IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare"

Transkript

1 Make IT happen

2 Produktion: Abeba+RÖD Foto: Mats Samuelsson, istockphoto, Karl-Johan Hjertström samt intervjuade personer. Tryck: Davidsons tryckeri, 2012

3 IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare Samverkan kring en smartare användning av IT ökar konkurrenskraften i Blekinge. Det kan också göra Blekinge till en mer attraktiv region att bo i. Därför startade kommunerna i Blekinge tillsammans med Region Blekinge projektet Make IT happen. När projektet Make IT happen drogs igång år 2010 hade det gått ett halvår sedan förstudien. På det halvåret hade massor hänt på IT-området. Smarta telefoner med appar hade slagit igenom på bred front. Läsplattor med pekskärmar till rimliga priser hade slagit igenom på marknaden. Det visade på svårigheten med att driva stora IT-projekt inom den offentliga sektorn, där beslutsvägarna inte är så snabba. Det är risk att utvecklingen har gått vidare, så att beslutsunderlaget är inaktuellt, säger Mårten Ahlberg, övergripande projektledare för Make IT happen. Fakta/Deltagande kommuner Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg. >>

4 >> Detta har hänt Därför är det effektivare att arbeta med konkreta, avgränsade projekt än att greppa över ett mycket stort område. De olika delprojekten har också på olika sätt haft den effekt som var målet, att öka konkurrenskraften och attraktiviteten i Blekinge. E-turism har till exempel lett till att det nu blir lättare för turister från andra länder att samtidigt boka resor, boende och aktiviteter i Blekinge, säger Mårten Ahlberg. Små turistföretag blir stora tillsammans. E-lärande har också stärkt konkurrenskraften hos en rad små företag i Blekinge som nu har lärt sig mer om hur de kan vara mer närvarande på internet och i sociala medier. Nu syns de mer och har på det sättet ökat sin konkurrens- Projektet Make IT happen inleddes år 2009 med en förstudie. Avsikten från början var att åstadkomma ett gemensamt tänkande när det gäller IT-driften i Blekinge. När projektet drogs igång 2010 hade det utkristalliserats ett behov, som var mer inriktat på ett innehåll som kan stärka Blekinges konkurrenskraft på fyra delområden: e-hälsa e-turism e-lärande e-government Från början var också tänkt att innehålla delområdet e-crime, men det visade sig inte finnas så stort behov av det. De goda resultaten kom också tidigare än beräknat. På ett tidigt stadium kom man överens om att koppla ihop Stena Lines bokningssystem med Visit Blekinges webbplats. Projektet för e-lärande, CELA, har också fått en rivstart och har engagerat både skolor och företag i arbetet med att använda internet för att lära sig, men också lära sig att synas bättre. För att öka nyttan med projektet e-hälsa har det fått en delvis annan inriktning än det var tänkt från början, men nu börjar konkreta resultat synas. E-government-projektet har fått en helt annan inriktning än det var tänkt från början. Istället för konkreta projekt har det handlat om nationell samordning.

5 kraft, berättar Mårten Ahlberg. Både projekten e-hälsa och e-government handlar i hög grad om att göra Blekinge till en mer attraktiv region att bo i. Projektet e-hälsa har tagit oss en bit på vägen mot att göra det lite enklare att vara en del av omsorgen, men också att vara anhörig. Konkreta åtgärder som att lägga ut boenden på nätet är viktiga, anser, anser Mårten Ahlberg. När det gäller e-government har projektet ännu inte lett till några konkreta resultatet. Det har däremot lett till att vi numera är en del av den nationella utvecklingen. Annars hade vi kommit på efterkälken. Nu kan vi ha gemensamma lösningar inom en inte allt för avlägsen framtid, säger Mårten Ahlberg. Den största vinsten med projektet Make IT happen har ändå varit att det har etablerat ett samarbete på IT-området inom Blekinge. Nu ser många fler privatpersoner, företagare och politiker fördelarna med att utnyttja IT för att förenkla olika verksamheter. De ser också fördelarna med att samverka på det här området. Vi har skapat en ökad medvetenhet, säger Mårten Ahlberg. De konkreta åtgärderna har också fått en spridningseffekt. Fler vill nu vara med och samverka i IT-frågor. Att diskutera Hur kan IT bidra till att göra Blekinge till en konkurrenskraftigare och attraktivare region? Kan du se något ytterligare område där IT skulle kunna utveckla Blekinge? Hur kan IT öka konkurrenskraften på din arbetsplats? Hur kan IT förenkla ditt liv? Hur kan IT-utvecklingen skapa sysselsättning i Blekinge?

6 Nya applikationer kan på ett enkelt sätt förse både människor i äldreomsorgen och deras anhöriga med viktig information. Nya möjligheter för gamla och för deras anhöriga Vad är e-hälsa? E-hälsa är samlingsbegreppet för vård och stöd på distans. Det innebär informationsoch kommunikationsverktyg som används till förebyggande åtgärder, diagnos, behandling samt övervakning och styrning av hälsa och livsstil. Elsa, 91 år, kan redan på morgonen slå upp datorn och se vem som kommer från hemtjänsten idag, kolla vad som bjuds till lunch och beställa en färdtjänstresa. Hennes orolige son Axel, 63 år, kan med hjälp av en portal få kontakt med rätt personal, när hans mor inte svarar i telefonen. Ny teknik öppnar många möjligheter till trygghet för såväl äldre som anhöriga och personal. Det finns dock en hake: Idag är det inte så många 90-åringar som kan hantera datorer. Men det kommer att ändras snabbt och det är viktigt att förbereda sig för en framtid där nästan alla kan utnyttja de här möjligheterna, säger Annika Tronje, projektledare för e-hälsa inom Make IT happen. Hon poängterar också att det

7 går att utveckla verktygen så att de blir enklare att använda för alla. Annika Tronje anser att det finns stora mänskliga vinster med att utveckla den digitala kommunikationen inom omsorgen. Alltfler människor har sina anhöriga i andra delar av Sverige eller i andra länder. För alla parter kan det ge upphov till oro. Att kunna använda tekniken för att överbrygga avstånden ökar tryggheten, säger hon. I princip handlar det om att de anhöriga får tillstånd att ta del av det som står i journalerna. Att utveckla formerna för detta är i hög grad en nationell fråga. Det finns ändå mycket som är möjligt att göra på vägen mot att alla i omsorgen har en egen dator och ett färdigt system för all kommunikation via internet. Vi har låtit anhöriga testa ett verktyg som heter Ning med jättepositivt resultat. Ning liknar facebook, men är säkrare. Här kan deltagarna själva styra över nätverket. De som nu har testat detta vill fortsätta, berättar Annika Tronje. Anhöriga har ofta liknande problem och det känns väldigt bra att ha någon i samma situation att diskutera med. En kontakt via nätet kan också leda till personliga möten. Hon berättar också om hur ett konkret problem nu har fått sin lösning via en tjänst på internet. När människor ska välja ett boende är problemet ofta att kunna komma in och se hur bostäderna ser ut, eftersom det kräver att någon som redan bor där ska öppna sitt hem. Därför har panoramabilder inifrån alla boenden publicerats på flera kommuners webbplats. Här kan Agda gå in och jämföra och dessutom diskutera valet med såväl sonen i Sundvall som dottern i London. Den här utvecklingen har bara börjat. Det finns hur mycket som helst att göra för att underlätta, konstaterar Annika Tronje. Fakta/äldre Det finns idag nästan 1,7 miljoner ålderspensionärer i Sverige. Om 50 år är prognosen 2,7 miljoner ålderspensionärer svenskar har fyllt 100 år. Det är ungefär tio gånger så många som för 40 år sedan. Idag är antalet äldre människor som inte använder internet 1,3 miljoner. Om 10 år beräknas bara vara utan internet. >>

8 >> Sören Scott, Nättraby: Ny teknik och samtal underlättar tillvaron Att diskutera På vilket sätt kan äldre ha nytta av en portal på internet? På vilket sätt kan anhöriga ha nytta av en nätportal? Hur skulle internet kunna underlätta din ålderdom? Vilka krav på samhällets service ställer det ökande antalet gamla? Detta har hänt Ett anhörigprojekt inom ramen för e-hälsa har underlättat tillvaron för Sören Scott i Nättraby. Ny teknik och samtal med anhöriga har underlättat tillvaron. Det är en säkerhetsventil, säger han. Sören Scott har deltagit i en anhöriggrupp som har träffats både personligen och via internet. Vi har det gemensamt att vi alla är över 65 och har anhöriga som har drabbats av stroke eller andra svåra sjukdomar, berättar han. Det betyder mycket att kunna utbyta erfarenheter. Den som inte är i vår situation har svårt att förstå vilka problem som uppstår. I början var deltagarna i gruppen lite återhållsamma med förtroenden, men snart släppte detta och vi kan berätta öppet om det som är svårt. När det uppstår nya svårigheter finns det alltid någon som kan berätta att så här gjorde vi i samma situation. Det känns väldigt befriande att veta att vi inte är ensamma om våra svårigheter. Vi träffas en gång varje månad och däremellan har vi kontakt via till exempel skype. Det är ger faktiskt betydligt mer än ett vanligt telefonsamtal. Nästa gång vi träffas ska vi diskutera hur vi kan använda läsplattor för att underlätta tillvaron. Projektet har undersökt förutsättningarna för att utveckla en brukar- och anhörigportal på internet för äldreomsorgen. Målet var att åstadkomma ett nätverk för kontakter mellan äldre, anhöriga och personal. Resultatet skulle kunna bli en tryggare vård, mer anpassad efter behoven. Det visade sig dock att kostnaden för att utveckla en sådan portal skulle bli större än resurserna i projektet. Blekingekommunerna upphandlade under projekttiden ett nytt verksamhetssystem, vilket ytterligare försvårade att genomföra planerna på en portal. Projektet fick då en delvis annan inriktning. Bland annat har tester gjorts med Ippi, särskilda mobiltelefoner för människor som har svårt att hantera vanliga mobiler. Dessutom har verktyget Ning testats som ett redskap för att skapa kontakt mellan anhöriga. Resultatet var positivt. Sex av sju var nöjda. Ytterligare en insats inom projektet e-hälsa har varit att visa upp boenden på internet med hjälp av panoramabilder. Bilderna finns idag på kommuners webbplatser och är till god hjälp för både äldre och anhöriga i valet av boende.

9 Vi ska skapa e-tjänster som folk gillar att använda Om fem år bör det vara lika enkelt och att hålla kontakten med kommunen via nätet som det idag är att sköta sina bankärenden via internet. Ambitionen bör vara att den offentliga sektorns e-tjänster är så enkla och moderna att folk gillar att använda dem, säger Johan Braw, kanslichef i Sölvesborg och projektledare för e-government. För bara något år sedan höll alla kommuner i Sverige och alla statliga myndigheter på att försöka hitta sin egen lösning för offentliga tjänster på internet, e-government. Det var ganska rörigt och lite förvirrat, utan någon naturlig ledning, säger Johan Braw. Nu håller detta på att ändras. Ett arbete för att samordna alla kommuners arbete med e-government har dragits igång av staten och med deltagande av Sveriges kommuner och landsting, SKL. För oss i Blekinge är det bättre att delta i en gemensam synkroniserad utveckling än att försöka uppfinna hjulet på egen hand. Det är bra att SKL har tagit på sig ledartröjan för oss kommuner och landsting, anser Johan Braw. När projektet e-government i Blekinge inleddes var ambitionen att utveckla applikationer för bygglov och serveringstillstånd. Det visade sig snabbt att kommunerna har relativt få ärenden som rör serveringstillstånd. Men det är viktigare att börja med de områden där det sker flest kontakter mellan medborgarna och kommunerna, säger Johan Braw. Ett sådant område är skola och barnomsorg, där det ständigt sker >>

10 >> Vad är e-government? Med hjälp av offentliga tjänster på internet blir det möjligt att hålla kontakt med kommuner och myndigheter 24 timmar om dygnet. E-government är den utveckling som via internet sker för att göra statlig och kommunal verksamhet tillgänglig. Ibland talar man om 24-timmarsmyndigheten, som är tillgänglig dygnet runt via internet. Fakta/EU och e-government Även inom EU drivs ett arbete för att utveckla e-government. Ett motiv till det är att länder som kommit långt med e-government också ligger i topp när det gäller konkurrenskraft och ekonomi. Här ses denna utveckling också som viktig ur demokratisk synvinkel. ett stort antal kontakter med föräldrarna och där det finns många kunder liksom mycket långa kundrelationer. Förskolan och skolan omfattar ju 18 år. Där finns det visserligen redan företag, som har utvecklat ITtjänster. De har dock hittills inte varit så lätt tillgängliga som vi har vant oss vid när det gäller till exempel bankerna. En lösning får inte 2012 kännas som om den utvecklades Bankerna är ett bra exempel på ett område, där det nu har blivit självklart att använda e-tjänster och det har blivit ett mervärde för kunderna. Bankerna har utvecklat betalsystem som är både säkra och ganska lätta att använda. Precis som bankerna är kommunerna en förtroendebransch, så vi kan lära oss en del av bankernas sätt att utveckla e-tjänster, konstaterar Johan Braw. Utvecklingen på internetområdet går mycket snabbt, inte minst sedan de smarta telefonerna har spridit sig med appar som är enkla att använda. Medborgarna har rätt att förvänta sig att kommunerna hänger med i utvecklingen och utvecklar riktigt enkla verktyg för att kommunicera med både privatpersoner och företag, säger Johan Braw. Han vill också att utvecklingen av digitala tjänster i kommunerna går hand i hand med en utveckling av ett nytt servicetänkande. Hur långt har kommunerna kommit om fem år? Då bör vi ha webbplatser och appar som är så väl utvecklade att de är ett självklart sätt för medborgare och företag att hålla kontakten med kommunerna. Vi ska ha lösningar som folk tycker om att använda.

11 Linus de Petris, Karlshamns kommun: IT kan också användas för demokratisk utveckling Att diskutera Vilka av dina kontakter med kommunen vill du sköta via internet? Vad förväntar du dig av kommunernas tjänster på internet? Vilka fördelar ser du med att kommuner och statliga myndigheter inför lättillängliga tjänster på internet? Detta har hänt IT bör användas för att på ett enkelt och effektivt sätt öka tillgängligheten till kommunens service. Det bör också använda för att öka medborgarnas insyn i och inflytande över offentlig verksamhet, anser Linus de Petris, ITstrateg i Karlshamns kommun. Linus de Petris anser att Sveriges kommuner år 2012 borde ha kommit längre när det gäller att utnyttja IT-tekniken för att göra tillvaron enklare för medborgare, företag och medarbetare i kommunen. Effektivitetsaspekten är viktig, annars blir IT-satsningarna meningslösa, men det är också viktigt att göra servicen mer tillgänglig. När det gäller kontakter som vi måste ha med kommunen borde vi ha kommit längre i att göra det enkelt via näet. Här finns fortfarande mycket att göra, bland annat när det gäller informationsarkitektur och design. Det krävs samverkan, både mellan kommuner och andra myndigheter och med medborgare och företag för att vi ska lyckas med visionerna. När det gäller projektet Make IT happen är jag lite besviken på att det har blivit för snävt. Jag skulle ha önskat att det i högre grad hade tagit ett helhetsperspektiv på verksamhetsutveckling, teknik och innehåll. När projektet e-government drogs igång inom Region Blekinge var uppdraget att i Blekinge skapa en gemensam plattform för att utveckla applikationer för bygglov och serveringstillstånd. Uppdragets inriktning har ändrats och är nu att följa och delta i den nationella utveckling av en gemensam Mina sidor-lösning och en enklare användning av e-legitimation. Den 14 juni 2011 hölls den så kallade Karlshamnskonferensen. Där deltog Blekingekommunernas kommunledningar och it-chefer. Dessutom deltog representanter från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Målet var att kommunerna i Blekinge skulle få en gemensam och samlad bild av den utveckling som pågår och framför allt göra gemensamma bedömningar om framtiden. Kommunerna enades om en önskan att SKL tar ett stort ansvar för att leda och samordna kommunernas utveckling av Mina sidor och e-identifikation. Därefter har Johan Braw och Karlskronas representant Fredrik Sjölin deltagit i de nationella överläggningarna som skett gemensamt mellan SKL och de statliga myndigheterna. Johan Braw kommer i fortsättningen delta i SKL:s nyinrättade programstyrgrupper för att driva den gemensamma linje som slogs fast på Karlshamnskonferensen.

12 Förskolebarn kan använda läsplattor för att lära sig nya saker, för att stimulera sin kreativitet och för att ha kul. Lättare att lära på internet Internet är en skattkista full med verktyg för lärande. Här finns många möjligheter att kombinera text och bild, att se filmer, att repetera, att diskutera med människor på andra platser och att prova sig fram. Därför är det lättare och mer flexibelt att lära sig nya saker via internet. Det har projektet e-learning eller CELA tagit fasta på. Vad är e-learning? En definition på e-learning är utbildning via internet. Ett av de viktigaste resultaten av CELA är ännu så länge att vi har hittat en bra modell att sprida intresse och kunskap om hur man kan använda internet för utbildning och utveckling. Nu har vi bra verktyg för att gå vidare och fördjupa vårt arbete, säger Anna Söderberg, projektledare. Målgruppen för CELA har varit mycket bred, i princip alla medborgare, alla företag och organisationer i Blekinge. För hela den målgruppen har CELA både inspirerat och haft praktiskt handledning. Här har också CELA:s webb spelat en stor roll. Det har talats om lärande på nätet i många år, i stort sett sedan internet blev ett begrepp. Ännu så länge finns det ett stort glapp mellan vad som görs och vad som är möjligt att göra outnyttjade möjligheter. Anna Söderberg tror att det hänger samman med brist på hårdvara i vissa fall. Hos andra handlar det om brist på tid att lära och testa nytt. Om vi tar skolan som exempel är det är inte så lätt att använda internet fullt ut i undervisningen om inte eleverna har en dator eller surfplattor. Nu håller alltfler skolor på att förse varje

13 Fakta/CELA elev med en dator. Det bidrar till att behovet av att hitta roliga pedagogiska verktyg på internet ökar snabbt, säger hon. Även informationssökning och källkritik är viktig kunskap som skolorna arbetar mycket med. Med de nya surfplattorna kommer också nya möjligheter att använda digitala verktyg för nya målgrupper som små barn och barn med särskilda behov. Det är fantastiskt roligt att se hur orädda barn är när det gäller att lära sig att hantera surfplattor och datorer. I både förskola och särskola kan barnen få helt nya verktyg för att lära sig mer. Vi ser också hur barnen kan träna upp motoriken med hjälp av pedagogiska program för datorerna, berättar Anna Söderberg. Det gäller också för personer som genomgår rehabilitering efter exempelvis en stroke. När projeketet e-learning efter årsskiftet får sin fortsättning med en något smalare målgrupp kommer också ungdomar att användas som resurs. De kommer att kunna fungera som guider i till exempel småföretag. Det innebär att ungdomarna kommer att få inblick i hur ett företag jobbar och kan skapa sig ett nätverk samtidigt som de bidrar till att företaget kommer igång och utnyttjar internet på ett effektivare och mer affärsmässigt sätt, säger Anna Söderberg. För det är inte bara skolor som kan vinna på att använda internet för att sprida kunskap. Små företag kan använda sociala medier och andra delar av internet för att bygga relationer med sina kunder. Och då är det viktigt att inte försöka sprida ren reklam, utan att hellre bjuda på en del av sin kunskap och skapa en dialog, anser Anna Söderberg. Att visa på former för detta har varit en del av CELAs verksamhet. Det kan tyckas att CELA är en riktig solskenshistoria och javisst, det är det. Men allt de gjort har inte blivit succéer. Vi har inte lyckats med allt, men vi har alltid försökt. Det har varit en tacksam roll att vara någon att vända sig till. Vi har kunnat vara en oberoende part som utan kommersiella hänsyn har kunnat ge råd. Vi har inspirerat och stöttat så att man själv har vågat trycka på knapparna och utvecklat sin digitala kompetens, säger hon. CELA är en förkortning av Collaborative E-learning Arena. Det står för att lära och mötas tillsammans via digitala verktyg och kanaler. CELA är i praktiken delprojektet e-learning inom Make IT happen. CELA finns på Soft Center i Ronneby. Läs mer på Webbplatsen har cirka besök per månad. >>

14 >> Lina Sevig, Aktiv massage, Ronneby: Jag har lärt mig mer om kommunikation Att diskutera Hur kan e-learning bidra till utveckling och utbildning i Blekinge? Vilken nytta skulle du kunna av utbildning via internet? Hur gör du för att utveckla ditt lärande på internet? Genom projektet e-learning har Lina Sevig i Ronneby lärt sig att visa upp sitt företag Aktiv massage på ett effektivare sätt via internet och sociala medier. Jag har bland annat lärt mig att visa upp mig för mina kunder på facebook, berättar hon. Genom e-learningprojektet Collaborativ E-learning Arena, CELA, har en ny digital värld öppnat sig för Lina Sevig och hennes företag. Nu håller jag tillsamman med några kollegor på att utveckla ett nätverk inom Wellnessbranschen här i Ronnyby. Vi är många kollegor som vill samarbeta för att synas bättre. Bland annat bygger vi nu en webbplats tillsammans. Vi vill att det ska bli lättare att hitta sin egen väg till välmående genom nätverket, berättar hon. Jag håller också på att utveckla min egen hemsida och min närvaro på facebook. Det är en hel del arbete att ständigt vara uppdaterad, men fördelen jämfört med att annonsera i tidningen är att det bara kostar min egen tid. Resultatet är att jag nu är synligare för mina kunder. Långsiktigt ger detta jättemycket. CELA har med sin kompetens haft en mycket aktiv roll i min utveckling. Utan deras projekt hade jag troligen inte alls kommit så här långt i min utveckling som jag har idag. Detta har hänt Detta ska hända Projektet CELA har arbetat mycket brett med bland annat seminarier, webbseminarier, workshops och föreläsningar. Konferensen Learning is the shit lockade 240 deltagare till Ronneby brunnspark. Under tre dagar i juni erbjöds engagerade föreläsningar och workshops. Under en så kallad unconference-del fick deltagarna själva forma programmet. Allt från ipads för barn med dyslexi till skolans självbild diskuterades. Learning is the shit fick fantastiskt goda omdömen i deltagarnas utvärderingar. CELA har också ett showroom där besökare kan hämta inspiration men också prova på och till och med låna hem utrustning. Projektet CELA fortsätter även under 2013 med en tydlig inriktning på skola, småföretag, vård och omsorg.

15 Enklare för fler turister att boka Blekingepaket Genom att koppla samman Stena Lines och Visit Blekinges bokningssystem blir det enklare för polska turister att boka aktiviteter och boende i Blekinge. Turistföretagen blir tillgängliga för bokningar 24 timmar om dygnet och deras marknad ökar, säger Loris Andersson, projektledare för e-turism. Traditionellt är turistföretagaren en person som strävar efter att kunna svara i telefon dygnet runt för att inte missa en bokning. Nu när allt fler bokar sina resor via internet i stället för att ringa, så ökar behovet av att enkelt kunna boka hela utbudet via nätet. Turisterna idag förväntar sig att kunna hitta all information, även priser, på internet. Om inte den informationen finns är det risk att de väljer ett annat resmål med tydligare informa- >>

16 >> Vad är e-turism? En definition på e-turism är vägen från ett manuellt sätt att sköta bokningarna för turister till ett digitalt internetbaserat system. Det gör det möjligt att göra affärer 24 timmar per dygn. tion, säger Loris Andersson. Hon är väldigt nöjd med att ha fått med en stor aktör som Stena Line med i båten. För de små turistföretagen är det värt mycket att få draghjälp av ett stort företag. Och Stena Line kan på det här sättet komplettera utbudet gentemot sina kunder. Samarbetet med Stena kan utvidgas till att gälla fler transportföretag och även andra aktörer. Tydliga erbjudande på välbesökta webbplatser är något alla tjänar på inte minst de presumtiva besökarna. Möjligheterna är oändliga, säger Loris Andersson. Hon påpekar att turistföretagarna har mer att tjäna än att komma ut på en världsmarknad. Genom att bokningssystemet i stort sett sköter sig själv kan turistföretagarna också unna sig lite ledighet och ibland till och med sköta jobbet på distans. Hur mycket kan turismen i Blekinge tjäna på samarbeten kring effektivare bokningssystem? Det är omöjligt att säga. Men det är helt klart att om vi inte ser till att blir effektivare i vårt sätt att marknadsföra oss på internet så händer inget. Och om det här bara leder till att antalet övernattningar i Blekinge ökar med en procent så är mycket vunnet. Finns det möjlighet att gå vidare med e-turism och utnyttja sociala medier som facebook för att marknadsföra Blekinge? Ja, fast det måste ske på ett annorlunda, mer personligt sätt. Om det läggs ut för mycket ren reklam på facebook, så kommer folk att lämna facebook. Loris Andersson betonar också att ny teknik är just teknik. Den måste kombineras med spännande och prisvärda erbjudanden för att locka besökare. Innehållet i erbjudandet är a och o, säger hon.

17 Fakta/besöksnäringen Blekinge Angelica Coleman, Ronneby brunn: Välkomnar alla nya möjligheter Angelica Coleman är kommersiell chef på Ronneby brunn. Hon välkomnar alla nya kanaler att komma ut och synas hos människor som bokar resor till Blekinge. Ännu så länge känner Angelica Coleman inte till innehållet i överenskommelsen mellan Stena Line och Visit Blekinge. Men hon är positiv att det händer saker på detta område. I dagsläget bokar de flesta av våra gäster sina övernattningar via vår egen webbplats. Och vi är redan med i en rad bokningssystem. Allmänt så vill vi vara med på det som kan ge oss extra försäljning, säger hon. Angelica Coleman vill gärna prova på att vara med i samarbetet med Stena Line och sedan utvärdera resultatet. Varje år kommer cirka besökare till Blekinge med Stenas färjor Antalet övernattningar på hotell, campingplatser, vandrarhem och stugbyar i Blekinge var år 2011 Karlskrona kom trea i solligan Att diskutera Hur bokar du dina semesterresor? Hur vill du boka dina semestrar? Hur kan Blekinge locka fler besökare? Detta har hänt Projektet e-turism har varit inriktat på att skapa en switch, en kontakt mellan Stena Lines och Visit Blekinges bokningssystem. Det betyder att de som tänker resa till Blekinge med Stena Lines färjor via Stenas webbplats kan boka övernattningar och aktiviteter i Blekinge. Det kan vara allt från enstaka aktiviteter till hela paket. Avtalet med Stena är klart. Tekniken att koppla ihop de båda bokningssystemen är utvecklad. Det som återstår är att fylla den nya tekniken med ett lockande innehåll, bra erbjudanden. Tekniken kan också utvecklas för att användas av andra transportaktörer. Människor som kommer Blekinge med tåg, buss och flyg skulle också enkelt kunna boka boende och aktiviteter.

18 Detta är bara början mer samarbete behövs Projektet Make IT happen är slutfört, men långt ifrån slut. Det här är bara början. Vi behöver mer samarbete för att utnyttja Blekinges goda förutsättningar på IT-området, säger Anna-Lena Cederström, regiondirektör. Detta ska hända Anna-Lena Cederström kan se tillbaka på en lång resa för att utveckla IT. De här frågorna har diskuterats länge utan att vi har kommit tillräckligt långt och vi är på inget sätt klara nu heller, trots ett stort engagemang hos de inblandade. Det finns mycket kvar att göra. Utvecklingen i omvärlden går fort och det här arbetet kan aldrig ta slut, konstaterar hon. Projektet Make IT happen har inte varit helt enkelt att genomföra av olika skäl. Kommunerna i Blekinge är olika stora och har haft olika förutsättningar i arbetet med att få saker och ting att hända på IT-området. Vi behöver också samordna arbetet med det som görs på nationell nivå inom Sveriges kommuner och landsting, SKL, säger Anna-Lena Cederström. Hon vill också att framtidens arbete ska ske helt utan revirtänkande och vara helt inriktad på resultatet. Det är också nödvändigt att alla inblandade tar sin del av ansvaret. När det gäller till exempel e-turism har vi nu tagit fram tekniken. Nu måste turistföretagen se till att fylla tekniken med ett attraktivt innehåll, anser hon. Blekinge har speciella förutsättningar för att kunna utnyttja IT för att göra vardagen enklare. Framför allt finns här många IT-företag med spetskompetens. Dessutom finns Blekinge Tek- Projekten e-learning och e-government fortsätter även sedan det övergripande projektet Make IT happen upphör. Även de övriga delprojekten lever vidare i mer informell form. Samverkan mellan de olika delprojekten ska utvecklas. Samarbetet med organisationer som Telecom City och Netport ska utvecklas. Ett prioriterat område är att arbeta med IT-infrastruktur, som till exempel bredband. Detta arbeta fortsätter i samverkan med kommuner och Länsstyrelsen, liksom med angränsande regioner. På det sättet ska framtidens e-tjänster kunna erbjudas till alla.

19 niska Högskola med en tydlig inriktning på IT-relaterad forskning. En ökad samverkan med såväl företag som högskola borde kunna ha mycket att ge. De kan vara en bra resurs i vårt fortsatta arbete för att kunna ligga i framkant när det gäller att använda ny teknik för medborgarnas bästa, säger hon. Region Blekinge kan bidra till att skapa förutsättningarna, men inte göra jobbet. Vad skulle det betyda för detta arbete om Blekinge om några år blir en del av en större sydsvensk region? Inte så mycket. Vi har redan haft en dialog med Region Skåne om detta och i grunden har vi de resurser vi har här i Blekinge. Vad behövs för att fortsättningen ska bli lyckosam och leda till konkreta resultat när det gäller att dra nytta av ny teknik? Ett bra ledarskap, där vi tydligt visar på möjligheterna och nyttan av att bli bättre på att utnyttja IT i samhället. Och där vi förmår att prioritet för att skapa en infrastruktur för IT på samma sätt som vi prioriterar för vägar och järnvägar. Infrastrukturen för IT är lika mycket ett samhällsansvar. Att diskutera Hur kan IT göra Blekinge till en bättre region att bo i? Hur kan IT göra Blekinge till en mer konkurrenskraftig region? Vilken samverkan behövs för att utveckla IT i Blekinge? Hur kan en tillräckligt bra IT-infrastruktur garanteras i Blekinge? Samuel Henningsson, Netport: Här finns möjligheter vi ännu inte tänkt på Samuel Henningsson, vd för NetPort.Karlshamn, ser stora möjligheter att utveckla offentlig kommunikation med hjälp av IT. Det finns massor av möjligheter som vi redan har tänkt på, men också många som vi ännu inte har tänkt på, säger han. Nya möjligheter med IT är just det som NetPort arbetar med att utveckla. Samuel Henningsson och de övriga medarbetarna på NetPort arbetar mycket med att försöka koppla samman olika aktörer för att utveckla goda idéer. Det kan vara att koppla ihop olika system som till exempel kollektivtrafikens tidtabeller för att göra det enklare för medborgarna att planera sina resor. Även i skolorna finns stora möjligheter till utvecklingen. Nu börjar eleverna få tillgång till datorer och läsplattor, men idéerna om hur de ska användas på ett pedagogiskt sätt är inte särskilt utvecklade.

20 Syftet med projektet Make IT happen är att offentliga aktörer i Blekinge genom ökad samverkan bättre ska kunna möta medborgares, offentliganställdas och näringslivets krav på tillgänglighet och service med hjälp av IT. Det ska utveckla nya applikationer för ökad användning av IT hos dessa målgrupper. Projektet inriktas på fyra områden: e-hälsa, e-government, e-learning och e-turism. Det övergripande målet är att skapa attraktivitet och tillväxt i regionen genom att se möjligheterna med IT som en av de viktigaste faktorerna för att skapa sysselsättning och för att stärka regionens konkurrenskraft.

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Regional och kommunal guide för e-utveckling

Regional och kommunal guide för e-utveckling Regional och kommunal guide för e-utveckling Jan Pihl, Regionförbundet Bertil Thunberg, Knowit 2013-11-07 E-utvecklingsrådet bildades 2011 med länets 13 kommuner och landstinget. Fr o m oktober 2013 ingår

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

www.cesamblekinge.se

www.cesamblekinge.se www.cesamblekinge.se PROGRAM 1000-1020 Nuläge Regional Digital Agenda i Blekinge 1020-1200 4 st regionala digitala guldkorn Digitala dans- och dramapedagoger, Kultur Andreas Dahl, Regionteatern Regionalt

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014 Handlingsplan 1 (7) Kommunledningskontoret, Kommunikationsutvecklare Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2014 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade

Läs mer

Ett digitalt lyft för Stockholms förskolor och skolor

Ett digitalt lyft för Stockholms förskolor och skolor Ett digitalt lyft för Stockholms förskolor och skolor Ann Hellenius ann.hellenius@stockholm.se @annhellenius pedagogstockholmblogg.se/sthlmisit Ann Hellenius Mattias Olsson mattias.olsson@stockholm.se

Läs mer

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson Från etablering till leverans Lennart Jonasson Möjligheter och utmaningar för kommunerna NYA SÄTT ATT PÅVERKA Nya affärsmodeller Den demografiska utmaningen - Vi lever allt längre - Vi jobbar allt mindre

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

e-strategi IT på Höglandet

e-strategi IT på Höglandet 2003-10-17, rev 2004-01-30 e-strategi IT på Höglandet Vision år 2010 Utbyggnaden av IT-infrastruktur på Höglandet har väsentligt bidragit till Höglandets tillväxt och attraktionskraft. Genom IT-nätets

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg Vårdens nya makthavare Parter i samverkan 290 kommuner 20 landsting, inkl regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland Socialdepartementet = Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person

Läs mer

IT Handlingsplan Ankarsviks skola

IT Handlingsplan Ankarsviks skola IT Handlingsplan Ankarsviks skola Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 2.1 Varför behövs en IT- handlingsplan?... 2 2.2 Varför IT i skolan?... 2 2.2.1 Skolans pedagogiska utveckling... 3 2.2.2 En

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Stjälvbetjäningstjänster. Attityder och användande

Stjälvbetjäningstjänster. Attityder och användande Stjälvbetjäningstjänster Attityder och användande Målgrupp: Statligt anställda Metod: Telefonintervjuer Period: 8 23 februari 2013 Antal intervjuer: 1 000 INLEDNING SPV gör kontinuerligt undersökningar

Läs mer

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar

Fiber till alla. Fiber till alla. Kommunledningskontoret informerar Fiber till alla Fiber till alla Kommunledningskontoret informerar Innehåll Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun 3 Vad vi kommunicerar 4 Praktiska exempel 5 Några målgrupper 6 Vad är optisk

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV

KREATIV INTERAKTIV INTE AKTIV FRÅN INTE AKTIV TILL INTERAKTIV OCH KREATIV En IT-plan för utvecklande av ett digitalt lärande i förskola, grundskola, grundsärskola och fritidshem i Sjöbo kommun 2014-1016 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt.

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Rapport från Förskolan Regnbågen, Emmaboda. Emmaboda 2008-2009 1 Slutrapport/utvärdering: Barns tidiga språk- och matematikutveckling

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Strategi för IT- utveckling 2015

Strategi för IT- utveckling 2015 STYRDOKUMENT IT-strategi 2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 Strategi för IT- utveckling 2015 Innehåll BAKGRUND...1 STATLIGA

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Medborgaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Ansöka om vård tidsbokning

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT!

Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT! Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT! Charlotte Berglund 070-5148307 Professionell Utveckling i Sverige AB 4 skolledarträffar! - Leda lärande (skolledare från

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

IT-strategi för Strängnäs kommun

IT-strategi för Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildnings- och kulturkontoret Handläggare Tor-Erik Lillsebbas tor-erik.lillsebbas@strangnas.se 0709-429 211 Dnr BUN/2010:14-600 2010-05-11 1/5 Barn- och utbildningsnämnden IT-strategi

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige Det finns nu ett första utkast till strategidokument baserat på strategigruppens arbete. Det bygger på de förslag

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

E-dialog. www.tidaholm.se

E-dialog. www.tidaholm.se E-dialog Grund för (Tidaholm) att jobba med e-dialog Öka lokal demokrati Ökat engagemang och dialog Medborgare vill engagera sig Lokala mål i olika styrdokument Målområde Kommunstyrelse Lokal demokrati

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN IT BUDGET. budget IT? eller. QUALITY HOTEL GLOBE 4-5 NOVember 2009. inbjudan

DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN IT BUDGET. budget IT? eller. QUALITY HOTEL GLOBE 4-5 NOVember 2009. inbjudan höstkonferens DEN NATURLIGA MÖTESPLATSEN FÖR OSS SOM ARBETAR MED KOMMUNAL IT IT BUDGET budget IT? eller QUALITY HOTEL GLOBE 4-5 NOVember 2009 inbjudan Kan finanskrisen föra något positivt med sig? anmäl

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Varför är kommunen inblandad?

Varför är kommunen inblandad? Varför är kommunen inblandad? Simrishamns kommun arbetar aktivt för att husägare, såväl privatpersoner som företagare, ska koppla upp sig via fiber. Arbetet bedrivs genom en anställd bredbandssamordnare.

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

inbjudan budget IT? höstkonferens eller den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster

inbjudan budget IT? höstkonferens eller den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster höstkonferens den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster IT BUDGET eller budget IT? quality hotel globe 4-5 november 2009 inbjudan Kan

Läs mer

Miniseminarium den 9 september 2004 på Ålands hotell- och restaurangskola

Miniseminarium den 9 september 2004 på Ålands hotell- och restaurangskola Miniseminarium den 9 september 2004 på Ålands hotell- och restaurangskola Tema: Deltagare: Nätbaserad undervisning Seminariet är ett inspirations- och samarbetsmöte mellan de tre grupperna. Finlandssvenskt

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR INBJUDAN Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR SKL erbjuder Dig och Din kommun att delta i Innovationsstafetten ett initiativ för att stödja innovationskraften i våra kommunala

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org Så här var det då Lokala nät Telefoni Sorsele Robertsfors Telia Malå Norsjö Skellefteå Token Ring Landstinget Umeå Nordmaling

Läs mer

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för?

Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Visst vore det kul... om du kunde tjäna mer pengar på det du brinner för? Kerstin Sahlin Sahlins Struts 2010/2011 Omsättning: +50 % Besökare: +40 % Med inspiration från Kurbits införde vi dagliga guidade

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer