Jan Sandred. Rådgivare på Generaldirektörens kansli Naturvetare. Journalist 20 år; Sverige, USA, PRkonsult. Kemiingenjör, Datavetare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jan Sandred. Rådgivare på Generaldirektörens kansli Naturvetare. Journalist 20 år; Sverige, USA, PRkonsult. Kemiingenjör, Datavetare 2006-03-15 1"

Transkript

1 Jan Sandred Rådgivare på Generaldirektörens kansli Naturvetare Kemiingenjör, Datavetare Journalist 20 år; Sverige, USA, PRkonsult

2 Svensk arbetslöshet Ökande andel är högutbildade akademiker Skåneregionen Uppsala i länet 2400 inom Life Science (SACO) ca 300 på doktorsnivå

3 VINNVINN Tillväxt genom samverkan Ett program för att skapa nya jobb för akademiker Karriärdagarna 2006 i Uppsala

4 VINNOVA Swedish Governmental Agency for Innovation Systems

5 Verket för innovationssystem År 2000, ca 160 anställda Regeringen har gett VINNOVA i uppgift att "...främja utvecklingen av effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena teknik, transport, kommunikation och arbetsliv. Syfte skapa långsiktiga mervärden för Sverige ; hållbar tillväxt

6 Verket för innovationssystem 1,1 miljarder kronor per år Behovsmotiverad forskning Utveckling av effektiva innovationssystem

7 Innovationssystem?? Innovation En idé som har förts till kommersiell framgång och/eller kommit till stor användning Uppfinning, tjänst, affärsmodell, gammal teknik på nytt sätt, En innovation uppstår inte isolerat

8 Innovationssystem?? Innovationssystem Allt som ingår i det system där en innovation uppstår, utvecklas och sprids

9 Individen och innovationssystemet R&D Mellanchef Student Arbetssökande Nyanställd Pensionär Företag Akademi Innovationssystem Offentlig

10 Nya sätt att samarbeta på Alla aktörer jobbar på ett integrerat sätt med tillväxt- och arbetsmarknadsfrågor Nationell nivå Myndigheter som VINNOVA och AMS måste samarbeta Regional nivå Näringslivskontor i kommuner måste samarbeta med organisationer som jobbar med arbetsmarknadsfrågor Länsarbetsnämnder/Arbetsförmedlingar Trygghetsråd I företag De som driver affärsutveckling måste bli bättre på att se medarbetare som en resurs för innovation

11 Nya sätt att samarbeta på Tillväxt Nationell VINNOVA AMS Regional Arbetsmarknad Näringslivskontor Företag VD HR Länsarbets nämnd

12 VINNVINN bakgrund Starkaste drivkraften för tillväxt Tillgången till specialiserad och kvalificerad arbetskraft

13 VINNVINN bakgrund Stort antal högt kvalificerade specialister friställda i Sverige omstruktureringar i utvecklings- och forskningsintensiva storföretag

14 VINNVINN var finns jobben? Tillväxten finns i den små och medelstora företagen

15 VINNVINN hinder Svårt att få första kvalificerande jobbet Teknikbaserade små och medelstora företag drar sig för att anställa Innovationer förblir oexploaterade i brist på entreprenörer

16 Vad vill regeringen? Budgetpropositionen 2005 Högutbildades kunskap fokus Arbetsförmedlingen fick tydligare ansvar: kompetensmatchning mellan arbetssökande högutbildade och lediga jobb intensiva kontakter med arbetsgivare, framförallt små och medelstora företag

17 Vad vill regeringen? AMS regleringsbrev 2006 Initiera ett tvåårigt samarbete för att skapa varaktig sysselsättning för akademiker med minst 120 poäng i examen som har varit arbetslösa och inskrivna vid arbetsförmedlingen (i minst sex månader)

18 Vad vill regeringen? Anvisat AMS under miljoner kr för platser per sexmånadersperiod

19 VINNVINN vad? Matchar befintliga behov med kompetens hos friställda som har kvalificerad och specialiserad kompetens

20 VINNVINN vad? Friställdas kompetens används för att utveckla innovationsbaserade företag så att små och medelstora företag kan utveckla och exploatera outnyttjade affärsidéer och produktidéer

21 VINNVINN hur? Samarbete mellan arbetsmarknadens och innovationssystemens aktörer Hög kompetens är ett konkurrensmedel Tillväxtpolitik (affärsutveckling) och arbetsmarknadspolitik (personal)

22 VINNVINN agerar i två system Arbetsmarknadssystem Innovationssystem Nya jobb VINNVINN Nya företag Framgångsrikare företag

23 VINNVINN poängen Använder befintliga system och system Arbetssökande delaktiga i att skapa nya jobb Stärker engagemang, kompetens och attraktionskraft

24 VINNVINN VINNVINN Nationellt VINNVINN Göteborg VINNVINN Skåne VINNVINN Plus VINNVINN Uppsala Värmland Sverige Uppsala Göteborg Jönköping Skåne Kalmar

25 Regionala initiativ VinnEr + Analys Gbg VINNVINN Nationellt VINNVINN03 Gbg VINNVINN04 Gbg Förstudie Skåne VINNVINN Skåne Förstudie Stockholm Kalmar VINNVINN Plus Jönköping Värmland Uppsala

26 Modell Individer - Friställda - (Nyutexaminerade) - Generationsväxling Mötesplats Arena Karriärspåret Entreprenörspåret Företag/organisation med tillväxtbehov - Etablerade företag - Nya företag Individstöd LAN/AF, TRR, Processtöd Leder och organiserar samarbetsprocessen, BRG, Region Skåne, Innovationssystem VINNVÄXT, företagsnätverk, kluster, inkubatorer, Näringslivsorganisationer

27 Karriärspåret Intresseanmälan till VINNVINN individer Urvalsbedömning (företag) Målsättning att växa och att anställa Företagspresentation för kandidater Presentation, intervju och urval Avtal Tidsbegränsat och målsatt för företag/individ Regelbunden uppföljning Pröva till låg kostnad Prövotid med avtal och tydliga mål, 1-6 mån á kr/mån + omkostnader Individen tillåts växa in i företaget Avslut Primärt fast anställning

28 Översikt Karriärplatsprocess Deltagare Företag

29 VINNVINN i Göteborg Nätverk Styrgrupp BRG, TRR, AF, LScP, Vinnova, Ericsson, Viktoria Processledning & utveckling VINNOVA Connect Väst Telematics Valley Projektledning PL, PA Chalmers Teknikbron Innovation Microwave Road Volvo Ericsson

30 Göteborg Individer - Friställda - (Nyutexaminerade) - Generationsväxling Mötesplats Arena Karriärspåret Entreprenörspåret Företag/org. med tillväxtbehov - Etablerade företag - Nya företag Individstöd LAN/AF, TRR, Processtöd Leder och organiserar samarbetsprocessen, BRG, Region Skåne, Innovationssystem VINNVÄXT, företagsnätverk, kluster, inkubatorer, näringslivsorganisationer

31 Göteborg

32

33 Resultat VINNVINN Göteborg Överträffat målsättningarna 184 akademiker har fått nya jobb 80 % får anställning via karriärplats 118 tillväxtföretag har fått kompetenstillskott Beräknat värde i karriärplatser: kronor på årsbasis Kostnad: kronor per plats

34 Citat från styrgruppen i Göteborg Tillväxt- och arbetsmarknadspolitik behöver vara mera gränsöverskridande. Det är lätt att det blir två spår som aldrig korsar varandra. VINNVINN har gjort att vi (BRG, TRR, AF) har gått från artighetsluncher till arbetsluncher. VINNVINN har bidragit till att vi (AF) har blivit en mycket mera trovärdig samarbets-partner. En vikig del av framgången är att vi inblandade har haft ett tydligt fokus och har samlats för att lösa ett sysselsättnings- och kompetensbehov. Projektet har givit öppningar som gjort att vi kunnat hantera regelverket på ett annat sätt. Projektets aktiva punkt har varit den finaste miljön i Göteborg (Navet och Lindholmens Science Park) upplevts professionellt av företagen och inte minst de friställda som fått kommit in i finrummen, som psykologiskt kan ha betytt mycket och gjort att de känt sig respekterade. Vi aktörer har fått en ökad ömsesidig respekt för varandra och varandras roller

35 Business Arena Imaging VINNVINN i Skåne Entreprenörspåret Intressenter - Region Skåne (huvudman) - Teknopol / Innovationsbron Syd (projektledare) - Länsarbetsnämnden - Trygghetsrådet - VINNOVA - Naturvetareförbundet - Inkubatorerna Ideon Innovation och Minc - Lunds kommun, (Malmö Stad) Styrgrupp Håkan Morän, Mikael Karlsson, Bengt-Göran Bengtner och Gudmundur Kristianson

36 Business Arena Imaging Entreprenörspåret en process Projektidéer Företag Off. Org. (Enskilda) (Universitet) Screening LoI Projektplan Analys/ förstudie Utveckling Teknik Marknad Marknadstest Företags etablering el. ny produkt Utvärdering Projektidé Hur reagerar kunderna? Produkten, problem, mervärde, Hur ska produkten/konceptet säljas? Vilka distributionskanaler finns? Vilken total marknadspotential finns? Hur kan en första affär för produkten/tjänsten genomföras? Vilken betalningsvilja kan uppskattas för kund? Vilken teknisk utveckling kan krävas? Vilka parter böra vara med i projektet? Hävstångseffekter? Arbetssökande & studenter

37 Business Arena Imaging Del i helhetprocess Innovationsbron Kapital Företag/Industri Business Arena ALMI Teknoseed Venture Cup Teknopol LU Innovation Connect Lunds Universitet Kompetens

38 Business Arena Imaging Mål Entreprenörspåret Inledande fas projekt, de första 3 startas innan sommaren Mer än 15 företag inblandade i projekten 4 5 nya företag bildas Sysselsättning och ägarincitament till minst 50 % av de arbetssökande

39 Business Arena Imaging Entreprenörspåret projektläge Elpluggen på väg starta företag Ground Truth vision Pre-sent, Vodafone/ExtraFilm SMHI, under uppstart Pan Vision, under uppstart Metronom Production, under uppstart

40 Vilka vinner? Och vad? Individ: Snabbt nytt och utvecklande jobb Deltaga i tillväxtsammanhang Nya kontakter

41 Vilka vinner? Och vad? Företag: Snabbt nyskapande kompetens Lättare hitta personal med rätt profiler Fånga och genomföra produktidéer Billigare rekrytering Mänskliga möten Personifierad CV

42 Vilka vinner? Och vad? Region: Behålla välutbildade medborgare, innovativt och växande näringsliv Fokus på regionala styrkeområden och arenor Nya skärningar mellan branscher Få människor att röra sig mellan Akademi- Näringsliv-Offentlig sektor Samhandling i befintliga organisationer

43 Fokus Uppsala IT och Life Science Arbetslösa akademiker Nyutexaminerade Kvalificerad Yrkesutbildning (KY)

44 Tidsplan VINNVINN Uppsala Beslut dec 2005 Planeringsarbetet igång Prel start HT

45 VINNVINN i Uppsala Nätverk Processledning & utveckling VINNOVA Styrgrupp LAN,VINNOVA, UIC, UU, SLU, UppsalaBIO, Regionförbundet, ICT Uppsala Projektledning Karriärspåret Projektledning Entreprenörspåret IT Företag A Projektledning Entreprenörspåret Bio Företagarna STUNS Företag B Organisation A Organisation B SNS Invest in Uppsala

46 Uppsala Individer - Friställda - (Nyutexaminerade) - Generationsväxling Mötesplats Arena Karriärspåret Entreprenörspåret Företag/org. med tillväxtbehov - Etablerade företag - Nya företag ICT UPPSALA Individstöd LAN/AF, TRR, Processtöd Leder och organiserar samarbetsprocessen, BRG, Region Skåne, Innovationssystem VINNVÄXT, företagsnätverk, kluster, inkubatorer, näringslivsorganisationer

47 Uppsala Individer - Friställda - (Nyutexaminerade) - Generationsväxling Karriärspåret Entreprenörspåret ICT UPPSALA

48 Intresseanmälan Krav arbetssökande Inskriven hos Arbetsförmedlingen Krav företag Ha för avsikt att anställa

49 Intresseanmälan Tidigare arbetsgivare Tidpunkt för inskrivning Rådgivare/handläggare på Arbetsförmedlingen? Kontaktuppgifter

50 Tack!

Utvärdering VINNVINN Initiativet

Utvärdering VINNVINN Initiativet V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 7 : 0 5 Utvärdering VINNVINN Initiativet A N N A A S P G R E N Titel : Utvärdering VINNVINN Initiativet Författare: Anna Aspgren Serie : VINNOVA Rapport VR 2007:05

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

INNOVATIONSBRODAGEN 2005 Såddkapital, innovationsmiljöer och samverkan akademi näringsliv

INNOVATIONSBRODAGEN 2005 Såddkapital, innovationsmiljöer och samverkan akademi näringsliv INNOVATIONSBRODAGEN 2005 Såddkapital, innovationsmiljöer och samverkan akademi näringsliv SAMMANFATTNING 1 Innovationsbrodagen 2005-11-14 Från forskning till affärer Fotnot: IB nedan står för Innovationsbron.

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Innovation och Mångfald

Innovation och Mångfald Innovation och Mångfald Slutrapport Charlotte Lorentz Hjorth Isabel Andersson INNOVATION Innovation SKÅNE Skåne KUNSKAPSBRON Kunskapsbron www.ik2.se Innovation och mångfald Innehåll 1. Förord...2 2. Sammanfattning...3

Läs mer

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt!

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt! 1 Råd och metoder Det räcker inte att testa sin innovationsförmåga, det gäller också att förbättra den. Här finner du en hel del råd, metoder och arbetsfrågor. Du kan arbeta med mycket av detta på egen

Läs mer

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fördjupad projektbeskrivning Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fas 2 2011-07-01 -- 2013-12-31 Bilaga till ansökan om regionala projektmedel hos Region Gävleborg 2011-2013 Innehåll 1. Sammanfattande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INNEHÅLL STUNS INITIATIVTAGARE OCH PÅDRIVARE 3 Vägval Uppsala En innovationsstrategi för Uppsalaregionen 4 Vägval Uppsala Finansiering av tillväxtföretag 5 AGC en regional finansiell

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården

Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och. kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården 1 (13) Elisabet Nielsen, 08/473 3107 2014-07-03 Elisabet.Nielsen@VINNOVA.se 2008-04049 N2008/7291/FIN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innovationsslussar- Nya samverkansmiljöer och kommersialisering

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödssystemet i Skåne... 3 Sammanfattning...

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

Svenska exempel på lokal samverkan mellan myndigheter

Svenska exempel på lokal samverkan mellan myndigheter Svenska exempel på lokal samverkan mellan myndigheter April 2008 Björn Jansson & Gunnel Hedman 1 Innehåll TU1. InledningUT... 3 TU2. Försök med samverkan i SverigeUT... 4 TU2.1. VISAMUT... 4 TUFortsatt

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL AFFÄR - i en region med drivkraft

FRÅN IDÉ TILL AFFÄR - i en region med drivkraft FRÅN IDÉ TILL AFFÄR - i en region med drivkraft Regionförbundet 2009. Omslagsbild: Fortish Dreamstime.com Produktion: Östhammars Media AB (bild, text, form) Tryck: Trycksaken i Uppsala Uppsala län En region

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15 Strukturfondspartnerskapet Dagordning 1(1) i Västsverige 212-6-1 Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 212-6-15 1. Sammanträdets öppnande, med upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Utveckling mot arbete (UMA) Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. UMA - Utveckling Mot Arbete baserades på

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer