Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten"

Transkript

1 Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland Sommarnummer 2011 sid 2 sid 3 sid 4 Nätverksträff för länets ungdomsmottagningar Dagdroppe Ang. beställningsblankett gravidtens Subventionering av preventivmedel Personalförändring på spec-mvc Roacutan och tetracyklin Graviditet och ätstörningar sid 5 Nytt från 1177 sid 6 sid 7 sid 8 sid 9 Beställning av kondomer Akut p-piller inom skolhälsovården Frågor och svar Hormonella preventivmedel till kvinnor med ärftlighet för bröstcancer forts. Hormonella preventivmedel till kvinnor med ärftlighet för bröstcancer Genväg till MHV:s vårdrutiner sid 10 Kalendarium 1

2 Inbjudan Tid 13 oktober 2011 Kl Lunch Kl Kaffe och registrering från kl Plats Värmlands Museum Karlstad Sista anmälningsdag 13 september 2011 till Nätverksträff för länets ungdomsmottagningar Vår nätverksträff för 2011 blir i samarbete med Karlstad Ungdomsmottagning. Druvan fyller 20 år. Förmiddagen är vikt endast för personal på ungdomsmottagningarna. Eftermiddagen vänder sig till alla och en bredare målgrupp som är intresserade av programmet. Alla har rätt till sin sexualitet. Målgrupp Personal på ungdomsmottagningar i Värmland Program Kaffe och registrering Presentations ronda Druvans historia och utveckling Information kring pågående arbete och kommande kampanjer etc. Förslag och diskussion om framtida nätverks träffar, struktur och innehåll Lunch Program: Alla har rätt till sin sexualitet? Arrangerat av Karlstad ungdomsmottagning Medverkande All personal på ungdomsmottagningarna Verksamhetsutvecklare Borit Åkerberg Sjuksköteska, sexualrådgivare, ryggmärgskade mottagningen Sahlgrenska sjukhuset Dorthe Forsell Kurator Skärhomens ungdomsmottagning Torgny Fält Avgift Ingen Anmälan Är du förhindrad att delta är jag tacksam om du meddelar det. Meddela mig även om specialkost. Information Närmare upplysningar Borit Åkerberg mobil e-post: Välkommen! Borit Åkerberg Verksamhetsutvecklare 2

3 Dagdroppe Ang. beställningsblankett gravidtens! Beställningarna flödar in och vi har för tillfället svårt att levererar i tid då det är en topp av utleveranser! Prioriteringen försvåras av att den gamla versionen av blankett används och inte den senaste. Från kommer Ing-Britt Andersson från spec-mvc att vikariera som avdelningschef på avd 14, den gynekologiska avdelningen. Ersättare på spec-mvc blir barnmorska Kerstin Näselius. Vi önskar Ing-Britt lycka till och hälsar Kerstin välkommen! När du får oväntat besök öppna då hellre ditt skafferi än din almanacka. Bjud gästerna till bords hellre än att orda om din upptagenhet. Vi prioriterar utifrån beräknat förlossningsdatum. Vänliga hälsningar Fredrik Östlin Subventionering av preventivmedel Den juni fattade Landstingsfullmäktige ett beslut om förändring av vår subventionering av preventivmedel. Förändringen träder i kraft och innebär: att alla hormonella preventivmedel som ingår i förmånssystemet subventioneras till kvinnor i Värmland till och med det kalenderår de fyller 25 år och att kvinnan betalar 50 procent av egenavgiften; att åldersgräns för fria kondomer höjs till 25 år Om du vill läsa den bakgrund som togs fram inför beslutet gå till Arendelistor/ Under rubriken Handlingar finns vårt ärende på sid 185 Förändringen innebär således en höjd åldersgräns upp till 25 år, men i övrigt subventionering på samma sätt som tidigare. Margareta Goop Personalförändring på spec-mvc Margareta Goop Roacutan och tetracyklin Vill uppmärksamma er på att det är kontraindicerat att använda Doxyferm, och alla tetracykliner, till de kvinnor som står på behandling med Roacutan! Viktigt att tänka på vid behandling av klamydia!! Bakgrunden är att det finns fall med intrakraniell hypertension (pseudotumor cerebri) rapporterade när dessa preparat har givits samtidigt. Margareta Goop 3

4 Eftersom länken i tidigare nummer att Tratten inte fungerade ber vi er att testa den här länken: /Gunilla 4

5 Nytt från1177 Graviditetskalender Ladda hem Graviditetskalendern för iphone och ipad kostnadsfritt id ?mt=8# Om du redan har fått ett beräknat födelsedatum kan du i stället ange det direkt. I appen hittar du också länkar till hela Tema Gravid på 1177.se, med texter om tankar och känslor när man är gravid, bra mat och träning, förlossning, första tiden med nyfött barn, amning, flaskmatning, förlossningsrädsla och mycket annat. I graviditetskalendern kan du se bilder och läsa om fostrets utveckling och vad som händer i kvinnans kropp vecka för vecka under hela graviditeten. Eva 5

6 Borit informerar Beställning av kondomer Enligt beslut i landstingsstyrelsen 2001 delar Landstinget i Värmland ut gratis kondomer till alla ungdomar till och med det år de fyller 20 år. Kondomer kan beställas från enheter inom landstinget, kommuner, studenthälsan, privata vårdgivare och friskolor. Beställningar görs via nedanstående länk. Med hjälp av denna blankett kan vi enklare följa statistik över hur många kondomer som delas ut varje år. Finns det önskemål från andra intressenter att dela ut kondomer hänvisas till hiv- och STI samordnare tfn , mobil /Borit Akut p-piller inom skolhälsovården på gymnasieskolorna Skolhälsovården på gymnasieskolorna i Värmland har sedan ett år tillbaka varit intresserade av att kunna dela ut akut p-piller till de flickor som önskar. Under våren 2010 träffade jag skolsjuksköterskorna och diskuterade frågan, därefter har Eva och jag förankrat detta hos alla barnmorskor på Ungdomsmottagningar och BMM under hösten Våren 2011 har vi sen haft diskussioner kring hur det hela ska se ut rent praktiskt. I mitten av juni träffade Eva och jag återigen skolsjuksköterskorna och informerade om akut p-piller, bakgrund, verkningsmekanismer osv. Nu är det dags för start i augusti! Skolsjuksköterskan lämnar ut akut p-piller till de som efterfrågar och etablerar samtidigt en kontakt mellan flickan och barnmorska. All uppföljning och preventivmedelsrådgivning kommer precis som nu att göras hos barnmorskor! Ett brev har sänts ut med information om detta till er alla samt till chefer på olika nivåer inom ALM. Under hösten 2011 blir handläggningen enligt nedan Handläggning hösten 2011: Lokalt tar skolhälsovården kontakt med barnmorska och gör upp överenskommelser om tidbokning mm. Skolhälsovården hämtar akut p-piller hos barnmorskan, noterar antal uthämtade och antal utlämnade samt redovisar dessa siffror vid årsslutet till Kathrin Mörtel, verksamhetschef skolhälsovården. Resultatet lämnas sedan till Mödrahälsovårdsenheten. Verksamheten utvärderas januari 2012 av Mödrahälsovårdsenheten Margareta Goop 6

7 Frågor och svar Margareta Goop, mödrahälsovårdsöverläkare 1. Preventivmedel vid högt BMI och högt blodtryck Fråga: Är fundersam på om det är ok med cerazette eller nexplanon till denna kvinna med tanke på vikt och blodtryck? 43-årig kvinna. Önskar preventivmedel. Make och ett barn. Vill ej ha fler barn. Änvänder just nu kondom. Tidigare använt p-piller och mini-piller. Frisk, 0 mediciner. Ingen känd ärftlighet för hjärtkärlsjukdom eller bröstcancer. L: 173 cm, V: 120 kg. BMI: 40.1 Blodtryck 140/90. Tobak nej. Har nyligen börjat med viktväktarna och har gått ner 6 kg sedan dess. Försöker röra på sig. Har alltid haft oregelbundna blödningar. Har även så nu. Blöder rikligt. Svar: Gestagen metod är alldeles utmärkt till denna kvinna. Tänk även in Mirena som ett mycket bra alternativ! 2. Preventivmedel efter gastric by-pass operation Fråga: Finns det några rekommendationer beträffande preventivmedel och de kvinnor som genomgått gastric by-pass? Jag tänker på de opererades upptag i magtarmkanalen. Svar: För att få ett riktigt professionellt svar på denna fråga sände jag den till Jan Brynhildsen, ordförande i SFOG:s arbetsgrupp för Familjeplanering (=FARG). Janne svarade så här: Många frågar om detta och jag har en doktorand som precis håller på att starta upp studier. Ett ärligt svar är att vi idag inte säkert vet. Endast en mkt liten, gammal studie finns och den gäller dessutom en delvis annan op-metod. Där kan man se ett försämrat upptag men den kliniska relevansen av det är svårbedömt. Flertalet (jag också!) är försiktiga och undviker orala metoder. Det är nog det bästa svar du kan få.. Svaret tills vidare är alltså: undvik orala preventivmedelsmetoder! Orsaken är att det åtminstone teore-tiskt finns risk för minskad effekt av orala metoder pga det förändrade upptaget från tarm. Kvinnorna rekommenderas att undvika graviditet första året efter operation. 7

8 Hormonell antikonception och risk för bröstcancer Under snare år har frågorna varit många kring förskrivning av hormonell antikoncpetion och bröstcancerrisk hos kvinnor vars mor eller syster haft bröstcancer. Nu har vi fått ett dokument från FARG och Ton-ARG som uttalar sig i denna fråga. Ändringar görs i Metodboken enligt nedanstående. Till kvinnor med ärftlig risk för bröstcancer kommer information och förskrivning, liksom nu, att göras av gynekolog. De tidigare restriktionerna tas bort, men informationsbiten är viktig. Här kommer dokumentet: Många förskrivare har frågor kring bruk av hormonella preventivmedelsmetoder i relation till bröstcancerrisk. Rekommendationer från olika instanser/myndigheter i Sverige och andra delar av världen ger delvis motstridiga råd. På grund av detta har FARG i samarbete med Ton-ARG skrivit detta dokument som kan tjäna som vägled-ning. Dokument har sammanställts av Jan Brynhildsen (FARG), Kristina Gemzell Danielsson (FARG), Lena Marions (Ton-ARG) och Bo von Schoultz Angående förskrivning av hormonella preventivmedel till kvinnor med stark ärftlighet för bröstcancer Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. Livstidsrisken har angivits till 8-10%. Således har en stor andel unga kvinnor någon släkting som drabbats av bröstcancer. Då såväl bruk av kombinerade p-piller som hormonbehandling i klimakteriet har visats kunnat öka risken för bröstcancer medför detta i många fall en stor oro hos unga kvinnor som använder hormonella preventivmedel, speciellt hos den grupp som har nära släktingar som drabbats. Risk för bröstcancer och bruk av hormonella preventivmedel 1996 publicerades en stor reanalys av 54 studier avseende ett ev samband mellan bruk av kombinerade p-piller och risken för bröstcancer. En relativ risk på 1.24 under pågående bruk kunde fastslås. Risken för unga, under 20 år, beskrevs som något högre, 1,59. Nya studier har tillkommit sedan dess men inget som i väsentlighet ändrar bilden. Detta är relativa riskmått och den absoluta risken för en ung kvinna att drabbas av bröstcancer är mycket liten. Detta innebär i realiteten mkt få extra fall och denna risk är inget man behöver ta hänsyn till i rådgivningssituationen. Detta kan betraktas som okontroversiellt och stöds av flertalet rekommendationer, bla det svenska läkemedelsverkets. Kvinnor med stark ärftlighet Läkemedelsverket definierade 2006 Stark ärftlighet såsom. Mor/syster som är bärare av känd genmutation som kan medföra en ökad risk för bröstcancer. Mor som insjuknat i premenopausal bröstcancer (före 45 års ålder) En syster/flera systrar som insjuknat i premenopausal bröstcancer (före 45 års ålder). I dessa fall rekommenderar Läkemedelsverket att man bör avstå från all hormonell antikonception, alltså även gestagena metoder. American College of Obstetricians and Gynecology (ACOG) anger tvärtom att kombinerade p-piller är särskilt indicerade för denna grupp av grupp kvinnor. Data avseende den eventuellt ökade risken för bröstcancer, alltså risk utöver den genetiska risken, för denna grupp kvinnor med samtidigt bruk av hormonell antikonception är delvis motsägelsefulla. Vissa studier har visat på en ökad risk medan andra påvisar en skyddseffekt. Det Svenska Läkemedelsverket har i sina rekommendationer valt en försiktig linje i brist på entydiga resultat. Kvinnor med känd mutation (BRCA1 och BRCA2) har en markant ökad risk att drabbas av bröstcancer, men också av ovarialcancer. Bruk av kombinerade p-piller innebär en dokumenterad skyddseffekt avseende ovarialcancer vilket de svenska och engelska rekommendationerna inte tar hänsyn till, men väl de amerikanska rekommendationerna och WHO. Nettoeffekten av p-pillerbruk för denna grupp kan alltså mycket väl vara gynnsam med tanke på skydds- 8

9 effekten avseende ovarialcancer. Sammanfattning Kvinnor med känd mutation (BRCA1 eller BRCA2) löper en kraftigt ökad risk att drabbas av bröstcancer Kvinnor med stark ärftlighet men utan påvisad mutation kan löpa en ökad risk att drabbas av bröstcancer. Kunskapsläget avseende bröstcancerrisken, utöver den genetiska risken, med hormonell antikonception till kvinnor med stark ärftlighet är oklart. Inget talar entydigt för påtagligt ökad risk men inte heller finns någon säkert påvisad skyddseffekt. Kvinnor med känd mutation (BRCA1 & BRCA2) har en ökad risk också för ovarialcancer där p-pillerbruk har en dokumenterad skyddseffekt. FARGs bedömning FARG anser inte att dagens kunskapsläge innebär att man bör avråda kvinnor med stark ärftlighet, eller känd mutationsbärare, från att använda hormonell antikonception. Tvärtom kan nettoeffekten för denna grupp mycket väl vara gynnsam med tanke på den väl dokumenterade skyddseffekten av kombinerade p-piller avseende ovarialcancer. Dock är det av yttersta vikt att dessa kvinnor får en korrekt och noggrann information. Denna skall ges av gynekolog som är väl insatt i problematiken. Det är alltid kvinnan som i dessa fall avgör om hon vill använda metoden eller ej. Om en välinformerad kvinna med stark ärftlighet för bröstcancer önskar använda hormonell antikonception ser FARG inte några hinder för detta!! Efter införande av nya intranätet Livlinan, ber vi er att uppdatera era genvägar då dessa inte följde med. Så här går det till att göra en genväg: Öppna sidan varifrån du vill göra en genväg, markera länkadress, ställ pekfingret till vänster på länkadressraden och dra den ut på skrivbordet och släpp, då ska det bli en svängd pil i rutan. Jag skickar med länken varifrån den dras Genvägar till MHV:s vårdrutiner Modrahalsovardsenheten/Metodbok-for-modrahalsovarden-i-Varmland/ Hör av er till mej så hjälper jag till /Gunilla Vi vill också samtidigt understryka att: kvinnor som själva haft bröstcancer inte skall använda hormonell antikonception kvinnor med stark ärftlighet, där eventuella oklarheter råder, kan stå kvar på sin hormonella metod i väntan på adekvat information (ex. när barnmorska hänvisar till gynekolog). Det finns inga skäl att panikutsätta hormonella preventivmedel. Behovet av effektiv antikonception måste hela tiden beaktas. Margareta Goop 9

10 Kalendarium Augusti SFOG - Nationell konferens i Karlstad Den 29 aug - 3 sep. Plats: CCC i Karlstad Information om konferensveckan finns på September Att motivera till ökad kondomanvändning Den 6 alt 7 september Inbjudan kommer * - Barnmorskeinternat i Frykenstrand Den september Inbjudan finns på Oktober Fördjupningsdag i Motiverande samtal Den 20 oktober Anmälan via Utbildningsdagar i obstetrikmodulen - under hösten Gruppindelningen finns på Modrahalsovarden/Utbildningar/ November Familjecentralskonferens 9/11 Tema: Hur kan vi möta och stödja familjer där någon förälder har kognitiva svårigheter eller psykisk ohälsa? Tid och plats: den 9 november, kl Plats: Karlstad CCC Anmälan via - under rubriken: Hälsa som resurs Utbildning som är markerad med * anordnas eller stöds av MHV-enheten och är obligatorisk Tratten ges ut av Mödrahälsovårdsenheten, Landstinget i Värmland, Box 547, Karlstad Redaktionen består av: Eva Nilsson, , Margareta Goop, , Gunilla Swedlund, , Lena Granat, , Tratten kommer ut en gång i månaden, deadline är den 20:e i varje månad 10

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten

Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Informationsblad från Mödrahälsovårdsenheten Landstinget i Värmland Maj 2012 sid 2 sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7-9 sid 10 sid 11 Viktig information till er som registrerar i MHV-registret Medicinsk abort

Läs mer

Tratten. Informationstidning från mödrahälsovårdsenheten. Nummer 9- jan 2015

Tratten. Informationstidning från mödrahälsovårdsenheten. Nummer 9- jan 2015 Tratten Informationstidning från mödrahälsovårdsenheten Nummer 9- jan 2015 I detta nummer: Aktuellt- rökavvänjning på remiss s 03 Fox-texten s 16-18 Aktuellt- fakta om e-cigarett s 04 Kalendariet s 19

Läs mer

Tratten. Informationstidning för personal inom mödrahälsovård. Nummer 3 maj-juni 2015

Tratten. Informationstidning för personal inom mödrahälsovård. Nummer 3 maj-juni 2015 Tratten Informationstidning för personal inom mödrahälsovård Nummer 3 maj-juni 2015 I detta nummer: Mödrahälsovård s 03-10 Margareta Goop frågor & svar mm. s 11-13 Aktuellt s 14 Fox-texten s 15 Barn- och

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

När alla barn är välkomna. Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa.

När alla barn är välkomna. Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa. När alla barn är välkomna Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa. Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder,

Läs mer

Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie.

Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie. Bilaga 1 Information till patienter som har en klamydiainfektion - med förfrågan om deltagande i en studie. Klamydiainfektionerna har under senaste åren ökat i antal i Sverige. Bakterien, chlamydia trachomatis,

Läs mer

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN Läkare i Världen 2014-06-30 0 SAMMANFATTNING Från den första juli 2013 gäller en ny lag som ger papperslösa utökad rätt till vård. Det har gått

Läs mer

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla Gör det Jämt! 2 Innehåll Innehåll... 2 Allmänt... 2 Ansvariga chefer... 2 Arbetsgrupp... 2

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Ärftlig bröst- och äggstockscancer 1 MEFinfo_BC 1 Onkogenetiska mottagningen Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

UNGDOMSMOTTAGNINGARNAS ELDSJÄLAR

UNGDOMSMOTTAGNINGARNAS ELDSJÄLAR UNGDOMSMOTTAGNINGARNAS ELDSJÄLAR Pia Höjeberg 1 UNGDOMSMOTTAGNINGARNAS ELDSJÄLAR Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar FSUM dess framväxt och utveckling 1989-2010 Pia Höjeberg och Föreningen för

Läs mer

Ungdomars kunskaper om hiv

Ungdomars kunskaper om hiv Ungdomars kunskaper om hiv Kartläggningsprojekt på utvalda gymnasieskolor i Skåne 2010 Rapport från Noaks Ark Skåne 2 Sammanfattning Under 2010 bedrev Noaks Ark Skåne ett informationsprojekt i samarbete

Läs mer

1/11 Om hiv, sex & sånt. Om oönskade graviditeter

1/11 Om hiv, sex & sånt. Om oönskade graviditeter 1/11 Om hiv, sex & sånt Om oönskade graviditeter INSIKT 1/11 8 Skolan har en nyckelroll Om antalet oönskade graviditeter ska minska krävs en samlad nationell satsning. 9 Abortregistret kommer att bli verklighet

Läs mer

Rökfri graviditet. Motivationshöjande samtal. En handledning för barnmorskor

Rökfri graviditet. Motivationshöjande samtal. En handledning för barnmorskor Rökfri graviditet Motivationshöjande samtal En handledning för barnmorskor Förord 5 Mål med tobaksarbetet på MVC 7 Hur kan hon! 8 Framgångsrika sätt att prata rökning 9 Utgångspunkten är patienten 9 Förändring

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

- en informationsskrift om hiv/aids

- en informationsskrift om hiv/aids - en informationsskrift om hiv/aids Bilder: Karin Persson och ABCs bildarkiv. Bilderna i häftet är enbart att betrakta som illustrationer till ämnet. De personnamn som nämns i häftet är fingerade. Den

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20110313 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

Ungdomsmottagning på nätet. Etapp 1 Förstudie

Ungdomsmottagning på nätet. Etapp 1 Förstudie Ungdomsmottagning på nätet Etapp 1 Förstudie Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Postadress: Box 17703, 118 93 Stockholm sid 1 Sammanfattning Sjukvårdsrådgivningen SVR AB har fått uppdraget att utveckla en nationell

Läs mer

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema NÄRHET, RELATION och KÄRLEK Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema M ånga cirkelledare och andra intresserade av temat; Närhet, Relation och Kärlek har hört av sig

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Utvärdering av C2 Projektet

Utvärdering av C2 Projektet Utvärdering av C2 Projektet Berith Westman Januari 2010 Postadress Besöksadress Telefon/telefax Postgiro/Bankgiro Dokumentnamn Sidor tfn 0950-166 00 vx Pg 6 23 56-1 921 81 LYCKSELE Storgatan 22 fax 0950-660

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet från ett brukarperspektiv Hjälpmedel - kvalitet ur ett brukarperspektiv HSO Skåne rapport nr 2-2011 Vårt hjälpmedelsprojekt har sin

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer