Onkogenetik möjlighet till individuell riskbedömning och prevention. Marie Stenmark Askmalm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Onkogenetik möjlighet till individuell riskbedömning och prevention. Marie Stenmark Askmalm"

Transkript

1 Onkogenetik möjlighet till individuell riskbedömning och prevention vilka utmaningar kan det innebära för våra system för att få det att fungera Marie Stenmark Askmalm Universitetsöverläkare Klinisk genetik regionmottagning Vad svarar vi? Vilken kunskap har vi? När en person frågar om hon har en ökad risk för cancer. När en person säger att det inte är en fråga om hon kommer att insjukna utan när. När en person kommer och har en misstänkt eller verifierad cancer och berättar att det finns släktingar som också insjuknat. Är det av betydelse om vi frågar patienten om det finns en ärftlighet för tumörsjukdom? Påverkar det utredning och behandling?

2 Har vi kommit längre? 1913 beskrev den amerikanska patologen Warthin familjen G. Efter det att hans sömmerska hade angivit att hon skulle komma att dö i koloncancer eller underlivscancer för att så många släktingar hade gjort det. Vi utreder och omhändertar familjer med ökad risk för bröstcancer/äggstockscancer. Extra mammografier För mutationsbärare även MR bröst Profylaktisk bröstoperation och rekonstruktion Profylaktisk operation av äggstockar

3 Ja, vi har kommit längre Kunskapsutveckling inom molekylärbiologin har identifierat gener som gör det möjligt att genetisk testa för viss ärftlighet. Vi kan identifiera högriskpersoner. Vi kan identifiera personer utan ökad risk i högriskfamiljer. I de fall vi inte kan genetisk testa finns möjligheten att utifrån släktträdet identifiera personer med ökad risk. Möjligheter Den samlade information vi har om våra familjer ger oss unika möjligheter till kunskapsutveckling. Direkt nytta för familjerna. Nytta för kommande familjer. Underlag för individualiserad behandling Möjlighet att förhindra eller begränsa insjuknande

4 Utmaningar och styrkor Nationellt Regionalt Onkogenetisk utredning och vägledning Vi har kommit en bit på vägen: Nationellt: Regionmottagningar Lund, Stockholm, Uppsala, Linköping, Göteborg och Umeå Enhetligt omhändertagande Slätträd, verifiering av diagnoser, psykosocialt omhändertagande, vägledning vad utredningen innebär för en själv och släktingar etc.

5 Onkogenetisk utredning och vägledning Vi har kommit en bit på vägen: Sydöstra sjukvårdsregionen: Till viss del fått en solidarisk finansiering; utredning och genetiska testning. Till vissa delar fått en finansiering för kontroller och förebyggande op (bröst i Östergötland). Stöd i socialstyrelsens nationella riktlinjerna från 2007 Onkogenetisk utredning och vägledning Den onkogenetiska mottagningen i sydöstra regionen är framgångsrik vad gäller: Omhändertagande Genetisk vägledning (icke direktiv). Psykosocialt omhändertagande. Onkogenetisk vägledning. Administration på mottagningen. Bekräfta diagnoser

6 Den onkogenetiska mottagningen i sydöstra regionen är en förebild i Sverige för onkogenetiskt vägledararbete. Till varje familj är det knutet en vägledare som arbetar självständigt med utredningsarbetet Vägledaren på har kontakten med de/den som utreds. Tar ansvar för att utredningsarbetet. Att ronda fallet regelbundet med läkare för att stämma av inkommen information och genomföra fortsatt utredning. Självständiga patientbesök. Träffar många gånger patienter själva för information och för ställningstagande för testning. Okomplicerade presymtomatiska testningar. Nyheter Progeny pedigree ritningsprogram Boadicea riskberäkning för bröstcancer Utbyggt register för personer som är under utredning eller utretts på mottagningen. Kopplat till befolkningsregister samt RTR. Analyser med datormodeller. Sammanslagning med allmängenetiska kliniken

7 Utmaningar Remittering. Underremittering? Remiss för utredning. Hemmaklinik? Flera olika kliniker involverade onk, kir, kk, hud, endokrin etc. Vem remitterar för kontroller? Vem ansvarar för utfallet på dessa? Vem står för kostnader? Vem tar det övergripande ansvaret? Patientfall 1 Mutation för HNPCC/Lynch syndrom Behov är koloskopi vartannat år Kirurgkliniken kan inte kontrollera brist på koloskopister Patient behöver remitteras ut till VC för att remitteras in till medicinkliniken för koloskopi. Risker: Ingen information till onkgen om utfallet av kontrollen. Intervall cancer revidering av kontrollintervall. Multidisciplinärt omhändertagande försvinner Patient tappas i uppföljningen.

8 Patientfall 3 Mutation för BRCA2 Bilateral bröstcancer. Sektorsresektion vid 35 och 42 års ålder. Nu vid 62 års ålder är mutationen identifierad patient skall genomgå profylaktisk bröstoperation. Mammografi mars 2011 ua. Juni 2011 MR bröst inför op, osäker förändring höger bröst,u-ljud som visar misstänkt cancer och punktion visar cancer. 9 mm stor bröstcancer. Risker: Att patient inte får ett multidisciplinärt omhändertagande. Att hon blir sektoropererad igen. Vad händer med kvarvarande bröst? Patientfall 4 Högriskfamilj med för bröstcancer. Pat ringer vår mott och anger att hon känner en knöl. Vi skriver till remitterar till hemmaklinik. Är op för bc vid åb på onkgen mott. Patient opererad med sektoroperation får postop strålbehandling - upplevde aldrig att hon fick mastektomi som ett val. Risker: Ev onödig strålbehandling. Risk att insjukna i förnyad primär bröstcancer. Oro för patient. Förnyad statistisk riskberäkning för släktingar riskeras att missas.

9 Behov för att vi skall uppnå prevention Central styrning inte möjligt att lämna till verksamheterna att klara av. Krav på specifikt omhändertagande. En begränsning är sjukvårdens organisation och ekonomi med många kliniker. Vilken organisation skall onkgenmottagningen finnas under? Utbildning Kunskap Registrering och uppföljning Samlad information och underlag för utveckling av kliniken och för forskning. Behov för att vi skall uppnå prevention Omhändertagande och organisation En organisation som vet hur man känner igen, utreder och handlägger personer som har en ökad risk. En plats för personer som har en ökad risk eller misstänkt/manifest sjukdom som har en ärftlig grund. Specifikt medicinskt omhändertagande. Forskning Närhet och vana vid forskningsmiljö

10 Nationellt cancergenetikmöte i Linköping 15 år av onkogenetiska utredningar, vilken nytta har vi gjort? Arrangör: Arbetsgruppen för onkogenetiska mottagningar genom den Onkogenetiska mottagningen i Linköping. Plats och tid: Restaurang Lagerbladet, Snickareg. 22, Linköping 16 november 2011 kl Anmälan till: Kostnad: 600 kr inklusive förmiddags och eftermiddags kaffe samt lunch. Önskar Du middag på kvällen är kostnaden totalt Kr. Skall betalas till postgiro , Lunds universitet med meddelandet " Onkogenetikmöte 2011, deltagarens namn Sista anmälningsdag 28 oktober Välkommen Från då till nu framväxt av cancergenetisk service i Sverige med internationella utblickar Patientfall Development of education and training for genetic counsellors and cancer genetic service in UK (Framväxten av genetisk vägledarutbildning och genetisk service i England). Genetik vid bröstcancer från kopplingsanalys till next generation sequencing Lunch Marie Stenmark Askmalm, Linköping Ulf Kristoffersson, Lund Sigrun Liedgren, Linköping Tara Clancy, Manchester, UK Åke Borg, Lund Prevention och kontrollprogram Nationell genomgång av profylaktiska mastektomier Mammografi och MR vid ökad risk för bröstcancer Koloskopikontroller vid ökad risk för kolorektalcancer Medicinsk behandling vid ärftlig bröstcancer Kaffe Kjerstin Sandelin, Stockholm Anna von Wachenfeldt Stockholm Annika Lindblom, Stockholm Niklas Loman, Lund Patientfall Register/kvalitetssäkring för att säkerställa god vård Kvalitetsregister på INCA plattformen Hereditär gynekologisk cancer INCA möjligheter att genomföra profylaktiska mastektomier Paneldebatt Hur går vi vidare? Sammanfattning, avslut Rebecka Pestoff, Linköping Hans Starkhammar, Linköping Monika Emanuelsson, Umeå Kjerstin Sandelin, Stockholm Samtliga föreläsare Moderatorer Marie Stenmark Askmalm/Ulf Kristoffersson Marie Stenmark Askmalm

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Ärftlig bröst- och äggstockscancer 1 MEFinfo_BC 1 Onkogenetiska mottagningen Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning?

Vad är en genetisk undersökning? 12 Vad är en genetisk undersökning? Originalet framtaget av Guy s and St Thomas Hospital, London, UK, och London IDEAS Genetic Knowledge Park, januari 2007. Detta arbete är finansierat av EuroGentest,

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar

Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar Vad är en genetisk undersökning? Information för patienter och föräldrar 2 Vad är en Genetisk Undersökning? Denna informationsskrift berättar vad en genetisk undersökning är, varför Du skall överväga en

Läs mer

Vad är ett presymptomatiskt genetiskt test?

Vad är ett presymptomatiskt genetiskt test? 16 Tel: 018-611 59 40 ; Fax: 018-55 40 25 http://www.scilifelab.uu.se/ Norra sjukvårdsregionen: Klinisk Genetik Laboratoriemedicin, byggnad 6M, 1tr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 Umeå Tel: 090-785

Läs mer

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhus 413 45 GÖTEBORG Tfn 031 343 90 60 Fax E-post 031 20 92 50 mail@oc.gu.se

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011

Tid eller pengar? exempel från cancervården bröstcancerprocessen. Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes. LHC Report nr 1-2011 Tid eller pengar? Niklas Källberg, Helena Bengtsson & Jon Rognes Vad fokuseras det på vid styrning av vård? LHC Report nr 1-2011 exempel från cancervården bröstcancerprocessen Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram

Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram 2014-05 Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig version Rekommendationer

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07 Kallelse till årsmöte Ledare Hej! Marfans syndrom krånglar till livet för oss periodvis.

Läs mer

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare

Ögonsjukvård 2015. några av konferensens talare Ögonsjukvård 2015 kunskap utveckling inspiration Praktikfall så har vi ökat patientflödet och effektiviserat organisationen på Ögonklinken i Linköping Glaukom lär dig diagnostisera, behandla och följa

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

Marfans Syndrom. Följ med på seglats Friskvårdsår 2011 Nya Gentkriterier. Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen 2/3 2010

Marfans Syndrom. Följ med på seglats Friskvårdsår 2011 Nya Gentkriterier. Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen 2/3 2010 Marfans Syndrom Medlemstidning för Svenska Marfanföreningen 2/3 2010 och andra marfanliknande tillstånd Följ med på seglats Friskvårdsår 2011 Nya Gentkriterier Ledare När du läser det här börjar vi gå

Läs mer

Omvårdnad vid bröstcancer

Omvårdnad vid bröstcancer Omvårdnad vid bröstcancer NATIONELLT VÅRDPROGRAM Giltighetstid 2013 2015 Ledningsgruppen sjuksköterskor i bröstcancervård Augusti 2013 Slutgiltig version augusti 2013 Ansvarigt Regionalt cancercentrum:

Läs mer

LANDSTINGS- REVISORERNA

LANDSTINGS- REVISORERNA LANDSTINGS- REVISORERNA Projektrapport nr 2/2009 Patientens väg i vården ansvar och roller vid utredning och behandling av cancer hjärntumörer, lungcancer och prostatacancer Granskningen visar sammantaget

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev maj 2012. Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB

Janssen Nyhetsbrev maj 2012. Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB Janssen Nyhetsbrev maj 2012 Individuellt ansvar är det tanken med framtidens vård? Janssen-Cilag AB Förord Cancervården i Sverige fungerar bra om man gör en internationell jämförelse och vi har höga överlevnadstal.

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96)

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) LiÖ 2012-4080 Screening Särskilt utredningsuppdrag 2012 Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) Innehåll Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 11 1.1 Uppdragsbeskrivning och

Läs mer

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd.

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. www.lvn.se Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Karin Rapp Vårdområdesdirektör Vårdområde opererande Lägesavstämning: 2014 06 10 1(39) Distribution Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland

Läs mer

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård

Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Ojämlik vård ett hot mot vår sjukvård Kommissionen för jämlik vård Slutrapport mars 2015 Innehåll Sammanfattning...1 1. Bakgrund...5 1.1 Direktiv till Kommissionen för jämlik vård...6 1.1.1 Huvuduppdrag

Läs mer

Nationellt vårdprogram för lymfödem klart

Nationellt vårdprogram för lymfödem klart Nummer 4 Årgång 5 2003 Nationellt vårdprogram för lymfödem klart I detta nummer: Ordförandeordet 3 Sammanfattning nationellt vårdprogram lymfödem 4 Lymfödemkonferens Malmö juni 2003 Lymfträff på Mösseberg

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Årets andra kvartalsmöte var på ProLiv Västs

Årets andra kvartalsmöte var på ProLiv Västs Nya grepp inom prostatacancervården Årets andra kvartalsmöte var på ProLiv Västs hemmaarena Dalheimers Hus. Som föreläsare hade vi bjudit in professor Jan-Erik Damber. Det var ett välbesökt möte, cirka

Läs mer

Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138

Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138 Svenska testikelcancerregistret-swenoteca, Q2-15-138 Svenska testikelcancerregistret-swenoteca Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

Slippa vara rädd för sjukvården

Slippa vara rädd för sjukvården Slippa vara rädd för sjukvården Enkät med ME/CFS-sjuka i Norrland Gjord av RME Västernorrland, med medlemmar över hela Norrland Mer än åtta av tio saknar kunskap om sjukdomen hos sina läkare. Väntan på

Läs mer

Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion

Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Remissversion Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Bröstcancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig

Läs mer

BLI LIVSVIKTIG var med oss i kampen mot cancer

BLI LIVSVIKTIG var med oss i kampen mot cancer BLI LIVSVIKTIG var med oss i kampen mot cancer Cancersjukvården inom Västra Götalandsregionen innefattar många specialistområden. För att illustrera bredden av möjliga arbetsuppgifter för dig som funderar

Läs mer