MCL, MZL och MALT-lymfom och lite om myelom. Birgitta Sander Karolinska Universitetssjukhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MCL, MZL och MALT-lymfom och lite om myelom. Birgitta Sander Karolinska Universitetssjukhuset birgitta.sander@ki.se"

Transkript

1 MCL, MZL och MALT-lymfom och lite om myelom Birgitta Sander Karolinska Universitetssjukhuset

2 Disposition Mantelcellslymfom diagnos och prognostiska faktorer som patologer bedömer Maria Cregnios fall Emma Bergfelts fall Marginalzonslymfom i mjälte, i mucosa och i lymfknuta Jean-Marie Nsabimanas fall Något lite om myelom

3 Mantelcellslymfom Epidemiologi: 8% av non-hodgkinlymfom Medianålder: 60 år M/F: 2/1 Ofta spridd sjukdom vid diagnos (lymfknutor, mjälte, benmärg, blod, GI) Utbrett GI engagemang = multipel lymfomatös polypos Prognos: Dålig. Medianöverlevnad 3-5 år. Indolenta fall finns.

4 Patogenes t(11;14)(q13;q32) I vissa fall p53 mutationer I vissa fall MYC aberrationer ATM deletion/mutation Tetraploidi Immunglobulingener omuterade>muterade Tumörcellernas överlevnad är beroende av signallering genom B cells receptorn (blockeras med Ibrutinib)

5 Mantelcellslymfom t(11;14) translokation av CCND1 genen Till IgH locus Överexpression av cyclin D1

6 Växtmönster Mantelzon Nodulär Diffus Många morfologiska varianter har beskrivits ex. Småcellig variant (ofta låg proliferation), klassisk variant, pleomorf variant, blastoid variant (alltid hög proliferation)

7 Cyclin D1+ (fåtal fall <5% neg för cyclin D1 och t(11;14) CD19+, CD20+, CD79a+, CD5+(-) CD10-, CD23-(+) SOX11+ (95% av fallen). SOX11 identifierar cyclin D1 negativa MCL SOX11 p53+ (muterat) (15% av fallen) Associerat med dålig prognos Hög proliferation associerat med sämre prognos p53

8 Rosenwald A. et al. Cancer Cell 2003

9 Nygren L. et al. Blood 2012

10 63-årig man med astma Maria Creignou, Linköping Sökt 2011 pga förändrade avföringsvanor. CT buk visar förstorade lymfkörtlar samt lätt förstorad mjälte (ökat i storlek sedan 2007)

11 Blodprover : Lindrig normocytär anemi 115g/L Venösdiff ua LD och B-2 microglubulin normala Järnbrist och positiva feces Hb Liten IgM lambda M komponent på 3g/L Gastroskopi : multipla ventrikelulcus. PAD som vid kronisk gastrit sannolikt NSAID utlöst. Coloskopi : ödem i distala rectum. PAD med lymfoidinfiltrat. Kompletterande IHC : bild förenlig med MCL

12

13 CD20 Cyclin D1

14 Ki-67 lågt i lymfomet

15 Maria Creignous fall Lågproliferativt MCL Gastrointestinalt engagemang finns hos så gott som alla patienter med MCL vid diagnos Romaguera JE Cancer 2003:

16 71-årig kvinna med hypertoni, fysiskt aktiv Emma Bergfelt, Uppsala Vid blodgivning noteras Hb 137. TPK 110. LPK 2,6/Neutro 1,2. Leverstatus, LD ua. Lätt hypogamma. April -13 mott.besök. Inga B-symptom. Benmärgsprov- MDS?

17

18 CD3 Cellerna var negativa för CD5 och CD10, positiva för BCL2 CD20

19 Cellerna var negativa för CD5 och CD10, positiva för BCL2, kappaklonala, proliferation <10% CD5 Diagnos: (Lymfoplasmocytärt lymfom) Marginalzonslymfom Cyclin D1

20 Kliniskt förlopp Juni -13. Söker AKM för smärta under vä arcus. DT thorax-buk med mjälttillväxt. Nu B-symptom. Rituximab-Bendamustin x2 Pneumoni+sepsis. Mjälten krympte. Nattsvett rätt länge men sedan välmående. Jan -14. Progress av mjältstorlek och nattsvett. Behandlingsstart R-Bendamustin igen. Maj -14 Radiologisk körtelprogress. Mjälten krympt. Juli -14. Kliniskt transformation. Utreddes med lymfkörtelbiopsi och nytt benmärgsprov

21

22 Cyclin D1 CD20+, CD5+/- kappa+ Cyclin D1 I lymfkörtelbiopsin var proliferationen 95% Diagnos: blastiskt MCL

23 Två lymfom? Fanns MCL redan i första benmärgen? Cyclin D1 påvisade fåtaliga celler, kanske hade SOX11 varit till hjälp? Kanske fanns MCL i annan lokal än benmärg redan då? Eller uppkom som ett nytt lymfom efter behandlingen? Båda lymfomen uttryckte kappa. Var de båda lymfomen klonalt relaterade (PCR för Immunglobulingener)?

24 Sammanfattning MCL Cyclin D1 färgning med immunhistokemi är golden standard De flesta MCL har subkliniskt engagemang i GI kanalen vid diagnos Romaguera JE et al. Cancer 2003 Hög proliferation och p53 positivitet identifierar aggressiva fall Nukleärt SOX11 positivt i 95% av MCL, även i cyclin D1- fall Dock kan även andra lymfom (ALL, Burkitt lymfom) vara SOX11+

25 Marginalzonslymfom olika varianter Spleniskt marginalzonslymfom Spleniskt lymfom/leukemi, oklassificerbart Diffust småcelligt B-cellslymfom i mjältens röda pulpa Hårcellsleukemi-variant (HCL-v) (Birger Christensson) Extranodala marginalzonslymfom i mucosaassocierad lymfoid vävnad (MALT lymfom) Nodalt marginalzonslymfom

26 Vad är marginalzonen? Framträdande i lymfoida organ som utsätts för mikroorganismer; mjälte GC MALT-vävnad, tonsill Mantelzon Marginalzon Svår att se i lymfknutor utom i reaktiva tillstånd, t.ex. Toxoplasma infektion, HIV, som en reaktion på cancer Specifik markör för marginalzons B celler finns ej Marginalzonen viktig för försvar mot kapselförsedda bakterier? T cells oberoende immunitet?

27 Vad är marginalzonslymfom? Dåligt definierade! Ofta uteslutningsdiagnos dvs småcelligt lymfom som inte kan klassas som B-KLL, mantelcellslymfom, follikulärt lymfom, lymfoplasmocytiskt lymfom. Heterogen grupp av lymfom. Marginalzonslymfom kan diagnosticeras men inte subklassificeras i benmärgen då de olika varianterna visar överlappande morfologi och växtmönster i benmärgen Ponzoni M et al. Am J Surg Pathol 2012

28 Associerat till olika infektiösa/autoimmuna antigen Hepatit C spleniska marginalzonslymfom Chlamydia psittaci i 80% av extranodala marginalzonslymfom i ögats adnex Helicobacter pylori i GI-MALT lymfom Campylobacter jejuni i immunoproliferative small intestinal disease (IPSID) Borrelia bugdorferi i kutant MALT

29 Olika translokationer i olika lymfomlokaler Isaacson: t(1;14)(p22;q32) BCL10 IGH fusion minst vanlig, < 4% av fallen Streubel 2005: t(3;14)(p14.1;q32) FoxP1 IGH fusion i 18% av extranodala (från hud, thyreoidea, öga, ej lunga, ej GI, ej spleniska eller nodala) Streubel 2003: t(14;18)(q32;q21) MALT1 IGH fusion i 18% av extranodala (från lever, hud, spottkörtlar, öga, ej thyreoidea, ej bröst, ej lunga, ej mage/tarm) Deletion av 7q31 vanligt i spleniskt marginalzonslymfom

30 Marginalzonslymfom i mjälte Spleniskt MZL 2% av lymfom >50 åå, M:F 1:1 Kan ha liten M-komponent, ej hyperviskositet Associerat till HCV i Sydeuropa Tumör celler i blod ofta villösa Engagerar benmärg, ej perifera lymfkörtlar Diffust småcelligt lymfom i mjältens röda pulpa <1% av lymfom Vanligen >40åå Ingen M-komponent Ofta jättemjälte Villösa lymfocyter i blod Engagerar benmärg, ej perifera lymfkörtlar

31

32 Marginalzonslymfom i mjälte Spleniskt MZL Engagerar mjältens vita och röda pulpa Blandad cellbild med små lymfocyter, större celler som blaster, epiteloida histiocyter I benmärg noduli + intrasinusoidal spridning Diffust småcelligt lymfom i mjältens röda pulpa Växer diffust i mjältens röda pulpa I benmärgen oftast bara intrasinusoidal spridning (men små noduli kan finnas)

33 Marginalzonslymfom i mjälte immunfenotyp Spleniskt MZL IgM+, CD20+, CD79a+ CD5-, CD10-, CD23- Annexin A1-, cyclin D1-, BCL6- Förlust av 7q31-32 i 40% Muterat TP53 sämre prognos Diffust småcelligt lymfom i mjältens röda pulpa IgG+, IgD+, CD20+, CD79a, DBA44+ TRAP- CD25-, CD5-, CD10-, Annexin A1-

34 SMZL forts. Förlopp Indolent sjukdom Splenektomi kan leda till långvarig remission Transformation till diffust storcelligt B cellslymfom

35 Exempel Spleniskt marginalzonslymfom Diffust småcelligt lymfom i mjältens röda pulpa

36 Kvinna, 49 år. Marginalzonslymfom? Prep I. Stor mjälte (drygt 2 kg) samt Prep II. 2 körtlar från mjälthilus ofixerat till PAD och FACS. Prep I: Ofixerad mjälte, 30 x 7x 3 cm. Prep II: Ofixerad loberad lymfkörtel 2,3 x 1,2 x 0, 8 cm. Immunfenotyp: CD20+, CD79a+, BCL2+, klonalt CD5-, CD23-, CD10-

37 T1035/05

38 T1035/05

39 MC65/05

40 MC65/05

41 MC65/05

42 T19029/04 och MC1283/04 Kvinna, 79 år. Mjältlymfom enl. BM-punktionsdiagnostik. Splenomegali och trombocytopeni. Mjälte + bimjälte. Formalinfixerad mjälte, 837 g, 18 x 11 x 3 cm. Försök till flödescytometri från centrala delar som inte hunnit bli förstörda av formalinet visade kappaklonalitet. Immunfenotyp: CD20+, CD79a+, kappa+ CD5-, CD10-, BCL2-, BCL6-, Cyclin D1-, DBA-44-, TRAP-

43 T19029/04

44 T19029/04 CD79a

45 MC1283/04

46 MC1283/04

47 MC1283/04 CD20

48 MC1283/04

49 Nodalt marginalzonslymfom 1-2 % av lymfoida neoplasier Medianålder 60 år, M:F 1:1, kan även ses hos barn Engagerar perifera lymfknutor, ibland benmärg och blod Ej extranodalt eller mjälte Ej Sjögrens syndrom eller Hashimotos thyreoidit (istället MALT)

50 Nodalt marginalzonslymfom Liknar morfogiskt spleniskt marginalzonslymfom eller MALT lymfom vid annat låggradigt lymfom (FL, MCL) i samma lymfknuta - tänk på att dessa fokalt kan differentiera mot marginalzons/monocytoida B celler Immunfenotyp: pan B cellsmarkörer, CD5-, CD10-, CD23-, BCL6-, cyclind1-, BCL2+

51

52

53

54

55 MALT-lymfom Extranodalt Epidemiologi: 7-8% av alla B cellslymfom Precursorlesion: kronisk inflammation, autoimmunitet (Sjögrens syndrom, Lymfoepitelial sialadenit (LESA), Hashimotos thyreoidit) Lokalisation: GI, lunga, hals/huvud, ögonadnex, hud, thyreoidea, bröst

56 Extra-nodala marginalzonlymfom (MALT lymfom) Växtmönster: i marginalzonen av reaktiva B cellsfolliklar, interfollikulärt, lymfoepiteliala lesioner Cellbild: centrocytlika celler, monocytoida B celler, små lymfocyter, spridda centroblastlika och immunoblastlika celler, plasmacellsdifferentiering. Definition lymfoepitelial lesion: Aggregat av 3 eller fler marginalzonsceller med undanträngning eller destruktion av epitelet vilket ofta visar eosinofil degeneration.

57 MALT-lymfom Växtmönster: i marginalzonen av reaktiva B cellsfolliklar, interfollikulärt, lymfoepiteliala lesioner Cellbild: centrocytlika celler, monocytoida B celler, små lymfocyter, spridda centroblastlika och immunoblastlika celler, plasmacellsdifferentiering Centroblast och immunoblastlika celler kan finnas i varierande mängd men om det finns sjok av sådana blir diagnosen DLBCL.

58 MALT-lymfom - differentialdiagnoser Reaktiva processer har ej destruktiv växt mot omgivande vävnad Andra småcelliga non-hodgkinlymfom immunfenotyp, morfologi Immunfenotyp: CD20+, CD79a+, CD21+, CD5-, CD10-, CD23-, Cyclin D1-

59 T16959/04 MALT i spottkörtel 21 årig man med Sjögrens syndrom. Körtel hals vänster sida där punktion visar misstänkt lymfom Ofixerat preparat 2 x 1 x 1 cm med central hålighet. Flödescytometri visar liten kappaklonal B cells population, 3% Immunfenotyp: CD20+, CD79a+, Kappa+

60 T16959/04

61 T16959/04 CD79a

62 T16959/04 cytokeratin

63 Lambda Kappa T16959/04

64 Man född 1947 Jean-Marie Nsabimana Sedan 1999: ej beh. M. Waldenström BM biopsi: Diffusa lymfatiska celler. Dec.2012: knöl hö ljumske. Inga B-symptom. Punktion cytologi: Reaktiv adenit Jan. 2013: knöl hö ljumske. Inga B-symptom. Histopatologi: Lågt malignt lymfom Mars. 2013: DT thorax-buk: generaliserade lymfadenopatier Benmärgbiopsi: Massivt lymfom infiltrat.

65 Benmärg 1999

66 Benmärg 1999

67 Benmärg 1999 Patologi Sparsamt material med ett enda fragment ingen immunhistokemi Svårt att ställa diagnos på detta Vid lymfoplasmocytiskt lymfom/mb Waldenström ser man en blanding av små lymfocyter, plasmaceller, lymfoplasmocytiska celler och Dutcher bodies MYD88 L265P mutation? Klinik Patienten hade M- komponent

68 Lymfknuta 2012 CD20

69 Lymfknuta 2012

70 Lymfknuta 2012

71 Lymfknuta 2012 CD3 CD23

72 Lymfknuta 2012 CD10 BCL6

73 Lymfknuta 2012 Ki-67 Ki-67

74 Lymfknuta CD20 -CD5, CD23, CD10, BCL6 Fenotyp som MZL men partiellt aggressiv cellbild och hög proliferation således åtminstone fokalt transformation till DLBCL

75 Benmärg 2013 CD20

76 Sammanfattning marginalzonslymfom Heterogen grupp Specifik immunfenotyp saknas Uteslut andra B cellslymfom High-grade MALT finns inte dessa fall är DLBCL!

77 Lite om myelom Klonala plasmacellstumörer i benmärgen Oftast multipla härdar Plasmacellerna är klonala vilket lätt visas med färgning för kappa och lambda M-komponent i blod eller urin Klonala plasmaceller i benmärg, ofta >10%, eller myelomhärdar Tecken till organskada hypercalcemi, njurskada, anemi, osteolytiska härdar

78

79 kappa lambda

80 Litteratur MCL Campo E, Rule S. Blood 2015 Dreyling M et al. European MCL Network, Clin. Cancer Res MZL Zucca E. et al. Emerging role of infectious etiologies in the pathogenesis of MZL Clin. Cancer Res Matutes E. Splenic MZL. Exp. Rev. Hematol LPL Rossi D. Role of MYD88 in lymphoplasmacytic lymphoma diagnosis and pathogenesis. Hematology Am Soc Hematol Educ Program Castillo JJ et al. Biology, prognosis and therapy of Waldenström macroglobulinemia Cancer Treat Res. 2015

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar.

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar. Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar. Nedanstående rekommendation utarbetades vid ett expertgruppsmöte som anordnades 21 mars 2012 av Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV). För utförlig

Läs mer

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar Bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarnas enskilda manuskript. Budskapet i dessa delas därför

Läs mer

Vårdprogram för lungcancer

Vårdprogram för lungcancer Vårdprogram för lungcancer Utredning och behandling av lungcancer i södra sjukvårdsregionen Sydsvenska lungcancergruppen 2011 Vårdprogrammets giltighetstid: 2011 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Sarkoidos. Svensk Lungmedicinsk Förening 2014. Vårdprogram för. Innehåll

Sarkoidos. Svensk Lungmedicinsk Förening 2014. Vårdprogram för. Innehåll Svensk Lungmedicinsk Förening 2014 Vårdprogram för Sarkoidos Innehåll 1. Förord...3 2. Författarregister...4 3. Jäv...4 4. Epidemiologi...5 5. Immunologi och patogenes...6 6. Genetik...8 7. Kliniska manifestationer...9

Läs mer

Mastocytos en sjukdom med många ansikten Utredning och behandling bör ske i samråd med Karolinska Universitetssjukhuset

Mastocytos en sjukdom med många ansikten Utredning och behandling bör ske i samråd med Karolinska Universitetssjukhuset klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se Mastocytos en sjukdom med många ansikten Utredning och behandling bör ske i samråd med Karolinska

Läs mer

Cancer med okänd primärtumör (CUP)

Cancer med okänd primärtumör (CUP) Cancer med okänd primärtumör (CUP) NATIONELLT VÅRDPROGRAM 2011 Giltighetstid 2011 2013 Nationella arbetsgruppen för Cancer utan känd primärtumör (CUP) Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Innehåll. Förord. Inledning. 1 Maligna lymfom Vad är lymfom? Vad är orsaken till lymfom? 2 Diagnos Symtom vid maligna lymfom Så ställs diagnosen

Innehåll. Förord. Inledning. 1 Maligna lymfom Vad är lymfom? Vad är orsaken till lymfom? 2 Diagnos Symtom vid maligna lymfom Så ställs diagnosen Innehåll Förord Inledning 1 Maligna lymfom Vad är lymfom? Vad är orsaken till lymfom? 2 Diagnos Symtom vid maligna lymfom Så ställs diagnosen 3 Behandling Hodgkins lymfom Cytostatika Behandling vid högmaligna,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning ENDOKRINKIRURGISKT KOMPENDIUM 1 Innehållsförteckning TYREOIDEA... 4 UNDERSÖKNINGAR... 4 Anamnes... 4 Palpation... 4 Ultraljud... 4 Radiologi... 5 Scintigrafi... 5 Biokemi... 5 Cytologi... 5 TYREOIDEASJUKDOMAR...

Läs mer

Anemiutredning. Varberg 7/10 2014. Mikael Olsson, Hallands Sjukhus Varberg

Anemiutredning. Varberg 7/10 2014. Mikael Olsson, Hallands Sjukhus Varberg Anemiutredning Varberg 7/10 2014 Mikael Olsson, Hallands Sjukhus Varberg Anemiutredning -Hur utreder vi anemi? -Hur vet vi om det är järnbrist? -Hur skall vi ge järn? -När kan det vara behov av blodtransfusion?

Läs mer

Begränsa utredningen vid cancer utan känd primärtumör

Begränsa utredningen vid cancer utan känd primärtumör Åke Berglund, med dr, överläkare, onkologkliniken ake.berglund@onkologi.uu.se Peter Nygren, professor, överläkare, onkologkliniken Hans Hagberg, docent, överläkare, onkologkliniken Lars Påhlman, professor,

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Esofagus- och ventrikelcancer Nationellt vårdprogram November 2012 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2012-11-21

Läs mer

Sjögrens Syndrom, Vad är det? Översatt av Joanna och Isabella Winter, Malmö.

Sjögrens Syndrom, Vad är det? Översatt av Joanna och Isabella Winter, Malmö. Sjögrens Syndrom, Vad är det? Översatt av Joanna och Isabella Winter, Malmö. Ur The Sjögren s Syndrome Survival Guide, med tillåtelse av författarna Teri R.Rumph, Ph.dr och Kathy Morland Hammit, f.d. ordf.

Läs mer

Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31

Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31 Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31 Femte upplagan Vårdprogrammet finns på www.roc.se Femte upplagan Layout: Jana Howe Tryckt på Reklam & Katalogtryck, Uppsala, maj 2008 Inledning

Läs mer

TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) 2013-01-18. UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng)

TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) 2013-01-18. UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng) TENTAMEN I PATOBIOLOGI 1 (LÄMA42 och LÄLA42) 2013-01-18 UTÖKADE FLERVALSFRÅGOR UF1-UF5 (max 32 poäng) Varje fråga består av ett antal delfrågor och en lista med bokstavsmärkta förslag. Markera för varje

Läs mer

Langerhans. Cell-Histiocytos

Langerhans. Cell-Histiocytos Utgiven av Barncancerfonden i samarbete med Svenska Histiocytosgruppen genom docent Jan-Inge Henter, Barncancerforskningsenheten, Karolinska Sjukhuset, Stockholm. Langerhans Cell-Histiocytos Innehåll

Läs mer

Nationella riktlinjer för. diagnostik och behandling av. akut myeloisk leukemi hos vuxna

Nationella riktlinjer för. diagnostik och behandling av. akut myeloisk leukemi hos vuxna Nationella riktlinjer för diagnostik och behandling av akut myeloisk leukemi hos vuxna Gäller fr.o.m. 2012-05-22 Uppdateras senast 2014-05-21 Dessa riktlinjer finns på www.sfhem.se Layout: RCC i Uppsala/Örebroregionen

Läs mer

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR

CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR CANCER HOS BARN OCH TONÅRINGAR barncancerfonden 1 VI KÄMPAR FÖR LIVET Innehållsförteckning ADRESSER Cancer hos barn och tonåringar har utarbetats av Olle Björk, professor i barnonkologi vid Karolinska

Läs mer

Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE) På uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening Version 2

Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE) På uppdrag av Svensk Reumatologisk Förening Version 2 2014 Anders Bengtsson (Ordförande) Christopher Sjöwall Anna Rudin Iva Gunnarsson Lars Rönnblom Christine Bengtsson Riktlinjer för behandling av systemisk lupus erytematosus (SLE) På uppdrag av Svensk Reumatologisk

Läs mer

Version IV 2013. Riktlinjer. för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister

Version IV 2013. Riktlinjer. för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister Version IV 2013 Riktlinjer för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister Förord Det kan finnas många orsaker till att en person drabbas av återkommande infektioner. En förklaring kan vara att

Läs mer

Veterinärinformation från Doggy AB. Tumörsjukdomar. del 2

Veterinärinformation från Doggy AB. Tumörsjukdomar. del 2 2/97 2/02 ÅRGÅNG 26 Veterinärinformation från Doggy AB Sommaren är här! Sommartider - härliga dagar med sol och bad. Men där ute lurar också faror, framför allt för våra hundar och katter. Det blir ofta

Läs mer

VERSION V 2015. Riktlinjer. för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister

VERSION V 2015. Riktlinjer. för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister VERSION V 2015 Riktlinjer för utredning, diagnostik och behandling av immunbrister Förord Det kan finnas många orsaker till att en person drabbas av återkommande infektioner. En förklaring kan vara att

Läs mer

Cherry angiomas (Körsbärsangiom, är helt ofarliga, rödaktiga, platta eller upphöjda små kärlmissbildningar)

Cherry angiomas (Körsbärsangiom, är helt ofarliga, rödaktiga, platta eller upphöjda små kärlmissbildningar) Referat från föreläsningen den 8 maj, 2014, och forskarmötet 9 maj, 2014, om Dercums sjukdom/ Adiposa Dolorosa, Karolinska sjukhuset, Stockholm. Föreläsare Karen Herbst, docent i endokrinologi (specialist

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer

Kolorektal cancer. Nationellt vårdprogram 2008

Kolorektal cancer. Nationellt vårdprogram 2008 Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram 2008 Beställningsadress Onkologiskt centrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ Tfn 090 785 19 90 www.oc.umu.se Tryckt på Onkologiskt centrum,, Umeå november

Läs mer

Vårdprogram för. Idiopatisk lungfibros

Vårdprogram för. Idiopatisk lungfibros Vårdprogram för Idiopatisk lungfibros Svensk Lungmedicinsk Förening 2012 Vårdprogram för Idiopatisk lungfibros Innehåll 1. Förord 2. Författarlista 3. Jävsdeklarationer 4. Idiopatisk lungfibros: Bakgrund

Läs mer

Vårdprogram för cancer inom huvudhalsregionen

Vårdprogram för cancer inom huvudhalsregionen Vårdprogram för cancer inom huvudhalsregionen 2005 Vårdprogrammets giltighetstid: 2005 11 01 2007 10 31 www.ocsyd.lu.se ISBN 91-85738-73-5 Onkologiskt centrum, Lund 2005 2 Innehåll 1. Inledning... 5 2.

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

Chronic fatigue syndrome översikt och differentialdiagnoser

Chronic fatigue syndrome översikt och differentialdiagnoser Kommentar Denna artikel publicerades ursprungligen i Nordisk Tidskrift för Biologisk Medisin 2002 (Merz S. Chronic fatigue syndrome översikt och differentialdiagnoser. Nord Tidskr Biol Med nr. 1, 2002;

Läs mer

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar

Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar R E G I O N A L A V Å R D P R O G R A M 2 0 0 7 Primär cancer i lever, gallblåsa och gallvägar ONKOLOGISKT CENTRUM VÄSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Läs mer