Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 20 14 1"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Året i korthet Februari Mars Januari Ett nytt hyresavtal för 2014 sluts och innebär en höjning med 1,30 %. 127 hushåll hos Annabostäder får HFAB som ny hyresvärd. HSB Göta tillträder tre hus på Maratonvägen med totalt 54 lägenheter. Det första spadtaget tas för 48 nya lägenheter på Sofieberg. Samtliga lägenheter blir uthyrda ett år innan inflyttning. Vi säljer 60 lägenheter på Andersberg till Willhem AB. 306 ungdomar söker till våra 100 sommarjobb. Uthyrningsstart för den tredje etappen av Kv Jordmånen. Augusti September Juli Under Almedalsveckan anordnar HFAB en debatt med bl a Mehmet Kaplan (nuvarande bostadsminister) i panelen. Premiär för HFAB-sommar. Tillsammans med 38 samarbetsföreningar bjuder vi in hyresgästernas barn att delta i t ex parkour, bakning, bollsporter, gymnastik, pyssel och fotografering. HFAB-bussen blir till ett mobilt galleri som visar konst vid äldreboenden och servicehus i samarbete med Salon des Refusés. Bostadsbyggardagen i Halmstad genomförs tillsammans med Hallandsposten. 50 hushåll i Getinge drabbas av Suseåns översvämning. Arbetsmarknadsministern besöker HFAB för att tala om vår satsning JobbEtt och samtidigt träffa ungdomar som fått arbete via initiativet. Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf inviger den nya Välkomstparken. 2

3 April Årets hyresgästundersökning påbörjas. Resultatet blir rekordhög kundnöjdhet. Maj Juni Start för ett deltagarbaserat konstverk på Vallås tillsammans med Peter Wahlbeck och Kulturförvaltningen. Planer för ytterligare en nyproduktion med 51 smålägenheter på Nissastrand presenteras. Landshövding Lena Sommestad och länsråd Lisbeth Schultze besöker bolaget. Det framgångsrika arbetet med HFAB:s egen arbetsförmedlare utvecklas ytterligare genom att möjlighet till egen bostad förs till JobbEtt-projektet. HFAB tecknar avtal med MTA Bygg och Anläggning AB om försäljning av mark i Kv Jordskalvet. Oktober November December Temadagen Framtidens Vallås genomförs. Inflyttning i HFAB:s plusenergihus i Harplinge. Huset producerar mer energi än vad huset och hyresgästerna tillsammans förbrukar. HFAB deltar i den nationella satsningen Tekniksprånget, som ska locka fler ungdomar att studera tekniska ämnen på högskolan. Nya uthyrningsregler presenteras, som möjliggör för fler Halmstadbor att söka lägenhet. Till nyheterna hör sänkta inkomstkrav och att en skuld hos kronofogden inte längre är ett hinder. Vernissage på Barnens Drömvallås, en fortsättning på den tidigare temadagen Framtidens Vallås. Utställarna är ett 30-tal önsketänkande barn som med hjälp av konstnären Robert Hais fått fria händer att skapa modeller av Vallås ur ett drömperspektiv. Det nya hyresavtalet för 2015 är klart och ger en höjning på 0,8 %. Detaljplanen för Kv Borgen vinner laga kraft. HFAB beslutar att under 2015 anställa fyra miljövärdar. 3

4 2014 i siffror Resultat efter finansiella poster uppgår till 109 Mkr (112). Driftnettot ökar till 263 Mkr (240). Hyresintäkterna uppgår till 716 Mkr (687). Ekonomisk uthyrningsgrad för bostäder (hyresintäkter i % av hyresvärdet) ligger på 99,7 % (99,6). Åtgärder i befintligt bestånd uppgår till 275,3 Mkr (253,7). 102 lägenheter färdigställs under året. 159 lägenheter är under produktion. Räntebärande skulder ökar till Mkr (1 360). Marknadsvärdet uppskattas till Mkr (6 657). Soliditeten ligger på 46,7 % (48,7). Avkastning på totalt kapital uppgår till 4,6 % (5,3). 1 Drift netto, Mkr redovisas enligt då gällande redovisningsregler är enligt K3 2 Avkastning på totalt kapital, % 7 % 6,1 6 % 5,3 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 4,7 4,4 4, redovisas enligt då gällande redovisningsregler är enligt K3 3 Soliditet % , , ,9 48, , redovisas enligt då gällande redovisningsregler är enligt K3

5 Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 VD har ordet 6 Förvaltningsberättelse 8 Verksamhet 9 Våra fastigheter 10 Våra hyresgäster 14 Våra medarbetare 18 Finansiell information 20 Risk- och känslighetsanalys 21 Utsikter för Förslag till vinstdisposition 23 Fem år i sammandrag 24 Definitioner 25 Resultaträkning 26 Kommentarer till resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kommentarer till balansräkning 29 Kassaflödesanalys 30 Noter 31 Revisionsberättelse 46 Granskningsrapport Styrelse 48 Ledningsgrupp 49 Fastighetsförteckning 50 5

6 Årsredovisning 2014 VD har ordet Ett händelserikt år 2014 var ett år som gav oss rekordnöjda hyresgäster och ett bokslut som redovisade ett högt resultat samtidigt som vi genomförde stora investeringar och höll en hög takt vad gällde förvärv såväl som nyoch ombyggnationer. Men den enskilda händelse som påverkade oss mest var översvämningen i Getinge där människor i 50 hushåll tvingades lämna sina hem mitt i natten, då ovetande om att de skulle få vänta i upp till nästan ett år innan de skulle kunna flytta tillbaka. Översvämningen i Getinge På natten mellan 19 och 20 augusti drabbades 50 av våra hyresgäster i Getinge av Suseåns översvämning. De tvingades lämna sina hem mitt i natten. Två dagar senare stoppade vi uthyrningen av lediga lägenheter för att säkerställa att vi skulle kunna bistå de drabbade och deras försäkringsbolag med evakueringslägenheter. När hyresgästerna flyttar tillbaka senare i år 6

7 kommer deras bostäder att vara mycket bättre än tidigare med bl a helt nya badrum. Nöjda hyresgäster Resultatet från årets hyresgästenkäter visade på en kraftig uppgång från föregående år, vilket i sin tur var det bästa resultatet sedan mätningarna började Det visar också att vårt fokus på Förvaltning i toppklass är en fungerande arbetsmetodik som leder till nöjdare hyresgäster. Arbetet med att stärka relationerna med hyresgästerna kommer att fortsätta under Ett exempel på en sådan åtgärd är införandet av miljövärdar, som innebär att vi tar över delar av skötseln av våra gröna ytor. Därigenom blir vi ännu mera synliga i bostadsområdena och skapar fler naturliga kontaktpunkter med våra hyresgäster. Nya uthyrningsregler ger fler chans att söka bostad Som ett allmännyttigt bostadsbolag vill HFAB att så många kommuninvånare som möjligt ska kunna söka lägenhet hos oss. Under våren 2015 kommer vi därför att införa generösare regler som bl a innefattar lägre inkomstkrav, att skulder hos kronofogden inte längre är ett hinder för att få bostad samt att hyresgäster som lämnar HFAB får behålla sina köpoäng. I syfte att skapa en mer aktiv kö kommer vi också att införa ett aktivitetskrav fr o m 1 januari Sveriges första flerfamiljshus med plusenergiteknik Under hösten 2014 skedde inflyttningen i vårt och Sveriges första flerfamiljshus med plusenergiteknik. Tekniken innebär att huset producerar mer energi än vad fastigheten och hyresgästerna tillsammans konsumerar under ett år. Projektet i Harplinge är nominerat i Årets Bygge Det är också ett lysande exempel på att det går att minska bostadssektorns del av Sveriges totala energiförbrukning. Bostadsmarknaden Under de senaste fyra åren har medel kö- tiden för en bostad hos HFAB ökat med 24 månader. Vi saknar tillräckligt med byggrätter för att kunna bidra till ett ökat utbud och därigenom säkerställa att hela Halmstad kan fortsätta att växa. Vi planerar att starta ett par förtätningsprojekt som beräknas ge ytterligare lägenheter de kommande åren. Köpet av Annabostäder 2013, som vi tillträdde 3 januari 2014 innebar ett tillskott av 127 lägenheter till vårt bestånd. Med tanke på att efterfrågan ökar är det glädjande att de privata aktörerna nu också satsar på nyproduktion av hyresrätter. 102 nya lägenheter Under 2014 färdigställdes 102 nya lägenheter för inflyttning, dels i Kv Jordmånen på Nissastrand och dels i plusenergihuset i Harplinge. Under året byggstartades Kv Musköten på Sofieberg. Under 2015 kommer 108 lägenheter att bli färdiga för inflyttning, dels den sista etappen i Kv Jordmånen på Nissastrand och dels i ovan nämnda Kv Musköten på Sofieberg. Många aktiviteter Under 2014 genomförde vi en stor mängd aktiviteter av olika slag. Som exempel kan nämnas Andersbergsfestivalen, Framtidens Vallås, Partnerträff, Bostadsbyggardagen, en aktivitet i Almedalen under politikerveckan tillsammans med bl a Mehmet Kaplan (Sveriges nuvarande bostadsminister), invigning av Välkomstparken på Fredrik Ströms gata, Konst under markisen tillsammans med kulturförvaltningen, HFAB-sommar 2014 och en vernissage med Barnens Drömvallås. Smålägenheter på Nissastrand Ungdomar och äldre är två grupper som har det särskilt besvärligt på bostadsmarknaden. Därför är vi glada över att under 2015 kunna starta produktionen av 51 smålägenheter mitt i Halmstad. Effektiv produktion och kompakta lägenheter innebär att hyrorna börjar redan på kr per månad. Inflyttning beräknas preliminärt till sommaren Bostadssocialt arbete Det har nu gått drygt ett år sedan vi startade ett arbetsmarknadsprojekt i syfte att hjälpa unga vuxna in på arbetsmarknaden. Under 2014 lyckades vår egen arbetsförmedlare inom ramen för projektet JobbEtt att ordna fram arbete åt 57 unga vuxna som befinner sig i riskzonen för långsiktigt utanförskap. Under 2015 kommer vi att utöka satsningen på sommarjobb för våra hyresgästers barn, vi ökar från 100 till 150 sommarjobb! Utöver detta fortsätter det framgångsrika arbetet med Grannsamverkan mot brott, konstinstallationer tillsammans med hyresgästerna och mycket mer. Allt med syftet att öka hyresgästernas känsla av trivsel, trygghet och inflytande i sitt boende. Slutligen vill jag passa på att tacka HFAB:s duktiga medarbetare för det gångna året. Tillsammans kan vi uträtta mycket gott för våra hyresgäster och för Halmstad kommande år! Sven Alexandersson VD 50 hushåll drabbades av översvämningen i Getinge. 7

8 Förvaltningsberättelse 8 Blomsterplantering i Åled

9 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Halmstads Fastighets AB (HFAB), organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för år Verksamhet HFAB ägs av Halmstads Rådhus AB (organisationsnummer ). Halmstads Rådhus AB är helägt av Halmstads kommun. Verksamheten i HFAB består av uthyrning och förvaltning av bostäder och lokaler inom Halmstads kommun. HFAB är hyresledande i Halmstads kommun med drygt 50 % av hyresrätterna. Affärsidé HFAB ska på ett affärsmässigt sätt utveckla och erbjuda ett attraktivt boende i hyresrätt, det ska vara livskvalitet att hyra. Vision HFAB ska vara Sveriges bästa bostadsbolag och det självklara valet för alla som vill bo i Halmstad. Koncernförhållande HFAB är moderbolag i en koncern med nio dotterbolag samt ett intressebolag som ägs till 49,6 %. Organisation Under året genomfördes en organisationsutveckling i syfte att skapa en mer decentraliserad organisation, som ska stödja ett arbets sätt som utgår från hyresgästernas perspektiv. Organisationen är uppbyggd som en matris och består dels av distrikt som förvaltar fastigheter, dels av avdelningar som stödjer förvaltningen. Merparten av de dagliga kontakterna och relationerna med våra hyresgäster sker via två affärsområden, Bostad respektive Lokaler. Dessa två är i sin tur uppdelade i distrikt och områden för att möta hyresgästerna på bästa sätt. Affärsområdena stöds av fem stödavdelningar: Affärsutveckling och kommunikation, Fastighetsutveckling, Boinflytande, Affärsstöd och Intern service. Bolagsstyrning Styrelsens sju politiskt valda ledamöter utses av kommunfullmäktige och väljs endast formellt av bolagsstämman. Personalen representeras av tre icke fullvärdiga styrelsemedlemmar som deltar på mötena med rätt att yttra sig. Styrelsen har under året haft 11 styrelsemöten (varav ett konstituerande). Utöver att hantera uppgifter i linje med aktiebolagslagens krav, har styrelsen arbetat med bolagets långsiktiga utveckling. Under hösten har kommunfullmäktige i Halmstad valt en ny styrelse för nästa mandatperiod Den nya styrelsen tillträder vid bolagsstämman i mars Organisationstillhörighet Bolaget är anslutet till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (Fastigo) och Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag (SABO). Koncernförhållande Operativ organisation Halmstads Fastighets AB Halmstads Fastighets AB (HFAB) Verkställande direktör VD-kansli HF Bergsgatan AB HF Norra vägen AB HF Bergsgatan Affärsutveckling AB Affärsområde Lokaler Affärsområde Bostad HF Badhusgatan AB HF Tyghusgatan AB HF Fastighets- Badhusgatan utveckling AB Förvaltare Husvärd Kundtjänst/ bonusfond HF Kaptensgatan AB Gamletull Komplementär AB Boinflytande Kundvärd KB Gamletull Projekt Söder i Halmstad AB* KB Affärsstöd Gamletull Distrikt Distrikt Distrikt Förvaltare Förvaltare Förvaltare Nissamedia AB Kv Kemisten AB Intressebolag ägt till 49,6 % Intern Nissamedia AB service Husvärd Husvärd Husvärd Kundvärd Kundvärd Kundvärd * Under 2015 kommer Projekt Söder i Halmstad AB att fusioneras med moderbolaget. 9

10 Våra fastigheter 10 Plusenergihus i Harplinge, 8 lägenheter inflyttade hösten 2014.

11 Förvaltningsberättelse Våra fastigheter Antalet bostadslägenheter uppgick vid årets utgång till (9 835), vilka tillsammans omfattade en yta på m 2 ( ). Ökningen förklaras av både förvärv och nyproduktion. Antalet kommersiella lokaler uppgick till 177 (176) fördelade på m 2 (51 183). Övriga lokaler fanns till ett antal av 171 (170) med en yta på m 2 (9 804). Under året har 478,5 Mkr (355,0) investerats i fastigheter inklusive pågående arbeten. Exkluderas fastighetsköp uppgår beloppet till 324,4 Mkr (325,3). Förvärv och försäljningar Under 2013 köptes Annaholding AB:s bestånd i centrala Halmstad genom förvärv av bolagen HF Badhusgatan AB, HF Bergsgatan AB och HF Norra vägen AB. Totalt förvärvades 127 lägenheter, en lokal och 93 garageplatser. Tillträdet skedde i början av 2014 och köpeskillingen var 154 Mkr. Under våren såldes 54 lägenheter i Kv Husaren för 26 Mkr till HSB Göta Holding AB. I slutet av året såldes 60 lägenheter i Kv Hjässan för 31 Mkr till Willhem Halmstad AB. Under året har även avtal tecknats med MTA Bygg och Anläggning i Halmstad AB om försäljning av Investeringar i fastigheter, Mkr redovisas enligt då gällande redovisningsregler är enligt K3. mark i Kv Jordskalvet på Nissastrand. I det senare fallet kommer överlåtelsen att ske under Investeringar och underhåll i befintligt bestånd Under året satsades 275,3 Mkr (253,7) på underhålls- och investeringsåtgärder i det befintliga beståndet. Av detta stod investeringarna för 113,4 Mkr (135,3). Åtgärderna varierar av naturliga skäl utifrån varje enskild fastighets behov och förutsättningar. Bland de större åtgärderna kan nämnas byte av värmesystem och relining av avloppsstammar i 523 lägenheter på Andersberg, där den första etappen avslutades under våren och etapp två startades under hösten. På Vårhemsområdet fortsatte den varsamma förnyelsen som inleddes 2013, och under 2014 har 117 lägenheter fått nyrenoverade badrum, nya stammar och balkongfronter m m. På Vallås har arbetet med takrenoveringar fortgått och i dagsläget är ca två tredjedelar av områdets tak åtgärdade. Även relining av avloppsledningar har utförts med ett direkt resultat i minskade vattenskador. På Kornhillsvägen inleddes en första försöksetapp med betonglagning, som kommer att stå modell för den resterande renoveringen av områdets fem gårdar. Nyproduktion Kv Musköten, 48 lägenheter klara februari Nybyggnationen stod för 211,0 Mkr (190,0) av de totala investeringarna. Under 2014 har bolaget färdigställt 94 lägenheter i Kv Jordmånen på Nissastrand. I Harplinge har 8 lägenheter färdigställts i Sveriges första flerbostadshus med plusenergiteknik, en produktion som nominerats till Årets bygge av Svensk Byggindustri. Samtliga nyproducerade lägenheter var vid inflyttning uthyrda i många fall upp till ett år i förväg. Nyproduktionen löper på kontinuerligt och 11

12 under 2014 var ca 160 lägenheter under produktion eller föremål för upphandling. Under sommaren upphandlades produktionen av 51 smålägenheter i Kv Järneken på Nissastrand. Gröna miljöer Frescoplatsen på Bäckagård. 2 Värmeeffektivitet normalårskorrigerad (graddagsmetoden) förbrukning per yta A-temp, kwh/m Eleffektivitet förbrukning fastighetsel för uthyrningsbar yta, kwh/m 2 14,5 14,3 14,0 13,8 13,5 13,2 13,1 13,0 12,7 I HFAB:s treåriga satsning på bolagets gröna miljöer utgör 2014 det tredje och avslutande året. I satsningen ingår såväl stora parkmiljöer som fastighetsvisa förnyelseprojekt i gårdsmiljöer. Bland de stora projekten kan nämnas Välkomstparken, en stor perennpark i centrala Halmstad, som stod klar och invigdes i september. I Vallås pågår iordningställandet av den stora parksatsningen Strandvallsparken mitt i hjärtat av gamla Vallås. Parken kommer att bli en oas för de boende med både lek- och rekreationsmöjligheter. Även inom andra bostadsområden har satsningen resulterat i förbättringar genom miniparker i gårdsmiljöerna. Som exempel kan nämnas projekt på Linehed, Bäckagård, Eldsberga och Haverdal. Energi för uppvärmning 2014 var ett extremt varmt år med en faktisk värmeenergiförbrukning på totalt MWh, vilket motsvarar en specifik värmeanvändning på 88,5 kwh/m 2. Under 2014 konverterade vi vårt driftuppföljningsprogram från Vitec ESS200 till Vitec Energiledning, vilket samtidigt medfört att normalårskorrigering fortsättningsvis kommer att göras med energiindexmetoden, samma metod som används i Skåneinitiativet. Vid konverteringen har historiska förbrukningsdata från 2007 överförts för att möjliggöra en rättvis jämförelse mellan energiprestanda från år 2007 och framåt med samma metod. Normalårskorrigering med energiindexmetoden ger en värmeenergiförbrukning 2014 på totalt MWh, vilket motsvarar en specifik energiförbrukning för uppvärmning på 99,3 kwh/ m 2 att jämföra med tidigare år. Se diagram till vänster. Fastighetsel 12,5 12, Fastighetselförbrukningen 2014 uppgick till MWh vilket ger 12,7 kwh/m 2. De senare årens fokus på eleffektivisering börjar ge resultat, men det finns fortfarande en 12

13 Förvaltningsberättelse Våra fastigheter betydande och angelägen sparpotential genom fortsatt eleffektivisering av inre och yttre belysning, tvättstugor samt byte till mer effektiva elfläktar och pumpar. Vatteneffektivitet förbrukning för uthyrningsbar 4 lägenhets- och lokalyta, l/m 2 BOA/LOA Vattenförbrukning Vattenförbrukningen 2014 uppgick till totalt m 3, vilket ger l/m 2, en förhållandevis låg genomsnittlig förbrukningsnivå Fastigheternas värde Fastigheternas bedömda marknadsvärde uppgick vid årets slut till Mkr (6 657). Detta värde överstiger bokfört värde med Mkr (3 971) vilket innebär att det finns betydande övervärden i portföljen. Värderingen har gjorts i egen regi med stöd av den modell som finns i applikationen Datscha. Det förväntade kassaflödet under kommande tio år samt det beräknade restvärdet år elva nuvärdesberäknas och ger en bedömning av fastighetens värde Enligt Forum Fastighetsekonomi gäller följande syn på Halmstads bostadsmarknad: A-läge: utgörs av vissa centralt belägna områden. B-läge: övriga centralt belägna områden samt stora delar av väster i Halmstads tätort. C-läge: övriga tätorten, exklusive Andersberg och Vallås, samt resten av kommunen. D-läge: Andersberg och Vallås. Översvämning Getinge Natten mellan 19 och 20 augusti breddade Suseån över och ställde HFAB:s bostadsområde på Klockarevägen 1 63 i Getinge under vatten. Bostadsområdet består av 19 lägenheter byggda 1977 och 31 lägenheter byggda Av de 50 lägenheterna fylldes 46 stycken samt den gemensamma tvättstugan med å- och dagvatten, i vissa fall så högt som ca 70 cm och hyresgästerna eva kuerades. Försäkringsbolaget kontaktades och arbetet med att sanera och återställa lägenheterna påbörjades omedelbart. Under tiden som arbetet med återställning har pågått, har en tvist uppstått med försäkringsbolaget huruvida försäkringen ska ersätta till fullvärde eller ej. Detta har föranlett att en stämningsansökan är inlämnad gentemot försäkringsbolaget. 5 HFAB:s lägenheter fördelade per läge 6 HFAB:s marknadsvärde fördelade per läge A 14% D 25% A 24% D 19% B 30% C 31% C 26% B 31% 13

14 Våra hyresgäster Sommaren 2013 arrangerades återigen Sommarkul på Andersberg för barn i åldern 7 12 år. 14 Aliza Bjarnelöf, hyresgäst på Andersberg.

15 Förvaltningsberättelse Våra hyresgäster Vi ska erbjuda en förvaltning i toppklass till de som väljer att bo i en HFAB-lägenhet. Boendet och boendemiljön är inte vilken produkt som helst, vi förvaltar människors hem, där våra hyresgäster ska trivas och känna trygghet. Detta ställer särskilda krav på HFAB. Hyresgästerna ska kunna förvänta sig en professionell drift och skötsel av fastigheterna och ha möjlighet att påverka sitt boende och sin boendemiljö enligt egna önskemål och prioriteringar. Att bo hos HFAB ska helt enkelt vara livskvalitet att hyra. HFAB påbörjade under våren 2014 en översyn av regelverket för uthyrning av bostäder. Arbetet har bedrivits i projektform. Resultatet av översynen är ett mer generöst, transparent och tydligt regelverk som ger fler människor möjlighet att kunna få en bostad. Några exempel på större förändringar som beslutats är att inkomstkravet sänks, skulder hos kronofogden godkänns och att hyresgäster som lämnar HFAB får behålla sina köpoäng. Förändringarna kommer att införas under första kvartalet bristen på lägenheter. När det finns få lediga lägenheter på marknaden minskar möjligheterna för människor att flytta inom orten och det befintliga boendet värderas högre. Under 2014 lämnades (65 397) intresseanmälningar till de (1 426) lägenheter som hyrdes ut. Detta motsvarar i genomsnitt 62 (45) intresseanmälningar per ledig lägenhet, men söktrycket varierar både mellan marknadsplatser och mellan bostadsorter i Halmstad. Flest intresseanmälningar i genomsnitt lämnades per uthyrd lägenhet i område Central Öster med 127, och lägst antal i område Snöstorp med 9. Jämfört med 2013 har söktrycket ökat. Medelkötiden för att få en lägenhet har ökat till 5,3 år (4,8). Kötiderna till studentlägenheter har minskat sedan 2010 medan kötiden för Student Direkt i princip inte förändrats sedan Till gång och efterfrågan på studentlägen heter bedöms vara i rimlig balans. Samverkan sker med kommunen för genomgångsbostäder, garantiboenden och bostäder för flyktingmottagande. Via HFAB:s samverkan med kommunens socialtjänst och enhet för flyktingmottagande upplåts årligen ca 35 lägenheter. Det ligger i kommunens intresse att ge stöd och information till företag och anställda som ska eller vill etablera sig i Halmstad. Här kan HFAB bidra genom att hyra ut lägenheter. Under 2014 inkom 51 ansökningar om näringslivsförtur, varav 29 beviljades. Nöjd Kund Index (NKI) Nöjd Kund Index mäts för att säkerställa ett kundorienterat arbetssätt. Undersökningsmodellen som tillämpas är SCB:s modell med Nöjd-Förvaltnings-Kvalitets-Index (NFKI). Mätningarna är ett viktigt underlag i arbetet med att ytterligare höja hyresgästnöjdheten. Nästan hälften av HFAB:s hyresgäster slumpvis utvalda fick under våren 2014 möjlighet att tycka till om sitt boende. Svarsfrekvensen blev 60 %, vilket motsvarar ca hyresgäster. Resultatet av 2014 års kundundersökning är ett NFKI om 68 på en hundragradig skala, en ökning med två indexenheter jämfört med undersökningen Uthyrning bostäder Under 2014 fick totalt lägenheter nya hyresgäster, vilket motsvarar en omsättning om ca 13 %. Antalet uthyrda lägenheter har de senaste åren legat mellan ca och lägenheter per år, men trenden är minskande. En förklaring till att antalet uthyrningar blivit lägre på senare år kan vara Hélène Dahl, ny hyresgäst på Bäckagård. 15

16 Uthyrning lokaler I slutet av december 2014 fanns 12 vakanta kommersiella lokaler med en yta på m 2 vilket motsvarar 5 % av den kommersiella ytan. Vakanskostnaderna för lokaler har ökat under Under 2015 kan totalt 64 kontrakt sägas upp, vilket motsvarar ca 36 % av alla kommersiella lokalkontrakt. Av dessa är ca 80 % ettårs- eller tillsvidarekontrakt. För att motverka en ökad vakansgrad och fylla lokalerna med bärkraftiga företag arbetar HFAB med olika typer av marknadsföring, samarbete med externa aktörer samt analyser av våra stora affärscentrum. HFAB:s nuvarande butiksmix har analyserats och en strategisk inriktning på önskad sammansättning har tagits fram. Målet är att nå en så optimal mix av butiker som marknaden tillåter. Ett exempel är Vallås Centrum där arbetet med att utveckla centrumet fortsätter Visionen är att på längre sikt utveckla det till ett levande stadsdelscentrum med service och handel för i första hand boende på Vallås. Marknadsaktiviteter Lena Leidhammar, Studio L inredningssömnad, lokalhyresgäst. HFAB har under 2014 aktivt arbetat med att ge våra hyresgäster ett mervärde i sitt boende. Aktiviteterna genomförs vanligen tillsammans med bolagets samarbetspartners inom kultur- och idrottsföreningar. Exempel på aktiviteter som har genomförts är: Aktivitetsvecka för ungdomar 7 16 år. Skolklasser i olika åldrar har fått möjlighet att prova på olika idrotter. 200 hyresgäster har getts möjlighet att gå på valfri HBK-match. Utdelning av biljetter till ett skådespel på Halmstad slotts borggård. 16 Skolklasser har fått möjlighet att prova på olika idrotter.

17 Förvaltningsberättelse Våra hyresgäster Bostadssocialt arbete HFAB lägger mycket kraft på det bostadssociala arbetet samt på arbete med boinflytandefrågor detta i syfte att minska omflyttningarna, bidra till att förbättra hyresgästernas betalningsförmåga, minimera skadegörelsen och öka känslan av trivsel och trygghet i våra bostadsområden. Hänt under 2014: JobbEtt jobb och bostäder till unga hyresgäster som riskerar att hamna i utanförskap på grund av arbetslöshet och medföljande svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden. Vi har fortsatt att utveckla konceptet HFAB-bussen den rullande mötesplatsen. Bussen används allt mer frekvent av förvaltningen för att nå ut och möta hyresgäster i bostadsområdena. Under året har två upphandlingar genomförts där social hänsyn har funnits med som ett av kriterierna i förfrågningsunder laget. Dessa har fallit väl ut och arbetslösa hyresgäster har getts möjlighet till arbete. Projektet 100 sommarjobb genomfördes under nio veckor ungdomar i åldrarna år fick sommarjobb, drygt tre veckor vardera, med enklare skötselarbete i sin egen stadsdel. Arbetsledningen sköttes av fem visstidsanställda arbetsledare, även de hyresgäster. Projektet blev lyckosamt även i år och deltagarutvärde Framtidens Vallås och konstnären Robert Hais utställning. ringen visade på nöjdhet när det gällde Med början hösten 2013 samverkar HFAB arbetsuppgifter, arbetstider och HFAB som med Halmstad handboll och Kärnhuset arbetsgivare. Under 2015 kommer vi att (Barn- och ungdomsförvaltningen) runt utvidga projektet till att omfatta 150 integrationsprojektet Handbollsandan. sommarjobb. Projektet syftar till att få ungdomar i de östra stadsdelarna intresserade av idrott och Under året har flera uppskattade aktiviteter genomförts inom området konst och ungdomarna får även möjlighet till ledarut föreningsliv via handbollsträning. De äldre kultur. En av dessa var ett samarbete med bildning i samarbete med skolidrottsförbundet för att främja framtida ledarförsörjning ett lokalt konstnärsnätverk, som med hjälp av HFAB-bussen höll vernissage under markisen vid våra äldreboenden i kommunen. inom föreningslivet. Vi har också uppfört ett deltagarbaserat Under året har samtliga hushåll på offentligt konstverk på Vallås, Trektorhuset. Andersberg kontaktats för att undersöka Ungdomar från stadsdelen var med och tog intresset för att bilda bostadsrättföreningar fram de ljud som är en del i den konstnärliga på området. gestaltningen. 100 ungdomar fick sommarjobb under nio veckor HFAB stödjer projektet Handbollsandan ett integrationsprojekt på Öster. 17

18 Våra medarbetare HFAB:s bonusfond och tillval hjälper till att sätta personlig prägel på lägenheterna. 18

19 Förvaltningsberättelse Våra Medarbetare Vid årsskiftet fanns 97 (91) tillsvidareanställda. Av dessa var 50 (48) kvinnor och 47 (43) män. Personalomsättningen för tillsvidareanställda var ca 3,3 % (9,8). Medelåldern för tillsvidareanställda var 44,2 år (43,7). Kvinnors medelålder var 42,5 år (43,0), och mäns 46,1 år (44,5). Under 2014 erbjöds 6 personer praktikplatser på HFAB. Företaget tog även emot 100 feriearbetande ungdomar som bor i HFAB:s lägenheter i projektet 100 sommarjobb. Därutöver anställdes 10 medarbetare för semestervikariat och projekt anställningar under sommaren. Tillsammans 1 Sjukfrånvaro per år 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,7% 1,5 % 0,8% 1,0 % 0,5 % 0 % 1,2 % 1,1 % 1,3 % 1,6 % Kort Lång 0,7 % 1,1 % 1,3 % 1,0 % Under året startades projektet Tillsammans för hyresgästens bästa. Syftet med projektet är att ta vara på kompetenserna och styrkorna i företaget samt att ge tydliga spelregler för bemötande både externt och internt. Föreläsningar, grupparbete och hemuppgifter har genomförts med fokus på vad som är viktigt i bemötande med andra människor Sjukfrånvaro/Frisknärvaro Det är glädjande att HFAB fortsatt har en låg sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron låg under året på 2,1 % (2,0). Korttidsfrånvaron var 1,0 % (1,3). Kvinnorna har tidigare år haft högre sjukfrånvaro än männen, men i år ser vi ett trendbrott där sjukfrånvaron är lika mellan könen. Både korttidsfrånvaron och den totala frånvarosiffran har minskat sedan förra året. Uppföljning sker löpande för att kunna observera trender i sjukfrånvaron. Företagets frisknärvaro, dvs de medarbetare som inte varit sjuka någon gång under året, var 44 % (35,0). Arbetsmiljöfrågor är viktiga för trivseln i bolaget och under hösten påbörjades arbetet med att lägga ännu mer fokus på dessa områden. En ny arbetsmiljöpolicy och nya riktlinjer ska tas fram i samarbete med företagets skydds ombud. 19

Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 1 Kv Järneken på Nissastrand VD HAR ORDET ÅRSREDOVISNING 2011 VD HAR ORDET 2011 har varit ett riktigt bra år för HFAB. Trots att återhämtningen i världsekonomin avstannade under året,

Läs mer

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng.

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng. Årsredovisning Framsida Råda Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se Boende med poäng. 4 5 FARVÄL 20 10 Vid årsskiftet trädde en ny lag om allmännyttan i

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. marks bostads ab

ÅRSREDOVISNING 2014. marks bostads ab ÅRSREDOVISNING 2014 marks bostads ab Innehåll 5 VD har ordet 7 Förvaltningsberättelse Styrelse och organisation Verksamhetscertifiering Personal Trivsel och trygghet Byggnation och underhåll Miljö Teknik

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL KORT OM VARBERGS BOSTAD NYCKELTAL 2012

INNEHÅLL KORT OM VARBERGS BOSTAD NYCKELTAL 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Kort om Varbergs Bostad... 2 VD:s kommentar... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 21 Balansräkning...22 Kassaflödesanalys...23 Redovisningsprinciper, noter...24

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Årsredovisning 2006. Gårdstensbostäder AB

Årsredovisning 2006. Gårdstensbostäder AB Årsredovisning 2006 Gårdstensbostäder AB 2 Gårdstensbostäder AB Org.nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Redovisningen omfattar Sida VD har ordet..4 Förvaltningsberättelse....5-11 Finansiella

Läs mer

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB Årsredovisning 2013 Östersundshem AB 1 2 3 Vi har ett utgångsläge som inspirerar ord från vd 6 Våra energibesparingsmål 8 Hemlängtan genom trivsel, nära dialog och bostäder för alla 10 Långsiktigt underhåll

Läs mer

Ekonomi. Ekonomisk utveckling

Ekonomi. Ekonomisk utveckling 46 Ekonomi Basen i bolagets stabila finansiella position är en stark balansräkning med en för branschen hög soliditet. Betydande övervärden i fastighetsportföljen och låg skuldsättningsgrad ger ytterligare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB GÖTA. HSB där möjligheterna bor

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB GÖTA. HSB där möjligheterna bor ÅRSREDOVISNING 2014 HSB GÖTA HSB där möjligheterna bor FOTO: HASSE BENGTSSON NÄSSJÖ stämmoplats 2015 HSB Göta genomför årets ordinarie stämma i Nässjö, i kulturhuset Pigalle den 18 maj. Stämmoförhandlingar

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009 AB Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2009 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal Vd har ordet Året som varit Nyproduktion Förvaltning Marknad Finansiering Hållbarhetsredovisning Styrelsen Medarbetare Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

Årsredovisning 2010. Innehåll. 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke

Årsredovisning 2010. Innehåll. 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke Förvaltningsberättelse 09 Verksamhet 15 Kund och marknad 19 Övikshems fastigheter 21 Energi och miljö 23 Medarbetare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013 20 3 ÅRSREDOVISNING Tunabyggen Årsredovisning 203 20 ÅRSREDOVISNING 3 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. INNEHÅLL VD har ordet... 4 TUNABYGGEN I KORTHET... 6 CSR... 7

Läs mer

Årsredovisning 2014 VH 6YlQJUXP I U DOOD

Årsredovisning 2014 VH 6YlQJUXP I U DOOD Årsredovisning 2014 2014 i korthet Fortsatt satsning på Fröjdenborg Badrumsrenovering på Sandvången Friskis&Svettis flytt till Västra Fäladen Green Hub, Landskrona en hållbar satsning LAB en mötesplats

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Heimstaden Årsredovisning 2008 2008 i sammandrag Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr Driftnettot uppgick till 386,6 mkr Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Fastigheter har förvärvats för ett

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2011 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

Årsredovisning 2013 VH 6YlQJUXP I U DOOD

Årsredovisning 2013 VH 6YlQJUXP I U DOOD Årsredovisning 2013 2013 i korthet Medverkan i stadens 600-årsjubileum Belysningsprojekt i Centrum och på Öster Fortsatt renovering på Fröjdenborg Omfattande renovering på Nygatan 12 och 14 Färdigställande

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kumla Bostäder 2014

ÅRSREDOVISNING. Kumla Bostäder 2014 ÅRSREDOVISNING Kumla Bostäder 2014 Innehåll Medvinden fortsätter full fart framåt! 3 Vi välkomnar fler som vill bygga bostäder i Kumla 4 Ekonomi 5 Nyproduktion 6 Väl rustat inom trygghetsboende 8 Storsatsning

Läs mer

Kort om GöteborgsLokaler

Kort om GöteborgsLokaler Kort om GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår sedan årsskiftet 2013/2014 i koncernen Göteborgs Stadshus

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2012 AB GotlandsHem. 2012 i korthet 4 VD har ordet 5

Innehåll. Årsredovisning 2012 AB GotlandsHem. 2012 i korthet 4 VD har ordet 5 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 AB GotlandsHem Innehåll 2012 i korthet 4 VD har ordet 5 Förvaltningsberättelse Styrelse, VD och revisorer 7 Uppdrag och viktiga händelser 8 Mål och måluppfyllelse

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer