Molekylärpatologi av lungcancer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Molekylärpatologi av lungcancer"

Transkript

1 Molekylärpatologi av lungcancer Patrick Micke Institute for Genetics and Pathology Akademiska Sjukhuset, Uppsala

2 Histopatology Småcellig cancer 12 % SCLC Adenocarcinom 37 % Skivepitelcancer 25 % Storcellig cancer 20 % NSCLC Non-Small Cell Lung Cancer Andra /icke klass. 6 % ROC 2009

3 5 year survival [%] Framsteg i behandling av lungcancer? varje år dör 3000 personer av lungcancer bröstcancer Van der Drift et al., 2012 J Thorac Oncol

4 Icke-småcellig lungcancer Behandlingsmöjliheter: kirurgi strålning Stadieindelning: I operabel II ev.+ctx cytostatika IIIa??? IIIb V icke-operabel nya läkemedel erlotinib, gefitinib bevacizumab etc.

5 Survival [%] 100 Lungcancer terapi av metastaserad/avancerad lungcancer meta-analysis (n=2714) utan terapi 1-års överlevnad: CTx: 29% Utan: 20% Kemoterapi median överlevnad: CTx: 6.0 må Utan: 4.5 må månader NSCLC Meta-analyses collaborative Group, 2008 J Clin Oncol

6 Målinriktad behandling inom klinisk onkologi före behandling efter behandling Time magazine May 28, 2001 Van Osterom et al., 2001; Blanke et al., 2001 Proc Am Soc Clin Onc

7 Gastrointestinala stroma-tumörer (GIST) Mesenkymal gastrointestinal tumör Incidens: 200 personer/år i Sverige Inoperabla stadier: medianöverlevnad <12 mån Överuttrycker tyrosinkinasen CKIT aktiverande mutationer i CKIT (eller PDGFRalpha) CKIT-receptor (CD117) SCF A extracellulär intracellulär C-kit immunohistokemi tyrosinkinas domän Sabah et al., Mod Pathol, 2004

8 Tyrosinkinaser Tyrosinfosforylering är en huvudreglerande mekanism för kontroll av fundamentala cellulära processer överlevnad aktiv proliferation ATP P P migration celldöd

9 Receptor tyrosinkinas aktivation A ligand receptor extracellulär intracellulär P P P P aktivation apoptos migration proliferation överlevnad

10 Receptor-tyrosinkinas signalväg JAK1 P RAS STAT1 STAT3 PLC tumorigenes PTEN PI3K AKT RAF MEK PKC mtor ERK

11 RTK Små inhibitorer syntetiska molekyler P ATP P ATP ATPmimics t ex erlotinib, gefitinib, afatinib

12 Receptortyrosinkinaser EGFR c-erbb-2 c-erbb-3 c-erbb-4 InsulinR IGF1R PDGF R PDGF R c-kit CSF1R VEGFR1 VEGFR2 MET TRKA TRKB TRKC RET Modifierad från Blume-Jensen och Hunter, Nature, 2001

13 EGF-receptor expression in cancer Epidermis NSCLC Suzuki et al., Cancer, 2005 Gusterson et al., 2009, Lancet Oncol

14 överlevnad [%] EGFR-hämmare (erlotinib) Patienter efter kemoterapi BR.21-trial erlotinib placebo 60 median överlevnad: 1-års överlevnad: respons: 6.7 må 31% 8.9% 4.7 må 21% 0.8% 40 placebo erlotinib p < månader Shepherd et al., 2005, NEJM

15 PFS (%) IPASS study 1 st line gefitinib carpoplatinum/paclitaxel vs. gefitinib Asians, non or light smokers, adenocarcinom n=1217 (mutationsstatus n=419 patienter) alla patienter EGFR mut + EGFR vild-typ gefitinib (n=609) Ctx (n=608) gefitinib (n=132) Ctx (n=129) gefitinib (n=91) Ctx (n=85) p<0.001 HR p<0.001 HR p<0.001 HR månader Mok et al., 2009, N Eng J Med

16 EGFR-mutation Distribution: 45% 40% G719C DEL E746-A750 T790M D761Y L858R Modifierad från Yamamoto et al., Lung cancer, 2008 Nästan aldrig i skivepitelcancer (<2%) EGFR testning bara i icke-skivepitelcancer?

17 Molekylärpatologisk undersökning - mutationsanalys EGFR (remiss från UAS): Genomiskt DNA extraherades från paraffininbäddad vävnad, kloss A C (tumörcellhalt 20% efter makrodissektion) med Qiagen QIAamp DNA FFPE Tissue Kit. Mutationsanalys utfördes med Therascreen EGFR RGQ Kit. Mutationer som kan detekteras i EGFR-genen (exon 18-21) med metoden är p.thr790met, p.leu858arg, p.leu861gln, Ser768Ile, Gly719Ala, p.gly719ser, Gly719Cys, insertioner i exon 20 och deletioner i exon 19. Detektionsgräns (procent av muterat DNA i en wild type bakgrund) för dessa mutationer har definerats till 0,50-7,02 % (Referens: therascreen-egfr-rgq-pcr-kit---performance- Characteristics-EN.pdf via Qiagen.com). En EGFR-mutation detekterades i exon 19 (deletion). Denna mutation är associerad med respons vid EGFR-TKI-terapi. Användning av fynd/analysresultat som omnämns i utlåtandet får användas för vetenskapliga publikationer endast med tillstånd av medicinskt ansvarig vid Klinisk patologi. Analysen utförd och granskad av Monica Bergfors och Magnus Sundström (Molekylärpatologi). Molekylärpatologi: Tumörvävnad med EGFR-mutation (exon 19del) Patrick Micke

18 Känslighet och resistens känslig resistent P ATP Rebiopsier rekommenderas! T790M

19 EML4-ALK fusionsprotein i NSCLC adenocarcinom, icke-rökare EGFR och KRAS mutationer negativ, ca. 3% av alla NSCLC Chr 2p FISH EML4 ALK EML4-ALK Shaw et al., J Clin Oncol, 2009 Vysis Dual Colour break apart, Abbott

20 Kliniska aktivitet av oral ALK inhibitor Crizitonib i NSCLC med EML4-ALK translokation Shaw et al., 2013 NEJM

21 EML4-ALK fusionsprotein i NSCLC svårigheter i praktiken EGFR and KRAS mutation negative, ca. 3% of all NSCLC Chr 2p FISH EML4 ALK Screening med ALK antikropper Shaw et al., J Clin Oncol, 2009 Clone D5F3 Cell Signalling EML4-ALK Vysis Dual Colour break apart, Abbott Clone 5A4 Novocastra Micke et al., egna erfarenheter

22 Flera genomiska förändringar i NSCLC FDA godkänd: EGFR erlotinib, afatinib, gefitinib ROS1 crizotinib BRAF dabrafenib ALK crizotinib, ceretinib I kliniska studier: HER2 neratinib MET tivantinib PI3K piralisib, buparlisib RET vandetanib, cabozatinib KRAS selumetinib (MEK I)

23 cytotoxik T-cell Immunterapins genombrott checkpoint inhibitorer PD1 PD-L1 cancer cell PD1 inhibitor Nivolumab tumor cells Thume et al., 2014, Nature Brahmer et al., 2014 ASCO

24 Individualiserad behandling baserat på mutationer

25

26 Ny IASLC/ATS/ERS Adenocarcinom classification Deskriptiv avseende växtmönster Ytligt växande Acinär Papillär Mikropapillär Solid Mucinös Fetal Enterisk Travis et al; J Thoracic Oncol 2011 Betydelse?

27 Gene expression based classification of NSCLC Uppsala data set Lee et al., 2014

28 Framtidens Sekvensering 400 Single gene sequencing TheraScreen, Cobas, Rotor-gene, Sanger Targeted multiplex sequencing SNaPshot, Sequenom, Ion Torrent, Haloplex, Illumina Whole exome sequencing Illumina, SOLiD Whole transcriptome sequencing Illumina, SOLiD 3000 Whole genome sequencing

29 Uppsalas pan-cancer panel Molekylär Patologi Uppsala Johan Botling

ASCO. Snabbrapport från svenska

ASCO. Snabbrapport från svenska ASCO 2010 Snabbrapport från svenska specialister PARP inhibitorer fortsatt intressanta för patienter med ovarialcancer Sarkom nya läkemedel och nya indikationer Förstår svenska onkologer och hematologer

Läs mer

Rökning dominerande orsak

Rökning dominerande orsak Fakta Lungcancer Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige men den som skördar flest liv, omkring 3 000 personer avlider i sjukdomen varje år. Ännu får fler män än kvinnor lungcancer år

Läs mer

Nanoteknik revolutionerar cancerdiagnostiken. Cancerfondsrapporten 2007. Kongressreferat EHA och EAPC. Från spets till bredd i Malmö.

Nanoteknik revolutionerar cancerdiagnostiken. Cancerfondsrapporten 2007. Kongressreferat EHA och EAPC. Från spets till bredd i Malmö. Nanoteknik revolutionerar cancerdiagnostiken Cancerfondsrapporten 2007 Kongressreferat EHA och EAPC Kliniken i fokus Från spets till bredd i Malmö nr 5-07 Riktlinjer från EORTC för behandling med erytropoesstimulerande

Läs mer

LUNG & ALLERGI FORUM. Tema: LUNGCANCER. Nr 4 2013. Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och Svenska Föreningen för Allergologi

LUNG & ALLERGI FORUM. Tema: LUNGCANCER. Nr 4 2013. Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och Svenska Föreningen för Allergologi LUNG & ALLERGI FORUM Nr 4 2013 Tidskrift för Svensk Lungmedicinsk Förening och Svenska Föreningen för Allergologi Tema: LUNGCANCER Allergidagen 2013 Sabina Rak symposium Referat från ERS Barcelona World

Läs mer

Årets ASCO-rapport. Nobelkonferens om bröstcancerforskning. Mammografienheten på Radiumhemmet. Diagnostiskt precisionsarbete i högt tempo.

Årets ASCO-rapport. Nobelkonferens om bröstcancerforskning. Mammografienheten på Radiumhemmet. Diagnostiskt precisionsarbete i högt tempo. Årets ASCO-rapport Nobelkonferens om bröstcancerforskning Mammografienheten på Radiumhemmet Diagnostiskt precisionsarbete i högt tempo nr 4-12 Ny behandling vid sköldkörtelcancer Caprelsa (vandetanib)

Läs mer

Trastuzumab som adjuvant behandling av bröstcancerpatienter med HER2-positivitet: hur effektivt är det?

Trastuzumab som adjuvant behandling av bröstcancerpatienter med HER2-positivitet: hur effektivt är det? Institutionen för naturvetenskap Trastuzumab som adjuvant behandling av bröstcancerpatienter med HER2-positivitet: hur effektivt är det? Lovisa Stigsohn Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2011:F6

Läs mer

Projekt per utvecklingsfas. Projekt per område. Medicinsk utrustning Läkemedelsformulering. Marknadsintroduktion. Kvinnohälsa

Projekt per utvecklingsfas. Projekt per område. Medicinsk utrustning Läkemedelsformulering. Marknadsintroduktion. Kvinnohälsa Årsredovisning 2011 Innehåll 4 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 4 Väsentliga händelser efter balansdagen 5 VD-ord 6 Våra styrkor 8 Kommersialisering i tre steg 10 Fokuserad satsning inom onkologi

Läs mer

Vårdprogram för lungcancer

Vårdprogram för lungcancer Vårdprogram för lungcancer Utredning och behandling av lungcancer i södra sjukvårdsregionen Sydsvenska lungcancergruppen 2011 Vårdprogrammets giltighetstid: 2011 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Bröstmottagningen i Borås: Alltid på en tisdag

Bröstmottagningen i Borås: Alltid på en tisdag Proteinforskning banar väg Mesenkymala stamceller som cellterapi Onkologidagarna: Från högteknologi till cancerstrategi Kliniken i fokus Bröstmottagningen i Borås: Alltid på en tisdag nr 3-09 FÖR PATIENTER

Läs mer

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret

Policydokument och. Manual för. Nationella lungcancerregistret Policydokument och Manual för Nationella lungcancerregistret 2014 Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset 751 85 UPPSALA Uppsala April 2014 Innehåll Styrgruppen för nationella lungcancerregistret...

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Zaltrap (aflibercept)

Zaltrap (aflibercept) Zaltrap (aflibercept) Hälsoekonomiskt kunskapsunderlag Utvärderad indikation Zaltrap i kombination med irinotekan/5-fluorouracil/folinsyra (FOLFIRI) kemoterapi för vuxna patienter med metastatisk kolorektal

Läs mer

Kontrakt/avslagsbrev samt skriftliga utlåtanden m.m utsändes senare.

Kontrakt/avslagsbrev samt skriftliga utlåtanden m.m utsändes senare. Cancerfondens forskningsnämnd har vid sitt sammanträde den 6 november 2012 haft glädjen att bevilja anslag för nedanstående ansökningar, vilket möjliggjorts av alla generösa givare. Kontrakt/avslagsbrev

Läs mer

Klinisk molekylär patologi en viktig partner i framtidens cancersjukvård

Klinisk molekylär patologi en viktig partner i framtidens cancersjukvård LABORATORIET I FOKUS Klinisk molekylär patologi en viktig partner i framtidens cancersjukvård POSITIVA RESULTAT I SOFT-STUDIEN nr 2-15 AstraZeneca AB AstraZeneca Nordic-Baltic 151 85 Södertälje T: 08 553

Läs mer

Cancer med okänd primärtumör (CUP)

Cancer med okänd primärtumör (CUP) Cancer med okänd primärtumör (CUP) NATIONELLT VÅRDPROGRAM 2011 Giltighetstid 2011 2013 Nationella arbetsgruppen för Cancer utan känd primärtumör (CUP) Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Genreglerande DNA-element. Vilka grupper ska screenas för ärftlig pankreascancer? Onkologdietister I FRAMKANT

Genreglerande DNA-element. Vilka grupper ska screenas för ärftlig pankreascancer? Onkologdietister I FRAMKANT POST-ASCO 2013: REFERAT från årets kongress Onkologdietister I FRAMKANT Vilka grupper ska screenas för ärftlig pankreascancer? Genreglerande DNA-element nr 5-13 FÖREBYGG SKELETTKOMPLIKATIONER HOS PATIENTER

Läs mer

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar

Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar Behandling av Epstein-Barr virusrelaterade sjukdomar Bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarnas enskilda manuskript. Budskapet i dessa delas därför

Läs mer

Norrbottens cancerkirurgi på Sunderby Sjukhus

Norrbottens cancerkirurgi på Sunderby Sjukhus nr 3-10 Norrbottens cancerkirurgi på Sunderby Sjukhus FÖR PATIENTER SOM BEHANDLAS MED KEMOTERAPI Neulasta minskar incidensen av febril neutropeni effektivare än dagligt G-CSF enligt klinisk praxis med

Läs mer

Humant papillomvirus (HPV) orsakade cancerformer -förutom livmoderhalscancer

Humant papillomvirus (HPV) orsakade cancerformer -förutom livmoderhalscancer Humant papillomvirus (HPV) orsakade cancerformer -förutom livmoderhalscancer T Dalianis Dept. of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. Tina Dalianis 1 Innehåll I. HPV och cancer

Läs mer

Onkologi bland lunnefåglar och grindvalar

Onkologi bland lunnefåglar och grindvalar De senaste genombrotten inom cancerforskning Blodstamcellsdonation: Donatorernas säkerhet i fokus HPV-orsakad epidemi av tonsilloch tungbascancer? Färöarna: Onkologi bland lunnefåglar och grindvalar nr

Läs mer

Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31

Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31 Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31 Femte upplagan Vårdprogrammet finns på www.roc.se Femte upplagan Layout: Jana Howe Tryckt på Reklam & Katalogtryck, Uppsala, maj 2008 Inledning

Läs mer

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV BRÖSTCANCER

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV BRÖSTCANCER Homepage: http://www.swebcg.se NATIONELLA RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV BRÖSTCANCER Arbetet har genomförts med stöd av Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) och Cancerfonden. Förord Version 3.0

Läs mer

Nybyggaranda inom RCC Syd. nr 2-13 NYHET. Onkologi i Sverige Tidningen för svensk cancervård. 2,5 ÅR 22,3% vs 12,0% 2 ÅR 28,0% vs 18,7%

Nybyggaranda inom RCC Syd. nr 2-13 NYHET. Onkologi i Sverige Tidningen för svensk cancervård. 2,5 ÅR 22,3% vs 12,0% 2 ÅR 28,0% vs 18,7% nummer 2/ 2013 ZALTRAP + FOLFIRI (n=612) Placebo + FOLFIRI (n=614) 1,0 Onkologi i Sverige Tidningen för svensk cancervård 2,5 ÅR 22,3% vs 12,0% 2 ÅR 28,0% vs 18,7% Median OS (månader) 13,5 vs 12,1 P=,0032

Läs mer

34 onkologi i sverige nr 1 14 CONNECTIVE TISSUE ONCOLOGY SOCIETY, NEW YORK 2013

34 onkologi i sverige nr 1 14 CONNECTIVE TISSUE ONCOLOGY SOCIETY, NEW YORK 2013 34 onkologi i sverige nr 1 14 CONNECTIVE TISSUE ONCOLOGY SOCIETY, NEW YORK 2013 Kunskapen ökar om sarkom men ont om randomiserade studier På årets CTOS-möte i New York var det som alltid när det gäller

Läs mer

Fokus på biomarkörer och neoadjuvant behandling

Fokus på biomarkörer och neoadjuvant behandling MR PÅ VÄG IN I strålbehandlingen MALIGNT MELANOM Nya vägar för individualiserad behandling Transarteriell RADIOLOGISK behandling av levertumörer SoTA HER2 Fokus på biomarkörer och neoadjuvant behandling

Läs mer

Polycytemia vera fokus på Hb-värdet Framtida behandling kanske kan ge sjukdomsremission

Polycytemia vera fokus på Hb-värdet Framtida behandling kanske kan ge sjukdomsremission klinisk översikt läs mer Medicinsk kommentar sidan 98 Artikel sidan 110 Fullständig referenslista http://ltarkiv.lakartidningen.se Polycytemia vera fokus på Hb-värdet Framtida behandling kanske kan ge

Läs mer

Malignt melanom Nationellt vårdprogram

Malignt melanom Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Malignt melanom Nationellt vårdprogram 1 November 2014 Versionshantering Datum 2013-05-07 2014-11-11 Beskrivning av förändring

Läs mer

Rädda Livet. Tema: Läkemedel. 40000 kronor från rockfestival Skänk bort avkastningen!

Rädda Livet. Tema: Läkemedel. 40000 kronor från rockfestival Skänk bort avkastningen! Rädda Livet E N T I D N I N G U T G I V E N A V C A N C E R F O N D E N N R 1 / 2 0 0 8 Tema: Läkemedel 40000 kronor från rockfestival Skänk bort avkastningen! Ledaren REDAKTÖR Marita Önneby Eliasson marita.onneby@cancerfonden.se

Läs mer

Nya selektiva terapier på hematologikongressen

Nya selektiva terapier på hematologikongressen hematologi 55:E ASH-MÖTET, NEW ORLEANS, 7 10 DECEMBER 2013 Nya selektiva terapier på hematologikongressen Immunterapi med genetiskt modifierade T-celler (CTL019-celler) har nu visat sig effektiv även mot

Läs mer

Young Investigator Award x 3. Hur kostnadseffektivt används cancerläkemedel idag? Nya röntgenmetoder kan hitta gömda brösttumörer.

Young Investigator Award x 3. Hur kostnadseffektivt används cancerläkemedel idag? Nya röntgenmetoder kan hitta gömda brösttumörer. Hur kostnadseffektivt används cancerläkemedel idag? Nya röntgenmetoder kan hitta gömda brösttumörer SFH firade 50 år Young Investigator Award x 3 nr 1-13 2 onkologi i sverige nr 1 13 1 redaktörens rader

Läs mer