1. SATO till din tjänst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. SATO till din tjänst"

Transkript

1 1. SATO till din tjänst Vi satsar på att saker och ting skall löpa så smidigt som möjligt. Många yrkesmän i fastighetsskötselbranschen tar hand om allt som berör huset du bor i. Noggrannare namn- och kontaktuppgifter finner du på anslagstavlan och på webbplatsen sato.fi. Om du inte vet vem du skall vända dig till i en viss sak, kontaktar du allra först SATO:s Kundtjänst. Servicebolaget är din kontaktinstans i alla brådskande fall, t.ex. om du upptäcker en plötslig vattenskada hemma eller i de allmänna utrymmena om du behöver ett utdrag ur hyresgästförteckningen om du vill ändra namnskylten på din dörr om du vill hyra en bilplats eller boka en bastutur om du glömt din nyckel (du måste bestyrka din identitet) om det är för kallt eller hett i ditt hem eller om ventilationen inte fungerar på rätt sätt om du upptäcker fel eller brister i ditt hem (t.ex. om kranar eller toaletten läcker), i husets gemensamma utrymmen eller i husets utrustning (såsom fel på TV-antennen, i hissens funktion eller på belysningen i de allmänna utrymmena) eller i skötseln av utomhusområdena i nödfall som hänför sig till hissens funktion kan du ringa direkt till hisservicen (kontaktuppgifterna finner du i hissen) Disponentbolaget är din kontaktinstans i frågor som gäller fastighetens förvaltning och ekonomi (såsom serviceavtal som gäller fastigheten och gårdsplanen och avfallshanteringen) om servicebolaget inte inom skälig tid reagerat på en reparationsbegäran i störningsfall i frågor som gäller samarbetet invånarna emellan i frågor som gäller reparationer och granskningar av lägenheten om du själv vill renovera din bostad eller göra ändringsarbeten eller extra installationer bostaden (såsom installation av en parabolantenn) Om du misstänker fuktskador i ditt hem eller upptäcker fel och brister som medför fara för invånarna eller fastigheten (såsom risk för isras eller trasiga balkongräck), skall du utan dröjsmål utöver servicebolaget också informera disponentbolaget om saken. I frågor som gäller byte av bostad eller byte av sambo (flyttning ihop eller isär) är kontaktinstansen SATO:s Kundtjänst eller den lokala fastighetsförmedlaren. Husets kontaktpersoners namn och kontaktuppgifter finner du på husets egna sidor på webbplatsen sato.fi. Där finner du också en länk till den serviceblankett (på finska), på vilken du kan ge respons, göra beställningar, bokningar eller felanmälningar. På SATO:s webbtjänst finner du också aktuell information om boendet, olika evenemang och kundförmåner och de vanligaste blanketterna. Frågor, broschyrbeställningar och respons kan du sända till adressen SATO:s Kundtjänst Tel Öppet Må-To 8-18, Fre 8-16 På det egna husets sidor på webbplatsen sato. fi finner du en länk, där du på en serviceblankett kan ge respons som hänför sig till bostaden eller huset och göra beställningar, bokningar eller felanmälningar. Meddelandet går direkt till rätt kontaktperson. 3

2 2. Inflyttning i ett SATO-hem Här har sammanförts information på allmän nivå om hur man går till väga. Diskmaskinen Installationen av en diskmaskin skall alltid överlåtas till en yrkesman. Skåpet som ursprungligen ingått i köksinredningen skall förvaras på korrekt sätt, eftersom det skall monteras tillbaka vid utflyttning. Bilplatsen Till huset hör en viss mängd bilplatser, av vilka en del reserverats för husets invånare och en del för invånarnas gäster. För bilplatserna debiteras en separat bilplatshyra. Hyresbeloppet varierar beroende på om ett elvärmeuttag ingår eller om det rör sig om en s.k. kall bilplats. I regel är det antingen fastighetens servicebolag eller ett separat parkeringsbolag som tar emot bilplatsbokningar. I vissa fall överstiger efterfrågan på bilplatser utbudet. Då kan en bilplats inte erbjudas omedelbart, utan bokningen går till en kölista. Nycklarna Ta inte emot nycklar direkt av den förra invånaren i bostaden. Över nycklarna förs bok och kostnaderna för bortkomna nycklar, beställning av extra nycklar och ny serieläggning debiteras av invånaren. Mer information om nycklarna ger SATO:s Kundtjänst. Bredbandsförbindelsen I en stor del av SATO:s bostäder ingår en bredbandsförbindelse från Sonera med hastigheten 2/2 Mb/s i hyran. Tillgång till förbindelsen får du genom att ringa upp Soneras avgiftsfria säljtjänstnummer Avgiftsbelagda snabbare hastigheter som beställs från Sonera är också förmånligare än normalt för SATO:s invånare. På webbplatsen sato.fi eller SATO:s Kundtjänst kan du kontrollera om en bredbandsförbindelse ingår i din bostad. Namnskylten Du får ditt namn på namntavlan i trapphuset och på din dörrskylt genom att returnera inflyttningsanmälan till servicebolaget. Också under boendetiden är det servicebolaget som tar hand om tilläggning eller byte av namn på tavlan och skylten. Bastuturen Om huset har en gemensam bastu, kan du boka en bastutur genom att kontakta servicebolaget. Tvättstugan och torkrummet I många hus finns en gemensam tvättstuga och ett gemensamt torkrum. Bokningslistorna och bruksanvisningarna finner du antingen i tvättstugan och torkrummet eller också på anslagstavlan. 4

3 Inredning och upphängningar Vid inredning skall beaktas att möbler och gardiner inte får täcka värmeelementens termostater, eftersom termostaterna annars inte fungerar ordentligt och bostaden då inte värms upp på önskat sätt. Vid upphängning på väggarna skall olika väggmaterial beaktas så, att upphängningarna blir snygga och trygga. Upphängningsanvisningar får du bl.a. i byggvaruaffärer. Det lönar sig att fästa s.k. filttassar på benen till möblerna. Så minskas risken för tryckspår och missfärgningar efter möblerna och skråmor på golven. Persiennerna Persienner kan du låta installera i fönstren på egen bekostnad utan separat tillstånd. Vid utflyttning måste du lämna persiennerna kvar utan separat gottgörelse. Säkerhetslåset och dörrögat Om dörren till bostaden försetts med ett säkerhetslås, skall det lämnas kvar vid utflyttning och alla nycklar skall då returneras i samband med överlåtelsen av de övriga nycklarna. Du kan också låta installera ett dörröga i dörren utan separat tillstånd. Kostnaderna för installation av säkerhetslåset eller dörrögat gottgörs inte vid utflyttning. Försäkringsskyddet I SATO:s nya hyresavtal förutsätts en gällande hemförsäkring. Skaffa en försäkring eller kontrollera att hemförsäkringen till sitt innehåll motsvarar den nya situationen. Hemförsäkringen ger ekonomisk trygghet då skador inträffar i hemmet och då det kan hända att du också måste ersätta skador på bostaden eller grannbostaden. Inflyttarens minneslista Returnera inflyttningsanmälan till servicebolaget senast inom en vecka efter inflyttningen. Efter inflyttningsanmälan skriver servicebolaget in dig som invånare i huset, fäster ditt namn på dörren och på namntavlan i trapphuset och ger vid behov ett utdrag ur hyresgästförteckningen. Lämna en officiell flyttningsanmälan till Befolkningsregistercentralen senast inom en vecka efter flyttningen. Flyttningsanmälan kan lämnas via telefon på numret eller på Befolkningsregistercentralens eller Itellas webbplatser (länken finner du bl.a. på Lämna en adressändringsanmälan och slut ett eftersändningsavtal med posten. Posten eftersänds avgiftsfritt i en månads tid. Om du vill förlänga eftersändningstiden, blir tjänsten avgiftsbelagd. På posten får du också avgiftsfria adressändringspostkort, med vilka du kan meddela din nya adress. Glöm inte att lämna en adressändringsanmälan också i fråga om tidningsprenumerationer, banker, försäkringsbolag, butikskedjor (stamkundsavtal), organisationer, föreningar etc. Många myndigheter får information om adressändringen direkt från Befolkningsregistercentralen. Slut ett elavtal med energisäljaren.det lönar sig att sluta ett elavtal redan ett par veckor före inflyttningsdagen. Kontrollera att du har en gällande hemförsäkring. Kontrollera om det ingår en avgiftsfri bredbandförbindelse i din bostad och beställ tillgång till den. 5

4 3. Utnyttja kundförmånerna SATO:s kunder är berättigade till kundförmåner. En långvarig kundrelation lönar sig, eftersom du får tilläggsförmåner efter ett oavbrutet boende i över ett år. Betalning av hyran med e-faktura SATO använder sig av e-faktura vid betalning av hyran. E- fakturan kan du beställa via din egen webbank. Då kommer informationen som hänför sig till betalningen av hyran direkt till din egen webbank och du kan behändigt betala fakturan med rätt betalningsinformation som alltid är uppdaterad Kundtillställningarna SATO arrangerar årligen olika tillställningar för kunderna. En uppdaterad lista på tillställningar och evenemang finner du i det senaste exemplaret av tidningen Kotona och på webbplatsen sato.fi. Kundkortet I samband med att hyresavtalet sluts får du ett kundkort från SATO. Kortet förnyas med regelbunden intervall och framöver får du det postat direkt hem till dig. Det lönar sig att förvara kortet omsorgsfullt, eftersom nya kort inte levereras i stället för kort som kommit bort. Kundkortet är hushållsbundet. Kortets nummer behövs bl.a. då du anmäler dig till tillställningar som SATO arrangerar för sina kunder. En del av rabatterna som SATO:s samarbetspartners beviljar får du endast genom att visa upp kortet. En uppdaterad lista på samarbetsinstanser som beviljar kundrabatter finner du i det senaste exemplaret av tidningen Kotona och på webbplatsen sato.fi. Kundtidningen SATO:s kundtidning, Kotona, distribueras till alla SATO:s bostäder. Tidningen är gratis och den behöver inte separat beställas. Kotona utkommer fyra gånger om året. I tidningen finner du aktuell information om bl.a. kundförmåner och -tillställningar. Tidningen utges enbart på finska. Datakommunikationsförbindelser I en stor del av SATO:s bostäder ingår en bredbandsförbindelse från Sonera. I praktiken innebär det att en bredbandsförbindelse med bashastigheten 2/2 Mb/s ingår i hyran och att ingen separat månadsavgift debiteras för användning av förbindelsen. För att få tillgång till förbindelsen måste du ringa upp Soneras säljtjänst och beställa den. Samtidigt får du av Sonera veta om förbindelsen kräver att du skaffar ett separat modem eller om bostaden redan har färdig datakabling som möjliggör förbindelsen. Mer information om saken ger antingen disponenten eller SATO:s och Soneras kundtjänst. Boendesamarbetet Samarbetet inom varje enskilt hus omsätts oftast i praktiken mellan disponenten och invånarna. I många hus är det i praktiken invånarkommittén som upprätthåller kontakten till disponenten och servicebolaget. Om du vill få mer detaljerad information om hur det står till i ditt eget hus, lönar det sig för dig att delta i husets invånarmöten eller -tillställningar. Extra förmåner efter ett års boende Återbetalning av säkerheten Efter ett års oavbrutet boende kan du få säkerheten returnerad. En förutsättning för returneringen är att du har en störningsfri boendehistoria och betalningshistoria. För att få säkerheten returnerad skall du lämna en returneringsanhållan på sato.fi eller be om en blankett från SATO:s Kundtjänst på telefonnumret Handläggningstiden är högst 2 månader. Bytarens förmån Bytarens förmån ger i vissa situationer de nuvarande invånarna företräde vid ansökan om en hyresbostad från SATO. Du kan utnyttja förmånen endast för en fastighet samtidigt. En förutsättning för att du skall få utnyttja bytarens förmån är minst ett år långt oavbrutet boende och störningsfri boendehistoria och betalningshistoria. Förmånen gäller också familjemedlemmar. Mer information om hur förmånen kan utnyttjas ger också SATO:s Kundtjänst. 6

5 4. Gemensamma spelregler 4.1. Vad svarar SATO för? SATO svarar för att bostaden och bostadshuset underhålls och sköts på rätt sätt. SATO svarar också för planeringen och genomförandet av reparationer och underhåll i fastigheten. SATO utför regelbundna inspektioner i bostäderna för att se till att bostäderna kontinuerligt hålls i skick. I praktiken består underhållet och servicen av huset av ett samarbete mellan olika aktörer. SATO svarar för att detta samarbetsnätverk fungerar och samlar därför kontinuerligt in respons bl.a. med hjälp av kundbelåtenhetsenkäter. Ansvarsfördelningstabell Service- och underhållsansvaret för bostaden har för olika arbetsuppgifters del fördelats mellan SATO och invånarna. Bilaga 1 är en s.k. ansvarsfördelningstabell, av vilken det framgår vilka arbetsuppgifter som hör till SATO och vilka som hör till invånaren Vad svarar invånaren för? I ett bra boende ingår också att invånaren svarar för att saker och ting löper. Du betalar hyran i tid, du tar hand om bostaden som förväntat och du följer husets ordningsregler. Mer detaljerat har invånarens skyldigheter fastställts i hyresavtalet. Hyrorna I hyrorna för SATO:s bostäder eftersträvas balans mellan priset och kvaliteten. Hyresbeloppet och justeringsprinciperna framgår av hyresavtalet. SATO sänder under november-december information om hyresbeloppet året därpå. Betalning av hyran i tid och med rätta uppgifter Hyran förfaller till betalning den 2 varje månad. SATO sänder en gång om året en sammanställning över hyrorna, på vilken du finner bl.a. konto- och referensnumren. SATO sänder inget separat hyresbetalningsavi varje månad, utan uppgifterna på sammandraget förblir oförändrade tills SATO sänder ett nytt sammandrag. Om du får svårigheter att betala hyran, kontaktar du SATO:s Kundtjänst för att överenskomma om hur du skall gå tillväga. Då man tar kontakt i tillräckligt god tid, går det vanligen att överenskomma om saken. Kostnaderna för betalningspåminnelse och förseningar debiteras också i det fallet på normalt sätt, men genom att komma överens om saken kan du undvika att den förfallna fakturan går till indrivning. Kontrollera din möjlighet till bostadsbidrag Du kan ansöka om bostadsstöd från Folkpensionsanstalten. På anstaltens webbsidor (www.kela.fi) finner du mer information och en räknare, med vilken du kan räkna ut om du är berättigad till bostadsbidrag. följs också på den egna balkongen, i de allmänna utrymmena, på gården och på parkeringsområdena främjar det allas trivsel. För SATO:s hus har utarbetats allmänna ordningsregler för att underlätta samlevnaden. Ordningsreglerna tillämpas på fastighetens olika byggnader och på trapphusen och gårdsområdena och de gäller alla invånare och gäster till invånarna. Klockan gäller nattfrid och då skall verksamhet som stör grannarna särskilt undvikas. Det är hövligt att i förväg informera grannarna om t.ex. fester i hemmet eller verksamhet som orsakar oväsen. Trots att grannarna informerats skall oväsen undvikas. Ägaren svarar för sällskapsdjuren Ägaren till djuret svarar för sällskapsdjurens förehavanden i hemmet och utomhus. Hundskall och annat gläfs och gny får inte upprepade gånger störa grannarna. Sällskapsdjur skall hållas i koppel på gårdsområdena och gatorna och lämningar efter dem skall plockas upp på korrekt sätt. Sällskapsdjur får inte rastas på gårdarna eller balkongerna. Fåglar får inte heller matas från balkongerna. Det är särskilt viktigt att se till att sällskapsdjur inte uträttar sina behov på gårdsområdena, på lekplatserna för barn eller i sandlådorna. Kattägare skall också hålla i minnet att kattsand inte får spolas ned i avloppet via toaletten. Sanden förs till soprummet och läggs i bioavfallet. Snygga och rökfria allmänna utrymmen I husets allmänna utrymmer råder frid och fröjd då alla följer de gemensamma spelreglerna. Alla allmänna utrymmen i huset är rökfria (korridorer, hissar etc.). Var och en skall också för sin del se till att de gemensamma utrymmena i huset hålls snygga. Ta hand om bostaden Det ingår i invånarnas skyldigheter att ta hand om bostaden på korrekt sätt bl.a. med hjälp av regelbunden städning (obs. villkoren i hyresavtalet). Om du upptäcker brister i husets säkerhet, vandalism, upprepade boendestörningar eller sådana fel, som kräver åtgärdande, skall du informera servicebolaget och husets disponent om saken. Kundfaktureringsprislista Om en invånare söndrar eller skadar bostaden eller inredning som hör till bostaden, debiteras kostnaderna som reparationen medför av invånaren i enlighet med kundfaktureringsprislistan. SATO förbehåller sig ändå rätten att debitera för reparationer också enligt de faktiska kostnaderna. Vid varje tid gällande kundfaktureringsprislista finns bl.a. på sato.fi Goda grannrelationer För att allas gemensamma boendetrivsel skall kunna garanteras, skall du också beakta alla andra som bor i huset. Du får inte störa eller försvåra de andra invånarnas normala liv med ditt boende. I hög- och radhus bor folk nära inpå varandra och ljud från normalt leverne hör till saken, men det gör inte störande beteende. Om de gemensamma spelreglerna 7

6 5. Ta hand om ditt hem 5.1. Bra inneluft Inneluften i bostaden borde bytas ut en gång på två timmar. Det lyckas, om bostadens ventilation fungerar hinderfritt och ventilationskanalerna är rena. Via ventilationens frånluftsventil förs orenheter och fukt ut från bostaden. Frånluftsventiler finns i köket, på toaletten, i badrummet och i garderoben. Ventilerna skall hållas rena för att de skall fungera på rätt sätt. Frisk, ersättande tilluft strömmar in i bostaden via kompensationsluftsventilerna i bostadens yttervägg eller i fönsterkarmarna eller via sådana fönster, som inte helt tätats med fönstertätning upptill. Från- och kompensationsluftsventilerna skall rengöras regelbundet. Bostaden kan vara utrustad med maskinell frånluftsventilation eller med ett maskinellt till- och frånluftsventilationssystem. De sköter automatiskt om ventilationen, om de bara aldrig slås av. Tobaksrökning påverkar kvaliteten på inneluften. I avtal som slutits efter år 2008 råder rökförbud i bostäderna Uppvärmning En sund rumstemperatur är C. Temperaturen i bostaden reglerar du med ventilerna på värmeelementen. Med vridknoppen på termostaten kan temperaturen höjas eller sänkas. Värmeelementet kan tidvis vara svalt, men rumstemperaturen hålls ändå lämplig. Termostaten får inte täckas med gardiner eller möbler, eftersom den då inte fungerar som den skall. Golvvärmen hålls alltid påslagen i de våtutrymmen, där sådan installerats. Värmen håller golvet torrt och förhindrar för sin del uppkomsten av fuktskador. Säkerställ att inneluften är bra En förutsättning för en bra inneluft är att ventilerna är rena och fungerar på rätt sätt. Ventilationen i bostaden störs, om du tejpar för eller täpper till till- och frånluftventilerna eller glömmer rengöra dem. Maskinell ventilation får aldrig slås av ändra inte på frånluftventilens inställningar håll frånluftventilerna öppna rengör från- och kompensationsluftsventilerna minst två gånger om året rengör spiskåpans ventil och fettfilter med minst 3 månaders intervall se till att bostaden regelbundet städas rök inte inomhus tänk efter innan du skaffar textilier, sällskapsdjur och krukväxter till bostaden håll innetemperaturen på C fäst särskild uppmärksamhet vid att ventilationen fungerar klanderfritt i de fuktiga utrymmena (bastun, tvättrummet och toaletten). Om ventilationen trots ovan nämnda åtgärder verkar fungera dåligt, kontakta fastighetens servicebolag. Värmeelementen i tvättutrymmena hålls alltid öppna så, att utrymmena torkar. Servicebolaget tar vid behov hand om avluftningen av värmeelementen (om elementet inte blir varmt). Kontakta servicebolaget också om du hör porl eller brus i värmeelementen eller om det rinner vatten ur elementet eller ventilen. Vädra inte för kråkorna, om du har för hett hemma, utan ställ elementet på lägre värme. Det är slöseri med värmen att ständigt hålla fönstren på glänt. Snabbt korsdrag är det effektivaste sättet att ventilera. Kontakta servicebolaget om ditt hem fortlöpande är för kallt eller hett trots omsorgsfull reglering av termostaterna. 8

7 5.3. Städning av hemmet Städning ingår i ett gott omhändertagande av bostaden och bidrar till att upprätthålla en bra inneluft. Olika ytmaterial rengörs på olika sätt. För stora mängder vatten och starka, skurande rengöringsmedel förstör snabbt ytorna i hemmet. En bra tumregel är att städa regelbundet och att använda torra och svagt fuktade städningsredskap och ett neutralt rengöringsmedel. Trots regelbunden städning kan det hända att faraomyror eller silverfiskar och andra liknande små kryp uppenbarar sig i bostaden. Även om de är ofarliga, måste de förintas. Kontakta i så fall servicebolaget. Så här underlättar du städningen Stoppa smutsen redan i tamburen med hjälp av en ordentlig dörrmatta, eftersom 90 procent av smutsen kommer utifrån. Tänk ut egna platser för alla saker i hemmet så är det lättare att hålla ordning. Skaffa bra rengöringsmedel och arbetsredskap. Grundstäda året om och undvik storstädning. Golv Laminatgolv rengörs genom dammsugning eller avtorkning med en lätt fuktad duk eller liknande. Diskmedel är ett lämpligt rengöringsmedel. Ytan till laminatgolv skadas lätt av för sträva städredskap så skura inte sönder ytan. Plastgolv består vanligen av töjbar vinyl och för sådana räcker det med veckostädning genom dammsugning och torrmoppning eller vid behov avtorkning med fuktad duk och milt diskmedel. Väggar och tak Vid rengöring av målade väggar används milda tvättmedel och tvätt med fuktad duk. Ju mattare den målade väggen är, desto mindre skurning tål den. Om lösningsmedel används för borttagning av fläckar, får väggen inte skuras och den måste sköljas väl. Papperstapeter tål mycket lätt avtorkning med fuktad duk, men inte skurning. Kakelklädda väggar i tvättutrymmena tål våttvätt med borste eller skursvamp. Fönster För fönstertvätt krävs en fönsterputsare, en mikrofiberduk, More Household and Cleaning The internet is full of information on how to clean your home. For Finnish tips: neuvot_arkeen/siivous/ For English tips: en fönsterraka och diskmedel. Persienner dammsugs rena från damm och fönsterbågar och -karmar rengörs. Om det inte finns någon kompensationsluftsventil i bostadens ytterväggar, är det meningen att kompensationsluft strömmar in via fönsterspringorna och därför lämnas fönstertätningen vanligen omonterad upptill i vädringsfönstret. Kompensationsluftsspringan får inte täppas till. Fönstertvätt utförs vid varmt väder. Bastu och tvättutrymmen Bastuns och tvättutrymmenas rengöringsintervall beror på användningen. Om tvätt hanteras i tvättutrymmena, dammsugs eller torkas löst damm bort en gång i veckan. Bastun och tvättutrymmena kräver bra ventilation så att fuktskador inte uppkommer. 9

8 Rengöring av hushållsmaskiner Om kylskåpet har automatisk avfrostning, tar det själv hand om avfrostningen. Endast utsläppsöppningen för avfrostningsvattnet baktill i kylskåpet rengörs. Om kylskåpet inte har automatisk avfrostning, avfrostas kylskåpet en gång i månaden. Frysskåpet avfrostas två gånger om året. Vid lösgöring av isen i frysfacket eller frysen får inte användas våld eller repande föremål. Utrymmet bakom kylskåpet dammsugs några gånger om året. Vid rengöring av kylskåpet får inte användas starka rengöringsmedel. Vatten, några droppar diskmedel och en mjuk duk räcker. Avfrostningen av kylskåpet och frysen skall övervakas och smältvattnet torkas bort redan inuti skåpet så, att smältvatten inte har möjlighet att rinna ut på golvet. Vid rengöring av spisen är regelbunden rengöring a och o, eftersom mat som fått bränna fast på den heta spisen är svår att få bort senare. Rengör genom blötläggning. Skurning med stålull tål spisarna inte. Ugnen, ugnsgallren och ugnsplåtarna rengörs med ugnsrengöringsmedel. För keramiska spisar finns egna rengöringsmedel. Spisfläkten/-kåpan och fettfiltret tvättas minst två gånger om året, vid behov oftare. Om det finns en diskmaskin i ditt hem, är det enklast att tvätta filtret i den. Annars blötläggs filtret i tvättmedel och sköljs rent under het dusch. Under fettfiltret finns en frånluftsventil som lösgärs och rengörs samtidigt Vatten och avlopp Avloppen kan endast transportera bort avloppsvatten och de stockas av fast skräp. I avloppet eller toalettstolen får aldrig hällas flytande fett, lösningsmedel eller kemikalier. Släpp aldrig vatten i ett stockat avlopp. Vattenlåsen (stanklåsen) i avloppen håller lukter borta från bostaden. Då avloppen används sällan (t.ex. under semestern) kan vattnet avdunsta ur stanklåsen och då kommer lukter in i bostaden. Släpp då vatten i vattenlåsen. Rengöring av golvbrunnen (Görs en gång i månaden) Lyft upp locket med en kniv. Lossa avloppets plastskydd. Hårstrån och andra orenheter samlas under skyddet. Rengör brunnen med tvättmedelsvatten och borste. Rensa gallerdelen från hårstrån och smuts. Det är också möjligt att skaffa sådana filter till golvbrunnen, som samlar upp hårstråna så, att de inte hamnar i golvbrunnen. Om golvbrunnen trots rengöring inte drar, kontakta servicebolaget. Rengöring av vattenlåsen (Görs vid behov då avloppet inte drar) Rengör tvättställens stanklås via bottenpluggen genom att pillra eller skruva rördelarna åtskiljs. Skölj stanklåsens olika delar med vatten och skruva dem tillbaka. Se till att tätningarna hamnar på rätt plats. Släpp efter rengöringen vatten i stanklåsen på prov och kontrollera att de inte läcker. 10

9 6. De gemensamma utrymmena och balkongerna 6.1. Gården Invånarnas samarbete syns bäst på den gemensamma gården och i talkoarbetet på gården. På trivseln och hur den gemensamma gårdens används inverkar också i hög grad hur trygg gården är och hur varje invånare i huset med gäster följer reglerna gällande gården. Nyckelfrågor är då bl.a. hur parkeringsanvisningarna följs och hur trafiksäkerheten säkerställs Allmänna utrymmen I SATO:s hus är alla gemensamma utrymmen rökfria. Var och en skall se till att de gemensamma utrymmena är snygga och prydliga. I SATO:s hus finns enhetliga symbolskyltar, med vilka de gemensamma utrymmena märkts allt enligt användningsändamålet. Klubbrummet I många hus finns ett klubbrum. I vissa hus har rummet inretts till ett trevligt uppehållsrum, som invånarna kan utnyttja t.ex. för barnens födelsedagsfester. Det är vanligen invånarkommittéerna som svarar för planeringen av inredningen och för reglerna för användning av utrymmet. Mer information om användningen av klubbrummet ger invånarkommittén eller disponenten. Sophanteringsrummet Att husets regler gällande sophanteringen följs ökar boendetrivseln. Anvisningar om frågor som hänför sig till sophanteringen finner du på sidan 14. Husbastun Till husbastun kan du boka en egen bastutur hos servicebolaget. Bastun besöks av många badare och det lönar sig att använda sitthanddukar. Bastun lämnas snygg och ren för nästa badare. Tvättstugan och torkrummen Om det finns en tvättstuga och torkrum i huset, är det behändigast att tvätta hemmets stortvätt där. Så skonas bostaden från den fukt, som stora mängder tvätt orsakar. Mattor får inte tvättas i tvättstugans maskiner. Torktumlaren eller mangeln tål inte heller mattors tyngd. Tvättstugans och torkrummens bokningslista och anvisningar om hur maskinerna används finner du i tvättstugan och torkrummen eller på husets anslagstavla. Hemmatvättad tvätt kan torkas i torkrummet. Torka aldrig tvätt på dörrarna i bostaden. Lösöresförrådet I lösöresförrådet lönar det sig inte att förvara värdefulla saker, som drar till sig inbrottstjuvar. Med tanke på brandskyddet i huset för antändliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen inte förvaras i förråden. Cykelförrådet I de hus, där det finns låsbara förråd för cyklar och annan utrustning för friluftsliv skall särskilt cyklarna och annan värdefull utrustning låsas. Mopeder och andra motordrivna fortskaffningsmedel får inte förvaras i cykelförrådet. Trappuppgångarna Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att förvara lösöre under trappan eller på annat håll i trapphuset. Barnvagnar förvaras i de utrymmen som reserverats för dem (t.ex. barnvagnsförrådet), inte i trapphuset Balkongen På balkongen befinner man sig nära grannen och därför skall såväl ordningsreglerna som allt som främjar goda grannrelationer beaktas då balkongen används. Grillning är inte tillåtet på balkongen. Blomkrukor och annan inredning på balkongen skall planeras så, att de hålls innanför balkongräcken. Från balkongen får inte heller slängas ned saker eller tobaksfimpar. Om installation av extra antenner eller parabolantenner skall överenskommas separat med husets disponent. Varje invånare skall se till att balkongen är snygg. Balkongen hålls snygg genom dammsugning och moppning av golvet. Balkongen kan inte tvättas med rinnande vatten, eftersom avloppsröret är avsett för bortledning av regnvatten. Vintertid skottas balkongerna rena från snö. Snön kan inte kastas ned från balkongen, utan den måste föras till tvättrummet, där den får smälta. 11

10 7. Säkerheten i hemmet I SATO:s hus finns påkallade räddningsplaner. Invånare som är intresserade av befolkningsskydd kan tjäna som befolkningsskyddsansvarig i sitt hus och så öka säkerheten i huset Försäkringsskyddet Alltid då man flyttar till ett nytt hem och också regelbundet därefter är det bra att kontrollera hemförsäkringens innehåll så, att det fortlöpande motsvarar värdet på hemmets lösöre. Ur husbolagets fastighetsförsäkring ersätts endast skador på fastigheten. Skador på invånarens eget lösöre ersätts ur vars och ens egen hemförsäkring. Det finns hemförsäkringar med smalare och bredare täckningsområde. Då man tar en hemförsäkring lönar det sig att utreda vilka ersättningarnas maximibelopp är, vilka skadefall som ersätts, vilka självriskerna är och vilka begränsningarna i försäkringarna är. Om skadan sker hemma som en följd av vårdslöshet, svarar skadevållaren själv för skadan. Hemförsäkringens ansvarsförsäkring kan täcka också sådana skador, som orsakats av försummelse eller vårdslöshet från invånarens sida. Om man avsiktligt orsakar en skada, ersätts skadan inte ur hemförsäkringen. Bekanta dig med villkoren i hemförsäkringen. I avtalsvillkoren i nya hyresavtal är invånaren skyldig att skaffa en hemförsäkring. Mer information om olika hemförsäkringar ger försäkringsbolagen. Säker och trygg i SATO:s hus Undvik att köra bil på gårdsområdet. Parkera aldrig på räddningsvägar. Sänk hastigheten då du kommer till gården eller parkeringsområdet. Lämna aldrig saker i trappuppgången eller i gångvägar. Se till att brandsäkerheten är säkrad och att brandvarnarna fungerar. Se till att alla dörrar stängs ordentligt. Informera servicebolaget och disponenten om brister du uppdagat i säkerheten i huset. Glöm inte elsäkerheten Lämna aldrig spisen, tvättmaskinen eller strykjärnet påslagna då du avlägsnar dig från hemmet. Skaffa dig endast sådana elapparater som märkts med FI. Rengör elapparaterna regelbundet från damm. Slå av strömmen helt från televisionen. Använd aldrig defekta elapparater eller eluttag. Ta aldrig el till elapparater utomhus från inomhuslokaler. Dra alla elledningar ur eluttagen för den tid du är på semester. Lämna aldrig elledningar att hänga i värmeuttagen på parkeringsplatsen. Då skador inträffar Agera snabbt och larma snabbt hjälp, såsom brandkåren och servicebolaget, till platsen Informera också disponenten om skadan. Då läget är under kontroll, utreds hur skadorna åtgärdas och ersätts. Skadorna kan orsaka olägenheter och ekonomiska förluster också för grannarna eller fastigheten. 12

11 7.2. Förebyggande av faror I fråga om säkerheten i hemmet lönar det sig att fästa särskild uppmärksamhet vid hur farliga situationer kan förebyggas. Elapparater Det är skäl att vara försiktig med elapparater. En defekt, felkopplad eller bristfälligt reparerad elapparat kan utsätta användaren för livsfara. Det är bra att ge barn handledning i hur elapparater används. Elinstallationer och -reparationer skall alltid överlåtas till en yrkesman. Själv kan man byta lampor, säkringar och lysrör och installera inredningsarmaturer i en s.k. sockerbit eller byta ut en sådan mot en armaturstickpropp. Avlägsna säkringen eller slå av huvudströmmen på säkringstavlan för den tid installationen pågår. Brandsäkerheten I alla lägenheter skall finnas minst en brandvarnare för varje påbörjad 60 m2 av bostaden. Varnaren monteras i taket. Invånaren skall se till att varnaren fungerar och batteriet byts ut. Om det samlats damm i brandvarnaren, kan det orsaka felalarm. Det är bra att skaffa första brandsläckningsutrustning, såsom en brandfilt eller en liten skumsläckare till hemmet. Omsorgsfull hantering av eld och efterföljande av anvisningarna om lagring och förvaring av ämnen som lätt antänds är viktigt vid förebyggande av bränder. Torka heller aldrig kläder på elelement eller ovanför en eldriven bastuugn på grund av brandfaran det innebär. Att damm samlas bakom elelement kan också orsaka brandfara och därför skall utrymmet bakom sådana också regelbundet rengöras. Vattenskador Diskmaskin får installeras endast av en yrkesman. Kontrollera hos disponenten att inga hinder för installation av maskinen finns innan du skaffar en diskmaskin. Lämna aldrig tvätt- eller diskmaskinen påslagen utan övervakning. Stäng maskinernas kranar efter användning. En maskin som lämnats påslagen ensam eller en tvätt- eller diskmaskinskran som lämnats öppen kan tolkas som sådan vårdslöshet, som förhindrar ersättning ur hemförsäkringen Lär dig anmäla nödsituationer Det är bra för var och en att lära sig lämna en nödanmälan och repetera hur man skall agera i nödsituationer. Det viktigaste är att försöka rädda alla personer som befinner sig i fara, att lämna en anmälan om nödsituationen och att leda yrkesmän på räddningsarbete till platsen. Glöm inte allmänna nödnumret 112. Samtal till allmänna nödnumret 112 Samtal från en mobiltelefon kräver inget riktnummer. Berätta vad som har hänt: brand eller annan olycka. Var det har hänt: Berätta noggrann adress: ort, gatuadress, by, husets namn, kom överens om vägledning. Berätta om någon är i fara eller skadad. Svara på frågor kort och koncist. Slå inte av samtalet innan du fått lov till det. 112 Nödnumret Stölder Sätt alltid ytterdörren i baklås med tanke på tjuvar då du lämnar hemmet. Ta god hand om alla hemmets nycklar. Om en nyckel kommer bort, skall du omedelbart kontakta SATO:s Kundservice. Ge också barnen råd om hur nycklarna används. Koppla aldrig adresser till nycklarna eller källarförrådets nummer till källarnycklarna. Brottslig verksamhet Om du misstänker att brottslig verksamhet, såsom narkotikaförmedling idkas i någon av bostäderna i huset, skall du alltid kontakta polisen. 13

12 8. Miljön SATO beaktar miljöfrågorna på ett övergripande sätt i all sin verksamhet. Målet är att främja energiinbesparingar, rätt slag av sophantering och omsorg om miljön Spara energi Som invånare kan du minska din egen elförbrukning genom att rengöra utrymmet bakom kylskåpet och frysen från damm ett par gånger om året, avfrosta kylskåpet (inte automatiskt) regelbundet och genom att inte lägga varm mat i kylskåpet eller frysen. Håll nedfrysningsreglaget påslaget endast vid behov och justera temperaturen till rätt nivå: frysen -18 C och kylskåpet +5 C kontrollera att frysens och kylskåpets tätningar är i skick använda energisnåla lampor diska och tvätta med fulla maskiner slå av onödiga hushållsmaskiner och lampor inte hålla hemelektronikapparater eller datorn påslagna i onödan (inte ens i stand by läge), eftersom de förbrukar rikliga mängder el. Elförbrukningen i husbolaget minskar då du släcker belysningen i de allmänna utrymmena då du lämnar dem använder bilmotorvärmaren på rätt sätt och använder en timer slår av den manuellt reglerade fläkten i torkrummet efter användning och väljer lämplig tid på timern för torkning av tvätten Spara vatten Vattenläckage blir dyra, eftersom husets vattenavgift blir desto större ju mer vatten som förbrukas. Informera därför genast servicebolaget om läckage. Så kan du spara vatten Låt inte vattnet rinna i onödan i köket eller tvättutrymmena. Tvätta dig helst så snabbt som möjligt. Diska och tvätta med fulla maskiner eller använd program för halvfylld maskin. Kontakta servicebolaget, om störningar i vattenflödet, temperaturerna, kranarna eller toaletten förekommer. Använd helst tvättstugan, om det finns en sådan i ditt hus Sophanteringen Avfall uppkommer i alla hem. Antalet kärl för blandat avfall i soprummet kan minskas, om hushållen tar vara på användbara råvaror såsom papper, kartong, glas och bioavfall. Utnyttja de möjligheter till sortering av avfallet, som huset bjuder på. En del av avfallet, såsom lysrör, batterier och föråldrade mediciner skall samlas in separat och levereras till uppsamlingsställen för problemavfall. Husbolaget orsakas extra kostnader av soppåsar som slängts på golvet i soprummet. De som transporterar bort avfallet debiterar extra för avfall utanför sopkärlen och för öppna sopkärl. Om du inte vet var avfallet hör hemma, lägg det bland det blandade avfallet. Så går de andra invånarnas sorteringsarbete inte förlorat. Bioavfallet I kärlet för bioavfall i soprummet läggs matrester, skal från frukt, grönsaker, rotsaker och ägg, avfall som uppkommit vid rensning av bär, frukt och fisk, kaffe- och tesump med filterpapper, tepåsar, använt hushållspapper, handdukspapper, skrumpnade och förskämda livsmedel, blommylla, växtdelar, vissnade blommor och kattsand. I bioavfallet får inte läggas plaster, blöjor, mjölk, saftburkar, filburkar, aska, tobaksfimpar, dammsugarpåsar, metall eller problemavfall. Mjölk, kaffe och safter hälls i avloppet. 14

13 Pappersinsamlingen I pappersinsamlingskärlet i soprummet läggs allt papper som kommit till hemmet via brevluckan dvs. dagstidningar och tidskrifter, reklampost och kuvert. För pappersinsamling duger inte vått eller smutsigt papper, tissuepapper, aluminiumpapper, wellpapp eller bruna papperskassar, kartongburkar och andra liknande förpackningar Kartongburkar och -förpackningar Vätskeförpackningskartong, kartongförpackningar och papp insamlas antingen på regionala uppsamlingsställen eller skilt för varje enskild fastighet. I huvudstadsregionen gäller till exempel fastighetsbunden separatinsamling av kartong i fastigheter med minst 20 bostäder. För insamlingen av vätskeförpackningar duger alla sköljda mjölk-, surmjölks-, grädd-, yoghurt-, saft- och bärsoppsburkar jämte tvättmedelsburkar och aluminiumfodrade burkar. För kartongförpackningsinsamlingen duger kex- och frukostflingförpackningar, mjölpåsar och äggkartonger. För pappinsamlingen duger brun wellpapp, kraftpapper och papp. Flaskor och burkar Returflaskor och returburkar förs till butiken. För glasinsamlingen duger färgat och klart glas, men inte fönsterglas eller keramik. Återvinning Användbara möbler, kläder, kärl och andra liknande varor kan föras till återvinningscentraler och loppmarknader. Möbler som är i gott skick kan också säljas till en butik som säljer gamla saker. Kläder och skor kan också föras till uppsamlingskärl. El- och elektronikskrot El- och elektronikskrot från privathushåll tas avgiftsfritt emot på de mottagningsställen (såsom Sortti-stationerna och Kuusakoski Oy:s verksamhetsställen) som producentgemenskapen godkänt. El- och elektronikskrot omfattar bland annat hushållsmaskiner, data- och teletekniska apparater, konsumentelektronik och el- och elektronikverktyg. Problemavfall Föråldrade mediciner och gamla febertermometrar förs till apoteket. För batterier finns intill många butiker eller glasinsamlingsställen ett eget insamlingskärl. Problemavfall förs till sopstationerna. Ambulerande insamlingsbilar tar också emot problemavfall. 9. Utflyttning från ett SATO-hem Om du överväger att byta bostad, lönar det sig för dig att bekanta dig med SATO:s bostadsutbud. Din nuvarande bostad skall sägas upp skriftligen. Du kan säga upp bostaden på webbplatsen sato.fi (kräver bankkoder) eller skriva ut en skriftlig uppsägningsblankett. Om hyresavtalet slutits i två personers namn, skall bägge två underteckna/bekräfta uppsägningen. Säg upp bostaden i ett så tidigt stadium som möjligt efter att det blivit klart att flyttning förestår. Efter att SATO mottagit uppsägningsmeddelandet får du en skriftlig bekräftelse och information om saker som blir aktuella i samband med flyttningen såsom flyttinspektionen och flyttstädningen av bostaden. Uppsägningsmeddelande Lämna ett uppsägningsmeddelande skriftligt eller elektroniskt. Färdiga blanketter får du bl.a. på webbplatsen och Service till invånaren. Ett uppsägningsmeddelande på papper sänds till SATO per post till adressen PB 801, Helsingfors eller per fax till numret Uppsägningstiden Bostaden skall alltid sägas upp skriftligen eller också elektroniskt med hjälp av bankkoderna. Uppsägningstiden är en hel kalendermånad. Uppsägningstiden antas börja den sista dagen i den kalendermånad, under vilken SATO:s representant mottagit meddelandet om uppsägning. Uppsägningstiden löper ut den sista dagen i den kalendermånad, som följer på uppsägningen. Hyra för bostaden skall betalas också för uppsägningsmånaden. (Uppsägningstiden och hyresansvaret för en bostad som sagts upp t.ex löper ut 31.7). 15

14 9.2. Minneslista vid bortflyttning Bortflyttning är förknippad med många saker att minnas. Minneslistan har utarbetats att underlätta bortflyttningen. På listan har tecknats ned de vanligaste frågorna som hänför sig till bortflyttningen från ett SATO-hem. Listan redogör för förfarandet på allmän nivå. Om du vid uppsägning av bostaden får mer detaljerade råd eller råd som avviker från listan nedan, skall du följa de råden. Nycklarna Nycklarna returneras då slutstädningen gjorts och du inte längre besöker bostaden. Alla nycklar returneras alltid till servicebolaget, där nycklarna bekräftas returnerade. Överlåt aldrig nycklar direkt till nästa invånare. Inspektionen av bostaden Bostadens skick inspekteras i samband med bortflyttningen. Tidpunkten för inspektionen bekräftas per brev. Du kan vara närvarande under inspektionen, men det är inte nödvändigt, om du inte dagtid har ett sådant sällskapsdjur hemma, som med sin närvaro påverkar utförandet av inspektionen. Om du själv vill vara närvarande under inspektionen, skall du kontakta inspektören efter att du fått brevet med information om inspektionstidpunkten. Om du inte är närvarande, utförs en inspektion i bostaden med hjälp av huvudnyckeln. Om det under en bostadsinspektion uppdagas sådana skador på bostaden eller till den hörande inredning, som avviker från normalt slitage, debiterar SATO kostnaderna som orsakats av reparationer eller byte av inredning i enlighet med den s.k. kundfaktureringsprislistan. SATO förbehåller sig ändå rätten att debitera kostnaderna också enligt de verkliga utgifterna. Vid varje tid gällande kundfaktureringsprislista finns bl.a. på sato.fi Saker som skall slängas bort Tänk på att samma regler om sophantering som under den övriga boendetiden också gäller då du flyttar bort. Problemavfall och stora möbler och föremål som skall slängas bort skall du således själv transportera bort och bortskaffa i enlighet med kommunens avfallsbestämmelser. I soprummet kan lämnas endast sådana saker, som ryms i sopkärlen och som också under boendetiden kan lämnas i kärlen. Kostnaderna som fastigheten eventuellt medförs av extra soptransport kan avdras från säkerheten eller debiteras senare. I lösöresförråden, de gemensamma förråden eller gångvägarna får inte lämnas egna saker, även om du inte längre själv behöver dem. Återbetalning av säkerheten Säkerheten återbetalas i regel en månad efter att hyresansvaret upphört under förutsättning att inget slitage som avviker från det normala uppdagas under inspektionen av bostaden, bostaden städats på korrekt sätt och alla nycklar returnerats till servicebolaget. Utöver det kontrolleras att alla hyror och andra avgifter betalts på korrekt sätt. Om öppna betalningsprestationer konstateras, avdras de från säkerheten innan denna återbetalas. Säkerheten eller den resterande delen av säkerheten returneras till det konto som antecknats i uppsägningsmeddelandet. Om man tänker göra innehållningar av säkerheten, kontaktar man dig och överenskommer om nödvändiga åtgärder. Obs Slutstädningen I en god slutstädning ingår följande åtgärder: dammsugning och avtorkning av golven med tvättmedel, borttagning av eventuella fläckar avtorkning av köksinredningen och borttagning av fläckar tvätt av spisen och ugnen med fuktig duk, också utrymmet bakom spisen dammsugas och rengörs rengöring av ugnsplåtarna tvätt av spiskåpans fettfilter tömning, avfrostning och tvätt av kylskåpet och frysen (lämna dörrarna till kylapparaterna öppna och strömmen frånslagen) tvätt av tvättutrymmena och bastun tvätt av toaletten, badkaret/duschutrymmena med tvättmedel rengöring av golvbrunnen borttagning av eventuella fläckar från dörrar, dörrposter och väggar tömning, rengöring och eventuell fläckborttagning av garderoben och skåpen rengöring av ventilationens frånluftsventiler grundlig vädring: fönstren och balkongdörren får ändå inte lämnas öppna då du lämnar bostaden Väsentlig försummelse av slutstädningen medför innehållning av garantisumman eller separat fakturering, eftersom separat städning då måste beställas för bostaden. Utflyttningsanmälan Då du flyttar bort från bostaden, skall du lämna en utflyttningsanmälan till servicebolaget i samband med att du returnerar nycklarna. Utflyttningsanmälan kan fyllas i också på servicebolaget. Säg också upp bilplatsen, bredbandsförbindelsen och andra avtal som hänför sig till bostaden Om du har tillgång till en bilplats, skall du inte glömma att säga upp också den hos servicebolaget eller parkeringsbolaget (samma ställe där du reserverat bilplatsen). Om du har tillgång till en bredbandsförbindelse som hör till bostaden, glöm då inte heller att säga upp också den hos Sonera. Säg också upp bostadens elavtal och en eventuell bastutur. Lämna en flyttningsanmälan och adressändring En officiell flyttningsanmälan lämnas till befolkningsregistercentralen senast inom en vecka efter flyttningen. Flyttningsanmälan till befolkningsregistercentralen kan göras via telefon med ett samtal till numret eller på befolkningsregistercentralens webbsidor. Gör en adressändring och slut ett eftersändningsavtal med Itella. Posten omdirigeras då avgiftsfritt i en månads tid. Mer information och anvisningar finner du på Itellas webbsidor. 16

Välkommen till ditt SATOhem. Ofta ställda frågor från inflyttaren

Välkommen till ditt SATOhem. Ofta ställda frågor från inflyttaren Välkommen till ditt SATOhem Ofta ställda frågor från inflyttaren SATOs Kundtjänst tel. 020 334 443 asiakaspalvelu@sato.fi sato.fi facebook.com/sato När får jag hämta mina nycklar? Nycklarna till ditt nya

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna.

Köket. Väggar Dammas eller torkas med fuktig trasa. Golv Dammsug och våttorka. Kom ihåg att torka av golvlisterna. Flyttstäda Köket I köket är det många saker att tänka på inför flyttstädningen. Du behöver till exempel rengöra filtret i fläkten, galler, dörrkarmar och plåtar. Om du följer vår checklista får du med

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm

UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm FÖR HYRESGÄSTER Några ord om att vårda din lägenhet. Som hyresgäst är du skyldig att vårda och sköta din lägenhet. Det finns ett antal saker som du måste tänka på och fortlöpande

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod:

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: FÖR EN TRYGG MORGONDAG BRANDSKYDD I HEMMET Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: Telefonnummer: NÖDNUMMER 112 Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. 1 Brandvarnare Montera en brandvarnare

Läs mer

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar.

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar. För att alla ska trivas.. Föreningen har sedan den bildades haft som policy att de boende genom egna arbetsinsatser ska bidra till att hålla kostnaden för underhåll på en låg nivå. Detta medför att samtliga

Läs mer

Råd för en smidigare flytt

Råd för en smidigare flytt Flyttstäda Råd för en smidigare flytt När du ska flytta måste du göra en grundlig städning av din lägenhet så att den är ren när nästa hyresgäst kommer. I samband med flytten kommer en besiktningsman från

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt ATT BO I HYRESRÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för dig som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är ditt ansvar och vad

Läs mer

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt ATT BO I HYRESRÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt 2 I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för dig som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är ditt ansvar och

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Är det något du undrar över när det gäller din flytt? TILL DIG SOM FLYTTAR

Är det något du undrar över när det gäller din flytt? TILL DIG SOM FLYTTAR TILL DIG SOM FLYTTAR När du ska flytta är det mycket att hålla reda på. Här hittar du viktig information och smarta tips som gör det hela lite lättare. Förberedelser När du väl har sagt upp din lägenhet

Läs mer

I energiavfallskärlet får man lägga:... 3 I bioavfallskärlet duger... 4. I hushållens pappersinsamling passar:... 4 Hemmets problemavfall...

I energiavfallskärlet får man lägga:... 3 I bioavfallskärlet duger... 4. I hushållens pappersinsamling passar:... 4 Hemmets problemavfall... qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk AVFALLSSORTERING löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

HEJ! HÄR ÄR DET VIKTIGASTE DU BEHÖVER VETA OM ATT BO HOS STÅNGÅSTADEN

HEJ! HÄR ÄR DET VIKTIGASTE DU BEHÖVER VETA OM ATT BO HOS STÅNGÅSTADEN HEJ! HÄR ÄR DET VIKTIGASTE DU BEHÖVER VETA OM ATT BO HOS STÅNGÅSTADEN för att det ska vara lätt och trevligt att bo hos oss. För att allt ska funka, helt enkelt. FLYTTA IN När du flyttar in i din nya lägenhet

Läs mer

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon AB Hörnstenen Vi är ett familjeägt fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm och Skåne. Företaget är medlem i Fastighetsägarna Sverige. I denna broschyr finns generell information som gäller samtliga

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Välkommen till din lägenhet!

Välkommen till din lägenhet! Välkommen till din lägenhet! Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du skall trivas i din lägenhet och i miljön runtomkring. Vi försöker att göra huset och de närmaste

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

Badrummet. Badkar Toalettstol Golvbrunn Golv Vägg Ventilation Tvättstuga

Badrummet. Badkar Toalettstol Golvbrunn Golv Vägg Ventilation Tvättstuga Badrummet Badkar Toalettstol Golvbrunn Golv Vägg Ventilation Tvättstuga I HANDDUK KAKEL TANDBORSTE BADANKA VATTEN BOMULLSTOPS SCHAMPO DUSCHDRAPERI NYRAKAD Toalettstol Om du har en toalett som står och

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION Det är viktigt att du som anlitar E-städ blir nöjd och får valuta för dina pengar. För att du ska känna dig trygg när du anlitar E-städ erbjuder vi fem dagars garanti. E-städs

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall

DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE. en informationsbroschyr om vatten och avfall DU KAN GÖRA VÄRLDEN RENARE en informationsbroschyr om vatten och avfall I vattenverket gör vi vattnet rent. VATTENVERKET Svampen är vårt vatten torn som gör att vattnet kan tryckas ut i kranarna. I avloppsreningsverket

Läs mer

Till dig som flyttar ut

Till dig som flyttar ut Till dig som flyttar ut Lycka till med flytten Vi tackar dig för den tid som du varit vår hyresgäst och önskar dig lycka till med ditt nya boende. Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Här får

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

GL B. Fastigheter. Uthyrning och förvaltning sedan Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning

GL B. Fastigheter. Uthyrning och förvaltning sedan Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning Fastigheter GL B Uthyrning och förvaltning sedan 1994 Flyttstädning & lite andra råd vid flyttning Här följer en praktisk checklista för att flytt städa. En flyttstädning är betydligt mer omfattande än

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27.

ORDNINGSREGLER. Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. ORDNINGSREGLER Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Guldfisken 27. För vem gäller ordningsreglerna Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Till dig som flyttar FLYTT-TIPS. Här hittar du viktig information och smarta tips som gör det enklare för dig att flytta

Till dig som flyttar FLYTT-TIPS. Här hittar du viktig information och smarta tips som gör det enklare för dig att flytta Till dig som flyttar Här hittar du viktig information och smarta tips som gör det enklare för dig att flytta Läs om hur du gör flytten lättare Är det något du undrar över när det gäller din flytt? Välkommen

Läs mer

Ordningsregler. i boendet

Ordningsregler. i boendet Ordningsregler i boendet 2012-03-12 Stiftelsen Utbildning Nordkalotten Den dagliga kontakten med hyresvärd och med hyresgäster bygger på bestämmelser i hyresavtal och hyreslag, men också på många andra

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten Lite goda råd till dig som flyttar. Det är mycket att tänka på när man skall flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt en kom-ihåg-lista

Läs mer

När något går sönder. Så här vårdar du lägenhetens utrustning

När något går sönder. Så här vårdar du lägenhetens utrustning När något går sönder Så här vårdar du lägenhetens utrustning När något går sönder Med regelbunden skötsel av inredning och maskiner, slipper du onödiga kostnader. Vårda din lägenhet och gemensamma utrymmen

Läs mer

Hyresgästernas. handbok

Hyresgästernas. handbok Hyresgästernas handbok Välkommen till din nya hyresrätt Vi vill börja med att gratulera dig till ett smart val. Du som hyr ditt hem kan njuta av ett boende med många fördelar. Trygghet, frihet och bekvämlighet

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

TILL DIG SOM FLYTTAR. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

TILL DIG SOM FLYTTAR. Information och tips för dig som bor i hyresrätt TILL DIG SOM FLYTTAR Information och tips för dig som bor i hyresrätt Kontakta gärna ditt bostadsföretag om det är något du undrar över. Viktigt att tänka på När du ska flytta är det en del att hålla reda

Läs mer

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera och

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

ORDNINGSREGLER. För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. ORDNINGSREGLER För bostadsrättsföreningen Vasa i Täby. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION För oss är det viktigt att Du som kund är nöjd och får valuta för pengarna. För att Du ska känna dig trygg när du beställer våra tjänster erbjuder vi en 5 dagars garanti. 5

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Brf Starrbäcken 2 Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler.

TRIVSELREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15. Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Ådala 9:15 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Högsåker. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Högsåker Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16

Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16 Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16 1 Vår gemensamma egendom omfattar - förutom de individuella lägenheterna med tillhörande vindsförråd - trapphus, gemensam

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Ordningsregler för Brf Vikingen 2

Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Allmänna trivsel- och ordningsregler Våra trivselregler är antagna av styrelsen och du ska se dessa som ett komplement till Bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler

Läs mer

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus På denna sida finns information, regler och anvisningar som vi alla ska följa för; Att öka trivsel där vi bor. Att underlätta vårt boende. Att vi

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Brf Stureparken 2. Har Du frågor Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2 fastställda av styrelsen den 10 november 2010 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen BRANDSKYDDSPOLICY Bakgrund Ansvaret för att upprätta och arbeta efter en brandskyddsplan åligger sedan 2004 fastighetsägaren enligt Lag (2003:778). Syfte Denna brandskyddsplan

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5

Information för medlemmar i Brf Haga 4:39, Olof af Acrelsväg 5 Kära medlem, Att bo i bostadsrätt innebär många fördelar. Du har stor frihet att själv utforma ditt boende och många ser det som ett bra sätt att investera i sitt boende. Boendeformen innebär också att

Läs mer

Hyresgästintroduktion

Hyresgästintroduktion Hyresgästintroduktion VäLKOMMeN! Var rädd om din lägenhet och tänk på att om du flyttar är det någon annan som hyr den efter dig. Vårda och lämna lägenheten som du själv ville att den skulle se ut när

Läs mer

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen. BRF Särstahem. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER ( flerbostadshus ) För bostadsrättsföreningen/bostadsföreningen BRF Särstahem Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Besiktning Alla lägenheter måste besiktigas. Vi kontrollerar då bostadens skick och noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll.

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 02 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 04 KONTAKT 06 BO HOS OSS 08 TRIVSEL 09 FIXA SJÄLV VÄLKOMMEN Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Allmänna energispartips för hushåll

Allmänna energispartips för hushåll Allmänna energispartips för hushåll I ett hushåll fördelas energiförbrukningen ungefär enligt bilden nedan. Nedan följer ett antal tips på hur man kan spara på den energin. I de flesta fall har det att

Läs mer

Information till hyresgäster på August Palms väg 4-10

Information till hyresgäster på August Palms väg 4-10 Information till hyresgäster på August Palms väg 4-10 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Fastighet AB. Vår förvaltare är Jörgen Källman, telefontid måndag fredag 10.00 12.00 tfn 021-17 91

Läs mer

INFORMATION OM BRF. BARABO

INFORMATION OM BRF. BARABO INFORMATION OM BRF. BARABO Fastigheten Filippavägen 2 i Lund ägs av Bostadsrättsföreningen Barabo. Brf Barabo ägs i sin tur av bostadsrättsinnehavarna i föreningen. Brf. Barabo har en styrelse som har

Läs mer

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen.

Skyltar med direktiv/ordningsregler ska endast anslås av styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Erik Dahlbergsgatan 50 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! Trevliga grannar God service Trivsamma miljöer Bra standard Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem! Välkommen som hyresgäst hos oss! Fördelen med hyresrätt är

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer