EKONOMUTBILDNINGEN GEMENSAMMA STUDIER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMUTBILDNINGEN GEMENSAMMA STUDIER"

Transkript

1

2

3 EKONOMUTBILDNINGEN GEMENSAMMA STUDIER Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Obligatoriska kurser, ekonomie kandidatexamen GEMENSAMMA STUDIER Period 1 Studieorienteringsveckan Lostedt 35 Hanken I inleds kl Studieorienteringskurs i Moodle 1 sp Lostedt https://moodle2.vasa.abo.fi Period 2 Baskurs i statistik för ekonomer -övningar i grupp 5 sp Höglund Period 3 och 4 On Må Ti To Hanken I Hanken/pc-klass Ekonomisk matematik 5 sp Halldórsdóttir 3-13 Må, Ti, To Hanken I Organisation och ledning en introduktion (301000) se företagets organisation och ledning Inledning till handelsrätt ( ) se handelsrätt Grundkurs i nationalekonomi (350000) se nationalekonomi Grundkurs i marknadsföring (305000) se internationell marknadsföring Grundkurs i redovisning (310000) se redovisning Grundkurs i informationssystem (457100) se informationsteknologi/inform.system Språkstudier se Språkcentret Obligatoriska kurser, ekonomie magisterexamen Period 2 Filosofi för ekonomer 5 sp Kristensson Uggla Må On To Ti 8-12 Ti On To Hanken II Hanken II Hanken II Hanken II Hanken II Hanken II Hanken II 50 On Hanken I

4 POLITICES KANDIDAT/MAGISTERUTBILDNINGEN GEMENSAMMA STUDIER Obligatoriska kurser Period 1 Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Studieorienteringsveckan -inleds kl Studieorienteringskurs Del I i Moodle: Introduktion till studierna Lostedt 35 2 sp Holm dle2.vasa.abo.fi Period 2 Vetenskapsteori för samhällsvetare 5 sp Kronqvist Må Må Må Arken Armfelt Arken Armfelt Arken Armfelt Arken Armfelt Arken Armfelt Studieorienteringskurs, del II i Moodle: Informationskompetens, grk -datorklasser 1 sp Lindfors , 46 Må, Ti, To ASA Stansen Period 3 Grundkurs i statistisk 10 sp Höglund 2-19 On dataanalys -övningar i grupper 3-19 Må ASA Stansen Må ASA Stansen ASA Stansen Fr ASA Stansen Studieorienteringskurs, del III i Moodle: Kvalitet 1 sp Holm 2-11 https://moodle2.vasa.abo.fi Tre av följande grundkurser bör avläggas: Grundkurs i informationsvetenskap se informationsvetenskap Grundkurs i juridik se folkrätt/offentlig rätt Introduktion till kvinnovetenskapen se kvinnovetenskap Grundkurs i nationalekonomi se nationalekonomi Finlands offentliga förvaltning se offentlig förvaltning Introduktion till sociologin samt Människan i samhället eller Samhällets strukturer och se sociologi institutioner (2 kurser) 10 sp av statskunskapens grundkurser se statskunskap

5 FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (Ekonomutbildningen) Period 1 Organisation och ledning: en introduktion 10 sp Hirkman, Saaristo caseövningar Må,To Må,To 8-10 Hanken I Hanken I Ledarskap 5 sp Saaristo On 8-12 Hanken IV Creative business and the creative economy (kan även ingå i ämnesstudier) 5 sp Huopalainen Hanken IV Creative business and the creative economy (kan även ingå i grundstudier) 5 sp Huopalainen Hanken IV Avancerad organisationsteori 5 sp NN Ti Hanken 316 Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i företagets organisation och ledning (forts. hela läsåret) 7 sp Saaristo Ti Hanken 316 Period 2 Organisation och ledning: en introduktion (forts.) 10 sp Hirkman, Saaristo Må,To caseövningar Må,To 8-10 Hanken I Hanken I Individer och grupper i organisationer (kan även ingå i ämnesstudier) 5 sp Schauman Hanken 316 Knowledge management (kan även ingå i ämnesstudier) 5 sp Nordell On Hanken IV Hanken V Individer och grupper i organisationer (kan även ingå i grundstudier) 5 sp Schauman Hanken 316 Knowledge management (kan även ingå i grundstudier) 5 sp Nordell ON Hanken IV Hanken V

6 Kandidatavhandling i företagets organisation och ledning (seminarier) (forts. hela läsåret) 10 sp Saaristo Må Hanken 316 Kultur och trendanalys 5 sp Mård Ti Hanken 316 Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i företagets organisation och ledning (forts.) 7 sp Saaristo Ti Hanken 316 Period 3 Strategisk ledning 5 sp Schauman 2-11 On,To Hanken IV Förändringsledning (kan även ingå i ämnesstudier) 5 sp Schauman 2-11 On,To Hanken 316 Förändringsledning (kan även ingå i grundstudier) 5 sp Schauman 2-11 On,To Hanken 316 Att skriva organisationsforskning (forts. period 4) Kandidatavhandling i företagets organisation och ledning (seminarier) forts. period 4) 5 sp Saaristo sp Saaristo Må Hanken 316 Må Hanken 316 Aktuella ledarskapsutmaningar 5 sp Kivinen 2-11 Ti Hanken 316 Konsulter och konsultering 5 sp Nordell 2-11 Må Hanken IV Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i företagets organisation och ledning (forts.) 7 sp Saaristo 2-11 Ti Hanken 316 Period 4 Human resource management (kan även ingå i ämnesstudier) 5 sp Kivinen On Hanken IV Human resource management (kan även ingå i grundstudier) 5 sp Kivinen On Hanken IV Professionella kompetenser 5 sp Huopalainen Må Hanken 316 Att skriva organisationsforskning (forts.) Kandidatavhandling i företagets organisation och ledning (forts.) 5 sp Saaristo Må Hanken sp Saaristo Må Hanken 316

7 Avancerad strategi 5 sp NN Ti Hanken 316 Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i företagets organisation och ledning (forts.) 7 sp Saaristo Ti Hanken 316 Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium INFORMATIONSVETENSKAP (PK/PM-utbildningen) Period 1 Informationstillfälle för nya och gamla studerande 36 Ti 9-10 Asa B 212 Grundkurs i informa- tionsvetenskap (forts. period 2) 10 sp Widén On Asa B 212 Kunskapsorganisation 6 sp Eriksson- Backa Ti Ti övningar grupp I Eriksson To 9-12 grupp II Backa Fr kurstentamen 43 Asa B 211 Asa B121/PC-klass Asa B121/PC-klass Asa B121/PC-klass The Social Web (forts, period 2) 5 sp Holmberg Må Asa C122 Kandidatavhandling i informationsvetenskap (inkl. seminarier) (forts. period 2) -resten enligt överenskommelse 10 sp Eriksson- Backa 36 On Asa B 211 Informationshantering i digitala miljöer Informationsbeteende (forts. period 2) 5 sp Huvila 37,39, sp Huvila 37,39, 41,43 Asa B 211 Må Asa B 211 Pro gradu-seminarier i informationsvetenskap Forts. hela året enl. överenskommelse 10 sp Widén 38 Ti Asa B 212 Period 2

8 Grundkurs i informa- tionsvetenskap (forts.) 10 sp Widén On Asa B 212 Informationssökning I -övningar 5 sp Huvila Pettersson To Asa B 212 Asa B121/PC-klass The Social Web (forts.) 5 sp Holmberg Må Asa C 122 Biblioteket i organisationen 5 sp Eriksson- Backa Nykyri Ti Asa B 212 Kandidatavhandling i informationsvetenskap (inkl. seminarier) (forts.) 10 sp Eriksson- Backa Enligt överenskommelse Bibliotek sp Huvila To Asa B 211 Informationsbeteende (forts.) 10 sp Huvila 45,47, 49,51 Må Asa B 211 Pro gradu-seminarier (forts.) 10 sp Widén Enligt överenskommelse Period 3 Informationssökning II 4 sp Eriksson-Backa 2-10 On Asa B 212 -övningar 2-10 To Asa B121/PC-klass Kundservice och lärande 3 sp Pettersson 2-10 Asa B 211 Informetrics 5 sp Holmberg 4-8 Ti Asa B 212 (forts. period 4) Ti Asa B 212 -övningar 9-11 Ti Asa B 121 Resurshantering 7 sp Huvila Eriksson Fr 9-12 Asa B 212 (forts. period 4) Backa On 9-12, Asa B On 9-12, Asa B On 9-12 Asa B 212 -övningar 16 On 9-12 Asa B121/PC-klass 19 On 9-12 Asa B121/PC-klass -kurstentamen 21 On Asa B 212 Forskningsmetoder (forts. period 4) 10 sp Nykyri 2-21 Asa B 211 Arkivvetenskap 5 sp Valve 2-10 Må Åbo landsarkiv Sköld (se MinPlan) -seminarier 4,8,11 Må Asa B 211

9 Hälsoinformation 5 sp Ek, Eriksson- Backa 3-5 Ti Asa B 211 Pro gradu-seminarier (forts.) 10 sp Widén Enligt överenskommlese Period 4 Informetrics (forts.) 5 sp Holmberg Ti Asa B 212 Resurshantering 7 sp Huvila On 9-12, Asa B 212 (forts.) Eriksson-Backa 17 On 9-12, Asa B On 9-12 Asa B 212 -övningar 16 On 9-12 Asa B121/PC-klass 19 On 9-12 Asa B121/PC-klass -kurstentamen 21 On Asa B 212 Biblioteksstrategier 5 sp Nykyri 12,16, 20 To Asa B 211 Forskningsmetoder (forts.) 10 sp Nykyri Asa B 211 Information Management 5 sp Widén 12,14, 16,18 Må Asa B 211 Pro gradu-seminarier (forts.) 10 sp Widén Enligt överenskommelse Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (Ekonomutbildningen) Period 1 Introduction to Marketing 10 sp Lindström Må Hanken II On Seminars, two groups Fr 8-10 Hanken VI Fr Hanken VI International Business: a European Perspective 10 sp Nyholm Nätbaserad kurs -Seminarietillfällen Nyholm 37 Hanken II (forts. period 2) 42 Hanken II

10 48 Hanken II International Marketing in Business Networks 5 sp Törnroos, NN Må,To Hanken IV Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i interna- tionell marknadsföring 7 sp Brännback Törnroos Nyholm Nyström -obligatorisk introduktion Ti Hanken VI -föreläsningar Brännback Ti, On Hanken VI Törnroos seminarier enligt överenskommelse Period 2 Konsumentmarknadsföring 5 sp Lindström Må Hanken III International Business: a European 10 sp Nyholm Perspective forts. -Seminarietillfällen Nyholm 48 Hanken II Kandidatavhandling i intern. marknadsföring (forts. period 3 och 4) 10 sp Lindström Ti Hanken VI Intercultural Marketing Management 5 sp NN Må Hanken III On Hanken II Period 3 Grundkurs i marknadsföring 10 sp Lindström seminarietillfällen Må To 8-12 Hanken I Hanken I Kundrelationer 5 sp Nyholm 3-11 Hanken III Marknadsforskning 10 sp Brännback 2-11 Ti 8-12 Hanken IV Transport- och logistiktjänster 5 sp Nyholm Nätbaserad kurs -Seminarietillfällen Nyholm 2-11 Fr Hanken IV Kandidatavhandling i inter- nationell 10 sp Lindström marknadsföring (forts.) -övningar med handledning 3,8 On Hanken VI

11 Intercultural Marketing Management: seminars 5 sp NN 2-11 Hanken VI Fr Period 4 Grundkurs i marknadsföring 10 sp Lindström Må Hanken I (forts.) -seminarietillfällen To 8-12 Hanken I Marknadskommunikation: branding och reklam 5 sp Nyström Ti 8-12 Hanken IV Sustainable Business 5 sp Nyholm Ti,To Hanken IV seminarier/seminars Må Hanken VI fyra grupper/four groups Ti Hanken VI Hanken VI To Hanken VI Kandidatavhandling i internationell marknadsföring -seminarietillfällen (forts.) 10 sp Lindström 14 Må Hanken VI On Management of Industrial Brands 5 sp Nyström To 8-12 Hanken 316 Supply Chain Management 5 sp Nyholm Ti, Fr Hanken V Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium NATIONALEKONOMI (Ekonom- och PK/PM-utbildningen) Undervisningen är densamma för bägge utbildningarna Period 1 Grundkurs i national- ekonomi (forts. 10 sp Lagerström Ti Hanken I period 2) -mikroekonomi 5 sp Fr gruppövningar (5 grupper) grupp 1 38, 40, 42 Må Hanken VI grupp 2 38,40, 42 Ti Hanken VI grupp 3 38,40, 42 On Hanken VI grupp 4 38,40, 42 Hanken VI grupp 5 38,40, To Hanken VI 42 -mikroekonomi/kurstent 43 Fr 8-12 Hanken I, II,III och Asa A 120 Strategiskt beteende 5 sp Koerselman 38 On Hanken I 38 To Economics of development: 5 sp NN Ti ASA C 122

12 a global perspective To To Ti To ASA C 122 Hanken II ASA A 120 ASA C 122 Ekonometri 5 sp Djupsjöbacka Asa B Ti Asa B 212 Matematik för nationalekonomer 5 sp Halldórsdóttir Må, On To Hanken V Hanken VI Magisterseminarier i nationalekonomi 7 sp Willner 38 Asa B 212 Period 2 Grundkurs i national- ekonomi 10 sp Lagerström Ti Hanken I (forts.) Fr makroekonomi 5 sp gruppövningar (5 grupper) grupp 1 45,47, 49 Må Hanken VI grupp2 45,47, 49 Ti Hanken VI grupp 3 45,47, 49 On Hanken VI grupp 4 45,47, 49 Hanken VI grupp 5 45,47, 49, Ti Hanken VI -makroekonomi/kurstent 50 Fr 8-12 Hanken I, II, III och Asa A 120 Internationell ekonomi -kurstent 5 sp Lagerström Må On 8-10 Ti 8-12 Hanken I Hanken I Mikroekonomi (ämnesstudier) 7 sp Eriksson Ti On 8-10 Asa C 122 Arbetsmarknadsekonomi 5 sp Österbacka Må On Asa C 122 Finansiell ekonomi II: Optioner, terminer och swappar 5 sp Sjögren 44,47 Må,Ti,On, To Fr 8-12 Hanken IV Hanken III Hanken IV Fördjupad mikroekonomi 7 sp Willner To Asa B On Asa B 212 -räkneövningar Ti Asa B 212 Magisterseminarier i nationalekonomi (forts.) 7 sp Willner 44 On 9-19 Asa C 122 Period 3

13 Finansiell ekonomi I: introduktion till 5 sp Sjögren 2,5 Må-Fr Hanken II finansiell ekonomi 8-12 Ekonomisk matematik (forts. period 4) 5 sp Halldórsdóttir 2-13 Må, Ti, To Hanken I Introduktion till ekologisk ekonomi 5 sp Eriksson 2-10 On, To Asa C 122 Kandidatavhandling i nationalekonomi (forts period 4.) 10 sp Eriksson Må Fr 9-12, Må 9-17 Asa C 122 Asa C 122 Asa B 212 Asa C 122 Industriell organisation 5 sp Willner 3-11 To Asa B 212 -räkneövningar 4-11 Ti Asa B 211 Tillämpad ekonometri 5 sp Lagerström 2-11 On 9-12 Asa B121/PC-klass Finansiell ekonomi III: VAR, fördjupad portfölj- och ränteanalys 5 sp Sjögren 2,5 Må Ti-Fr Hanken II Hanken IV Magisterseminarier i nationalekonomi (forts.) 7 sp Willner 6 Må 9-19 Asa C 122 Period 4 Makroekonomi (ämnesstud.) Ekonomisk matematik (forts.) Fortsättningskurs i ekologisk ekonomi 8 sp NN Må, Ti, On sp Halldórsdóttir Må, Ti, To sp Eriksson Ti,On Asa C 122 Hanken I Asa C 122 Kandidatavhandling i nationalekonomi (forts.) 10 sp Eriksson 15 To 9-17 Asa C 122 Fördjupad makroekonomi 8 sp Österbacka Ti,To 9-12 Asa B 212 Magistersseminarier i nationalekonomi (forts.) 7 sp Willner 16 On 9-19 Asa C 122

14 REDOVISNING (Ekonomutbildningen) Bokföring - praktikfall 5 sp Jakas 37 Må Hanken III Sucksdorff To Hanken III -gruppundervisning grupp To 8-10 Hanken/pc-klass grupp Hanken/pc-klass grupp To Hanken/pc-klass -genomgång av övningar Se anslag Ekonomistyrning 5 sp Jakas Sucksdorff Ti Ti gruppundervisning grupp 1 grupp On On Koncernredovisning 5 sp Aaltonen Må,Ti gruppundervisning grupp 1 grupp On Hanken III Hanken III Hanken III Hanken II Hanken/ pc-klass Hanken/pc-klass Cost Accounting 5 sp Semenova Hanken III Fördjupad revision 5 sp Aaltonen To Hanken V -praktikfall (period 2) Jakas Se anslag Sucksdorff Fördjupad finansiell redovisning, del I (forts. period 2) -handledning 5 sp Östermark Må,Ti Må,Ti Hanken V Hanken/pc-klass Hanken/pc-klass Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i redovisning (forts. hela läsåret) 7 sp Östermark NN Ti Hanken V Period 2 Finansiell analys 5 sp Jakas Sucksdorff Ti Ti gruppundervisning grupp 1 grupp On On Hanken III Hanken III Hanken III Revision 5 sp Söderlund On Hanken V -övningar Hanken V Financial Accounting: 5 sp Cunningham Hanken IV A Users Perspective -workshops To Hanken IV Specialfrågor i redovisning och revision -introduktion -övriga tider se period 3 5 sp Aaltonen 50 Må Hanken II Intern kontroll 5 sp Aaltonen To Hanken V

15 Value Based Management Accounting 5 sp NN Ti Hanken V Fördjupad finansiell redovisning,del I (forts.) 5 sp Östermark Må,Ti handledning Må,Ti Fördjupad finansiell redovisning, del II 5 sp Östermark Må,Ti handledning Må,Ti Hanken/pc-klass Hanken/pc-klass Hanken/pc-klass Hanken/pc-klass Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i redovisning (forts.) 7 sp Östermark NN Se anslag Period 3 Grundkurs i redovisning -del 1 och 2 del 2 forts. period 4 10 sp Jakas Sucksdorff 3-10, Ti,On Fr Hanken I Bokslut och bokslutsplanering 5 sp Jakas 3-10 Hanken III To gruppundervisning 8-9 Se anslag Specialfrågor i redovisning och 5 sp Aaltonen revision (forts.) -föreläsningar 4-11 Ti Hanken II -räkneövningar 4-11 Hanken II Företagsvärdering och 5 sp Aaltonen 3-11 To Hanken V företagsarrangemang -gruppundervisning grupp Må Hanken/pc-klass (kan även ingå i fördjupade studier) grupp Må Hanken/pc-klass Kandidatavhandling i redovisning - introduktion -seminarietillfällen i grupp (period 4) 10 sp Söderlund 3-4 Ti Hanken VI 15 Må-Fre Hanken VI 15 Må-Fre Hanken VI Internationell redovisning 10 sp Söderlund 3-14 On Hanken V (forts. period 4) -handledning av uppgifter Se anslag Företagsvärdering och 5 sp Aaltonen 3-11 To Hanken V företagsarrangemang -gruppundervsining grupp Må Hanken/pc-klass (kan även ingå i ämnesstudier) grupp Må Hanken/pc-klass Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i redovisning (forts.) 7 sp Östermark NN Se anslag Period 4

16 Grundkurs i redovisning -del 2 (forts.) 10 sp Jakas Sucksdorff Ti,On Fr Hanken I Hanken I Företagsfinansiering 5 sp Aaltonen Ti 10-12, Ti gruppundervisning grupp 1 grupp To Kandidatavhandling i redovisning 10 sp Söderlund (forts.) -seminarietillfällen i grupp 15 Må,Ons-Fr Må,Ons-Fr Hanken II Hanken/pc-klass Hanken/pc-klass Hanken VI Fördjupad koncernredovisning 5 sp Aaltonen Må Må Hanken II Internationell redovisning 10 sp Söderlund On Hanken V (forts.) -handledning av uppgifter Se anslag Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i redovisning (forts.) 7 sp Östermark NN Se anslag

17 KVINNOVETENSKAP (PK/PM-utbildningen) Period 1 Träff om kurser och studier Silius 36 Må 16 Introduktion till kvinnovetenskapen 10 sp Palmgren Ti Asa Lilla aud. Hanken IV Bloggriot slash feminism 5 sp Palmgren Franck ÖPU-höst Anmälan till ÖPU Nordic Perspectives on Gender, Equality and Welfare 10 sp Silius et al Gender and Conflict 5 sp Mengesha Gakuru-Hipp Ti To Må Ti To Må Ti To Ti On Genusforskning i musik 5 sp Hambro Se musikvetenskap Nordic Perspectives on Gender, Equality and Welfare 10 sp Silius et al Gender and Conflict 5 sp Mengesha Gakuru-Hipp Ti To Må Ti To Må Ti To Ti On Genusforskning i musik 5 sp Hambro Se musikvetenskap Kvinnovetenskapliga seminarier (kandidat-, magister-, forskar-) (forts.) 10 sp Silius Irni Ti 13-15

18 Period 2 Introduction to Finnish Gender Studies 5 sp Saresma Vänskä Virtuell/HILMA-nätverket Anmälan till Bloggriot slash feminism 5 sp Palmgren Franck ÖPU-höst Anmälan till ÖPU Levnadsberättelser, biografering och erfarenhet Nordic Perspective on Gender, Equality and Welfare Jämställdhetsarbete i teori och praktik 5 sp Östman et al Se nordisk historia 10 sp Silius et al sp Seikkula On NSS Intensive Course in Gender Studies (Addis Ababa) 10 sp Oinas Liu Xin et al. OBS! Ingen kurs I Åbo utan kursen äger rum I Addis Abeba, Etiopien, För mer information kontakta ämnet. Nordic Perspectives on Gender, Equality and Welfare Jämställdhetsarbete i teori och praktik 10 sp Silius et al sp Seikkula On Kvinnovetenskapliga seminarier (kandidat-, magister-, forskar-) (forts.) 10 sp Silius Irni Ti Period 3 Feministisk teori I och klassiker 10 sp Honkanen 2-22 ÖPU-vår Anmälan till ÖPU Feministisk teori II 10 sp Tuori 2-11 Må On Etnologisk genusforskning 5 sp Palmgren Hagelstam 2-22 Se nordisk etnologi Feministisk teori III 10 sp Tuori 2-11 Må On Fördjupad metodologi 10 sp Silius 2-11 Ti Etnologisk genusforskning 5 sp Palmgren Hagelstam 2-22 Se nordisk etnologi Kvinnovetenskapliga seminarier (kandidat-, magister-, forskar-) 10 sp Silius Irni 2-11 Ti 13-15

19 (forts.) Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period 4 Feministisk teori I och klassiker 10 sp Honkanen 2-22 ÖPU-vår Anmälan till ÖPU Gräsrötter- teori och aktivism 5 sp Jungar Högback Nordling Gender and Development 5 sp Oinas Lavila Ti Virtuell/HILMA-nätverket Abmälan till Värden och värderingar i bilderboken 5 sp Österlund Se litteraturvetenskap Värden och värderingar i bilderboken 5 sp Österlund Se litteraturvetenskap EAGLES: Intensive Course in Lyon 10 sp Silius et al. OBS Ingen kurs I Åbo utan kursen äger rum i Lyon, Frankrike, För mer information kontakta ämnet. Kvinnovetenskapliga studier (kandidat-, magister-, forskar-) (forts.) 10 sp Silius Irni Ti Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium SOCIOLOGI (PK/PM-utbildningen) Period 1 Information för nya studerande 39 Må 15 Pipping Introduktion till sociologin 5 sp Sundback Ti To ASA Stora aud ASA Stora aud Sociologisk metodik, del 1 föreläsningar 5 sp Lagerspetz On Pipping Pipping Sociologisk teori 5 sp Häger Ti To Pipping Pipping Socialantropologi 5 sp Lojander-Visapää Ti On Ti Pipping Pipping Pipping

20 Kandidatavhandling i sociologi, seminarier 10 sp Häger Pipping Pipping Inledning till fördjupade studier 5 sp Häger 40 Må Magisterseminarier i sociologi 10 sp Sundback, Lagerspetz Period 2 Människan i samhället 5 sp Kanckos Ti To ASA Stora aud ASA Stora aud Sociologisk metodik, del 2, övningar 5 sp Lagerspetz Pipping Civilsamhälle och föreningar i Norden och Baltikum 5 sp Sundback, Lagerspetz, Sundblom Ti Pipping Swedish-Speaking Finns as a Minority 5 sp Sundback m.fl Må On Pipping Pipping Kandidatavhandling i sociologi, seminarier (forts) 10 sp Häger Pipping Magisterseminarier i sociologi (forts) 10 sp Lagerspetz Period 3 Grupparbete i sociologi 5 sp Kanckos 2 Ti Pipping 2 To Pipping Aktuell sociologisk forskning 5 sp Häger 2-10 Ti Pipping Sociology of Religion I 5 sp Martikainen m.fl. 2-7 Ti Plats meddelas senare Kandidatavhandling i sociologi, seminarier (forts) 10 sp Häger 2-21 Pipping Fördjupad sociologisk teori, del 1 5 sp Lagerspetz 2-10 Ti Pipping Fördjupad sociologisk metodik 10 sp Sundback m.fl On Pipping Pipping Magisterseminarier i sociologi (forts) 10 sp Sundback Lagerspetz 2-21

21 Period 4 Samhällets strukturer och institutioner 5 sp Sundback m.fl Ti To ASA Stora aud ASA Stora aud Introduction to Post-Communist Social Change 5 sp Lagerspetz, Vogt, Hadzibulic Ti Ti Pipping Pipping Pipping Sociology of Religion II 5 sp Martikainen m.fl Ti Plats meddelas senare Kandidatavhandling i sociologi, seminarier (forts) 10 sp Häger Pipping Magisterseminarier i sociologi (forts) 10 sp Sundback Lagerspetz 11-21

22 OFFENTLIG FÖRVALTNING (PK/PM-utbildningen) Period 1 Finlands offentliga förvaltning 10 sp Sandberg Må To Personalledning i offentlig sektorn 5 sp Henriksson Political Institutions in the European Union 5 sp Serup Christensen Må Ranganathan 44 Metodik - i samband med första föreläsningen meddelas programmet för kursen 10 sp Denk 37 Må Kandidatavhandling i offentlig förvaltning (inkl. seminarier) 10 sp Joas Henriksson To Metodik inför pro gradu - I samband med första föreläsningen meddelas programmet för kursen 5 sp Denk 37 Ti Magisterseminarier och magisteruppsats 10 sp Joas Henriksson To Period 2 Politics and Administration in Finland: An Introduction -tentamen 5 sp Grönholm Isaksson On On Fr On 9-13 Medborgare och inflytandet 10 sp Stolpe 47 Må Ti On To 9-11 To 12-13

23 Kandidatavhandling i offentlig förvaltning (inkl. seminarier) 10 sp Joas Henriksson To Magisterseminarier och magisteruppsats 10 sp Joas Henriksson To Period 3 Budgetering och redovisning 5 sp Henriksson Må Må ASA Lilla aud. ASA Lilla aud. ASA Lilla aud. Statsförvaltning 10 sp Sandberg 2-5 Må Etik i offentlig förvaltning 5 sp Hemberg Må Kandidatavhandling i offentlig förvaltning (inkl. seminarier) 10 sp Joas Henriksson 2-11 To Magisterseminarier och magisteruppsats 10 sp Joas Henriksson 2-11 To Period 4 Organisationsteori I 5 sp Meriluoto Må ASA Lilla aud ASA Lilla aud. Lokal demokrati i förändring 10 sp Joas Kandidatavhandling i offentlig förvaltning (inkl. seminarier) 10 sp Joas Henriksson To Magisterseminarier och magisteruppsats 10 sp Joas Henriksson To Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

24 STATSKUNSKAP (PK/PM-utbildningen) Period 1 Att tänka på politik - start I samband med första föreläsningen ges allmän information om studiegången till alla nya studerande - kurstentamen 5 sp Hermanson Karvonen Må ASA Stora aud ASA Stora aud ASA Stora aud Finländsk politik -kurstentamen 5 sp Isaksson Må Må ASA Stora aud ASA Stora aud ASA Stora aud Forskningsmetodik - I samband med första föreläsningen meddelas programmet för kursen 10 sp Denk 37 Må Environmental Politics I 5 sp Vartanyan Må Ti Idéer och ideologier 5 sp Karvonen Må Må Internationell politik 5 sp Ries 42 Må Ti 9-11 Ti To 9-11 To ASA Långvågen Political Institutions in the European Union * 5 sp Christensen Må ASA Ranganathan Environmental Politics II 10 sp Hermanson Må On Ti On Forskningsmetodik inför pro gradu - I samband med första föreläsningen meddelas programmet för kursen 10 sp Denk 37 Ti Magisterseminarier 10 sp Anckar Karvonen Ti Period 2

25 Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Jämförande politik - kurstentamen 5 sp Anckar Må Demokrati 5 sp Himmelroos Må Må Magisterseminarier 10 sp Anckar Karvonen Ti 9:30-13 Period 3 Internationell politik - kurstentamen 5 sp Groop Må Må ASA Stora aud ASA Stora aud ASA Stora aud Partier och väljare - kurstentamen 5 sp Lehtinen Må Må ASA Stora aud ASA Stora aud ASA Stora aud Kandidatseminarier -förhandsanmälan i MinPlan 10 sp Isaksson 2-11 Ti Politiska system 5 sp Lundell 6-8 Må Corruption and development - förhandsanmälan via Öppna Universitetet. Nätkurs, närmare Information ges senare. 5 sp Groop Magisterseminarier 10 sp Anckar Karvonen 2-11 Ti Period 4 Initia artis - förhandsanmälan i MinPlan - Programmet meddelas i samband med första föreläsningen 5 sp Hermanson 10 Må ASA Stora aud ASA Stora aud Kandidatavhandling i statskunskap (inkl. seminarier) 10 sp Isaksson Ti Politiskt beteende 5 sp Bengtsson Må Citizens and the State * -programmet meddelas senare 5 sp Marien 19 Må 13-15

26 Magisterseminarier 10 sp Anckar Karvonen 12 Ti *kursen kan även avläggas som en kurs i fördjupade studier

27 Enligt överenskommelse med ämnesansvarig kan kurser ur Turku Law Schools kursutbud väljas: Om möjligheten att tentera en kurs eller mognadsprov som e-tent, fråga respektive kursens lärare/handledare. Period 1 FOLKRÄTT (PK/PM-utbildningen) Grundkurs i juridik Offentlig rätt -kurstentamen 4 sp Wahlberg m.fl Må To ASA Stora aud & ASA Lilla aud. Grundkurs i juridik/inledning till handelsrätt (forts. period 2) 6 sp Lindroos Klami Må Ti Hanken I Folkrättens rättskällor -hemtentamen 10 sp Pirjatanniemi Ti Tryckerihuset Tryckerihuset International Protection of Human Rights 10 sp Krause On To Fr Må 9-12, Ti 9-13 On 9-13, Fr 10-12, Ti 9-12 To 9-12 Må 10-12, Ti 10-12, Må 9-12 Ti 10-12, Hanken V Hanken V Hanken V Hanken V Hanken V Hanken V Hanken V Hanken V Hanken II Hanken V Hanken V Hanken IV Hanken V Hanken V Hanken III Hanken V Hanken IV Hanken V Hanken V Hanken IV Hanken V och Kandidat-, magister- och RN-seminarier samt Litteraturrecension och övningsuppsats (RN): -allmän introduktion (obligatorisk närvaro) -introduktion till vetenskapligt skrivande -formalia (fotnoter etc.) -rättsinformationssökning Engström Klami Wahlberg Lindroos Engström Klami Svenskberg Södergård Ti On Hanken I Hanken II Hanken II Hanken II

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer

1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5

1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Nätkurser...4 3 Humanistiska fakulteten... 5 Etnologi... 5 Filosofi... 5 Etik... 6 Finska språket med litteraturen... 6 Folkloristik... 6 Historia... 7 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier.

Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Kurser våren 2015 Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Studier vid det öppna universitetet fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Du kan läsa universitetskurser

Läs mer

Kurser 2015-16 hela landet

Kurser 2015-16 hela landet Uppdaterad 17.6.2015/cs Kurser 2015-16 hela landet Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare: TD Juho Sankamo och FD, TM

Läs mer

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4

1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Nätkurser...3 3 Humanistiska fakulteten... 4 Etnologi... 4 Filosofi... 4 Etik... 5 Finska språket med litteraturen... 5 Folkloristik... 5 Historia... 6 Interkulturell kommunikation...

Läs mer

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo.

Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm Planerare Carina Gräsbeck carina.grasbeck@abo. Uppdaterad 13.3.2015/cl Kurser våren 2015 hela landet www.abo.fi/opu Akademiska studiefärdigheter (kvotplatser) http://www.abo.fi/student/allm ENSKILDA KURSER @Akademiska studier 1 sp Tidpunkt: 12.1-8.2.2015

Läs mer

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus)

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus) Ämnet Redovisning Accounting Laskentatoimi Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och organisationer och den visar utåt hur företaget

Läs mer

Öppna högskolan. Högskolan på Åland

Öppna högskolan. Högskolan på Åland Öppna högskolan Högskolan på Åland augusti december 2008 Öppna högskolan Högskolan på Åland Pb 1010, AX-22 111 Mariehamn tfn 018-537 711 fax 018-22160 open@ha.ax www.ha.ax/open Högskolan Norra, Neptunigatan

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007

ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 ÖPPNA UNIVERSITETET 2006-2007 Redigering: Christel Söderholm Layout och omslag: Peter Siegfrids, Christel Söderholm 2006 Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi Fortbildningscentralerna vid Åbo Akademi

Läs mer

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april

Utbildningskatalog. Sista ansökningsdag för hösten 2014 15 april Utbildningskatalog Sista ansökningsdag för hösten 204 5 april Anmäl dig på www.antagning.se Ta en klunk av kunskapens källa Från världens äldsta aktiebolag till Sveriges första akutsjukhus. I Dalarna har

Läs mer

ÅBO AKADEMIS OCH HELSINGFORS UNIVERSITETS KURSER: ASTRONOMI DRAMAPEDAGOGIK FILOSOFI

ÅBO AKADEMIS OCH HELSINGFORS UNIVERSITETS KURSER: ASTRONOMI DRAMAPEDAGOGIK FILOSOFI ÅBO AKADEMIS OCH HELSINGFORS UNIVERSITETS KURSER: ASTRONOMI Astronomin utvecklar den vetenskapliga världsbilden och åskådliggör fysiska lagbundenheter i naturen. Kursen passar utmärkt som biämnesstudier

Läs mer

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp)

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Gammal struktur för nationalekonomi Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Grundstudier 350000 Grundkurs i nationalekonomi 10 sp 350001 Finland och EU aktuella ekonomiska frågor

Läs mer

Vade mecum (lat) "gå med mig" - en handbok eller manual - en användbar tingest som man alltid bör bära med sig (källa: Merriam-Webster Online)

Vade mecum (lat) gå med mig - en handbok eller manual - en användbar tingest som man alltid bör bära med sig (källa: Merriam-Webster Online) Vade mecum (lat) "gå med mig" - en handbok eller manual - en användbar tingest som man alltid bör bära med sig (källa: Merriam-Webster Online) 2 Konstvetenskap vid Åbo Akademi läsåret 2015 2016 Innehållsförteckning

Läs mer

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007

Studiehandbok. Ekonomprogrammet. Vårterminen 2007 Studiehandbok Ekonomprogrammet Vårterminen 2007 Informationen i denna handbok kan förändras löpande, kontrollera på www.ehl.lu.se om det finns viktiga ändringar. Uppdaterad 2006-12-06. 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015

NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 NORDISK LITTERATUR VID HELSINGFORS UNIVERSITET INFORMATION FÖR 2014-2015 Torsdagen den 28 augusti kl. 13.15-14.00 ordnar vi ett informationsmöte för studenterna i Forsthuset (Unionsgatan 40), sal 20. På

Läs mer

Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren 2000-2006)

Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren 2000-2006) Rapport om nätkursverksamheten inom ÖPU år 2006 (inkl. vissa sammanställningar av nätkursverksamheten inom ÖPU åren 2000-2006) Baseras delvis på kapitel 3 i Årsrapporten om Åbo Akademis virtualiserings-

Läs mer

Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver

Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver Grundläggande datasäkerhet LIU-15011 133 82 Medicinsk teknik LIU-18015 99 56 Introduktion till etologi LIU-18105 75 219 Hundens beteendebiologi 1 - introduktion LIU-18121 135 500 Hundens beteendebiologi

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Analytic orientation 180/300 higher education credits, first/second

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: Jylhä, Jan,

Läs mer

från Åbo Akademi Nr 6 3.4.2009 Viktigt att upptäcka minnessvårigheter tidigt Petra Grönholm-Nyman har forskat kring Alzheimers sjukdom och MCI

från Åbo Akademi Nr 6 3.4.2009 Viktigt att upptäcka minnessvårigheter tidigt Petra Grönholm-Nyman har forskat kring Alzheimers sjukdom och MCI från Åbo Akademi Nr 6 3.4.2009 Viktigt att upptäcka minnessvårigheter tidigt Petra Grönholm-Nyman har forskat kring Alzheimers sjukdom och MCI EN FRÅGA FÅR SVAR Nytt faktakort om ÅA Årets faktakort om

Läs mer

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006

Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Årsrapport om Åbo Akademis virtualiserings- och lärcenterverksamhet i Åbo år 2006 Innehållsförteckning 1 Allmänt...4 1.1

Läs mer

Våren 2015 15 OKTOBER

Våren 2015 15 OKTOBER KURSER 2014 2015 www.oru.se Postadress: Örebro universitet 701 82 Örebro Telefon: 019-30 30 00 Studieinformation: E-post: studentcentrum@oru.se Direkttelefon: 019-30 37 00 Sista anmälningsdag Hösten 2014

Läs mer

Utbildningsstruktur. Studiegång. Allmän linje. Kandidatexamen 70 60 0/25 max 25 25/0 180 Magisterexamen 80 0 0/25 max 25 35/10 120 KANDIDATEXAMEN ÅR 1

Utbildningsstruktur. Studiegång. Allmän linje. Kandidatexamen 70 60 0/25 max 25 25/0 180 Magisterexamen 80 0 0/25 max 25 35/10 120 KANDIDATEXAMEN ÅR 1 Musikvetenskap Studier i musikvetenskap ger en bred kunskap om musikens varierande stilar genom tiderna och i olika kulturer. Ämnet innefattar allt från konstmusik till jazz-, populär-, folk, världs- och

Läs mer

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09

INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 Uppsala universitet Juridiska institutionen INFORMATION OM FÖRDJUPNINGSKURSER OCH DEN OBLIGATORISKA KURSEN RÄTTSHISTORIA OCH ALLMÄN RÄTTSLÄRA, 15 HP (ROA) HT 08 VT 09 OBS! Sista ansökningsdag till höstterminens

Läs mer

INTERKULTURELL KOMMUNIKATION

INTERKULTURELL KOMMUNIKATION INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Interkulturell kommunikation utgör ett tvärvetenskapligt biämne vid Humanistiska fakulteten som tar upp begreppet interkulturell kommunikation ur olika aspekter. Tyngdpunkten

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram Analytisk inriktning Antagna fr.o.m. 2013 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå Programme in Business and Economics Analytic orientation 180/300

Läs mer

ÅBO AKADEMI ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 2006-2007

ÅBO AKADEMI ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 2006-2007 ÅBO AKADEMI ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 2006-2007 Utgivare: Förvaltningsämbetet Redigering: Joakim Storrank Editering: Kristiina Iho och Sirpa Asikainen ÅBO AKADEMI Domkyrkotorget 3 20500 Åbo tfn *(02)215

Läs mer