Sverige runt på 60 dagar. B Ungefär hälften av SEKOs avdelningar har. fakta och information från seko. oktober 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverige runt på 60 dagar. B Ungefär hälften av SEKOs avdelningar har. fakta och information från seko. oktober 2004"

Transkript

1 fakta och information från seko oktober 2004 Helikopter med SEKO-folk gör sig redo för en säkerhetskontrollresa över dammarna i Lule Älv. Sverige runt på 60 dagar B Ungefär hälften av SEKOs avdelningar har nu genomfört sina avdelningsveckor. Många arbetsplatser har fått besök och på flera håll har även seminarier och medlemsmöten hållits. Perspektivet rapporterar från några av aktiviteterna. läs mer på sidan 3-5 B ny undersökning från seko Dålig beredskap i kriminalvården B avtal 2004 Varsel på Posten B utbildningen alla borde gå Populär ARG-kurs

2 foto: anna ledin Ny rapport från SEKO Dålig beredskap inom kriminalvården 45 procent av de anstalter och häkten som tillfrågats i en snabbundersökning som SEKO gjort har aldrig genomfört någon beredskapsövning. Det är alarmerande siffror, säger Roal Nilssen, ombudsman på SEKO. SEKO har med anledning av den senaste tidens utveckling inom kriminalvården genomfört en snabbundersökning av beredskapsplanerna på flertalet av landets anstalter och häkten. Endast 13 procent uppfyller kriminalvårdens krav på regelmässiga övningar för beredskapsplaner, jämfört med 32 procent när det gäller brandövningar. Undersökningen visar på stora brister. Resultatet av undersökningen ger en mycket tråkig och besvärlig bild av hur verkligheten ser ut. Det är uppenbart att anstalter som inte uppfyller kraven på god beredskap och inte prioriterar ii fackligt perspektiv seko oktober 2004 övningar äventyrar anställdas liv och hälsa, säger Roal Nilssen. Säkerheten i fara Undersökningen fördjupar sig i när beredskapsplanerna senast övades och den gör en uppdelning på brandövningar och övrig övning av planen. Senaste tidens utveckling inom kriminalvården med ett antal allvarliga händelser har bidragit till att våra medlemmars säkerhet varit i fara. Att beredskapsplaner finns för alla tänkbara situationer är något av en förutsättning för Hot och våld tillhör vår vardag, säger Sandra Lundberg, skyddsombud vid Kronobergshäktet som också menar att fler övningar och utbildning för all personal är nödvändig. Beredskapen är dålig på många häkten och anstalter. Det visar en ny undersökning som SEKO gjort med den lokala fackliga organisationen. att man ska kunna hantera den här utvecklingen, menar Roal Nilssen. Brist på övningar Det är tydligt att det finns brister i regelmässiga övningar. Det brister i kontinuitet och endast 11 procent av häktena uppfyller Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om beredskapsövningar. Motsvarande siffra för de slutna anstalterna är 19 procent. Jag upplever att det finns en brist på övningar av olika situationer inom kriminalvården. Det är viktigt att all personal får den utbildning som krävs eftersom hot och våld hör till vår vardag, säger Sandra Lundberg, skyddsombud vid Kronobergshäktet. Sandra menar att fler övningar med figurerade händelser borde förekomma så att all personal får den kännedom som behövs. Exempelvis skulle övningar som självskydd kunna ingå i schemat för all personal och på så sätt övas kontinuerligt, säger Sandra. Enkäten har skickats ut till 41 slutna anstalter med och utan förhöjd säkerhet, 13 öppna anstalter och 30 häkten. Svar har kommit in från 36 slutna anstalter, 12 öppna anstalter och 28 häkten. Sammanlagt har alltså 75 enheter av 84 svarat, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 89 procent. Hela SEKOs rapport finns att hämta på hemsidan. foto:staffan waerndt avtal 2004 SEKO har varslat om strejk på Posten P SEKO har varslat om strejk för cirka medlemmar inom Posten. Den 14 oktober strandade förhandlingarna och SEKO beslutade att säga upp avtalet med arbetsgivarorganisationen Almega samt att bland annat varsla om konfliktåtgärder på tre postterminaler i Stockholm. Bakgrunden till konflikten handlar i huvudsak om två frågor. Dels handlar det om de anställdas trygghet. Arbetsgivarorganisationen Almega kräver försämringar när det gäller avtal som är kopplade till de anställdas trygghet. Bland annat handlar det om förkortning av uppsägningstiden och tryggheten vid uppsägning. Den andra frågan handlar om SEKOs yrkande om en så kallad lönetrappa som börjar på kronor i månaden och slutar på kronor efter tre år. Läget inom posten just nu är att man har en ingångslön på kronor i månaden och att man efter 2,5 år har en slutlön på kronor i månaden, därefter gäller individuell lönesättning. Detta är en ohållbar situation. Postarbetare har under flera år haft en sämre löneutveckling än andra grupper på arbetsmarknaden, denna utveckling måste ändras, säger SEKOs förbundsordförande Janne Rudén Nås ingen uppgörelse träder varslet i kraft den 25 oktober klockan Mer information och fler detaljer kring varslet finns på annan plats i tidningen och på På statens område som omfattar cirka medlemmar är i skrivande stund ingen uppgörelse klar. Det samma gäller för avtalsområdet Postföretag, som främst innefattar CityMail.

3 AVDELNINGSVECKORNA SEKO på resa i arbetarrörelsen Avdelningsveckorna fick en minst sagt flygande start. Vid arbetsplatsbesöket på Porjus vattenkraftverk i Norrbotten fick SEKO åka med på en säkerhetskontrollresa med helikopter. Helikopterresan görs för att kontrollera att dammarna längs med Lule Älv är i god form och fungerande. Med på turen fanns bland andra Yvonne Hansson, SEKOs förbundssekreterare, förbundets IT-ansvarige Stig-Evert Johansson och SEKO Norrbottens ordförande Dennis Lövgren. Fängelse och Post De som inte flög helikopter fick gå i fängelse i Haparanda, besöka Posten i Kalix och åka malmtåg från Luleå till Gällivare. SEKOiten och lokföraren, tillika vice ordförande för LO-facken i Norrland, Torbjörn Lidberg, lämnade med varm hand över spakarna till SEKOs vice ordförande Tomas Abrahamsson, som manövrerade det 72 vagnar långa tåget med bravur. Vagnarna kommer för övrigt från Sydafrika. Väl på plats i Gällivare besöktes Posten och där passade Abrahamsson också på att skriva in en ny medlem. I Kiruna och Abisko med omnejd gjordes arbetsplatsbesök på Posten/Svensk Kassaservice, Banverket, Swedia Networks/ Flextronics, Eniro, Försvaret samt Post- och Telestyrelsen. Det var två hektiska dagar, både för besökarna från förbundet och medarbetarna på avdelningen. Det är ett ganska stort område att täcka in och den här gången kom vi till platser som vi annars SEKOs vice förbundsordförande Tomas Abrahamssom kör det ton tunga och 700 meter långa malmtåget mellan Luleå och Gällivare. I bakgrunden SEKO Norrbottens ombudsman Roland Boström. inte har möjlighet att besöka så ofta. Problemen ser olika ut på olika arbetsplatser, men diskussionerna med medlemmarna var givande och vi förde protokoll från alla besök, säger Dennis Lövgren, ordförande för SEKO Norrboten. Stötta klubbarna På Banverket Produktion i Kiruna fanns ett missnöje med arbetstidsavtalet, på Flextronics och Swedia Networks likaså. Avtalsfrågan var het, särskilt inom Posten och på det statliga området, där ju SEKO ligger i förhandlingar just nu. På vissa håll efterlyste man också en bättre kommunikation med facket. Vi ska nu följa upp de här dagarna med att titta på hur vi kan stötta klubbarna i deras hantering av olika frågor och även planera för hur liknande aktiviteter som dessa ska se ut i framtiden, säger Dennis Lövgren. För fler bilder från arbetsplatsbesöken, besök foto: anders gustavsson notiser Avdelningsveckorna på webben P Mer information om avdelningsveckorna samt fler bilder från seminarier och arbetsplatsbesök finns på SEKOs hemsida, under rubriken Avdelningsveckor på förstasidan. Många av SEKOs avdelningar har även lagt ut information om och rapporter från sina aktiviteter, exempelvis SEKO Stockholm. Avdelningarnas hemsidor finns samlade under adressen: Klicka sedan på önskad avdelning. Du hittar också till avdelningarna genom att klicka på Om SEKO och Kontakt på SEKOs officiella hemsida. Protokoll och sammanställning P De synpunkter som medlemmarna förmedlar på alla arbetsplatsbesök protokollförs. När avdelningsveckorna är slutförda kommer en sammanställning att göras och redovisas för organisationen. En sådan här aktivitet innebär att vi får ytterligare kännedom om de frågor medlemmarna prioriterar ute på arbetsplatserna och det utgör ett bra underlag för kommande aktiviteter, säger Annika Ödebrink på informationsenheten, som samordnar avdelningsveckorna. Arbetsplatsbesök på Banverket i Kiruna. På bilden Roger Andersson (förbundskontoret), Jessicka Nilsson (medlem på Banverket), Inga-Lill Nylund och Kjell Olofsson (SEKO Norrbotten). fackligt perspektiv seko oktober 2004 iii

4 AVDELNINGSVECKORNA Arbetsplatsbesök och heta diskussioner om avregleringar SEKO Dalarna hann med ett tjugotal arbetsplatsbesök och ett seminarium kring avregleringsfrågan på sina dagar under avdelningsveckorna. Från Mora till Avesta besöktes häkten, postkontor, telekomföretag, vägarbetsplatser, verkstäder och försvarsinrättningar. Ett av besöken gjordes på SweMaint i Borlänge, där SEKOs representanter blev informerade om en obehaglig överraskning. Det visar sig att SweMaint hyr ut verkstaden till ett slovakiskt företag på nätterna då ett gäng slovaker reparerar deras vagnar. Det förvånar mig eftersom de där killarna inte har rimliga arbetsvillkor eller rätt skyddsutrustning, säger Ronny Beyer, ordförande för SEKO Dalarna. Leker postorderföretag Ronny Beyer hoppas att SweMaint är medveten om att svensk arbetsmiljölagstiftning ålägger dem ett samordningsansvar för arbetsmiljön eftersom verksamheten sker i deras lokaler. Grabbarna här har berättat att slovakerna svetsar på nätterna direkt på målad plåt med en halsduk som skydd för munnen. Vilket är helt förkastligt. Jag anser också att det ska tecknas kollektivavtal med tillhörande granskningsavgift eftersom de är inne på vårt område och leker postorderföretag, säger Beyer. Jag trodde att SweMaints affärside är att utföra reparationer och underhåll på järnvägsvagnar likt vad som nu sker på verkstaden. I stället för att göra detta jobb så bedriver man uthyrningsverksamhet. Det naturliga hade ju varit att räkna hem jobbet själv. Det finns ingen anledning att förse konkurrenter med lokaler, kör ned vagnarna till Slovakien där de har egna lokaler, säger Beyer. SEKO Dalarna kommer att kontakta Arbetsmiljöinspektionen i detta ärende. Beslutsfattare lyssnade Seminariet om avregleringen var välbesökt och bjöd på livliga diskussioner. Förutom SEKOs representanter Ola Brossberg, ombudsman i avdelningen, Ronny Beyer och SEKOs vice förbundsordförande Tomas Abrahamsson fanns flera företrädare för spårtrafikföretagen, fyra riksdagsledamöter och kommunpolitiker på plats. Ronny Beyer är nöjd med responsen. Det var lyckat eftersom så många beslutsfattare var där och Björn Halvarsson, Tomas Abrahamsson och Ronny Beyer samtalar med Christer Östlund och Leif Spännare på SweMaint i Borlänge. fick höra våra ståndpunkter. Till och med Tågkompaniets VD, Jan Johansson, uttryckte en önskan om att bromsa avregleringarna, utom på hans eget område då Ingen yrkesstolthet Medlemmarna reagerade också positivt på arbetsplatsbesöken. De tycker det är bra att vi kommer ut och att vi borde göra det oftare. Däremot fick jag intrycket av att det saknades yrkesstolthet, vilket var en genomgående fråga. Många verkar inte längre ha tid att stanna upp, prata med varandra om jobbet och känna att de trivs med sitt jobb. Många anger kostnadsjakt och tidspress som orsak till detta, säger Beyer. Ffoto:henrik hansson P Under tre intensiva septemberdagar genomfördes möten, seminarier och arbetsplatsbesök i olika delar av Skåne. Drömmarnas hus i Rosengård var platsen för ett seminarium om integration och jämställdhet. Eva-Lena Jansson från förbundsstyrelsen och informationschefen Lars-Olov Pettersson var tillsammans med avdelningens ordföranade Eva Sjöstedt inledare. Det blev en dag med spännande diskussioner utifrån SEKOs program. Under tisdagen genomfördes en klubbkonferens på temat Reglera avregleringarna och under lunchpausen genomfördes flygbladsutdelning och torgmöte på samma tema. Talare var iv fackligt perspektiv seko oktober 2004 bland andra SEKOs förbundsordförande Janne Rudén. Han inledde också ett kvällsseminarium på temat Slå vakt om välfärden där också representanter för Attac deltog. En central och viktig del under de tre intensiva dagarna i Skåne var arbetsplatsbesöken. Arbets- Eva Sjöstedt, SEKO Skåne miljöproblemen har ökat på många håll genom stress och tunga jobb. Avknoppningar och tryck mot avtalen är ett annat problem. På postchaufförernas klubb i Helsingborg gick diskussionens vågor höga kring aktuella problem med en dansk åkare som konkurrerar med arbetskraft från låglöneländer som fuskar med körtider. En slutsats var att vi måste ställa krav på upphandlingen. SEKOs medlemsgrupper sträcker sig över vida fält. Från spetsteknologi och avancerad teknik till kånka och bära. Många arbetsplatser har bra arbetsmiljö och bra villkor. Mer spännande, charmiga och bra jobb än båtmännen i Helsingborg får man leta efter. Samtidigt hårdnar klimatet på många områden med nedskärningar och attacker mot avtalsvillkoren i en allt hårdare konkurrens. Nu tar vi med oss alla de intryck och erfarenheter som vi fått under den här besöken. Tillsammans med förbundet gör vi en utvärdering och låter detta ligga till grund för framgångsvägar och en än bättre facklig verksamhet, sammanfattar SEKO Skånes ordförande Eva Sjöstedt.

5 AVDELNINGSVECKORNA Intressanta möten i Stockholm och Värmland Avdelningen i huvudstaden besökte arbetsplatser inom nästan alla branscher och arrangerade tre seminarier. Under en hel vecka i slutet av september befann sig stora delar av SEKO Stockholms personal ute på arbetsplatserna. Dessutom arrangerades tre välbesökta seminarier med teman som handlade om avreglering, anställningsformer och integration. Arbetsplatsbesöken visade att det finns en hel del oro inom medlemsleden. På Berga och Muskö är den högst befogad eftersom de anställda där inte vet vad som kommer att hända dem i dessa tider av nedskärningar, omstruktureringar och flytt av verksamhet, säger Bjarne Isacson, ordförande för SEKO Stockholm. På spårtrafikområdet finns också en oro över utvecklingen. På Mycket publicitet i media och ett ömsesidigt utbyte mellan medlemmarna och förbundsledningen. Det och mycket mer fick SEKO Värmland fick ut av sin avdelningsvecka. Janne Rudén på postterminalen i Årsta. Ett av många arbetsplatsbesök. Hagalund i Solna känner många ingen trygghet i sin anställning eftersom upphandlingrana som görs är alldeles för kortsiktiga. Olika tåg underhålls av olika företag, konstaterar Isacson. Lång lista med besök Hasse Lindqvist från SEKOs förbundsstyrelse var på Hall, Katja Marttinen och Helena Johansson besökte Sjömansskolan, där framtida sjömän som sedan blir SEKO-medlemmar utbildas. Sjömansskolan var ett viktigt besök eftersom det är bra att visa att vi finns redan på ett tidigt stadium. Inom kriminalvården är medlemmarna bland annat förbannade över resursbristen, säger Isacson. Listan på arbetsplatsbesök kan göras ännu längre. Du kan läsa mer om avdelningsveckorna och om de seminarier som anordnades på avdelningens hemsida, Gun Bergqvist, ombudsman i Värmland samtalar med Dan Bodinger på A9 i Kristinehamn, som regeringen vill flytta till Boden. Det här var viktiga dagar för oss. Avdelningsveckorna har fungerat som en kraftsamling för hela avdelningen, säger Christer Alnebratt, ordförande för SEKO Värmland. Avdelningen lyckades täcka in arbetsplatsbesök inom de flesta av förbundets branscher. Fokus kom att hamna mycket på regementet i Kristinehamn, A9, som ju om regeringens försvarsproposition går igenom kommer att flyttas till Boden. Den frågan fick en hel del utrymme i lokala media. Även tågbolaget Linx beslut att lägga ner trafiken på sträckan Stockholm-Oslo upptog stor plats i tidningarna. Att förbundsledningen kommer hit hjälper oss att få uppmärksamheten riktad mot dessa utsatta grupper är bra, säger Alnebratt. Motion till riksdagen Avdelningen ordnade även en konferens under temat Avregleringarna och dess konsekvenser för dig som anställd. Under dagarna i Värmland fick De mest utsatta prioriterades P I Göteborg koncentrerade man sig under avdelningsveckorna på de branscher som enligt avdelningens ordförande Bertil Hallén är förbundets krisbranscher. Vi valde att prioritera de av våra medlemsgrupper som just nu har det allra tuffast. Därför la vi mycket tid på försvaret och kriminalvården, säger Bertil. Förbundets ordförande Janne Rudén var en av dem som deltog i arrangemangen under dagarna i Bertil Hallén. Göteborg. Medlemmarna tycker att det känns bra att förbundsledningen visar sitt intresse för just deras situation, säger Bertil. Men det var inte bara kriminalvård och försvar som hanns med i Göteborg. Det ordnades även arbetsplatsbesök på bland annat postterminalen, Götatunneln och ett värmeverk i Halland. Dessutom ordnade man en konferens för klubbarnas ordföranden. Men det som Bertil Hallén så här i efterhand är mest nöjd med är paneldiskussionen under temat Reglera avregleringen. I panelen deltog bland andra två riksdagsmän från Göteborg. Alla medlemmar i avdelningen var bjudna, och de som kom tyckte att det var väldigt intressant, säger Bertil Hallén. även förbundsledningen träffa några riksdagsledamöter från länet. Detta resulterade i en motion till riksdagen om att kriminalvården borde ha en vidare syn när man rekryterar personal. Budskapet i motionen var att man bättre borde ta tillvara den yrkeserfarenhet som många människor har. fackligt perspektiv seko oktober 2004 v

6 Medlemsrekrytering måste prioriteras högt Att facket tappar medlemmar är ingen hemlighet. Och SEKO drabbas också. För att bromsa den negativa utvecklingen måste medlemsrekryteringen ha en hög prioritet, säger Helena Johansson, ombudsman på SEKO Stockholm. Helena Johansson är nyanställd som ombudsman på SEKO Stockholm. Hon har tidigare jobbat med medlemsrekrytering på Handels. Där gjorde vi punktinsatser en gång per år. Förbundets ledning åkte ut en vecka på arbetsplatserna för att rekrytera nya medlemmar. Det slog väl ut, säger Helena och drar paralleler till SEKOs nu pågående avdelningsveckor. Det är viktigt att ta tillfället i akt att rekrytera medlemmar varje gång man är ute på arbetsplatserna, säger hon. På varje avdelning finns en ansvarig för medlemsrekryteringsfrågorna. På SEKO Stockholm heter han Anders Viksten. Han tror inte att enstaka jippon är den bästa medicinen för att få nya medlemmar. hallå där... Robert Westberg, ombudsman på SEKO med ansvar för bland annat spårtrafikområdet. SEKO kör just nu en kampanj med Kommunal kring hot och våld. Vad handlar den om? Syftet med kampanjen är att göra folk uppmärksamma på hot- och vi fackligt perspektiv seko oktober 2004 Den bästa metoden är och har alltid varit samtalet ute på arbetsplasten, mun till mun -metoden. I Stockholm har det lyckats bra både inom CityMail och på Väg & Ban-området. Anders bästa tips till medlemsrekryteraren är att vara ärlig, se till att vara påläst och ha rätt material till hands. Varför medlem? Många presumtiva medlemmar frågar sig ofta varför de ska vara med. En fråga som ibland kan vara svår att svara på. Helena Johansson gör det dock lätt för sig. Jag brukar alltid gå till mig själv och fråga: varför är jag med? Då brukar argumenten komma. Alla som är förtroendevalda är ju det av någon anledning, de vill kunna vara med om att förändra och förbättra. Det är väl en anledning om något, säger Helena. Helena menar att vi är säljare av ett unikt erbjudande ett medlemskap i facket. Kan vi bara få igång diskussionen om fördelarna med att vara medlem kommer nog organisationsgraden att öka. Jag pratar om fackliga frågor inte bara på jobbet, utan även med vänner, bekanta och andra i min närhet. Sedan behöver vi så klart en del utbildning och uppsökarverksamhet också, säger Helena. våldsproblematiken samt att få igång en debatt kring frågan bland allmänhet och företagen inom transportbranschen. Vi måste få bort förekomsten av hot och våld så att anställda och resenärer kan känna sig trygga. Vilka aktiviteter kommer att genomföras den närmaste tiden? Vi har annonserat och kommer att göra en namninsamling och upprop. Dessutom planeras ytterligare insatser gentemot avdelningar, klubbar och sektioner. Vi har haft en branschkonferens där vi tillsatte en arbetsmiljögrupp som ska arbeta med hot- och våldsfrågan och samla ihop skyddsombuden för att diskutera systematiskt arbetsmiljöarbete. Anders Viksten och Helena Johansson, SEKO Stockholm. Kraftsamling för medlemsrekrytering P Den 2-3 december kommer SEKO att hålla en konferens för medlemsrekryteringsansvariga i avdelningar och klubbar. Konferensen kommer att bli en nystart för verksamheten. Vi ska göra en avstämning av de aktiviteter som gjorts på området, gå igenom material och mobilisera våra krafter för framtiden, säger Peter Rundqvist, som är ansvarig för medlemsrekrytering på förbundet. Mer om detta ämne kommer därför i decembernumret av Fackligt Perspektiv. Vad bestämdes mer under branschkonferensen? Ytterligare två arbetsgrupper tillsattes. En som ska behandla avtalsfrågor och samla ihop material inför nästa avtalsrörelse, som i princip drar igång redan nu. Den andra arbetsgruppen ska ansvara för upphandlingsfrågor. Man kommer att ta fram olika riktlinjer och policies för hur vi ska agera i upphandlingsfrågan. Riktlinjer som ska användas både inåt i organisationen och utåt mot företag och arbetsgivare. Jag och tre personer till från arbetsgrupperna kommer också att delta på NTFs sektionsmöte i Stockholm den 3 november. notiser Friåret så här fungerar det P Det kommer många frågor om det så kallade friåret till SEKOs webbsida. Ett friår innebär att den anställde under längst ett år får ledigt från sin anställning för personlig utveckling eller kompetensutveckling och att en arbetslös person i stället anställs hos arbetsgivaren. Friåret har sedan 2002 genomförts på försök i tolv olika kommuner. Från och med 1 januari 2005 ska friåret innefatta totalt platser över hela landet. Regional fördelning kommer att bestämmas av kommunernas befolkningsmängd (16-64 år). En av förutsättningarna för att friår ska kunna medges är att det finns en överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren om ledigheten och att arbetstagaren ska ha varit anställd hos arbetsgivaren under de senaste två åren. Den som är ledig får en ersättning som motsvarar 85 procent av ersättningen vid arbetslöshet. Försäkringskassan beräknar och betalar ut stödet efter underlag från a-kassan. Det går att ansöka om friår redan nu. Mer information och ansökningsblankett i PDFformat finns på AMS hemsida LO i Jönköping delar ut arbetsmiljöpris P LO-facken i Jönköpings Kommun delar för andra året i rad ut ett pris på kronor som ska gå till någon som gjort en extra god insats för att skapa trivsel eller hitta idéer till en riktigt bra arbetsmiljö. I år hoppas LO på fler bidrag från fackliga företrädare inom den privata sektorn. Priset, som främst avsett för medlemmar i något LO-förbund, delas ut i mars 2005 och pristagaren ska vara aktiv i ett företag eller organisation verksamt inom Jönköpings Kommun. Reglerna och mer information om tävlingen finns på LO-facken i Jönköpings hemsida,

7 ARG en kurs alla med uppdrag borde gå Förtroendevalda från hela landet strömmar in till SEKOs veckolånga utbildning Arbetsrätt Grund (ARG). Kursen är väldigt populär bland deltagarna. Den här kursen borde alla som har ett styrelseuppdrag inom SEKO gå, säger Ulf Brandt, central ARG-handledare från SEKO trafik. ARG eller Arbetsrätt Grund är en fördjupning av GFU-kursen och har ersatt de gamla, fristående arbetsrättskurserna som SEKO tidigare erbjöd förtroendevalda. På ARG-kursen ägnar man en vecka åt bland annat MBL (Medbestämmandelagen), LAS (Lagen om anställningsskydd), jämställdhet, diskriminering och rehabilitering. Man går också igenom förhandlingsteknik, även om det finns en speciell kurs för just detta. Deltagarna får också göra diverse grupparbeten. På ARG-kursen arbetar vi med konkreta frågor och fallstudier som är anpassade till den verklighet många fackligt aktiva Ulf Brandt, central handledare för ARG Arbetsrätt Grund. Till vardags på Roslagsbanan. Några av ARG-deltagarna på Lastberget: Tomas Tillman (vård), Kent Andersson (tele), Camilla Eliasson (post) och Helena Wallin (trafik). inom SEKO lever i idag. Vi lyssnar också på deltagarnas önskemål och om det är något särskilt de vill ta upp, säger Ulf Brandt. Först GFU sedan ARG Den som vill gå en ARG-utbildning ska först ha gått en grundläggande förtroendemannautbildning (GFU). Detta är både ett krav och en nödvändighet. På ARG-utbildningen är det vissa som kan mer, andra mindre, men vi ligger på en sådan nivå att alla som har en grundutbildning ska kunna vara med. Kort kan man säga att alla som har ett styrelseuppdrag inom facket bör gå den här kursen, säger Ulf Brandt. Positiva reaktioner Reaktionerna från deltagarna är övervägande positiva. SEKO har fått bra kritik för kursens upplägg och tillhörande material. Jag har varit fackligt aktiv i närmare 30 år, men tycker att jag kunde tillgodogöra mig väldigt mycket från den här kursen. Utbudet var brett och inslagen om diskriminering och vilka regler som gäller för olika former av tidsbegränsad anställning var särskilt givande, säger Kent Andersson från SEKO tele i Skåne. Det är också värdefullt att träffa folk från andra yrkeskategorier och diskutera vilka frågor de prioriterar, säger Kent. Kent menar vidare att denna utbildning borde vara ett krav för alla som har någon typ av förhandlingsansvar. För Camilla Eliasson, som arbetar på Posten i Göteborg och är ny ungdomsansvarig i avdelningen, har ARG-kursen inneburit att hon blivit starkare, både som person och som fackligt ombud. Det känns skönt att veta vad som gäller och vilka krav man kan ställa. Nu kan inte arbetsgivaren köra över oss längre. För mig var den här kursen helt suverän. Jag har till och med hunnit lära ut lite av mina nya kunskaper till kollegorna här, säger Camilla. Pålästa handledare Både Camilla och Kent tycker att kursen var väldigt pedagogiskt upplagd med bra dokumentation och pålästa handledare. Du som gått GFU och vill medverka på en ARG-kurs, kontakta studieombudet i klubben eller studieansvarig i din avdelning. Du kan också läsa mer om ARG på SEKOs extranät (webbplatsen är endast för förtroendevalda), under studier. kultur Vad är ett bokombud? P På många av SEKOs avdelningar och i många klubbar finns det så kallade bokombud. Ombudet är på arbetsplatsen utsedd att ha hand om böcker i ett rörligt eller fast arbetsplatsbibliotek. Bokombuden som är cirka ett hundratal i hela landet är de direkta kulturbärarna inom SEKOs organisation och de har ett mycket viktigt uppdrag i denna tid av enbart visuell media. Den som vill starta ett nytt arbetsplatsbibliotek kan få bidrag av SEKO. Man får bidrag till bokpaketet från En Bok För Allaförlaget. Läs för mig, pappa! P LO-projektet Läs för mig pappa syftar bland annat till att få de män inom LO-facken som är pappor att läsa mer skönlitteratur och att framför allt läsa mer tillsammans med sina barn. Dessutom vill man med projektet skapa intresse för bokverksamhet och läsfrämjande som en facklig aktivitet bland förtroendevalda inom LO-facken samt skapa en grogrund för bokaktiviteter på arbetsplatserna. I Stockholm hålls en träff för pappor den 6 december där man hoppas att en handfull SEKOiter ska finnas med. Mer information och fler datum för andra träffar i landet kommer inom kort att läggas ut på SEKOs hemsida. Berättarträff i Stockholm P Torsdag 28 oktober kl 18 samlas bokombud i Stockholm till en berättarkväll i avdelningens lokaler. Medverkande kommer att vara SEKOs kulturansvariga i Stockholm och alla andra som är intresserade av berättandet. Bokombudet och skådespelerskan Ewa Carlsson kommer att inleda, därefter är det fritt för deltagarna att bidra med berättelser. Mer information om SEKO Stockholms kulturaktiviteter finns på klicka på fliken kultur. Mer information fås av: fackligt perspektiv seko oktober 2004 vii

8 Ny medlemsförmån medlemskap i bokklubb P SEKOs förbundsstyrelse beslöt på senaste mötet att de medlemmar som vill ska erbjudas medlemskap i Pocketklubben till ett reducerat pris. Detta innebär att förbundets medlemmar billigare får ta del av det utbud av pocketböcker som Pocketklubben erbjuder. De som är prenumeranter får varje månad hem en nyutgiven bok i brevlådan och kan därefter välja fler böcker till ett bra pris från Pocketklubbens sortiment. Mer information om denna förmån kommer att läggas ut på SEKOs hemsida, under rubriken Medlemsservice, där du även hittar andra förmåner som medlemskapet erbjuder, till exempel billigare elavtal, förmånliga datorköp, rabatterade hotellnätter och semestererbjudanden med mera. Det lönar sig att vara med i facket, med andra ord. Pocketklubbens utbud finns på Många bidrag till SEKOs fototävling P Fototävlingen på SEKOs hemsida har nu pågått i cirka två månader, och bidragen blir allt fler. Som vi tidigare har berättat måste vissa tävlingskriterier uppfyllas för att bilderna ska kunna publiceras. Bilderna ska på något sätt relatera till arbetsplatsen eller någon facklig verksamhet. Det kan vara bilder på arbetskamrater, arbetsredskap, från fikarummet eller andra aktivteter som kan härröras till arbetet. Tävlingen pågår till sista november, så än finns tid för dina bilder. Mer information hittar du på SEKOs hemsida. Ett av bidragen, foto Alf Ask. viii fackligt perspektiv seko oktober 2004 Sista året på terminalen P Jag träffade människor som kände stolthet över att arbeta inom posten och folk som inte brydde sig alls huruvida posten kom fram eller inte. Jag upplevde vintern med mörker, snöstormar och julkort i drivor och sommarnätter där man vid 3-tiden på morgonen såg solen gå upp genom fönstren samtidigt som morgontidningen anlände i inplastade buntar. Så beskriver Mårten Mellberg sin tid på Postterminalen i Norrköping. Tillsammans med fotografen Jonas Jörneberg har han följt arbetet och människorna på terminalen innan nedläggningen. Fotoutställningen Sista året på terminalen är ett samarbete mellan SEKO post Östra och Arbetets Museum och visas i Norrköping 19 oktober januari Den 19 oktober hölls även ett vernissage och en debatt på temat Framtidens Post, där bland andra Alf Mellström från SEKOs förbundsstyrelse medverkade. Har du vägarna förbi Norrköping, besök fotoutställningen och ta del av alla andra arbetsrelaterade utställningar museet erbjuder. För mer information, besök Slutsorterat på Postterminalen i Norrköping. SEKO uppvaktade Leni Björklund P I slutet av september uppvaktade SEKO försvarsminister Leni Björklund för att presentara förbundets krav inför den kommande försvaromställningen. En omställning som kommer att drabba SEKOs medlemmar hårt. Vi framförde bland annat våra krav på att staten tar fram ett åtgärdspaket för de anställda och regionalstöd till de orter som drabbas, säger SEKOs förbundsordförande Janne Rudén. Förbundet vill inte ställa ort mot ort. Medlemmar kommer att drabbas var än försvaret drar åt svångremmen. Däremot framförde Rudén SEKOs krav på att förlänga halveringstiden. Att ha för bråttom med omställningen kan vara förödande för vissa orter. Först måste trygghetsåtgärder komma till stånd, säger Rudén. Av budgetpropositionen framgår det också att delar av besparingarna inom försvaret ska komma Kriminalvården till del. Vid mötet med försvarsministern föreslog SEKO återigen att man på vissa håll kunde omvandla dagens försvarsinrättning till fängelser, och därmed kunna skapa nya jobb på de orter som drabbas. Jag är övertygad om att många av dom som nu förlorar sina arbete i försvaret skulle kunna göra ett bra arbete även inom kriminalvården, säger Janne Rudén. ansvarig utgivare Björn Forsberg redaktion Informationsenheten redaktör & layout Erik Sandberg Åsa Jansson adress Fackligt Perspektiv, SEKO, Box 1105, stockholm telefon fax hemsida e-post tryck Interprint ab 2004 Fackligt Perspektiv utkommer med 10 nummer per år Ffoto: jonas jörneberg material Därför behövs SEKO ny broschyr P Starkare tillsammans tio röster om varför SEKO behövs är titeln på en ny broschyr som förbundet tagit fram. Broschyren förklarar nyttan med att vara med i facket och är tänkt att användas för att värva nya medlemmar. I broschyren berättar tio personer som redan i dag är medlemmar varför de har valt SEKO. Större trygghet, högre lön och ökat inflytande på jobbet är några av de argument som kommer fram. Medlemmar från alla branscher inom SEKO finns representerade. Broschyren kommer att skickas ut till samtliga avdelningar. Den går också att beställa på SEKOs hemsida. Gå in på klicka på medlemsservice och trycksaker. LO om kvinnors löner P Som grupp får kvinnor systematiskt mindre betalt per arbetad timme än vad män får som grupp. Det är ett ämne som behandlas i LOs skrift Varför tjänar kvinnor mindre? Skriften tar upp flera frågeställningar. Vad gäller utbildningslängd är kvinnornas position nu i snitt lika stark som männens. Kvinnor har gjort ett massivt inträdande på arbetsmarknaden och därmed kunnat skaffa sig längre arbetslivserfarenhet. Allt detta har skett utan att det återspeglat sig i minskade löneskillnader under de senaste två decennierna. Skriften kostar 60 kronor och kan beställas från LO-distribution via fax , via telefon eller Frakt och expeditionskostnader tillkommer.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko.

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko. fakta och information från seko augusti 2005 foto: anna ledin Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla i två minuter för att manifestera mot det hot och

Läs mer

f a c k l i g t E T T I N F O R M A T I O N S B L A D F R Å N S E K O S E KO har varslat om sympatistre j k krav.

f a c k l i g t E T T I N F O R M A T I O N S B L A D F R Å N S E K O S E KO har varslat om sympatistre j k krav. f a c k l i g t M A J 2 0 0 3 p e r s p e k t i v 5 E T T I N F O R M A T I O N S B L A D F R Å N S E K O Uttalande från SEKOs styrelse Redan den 24 april gjorde SEKOs förbundsstyrelse ett uttalande till

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

Nu kan du även hitta oss på Facebook

Nu kan du även hitta oss på Facebook Avtal Kongress Utbildning Arbetsmiljö Nummer 2 2013 Årgång 3 Information till medlemmar i Seko Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Ur innehållet Bakom kulisserna Mats Lööf berättar vad som händer

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2003 2004 SEKO Facket för Service och Kommunikation Projektledning: Åsa Jansson Grafisk form: MacGunnar Information & Media Tryck: EO Print AB, Stockholm 2004 04.07 1 300 Innehåll

Läs mer

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 1 2014 Senadin om rekrytering och jämställdhet Försvarsförbundet driver två mål till AD DO-anmälan gav omstart i Halmstad Fortverket blir kvar men effektiviseras

Läs mer

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare 7 februari 1.2007 En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO Opinionsbildning allt viktigare Vi måste skapa förståelse bland vanligt folk för våra frågor. Lyckas vi med det kan vi lättare nå fram

Läs mer

Så ska medlemstappet stoppas SID 4

Så ska medlemstappet stoppas SID 4 nr 9 18 september 2007 Välfärd på drift Tiger inte i församlingen Helene Cranser är arbetsplatsombud inom Svenska kyrkan, en lite speciell arbetsplats, som hon säger. Alla här ska vara så himla snälla

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

*Lokförarbladet* Foto: Cecilia Hansson. Nr 42, Februari 2014, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg

*Lokförarbladet* Foto: Cecilia Hansson. Nr 42, Februari 2014, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg *Lokförarbladet* Nr 42, Februari 2014, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Foto: Cecilia Hansson - Pendelklubbens skrivelse. - Uniforms skor. - Beordra inför D-dagar m.m. - Anciennitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 8 / 2004 Halvtid i mandatperioden Det förekommer en hel del kritik från Kommunals medlemmar att den individuella lönesättningen

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna Seko post Klubbarna Årsta Postterminal och Tomteboda Brev Nr 4 / November 2013 Eva brattström rapporterar från Sekos kongress sid 4-6 Rapport från Tomtebodas höstmöte sid 10 Framgångsrik manifestation

Läs mer

På Alla Plan. Extra kulor till jul NUMMER 4 ÅR 2005. Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Posten Produktion Göteborg

På Alla Plan. Extra kulor till jul NUMMER 4 ÅR 2005. Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Posten Produktion Göteborg På Alla Plan Nyhetsblad för medlemmar i SEKO Posten Produktion Göteborg NUMMER 4 ÅR 2005 Extra kulor till jul Löneförhandlingarna för avtalsperioden 1 oktober 2005 till 30 september 2006 är avslutade,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse 2008 Vår vision Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många olika medlemmar är en en stark kraft i utvecklingen

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008

Verksamhetsberättelse. inklusive årsredovisning 2008 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2008 2 innehållsförteckning förord Innehåll Steg i rätt riktning 2 Året som gick i korthet 4 2008 vad ville vi uppnå? 6 Att skapa en rörelse 7 Värderingsförändringen

Läs mer

Medlemsvärvning pågår

Medlemsvärvning pågår Medlemsvärvning Nyanställningar på Härryda Medlemsaktivitet i Uppsala Nummer 2 2014 Årgång 4 Information till medlemmar i Seko Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Medlemsvärvning pågår Ur innehållet

Läs mer