Sverige runt på 60 dagar. B Ungefär hälften av SEKOs avdelningar har. fakta och information från seko. oktober 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverige runt på 60 dagar. B Ungefär hälften av SEKOs avdelningar har. fakta och information från seko. oktober 2004"

Transkript

1 fakta och information från seko oktober 2004 Helikopter med SEKO-folk gör sig redo för en säkerhetskontrollresa över dammarna i Lule Älv. Sverige runt på 60 dagar B Ungefär hälften av SEKOs avdelningar har nu genomfört sina avdelningsveckor. Många arbetsplatser har fått besök och på flera håll har även seminarier och medlemsmöten hållits. Perspektivet rapporterar från några av aktiviteterna. läs mer på sidan 3-5 B ny undersökning från seko Dålig beredskap i kriminalvården B avtal 2004 Varsel på Posten B utbildningen alla borde gå Populär ARG-kurs

2 foto: anna ledin Ny rapport från SEKO Dålig beredskap inom kriminalvården 45 procent av de anstalter och häkten som tillfrågats i en snabbundersökning som SEKO gjort har aldrig genomfört någon beredskapsövning. Det är alarmerande siffror, säger Roal Nilssen, ombudsman på SEKO. SEKO har med anledning av den senaste tidens utveckling inom kriminalvården genomfört en snabbundersökning av beredskapsplanerna på flertalet av landets anstalter och häkten. Endast 13 procent uppfyller kriminalvårdens krav på regelmässiga övningar för beredskapsplaner, jämfört med 32 procent när det gäller brandövningar. Undersökningen visar på stora brister. Resultatet av undersökningen ger en mycket tråkig och besvärlig bild av hur verkligheten ser ut. Det är uppenbart att anstalter som inte uppfyller kraven på god beredskap och inte prioriterar ii fackligt perspektiv seko oktober 2004 övningar äventyrar anställdas liv och hälsa, säger Roal Nilssen. Säkerheten i fara Undersökningen fördjupar sig i när beredskapsplanerna senast övades och den gör en uppdelning på brandövningar och övrig övning av planen. Senaste tidens utveckling inom kriminalvården med ett antal allvarliga händelser har bidragit till att våra medlemmars säkerhet varit i fara. Att beredskapsplaner finns för alla tänkbara situationer är något av en förutsättning för Hot och våld tillhör vår vardag, säger Sandra Lundberg, skyddsombud vid Kronobergshäktet som också menar att fler övningar och utbildning för all personal är nödvändig. Beredskapen är dålig på många häkten och anstalter. Det visar en ny undersökning som SEKO gjort med den lokala fackliga organisationen. att man ska kunna hantera den här utvecklingen, menar Roal Nilssen. Brist på övningar Det är tydligt att det finns brister i regelmässiga övningar. Det brister i kontinuitet och endast 11 procent av häktena uppfyller Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om beredskapsövningar. Motsvarande siffra för de slutna anstalterna är 19 procent. Jag upplever att det finns en brist på övningar av olika situationer inom kriminalvården. Det är viktigt att all personal får den utbildning som krävs eftersom hot och våld hör till vår vardag, säger Sandra Lundberg, skyddsombud vid Kronobergshäktet. Sandra menar att fler övningar med figurerade händelser borde förekomma så att all personal får den kännedom som behövs. Exempelvis skulle övningar som självskydd kunna ingå i schemat för all personal och på så sätt övas kontinuerligt, säger Sandra. Enkäten har skickats ut till 41 slutna anstalter med och utan förhöjd säkerhet, 13 öppna anstalter och 30 häkten. Svar har kommit in från 36 slutna anstalter, 12 öppna anstalter och 28 häkten. Sammanlagt har alltså 75 enheter av 84 svarat, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 89 procent. Hela SEKOs rapport finns att hämta på hemsidan. foto:staffan waerndt avtal 2004 SEKO har varslat om strejk på Posten P SEKO har varslat om strejk för cirka medlemmar inom Posten. Den 14 oktober strandade förhandlingarna och SEKO beslutade att säga upp avtalet med arbetsgivarorganisationen Almega samt att bland annat varsla om konfliktåtgärder på tre postterminaler i Stockholm. Bakgrunden till konflikten handlar i huvudsak om två frågor. Dels handlar det om de anställdas trygghet. Arbetsgivarorganisationen Almega kräver försämringar när det gäller avtal som är kopplade till de anställdas trygghet. Bland annat handlar det om förkortning av uppsägningstiden och tryggheten vid uppsägning. Den andra frågan handlar om SEKOs yrkande om en så kallad lönetrappa som börjar på kronor i månaden och slutar på kronor efter tre år. Läget inom posten just nu är att man har en ingångslön på kronor i månaden och att man efter 2,5 år har en slutlön på kronor i månaden, därefter gäller individuell lönesättning. Detta är en ohållbar situation. Postarbetare har under flera år haft en sämre löneutveckling än andra grupper på arbetsmarknaden, denna utveckling måste ändras, säger SEKOs förbundsordförande Janne Rudén Nås ingen uppgörelse träder varslet i kraft den 25 oktober klockan Mer information och fler detaljer kring varslet finns på annan plats i tidningen och på På statens område som omfattar cirka medlemmar är i skrivande stund ingen uppgörelse klar. Det samma gäller för avtalsområdet Postföretag, som främst innefattar CityMail.

3 AVDELNINGSVECKORNA SEKO på resa i arbetarrörelsen Avdelningsveckorna fick en minst sagt flygande start. Vid arbetsplatsbesöket på Porjus vattenkraftverk i Norrbotten fick SEKO åka med på en säkerhetskontrollresa med helikopter. Helikopterresan görs för att kontrollera att dammarna längs med Lule Älv är i god form och fungerande. Med på turen fanns bland andra Yvonne Hansson, SEKOs förbundssekreterare, förbundets IT-ansvarige Stig-Evert Johansson och SEKO Norrbottens ordförande Dennis Lövgren. Fängelse och Post De som inte flög helikopter fick gå i fängelse i Haparanda, besöka Posten i Kalix och åka malmtåg från Luleå till Gällivare. SEKOiten och lokföraren, tillika vice ordförande för LO-facken i Norrland, Torbjörn Lidberg, lämnade med varm hand över spakarna till SEKOs vice ordförande Tomas Abrahamsson, som manövrerade det 72 vagnar långa tåget med bravur. Vagnarna kommer för övrigt från Sydafrika. Väl på plats i Gällivare besöktes Posten och där passade Abrahamsson också på att skriva in en ny medlem. I Kiruna och Abisko med omnejd gjordes arbetsplatsbesök på Posten/Svensk Kassaservice, Banverket, Swedia Networks/ Flextronics, Eniro, Försvaret samt Post- och Telestyrelsen. Det var två hektiska dagar, både för besökarna från förbundet och medarbetarna på avdelningen. Det är ett ganska stort område att täcka in och den här gången kom vi till platser som vi annars SEKOs vice förbundsordförande Tomas Abrahamssom kör det ton tunga och 700 meter långa malmtåget mellan Luleå och Gällivare. I bakgrunden SEKO Norrbottens ombudsman Roland Boström. inte har möjlighet att besöka så ofta. Problemen ser olika ut på olika arbetsplatser, men diskussionerna med medlemmarna var givande och vi förde protokoll från alla besök, säger Dennis Lövgren, ordförande för SEKO Norrboten. Stötta klubbarna På Banverket Produktion i Kiruna fanns ett missnöje med arbetstidsavtalet, på Flextronics och Swedia Networks likaså. Avtalsfrågan var het, särskilt inom Posten och på det statliga området, där ju SEKO ligger i förhandlingar just nu. På vissa håll efterlyste man också en bättre kommunikation med facket. Vi ska nu följa upp de här dagarna med att titta på hur vi kan stötta klubbarna i deras hantering av olika frågor och även planera för hur liknande aktiviteter som dessa ska se ut i framtiden, säger Dennis Lövgren. För fler bilder från arbetsplatsbesöken, besök foto: anders gustavsson notiser Avdelningsveckorna på webben P Mer information om avdelningsveckorna samt fler bilder från seminarier och arbetsplatsbesök finns på SEKOs hemsida, under rubriken Avdelningsveckor på förstasidan. Många av SEKOs avdelningar har även lagt ut information om och rapporter från sina aktiviteter, exempelvis SEKO Stockholm. Avdelningarnas hemsidor finns samlade under adressen: Klicka sedan på önskad avdelning. Du hittar också till avdelningarna genom att klicka på Om SEKO och Kontakt på SEKOs officiella hemsida. Protokoll och sammanställning P De synpunkter som medlemmarna förmedlar på alla arbetsplatsbesök protokollförs. När avdelningsveckorna är slutförda kommer en sammanställning att göras och redovisas för organisationen. En sådan här aktivitet innebär att vi får ytterligare kännedom om de frågor medlemmarna prioriterar ute på arbetsplatserna och det utgör ett bra underlag för kommande aktiviteter, säger Annika Ödebrink på informationsenheten, som samordnar avdelningsveckorna. Arbetsplatsbesök på Banverket i Kiruna. På bilden Roger Andersson (förbundskontoret), Jessicka Nilsson (medlem på Banverket), Inga-Lill Nylund och Kjell Olofsson (SEKO Norrbotten). fackligt perspektiv seko oktober 2004 iii

4 AVDELNINGSVECKORNA Arbetsplatsbesök och heta diskussioner om avregleringar SEKO Dalarna hann med ett tjugotal arbetsplatsbesök och ett seminarium kring avregleringsfrågan på sina dagar under avdelningsveckorna. Från Mora till Avesta besöktes häkten, postkontor, telekomföretag, vägarbetsplatser, verkstäder och försvarsinrättningar. Ett av besöken gjordes på SweMaint i Borlänge, där SEKOs representanter blev informerade om en obehaglig överraskning. Det visar sig att SweMaint hyr ut verkstaden till ett slovakiskt företag på nätterna då ett gäng slovaker reparerar deras vagnar. Det förvånar mig eftersom de där killarna inte har rimliga arbetsvillkor eller rätt skyddsutrustning, säger Ronny Beyer, ordförande för SEKO Dalarna. Leker postorderföretag Ronny Beyer hoppas att SweMaint är medveten om att svensk arbetsmiljölagstiftning ålägger dem ett samordningsansvar för arbetsmiljön eftersom verksamheten sker i deras lokaler. Grabbarna här har berättat att slovakerna svetsar på nätterna direkt på målad plåt med en halsduk som skydd för munnen. Vilket är helt förkastligt. Jag anser också att det ska tecknas kollektivavtal med tillhörande granskningsavgift eftersom de är inne på vårt område och leker postorderföretag, säger Beyer. Jag trodde att SweMaints affärside är att utföra reparationer och underhåll på järnvägsvagnar likt vad som nu sker på verkstaden. I stället för att göra detta jobb så bedriver man uthyrningsverksamhet. Det naturliga hade ju varit att räkna hem jobbet själv. Det finns ingen anledning att förse konkurrenter med lokaler, kör ned vagnarna till Slovakien där de har egna lokaler, säger Beyer. SEKO Dalarna kommer att kontakta Arbetsmiljöinspektionen i detta ärende. Beslutsfattare lyssnade Seminariet om avregleringen var välbesökt och bjöd på livliga diskussioner. Förutom SEKOs representanter Ola Brossberg, ombudsman i avdelningen, Ronny Beyer och SEKOs vice förbundsordförande Tomas Abrahamsson fanns flera företrädare för spårtrafikföretagen, fyra riksdagsledamöter och kommunpolitiker på plats. Ronny Beyer är nöjd med responsen. Det var lyckat eftersom så många beslutsfattare var där och Björn Halvarsson, Tomas Abrahamsson och Ronny Beyer samtalar med Christer Östlund och Leif Spännare på SweMaint i Borlänge. fick höra våra ståndpunkter. Till och med Tågkompaniets VD, Jan Johansson, uttryckte en önskan om att bromsa avregleringarna, utom på hans eget område då Ingen yrkesstolthet Medlemmarna reagerade också positivt på arbetsplatsbesöken. De tycker det är bra att vi kommer ut och att vi borde göra det oftare. Däremot fick jag intrycket av att det saknades yrkesstolthet, vilket var en genomgående fråga. Många verkar inte längre ha tid att stanna upp, prata med varandra om jobbet och känna att de trivs med sitt jobb. Många anger kostnadsjakt och tidspress som orsak till detta, säger Beyer. Ffoto:henrik hansson P Under tre intensiva septemberdagar genomfördes möten, seminarier och arbetsplatsbesök i olika delar av Skåne. Drömmarnas hus i Rosengård var platsen för ett seminarium om integration och jämställdhet. Eva-Lena Jansson från förbundsstyrelsen och informationschefen Lars-Olov Pettersson var tillsammans med avdelningens ordföranade Eva Sjöstedt inledare. Det blev en dag med spännande diskussioner utifrån SEKOs program. Under tisdagen genomfördes en klubbkonferens på temat Reglera avregleringarna och under lunchpausen genomfördes flygbladsutdelning och torgmöte på samma tema. Talare var iv fackligt perspektiv seko oktober 2004 bland andra SEKOs förbundsordförande Janne Rudén. Han inledde också ett kvällsseminarium på temat Slå vakt om välfärden där också representanter för Attac deltog. En central och viktig del under de tre intensiva dagarna i Skåne var arbetsplatsbesöken. Arbets- Eva Sjöstedt, SEKO Skåne miljöproblemen har ökat på många håll genom stress och tunga jobb. Avknoppningar och tryck mot avtalen är ett annat problem. På postchaufförernas klubb i Helsingborg gick diskussionens vågor höga kring aktuella problem med en dansk åkare som konkurrerar med arbetskraft från låglöneländer som fuskar med körtider. En slutsats var att vi måste ställa krav på upphandlingen. SEKOs medlemsgrupper sträcker sig över vida fält. Från spetsteknologi och avancerad teknik till kånka och bära. Många arbetsplatser har bra arbetsmiljö och bra villkor. Mer spännande, charmiga och bra jobb än båtmännen i Helsingborg får man leta efter. Samtidigt hårdnar klimatet på många områden med nedskärningar och attacker mot avtalsvillkoren i en allt hårdare konkurrens. Nu tar vi med oss alla de intryck och erfarenheter som vi fått under den här besöken. Tillsammans med förbundet gör vi en utvärdering och låter detta ligga till grund för framgångsvägar och en än bättre facklig verksamhet, sammanfattar SEKO Skånes ordförande Eva Sjöstedt.

5 AVDELNINGSVECKORNA Intressanta möten i Stockholm och Värmland Avdelningen i huvudstaden besökte arbetsplatser inom nästan alla branscher och arrangerade tre seminarier. Under en hel vecka i slutet av september befann sig stora delar av SEKO Stockholms personal ute på arbetsplatserna. Dessutom arrangerades tre välbesökta seminarier med teman som handlade om avreglering, anställningsformer och integration. Arbetsplatsbesöken visade att det finns en hel del oro inom medlemsleden. På Berga och Muskö är den högst befogad eftersom de anställda där inte vet vad som kommer att hända dem i dessa tider av nedskärningar, omstruktureringar och flytt av verksamhet, säger Bjarne Isacson, ordförande för SEKO Stockholm. På spårtrafikområdet finns också en oro över utvecklingen. På Mycket publicitet i media och ett ömsesidigt utbyte mellan medlemmarna och förbundsledningen. Det och mycket mer fick SEKO Värmland fick ut av sin avdelningsvecka. Janne Rudén på postterminalen i Årsta. Ett av många arbetsplatsbesök. Hagalund i Solna känner många ingen trygghet i sin anställning eftersom upphandlingrana som görs är alldeles för kortsiktiga. Olika tåg underhålls av olika företag, konstaterar Isacson. Lång lista med besök Hasse Lindqvist från SEKOs förbundsstyrelse var på Hall, Katja Marttinen och Helena Johansson besökte Sjömansskolan, där framtida sjömän som sedan blir SEKO-medlemmar utbildas. Sjömansskolan var ett viktigt besök eftersom det är bra att visa att vi finns redan på ett tidigt stadium. Inom kriminalvården är medlemmarna bland annat förbannade över resursbristen, säger Isacson. Listan på arbetsplatsbesök kan göras ännu längre. Du kan läsa mer om avdelningsveckorna och om de seminarier som anordnades på avdelningens hemsida, Gun Bergqvist, ombudsman i Värmland samtalar med Dan Bodinger på A9 i Kristinehamn, som regeringen vill flytta till Boden. Det här var viktiga dagar för oss. Avdelningsveckorna har fungerat som en kraftsamling för hela avdelningen, säger Christer Alnebratt, ordförande för SEKO Värmland. Avdelningen lyckades täcka in arbetsplatsbesök inom de flesta av förbundets branscher. Fokus kom att hamna mycket på regementet i Kristinehamn, A9, som ju om regeringens försvarsproposition går igenom kommer att flyttas till Boden. Den frågan fick en hel del utrymme i lokala media. Även tågbolaget Linx beslut att lägga ner trafiken på sträckan Stockholm-Oslo upptog stor plats i tidningarna. Att förbundsledningen kommer hit hjälper oss att få uppmärksamheten riktad mot dessa utsatta grupper är bra, säger Alnebratt. Motion till riksdagen Avdelningen ordnade även en konferens under temat Avregleringarna och dess konsekvenser för dig som anställd. Under dagarna i Värmland fick De mest utsatta prioriterades P I Göteborg koncentrerade man sig under avdelningsveckorna på de branscher som enligt avdelningens ordförande Bertil Hallén är förbundets krisbranscher. Vi valde att prioritera de av våra medlemsgrupper som just nu har det allra tuffast. Därför la vi mycket tid på försvaret och kriminalvården, säger Bertil. Förbundets ordförande Janne Rudén var en av dem som deltog i arrangemangen under dagarna i Bertil Hallén. Göteborg. Medlemmarna tycker att det känns bra att förbundsledningen visar sitt intresse för just deras situation, säger Bertil. Men det var inte bara kriminalvård och försvar som hanns med i Göteborg. Det ordnades även arbetsplatsbesök på bland annat postterminalen, Götatunneln och ett värmeverk i Halland. Dessutom ordnade man en konferens för klubbarnas ordföranden. Men det som Bertil Hallén så här i efterhand är mest nöjd med är paneldiskussionen under temat Reglera avregleringen. I panelen deltog bland andra två riksdagsmän från Göteborg. Alla medlemmar i avdelningen var bjudna, och de som kom tyckte att det var väldigt intressant, säger Bertil Hallén. även förbundsledningen träffa några riksdagsledamöter från länet. Detta resulterade i en motion till riksdagen om att kriminalvården borde ha en vidare syn när man rekryterar personal. Budskapet i motionen var att man bättre borde ta tillvara den yrkeserfarenhet som många människor har. fackligt perspektiv seko oktober 2004 v

6 Medlemsrekrytering måste prioriteras högt Att facket tappar medlemmar är ingen hemlighet. Och SEKO drabbas också. För att bromsa den negativa utvecklingen måste medlemsrekryteringen ha en hög prioritet, säger Helena Johansson, ombudsman på SEKO Stockholm. Helena Johansson är nyanställd som ombudsman på SEKO Stockholm. Hon har tidigare jobbat med medlemsrekrytering på Handels. Där gjorde vi punktinsatser en gång per år. Förbundets ledning åkte ut en vecka på arbetsplatserna för att rekrytera nya medlemmar. Det slog väl ut, säger Helena och drar paralleler till SEKOs nu pågående avdelningsveckor. Det är viktigt att ta tillfället i akt att rekrytera medlemmar varje gång man är ute på arbetsplatserna, säger hon. På varje avdelning finns en ansvarig för medlemsrekryteringsfrågorna. På SEKO Stockholm heter han Anders Viksten. Han tror inte att enstaka jippon är den bästa medicinen för att få nya medlemmar. hallå där... Robert Westberg, ombudsman på SEKO med ansvar för bland annat spårtrafikområdet. SEKO kör just nu en kampanj med Kommunal kring hot och våld. Vad handlar den om? Syftet med kampanjen är att göra folk uppmärksamma på hot- och vi fackligt perspektiv seko oktober 2004 Den bästa metoden är och har alltid varit samtalet ute på arbetsplasten, mun till mun -metoden. I Stockholm har det lyckats bra både inom CityMail och på Väg & Ban-området. Anders bästa tips till medlemsrekryteraren är att vara ärlig, se till att vara påläst och ha rätt material till hands. Varför medlem? Många presumtiva medlemmar frågar sig ofta varför de ska vara med. En fråga som ibland kan vara svår att svara på. Helena Johansson gör det dock lätt för sig. Jag brukar alltid gå till mig själv och fråga: varför är jag med? Då brukar argumenten komma. Alla som är förtroendevalda är ju det av någon anledning, de vill kunna vara med om att förändra och förbättra. Det är väl en anledning om något, säger Helena. Helena menar att vi är säljare av ett unikt erbjudande ett medlemskap i facket. Kan vi bara få igång diskussionen om fördelarna med att vara medlem kommer nog organisationsgraden att öka. Jag pratar om fackliga frågor inte bara på jobbet, utan även med vänner, bekanta och andra i min närhet. Sedan behöver vi så klart en del utbildning och uppsökarverksamhet också, säger Helena. våldsproblematiken samt att få igång en debatt kring frågan bland allmänhet och företagen inom transportbranschen. Vi måste få bort förekomsten av hot och våld så att anställda och resenärer kan känna sig trygga. Vilka aktiviteter kommer att genomföras den närmaste tiden? Vi har annonserat och kommer att göra en namninsamling och upprop. Dessutom planeras ytterligare insatser gentemot avdelningar, klubbar och sektioner. Vi har haft en branschkonferens där vi tillsatte en arbetsmiljögrupp som ska arbeta med hot- och våldsfrågan och samla ihop skyddsombuden för att diskutera systematiskt arbetsmiljöarbete. Anders Viksten och Helena Johansson, SEKO Stockholm. Kraftsamling för medlemsrekrytering P Den 2-3 december kommer SEKO att hålla en konferens för medlemsrekryteringsansvariga i avdelningar och klubbar. Konferensen kommer att bli en nystart för verksamheten. Vi ska göra en avstämning av de aktiviteter som gjorts på området, gå igenom material och mobilisera våra krafter för framtiden, säger Peter Rundqvist, som är ansvarig för medlemsrekrytering på förbundet. Mer om detta ämne kommer därför i decembernumret av Fackligt Perspektiv. Vad bestämdes mer under branschkonferensen? Ytterligare två arbetsgrupper tillsattes. En som ska behandla avtalsfrågor och samla ihop material inför nästa avtalsrörelse, som i princip drar igång redan nu. Den andra arbetsgruppen ska ansvara för upphandlingsfrågor. Man kommer att ta fram olika riktlinjer och policies för hur vi ska agera i upphandlingsfrågan. Riktlinjer som ska användas både inåt i organisationen och utåt mot företag och arbetsgivare. Jag och tre personer till från arbetsgrupperna kommer också att delta på NTFs sektionsmöte i Stockholm den 3 november. notiser Friåret så här fungerar det P Det kommer många frågor om det så kallade friåret till SEKOs webbsida. Ett friår innebär att den anställde under längst ett år får ledigt från sin anställning för personlig utveckling eller kompetensutveckling och att en arbetslös person i stället anställs hos arbetsgivaren. Friåret har sedan 2002 genomförts på försök i tolv olika kommuner. Från och med 1 januari 2005 ska friåret innefatta totalt platser över hela landet. Regional fördelning kommer att bestämmas av kommunernas befolkningsmängd (16-64 år). En av förutsättningarna för att friår ska kunna medges är att det finns en överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren om ledigheten och att arbetstagaren ska ha varit anställd hos arbetsgivaren under de senaste två åren. Den som är ledig får en ersättning som motsvarar 85 procent av ersättningen vid arbetslöshet. Försäkringskassan beräknar och betalar ut stödet efter underlag från a-kassan. Det går att ansöka om friår redan nu. Mer information och ansökningsblankett i PDFformat finns på AMS hemsida LO i Jönköping delar ut arbetsmiljöpris P LO-facken i Jönköpings Kommun delar för andra året i rad ut ett pris på kronor som ska gå till någon som gjort en extra god insats för att skapa trivsel eller hitta idéer till en riktigt bra arbetsmiljö. I år hoppas LO på fler bidrag från fackliga företrädare inom den privata sektorn. Priset, som främst avsett för medlemmar i något LO-förbund, delas ut i mars 2005 och pristagaren ska vara aktiv i ett företag eller organisation verksamt inom Jönköpings Kommun. Reglerna och mer information om tävlingen finns på LO-facken i Jönköpings hemsida,

7 ARG en kurs alla med uppdrag borde gå Förtroendevalda från hela landet strömmar in till SEKOs veckolånga utbildning Arbetsrätt Grund (ARG). Kursen är väldigt populär bland deltagarna. Den här kursen borde alla som har ett styrelseuppdrag inom SEKO gå, säger Ulf Brandt, central ARG-handledare från SEKO trafik. ARG eller Arbetsrätt Grund är en fördjupning av GFU-kursen och har ersatt de gamla, fristående arbetsrättskurserna som SEKO tidigare erbjöd förtroendevalda. På ARG-kursen ägnar man en vecka åt bland annat MBL (Medbestämmandelagen), LAS (Lagen om anställningsskydd), jämställdhet, diskriminering och rehabilitering. Man går också igenom förhandlingsteknik, även om det finns en speciell kurs för just detta. Deltagarna får också göra diverse grupparbeten. På ARG-kursen arbetar vi med konkreta frågor och fallstudier som är anpassade till den verklighet många fackligt aktiva Ulf Brandt, central handledare för ARG Arbetsrätt Grund. Till vardags på Roslagsbanan. Några av ARG-deltagarna på Lastberget: Tomas Tillman (vård), Kent Andersson (tele), Camilla Eliasson (post) och Helena Wallin (trafik). inom SEKO lever i idag. Vi lyssnar också på deltagarnas önskemål och om det är något särskilt de vill ta upp, säger Ulf Brandt. Först GFU sedan ARG Den som vill gå en ARG-utbildning ska först ha gått en grundläggande förtroendemannautbildning (GFU). Detta är både ett krav och en nödvändighet. På ARG-utbildningen är det vissa som kan mer, andra mindre, men vi ligger på en sådan nivå att alla som har en grundutbildning ska kunna vara med. Kort kan man säga att alla som har ett styrelseuppdrag inom facket bör gå den här kursen, säger Ulf Brandt. Positiva reaktioner Reaktionerna från deltagarna är övervägande positiva. SEKO har fått bra kritik för kursens upplägg och tillhörande material. Jag har varit fackligt aktiv i närmare 30 år, men tycker att jag kunde tillgodogöra mig väldigt mycket från den här kursen. Utbudet var brett och inslagen om diskriminering och vilka regler som gäller för olika former av tidsbegränsad anställning var särskilt givande, säger Kent Andersson från SEKO tele i Skåne. Det är också värdefullt att träffa folk från andra yrkeskategorier och diskutera vilka frågor de prioriterar, säger Kent. Kent menar vidare att denna utbildning borde vara ett krav för alla som har någon typ av förhandlingsansvar. För Camilla Eliasson, som arbetar på Posten i Göteborg och är ny ungdomsansvarig i avdelningen, har ARG-kursen inneburit att hon blivit starkare, både som person och som fackligt ombud. Det känns skönt att veta vad som gäller och vilka krav man kan ställa. Nu kan inte arbetsgivaren köra över oss längre. För mig var den här kursen helt suverän. Jag har till och med hunnit lära ut lite av mina nya kunskaper till kollegorna här, säger Camilla. Pålästa handledare Både Camilla och Kent tycker att kursen var väldigt pedagogiskt upplagd med bra dokumentation och pålästa handledare. Du som gått GFU och vill medverka på en ARG-kurs, kontakta studieombudet i klubben eller studieansvarig i din avdelning. Du kan också läsa mer om ARG på SEKOs extranät (webbplatsen är endast för förtroendevalda), under studier. kultur Vad är ett bokombud? P På många av SEKOs avdelningar och i många klubbar finns det så kallade bokombud. Ombudet är på arbetsplatsen utsedd att ha hand om böcker i ett rörligt eller fast arbetsplatsbibliotek. Bokombuden som är cirka ett hundratal i hela landet är de direkta kulturbärarna inom SEKOs organisation och de har ett mycket viktigt uppdrag i denna tid av enbart visuell media. Den som vill starta ett nytt arbetsplatsbibliotek kan få bidrag av SEKO. Man får bidrag till bokpaketet från En Bok För Allaförlaget. Läs för mig, pappa! P LO-projektet Läs för mig pappa syftar bland annat till att få de män inom LO-facken som är pappor att läsa mer skönlitteratur och att framför allt läsa mer tillsammans med sina barn. Dessutom vill man med projektet skapa intresse för bokverksamhet och läsfrämjande som en facklig aktivitet bland förtroendevalda inom LO-facken samt skapa en grogrund för bokaktiviteter på arbetsplatserna. I Stockholm hålls en träff för pappor den 6 december där man hoppas att en handfull SEKOiter ska finnas med. Mer information och fler datum för andra träffar i landet kommer inom kort att läggas ut på SEKOs hemsida. Berättarträff i Stockholm P Torsdag 28 oktober kl 18 samlas bokombud i Stockholm till en berättarkväll i avdelningens lokaler. Medverkande kommer att vara SEKOs kulturansvariga i Stockholm och alla andra som är intresserade av berättandet. Bokombudet och skådespelerskan Ewa Carlsson kommer att inleda, därefter är det fritt för deltagarna att bidra med berättelser. Mer information om SEKO Stockholms kulturaktiviteter finns på klicka på fliken kultur. Mer information fås av: fackligt perspektiv seko oktober 2004 vii

8 Ny medlemsförmån medlemskap i bokklubb P SEKOs förbundsstyrelse beslöt på senaste mötet att de medlemmar som vill ska erbjudas medlemskap i Pocketklubben till ett reducerat pris. Detta innebär att förbundets medlemmar billigare får ta del av det utbud av pocketböcker som Pocketklubben erbjuder. De som är prenumeranter får varje månad hem en nyutgiven bok i brevlådan och kan därefter välja fler böcker till ett bra pris från Pocketklubbens sortiment. Mer information om denna förmån kommer att läggas ut på SEKOs hemsida, under rubriken Medlemsservice, där du även hittar andra förmåner som medlemskapet erbjuder, till exempel billigare elavtal, förmånliga datorköp, rabatterade hotellnätter och semestererbjudanden med mera. Det lönar sig att vara med i facket, med andra ord. Pocketklubbens utbud finns på Många bidrag till SEKOs fototävling P Fototävlingen på SEKOs hemsida har nu pågått i cirka två månader, och bidragen blir allt fler. Som vi tidigare har berättat måste vissa tävlingskriterier uppfyllas för att bilderna ska kunna publiceras. Bilderna ska på något sätt relatera till arbetsplatsen eller någon facklig verksamhet. Det kan vara bilder på arbetskamrater, arbetsredskap, från fikarummet eller andra aktivteter som kan härröras till arbetet. Tävlingen pågår till sista november, så än finns tid för dina bilder. Mer information hittar du på SEKOs hemsida. Ett av bidragen, foto Alf Ask. viii fackligt perspektiv seko oktober 2004 Sista året på terminalen P Jag träffade människor som kände stolthet över att arbeta inom posten och folk som inte brydde sig alls huruvida posten kom fram eller inte. Jag upplevde vintern med mörker, snöstormar och julkort i drivor och sommarnätter där man vid 3-tiden på morgonen såg solen gå upp genom fönstren samtidigt som morgontidningen anlände i inplastade buntar. Så beskriver Mårten Mellberg sin tid på Postterminalen i Norrköping. Tillsammans med fotografen Jonas Jörneberg har han följt arbetet och människorna på terminalen innan nedläggningen. Fotoutställningen Sista året på terminalen är ett samarbete mellan SEKO post Östra och Arbetets Museum och visas i Norrköping 19 oktober januari Den 19 oktober hölls även ett vernissage och en debatt på temat Framtidens Post, där bland andra Alf Mellström från SEKOs förbundsstyrelse medverkade. Har du vägarna förbi Norrköping, besök fotoutställningen och ta del av alla andra arbetsrelaterade utställningar museet erbjuder. För mer information, besök Slutsorterat på Postterminalen i Norrköping. SEKO uppvaktade Leni Björklund P I slutet av september uppvaktade SEKO försvarsminister Leni Björklund för att presentara förbundets krav inför den kommande försvaromställningen. En omställning som kommer att drabba SEKOs medlemmar hårt. Vi framförde bland annat våra krav på att staten tar fram ett åtgärdspaket för de anställda och regionalstöd till de orter som drabbas, säger SEKOs förbundsordförande Janne Rudén. Förbundet vill inte ställa ort mot ort. Medlemmar kommer att drabbas var än försvaret drar åt svångremmen. Däremot framförde Rudén SEKOs krav på att förlänga halveringstiden. Att ha för bråttom med omställningen kan vara förödande för vissa orter. Först måste trygghetsåtgärder komma till stånd, säger Rudén. Av budgetpropositionen framgår det också att delar av besparingarna inom försvaret ska komma Kriminalvården till del. Vid mötet med försvarsministern föreslog SEKO återigen att man på vissa håll kunde omvandla dagens försvarsinrättning till fängelser, och därmed kunna skapa nya jobb på de orter som drabbas. Jag är övertygad om att många av dom som nu förlorar sina arbete i försvaret skulle kunna göra ett bra arbete även inom kriminalvården, säger Janne Rudén. ansvarig utgivare Björn Forsberg redaktion Informationsenheten redaktör & layout Erik Sandberg Åsa Jansson adress Fackligt Perspektiv, SEKO, Box 1105, stockholm telefon fax hemsida e-post tryck Interprint ab 2004 Fackligt Perspektiv utkommer med 10 nummer per år Ffoto: jonas jörneberg material Därför behövs SEKO ny broschyr P Starkare tillsammans tio röster om varför SEKO behövs är titeln på en ny broschyr som förbundet tagit fram. Broschyren förklarar nyttan med att vara med i facket och är tänkt att användas för att värva nya medlemmar. I broschyren berättar tio personer som redan i dag är medlemmar varför de har valt SEKO. Större trygghet, högre lön och ökat inflytande på jobbet är några av de argument som kommer fram. Medlemmar från alla branscher inom SEKO finns representerade. Broschyren kommer att skickas ut till samtliga avdelningar. Den går också att beställa på SEKOs hemsida. Gå in på klicka på medlemsservice och trycksaker. LO om kvinnors löner P Som grupp får kvinnor systematiskt mindre betalt per arbetad timme än vad män får som grupp. Det är ett ämne som behandlas i LOs skrift Varför tjänar kvinnor mindre? Skriften tar upp flera frågeställningar. Vad gäller utbildningslängd är kvinnornas position nu i snitt lika stark som männens. Kvinnor har gjort ett massivt inträdande på arbetsmarknaden och därmed kunnat skaffa sig längre arbetslivserfarenhet. Allt detta har skett utan att det återspeglat sig i minskade löneskillnader under de senaste två decennierna. Skriften kostar 60 kronor och kan beställas från LO-distribution via fax , via telefon eller Frakt och expeditionskostnader tillkommer.

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket SEKO Upplaga: 5 000 november 2008 Grafisk form och produktion: ETC Foto: Anna Ledin Tryck: Modintryckoffset Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket I den här broschyren

Läs mer

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Vi står aldrig still Med dig blir vi ännu starkare Vi är många medlemmmar och vi är en kraftfull motpart gentemot arbetsgivarna inom spårtrafikbranschen. Men

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Facklig introduktion på arbetsplatsen workshop

Facklig introduktion på arbetsplatsen workshop Facklig introduktion på arbetsplatsen workshop Syftet med den fackliga introduktionen är att öka den totala fackliga medvetenheten på arbetsplatsen och vara en första positiv kontakt med facket för att

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE?

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? ARBETSLIV VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? 1. Vilka yrken ska ha hög respektive låg lön enligt dig? 2. Vilken funktion har lönen förutom som inkomst? 3. Vad tror du är den främsta orsaken till att

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme.

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Frågor och svar Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Påstående: Veolia vill sänka lönerna. Påstående: Veolia tvingar personalen till otrygga deltidsanställningar med

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Sektionens och avdelningens utbildningar är gratis en medlemsförmån! Vilka cirklar som anordnas på din hemort framgår av sektionens utbildningsprogram. Sektionen

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag SEKO Branschorganisation Spårtrafik förslag Verksamhetsplan 2017 1 Branschorganisationens uppgifter Övergripande mål för Branschorganisationen; En effektiv demokratisk organisation som samordnar aktiviteter

Läs mer

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk Det lönar sig att vara med i Byggnads?????? För medlemmar Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk STARK STOLT TRYGG Icke medlem Skillnaden

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID MITT SVERIGE VÅR FRAMTID INNEHÅLL SAMMANFATTNING...4 BAKGRUND...5 INTERVJU: HEJ SEKO SÖDRA...6 RESULTAT...7 ARBETSGIVAREN SKA INTE KUNNA STAPLA KORTA VISSTIDSANSTÄLLNINGAR PÅ VARANDRA...7 NÄR MÄNNISKOR

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2014

Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland har ansvaret för den lokala

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2015

Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare Banar väg för tjänsteför etagen Innehåll 1 Förord...5 2 Sammanfattning...6 3 Lönebildning stämmer...7 4 Lönebildning, fråga för fråga...10 5 Nöjdhetsindex...17

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Mötesplats SEKO. fakta och information från seko. augusti 2004

Mötesplats SEKO. fakta och information från seko. augusti 2004 FP augusti 2004 1 fakta och information från seko augusti 2004 Mötesplats SEKO B SEKOs förbundsledning och ombudsmän kommer under september och oktober att besöka samtliga SEKOs avdelningar. Ett antal

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

starkare tillsammans tio röster om varför SEKO behövs

starkare tillsammans tio röster om varför SEKO behövs starkare tillsammans tio röster om varför SEKO behövs Ensam är inte stark Jag tror absolut att jag skulle tjäna mindre om inte facket förhandlade för mig. Så svarar en av dem som här får frågan vad de

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SLFF.NU VÄLKOMMEN TILL Svensk lokförarförening - SLFF HISTORIK Ett missnöje började gro redan 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60.

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Skyddsombud UPPDRAG: SKYDDSOMBUD

Skyddsombud UPPDRAG: SKYDDSOMBUD Skyddsombud UPPDRAG: SKYDDSOMBUD Skyddsombuden är till för dig! Skyddsombudet är en nyckelperson i vårt gemensamma arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön. Skyddsombudet är arbetstagarnas

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för att

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING ANORDNAD AV LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET HÖSTEN 2014. Sid. Facklig utbildning anordnad av Livsmedelsarbetareförbundet 2

FACKLIG UTBILDNING ANORDNAD AV LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET HÖSTEN 2014. Sid. Facklig utbildning anordnad av Livsmedelsarbetareförbundet 2 HÖSTEN 204 FACKLIG UTBILDNING ANORDNAD AV LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET HÖSTEN 204 I förteckningen redovisas: Sid. Facklig utbildning anordnad av Livsmedelsarbetareförbundet 2 Facklig utbildning anordnad

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer