Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 20 14 1"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Året i korthet Februari Mars Januari Ett nytt hyresavtal för 2014 sluts och innebär en höjning med 1,30 %. 127 hushåll hos Annabostäder får HFAB som ny hyresvärd. HSB Göta tillträder tre hus på Maratonvägen med totalt 54 lägenheter. Det första spadtaget tas för 48 nya lägenheter på Sofieberg. Samtliga lägenheter blir uthyrda ett år innan inflyttning. Vi säljer 60 lägenheter på Andersberg till Willhem AB. 306 ungdomar söker till våra 100 sommarjobb. Uthyrningsstart för den tredje etappen av Kv Jordmånen. Augusti September Juli Under Almedalsveckan anordnar HFAB en debatt med bl a Mehmet Kaplan (nuvarande bostadsminister) i panelen. Premiär för HFAB-sommar. Tillsammans med 38 samarbetsföreningar bjuder vi in hyresgästernas barn att delta i t ex parkour, bakning, bollsporter, gymnastik, pyssel och fotografering. HFAB-bussen blir till ett mobilt galleri som visar konst vid äldreboenden och servicehus i samarbete med Salon des Refusés. Bostadsbyggardagen i Halmstad genomförs tillsammans med Hallandsposten. 50 hushåll i Getinge drabbas av Suseåns översvämning. Arbetsmarknadsministern besöker HFAB för att tala om vår satsning JobbEtt och samtidigt träffa ungdomar som fått arbete via initiativet. Kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf inviger den nya Välkomstparken. 2

3 April Årets hyresgästundersökning påbörjas. Resultatet blir rekordhög kundnöjdhet. Maj Juni Start för ett deltagarbaserat konstverk på Vallås tillsammans med Peter Wahlbeck och Kulturförvaltningen. Planer för ytterligare en nyproduktion med 51 smålägenheter på Nissastrand presenteras. Landshövding Lena Sommestad och länsråd Lisbeth Schultze besöker bolaget. Det framgångsrika arbetet med HFAB:s egen arbetsförmedlare utvecklas ytterligare genom att möjlighet till egen bostad förs till JobbEtt-projektet. HFAB tecknar avtal med MTA Bygg och Anläggning AB om försäljning av mark i Kv Jordskalvet. Oktober November December Temadagen Framtidens Vallås genomförs. Inflyttning i HFAB:s plusenergihus i Harplinge. Huset producerar mer energi än vad huset och hyresgästerna tillsammans förbrukar. HFAB deltar i den nationella satsningen Tekniksprånget, som ska locka fler ungdomar att studera tekniska ämnen på högskolan. Nya uthyrningsregler presenteras, som möjliggör för fler Halmstadbor att söka lägenhet. Till nyheterna hör sänkta inkomstkrav och att en skuld hos kronofogden inte längre är ett hinder. Vernissage på Barnens Drömvallås, en fortsättning på den tidigare temadagen Framtidens Vallås. Utställarna är ett 30-tal önsketänkande barn som med hjälp av konstnären Robert Hais fått fria händer att skapa modeller av Vallås ur ett drömperspektiv. Det nya hyresavtalet för 2015 är klart och ger en höjning på 0,8 %. Detaljplanen för Kv Borgen vinner laga kraft. HFAB beslutar att under 2015 anställa fyra miljövärdar. 3

4 2014 i siffror Resultat efter finansiella poster uppgår till 109 Mkr (112). Driftnettot ökar till 263 Mkr (240). Hyresintäkterna uppgår till 716 Mkr (687). Ekonomisk uthyrningsgrad för bostäder (hyresintäkter i % av hyresvärdet) ligger på 99,7 % (99,6). Åtgärder i befintligt bestånd uppgår till 275,3 Mkr (253,7). 102 lägenheter färdigställs under året. 159 lägenheter är under produktion. Räntebärande skulder ökar till Mkr (1 360). Marknadsvärdet uppskattas till Mkr (6 657). Soliditeten ligger på 46,7 % (48,7). Avkastning på totalt kapital uppgår till 4,6 % (5,3). 1 Drift netto, Mkr redovisas enligt då gällande redovisningsregler är enligt K3 2 Avkastning på totalt kapital, % 7 % 6,1 6 % 5,3 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % 4,7 4,4 4, redovisas enligt då gällande redovisningsregler är enligt K3 3 Soliditet % , , ,9 48, , redovisas enligt då gällande redovisningsregler är enligt K3

5 Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 VD har ordet 6 Förvaltningsberättelse 8 Verksamhet 9 Våra fastigheter 10 Våra hyresgäster 14 Våra medarbetare 18 Finansiell information 20 Risk- och känslighetsanalys 21 Utsikter för Förslag till vinstdisposition 23 Fem år i sammandrag 24 Definitioner 25 Resultaträkning 26 Kommentarer till resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kommentarer till balansräkning 29 Kassaflödesanalys 30 Noter 31 Revisionsberättelse 46 Granskningsrapport Styrelse 48 Ledningsgrupp 49 Fastighetsförteckning 50 5

6 Årsredovisning 2014 VD har ordet Ett händelserikt år 2014 var ett år som gav oss rekordnöjda hyresgäster och ett bokslut som redovisade ett högt resultat samtidigt som vi genomförde stora investeringar och höll en hög takt vad gällde förvärv såväl som nyoch ombyggnationer. Men den enskilda händelse som påverkade oss mest var översvämningen i Getinge där människor i 50 hushåll tvingades lämna sina hem mitt i natten, då ovetande om att de skulle få vänta i upp till nästan ett år innan de skulle kunna flytta tillbaka. Översvämningen i Getinge På natten mellan 19 och 20 augusti drabbades 50 av våra hyresgäster i Getinge av Suseåns översvämning. De tvingades lämna sina hem mitt i natten. Två dagar senare stoppade vi uthyrningen av lediga lägenheter för att säkerställa att vi skulle kunna bistå de drabbade och deras försäkringsbolag med evakueringslägenheter. När hyresgästerna flyttar tillbaka senare i år 6

7 kommer deras bostäder att vara mycket bättre än tidigare med bl a helt nya badrum. Nöjda hyresgäster Resultatet från årets hyresgästenkäter visade på en kraftig uppgång från föregående år, vilket i sin tur var det bästa resultatet sedan mätningarna började Det visar också att vårt fokus på Förvaltning i toppklass är en fungerande arbetsmetodik som leder till nöjdare hyresgäster. Arbetet med att stärka relationerna med hyresgästerna kommer att fortsätta under Ett exempel på en sådan åtgärd är införandet av miljövärdar, som innebär att vi tar över delar av skötseln av våra gröna ytor. Därigenom blir vi ännu mera synliga i bostadsområdena och skapar fler naturliga kontaktpunkter med våra hyresgäster. Nya uthyrningsregler ger fler chans att söka bostad Som ett allmännyttigt bostadsbolag vill HFAB att så många kommuninvånare som möjligt ska kunna söka lägenhet hos oss. Under våren 2015 kommer vi därför att införa generösare regler som bl a innefattar lägre inkomstkrav, att skulder hos kronofogden inte längre är ett hinder för att få bostad samt att hyresgäster som lämnar HFAB får behålla sina köpoäng. I syfte att skapa en mer aktiv kö kommer vi också att införa ett aktivitetskrav fr o m 1 januari Sveriges första flerfamiljshus med plusenergiteknik Under hösten 2014 skedde inflyttningen i vårt och Sveriges första flerfamiljshus med plusenergiteknik. Tekniken innebär att huset producerar mer energi än vad fastigheten och hyresgästerna tillsammans konsumerar under ett år. Projektet i Harplinge är nominerat i Årets Bygge Det är också ett lysande exempel på att det går att minska bostadssektorns del av Sveriges totala energiförbrukning. Bostadsmarknaden Under de senaste fyra åren har medel kö- tiden för en bostad hos HFAB ökat med 24 månader. Vi saknar tillräckligt med byggrätter för att kunna bidra till ett ökat utbud och därigenom säkerställa att hela Halmstad kan fortsätta att växa. Vi planerar att starta ett par förtätningsprojekt som beräknas ge ytterligare lägenheter de kommande åren. Köpet av Annabostäder 2013, som vi tillträdde 3 januari 2014 innebar ett tillskott av 127 lägenheter till vårt bestånd. Med tanke på att efterfrågan ökar är det glädjande att de privata aktörerna nu också satsar på nyproduktion av hyresrätter. 102 nya lägenheter Under 2014 färdigställdes 102 nya lägenheter för inflyttning, dels i Kv Jordmånen på Nissastrand och dels i plusenergihuset i Harplinge. Under året byggstartades Kv Musköten på Sofieberg. Under 2015 kommer 108 lägenheter att bli färdiga för inflyttning, dels den sista etappen i Kv Jordmånen på Nissastrand och dels i ovan nämnda Kv Musköten på Sofieberg. Många aktiviteter Under 2014 genomförde vi en stor mängd aktiviteter av olika slag. Som exempel kan nämnas Andersbergsfestivalen, Framtidens Vallås, Partnerträff, Bostadsbyggardagen, en aktivitet i Almedalen under politikerveckan tillsammans med bl a Mehmet Kaplan (Sveriges nuvarande bostadsminister), invigning av Välkomstparken på Fredrik Ströms gata, Konst under markisen tillsammans med kulturförvaltningen, HFAB-sommar 2014 och en vernissage med Barnens Drömvallås. Smålägenheter på Nissastrand Ungdomar och äldre är två grupper som har det särskilt besvärligt på bostadsmarknaden. Därför är vi glada över att under 2015 kunna starta produktionen av 51 smålägenheter mitt i Halmstad. Effektiv produktion och kompakta lägenheter innebär att hyrorna börjar redan på kr per månad. Inflyttning beräknas preliminärt till sommaren Bostadssocialt arbete Det har nu gått drygt ett år sedan vi startade ett arbetsmarknadsprojekt i syfte att hjälpa unga vuxna in på arbetsmarknaden. Under 2014 lyckades vår egen arbetsförmedlare inom ramen för projektet JobbEtt att ordna fram arbete åt 57 unga vuxna som befinner sig i riskzonen för långsiktigt utanförskap. Under 2015 kommer vi att utöka satsningen på sommarjobb för våra hyresgästers barn, vi ökar från 100 till 150 sommarjobb! Utöver detta fortsätter det framgångsrika arbetet med Grannsamverkan mot brott, konstinstallationer tillsammans med hyresgästerna och mycket mer. Allt med syftet att öka hyresgästernas känsla av trivsel, trygghet och inflytande i sitt boende. Slutligen vill jag passa på att tacka HFAB:s duktiga medarbetare för det gångna året. Tillsammans kan vi uträtta mycket gott för våra hyresgäster och för Halmstad kommande år! Sven Alexandersson VD 50 hushåll drabbades av översvämningen i Getinge. 7

8 Förvaltningsberättelse 8 Blomsterplantering i Åled

9 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Halmstads Fastighets AB (HFAB), organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för år Verksamhet HFAB ägs av Halmstads Rådhus AB (organisationsnummer ). Halmstads Rådhus AB är helägt av Halmstads kommun. Verksamheten i HFAB består av uthyrning och förvaltning av bostäder och lokaler inom Halmstads kommun. HFAB är hyresledande i Halmstads kommun med drygt 50 % av hyresrätterna. Affärsidé HFAB ska på ett affärsmässigt sätt utveckla och erbjuda ett attraktivt boende i hyresrätt, det ska vara livskvalitet att hyra. Vision HFAB ska vara Sveriges bästa bostadsbolag och det självklara valet för alla som vill bo i Halmstad. Koncernförhållande HFAB är moderbolag i en koncern med nio dotterbolag samt ett intressebolag som ägs till 49,6 %. Organisation Under året genomfördes en organisationsutveckling i syfte att skapa en mer decentraliserad organisation, som ska stödja ett arbets sätt som utgår från hyresgästernas perspektiv. Organisationen är uppbyggd som en matris och består dels av distrikt som förvaltar fastigheter, dels av avdelningar som stödjer förvaltningen. Merparten av de dagliga kontakterna och relationerna med våra hyresgäster sker via två affärsområden, Bostad respektive Lokaler. Dessa två är i sin tur uppdelade i distrikt och områden för att möta hyresgästerna på bästa sätt. Affärsområdena stöds av fem stödavdelningar: Affärsutveckling och kommunikation, Fastighetsutveckling, Boinflytande, Affärsstöd och Intern service. Bolagsstyrning Styrelsens sju politiskt valda ledamöter utses av kommunfullmäktige och väljs endast formellt av bolagsstämman. Personalen representeras av tre icke fullvärdiga styrelsemedlemmar som deltar på mötena med rätt att yttra sig. Styrelsen har under året haft 11 styrelsemöten (varav ett konstituerande). Utöver att hantera uppgifter i linje med aktiebolagslagens krav, har styrelsen arbetat med bolagets långsiktiga utveckling. Under hösten har kommunfullmäktige i Halmstad valt en ny styrelse för nästa mandatperiod Den nya styrelsen tillträder vid bolagsstämman i mars Organisationstillhörighet Bolaget är anslutet till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (Fastigo) och Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag (SABO). Koncernförhållande Operativ organisation Halmstads Fastighets AB Halmstads Fastighets AB (HFAB) Verkställande direktör VD-kansli HF Bergsgatan AB HF Norra vägen AB HF Bergsgatan Affärsutveckling AB Affärsområde Lokaler Affärsområde Bostad HF Badhusgatan AB HF Tyghusgatan AB HF Fastighets- Badhusgatan utveckling AB Förvaltare Husvärd Kundtjänst/ bonusfond HF Kaptensgatan AB Gamletull Komplementär AB Boinflytande Kundvärd KB Gamletull Projekt Söder i Halmstad AB* KB Affärsstöd Gamletull Distrikt Distrikt Distrikt Förvaltare Förvaltare Förvaltare Nissamedia AB Kv Kemisten AB Intressebolag ägt till 49,6 % Intern Nissamedia AB service Husvärd Husvärd Husvärd Kundvärd Kundvärd Kundvärd * Under 2015 kommer Projekt Söder i Halmstad AB att fusioneras med moderbolaget. 9

10 Våra fastigheter 10 Plusenergihus i Harplinge, 8 lägenheter inflyttade hösten 2014.

11 Förvaltningsberättelse Våra fastigheter Antalet bostadslägenheter uppgick vid årets utgång till (9 835), vilka tillsammans omfattade en yta på m 2 ( ). Ökningen förklaras av både förvärv och nyproduktion. Antalet kommersiella lokaler uppgick till 177 (176) fördelade på m 2 (51 183). Övriga lokaler fanns till ett antal av 171 (170) med en yta på m 2 (9 804). Under året har 478,5 Mkr (355,0) investerats i fastigheter inklusive pågående arbeten. Exkluderas fastighetsköp uppgår beloppet till 324,4 Mkr (325,3). Förvärv och försäljningar Under 2013 köptes Annaholding AB:s bestånd i centrala Halmstad genom förvärv av bolagen HF Badhusgatan AB, HF Bergsgatan AB och HF Norra vägen AB. Totalt förvärvades 127 lägenheter, en lokal och 93 garageplatser. Tillträdet skedde i början av 2014 och köpeskillingen var 154 Mkr. Under våren såldes 54 lägenheter i Kv Husaren för 26 Mkr till HSB Göta Holding AB. I slutet av året såldes 60 lägenheter i Kv Hjässan för 31 Mkr till Willhem Halmstad AB. Under året har även avtal tecknats med MTA Bygg och Anläggning i Halmstad AB om försäljning av Investeringar i fastigheter, Mkr redovisas enligt då gällande redovisningsregler är enligt K3. mark i Kv Jordskalvet på Nissastrand. I det senare fallet kommer överlåtelsen att ske under Investeringar och underhåll i befintligt bestånd Under året satsades 275,3 Mkr (253,7) på underhålls- och investeringsåtgärder i det befintliga beståndet. Av detta stod investeringarna för 113,4 Mkr (135,3). Åtgärderna varierar av naturliga skäl utifrån varje enskild fastighets behov och förutsättningar. Bland de större åtgärderna kan nämnas byte av värmesystem och relining av avloppsstammar i 523 lägenheter på Andersberg, där den första etappen avslutades under våren och etapp två startades under hösten. På Vårhemsområdet fortsatte den varsamma förnyelsen som inleddes 2013, och under 2014 har 117 lägenheter fått nyrenoverade badrum, nya stammar och balkongfronter m m. På Vallås har arbetet med takrenoveringar fortgått och i dagsläget är ca två tredjedelar av områdets tak åtgärdade. Även relining av avloppsledningar har utförts med ett direkt resultat i minskade vattenskador. På Kornhillsvägen inleddes en första försöksetapp med betonglagning, som kommer att stå modell för den resterande renoveringen av områdets fem gårdar. Nyproduktion Kv Musköten, 48 lägenheter klara februari Nybyggnationen stod för 211,0 Mkr (190,0) av de totala investeringarna. Under 2014 har bolaget färdigställt 94 lägenheter i Kv Jordmånen på Nissastrand. I Harplinge har 8 lägenheter färdigställts i Sveriges första flerbostadshus med plusenergiteknik, en produktion som nominerats till Årets bygge av Svensk Byggindustri. Samtliga nyproducerade lägenheter var vid inflyttning uthyrda i många fall upp till ett år i förväg. Nyproduktionen löper på kontinuerligt och 11

12 under 2014 var ca 160 lägenheter under produktion eller föremål för upphandling. Under sommaren upphandlades produktionen av 51 smålägenheter i Kv Järneken på Nissastrand. Gröna miljöer Frescoplatsen på Bäckagård. 2 Värmeeffektivitet normalårskorrigerad (graddagsmetoden) förbrukning per yta A-temp, kwh/m Eleffektivitet förbrukning fastighetsel för uthyrningsbar yta, kwh/m 2 14,5 14,3 14,0 13,8 13,5 13,2 13,1 13,0 12,7 I HFAB:s treåriga satsning på bolagets gröna miljöer utgör 2014 det tredje och avslutande året. I satsningen ingår såväl stora parkmiljöer som fastighetsvisa förnyelseprojekt i gårdsmiljöer. Bland de stora projekten kan nämnas Välkomstparken, en stor perennpark i centrala Halmstad, som stod klar och invigdes i september. I Vallås pågår iordningställandet av den stora parksatsningen Strandvallsparken mitt i hjärtat av gamla Vallås. Parken kommer att bli en oas för de boende med både lek- och rekreationsmöjligheter. Även inom andra bostadsområden har satsningen resulterat i förbättringar genom miniparker i gårdsmiljöerna. Som exempel kan nämnas projekt på Linehed, Bäckagård, Eldsberga och Haverdal. Energi för uppvärmning 2014 var ett extremt varmt år med en faktisk värmeenergiförbrukning på totalt MWh, vilket motsvarar en specifik värmeanvändning på 88,5 kwh/m 2. Under 2014 konverterade vi vårt driftuppföljningsprogram från Vitec ESS200 till Vitec Energiledning, vilket samtidigt medfört att normalårskorrigering fortsättningsvis kommer att göras med energiindexmetoden, samma metod som används i Skåneinitiativet. Vid konverteringen har historiska förbrukningsdata från 2007 överförts för att möjliggöra en rättvis jämförelse mellan energiprestanda från år 2007 och framåt med samma metod. Normalårskorrigering med energiindexmetoden ger en värmeenergiförbrukning 2014 på totalt MWh, vilket motsvarar en specifik energiförbrukning för uppvärmning på 99,3 kwh/ m 2 att jämföra med tidigare år. Se diagram till vänster. Fastighetsel 12,5 12, Fastighetselförbrukningen 2014 uppgick till MWh vilket ger 12,7 kwh/m 2. De senare årens fokus på eleffektivisering börjar ge resultat, men det finns fortfarande en 12

13 Förvaltningsberättelse Våra fastigheter betydande och angelägen sparpotential genom fortsatt eleffektivisering av inre och yttre belysning, tvättstugor samt byte till mer effektiva elfläktar och pumpar. Vatteneffektivitet förbrukning för uthyrningsbar 4 lägenhets- och lokalyta, l/m 2 BOA/LOA Vattenförbrukning Vattenförbrukningen 2014 uppgick till totalt m 3, vilket ger l/m 2, en förhållandevis låg genomsnittlig förbrukningsnivå Fastigheternas värde Fastigheternas bedömda marknadsvärde uppgick vid årets slut till Mkr (6 657). Detta värde överstiger bokfört värde med Mkr (3 971) vilket innebär att det finns betydande övervärden i portföljen. Värderingen har gjorts i egen regi med stöd av den modell som finns i applikationen Datscha. Det förväntade kassaflödet under kommande tio år samt det beräknade restvärdet år elva nuvärdesberäknas och ger en bedömning av fastighetens värde Enligt Forum Fastighetsekonomi gäller följande syn på Halmstads bostadsmarknad: A-läge: utgörs av vissa centralt belägna områden. B-läge: övriga centralt belägna områden samt stora delar av väster i Halmstads tätort. C-läge: övriga tätorten, exklusive Andersberg och Vallås, samt resten av kommunen. D-läge: Andersberg och Vallås. Översvämning Getinge Natten mellan 19 och 20 augusti breddade Suseån över och ställde HFAB:s bostadsområde på Klockarevägen 1 63 i Getinge under vatten. Bostadsområdet består av 19 lägenheter byggda 1977 och 31 lägenheter byggda Av de 50 lägenheterna fylldes 46 stycken samt den gemensamma tvättstugan med å- och dagvatten, i vissa fall så högt som ca 70 cm och hyresgästerna eva kuerades. Försäkringsbolaget kontaktades och arbetet med att sanera och återställa lägenheterna påbörjades omedelbart. Under tiden som arbetet med återställning har pågått, har en tvist uppstått med försäkringsbolaget huruvida försäkringen ska ersätta till fullvärde eller ej. Detta har föranlett att en stämningsansökan är inlämnad gentemot försäkringsbolaget. 5 HFAB:s lägenheter fördelade per läge 6 HFAB:s marknadsvärde fördelade per läge A 14% D 25% A 24% D 19% B 30% C 31% C 26% B 31% 13

14 Våra hyresgäster Sommaren 2013 arrangerades återigen Sommarkul på Andersberg för barn i åldern 7 12 år. 14 Aliza Bjarnelöf, hyresgäst på Andersberg.

15 Förvaltningsberättelse Våra hyresgäster Vi ska erbjuda en förvaltning i toppklass till de som väljer att bo i en HFAB-lägenhet. Boendet och boendemiljön är inte vilken produkt som helst, vi förvaltar människors hem, där våra hyresgäster ska trivas och känna trygghet. Detta ställer särskilda krav på HFAB. Hyresgästerna ska kunna förvänta sig en professionell drift och skötsel av fastigheterna och ha möjlighet att påverka sitt boende och sin boendemiljö enligt egna önskemål och prioriteringar. Att bo hos HFAB ska helt enkelt vara livskvalitet att hyra. HFAB påbörjade under våren 2014 en översyn av regelverket för uthyrning av bostäder. Arbetet har bedrivits i projektform. Resultatet av översynen är ett mer generöst, transparent och tydligt regelverk som ger fler människor möjlighet att kunna få en bostad. Några exempel på större förändringar som beslutats är att inkomstkravet sänks, skulder hos kronofogden godkänns och att hyresgäster som lämnar HFAB får behålla sina köpoäng. Förändringarna kommer att införas under första kvartalet bristen på lägenheter. När det finns få lediga lägenheter på marknaden minskar möjligheterna för människor att flytta inom orten och det befintliga boendet värderas högre. Under 2014 lämnades (65 397) intresseanmälningar till de (1 426) lägenheter som hyrdes ut. Detta motsvarar i genomsnitt 62 (45) intresseanmälningar per ledig lägenhet, men söktrycket varierar både mellan marknadsplatser och mellan bostadsorter i Halmstad. Flest intresseanmälningar i genomsnitt lämnades per uthyrd lägenhet i område Central Öster med 127, och lägst antal i område Snöstorp med 9. Jämfört med 2013 har söktrycket ökat. Medelkötiden för att få en lägenhet har ökat till 5,3 år (4,8). Kötiderna till studentlägenheter har minskat sedan 2010 medan kötiden för Student Direkt i princip inte förändrats sedan Till gång och efterfrågan på studentlägen heter bedöms vara i rimlig balans. Samverkan sker med kommunen för genomgångsbostäder, garantiboenden och bostäder för flyktingmottagande. Via HFAB:s samverkan med kommunens socialtjänst och enhet för flyktingmottagande upplåts årligen ca 35 lägenheter. Det ligger i kommunens intresse att ge stöd och information till företag och anställda som ska eller vill etablera sig i Halmstad. Här kan HFAB bidra genom att hyra ut lägenheter. Under 2014 inkom 51 ansökningar om näringslivsförtur, varav 29 beviljades. Nöjd Kund Index (NKI) Nöjd Kund Index mäts för att säkerställa ett kundorienterat arbetssätt. Undersökningsmodellen som tillämpas är SCB:s modell med Nöjd-Förvaltnings-Kvalitets-Index (NFKI). Mätningarna är ett viktigt underlag i arbetet med att ytterligare höja hyresgästnöjdheten. Nästan hälften av HFAB:s hyresgäster slumpvis utvalda fick under våren 2014 möjlighet att tycka till om sitt boende. Svarsfrekvensen blev 60 %, vilket motsvarar ca hyresgäster. Resultatet av 2014 års kundundersökning är ett NFKI om 68 på en hundragradig skala, en ökning med två indexenheter jämfört med undersökningen Uthyrning bostäder Under 2014 fick totalt lägenheter nya hyresgäster, vilket motsvarar en omsättning om ca 13 %. Antalet uthyrda lägenheter har de senaste åren legat mellan ca och lägenheter per år, men trenden är minskande. En förklaring till att antalet uthyrningar blivit lägre på senare år kan vara Hélène Dahl, ny hyresgäst på Bäckagård. 15

16 Uthyrning lokaler I slutet av december 2014 fanns 12 vakanta kommersiella lokaler med en yta på m 2 vilket motsvarar 5 % av den kommersiella ytan. Vakanskostnaderna för lokaler har ökat under Under 2015 kan totalt 64 kontrakt sägas upp, vilket motsvarar ca 36 % av alla kommersiella lokalkontrakt. Av dessa är ca 80 % ettårs- eller tillsvidarekontrakt. För att motverka en ökad vakansgrad och fylla lokalerna med bärkraftiga företag arbetar HFAB med olika typer av marknadsföring, samarbete med externa aktörer samt analyser av våra stora affärscentrum. HFAB:s nuvarande butiksmix har analyserats och en strategisk inriktning på önskad sammansättning har tagits fram. Målet är att nå en så optimal mix av butiker som marknaden tillåter. Ett exempel är Vallås Centrum där arbetet med att utveckla centrumet fortsätter Visionen är att på längre sikt utveckla det till ett levande stadsdelscentrum med service och handel för i första hand boende på Vallås. Marknadsaktiviteter Lena Leidhammar, Studio L inredningssömnad, lokalhyresgäst. HFAB har under 2014 aktivt arbetat med att ge våra hyresgäster ett mervärde i sitt boende. Aktiviteterna genomförs vanligen tillsammans med bolagets samarbetspartners inom kultur- och idrottsföreningar. Exempel på aktiviteter som har genomförts är: Aktivitetsvecka för ungdomar 7 16 år. Skolklasser i olika åldrar har fått möjlighet att prova på olika idrotter. 200 hyresgäster har getts möjlighet att gå på valfri HBK-match. Utdelning av biljetter till ett skådespel på Halmstad slotts borggård. 16 Skolklasser har fått möjlighet att prova på olika idrotter.

17 Förvaltningsberättelse Våra hyresgäster Bostadssocialt arbete HFAB lägger mycket kraft på det bostadssociala arbetet samt på arbete med boinflytandefrågor detta i syfte att minska omflyttningarna, bidra till att förbättra hyresgästernas betalningsförmåga, minimera skadegörelsen och öka känslan av trivsel och trygghet i våra bostadsområden. Hänt under 2014: JobbEtt jobb och bostäder till unga hyresgäster som riskerar att hamna i utanförskap på grund av arbetslöshet och medföljande svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden. Vi har fortsatt att utveckla konceptet HFAB-bussen den rullande mötesplatsen. Bussen används allt mer frekvent av förvaltningen för att nå ut och möta hyresgäster i bostadsområdena. Under året har två upphandlingar genomförts där social hänsyn har funnits med som ett av kriterierna i förfrågningsunder laget. Dessa har fallit väl ut och arbetslösa hyresgäster har getts möjlighet till arbete. Projektet 100 sommarjobb genomfördes under nio veckor ungdomar i åldrarna år fick sommarjobb, drygt tre veckor vardera, med enklare skötselarbete i sin egen stadsdel. Arbetsledningen sköttes av fem visstidsanställda arbetsledare, även de hyresgäster. Projektet blev lyckosamt även i år och deltagarutvärde Framtidens Vallås och konstnären Robert Hais utställning. ringen visade på nöjdhet när det gällde Med början hösten 2013 samverkar HFAB arbetsuppgifter, arbetstider och HFAB som med Halmstad handboll och Kärnhuset arbetsgivare. Under 2015 kommer vi att (Barn- och ungdomsförvaltningen) runt utvidga projektet till att omfatta 150 integrationsprojektet Handbollsandan. sommarjobb. Projektet syftar till att få ungdomar i de östra stadsdelarna intresserade av idrott och Under året har flera uppskattade aktiviteter genomförts inom området konst och ungdomarna får även möjlighet till ledarut föreningsliv via handbollsträning. De äldre kultur. En av dessa var ett samarbete med bildning i samarbete med skolidrottsförbundet för att främja framtida ledarförsörjning ett lokalt konstnärsnätverk, som med hjälp av HFAB-bussen höll vernissage under markisen vid våra äldreboenden i kommunen. inom föreningslivet. Vi har också uppfört ett deltagarbaserat Under året har samtliga hushåll på offentligt konstverk på Vallås, Trektorhuset. Andersberg kontaktats för att undersöka Ungdomar från stadsdelen var med och tog intresset för att bilda bostadsrättföreningar fram de ljud som är en del i den konstnärliga på området. gestaltningen. 100 ungdomar fick sommarjobb under nio veckor HFAB stödjer projektet Handbollsandan ett integrationsprojekt på Öster. 17

18 Våra medarbetare HFAB:s bonusfond och tillval hjälper till att sätta personlig prägel på lägenheterna. 18

19 Förvaltningsberättelse Våra Medarbetare Vid årsskiftet fanns 97 (91) tillsvidareanställda. Av dessa var 50 (48) kvinnor och 47 (43) män. Personalomsättningen för tillsvidareanställda var ca 3,3 % (9,8). Medelåldern för tillsvidareanställda var 44,2 år (43,7). Kvinnors medelålder var 42,5 år (43,0), och mäns 46,1 år (44,5). Under 2014 erbjöds 6 personer praktikplatser på HFAB. Företaget tog även emot 100 feriearbetande ungdomar som bor i HFAB:s lägenheter i projektet 100 sommarjobb. Därutöver anställdes 10 medarbetare för semestervikariat och projekt anställningar under sommaren. Tillsammans 1 Sjukfrånvaro per år 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,7% 1,5 % 0,8% 1,0 % 0,5 % 0 % 1,2 % 1,1 % 1,3 % 1,6 % Kort Lång 0,7 % 1,1 % 1,3 % 1,0 % Under året startades projektet Tillsammans för hyresgästens bästa. Syftet med projektet är att ta vara på kompetenserna och styrkorna i företaget samt att ge tydliga spelregler för bemötande både externt och internt. Föreläsningar, grupparbete och hemuppgifter har genomförts med fokus på vad som är viktigt i bemötande med andra människor Sjukfrånvaro/Frisknärvaro Det är glädjande att HFAB fortsatt har en låg sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron låg under året på 2,1 % (2,0). Korttidsfrånvaron var 1,0 % (1,3). Kvinnorna har tidigare år haft högre sjukfrånvaro än männen, men i år ser vi ett trendbrott där sjukfrånvaron är lika mellan könen. Både korttidsfrånvaron och den totala frånvarosiffran har minskat sedan förra året. Uppföljning sker löpande för att kunna observera trender i sjukfrånvaron. Företagets frisknärvaro, dvs de medarbetare som inte varit sjuka någon gång under året, var 44 % (35,0). Arbetsmiljöfrågor är viktiga för trivseln i bolaget och under hösten påbörjades arbetet med att lägga ännu mer fokus på dessa områden. En ny arbetsmiljöpolicy och nya riktlinjer ska tas fram i samarbete med företagets skydds ombud. 19

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Brf Hallen 2. Årsredovisning för 769615-6459. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Hallen 2. Årsredovisning för 769615-6459. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Hallen 2 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer