1. SATO till din tjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. SATO till din tjänst"

Transkript

1 1. SATO till din tjänst Vi satsar på att saker och ting skall löpa så smidigt som möjligt. Många yrkesmän i fastighetsskötselbranschen tar hand om allt som berör huset du bor i. Noggrannare namn- och kontaktuppgifter finner du på anslagstavlan och på webbplatsen sato.fi. Om du inte vet vem du skall vända dig till i en viss sak, kontaktar du allra först SATO:s Kundtjänst. Servicebolaget är din kontaktinstans i alla brådskande fall, t.ex. om du upptäcker en plötslig vattenskada hemma eller i de allmänna utrymmena om du behöver ett utdrag ur hyresgästförteckningen om du vill ändra namnskylten på din dörr om du vill hyra en bilplats eller boka en bastutur om du glömt din nyckel (du måste bestyrka din identitet) om det är för kallt eller hett i ditt hem eller om ventilationen inte fungerar på rätt sätt om du upptäcker fel eller brister i ditt hem (t.ex. om kranar eller toaletten läcker), i husets gemensamma utrymmen eller i husets utrustning (såsom fel på TV-antennen, i hissens funktion eller på belysningen i de allmänna utrymmena) eller i skötseln av utomhusområdena i nödfall som hänför sig till hissens funktion kan du ringa direkt till hisservicen (kontaktuppgifterna finner du i hissen) Disponentbolaget är din kontaktinstans i frågor som gäller fastighetens förvaltning och ekonomi (såsom serviceavtal som gäller fastigheten och gårdsplanen och avfallshanteringen) om servicebolaget inte inom skälig tid reagerat på en reparationsbegäran i störningsfall i frågor som gäller samarbetet invånarna emellan i frågor som gäller reparationer och granskningar av lägenheten om du själv vill renovera din bostad eller göra ändringsarbeten eller extra installationer bostaden (såsom installation av en parabolantenn) Om du misstänker fuktskador i ditt hem eller upptäcker fel och brister som medför fara för invånarna eller fastigheten (såsom risk för isras eller trasiga balkongräck), skall du utan dröjsmål utöver servicebolaget också informera disponentbolaget om saken. I frågor som gäller byte av bostad eller byte av sambo (flyttning ihop eller isär) är kontaktinstansen SATO:s Kundtjänst eller den lokala fastighetsförmedlaren. Husets kontaktpersoners namn och kontaktuppgifter finner du på husets egna sidor på webbplatsen sato.fi. Där finner du också en länk till den serviceblankett (på finska), på vilken du kan ge respons, göra beställningar, bokningar eller felanmälningar. På SATO:s webbtjänst finner du också aktuell information om boendet, olika evenemang och kundförmåner och de vanligaste blanketterna. Frågor, broschyrbeställningar och respons kan du sända till adressen SATO:s Kundtjänst Tel Öppet Må-To 8-18, Fre 8-16 På det egna husets sidor på webbplatsen sato. fi finner du en länk, där du på en serviceblankett kan ge respons som hänför sig till bostaden eller huset och göra beställningar, bokningar eller felanmälningar. Meddelandet går direkt till rätt kontaktperson. 3

2 2. Inflyttning i ett SATO-hem Här har sammanförts information på allmän nivå om hur man går till väga. Diskmaskinen Installationen av en diskmaskin skall alltid överlåtas till en yrkesman. Skåpet som ursprungligen ingått i köksinredningen skall förvaras på korrekt sätt, eftersom det skall monteras tillbaka vid utflyttning. Bilplatsen Till huset hör en viss mängd bilplatser, av vilka en del reserverats för husets invånare och en del för invånarnas gäster. För bilplatserna debiteras en separat bilplatshyra. Hyresbeloppet varierar beroende på om ett elvärmeuttag ingår eller om det rör sig om en s.k. kall bilplats. I regel är det antingen fastighetens servicebolag eller ett separat parkeringsbolag som tar emot bilplatsbokningar. I vissa fall överstiger efterfrågan på bilplatser utbudet. Då kan en bilplats inte erbjudas omedelbart, utan bokningen går till en kölista. Nycklarna Ta inte emot nycklar direkt av den förra invånaren i bostaden. Över nycklarna förs bok och kostnaderna för bortkomna nycklar, beställning av extra nycklar och ny serieläggning debiteras av invånaren. Mer information om nycklarna ger SATO:s Kundtjänst. Bredbandsförbindelsen I en stor del av SATO:s bostäder ingår en bredbandsförbindelse från Sonera med hastigheten 2/2 Mb/s i hyran. Tillgång till förbindelsen får du genom att ringa upp Soneras avgiftsfria säljtjänstnummer Avgiftsbelagda snabbare hastigheter som beställs från Sonera är också förmånligare än normalt för SATO:s invånare. På webbplatsen sato.fi eller SATO:s Kundtjänst kan du kontrollera om en bredbandsförbindelse ingår i din bostad. Namnskylten Du får ditt namn på namntavlan i trapphuset och på din dörrskylt genom att returnera inflyttningsanmälan till servicebolaget. Också under boendetiden är det servicebolaget som tar hand om tilläggning eller byte av namn på tavlan och skylten. Bastuturen Om huset har en gemensam bastu, kan du boka en bastutur genom att kontakta servicebolaget. Tvättstugan och torkrummet I många hus finns en gemensam tvättstuga och ett gemensamt torkrum. Bokningslistorna och bruksanvisningarna finner du antingen i tvättstugan och torkrummet eller också på anslagstavlan. 4

3 Inredning och upphängningar Vid inredning skall beaktas att möbler och gardiner inte får täcka värmeelementens termostater, eftersom termostaterna annars inte fungerar ordentligt och bostaden då inte värms upp på önskat sätt. Vid upphängning på väggarna skall olika väggmaterial beaktas så, att upphängningarna blir snygga och trygga. Upphängningsanvisningar får du bl.a. i byggvaruaffärer. Det lönar sig att fästa s.k. filttassar på benen till möblerna. Så minskas risken för tryckspår och missfärgningar efter möblerna och skråmor på golven. Persiennerna Persienner kan du låta installera i fönstren på egen bekostnad utan separat tillstånd. Vid utflyttning måste du lämna persiennerna kvar utan separat gottgörelse. Säkerhetslåset och dörrögat Om dörren till bostaden försetts med ett säkerhetslås, skall det lämnas kvar vid utflyttning och alla nycklar skall då returneras i samband med överlåtelsen av de övriga nycklarna. Du kan också låta installera ett dörröga i dörren utan separat tillstånd. Kostnaderna för installation av säkerhetslåset eller dörrögat gottgörs inte vid utflyttning. Försäkringsskyddet I SATO:s nya hyresavtal förutsätts en gällande hemförsäkring. Skaffa en försäkring eller kontrollera att hemförsäkringen till sitt innehåll motsvarar den nya situationen. Hemförsäkringen ger ekonomisk trygghet då skador inträffar i hemmet och då det kan hända att du också måste ersätta skador på bostaden eller grannbostaden. Inflyttarens minneslista Returnera inflyttningsanmälan till servicebolaget senast inom en vecka efter inflyttningen. Efter inflyttningsanmälan skriver servicebolaget in dig som invånare i huset, fäster ditt namn på dörren och på namntavlan i trapphuset och ger vid behov ett utdrag ur hyresgästförteckningen. Lämna en officiell flyttningsanmälan till Befolkningsregistercentralen senast inom en vecka efter flyttningen. Flyttningsanmälan kan lämnas via telefon på numret eller på Befolkningsregistercentralens eller Itellas webbplatser (länken finner du bl.a. på Lämna en adressändringsanmälan och slut ett eftersändningsavtal med posten. Posten eftersänds avgiftsfritt i en månads tid. Om du vill förlänga eftersändningstiden, blir tjänsten avgiftsbelagd. På posten får du också avgiftsfria adressändringspostkort, med vilka du kan meddela din nya adress. Glöm inte att lämna en adressändringsanmälan också i fråga om tidningsprenumerationer, banker, försäkringsbolag, butikskedjor (stamkundsavtal), organisationer, föreningar etc. Många myndigheter får information om adressändringen direkt från Befolkningsregistercentralen. Slut ett elavtal med energisäljaren.det lönar sig att sluta ett elavtal redan ett par veckor före inflyttningsdagen. Kontrollera att du har en gällande hemförsäkring. Kontrollera om det ingår en avgiftsfri bredbandförbindelse i din bostad och beställ tillgång till den. 5

4 3. Utnyttja kundförmånerna SATO:s kunder är berättigade till kundförmåner. En långvarig kundrelation lönar sig, eftersom du får tilläggsförmåner efter ett oavbrutet boende i över ett år. Betalning av hyran med e-faktura SATO använder sig av e-faktura vid betalning av hyran. E- fakturan kan du beställa via din egen webbank. Då kommer informationen som hänför sig till betalningen av hyran direkt till din egen webbank och du kan behändigt betala fakturan med rätt betalningsinformation som alltid är uppdaterad Kundtillställningarna SATO arrangerar årligen olika tillställningar för kunderna. En uppdaterad lista på tillställningar och evenemang finner du i det senaste exemplaret av tidningen Kotona och på webbplatsen sato.fi. Kundkortet I samband med att hyresavtalet sluts får du ett kundkort från SATO. Kortet förnyas med regelbunden intervall och framöver får du det postat direkt hem till dig. Det lönar sig att förvara kortet omsorgsfullt, eftersom nya kort inte levereras i stället för kort som kommit bort. Kundkortet är hushållsbundet. Kortets nummer behövs bl.a. då du anmäler dig till tillställningar som SATO arrangerar för sina kunder. En del av rabatterna som SATO:s samarbetspartners beviljar får du endast genom att visa upp kortet. En uppdaterad lista på samarbetsinstanser som beviljar kundrabatter finner du i det senaste exemplaret av tidningen Kotona och på webbplatsen sato.fi. Kundtidningen SATO:s kundtidning, Kotona, distribueras till alla SATO:s bostäder. Tidningen är gratis och den behöver inte separat beställas. Kotona utkommer fyra gånger om året. I tidningen finner du aktuell information om bl.a. kundförmåner och -tillställningar. Tidningen utges enbart på finska. Datakommunikationsförbindelser I en stor del av SATO:s bostäder ingår en bredbandsförbindelse från Sonera. I praktiken innebär det att en bredbandsförbindelse med bashastigheten 2/2 Mb/s ingår i hyran och att ingen separat månadsavgift debiteras för användning av förbindelsen. För att få tillgång till förbindelsen måste du ringa upp Soneras säljtjänst och beställa den. Samtidigt får du av Sonera veta om förbindelsen kräver att du skaffar ett separat modem eller om bostaden redan har färdig datakabling som möjliggör förbindelsen. Mer information om saken ger antingen disponenten eller SATO:s och Soneras kundtjänst. Boendesamarbetet Samarbetet inom varje enskilt hus omsätts oftast i praktiken mellan disponenten och invånarna. I många hus är det i praktiken invånarkommittén som upprätthåller kontakten till disponenten och servicebolaget. Om du vill få mer detaljerad information om hur det står till i ditt eget hus, lönar det sig för dig att delta i husets invånarmöten eller -tillställningar. Extra förmåner efter ett års boende Återbetalning av säkerheten Efter ett års oavbrutet boende kan du få säkerheten returnerad. En förutsättning för returneringen är att du har en störningsfri boendehistoria och betalningshistoria. För att få säkerheten returnerad skall du lämna en returneringsanhållan på sato.fi eller be om en blankett från SATO:s Kundtjänst på telefonnumret Handläggningstiden är högst 2 månader. Bytarens förmån Bytarens förmån ger i vissa situationer de nuvarande invånarna företräde vid ansökan om en hyresbostad från SATO. Du kan utnyttja förmånen endast för en fastighet samtidigt. En förutsättning för att du skall få utnyttja bytarens förmån är minst ett år långt oavbrutet boende och störningsfri boendehistoria och betalningshistoria. Förmånen gäller också familjemedlemmar. Mer information om hur förmånen kan utnyttjas ger också SATO:s Kundtjänst. 6

5 4. Gemensamma spelregler 4.1. Vad svarar SATO för? SATO svarar för att bostaden och bostadshuset underhålls och sköts på rätt sätt. SATO svarar också för planeringen och genomförandet av reparationer och underhåll i fastigheten. SATO utför regelbundna inspektioner i bostäderna för att se till att bostäderna kontinuerligt hålls i skick. I praktiken består underhållet och servicen av huset av ett samarbete mellan olika aktörer. SATO svarar för att detta samarbetsnätverk fungerar och samlar därför kontinuerligt in respons bl.a. med hjälp av kundbelåtenhetsenkäter. Ansvarsfördelningstabell Service- och underhållsansvaret för bostaden har för olika arbetsuppgifters del fördelats mellan SATO och invånarna. Bilaga 1 är en s.k. ansvarsfördelningstabell, av vilken det framgår vilka arbetsuppgifter som hör till SATO och vilka som hör till invånaren Vad svarar invånaren för? I ett bra boende ingår också att invånaren svarar för att saker och ting löper. Du betalar hyran i tid, du tar hand om bostaden som förväntat och du följer husets ordningsregler. Mer detaljerat har invånarens skyldigheter fastställts i hyresavtalet. Hyrorna I hyrorna för SATO:s bostäder eftersträvas balans mellan priset och kvaliteten. Hyresbeloppet och justeringsprinciperna framgår av hyresavtalet. SATO sänder under november-december information om hyresbeloppet året därpå. Betalning av hyran i tid och med rätta uppgifter Hyran förfaller till betalning den 2 varje månad. SATO sänder en gång om året en sammanställning över hyrorna, på vilken du finner bl.a. konto- och referensnumren. SATO sänder inget separat hyresbetalningsavi varje månad, utan uppgifterna på sammandraget förblir oförändrade tills SATO sänder ett nytt sammandrag. Om du får svårigheter att betala hyran, kontaktar du SATO:s Kundtjänst för att överenskomma om hur du skall gå tillväga. Då man tar kontakt i tillräckligt god tid, går det vanligen att överenskomma om saken. Kostnaderna för betalningspåminnelse och förseningar debiteras också i det fallet på normalt sätt, men genom att komma överens om saken kan du undvika att den förfallna fakturan går till indrivning. Kontrollera din möjlighet till bostadsbidrag Du kan ansöka om bostadsstöd från Folkpensionsanstalten. På anstaltens webbsidor (www.kela.fi) finner du mer information och en räknare, med vilken du kan räkna ut om du är berättigad till bostadsbidrag. följs också på den egna balkongen, i de allmänna utrymmena, på gården och på parkeringsområdena främjar det allas trivsel. För SATO:s hus har utarbetats allmänna ordningsregler för att underlätta samlevnaden. Ordningsreglerna tillämpas på fastighetens olika byggnader och på trapphusen och gårdsområdena och de gäller alla invånare och gäster till invånarna. Klockan gäller nattfrid och då skall verksamhet som stör grannarna särskilt undvikas. Det är hövligt att i förväg informera grannarna om t.ex. fester i hemmet eller verksamhet som orsakar oväsen. Trots att grannarna informerats skall oväsen undvikas. Ägaren svarar för sällskapsdjuren Ägaren till djuret svarar för sällskapsdjurens förehavanden i hemmet och utomhus. Hundskall och annat gläfs och gny får inte upprepade gånger störa grannarna. Sällskapsdjur skall hållas i koppel på gårdsområdena och gatorna och lämningar efter dem skall plockas upp på korrekt sätt. Sällskapsdjur får inte rastas på gårdarna eller balkongerna. Fåglar får inte heller matas från balkongerna. Det är särskilt viktigt att se till att sällskapsdjur inte uträttar sina behov på gårdsområdena, på lekplatserna för barn eller i sandlådorna. Kattägare skall också hålla i minnet att kattsand inte får spolas ned i avloppet via toaletten. Sanden förs till soprummet och läggs i bioavfallet. Snygga och rökfria allmänna utrymmen I husets allmänna utrymmer råder frid och fröjd då alla följer de gemensamma spelreglerna. Alla allmänna utrymmen i huset är rökfria (korridorer, hissar etc.). Var och en skall också för sin del se till att de gemensamma utrymmena i huset hålls snygga. Ta hand om bostaden Det ingår i invånarnas skyldigheter att ta hand om bostaden på korrekt sätt bl.a. med hjälp av regelbunden städning (obs. villkoren i hyresavtalet). Om du upptäcker brister i husets säkerhet, vandalism, upprepade boendestörningar eller sådana fel, som kräver åtgärdande, skall du informera servicebolaget och husets disponent om saken. Kundfaktureringsprislista Om en invånare söndrar eller skadar bostaden eller inredning som hör till bostaden, debiteras kostnaderna som reparationen medför av invånaren i enlighet med kundfaktureringsprislistan. SATO förbehåller sig ändå rätten att debitera för reparationer också enligt de faktiska kostnaderna. Vid varje tid gällande kundfaktureringsprislista finns bl.a. på sato.fi Goda grannrelationer För att allas gemensamma boendetrivsel skall kunna garanteras, skall du också beakta alla andra som bor i huset. Du får inte störa eller försvåra de andra invånarnas normala liv med ditt boende. I hög- och radhus bor folk nära inpå varandra och ljud från normalt leverne hör till saken, men det gör inte störande beteende. Om de gemensamma spelreglerna 7

6 5. Ta hand om ditt hem 5.1. Bra inneluft Inneluften i bostaden borde bytas ut en gång på två timmar. Det lyckas, om bostadens ventilation fungerar hinderfritt och ventilationskanalerna är rena. Via ventilationens frånluftsventil förs orenheter och fukt ut från bostaden. Frånluftsventiler finns i köket, på toaletten, i badrummet och i garderoben. Ventilerna skall hållas rena för att de skall fungera på rätt sätt. Frisk, ersättande tilluft strömmar in i bostaden via kompensationsluftsventilerna i bostadens yttervägg eller i fönsterkarmarna eller via sådana fönster, som inte helt tätats med fönstertätning upptill. Från- och kompensationsluftsventilerna skall rengöras regelbundet. Bostaden kan vara utrustad med maskinell frånluftsventilation eller med ett maskinellt till- och frånluftsventilationssystem. De sköter automatiskt om ventilationen, om de bara aldrig slås av. Tobaksrökning påverkar kvaliteten på inneluften. I avtal som slutits efter år 2008 råder rökförbud i bostäderna Uppvärmning En sund rumstemperatur är C. Temperaturen i bostaden reglerar du med ventilerna på värmeelementen. Med vridknoppen på termostaten kan temperaturen höjas eller sänkas. Värmeelementet kan tidvis vara svalt, men rumstemperaturen hålls ändå lämplig. Termostaten får inte täckas med gardiner eller möbler, eftersom den då inte fungerar som den skall. Golvvärmen hålls alltid påslagen i de våtutrymmen, där sådan installerats. Värmen håller golvet torrt och förhindrar för sin del uppkomsten av fuktskador. Säkerställ att inneluften är bra En förutsättning för en bra inneluft är att ventilerna är rena och fungerar på rätt sätt. Ventilationen i bostaden störs, om du tejpar för eller täpper till till- och frånluftventilerna eller glömmer rengöra dem. Maskinell ventilation får aldrig slås av ändra inte på frånluftventilens inställningar håll frånluftventilerna öppna rengör från- och kompensationsluftsventilerna minst två gånger om året rengör spiskåpans ventil och fettfilter med minst 3 månaders intervall se till att bostaden regelbundet städas rök inte inomhus tänk efter innan du skaffar textilier, sällskapsdjur och krukväxter till bostaden håll innetemperaturen på C fäst särskild uppmärksamhet vid att ventilationen fungerar klanderfritt i de fuktiga utrymmena (bastun, tvättrummet och toaletten). Om ventilationen trots ovan nämnda åtgärder verkar fungera dåligt, kontakta fastighetens servicebolag. Värmeelementen i tvättutrymmena hålls alltid öppna så, att utrymmena torkar. Servicebolaget tar vid behov hand om avluftningen av värmeelementen (om elementet inte blir varmt). Kontakta servicebolaget också om du hör porl eller brus i värmeelementen eller om det rinner vatten ur elementet eller ventilen. Vädra inte för kråkorna, om du har för hett hemma, utan ställ elementet på lägre värme. Det är slöseri med värmen att ständigt hålla fönstren på glänt. Snabbt korsdrag är det effektivaste sättet att ventilera. Kontakta servicebolaget om ditt hem fortlöpande är för kallt eller hett trots omsorgsfull reglering av termostaterna. 8

7 5.3. Städning av hemmet Städning ingår i ett gott omhändertagande av bostaden och bidrar till att upprätthålla en bra inneluft. Olika ytmaterial rengörs på olika sätt. För stora mängder vatten och starka, skurande rengöringsmedel förstör snabbt ytorna i hemmet. En bra tumregel är att städa regelbundet och att använda torra och svagt fuktade städningsredskap och ett neutralt rengöringsmedel. Trots regelbunden städning kan det hända att faraomyror eller silverfiskar och andra liknande små kryp uppenbarar sig i bostaden. Även om de är ofarliga, måste de förintas. Kontakta i så fall servicebolaget. Så här underlättar du städningen Stoppa smutsen redan i tamburen med hjälp av en ordentlig dörrmatta, eftersom 90 procent av smutsen kommer utifrån. Tänk ut egna platser för alla saker i hemmet så är det lättare att hålla ordning. Skaffa bra rengöringsmedel och arbetsredskap. Grundstäda året om och undvik storstädning. Golv Laminatgolv rengörs genom dammsugning eller avtorkning med en lätt fuktad duk eller liknande. Diskmedel är ett lämpligt rengöringsmedel. Ytan till laminatgolv skadas lätt av för sträva städredskap så skura inte sönder ytan. Plastgolv består vanligen av töjbar vinyl och för sådana räcker det med veckostädning genom dammsugning och torrmoppning eller vid behov avtorkning med fuktad duk och milt diskmedel. Väggar och tak Vid rengöring av målade väggar används milda tvättmedel och tvätt med fuktad duk. Ju mattare den målade väggen är, desto mindre skurning tål den. Om lösningsmedel används för borttagning av fläckar, får väggen inte skuras och den måste sköljas väl. Papperstapeter tål mycket lätt avtorkning med fuktad duk, men inte skurning. Kakelklädda väggar i tvättutrymmena tål våttvätt med borste eller skursvamp. Fönster För fönstertvätt krävs en fönsterputsare, en mikrofiberduk, More Household and Cleaning The internet is full of information on how to clean your home. For Finnish tips: neuvot_arkeen/siivous/ For English tips: en fönsterraka och diskmedel. Persienner dammsugs rena från damm och fönsterbågar och -karmar rengörs. Om det inte finns någon kompensationsluftsventil i bostadens ytterväggar, är det meningen att kompensationsluft strömmar in via fönsterspringorna och därför lämnas fönstertätningen vanligen omonterad upptill i vädringsfönstret. Kompensationsluftsspringan får inte täppas till. Fönstertvätt utförs vid varmt väder. Bastu och tvättutrymmen Bastuns och tvättutrymmenas rengöringsintervall beror på användningen. Om tvätt hanteras i tvättutrymmena, dammsugs eller torkas löst damm bort en gång i veckan. Bastun och tvättutrymmena kräver bra ventilation så att fuktskador inte uppkommer. 9

8 Rengöring av hushållsmaskiner Om kylskåpet har automatisk avfrostning, tar det själv hand om avfrostningen. Endast utsläppsöppningen för avfrostningsvattnet baktill i kylskåpet rengörs. Om kylskåpet inte har automatisk avfrostning, avfrostas kylskåpet en gång i månaden. Frysskåpet avfrostas två gånger om året. Vid lösgöring av isen i frysfacket eller frysen får inte användas våld eller repande föremål. Utrymmet bakom kylskåpet dammsugs några gånger om året. Vid rengöring av kylskåpet får inte användas starka rengöringsmedel. Vatten, några droppar diskmedel och en mjuk duk räcker. Avfrostningen av kylskåpet och frysen skall övervakas och smältvattnet torkas bort redan inuti skåpet så, att smältvatten inte har möjlighet att rinna ut på golvet. Vid rengöring av spisen är regelbunden rengöring a och o, eftersom mat som fått bränna fast på den heta spisen är svår att få bort senare. Rengör genom blötläggning. Skurning med stålull tål spisarna inte. Ugnen, ugnsgallren och ugnsplåtarna rengörs med ugnsrengöringsmedel. För keramiska spisar finns egna rengöringsmedel. Spisfläkten/-kåpan och fettfiltret tvättas minst två gånger om året, vid behov oftare. Om det finns en diskmaskin i ditt hem, är det enklast att tvätta filtret i den. Annars blötläggs filtret i tvättmedel och sköljs rent under het dusch. Under fettfiltret finns en frånluftsventil som lösgärs och rengörs samtidigt Vatten och avlopp Avloppen kan endast transportera bort avloppsvatten och de stockas av fast skräp. I avloppet eller toalettstolen får aldrig hällas flytande fett, lösningsmedel eller kemikalier. Släpp aldrig vatten i ett stockat avlopp. Vattenlåsen (stanklåsen) i avloppen håller lukter borta från bostaden. Då avloppen används sällan (t.ex. under semestern) kan vattnet avdunsta ur stanklåsen och då kommer lukter in i bostaden. Släpp då vatten i vattenlåsen. Rengöring av golvbrunnen (Görs en gång i månaden) Lyft upp locket med en kniv. Lossa avloppets plastskydd. Hårstrån och andra orenheter samlas under skyddet. Rengör brunnen med tvättmedelsvatten och borste. Rensa gallerdelen från hårstrån och smuts. Det är också möjligt att skaffa sådana filter till golvbrunnen, som samlar upp hårstråna så, att de inte hamnar i golvbrunnen. Om golvbrunnen trots rengöring inte drar, kontakta servicebolaget. Rengöring av vattenlåsen (Görs vid behov då avloppet inte drar) Rengör tvättställens stanklås via bottenpluggen genom att pillra eller skruva rördelarna åtskiljs. Skölj stanklåsens olika delar med vatten och skruva dem tillbaka. Se till att tätningarna hamnar på rätt plats. Släpp efter rengöringen vatten i stanklåsen på prov och kontrollera att de inte läcker. 10

9 6. De gemensamma utrymmena och balkongerna 6.1. Gården Invånarnas samarbete syns bäst på den gemensamma gården och i talkoarbetet på gården. På trivseln och hur den gemensamma gårdens används inverkar också i hög grad hur trygg gården är och hur varje invånare i huset med gäster följer reglerna gällande gården. Nyckelfrågor är då bl.a. hur parkeringsanvisningarna följs och hur trafiksäkerheten säkerställs Allmänna utrymmen I SATO:s hus är alla gemensamma utrymmen rökfria. Var och en skall se till att de gemensamma utrymmena är snygga och prydliga. I SATO:s hus finns enhetliga symbolskyltar, med vilka de gemensamma utrymmena märkts allt enligt användningsändamålet. Klubbrummet I många hus finns ett klubbrum. I vissa hus har rummet inretts till ett trevligt uppehållsrum, som invånarna kan utnyttja t.ex. för barnens födelsedagsfester. Det är vanligen invånarkommittéerna som svarar för planeringen av inredningen och för reglerna för användning av utrymmet. Mer information om användningen av klubbrummet ger invånarkommittén eller disponenten. Sophanteringsrummet Att husets regler gällande sophanteringen följs ökar boendetrivseln. Anvisningar om frågor som hänför sig till sophanteringen finner du på sidan 14. Husbastun Till husbastun kan du boka en egen bastutur hos servicebolaget. Bastun besöks av många badare och det lönar sig att använda sitthanddukar. Bastun lämnas snygg och ren för nästa badare. Tvättstugan och torkrummen Om det finns en tvättstuga och torkrum i huset, är det behändigast att tvätta hemmets stortvätt där. Så skonas bostaden från den fukt, som stora mängder tvätt orsakar. Mattor får inte tvättas i tvättstugans maskiner. Torktumlaren eller mangeln tål inte heller mattors tyngd. Tvättstugans och torkrummens bokningslista och anvisningar om hur maskinerna används finner du i tvättstugan och torkrummen eller på husets anslagstavla. Hemmatvättad tvätt kan torkas i torkrummet. Torka aldrig tvätt på dörrarna i bostaden. Lösöresförrådet I lösöresförrådet lönar det sig inte att förvara värdefulla saker, som drar till sig inbrottstjuvar. Med tanke på brandskyddet i huset för antändliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen inte förvaras i förråden. Cykelförrådet I de hus, där det finns låsbara förråd för cyklar och annan utrustning för friluftsliv skall särskilt cyklarna och annan värdefull utrustning låsas. Mopeder och andra motordrivna fortskaffningsmedel får inte förvaras i cykelförrådet. Trappuppgångarna Av brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att förvara lösöre under trappan eller på annat håll i trapphuset. Barnvagnar förvaras i de utrymmen som reserverats för dem (t.ex. barnvagnsförrådet), inte i trapphuset Balkongen På balkongen befinner man sig nära grannen och därför skall såväl ordningsreglerna som allt som främjar goda grannrelationer beaktas då balkongen används. Grillning är inte tillåtet på balkongen. Blomkrukor och annan inredning på balkongen skall planeras så, att de hålls innanför balkongräcken. Från balkongen får inte heller slängas ned saker eller tobaksfimpar. Om installation av extra antenner eller parabolantenner skall överenskommas separat med husets disponent. Varje invånare skall se till att balkongen är snygg. Balkongen hålls snygg genom dammsugning och moppning av golvet. Balkongen kan inte tvättas med rinnande vatten, eftersom avloppsröret är avsett för bortledning av regnvatten. Vintertid skottas balkongerna rena från snö. Snön kan inte kastas ned från balkongen, utan den måste föras till tvättrummet, där den får smälta. 11

10 7. Säkerheten i hemmet I SATO:s hus finns påkallade räddningsplaner. Invånare som är intresserade av befolkningsskydd kan tjäna som befolkningsskyddsansvarig i sitt hus och så öka säkerheten i huset Försäkringsskyddet Alltid då man flyttar till ett nytt hem och också regelbundet därefter är det bra att kontrollera hemförsäkringens innehåll så, att det fortlöpande motsvarar värdet på hemmets lösöre. Ur husbolagets fastighetsförsäkring ersätts endast skador på fastigheten. Skador på invånarens eget lösöre ersätts ur vars och ens egen hemförsäkring. Det finns hemförsäkringar med smalare och bredare täckningsområde. Då man tar en hemförsäkring lönar det sig att utreda vilka ersättningarnas maximibelopp är, vilka skadefall som ersätts, vilka självriskerna är och vilka begränsningarna i försäkringarna är. Om skadan sker hemma som en följd av vårdslöshet, svarar skadevållaren själv för skadan. Hemförsäkringens ansvarsförsäkring kan täcka också sådana skador, som orsakats av försummelse eller vårdslöshet från invånarens sida. Om man avsiktligt orsakar en skada, ersätts skadan inte ur hemförsäkringen. Bekanta dig med villkoren i hemförsäkringen. I avtalsvillkoren i nya hyresavtal är invånaren skyldig att skaffa en hemförsäkring. Mer information om olika hemförsäkringar ger försäkringsbolagen. Säker och trygg i SATO:s hus Undvik att köra bil på gårdsområdet. Parkera aldrig på räddningsvägar. Sänk hastigheten då du kommer till gården eller parkeringsområdet. Lämna aldrig saker i trappuppgången eller i gångvägar. Se till att brandsäkerheten är säkrad och att brandvarnarna fungerar. Se till att alla dörrar stängs ordentligt. Informera servicebolaget och disponenten om brister du uppdagat i säkerheten i huset. Glöm inte elsäkerheten Lämna aldrig spisen, tvättmaskinen eller strykjärnet påslagna då du avlägsnar dig från hemmet. Skaffa dig endast sådana elapparater som märkts med FI. Rengör elapparaterna regelbundet från damm. Slå av strömmen helt från televisionen. Använd aldrig defekta elapparater eller eluttag. Ta aldrig el till elapparater utomhus från inomhuslokaler. Dra alla elledningar ur eluttagen för den tid du är på semester. Lämna aldrig elledningar att hänga i värmeuttagen på parkeringsplatsen. Då skador inträffar Agera snabbt och larma snabbt hjälp, såsom brandkåren och servicebolaget, till platsen Informera också disponenten om skadan. Då läget är under kontroll, utreds hur skadorna åtgärdas och ersätts. Skadorna kan orsaka olägenheter och ekonomiska förluster också för grannarna eller fastigheten. 12

Hemmet som du vill ha det

Hemmet som du vill ha det Vi trivs hemma Hemmet som du vill ha det SATO har som grundläggande uppgift att erbjuda bra boende. Vårt löfte, Hemmet som du vill ha det, omsätts i praktiken genom ett gott samarbete mellan SATO, våra

Läs mer

INVÅNARGUIDE. för A-bolagens hyresgäster

INVÅNARGUIDE. för A-bolagens hyresgäster INVÅNARGUIDE för A-bolagens hyresgäster BOLAGEN Välkommen till ditt A-hem Välkommen som hyresgäst i A-bolagen. A-koncernens moderbolag är Borgå A-bostäder Ab, vars verksamhet är koncentrerad till aravahyresbostäder.

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Vi hoppas att du skall trivas i din nya bostad och att detta är början till en god och långvarig relation med dig som hyresgäst i fastighetsbolaget Marstad. I den här broschyren

Läs mer

Välkommen till Galären

Välkommen till Galären Välkommen till Galären Vi sammanställt, information och regler och några goda råd som gäller ditt boende. Vi hoppas att du ska trivas som hyresgäst hos oss. Välkommen till Galären Innehåll: Att flytta

Läs mer

Föreningsinformation till boende

Föreningsinformation till boende Föreningsinformation till boende Häftet innehåller information om vad som gäller för boende i bostadsrättsföreningen Lavetten Örnen. BoRegler TrivselRegler BoTips Informationen tillhör bostaden och ska

Läs mer

Lägenhetspärm. Fastigheten Palander 17. Järnvägsgatan 32 261 32 LANDSKRONA. Frontsida. 2014 Lindström Fastigheter AB

Lägenhetspärm. Fastigheten Palander 17. Järnvägsgatan 32 261 32 LANDSKRONA. Frontsida. 2014 Lindström Fastigheter AB Lägenhetspärm Fastigheten Palander 17 Järnvägsgatan 32 261 32 LANDSKRONA Frontsida Broschyr Välkommen som hyresgäst 1 Lägenheten, hyresinbetalningar, m.m. 2 Lindström Fastigheter AB, kontaktuppgifter,

Läs mer

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem!

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem! Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende Välkommen hem! 0803 Borta bra Vi skapar vårt hem och därefter skapar hemmet oss Winston Churchill Hus är byggda för att bo i, inte för att tittas på men hemma

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Att bo i hyresrätt har många fördelar och det är vår förhoppning att du ska trivas

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Trivsel HANDBOK 2015-2016. Svar på frågor kring ditt boende hos Partillebo.

Trivsel HANDBOK 2015-2016. Svar på frågor kring ditt boende hos Partillebo. Trivsel HANDBOK Svar på frågor kring ditt boende hos Partillebo. 2015-2016 1 Längta hem Trivselhandboken ger svar på de vanligaste frågorna för dig som bor hos Partillebo. Vi vill att du ska trivas hos

Läs mer

Brf Finnboda Hage A-Ö

Brf Finnboda Hage A-Ö Brf Finnboda Hage A-Ö A-Ö 2015-01-26 Sida 1 Inledning Andelstal Andrahandsuthyrning Ansvar för bostadsrätten Balkonger / terrasser Besiktning och avhjälpande åtgärder Bostadsrätthavare Brandsäkerhet Bredband

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

Bostadsinformation. Att bo hos Luleå kommun Information och tips för hyresgäster

Bostadsinformation. Att bo hos Luleå kommun Information och tips för hyresgäster Bostadsinformation Att bo hos Luleå kommun Information och tips för hyresgäster Först av allt, välkommen till din nya bostad! Att bo i hyreslägenhet har många fördelar. Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7.

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7. Välkommen Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags BESIKTNING STÄDNING ADRESSÄNDRING TILLVAL Kontakt sid 6-7 Kundcenter Bovärdar Hemsidan Felanmälan JOUR/Akuta fel Störningsjour Låsöppning Säkerhet sid 8-9 Hemförsäkring

Läs mer

Rökning Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor och trapphus.

Rökning Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor och trapphus. I trappuppgången, i anslutning till entrén i varje hus, finns en anslagstavla där vi sätter upp viktig information som berör våra hyresgäster. Glöm inte att kasta ett öga på den då och då. På anslagstavlan

Läs mer

Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss.

Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

Flik 0. Pärm försättsblad

Flik 0. Pärm försättsblad Flik 0 Pärm försättsblad 0 Pärm försättsblad 0 Innehållsförteckning 1 Välkommen till bostadsrättsföreningen Tomtebo! 2 Tomtebos ordningsregler och stadgar 3 Fastighetsförvaltning och vicevärd 4 Avfallshantering

Läs mer

Boendeinformation. Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB. MS Fastighetsbolaget AB

Boendeinformation. Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB. MS Fastighetsbolaget AB Boendeinformation Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB Betalning av hyran Betalning av hyran Hyran ska vara MS fastighets AB tillhanda

Läs mer

Boendepärm Senast uppdaterad mars 2015 1

Boendepärm Senast uppdaterad mars 2015 1 Boendepärm Senast uppdaterad mars 2015 1 Innehållsförteckning Inflyttning s. 3-4 För ett trivsamt boende s. 5-16 Avflyttning s. 17-19 Sopsortering och återvinning s. 20-26 Hur vi arbetar s. 27-29 Övrigt

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Hyresgästernas. handbok

Hyresgästernas. handbok Hyresgästernas handbok Välkommen till din nya hyresrätt Vi vill börja med att gratulera dig till ett smart val. Du som hyr ditt hem kan njuta av ett boende med många fördelar. Trygghet, frihet och bekvämlighet

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer