Utförligt CV för Rikard Erlandsson - 1 -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utförligt CV 2008-05-29. för Rikard Erlandsson - 1 -"

Transkript

1 Utförligt CV för Rikard Erlandsson - 1 -

2 Innehåll Arbetet på Neuronova AB Forskning... 4 Publicerade artiklar... 6 Lärarerfarenhet... 8 Övriga anställningar... 9 Utbildning Kortare kurser Övriga meriter och erfarenheter Rikard Erlandsson f Råstensgatan Sundbyberg mail: www:

3 Arbetet på Neuronova AB När jag började arbeta på Neuronova (June 2001), hade det just startat sin verksamhet och saknade egen dataavdelning och bioinformatikverksamhet. Jag anställdes för att ta hand cdna expressionsdata. För den analysen använde jag mina tidigare erfarenheter från den akademiska världen och konstruerade en databas för ändamålet. De verktyg jag använde var MySQL, Perl och Apache i en Llinux miljö Mandrake (numera Mandriva). Sedan dess har jag utvecklat denna initiala databas så att den idag hanterar alla typer data som vi hanterar i för preklinisk läkemedelsutveckling. Den är åtkomlig via ett web-interface och användare autenticeras mot Active Directory på en Windows server. Under denna process har jag även handlett tre Examensarbeten (Uppsala Universitet, Molekylär Bioteknologi; Skövde Högskola, Datavetenskap; Uppsala Universitet, Informationsteknologi). Den färdiga DiscoverySuiten består av ett stort antal databaser för hantering av våra data; där ingår Target DB (automatiskt uppdaterad varje natt med data från publika databaser, eg NCBI), Lead DB, In vitro DB (för substans data från försök på celler, inklusive rutiner för import av rå instrumentdata) plus ett antal mer specialiserade databaser för bl.a. PCR, sekvenser, QPCR. Systemet är helt byggt i Perl med användande av CVS för att hantera att flera användare samtidigt arbetar med koden. Det är modulärt uppbyggt på Perl objektmodell. Det ligger idag på en Dell serverdator med Red Hat Linux operativsystem. Själva utvecklingen har skett på tre Linux arbetsstationer. Jag har varit ansvarig för hela IT verksamheten på företaget. Det innebär att jag handhaft den vardagliga kontakten med konsulter, planerat för utveckling och uppgraderingar både vad gäller mjukvara och hårdvara på alla nivåer. Det innebär uppföljning och kvalitetskontroll av samtliga datorrelaterade system; ex. nätverk, servrar, switchar, brandväggar, mailservrar, labsystem. På datorområdet har jag mycket god kunskap om Linuxserver och arbetsstation, Windowsserver och klient samt en mängd mjukvaror såsom Microsoft Officepaketets samtliga program. Utvecklingsverktyg såsom Perl (object oriented), MySQL och Apache. Jag kan även nätverk och brandväggskonfiguration. Jag har även viss kunskap i PHP, java, C++ och Joomla. Naturligtvis har jag erfarenhet av Web-utveckling på alla nivåer. Från projektinitiering, planering, design, implementering, kvalitetskontroll fram till produktion. Detta tillsammans med min bakgrund som molekylär genetiker, mikrobiolog har gjort det möjligt att på ett snabbt och vetenskapligt sätt konstruera de specialanpassade databaser som finns på Neuronova AB

4 Forskning , Forskare, Bioteknologi, KTH, Stockholm, Sverige. Projekt Genidentifiering i Populus Tremula genom EST sekvensning, Genomsekvensning av PRKAG3 region i gris och jmf med människa. Tekniker Storskalig automatiserad DNA och cdna sekvensning, PCR, QPCR kloning Instrument ABI 377, MegaBACE 1000, 9600 PCR maskiner, Beckman Biomek robot, etc. Dataprogram OS: Windows, Solaris, Macintosh, Linux. Specialmjukvara: Sequencher, Phred/Phrap, Repeatmasker Verktyg: Perl, C, MySQL. Arbetade med genidentifiering i asp genom EST sekvensning. Kloner plockade från cdna bibliotek från flera vävnader sekvensbestämdes och analyserades. Analyserna bestod bl.a. av kvalitetskontroll, identifiering av kontaminerande sekvenser och klusteranalys. Arbetet presenterades vid olika konferenser. Planerade, utförde och rapporterade alla steg i det molekärgenetiska och data arbetet med DNA sekvenser , PostDoc, Zoology, University of München, Tyskland. Projekt Sekvensbestämning och analys av ZFY regionen och jämförelse med ZFX hos människa. Tekniker Storskalig halvautomatiserad DNA och cdna standard och cycle-sekvensning, PCR, kloning Instrument Autogen740 (för automatisk plasmid preparation), Arakis (EMBL dual-lasersequencer), LiCor sekvenatorer, Pharmacia A.L.F. och ALFexpress. MJ and Perkin-Elmer 9600 PCR maskiner. Beckman Biomek 2000 robot. Dataprogram OS: Windows, Solaris, Macintosh. Specialmjukvara: DNAstar, Sequencher, Phred/Phrap, Repeatmasker. Verktyg: Pascal. Studerade evolution genom DNA sekvensjämförelser. Genomregionen kring den humana ZFY genen sekvensbestämdes, analyserades och jämfördes med sin homolog, ZFX, på X kromosomen. Jag planerade projektet, köpte in apparatur och beslutade vilka metoder vi skulle använda. Jag lärde upp samtliga gruppmedlemmarna samt organiserade arbetet

5 , PostDoc, Medicinsk Genetik, Uppsala Universit, Sverige. Projekt Forskning inriktad på kloning av MHC-DRB från sälar och andra djur. I ett andra projekt studerade jag HFE mutationer hos hemokromatos patienter i Jämtland med ärftlig hemokromatos. Med hjälp av PCR och sekvensbestämning av cdna fann vi att de flesta ärftliga fall hade en känd HFE mutation. Insamling av cervix prover från kliniker i Sverige för undersökning av arvsfaktorer i cervix cancer. Tekniker PCR på genomisk och plasmid DNA även PCR av långa fragment. DNA cycle sequencing. Instrument Perkin-Elmer 9600 och 2400 för PCR. ABI 373 och 377 för sekvensning. Dataprogram OS: Windows, Macintosh. Specialmjukvara: Sequencher, Phred/Phrap. Lade upp en databas för cervixprover och organiserade insamling av prover identifierade i cancerregistret. Samlade in och undersökte prover från hemokromatospatienter i Jämtland med hjälp av PCR analys. Klonade och sekvensade MHC från olika djurarter , Doktorand, MTC, Karolinska Institutet, Stockholm. Projekt Forskning rörande njurcancer och kartläggning av human kromosom 3. Definierade kromosomala regioner vars förlust spelar en stor roll vid utvecklingen av njurcancer. Tekniker DNA/RNA isolering från frusen vävnad samt från vävnads kultur. Jumping/linking biblioteks konstruktion. Kloning av PCR produkter. Manuell och automatiserad DNA sekvensering. T7 och "Cycle sequencing" av PCR produkter och plasmider. Även fast fas sekvensering. Instrument Pharmacia A.L.F., Perkin-Elmer 2400, Techne PCR maskiner. Dataprogram OS: VMS, CP/M, Dos, Windows, Macintosh. Specialmjukvara: DNASIS. Verktyg: objektorienterad PASCAL och C++. Arbetade med alla typer av kloning och isolering av DNA från vävnader och celler. Konstrureade olika typer av DNA/cDNA bibliotek, jumping/linking-bibliotek, i plasmider och fager , Vapenfri, Virologi, Karolinska Institutet, Stockholm. Projekt Forskning rörande vaccina virus och de glykoproteiner som ger upphov till immunförsvar. Tekniker Vävnads kultur. Cell fraktionering. Protein rening huvudsakligen från Vaccinia infekterade celler. Instrument SDS-PAGE geler, ultra-centrifugering etc. Dataprogram: Inga datorer, i slutet av 1981 fick en sekreterare en dator. Examensarbete i proteinisolering och karaktärisering, Virologi

6 Publicerade artiklar 22. Sievertzon M, Wirta V, Mercer A, Meletis K, Erlandsson R, Wikstrom L, Frisen J, Lundeberg J (2005): Transcriptome analysis in primary neural stem cells using a tag cdna amplification method. BMC Neurosci. 6: Johansson T, Le Quere A, Ahren D, Soderstrom B, Erlandsson R, Lundeberg J, Uhlen M, Tunlid A (2004): Transcriptional responses of Paxillus involutus and Betula pendula during formation of ectomycorrhizal root tissue. Mol Plant Microbe Interact 17: Amarger V, Erlandsson R, Pielberg G, Jeon JT, Andersson L (2003): Comparative sequence analysis of the PRKAG3 region between human and pig: evolution of repetitive sequences and potential new exons. Cytogenet Genome Res 102: Bhalerao R, Keskitalo J, Sterky F, Erlandsson R, Bjorkbacka H, Birve SJ, Karlsson J, Gardestrom P, Gustafsson P, Lundeberg J, Jansson S: Gene expression in autumn leaves. Plant Physiol. (2003) Feb;131(2): Hertzberg M, Aspeborg H, Schrader J, Andersson A, Erlandsson R, Blomqvist K, Bhalerao R, Uhlen M, Teeri TT, Lundeberg J, Sundberg B, Nilsson P and Sandberg G (2001): A transcriptional roadmap to wood formation. Procc Natl Acad Sci U S A 98: Erlandsson R, Wilson JF and Pääbo S (2000): Sex chromosomal transposable element accumulation and male-driven substitutional evolution in humans. Mol Biol Evol 17: Bergström TF, Engkvist H, Erlandsson R, Josefsson A, Mack SJ, Erlich HA, Gyllensten U (1999): Tracing the origin of HLA-DRB1 alleles by microsatellite polymorphism. Am J Hum Genet 64: Bergström TF, Erlandsson R, Engkvist H, Josefsson A, Erlich HA, Gyllensten U (1999): Phylogenetic history of hominoid DRB loci and alleles inferred from intron sequences. Immunol Rev 167: Wilson JF, Erlandsson R (1998): Sexing of human and other primate DNA. Biol Chem. 379: Erlandsson R (1998): Molecular genetics of renal cell carcinoma [REVIEW]. Cancer Genet Cytogenet 104: Zabarovsky ER, Kashuba VI, Gizatullin RZ, Winberg G, Zabarovska VI, Erlandsson R, Domninsky DA, Bannikov VM, Pokrovskaja E, Kholodnyuk I, Petrov N, Zakharyev VM, Kisselev LL, Klein G (1996): NotI jumping and linking clones as a tool for genome mapping and analysis of chromosome rearrangements in different tumors [REVIEW]. Cancer Detect Prevent, 20: Zabarovsky ER, Kashuba VI, Pettersson B, Petrov N, Zachariev V, Gizatullin R, Lebedeva T, Bannikov V, Pokrovskaja E, Zabarovska V, Allikmets R, Erlandsson R, Domninsky D, Sumegi J, Stanbridge EJ, Winberg G, Uhlén M, Kisselev LL, Klein G (1994): Shot-gun sequencing strategy for long-range genome mapping: a pilot study. Genonics, 21: Zabarovsky ER, Kashuba VI, Marcsek Z, Pokrovskaja ES, Zabarovska V, Kholodnyuk I, Erlandsson R, Sümegi J, Winberg G, Kisselev LL, Klein G: Molecular mapping of the human 3p region. In Contemporary research on renal cell carcinoma. Basic and clinical developments. Ed(s): Staehler G, Pomer S. (1994) pp Springer-Verlag, Heidelberg. 9. Boldog F, Arheden K, Imreh S, Strömbeck B, Szekely L, Erlandsson R, Marcsek Z, Sümegi J, Mitelman F, Klein G (1991): Involvement of 3p deletions - 6 -

7 in sporadic and hereditary forms of renal cell carcinoma. Genes Chromosom Cancer 3: Zabarovsky ER, Boldog F, Erlandsson R, Kashuba VI, Allikmets RL, Marcsek Z, Stanbridge E, Sümegi G, Klein G, Winberg G (1991): New strategy for mapping of the human genome based on a novel procedure for constructing jumping libraries. Genomics 11: Erlandsson R, Szpirer J, Islam MQ, Boldog F, Klein G, Ingvarsson S (1991): The most frequently lost allelic site in human renal cell carcinoma (D3F15S2) on the short arm chromosome 3 has homologous sequences on rat chromosome 8. Cytogenet Cell Genet 57: Erlandsson R, Boldog F, Persson B, Zabarovsky ER, Allikmets RL, Sümegi J, Klein G, Jörnvall H (1991): The gene from the short arm of chromosome 3, at D3F15S2, frequently deleted in renal cell carcinoma, encodes acylpeptide hydrolase. Oncogene 6: Zabarovsky ER, Boldog F, Thompson T, Scanlon D, Winberg G, Marcsek Z, Erlandsson R, Stanbridge EJ, Klein G, Sümegi J (1990): Construction of a human chromosome 3 specific NotI linking library using a novel cloning procedure. Nucleic Acids Res 18: Erlandsson R, Bergerheim US, Boldog F, Marcsek Z, Kunimi K, Lin BY, Ingvarsson S, Castresana JS, Lee WH, Lee E, Klein G, Sümegi J (1990): A gene near the D3F15S2 site on 3p is expressed in normal human kidney but not or only at a severely reduced level in 11 of 15 primary renal cell carcinomas (RCC). Oncogene 5: Boldog F, Erlandsson R, Klein G, Sümegi J (1989): Long-range restriction enzyme maps of DNF15S2, D3S2, and c-raf1 loci on the short arm of human chromosome 3. Cancer Genet Cytogenet 15: Erlandsson R, Boldog F, Sümegi J, Klein G (1988): Do human renal cell carcinoma arise by a double loss mechanism? Cancer Genet Cytogenet 36: Kovacs G, Erlandsson R, Boldog F, Ingvarsson S, Müller-Breclin R, Klein G, Sümegi J (1988): Consistent chromosome 3p deletion and loss of heterozygosity in renal cell carcinoma. Proc Natl Acad Sci USA 85:

8 Lärarerfarenhet Tid Lektioner/Ämnen Aug 2004 Handledare för 20p examensarbete vid Datavetenskap Uppsala universitet. Maj 2003 Handledare för 20p examensarbete vid Skövde Högskola. Data modelling and implementation of a chemical compounds database, Datavetenskap, Bioinformatikprogrammet Jun 2002 Handledare för 20p examensarbete vid Molekylär Bioteknik i Uppsala. Study of gene expression in mouse brain by analysis of EST sequences. Mar 2001 Kursansvarig forskarutbildningskurs vid Bioteknologi/KTH "Linux for bioinformatics and Nov 2000 DNA sequence analysis" 3p. Lektioner i "From Genomics to Proteomics" om EST sekvensering och DNA sekvensanalys Maj 2000 Lektioner i Biokemi (grundkursen) om nukleinsyror och proteinsyntes samt involverade tekniker gång/termin Lektioner i "Datoriserad referenshantering", del av forskarutbildningen vid K.I./M.I.C Lektioner om "DNA, kromosomer och laborativa metoder", för laboratorieassistenter 1993 Handledare för 10p projekt vid vårdhögskolan i Stockholm: "No mutations found in the 3' region of the suggested tumor suppressor gene, acylpeptide hydrolase, in four sequenced renal cell carcinoma cell lines." - 8 -

9 Övriga anställningar Tid Företag Arbete/ Uppdrag, Kommentar Datagen Erlandsson HB Eget handelsbolag, försäljning datorhård- och mjukvara, särskild inriktning på medicinsk forskning. Försäljning samt kundsupport och utbildning Sundbybers kommun /Hemtjänsten Vårdbiträde /Förste vårdbiträde /Skyddsombud, Avancerade till arbets-ledare. D.v.s. ledde ett arbetslag med ca. 15 vårdbiträden AMS Kanslist, Vapenfria Arbetsgruppen (VTPag), Genomförd vapenfri-utbildning inkl. rep.övn PKfinans Kontorsdrift. Nyckel- och postansvar, Telefonväxel Hasselblads foto /Östersund Affärsbiträde. Extra- och sommarjobb. Perioden 1987 till 2001 arbetade jag med akademisk forskning, som doktorerand, PostDoc och forskare (för detaljer, se Forskning sid 4). Jag har erfarenhet från tjänstesektorn. I mitt arbete som vårdbiträde fungerade jag även som arbetsledare med schemaansvar och fördelade arbetet bland övriga vårdbiträden, etc. När jag hade ett eget handelsbolag hade jag naturligtvis mycket kundkontakter och hjälpte till med programinstallation och support. Jag skötte då även själv bokföring inklusive bokslut och skatte/momsdeklarationer. Jag har alltid trivts med människokontakter och utvecklat hög social kompetens

10 Utbildning Doktorsavhandling försvarad, mars 15, 1996 (MTC, Karolinska Insitutet): Molecular genetics of kidney cancer: Chromosomal regions of importance in the development of renal cell carcinoma. Immunologi, Stockholm universitet. 1983, 0.25 år 10 p Fil Kand 1982, 3 år 120 p Matematik, Uppsala universitet ,5 år 20 p Kemi, Stockholm universtiet år 40 p Mikrobiologi, Stockholm universitet ,5 år 60 p Wargentinskolan Östersund, Naturvetenskaplig linje1977 Kortare kurser Tid Längd Kurs/Ort Mar veckor Administration av relationsdatabaser (Oracle) KTH, Stockholm Nov dagar Projektledarskap Projektstyrning AB, Stockholm Mar dagar Läkemedelsutveckling Läkemedelsakademin, Stockholm, Sverige Dec dagar Aug veckor Linux system administration Raditex AB, Nacka, Sverige Avancerad kurs skogsbioteknik och enzymologi (6p) Bioteknologi, KTH, Sigtuna, Sverige Nov vecka Protein och DNA sekvensanalys CMB, Karolinska Institutet Nov vecka Proteinexpression från klonad cdna i mammalie och bakteriesystem Molekylärbiologi, Huddinge sjukhus, KI Feb veckor Epidemiologi och biostatistik II Intitutet för miljömedicin, KI Nov veckor Epidemiologi och biostatistik I Intitutet för miljömedicin, KI Dec månad Tumörcellens molekylärbiologi Tumörbiologi, Karolinska Institutet Okt dagar Biblioteksteknik och referenshantering M.I.C., Karolinska Institutet

11 Övriga meriter och erfarenheter Innehar B körkort Språkkunskaper Svenska Infödd Engelska Flytande Tyska Flytande Franska Vissa kunskaper Senare studier Litteraturvetenskap, Mittuniversitetet Härnösand 2008, vt C kursen, Kreativt skrivande 30 hp 2007, vt B kursen, Kreativt skrivande 30 hp 2006, vt A kursen, Kreativt skrivande 30 hp Har två vuxna, numera utflugna, döttrar födda 1985 och Var under 2007 ordförande i BRF Runan 4 i Sundbyberg. Var under arbetet på hemtjänsten i Sundbyberg ( ) Skyddsombud

12 denna sida är tom

En bioinformatisk genjakt

En bioinformatisk genjakt En bioinformatisk genjakt Efter en ide från: CUSMOBIO, Milano, Italien. Hur man kan söka i databaser efter information om en gen som kan ge ökad risk för bröstcacer. Bakgrund Människor utan symptom men

Läs mer

Biologi breddning (mikrobiologi och immunologi) Kurskod: BI 1203-A Poäng: 50 Program: Förkunskapskrav: Biologi A och Biologi B

Biologi breddning (mikrobiologi och immunologi) Kurskod: BI 1203-A Poäng: 50 Program: Förkunskapskrav: Biologi A och Biologi B KURSBESKRIVNING Ämne: Biologi Kurs: Biologi breddning (mikrobiologi och immunologi) Kurskod: BI 1203-A Poäng: 50 Program: NV Förkunskapskrav: Biologi A och Biologi B Mål Kurserna Biologi breddning A och

Läs mer

Datorer och matematik hjälper oss att motverka sjukdomar

Datorer och matematik hjälper oss att motverka sjukdomar Datorer och matematik hjälper oss att motverka sjukdomar Adam Ameur Bioinformatiker Lund, 26e November 2014 Introduktion till bioinformatik Bioinformatik - en tvärvetenskaplig disciplin där algoritmer

Läs mer

Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Läromedlet har sju kapitel: 5. Celler och bioteknik

Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Läromedlet har sju kapitel: 5. Celler och bioteknik Senast uppdaterad 2012-12-09 55 Naturkunskap 1b Lärarhandledning gällande sidorna 6-27 Inledning: (länk) Celler och bioteknik C apensis Förlag AB Läromedlet har sju kapitel: 1. Ett hållbart samhälle 2.

Läs mer

Varje dag säkras 3 miljoner svenskars vattenförsörjning med Linux

Varje dag säkras 3 miljoner svenskars vattenförsörjning med Linux Varje dag säkras 3 miljoner svenskars vattenförsörjning med Linux Driftdatorsystem för att styra och övervaka Stockholms, Göteborgs och Malmös dricksvattenförsörjning Lösning driftsatt på Linux prisvärdhet

Läs mer

Meritförteckning - Mikael Tylmad

Meritförteckning - Mikael Tylmad Meritförteckning - Mikael Tylmad 2012-08-02 Namn Mikael Tylmad Personnummer 19840608-0195 Adress Tullingebergsvägen 1A, 14645 Tullinge E-post mikael@tylmad.com Civiltillstånd Gift Nationalitet Svensk Utbildning

Läs mer

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är...

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är... ANNA ÅBERG Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är......en glad och ambitiös tjej som försöker stå med båda fötterna på jorden, CURRICULUM VITAE...positiv

Läs mer

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Yrke: IT-Konsult / Databasadministratör Födelseår: 1949 IT-erfarenhet sedan: 1974 Utbildning: 1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Profilresume: BS har lång erfarenhet av

Läs mer

Curriculum Vitae. Systemutvecklare/konsult. Kontaktuppgifter. Sammanfattning. Uppgifter hos Pulsen. Stefan Elvestål. Född: 1973 Nationalitet: Svensk

Curriculum Vitae. Systemutvecklare/konsult. Kontaktuppgifter. Sammanfattning. Uppgifter hos Pulsen. Stefan Elvestål. Född: 1973 Nationalitet: Svensk /konsult Stefan Elvestål Född: 1973 Nationalitet: Svensk Kontaktuppgifter Mobil: 0703-88 35 39 elvestal@outlook.com Sammanfattning Jag är en målmedveten och ständigt nyfiken utvecklare som är nogrann med

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik

TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik 2012-10-23 em (V-salar) Totalt 60 poäng (Frågor 1-9: Joakim Norbeck, totalt 45 poäng; Frågor 10-11: Lisbeth Olsson, totalt 15 poäng). Betygsgränser: 30 poäng =

Läs mer

Curriculum Vitae Björn Trollsfjord

Curriculum Vitae Björn Trollsfjord CV Curriculum Vitae Björn Trollsfjord onsdag den 12 januari 2005 Personuppgifter Förnamn Efternamn Björn Arnold Severin Trollsfjord Kön Man Födelsedatum 1970-08-04 Adress Sjöbrinken 3 Postnummer 50647

Läs mer

Curriculum Vitae för Nicklas Nilsson

Curriculum Vitae för Nicklas Nilsson Curriculum Vitae för Nicklas Nilsson Personalia Personlig presentation Studiemässigt är jag inriktad framförallt på datorsystem (dvs. programmering av paralella och distribuerade system), hårdvara, och

Läs mer

Open Source - Program och hur man väljer

Open Source - Program och hur man väljer Open Source - Program och hur man väljer Copyright 2007, 2008 Marcus Rejås Rejås Datakonsult Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad PROJEKTDIREKTIV Genomizer Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad 1.1 20140410 Formulerat om kraven på leverabeln Teknisk dokumentation, samt ändrat formateringen av punkterna

Läs mer

Hundar hjälper oss att förstå människans sjukdomar. Kerstin Lindblad-Toh

Hundar hjälper oss att förstå människans sjukdomar. Kerstin Lindblad-Toh Hundar hjälper oss att förstå människans sjukdomar Kerstin Lindblad-Toh Målsättning med min forskning Att hitta människors sjukdomsgener via: - djurmodeller - en bättre förståelse av arvsmassan - storskalig

Läs mer

Thomas Pettersson. Sammanfattning. Född: 1969. Telefon: +46760446260. Kristinagatan 23B 602 26 Norrköping. thomas.pettersson@debadata.

Thomas Pettersson. Sammanfattning. Född: 1969. Telefon: +46760446260. Kristinagatan 23B 602 26 Norrköping. thomas.pettersson@debadata. Thomas Pettersson Född: 1969 Telefon: +46760446260 Adress: E-post: Kristinagatan 23B 602 26 Norrköping thomas.pettersson@debadata.se Sammanfattning Thomas är född 1969 och är bosatt i Norrköping. Han har

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi

Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi Diagnostik VTEC/EHEC Erik Eriksson VMD Enheten för Bakteriologi SVA Tänker prata om VTEC / EHEC Sjukdomsframkallande faktorer PCR Magnetiska kulor (Immunomagnetisk separation) Diagnostik de vanligaste

Läs mer

Människans genom Databaser ger kunskap om genetiska sjukdomar

Människans genom Databaser ger kunskap om genetiska sjukdomar Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik Övning i bioinformatik Människans genom Databaser ger kunskap om genetiska sjukdomar Många molekylärbiologiska databaser och program är fritt tillgängliga

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad. 1.0 20150327 Utlagd version jp jem, jp

PROJEKTDIREKTIV. Genomizer. Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad. 1.0 20150327 Utlagd version jp jem, jp PROJEKTDIREKTIV Genomizer Dokumenthistorik version datum utförda förändringar utförda av granskad 1.1 20150408 Tidpunkt för posterredovisningen uppdaterad, ny tid är 9/4 15.15 jp jp 1.0 20150327 Utlagd

Läs mer

2-faktor autentisering

2-faktor autentisering 2-faktor autentisering Ladok-Inkubatordagar 23-24/10 KTH Joakim Nyberg ITS Umeå universitet Projektet 2-faktor autentiserings projektet är ett fortsatt arbetet från Swamids tidigare arbete inom 2-faktor.

Läs mer

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 1 Medical Engineering Medicinsk teknik Programansvarig: Mats Nilsson mats@sth.kth.se 08 790 48 62 Akademiskt ansvarig: Professor Kaj Lindecrantz

Läs mer

Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster

Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 22 augusti 2013 Instruktioner Organisation och genomförande

Läs mer

David Persson Telefon: 070-271 67 61 Adress: Småskolevägen 55, 224 67 LUND E-post: david.persson@wiggarum.se Skype-adress: david.x.

David Persson Telefon: 070-271 67 61 Adress: Småskolevägen 55, 224 67 LUND E-post: david.persson@wiggarum.se Skype-adress: david.x. CV Personuppgifter David Persson Telefon: 070-271 67 61 Adress: Småskolevägen 55, 224 67 LUND E-post: david.persson@wiggarum.se Skype-adress: david.x.persson LinkedIn-profil: https://www.linkedin.com/in/davidxpersson

Läs mer

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson Curriculum Vitae Namn Födelseår E-post Adress Telefonnummer Kompetensinriktning Jag är en driven och social kille som tar mycket ansvar i mina arbetsgrupper. Jag strävar efter förbättring i mina och företagets

Läs mer

TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik

TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik TENTAMEN för KMB056 - Molekylär Bioteknik 2013-01-15 em (V-salar) Totalt 60 poäng (Frågor 1-8: Joakim Norbeck, totalt 45 poäng; Frågor 9-12: Lisbeth Olsson, totalt 15 poäng). Betygsgränser: 30-38.5 poäng

Läs mer

Aktiviteter / uppdrag 2010

Aktiviteter / uppdrag 2010 Aktiviteter / uppdrag 2010 Pågående Agressoimport från Voyager Syfte: Att ta emot en kommaseparerad fil från Voyager som ska översättas för inläsning i Agresso med metoden LG04 (inläsning från försystem).

Läs mer

Lycka till! Omtentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo

Lycka till! Omtentamen. Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo Omtentamen Kursens namn: Medicin C, Tumörbiologi Kursens kod: MC1728 Kursansvarig: Anna Göthlin Eremo Datum: 2012-11-24 Skrivtid: 4 timmar Poängfördelning: Karin Franzén Sabina Davidsson Pia Wegman Marike

Läs mer

NGS i sjukvård next generation sequencing. Jan Söderman Medicinsk diagnostik Länssjukhuset Ryhov Jönköping

NGS i sjukvård next generation sequencing. Jan Söderman Medicinsk diagnostik Länssjukhuset Ryhov Jönköping NGS i sjukvård next generation sequencing Jan Söderman Medicinsk diagnostik Länssjukhuset Ryhov Jönköping CREDIT: Peter & Maria Hoey / www.peterhoey.com The ultimate genetic test, Science 336: 1110-1112,

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Masterprogram i kemi 2015/2016

Masterprogram i kemi 2015/2016 Masterprogram i kemi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% Uppsala universitet erbjuder en högklassig utbildning i kemi på avancerad nivå, nära kopplad till världsledande forskning. Tack vare denna forskningsanknytning

Läs mer

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än bara gratis 1(29)

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än bara gratis 1(29) Fri programvara Mycket mer än bara gratis Copyright 2005,2006 Marcus Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet

Läs mer

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 1 Innehåll Vad används DNS till i en AD-domän? Vad händer i en AD-domän utan

Läs mer

PHP-presentation Dataföreningens Open Source-nätverk

PHP-presentation Dataföreningens Open Source-nätverk PHP-presentation Dataföreningens Open Source-nätverk Netera AB Jimmy Furland jimmy@netera.se Björn Hansson hansson@netera.se Introduktion HTML-inbäddat webbprogrammeringsspråk Står för PHP Hypertext Preprocessor

Läs mer

1 Systemkrav avantraupphandling

1 Systemkrav avantraupphandling 1 (10) Godkänd av Produkt/Projekt/Verksamhet avantraupphandling 3.0.1 1 Systemkrav avantraupphandling Intranät webb klient Internet applikation klient Förrådssystem Beställningssystem COM+ Server File

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

Naturvetenskaplig fakultetsnämnd

Naturvetenskaplig fakultetsnämnd Naturvetenskaplig fakultetsnämnd BIR200, Cellbiologi; biokemi, genetik, mikrobiologi och cellfysiologi, 15 högskolepoäng Cell biology; biochemistry, genetics, microbiology and cell physiology, 15 higher

Läs mer

DNA-labb / Plasmidlabb

DNA-labb / Plasmidlabb Översikt DNA-labb Plasmidlabb Preparation och analys av -DNA från Escherichia coli Varför är vi här idag? Kort introduktion till biokemi och rekombinant DNA- teknologi Vad skall vi göra idag? Genomgång

Läs mer

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska Humfak "Språkvetenskap" Slipa dina språkkunskaper Läs ett program eller en fristående kurs vid Umeå universitet. www.humfak.umu.se/utbildning Allmän språkvetenskap Läsa arabiska läsa distans Läsa engelska

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012 Open Access på Chalmers SFIS höstkonferens 2012 Kort om Chalmers Två campus - Johanneberg och Lindholmen C:a 1800 lärare och forskare C:a 1100 forskarstuderande C:a 12000 studenter 17 institutioner En

Läs mer

Optimerat NGS-flöde för rutintypning av bakterier

Optimerat NGS-flöde för rutintypning av bakterier Optimerat NGS-flöde för rutintypning av bakterier Paula Mölling, Molekylärbiolog, Docent Bianca Törös, Daniel Golparian, Sara Thulin Hedberg, Paula Mölling Laboratoriemedicinska länskliniken, Molekylärdiagnostik

Läs mer

Innehåll. MySQL Grundkurs

Innehåll. MySQL Grundkurs MySQL Grundkurs Copyright 2014 Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Innehåll Introduktion till databaser Installera MySQL lokalt Webbserverprogrampaket (XAMPP) Introduktion till phpmyadmin

Läs mer

Uppdatera)dina)kunskaper)i) molekylärbiologi,)genteknik)och) funk:onell)genomik )

Uppdatera)dina)kunskaper)i) molekylärbiologi,)genteknik)och) funk:onell)genomik ) Uppdatera)dina)kunskaper)i) molekylärbiologi,)genteknik)och) funk:onell)genomik ) Sommarkurs)för)biologilärare) 3?4.6.2015) Pia)Roos?MaJjus,)PhD,)docent,) akademilektor)i)molekyärbiologi) Vårt)gene:ska)material)

Läs mer

Erfarenheter från övergången till den nya typningsmetodiken MIRU-VNTR

Erfarenheter från övergången till den nya typningsmetodiken MIRU-VNTR Erfarenheter från övergången till den nya typningsmetodiken MIRU-VNTR Ramona Groenheit PhD, Mikrobiolog 2012-12-05 Med molekylära typningsmetoder kan vi: Upptäcka och övervaka utbrott Övervaka behandlingen

Läs mer

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet

Till ditt skrivbord som tjänst via Internet Till ditt skrivbord som tjänst via Internet UITs koncept är enkelt och kan sammanfattas med Inga burkar. Genom att anlita oss kan du helt enkelt glömma dyra investeringar i servers och programvara. Inte

Läs mer

Polymerase Chain Reaction

Polymerase Chain Reaction Polymerase Chain Reaction The Polymerase Chain Reaction Molekylärbiologisk metodik T3 ht 11 Märit Karls Kunskapsmål för detta avsnitt Från kursplan: Studenten skall kunna: förklara grundläggande principer

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

Meritförteckning. Mer än 3 års professionell erfarenhet av PHP, SQL, C# och VB.NET,

Meritförteckning. Mer än 3 års professionell erfarenhet av PHP, SQL, C# och VB.NET, CvSwe 20080410.doc Niklas Rydén sida1/6 Meritförteckning Niklas Rydén 031-51 95 58 (hem) Slåttängsgatan 51 0709-40 66 49 (mobil) 415 07 Göteborg nikryden@gmail.com http://www.timeonline.se Mer än 3 års

Läs mer

2-faktor autentisering

2-faktor autentisering 2-faktor autentisering Projektplan och teknik som vi har börjat tittat på Målet med projektet Genomför en kartläggning ang. vad som används rörande 2-faktor autentisering på svenska lärosäten. Gör en teknisk

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

Curriculum Vitae Erik Benerdal

Curriculum Vitae Erik Benerdal Curriculum Vitae Erik Benerdal Personuppgifter Namn: Erik Benerdal Adress: Päronvägen 34A Postadress: 904 36 Umeå Födelsedatum: 1982-11-27 Telefon: 070-227 49 11 E-post: erik@scalari.net WWW: http://www.scalari.net/

Läs mer

Miniprojektet. Catarina Almqvist Malmros

Miniprojektet. Catarina Almqvist Malmros Miniprojektet Catarina Almqvist Malmros Barnläkare och docent Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Mini project "Upptakten" VetU te 1 Läkarprogrammet

Läs mer

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS

Dagens Agenda. Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Dagens Agenda Klient- och Serveroperativsystem Installation av Windows Server Genomgång av Windows Server Roller och Funktioner Domänhantering DNS Observera Anteckna! Praktisk genomgång, inga direkta presentationer

Läs mer

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2011/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

Venturekapital för hälsa och tillväxt

Venturekapital för hälsa och tillväxt Venturekapital för hälsa och tillväxt Björn Odlander Almedalen juli 2014 1 Vad är venturekapital? Venturekapital.... investeras i unga bolag med tillväxtambitioner och ett stort behov av nytt kapital..

Läs mer

Från utredning till implementation av Open Source inom Polisen

Från utredning till implementation av Open Source inom Polisen Från utredning till implementation av Open Source inom Polisen Per-Ola Sjöswärd, IT-strateg, M.Sc.E.E. Jonas Feist, Projektledare RedBridge AB - 1- Agenda Rikspolisstyrelsen Bakgrund Vilka leverantörer

Läs mer

Fragil X. Genetik, diagnostik och symptom. A marker X chromosome Am J Hum Genet. 1969 May;21(3):231-44. Fragilt X - Historik. Förekomst av fragilt X

Fragil X. Genetik, diagnostik och symptom. A marker X chromosome Am J Hum Genet. 1969 May;21(3):231-44. Fragilt X - Historik. Förekomst av fragilt X Förekomst av fragilt Fragil Genetik, diagnostik och symptom MaiBritt Giacobini Helena Malmgren Karolinska Universitetssjukhuset 1/ 4-5000 pojkar 1 /6-8000 flickor Ungefär 500 personer har diagnosen i Sverige

Läs mer

Daniel Persson. Födelsedatum: 1986-02- 08 Vindragaregatan 3B, 417 03 Göteborg Telefon: 070 839 51 88 Email: info@danielp.se Portfolio: www.danielp.

Daniel Persson. Födelsedatum: 1986-02- 08 Vindragaregatan 3B, 417 03 Göteborg Telefon: 070 839 51 88 Email: info@danielp.se Portfolio: www.danielp. 1 Daniel Persson Front end utvecklare Födelsedatum: 1986-02- 08 Vindragaregatan 3B, 417 03 Göteborg Telefon: 070 839 51 88 Email: info@danielp.se Portfolio: www.danielp.se CURRICULUM VITAE Yrkesmässiga

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Epigenetikens biokemi, eller Kemisk modifiering av DNA och histonproteiner för att styra genuttryck

Epigenetikens biokemi, eller Kemisk modifiering av DNA och histonproteiner för att styra genuttryck Epigenetikens biokemi, eller Kemisk modifiering av DNA och histonproteiner för att styra genuttryck Astrid Gräslund Inst. för biokemi och biofysik Stockholms Universitet Föreläsning, Värnamo, 131016 Epigenetik

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

Kromosom translokationer

Kromosom translokationer 12 Uppsala Örebroregionen: Klinisk Genetik Rudbecklaboratoriet Akademiska barnsjukhuset 751 85 Uppsala Tel: 018-611 59 40 Fax: 018-55 40 25 http://www.scilifelab.uu.se/ Genetiska patientföreningars paraplyorganisation:

Läs mer

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Sebastian Svensson, Linn Friberg DD11 Peter Josefsson Utskriftsdatum: 2011-09-05

Läs mer

Dokumentation för VLDIT AB. Online classroom

Dokumentation för VLDIT AB. Online classroom Dokumentation för VLDIT AB Online classroom 2 Introduktion VLDIT AB önskar area för att tillhandahålla ett kursutbud online för sina befintliga deltagare, men även för nya. Syfte för applikationen: tillhandhålla

Läs mer

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika.

Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Selektion av resistenta bakterier vid väldigt låga koncentrationer av antibiotika. Linus Sandegren Uppsala Universitet Inst. för Medicinsk Biokemi och Mikrobiologi linus.sandegren@imbim.uu.se Hur påverkas

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning Stiftelsen för Strategisk Forskning Forskning som formar vår framtid Presentation för styrelsen Lars Rask 2008-02-08 1 Stiftelsen för Strategisk Forskning Bildades 1994 Regeringen utarbetade dess stadga,

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning?

Vad är en genetisk undersökning? 12 Vad är en genetisk undersökning? Originalet framtaget av Guy s and St Thomas Hospital, London, UK, och London IDEAS Genetic Knowledge Park, januari 2007. Detta arbete är finansierat av EuroGentest,

Läs mer

Meritförteckning. Personuppgifter. Personnummer: 791122-2052 Adress: Lagastigen 16 S-331 30 Värnamo Telefon: Hem: 0370 494 08 Mobil: 070 421 82 13

Meritförteckning. Personuppgifter. Personnummer: 791122-2052 Adress: Lagastigen 16 S-331 30 Värnamo Telefon: Hem: 0370 494 08 Mobil: 070 421 82 13 Meritförteckning Personuppgifter Namn: Anders Lilja Personnummer: 791122-2052 Adress: Lagastigen 16 S-331 30 Värnamo Telefon: Hem: 0370 494 08 Mobil: 070 421 82 13 E-post: Civilstånd: pettsson@cs.umu.se

Läs mer

Målstyrd behandling vid lungcancer Karl-Gustaf Kölbeck, öl, sektionschef Lung Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Målstyrd behandling vid lungcancer Karl-Gustaf Kölbeck, öl, sektionschef Lung Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Rapport från ASCO- Och kliniken Målstyrd behandling vid lungcancer Karl-Gustaf Kölbeck, öl, sektionschef Lung Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Vad är målstyrd behandling vid cancer? drugs

Läs mer

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com Curriculum Vitae Hej! Jag heter Alexander Lindebrand och jag kallar mig ett kreativt allt-i-allo. Jag jobbar främst med grafisk design, webbdesign och fotografering men jag har erfarenhet i de flesta digitalt

Läs mer

Övning i bioinformatik

Övning i bioinformatik Övning: Släktträd sid 1 Övning i bioinformatik Släktträd med hjälp av databaser och program från Internet Det finns databaser som är fritt tillgängliga och innehåller nukleotid- och amino-syrasekvenser

Läs mer

Masterprogram i biologi 2015/2016

Masterprogram i biologi 2015/2016 Masterprogram i biologi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% På masterprogrammet i biologi får du en förstklassig utbildning med stor valfrihet att skapa din egen profil. Genom det stora kursutbudet inom

Läs mer

Sourcingdagarna, 8-9 Februari

Sourcingdagarna, 8-9 Februari Sourcingdagarna, 8-9 Februari Teknisk Due Diligence En dubbelriktad process Mikael Simovits Simovits Consulting AB Institutet för Informationsteknologi Tel: 08-660 32 30 www.ifi.se info@ifi.se Sourcing

Läs mer

Case. Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG.

Case. Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG. Case Välj ett eller flera av dessa scenario. Enligt kurskriterierna skall dokumentation med produktionskvalité lämnas in, för betyget VG. Oavsett ambition, skall dokumentation lämnas in och lösning skall

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar 2 Vad är en Genetisk Undersökning? Denna informationsskrift berättar vad en genetisk undersökning är, varför Du skall överväga en

Läs mer

Biologisk markkartering

Biologisk markkartering Biologisk markkartering - för att styra mot rätt odlingsåtgärd - Ann-Charlotte Wallenhammar Anders Jonsson Odling i Balans 20 januari 2010 2004-04-17 Disposition Jordbundna sjukdomar Detektionsteknik Markartor

Läs mer

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Förändringens vindar Hybrid IT Ditt moln Hybrid IT Kanske 23% Har

Läs mer

Peter Monthan. Seniorkonsult och Partner Civilingenjör, Datateknik

Peter Monthan. Seniorkonsult och Partner Civilingenjör, Datateknik Seniorkonsult och Partner Civilingenjör, Datateknik Peter har en lång erfarenhet från IS/IT-industrin och särskilt av mjukvaruutveckling. Peter började som systemutvecklare 1992 och har sedan dess arbetat

Läs mer

Mitokondriella sjukdomar. Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg

Mitokondriella sjukdomar. Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg Mitokondriella sjukdomar Gittan Kollberg Avd för klinisk kemi Sahlgrenska Sjukhuset Göteborg Mitokondriell sjukdom Definition Oxidativ fosforylering Genetik och ärftlighet Biokemisk utredning av mitokondriefunktion

Läs mer

LAJKA-GUIDE. Så kör du. Windows på din Mac. 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis

LAJKA-GUIDE. Så kör du. Windows på din Mac. 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis Så kör du Windows på din Mac 7 Fler spel och program 7 Enklare än Bootcamp 7 Körs direkt i OSX 7 Helt gratis. Så kör du Windows på din Mac Virtualbox gör din Mac till en pc Du behöver inte köra Bootcamp

Läs mer

Skriv ett CV! Utbildning Här listar du upp dina utbildningar, skriv gärna med en kort beskrivning av eventuell inriktning etc.

Skriv ett CV! Utbildning Här listar du upp dina utbildningar, skriv gärna med en kort beskrivning av eventuell inriktning etc. Skriv ett CV! Vad är ett CV? Det latinska namnet Curriculum vitae (CV) betyder levnadslopp och är en personlig meritförteckning. Ditt CV ska alltså vara en sammanställning av dina kunskaper, erfarenheter

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)?

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ENGAGe ger ut en serie faktablad för att öka medvetenheten om gynekologisk cancer och stödja sitt nätverk på gräsrotsnivå. Äggstockscancer

Läs mer

PROJECT PLANNING DOCUMENT

PROJECT PLANNING DOCUMENT PROJECT PLANNING DOCUMENT NISSE 2000 15 FEBRUARI 2000 Jonas Lindholm Ali Shokri Ronja Yu Simon Josefsson Maria Thunberg

Läs mer

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet

Entreprenörskap inom bioteknikindustrin. Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Entreprenörskap inom bioteknikindustrin Anna S Nilsson, PhD Centrum för medicinska innovationer Karolinska Institutet Karolinska Innovations AB Presentationens upplägg Definitioner Bioteknik industrin

Läs mer

Professional Services. Linux Support Group (LSG)

Professional Services. Linux Support Group (LSG) Professional Services Linux Support Group (LSG) Att införa Embedded Linux Har du problem att få igång Linux på din plattform? Du har kanske inte kommit så långt, men funderar på vad det innebär att bygga

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

Krypteringstjänster. Ladok-Inkubatordagar 02-03/4 BTH. Joakim Nyberg ITS Umeå universitet

Krypteringstjänster. Ladok-Inkubatordagar 02-03/4 BTH. Joakim Nyberg ITS Umeå universitet Krypteringstjänster Ladok-Inkubatordagar 02-03/4 BTH Joakim Nyberg ITS Umeå universitet Projektet Informationssäkerhet och möjligheten till att enkelt kryptera information har blivit en allt mer viktig

Läs mer

Mobila enheter har betydelse!

Mobila enheter har betydelse! Mobila enheter har betydelse! Anders Ågren aagren@novell.com Klas Palmer kpalmer@novell.com Det var annat förr IT Standard 2 Men vad sker nu Jag vill att ni ger mig denna. Se till att jag är produktiv!

Läs mer

Kandidatarbete I- data

Kandidatarbete I- data Kandidatarbete I- data TDDD83 Aseel Berglund aseel.berglund@liu.se Journey line X KURSINFORMATION Mål Utveckla e? litet webbaserat affärssystem av typ e- bufk. Skriva rapport inkl marknasföringsplan för

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer