IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare"

Transkript

1 Make IT happen

2 Produktion: Abeba+RÖD Foto: Mats Samuelsson, istockphoto, Karl-Johan Hjertström samt intervjuade personer. Tryck: Davidsons tryckeri, 2012

3 IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare Samverkan kring en smartare användning av IT ökar konkurrenskraften i Blekinge. Det kan också göra Blekinge till en mer attraktiv region att bo i. Därför startade kommunerna i Blekinge tillsammans med Region Blekinge projektet Make IT happen. När projektet Make IT happen drogs igång år 2010 hade det gått ett halvår sedan förstudien. På det halvåret hade massor hänt på IT-området. Smarta telefoner med appar hade slagit igenom på bred front. Läsplattor med pekskärmar till rimliga priser hade slagit igenom på marknaden. Det visade på svårigheten med att driva stora IT-projekt inom den offentliga sektorn, där beslutsvägarna inte är så snabba. Det är risk att utvecklingen har gått vidare, så att beslutsunderlaget är inaktuellt, säger Mårten Ahlberg, övergripande projektledare för Make IT happen. Fakta/Deltagande kommuner Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg. >>

4 >> Detta har hänt Därför är det effektivare att arbeta med konkreta, avgränsade projekt än att greppa över ett mycket stort område. De olika delprojekten har också på olika sätt haft den effekt som var målet, att öka konkurrenskraften och attraktiviteten i Blekinge. E-turism har till exempel lett till att det nu blir lättare för turister från andra länder att samtidigt boka resor, boende och aktiviteter i Blekinge, säger Mårten Ahlberg. Små turistföretag blir stora tillsammans. E-lärande har också stärkt konkurrenskraften hos en rad små företag i Blekinge som nu har lärt sig mer om hur de kan vara mer närvarande på internet och i sociala medier. Nu syns de mer och har på det sättet ökat sin konkurrens- Projektet Make IT happen inleddes år 2009 med en förstudie. Avsikten från början var att åstadkomma ett gemensamt tänkande när det gäller IT-driften i Blekinge. När projektet drogs igång 2010 hade det utkristalliserats ett behov, som var mer inriktat på ett innehåll som kan stärka Blekinges konkurrenskraft på fyra delområden: e-hälsa e-turism e-lärande e-government Från början var också tänkt att innehålla delområdet e-crime, men det visade sig inte finnas så stort behov av det. De goda resultaten kom också tidigare än beräknat. På ett tidigt stadium kom man överens om att koppla ihop Stena Lines bokningssystem med Visit Blekinges webbplats. Projektet för e-lärande, CELA, har också fått en rivstart och har engagerat både skolor och företag i arbetet med att använda internet för att lära sig, men också lära sig att synas bättre. För att öka nyttan med projektet e-hälsa har det fått en delvis annan inriktning än det var tänkt från början, men nu börjar konkreta resultat synas. E-government-projektet har fått en helt annan inriktning än det var tänkt från början. Istället för konkreta projekt har det handlat om nationell samordning.

5 kraft, berättar Mårten Ahlberg. Både projekten e-hälsa och e-government handlar i hög grad om att göra Blekinge till en mer attraktiv region att bo i. Projektet e-hälsa har tagit oss en bit på vägen mot att göra det lite enklare att vara en del av omsorgen, men också att vara anhörig. Konkreta åtgärder som att lägga ut boenden på nätet är viktiga, anser, anser Mårten Ahlberg. När det gäller e-government har projektet ännu inte lett till några konkreta resultatet. Det har däremot lett till att vi numera är en del av den nationella utvecklingen. Annars hade vi kommit på efterkälken. Nu kan vi ha gemensamma lösningar inom en inte allt för avlägsen framtid, säger Mårten Ahlberg. Den största vinsten med projektet Make IT happen har ändå varit att det har etablerat ett samarbete på IT-området inom Blekinge. Nu ser många fler privatpersoner, företagare och politiker fördelarna med att utnyttja IT för att förenkla olika verksamheter. De ser också fördelarna med att samverka på det här området. Vi har skapat en ökad medvetenhet, säger Mårten Ahlberg. De konkreta åtgärderna har också fått en spridningseffekt. Fler vill nu vara med och samverka i IT-frågor. Att diskutera Hur kan IT bidra till att göra Blekinge till en konkurrenskraftigare och attraktivare region? Kan du se något ytterligare område där IT skulle kunna utveckla Blekinge? Hur kan IT öka konkurrenskraften på din arbetsplats? Hur kan IT förenkla ditt liv? Hur kan IT-utvecklingen skapa sysselsättning i Blekinge?

6 Nya applikationer kan på ett enkelt sätt förse både människor i äldreomsorgen och deras anhöriga med viktig information. Nya möjligheter för gamla och för deras anhöriga Vad är e-hälsa? E-hälsa är samlingsbegreppet för vård och stöd på distans. Det innebär informationsoch kommunikationsverktyg som används till förebyggande åtgärder, diagnos, behandling samt övervakning och styrning av hälsa och livsstil. Elsa, 91 år, kan redan på morgonen slå upp datorn och se vem som kommer från hemtjänsten idag, kolla vad som bjuds till lunch och beställa en färdtjänstresa. Hennes orolige son Axel, 63 år, kan med hjälp av en portal få kontakt med rätt personal, när hans mor inte svarar i telefonen. Ny teknik öppnar många möjligheter till trygghet för såväl äldre som anhöriga och personal. Det finns dock en hake: Idag är det inte så många 90-åringar som kan hantera datorer. Men det kommer att ändras snabbt och det är viktigt att förbereda sig för en framtid där nästan alla kan utnyttja de här möjligheterna, säger Annika Tronje, projektledare för e-hälsa inom Make IT happen. Hon poängterar också att det

7 går att utveckla verktygen så att de blir enklare att använda för alla. Annika Tronje anser att det finns stora mänskliga vinster med att utveckla den digitala kommunikationen inom omsorgen. Alltfler människor har sina anhöriga i andra delar av Sverige eller i andra länder. För alla parter kan det ge upphov till oro. Att kunna använda tekniken för att överbrygga avstånden ökar tryggheten, säger hon. I princip handlar det om att de anhöriga får tillstånd att ta del av det som står i journalerna. Att utveckla formerna för detta är i hög grad en nationell fråga. Det finns ändå mycket som är möjligt att göra på vägen mot att alla i omsorgen har en egen dator och ett färdigt system för all kommunikation via internet. Vi har låtit anhöriga testa ett verktyg som heter Ning med jättepositivt resultat. Ning liknar facebook, men är säkrare. Här kan deltagarna själva styra över nätverket. De som nu har testat detta vill fortsätta, berättar Annika Tronje. Anhöriga har ofta liknande problem och det känns väldigt bra att ha någon i samma situation att diskutera med. En kontakt via nätet kan också leda till personliga möten. Hon berättar också om hur ett konkret problem nu har fått sin lösning via en tjänst på internet. När människor ska välja ett boende är problemet ofta att kunna komma in och se hur bostäderna ser ut, eftersom det kräver att någon som redan bor där ska öppna sitt hem. Därför har panoramabilder inifrån alla boenden publicerats på flera kommuners webbplats. Här kan Agda gå in och jämföra och dessutom diskutera valet med såväl sonen i Sundvall som dottern i London. Den här utvecklingen har bara börjat. Det finns hur mycket som helst att göra för att underlätta, konstaterar Annika Tronje. Fakta/äldre Det finns idag nästan 1,7 miljoner ålderspensionärer i Sverige. Om 50 år är prognosen 2,7 miljoner ålderspensionärer svenskar har fyllt 100 år. Det är ungefär tio gånger så många som för 40 år sedan. Idag är antalet äldre människor som inte använder internet 1,3 miljoner. Om 10 år beräknas bara vara utan internet. >>

8 >> Sören Scott, Nättraby: Ny teknik och samtal underlättar tillvaron Att diskutera På vilket sätt kan äldre ha nytta av en portal på internet? På vilket sätt kan anhöriga ha nytta av en nätportal? Hur skulle internet kunna underlätta din ålderdom? Vilka krav på samhällets service ställer det ökande antalet gamla? Detta har hänt Ett anhörigprojekt inom ramen för e-hälsa har underlättat tillvaron för Sören Scott i Nättraby. Ny teknik och samtal med anhöriga har underlättat tillvaron. Det är en säkerhetsventil, säger han. Sören Scott har deltagit i en anhöriggrupp som har träffats både personligen och via internet. Vi har det gemensamt att vi alla är över 65 och har anhöriga som har drabbats av stroke eller andra svåra sjukdomar, berättar han. Det betyder mycket att kunna utbyta erfarenheter. Den som inte är i vår situation har svårt att förstå vilka problem som uppstår. I början var deltagarna i gruppen lite återhållsamma med förtroenden, men snart släppte detta och vi kan berätta öppet om det som är svårt. När det uppstår nya svårigheter finns det alltid någon som kan berätta att så här gjorde vi i samma situation. Det känns väldigt befriande att veta att vi inte är ensamma om våra svårigheter. Vi träffas en gång varje månad och däremellan har vi kontakt via till exempel skype. Det är ger faktiskt betydligt mer än ett vanligt telefonsamtal. Nästa gång vi träffas ska vi diskutera hur vi kan använda läsplattor för att underlätta tillvaron. Projektet har undersökt förutsättningarna för att utveckla en brukar- och anhörigportal på internet för äldreomsorgen. Målet var att åstadkomma ett nätverk för kontakter mellan äldre, anhöriga och personal. Resultatet skulle kunna bli en tryggare vård, mer anpassad efter behoven. Det visade sig dock att kostnaden för att utveckla en sådan portal skulle bli större än resurserna i projektet. Blekingekommunerna upphandlade under projekttiden ett nytt verksamhetssystem, vilket ytterligare försvårade att genomföra planerna på en portal. Projektet fick då en delvis annan inriktning. Bland annat har tester gjorts med Ippi, särskilda mobiltelefoner för människor som har svårt att hantera vanliga mobiler. Dessutom har verktyget Ning testats som ett redskap för att skapa kontakt mellan anhöriga. Resultatet var positivt. Sex av sju var nöjda. Ytterligare en insats inom projektet e-hälsa har varit att visa upp boenden på internet med hjälp av panoramabilder. Bilderna finns idag på kommuners webbplatser och är till god hjälp för både äldre och anhöriga i valet av boende.

9 Vi ska skapa e-tjänster som folk gillar att använda Om fem år bör det vara lika enkelt och att hålla kontakten med kommunen via nätet som det idag är att sköta sina bankärenden via internet. Ambitionen bör vara att den offentliga sektorns e-tjänster är så enkla och moderna att folk gillar att använda dem, säger Johan Braw, kanslichef i Sölvesborg och projektledare för e-government. För bara något år sedan höll alla kommuner i Sverige och alla statliga myndigheter på att försöka hitta sin egen lösning för offentliga tjänster på internet, e-government. Det var ganska rörigt och lite förvirrat, utan någon naturlig ledning, säger Johan Braw. Nu håller detta på att ändras. Ett arbete för att samordna alla kommuners arbete med e-government har dragits igång av staten och med deltagande av Sveriges kommuner och landsting, SKL. För oss i Blekinge är det bättre att delta i en gemensam synkroniserad utveckling än att försöka uppfinna hjulet på egen hand. Det är bra att SKL har tagit på sig ledartröjan för oss kommuner och landsting, anser Johan Braw. När projektet e-government i Blekinge inleddes var ambitionen att utveckla applikationer för bygglov och serveringstillstånd. Det visade sig snabbt att kommunerna har relativt få ärenden som rör serveringstillstånd. Men det är viktigare att börja med de områden där det sker flest kontakter mellan medborgarna och kommunerna, säger Johan Braw. Ett sådant område är skola och barnomsorg, där det ständigt sker >>

10 >> Vad är e-government? Med hjälp av offentliga tjänster på internet blir det möjligt att hålla kontakt med kommuner och myndigheter 24 timmar om dygnet. E-government är den utveckling som via internet sker för att göra statlig och kommunal verksamhet tillgänglig. Ibland talar man om 24-timmarsmyndigheten, som är tillgänglig dygnet runt via internet. Fakta/EU och e-government Även inom EU drivs ett arbete för att utveckla e-government. Ett motiv till det är att länder som kommit långt med e-government också ligger i topp när det gäller konkurrenskraft och ekonomi. Här ses denna utveckling också som viktig ur demokratisk synvinkel. ett stort antal kontakter med föräldrarna och där det finns många kunder liksom mycket långa kundrelationer. Förskolan och skolan omfattar ju 18 år. Där finns det visserligen redan företag, som har utvecklat ITtjänster. De har dock hittills inte varit så lätt tillgängliga som vi har vant oss vid när det gäller till exempel bankerna. En lösning får inte 2012 kännas som om den utvecklades Bankerna är ett bra exempel på ett område, där det nu har blivit självklart att använda e-tjänster och det har blivit ett mervärde för kunderna. Bankerna har utvecklat betalsystem som är både säkra och ganska lätta att använda. Precis som bankerna är kommunerna en förtroendebransch, så vi kan lära oss en del av bankernas sätt att utveckla e-tjänster, konstaterar Johan Braw. Utvecklingen på internetområdet går mycket snabbt, inte minst sedan de smarta telefonerna har spridit sig med appar som är enkla att använda. Medborgarna har rätt att förvänta sig att kommunerna hänger med i utvecklingen och utvecklar riktigt enkla verktyg för att kommunicera med både privatpersoner och företag, säger Johan Braw. Han vill också att utvecklingen av digitala tjänster i kommunerna går hand i hand med en utveckling av ett nytt servicetänkande. Hur långt har kommunerna kommit om fem år? Då bör vi ha webbplatser och appar som är så väl utvecklade att de är ett självklart sätt för medborgare och företag att hålla kontakten med kommunerna. Vi ska ha lösningar som folk tycker om att använda.

11 Linus de Petris, Karlshamns kommun: IT kan också användas för demokratisk utveckling Att diskutera Vilka av dina kontakter med kommunen vill du sköta via internet? Vad förväntar du dig av kommunernas tjänster på internet? Vilka fördelar ser du med att kommuner och statliga myndigheter inför lättillängliga tjänster på internet? Detta har hänt IT bör användas för att på ett enkelt och effektivt sätt öka tillgängligheten till kommunens service. Det bör också använda för att öka medborgarnas insyn i och inflytande över offentlig verksamhet, anser Linus de Petris, ITstrateg i Karlshamns kommun. Linus de Petris anser att Sveriges kommuner år 2012 borde ha kommit längre när det gäller att utnyttja IT-tekniken för att göra tillvaron enklare för medborgare, företag och medarbetare i kommunen. Effektivitetsaspekten är viktig, annars blir IT-satsningarna meningslösa, men det är också viktigt att göra servicen mer tillgänglig. När det gäller kontakter som vi måste ha med kommunen borde vi ha kommit längre i att göra det enkelt via näet. Här finns fortfarande mycket att göra, bland annat när det gäller informationsarkitektur och design. Det krävs samverkan, både mellan kommuner och andra myndigheter och med medborgare och företag för att vi ska lyckas med visionerna. När det gäller projektet Make IT happen är jag lite besviken på att det har blivit för snävt. Jag skulle ha önskat att det i högre grad hade tagit ett helhetsperspektiv på verksamhetsutveckling, teknik och innehåll. När projektet e-government drogs igång inom Region Blekinge var uppdraget att i Blekinge skapa en gemensam plattform för att utveckla applikationer för bygglov och serveringstillstånd. Uppdragets inriktning har ändrats och är nu att följa och delta i den nationella utveckling av en gemensam Mina sidor-lösning och en enklare användning av e-legitimation. Den 14 juni 2011 hölls den så kallade Karlshamnskonferensen. Där deltog Blekingekommunernas kommunledningar och it-chefer. Dessutom deltog representanter från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Målet var att kommunerna i Blekinge skulle få en gemensam och samlad bild av den utveckling som pågår och framför allt göra gemensamma bedömningar om framtiden. Kommunerna enades om en önskan att SKL tar ett stort ansvar för att leda och samordna kommunernas utveckling av Mina sidor och e-identifikation. Därefter har Johan Braw och Karlskronas representant Fredrik Sjölin deltagit i de nationella överläggningarna som skett gemensamt mellan SKL och de statliga myndigheterna. Johan Braw kommer i fortsättningen delta i SKL:s nyinrättade programstyrgrupper för att driva den gemensamma linje som slogs fast på Karlshamnskonferensen.

12 Förskolebarn kan använda läsplattor för att lära sig nya saker, för att stimulera sin kreativitet och för att ha kul. Lättare att lära på internet Internet är en skattkista full med verktyg för lärande. Här finns många möjligheter att kombinera text och bild, att se filmer, att repetera, att diskutera med människor på andra platser och att prova sig fram. Därför är det lättare och mer flexibelt att lära sig nya saker via internet. Det har projektet e-learning eller CELA tagit fasta på. Vad är e-learning? En definition på e-learning är utbildning via internet. Ett av de viktigaste resultaten av CELA är ännu så länge att vi har hittat en bra modell att sprida intresse och kunskap om hur man kan använda internet för utbildning och utveckling. Nu har vi bra verktyg för att gå vidare och fördjupa vårt arbete, säger Anna Söderberg, projektledare. Målgruppen för CELA har varit mycket bred, i princip alla medborgare, alla företag och organisationer i Blekinge. För hela den målgruppen har CELA både inspirerat och haft praktiskt handledning. Här har också CELA:s webb spelat en stor roll. Det har talats om lärande på nätet i många år, i stort sett sedan internet blev ett begrepp. Ännu så länge finns det ett stort glapp mellan vad som görs och vad som är möjligt att göra outnyttjade möjligheter. Anna Söderberg tror att det hänger samman med brist på hårdvara i vissa fall. Hos andra handlar det om brist på tid att lära och testa nytt. Om vi tar skolan som exempel är det är inte så lätt att använda internet fullt ut i undervisningen om inte eleverna har en dator eller surfplattor. Nu håller alltfler skolor på att förse varje

13 Fakta/CELA elev med en dator. Det bidrar till att behovet av att hitta roliga pedagogiska verktyg på internet ökar snabbt, säger hon. Även informationssökning och källkritik är viktig kunskap som skolorna arbetar mycket med. Med de nya surfplattorna kommer också nya möjligheter att använda digitala verktyg för nya målgrupper som små barn och barn med särskilda behov. Det är fantastiskt roligt att se hur orädda barn är när det gäller att lära sig att hantera surfplattor och datorer. I både förskola och särskola kan barnen få helt nya verktyg för att lära sig mer. Vi ser också hur barnen kan träna upp motoriken med hjälp av pedagogiska program för datorerna, berättar Anna Söderberg. Det gäller också för personer som genomgår rehabilitering efter exempelvis en stroke. När projeketet e-learning efter årsskiftet får sin fortsättning med en något smalare målgrupp kommer också ungdomar att användas som resurs. De kommer att kunna fungera som guider i till exempel småföretag. Det innebär att ungdomarna kommer att få inblick i hur ett företag jobbar och kan skapa sig ett nätverk samtidigt som de bidrar till att företaget kommer igång och utnyttjar internet på ett effektivare och mer affärsmässigt sätt, säger Anna Söderberg. För det är inte bara skolor som kan vinna på att använda internet för att sprida kunskap. Små företag kan använda sociala medier och andra delar av internet för att bygga relationer med sina kunder. Och då är det viktigt att inte försöka sprida ren reklam, utan att hellre bjuda på en del av sin kunskap och skapa en dialog, anser Anna Söderberg. Att visa på former för detta har varit en del av CELAs verksamhet. Det kan tyckas att CELA är en riktig solskenshistoria och javisst, det är det. Men allt de gjort har inte blivit succéer. Vi har inte lyckats med allt, men vi har alltid försökt. Det har varit en tacksam roll att vara någon att vända sig till. Vi har kunnat vara en oberoende part som utan kommersiella hänsyn har kunnat ge råd. Vi har inspirerat och stöttat så att man själv har vågat trycka på knapparna och utvecklat sin digitala kompetens, säger hon. CELA är en förkortning av Collaborative E-learning Arena. Det står för att lära och mötas tillsammans via digitala verktyg och kanaler. CELA är i praktiken delprojektet e-learning inom Make IT happen. CELA finns på Soft Center i Ronneby. Läs mer på Webbplatsen har cirka besök per månad. >>

14 >> Lina Sevig, Aktiv massage, Ronneby: Jag har lärt mig mer om kommunikation Att diskutera Hur kan e-learning bidra till utveckling och utbildning i Blekinge? Vilken nytta skulle du kunna av utbildning via internet? Hur gör du för att utveckla ditt lärande på internet? Genom projektet e-learning har Lina Sevig i Ronneby lärt sig att visa upp sitt företag Aktiv massage på ett effektivare sätt via internet och sociala medier. Jag har bland annat lärt mig att visa upp mig för mina kunder på facebook, berättar hon. Genom e-learningprojektet Collaborativ E-learning Arena, CELA, har en ny digital värld öppnat sig för Lina Sevig och hennes företag. Nu håller jag tillsamman med några kollegor på att utveckla ett nätverk inom Wellnessbranschen här i Ronnyby. Vi är många kollegor som vill samarbeta för att synas bättre. Bland annat bygger vi nu en webbplats tillsammans. Vi vill att det ska bli lättare att hitta sin egen väg till välmående genom nätverket, berättar hon. Jag håller också på att utveckla min egen hemsida och min närvaro på facebook. Det är en hel del arbete att ständigt vara uppdaterad, men fördelen jämfört med att annonsera i tidningen är att det bara kostar min egen tid. Resultatet är att jag nu är synligare för mina kunder. Långsiktigt ger detta jättemycket. CELA har med sin kompetens haft en mycket aktiv roll i min utveckling. Utan deras projekt hade jag troligen inte alls kommit så här långt i min utveckling som jag har idag. Detta har hänt Detta ska hända Projektet CELA har arbetat mycket brett med bland annat seminarier, webbseminarier, workshops och föreläsningar. Konferensen Learning is the shit lockade 240 deltagare till Ronneby brunnspark. Under tre dagar i juni erbjöds engagerade föreläsningar och workshops. Under en så kallad unconference-del fick deltagarna själva forma programmet. Allt från ipads för barn med dyslexi till skolans självbild diskuterades. Learning is the shit fick fantastiskt goda omdömen i deltagarnas utvärderingar. CELA har också ett showroom där besökare kan hämta inspiration men också prova på och till och med låna hem utrustning. Projektet CELA fortsätter även under 2013 med en tydlig inriktning på skola, småföretag, vård och omsorg.

15 Enklare för fler turister att boka Blekingepaket Genom att koppla samman Stena Lines och Visit Blekinges bokningssystem blir det enklare för polska turister att boka aktiviteter och boende i Blekinge. Turistföretagen blir tillgängliga för bokningar 24 timmar om dygnet och deras marknad ökar, säger Loris Andersson, projektledare för e-turism. Traditionellt är turistföretagaren en person som strävar efter att kunna svara i telefon dygnet runt för att inte missa en bokning. Nu när allt fler bokar sina resor via internet i stället för att ringa, så ökar behovet av att enkelt kunna boka hela utbudet via nätet. Turisterna idag förväntar sig att kunna hitta all information, även priser, på internet. Om inte den informationen finns är det risk att de väljer ett annat resmål med tydligare informa- >>

16 >> Vad är e-turism? En definition på e-turism är vägen från ett manuellt sätt att sköta bokningarna för turister till ett digitalt internetbaserat system. Det gör det möjligt att göra affärer 24 timmar per dygn. tion, säger Loris Andersson. Hon är väldigt nöjd med att ha fått med en stor aktör som Stena Line med i båten. För de små turistföretagen är det värt mycket att få draghjälp av ett stort företag. Och Stena Line kan på det här sättet komplettera utbudet gentemot sina kunder. Samarbetet med Stena kan utvidgas till att gälla fler transportföretag och även andra aktörer. Tydliga erbjudande på välbesökta webbplatser är något alla tjänar på inte minst de presumtiva besökarna. Möjligheterna är oändliga, säger Loris Andersson. Hon påpekar att turistföretagarna har mer att tjäna än att komma ut på en världsmarknad. Genom att bokningssystemet i stort sett sköter sig själv kan turistföretagarna också unna sig lite ledighet och ibland till och med sköta jobbet på distans. Hur mycket kan turismen i Blekinge tjäna på samarbeten kring effektivare bokningssystem? Det är omöjligt att säga. Men det är helt klart att om vi inte ser till att blir effektivare i vårt sätt att marknadsföra oss på internet så händer inget. Och om det här bara leder till att antalet övernattningar i Blekinge ökar med en procent så är mycket vunnet. Finns det möjlighet att gå vidare med e-turism och utnyttja sociala medier som facebook för att marknadsföra Blekinge? Ja, fast det måste ske på ett annorlunda, mer personligt sätt. Om det läggs ut för mycket ren reklam på facebook, så kommer folk att lämna facebook. Loris Andersson betonar också att ny teknik är just teknik. Den måste kombineras med spännande och prisvärda erbjudanden för att locka besökare. Innehållet i erbjudandet är a och o, säger hon.

17 Fakta/besöksnäringen Blekinge Angelica Coleman, Ronneby brunn: Välkomnar alla nya möjligheter Angelica Coleman är kommersiell chef på Ronneby brunn. Hon välkomnar alla nya kanaler att komma ut och synas hos människor som bokar resor till Blekinge. Ännu så länge känner Angelica Coleman inte till innehållet i överenskommelsen mellan Stena Line och Visit Blekinge. Men hon är positiv att det händer saker på detta område. I dagsläget bokar de flesta av våra gäster sina övernattningar via vår egen webbplats. Och vi är redan med i en rad bokningssystem. Allmänt så vill vi vara med på det som kan ge oss extra försäljning, säger hon. Angelica Coleman vill gärna prova på att vara med i samarbetet med Stena Line och sedan utvärdera resultatet. Varje år kommer cirka besökare till Blekinge med Stenas färjor Antalet övernattningar på hotell, campingplatser, vandrarhem och stugbyar i Blekinge var år 2011 Karlskrona kom trea i solligan Att diskutera Hur bokar du dina semesterresor? Hur vill du boka dina semestrar? Hur kan Blekinge locka fler besökare? Detta har hänt Projektet e-turism har varit inriktat på att skapa en switch, en kontakt mellan Stena Lines och Visit Blekinges bokningssystem. Det betyder att de som tänker resa till Blekinge med Stena Lines färjor via Stenas webbplats kan boka övernattningar och aktiviteter i Blekinge. Det kan vara allt från enstaka aktiviteter till hela paket. Avtalet med Stena är klart. Tekniken att koppla ihop de båda bokningssystemen är utvecklad. Det som återstår är att fylla den nya tekniken med ett lockande innehåll, bra erbjudanden. Tekniken kan också utvecklas för att användas av andra transportaktörer. Människor som kommer Blekinge med tåg, buss och flyg skulle också enkelt kunna boka boende och aktiviteter.

18 Detta är bara början mer samarbete behövs Projektet Make IT happen är slutfört, men långt ifrån slut. Det här är bara början. Vi behöver mer samarbete för att utnyttja Blekinges goda förutsättningar på IT-området, säger Anna-Lena Cederström, regiondirektör. Detta ska hända Anna-Lena Cederström kan se tillbaka på en lång resa för att utveckla IT. De här frågorna har diskuterats länge utan att vi har kommit tillräckligt långt och vi är på inget sätt klara nu heller, trots ett stort engagemang hos de inblandade. Det finns mycket kvar att göra. Utvecklingen i omvärlden går fort och det här arbetet kan aldrig ta slut, konstaterar hon. Projektet Make IT happen har inte varit helt enkelt att genomföra av olika skäl. Kommunerna i Blekinge är olika stora och har haft olika förutsättningar i arbetet med att få saker och ting att hända på IT-området. Vi behöver också samordna arbetet med det som görs på nationell nivå inom Sveriges kommuner och landsting, SKL, säger Anna-Lena Cederström. Hon vill också att framtidens arbete ska ske helt utan revirtänkande och vara helt inriktad på resultatet. Det är också nödvändigt att alla inblandade tar sin del av ansvaret. När det gäller till exempel e-turism har vi nu tagit fram tekniken. Nu måste turistföretagen se till att fylla tekniken med ett attraktivt innehåll, anser hon. Blekinge har speciella förutsättningar för att kunna utnyttja IT för att göra vardagen enklare. Framför allt finns här många IT-företag med spetskompetens. Dessutom finns Blekinge Tek- Projekten e-learning och e-government fortsätter även sedan det övergripande projektet Make IT happen upphör. Även de övriga delprojekten lever vidare i mer informell form. Samverkan mellan de olika delprojekten ska utvecklas. Samarbetet med organisationer som Telecom City och Netport ska utvecklas. Ett prioriterat område är att arbeta med IT-infrastruktur, som till exempel bredband. Detta arbeta fortsätter i samverkan med kommuner och Länsstyrelsen, liksom med angränsande regioner. På det sättet ska framtidens e-tjänster kunna erbjudas till alla.

19 niska Högskola med en tydlig inriktning på IT-relaterad forskning. En ökad samverkan med såväl företag som högskola borde kunna ha mycket att ge. De kan vara en bra resurs i vårt fortsatta arbete för att kunna ligga i framkant när det gäller att använda ny teknik för medborgarnas bästa, säger hon. Region Blekinge kan bidra till att skapa förutsättningarna, men inte göra jobbet. Vad skulle det betyda för detta arbete om Blekinge om några år blir en del av en större sydsvensk region? Inte så mycket. Vi har redan haft en dialog med Region Skåne om detta och i grunden har vi de resurser vi har här i Blekinge. Vad behövs för att fortsättningen ska bli lyckosam och leda till konkreta resultat när det gäller att dra nytta av ny teknik? Ett bra ledarskap, där vi tydligt visar på möjligheterna och nyttan av att bli bättre på att utnyttja IT i samhället. Och där vi förmår att prioritet för att skapa en infrastruktur för IT på samma sätt som vi prioriterar för vägar och järnvägar. Infrastrukturen för IT är lika mycket ett samhällsansvar. Att diskutera Hur kan IT göra Blekinge till en bättre region att bo i? Hur kan IT göra Blekinge till en mer konkurrenskraftig region? Vilken samverkan behövs för att utveckla IT i Blekinge? Hur kan en tillräckligt bra IT-infrastruktur garanteras i Blekinge? Samuel Henningsson, Netport: Här finns möjligheter vi ännu inte tänkt på Samuel Henningsson, vd för NetPort.Karlshamn, ser stora möjligheter att utveckla offentlig kommunikation med hjälp av IT. Det finns massor av möjligheter som vi redan har tänkt på, men också många som vi ännu inte har tänkt på, säger han. Nya möjligheter med IT är just det som NetPort arbetar med att utveckla. Samuel Henningsson och de övriga medarbetarna på NetPort arbetar mycket med att försöka koppla samman olika aktörer för att utveckla goda idéer. Det kan vara att koppla ihop olika system som till exempel kollektivtrafikens tidtabeller för att göra det enklare för medborgarna att planera sina resor. Även i skolorna finns stora möjligheter till utvecklingen. Nu börjar eleverna få tillgång till datorer och läsplattor, men idéerna om hur de ska användas på ett pedagogiskt sätt är inte särskilt utvecklade.

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod

Jakten på effektivitet. några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Jakten på effektivitet några exempel på mod och metod Upplysningar om innehållet: Anders Nilsson, anders.nilsson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020

Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Blekinges regionala digitala agenda Handlingsplan 2014-2020 Broschyren innehåller interaktivt material. www.regionaldigitalagenda.se 1 Scanna med Layar Missa inte interaktivt bonusmaterial! INTERACTIVE

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

Slutrapport Utvärdering av samarbetet mellan biblioteken i Östergötland

Slutrapport Utvärdering av samarbetet mellan biblioteken i Östergötland Slutrapport Utvärdering av samarbetet mellan biblioteken i Östergötland Av Eva Bergstedt, frilandsjournalist, på uppdrag av Länsbibliotek Östergötland Våren 2003 fick Länsbibliotek Östergötland i uppdrag

Läs mer

Telia Trendspaning 2006

Telia Trendspaning 2006 Telia Trendspaning 2006 Både privatpersoner och företag tror att modern kommunikation kommer att förändra deras vardag under 2006. Hur ser det ut för dig? Innehåll Denna trendspaning ger en bild av hur

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

Smartare välfärd. En rapport om hur teknologi kan ge oss smartare välfärd

Smartare välfärd. En rapport om hur teknologi kan ge oss smartare välfärd Smartare välfärd En rapport om hur teknologi kan ge oss smartare välfärd Januari 2012 Smartare välfärd En rapport om hur teknologi kan ge oss smartare välfärd Vi har för länge sedan lämnat diskussionen

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer