Från tomtebloss till medskapande hur främja digitaliseringen av Sverige?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från tomtebloss till medskapande hur främja digitaliseringen av Sverige?"

Transkript

1 Från tomtebloss till medskapande hur främja digitaliseringen av Sverige? Digitaliseringspolitik och innovationskraft Sofie Arvidsson 2015

2 Vad ska jag säga? Det går inte jättebra för Sveriges digitalisering offentlig sektor tappar Vad är problemet då? Hindren för radikal förändring hur få innovationskraft? Hur ska man då göra? Många har gjort, många har tänkt men många tomtebloss! Digitaliseringspolitiken framöver VAD? HUR? Jag vet! 2

3 Det går inte jättebra. 3

4 PLACERING Sveriges historiska utveckling för e-förvaltning enligt EU, FN och World Economic Forum EU FN - EGDI WEF-OSI ÅR Sedan toppnoteringarna i mitten på 00-talet kan en tydligt vikande trend urskiljas. Allt fler länder som satsar på e-förvaltning kommer ikapp eller går om Sverige. Detta innebär inte att Sverige blivit sämre på e-förvaltning utan att konkurrensen kring vad som är en bra e-förvaltning internationellt sett hårdnat. Att nå målet om att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter blir svårare och svårare ju fler länder som satsar fokuserat på digitalisering. 4

5 Sju livshändelser Förlora och hitta arbete: 24 (33) Starta företag: 10 (33) Driva företag: 14 (33) Starta ett rättsligt förfarande: 15 (33) Äga och köra bil: 3 (33) Studera: 15 (33) Flytta: 2 (33) 5

6 Sju livshändelser Förlora och hitta arbete: 24 (33) Starta företag: 10 (33) Driva företag: 14 (33) Starta ett rättsligt förfarande: 15 (33) Äga och köra bil: 3 (33) Ledande länder bygger sin e-förvaltning på gemensam mjuk infrastruktur och gemensamma Studera: 15 komponenter (33) något vi saknar en sammanhållen strategi för. Flytta: 2 (33) I Sverige kartläggs medborgarens behov och vi bygger tjänster som avgränsas juridiskt och organisatoriskt! 6

7 PLACERING Sveriges historiska utveckling - två gap att analysera ENTREPRENÖRIELL UTVECKLING Självständiga myndigheter med: Målformuleringsmandat Utvecklingsmandat Ekonomiskt mandat Juridiskt mandat GEMENSAM STAGNATION Behov av strategisk och taktisk ledning i form av: Gemensamma digitala möten Gemensamma processer Gemensam grunddata Gemensam mjuk infrastruktur Gemensam finansiering Lagstiftningsutveckling Drar fördel av självständigheten! 1 6 Hämmas av självständigheten! UPPSTICKARE SE i EU ÅR Med uppstickare avses ett av de allt fler länder som varit långsamma i väntan på centrala nationella beslut inledningsvis när det gäller satsningar på e-förvaltning men som på senare år kommit i kapp och i många fall gått om de pionjärnationer som var ute tidigt. Med de två gapen avses ett första gap där Sverige drar nytta av myndigheternas och kommunernas självständiga ställning och mandat samt ett andra gap där bristen på centrala initiativ hämmar utvecklingen av en gemensam sammanhållen förvaltning. 7

8 Att organisera och styra det icke uppenbara 8

9 men många har tänkt! 9

10 IT politik och e-förvaltning 10

11 11

12 PSIdirektivet (EU) 2003 Nationell handlingsplan för e- förvaltning (RK) 2008 Nationell ITstrategi för vård & omsorg (RK) 2006 Bredbandsstrategi 2009 Ministerial declaration of e-government (EU) 2009 Strategi för myndigheterna SOU (edelegationen) 2009 e-government action plan (EU) 2010 Grön IT 2010 Digital agenda for Europe (EU) 2010 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt (RK) 2010 Under Så enkelt som konstruktion möjligt... SOU SOU (e- (e-delegationen) Delegationen) PSI-lagen (2010) Strategi för esamhället (SKL) 2011 Vägen till effektivare e- förvaltning (e-del) 2011 En bit på väg SOU (e- Delegationen) 2011 Med medborgaren i centrum (RK) 2012) Digital agenda (RK) 2011 Att tänka nytt för att göra nytta (Innovationsråd et) 2012 Förstärkt samordning av förvaltningsgem ensamma tjänster (e-del) 2012 Den mjuka infrastrukturen på väg (e-del) 2012 Organisering av framtidens e-förvaltning (e-delegationen 2013) Samordning och digital samverkan (e-del) 2013 Digitala vägen till morgondagens välfärd (SKL) 2013 Förutsättningar för digital samverkan (SKL) 2013 Nationellt ramverk för öppna data (SKL) 2013 Strategidokument Bredband (3 st satsningar) Strategiska e-förvaltningsprojekt ( ) Nationella satsningar Hem-PC ( ) Effektivisering 1.0 medborgarnytta medskapare livshändelser 4.0 Trender 24 h-delegationen IT-politiska strategigruppen VERVA IT-rådet Digitaliseringsrådet e-delegationen Bredbandsforum Användarforum Digitaliseringskommissionen E-legitimationsnämnden SKL - Avdelningen för digitalisering CeSam CeHis/Inera Strukturella satsningar

13 Hur ska man då göra? 13

14 Att leda på tvären digitalisering, hållbarhet, jämställdhet och folkhälsa 14

15 Att hjälpa fram, understödja driver utvecklingen framåt Jmfr förebygga avvärja, skydda 15

16 Det finns inte en lösning.men traditionell styrning funkar inte (bara) 16

17 Det handlar för det första om att staten är beroende av flera andra aktörer för att genomföra politiken. För det andra tenderar staten att tillgripa horisontell styrning när det handlar om vad som kallas wicked problems, det vill säga komplexa problem utan enkla lösningar eller tydliga slutresultat* *Statskontoret (2015): Nationella samordnare statlig styrning i otraditionella former? 17

18 Avgörande är att När inga insatsen raka samband är strategisk eller enkla lösningar och finns systematisk, måste vi samverka, baserad på en tydlig möjliggöra och medskapa efterfrågan och med ett väl avvägt syfte. 18

19 När inga raka samband eller enkla lösningar finns måste vi samverka, möjliggöra och medskapa 19

20 Traditionell styrning (endast) Gamla kartor Hänvisning till kommunalt självstyre. 20

21 Gemensamma lösningar Strategi för helheten Långsiktighet 21

22 Vilka insatser är mer/mindre lyckade då? + Strategisk analysfunktion, gedigna kunskapsunderlag (som visar på nyttor och gap) och arbete med uppföljning och samordning. - Gemensamma nämnare för mindre lyckade insatser är: temporära satsningar av ad-hoc karaktär med oklart syfte. Otydliga mandat från regeringen att driva utvecklingsprojekt eller bristande samordning inom Regeringskansliet, motstridiga styrsignaler. 22

23 SAMORDNAREN SAMTALET MYNDIGHETEN TANKESMEDJAN MILJARDERNA Inte en lösning - samverkan Utgå från behoven Långsiktighet 23

24 Bra exempel 24

25 Utgå från behov - kundens fokus Föreskrifter Remisser Kommun Exploatering Stadsbyggnad Bygglovkontor Miljökontor Enhet för alkohol, spel och tobak Räddningstjänst Näringslivskontor KOMMUNER Köpa/exploatera kommunal mark Dispens strandskydd Ändra/upprätta detaljplan Ansökan om bygglov, skyltlov, marklov, rivningslov Upprätta bygghandlingar Livsmedelsanmälan Anmälan om miljöfarlig verksamhet Tillstånd för värmepump Ansökan om serveringstillstånd Ansökan om spel och tobak Systematiskt brandskyddsarbete Ansökan om hantering av brandfarlig vara Mark- och miljödomstol Länsstyrelse CENTRALA MYNDIGHETER Miljötillstånd Överklaganden Sakägare Medgivanden Nyföretagare Information Ansökan om skydd för varumärke, design och patent Registrering för F-skatt Anmälan om preliminär självdeklaration Anmälan om kassaregister Registrering som arbetsgivare Bolagsregistrering Ansökan om begagnande av allmän platsmark Aktivitetsstöd Rådgivning och information Stöd (t ex regionalt stöd) CENTRALA MYNDIGHETER Boverket PRV Skatteverket Bolagsverket Polisen Arbets-förmedlingen Tillväxtverket Energirådgivare Råd och service Rådgivning PRIVATA AKTÖRER Bidrag energibesparande åtgärder Information Energimyndigheten Anslutningsavgifter Godkänd fettavskiljare Råd och service Finansiering Anslutning elnät Elavtal Anslutning telekom Byggnads-kalkyl Upprätta ritningar och bygghandlingar Uppförande Kontroll och översyn VA-bolag Företags-rådgivare Finansiärer (t ex Banker/Almi) Elnätleverantör Elleverantör Infrastruktur (Fiber/Kabel-TV) Skanova Arkitekter Byggentreprenör Kvalitetsansvarig

26 Driv underifrån och tillsammans! Källa: verksamt.se 26

27 Förstudie verksamt.se/kommun Styrgrupp SKL, TVV LiU Projektgrupp Arbetsgrupper 10 kommuner Arbetsgrupp Verksamt (TVV BoV) 27

28 Tack och lycka till! Sofie Arvidsson

29

Förutsä4ningar för digital samverkan

Förutsä4ningar för digital samverkan Förutsä4ningar för digital samverkan Utredning om insatser för a4 främja digitalisering och digital samverkan Lennart Jonasson Carin Forest Anders Persson 2013-11- 14 SyGe och mål med utredningen SyGe

Läs mer

Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum. Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08

Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum. Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08 Samverkan men hur? Presentation och diskussion inför kommande arbete kring ny inriktning för IT-forum Caroline Andersson Carin Forest 2013-11-08 Agenda Inledning och bakgrund till arbetet Samverkan men

Läs mer

Digitalisering, främjande och framtid

Digitalisering, främjande och framtid Digitalisering, främjande och framtid En utredning kring behov av digitaliseringsfrämjande insatser Karin Hovlin Sofie Arvidsson Februari 2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Förutsättningar för digital samverkan

Förutsättningar för digital samverkan Förutsättningar för digital samverkan Utredning om insatser för att främja digitalisering och digital samverkan Lennart Jonasson, LJ Konsult Anders Persson, Governo Carin Forest, Governo November 2013

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Förstudie för verksamt.se/kommun

Förstudie för verksamt.se/kommun SLUTRAPPORT 1.1 2015-08-17 Dnr 14/6691: 1 (61) Bengt Svenson Avdelningen för digitalisering, SKL Anders Persson, Governo Sofie Arvidsson, Governo Förstudie för verksamt.se/kommun Förutsättningar för kommunerna

Läs mer

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012

Kommittédirektiv. Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan. Dir. 2012:61. Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Kommittédirektiv Digitaliseringskommissionen en kommission för den digitala agendan Dir. 2012:61 Beslut vid regeringssammanträde den 7 juni 2012 Sammanfattning Regeringen har beslutat om en bred och sammanhållen

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

Handlingsplan för e-förvaltning

Handlingsplan för e-förvaltning 8 Bilaga 1 till regeringsbeslut 2008-01-17, nr Handlingsplan för e-förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Utarbetad av e-gruppen och statssekreterargruppen

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län

Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län sida 1 2014-10-13 Dnr: 2014-268 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remissvar - Regional digital agenda för Västra Götalands län Kommunstyrelsen behandlade 2014-09-10 158 förvaltningens remissvar på Regional

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Bredbandsstrategi Ragunda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Allmänt om bredband 7 Vision och Mål 9 Finansiering Bilagor 13 Övergripande Mål

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5 riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på telekommarknaden rir 2013:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning Tillgänglighet till Hållbar IT 10 Fördjupad projektbeskrivning 2013-2014 Ansökan under insatsområdet Tillgänglighet i ERUF Mål 2 Östra Mellansverige med syftet att säkerställa tillgängligheten på ett robust

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer