Farmakogenetik. Problem med läkemedel. Typ A biverkning. Problem med läkemedel. Typ B biverkning. Problem med läkemedel.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Farmakogenetik. Problem med läkemedel. Typ A biverkning. Problem med läkemedel. Typ B biverkning. Problem med läkemedel."

Transkript

1 Problem med läkemedel Farmakogenetik Regionmöte för Laboratoriemedicin 8 november 2013 Mia Wadelius typ A biverkning Mannheimer & Eliasson. Drug-drug interactions to reduce the formation of pharmacologically active metabolites. J Int Med 2010; 268:540-8 Problem med läkemedel För stor effekt typ A biverkning Typ A biverkning 46-årig man - behandlats mot cancer med bra resultat Fentanylplåster (Durogesic) pga smärtor Flukonazol (Diflucan) pga svampinfektion Avled 3 dagar senare oväntat i sömnen Flukonazol hämmar nedbrytning av fentanyl Produktinformationen i FASS uppdaterades Hallberg P, Martén L, Wadelius M. Possible fluconazole-fentanyl interaction a case report. Eur J Clin Pharmacol 2006 Jun;62: Problem med läkemedel För stor effekt typ A biverkning Typ B biverkning 8 fall av svår hudreaktion i Sverige Första veckorna med nytt antiepileptikum Lamotrigin (Lamictal) <1/ Varning i FASS Interaktion bidrar Wadelius M, Karlsson T, Wadelius C, Rane A. Lamotrigine and toxic epidermal necrolysis. Lancet 12 Oct 1996;348:

2 Varför är vi olika? Purinanaloger och TPMT Farmakogenetik finner genetiska orsaker till varför vi reagerar olika: 2. Farmakodynamik 13% Heterozygota: Halvera dos 0.5% Långsamma: Tiondel av dos Kodein och CYP2D6 Simvastatin och SLCO1B1 Kodein aktiveras till morfin och morfin-6- glucuronid av enzymet CYP2D6 i levern Muskelbiverkningar 10%, myopati 1 % Variant av transportprotein minskar upptag Höga nivåer av morfin och morfin-6- glucuronid hos ultrasnabb metaboliserare Varning i FASS: Ammande mödrar bör använda lägsta möjliga dos av kodein Scanpix Koren et al. Pharmacogenetics of morphine poisoning in a breastfed neonate of a codeine-prescribed mother. Lancet 2006;368:704. Simvastatin och SLCO1B1 Muskelbiverkningar 10%, myopati 1 % Variant av transportprotein minskar upptag 3% homozygota ökad risk för myopati 2. Farmakodynamik Mutationer vid cancer Monoklonala antikroppar Små molekyler Test krävs The SEARCH Collaborative Group. New Engl J Med 2008; 359: Monoclonal antibody. 2

3 2. Farmakodynamik Koagulation och 2. Farmakodynamik Antikoagulation Mutationer i generna för Faktor 5 (Leiden) Faktor 2 (Protrombin) Ökad risk för trombos Särskilt vid p-piller CYP2C9 *2 och *3 4 ggr skillnad i warfarindos p=6.63 x VKORC G>A 2 ggr skillnad i warfarindos p=1.03 x Foto: Istockphoto Wadelius et al. Blood 2009 Jan 22;113: och 2. Farmakodynamik Hur påverkas PK-värdet Skräddarsydd dos PK INR Age CYP2C9 Height (cm) Weight (kg) VKORC1 G/G A/A CYP2C9 *1/*1 *3/*3 Ethnicity C C Enzyme inducer No No Amiodarone No No Warfarin (mg/w) Dagar Wadelius et al. Blood 2009 Jan 22;113: Dosmodell av Niclas Eriksson i IWPC, Klein et al. N Engl J Med 2009;360: Suppl 2 Klinisk prövning Warfarin, acenokumarol eller fenprokumon En ny snabb genotypningsmetod i europeisk klinisk prövning HLA-gener Klinisk nytta med genetisk testning? Studieplan: van Schie RM et al. Pharmacogenomics 2009 Oct;10:

4 Abacavir och HLA Andra läkemedel och HLA Används mot HIV: Ziagen, Kivexa, Trizivir 5-8% svår överkänslighet, kan vara dödlig Flukloxacillin (Heracillin): Ökad risk för svår leverreaktion med HLAB*5701 Lapptest HLAB*5701 predisponerar Klinisk prövning: Hälften genotypades, ingen med HLAB*5701 fick abacavir ingen överkänslighet i genotypade gruppen Test av HLAB*5701 krävs Mallal et al. Lancet 2002, NEJM 2008, Hetherington et al. Lancet Karbamazepin (Tegretol m fl): Ökad risk för överkänslighet med HLAA*3101 Ökad risk för svår hudreaktion med HLAB*1502 i Kina Influensavaccin (Panademrix): Ökad risk för narkolepsi hos barn i Norden med HLA-DQB1*0602? Genanalys PCR Polymerase Chain Reaction Prov på blod, munskrap, tumör mm Utvinna DNA Analys av kända genvarianter Temperaturstyrd DNA-kopiering 30 cykler ger ca 1 miljard kopior Realtids PCR Alleldiskriminering Homozygota för Allel 2 Heterozygota Homozygota för Allel 1 TaqMan TaqMan 4

5 Rapportörens namn Titel Adress Telefon Biverkningens diagnos Grundsjukdom Förlopp (eller kopia av epikris inkl. labdata) Följder av biverkan: Patient (efternamn, förnamn, personnummer) Man Datum då biverkningen uppträdde Biverkan har medfört: Okänt Ännu ej tillfrisknat Patienten avled Sjukhusvistelse Förlängd sjukhusvistelse Tillfrisknat utan men Livshotande reaktion Dödsorsak: Intensivvård Sjukskrivning Återställd med funktionsnedsättning Datum: Inget av ovanstående Upphörde reaktionen vid utsättning? Återkom reaktionen vid återinsättning? Ja Okänt Ja Okänt Nej Ej utsatt Nej Ej återinsatt Misstänkt läkemedel/preparat (för vacciner även batchnr.) Övriga läkemedel/preparat Bilagor: Journalanteckning Epikris Tidigare läkemedelsreaktioner: Behandlingens Läkemedelsform/likn Dosering varaktighet Form Styrka Fr.o.m. T.o.m. Lablista Läkemedelslista Kvinna Indikation (om annan än grundsjukdom) Inga andra läkemedel/preparat Blanketten insändes till regionalt biverkningscentrum. För adress, se Läkemedelsverkets webbplats eller FASS. Allelstorlek UGT1A1 Patientnära analys Ny snabb genotypning på helblod 6 TA / 6 TA 7 TA / 7 TA 6 TA / 7 TA Sekvenator EU-PACT: European Pharmacogenetics of Anticoagulant Therapy Patientnära analys GWAS - Helgenomanalys Ny snabb genotypning på helblod C EU-PACT: European Pharmacogenetics of Anticoagulant Therapy Swedegene Info om farmakogenetik Datum Biverkningsrapport Fenotyp Genotyp Sim SC, Ingelman-Sundberg M. Pharmacogenomic biomarkers: new tools in current and future drug therapy. Trends Pharmacol Sci 2011;32: Sim SC, Kacevska M, Ingelman-Sundberg M. Pharmacogenomics of drug-metabolizing enzymes: a recent update on clinical implications and endogenous effects. Pharmacogenomics J 2013;13: (vår remiss) 5

Sjuksköterskerapportering av läkemedelsbiverkningar

Sjuksköterskerapportering av läkemedelsbiverkningar Sjuksköterskerapportering av läkemedelsbiverkningar 2(16) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Vem ska rapportera läkemedelsbiverkningar?...4 Varför rapportera biverkningar?...5 Hur ska biverkningar rapporteras?...6

Läs mer

Läkemedelsrelaterade problem vanliga på medicinakuten Orsak till inläggning hos nästan var tredje patient, enligt kvalitetsuppföljning

Läkemedelsrelaterade problem vanliga på medicinakuten Orsak till inläggning hos nästan var tredje patient, enligt kvalitetsuppföljning klinik och vetenskap special vårdutveckling läs mer Artiklar sidan 890 samt Aktuellt Läkemedelsrelaterade problem vanliga på medicinakuten Orsak till inläggning hos nästan var tredje patient, enligt kvalitetsuppföljning

Läs mer

Nyheter och rapporter

Nyheter och rapporter Nyheter och rapporter Söker du nyheter om bristsituationer, indragningar eller säkerhetsfrågor? På vår webbplats, www.lakemedelsverket.se, publicerar vi löpande information om detta, men även om större

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

2010-02-17. Rökningsepidemin. Rökningsepidemin

2010-02-17. Rökningsepidemin. Rökningsepidemin Familj/vänner 36% Sjukvårdspersonal 26% Annons Affisch Förbud 12% 12% 15% Hälsoproblem 8% 1 672 rökare som försöker eller har försökt sluta röka under senaste året. Deltagarna fick ange mer än en orsak

Läs mer

Resistens mot artemisininbaserad kombinationsterapi mot malaria

Resistens mot artemisininbaserad kombinationsterapi mot malaria Resistens mot artemisininbaserad kombinationsterapi mot malaria Resistens har verifierats i Asien. Kan molekylära resistensmarkörer användas för att visa om resistens är på väg att uppkomma i Afrika? Marit

Läs mer

Information från. Läkemedelsverket. Smärtlindring i livets slutskede ny rekommendation. Långvariga effekter av korta antibiotikakurer

Information från. Läkemedelsverket. Smärtlindring i livets slutskede ny rekommendation. Långvariga effekter av korta antibiotikakurer Information från Läkemedelsverket Årgång 21 nummer 6 december 2010 sid 14 Smärtlindring i livets slutskede ny rekommendation Smärtlindring i livets slutskede ska alltid ses i ett helhetsperspektiv där

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Ziagen 300 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg abakavir (som sulfat). För fullständig

Läs mer

VASKULÄR MEDICIN. I detta nummer: Mer testosteron Mindre riktigt socker Ny njurbok och mer...

VASKULÄR MEDICIN. I detta nummer: Mer testosteron Mindre riktigt socker Ny njurbok och mer... VASKULÄR MEDICIN Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2015 Volym 31 Nr 2 I detta nummer: Mer testosteron Mindre riktigt socker Ny njurbok och mer... BIOTECHNOLOGY vs CARDIOVASCULAR

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN XALKORI 200 mg, hård kapsel 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje hård kapsel innehåller 200 mg crizotinib. För fullständig förteckning över hjälpämnen,

Läs mer

NYA ANTIKOAGULANTIA - inte bara Waran nuförtiden

NYA ANTIKOAGULANTIA - inte bara Waran nuförtiden 1 NYA ANTIKOAGULANTIA - inte bara Waran nuförtiden MåndagsUpDate 2013-08-26 Mårten Söderberg VO Internmedicin, Södersjukhuset Informationsläkare, SLL marten.soderberg@sodersjukhuset.se 2 Antikoagulantia

Läs mer

Några skäl för att fokusera på läkemedel för barn

Några skäl för att fokusera på läkemedel för barn Barn och läkemedel Några skäl för att fokusera på läkemedel för barn Evidensbaserad medicin: Många barn får läkemedel som aldrig har utprövats för barn. Barn kan behöva andra doser än vuxna. Effekterna

Läs mer

Hjärtstopp utlöst av läkemedel kanske vanligare än vi trott

Hjärtstopp utlöst av läkemedel kanske vanligare än vi trott klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se Hjärtstopp utlöst av läkemedel kanske vanligare än vi trott NILS JOHAN ABDON, docent, f d

Läs mer

Sammanfattning Lakrits innehåller triterpenoids, tex glycyrrhizin och glycone glycyrrhizinsyra, olika typer av polyphenoer, och polysaccharider.

Sammanfattning Lakrits innehåller triterpenoids, tex glycyrrhizin och glycone glycyrrhizinsyra, olika typer av polyphenoer, och polysaccharider. Lakrits 1 Sammanfattning Lakrits innehåller triterpenoids, tex glycyrrhizin och glycone glycyrrhizinsyra, olika typer av polyphenoer, och polysaccharider. Botaniska namnet för lakrits är Glycyrrhiza (Fabaceae).

Läs mer

nr 12 / maj 2002 π utges av föreningen läkare mot aids och stiftelsen noaks ark röda korset pers pek tivpå hiv nr 12

nr 12 / maj 2002 π utges av föreningen läkare mot aids och stiftelsen noaks ark röda korset pers pek tivpå hiv nr 12 nr 12 / maj 2002 π utges av föreningen läkare mot aids och stiftelsen noaks ark röda korset pers pek tivpå hiv nr 12 Perspektiv på hiv ges ut av föreningen Läkare mot AIDS och Stiftelsen Noaks Ark-Röda

Läs mer

SJSE11 Farmakologi Exampeltenta 3.0 hp

SJSE11 Farmakologi Exampeltenta 3.0 hp Kodnummer Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avdelningen för omvårdnad Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Datum: Tid: SJSE11 Farmakologi Exampeltenta 3.0 hp Anvisning: Skriv ditt kodnummer på alla

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Bakgrundsdokumentation

Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Bakgrundsdokumentation Läkemedelsverket i samarbete med Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV) Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken

Läs mer

Transplantation av stamceller från navelsträngsblod

Transplantation av stamceller från navelsträngsblod Transplantation av stamceller från navelsträngsblod Alerts bedömning Publicerad 01-06-07 Version 1 Metod och målgrupp: Transplantation av stamceller är en etablerad potentiellt botande behandlingsmetod

Läs mer

Farmakabehandling av depression. Håkan Jarbin BUP Halland 2013 hakan.jarbin@regionhalland.se

Farmakabehandling av depression. Håkan Jarbin BUP Halland 2013 hakan.jarbin@regionhalland.se Farmakabehandling av depression Håkan Jarbin BUP Halland 2013 hakan.jarbin@regionhalland.se Steg för steg 1. Diagnos = ordentlig kartläggning är viktig symptom, samsjuklighet, missbruk!, suicidalitet,

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN TRIZIVIR 300 mg/150 mg/300 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg abakavir (som

Läs mer

Autolog blodstamcellstransplantation

Autolog blodstamcellstransplantation nr 1-2015 Autolog blodstamcellstransplantation vid MS Karolinska Stroke Update 2014 en milstolpe för interventionell behandling av ischemisk stroke Tidiga minnesstörningar vid PARKINSONS SJUKDOM DEN OBEROENDE

Läs mer

Rökning dominerande orsak

Rökning dominerande orsak Fakta Lungcancer Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige men den som skördar flest liv, omkring 3 000 personer avlider i sjukdomen varje år. Ännu får fler män än kvinnor lungcancer år

Läs mer

FARMAKOLOGISK BEHANDLING VID LÅNGVARIG OCH ÅTERKOMMANDE SMÄRTA AV ICKE MALIGN ORSAK HOS BARN

FARMAKOLOGISK BEHANDLING VID LÅNGVARIG OCH ÅTERKOMMANDE SMÄRTA AV ICKE MALIGN ORSAK HOS BARN FARMAKOLOGISK BEHANDLING VID LÅNGVARIG OCH ÅTERKOMMANDE SMÄRTA AV ICKE MALIGN ORSAK HOS BARN Dokumentet är framtaget av: Mats Karling, överläkare, medicine doktor, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Eva

Läs mer

Läkemedelsverkets hemsida www.mpa.se Svensk medicinsk information på Internet www.smed.org

Läkemedelsverkets hemsida www.mpa.se Svensk medicinsk information på Internet www.smed.org ÅRGÅNG 13 NR 3 MAJ 2002 F R Å N L Ä K E M E D E L S V E R K E T Nedan visas en kort presentation av utvalda delar ur detta nummer. Du hittar ytterligare artiklar inuti tidningen. Respektera kontraindikationerna

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus: La karbrist drev fram ett neurologteam. Sva rt va lja ra tt kombination av antiepileptika

Hudiksvalls sjukhus: La karbrist drev fram ett neurologteam. Sva rt va lja ra tt kombination av antiepileptika nr 4-2012 Sva rt va lja ra tt kombination av antiepileptika Kliniken i fokus Hudiksvalls sjukhus: La karbrist drev fram ett neurologteam Debatt Neurologin behöver breddning och fördjupning Ovanliga demenssjukdomar

Läs mer

Barnläkaren. Nr.5/Oktober 2008. issn 1651 0534. Tema: Diabetes

Barnläkaren. Nr.5/Oktober 2008. issn 1651 0534. Tema: Diabetes BKN_108-5-cover.qxd 9/10/08 12:28 AM Page 1 issn 1651 0534 Nr.5/Oktober 2008 Barnläkaren Tema: Diabetes Enkäten: Av resursskäl är det inte realistiskt att inom en överskådlig tid kunna erbjuda barnläkare

Läs mer

Fakta om pneumokocker åldrande befolkning, antibiotikaresistens och vaccination

Fakta om pneumokocker åldrande befolkning, antibiotikaresistens och vaccination Fakta om pneumokocker åldrande befolkning, antibiotikaresistens och vaccination Pneumokocker okända men långt ifrån ofarliga bakterier Till höger ser du en bild på en pneumokockbakterie, (Streptococcus

Läs mer

Interaktioner mellan födoämnestillsatser och läkemedel

Interaktioner mellan födoämnestillsatser och läkemedel Interaktioner mellan födoämnestillsatser och läkemedel Historien om aspartam Anette Persson Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 11 april 2012 Handledare: Jörn Schneede

Läs mer