nya saker och inte slå sig till ro är mitt ledord till ett förlängt liv.

LIVSKVALITET Janne Loffe Carlsson: Att hitta på nya saker och inte slå sig till ro är mitt ledord till ett förlängt liv. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS PÅ ÅLDERNS HÖST 6TIPS FÖRBÄTTRA DIN FOTO: OSCAR NÄSSTRÖM DISTRIBUERAS

Läs mer

Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt

Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt Hjärtinfarkt En skrift om vad som händer under och efter infarkt Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack

Läs mer

Ojämn puls ETT NUMMER OM FÖRMAKSFLIMMER. Kan 6 000 slippa stroke varje år? FORSKNING FÖR LIVET

Ojämn puls ETT NUMMER OM FÖRMAKSFLIMMER. Kan 6 000 slippa stroke varje år? FORSKNING FÖR LIVET ELDSJÄLEN Reser jorden runt för att bota flimmer SIDAN 8 SJUKHUSET De ser hela patienten SIDAN 16 PATIENTEN Lill-Babs fick flimmer på scen SIDAN 30 LANDSTINGEN Lär av världens bästa sjukhus SIDAN 38 FORSKNING

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

FRÅN LANDSTINGET SÖRMLAND

FRÅN LANDSTINGET SÖRMLAND minhälsa RÅD OM VÅRD FRÅN LANDSTINGET SÖRMLAND NUMMER 2/2011 TEMA SÅ KAN DEN LINDRAS RECEPTFRITT ÄR INTE OFARLIGT AKUTEN PRIORITERAR PÅ NYTT SÄTT FOTO JOAKIM SERRANDER 3 Tema Smärta Smärta beskrivs som

Läs mer

Forskning för hälsa EN JAKT PÅ MINUTER. Värdet av forskningen: Start för stor hjärtstudie FARLIGT FLIMMER. Nils Wahlgren forskar om stroke

Forskning för hälsa EN JAKT PÅ MINUTER. Värdet av forskningen: Start för stor hjärtstudie FARLIGT FLIMMER. Nils Wahlgren forskar om stroke Forskning för hälsa NUMMER 2/2012 TEMA HJÄRTINFARKT OCH STROKE Värdet av forskningen: 154 000 liv Start för stor hjärtstudie FARLIGT FLIMMER Nils Wahlgren forskar om stroke EN JAKT PÅ MINUTER Omslagsfoto

Läs mer

Kvalitet, utveckling och ekonomi går hand i hand

Kvalitet, utveckling och ekonomi går hand i hand Landstinget i Värmland personaltidning Nummer 5 dec 2012 Kvalitet, utveckling och ekonomi går hand i hand tema: kvalitet och ekonomi sid. 3 7 Sociala medier sid. 8 Carina är sonograf sid. 11 Missa inte

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN 1,6 MILJONERKLUBBEN I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN 1,6 MILJONERKLUBBEN I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN 1,6 MILJONERKLUBBEN I SAMARBETE MED MEDIAPLANET ANNONS 1,6 Miljonerklubben för Kvinnors hälsa December 2004 Bröstcancer Hur rädda behöver kvinnor vara? Vi

Läs mer

En liten bok om lungcancer

En liten bok om lungcancer En liten bok om lungcancer Faktagranskad av professor Roger Henriksson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Text och projektledning: Mix Public Relations Grafisk formgivning och produktion: Narva Tryck:

Läs mer

Hitta rätt i vården med 1177

Hitta rätt i vården med 1177 En tidning från Landstinget i Jönköpings län 3.2013 Hitta rätt i vården med 1177 SIDORNA 10 12 Njursjukdomar Donerade njure till kompisar SIDORNA 4 5 Läs också... Tror på patientkraften SIDORNA 14 15 Så

Läs mer

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10.

TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan 8, 9 och 10. BRÖSTCANCERFÖRENINGARNAS RIKSORGANISATION TEMA KRONISK BRÖSTCANCER TILLBAKA PÅ JOBBET Cheferna stod bakom Monica i kampen mot bröstcancern. Deras stöd hjälpte mig tillbaka, säger hon. Läs mer på sidan

Läs mer