6TIPS TILL BÄTTRE BESLUTSSTÖD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6TIPS TILL BÄTTRE BESLUTSSTÖD"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.4/Mars 2009 Det här är en oberoende tidning från Mediaplanet BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TILL BÄTTRE BESLUTSSTÖD Landstinget i Dalarna Bättre vård & ekonomi med hjälp av BI Experterna tipsar Trenderna och utmaningarna för 2009 BPM Snabbare och förbättrade affärsprocesser DEN SNABBA VÄGEN UR FOTO: SAVAS KESKINER/ISTOCKPHOTO LÅGKONJUNKTUREN Vinna eller försvinna: BI hjälper dig att ta de rätta besluten som avgör framgången för ditt företag.

2 2 MARS 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANING Samtidigt som stora hot hopar sig fortsätter beslutsstöd att vara en topprioritering för företagsledare och beslutsfattare. Att ha ett 360-graders perspektiv på hur olika delar av företaget presterar, och förmågan att snabbt besluta och förändra kommer att skilja agnarna från vetet. BI är nyckeln till förändring i tuffa tider Det står nu klart att stora delar av världen är i en lågkonjunktur. Samtidigt ökar lågkostnadsländer hela tiden sin konkurrenskraft gentemot i-länder som Sverige. Pris går inte längre att konkurrera med. Innovations gapet minskar också. Företag, framförallt i vår del av världen måste helt enkelt bli smartare och mer förändringsbenägna för att överleva. Att kunna filtrera fram rätt information som leder till rätt beslut, i motsats till intuitivt chanstagande, är en av få kvarvarande konkurrensfördelar som kan utnyttjas. Högsta prioritet Nordiska företag vet detta mycket väl. Det är därför Business Intelligence har varit högsta prioritet bland CIOer i Norden fyra år i rad. Det är också därför Gartner ser att Sverige har spenderat mer på BI-mjukvara per kapita än något annat land i Europa. De utländska BI-leverantörerna har tillsammans med en ansenlig mängd lokala specialister sett kraftig tillväxt, frodats, och skapat en marknad för BI-plattformar värd 700 miljoner kronor bara i Sverige. Då räknar jag bara mjukvaran - tillkommande konsultarvoden mångdubblar den siffran. Tuff period Detta ställs dock på sin spets under Lågkonjunkturen kommer att ge IT-budgeten en törn. Många företag kommer att försöka optimera användandet av de verktyg de redan har, till och med rationalisera bland dem. Några kommer känna sig nödgade att frysa stora strategiska IT-projekt, och fokusera mer på mindre implementationer i separata affärsenheter. Dessutom ser vi nu en aldrig tidigare skådad prispress, som en följd av konsolideringen som har skett på marknaden. Mjukvarubjässarna har kapprustat de senaste två åren för att förvärva BI-funktionalitet. Genom att erbjuda detta tävlar nu dessa aktörer om att få företag att standardisera kring deras större produktutbud, inkluderande affärssystem och databaser. Kvarvarande oberoende aktörer Dan Sommer Gartner MINA BÄSTA TIPS Köparens marknad Utnyttja att det är köparens 1 marknad nu, med förhandlingsutrymmet det ger. Begrunda dock totala kostnader och inte bara initiala licensavgifter. Fokus på kortare projekt Om du har svårt att rationalisera BI för din ledning, fo- 2 kusera först på kortare projekt, och visa på förbättringarna det leder till. Detta kan vara en grund för fortsatt utbyggnad. Kompetenscenter Om du inte redan har gjort 3 det - upprätta ett tvärfunktionellt kompetenscenter för BI. och andra specialister måste hänga med i svängarna, eller helst ligga före, för att bibehålla sina positioner. Prioriteten hos användare skiftar även under 2009, bort från främst önskad ökning i för säljning, till fokus på produk tivitet, lönsamhet, och riskhantering. Företaget med kontinuerlig insyn i vilka produkter, kunder, affärs enheter och anställda som har högst respektive minst värde kommer att vara smidigt och förändringsbenäget i tuffa tider. Man kan konstatera att BI börjar mogna, och att det i dag finns en uppsjö teknisk funktionalitet att tillgå. Många organisationer har redan den. Det är inte där skon klämmer. Nyckeln finns hos människorna. Finns det tillgång till kunskap internt och externt för att utnyttja den funktionaliteten? Vidare krävs det en organisatorisk förändringsbenägenhet. Är ledningen, linjecheferna, och slutligen de anställda med på att skapa förutsättningarna som krävs för att göra information till en tillgång, och grund för bättre beslutstagande? VI REKOMMENDERAR SIDA 10 Landstinget Dalarna Projektdeltagare Jörg Bassek, Kjell Nyström och Jerker Dahlbäck. Med vår användning av BI och den senaste tekniken skapar vi något verkligt nytt som ska bidra till ständiga förbättringar ute i verksamheten Tvättat CRM s Bättre träffbild och fl er affärer på färre samtal. Paketerade BI-lösningar s Läs om hur elgrossisten Selga implementerade BI i sin verksamhet. Vi får våra läsare att lyckas! BUSINESS INTELLIGENCE NR 4 MARS 2009 Försäljningschef: Gustaf Ryding Produktionsansvarig: Nadine Kissmann Formgivare: Annelie Lagerkvist Projektledare: Philip Dufwa Tel: E-post: Repro: Ordbild Distribution: Svenska Dagbladet, mars 2009 Tryckeri: V-Tab Mediaplanet Tel: E-post: Vid frågor och bokning kontakta: Johan Lilljebjörn Mediaplanets affärsverksamhet är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. Verkliga lösningar för verkliga behov Vi har modellen som kan effektivisera ditt arbete Visst, med teknisk kompetens kan man lösa mycket. Men inte allt. För att möta kundens verkliga behov behöver vi inte uppfinna hjulet igen. Med vår kunskap inom SAP tänjer vi i första hand gränserna i de befintliga systemen. Det tror vi är den bästa lösningen för att effektivisera just ditt arbete. Stockholm , Göteborg , Öresund

3 Jag vet att vi utan problem kan kapa hälften av våra kostnader. Vad bra! Fast jag vet inte vilken hälft. Det går fort nu. Plötsligt är det som var sanning igår helt irrelevant idag därför att marknaden har förändrats totalt. Då gäller det att snabbt kunna styra om verksamheten efter den nya verkligheten. Men hur ska du veta åt vilket håll om företagets siffror bara är just siffror utan ett tydligt mönster? Det är i tider som dessa som nyttan av ett väl fungerande system för beslutsstöd blir tydligare än någonsin. Då kan du snabbt få en bild av var det finns pengar att spara och pengar att tjäna. Och anpassa verksamheten därefter. Det är egentligen inte så svårt. Om du har en partner som förstår helheten och har verktygen för detaljerna. Fatta bättre affärsstrategiska beslut, besök affecto.com Din bästa vän för beslutsstöd

4 4 MARS 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER MED HÅRDARE KRAV BEHÖVS NYA STRATEGIER 1TIPS LÄR KÄNNA DIN AFFÄR MED HJÄLP AV BI Fråga: Hur ska ditt företag klara sig i en värld präglad av ökad konkurrens, marknadens förväntningar om träffsäkra prognoser samt institutioners tuffa krav om snabba redovisningar och strikt efterlevnad av regelverk? Svar: Dagens moderna Business Intelligence-lösningar använder affärssystem såväl som externa datakällor för att kontinuerligt analysera vad som är lönsamt i företaget. I dessa recessionens mörka tider är BI, Business Intelligence, vik tigare än någonsin förr. För många företag gäller det att välja åt gärder som ger högsta positiva effekt till lägsta negativa konsekvens. BI är inte längre ett teknikdrivet itprojekt, utan allt mer en kontinuerlig och afffärsdriven förbättringsprocess som involverar ledning och verksamhetsansvariga. Tekniken för BI är så mycket mognare i dag. Den tidigare ERPvågen, när landets företag investerade i affärssystem, har banat väg för dagens effektiva användning av BI, säger Jörgen Grette på Guide. Nu i kristider räcker det inte med magkänsla hos ledningen för att fatta beslut om vilken produktion som ska flyttas, produkter som ska läggas ner eller personal som måste gå. Det krävs ett systematiskt och analytiskt stöd i form av BI som plockar fram fakta och siffror och ser till att rätt information finns hos rätt person vid rätt tidpunkt, fortsätter Jörgen Grette. Krav och regelverk kräver BI Omvärldens nya hårda krav på efterlevnad av allt fler regelverk kräver mer än någonsin att företag använder BI. I efterdyningarna från Enron skandalen och liknande finansiella orkaner har olika regelverk som The Sarbanes-Oxley Act, MiFID, IFRS, Basel II, Solvency II och EU: s tredje penningtvättdirektiv bara för att ge några exempel på nya krav. I förlängningen medför dessa nya krav att företag i princip kommer att tvingas presentera ett nytt årsbokslut inom bara ett par dagar om olika kritiska händelser inträffar. CFO kan personligen hamna i fängelse om det sker oegentligheter i företaget. Kunder kan komma flera år i efterhand och kräva att en aktiemäklare skall bevisa att rådet som gavs och priset som betalades faktiskt var det bästa exakt just då. BI är här en förutsättning för att ledningen skall lyckas leverera Jörgen Grette Director New Business, Guide Magnus Lindhe Vd, QlickTech Nordic AB pricksäkra prognoser konsekvent över tid för att upprätthålla marknadens förtroende. I dag har substansvärdet liten betydelse för en akties värde. Det är istället marknadens förtroende för företagsledningen som är helt avgörande. Det hjälper då inte om resultatet är bra om ledningen konstant missar sina egna prognoser, förklarar Jörgen Grette. Snabbt och lättanvänt Traditionella BI-system kräver tung teknisk handpåläggning för att genomföra analyser och presentera rapporter. Nu kommer dock ny lättanvänd BI-teknik för att snabbt kunna göra information från olika källor synlig och förståelig. Ett exempel på ny teknik är att använda associativ sökning i databaser och så kallad in memoryteknik där data analyseras i datorers primärminnen istället för på hårddiskar. När data analyseras i primärminnet går det tusen gånger snabbare än från hårddisk. Det är en generisk teknik för all typ av data. Med associativ sökning kan dessutom användare fritt ställa vilka frågor som helst. Det går att söka associativt i databaser efter allt data som hör ihop med frågan, till exempel allt som rör januari månad i alla databaser, berättar Magnus Lindhe, vd på QlikTech Nordic AB. HANS HJELMSTAD Pointer skapar mervärden sanning

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MARS Utnyttja lågkonjunkturen för BI-satsningar KORREKTA PROGNOSER BI är en förutsättning för att ledningen konsekvent ska kunna leverera korrekta prognoser. FOTO: JACOB WACKERHAUSEN Den pågående låg konjunk turen ställer ökade krav på företags Business Intelligence -lösningar. I detta finns emellertid också möjligheter. En lugnare period kan göra situationen gynnsam för översyn av besluts- och affärs system samt att granska den egna Business Intelligencekulturen. Att se över kostnader och göra besparingar är naturliga följder av en vikande konjunktur. Men allt handlar inte bara om att hålla i slantarna, utan också om att syna arbetsorganisationen och se över sin informationshantering för att därigenom öka effektiviteten. I en lågkonjunktur blir det extra viktigt att vinna kostnader, men den skapar också möjligheter och kan vara en bra period att förbättra sitt arbete på BI-sidan, säger Jonas Christensson, vd för Wenobi. Spara pengar Företagen fokuserar ofta på den operativa sidan och våra kunder frågar sig var de kan förändras för att spara pengar. Då handlar det mycket om försäljning och kundhantering, att få ordning på orderhantering och leveranser. Ibland sitter företag fast i gamla spretiga system, där olika avdelningar arbetar med olika metoder och program för rapportering, vilket leder till ineffektivitet och dubbelarbete. Det dyker också upp fler och billigare produkter beträffande besluts- och affärssystem och det relativa lugnet under en lågkonjunktur kan vara ett utmärkt till fälle att förändra sina arbetssätt och rutiner. Utnyttja situationen De stora helhetsprojekten blir nog inte av nu, men den som är vid stadd kassa kan utnyttja situationen till att bygga upp och förbe reda sig för nästa högkonjunktur, säger Markus Ekelund, vd för Frontit BI. Men det handlar inte bara om att få kontroll på siffrorna, utan också att kombinera det med förändring av ledarskap, beslutskultur och arbetssätt. Business Intelligence handlar om mycket mer än att hitta systemlösningar. Hellen Wohlin, vd för Pointer, menar att många företag har ett ökat Jonas Christensson Vd, Wenobi. Markus Ekelund Vd, Frontit BI. Hellen Wohlin Vd, Pointer. behov av enhetlighet beträffande informationshantering. Speciellt nu i bistrare tider måste man veta vilka produkter och kunder man tjänar pengar på och ha en integrerad uppföljning med snabba prognoser. Då måste informa tionen hänga ihop mellan sälj, ekonomi och produktion. Det går inte ha olika informations öar, där överblick saknas. Inte bara teknik Allt handlar dock inte bara om teknik och nya system. Att engagera medarbetarna i förändringsarbetet är av största vikt, understryker Hellen Wohlin. Tittar man på varför BIsatsningar ibland inte har lyckats kan det vara för att man inte har fått med sig medarbetarna. Det handlar om nya sätt att arbeta och tänka. Då måste man också ha utbildning under arbetets gång, så att medarbetarna känner att de kan lita på siffrorna och förstå gränssnittet så de känner sig bekväma med att använda när man lanserar det nya. GÖRAN LINDEROTH Smarta lösningar ger smartare organisationer The Diver Solution Det användarvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödet Koncernredovisning & verksamhetsuppföljning Infotool Box 5010, Sturegatan 29 - SE Stockholm Phone: Fax:

6 6 MARS 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Maximera BI inom din organisation 2TIPS STYR DIN INFORMATION MED BICC NYHETER I KORTHET Fråga: Hur ska olika avdelningar lära sig att hantera och samarbeta kring de olika beslutsstödsystemen och hur ska dessa Investeringar följas upp inom organisationen? Svar: Dessa frågor är kärnan i konceptet BICC Business Intelligence Competence Center. Att investera i Business Intelligence är både en självklarhet och en nödvändighet för de flesta företag och organisationer. Men det gäller också att utnyttja resurserna på rätt sätt och så effektivt som möjligt, i synnerhet under en lågkonjunktur då extra hårda krav kan behöva ställas både på de resurser man redan har och hur de används. Det handlar om att samla kompetens och verktyg för Business Intelligence inom en organisation. Såväl IT-avdelning och affärsverksamhet som ekonomi- och säljavdelning kan behöva engageras. En BICC-grupp är ett kompetenscenter för BI-frågor inom en organisation organisatoriskt, affärsmässigt och tekniskt, säger Markus Rytkölä, ansvarig för tekniskt försäljningsstöd på SAS Institute. Tidigare har det ofta funnits personer som har tagit hand om exempelvis affärssystem, men många gånger har det saknats ansvar för BI-området som helhet. Med hjälp av BICC går det att få en bättre styrning av den information och de verktyg som är nödvändiga för verksamheten, menar Martin Karlström, Affecto, teamchef för metod och koncept inom BI med ansvar för BICC. Man lär sig av varandra, återanvänder teknik och kunskap för att styra BI-lösningar, något företag ibland har försummat, säger han. Markus Rytkölä SAS Institute. Martin Karlström Affecto. Nya verksamhetsområden Tidigare var det mest IT-avdelningarna som hade hand om BIinstrumenten, men nu krävs engagemang även från andra verksamhetsområden och då kan det behövas en grupp eller mindre avdelning som har insikt i nyttan och användningen av BI. Samkörningsfördelar Det handlar om att uppnå samkörningsfördelar och implemen tera dem så att det blir hållbart i längden och att olika verksamhetsgrenar kan framföra sina olika frågeställningar, säger Markus Rytkölä. Ofta räcker det inte med att några medarbetare sköter det hela vid sidan av, utan på större företag med anställda bör man gärna ha en grupp på 3 4 personer som arbetar med BICC på heltid, exempelvis två som är verksamhetskunniga och två från den tekniska sidan och som har förståelse för själva teknologin. BICC behöver förankring på ledningsnivå. Det måste finnas chefer som kan ta de tuffa besluten och göra satsningar, men det behövs också expertkunskaper, säger Martin Karlström. Trenden är också att fler och fler i ett företag använder BI, inte bara högre chefer. Med hjälp av BICC ökar möjligheten att följa upp användningen av BI på olika nivåer. Det behövs personer från olika områden inom organisationen ekonomi- och IT-sidan, CEO och CIO, plus experter och analytiker. Alla bör samlas inom BICCorganisationen. så att man får rätt kunskapsbas och fattar korrekta be slut för att göra de sats ningar som behövs, säger Martin Karlström. GÖRAN LINDEROTH Mumbai, Indien. FOTO: ISTOCKPHOTO IT-investeringar i Indien ökar I fjol växte marknaden med 13 procent och år 2007 med 16 procent. Men även i år har de Indiska IT-budgetarna ökat och det med 5,5 procent. Tillväxten är visserligen lägre än tidigare, men Indien visar fortfarande att marknaden växer trots att vi gått in i en global lågkonjunktur. Investeringarna ökar snabbast för system som kan sänka kostnader, öka personalens produktvitet och effektivisera affärsprocesser. Av hög prioritet är beslutsstöd, affärssystem, liksom server- och lagringsteknik som virtualisering. KÄLLA: COMPUTER SWEDEN SMARTA SYSTEM FÖR BÄTTRE BESLUT INSIGHT BESLUTS- & LEDNINGSSTÖD Analys Budget & Prognos Koncernrapportering Insera levererar till företag och organisationer, både inom privat- och offentlig sektor, ett unikt och heltäckande koncept inom Beslut & Ledningsstöd. Vi har sedan 1995, tillsammans med våra kunder, skapat automatiserade processer för att ge högkvalitativa resultat i form av analysrapporter, budgetläggning samt träffsäkra prognoser. Detta skall ske till rimliga kostnader tillsammans med ett kraftfullt och användarvänligt IT-stöd.

7 Process Intelligence Roadshow Nordics Summit Hitechbuilding, Stockholm 7 maj, 2009, 8:30-12:00 Process Intelligence öppnar för helt nya möjligheter långt bortom traditionell Business Intelligence. I finanskrisens tidevarv sätts stort fokus på att effektivisera sin verksamhet och kraven på att visa effekthemtagningen blir än större. Traditionellt följs förändringsprojekt upp med hjälp av nyckeltal, men ger de verkligen en komplett bild? Nyckeltalen visar på vad som har hänt men svarar inte på varför, när och var. Det är först när de frågorna är besvarade den verkliga sanningen bakom nyckeltalen kommer fram och visar om förändringen verkligen gett önskad effekt. Att dessutom få en ögonblicksbild av hur processerna verkligen utförts direkt från systemen är bara en bonus. En bonus som inte kostar hundratals konsulttimmar och genererar otaliga rapporter utan som baserar sig på fakta istället för en rad workshops och intervjuer. Vi vet att det låter otroligt, men vi är marknadsledande inom BPM och det är precis det här vi som marknadsledare gör möjligt... Kom och lyssna till våra experter om hur Business Process Management och Business Intelligence kan förenas till att bli Process Intelligence och ger dig de detaljer om din verksamhet du idag saknar för att veta att du satsar på rätt aktiviteter. Informationen finns i dina processer. Välkommen till vårt kostnadsfria halvdags seminarie tillsammans med SAP Roadshow partner: Vi skulle vilja prata om något som verkar vara svårt att få just nu. Svar. Låt oss vara ärliga: en hel del dåliga beslut har fattats på senare tid. Troligtvis inte av dig och dina kollegor, men dåliga beslut är icke desto mindre anledningen till att vi befinner oss i vad som sägs vara den värsta konjunkturen sedan 30-talet. Men vi pekar inte finger att ta riktiga, långsiktiga affärsbeslut baserat på fakta är inte det lättaste om man inte har tillgång till de rätta verktygen. De som däremot har det kan inte bara navigera bättre i en osäker tid, det öppnar också upp ett hav av möjligheter för framtiden. Och det är här som vi kommer in. QlikView är ett extremt kraftfullt verktyg som alla kan använda, till en mycket lägre kostnad än vad du nog är van vid. Goda nyheter för dem som är trötta på experter och höga kostnader, och som i stället vill fokusera på vad man skall fokusera på och vad man skall investera i. För dem som vill ha svar, helt enkelt. Välkommen till QlikView, världens snabbast växande business intelligence-lösning

8 8 MARS 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Fråga: Hur kan ett företag identifiera affärsnyttan i processerna och veta vad olika aktiviteter kostar? Svar: BPM visar affärsnyttan samt hur processer bör utvecklas och anpassas till en föränderlig verklighet för maximal resultatutveckling. 3TIPS FÖRBÄTTRA AFFÄRS- PROCESSERN MÄT, FÖRSTÅ OCH FÖRBÄTTRA AFFÄRSPROCESSER Grunden för Business Process Management, BPM, är att se företagets aktiviteter som delar i en eller flera värdeskapande pro cesser. Målet är ständiga förbättringar. BPM använder it-stöd för att beskriva, mäta och utveckla processerna. Tal om processer kan lätt bli lite abstrakt. Med BPM kan man för ledningen konkretisera aktiviteterna i processerna och ta reda på vad de kostar, säger Ulf Casten Carl berg, Lawson Software Operations AB. Möjligheter till förbättringar I ett BPM-utbud finns verktyg som tillsammans skapar en metod för att hjälpa ledningen hitta möjligheter till förbättringar och värdera värdet av dem. Ett exempel är ett välkänt möbelföretag som genomfört flera omgångar av målsättningsarbete och uppföljande mätningar för att skapa ökad kundnytta och lönsamhet. Tre kundrelaterade nyckeltal uppmärksammades särskilt tillsammans med Identifi era och kvantifi era affärsnyttan i olika processer Ulf Casten Carlberg Global Director Opp ortunity Analyzer Lawson Software Operations AB. Johan Lundqvist Vd, IDS Scheer Sverige AB. två interna: produkttillgänglighet, ledtider och reklamationsfrekvens respektive antal dagars lager och kostnaden för orderhantering. Med BPM kan affärsmål och visioner på ett konkret sätt föras ner till verksamhetsansvariga och ner till affärssystemet. Företagsledningar tycker det är spännande att höra hur det är möjligt att identifiera och kvantifiera affärsnyttan i olika processer. Med BPM går det snabbt att se vad i processerna som kan förbättras, utvecklas och avvecklas i en ständig förbättringsprocess, säger Ulf Casten Carlberg. Nyckeltalens bakgrund Johan Lundqvist på IDS Scheer vill gärna lyfta fram betydelsen av att inte bara se utfallet av nyckeltalen, utan även förstå varför, när och hur de uppstod. Det kräver en metod som skapar en stark koppling mellan nyckeltalen och processerna. Då kan man få svar på frågor de flesta ställer sig när nyckeltalen, KPI: er, presenteras. Det ger en felaktig bild att bara beskriva processers nuläge och utgå från det när man ska analysera nyckeltal eftersom processerna förändras hela tiden, säger Johan Lundqvist, IDS Scheer Sverige AB. För att kunna ta faktabaserade beslut krävs att man vid varje mätning vet exakt hur process erna utförts. Genom en stark koppling mellan processer och de stödsystem som används, kan man i varje ögonblick följa exakt hur processer utförts, av vem och när vissa aktiviteter gjordes. När man har en verklig bild av processerna, öppnas nya möjligheter till analys. Det kan till exempel gälla vid uppköp eller fusioner, för att få svar på varför ett visst land presterar bättre resultat än andra eller för att på kort tid beskriva affärsvärdet av en förändring, berättar Johan Lundqvist. En högpresterande organisation har en sund livsstil och går inte på diet. Med BPM och andra metoder kan man sätta in åtgärder där effekten blir störst, istället för att i blindo använda osthyvel principen, avslutar Johan Lundqvist. 1 HANS HJELMSTAD Läs allt om INTERNATIONELL SPORT OCH STJÄRNOR på sportal.se! Specialister inom Business Intelligence & Corporate Performance Management Många års erfarenhet och partnerskap med IBM Cognos & Microsoft Vi säkrar effektiva verksamhetsstödjande lösningar för din organisation Skeppsbron Stockholm attollo.se

9 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MARS Snabb affärsutveckling med BPM 2 FOTO: TIMOTHY BABASADE BPM står för Business Process Management och är ett sätt att beskriva ett företags verksamhet som ett antal processer som sedan förses med it-stöd. BPM tar bort det traditionella glappet mellan affärsverksamhet och it-sidan vid utveckling av nya affärsprocesser. ÖVERBLICK 1-4. Med BPM går det snabbt att se vad i processerna som kan förbättras, utvecklas och avvecklas i en ständig förbättringsprocess. FOTO: JACOB WACKERHAUSEN 3 4 FOTO: GILLES LONGASSI FOTO: ISTOCKPHOTO I filosofin för BPM finns synsättet att allt som utförs i ett före tag ska ingå i en eller flera processer. BPM är en lovande metod för att snabb utveckling av affärsprocesser. Processerna ses som digitala tillgångar. Med BPM kan aktiviteter i processer övervakas i realtid. BPM möjliggör hantering av en affärsprocess under hela dess livstid. Processen digitaliseras, en körbar processmodell skapas, it-stöd och andra resurser samordnas och processen koordineras hela vägen i aktiviteter mellan deltagare inom företaget och över internet. Fördelen med BPM är att ledning och affärsfolk kan arbeta tillsammans med it-folk redan från början. Alla kan se, förstå och designa processerna eftersom de presenteras i en tydlig grafisk form. BPM är också ett snabbt och effektivt sätt att återanvända affärslogik och information från företagets befintliga itmiljö, till exempel från affärssystem, i nya affärsprocesmeser och då modernt it-stöd. HANS HJELMSTAD

10 10 MARS 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Hur kan en stor organisation med många verksamheter och olika it-system få tillgång till information för ledning och utveckling av verksamheterna? Svar: Implementera ett skräddarsytt BI-system som kvalitetssäkrar den löpande informationen så att användare kan fatta kvalitativa beslut. Landstinget Dalarna använder BI för bättre vård och ekonomi LEDARE TILL LEDARE DALARNA Ledningssystemet består av ett datalager och användargränssnitt i form av rapportsystem och analysverktyg. Till datalagret tankar man in kvalitetssäkrad verksamhetsinformation från alla hälsooch sjukvårdens källsystem. Ekonomidirektören Jörg Bassek är huvudansvarig för projektet och berättar att under våren kommer även information från personalsystemet att integreras med den nya gemensamma databasen. Ekonomisystemet ansluts senare under hösten. Det hela började för 16 månader sedan när Jörg Bassek såg att det inom Landstinget Dalarna fanns en enorm massa statistik, men att ansvariga i vården snarare upplevde att de saknade information. Det är viktigt för oss i landstinget att kunna styra vården utifrån verksamhets- och personalstatistik. Det ligger också i linje med vårt deltagande i SKL: s, Sveriges Kommuner och Landstings, fleråriga utbildning Mäta för att leda. Behovet av statistik för uppföljning och styrning leder helt enkelt till högre krav på bra information, säger Jörg Bassek. Förbättra förutsättningarna Syften med införandet av det gemensamma ledningsinformationssystemet är bland annat att enklare kunna följa upp landstingets och verksamheternas planer, förenkla tillgången till uppgifter, statistik och nyckeltal ute i organisationen, göra uppgifter tillgängliga för fler användare och skapa bättre förutsättningar för jämförelser internt och externt med andra landsting. Källsystemen som levererar data till datalagret finns ute i driften inom bland annat primärvården och på länets sjukhus. Det rör sig om en mängd olika källor som system för journaler, kvalitetsregister, läkemedel, röntgen, laboratorier, Projektdeltagare Jörg Bassek, Kjell Nyström och Jerker Dahlbäck. operation, väntetider, hjälpmedel och avvikelsehantering. Skapa något helt nytt med BI Med vår användning av BI och den senaste tekniken skapar vi något verkligt nytt som kommer att bidra till ständiga förbättringar ute i verksamheterna. Vi satsar rejält på BI. Det kommer att leda till bättre beslutsunderlag och ledningsstyrning samt förbättringar i planeringen, berättar Jörg Bassek. Den andra delen som BI kommer att användas till är Kaizen, ständiga förbättringar genom Lean Health Care. För att medarbetarna och förbättringsansvariga ska kunna utjämna arbetsbelastning, skapa stabila processer, som är grundprinciper i Lean, behövs statistik runt dessa områden. Det kommer vårt ledningssystem att tillhandahålla, berätta Jerker Dahlbäck, delprojektansvarig IT. Kjell Nyström, och Jerker Dahlbäck är några av dem i projektgruppen som är djupt engagerade i införandet av ledningssystemet som implementerats av företaget Sogeti. Det hela inleddes med en inventering av informationskällor, vilka informationsflöden som fanns och hur behoven av ledningsinformation såg ut. Informationsflöden viktigast Vi såg att de viktigaste informationsflödena rörde kärnverksamheten, vad vi kallar information i vardagen, ute i vården. Med BI får vi ett bättre beslutsstöd. Exakt hur många patienter står i kö för en åtgärd? Hur många ringer på olika dagar? Hur snabbt kommer de fram? Läkare kan dagligen följa upp vad som gjorts, berättar Kjell Nyström. En intressant sak är Socialstyrelsens årliga rapport Öppna Jämförelser som redovisar och jämför 101 uppmätta indikatorer i landets alla landsting. Ett problem med dessa 101 redovisade nyckeltal är att mätning inte sker kontinuerligt. Ambitionen för Landstinget Dalarna är att framöver kunna tillhandahålla statistik till verksamheten över dessa 101 nyckeltal löpande under hela verksamhetsåret. Det är först då man kan följa upp åtgärder och resultat och stegvis förbättra allt. Genom att sprida och använda BI i hela Dalarna tänker vi bidra till verksamhetens utveckling, avslutar en mycket nöjd och framåtblickande Jörg Bassek. HANS HJELMSTAD Många informationsleverantörer förlitar sig på automatiserade datasystem och nyckelord för att samla information. Resultatet blir ofta felaktiga träffar, upprepningar och en hög grad av irrelevans! Vi använder ett smart filter när vi söker information - människor. Det innebär att vi använder riktig intellig ens när vi söker efter den information som du verkligen behöver. Därför, såvida du inte behärskar serbiska eller kroatiska till exempel, så behöver du människor som Sandra som kan hjälpa dig att förstå innehållet. Som en av våra 160 flerspråkiga analytiker så är Sandra också väldigt duktig på att sammanfatta nyckelinformation och översätta det till engelska referat. Dessa levereras dagligen till dig som en skräddarsydd och snabböverskådlig rapport. Ett irriterande faktum när det gäller information är att den ofta skrivs på ett språk som man själv inte förstår. Testa du också. Besök vår hemsida för att beställa ett test av våra tjänster. Du är också välkommen att ringa oss direkt. Informationen du behöver. Varken mer eller mindre. Tel:

11 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MARS Kundvård i mobilen Affärssystem- och beslutsstödsleverantörer satsar allt mer på stöd för mobila lösningar. Oracle har bland annat stöd för Iphone i sina program för affärsanalyser, Business Intelligence Applications. Stödet är utformat så att det går att köra programmen direkt i mobilernas operativsystem, så kallad native mode. Fältsäljarna blir mer effektiva och flexibla genom ett mobilt kundvårdssystem och förhoppningsvis ökar företagets försäljning. Men hur är det med säkerheten när man använder sig av kundvård i mobilen, vad erbjuder leverantören i form av säkerhet och tillgänglighet. Mobilt stöd kan visserligen vara till stor hjälp då individen blir mer tillgänglig i sitt arbete, men bidrar även till stora säkerhetsrisker. Det återstår nu bara att se om kundvård i mobilen blir något företagen väljer att satsa på fullt ut och lyckas bygga upp värdeadderande tjänster, som stöder säljarna på ett sätt som annars inte skulle vara möjligt, och med en rimlig nivå av säkerhet. KÄLLA: COMPUTER SWEDEN EFFEKTIVISERING BI hjälper landstinget i Dalarna att effektivisera sin sjukvård. FOTO: DANIEL GRILL

12 12 MARS 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION KUNDDATA Grunden till ett kvalitativt crm-system bygger på korrekt kunddata. FOTO: LISE GAGNE Tvättat CRM ger fl er affärer på färre samtal Fråga: Hur ser säljbolaget K3 Nordic till att deras crmsystem ger bättre träffbild och fl er affärer på färre samtal? Svar: Olika kundregister har rensats på felaktigheter och dubbletter och slagits ihop i en gemensam databas integrerad med crm- och affärssystem. HUR VI LYCKADES ÖREBRO K3 Nordic är ett säljbolag som arbetar med att skapa och vårda kundrelationer via telefon. Inom affärs området K3 Resell är företaget återförsäljare för Hotell Express, Microsoft, HP och K3 Telecom mot företag och offentliga sektorn. K3 Resell har här vuxit kraftigt under många år med ökande kundstockar och starkt svällande kund databaser. Med tillväxten kom också problem med kvaliteten i svällande kundregister. I fem olika databaser fanns det över aktiva kunder och många fler kundämnen och leads. Något måste göras. Gemensam kunddatabas Vi hade tusentals dubbletter och det fanns felaktig information om företag och beslutsfattare. Så vi drog igång ett crm-projekt för två år sedan, berättar Peter Carlbark, affärsområdeschef på K3 Resell. FAKTA K 3 Nordic är ett säljbolag med 220 anställda i Örebro. Affärsområdet Konsument & Företag erbjuder call centertjänster. K3 Resell är ett affärsområde där säljare via telefon arbetar som återförsäljare mot företag och offentliga sektorn för kunder som Hotell Express, Microsoft, HP och K3 Inom Norden. Lösningen är en gemensam Lösningen blev att skapa en enda gemensam kunddatabas och integrera den med crm- och affärssystem Peter Carlbark Affärsområdeschef på K3 Resell. Lösningen blev att skapa en enda gemensam kunddatabas och integrera den med crm- och affärssystem. Kunddatabasen uppdateras automatiskt i realtid. Säljarna slipper nu knappa in kunduppgifter under huvudfliken i crmsys temet. I kunddatabasen har dessutom alla företag försetts med unika branschorienterade id- koder som gör att K3 Resell får kontroll på företags olika arbetsställen och be fattningshavare. Projektet blev klart i oktober 2008 och fungerar väl. kunddatabas för alla säljuppdrag och kunder. Kunddatabasen är tätt integrerad med crm- och affärssystem. Alla säljare jobbar därmed i samma system. Det finns även koppling till inkassoföretag. Kunddatabasen är tvättad av företaget PAR på alla dubbletter och felaktig heter och uppdateras automatiskt i realtid. 4TIPS EFFEKTIVISERA ISERA DITT CRM-SYSTEM Det hela prövades först på kunden Hotell Express. Först genomför des en ordentlig genomgång och tvätt av deras kunddatabas. Därefter togs en profilanalys fram för att hitta tvillingar i branscher och företagsstorlekar där Hotell Express har sina bästa kunder. K3 Resell har nu gjort detsamma med kunddatabaserna för sina partners Microsoft, HP och K3 Inom Norden. Med en gemensam ständigt uppdaterad kunddatabas kopplad till crm- och affärssystem, finns både information om kunder och produkter samt priser lätt till gängligt för säljarna. Det går nu även att få en total bild av alla kontakter som K3 Resell har på varje företag, ofta en hjälp för att se möjligheter till merförsäljning. Vi fick tvättlistor där vi kunde rensa bort allt felaktigt och alla dubbletter. Profilanalysen gör att vi kan få fram och fokus era på tvillingar till de bästa kunderna. Alla säljare är mer motiverade då deras jobb är mycket roligare. Kundinformationen är alltid uppdaterad. Säljarna slipper ringa fel och många fler telefonsamtal leder till affärer, säger en märkbart nöjd Peter Carlbark. HANS HJELMSTAD Customer Relationship Management 1. Vad är crm? 2. Vad är crm bra för? 1. I CRM, Customer Relationship Management, organiseras kundvården och utvecklas både befintliga kundrelationer samt skapas kontakter med tänkbara nya kunder. Crm omfattar arbetsprocesser och it-stöd i form av crm-program och kundregister. 2. Målet är att behålla lönsamma kunder och göra dem allt mer lojala och nöjda såväl som vaska fram och bearbeta kontakter som har störst potential att bli nya lönsamma kunder. Crm-system integreras ofta med affärssystem eller är en inbyggd modul. I dag finns dessutom crm-program som tjänster att hyra på nätet. HANS HJELMSTAD Kundprioritering allt viktigare i en lågkonjunktur Kundvårdsmarknaden klarar sig bra trots lågkonjunkturen. Större delen av företagen i Europa investerar allt mer i kundvård under Den europeiska marknaden för kundvård spås öka med fyra procent i år till ett värde av 2,4 miljarder euro, enligt analysbolaget Gartner. Ett skäl till de ökade investeringarna är behovet av att kunna sälja mer till varje kund genom att öka kundnöjdheten. Svårigheterna ligger i att förstå kulturen, säkra investeringarna och att skapa bra rutiner för inför ande av systemet. En av de centrala koncepten inom CRM är kundprioritering. Kundprioritering brukar utgå från den klassiska devisen att 20% av kunderna står för 80% av värdet. Utifrån denna insikt så tar frågan om vilka kunder som skall prioriteras fart och detta blir en allt viktigare fråga i en lågkonjunktur då det handlar om att vårda och bevara sina viktigaste kunder för företag. KÄLLA: COMPUTER SWEDEN

13

14 14 MARS 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Vinn på att känna din omvärld 5TIPS ANVÄND ND OMVÄRLDS- BEVAKNING Systematisera din omvärlds- analys Fråga: Hur kan jag undvika fallgropar och i tid fatta rätt beslut om affärsverksamheten i en snabbföränderlig värld med ökad konkurrens och krav på miljö, etik och socialt ansvarstagande? Svar: Använd bred systematiserad omvärldsbevakning, som utifrån skräddarsydda profi ler, söker, sammanställer och för ut relevant information till dem som fattar besluten. Har ditt företag en bra bild av omvärlden? Många företag tror nog att det räcker att dagligen läsa några tidningar och i övrigt lita på information från filial- och landskontor och personal som har kundkontakt. Beslutsunderlag bygger dessutom ofta mycket på analys av historiska data i egna databaser. I dagens globala värld sker dock förändringar väldigt snabbt, något som kräver en omfattande och systematisk omvärldsanalys. Information i beslutsunderlag Nyttan med omvärldsanalys är att man kan få maximalt relevant information i beslutsunderlaget. Genom kontinuerlig bevakning av omvärlden kan företag hela tiden snabbt stämma av affärsplan och hur verksamheten ska drivas mot hur omvärlden ser ut, säger Fredrik Forssberg, vd på Intelliwell. Fredrik Forssberg Vd på Intelliwell. Petri Lankinen Country Manager på Esmerk. FOTO: MARKUS MAJDALANI MEDIABEVAKNING. Det är lätt att googla fram en massa information men den är ostrukturerad och ohanterlig för slutanvändaren. FOTO: ISOCKPHOTO Vi går från en centraliserad modell för strategiskt besluts fattande till en decentraliserad modell byggd på att leverera relevant information till dem som fattar beslut ute i verksamheten. Omvärldsbevakare I dag ingår det i arbetsrollen för de flesta att även själva vara omvärlds bevakare. Den information man behöver skiljer sig dessutom beroende på om man arbetar FAKTA Omvärldsbevakning är en del av hela begreppet Business Intelligence. Modern omvärldsanalys bevakar tusentals informationskällor på ett systematiskt sätt utifrån beslutfattares intresseprofiler och presenterar relevant information i rapporter. Olika profiler skapas för olika användare, eftersom intressen och behov för beslutsunderlag skiljer sig åt för ledning, marknadsfolk, säljare, support och utvecklare. Internet är i dag huvudkällan för informationssökning vid sidan av klassiska källor som med teknik, F &U, marknad, miljöfrågor eller lagstiftning, fortsätter Fredrik Forssberg. Dagens omvärldsanalys begränsar sig inte till analys av branschdatabaser, pressklipp eller historiska data i datalager. Många informationsdatabaser har tidigare varit utbudsstyrda där du fått köpa vad som fanns i dem. Nu är trenden istället efterfrågestyrda data baser. Man utgår från kundens behov och vad han vill veta. branschdatabaser, egna databaser med historiska data och pressklipp. Utifrån sökprofiler används sökmotorer för automatiserad och kontinuerlig sökning av länksidor, webbkataloger, nyhetssidor, bloggar, sociala nätverk, expert forum och konsumentsajter. Leverantören av omvärldsanalys har ofta analytiker som kan analysera och kommentera presenterat material. Databaser med nyheter om konkurrenter, innovationer och patentansökningar är andra exempel på källor. Trenderna i omvärldsanalys är att använda efterfrågestyrda individualiserade sökprofiler och Internet som den dominerande informationskällan. Internet erbjuder otroligt många möjligheter för sökning och analys tack vare alla hem sidor, bloggar, expertforum och sociala sajter. Vi kan se vad som händer där ute och fungera lite som early warning system. Det gäller sedan att placera informationen där den behövs och förstås bäst, nämligen ute hos anställda i den praktiska verkligheten, säger Fredrik Forssberg. Bevakar nyhetsflödet Många företag förser kunder med affärsinformation. I första hand bevakas det dagliga nyhetsflödet. Vissa företag kan idag leverera skräddarsydda rapporter på daglig basis till sina användare som de kan ta del via webbportal, mejl och mobil. En rapport bör helst inte ta mer än fem minuter att läsa. Det är lätt att googla fram en enorm massa information, men den är ostrukturerad och ohanterlig för slutanvändaren. Det krävs istället en systematisk styrd omvärldsanalys för att få fram den för användaren relevanta informationen, säger Petri Lankinen, Country Manager på Esmerk. En omvärldsanalys bör ha ett 360 graders holistiskt perspektiv eftersom affärsmiljön i dag är så komplex. Förutom klassiska om råden som bransch och konkurrenter, bör en omvärldsanalys täcka områden som miljö, etik, trender, lagar, debatter, innovationer och kon sumtionsmönster, berättar Petri Lankinen. HANS HJELMSTAD I en snabbföränderlig värld är det svårt för företagattlöpandefåenatt få en bild av vad som händer med konkurrensen, marknadens behov och affärs miljöns juridiska, etiska och miljömässiga krav. Lösningen stavas systematisk omvärldsbevakning. Dagens moderna omvärldsanalys begränsar sig inte till branschdatabaser, pressklipp och egna historiska data. Nu finns teknik för att utifrån behovsprofiler systematiskt söka i ett otal interna och externa informationskällor. Trenden i dag är att använda efterfrågestyrda individualiserade sökprofiler för systematiserade sökningar i interna och externa databaser. Internet är idag den dominerande källan för information. Sökningar och rapporter är anpassade till vilken slags information kunden behöver. I dag kan omvärldsanalysens rapporter göras tillgänglig på många sätt, som i portal, mejl eller användarens mobil. HANS HJELMSTAD Diplomutbildning Strategisk Omvärldsanalys Hittar du varje dag stora affärsmöjligheter när du möter morgonnyheterna... men tidningen hinner in i pappersinsamlingen innan idén lagrades? Vi vet hur det är och vi vet nu hur du kan strukturera och använda informationen för att bli framtidsklok. Kursstart 26 mars 2009! VC BUSINESS INTELLIGENCE - Intelligent Business for all Sombra MMVIII Komplett BI programsvit för små- och medelstora företag Genom flexibla möjligheter att hjälpa dig hålla koll på affärsläget gör denna produkt ditt företag till en intelligent affärsverksamhet Före. Kursen gav mig djup förståelse för hur omvärldsförändringar påverkar en verksamhet. Den gav också en insikt om hur man kan se affärsmöjligheter tidigt! Lennart Torsner Affärsutvecklingschef ABB Mer info: Efter. Omvärld Trender Analys Strategi Affärsutveckling Affärsmässiga rapporter med diagram, kpi:er, mm Distributionsverktyg för schemaläggning av rapporter exempelvis via Epost interaktiva analyskuber Rapportserver. Kör rapporter via webläsare Export till välkända filformat Flexibla möjligheter till integrering För mer information och kontakt se

15 Konsten att bli en vinnare under lågkonjunktur! Prestandakultur Konkurrenskraft Handla enligt uppsatt strategi Planera för framgång Från magkänsla till insikt Ökad kännedom Figur Six Stages of Performance Management Value Källa: Drive Business Performance, Microsoft Executive Leadership Series, Bruno Aziza och Joey Fitts, Copyright Vad är det som skiljer företag som växer och tar marknadsandelar från förlorarna under lågkonjunktur? Vi har sett att en av de viktigaste faktorerna bakom ett vinnande företag är skapandet av en vinnarkultur där samtliga anställda följer strategin och är insatta i både hur det går för de själva och företaget. Många verksamheter har rätt strategi, men ingen möjlighet att vare sig föra ut eller följa upp att den efterlevs av alla anställda. Enligt Palladium Group är det så många som 95 % av medarbetarna som inte förstår hur de organisatoriska målen och strategierna påverkar deras arbete och att 9 av 10 verksamheter misslyckas med att exekvera sina strategier framgångsrikt. Performance Management Lösningen på att minska gapet mellan strategier och exekvering har för många företag varit att införa en prestandakultur där man lär sig att mäta, analysera och planera, något man ofta benämner som Performance Management. Som stöd i införandet krävs en bra bakomliggande Business Intelligence-lösning som når samtliga på företaget. Genom att börja med att definiera målsättningar och mognadsgrad och sedan följa de sex stegen för införande av Performance Management (se bild till vänster), kan denna resa ske kontrollerat, kostnadseffektivt och enligt uppsatt strategi. Genom att balansera hur mycket fokus man lägger på att mäta, analysera och planera genom de sex stegen får man hela organisationen med sig och hinner samtidigt bygga upp nödvändigt Business Intelligence-stöd. Ta första steget med Sogeti! Sogeti kan både teori och teknik och är därför den rätte partnern för er som vill bli vinnare och börja prestera bättre. Vi kan hjälpa er med allt ifrån analys av er verksamhet och mognadsgrad, till att arbeta fram själva strategin för införande av både metoder och teknik. Sogeti hjälper dagligen kunder över hela Sverige och världen med att införa Performance Management- och Business Intelligence-lösningar. Vi har bland annat hjälpt Diaverum att införa en BI-lösning, för vilken vi vann utmärkelsen Microsoft.Net Award Under våren kommer vi anordna seminarier över hela Sverige angående Performance Management och Business Intelligence. För mer information, kontakta gärna ansvarig för våra Sogeti Business Intelligence Center i Stockholm och Umeå: Jonas Elgquist, (Stockholm) och Tomas Agerberg, (Umeå). Läs mer på: Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, testning, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka medarbetare i 14 länder. Av dessa arbetar cirka konsulter vid företagets 21 svenska kontor. Mer information finns på Skelett i kakan och russin i garderoben? Ruby, Acando. Så är det i alla verksamheter. De mumsiga russinen i kakan de roliga, lönsamma och utvecklingsbara produkterna och kunderna blandas med de skramlande skeletten i garderoben. I bistra tider är det extra viktigt att fokusera på det som skapar lönsamhet. Kruxet är bara att det kan vara svårt att veta vad som är vad. Om man inte gräver på djupet. Börja med en screening Ett första steg mot en lönsammare verksamhet är att låta oss genomföra en screening. Med hjälp av strukturerade metoder gör vi en övergripande analys, identifierar de lönsamma och olönsamma delarna och tar fram förslag till åtgärder. Ta farväl av de heliga korna Sedan börjar det roliga. Ärmarna kavlas upp och vi går från ord till handling. Åtgärderna betas av, garnityret putsas och en och annan helig ko får gå till slakt. Och resultatet? Ökad konkurrenskraft och bättre lönsamhet. 6 månaders ROI. Garanterat. Uppdrag som startar med en screening betalar sig inom 6 månader efter projektavslut. Vi är till och med så säkra på resultatet att du kan betala projektet i form av vinstdelning om du så vill. Enkelt och riskfritt för dig. Utmanande för oss. Kontakta Sveriges bästa russinletare på eller Vill du veta mer? Beställ boken om AHA! Management kostnadsfritt från vår hemsida på Åttiofyra sidor klokskap för chefer och företagsledare som vill få fler AHA!-upplevelser i sin vardag. Acando is a consultancy company that in partnership with its clients identifies and implements business improvements through information enabled by technology. Acando provides a balance of high business value, short project times and low total cost. Acando s annual turnover exceeds EUR 150 million and the Group employs more than 1,100 professionals in six European countries. Acando is listed at NASDAQ OMX Nordic. Acando s corporate culture is based on three core values: Mats, Team spirit, Acando Passion and Results.

16 16 MARS 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 6TIPS SYNKRONISERA NISE SERA DINA OLIKA AFFÄRSSYSTEM Peter Jönsson Produktansvarig för paketerade lösningar hos Advectas. Paketerade BI-lösningar ger snabbare resultat Elgrossisten Selga valde en paketerad BI-lösning Fråga: Hur synkroniserar ett företag sina olika affärssystem? Svar: Med hjälp av paketerade BI-lösningar. SHOWCASE För ett riksomfattande och logistikberoende företag som elgrossisten Selga är kontinuerlig koll på leveranser, lager, kunder och försäljning av yttersta vikt. Selga valde en paketerad BI-lösning från IBS när man ville förnya sitt datasystem. Jonas Redin, business controller på Selga och ansvarig för företagets nya BI-projekt, har hektiska tider när Business Intelligence når honom. Vi introducerar det nya datasystemet ute i våra enheter, berättar han. Vi har 18 huvudenheter som i sin tur har cirka 30 mindre enheter under sig, berättar han. Tuffa tider ställer krav Selga har vuxit ur sitt gamla datasystem och de tuffa tiderna ställer ytterligare krav på effektivitet både ur en ekonomisk synvinkel och rent arbetsmässigt. Fler medarbetare måste få kontinuerlig tillgång till uppgifter och det blir allt viktigare med färsk statistik. Ett webbaserat interface gör det också möjligt att få fram viktiga siffror via intranätet. Vi har samma portal som förut, vilket är bra eftersom användarna känner igen sig, men nu med ett nytt innehåll. FAKTA Selga är en av Sveriges största elgrossister med cirka 470 anställda och startades 1969 som en avknoppning från Ericsson. Företaget finns på 39 platser i Sverige och ägs sedan 1996 av Rexel, världens största elgrossist. Ingen speciell utbildning behövs, eftersom de fl esta mest jobbar med färdiga rapporter Jonas Redin Business controller på Selga. Tillgängligt för alla Tidigare var det bara ledningen som hade tillgång till de Cognoskuber man ville granska, men nu ska även de olika enheterna inom företaget kunna gå in och titta. På huvudkontoret är det ledningsgruppen som har tillgång till det nya systemet, plus pro duktansvariga, controllers och key account managers. Åtkomst ska också finnas för försäljningschefer och inköpsansvariga ute i landet. Ingen speciell utbildning behövs, eftersom de flesta mest jobbar med färdiga rapporter, men man måste veta hur man kommer in i systemet, säger Jonas Redin. Fördelen med en så kallad paketerad BI-lösning är dels att det går att införa det nya systemet på relativt kort tid, några veckor, i stället för många månader, och dels att många kända funktioner är förprogrammerade. Det behövs emellertid nästan Omsättningen är cirka två miljarder kronor per år och huvudkontoret ligger i Älvsjö utanför Stockholm. Huvudkonkurrenten är Elektroskandia. Läs mer! på webben: PAKETERAD LÖSNING Synkronisera dina olika affärssystem med packeterade BI-lösningar. FOTO: DMITRIY SHIRONOSOV alltid en anpassning, beroende på före tag och branschspecifika önskemål. Vi har fortfarande ett antal funktioner som måste dokumenteras och granskas, plus förslag på nya funktioner och åtgärder mot fel som kan uppstå under arbetets gång, berättar Selgas Jonas Redin om projektet. I det gamla systemet byggdes kub erna månadsvis, men nu la d das uppgifter in fem nätter i veckan. bland annat order- och faktureringshistorik samt lagervärden. Det är jätteviktigt för oss. I helhetsbilden handlar det för Selgas del om att göra tidsvinster och öka möjligheterna för uppföljning av händelser. Information dagen innan Nu kan vi redan på morgonen lägga ut listor till våra ansvariga via e-posten, där de exempelvis kan se de mest sålda produkterna dagen innan eller vilka toppkunderna och toppleverantörerna var under förra veckan. Allt kan kontrolleras mycket snabbare. På det sättet minskar Selgas behov av en rigid månadsrapportering, vilket gör att det går att fatta beslut snabbare. Man ser på en gång vart det är på väg, men det blir mindre arbete och bättre uppföljning, säger Jonas Redin. GÖRAN LINDEROTH Paketerade BI-lösningar är ett sätt för företag att snabbt komma på banan med nya uppdaterade affärs- och beslutstödssystem. En del företag saknar helt beslutstödslösning och andra sitter fast i föråldrade BI- system, vilket leder till dålig överblick och ineffektiva arbetsmetoder, något som kan bli extra kritiskt under dåliga tider. IT-avdelningen kanske sköter sitt, affärsverksamheten och säljavdelningen sitt. Ett sätt att komma runt problematiken är att satsa på paketerade BI-lösningar som snabbt kan införas. Advectas, ett av de konsultbolag som i samarbete med IBS, själva affärssystemleverantören, erbjuder lösningar som också kan skräddarsys efter kundens behov. Ofta får företag rapporter och beslutstöd från helt olika system: löner, HR-frågor, CRMoch kundvårdssystem, plus olika produktions- och affärssystem, säger Peter Jönsson, produktansvarig för paketerade lösningar hos Advectas. Ibland lyckas företag bara enas om att ha samma affärssystem, men har olika lösningar för rapportering, analys och nyckeltalsuppföljning. Kan man synkronisera affärssystemet med beslutstödssystemet har man hanterat många problem. Det blir ett enda system, tack vare paketlösningen. En annan fördel med den paketerade lösningen är att den går snabbare att införa procent är redan klart, sedan behövs en del fall lokal anpassning. Vi har lärt oss vilka branschspecifika nyckeltal och rapporter som efterfrågas. En paketerad lösning tar tre till fyra veckor att genomföra, medan ett stort data warehouse-projekt kan ta över ett år, säger Peter Jönsson. GÖRAN LINDEROTH

17 FRUKOSTSEMINARIUM OCH KURS VÅREN 2009 VÄLKOMMEN ATT DELTA PÅ PLATONS KURS OCH KOSTNADSFRIA FRUKOSTSEMIARIER OM INFORMATION MANAGEMENT UNDER VÅREN 2009: : Frukostseminarium: Master Data Management The Right Approach : Kurs: Strategic Implementation of MDM : Frukostseminarium: 2:a generationens modelleringsteknik : Frukostseminarium: BI-strategi Intresserad av att höra mer? Gå in på: Platon är Nordens ledande oberoende konsultföretag inom området Information Management. Platon grundades 1999 och har vuxit av egen kraft Platon Sverige Drottninggatan 65

18 18 MARS 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET EXPERTPANELEN Markus Ekelund Vd, Frontit. Hellen Wohlin Vd, Pointer. Sven Wallen Koncernchef, Stretch. Fredrik Borin Vd, Insera. Fråga 1: Varför tror du Business Intelligence är det område som spås växa mest inom IT 2009? När konkurrensen hårdnar om kunderna krävs bättre beslut på bättre grunder. Utöver den givna kostnads jakten, där BI är ett måste för att skära rätt och smart, kan BI också användas för att styra alla krafter i företaget åt rätt håll. Rätt använt beslutstöd och god beslutskultur ökar kostnadsmedvetenheten, skapar effektivare sälj och ger mer lönsamma affärer. Därför att när det är sämre tider så måste företag få till en bättre analys och rapportering av sin verksamhet. Företagen vill ha svar på frågor som: Vilka kunder och produkter är lönsamma? Vad är risken i kundfodringarna? Hur gick förra veckan jämfört med mål? BIlösningar är också en relativt liten investering som ger snabb avkastning, därför satsar företagen på det I dag så har företag i Sverige olika BI lösningar i sina olika processer som oftast inte är integrerade med processen. Efter de senaste strukturaffärerna i BI-branschen så kan t ex SAP, efter köpet av Business Objects, erbjuda sina kunder enhetliga och processintegrerade BI-lösningar. Inom detta område ser vi många projekt under året. Lågkonjukturen gör att företagen vill kontroll på vilka produkter, kunder osv som man tjänar pengar på och var i verksamheten man kan sänka sina kostnader. Verksamhetsinformation är färskvara! Företag kräver korrekt och aktuell information baserat på såväl interna som externa faktorer för att kunna styra i rätt riktning. Informationen måste vara lättillgänglig, kostnads- och tidseffektiv för alla både ur ett ledningsoch medarbetarperspektiv. En modern BI-lösning är kittet i verksamheten. Fråga 2: Vilket råd skulle du ge till företag som ska investera i Business Intelligence? Tänk på att ett BI-system inte är klart när det är installerat. För att få ut nyttan av investeringen krävs en tydlig strategi för hur BI-lösningen är tänkt att användas. Åtminstone fem områden måste täckas för en lyckad BI-satsning: 1) Tydlig målbild för användandet. 2) Kultur och organisation. 3) Anpassade verktyg. 4) Etablera samverkan användare och IT 5) Utbildningsbehov. Starta med att prioritera era behov och börja med det viktigaste. Fastna inte i att alla behov måste kartläggas först och tänk på att lösningen ska kunna byggas ut successivt. Det kan vara bra att anlita en rådgivare som kan vara ett bollplank under förberedande fasen. Tänk stegvis och gör en färdplan där leveranser sker varje månadsvis. Få med användarna från början! Se till att bygga en lösning med en plattform som både arbetar med strukturerad och ostrukturerad information. Användargränssnitt och enkelhet är extremt viktigt för att lösningen ska användas och uppfattas bra. Arbeta i en iterativ process så användarna är delaktiga i framtagandet av sitt användargränssnitt. Var noggrann i kravställningsfasen. Ofta ersätts en gammal rapport-lösning med det nya beslutstödet, varvid kraven många gånger uttrycks som rapporten ska se ut så som det var tidigare. Acceptera inte detta. En bra BI-lösning skall stötta verksamhetens samtliga processer. För att få ut maximal effekt bör man betrakta ett BIprojekt som en helhetslösning. Den enskilt viktigaste framgångsfaktorn är att projektet drivs av verksamheten tillsammans med en leverantör som har erfarenhet och förmåga att hantera verksamhetsprocesser i kombination med ett modernt BI-verktyg. Fråga 3: Hur ser BI-verktygen ut i dag jämfört med för 10 år sedan? Verktygen har blivit mer innovativa och användarvänliga samt riktar sig till en bredare målgrupp i dag än för 10 år sedan då denna typ av verktyg var till för ett begränsat antal personer. I dag tas besluten delegerat ute i linjen, vilka behöver bra beslutstöd för att kunna fatta rätt beslut. Beslutsstöd har på ett annat sätt blivit var mans egendom. Det verktygsleverantörerna först och främst har satsat på är bredare plattformar som innehåller allt för verksamhetsstyrning; analys, rapportering, styrkort, prognosverktyg och så vidare. Det är färre stora siffermatriser och mer framåtblickande och action-orienterade lösningar idag. Det leverantörerna dock inte alltid har lyckats med är att göra det lätt för användarna. Dom är mycket mer kompletta när det gäller funktionalitet och snabbare när man ställer sina frågor. Dessutom är BI-lösningarna mer färdigpaketerade för olika processområden, vilket gör att det följer med många verktyg som är processunikt. BIlösningarna har blivit mer och mer integrerade med företagets processer och affärssystemet. Idag kan det ibland vara svårt att veta vad som är affärssystem och BI-lösning. Dagens verktyg är mer lättillgängliga och användarvänliga som stöttar både dåtid, nutid och framtid, inte enbart historiska analyser. BI-lösningen ser till att företag och organisationer behåller och flyttar fram sina positioner genom framåtriktade analyser och prognoser. En modern BIlösning är snabb att implementera och kräver en låg investeringströskel. Web Alerts reporting budgeting forecasting analysis scorecard consolidating Aggregation as a Service navigator xlreport navigator xlforecast Current awareness from professional sources navigator datastore navigator stagepilot Genom att utnyttja Microsoft Excel, dina data och våra verktyg så får du ett enkelt men kraftfullt sätt att hantera rapportering, budget, prognos och analys. Customised web-based solution Navigator CPM Suite är en helhetslösning, men de ingående komponeterna kan också användas som individuella produkter och dessa täcker områden för rapportering, budgetering, prognoshantering, operationell konsolidering samt balanserade, styrkort och analyser. Programsviten stöder er CPM process, genom styrning och uppföljning mot definerade mål (budget och/eller prognoser) kan göras snabbt och enkelt, vilket leder till bättre beslut. Och för att uppnå optimal effektivitet och flexibilitet skall all data vara tillgängligt direct, samt enkelt att analysera och arbeta vidare med. All-in-Pharma Consulting Navigator CPM Suite täcker bl.a. områden som finans. logistik, produktion, försäljning och operationell konsolidering. Exempel på möjligheter är att arbeta med valfria tidshorisonter i budget-/prognosarbetet samt konsolidering, på valfria aggregeringsnivåer, av data från ett eller flera affärssystem. Vil du veta mera, besök gärna vår hemsida: eller skicka ett mail till:

19 FINANSKRIS? Står du inför utmaningen att IT-budgeten minskas, samtidigt som behovet av bra analyser ökar? Låt användarna ta över en del av IT-avdelningens arbete! Med Panorama NovaView får du Give Your Career a Major Boost Information Meeting: PANORAMA NOVAVIEW - det oberoende alternativet Webbaserat analysverktyg till SQL Server och/eller SAP BW Tuesday 21 April 2009, 17:00-19:00 Copenhagen Business School Dalgas Have Frederiksberg Sign up at: phone: Vi hjälper er att se möjligheter ni inte visste fanns! B-right vänder på begreppen när det gäller Business Intelligence (BI). Istället för att fråga kunden vad de önskar, så visar vi vad kunden faktiskt kan göra med sin affärsdata. Detta tack vare vårt BI-koncept, där vi nyttjar ProfitBase och Microsofts olika lösningar. ProfitBase 2009 har branschspecifika mallar för OLAP-kuber och färdiga kopplingar mot olika affärssystem, kassasystem och andra datakällor. Det gör att vi på väldigt kort tid kan sätta upp ett datalager som kunden kan börja arbeta med, säger Fredrik Petersson på B-right Att uppfinna hjulet om och om igen innebär många onödiga och dyra konsulttimmar och ger inte mervärde för kunden, fortsätter han. Vi möjliggör för våra kunder att se trender och mönster som bl.a underlättar kampanjplanering, uppföljning, och artikelanalys för att kunna skapa rätt erbjudanden till sina kunder. Det finns förstås en mängd olika tillämpningsområden för denna typ av verktyg. Allt ifrån att förbättrakvalitetenpådatatill djup finansiell analys. B-rights BI-koncept bygger på teknologi från ProfitBase och Microsoft. För presentation och analyser rekommenderar vi det somärbästlämpatutifrån kundens behov, såsom SharePoint, Reporting Services, Excel, Performance Point Services samt InFrontAnalytics från ProfitBase. Vi har färdiga rapportmallar som är anpassade för standardkuberna, vilket gör att vi snabbt kan ta fram en lösning som passar en stor del av rapportbehoven. Många kunder upplever att BI projekt tar lång tid innan de kan börja använda sin applikation. Med B-rights BI koncept kan kunden snabbt komma igång att arbeta med sin applikation. De kanfokuserapåvaddevillse och analysera. Enkelhet, Överblick, Detaljer KPI Element Table Enkla Key Performance Indicators (KPI) visar status och trend. Med ett klick får användaren en snabb överblick i diagram eller tabell vy. Alternativt väljer användaren att visa en detaljerad rapport för vidare analys av specifika detaljer. Man får en snabb överblick, det är enkelt och man kan sedan analysera specifika detaljer! One-Click KPI Element Chart One-Click Kampanj Läs mer på vad detta kan innebära för er! B-right är ett IT-konsultbolag som bildades år Våra kunder finns främst inom detaljhandel och telekombranschen. B-right är partner med ProfitBase sedan ProfitBase möjliggör analys och presentation av branschspecifik affärsinformationen med hjälp av ProfitBase 2009, ett verktyg för att konfigurera datavaruhus och OLAP kuber på MS SQL Server.

20 Copyright IBM Corporation 2009.

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS BUSINESS INTELLIGENCE Näringslivet kräver BI-kompetens Behovet av kompetens inom Business Intelligence är stort - Sid. 5 MEDFÖLJER SOM

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET September 2008 Business Intelligence MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI SEPTEMBER 2008 BPM - ökad effektivitet och bättre användarstöd Läs mer sid.18

Läs mer

business intelligence

business intelligence business intelligence Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och när tekniken inte tillåter rasterade objekt. Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

business intelligence

business intelligence MEDFÖLJER COMPUTER SWEDEN MAJ 2012 business intelligence Coop MedMera sparar miljoner med BI-system SIDAN 5 Bättre beslutsunderlag på 15 minuter SIDAN 6 10 BI-TIPS! SIDAN 14 2 Ledare En vision för BI och

Läs mer

BÖRJA SMÅTT. MEN TÄNK STORT Johan Ekbom: Våra medarbetare ska inte behöva be IT-avdelningen om hjälp för att kunna ta del av beslutsstödsverktyg

BÖRJA SMÅTT. MEN TÄNK STORT Johan Ekbom: Våra medarbetare ska inte behöva be IT-avdelningen om hjälp för att kunna ta del av beslutsstödsverktyg ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Augusti 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010

OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 6TIPS FÖR ATT LYCKAS Affärsmodeller Marknaden växer

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence ANNONS MARS 2015 DINITLÖSNING.SE ARI RIABACKES tankar om BI kan du läsa på sajten Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet 5 TIPS inför val av BI-lösning av Tommy Flink. s10 EXPERTERNA svarar

Läs mer

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Lönsamma IT-investeringar 8SOA 8 intelligence Redo att möta förändringar sid 7 Med all information i ett system sid 10 Intervjun: Lars Carlsson,

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Handledare: Susanne Åberg Författare: Jasmin Biberic och Hampus Hodell Uppsats på C-nivå, 10 poäng Hösten 2006,

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR

4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.1 / Maj 2009 EFFEKTIVISERING AV OFFENTLIG SEKTOR 4TIPS TILL EN BÄTTRE OFFENTLIG SEKTOR Lean i sjukvården Ökad produktivitet genom lean

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM LEAN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM LEAN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM ANNONS Nr.3/Mars 2009 I SAMARBETE MED: LEAN 10 TIPS TILL EFFEKTIVARE PROCESSER Kultur Så bygger du en gemensam värdegrund Scrum

Läs mer

M A G A S I N O M L E D A R S K A P, S T R A T E G I O C H T E K N I K F R Å N S A S I N S T I T U T E

M A G A S I N O M L E D A R S K A P, S T R A T E G I O C H T E K N I K F R Å N S A S I N S T I T U T E Reflektion M A G A S I N O M L E D A R S K A P, S T R A T E G I O C H T E K N I K F R Å N S A S I N S T I T U T E Vi måste ta in mer information snabbare och bli bättre på att anpassa oss efter förändringar

Läs mer

Business Intelligence är hett. Tre dagar i början på februari

Business Intelligence är hett. Tre dagar i början på februari BI kliver ur analysrocken är hett. Tre dagar i början på februari befann jag mig i London på Gartners stora BI-symposium. Uppåt 700 kostymer från hela Europa hade samlats för att insupa gospel, hajpkurvor

Läs mer

vardagliga business intelligence Verksamhetsstöd som skapar intelligenta affärer sid 4 The Diver Solution Gör informationen tillgänglig sid 17

vardagliga business intelligence Verksamhetsstöd som skapar intelligenta affärer sid 4 The Diver Solution Gör informationen tillgänglig sid 17 Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 business intelligence Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster

Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre. Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens >> sid 6. Tjäna på andras tjänster ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Februari 2009 Frigör resurser lägg ut det andra gör bättre >> sid 4 Outsourcing spås ett lysande 2009 trots prispress och hård konkurrens

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET GODA KUNDRELATIONER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Oktober 2008 GODA KUNDRELATIONER MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI OKTOBER 2008 Årets Guld relation 2008 Vinnaren SJ har presterat

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer