Utförligt CV för Rikard Erlandsson - 1 -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utförligt CV 2008-05-29. för Rikard Erlandsson - 1 -"

Transkript

1 Utförligt CV för Rikard Erlandsson - 1 -

2 Innehåll Arbetet på Neuronova AB Forskning... 4 Publicerade artiklar... 6 Lärarerfarenhet... 8 Övriga anställningar... 9 Utbildning Kortare kurser Övriga meriter och erfarenheter Rikard Erlandsson f Råstensgatan Sundbyberg mail: www:

3 Arbetet på Neuronova AB När jag började arbeta på Neuronova (June 2001), hade det just startat sin verksamhet och saknade egen dataavdelning och bioinformatikverksamhet. Jag anställdes för att ta hand cdna expressionsdata. För den analysen använde jag mina tidigare erfarenheter från den akademiska världen och konstruerade en databas för ändamålet. De verktyg jag använde var MySQL, Perl och Apache i en Llinux miljö Mandrake (numera Mandriva). Sedan dess har jag utvecklat denna initiala databas så att den idag hanterar alla typer data som vi hanterar i för preklinisk läkemedelsutveckling. Den är åtkomlig via ett web-interface och användare autenticeras mot Active Directory på en Windows server. Under denna process har jag även handlett tre Examensarbeten (Uppsala Universitet, Molekylär Bioteknologi; Skövde Högskola, Datavetenskap; Uppsala Universitet, Informationsteknologi). Den färdiga DiscoverySuiten består av ett stort antal databaser för hantering av våra data; där ingår Target DB (automatiskt uppdaterad varje natt med data från publika databaser, eg NCBI), Lead DB, In vitro DB (för substans data från försök på celler, inklusive rutiner för import av rå instrumentdata) plus ett antal mer specialiserade databaser för bl.a. PCR, sekvenser, QPCR. Systemet är helt byggt i Perl med användande av CVS för att hantera att flera användare samtidigt arbetar med koden. Det är modulärt uppbyggt på Perl objektmodell. Det ligger idag på en Dell serverdator med Red Hat Linux operativsystem. Själva utvecklingen har skett på tre Linux arbetsstationer. Jag har varit ansvarig för hela IT verksamheten på företaget. Det innebär att jag handhaft den vardagliga kontakten med konsulter, planerat för utveckling och uppgraderingar både vad gäller mjukvara och hårdvara på alla nivåer. Det innebär uppföljning och kvalitetskontroll av samtliga datorrelaterade system; ex. nätverk, servrar, switchar, brandväggar, mailservrar, labsystem. På datorområdet har jag mycket god kunskap om Linuxserver och arbetsstation, Windowsserver och klient samt en mängd mjukvaror såsom Microsoft Officepaketets samtliga program. Utvecklingsverktyg såsom Perl (object oriented), MySQL och Apache. Jag kan även nätverk och brandväggskonfiguration. Jag har även viss kunskap i PHP, java, C++ och Joomla. Naturligtvis har jag erfarenhet av Web-utveckling på alla nivåer. Från projektinitiering, planering, design, implementering, kvalitetskontroll fram till produktion. Detta tillsammans med min bakgrund som molekylär genetiker, mikrobiolog har gjort det möjligt att på ett snabbt och vetenskapligt sätt konstruera de specialanpassade databaser som finns på Neuronova AB

4 Forskning , Forskare, Bioteknologi, KTH, Stockholm, Sverige. Projekt Genidentifiering i Populus Tremula genom EST sekvensning, Genomsekvensning av PRKAG3 region i gris och jmf med människa. Tekniker Storskalig automatiserad DNA och cdna sekvensning, PCR, QPCR kloning Instrument ABI 377, MegaBACE 1000, 9600 PCR maskiner, Beckman Biomek robot, etc. Dataprogram OS: Windows, Solaris, Macintosh, Linux. Specialmjukvara: Sequencher, Phred/Phrap, Repeatmasker Verktyg: Perl, C, MySQL. Arbetade med genidentifiering i asp genom EST sekvensning. Kloner plockade från cdna bibliotek från flera vävnader sekvensbestämdes och analyserades. Analyserna bestod bl.a. av kvalitetskontroll, identifiering av kontaminerande sekvenser och klusteranalys. Arbetet presenterades vid olika konferenser. Planerade, utförde och rapporterade alla steg i det molekärgenetiska och data arbetet med DNA sekvenser , PostDoc, Zoology, University of München, Tyskland. Projekt Sekvensbestämning och analys av ZFY regionen och jämförelse med ZFX hos människa. Tekniker Storskalig halvautomatiserad DNA och cdna standard och cycle-sekvensning, PCR, kloning Instrument Autogen740 (för automatisk plasmid preparation), Arakis (EMBL dual-lasersequencer), LiCor sekvenatorer, Pharmacia A.L.F. och ALFexpress. MJ and Perkin-Elmer 9600 PCR maskiner. Beckman Biomek 2000 robot. Dataprogram OS: Windows, Solaris, Macintosh. Specialmjukvara: DNAstar, Sequencher, Phred/Phrap, Repeatmasker. Verktyg: Pascal. Studerade evolution genom DNA sekvensjämförelser. Genomregionen kring den humana ZFY genen sekvensbestämdes, analyserades och jämfördes med sin homolog, ZFX, på X kromosomen. Jag planerade projektet, köpte in apparatur och beslutade vilka metoder vi skulle använda. Jag lärde upp samtliga gruppmedlemmarna samt organiserade arbetet

5 , PostDoc, Medicinsk Genetik, Uppsala Universit, Sverige. Projekt Forskning inriktad på kloning av MHC-DRB från sälar och andra djur. I ett andra projekt studerade jag HFE mutationer hos hemokromatos patienter i Jämtland med ärftlig hemokromatos. Med hjälp av PCR och sekvensbestämning av cdna fann vi att de flesta ärftliga fall hade en känd HFE mutation. Insamling av cervix prover från kliniker i Sverige för undersökning av arvsfaktorer i cervix cancer. Tekniker PCR på genomisk och plasmid DNA även PCR av långa fragment. DNA cycle sequencing. Instrument Perkin-Elmer 9600 och 2400 för PCR. ABI 373 och 377 för sekvensning. Dataprogram OS: Windows, Macintosh. Specialmjukvara: Sequencher, Phred/Phrap. Lade upp en databas för cervixprover och organiserade insamling av prover identifierade i cancerregistret. Samlade in och undersökte prover från hemokromatospatienter i Jämtland med hjälp av PCR analys. Klonade och sekvensade MHC från olika djurarter , Doktorand, MTC, Karolinska Institutet, Stockholm. Projekt Forskning rörande njurcancer och kartläggning av human kromosom 3. Definierade kromosomala regioner vars förlust spelar en stor roll vid utvecklingen av njurcancer. Tekniker DNA/RNA isolering från frusen vävnad samt från vävnads kultur. Jumping/linking biblioteks konstruktion. Kloning av PCR produkter. Manuell och automatiserad DNA sekvensering. T7 och "Cycle sequencing" av PCR produkter och plasmider. Även fast fas sekvensering. Instrument Pharmacia A.L.F., Perkin-Elmer 2400, Techne PCR maskiner. Dataprogram OS: VMS, CP/M, Dos, Windows, Macintosh. Specialmjukvara: DNASIS. Verktyg: objektorienterad PASCAL och C++. Arbetade med alla typer av kloning och isolering av DNA från vävnader och celler. Konstrureade olika typer av DNA/cDNA bibliotek, jumping/linking-bibliotek, i plasmider och fager , Vapenfri, Virologi, Karolinska Institutet, Stockholm. Projekt Forskning rörande vaccina virus och de glykoproteiner som ger upphov till immunförsvar. Tekniker Vävnads kultur. Cell fraktionering. Protein rening huvudsakligen från Vaccinia infekterade celler. Instrument SDS-PAGE geler, ultra-centrifugering etc. Dataprogram: Inga datorer, i slutet av 1981 fick en sekreterare en dator. Examensarbete i proteinisolering och karaktärisering, Virologi

6 Publicerade artiklar 22. Sievertzon M, Wirta V, Mercer A, Meletis K, Erlandsson R, Wikstrom L, Frisen J, Lundeberg J (2005): Transcriptome analysis in primary neural stem cells using a tag cdna amplification method. BMC Neurosci. 6: Johansson T, Le Quere A, Ahren D, Soderstrom B, Erlandsson R, Lundeberg J, Uhlen M, Tunlid A (2004): Transcriptional responses of Paxillus involutus and Betula pendula during formation of ectomycorrhizal root tissue. Mol Plant Microbe Interact 17: Amarger V, Erlandsson R, Pielberg G, Jeon JT, Andersson L (2003): Comparative sequence analysis of the PRKAG3 region between human and pig: evolution of repetitive sequences and potential new exons. Cytogenet Genome Res 102: Bhalerao R, Keskitalo J, Sterky F, Erlandsson R, Bjorkbacka H, Birve SJ, Karlsson J, Gardestrom P, Gustafsson P, Lundeberg J, Jansson S: Gene expression in autumn leaves. Plant Physiol. (2003) Feb;131(2): Hertzberg M, Aspeborg H, Schrader J, Andersson A, Erlandsson R, Blomqvist K, Bhalerao R, Uhlen M, Teeri TT, Lundeberg J, Sundberg B, Nilsson P and Sandberg G (2001): A transcriptional roadmap to wood formation. Procc Natl Acad Sci U S A 98: Erlandsson R, Wilson JF and Pääbo S (2000): Sex chromosomal transposable element accumulation and male-driven substitutional evolution in humans. Mol Biol Evol 17: Bergström TF, Engkvist H, Erlandsson R, Josefsson A, Mack SJ, Erlich HA, Gyllensten U (1999): Tracing the origin of HLA-DRB1 alleles by microsatellite polymorphism. Am J Hum Genet 64: Bergström TF, Erlandsson R, Engkvist H, Josefsson A, Erlich HA, Gyllensten U (1999): Phylogenetic history of hominoid DRB loci and alleles inferred from intron sequences. Immunol Rev 167: Wilson JF, Erlandsson R (1998): Sexing of human and other primate DNA. Biol Chem. 379: Erlandsson R (1998): Molecular genetics of renal cell carcinoma [REVIEW]. Cancer Genet Cytogenet 104: Zabarovsky ER, Kashuba VI, Gizatullin RZ, Winberg G, Zabarovska VI, Erlandsson R, Domninsky DA, Bannikov VM, Pokrovskaja E, Kholodnyuk I, Petrov N, Zakharyev VM, Kisselev LL, Klein G (1996): NotI jumping and linking clones as a tool for genome mapping and analysis of chromosome rearrangements in different tumors [REVIEW]. Cancer Detect Prevent, 20: Zabarovsky ER, Kashuba VI, Pettersson B, Petrov N, Zachariev V, Gizatullin R, Lebedeva T, Bannikov V, Pokrovskaja E, Zabarovska V, Allikmets R, Erlandsson R, Domninsky D, Sumegi J, Stanbridge EJ, Winberg G, Uhlén M, Kisselev LL, Klein G (1994): Shot-gun sequencing strategy for long-range genome mapping: a pilot study. Genonics, 21: Zabarovsky ER, Kashuba VI, Marcsek Z, Pokrovskaja ES, Zabarovska V, Kholodnyuk I, Erlandsson R, Sümegi J, Winberg G, Kisselev LL, Klein G: Molecular mapping of the human 3p region. In Contemporary research on renal cell carcinoma. Basic and clinical developments. Ed(s): Staehler G, Pomer S. (1994) pp Springer-Verlag, Heidelberg. 9. Boldog F, Arheden K, Imreh S, Strömbeck B, Szekely L, Erlandsson R, Marcsek Z, Sümegi J, Mitelman F, Klein G (1991): Involvement of 3p deletions - 6 -

7 in sporadic and hereditary forms of renal cell carcinoma. Genes Chromosom Cancer 3: Zabarovsky ER, Boldog F, Erlandsson R, Kashuba VI, Allikmets RL, Marcsek Z, Stanbridge E, Sümegi G, Klein G, Winberg G (1991): New strategy for mapping of the human genome based on a novel procedure for constructing jumping libraries. Genomics 11: Erlandsson R, Szpirer J, Islam MQ, Boldog F, Klein G, Ingvarsson S (1991): The most frequently lost allelic site in human renal cell carcinoma (D3F15S2) on the short arm chromosome 3 has homologous sequences on rat chromosome 8. Cytogenet Cell Genet 57: Erlandsson R, Boldog F, Persson B, Zabarovsky ER, Allikmets RL, Sümegi J, Klein G, Jörnvall H (1991): The gene from the short arm of chromosome 3, at D3F15S2, frequently deleted in renal cell carcinoma, encodes acylpeptide hydrolase. Oncogene 6: Zabarovsky ER, Boldog F, Thompson T, Scanlon D, Winberg G, Marcsek Z, Erlandsson R, Stanbridge EJ, Klein G, Sümegi J (1990): Construction of a human chromosome 3 specific NotI linking library using a novel cloning procedure. Nucleic Acids Res 18: Erlandsson R, Bergerheim US, Boldog F, Marcsek Z, Kunimi K, Lin BY, Ingvarsson S, Castresana JS, Lee WH, Lee E, Klein G, Sümegi J (1990): A gene near the D3F15S2 site on 3p is expressed in normal human kidney but not or only at a severely reduced level in 11 of 15 primary renal cell carcinomas (RCC). Oncogene 5: Boldog F, Erlandsson R, Klein G, Sümegi J (1989): Long-range restriction enzyme maps of DNF15S2, D3S2, and c-raf1 loci on the short arm of human chromosome 3. Cancer Genet Cytogenet 15: Erlandsson R, Boldog F, Sümegi J, Klein G (1988): Do human renal cell carcinoma arise by a double loss mechanism? Cancer Genet Cytogenet 36: Kovacs G, Erlandsson R, Boldog F, Ingvarsson S, Müller-Breclin R, Klein G, Sümegi J (1988): Consistent chromosome 3p deletion and loss of heterozygosity in renal cell carcinoma. Proc Natl Acad Sci USA 85:

8 Lärarerfarenhet Tid Lektioner/Ämnen Aug 2004 Handledare för 20p examensarbete vid Datavetenskap Uppsala universitet. Maj 2003 Handledare för 20p examensarbete vid Skövde Högskola. Data modelling and implementation of a chemical compounds database, Datavetenskap, Bioinformatikprogrammet Jun 2002 Handledare för 20p examensarbete vid Molekylär Bioteknik i Uppsala. Study of gene expression in mouse brain by analysis of EST sequences. Mar 2001 Kursansvarig forskarutbildningskurs vid Bioteknologi/KTH "Linux for bioinformatics and Nov 2000 DNA sequence analysis" 3p. Lektioner i "From Genomics to Proteomics" om EST sekvensering och DNA sekvensanalys Maj 2000 Lektioner i Biokemi (grundkursen) om nukleinsyror och proteinsyntes samt involverade tekniker gång/termin Lektioner i "Datoriserad referenshantering", del av forskarutbildningen vid K.I./M.I.C Lektioner om "DNA, kromosomer och laborativa metoder", för laboratorieassistenter 1993 Handledare för 10p projekt vid vårdhögskolan i Stockholm: "No mutations found in the 3' region of the suggested tumor suppressor gene, acylpeptide hydrolase, in four sequenced renal cell carcinoma cell lines." - 8 -

9 Övriga anställningar Tid Företag Arbete/ Uppdrag, Kommentar Datagen Erlandsson HB Eget handelsbolag, försäljning datorhård- och mjukvara, särskild inriktning på medicinsk forskning. Försäljning samt kundsupport och utbildning Sundbybers kommun /Hemtjänsten Vårdbiträde /Förste vårdbiträde /Skyddsombud, Avancerade till arbets-ledare. D.v.s. ledde ett arbetslag med ca. 15 vårdbiträden AMS Kanslist, Vapenfria Arbetsgruppen (VTPag), Genomförd vapenfri-utbildning inkl. rep.övn PKfinans Kontorsdrift. Nyckel- och postansvar, Telefonväxel Hasselblads foto /Östersund Affärsbiträde. Extra- och sommarjobb. Perioden 1987 till 2001 arbetade jag med akademisk forskning, som doktorerand, PostDoc och forskare (för detaljer, se Forskning sid 4). Jag har erfarenhet från tjänstesektorn. I mitt arbete som vårdbiträde fungerade jag även som arbetsledare med schemaansvar och fördelade arbetet bland övriga vårdbiträden, etc. När jag hade ett eget handelsbolag hade jag naturligtvis mycket kundkontakter och hjälpte till med programinstallation och support. Jag skötte då även själv bokföring inklusive bokslut och skatte/momsdeklarationer. Jag har alltid trivts med människokontakter och utvecklat hög social kompetens

10 Utbildning Doktorsavhandling försvarad, mars 15, 1996 (MTC, Karolinska Insitutet): Molecular genetics of kidney cancer: Chromosomal regions of importance in the development of renal cell carcinoma. Immunologi, Stockholm universitet. 1983, 0.25 år 10 p Fil Kand 1982, 3 år 120 p Matematik, Uppsala universitet ,5 år 20 p Kemi, Stockholm universtiet år 40 p Mikrobiologi, Stockholm universitet ,5 år 60 p Wargentinskolan Östersund, Naturvetenskaplig linje1977 Kortare kurser Tid Längd Kurs/Ort Mar veckor Administration av relationsdatabaser (Oracle) KTH, Stockholm Nov dagar Projektledarskap Projektstyrning AB, Stockholm Mar dagar Läkemedelsutveckling Läkemedelsakademin, Stockholm, Sverige Dec dagar Aug veckor Linux system administration Raditex AB, Nacka, Sverige Avancerad kurs skogsbioteknik och enzymologi (6p) Bioteknologi, KTH, Sigtuna, Sverige Nov vecka Protein och DNA sekvensanalys CMB, Karolinska Institutet Nov vecka Proteinexpression från klonad cdna i mammalie och bakteriesystem Molekylärbiologi, Huddinge sjukhus, KI Feb veckor Epidemiologi och biostatistik II Intitutet för miljömedicin, KI Nov veckor Epidemiologi och biostatistik I Intitutet för miljömedicin, KI Dec månad Tumörcellens molekylärbiologi Tumörbiologi, Karolinska Institutet Okt dagar Biblioteksteknik och referenshantering M.I.C., Karolinska Institutet

11 Övriga meriter och erfarenheter Innehar B körkort Språkkunskaper Svenska Infödd Engelska Flytande Tyska Flytande Franska Vissa kunskaper Senare studier Litteraturvetenskap, Mittuniversitetet Härnösand 2008, vt C kursen, Kreativt skrivande 30 hp 2007, vt B kursen, Kreativt skrivande 30 hp 2006, vt A kursen, Kreativt skrivande 30 hp Har två vuxna, numera utflugna, döttrar födda 1985 och Var under 2007 ordförande i BRF Runan 4 i Sundbyberg. Var under arbetet på hemtjänsten i Sundbyberg ( ) Skyddsombud

12 denna sida är tom

Ansökan om medel för pedagogisk utveckling 2007

Ansökan om medel för pedagogisk utveckling 2007 Ansökan om medel för pedagogisk utveckling 2007 Sökande: Institution: Torgny Fornstedt Institutionen för fysikalisk och analytisk kemi Projektnamn: SYSTEMATISKT KAOS- ETT YRKESFÖRBEREDANDE INTEGRERAT MOMENT

Läs mer

Curriculum Vitae. Björn Trollsfjord. Figur 1- Jag tillsammans med mina ena dotter Filippa. onsdag den 7 april 2010

Curriculum Vitae. Björn Trollsfjord. Figur 1- Jag tillsammans med mina ena dotter Filippa. onsdag den 7 april 2010 CV Curriculum Vitae Björn Trollsfjord Figur 1- Jag tillsammans med mina ena dotter Filippa. onsdag den 7 april 2010 Personuppgifter Förnamn Efternamn Björn Arnold Severin Trollsfjord Kön Man Födelsedatum

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser Datavetenskap Emma Henriksson Ola Ekelund Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser Examensarbete, C-nivå 2005:05 Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser

Läs mer

Adam Holmkvist. Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp. Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson

Adam Holmkvist. Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp. Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson UMEÅ UNIVERISTET Institutionen för datavetenskap SE-901 87 UMEÅ SWEDEN

Läs mer

Undersökning av aktuella serveroperativsystem hos företag och organisationer

Undersökning av aktuella serveroperativsystem hos företag och organisationer Undersökning av aktuella serveroperativsystem hos företag och organisationer André Borell Sonny Johansson Aksel Nyman Emil Sarén Examinator: Rainer Winkler HT 2011 2011-11-28 Grundläggande vetenskapligt

Läs mer

Vad gör en dataingenjör?

Vad gör en dataingenjör? 2011-03-09 Siv Söderlund Studievägledningen Tekniska fakultetskansliet Linköpings Universitet Med layout och redigering av Alek Åström Vad gör en dataingenjör? En återblick på kullen -99 2 Vad gör en dataingenjör?

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer

Efter fysikexamen. Arbetsmarknadsundersökning 2008/2009. Linda Gerén

Efter fysikexamen. Arbetsmarknadsundersökning 2008/2009. Linda Gerén Efter fysikexamen Arbetsmarknadsundersökning 2008/2009 Linda Gerén Efter fysikexamen Arbetsmarknadsundersökning 2008/2009 Linda Gerén Sammanfattning Fysikum har genomfört en undersökning för att ta reda

Läs mer

Alternativ Splitsning Hur en gen kan ge flera proteiner

Alternativ Splitsning Hur en gen kan ge flera proteiner bioscience explained 13467 Luv Kashyap* och Parul Tripathi** *Department of Biochemistry, Aligarh Muslim University, Aligarh, India ** Immunology Group, International Centre for Genetic Engineering and

Läs mer

Projekt: Studentbostad08

Projekt: Studentbostad08 Projekt: Studentbostad08 Project: Student Housing 08 Mathias Nohall Mahmudul Hazra Examensarbete inom informationoch programvarusystem Högskoleingenjör Degree Project in Information Technology Stockholm,

Läs mer

Evolution på ett kick med genteknik: Vilka tekniker finns och vilken är mest effektiv?

Evolution på ett kick med genteknik: Vilka tekniker finns och vilken är mest effektiv? Evolution på ett kick med genteknik: Vilka tekniker finns och vilken är mest effektiv? Linnea Bäckström Independent Project in Biology Självständigt arbete i biologi, 15 hp, höstterminen 2013 Institutionen

Läs mer

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör SharePoint Apps Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör Degree Project in Information and Software Systems First Level Stockholm, Sweden 2013 Kurs II121X, 15hp

Läs mer

Strategier för mobila intranät

Strategier för mobila intranät UPTEC STS 14022 Examensarbete 30 hp Juli 2014 Strategier för mobila intranät Identifiering av framgångsfaktorer för mobila intranätlösningar Sebastian Källman Andersson Abstract Strategier för mobila intranät

Läs mer

Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag.

Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag. Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Undersökning och konsekvensbeskrivning av användartyper hos ett företag. - En balansgång mellan IT-säkerhet och användbarhet - Kristina

Läs mer

Curriculum Vitae. Peter Karlström

Curriculum Vitae. Peter Karlström Curriculum Vitae för, Midrange AB Innehållsförteckning: Sida Kontaktinformation... 2 Inriktning... 2 Konsultuppdrag... 2 Anställningar... 7 Utbildningar... 7 Teknisk kompetens... 8 Personlig presentation...

Läs mer

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X)

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Enkätundersökning riktad till de med godkänt examensarbete i Molekylär bioteknik eller Bioinformatik under åren 11 Institutionen

Läs mer

Genetiska skillnader mellan benigna och maligna tumörer

Genetiska skillnader mellan benigna och maligna tumörer Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Genetiska skillnader mellan benigna och maligna tumörer Johan Thorell Självständigt arbete i veterinärmedicin, 15 hp

Läs mer

ETL-verktyg för datavaruhus

ETL-verktyg för datavaruhus Examensarbete vid institutionen för datavetenskap Umeå Universitet Författare: Johan Unger Handledare: Tommy Jakobsen (ABB Power Technology Products AB) Johan Karlsson (Umeå Universitet)

Läs mer

Minimumkrav för ett CI-system

Minimumkrav för ett CI-system Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Minimumkrav för ett CI-system On The Minimum Requirements of a CI-system Petrus Kiendys Shadi Al-Zara Examen: Högskoleingenjörsprogram 180 hp Examinator: Gion

Läs mer

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Halvårsrapport 2011 12 31 höst 11 Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Ledare: Sverige en stark region i nytt

Läs mer

2013-12-16 Magnus Emilsson Släktledsgatan 14 418 40 GÖTEBORG 031-53 99 72/0705-64 50 38 mail: magnus.emilsson@emil.nu web: www.emil.nu/www.itqc.

2013-12-16 Magnus Emilsson Släktledsgatan 14 418 40 GÖTEBORG 031-53 99 72/0705-64 50 38 mail: magnus.emilsson@emil.nu web: www.emil.nu/www.itqc. 1 (5) CV 2013-12-16 Magnus Emilsson Släktledsgatan 14 418 40 GÖTEBORG 031-53 99 72/0705-64 50 38 mail: magnus.emilsson@emil.nu web: www.emil.nu/www.itqc.se Profil Serviceinriktad, engagerad IT/IS-specialist

Läs mer

Årsberättelse 2013. Ragnar Söderbergs

Årsberättelse 2013. Ragnar Söderbergs Årsberättelse 2013 Ragnar Söderbergs S T I F T E L S E 6. Året i korta drag 42. Pappa har aldrig rätt Foto Hamid Ershad Sarabi: sid. 9. Kristoffer Hellman: sid. 4, 12, 20, 40, 89. Daniel Jigenstedt: sid.

Läs mer

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är...

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är... ANNA ÅBERG Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är......en glad och ambitiös tjej som försöker stå med båda fötterna på jorden, CURRICULUM VITAE...positiv

Läs mer

Sammanfattning. Stockholm 2014-03-01. Joakim Dillner. Sida 3 av 27

Sammanfattning. Stockholm 2014-03-01. Joakim Dillner. Sida 3 av 27 Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2013 Sida 2 av 27 Sammanfattning Under 2013 har BBMRI.se kunnat konsolidera verksamheten för nationell biobankning. Påtagliga framsteg under året utgör: -Effektiviserad

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion. JONAS BJÖRKGREN och MATHIAS NILSSON TUORDA

Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion. JONAS BJÖRKGREN och MATHIAS NILSSON TUORDA Problem med implementering av mjukvara inom projektstyrning i området postproduktion JONAS BJÖRKGREN och MATHIAS NILSSON TUORDA Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Problem med implementering av mjukvara

Läs mer

CV För Zakarias Persson

CV För Zakarias Persson Kort information: En glad engagerad mångsysslare med bred kompetens. Har flera års erfarenhet av support, drift av it system samt underhåll av Windows nätverk. Är även programmerare med mångårig kompetens.

Läs mer

Det perfekta intranätet

Det perfekta intranätet Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-3027/1-57/(2013) Det perfekta intranätet Microsoft SharePoint Server 2010 Sladana Krajisnik Lutfi Bruti Division of Industrial Electrical

Läs mer

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62)

ing Handledare: Johan Bornebusch och Sofia Lundholm Lundmark 1(62) ing Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2012 Programmet för IT, medier och design IT-Moln så långt ögat når? IT-Moln så långt

Läs mer

Institutionen för datavetenskap

Institutionen för datavetenskap Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Jämförelse av aggregeringswebbdelar i MOSS 2007 av Mohammed Aghili LIU-IDA/LITH-EX-A--09/021--SE 2010-08-30

Läs mer