Utförligt CV för Rikard Erlandsson - 1 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utförligt CV 2008-05-29. för Rikard Erlandsson - 1 -"

Transkript

1 Utförligt CV för Rikard Erlandsson - 1 -

2 Innehåll Arbetet på Neuronova AB Forskning... 4 Publicerade artiklar... 6 Lärarerfarenhet... 8 Övriga anställningar... 9 Utbildning Kortare kurser Övriga meriter och erfarenheter Rikard Erlandsson f Råstensgatan Sundbyberg mail: www:

3 Arbetet på Neuronova AB När jag började arbeta på Neuronova (June 2001), hade det just startat sin verksamhet och saknade egen dataavdelning och bioinformatikverksamhet. Jag anställdes för att ta hand cdna expressionsdata. För den analysen använde jag mina tidigare erfarenheter från den akademiska världen och konstruerade en databas för ändamålet. De verktyg jag använde var MySQL, Perl och Apache i en Llinux miljö Mandrake (numera Mandriva). Sedan dess har jag utvecklat denna initiala databas så att den idag hanterar alla typer data som vi hanterar i för preklinisk läkemedelsutveckling. Den är åtkomlig via ett web-interface och användare autenticeras mot Active Directory på en Windows server. Under denna process har jag även handlett tre Examensarbeten (Uppsala Universitet, Molekylär Bioteknologi; Skövde Högskola, Datavetenskap; Uppsala Universitet, Informationsteknologi). Den färdiga DiscoverySuiten består av ett stort antal databaser för hantering av våra data; där ingår Target DB (automatiskt uppdaterad varje natt med data från publika databaser, eg NCBI), Lead DB, In vitro DB (för substans data från försök på celler, inklusive rutiner för import av rå instrumentdata) plus ett antal mer specialiserade databaser för bl.a. PCR, sekvenser, QPCR. Systemet är helt byggt i Perl med användande av CVS för att hantera att flera användare samtidigt arbetar med koden. Det är modulärt uppbyggt på Perl objektmodell. Det ligger idag på en Dell serverdator med Red Hat Linux operativsystem. Själva utvecklingen har skett på tre Linux arbetsstationer. Jag har varit ansvarig för hela IT verksamheten på företaget. Det innebär att jag handhaft den vardagliga kontakten med konsulter, planerat för utveckling och uppgraderingar både vad gäller mjukvara och hårdvara på alla nivåer. Det innebär uppföljning och kvalitetskontroll av samtliga datorrelaterade system; ex. nätverk, servrar, switchar, brandväggar, mailservrar, labsystem. På datorområdet har jag mycket god kunskap om Linuxserver och arbetsstation, Windowsserver och klient samt en mängd mjukvaror såsom Microsoft Officepaketets samtliga program. Utvecklingsverktyg såsom Perl (object oriented), MySQL och Apache. Jag kan även nätverk och brandväggskonfiguration. Jag har även viss kunskap i PHP, java, C++ och Joomla. Naturligtvis har jag erfarenhet av Web-utveckling på alla nivåer. Från projektinitiering, planering, design, implementering, kvalitetskontroll fram till produktion. Detta tillsammans med min bakgrund som molekylär genetiker, mikrobiolog har gjort det möjligt att på ett snabbt och vetenskapligt sätt konstruera de specialanpassade databaser som finns på Neuronova AB

4 Forskning , Forskare, Bioteknologi, KTH, Stockholm, Sverige. Projekt Genidentifiering i Populus Tremula genom EST sekvensning, Genomsekvensning av PRKAG3 region i gris och jmf med människa. Tekniker Storskalig automatiserad DNA och cdna sekvensning, PCR, QPCR kloning Instrument ABI 377, MegaBACE 1000, 9600 PCR maskiner, Beckman Biomek robot, etc. Dataprogram OS: Windows, Solaris, Macintosh, Linux. Specialmjukvara: Sequencher, Phred/Phrap, Repeatmasker Verktyg: Perl, C, MySQL. Arbetade med genidentifiering i asp genom EST sekvensning. Kloner plockade från cdna bibliotek från flera vävnader sekvensbestämdes och analyserades. Analyserna bestod bl.a. av kvalitetskontroll, identifiering av kontaminerande sekvenser och klusteranalys. Arbetet presenterades vid olika konferenser. Planerade, utförde och rapporterade alla steg i det molekärgenetiska och data arbetet med DNA sekvenser , PostDoc, Zoology, University of München, Tyskland. Projekt Sekvensbestämning och analys av ZFY regionen och jämförelse med ZFX hos människa. Tekniker Storskalig halvautomatiserad DNA och cdna standard och cycle-sekvensning, PCR, kloning Instrument Autogen740 (för automatisk plasmid preparation), Arakis (EMBL dual-lasersequencer), LiCor sekvenatorer, Pharmacia A.L.F. och ALFexpress. MJ and Perkin-Elmer 9600 PCR maskiner. Beckman Biomek 2000 robot. Dataprogram OS: Windows, Solaris, Macintosh. Specialmjukvara: DNAstar, Sequencher, Phred/Phrap, Repeatmasker. Verktyg: Pascal. Studerade evolution genom DNA sekvensjämförelser. Genomregionen kring den humana ZFY genen sekvensbestämdes, analyserades och jämfördes med sin homolog, ZFX, på X kromosomen. Jag planerade projektet, köpte in apparatur och beslutade vilka metoder vi skulle använda. Jag lärde upp samtliga gruppmedlemmarna samt organiserade arbetet

5 , PostDoc, Medicinsk Genetik, Uppsala Universit, Sverige. Projekt Forskning inriktad på kloning av MHC-DRB från sälar och andra djur. I ett andra projekt studerade jag HFE mutationer hos hemokromatos patienter i Jämtland med ärftlig hemokromatos. Med hjälp av PCR och sekvensbestämning av cdna fann vi att de flesta ärftliga fall hade en känd HFE mutation. Insamling av cervix prover från kliniker i Sverige för undersökning av arvsfaktorer i cervix cancer. Tekniker PCR på genomisk och plasmid DNA även PCR av långa fragment. DNA cycle sequencing. Instrument Perkin-Elmer 9600 och 2400 för PCR. ABI 373 och 377 för sekvensning. Dataprogram OS: Windows, Macintosh. Specialmjukvara: Sequencher, Phred/Phrap. Lade upp en databas för cervixprover och organiserade insamling av prover identifierade i cancerregistret. Samlade in och undersökte prover från hemokromatospatienter i Jämtland med hjälp av PCR analys. Klonade och sekvensade MHC från olika djurarter , Doktorand, MTC, Karolinska Institutet, Stockholm. Projekt Forskning rörande njurcancer och kartläggning av human kromosom 3. Definierade kromosomala regioner vars förlust spelar en stor roll vid utvecklingen av njurcancer. Tekniker DNA/RNA isolering från frusen vävnad samt från vävnads kultur. Jumping/linking biblioteks konstruktion. Kloning av PCR produkter. Manuell och automatiserad DNA sekvensering. T7 och "Cycle sequencing" av PCR produkter och plasmider. Även fast fas sekvensering. Instrument Pharmacia A.L.F., Perkin-Elmer 2400, Techne PCR maskiner. Dataprogram OS: VMS, CP/M, Dos, Windows, Macintosh. Specialmjukvara: DNASIS. Verktyg: objektorienterad PASCAL och C++. Arbetade med alla typer av kloning och isolering av DNA från vävnader och celler. Konstrureade olika typer av DNA/cDNA bibliotek, jumping/linking-bibliotek, i plasmider och fager , Vapenfri, Virologi, Karolinska Institutet, Stockholm. Projekt Forskning rörande vaccina virus och de glykoproteiner som ger upphov till immunförsvar. Tekniker Vävnads kultur. Cell fraktionering. Protein rening huvudsakligen från Vaccinia infekterade celler. Instrument SDS-PAGE geler, ultra-centrifugering etc. Dataprogram: Inga datorer, i slutet av 1981 fick en sekreterare en dator. Examensarbete i proteinisolering och karaktärisering, Virologi

6 Publicerade artiklar 22. Sievertzon M, Wirta V, Mercer A, Meletis K, Erlandsson R, Wikstrom L, Frisen J, Lundeberg J (2005): Transcriptome analysis in primary neural stem cells using a tag cdna amplification method. BMC Neurosci. 6: Johansson T, Le Quere A, Ahren D, Soderstrom B, Erlandsson R, Lundeberg J, Uhlen M, Tunlid A (2004): Transcriptional responses of Paxillus involutus and Betula pendula during formation of ectomycorrhizal root tissue. Mol Plant Microbe Interact 17: Amarger V, Erlandsson R, Pielberg G, Jeon JT, Andersson L (2003): Comparative sequence analysis of the PRKAG3 region between human and pig: evolution of repetitive sequences and potential new exons. Cytogenet Genome Res 102: Bhalerao R, Keskitalo J, Sterky F, Erlandsson R, Bjorkbacka H, Birve SJ, Karlsson J, Gardestrom P, Gustafsson P, Lundeberg J, Jansson S: Gene expression in autumn leaves. Plant Physiol. (2003) Feb;131(2): Hertzberg M, Aspeborg H, Schrader J, Andersson A, Erlandsson R, Blomqvist K, Bhalerao R, Uhlen M, Teeri TT, Lundeberg J, Sundberg B, Nilsson P and Sandberg G (2001): A transcriptional roadmap to wood formation. Procc Natl Acad Sci U S A 98: Erlandsson R, Wilson JF and Pääbo S (2000): Sex chromosomal transposable element accumulation and male-driven substitutional evolution in humans. Mol Biol Evol 17: Bergström TF, Engkvist H, Erlandsson R, Josefsson A, Mack SJ, Erlich HA, Gyllensten U (1999): Tracing the origin of HLA-DRB1 alleles by microsatellite polymorphism. Am J Hum Genet 64: Bergström TF, Erlandsson R, Engkvist H, Josefsson A, Erlich HA, Gyllensten U (1999): Phylogenetic history of hominoid DRB loci and alleles inferred from intron sequences. Immunol Rev 167: Wilson JF, Erlandsson R (1998): Sexing of human and other primate DNA. Biol Chem. 379: Erlandsson R (1998): Molecular genetics of renal cell carcinoma [REVIEW]. Cancer Genet Cytogenet 104: Zabarovsky ER, Kashuba VI, Gizatullin RZ, Winberg G, Zabarovska VI, Erlandsson R, Domninsky DA, Bannikov VM, Pokrovskaja E, Kholodnyuk I, Petrov N, Zakharyev VM, Kisselev LL, Klein G (1996): NotI jumping and linking clones as a tool for genome mapping and analysis of chromosome rearrangements in different tumors [REVIEW]. Cancer Detect Prevent, 20: Zabarovsky ER, Kashuba VI, Pettersson B, Petrov N, Zachariev V, Gizatullin R, Lebedeva T, Bannikov V, Pokrovskaja E, Zabarovska V, Allikmets R, Erlandsson R, Domninsky D, Sumegi J, Stanbridge EJ, Winberg G, Uhlén M, Kisselev LL, Klein G (1994): Shot-gun sequencing strategy for long-range genome mapping: a pilot study. Genonics, 21: Zabarovsky ER, Kashuba VI, Marcsek Z, Pokrovskaja ES, Zabarovska V, Kholodnyuk I, Erlandsson R, Sümegi J, Winberg G, Kisselev LL, Klein G: Molecular mapping of the human 3p region. In Contemporary research on renal cell carcinoma. Basic and clinical developments. Ed(s): Staehler G, Pomer S. (1994) pp Springer-Verlag, Heidelberg. 9. Boldog F, Arheden K, Imreh S, Strömbeck B, Szekely L, Erlandsson R, Marcsek Z, Sümegi J, Mitelman F, Klein G (1991): Involvement of 3p deletions - 6 -

7 in sporadic and hereditary forms of renal cell carcinoma. Genes Chromosom Cancer 3: Zabarovsky ER, Boldog F, Erlandsson R, Kashuba VI, Allikmets RL, Marcsek Z, Stanbridge E, Sümegi G, Klein G, Winberg G (1991): New strategy for mapping of the human genome based on a novel procedure for constructing jumping libraries. Genomics 11: Erlandsson R, Szpirer J, Islam MQ, Boldog F, Klein G, Ingvarsson S (1991): The most frequently lost allelic site in human renal cell carcinoma (D3F15S2) on the short arm chromosome 3 has homologous sequences on rat chromosome 8. Cytogenet Cell Genet 57: Erlandsson R, Boldog F, Persson B, Zabarovsky ER, Allikmets RL, Sümegi J, Klein G, Jörnvall H (1991): The gene from the short arm of chromosome 3, at D3F15S2, frequently deleted in renal cell carcinoma, encodes acylpeptide hydrolase. Oncogene 6: Zabarovsky ER, Boldog F, Thompson T, Scanlon D, Winberg G, Marcsek Z, Erlandsson R, Stanbridge EJ, Klein G, Sümegi J (1990): Construction of a human chromosome 3 specific NotI linking library using a novel cloning procedure. Nucleic Acids Res 18: Erlandsson R, Bergerheim US, Boldog F, Marcsek Z, Kunimi K, Lin BY, Ingvarsson S, Castresana JS, Lee WH, Lee E, Klein G, Sümegi J (1990): A gene near the D3F15S2 site on 3p is expressed in normal human kidney but not or only at a severely reduced level in 11 of 15 primary renal cell carcinomas (RCC). Oncogene 5: Boldog F, Erlandsson R, Klein G, Sümegi J (1989): Long-range restriction enzyme maps of DNF15S2, D3S2, and c-raf1 loci on the short arm of human chromosome 3. Cancer Genet Cytogenet 15: Erlandsson R, Boldog F, Sümegi J, Klein G (1988): Do human renal cell carcinoma arise by a double loss mechanism? Cancer Genet Cytogenet 36: Kovacs G, Erlandsson R, Boldog F, Ingvarsson S, Müller-Breclin R, Klein G, Sümegi J (1988): Consistent chromosome 3p deletion and loss of heterozygosity in renal cell carcinoma. Proc Natl Acad Sci USA 85:

8 Lärarerfarenhet Tid Lektioner/Ämnen Aug 2004 Handledare för 20p examensarbete vid Datavetenskap Uppsala universitet. Maj 2003 Handledare för 20p examensarbete vid Skövde Högskola. Data modelling and implementation of a chemical compounds database, Datavetenskap, Bioinformatikprogrammet Jun 2002 Handledare för 20p examensarbete vid Molekylär Bioteknik i Uppsala. Study of gene expression in mouse brain by analysis of EST sequences. Mar 2001 Kursansvarig forskarutbildningskurs vid Bioteknologi/KTH "Linux for bioinformatics and Nov 2000 DNA sequence analysis" 3p. Lektioner i "From Genomics to Proteomics" om EST sekvensering och DNA sekvensanalys Maj 2000 Lektioner i Biokemi (grundkursen) om nukleinsyror och proteinsyntes samt involverade tekniker gång/termin Lektioner i "Datoriserad referenshantering", del av forskarutbildningen vid K.I./M.I.C Lektioner om "DNA, kromosomer och laborativa metoder", för laboratorieassistenter 1993 Handledare för 10p projekt vid vårdhögskolan i Stockholm: "No mutations found in the 3' region of the suggested tumor suppressor gene, acylpeptide hydrolase, in four sequenced renal cell carcinoma cell lines." - 8 -

9 Övriga anställningar Tid Företag Arbete/ Uppdrag, Kommentar Datagen Erlandsson HB Eget handelsbolag, försäljning datorhård- och mjukvara, särskild inriktning på medicinsk forskning. Försäljning samt kundsupport och utbildning Sundbybers kommun /Hemtjänsten Vårdbiträde /Förste vårdbiträde /Skyddsombud, Avancerade till arbets-ledare. D.v.s. ledde ett arbetslag med ca. 15 vårdbiträden AMS Kanslist, Vapenfria Arbetsgruppen (VTPag), Genomförd vapenfri-utbildning inkl. rep.övn PKfinans Kontorsdrift. Nyckel- och postansvar, Telefonväxel Hasselblads foto /Östersund Affärsbiträde. Extra- och sommarjobb. Perioden 1987 till 2001 arbetade jag med akademisk forskning, som doktorerand, PostDoc och forskare (för detaljer, se Forskning sid 4). Jag har erfarenhet från tjänstesektorn. I mitt arbete som vårdbiträde fungerade jag även som arbetsledare med schemaansvar och fördelade arbetet bland övriga vårdbiträden, etc. När jag hade ett eget handelsbolag hade jag naturligtvis mycket kundkontakter och hjälpte till med programinstallation och support. Jag skötte då även själv bokföring inklusive bokslut och skatte/momsdeklarationer. Jag har alltid trivts med människokontakter och utvecklat hög social kompetens

10 Utbildning Doktorsavhandling försvarad, mars 15, 1996 (MTC, Karolinska Insitutet): Molecular genetics of kidney cancer: Chromosomal regions of importance in the development of renal cell carcinoma. Immunologi, Stockholm universitet. 1983, 0.25 år 10 p Fil Kand 1982, 3 år 120 p Matematik, Uppsala universitet ,5 år 20 p Kemi, Stockholm universtiet år 40 p Mikrobiologi, Stockholm universitet ,5 år 60 p Wargentinskolan Östersund, Naturvetenskaplig linje1977 Kortare kurser Tid Längd Kurs/Ort Mar veckor Administration av relationsdatabaser (Oracle) KTH, Stockholm Nov dagar Projektledarskap Projektstyrning AB, Stockholm Mar dagar Läkemedelsutveckling Läkemedelsakademin, Stockholm, Sverige Dec dagar Aug veckor Linux system administration Raditex AB, Nacka, Sverige Avancerad kurs skogsbioteknik och enzymologi (6p) Bioteknologi, KTH, Sigtuna, Sverige Nov vecka Protein och DNA sekvensanalys CMB, Karolinska Institutet Nov vecka Proteinexpression från klonad cdna i mammalie och bakteriesystem Molekylärbiologi, Huddinge sjukhus, KI Feb veckor Epidemiologi och biostatistik II Intitutet för miljömedicin, KI Nov veckor Epidemiologi och biostatistik I Intitutet för miljömedicin, KI Dec månad Tumörcellens molekylärbiologi Tumörbiologi, Karolinska Institutet Okt dagar Biblioteksteknik och referenshantering M.I.C., Karolinska Institutet

11 Övriga meriter och erfarenheter Innehar B körkort Språkkunskaper Svenska Infödd Engelska Flytande Tyska Flytande Franska Vissa kunskaper Senare studier Litteraturvetenskap, Mittuniversitetet Härnösand 2008, vt C kursen, Kreativt skrivande 30 hp 2007, vt B kursen, Kreativt skrivande 30 hp 2006, vt A kursen, Kreativt skrivande 30 hp Har två vuxna, numera utflugna, döttrar födda 1985 och Var under 2007 ordförande i BRF Runan 4 i Sundbyberg. Var under arbetet på hemtjänsten i Sundbyberg ( ) Skyddsombud

12 denna sida är tom

Modern biologi för icke-biologer, 6 hp, 2011

Modern biologi för icke-biologer, 6 hp, 2011 Modern biologi för icke-biologer, 6 hp, 2011 17 oktober 2011 (Modern Biology for non-biologists, this time the course will be given in Swedish) Arbetar du i projekt inom fysik, kemi, teknik och biologi

Läs mer

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Masterprogrammet i molekylära tekniker inom na 5MT15 Inrättad av rektor 2014-06-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-06-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2014-12-17 Sid 2 (5) 1. Basdata

Läs mer

Mikrobiologins tekniksprång Dr. Erik Nygren SP Food and Bioscience

Mikrobiologins tekniksprång Dr. Erik Nygren SP Food and Bioscience Mikrobiologins tekniksprång Dr. Erik Nygren SP Food and Bioscience Mikrobiologins tekniksprång Den högteknologiska mikrobiologin erbjuder idag nya verktyg för att förebygga smittspridning och öka produktsäkerhet.

Läs mer

Biologi breddning (mikrobiologi och immunologi) Kurskod: BI 1203-A Poäng: 50 Program: Förkunskapskrav: Biologi A och Biologi B

Biologi breddning (mikrobiologi och immunologi) Kurskod: BI 1203-A Poäng: 50 Program: Förkunskapskrav: Biologi A och Biologi B KURSBESKRIVNING Ämne: Biologi Kurs: Biologi breddning (mikrobiologi och immunologi) Kurskod: BI 1203-A Poäng: 50 Program: NV Förkunskapskrav: Biologi A och Biologi B Mål Kurserna Biologi breddning A och

Läs mer

En bioinformatisk genjakt

En bioinformatisk genjakt En bioinformatisk genjakt Efter en ide från: CUSMOBIO, Milano, Italien. Hur man kan söka i databaser efter information om en gen som kan ge ökad risk för bröstcacer. Bakgrund Människor utan symptom men

Läs mer

EXTERNA INKOMSTER PER FINANSIÄRSGRUPP - BIDRAG Rullande 12 mån, 5 år kvartalsvis

EXTERNA INKOMSTER PER FINANSIÄRSGRUPP - BIDRAG Rullande 12 mån, 5 år kvartalsvis KAROLINSKA INSTITUTET 352 357 382 38 41 442 471 547 575 595 68 629 646 663 673 661 654 65 665 681 76 559 21 226 223 142 14 129 13 149 165 25 235 282 279 266 261 22 228 225 221 223 23 29 517 568 55 566

Läs mer

Strategi för forskningsdokumentation

Strategi för forskningsdokumentation Karolinska Institutet Dnr 5130/2010-600 Innehåll Sammanfattning... 3 Framtidsmål och strategi... 4 Information och utbildning... 4 Elektroniska system... 6 Forskningsstöd... 7 Avslutande kommentar... 8

Läs mer

Varje dag säkras 3 miljoner svenskars vattenförsörjning med Linux

Varje dag säkras 3 miljoner svenskars vattenförsörjning med Linux Varje dag säkras 3 miljoner svenskars vattenförsörjning med Linux Driftdatorsystem för att styra och övervaka Stockholms, Göteborgs och Malmös dricksvattenförsörjning Lösning driftsatt på Linux prisvärdhet

Läs mer

HUGO-projektet. Kartläggningen av det mänskliga genomet

HUGO-projektet. Kartläggningen av det mänskliga genomet Vem är HUGO? HUGO-projektet Kartläggningen av det mänskliga genomet Kartläggning av genom Genom= allt DNA hos en organism. Kartläggningen sker genom att man bestämmer DNA-sekvensen för hela genomet och

Läs mer

Meritförteckning - Mikael Tylmad

Meritförteckning - Mikael Tylmad Meritförteckning - Mikael Tylmad 2012-08-02 Namn Mikael Tylmad Personnummer 19840608-0195 Adress Tullingebergsvägen 1A, 14645 Tullinge E-post mikael@tylmad.com Civiltillstånd Gift Nationalitet Svensk Utbildning

Läs mer

Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Läromedlet har sju kapitel: 5. Celler och bioteknik

Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Läromedlet har sju kapitel: 5. Celler och bioteknik Senast uppdaterad 2012-12-09 55 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Celler och bioteknik C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2.

Läs mer

Utbildning. Anställningar. Jonathan Wahlund 1994-08-24 Topeliusvägen 35 16761 Bromma

Utbildning. Anställningar. Jonathan Wahlund 1994-08-24 Topeliusvägen 35 16761 Bromma CV Jonathan Wahlund 1994-08-24 Topeliusvägen 35 16761 Bromma Telefon, mobil: 070-610 69 11 Email: jonathan@jonathanwahlund.se Hemsida: http://www.jonathanwahlund.se/ Bilder och länkar knutna till mina

Läs mer

Datorer och matematik hjälper oss att motverka sjukdomar

Datorer och matematik hjälper oss att motverka sjukdomar Datorer och matematik hjälper oss att motverka sjukdomar Adam Ameur Bioinformatiker Lund, 26e November 2014 Introduktion till bioinformatik Bioinformatik - en tvärvetenskaplig disciplin där algoritmer

Läs mer

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Yrke: IT-Konsult / Databasadministratör Födelseår: 1949 IT-erfarenhet sedan: 1974 Utbildning: 1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Profilresume: BS har lång erfarenhet av

Läs mer

TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik

TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik 2011-10-22 em (V-salar) Totalt 60 poäng (Frågor 1-8: Joakim Norbeck, totalt 45 poäng; Frågor 9-12: Lisbeth Olsson, totalt 15 poäng). Betygsgränser: 30 poäng =

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i molekylärbiologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-366-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

52 onkologi i sverige nr 5 13

52 onkologi i sverige nr 5 13 52 onkologi i sverige nr 5 13 Genreglerande DNA-element EN OUTFORSKAD ORSAK TILL CANCER Utvecklingen av cancer är starkt kopplad till uppkomsten av genetiska förändringar. Dessa förändringar omfattar allt

Läs mer

EXTERNA INKOMSTER PER FINANSIÄRSGRUPP - BIDRAG & UPPDRAG Rullande 12 mån, 5 år kvartalsvis

EXTERNA INKOMSTER PER FINANSIÄRSGRUPP - BIDRAG & UPPDRAG Rullande 12 mån, 5 år kvartalsvis KAROLINSKA INSTITUTET 352 357 382 38 41 442 471 547 575 595 68 629 646 663 673 661 654 65 665 681 76 559 292 37 37 233 232 22 221 24 258 295 324 378 377 371 372 338 35 342 335 332 342 38 536 589 571 587

Läs mer

En bioinformatisk genjakt I

En bioinformatisk genjakt I En bioinformatisk genjakt I -jämförelser av olika arters genom I den här aktiviteten kan en elev självständigt undersöka det mänskliga genomet genom att hämta information från en databas på nätet. Målet

Läs mer

Unix-miljöer i större sammanhang

Unix-miljöer i större sammanhang Unix-miljöer i större sammanhang Med tonvikt på Linux Andreas Johansson andjo@ida.liu.se TUS-gruppen IDA, LiU Unix-miljöer i större sammanhang p. 1 Introduktion Detta kommer att handla om datormiljön på

Läs mer

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är...

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är... ANNA ÅBERG Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är......en glad och ambitiös tjej som försöker stå med båda fötterna på jorden, CURRICULUM VITAE...positiv

Läs mer

Datorer och matematik hjälper oss att motverka sjukdomar

Datorer och matematik hjälper oss att motverka sjukdomar GA N AT ION ALCTAC ATCA G ENOMI CSGT INFR A S T RU CTURE Datorer och matematik hjälper oss att motverka sjukdomar Adam Ameur Bioinformatiker SciLifeLab Uppsala, 13e Maj 2014 Introduktion till bioinformatik

Läs mer

Med hopp om framtiden transposoner, DNA som flyttar sig själv

Med hopp om framtiden transposoner, DNA som flyttar sig själv Med hopp om framtiden transposoner, DNA som flyttar sig själv Jessica Bergman Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi VT 2008 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala

Läs mer

Curriculum Vitae. Systemutvecklare/konsult. Kontaktuppgifter. Sammanfattning. Uppgifter hos Pulsen. Stefan Elvestål. Född: 1973 Nationalitet: Svensk

Curriculum Vitae. Systemutvecklare/konsult. Kontaktuppgifter. Sammanfattning. Uppgifter hos Pulsen. Stefan Elvestål. Född: 1973 Nationalitet: Svensk /konsult Stefan Elvestål Född: 1973 Nationalitet: Svensk Kontaktuppgifter Mobil: 0703-88 35 39 elvestal@outlook.com Sammanfattning Jag är en målmedveten och ständigt nyfiken utvecklare som är nogrann med

Läs mer

Släktträd med hjälp av databaser och program från Internet

Släktträd med hjälp av databaser och program från Internet Övning: Släktträd sid 1 Övning i bioinformatik Släktträd med hjälp av databaser och program från Internet Det finns databaser som är fritt tillgängliga och innehåller nukleotid- och amino-syrasekvenser

Läs mer

Cellbiologi och genetik, VT 2014 Mom 2: Molekylärbiologi med genetik. Lunch. KLR och HM. Lunch. Rehabsalen. Egen tid; Instuderingsfrågor

Cellbiologi och genetik, VT 2014 Mom 2: Molekylärbiologi med genetik. Lunch. KLR och HM. Lunch. Rehabsalen. Egen tid; Instuderingsfrågor 1. Medicinsk genetik, 7-11 april Vecka 15 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 7 april Introduktion och genomgång av övningsuppgifter JL Kromosomer och Kromosomavvikelser PG Monogena och

Läs mer

Vad är Klinisk forskning

Vad är Klinisk forskning Vad är Klinisk forskning Geografiskt nära sjukhusmiljöer och patienter Sjukdomsproblem eller förlopp i fokus Läkare/vårdpersonal inblandade Nyttan för patienterna tydlig Utmaningen: + Laboratorium Patienter

Läs mer

Thomas Pettersson. Sammanfattning. Född: 1969. Telefon: +46760446260. Kristinagatan 23B 602 26 Norrköping. thomas.pettersson@debadata.

Thomas Pettersson. Sammanfattning. Född: 1969. Telefon: +46760446260. Kristinagatan 23B 602 26 Norrköping. thomas.pettersson@debadata. Thomas Pettersson Född: 1969 Telefon: +46760446260 Adress: E-post: Kristinagatan 23B 602 26 Norrköping thomas.pettersson@debadata.se Sammanfattning Thomas är född 1969 och är bosatt i Norrköping. Han har

Läs mer

Sara Ekvall, doktorand Inst. för immunologi, genetik & patologi Uppsala universitet Handledare: Marie-Louise Bondeson & Göran Annerén

Sara Ekvall, doktorand Inst. för immunologi, genetik & patologi Uppsala universitet Handledare: Marie-Louise Bondeson & Göran Annerén Sara Ekvall, doktorand Inst. för immunologi, genetik & patologi Uppsala universitet Handledare: Marie-Louise Bondeson & Göran Annerén Celler & DNA Vår kropp är uppbyggd av ~100 000 miljarder celler I cellen

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Next Generation Sequencing. Anna Gréen, Klinisk Genetik, Linköping

Next Generation Sequencing. Anna Gréen, Klinisk Genetik, Linköping Next Generation Sequencing Anna Gréen, Klinisk Genetik, Linköping Vad är Next Generation sequencing? First Generation sequencing- ex Sanger och pyrosekvensering 2005-massiv parallell sekvensering Stora

Läs mer

DOKTORERNAS SYSSELSÄTTNING TIO ÅR EFTER DISPUTATIONEN 2004 RAPPORT OKTOBER 2016

DOKTORERNAS SYSSELSÄTTNING TIO ÅR EFTER DISPUTATIONEN 2004 RAPPORT OKTOBER 2016 NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN DOKTORERNAS SYSSELSÄTTNING TIO ÅR EFTER DISPUTATIONEN 2004 RAPPORT OKTOBER 2016 V 2016/798 Fakultetssekreterare Henrik Tallgren Inledning I många år har sagts att si eller

Läs mer

Potentials for monitoring gene level biodiversity: using Sweden as an example

Potentials for monitoring gene level biodiversity: using Sweden as an example Biodivers Conserv (2008) 17:893-910 DOI 10.1007/s10531-008-9335-2 SUPPLEMENTARY TABLES AND REFERENCES Potentials for monitoring gene level biodiversity: using Sweden as an example Linda Laikre Lena C.

Läs mer

Programvaror - Jo, tack, det vill vi ha...

Programvaror - Jo, tack, det vill vi ha... Rejås 1(20) Programvaror - Jo, tack, det vill vi ha... Copyright 2006 Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet på något sätt

Läs mer

Information och samtyckesformulär inför genomisk utredning av ovanliga sjukdomar och syndrom med metoderna genomisk array och exomanalys

Information och samtyckesformulär inför genomisk utredning av ovanliga sjukdomar och syndrom med metoderna genomisk array och exomanalys Information och samtyckesformulär inför genomisk utredning av ovanliga sjukdomar och syndrom med metoderna genomisk array och exomanalys Detta informationsblad och samtyckesformulär är riktat till dig

Läs mer

Open Source - Program och hur man väljer

Open Source - Program och hur man väljer Open Source - Program och hur man väljer Copyright 2007, 2008 Marcus Rejås Rejås Datakonsult Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga

Läs mer

Uppsala universitet, farmaceutiska fakulteten. Schema för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Läsåret 2015/2016 (31 augusti juni 2016)

Uppsala universitet, farmaceutiska fakulteten. Schema för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Läsåret 2015/2016 (31 augusti juni 2016) Projektintroduktion A9/R5/Masterprogrammen Uppsala universitet, farmaceutiska fakulteten Fastställt 2015-02-27, reviderat 2015-04-09 termin 3 vt-16 Rec.progr (parallelläsning införd); reviderat 2015-09-10

Läs mer

Framtida tekniker MLPA (Multiplex Ligation Probe Amplification) med tillämpning inom Talassemi. Dick Nelson Klinisk kemi, Labmedicin Skåne

Framtida tekniker MLPA (Multiplex Ligation Probe Amplification) med tillämpning inom Talassemi. Dick Nelson Klinisk kemi, Labmedicin Skåne Framtida tekniker MLPA (Multiplex Ligation Probe Amplification) med tillämpning inom Talassemi. Dick Nelson Klinisk kemi, Labmedicin Skåne α-talassemi 4 genotyper Wild type αα / αα - - α + -talassemi α

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin 1BI17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-04-14 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 1BI17 1.2.

Läs mer

Schema för BL2011 Gener, celler och populationer / Schema för BL2018 Cell- och molekylärbiologi: Mikrobiologi 4.5 hp, VT 2015

Schema för BL2011 Gener, celler och populationer / Schema för BL2018 Cell- och molekylärbiologi: Mikrobiologi 4.5 hp, VT 2015 Stockholms universitet Version: 141210 Inst. för biologisk grundutbildning Schemaändringar kan förekomma www.big.su.se Schema för BL2011 Gener, celler och populationer / Schema för BL2018 Cell- och molekylärbiologi:

Läs mer

8FA224. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Fristående kurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2014 HT. Kursplan

8FA224. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Fristående kurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2014 HT. Kursplan 8FA224 Medicinsk genetik, 7,5 hp Medical Genetics Fristående kurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2014 HT Kursplan Fastställd av Grundutbildningsnämnden Fastställandedatum 2013-10-30 Reviderad Diarienummer

Läs mer

KONSULTPROFIL LINUX TEKNIKER. Johan har i grunden en utbildning som Linuxspecialist och har arbetat med drift och support av Linux miljöer under

KONSULTPROFIL LINUX TEKNIKER. Johan har i grunden en utbildning som Linuxspecialist och har arbetat med drift och support av Linux miljöer under KONSULTPROFIL LINUX TEKNIKER Johan har i grunden en utbildning som Linuxspecialist och har arbetat med drift och support av Linux miljöer under Johan Lindgren, 32 år - Linuxtekniker - Brinner för fotografering

Läs mer

Kontaktinformation Apotekarprogrammet 2016

Kontaktinformation Apotekarprogrammet 2016 SAHLGRENSKA AKADEMIN Kontaktinformation Apotekarprogrammet 2016 Termin Kurs Kursledare Administration 1: Allmän kemi KEM011 2: Organisk kemi KEM021 2: Biokemi Fristående del av KEM021 Cellen och dess arvsmassa

Läs mer

Att använda immunförsvaret vid behandling av cancer

Att använda immunförsvaret vid behandling av cancer Att använda immunförsvaret vid behandling av cancer Jonas Mattsson, M.D., Ph.D. Professor in Cell Therapy Center for Allogeneic Stem Cell Transplantation (CAST) Karolinska University Hospital 2 Immunologi

Läs mer

School of Biotechnology. CSG/SSG 7 oktober 2010

School of Biotechnology. CSG/SSG 7 oktober 2010 School of Biotechnology CSG/SSG 7 oktober 2010 School of Biotechnology Samverkan på BIO: Liten skola Expansiv fas sedan 2006 Samverkan vid behov SciLifeLab - ny utmaning! School of Biotechnology Samverkan

Läs mer

Meritförteckning. Mer än 3 års professionell erfarenhet av PHP, SQL, C# och VB.NET,

Meritförteckning. Mer än 3 års professionell erfarenhet av PHP, SQL, C# och VB.NET, CvSwe 20080410.doc Niklas Rydén sida1/6 Meritförteckning Niklas Rydén 031-51 95 58 (hem) Slåttängsgatan 51 0709-40 66 49 (mobil) 415 07 Göteborg nikryden@gmail.com http://www.timeonline.se Mer än 3 års

Läs mer

Masterprogram i biomedicin

Masterprogram i biomedicin 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Masterprogram i biomedicin 120 högskolepoäng (hp) Nivå A LADOK VABME Programbeskrivning Masterprogrammet utgörs av kurser inom huvudområdet biomedicin. Programmet har en

Läs mer

8MEA07. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR. Kursplan

8MEA07. Medicinsk genetik, 7,5 hp. Medical Genetics. Programkurs. Medicinska fakulteten. Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR. Kursplan 8MEA07 Medicinsk genetik, 7,5 hp Medical Genetics Programkurs Medicinska fakulteten Gäller från: 2017 HT PRELIMINÄR Kursplan Fastställd av Grundutbildningsnämnden Fastställandedatum 2012-12-07 Reviderad

Läs mer

Utbildningsplan. Civilingenjörsutbildning i bioteknik Degree Programme in Biotechnology 270,0 högskolepoäng. Utbildningens mål

Utbildningsplan. Civilingenjörsutbildning i bioteknik Degree Programme in Biotechnology 270,0 högskolepoäng. Utbildningens mål Utbildningsplan Civilingenjörsutbildning i bioteknik Degree Programme in Biotechnology 270,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT06. Utbildningens mål Kunskap och förståelse Färdigheter

Läs mer

Instuderingsfrågor avsnitten Molekylär genetik och Rekombinant DNA tekniker, MCB

Instuderingsfrågor avsnitten Molekylär genetik och Rekombinant DNA tekniker, MCB Instuderingsfrågor avsnitten Molekylär genetik och Rekombinant DNA tekniker, MCB Molekylärgenetikdelen 1. Vad är DNA? 2. Vad heter byggstenarna i DNA? 3. Vad är RNA? 4. Vad är en bas, nukleosid, nukleotid

Läs mer

TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik

TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik 2012-10-23 em (V-salar) Totalt 60 poäng (Frågor 1-9: Joakim Norbeck, totalt 45 poäng; Frågor 10-11: Lisbeth Olsson, totalt 15 poäng). Betygsgränser: 30 poäng =

Läs mer

Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik

Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik Varför välja oss? Kursplan Presentation av våra datatekniska kurser Eftersom företag mycket sällan anställer gymnasieelever (de vill att ni ska

Läs mer

Stamträd med hjälp av databaser och program från Internet

Stamträd med hjälp av databaser och program från Internet Övning: Stamträd sid 1 Övning Stamträd med hjälp av databaser och program från Internet Det finns databaser som är fritt tillgängliga och innehåller nukleotid- och aminosyrasekvenser från ett stort antal

Läs mer

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Öppna valfri browser, t ex Internet Explorer eller Firefox, och ange url en www.git.ltu.se. Detta medför att följande bild presenteras. OBS! Ny version av

Läs mer

DNA sekvensning Primär Immunbrist Genetik till varje pris?

DNA sekvensning Primär Immunbrist Genetik till varje pris? DNA sekvensning Primär Immunbrist Genetik till varje pris? Ola Winqvist Professor, Överläkare Kandidatgensekvensning 100 baspar/körning 1 Lite historia 1962: Nobel priset till Watson och Crick för DNA

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad PROJEKTDIREKTIV Genomizer Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad 1.1 20140410 Formulerat om kraven på leverabeln Teknisk dokumentation, samt ändrat formateringen av punkterna

Läs mer

Curriculum Vitae för Nicklas Nilsson

Curriculum Vitae för Nicklas Nilsson Curriculum Vitae för Nicklas Nilsson Personalia Personlig presentation Studiemässigt är jag inriktad framförallt på datorsystem (dvs. programmering av paralella och distribuerade system), hårdvara, och

Läs mer

Masterprogram, molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Master's Programme, Molecular Techniques in Life Science 120,0 högskolepoäng

Masterprogram, molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Master's Programme, Molecular Techniques in Life Science 120,0 högskolepoäng Utbildningsplan Masterprogram, molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Master's Programme, Molecular Techniques in Life Science 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT17.

Läs mer

Utbildningsplan för Programmet för Medicinsk Informatik 160 poäng

Utbildningsplan för Programmet för Medicinsk Informatik 160 poäng Utbildningsplan för Programmet för Medicinsk Informatik 160 poäng Study programme in Medical Informatics, 160 credits (=240 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning 2002-06-12 Senast reviderad

Läs mer

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson Curriculum Vitae Namn Födelseår E-post Adress Telefonnummer Kompetensinriktning Jag är en driven och social kille som tar mycket ansvar i mina arbetsgrupper. Jag strävar efter förbättring i mina och företagets

Läs mer

EXAMENSBESKRIVNING FÖR CIVILINGENJÖRSEXAMEN I TEKNISK BIOLOGI VID UMEÅ UNIVERSITET

EXAMENSBESKRIVNING FÖR CIVILINGENJÖRSEXAMEN I TEKNISK BIOLOGI VID UMEÅ UNIVERSITET 1 Dnr 540-820-97 EXAMENSBESKRIVNING FÖR CIVILINGENJÖRSEXAMEN I TEKNISK BIOLOGI VID UMEÅ UNIVERSITET 1. Fastställande Denna examensbeskrivning för civilingenjörsexamen i Teknisk biologi vid Umeå universitet

Läs mer

Min grundutbildning på universitetsnivå är inom fysik och kemi, med ytterligare kurser i matematik m.m.

Min grundutbildning på universitetsnivå är inom fysik och kemi, med ytterligare kurser i matematik m.m. CURRICULUM VITAE FÖR MIKAEL HÖGHEDE Min grundutbildning på snivå är inom fysik och kemi, med ytterligare kurser i matematik m.m. Jag är också utbildad kemitekniker på gymnasienivå från 4-årig kemiteknisk

Läs mer

Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar

Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar Vetenskaplig teori och metod II Att hitta vetenskapliga artiklar Sjuksköterskeprogrammet T3 Maj 2015 Camilla Persson camilla.persson@umu.se Idag tittar vi på: Repetition av sökprocessen: förberedelser

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad. 1.0 20150327 Utlagd version jp jem, jp

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad. 1.0 20150327 Utlagd version jp jem, jp PROJEKTDIREKTIV Genomizer Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad 1.1 20150408 Tidpunkt för posterredovisningen uppdaterad, ny tid är 9/4 15.15 jp jp 1.0 20150327 Utlagd

Läs mer

Chapter 5-7. Introduction. Content. Double helix, Watson and Crick + Maria Bolin + fig 5-2

Chapter 5-7. Introduction. Content. Double helix, Watson and Crick + Maria Bolin + fig 5-2 Chapter 5-7 Introduction Double helix, Watson and Crick + Maria Bolin + fig 5-2 On Feb. 28, 1953, Francis Crick walked into the Eagle pub in Cambridge, England, and, as James Watson later recalled, announced

Läs mer

Curriculum Vitae Björn Trollsfjord

Curriculum Vitae Björn Trollsfjord CV Curriculum Vitae Björn Trollsfjord onsdag den 12 januari 2005 Personuppgifter Förnamn Efternamn Björn Arnold Severin Trollsfjord Kön Man Födelsedatum 1970-08-04 Adress Sjöbrinken 3 Postnummer 50647

Läs mer

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS 2003-11-04 Max 42 credit points Pass 27 credit points NAME:.. Good Luck! 1 Define metaplasia. Provide 3 clinical examples of common metaplastic changes. 4 p Vad

Läs mer

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Sebastian Svensson, Linn Friberg DD11 Peter Josefsson Utskriftsdatum: 2011-09-05

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Dedikerad Server Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server?

Dedikerad Server Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server? Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server? Att välja operativsystem kan vara svårt. Det kan vara svårt att förstå vilka konsekvenser

Läs mer

Nomenklatur för vanliga SNP-analyser Gör vi rätt?

Nomenklatur för vanliga SNP-analyser Gör vi rätt? Nomenklatur för vanliga SNP-analyser Gör vi rätt? Camilla Valtonen-André Tisdagen den 10 nov 2015 Nomenklatur för vanliga SNP-analyser Nomenklatur vad är det? Vad är rätt nomenklatur? Guidelines Varför

Läs mer

Cirkulerande tumör-dna för cancerdiagnostik

Cirkulerande tumör-dna för cancerdiagnostik Cirkulerande tumör-dna för cancerdiagnostik -Behandlingsstyrande tester av EGFR hos patienter med icke småcellig lungcancer Gisela Helenius Laboratoriemedicinska kliniken Universitetssjukhuset Örebro Sökning

Läs mer

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism!

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Eira-studien a r i E Tack Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 5 000 personer i Sverige som under de senaste 10

Läs mer

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 1 Medical Engineering Medicinsk teknik Programansvarig: Mats Nilsson mats@sth.kth.se 08 790 48 62 Akademiskt ansvarig: Professor Kaj Lindecrantz

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2008

Årsredovisningsenkäten 2008 Page 1 of 6 Årsredovisningsenkäten 2008 Skolnamn: Skolan för bioteknologi Skolchef: Stefan Ståhl Inskickad den: 2008-12-19 Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2008 godkännes:.............................

Läs mer

Operativsystem Lektion 1. Lärare. Schema. Kurssajten Finns på adressen. Jan Erik Moström. Set Norman

Operativsystem Lektion 1. Lärare. Schema. Kurssajten Finns på adressen. Jan Erik Moström. Set Norman Operativsystem Lektion 1 1 Lärare jem@cs.umu.se, B449 Lektioner etc Set Norman set@cs.umu.se, NAdv105 Labbar, labhandledning 2 Schema Notera att det finns ändringar i schemat!! Under perioden 1-8 mars

Läs mer

Johan Nordgren, Andreas Matussek, Ann Mattsson, Lennart Svensson, Per-Eric Lindgren Division of Medical Microbiology/Molecular Virology Department of

Johan Nordgren, Andreas Matussek, Ann Mattsson, Lennart Svensson, Per-Eric Lindgren Division of Medical Microbiology/Molecular Virology Department of Johan Nordgren, Andreas Matussek, Ann Mattsson, Lennart Svensson, Per-Eric Lindgren Division of Medical Microbiology/Molecular Virology Department of Clinical and Experimental Medicine Vinterkräksjukan

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Next generation sequencing hur kan hygienläkare använda detta? Anders Johansson

Next generation sequencing hur kan hygienläkare använda detta? Anders Johansson Next generation sequencing hur kan hygienläkare använda detta? Anders Johansson 2016-11-11 Många användningsområden några få är färdiga för kliniskt bruk Inom klinisk genetik och klinisk patologi används

Läs mer

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng)

Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Utbildningsplan för biomedicinska analytikerprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng) Study Programme in Biomedical Laboratory Science 120 credits (180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning

Läs mer

DEN KOMPLETTA PROGRAMVARAN FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR PROGRAMVARA FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR LÄTT ATT ANVÄNDA

DEN KOMPLETTA PROGRAMVARAN FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR PROGRAMVARA FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR LÄTT ATT ANVÄNDA PROGRAMVARA FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR LÄTT ATT ANVÄNDA MODULSYSTEM DEN KOMPLETTA PROGRAMVARAN FÖR DESIGN OCH TILLVERKNING AV TRÄTRAPPOR God avkastning på investeringen i form av minskade

Läs mer

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi Diagnostik VTEC/EHEC Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi SVA Tänker prata om VTEC / EHEC Sjukdomsframkallande faktorer PCR Magnetiska kulor (Immunomagnetisk separation) Diagnostik de vanligaste

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik Studieplan för utbildning på forskarnivå Biologisk fysik Skolan för Teknikvetenskap Skolan för Informations- och Kommunikationsteknik Skolan för Datavetenskap och Kommunikation Nationella föreskrifter

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Dagens Agenda Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Observera Anteckna! Praktisk genomgång, inga direkta presentationer

Läs mer

Kandidatprogrammet miljövetenskap

Kandidatprogrammet miljövetenskap Kandidatprogrammet miljövetenskap Introduktion miljövetenskap 30 hp Inriktningsämne 60 hp Kemi Geovetenskap Biologi Stödämne 30 hp Kemi Geovetenskap Biologi Fysik Matematik Valbara miljöklassade kurser

Läs mer

Molekylärbiologi: Betygskriterier

Molekylärbiologi: Betygskriterier Molekylärbiologi: Betygskriterier De obligatoriska momenten laboration och presentationsövningar examineras separat (endast G). Se separat utdelade anvisningar. Betygskriterier för teoridelen (se nedan).

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp

Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp Schema Förebygga och behandla sjukdom och funktionsnedsättning: Design och utvärdering av anpassad fysisk aktivitet och träning, 15 hp Rev Aug 2013 SCHEMA ht 2013 Vecka 36- * Kolla att Cambro fungerar

Läs mer

Daniel Persson. Födelsedatum: 1986-02- 08 Vindragaregatan 3B, 417 03 Göteborg Telefon: 070 839 51 88 Email: info@danielp.se Portfolio: www.danielp.

Daniel Persson. Födelsedatum: 1986-02- 08 Vindragaregatan 3B, 417 03 Göteborg Telefon: 070 839 51 88 Email: info@danielp.se Portfolio: www.danielp. 1 Daniel Persson Front end utvecklare Födelsedatum: 1986-02- 08 Vindragaregatan 3B, 417 03 Göteborg Telefon: 070 839 51 88 Email: info@danielp.se Portfolio: www.danielp.se CURRICULUM VITAE Yrkesmässiga

Läs mer

David Persson Telefon: 070-271 67 61 Adress: Småskolevägen 55, 224 67 LUND E-post: david.persson@wiggarum.se Skype-adress: david.x.

David Persson Telefon: 070-271 67 61 Adress: Småskolevägen 55, 224 67 LUND E-post: david.persson@wiggarum.se Skype-adress: david.x. CV Personuppgifter David Persson Telefon: 070-271 67 61 Adress: Småskolevägen 55, 224 67 LUND E-post: david.persson@wiggarum.se Skype-adress: david.x.persson LinkedIn-profil: https://www.linkedin.com/in/davidxpersson

Läs mer

Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster

Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 22 augusti 2013 Instruktioner Organisation och genomförande

Läs mer

Hur kom våra celler till? Anna Knöppel Hade Darwin fel?

Hur kom våra celler till? Anna Knöppel Hade Darwin fel? Hur kom våra celler till? Anna Knöppel Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi VT 2008 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet Visste du att gener

Läs mer

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F2 Exchange 2007 1 F2 Idag: Exchange i SBS 2008 Planering av systemet Exchange struktur, AD/GC/hierarki Core Components Management, Connectors Serverroller 2 Exchange Server i Small Business Server 2008?

Läs mer

Bestämning av antalet aktiva CYP2D6 genkopior (CNV) med Pyrosequencing. Anna-Lena Zackrisson PhD. anna-lena.zackrisson@rmv.se

Bestämning av antalet aktiva CYP2D6 genkopior (CNV) med Pyrosequencing. Anna-Lena Zackrisson PhD. anna-lena.zackrisson@rmv.se Bestämning av antalet aktiva CYP2D6 genkopior (CNV) med Pyrosequencing Anna-Lena Zackrisson PhD INTRODUKTION LINKÖPINGSENHETEN RÄTTSMEDICIN RÄTTSKEMI RÄTTSGENETIK INTRODUKTION Sammanställa genetisk information

Läs mer

Hundar hjälper oss att förstå människans sjukdomar. Kerstin Lindblad-Toh

Hundar hjälper oss att förstå människans sjukdomar. Kerstin Lindblad-Toh Hundar hjälper oss att förstå människans sjukdomar Kerstin Lindblad-Toh Målsättning med min forskning Att hitta människors sjukdomsgener via: - djurmodeller - en bättre förståelse av arvsmassan - storskalig

Läs mer