KFUK-KFUMs scoutförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFUK-KFUMs scoutförbund"

Transkript

1 KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 16 januari Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 5 Närvarande med rösträtt Albin Askman Junhede Anna-Karin Stensson Henric Axeheim Sandra Dauksz Carin Stegen Ulf Klingnäs Förhinder Hanna Nilsson 1. Mötets öppnande Henric Axeheim hälsar alla välkomna och förklarar scoutstyrelsens sammanträde för öppnat. 2. Mötesformalia a) Val av sekreterare Scoutstyrelsen beslutar: Att välja Ulf Klingnäs till mötessekreterare 3. Godkännande av dagordningen Scoutstyrelsen beslutar: Att godkänna dagordningen enligt förslag. 4. Föregående protokoll Scoutstyrelsen beslutar: Att godkänna protokollet från den 24 november 2013 Att godkänna protokollet från den 8 december Uppföljning av beslut Scoutstugan på Ekerö Ingrid har varit i kontakt med Ekerö kommun och vi är nära en lösning där Ekerö kommun tar över fastigheten. Uppdatera verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och stadgar med avseende på FM beslur Avslutad Genomföra fondplaceringen genom en fondkommissionär Avslutad Kontakta och meddela SVEA Inkasso att förbundet avsäger sig rätten till fodringarna Avslutad Hittat en arrangör för FM 2014 Avslutad Etablera kontakt med Scouterna respektive KFUM Sverige gällande almanackans framtid Avslutad Sida 1 (4)

2 KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 16 januari Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 5 Bjuda in Ingrid Greiby till scoutstyrelsens möte i Stockholm i februari Avslutad Bjuda in ROKO till scoutstyrelsens möte i Stockholm i februari Avslutad Meddela KFUM Syd vårt beslut att avstå från att ge medel till projektet Avslutad Undersöka om vi förväntas deltaga eller ej på Avstamp 2014 Avslutad 6. Rapporter För en komplett lista över pågående och avslutade uppdrag, se beslutsuppföljning i Bilaga 1. a) Alma 2015 Henric rapporterar att ett uppstartmöte med Lindqwist är inplanerat till den 21 januari. Deltagare på mötet Lindqwist, Henric, Albin, Gustaf, Ingrid, Graphera. b) Almas framtid Henric rapporterar att diskussioner är initierade med KFUM Sverige och Scouterna om Almas framtid. Ett första möte kommer att hållas den 22 april tillsammans med representanter från Scouterna respektive KFUM Sverige. På mötet deltar Henric och Ingrid från KFUM Scout. c) Alma 2014 Albin presenterade försäljningsrapporter för almanacksförsäljningen fram till 14 januari, se bilaga 2. Vi kan konstatera att bokpaketet inte sålt så mycket som vi hoppats på. Vi behöver se över fakturahanteringen för att minska den manuella hanteringen i framtiden. Vi kommer att hålla försäljningen öppen till 31 mars. 7. Beslutsärenden a) Bekräftelse av nedläggning av scoutkår (Borrby) Scoutstyrelsen har mottagit årsmötesprotokoll från Borrby scoutkår (bilaga 3) där de beslutar om nedläggning på grund av svikande medlemsantal. Scoutstyrelsen bekräftar att vi mottagit information om nedläggningen. Scoutstyrelsen beslutar: Att uppdra åt Albin att be Ingrid följa upp med scoutkåren så att de även avregistrerar sig i Scoutnet på rätt sätt. Sida 2 (4)

3 KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 16 januari Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 5 b) Upplösning av Lunds scoutdistrikt Scoutstyrelsen har mottagit en skrivelse från Lunds scoutdistrikt där de föreslår att distriktet upplöses. Se bilaga 4. Scoutstyrelsen beslutar: Att upplösa Lunds scoutdistrikt per den efter beslut på scoutdistriktets extra årsmöte Formella och administrativa åtaganden i samband med upplösningen hanteras av de likvidatorer som utsågs av distriktets årsmöte. Att uppdra åt Hanna och Albin att granska revisionsberättelse för 2013 och fatta beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Hanna och Albin kommer att kallas till distriktsstyrelsemöte där även distriktets revisorer deltar och avlägger den slutliga revisionsrapporten. Att uppdra åt Ulf att uppdatera scoutförbundets hemsida med avseende på kontaktuppgifter till scoutdistriktet. c) Upplösning av Göteborgs scoutdistrikt Scoutstyrelsen har mottagit årsmötesprotokoll och stadgar från Göteborgs scoutdistrikt där de föreslår att distriktet upplöses. Se bilaga 5. Scoutstyrelsen beslutar: Att upplösa Göteborgs scoutdistrikt per den efter beslut på scoutdistriktets årsmöte Formella och administrativa åtaganden i samband med upplösningen hanteras av de likvidatorer som utsågs av distriktets årsmöte. Att uppdra åt Ulf att granska revisionsberättelse för 2013 och fatta beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Att uppdra åt Ulf att kontakta distriktsstyrelsen för att sätta upp ett möte där distriktets revisorer deltar och avlägger den slutliga revisionsrapporten. Att uppdra åt Ulf att uppdatera scoutförbundets hemsida med avseende på kontaktuppgifter till scoutdistriktet. d) Förslag till proposition gällande policy för förlorad arbetsinkomst Förslag till policy är färdigskriven, återstår att skriva propositionen där vi också föreslår att policyn skall gälla retroaktivt för Scoutstyrelsen beslutar: Att hänskjuta frågan till styrelsemötet den 8-9 februari i Stockholm. e) ROKOs representation i scoutstyrelsen Scoutstyrelsen vill framöver adjungera en representant från ROKO till våra styrelsemöten för att främja dialog och interaktion mellan Scoutstyrelsen och ROKO. Scoutstyrelsen beslutar: Att det skall tydligt framgå i vår förfrågan att denna representant förväntas deltaga både på ROKOs möten och arrangemang såväl som på scoutstyrelsens möten och förbundsmötet. Att kostnader för ROKOs representant skall bäras av Scoutstyrelsen. Att i budgetförslaget för 2014 möjliggöra för att även fortsättningsvis ha en ROKO representant i styrelsen. Sida 3 (4)

4 KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 16 januari Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 5 Att uppdra åt Albin att kontakta Helen i ROKO och be dem utse en representant. 8. Diskussionsärenden a) FM 2014 Henric presenterade det pågående arbetet med FM där bland annat lokal och mat är bokat och klart. På styrelsemötet i Stockholm kommer vi att i detalj diskutera styrelsens åtaganden under FM. Till mötet i Stockholm kommer Albin att ta fram ett förslag till reseutjämningsnivå. 9. Representation a) Rikstinget Scoutstyrelsen beslutar att Albin och Sandra representerar styrelsen. b) Strategiavstamp med Scouterna Scoutstyrelsen beslutar att Ulf och Ingrid representerar scoutförbundet. 10. Övriga frågor Inga övriga frågor 11. Kommande möten Nästa möte är den 8-9 februari i Stockholm. Alla som inte har bokat biljetter ombeds att göra så omgående. Henric bokar boende åt sig själv, Hanna, Sandra och Anna-Karin. 12. Mötets avslutande Henric tackar alla för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. Henric Axeheim Mötesordförande Ulf Klingnäs Mötessekreterare Sida 4 (4)

5 Bilaga 1

6 Styrelsemöte Punkt Ämne Beslut Ansvarig Status e Anläggningar att uppdra åt Ingrid att slutföra uppdraget att återlämna fastigheten på Ingrid Pågående. Ekerö till Ekerö kommun. Albin konfirmerar med Ingrid om när det är avslutat Beslutsuppföljning Ta fram förslag till proposition gällande stadgar till FM2014 (avseende Ulf Pågående beslut över två årsmöten samt ev. uppdateringar kring relationen med KFUM Sverige) a Övrigt Administrera utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst till Hanna mha Maria Albin Avvaktar policybeslut på FM b revisorernas rapport prata med Mattias om de tre månader då vi betalat för en Hanna Pågående ekonomitjänst vilken vi inte utnyttjat b revisorernas rapport återkoppla till revisorerna med styrelsen svar och tankar Hanna Ej påbörjad a FM14 till förbundsmötet 2014 lägga fram förslag på policy för förlorad arbetsinkomst samt förslag att denna policy ska gälla retroaktivt för 2013 års verksamhet Alla Ej påbörjad a policy förlorad uppdra åt Henric att till februarimötet i Sthlm lägga fram ett förslag för Henric Pågående arbetsinkomst en ny policy d Medlemskap säga upp medlemskapet hos LSU, Samba och Forum Hanna Pågående e Kundfordringar ansvara för förfarandet gällande inkrävning av scoutförbundets Albin Pågående kundfordringar b KFUM mervärde att sammanfatta styrelsens tankar gällande en undersökning bland Sandra & Carin Pågående KFUM rörelsens medlemmar rörande deras medlemskap i KFUK- KFUM b KFUM mervärde ta kontakt med KFUM Sverige med specialförbund för ett gemensamt Sandra & Carin Ej påbörjad arbete med undersökningen f Almas framtid Till Stockholmsmötet i feb sammanställa samt analysera de olika Albin Pågående alternativ som finns för almanackans framtid f Almas framtid ta kontakt med Scouterna respektive KFUM Sverige gällande Henric Avslutad almanackan Kommande möten bjuda in Ingrid till mötet i Stockholm Hanna Avslutad Kommande möten bjuda in ROKO till mötet i Stockholm Fröken Australien Avslutad b Ansökan KFUM Syd Meddela KFUM Syd vårt beslut att avstå från att ge medel till projektet Hanna Avslutad a Arkiveringskostnader Invänta svar från scouterna och sedan ge Hans Gerlach besked Albin Pågående b Fundera på två saker vardera som skall tas upp för diskussion och ALLA Ej påbörjad FM workshops under förbundsmötet b Samrådsmöte Undersöka om vi förväntas deltaga eller ej Hanna Avslutad Almas framtid Uppdra åt Albin och Henric att skriva kontrakt med Lindqwist Henric & Albin Ej påbörjad Almas framtid Att i kontraktet ha med en fullgörandeklausul Hohenonroricoc & Ej påbörjad Alolbobinon Almas framtid Uppdra åt Albin och Henric att ha ett uppstartsmöte med Lindqwist Henric & Albin Pågående B Nedläggning scoutkår Uppdra åt Albin att be Ingrid följa upp med Borrby scoutkår så att de även avregistrerar sig i Scoutnet på rätt sätt. Albin C Upplösning Lunds scoutdistrikt Att uppdra åt Hanna och Albin att granska revisionsberättelse för 2013 Hanna & Albin och fatta beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet D Upplösning Gbg scoutdistrikt Uppdra åt Ulf att kontakta distriktsstyrelsen för att sätta upp ett möte där distriktets revisorer deltar och avlägger den slutliga revisionsrapporten Ulf D Upplösning Gbg scoutdistrikt Uppdra åt Ulf att granska revisionsberättelse för 2013 och fatta beslut Ulf om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet C & D Uppdatera hemsida Uppdra åt Ulf att uppdatera scoutförbundets hemsida med avseende Ulf på kontaktuppgifter till upplösta scoutdistriktet F ROKO repr i Uppdra åt Albin att kontakta Helen i ROKO och be dem utse en Albin scoutstyrelsen representant A Reseutjämning FM Till mötet i Stockholm kommer Albin att ta fram ett förslag till Albin reseutjämningsnivå för FM Boende styrelsemöte Henric bokar boende åt sig själv, Hanna, Sandra och Anna-Karin för mötet i Stockholm Henric

7 Bilaga 2

8 KFUK-KFUMs scoutförbund Titel Skapat datum Försäljningsrapport ALMA 2014: Januari Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Tills Vidare Försäljning (SEK) oktober (fram till 14:e jan) Alla summor är i SEK. Alla siffror är från den 14:e januari. Övergripande siffror Diagram över FSG-summa & Antal Ordrar 200,000 kr 180,000 kr 160,000 kr 140,000 kr 120,000 kr 100,000 kr 80,000 kr 60,000 kr 40,000 kr 20,000 kr - kr 28- Aug 06- Sep 13- Sep 19- Sep 25- Sep 01- Oct 07- Oct 13- Oct 19- Oct 25- Oct 31- Oct 06- Nov 12- Nov 18- Nov 24- Nov 30- Nov 06- Dec 12- Dec 18- Dec 24- Dec 30- Dec 05- Jan 11- Jan SEK Antal Total försäljning 25 aug 14 jan: kr Total försäljning fram till 14 januari 2013: kr Sida 1 (6)

9 KFUK-KFUMs scoutförbund Titel Skapat datum Försäljningsrapport ALMA 2014: Januari Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Tills Vidare SEK 200,000 kr 180,000 kr 160,000 kr 140,000 kr 120,000 kr 100,000 kr 80,000 kr 60,000 kr 40,000 kr 20,000 kr - kr 28- Aug 08- Sep 17- Sep 25- Sep 03- Oct 11- Oct 19- Oct 27- Oct 04- Nov 12- Nov 20- Nov 28- Nov 06- Dec 14- Dec 22- Dec 30- Dec 07- Jan 15- Jan SEK Antal Antal Aug 07- Sep 15- Sep 22- Sep 29- Sep 06- Oct 13- Oct 20- Oct 27- Oct 03- Nov 10- Nov 17- Nov 24- Nov 01- Dec 08- Dec 15- Dec 22- Dec 29- Dec 05- Jan 12- Jan 0 Total försäljning 25 aug 26 okt: kr Total försäljning fram till sista oktober 2013: kr Sida 2 (6)

10 KFUK-KFUMs scoutförbund Titel Skapat datum Försäljningsrapport ALMA 2014: Januari Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Tills Vidare Statistik över betalningssätt Betalsätt Totalt Faktura // 2/427/375,00/SEK 93% Kortbetalning/och/Bank ///// 188/665,00/SEK 7% (tom) ////////////////// G /SEK Totalsumma * 2*616*040,00*SEK Sida 3 (6)

11 KFUK-KFUMs scoutförbund Titel Skapat datum Försäljningsrapport ALMA 2014: Januari Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Tills Vidare Försäljning antal Försäljning - antal Förpackning Antal 1/pack /pack /pack Totalt ((((((( 38(487( Förpackning Antal Antal&ALMA FÃ rpackning:11/pack1alma1m1presentförpackning FÃ rpackning:11/pack1alma1m1sagobok FÃ rpackning:11/pack1utan1presentförpackning FÃ rpackning:115/pack1alma1m1presentförpackning FÃ rpackning:115/pack1alma1m1sagobok FÃ rpackning:125/pack1alma1halvmonterad Totalsumma ((((((((( 6(455( ( 38(487( Lagersaldo Förpackning Antal Antal&ALMA 1/pack0med0presentförpackning015/pack /pack0med0bok0i015/pack /pack /pack Totalt (((((((((((( 116( (((( 2(010( Sida 4 (6)

12 KFUK-KFUMs scoutförbund Titel Skapat datum Försäljningsrapport ALMA 2014: Januari Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Tills Vidare Försäljningsjämförelse mellan Från Gustaf Haag. Sida 5 (6)

13 KFUK-KFUMs scoutförbund Titel Skapat datum Försäljningsrapport ALMA 2014: Januari Författare Giltighetstid Albin Askman Junhede Tills Vidare Försäljningsspridning av förpackningsvariant Från Gustaf Haag. Sida 6 (6)

14 Bilaga 3

15

16

17

18

19

20 Bilaga 4

21 Till KFUK-KFUMs scoutförbund Ang upplösning av Lunds KFUK-KFUM scoutdistrikt Den pågående omorgansation av ScoutSverige och scoutförbundets avtal med Scouterna, medför nu att Lunds KFUK-KFUM scoutdistrikt begär att scoutförbundet upplöser scoutdistriktet, i enlighet med de beslut som togs på extra årsmöte och handläggning av nerläggning som den sittande distriktsstyrelsen har exekverat. Distriktets stadgar stipulerar nämligen följande vad gäller upplösning av distriktet; 9 UPPLÖSNING Scoutdistriktet kan upplösas av scoutstyrelsen, på förslag av distriktets årsmöte och i samråd med distriktsstyrelsen. Scoutstyrelsen beslutar därvid om disposition av distriktets egendom.. Eftersom vi har genomfört ett konfirmationsläger på Göransborg under året, så finns det en del både ekonomiska transaktioner och anställningar i distriktet som behöver hanteras, varför vi föreslår följande beslut och hantering från scoutstyrelsens sida; 1. Scoutstyrelsen beslutar om nerläggning av Lunds KFUK-KFUM scoutdistrikt per den 31 december 2013 och delegerar till två personer att granska revisionsberättelse för 2013 och bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Distriktet har vid tidpunkten för nerläggning ingen egendom, då distriktets årsmöten under 2013 redan har beslutat om denna disposition. 2. De utsedda personerna kallas till distriktsstyrelsens möte i januari, då även distriktets revisorer deltar och avlägger den slutliga revisionsberättelsen. Med dessa signerade dokument kan distriktets organisationsnummer mm begäras avslutade hos skattemyndigheter etc. 3. Hemsidor Städning / ändringar på förbundets hemsida kring distriktet; listning och kontaktuppgifter på ska tas bort länkningar till Lunds scoutdistrikt ska tas bort distriktets egen hemsida - ska tas bort Vidare behöver länken till och beskrivningen av konfa-lägret på Göransborg ändras. Lägret sker i regi av S Skånes scoutdistrikt from sommaren Med vänlig hälsning Lund Anna Åkesson

22 Bilaga 5

23

24

25

26

27 Göteborgs KFUK-KFUM s scoutdistrikt Stadgar för Göteborgs KFUK-KFUM s scoutdistrikt Antagna på årsmötet Reviderade på årsmötet ( 3:3). Reviderade på årsmötet ( 5). Reviderade på årsmötet ( 3:5 h) Reviderade på årsmötet ( 2), ( 3:5 k) samt ( 3:5 f) Reviderade på årsmötet ( 3:3,( 3:4) samt ( 4:2, 4:4, 4:5) Reviderade på årsmötet ( 3:5), ( 4:2) OBS! Tidsbegränsad t.o.m. årsmöte 2006 Reviderade på årsmötet ( 3:5 j) samt (4:2) Paragraf 1. Göteborgs scoutdistrikt av KFUK-KFUMs scoutförbund är en sammanslutning av scoutkårer tillhörande detta scoutförbund och har till uppgift att i enlighet med detta förbunds stadgar och av dess styrelse utfärdade anvisningar organisera, leda och stödja scoutverksamheten. Distriktet omfattar: Hallandslän (samtliga kommuner) Västra Götalands län (kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille, Lerum, Kungälv och Öckerö) Paragraf 2. MEDLEMMAR Medlemmar av scoutdistriktet är enskilda medlemmar, som tillhör någon scoutkår inom distriktets verksamhetsområde. Scoutkårerna ska vara ansluta till KFUK-KFUMs scoutförbund. Paragraf 3. ÅRSMÖTE 1. Scoutdistriktets högsta organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls varje år före mars månads utgång. Extra årsmöte hålls om: a. distriktsstyrelsen så beslutar b. minst hälften av distriktets kårer så begär 2. Kallelse utfärdas av distriktsstyrelsen senast sex veckor före årsmötet. Senast två veckor före årsmötet utsändes förslag till föredragningslista. 3. Rätt att väcka motion till distriktsårsmöte tillkommer varje scoutkår och dess enskilda medlemmar inom distriktet. Motions- rösträtt och valbarhet tillkommer alla medlemmar oavsett ålder. Motion skall för att behandlas vara distriktsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Ev. inkomna motioner skall skickas ut med styrelsens utlåtande senast två veckor före årsmötet.

28 4. Rösträtt vid årsmötet utövas av ombud för scoutkårerna. Ombud kan endast utöva en röst. Varje scoutkår äger rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 25-tal medlemmar, dock minst två per scoutkår 5. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förkomma: a. val av mötets funktionärer b. fastställande av föredragningslista c. fastställande av röstlängd d. verksamhets- och förvaltningsberättelser angivna av distriktsstyrelsen e. revisionsberättelse och förfrågan om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen f. val av distriktsordförande och vice distriktsordförande sker växelvis med en valperiod av två år. g. val av tre övriga ledamöter på två år i distriktsstyrelsen h.val av två revisorer och en revisorsuppleant i. övriga val j. val av valkommitté. Årsmötet fastställer vilka kårer som representeras i valkommittén. Valda kårer utser två personer från respektive kår till valkommittén. Styrelsen utser en person, vilken också är sammankallande. Denna person kan dock ej stå på omval. Kårerna utses enligt ett rullande schema av distriktsstyrelsen. k. behandling av ärenden som distriktsstyrelsen har hänskjutet till årsmötet l. behandling av i stadgeenlig tid till distriktsstyrelsen inkomna motioner m. fastställande av budget och distriktsavgift n. ev. frågor som årsmötet beslutar att ta upp till förhandling. 6. Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för i Paragraf 8 nämnda frågor. Vid lika röstetal avgörs personval och övriga beslut genom lottning. Röstning sker med slutna röstsedlar om någon så begär. Paragraf 4. DISTRIKTSSTYRELSEN 1. Scoutdistriktets verkställande organ är distriktsstyrelsen. Distriktsstyrelsen väljs av årsmötet. 2. Distriktsstyrelsen består av distriktsordförande och vice distriktsordförande, varav en bör vara kvinna och en man, samt tre övriga ledamöter. Styrelsens sammansättning bör ha jämn fördelning både avseende kön och kårtillhörighet.

29 Inom eller utom styrelsen utses sekreterare och kassör, samt inom styrelsen utses utbildningsansvarig. Scoutkonsulent äger säte men ej stämmorätt. 3. Distriktsstyrelsen kan vid behov utse arbetsgrupper eller kommittéer inom eller utom sig, för verkställande av vissa arbetsuppgifter. 4. Av ledamöterna i distriktsstyrelsen ska minst 2/3, däribland distriktsordförande, vice ordförande och kassaförvaltare, vara myndiga. 5. Distriktsstyrelsen är beslutmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och minst hälften av de närvarande, däribland mötesordförande, är myndiga. 6. Distriktsstyrelsen bör ha minst sex protokollförda sammanträden per år. 7. Ledamot bör inte tillhöra distriktsstyrelsen mer än sex år i följd. Paragraf 5 DISTRIKTRÅD OCH KÅRORDFÖRANDETRÄFFAR Distriktråden och kårordförandeträffar är rådgivande organ till distriktsstyrelsen. Distriktrådet består av distriktsstyrelsens ledamöter och funktionärer samt två representanter från varje scoutkår. Kårordförande träffar består av kårordförande och distriktsstyrelsens ledamöter och funktionärer. Minst ett distriktråd och en kårordförandeträff bör hållas varje år. Paragraf 6 EKONOMI Scoutdistriktet är gentemot scoutförbundet en självständig ekonomisk och juridisk enhet. Scoutdistriktets räkenskapsår följer kalenderår. Scoutdistriktets räkenskaper revideras av revisorer utsedda av årsmötet. Paragraf 7 FIRMATECKNARE Rätt att företräda scoutdistriktet och teckna dess firma tillkommer förutom distriktsstyrelsen de personer inom eller utom styrelsen, som denna utsett. Sådana firmatecknare skall ha uppnått myndig ålder. Paragraf 8 STADGEÄNDRING Ändring av dessa stadgar kan beslutas endast av ordinarie årsmöte. För giltigt beslut fordras 2/3 majoritet. Dessa stadgar och eventuella stadgeändringar skall för att äga giltighet godkännas av scoutstyrelsen. Paragraf 9 UPPLÖSNING Scoutdistriktet kan upplösas av scoutstyrelsen på förslag av distriktårsmöte och i samråd med distriktsstyrelsen. Scoutstyrelsen beslutar därvid om disposition av distriktets egendom. Reviderade: , , , , , , ,

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen 3 mars 2014 2 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 4 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Hanna Nilsson Sandra Dauksz Anna-Karin Stensson Albin Askman

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen 6 oktober 2013 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 5 Närvarande med rösträtt Förhinder Ulf Klingnäs ( 108 111) Hanna Nilsson Sandra Dauksz Anna-Karin

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 9 april 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Albin Askman Junhede Sandra Dauksz Anna-Karin

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Antagna av stämman 091024 1 NAMN Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalgrupper,

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun.

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. STADGAR för Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. 1 Ändamål Kägelhanesällskapet är en ideell förening och har till ändamål att främja kägelsporten och att

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den..

Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. Riksförbundet PensionärsGemenskap RPG Förbundsstyrelsen Normalstadgar för RPG-distrikt Dessa stadgar har antagits vid distriktets årsmöte den.. 1 Ändamål Riksförbundet PensionärsGemenskap - RPG är en ideell

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 23 juni 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Sandra Dauksz Albin Askman Junhede Henric

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 S i d a 1 STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn Föreningen är en alliansförening och namnet är Föreningen O-Ringen Värmland 2017. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Stadgar för föreningen Niejda

Stadgar för föreningen Niejda Stadgar för föreningen Niejda Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Syftet med Niejda är att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina

Läs mer

STADGAR antagna vid extra årsmöte

STADGAR antagna vid extra årsmöte VIAREDS SOMMARSTAD STADGAR antagna vid extra årsmöte 2011-05-14 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Viareds Sommarstad, med organisationsnummer 864501-0466. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Viareds sommarstad

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Stadgar för Gredelbykyrkan

Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan, med organisationsnummer 814800-0592, har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församlingen

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer