folkhalsan.fi vår verksamhet 2010 kompetens engagemang omsorg Folkhälsans förbund Folkhälsan Syd Ab Folkhälsan Botnia Ab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "folkhalsan.fi vår verksamhet 2010 kompetens engagemang omsorg Folkhälsans förbund Folkhälsan Syd Ab Folkhälsan Botnia Ab"

Transkript

1 Samfundet Folkhälsan Topeliusgatan Helsingfors Tfn (09) Fax (09) Ordförande: Mats Brommels Vd: Stefan Mutanen Forskning: Folkhälsans Forskningscentrum Biomedicum Haartmansgatan Helsingfors Tfn (09) Föreståndare: Anna-Elina Lehesjoki Hälsofrämjande: Folkhälsans Förbund r.f. Paasikivigatan Helsingfors Tfn (09) Ordförande: Matti Klockars Förbundsdirektör: Viveca Hagmark Landskapsföreningen Folkhälsan i Nyland Paasikivigatan Helsingfors Tfn (09) e-post: Ordförande: Henrik Aminoff Verksamhetsledare: Samuel Reuter Folkhälsanföreningarnas hemorter: Alberga, Borgå, Botby, Bromarf, Brändöregionen, Degerby, Drumsö, Ekenäs, Esbo, Esboviken, Grankulla, Hagalund, Hangö, Helsinge västra, Helsinge östra, Hyvinge, Ingå, Karis, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Munksnejden, Månsas, Pernå, Pojo, Sibbo, Sjundeå, Snappertuna, Staffansby, Svartå, Tenala, Träskända, Tusby, Östersundom Landskapsföreningen Folkhälsan i Åboland Slottsgatan 10 A Åbo Tfn (02) Ordförande: Anne Lindström Verksamhetsledare: Regina Strandberg Folkhälsanföreningarnas hemorter: Dalsbruk, Dragsfjärd, Hitis, Houtskär, Iniö, Kimito, Korpo, Nagu, Pargas, Reso, S:t Karins, Västanfjärd, Åbo, Folkhälsans ungdomar i Åboland Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland Styrmansgatan Mariehamn Tfn (018) e-post: Ordförande: K.G. Eriksson Verksamhetsledare: Bertil Nordin Folkhälsanföreningarnas hemorter: Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund, Vårdö Landskapsföreningen Folkhälsan i Österbotten Storalånggatan Vasa Tfn (06) Ordförande: Bernhard Berglund Verksamhetsledare: Ari-Pekka Toivari Folkhälsanföreningarnas hemorter: Bergö, Björköby, Esse, Gamlakarleby, Jakobstad, Jakobstad med omnejd, Karleby, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Kvevlax, Lappfjärd, Larsmo, Malax, Maxmo, Nedervetil, Nykarleby, Närpes, Oravais, Pedersöre, Petalax, Purmo, Pörtom, Replot, Sideby, Solf- Sundom, Terjärv, Tjöck, Vasa, Vörå, Öja, Övermark Serviceproduktion: Folkhälsan Botnia Ab Norrvalla Vöråvägen Vörå Tfn (06) Vd Markus Myllyoja Folkhälsanhuset i Korsholm Niklasvägen Korsholm Östanlid Östanpåvägen Jakobstad Folkhälsan SYD Ab Helsingfors Mannerheimvägen Helsingfors Tfn (09) Vd Gun Eklund Mjölbolsta, Raseborg Högbensvägen Mjölbolsta Tfn (019) Folkhälsan utbildning Ab Norrvalla, Vörå Vöråvägen Vörå Tfn Vd Anna Bertills Solvalla, Esbo Nouxvägen Esbo Tfn Allaktivitetshuset på Åland Ab Skeppargatan Mariehamn Tfn (018) Vd Niclas Forsström Trycksak vår verksamhet 2010 engagemang kompetens 2010 omsorg Folkhälsan Syd Ab Folkhälsan Botnia Ab Folkhälsans allaktivitetshus på Åland Ab Folkhälsan Utbildning Ab Folkhälsans förbund Landskapsföreningen Folkhälsan i Nyland i Åboland på Åland i Österbotten 100 lokala Folkhälsanföreningar Vd Samfundet Folkhälsan Samfundet Folkhälsans styrelse Samfundet Folkhälsans föreningsmöte Forskning Kompetens Vår kompetens inger förtroende. Vi visar vår kompetens genom att arbeta målmedvetet och kostnadseffektivt. Vi är nyskapande och empatiska i vår vardag. Engagemang Vårt engagemang påverkar samhället. Vi bidrar alla till att Folkhälsan är en föregångare. Vi tar ansvar för människor och tror på framtiden. Omsorg Omsorg innebär att vi respekterar människovärdet. Vi ser människan som en helhet och bemöter alla individuellt. Vi samarbetar och uppmuntrar till aktiv växelverkan. genetisk forskning i preventiv medicin folkhälsoforskning folkhalsan.fi

2 Samfundet Folkhälsan Vd Stefan Mutanen Samfundets ansvarsområden är förmögenhetsförvaltning, byggnadsprojekt, utvecklingsarbete och personaladministration, stabs- och stödfunktioner, fastighetsförvaltning samt samordning av IT-funktionen. Folkhälsans forskningscentrum är en del av Samfundet. Samfundet Folkhälsan har sitt kontor på Topeliusgatan 20 i Helsingfors. Folkhälsanrörelsen har anställda och medlemmar och volontärer. l År 2010 tilldelades Folkhälsan som första finländska organisation det internationella priset Palladium Balanced Scorecard Hall of Fame for Executing Strategy, ett certifikat i strategigenomförande. Certifieringen gäller Folkhälsans systematiska strategiarbete, där man på ett helhetsmässigt sätt förankrat utvecklingskedjan inom hela organisationen, från ledning till varje medarbetare. l De nya Folkhälsanhusen i Esbo och i Pargas invigdes under hösten 2010 och är båda i full användning. Samtliga aktielägenheter är sålda och hyresbostäderna uthyrda Folkhälsanhuset i Vasa avancerar enligt planerna i samarbete med Harry Schaumans stiftelse. l Som stöd för Folkhälsans strategi utvecklas policyn gällande personal, ledarskap, språk, information, riskhantering, respons och miljö. Folkhälsans policyer gås igenom och uppdateras i samband med den årliga strategirevideringen. Riskhanteringspolicyn godkändes av styrelsen 2010 och konkretiseringen fortsätter i organisationen under Arbetet med utvecklingen av miljöpolicyn fortsätter Folkhälsans Forskningscentrum Personal: cirka 200 Föreståndare: Anna-Elina Lehesjoki Folkhälsans forskningscentrum har tre forskningsprogram: Programmet för genetisk forskning (Folkhälsans genetiska institut) leds av professor Anna-Elina Lehesjoki, programmet för forskning i preventiv medicin leds av professor Matti J. Tikkanen och programmet för folkhälsoforskning av professor Johan Eriksson. l Forskningen fortsatte framgångsrikt under 2010 med flera viktiga framsteg. Grupperna publicerade över 170 originalpublikationer i vetenskapliga tidskrifter och presenterade sina resultat på både internationella och nationella kongresser och seminarieserier. Under 2010 disputerade tre forskare från forskningscentret för doktorsgraden. Forskargrupperna har omfattande samarbete med forskare både nationellt och internationellt, t.ex. inom flera EU-projekt. I september 2010 organiserades forskningscentrets vetenskapliga dag för femte gången med ungefär 90 deltagare. Avsikten med den vetenskapliga dagen är att förbättra samarbetet samt ge en inblick i vad som är aktuellt inom forskningsgrupperna. l Forskningscentrets direktion har som övergripande uppgift att koordinera forskningscentrets verksamhet. Ordförande för direktionen är Mats Brommels och vice ordförande är Göran Djupsund. Direktionens medlemmar är Johan Eriksson, Anna- Elina Lehesjoki (sekreterare), Stefan Mutanen och Matti J. Tikkanen. l Samfundets ekonomiavdelning upprätthåller forskningscentrets ekonomiadministration med Nina Forss som ansvarig för forskningscentrets ekonomi. Det totala understödet år 2010 till forskningen var 8,5 miljoner euro, av vilket 49,5 procent var extern finansiering samt 38 procent var understöd från forskningsstiftelsen och 12,5 procent från Samfundet Folkhälsan. Folkhälsan Syd Ab Anställda: 746 Omsättning: 30 milj. euro Vd Gun Eklund Folkhälsan Syd Ab är ett icke-vinstdrivande aktiebolag som har som uppgift att handha och utveckla Folkhälsans serviceproduktion i södra Finland. Totalt producerar bolaget tjänster för ett trettiotal kommuner, samt för Folkpensionsanstalten, Statskontoret och privata personer. l År 2010 kan inom Folkhälsan Syd Ab betecknas som utvecklingens år. Inom alla sektorer har ett intensivt utvecklingsarbete pågått under hela året. Dels för att ytterligare fördjupa och öka kvaliteten på den service som bolaget erbjuder, och dels för att anpassa verksamheterna till de allt snabbare förändringarna i omvärlden och den allt hårdare konkurrensen. l De två nya Folkhälsanhusen i Pargas i Väståboland och i Hagalund i Esbo körde igång under hösten. I Helsingfors var tonårspoliklinikens och upptagningsbarnhemmets verksamhet hotad under året, och står inför stora förändringar år En stor och utspridd verksamhet med över 700 anställda inom vitt skilda sektorer är en utmaning gällande information, delaktighet och dialog. Goda resultat och framsteg har firats och uppmärksammats på enheterna. De mångåriga satsningarna på en hälsofrämjande arbetsplats syns även i de ekonomiska siffrorna, i och med att bolaget för år 2010 fick en betydande sänkning av pensionspremien ArPL Folkhälsan Botnia Ab Anställda: 254 Omsättning: 12,2 milj. euro Vd Markus Myllyoja Folkhälsan Botnia Ab och Norrvalla Folkhälsan Ab fusionerades Genom fusionen sammanfördes Folkhälsans serviceproduktion i Österbotten till ett bolag med namnet Folkhälsan Botnia Ab. Den överfördes utbildningsoch idrottsverksamheterna från Folkhälsan Botnia Ab till Folkhälsan Utbildning Ab, där Folkhälsans utbildnings- och idrottsverksamheter på Solvalla ingår. l Folkhälsan övertog den verksamheten på Emeliehemmet. Emeliehemmet har tidigare upprätthållits av Föreningen de Gamlas Hem i Gamlakarleby stad r.f. Östanlid i Jakobstad är ett modernt allaktivitetscenter som bedriver vård och omsorg, rehabilitering, forskning och hälsofrämjande aktiviteter. På Östanlid finns vårdhemmen Victor och Elise samt servicehemmet Betsy. Folkhälsan Botnia erbjuder rehabiliterings- och terapitjänster för många olika målgrupper. I Vörå-Maxmo bedrivs Norrvalla rehab centers rehabiliteringsverksamhet samt Norrvalla folkhögskolas och Norrvalla idrottsinstituts verksamheter i Österbotten. I Korsholm bedrivs ett allaktivitetscenter, rehabiliteringsverksamhet samt boende för äldre och funktionshindrade. l Det strategiska verksamhetsutvecklingsarbetet inom Folkhälsan Botnia har under 2009 varit systematiskt, målmedvetet och intensivt, vi har velat göra kartan och kompassen till allas vår sak. Målsättningen ur ett ekonomiskt perspektiv har legat i att satsningarna på verksamhets- och personalutvecklingen skall leda till att vi blir konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva. Folkhälsan Botnia eftersträvar målmedvetet att vara en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Fusioneringen till ett gemensamt bolag, har inneburit både en granskning av rådande verksamhetsprocesser men också införande av nya. Folkhälsans Förbund Anställda: 107 Omsättning: 8,1 milj. euro Förbundsdirektör Viveca Hagmark Den hälsofrämjande medborgarverksamheten bedrivs inom Folkhälsans förbund, landskapsföreningarna och 100 lokala föreningar. Folkhälsans förbund leder, samordnar och utvecklar Folkhälsanrörelsens hälsofrämjande medborgarverksamhet. Förbundet har som mål att uppmuntra och stöda människor att verka för hälsa och livskvalitet där de lever, bor och arbetar. Tillsammans skapar vi plattformer där människor kan engagera sig, mötas samt forma närmiljö och samhället. Folkhälsans landskapsföreningar i Nyland, Åboland, Åland och Österbotten är medlemmar i förbundet. De utgör också regionala utvecklingforum för den hälsofrämjande verksamheten. l Förbundets verksamhet sker på individ-, grupp- och samhällsnivå. År 2010 fortsatte arbetet med att fördjupa och utveckla de centrala kompetensområdena: - Frivilligt arbete - Fysisk aktivitet, kost och återhämtning - Familjer och relationer - Spårkutveckling och kommunikation ur hälsoperspektiv l År 2010 satsade Förbundet på att öka den hälsofrämjande verksamheten i Folkhälsanhusen, att stärka förutsättningar för frivilligt arbete, att systematiskt utveckla arbetet på samhällsnivå samt på att bättre utnyttja webben och sociala media. Folkhälsans lokalföreningar Föreningar: 100 Medlemmar: Folkhälsan har ett omfattande nätverk av lokala föreningar. Antalet föreningar är 37 i Nyland, 13 i Åboland, 16 på Åland och 34 i Österbotten. l Föreningarna utvecklar sin verksamhet utgående från medlemmarnas intressen och lokala behov. De väljer bland ett mångsidigt utbud hälsofrämjande aktivitetskoncept för alla åldersgrupper. l I september samlades lokalföreningarna till Hela hälsan dagar i Mariehamn. l Gemensamt för de flesta föreningarna är simskolorna och försäljningen av majblommor och luciamärken.

3 Samfundet Folkhälsan 6 Utvecklingsarbete 12, Ekonomi 20 Samfundet folkhälsan Folkhälsans forskningscentrum 28 Folkhälsans forskningscentrum Folkhälsan Syd 40 Folkhälsan Blomsterhemmet, Stiftelsen Silviahemmet folkhälsan syd Folkhälsan Botnia 53 Folkhälsan botnia Folkhälsans Förbund 62 folkhälsans förbund Folkhälsans lokalföreningar 82 folkhälsans lokalföreningar

4 Tämä on Folkhälsan Folkhälsan on vuonna 1921 perustettu yleishyödyllinen sosiaali- ja terveysalan järjestö, jolla on yhteensä työntekijää sekä henkilöjäsentä eri puolilla maata. Folkhälsanin toimintaan kuuluu tutkimus, terveyttä edistävää kansalaistoiminta sekä sosiaali- ja terveysalan palveluja. Pää märäänä on yhteiskunta jossa terveys ja elämänlaatu ovat etusijalla. Esimerkkejä toiminnasta ovat vauvauinti, uimakoulut, päiväkodit, lastensuojeluyksiköt, nuorisopoliklinikat, vammaisten lasten kuntoutus, aikuisten kuntoutus, parisuhdeneuvonta, sekä omaishoidon tuki sekä vanhusten huolto. Organisaatio jakautuu seuraavasti: Samfundet Folkhälsanilla on vastuu koko organisaation hallinnasta. Se vastaa omaisuudenhoitopalveluista, rakennushankkeista, kehitystyöstä, henkilöstöhallinnosta ja IT-toiminnoista. Folkhälsanin tutkimustoiminta on yksi Folkhälsanin kolmesta keskeisestä toiminta-alueesta. Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa tehdään kansainvälisesti arvostettua biolääketieteen ja kansanterveyden alan tutkimusta kolmessa ohjelmassa, jotka ovat: perinnöllisyystieteen tutkimusohjelma, ennaltaehkäisevän lääketieteen tutkimusohjelma, kansanterveyden tutkimusohjelma. Tutkijaryhmissä on noin 200 tutkijaa ja tutkimusta tehdään dosentti- tai professoritasoisten tutkijoiden johtamissa tutkimusryhmissä. Palvelutuotanto on organisoitu yleishyödyllisiin osakeyhtiöihin, joista yksi sijaitsee Etelä-Suomessa, yksi Pohjanmaalla ja yksi Ahvenanmaalla. Kunnat ostavat yhtiöiden palveluita. Folkhälsans Förbund rf vastaa kansalaistoiminnasta ja ammatillisesta terveydenedistämisestä. Samfundet Folkhälsan tukee taloudellisesti Förbundetia, mutta tukea saadaan myös muista säätiöistä ja Raha-automaattiyhdistykseltä. Folkhälsan an overview Folkhälsan is a non-governmental organisation (NGO) in the social welfare and health care sectors in Finland, which strives to promote health and quality of life inte the Swedish-language regions of Finland. It was founded in 1921 and currently has some employees and 17,000 members around Finland. Operations consist of health-promoting civic activity, service provision in the social welfare and health care sector and research. Activities include baby swimming groups, day-care centres, children s homes, outpatient clinics for adolescents, rehabilitation units for children with special needs, rehabilitation units for adults, relationship counselling, support for family carers and care for the elderly. The Folkhälsan organisation encompasses the following divisions: The Folkhälsan Foundation, which has overall management responsibility for the entire organisation. It is in charge of asset management, building projects, development work, staff management and IT issues. Research is one of Folkhälsan s three essential areas of focus. Folkhälsan s research centre is active with internationally recognized research on biomedicine and public health in three research programmes: genetic science, preventive medicine and public health. The research is done by approximately 200 researchers in groups led by senior researchers at the professorial or docent level. Folkhälsan s services are provided under the auspices of non-profit companies. There is one such company located in Southern Finland, a further one in Ostrobothnia and one on Åland. Local municipalities purchase services from these companies. The Folkhälsan Association is in charge of the organisation s work with the public as well as Folkhälsan s professional work to promote health. Financial support for the Association is provided by the Folkhälsan Foundation as well as other charitable foundations and RAY, Finland s Slot Machine Association. Talous Folkhälsanin talous perustuu rahastoihin. Osa Folkhälsanin terveyttä edistävää toimintaa ja tutkimusta rahoitetaan rahastotuotoilla. Palveluyritysten toimintaa rahoitetaan palveluiden myynnillä. Folkhälsanin laaja palveluntuotanto rahoitetaan pääasiassa julkisen sektorin ostopalvelusopimuksilla sekä asiakasmaksuilla. Palvelutuotanto on pääosin järjestetty voittoa tavoittelemattomissa osakeyhtiöissä. Toiminta kohdistuu sekä nuoriin että vanhuksiin kaikkialla Suomen ruotsinkielisillä alueilla. Samfundet Folkhälsan omistaa Folkhälsanin voittoa tavoittelemattomat yhtiöt, Folkhälsan Syd Ab:n, Folkhälsan Botnia Ab:n ja Folkhälsans allaktivitetshus på Åland Ab:n. Maailmanlaajuisen rahoituskriisin ja sitä seuranneen taloudellisen taantuman seurauksena pörssikurssit laskivat voimakkaasti. Tämän vuoksi Samfundet joutui vuoden 2010 käyttämään korkeasuhdanteen aikana koottuja varantoja. Yleisesti ottaen Folkhälsanin taloudelliset näkymät ovat lähivuosina hyvät. Samfundetin kattava investointisuunnitelma on selkeä osoitus tulevaisuudenuskosta. Seitsemän täysin käytössä olevan Folkhälsan-talon verkosto sekä suunnitelmat uuden talon rakentamisesta Vaasaan antavat meille todella hyvät toimintaedellytykset lähes kaikkialla Suomen ruotsinkielisillä alueilla. Folkhälsanin arvot osaaminen, osallistuminen ja huolenpito muodostavat sopivan vastavoiman liiallisille vaatimuksille toimia markkinoiden ehdoilla. Ne asettavat aina luonnollisella tavalla painopisteeksi ihmisen ja inhimillisyyden. Folkhälsanin arvot johdattelevat järjestön myös uusien haasteiden äärelle, joita ovat köyhyyden ja yksinäisyyden ehkäiseminen. 2 Financial situation Folkhälsan s finances are based on investments in various funds. Some of Folkhälsan s activities for health promotion and research are financed with income from these funds. The activities of service companies are financed through the sale of services. Folkhälsan s service production, covering a broad range of areas, is primarily financed through service purchase agreements with the public sector and by customer fees. The service production is primarily provided by not-for-profit limited-liability companies. The activities target youths and the elderly in all Swedish-speaking areas of Finland. Samfundet Folkhälsan owns Folkhälsan s not for profit companies, Folkhälsan Syd AB, Folkhälsan Botnia AB, and Folkhälsan s allaktivitetshus på Åland Ab. The global financial crisis and subsequent economic recession led to a sharp fall on the stock market. This meant that in 2010 the Foundation had to use reserves created during the boom period. The economic prospects for Folkhälsan over the next few years are generally good. The Foundation s wide-ranging investment plan is a clear expression of faith in the future. With a network of seven Folkhälsan houses in full operation and a new one at the planning stage in Vasa, we have a really good basis for our activities throughout Swedish-speaking Finland. Folkhälsan s core values of competence, commitment and care act as an effective counterweight to any demand for unreasonable adjustments to the market. They put our fellow-citizens in their natural place at the heart of things at all times. Folkhälsan s values are also directing the organisation towards new challenges in combating poverty and loneliness.

5 Detta är Folkhälsan Folkhälsan är en allmännyttig social- och hälsovårdsorganisa tion grundad år 1921 med anställda och frivilligmedlemmar på olika håll i landet. Verksamheten omfattar forskning, hälsofrämjande medborgarverksamhet och serviceproduktion. Folkhälsan verkar för ett samhälle där hälsa och livskvalitet sätts i centrum. Det hälsofrämjande tankesättet ska omfatta alla samhällssektorer. Bland aktiviteterna kan nämnas babysim, simskolor, daghem, barnskydd, tonårspolikliniker, habilitering för barn med särskilda behov, rehabilitering för vuxna, samlevnadsrådgivning, stöd till närståendevårdare och äldreomsorg. Organisationen är uppdelad i: Samfundet Folkhälsan med samordningsansvar för hela organisationen och ansvar för förmögenhetsförvaltning, byggnadsprojekt, utvecklingsarbete, personaladministration, fastighetsförvaltning samt IT-funktioner. Folkhälsans forskningsverksamhet är en av de tre tyngdpunkterna inom Folkhälsan. Idag är cirka 200 personer knutna till Folkhälsans forskningscentrum. Vid Folkhälsans forskningscentrum sker forskning inom tre program i forskningsgrupper som leds av seniorforskare på docent- eller professorsnivå. De tre forskningsprogrammen är: genetisk forskning (genetiska institutet), folkhälsoforskning, forskning i preventiv medicin. I forskargrupperna arbetar ungefär 200 forskare som leds av seniorforskare på docent- eller professorsnivå. Serviceproduktionen sköts inom ramen för allmännyttiga aktiebolag som finns i södra Finland, i Österbotten och på Åland. Kommunerna köper servicen av bolagen. Ekonomi Grunden för Folkhälsans ekonomi utgörs av Folkhälsans fonder. En del av Folkhälsans hälsofrämjande verksamhet och forskning finansieras med avkastning från fonderna. Servicebolagens verksamhet finansieras genom försäljning av tjänster. Vår omfattande serviceproduktion finansieras i första hand genom köpserviceavtal med den offentliga sektorn och med klientavgifter. Vår serviceproduktion är främst organiserad inom icke-vinstdrivande aktiebolag. Verksamheten riktar sig till både gamla och unga i hela Svenskfinland. Folkhälsan har fyra bolag som producerar service, vilka alla ägs av Samfundet Folkhälsan: Folkhälsan Syd Ab, Folkhälsan Botnia Ab, Folkhälsan Utbildning Ab och Folkhälsans allaktivitetshus på Åland Ab. Den globala finanskrisen och den efterföljande ekonomiska recessionen ledde till en kraftig nedgång på börsen. Denna nedgång ledde till att Samfundet år 2010 använde reserver som skapats under högkonjunkturen. De ekonomiska verksamhetsutsikterna för Folkhälsan under de närmaste åren är allmänt taget goda.samfundets omfattande investeringsplan är ett tydligt uttryck för framtidstro. Med ett nätverk av sju Folkhälsanhus i full användning och ett nytt under planering i Vasa ger dessa hus verkligt goda verksamhetsförutsättningar i stort sett hela Svenskfinland. Folkhälsans värden kompetens, engagemang och omsorg står som bra motvikter till krav på orimlig anpassning till marknaden. De ställer alltid medmänniskan på ett naturligt sätt i centrum. Folkhälsans värden leder också organisationen in på nya utmaningar som handlar om att förebygga fattigdom och ensamhet. Folkhälsans Förbund rf ansvarar för medborgararbetet och Folkhälsans professionella hälsofrämjande arbete. Förbundet stöds ekonomiskt av Samfundet Folkhälsan, men också av andra stiftelser och Penningautomatföreningen RAY.

6 4»Kompanjonskapet mellan Folkhälsan och olika kommuner har gett mycket goda resultat i form av högklassiga tjänster på svenska. Dessa tjänster berör ofta små målgrupper och är oumbärliga för den finländska befolkningen.» Stefan Mutanen, vd

7 Förutsättningarna för tredje sektorn får inte försämras Samfundet folkhälsan Verkställande direktör Stefan Mutanen: Verksamhetsåret 2010 Folkhälsans forskningscentrum För Folkhälsan var år 2010 händelserikt och aktivt. Snabba förändringar inom social- och hälsovården påverkar också Folkhälsans verksamhetsförutsättningar. År 2010 öppnades Folkhälsanhusen i Esbo och Pargas och Folkhälsan Utbildning Ab grundades. Samtidigt stod rehabiliteringen, tonårspoliklinikerna och barnskyddet inför stora utmaningar. Forskning och praktik Under de senaste åren har Folkhälsan målmedvetet arbetat för att forskningen och den praktiska verksamheten skall bilda en helhet. Samarbetsprocessen har fortsatt under år 2010 och resulterat i allt större samverkan mellan Folkhälsans tre verksamhetsområden. Folkhälsans forskning har allmänt taget en mycket hög standard, vilket också bevisas av att flera forskare som är anknutna till forskningscentret fått betydande utmärkelser. Tredje sektorns roll Medborgarorganisationerna har en avgörande betydelse för att utveckla det finländska välfärdssamhället. Många organisationer grundades genast efter att landet blev självständigt. De har både format samhället och anpassat sig enligt samhällets behov. Engagerade och kunniga människor har velat och vill arbeta för goda ändamål. I Finland verkar ca social- och hälsovårdsorganisationer. Inom dem beräknar man att nästan en miljon finländare fungerar som aktiva frivilliga medarbetare. De anställda inom organisationerna uppgår till personer. Ofta värderas deras verksamhet idag enligt samma kriterier som företagens och den offentliga sektorns verksamhet utan att man i den jämförelsen beaktar den tredje sektorns allmännyttiga roll. Ledstjärnan för diskussionen har blivit konkurrensneutralitet framom organisationernas viktiga roll inom det finländska välfärdssystemet. Folkhälsans arbete med den offentliga sektorn har långa traditioner, något som vi skall värna om. Kompanjonskapet mellan Folkhälsan och olika kommuner har gett mycket goda resultat i form av högklassiga tjänster på svenska. Dessa tjänster berör ofta små målgrupper och är oumbärliga för den finländska befolkningen. Folkhälsan riktar sig de facto till många områden som den offentliga verksamheten inte når och som företagsverksamheten inte har intresse för. En väsentlig fråga i diskussionen om organisationernas framtid handlar om allmännyttiga samfunds skattefrihet och i det sammanhanget finns det behov av att förtydliga och klargöra regelverket, men under inga omständigheter försämra verksamhetsförutsättningarna för tredje sektorn. Åtgärder mot fattigdom Stora framsteg har gjorts inom hälsa och välfärd. Däremot är det oroväckande hur skillnaderna i hälsa har ökat. Många hälsoproblem hör ihop med fattigdom och marginalisering. Det är ett bekymmer att samhället blir mer tudelat. Åtgärder behövs för att minska barns och ungdomars fattigdom, marginaliseringsrisk samt fenomenet att problem överförs till nästa generation. För att klara av detta bör det sektoröverskridande samarbetet i samhället stärkas och man bör utveckla metoder för att följa upp effekterna av åtgärderna. Inom den hälsofrämjande verksamheten är det viktigt med strukturer som skapar livs- och uppväxtmiljöer där folk mår bra. Hälsans inverkan på människor i olika åldrar och i olika livssituationer ska beaktas i allt beslutsfattande. Den nya hälsovårdslagen träder i kraft I den vill man stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Också inom vården krävs betydande resurser. Ungefär var fjärde 75-åring behöver på grund av nedsatt funktionsförmåga regelbunden service, såsom hemservice, hemsjukvård, närståendevård eller dygnetruntvård. Ett lagförslag är under beredning som starkare skulle garantera rätten till service samtidigt som man förbättrar kvaliteten på tjänsterna. År 2011 har av EU utlysts till temaår för frivilligarbete för att fästa vikt vid hur stor betydelse det frivilliga arbetet har både för samhällets välfärd och för enskilda individers välmående. Också de frivilligas personliga hälsa och livskvalitet påverkas. Samtidigt som man ger av sin tid, sitt kunnande och sin erfarenhet, får man tillbaka mångdubbelt då man ser konkreta resultat, får nya vänner, ny kunskap och nya upplevelser. folkhälsan syd Folkhälsan botnia folkhälsans förbund folkhälsans lokalföreningar 5

8 Samfundet Folkhälsan z Samfundet Folkhälsans högsta beslutande organ är sextio kallade arbetande ledamöter som tillsammans med landskapsföreningarnas representanter samlas till samfundsmötet vår och höst. z Samfundet Folkhälsans styrelse fungerar som högsta ansvariga organ. Samfundet Folkhälsan ansvarar för helhetsutvecklingen inom organisationen, att verksamheten följer gemensamma mål och verksamhetsprinciper. Samfundets ansvarsområden är forskning, utvecklingsarbete, förmögenhetsförvaltning, större byggnadsprojekt, stabsoch stödfunktioner, fastighetsförvaltning samt samordning av IT-funktionen. z Folkhälsans forskningscentrum är en del av Samfundet Folkhälsan. z Folkhälsanrörelsen har drygt anställda och medlemmar. z Samfundet Folkhälsans ledning 2010 består av samfundets verkställande direktör Stefan Mutanen biträdd av en ledningsgrupp som består av Gun Eklund (vd för Folkhälsan Syd Ab), Viveca Hagmark (förbundsdirektör för Folkhälsans förbund), Christer Holmström (samfundets ekonomidirektör), Ulrika Sjöholm, fr.o.m (samfundets förvaltningsdirektör) Anna-Elina Lehesjoki (föreståndare för Folkhälsans forskningscentrum), Anna Bertills, fr.o.m (vd för Folkhälsan Utbildning Ab) och Markus Myllyoja (vd för Folkhälsan Botnia Ab). Folkhälsan utgör en helhet med hälsofrämjande medborgarverksamhet, forskning och serviceproduktion inom social- och hälsovård. Målet är att vara en ledande aktör inom folkhälsoarbete i Svenskfinland och hela landet. Folkhälsan ska ge människor möjlighet att verka för hälsa och livskvalitet, vi ska ha forskningsprogram av världsklass och vi ska ha en vård och omsorg med respekt för individens unika värde och behov. Folkhälsans ändamålsparagraf från 1921 utgör fortsättningsvis grunden för verksamheten: att verka för folkhälsans främjande i svenska Finland, dels genom allsidig vetenskaplig undersökning av befolkningens andliga och kroppsliga hälsa, dels genom praktiska åtgärder, ägnade att gynnsamt inverka på denna. Visionen som formulerats Folkhälsan två steg före uttrycker en ambition att vara en föregångare och utvecklare. För varje enhet gäller det att konkretisera både verksamhetsidén, värdena och visionen i det dagliga arbetet. Förändringar i den ekonomiska situationen Den globala finanskrisen och den efterföljande ekonomiska recessionen ledde till en kraftig nedgång på börsen. Denna nedgång ledde till att Samfundet år 2010 använde reserver som skapats under högkonjunkturen. Trots att dividendutsikterna för år 2011 är betydligt bättre än för år 2010 använder forskningen en del av det ackumulerade överskottet från tidigare år för driften av år Folkhälsans forskningscentrums verksamhet och Folkhälsans förbund hölls inom givna budgetramar för år Folkhälsan Syd Ab genomförde år 2009 omfattande samarbetsförhandlingar med 121 personer, främst i Karis, vilket ledde till uppsägning av 72 personer. I början av år 2011 inleddes samarbetsförhandlingar med personal i Helsingfors. Verksamhetsbolaget lyckades våren 2011 omplacera personalen i nya arbetsuppgifter inom organisationen. Folkhälsan Syd Ab:s ekonomiska resultat för år 2010 visar att de åtgärder, som vidtogs för att rätta till ekonomin, bar frukt. Det ekonomiska resultatet förbättrades från ca minus 3,2 milj. euro år 2009 till ca 0,7 milj. euro år Folkhälsan Syd Ab gjorde år 2010 ca 0,3 milj. euro bättre resultat än budgeterat. Folkhälsan Botnia Ab genomgår också en strukturförändring som våren 2011 krävt samarbetsförhandlingar och som förutsätter ny kunskap och nya produkter inom rehabiliteringen. Förändringen handlar främst om en ny inriktning där människor i arbetslivet ställs i fokus, vilket ställer nya krav på både personalen och på de yttre förutsättningarna. Det ekonomiska resultatet för år 2010 blev ca minus 1,1 milj. euro, vilket är ca 0,9 milj. euro sämre än vad budgeten för år 2010 byggde på. Trots stora och relativt snabba förändringar 6 i den ekonomiska situationen är Folkhälsans helhetsekonomi god och sund. Framgångsrik forskning Forskningen fortsatte framgångsrikt med flera viktiga framsteg. Grupperna publicerade över 170 originalpublikationer i vetenskapliga tidskrifter och presenterade sina resultat på flera internationella och nationella kongresser och seminarieserier. Under 2010 disputerade tre forskare från forskningscentret för doktorsgraden. Forskargrupperna har omfattande samarbete med forskare både nationellt och internationellt, t.ex. inom flera EU-projekt. I september 2010 organiserades forskningscentrets vetenskapliga dag för femte gången med ungefär 90 deltagare. Avsikten med den vetenskapliga dagen är att förbättra samarbetet samt ge en inblick i vad som är aktuellt inom forskningsgrupperna. Folkhälsans forskare deltog i den svenskspråkiga Studia Generalia föreläsningsserien som organiserades vid Helsingfors universitet hösten Vid föreläsningen som behandlade gener och folksjukdomar fungerade Juha Kere och Hannes Lohi som föreläsare och Anna-Elina Lehesjoki som ordförande. Mera fokus på samhällspåverkan Inom den hälsofrämjande verksamheten arbetade Folkhälsans förbund också mera på samhällsnivån inom sina kompetensområden. Arbetet med att införa den reflektiva modellen Föräldraskapet främst i alla rådgivningar i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd och Mannerheims barnskyddsförbund inleddes. Insatser gjordes för att stöda kommunerna i uppgörandet av handlingsplaner mot våld i nära relationer. Nya modeller för att förebygga och ingripa i mobbning både i skola och daghem utvecklades i samarbete med både myndigheter och andra organisationer som en del i att förverkliga det nationella programmet för tidigt ingripande (VARPU). Utbildningen igen stark del av Folkhälsan Folkhälsan Utbildning Ab grundades och är för närvarande ett helägt dotterbolag till Samfundet Folkhälsan.

9 Samfundet folkhälsan Samfundet Folkhälsans styrelse år Nedre raden fr.v. föreståndare Asta Stenvall, pol.lic. Siv Sandberg, professor Mats Brommels, industrirådet Martin Granholm, vd Stefan Mutanen. Övre raden fr.v. medicinalrådet Carl-Erik Vaenerberg, vd Karl-Göran Eriksson, professor Carl G. Gahmberg, dipl.ekon. Henrik Aminoff, hum.kand Bernhard Berglund, överläkare Bodil Eriksén- Neuman, ekon.mag. Anders Borgström. På bilden saknas professor Göran Djupsund, professor Lisbeth Fagerström och avdelningsskötare Anne Lindström. Den nya idrottshallen Solvalla Arenan blev klar och mottogs Solvalla Utbildning Ab delades i två bolag: (nya) Solvalla Utbildning Ab och Solvalla Nedre Ab och samma dag donerade Svenska folkskolans vänner r.f. alla sina aktier i (nya) Solvalla Utbildning Ab till Samfundet Folkhälsan r.f., som därmed äger 67 procent medan Solvalla Stiftelse äger 33 procent av aktierna i bolaget. I Folkhälsan Utbildning Ab fortsätter nu arbetet med att bli en stark utbildningsanordnare med högklassiga utbildningstjänster inom idrott och hälsa, omfattande flera olika verksamhetsområden, där specialiseringar och en tydligare arbetsfördelning kan svara mot de krav som ställs av arbetsmarknaden och idrottsrörelsen. Idrottsutbildningen är likadan på bägge orterna och innebär flexibilitet och nya möjligheter som gynnar eleverna. Bättre utnyttjande av webben och sociala medier Under våren 2010 analyserades resultaten av den imagekartläggning som Folkhälsan beställt av Corporate Image. Resultatet visar att organisationen förknippas med positiva värderingar; pålitlighet, öppenhet och människonära verksamhet. Mest okänd är forskningen, vilket beaktas i utvecklandet av informationsverksamheten. I februari lanserades det nya upplägget på Folkhälsans webbsidor. Tanken är att besökaren lätt ska hitta informationen både utgående från innehåll och ort. Material såsom avslappningsövningar och pausgymnastik sattes också på webben. Under sommaren öppnades Folkhälsans Facebooksida. Användningen av sociala medier utvecklas inom Folkhälsan både för information och för marknadsföring samt som en metod för det hälsofrämjande arbetet. Utsikterna år 2011 Folkhälsans vision om att vara två steg före ställer stora krav på oss. Kravet handlar om att ytterligare utveckla en aktiv medborgarverksamhet, konkurrera om en ännu starkare position inom forskning av världsklass och fortsätta produktionen av högklassig vård och omsorg. Ett mål för Folkhälsan är att i framtiden bli allt bättre på att utnyttja den unika möjligheten till samverkan mellan organisationens tre verksamhetsområden. Möjligheterna till samverkan och det utbyggda nätverket av Folkhälsanhus ger ett försprång i fråga om både verksamhetskoncept och arbetsmetoder. De ekonomiska verksamhetsutsikterna för Folkhälsan under de närmaste åren är allmänt taget goda. År 2011 underlättas av betydligt bättre dividendutdelning än beräknat och starten på året pekar på ett positivt helhetsresultat. Folkhälsans serviceproduktion är till stora delar beroende av samarbetskommunernas nya strategi som dels innehåller en strävan att driva vård- och omsorgsverksamhet i egen regi och dels också utgår ifrån en modell med många producenter. För Folkhälsans del gäller det att koncentrera verksamheten till kärnområden där organisationen har ett speciellt kunnande och där kommunerna har beredskap att ingå ett kompanjonskap. En naturlig arena för ett omfattande kompanjonskap är Folkhälsanhusen. På Åland är all serviceproduktion koncentrerad till Allaktivitetshuset i Mariehamn och också där kämpar verksamhetsbolaget med att stegvis nå ett ekonomiskt resultat i balans. Samfundets omfattande investeringsplan är ett tydligt uttryck för framtidstro. Med ett nätverk av sju Folkhälsanhus i full användning och ett nytt under planering i Vasa ger dessa hus verkligt goda verksamhetsförutsättningar i stort sett hela Svenskfinland. Folkhälsans värden kompetens, engagemang och omsorg står som bra motvikter till krav på orimlig anpassning till marknaden. De ställer alltid medmänniskan på ett naturligt sätt i centrum. Folkhälsans värden leder också organisationen in på nya utmaningar som handlar om att förebygga fattigdom och ensamhet. Samfundets möten 2010 Samfundets styrelse har sammanträtt sju gånger under år Styrelsen och arbetande ledamöterna har sammankommit till en gemensam strategidag folkhälsans lokalföreningar 7

10 under året. Samfundets förvaltningsnämnd har haft åtta möten under år Samfundet Folkhälsans vårmöte hölls den 20 maj Verksamhetsberättelsen och bokslutet godkändes och styrelsen och övriga redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet för verksamheten Vid Samfundets höstmöte den 15 december 2010 godkändes budgeten och verksamhetsplanen för Höstmötet utsåg enhälligt Samfundets arbetande ledamot, professor Herman Adlercreutz och arbetande ledamot, pol.mag. Roger Andersson till Samfundets hedersledamöter. Höstmötet utsåg enhälligt rehabiliteringsläkare Hedvig Grannas-Honkanen och statssekreterare Marcus Rantala till arbetande ledamöter i Samfundet. Höstmötet återvalde enhälligt professor Mats Brommels till Samfundets ordförande, pol.lic. Siv Sandberg till Samfundets vice ordförande, industrirådet Martin Granholm till Samfundets skattmästare och överläkare Bodil Eriksén- Neuman till medlemmar av Samfundets styrelse, samtliga för mandatperioden Höstmötet återvalde enhälligt Landskapsföreningen Folkhälsan i Nyland r.f.:s ordförande Henrik Aminoff jämte suppleant och Landskapsföreningen Folkhälsan i Åboland r.f: s ordförande Anne Lindström jämte suppleant till medlemmar av styrelsen för Samfundet Folkhälsan för mandatperioden Höstmötet återvalde enhälligt med.lic. Birger Ch. Sandell till medlem av förvaltningsnämnden för mandatperioden Höstmötet återvalde enhälligt CGR Jan Holmberg och CGR Guy Willman till ordinarie revisorer för Samfundet och CGR Kim Karhu och CGR Maria Nikus till revisorssuppleanter för år 2011, samtliga från revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers Oy. Tack till donatorerna 2010 Vi tackar varmt alla våra donatorer, också dem som önskar vara anonyma och dem som på olika sätt stött Samfundets verksamhet, bl.a. via insamlingarna Lucia, Majblomman och sommarbarnen, eller genom att uppmärksamma Folkhälsan vid bemärkelsedagar, med testamentariska donationer eller genom inbetalningar till minnesfonderna. Beviljade förtjänsttecken under år 2010 Stora guldmärket Blom, Marianne, Esbo Förtjänsttecken i guld: Burman, Mona-Lisa, Korsholm Diesen, Diana, Grankulla Forss, Christina, Bergö Grannas-Honkanen, Hedvig, Vasa Gustafsson, Clara, Esbo Karlsson, Gunilla, Sund Kuhlman, Agneta, Saltvik Lindberg, Hjördis, Mariehamn Löfholm, Helena, Korsholm Sahlberg, Elisabeth, Vasa Förtjänsttecken i silver: Agri-Levinsen, Anne, Nummela Andersson, Jeanette, Pargas Avellan, Madeleine, Esbo Dahlbäck, Anders, Vasa Edfelt, Ann-Catrine, Korsholm Eriksson, Maj-Len, Esbo Finnberg, Marika, Lojo Franzén, Diana, Saltvik Guldbrandsen, Laila, Saltvik Hautanen, Britt-Marie, Vörå Hinders, Britt-Marie, Korsholm Hjerpe, Margareta, Replot Hägglund, Eva, Vasa Kaukonen, Helena, Korsholm Keskinen, Stephan, Helsingfors Laurén, Rigmor, Esbo Lindroos, Ulla, Vasa Lindström, Anne, Åbo Lundström, Maria, Pargas Mattsson, Leif-Anders, Saltvik Nordenström, Kerstin, Lemland Ringblom, Nina, Åbo Sjöqvist, Ann-Christine, Vasa Stagnäs, Britt, Vörå Stenberg, Ann-Helen, Saltvik Törnroth, Peter, Åbo Samfundets styrelse, förvaltningsnämnd och revisorer 2011 Samfundets styrelse består år 2011 av ordförande professor Mats Brommels, vice ordförande pol.lic. Siv Sandberg, skattmästare industrirådet Martin Granholm och styrelseledamöterna dipl.ekon. Henrik Aminoff (Nyland), hum.kand. Bernhard Berglund (Österbotten), ekon.mag. Anders Borgström, professor Göran Djupsund, överläkare Bodil Eriksén-Neuman, vd Karl-Göran Eriksson (Åland), professor Lisbeth Fagerström, professor Carl G. Gahmberg, avdelningsskötare Anne Lindström (Åboland), föreståndare Asta Stenvall och medicinalrådet Carl-Erik Vaenerberg. Verkställande direktören Stefan Mutanen är föredragande och förvaltningsdirektör Ulrika Sjöholm har fungerat som styrelsens sekreterare vid styrelsens möten. Samfundets förvaltningsnämnd består av ordförande professor Mats Brommels, skattmästare industrirådet Martin Granholm, verkställande direktör Stefan Mutanen, med.lic. Birger Ch. Sandell och som vice ordförande pol.lic. Siv Sandberg, som inte är medlem men har yttrande- och närvarorätt. Förvaltningsdirektör Ulrika Sjöholm har fungerat som sekreterare vid förvaltningsnämndens möten. Samfundets ordinarie revisorer för år 2011 är Jan Holmberg, CGR och Guy Willman, CGR och revisorssuppleanter är Kim Karhu CGR och Maria Nikus, CGR, samtliga från revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers Oy. 8

11 Arbetande ledamöter 2011 Hedersledamöter Herman Adlercreutz, professor Roger Andersson, pol.mag. Magnus Ståhlberg, vicehäradshövding Ole Wasz-Höckert, professor Korresponderande ledamot Aldur Eriksson, professor Arbetande ledamöter Christina Andersson, bildningsråd Leif Andersson, professor Kerstin Berg, hälsocentralläkare Gustav Björkstrand, biskop Anders Borgström, ekon.mag., CGR Mats Brommels, professor Gunnel Cavonius-Wrede, fil.dr Albert de la Chapelle, professor Göran Djupsund, professor Björn-Olof Ehrnström, förvaltningschef Bodil Eriksén-Neuman, överläkare Thorvald Eriksson, vicehäradshövding Anders Fagerlund, överläkare Göran Fagerstedt, rektor Lisbeth Fagerström, HVD, docent Peter Floman, överläkare Alf Forsén, med.o.kir.dr Frej Fyhrqvist, professor Carl G. Gahmberg, professor Hedvig Grannas-Honkanen, rehabiliteringsläkare Martin Granholm, industriråd Marianne Gripenberg-Gahmberg, områdesdirektör Christel Gripenberg-Lerche,fil.dr Ulla Gyllenberg, distriktschef Gisela Gästrin, med.o.kir.dr Bror Hagström, stadsråd Göran Hellberg, prost Håkan Hellberg, medicinalråd Anna-Maja Henriksson, vice häradshövding Mirjam Kalland, docent Patrik Karlsson, rektor Matti Klockars, professor Hemming Kronqvist, socialråd Pekka Kuitunen, överläkare Harriet Lindeman, lagtingsledamot Björn Lundström, barnpsykiater Merete Mazzarella, professor Eeva Nordman, professor Håkan Nordman, stadsråd Ole Norrback, minister Henry Olander, socialråd Olof Olsson, jur.lic. Marcus Rantala, statssekreterare Katarina Rejman, utbildningsråd Siv Sandberg, pol.lic. Birger Ch. Sandell, landskapsläkare Ritva Sarin Grufberg, distriktsombudsman Peter Seligson, verkställande direktör Guje Sevón, professor Leif Sourander, professor Marianne Stenius, professor Asta Stenvall, föreståndare Karl Stockmann, direktör Bengt Strandin, utvecklingsplanerare Marja-Riitta Ståhlberg, docent Carl-Erik Vaenerberg, medicinalråd Leif Westerén, överläkare Henry Wiklund, kammarråd Erik Vikström, biskop e.m. Per-Erik Wingren, biträdande överläkare Landskapsföreningens representanter vid Samfundets möten Landskapsföreningarna företräds vid Samfundets möten av två av varje landskapsförening utsedda representanter. 9 Samfundet folkhälsan folkhälsans lokalföreningar

12 Vi minns med vördnad Samfundet Folkhälsan hedrar minnet av arbetande ledamot odont.lic. Gunnar Kasten Samuel Antell, som avled den 6 december Han var född Gunnar Antell kallades till arbetande ledamot i samfundet 1966, var medlem i samfundets styrelse samt ordförande i tandvårdskommittén Gunnar Antell kom att spela en viktig roll när det gällde utvecklandet av Folkhälsans förebyggande tandvårdsarbete. Ända från sina första år på talet uppmärksammade Folkhälsan barnens dåliga tänder. Tandröta eller karies var skrämmande utbredd och undersökningar, som gjordes på 1930 talet visade att barn i folkskolorna i genomsnitt hade flera än sju av karies anfrätta tänder, bland de här åringarna fanns det barn, som bara hade två eller tre permanenta tänder kvar. Den viktigaste orsaken till de dåliga tänderna var både brist på kunskap om att tänder behöver skötas och brist på tandläkare. Gunnar Antell var övertygad om att man kan rå på båda dessa omständigheter. Själv utbildade han sig till tandläkare och ställde sin kunskap till Folkhälsans disposition under många år. Under talen sköttes skärgårdsbornas tänder via hälsobåtarna Lyckoslanten och Gullkronan, ett arbete som Antell ofta återkom till, som en av de viktigaste insatserna Folkhälsan gjort för folkhälsan. Han deltog också målmedvetet i det förebyggande arbetet och hörde till de tandläkare som tog allvarligt på den ökande sockerkonsumtionen och betonade att matvanorna har betydelse för hur munnen mår. År 1959 tog Folkhälsan initiativet till sin årligen återkommande tandvårdskampanj. Muggar, borstar och tandkräm delades med stöd av olika företag ut till skolelever. Diskussionen om olika tandborstningsmetoder upprörde inte den diplomatiska Antell som konstaterade, med sitt lugna avväpnande leende att det inte är så viktigt om man borstar tänderna horisontalt eller vertikalt - bara man borstar dem. Antell ledde Folkhälsans förebyggande tandvård under tidsperioden och hann också se att de insatser han så starkt talade för bar frukt. Antell hann uppleva en nästan kariesfri generation, men han hann också se de illavarslande tecknen på sämre tänder hos barn på 2000-talet. Folkhälsan är mycket tacksam för all den insats, som Gunnar Antell gjorde. 10

13 Samfundet Folkhälsan hedrar minnet av vicehäradshövding Carl Henrik Nybergh, som avled i en ålder av 86 år. Han var född Henrik Nybergh var samfundets ordinarie revisor Henrik Nybergh föddes i Helsingfors och blev student från Svenska Normallyceum Efter att ha deltagit i fortsättningskriget avlade han högre rättsexamen 1947 och erhöll vicehäradshövdingstiteln Han inledde sin yrkesbana som jurist vid Nordiska Föreningsbanken 1947 och var vid sin pensionering 1983 vice verkställande direktör vid samma bank som då hette Föreningsbanken i Finland. Som chef gjorde sig Henrik Nybergh känd som en krävande och rättfram person. Han innehade många förtroendeuppdrag i affärslivet, bl.a. som vice ordförande i Wärtsilä Ab:s styrelse åren samt som styrelsemedlem i Kymi Kymmene Ab och Stockmann Ab. Utanför bankens direktionsvåning och börsbolagens styrelserum engagerade sig Henrik Nyberg framför allt i förvaltningen av stiftelser och fonder. Med den snabba avregleringen av den finländska ekonomin på åttiotalet ställdes branschen inför helt nya utmaningar. Nyberghs erfarenhet och omdöme kom väl till pass då de stora finlandssvenska fonderna sökte ett mera konkret samarbete för att hålla jämna steg med den expanderande ekonomin. Som förtroendevald i stora fonder såsom Svenska litteratursällskapet, Sigrid Jusélius stiftelse och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne bidrog Henrik Nybergh på ett avgörande sätt till de första gemensamma investeringar dessa fonder gjorde inom fastighetssektorn. Småningom kom dessa även att engagera sig i Forum-kvarteret. Nybergh var med från början då de sju största finlandssvenska fonderna bildade sitt gemensamma bolag Kelonia under åttiotalets turbulenta år. Nybergh förhöll sig fördomsfritt till den mångfald idéer som stod till buds, men sade också bestämt ifrån när han ansåg att kreativiteten gick för långt. De stora riktlinjerna har visat sig bära frukt och bolaget har utvecklats till en placerings- och servicekoncern som redan firat 20 år av resultatrik verksamhet. Nyberghs närvaro i flera betydelsefulla fonder i kombination med hans avväpnande humor i svårare situationer var av stort värde. De som var med då det begav sig minns begrepp som sultanens trupper och björnligan med värme. Denne man som aldrig låtit sig uppvaktas offentligt på en födelsedag överrumplades av Konstsamfundets och Litteratursällskapets chefer som skrudade i björnligemasker mottog honom vid en överraskningslunch i samband med sjuttioårsdagen. Den hederbetydelsen förstod Henrik. Som ordförande i K.H. Renlunds stiftelse och William Thurings stiftelse gjorde Nybergh klara markeringar. Renlunds stiftelse sammanträdde ofta hemma hos ordföranden, som inte heller var främmande för att själv upprätta protokollet. Kostnadsmedvetenheten vid hanteringen av allmännyttigt kapital var viktig. Thurings stiftelse, som i sina stadgar även inbegripit behjärtansvärda ändamål, engagerade sig på Nyberhgs initiativ i Frälsningsarméns arbete för nödställda. Och det var inget passivt stöd. Parallellt med att han skaffade betydande ekonomisk hjälp, inhämtade han egen erfarenhet genom att delta i matutdelningen i Frälsningsarméns brödkö. Text: Kurt Stenvall (kollega) och Henry Wiklund (samarbetspart i fondvärlden) Samfundet folkhälsan folkhälsans lokalföreningar 11

14 samfundet Folkhälsan Nya pärlor i Väst åboland och Esbo TEXT: lena mäntymaa FOTO: Mikko käkelä och robert seger De två nyaste Folkhälsanhusen blev klara i september Byggarbetet höll sig till tidtabellen både på Vindgränden i Esbo och på Munkvikvägen i Pargas. Husen följer samma koncept som de övriga Folkhälsanhusen, med serviceboende för äldre i kombination med olika former av service och hälsofrämjande verksamhet. De två nya husen och verksamheten i dem har flera likheter men också särdrag. Trots att konceptet är bekant från tidigare förverkligas det i husen på var sitt unika sätt. I Esbohuset finns det förutom hälsofrämjande verksamhet en inriktning på kultur och musik tack vare samarbetet med Musikinstitutet Kungsvägen och Stiftelsen för finlandssvensk kultur i Esbo. Musikinstitutet har egna lokaler i huset. Institutet har en musiksal som används som övningssal för eleverna och för olika kulturevenemang. De som bor i huset har möjlighet att gå på konserter som institutets elever ordnar, vilket har varit väldigt uppskattat bland invånarna. I huset finns också ett rum som kallas Vardagsrummet som Folkhälsans förbund ansvarar för. Där ordnas många olika slags aktiviteter som sittdans, yoga och babyrytmik med familjecafé. Folkhälsanhuset i Esbo har sammanlagt servicelägenheter, både ägar- och hyresbostäder, grupphem för äldre, servicehem för personer med nedsatt funktionsförmåga, lokaler för hälsofrämjande aktiviteter samt kök och matsal. Huvudplanerare är arkitekt Stefan Ahlman. Folkhälsans hus i Pargas är ett samarbete mellan Folkhälsan och Väståbolands stad. Huvudplanerare är arkitekt Kim Eklund. I huset finns bland annat Tonårspoliklinikens mottagning, en gymnastiksal, grupphem och boende för äldre samt daghemmet Fyrklövern. Fyrklövern är ett av Folkhälsans hälsofrämjande daghem. Både daghemsbarnen och de som bor i huset uppskattar omgivningen och närheten till naturen. En viktig del av helheten är terapibassängen som finns i huset. Den tillhör Väståbolands stad. Folkhälsans simverksamhet hyr bassängtid av staden och ordnar vattengymnastik och babysim i bassängen. Nästa husprojekt är Folkhälsans nya hus i Vasa.

15 13 folkhälsans Samfundet folkhälsan lokalföreningar

16 Folkhälsanhuset i Esbo har sammanlagt 58 servicelägenheter, både ägar- och hyresbostäder, grupphem för äldre, servicehem för personer med nedsatt funktionsförmåga, lokaler för hälsofrämjande aktiviteter samt kök och matsal. Huvudplanerare är arkitekt Stefan Ahlman. Projektet genomförs i samarbete med bland annat Harry Schaumans stiftelse som är största samarbetspart. Byggnadsprojektet ligger i Vasas absoluta centrum vid Rådhusgatan och omfattar både sanering av äldre byggnader och nybyggnation. Enligt den preliminära tidtabellen ska byggstarten ske på senhösten år 2011 och planeras bli klart Vasahuset blir en helhet som är en kombination av gammalt och nytt. Servicelägenheterna kommer att inrymmas i ett nybyggt hus på fem våningar. I nybygget kommer också att finnas en matsal och restaurang och allmänna rum. På tomterna vid Rådhusgatan finns nu två äldre byggnader, som är skyddade av Museiverket. De kommer att renoveras för olika verksamheter, bl.a. hälsofrämjande aktiviteter och ett ungdomscafé. En del av tomten bevaras som en innergård med träd och planteringar. 14

17 Folkhälsans hus i Pargas är ett samarbete mellan Folkhälsan och Väståbolands stad. Huvudplanerare är arkitekt Kim Eklund. I huset finns bland annat Tonårspoliklinikens mottagning, en gymnastiksal, grupphem och boende för äldre samt daghemmet Fyrklövern. Samfundet folkhälsan Folkhälsan har hus i nio olika kommuner i Svenskfinland: Esbo, Helsingfors, Jakobstad, Korsholm, Mariehamn, Raseborg, Vanda, Vörå och Väståboland. Folkhälsans strategi är att uppföra ett pärlband av Folkhälsanhus i Svenskfinland. För närvarande finns det hus i alla regioner förutom Sydösterbotten och Östnyland. Vi är väldigt stolta över våra Folkhälsanhus. Konceptet med tryggt boende och hälsofrämjande aktiviteter för människor i olika åldrar har visat sig vara ett vinnande koncept. Många vill hyra eller köpa lägenheter i husen, samarbetet med kommunerna har förlöpt fint och den verksamhet som arrangeras i husen lockar både dem som bor i husen och utomstående, säger Samfundet Folkhälsans vd Stefan Mutanen. folkhälsans lokalföreningar 15

18 Utvecklingsarbete z Utvecklingsarbetet omfattar samfundets strategiska byggnadsprojekt, d v s Folkhälsanhus i alla regioner, verksamhetsutvecklingsarbete samt personalpolitik. Folkhälsanhusen i Esbo och i Åboland De nya Folkhälsanhusen i Esbo och i Pargas invigdes under hösten 2010 och är båda i full användning. Samtliga aktielägenheter är sålda och hyresbostäderna uthyrda. Verksamheten har överlag startat bra. I Pargas har man ett mycket nära samarbetet med staden Väståboland och bassängverksamheten, som huvudsakligen bedrivs av staden, ger huset ett betydande mervärde. I Esbo präglar samarbetet med Kungsvägens musikinstitut helheten och ger hela verksamheten en kulturprägel. Också den generationsöverskridande aspekten förverkligas bra i Pargas genom daghemmet och simverksamheten och i Esbo genom samarbetet med Vindängens skola och musikinstitutet. Byggbudgeterna, i Esbo 27,7 milj. euro och i Pargas 13,7 milj. Euro, underskreds båda med ca 2 milj. euro. Orsaken till underskridningarna är främst det gynnsamma konjunkturläget på byggnadsmarknaden. Folkhälsanhuset i Vasa Folkhälsanhuset i Vasa avancerar enligt planerna och samarbetet med Harry Schaumans stiftelse löper väl. I praktiken handlar samarbetet om att stiftelsen har för avsikt att äga hälften av bostäderna vid Rådhusgatan Förutom en nybyggnad med i huvudsak servicebostäder består Folkhälsanhuset i Vasa av två äldre hus vid Rådhusgatan 23 och 25, vilka kommer att genomgå en grundrenovering. Planen för Rådhusgatan 23 utgår från att Svenska kulturfonden kapitaliserar Ab Gammelstadsvikens kulturstöd så att bolaget kan sanera huset och sedan fungera som hyresvärd för de föreningar som vill verka i föreningshuset. Planen för huset vid Rådhusgatan 25 bygger på Folkhälsans förbunds behov av utrymmen. För saneringen av utrymmen för en ungdomslokal har Landskapsföreningen Folkhälsan i Österbotten erhållit ett understöd på euro av undervisningsoch kulturministeriet. Villa Barnens Väl Renoveringen av barnskyddsenheten Villa Barnens Väl på Mjölbolsta har efter betydande fördröjningar startat. Orsaken till att projektet blev framskjutet är att bygget visade sig bli dyrare än planerat. Kostnaden för tilläggsbyggnaden i anslutning till Villa Familia beräknas uppgå till 1,5 milj. euro och av den helheten utgör euro av en anonym donation. Sanering på Norrvalla En sanering av hotellet och entrén i huvudbyggnaden på Norrvalla i Vörå är på gång för en totalkostnad på 1,7 milj. euro. Saneringen ingår i Samfundets investeringsplan och är ett led i strukturförändringen av rehabiliteringen. Andra projekt under planering Samfundet fortsätter planera en etablering i Östnyland och Sydösterbotten. Diskussioner fördes med kommunerna. Också en utvidgning av Seniorhuset i Brunakärr är aktuell. Värden Verksamhetsidé Kompetens Vår kompetens inger förtroende. Vi visar vår kompetens genom att arbeta målmedvetet och kostnadseffektivt. Vi är nyskapande och empatiska i vår vardag. Engagemang Vårt engagemang påverkar samhället. Vi bidrar alla till att Folkhälsan är en föregångare. Vi tar ansvar för människor och tror på framtiden. Omsorg Omsorg innebär att vi respekterar människovärdet. Vi ser människan som en helhet och bemöter alla individuellt. Vi samarbetar och uppmuntrar till aktiv växelverkan.» Samfundet Folkhälsan i svenska Finland har till uppgift att verka för folkhälsans främjande i svenska Finland, dels genom allsidig vetenskaplig undersökning av befolkningens andliga och kroppsliga hälsa, dels genom praktiska åtgärder, ägnade att gynnsamt inverka på denna.» Folkhälsans ändamålsparagraf från år

19 Samfundet folkhälsan Folkhälsans vd Stefan Mutanen (andra fr.v.) och, Folkhälsans kvalitetschef Monica Niemi tog emot det internationella priset Palladium Balanced Scorecard Hall of Fame for Executing Strategy i Madrid i slutet av maj. Till vänster professor David P. Norton och till höger professor Robert S. Kaplan. Folkhälsan får pris för verksamhetsutveckling Folkhälsans karta och kompass, som följer modellen för balanserat styrkort, är ett hjälpmedel för strategiarbete, verksamhetsplanering, uppföljning och återkoppling. Den konkretiserar Folkhälsans verksamhetsidé, värden och vision i form av mätbara mål. Karta och kompass ger också möjlighet att kommunicera visioner, strategier och mål på ett överskådligt sätt, vilket ger större möjlighet till delaktighet för alla medarbetare. Med sikte på att vara två steg före gäller det att arbeta målmedvetet och systematiskt i vardagen. År 2007 tog Folkhälsan i bruk systemet Executive Strategy Manager ESM (utvecklat av Balanced Scorecard Collaborative Kaplan/Norton) för uppföljning av de strategiska målsättningarna, mätarna och handlingsplanerna i ledningsgrupperna med koppling till en enhetlig modell för verksamhetsplanering vidare ut i organisationen. År 2010 tilldelades Folkhälsan som första finländska organisation det internationella priset Palladium Balanced Scorecard Hall of Fame for Executing Strategy, ett certifikat i strategigenomförande. Certifieringen gäller Folkhälsans systematiska strategiarbete, där man på ett helhetsmässigt sätt förankrat utvecklingskedjan inom hela organisationen, från ledning till varje medarbetare. Priset är unikt också ur ett europeiskt perspektiv. Endast en annan allmännyttig organisation i Europa har tidigare beviljats utmärkelsen. Bakom Palladium Balanced Scorecard Hall of Fame for Executing Strategy finns de världsberömda professorerna Robert S. Kaplan och David P. Norton från Harvard Business School som också utvecklat Balanced Scorecardkonceptet. Utmärkelsen sporrar till fortsatt arbete tillsammans med alla medarbetare. Kvalitets- och personalbokslut görs årligen på organisationsnivå och i bokslutet sammanställs resultaten av verksamhetsutvecklingen. Resultaten i bokslutet skall ligga som grund för fortsatt utveckling och verksamhetsplanering. Som stöd för Folkhälsans strategi utvecklas policyn gällande personal, ledarskap, språk, information, riskhantering, respons och miljö. Folkhälsans policyer gås igenom och uppdateras i samband med den årliga strategirevideringen. Riskhanteringspolicyn godkändes av styrelsen 2010 och konkretiseringen fortsätter i organisationen under Arbetet med utvecklingen av miljöpolicyn fortsätter Mätinstrumentet RAI (Resident Assessment Instrument) används på Folkhälsans alla äldreomsorgsenheter. RAI är ett konkret hjälpmedel i vardagen, resultaten tydliggör våra styrkor och svagheter, visar klientstrukturen, tydliggör personalbehovet. När vi ser effekten av vårt arbete är det lättare att motivera den övriga personalen. Genom RAI-utvärderingarna får man en klar bild av vad som fungerar väl inom vården och vad som ännu borde utvecklas och förbättras. Jämförelse mellan olika enheter och utvecklingen från ett år till ett annat ger klara signaler om att utvecklingen gått i rätt riktning. Under år 2010 har Folkhälsan deltagit i flera RAIutvecklingsprojekt i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Chydeniusinstitutet. folkhälsans lokalföreningar 17

20 HR-funktionen (Human Resource) I den arbetsfördelning som tillämpas inom Folkhälsan sköts de direkta personaladministrativa funktionerna i respektive organisation, medan Samfundet har kvar funktionen som allmänt kallas human resource. HR-funktionen har i samarbete med de interna kontaktnäten utvecklat den långsiktiga personalpolitik som förankrats i Folkhälsans strategiska målsättningar, fastställda policyn och koncernledningens övriga beslut. I och med anställningen av en förvaltningsdirektör har Samfundet även kunnat erbjuda arbetsrättsliga konsultationer och utbildning för alla juridiska enheter samt de lokalföreningar inom Folkhälsan som fungerar som arbetsgivare. Folkhälsan är och vill också i framtiden vara en seriös, kompetent och framtidsinriktad arbetsgivare. På detta sätt kan organisationen även i framtiden vara attraktiv för de nya medarbetare som verksamheten behöver. I samarbete mellan HR, företagshälsovården, arbetarskyddet och andra sakkunniga har konceptet för en hälsofrämjande arbetsplats utvecklats. Folkhälsan som hälsofrämjande arbetsplats skall ge medarbetarna trygghet, trivsel och arbetsglädje, ett meningsfullt och hanterbart arbete och en arbetsgemenskap där man kan må bra och utvecklas. Målsättningen med det hälsofrämjande konceptet uppnås bl.a. genom en långsiktig satsning på att utveckla ledarskapet och genom klart dokumenterade mål och riktlinjer. Till ledarforum kallas ledningsgruppernas medlemmar och nyckelpersoner, drygt 40 personer. Forumet har ordnats två gånger, totalt 4 dagar, under år Folkhälsans förmansutbildning, som riktar sig till ca 100 personer i förmansställning, omfattade två utbildningsdagar år Folkhälsan deltog för fjärde gången i den internationella personaltillfredsställelseenkäten Finlands Bästa Arbetsplats 2010 (Great place to work). Folkhälsan har deltagit i enkäten vartannat år sedan Vid en jämförelse mellan åren har resultaten visat en positiv utveckling. Sedan undersökningen 2010/ 2009 har resultaten analyserats både på helheten och i organisationerna. Utvecklingsområden har valts ut och arbetet inom dem har fortsatt genom workshops, Utdrag ur Folkhälsans personalpolicy utbildning och tydlig kommunikation av målsättningar och hur personalen tillsammans når dem. Följande kartläggning inför Finlands bästa arbetsplats 2012 genomförs under hösten Varje förman ska ha ett planerat och dokumenterat utvecklingssamtal per år med varje medarbetare. Detta uppfylls till 95 procent inom hela organisationen. Antalet anställda vid Folkhälsan var vid utgången av år Omräknat i årsverken utgjorde detta 930. Personalen har en jämn åldersfördelning från 20 till 65 år. Den genomsnittliga åldern vid årsskiftet var drygt 41 år. Folkhälsan gör ett skilt kvalitets- och personalbokslut som utdelas i samband med vårmötet och detta år även till hela personalen. Alla anställda har en viktig betydelse för organisationens utveckling. För att kunna utveckla Folkhälsans verksamheter och bidra till ett samhälle som främjar hälsa och livskvalitet behöver organisationen kompetenta, motiverade, engagerade och utvecklingsinriktade medarbetare 18

folkhalsan.fi vår verksamhet 2008

folkhalsan.fi vår verksamhet 2008 SAMFUNDET FOLKHÄLSAN Topeliusgatan 20 00250 Helsingfors Tfn (09) 315 000 Fax (09) 315 5101 info@folkhalsan.fi www.folkhalsan.fi Ordförande: Mats Brommels Vd: Stefan Mutanen Forskning: Hälsofrämjande: FOLKHÄLSANS

Läs mer

folkhalsan.fi vår verksamhet 2009

folkhalsan.fi vår verksamhet 2009 Samfundet Folkhälsan Topeliusgatan 20 00250 Helsingfors Tfn (09) 315 000 Fax (09) 315 5101 info@folkhalsan.fi www.folkhalsan.fi Ordförande: Mats Brommels Vd: Stefan Mutanen Forskning: Folkhälsans Forskningscentrum

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Folkhälsans HANDBÖCKER. Del I

Folkhälsans HANDBÖCKER. Del I Folkhälsans HANDBÖCKER Del I 09/2012 Handbok Del I Vad Folkhälsan står för... 1 Folkhälsan i korthet...1 Folkhälsans verksamhetsidé...2 Folkhälsans värden...2 Folkhälsans vision...2 Hälsofrämjande verksamhetsprinciper

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

Informationsmöte Aktieemission för Åda Ab 2014-11-26

Informationsmöte Aktieemission för Åda Ab 2014-11-26 Informationsmöte Aktieemission för Åda Ab 2014-11-26 Åda Ab är ett icke vinstdrivande bolag tillhandahåller service och tjänster enbart till bolagets ägare offentlig upphandling (proportionalitet och s.k.

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012

Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2012 Styrelse 2012 2012 2 Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare (styrelseordförande) Ab Kelonia Oy:s styrelse (ordförande) Förlagsaktiebolaget Sydvästkusten (ordförande)

Läs mer

Styrelse 2013. Veritas Pensionsförsäkring

Styrelse 2013. Veritas Pensionsförsäkring Styrelse 2013 Veritas Pensionsförsäkring Veritas Pensionsförsäkrings styrelse 2013 2 Kjell Sundström F. 1960, hemort Åbo Stiftelsen för Åbo Akademi, skattmästare (styrelseordförande) Ab Kelonia Oy:s styrelse

Läs mer

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg Statsandelar statsbidrag statsunderstöd Statsandelsreform Mars 2013 Mikael Enberg Skattefinansiering år 2011, md Ersättning för lagstadgade uppgifter Statsandelar 7,7 KOMMUNER skatteink. 19,1 1,7 STATEN

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

God början på sommaren!

God början på sommaren! Åbo 14-06- 10 Sommarbrev från Folkhälsan i Åboland God början på sommaren! Hela hälsan dagarna 24-26.9. på Åland Folkhälsan arrangerar Hela Hälsan dagarna för sina lokalföreningsaktiva och frivilliga nätverk

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM Artikeln har tidigare publicerats i SFV:s kalender 2001. Det svenska biblioteksdistriktet omfattar biblioteks-

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

.~~~ p~~anen. PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLlTUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.' BESLUT Tillstånd till grundandet aven stiftelse samt fastställande av stiftelsens stadgar Utfärdat Helsingfors 2.1.2008 Ansökan Beslut Region

Läs mer

NyInfo 06/2011. - det nyländska nyhetsbrevet. Konsten att engagera. Kontaktuppgifter. Citatet. Helsingfors, 22.9.2011

NyInfo 06/2011. - det nyländska nyhetsbrevet. Konsten att engagera. Kontaktuppgifter. Citatet. Helsingfors, 22.9.2011 Helsingfors, 22.9.2011 Konsten att engagera I Finland jobbar ca 38 % av befolkningen frivilligt, i Sverige är samma siffra 48 %. Bägge siffrorna är, sett ur ett europeiskt perspektiv, rätt höga men jämfört

Läs mer

Kommunreformens konsekvenser för församlingarna

Kommunreformens konsekvenser för församlingarna 2 2010 Bengt Klemets Kommunreformens konsekvenser för församlingarna Om församlingsidentitet och strukturer i de nya kyrkliga samfälligheterna Kommunreformens konsekvenser för församlingarna Om församlingsidentitet

Läs mer

Förbundet Finlands Svenska Synskadade

Förbundet Finlands Svenska Synskadade Förbundet Finlands Svenska Synskadade Vad är FSS? Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. (FSS) är en intresse- och serviceorganisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Av landets omkring 80 000

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Katastrofgolfen slog nytt rekord med ett resultat på 3 761,70 euro. År 2014 var Katastrofgolfens resultat 2482,75 euro

Katastrofgolfen slog nytt rekord med ett resultat på 3 761,70 euro. År 2014 var Katastrofgolfens resultat 2482,75 euro INFORMATIONSBREV Nr 9 / 2015 Utgiven 8.10.2015 Ålands Distrikt Stort tack för din insats under Hungerdagen Hungerdagen år 2015 har gjort ett mycket bra resultat. Vi har ännu inte det slutgiltiga resultatet

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011 ' Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497 Val 211:1 3.5.211 Riksdagsvalet 211 Lägre valdeltagande Valdeltagandet på Åland i årets riksdagsval var 51 procent, vilket var 6 procentenheter lägre än 27. Kvinnornas

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden:

Vid Ålands Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013 behandlas följande ärenden: Å L A N D S B R A N D O C H R Ä D D N I N G S F Ö R B U N D R F. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A H Ö S T M Ö T E T 2 0 1 3 Vid s Brand och Räddningsförbunds ordinarie förbundsmöte den 9 november 2013

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

NyInfo 01/2015. - det nyländska nyhetsbrevet. NyInfo 1/2015. Kontaktuppgifter. Info för styrelseaktiva 15.1.2015

NyInfo 01/2015. - det nyländska nyhetsbrevet. NyInfo 1/2015. Kontaktuppgifter. Info för styrelseaktiva 15.1.2015 NyInfo 1/2015 15.1.2015 God fortsättning på det nya året! Vi har mycket på gång på det nya året. Folkhälsans förbund Nyland har ny adress då vi före julen flyttade in i det nyrenoverade Allaktivitetshuset

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 16.3.2015 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen. KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde måndagen den 16 mars 2015 kl. 10.15 på Hotel

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA

Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA Distansarbetaren den nya skärgårdsbon i det nya skärgårdssamhället RAPPORT BRÄNDÖ, FÖGLÖ, KUMLINGE, SOTTUNGA Projekt Interreg IIIA Skärgård, genomförs av Åbo Universitet i Åbolands och Ålands skärgård

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

INNEHÅLL BILAGOR. 1. Bakgrund 1. 2. Ärendets behandling 1. 3. Tryggandet av delaktighet och rättigheter för personer med funktionsnedsättning 6

INNEHÅLL BILAGOR. 1. Bakgrund 1. 2. Ärendets behandling 1. 3. Tryggandet av delaktighet och rättigheter för personer med funktionsnedsättning 6 PLAN FÖR ORDNANDE AV BOENDE I KÅRKULLA SAMKOMMUN FÖR ÅREN 2012-2020 Godkänd av Kårkulla samkommuns styrelse 18.12.2012 INNEHÅLL 1. Bakgrund 1 2. Ärendets behandling 1 3. Tryggandet av delaktighet och rättigheter

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning

fyrk.luckan.fi - sökmotor speciellt för fonder med finlandssvensk inriktning saatiopalvelu.fi - sökmotor speciellt för fonder med finsk inriktning 1 ANSÖKNINGS och IDÈKLINIK - FOND INFO Beroende på din idé, ditt projekt och dess inriktning finns det många fonder att ansöka om bidrag från. Följande aspekter avgör långt om din ansökan passar in i fondens

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014 Styrelsens ledamöter Britt-Marie Karlsson, ordförande Niclas Bergquist, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, vice ordförande Mats

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Märta Marjamäki Märta Marjamäki

Märta Marjamäki Märta Marjamäki STYRELSEN 27.3.2006 14/2 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands svenska socialförbund kallas till sammanträde måndagen den

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum

ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum ARBETSGRUPPEN IFISK Internationellt finlandssvenskt kulturforum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1. ALLMÄNT Arbetsgruppen fyllde sin uppgift att utveckla och bevara invandrarnas intresse för svenskan och den

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Finlands Banks strategi

Finlands Banks strategi Finlands Banks strategi Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar för genomförandet av ECB:s penningmarknadsoperationer i Finland. Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell stabilitet, effektivitet

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

2012* 17 598 medlemmar. 5 329 barn deltog i sommarsimskolor 3 407 besök på Tonårspoliklinikerna

2012* 17 598 medlemmar. 5 329 barn deltog i sommarsimskolor 3 407 besök på Tonårspoliklinikerna Vår verksamhet 2012* * DETTA ÄR ETT SAMMANDRAG. LÄS HELA VERKSAMHETSBERÄTTELSEN PÅ WWW.FOLKHALSAN.FI/VERKSAMHET2012 Samfundet & Forskning OMSÄTTNING PER VERKSAMHETS- OMRÅDE, TOTALT CA 76 MILJ Lokalföreningarna

Läs mer

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01

Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Protokoll 1001,från konstituerande möte med föreningen Förbundet Norrlandet.se 2010-02-01 Deltagare: Böna Hembygdsförening genom Sven-Erik Ekdahl Böna Tennisklubb genom Lars Olsson Harkskärsföreningen

Läs mer

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch. Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i Mekonomen Aktiebolag (publ) inklusive valberedningens motiverade yttrande och information om de till val föreslagna styrelseledamöterna Valberedningen för

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård

Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård Stadgar antagna på årsmötet 17 maj 2013 Riksföreningen för Operationssjukvård rfop@rfop.se 1 STADGAR FÖR RIKSFÖRENINGEN FÖR OPERATIONSSJUKVÅRD 1. ÄNDAMÅL Mom. 1 Syfte Riksföreningen för operationssjukvård

Läs mer

65 år 1948 2013. FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 2/2014. Riksdagshuset, Helsingfors

65 år 1948 2013. FSB - Finlands Svenska Brand- & Räddningsförbund. Protokoll: Styrelsemöte 2/2014. Riksdagshuset, Helsingfors Protokoll: Styrelsemöte 2/2014 65 år 1948 2013 Plats: Riksdagshuset, Helsingfors Tid: 26 februari 2014, Kl. 11:00 13:23 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande viceordförande Dannbäck Erik MNBF Hurtta

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Höstcirkulär från Folkhälsan i Åboland

Höstcirkulär från Folkhälsan i Åboland Höstcirkulär från Folkhälsan i Åboland Åbo 090910 Så var då sommaren 2010 ett minne blott och ett varmt och skönt minne. Hoppas ni alla Fått njuta av sommaren och samlat energi för att orka med vintern.

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Marks Bostads AB kontor, Kinna, klockan 13.09 13.20 Beslutande Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred Funktionärer, MFAB Bernt Spetz, styrelseordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Närvarande enligt bilaga 1. Föreningens ordförande Håkan Eriksson öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna. 1 Fråga om

Läs mer

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier.

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. 1 Hälsotjänsterna och kontakterna inom social- och hälsovården för studeranden vid Karis-Billnäs gymnasium 2014-2015 God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Din fysiska hälsa kan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11.

OPISKELIJOIDEN LIIKUNTALIITTO RY - STUDERANDENAS IDROTTSFÖRBUND RF 1 FÖRBUNDETS GRUNDSTADGAR (ändringarna godkända vid förbundsmöten 3.11. Förbundets svenskspråkiga stadgar är en översättning av de officiella, finskspråkiga stadgarna. I enlighet med förbundets officiella mötes- och mötesprotokollspråk tolkas de finskspråkiga stadgarna i fall

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Vad heter det i din kommun? Allt från kommunnamn till vägnamn

Vad heter det i din kommun? Allt från kommunnamn till vägnamn Forskningscentralen för de inhemska språken Vad heter det i din kommun? Allt från kommunnamn till vägnamn Eivor Sommardahl & Leila Mattfolk Eivor.Sommardahl@focis.fi Leila.Mattfolk@focis.fi Lagstiftning

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo

PROGRAM. Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo PROGRAM Finlands Brandbefälsförbunds & Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbunds studiedagar och FSB:s höstmöte Sokos Hotel Caribia i Åbo Tid 15-16 november 2013 Adress Beskrivning Målsättning Sokos

Läs mer

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1.

Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. Sidan 1 av 5 Närvarande: Aktieägare i ICA Förbundet Invest AB enligt bifogad slutgiltig röstlängd, Bilaga 1. 1 Ordförande Anders Fredriksson hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade 2005 års bolagsstämma

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter

Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Jaktvårdsföreningens förslag över personer som skall utses till offentliga förvaltningsuppgifter Framställande jvf: Malaxnejdens jvf, 506 Datum 25.7.2011 Uppgift: Skjutprovsövervakare Namn Adress Tel.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

NYHETSBREV ÅLAND 04/2012

NYHETSBREV ÅLAND 04/2012 NYHETSBREV ÅLAND 04/2012 Det är flera av er lokalföreningar som med stort engagemang ordnar motionskampanjer under året. Några av er har egna namn på dem, som tex Lumparlands Travarin, Sundsrörelsen och

Läs mer

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter

Läs mer