EKONOMUTBILDNINGEN GEMENSAMMA STUDIER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMUTBILDNINGEN GEMENSAMMA STUDIER"

Transkript

1

2

3 EKONOMUTBILDNINGEN GEMENSAMMA STUDIER Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Obligatoriska kurser, ekonomie kandidatexamen GEMENSAMMA STUDIER Period 1 Studieorienteringsveckan Lostedt 35 Hanken I inleds kl Studieorienteringskurs i Moodle 1 sp Lostedt https://moodle2.vasa.abo.fi Period 2 Baskurs i statistik för ekonomer -övningar i grupp 5 sp Höglund Period 3 och 4 On Må Ti To Hanken I Hanken/pc-klass Ekonomisk matematik 5 sp Halldórsdóttir 3-13 Må, Ti, To Hanken I Organisation och ledning en introduktion (301000) se företagets organisation och ledning Inledning till handelsrätt ( ) se handelsrätt Grundkurs i nationalekonomi (350000) se nationalekonomi Grundkurs i marknadsföring (305000) se internationell marknadsföring Grundkurs i redovisning (310000) se redovisning Grundkurs i informationssystem (457100) se informationsteknologi/inform.system Språkstudier se Språkcentret Obligatoriska kurser, ekonomie magisterexamen Period 2 Filosofi för ekonomer 5 sp Kristensson Uggla Må On To Ti 8-12 Ti On To Hanken II Hanken II Hanken II Hanken II Hanken II Hanken II Hanken II 50 On Hanken I

4 POLITICES KANDIDAT/MAGISTERUTBILDNINGEN GEMENSAMMA STUDIER Obligatoriska kurser Period 1 Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Studieorienteringsveckan -inleds kl Studieorienteringskurs Del I i Moodle: Introduktion till studierna Lostedt 35 2 sp Holm dle2.vasa.abo.fi Period 2 Vetenskapsteori för samhällsvetare 5 sp Kronqvist Må Må Må Arken Armfelt Arken Armfelt Arken Armfelt Arken Armfelt Arken Armfelt Studieorienteringskurs, del II i Moodle: Informationskompetens, grk -datorklasser 1 sp Lindfors , 46 Må, Ti, To ASA Stansen Period 3 Grundkurs i statistisk 10 sp Höglund 2-19 On dataanalys -övningar i grupper 3-19 Må ASA Stansen Må ASA Stansen ASA Stansen Fr ASA Stansen Studieorienteringskurs, del III i Moodle: Kvalitet 1 sp Holm 2-11 https://moodle2.vasa.abo.fi Tre av följande grundkurser bör avläggas: Grundkurs i informationsvetenskap se informationsvetenskap Grundkurs i juridik se folkrätt/offentlig rätt Introduktion till kvinnovetenskapen se kvinnovetenskap Grundkurs i nationalekonomi se nationalekonomi Finlands offentliga förvaltning se offentlig förvaltning Introduktion till sociologin samt Människan i samhället eller Samhällets strukturer och se sociologi institutioner (2 kurser) 10 sp av statskunskapens grundkurser se statskunskap

5 FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (Ekonomutbildningen) Period 1 Organisation och ledning: en introduktion 10 sp Hirkman, Saaristo caseövningar Må,To Må,To 8-10 Hanken I Hanken I Ledarskap 5 sp Saaristo On 8-12 Hanken IV Creative business and the creative economy (kan även ingå i ämnesstudier) 5 sp Huopalainen Hanken IV Creative business and the creative economy (kan även ingå i grundstudier) 5 sp Huopalainen Hanken IV Avancerad organisationsteori 5 sp NN Ti Hanken 316 Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i företagets organisation och ledning (forts. hela läsåret) 7 sp Saaristo Ti Hanken 316 Period 2 Organisation och ledning: en introduktion (forts.) 10 sp Hirkman, Saaristo Må,To caseövningar Må,To 8-10 Hanken I Hanken I Individer och grupper i organisationer (kan även ingå i ämnesstudier) 5 sp Schauman Hanken 316 Knowledge management (kan även ingå i ämnesstudier) 5 sp Nordell On Hanken IV Hanken V Individer och grupper i organisationer (kan även ingå i grundstudier) 5 sp Schauman Hanken 316 Knowledge management (kan även ingå i grundstudier) 5 sp Nordell ON Hanken IV Hanken V

6 Kandidatavhandling i företagets organisation och ledning (seminarier) (forts. hela läsåret) 10 sp Saaristo Må Hanken 316 Kultur och trendanalys 5 sp Mård Ti Hanken 316 Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i företagets organisation och ledning (forts.) 7 sp Saaristo Ti Hanken 316 Period 3 Strategisk ledning 5 sp Schauman 2-11 On,To Hanken IV Förändringsledning (kan även ingå i ämnesstudier) 5 sp Schauman 2-11 On,To Hanken 316 Förändringsledning (kan även ingå i grundstudier) 5 sp Schauman 2-11 On,To Hanken 316 Att skriva organisationsforskning (forts. period 4) Kandidatavhandling i företagets organisation och ledning (seminarier) forts. period 4) 5 sp Saaristo sp Saaristo Må Hanken 316 Må Hanken 316 Aktuella ledarskapsutmaningar 5 sp Kivinen 2-11 Ti Hanken 316 Konsulter och konsultering 5 sp Nordell 2-11 Må Hanken IV Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i företagets organisation och ledning (forts.) 7 sp Saaristo 2-11 Ti Hanken 316 Period 4 Human resource management (kan även ingå i ämnesstudier) 5 sp Kivinen On Hanken IV Human resource management (kan även ingå i grundstudier) 5 sp Kivinen On Hanken IV Professionella kompetenser 5 sp Huopalainen Må Hanken 316 Att skriva organisationsforskning (forts.) Kandidatavhandling i företagets organisation och ledning (forts.) 5 sp Saaristo Må Hanken sp Saaristo Må Hanken 316

7 Avancerad strategi 5 sp NN Ti Hanken 316 Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i företagets organisation och ledning (forts.) 7 sp Saaristo Ti Hanken 316 Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium INFORMATIONSVETENSKAP (PK/PM-utbildningen) Period 1 Informationstillfälle för nya och gamla studerande 36 Ti 9-10 Asa B 212 Grundkurs i informa- tionsvetenskap (forts. period 2) 10 sp Widén On Asa B 212 Kunskapsorganisation 6 sp Eriksson- Backa Ti Ti övningar grupp I Eriksson To 9-12 grupp II Backa Fr kurstentamen 43 Asa B 211 Asa B121/PC-klass Asa B121/PC-klass Asa B121/PC-klass The Social Web (forts, period 2) 5 sp Holmberg Må Asa C122 Kandidatavhandling i informationsvetenskap (inkl. seminarier) (forts. period 2) -resten enligt överenskommelse 10 sp Eriksson- Backa 36 On Asa B 211 Informationshantering i digitala miljöer Informationsbeteende (forts. period 2) 5 sp Huvila 37,39, sp Huvila 37,39, 41,43 Asa B 211 Må Asa B 211 Pro gradu-seminarier i informationsvetenskap Forts. hela året enl. överenskommelse 10 sp Widén 38 Ti Asa B 212 Period 2

8 Grundkurs i informa- tionsvetenskap (forts.) 10 sp Widén On Asa B 212 Informationssökning I -övningar 5 sp Huvila Pettersson To Asa B 212 Asa B121/PC-klass The Social Web (forts.) 5 sp Holmberg Må Asa C 122 Biblioteket i organisationen 5 sp Eriksson- Backa Nykyri Ti Asa B 212 Kandidatavhandling i informationsvetenskap (inkl. seminarier) (forts.) 10 sp Eriksson- Backa Enligt överenskommelse Bibliotek sp Huvila To Asa B 211 Informationsbeteende (forts.) 10 sp Huvila 45,47, 49,51 Må Asa B 211 Pro gradu-seminarier (forts.) 10 sp Widén Enligt överenskommelse Period 3 Informationssökning II 4 sp Eriksson-Backa 2-10 On Asa B 212 -övningar 2-10 To Asa B121/PC-klass Kundservice och lärande 3 sp Pettersson 2-10 Asa B 211 Informetrics 5 sp Holmberg 4-8 Ti Asa B 212 (forts. period 4) Ti Asa B 212 -övningar 9-11 Ti Asa B 121 Resurshantering 7 sp Huvila Eriksson Fr 9-12 Asa B 212 (forts. period 4) Backa On 9-12, Asa B On 9-12, Asa B On 9-12 Asa B 212 -övningar 16 On 9-12 Asa B121/PC-klass 19 On 9-12 Asa B121/PC-klass -kurstentamen 21 On Asa B 212 Forskningsmetoder (forts. period 4) 10 sp Nykyri 2-21 Asa B 211 Arkivvetenskap 5 sp Valve 2-10 Må Åbo landsarkiv Sköld (se MinPlan) -seminarier 4,8,11 Må Asa B 211

9 Hälsoinformation 5 sp Ek, Eriksson- Backa 3-5 Ti Asa B 211 Pro gradu-seminarier (forts.) 10 sp Widén Enligt överenskommlese Period 4 Informetrics (forts.) 5 sp Holmberg Ti Asa B 212 Resurshantering 7 sp Huvila On 9-12, Asa B 212 (forts.) Eriksson-Backa 17 On 9-12, Asa B On 9-12 Asa B 212 -övningar 16 On 9-12 Asa B121/PC-klass 19 On 9-12 Asa B121/PC-klass -kurstentamen 21 On Asa B 212 Biblioteksstrategier 5 sp Nykyri 12,16, 20 To Asa B 211 Forskningsmetoder (forts.) 10 sp Nykyri Asa B 211 Information Management 5 sp Widén 12,14, 16,18 Må Asa B 211 Pro gradu-seminarier (forts.) 10 sp Widén Enligt överenskommelse Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (Ekonomutbildningen) Period 1 Introduction to Marketing 10 sp Lindström Må Hanken II On Seminars, two groups Fr 8-10 Hanken VI Fr Hanken VI International Business: a European Perspective 10 sp Nyholm Nätbaserad kurs -Seminarietillfällen Nyholm 37 Hanken II (forts. period 2) 42 Hanken II

10 48 Hanken II International Marketing in Business Networks 5 sp Törnroos, NN Må,To Hanken IV Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i interna- tionell marknadsföring 7 sp Brännback Törnroos Nyholm Nyström -obligatorisk introduktion Ti Hanken VI -föreläsningar Brännback Ti, On Hanken VI Törnroos seminarier enligt överenskommelse Period 2 Konsumentmarknadsföring 5 sp Lindström Må Hanken III International Business: a European 10 sp Nyholm Perspective forts. -Seminarietillfällen Nyholm 48 Hanken II Kandidatavhandling i intern. marknadsföring (forts. period 3 och 4) 10 sp Lindström Ti Hanken VI Intercultural Marketing Management 5 sp NN Må Hanken III On Hanken II Period 3 Grundkurs i marknadsföring 10 sp Lindström seminarietillfällen Må To 8-12 Hanken I Hanken I Kundrelationer 5 sp Nyholm 3-11 Hanken III Marknadsforskning 10 sp Brännback 2-11 Ti 8-12 Hanken IV Transport- och logistiktjänster 5 sp Nyholm Nätbaserad kurs -Seminarietillfällen Nyholm 2-11 Fr Hanken IV Kandidatavhandling i inter- nationell 10 sp Lindström marknadsföring (forts.) -övningar med handledning 3,8 On Hanken VI

11 Intercultural Marketing Management: seminars 5 sp NN 2-11 Hanken VI Fr Period 4 Grundkurs i marknadsföring 10 sp Lindström Må Hanken I (forts.) -seminarietillfällen To 8-12 Hanken I Marknadskommunikation: branding och reklam 5 sp Nyström Ti 8-12 Hanken IV Sustainable Business 5 sp Nyholm Ti,To Hanken IV seminarier/seminars Må Hanken VI fyra grupper/four groups Ti Hanken VI Hanken VI To Hanken VI Kandidatavhandling i internationell marknadsföring -seminarietillfällen (forts.) 10 sp Lindström 14 Må Hanken VI On Management of Industrial Brands 5 sp Nyström To 8-12 Hanken 316 Supply Chain Management 5 sp Nyholm Ti, Fr Hanken V Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium NATIONALEKONOMI (Ekonom- och PK/PM-utbildningen) Undervisningen är densamma för bägge utbildningarna Period 1 Grundkurs i national- ekonomi (forts. 10 sp Lagerström Ti Hanken I period 2) -mikroekonomi 5 sp Fr gruppövningar (5 grupper) grupp 1 38, 40, 42 Må Hanken VI grupp 2 38,40, 42 Ti Hanken VI grupp 3 38,40, 42 On Hanken VI grupp 4 38,40, 42 Hanken VI grupp 5 38,40, To Hanken VI 42 -mikroekonomi/kurstent 43 Fr 8-12 Hanken I, II,III och Asa A 120 Strategiskt beteende 5 sp Koerselman 38 On Hanken I 38 To Economics of development: 5 sp NN Ti ASA C 122

12 a global perspective To To Ti To ASA C 122 Hanken II ASA A 120 ASA C 122 Ekonometri 5 sp Djupsjöbacka Asa B Ti Asa B 212 Matematik för nationalekonomer 5 sp Halldórsdóttir Må, On To Hanken V Hanken VI Magisterseminarier i nationalekonomi 7 sp Willner 38 Asa B 212 Period 2 Grundkurs i national- ekonomi 10 sp Lagerström Ti Hanken I (forts.) Fr makroekonomi 5 sp gruppövningar (5 grupper) grupp 1 45,47, 49 Må Hanken VI grupp2 45,47, 49 Ti Hanken VI grupp 3 45,47, 49 On Hanken VI grupp 4 45,47, 49 Hanken VI grupp 5 45,47, 49, Ti Hanken VI -makroekonomi/kurstent 50 Fr 8-12 Hanken I, II, III och Asa A 120 Internationell ekonomi -kurstent 5 sp Lagerström Må On 8-10 Ti 8-12 Hanken I Hanken I Mikroekonomi (ämnesstudier) 7 sp Eriksson Ti On 8-10 Asa C 122 Arbetsmarknadsekonomi 5 sp Österbacka Må On Asa C 122 Finansiell ekonomi II: Optioner, terminer och swappar 5 sp Sjögren 44,47 Må,Ti,On, To Fr 8-12 Hanken IV Hanken III Hanken IV Fördjupad mikroekonomi 7 sp Willner To Asa B On Asa B 212 -räkneövningar Ti Asa B 212 Magisterseminarier i nationalekonomi (forts.) 7 sp Willner 44 On 9-19 Asa C 122 Period 3

13 Finansiell ekonomi I: introduktion till 5 sp Sjögren 2,5 Må-Fr Hanken II finansiell ekonomi 8-12 Ekonomisk matematik (forts. period 4) 5 sp Halldórsdóttir 2-13 Må, Ti, To Hanken I Introduktion till ekologisk ekonomi 5 sp Eriksson 2-10 On, To Asa C 122 Kandidatavhandling i nationalekonomi (forts period 4.) 10 sp Eriksson Må Fr 9-12, Må 9-17 Asa C 122 Asa C 122 Asa B 212 Asa C 122 Industriell organisation 5 sp Willner 3-11 To Asa B 212 -räkneövningar 4-11 Ti Asa B 211 Tillämpad ekonometri 5 sp Lagerström 2-11 On 9-12 Asa B121/PC-klass Finansiell ekonomi III: VAR, fördjupad portfölj- och ränteanalys 5 sp Sjögren 2,5 Må Ti-Fr Hanken II Hanken IV Magisterseminarier i nationalekonomi (forts.) 7 sp Willner 6 Må 9-19 Asa C 122 Period 4 Makroekonomi (ämnesstud.) Ekonomisk matematik (forts.) Fortsättningskurs i ekologisk ekonomi 8 sp NN Må, Ti, On sp Halldórsdóttir Må, Ti, To sp Eriksson Ti,On Asa C 122 Hanken I Asa C 122 Kandidatavhandling i nationalekonomi (forts.) 10 sp Eriksson 15 To 9-17 Asa C 122 Fördjupad makroekonomi 8 sp Österbacka Ti,To 9-12 Asa B 212 Magistersseminarier i nationalekonomi (forts.) 7 sp Willner 16 On 9-19 Asa C 122

14 REDOVISNING (Ekonomutbildningen) Bokföring - praktikfall 5 sp Jakas 37 Må Hanken III Sucksdorff To Hanken III -gruppundervisning grupp To 8-10 Hanken/pc-klass grupp Hanken/pc-klass grupp To Hanken/pc-klass -genomgång av övningar Se anslag Ekonomistyrning 5 sp Jakas Sucksdorff Ti Ti gruppundervisning grupp 1 grupp On On Koncernredovisning 5 sp Aaltonen Må,Ti gruppundervisning grupp 1 grupp On Hanken III Hanken III Hanken III Hanken II Hanken/ pc-klass Hanken/pc-klass Cost Accounting 5 sp Semenova Hanken III Fördjupad revision 5 sp Aaltonen To Hanken V -praktikfall (period 2) Jakas Se anslag Sucksdorff Fördjupad finansiell redovisning, del I (forts. period 2) -handledning 5 sp Östermark Må,Ti Må,Ti Hanken V Hanken/pc-klass Hanken/pc-klass Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i redovisning (forts. hela läsåret) 7 sp Östermark NN Ti Hanken V Period 2 Finansiell analys 5 sp Jakas Sucksdorff Ti Ti gruppundervisning grupp 1 grupp On On Hanken III Hanken III Hanken III Revision 5 sp Söderlund On Hanken V -övningar Hanken V Financial Accounting: 5 sp Cunningham Hanken IV A Users Perspective -workshops To Hanken IV Specialfrågor i redovisning och revision -introduktion -övriga tider se period 3 5 sp Aaltonen 50 Må Hanken II Intern kontroll 5 sp Aaltonen To Hanken V

15 Value Based Management Accounting 5 sp NN Ti Hanken V Fördjupad finansiell redovisning,del I (forts.) 5 sp Östermark Må,Ti handledning Må,Ti Fördjupad finansiell redovisning, del II 5 sp Östermark Må,Ti handledning Må,Ti Hanken/pc-klass Hanken/pc-klass Hanken/pc-klass Hanken/pc-klass Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i redovisning (forts.) 7 sp Östermark NN Se anslag Period 3 Grundkurs i redovisning -del 1 och 2 del 2 forts. period 4 10 sp Jakas Sucksdorff 3-10, Ti,On Fr Hanken I Bokslut och bokslutsplanering 5 sp Jakas 3-10 Hanken III To gruppundervisning 8-9 Se anslag Specialfrågor i redovisning och 5 sp Aaltonen revision (forts.) -föreläsningar 4-11 Ti Hanken II -räkneövningar 4-11 Hanken II Företagsvärdering och 5 sp Aaltonen 3-11 To Hanken V företagsarrangemang -gruppundervisning grupp Må Hanken/pc-klass (kan även ingå i fördjupade studier) grupp Må Hanken/pc-klass Kandidatavhandling i redovisning - introduktion -seminarietillfällen i grupp (period 4) 10 sp Söderlund 3-4 Ti Hanken VI 15 Må-Fre Hanken VI 15 Må-Fre Hanken VI Internationell redovisning 10 sp Söderlund 3-14 On Hanken V (forts. period 4) -handledning av uppgifter Se anslag Företagsvärdering och 5 sp Aaltonen 3-11 To Hanken V företagsarrangemang -gruppundervsining grupp Må Hanken/pc-klass (kan även ingå i ämnesstudier) grupp Må Hanken/pc-klass Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i redovisning (forts.) 7 sp Östermark NN Se anslag Period 4

16 Grundkurs i redovisning -del 2 (forts.) 10 sp Jakas Sucksdorff Ti,On Fr Hanken I Hanken I Företagsfinansiering 5 sp Aaltonen Ti 10-12, Ti gruppundervisning grupp 1 grupp To Kandidatavhandling i redovisning 10 sp Söderlund (forts.) -seminarietillfällen i grupp 15 Må,Ons-Fr Må,Ons-Fr Hanken II Hanken/pc-klass Hanken/pc-klass Hanken VI Fördjupad koncernredovisning 5 sp Aaltonen Må Må Hanken II Internationell redovisning 10 sp Söderlund On Hanken V (forts.) -handledning av uppgifter Se anslag Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i redovisning (forts.) 7 sp Östermark NN Se anslag

17 KVINNOVETENSKAP (PK/PM-utbildningen) Period 1 Träff om kurser och studier Silius 36 Må 16 Introduktion till kvinnovetenskapen 10 sp Palmgren Ti Asa Lilla aud. Hanken IV Bloggriot slash feminism 5 sp Palmgren Franck ÖPU-höst Anmälan till ÖPU Nordic Perspectives on Gender, Equality and Welfare 10 sp Silius et al Gender and Conflict 5 sp Mengesha Gakuru-Hipp Ti To Må Ti To Må Ti To Ti On Genusforskning i musik 5 sp Hambro Se musikvetenskap Nordic Perspectives on Gender, Equality and Welfare 10 sp Silius et al Gender and Conflict 5 sp Mengesha Gakuru-Hipp Ti To Må Ti To Må Ti To Ti On Genusforskning i musik 5 sp Hambro Se musikvetenskap Kvinnovetenskapliga seminarier (kandidat-, magister-, forskar-) (forts.) 10 sp Silius Irni Ti 13-15

18 Period 2 Introduction to Finnish Gender Studies 5 sp Saresma Vänskä Virtuell/HILMA-nätverket Anmälan till Bloggriot slash feminism 5 sp Palmgren Franck ÖPU-höst Anmälan till ÖPU Levnadsberättelser, biografering och erfarenhet Nordic Perspective on Gender, Equality and Welfare Jämställdhetsarbete i teori och praktik 5 sp Östman et al Se nordisk historia 10 sp Silius et al sp Seikkula On NSS Intensive Course in Gender Studies (Addis Ababa) 10 sp Oinas Liu Xin et al. OBS! Ingen kurs I Åbo utan kursen äger rum I Addis Abeba, Etiopien, För mer information kontakta ämnet. Nordic Perspectives on Gender, Equality and Welfare Jämställdhetsarbete i teori och praktik 10 sp Silius et al sp Seikkula On Kvinnovetenskapliga seminarier (kandidat-, magister-, forskar-) (forts.) 10 sp Silius Irni Ti Period 3 Feministisk teori I och klassiker 10 sp Honkanen 2-22 ÖPU-vår Anmälan till ÖPU Feministisk teori II 10 sp Tuori 2-11 Må On Etnologisk genusforskning 5 sp Palmgren Hagelstam 2-22 Se nordisk etnologi Feministisk teori III 10 sp Tuori 2-11 Må On Fördjupad metodologi 10 sp Silius 2-11 Ti Etnologisk genusforskning 5 sp Palmgren Hagelstam 2-22 Se nordisk etnologi Kvinnovetenskapliga seminarier (kandidat-, magister-, forskar-) 10 sp Silius Irni 2-11 Ti 13-15

19 (forts.) Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period 4 Feministisk teori I och klassiker 10 sp Honkanen 2-22 ÖPU-vår Anmälan till ÖPU Gräsrötter- teori och aktivism 5 sp Jungar Högback Nordling Gender and Development 5 sp Oinas Lavila Ti Virtuell/HILMA-nätverket Abmälan till Värden och värderingar i bilderboken 5 sp Österlund Se litteraturvetenskap Värden och värderingar i bilderboken 5 sp Österlund Se litteraturvetenskap EAGLES: Intensive Course in Lyon 10 sp Silius et al. OBS Ingen kurs I Åbo utan kursen äger rum i Lyon, Frankrike, För mer information kontakta ämnet. Kvinnovetenskapliga studier (kandidat-, magister-, forskar-) (forts.) 10 sp Silius Irni Ti Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium SOCIOLOGI (PK/PM-utbildningen) Period 1 Information för nya studerande 39 Må 15 Pipping Introduktion till sociologin 5 sp Sundback Ti To ASA Stora aud ASA Stora aud Sociologisk metodik, del 1 föreläsningar 5 sp Lagerspetz On Pipping Pipping Sociologisk teori 5 sp Häger Ti To Pipping Pipping Socialantropologi 5 sp Lojander-Visapää Ti On Ti Pipping Pipping Pipping

20 Kandidatavhandling i sociologi, seminarier 10 sp Häger Pipping Pipping Inledning till fördjupade studier 5 sp Häger 40 Må Magisterseminarier i sociologi 10 sp Sundback, Lagerspetz Period 2 Människan i samhället 5 sp Kanckos Ti To ASA Stora aud ASA Stora aud Sociologisk metodik, del 2, övningar 5 sp Lagerspetz Pipping Civilsamhälle och föreningar i Norden och Baltikum 5 sp Sundback, Lagerspetz, Sundblom Ti Pipping Swedish-Speaking Finns as a Minority 5 sp Sundback m.fl Må On Pipping Pipping Kandidatavhandling i sociologi, seminarier (forts) 10 sp Häger Pipping Magisterseminarier i sociologi (forts) 10 sp Lagerspetz Period 3 Grupparbete i sociologi 5 sp Kanckos 2 Ti Pipping 2 To Pipping Aktuell sociologisk forskning 5 sp Häger 2-10 Ti Pipping Sociology of Religion I 5 sp Martikainen m.fl. 2-7 Ti Plats meddelas senare Kandidatavhandling i sociologi, seminarier (forts) 10 sp Häger 2-21 Pipping Fördjupad sociologisk teori, del 1 5 sp Lagerspetz 2-10 Ti Pipping Fördjupad sociologisk metodik 10 sp Sundback m.fl On Pipping Pipping Magisterseminarier i sociologi (forts) 10 sp Sundback Lagerspetz 2-21

21 Period 4 Samhällets strukturer och institutioner 5 sp Sundback m.fl Ti To ASA Stora aud ASA Stora aud Introduction to Post-Communist Social Change 5 sp Lagerspetz, Vogt, Hadzibulic Ti Ti Pipping Pipping Pipping Sociology of Religion II 5 sp Martikainen m.fl Ti Plats meddelas senare Kandidatavhandling i sociologi, seminarier (forts) 10 sp Häger Pipping Magisterseminarier i sociologi (forts) 10 sp Sundback Lagerspetz 11-21

22 OFFENTLIG FÖRVALTNING (PK/PM-utbildningen) Period 1 Finlands offentliga förvaltning 10 sp Sandberg Må To Personalledning i offentlig sektorn 5 sp Henriksson Political Institutions in the European Union 5 sp Serup Christensen Må Ranganathan 44 Metodik - i samband med första föreläsningen meddelas programmet för kursen 10 sp Denk 37 Må Kandidatavhandling i offentlig förvaltning (inkl. seminarier) 10 sp Joas Henriksson To Metodik inför pro gradu - I samband med första föreläsningen meddelas programmet för kursen 5 sp Denk 37 Ti Magisterseminarier och magisteruppsats 10 sp Joas Henriksson To Period 2 Politics and Administration in Finland: An Introduction -tentamen 5 sp Grönholm Isaksson On On Fr On 9-13 Medborgare och inflytandet 10 sp Stolpe 47 Må Ti On To 9-11 To 12-13

23 Kandidatavhandling i offentlig förvaltning (inkl. seminarier) 10 sp Joas Henriksson To Magisterseminarier och magisteruppsats 10 sp Joas Henriksson To Period 3 Budgetering och redovisning 5 sp Henriksson Må Må ASA Lilla aud. ASA Lilla aud. ASA Lilla aud. Statsförvaltning 10 sp Sandberg 2-5 Må Etik i offentlig förvaltning 5 sp Hemberg Må Kandidatavhandling i offentlig förvaltning (inkl. seminarier) 10 sp Joas Henriksson 2-11 To Magisterseminarier och magisteruppsats 10 sp Joas Henriksson 2-11 To Period 4 Organisationsteori I 5 sp Meriluoto Må ASA Lilla aud ASA Lilla aud. Lokal demokrati i förändring 10 sp Joas Kandidatavhandling i offentlig förvaltning (inkl. seminarier) 10 sp Joas Henriksson To Magisterseminarier och magisteruppsats 10 sp Joas Henriksson To Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

24 STATSKUNSKAP (PK/PM-utbildningen) Period 1 Att tänka på politik - start I samband med första föreläsningen ges allmän information om studiegången till alla nya studerande - kurstentamen 5 sp Hermanson Karvonen Må ASA Stora aud ASA Stora aud ASA Stora aud Finländsk politik -kurstentamen 5 sp Isaksson Må Må ASA Stora aud ASA Stora aud ASA Stora aud Forskningsmetodik - I samband med första föreläsningen meddelas programmet för kursen 10 sp Denk 37 Må Environmental Politics I 5 sp Vartanyan Må Ti Idéer och ideologier 5 sp Karvonen Må Må Internationell politik 5 sp Ries 42 Må Ti 9-11 Ti To 9-11 To ASA Långvågen Political Institutions in the European Union * 5 sp Christensen Må ASA Ranganathan Environmental Politics II 10 sp Hermanson Må On Ti On Forskningsmetodik inför pro gradu - I samband med första föreläsningen meddelas programmet för kursen 10 sp Denk 37 Ti Magisterseminarier 10 sp Anckar Karvonen Ti Period 2

25 Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Jämförande politik - kurstentamen 5 sp Anckar Må Demokrati 5 sp Himmelroos Må Må Magisterseminarier 10 sp Anckar Karvonen Ti 9:30-13 Period 3 Internationell politik - kurstentamen 5 sp Groop Må Må ASA Stora aud ASA Stora aud ASA Stora aud Partier och väljare - kurstentamen 5 sp Lehtinen Må Må ASA Stora aud ASA Stora aud ASA Stora aud Kandidatseminarier -förhandsanmälan i MinPlan 10 sp Isaksson 2-11 Ti Politiska system 5 sp Lundell 6-8 Må Corruption and development - förhandsanmälan via Öppna Universitetet. Nätkurs, närmare Information ges senare. 5 sp Groop Magisterseminarier 10 sp Anckar Karvonen 2-11 Ti Period 4 Initia artis - förhandsanmälan i MinPlan - Programmet meddelas i samband med första föreläsningen 5 sp Hermanson 10 Må ASA Stora aud ASA Stora aud Kandidatavhandling i statskunskap (inkl. seminarier) 10 sp Isaksson Ti Politiskt beteende 5 sp Bengtsson Må Citizens and the State * -programmet meddelas senare 5 sp Marien 19 Må 13-15

26 Magisterseminarier 10 sp Anckar Karvonen 12 Ti *kursen kan även avläggas som en kurs i fördjupade studier

27 Enligt överenskommelse med ämnesansvarig kan kurser ur Turku Law Schools kursutbud väljas: Om möjligheten att tentera en kurs eller mognadsprov som e-tent, fråga respektive kursens lärare/handledare. Period 1 FOLKRÄTT (PK/PM-utbildningen) Grundkurs i juridik Offentlig rätt -kurstentamen 4 sp Wahlberg m.fl Må To ASA Stora aud & ASA Lilla aud. Grundkurs i juridik/inledning till handelsrätt (forts. period 2) 6 sp Lindroos Klami Må Ti Hanken I Folkrättens rättskällor -hemtentamen 10 sp Pirjatanniemi Ti Tryckerihuset Tryckerihuset International Protection of Human Rights 10 sp Krause On To Fr Må 9-12, Ti 9-13 On 9-13, Fr 10-12, Ti 9-12 To 9-12 Må 10-12, Ti 10-12, Må 9-12 Ti 10-12, Hanken V Hanken V Hanken V Hanken V Hanken V Hanken V Hanken V Hanken V Hanken II Hanken V Hanken V Hanken IV Hanken V Hanken V Hanken III Hanken V Hanken IV Hanken V Hanken V Hanken IV Hanken V och Kandidat-, magister- och RN-seminarier samt Litteraturrecension och övningsuppsats (RN): -allmän introduktion (obligatorisk närvaro) -introduktion till vetenskapligt skrivande -formalia (fotnoter etc.) -rättsinformationssökning Engström Klami Wahlberg Lindroos Engström Klami Svenskberg Södergård Ti On Hanken I Hanken II Hanken II Hanken II

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

TENTAMINA för läsåret

TENTAMINA för läsåret TENTAMINA för läsåret 2007-2008 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisn ingsfria veckan

Läs mer

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Undervisningsprogram Uppdaterat Socialvetenskaper. Kandidatstudier år 1

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Undervisningsprogram Uppdaterat Socialvetenskaper. Kandidatstudier år 1 Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Undervisningsprogram 05-06 Uppdaterat 0.06.05 Socialvetenskaper Kursnamn Omf. Kurskod Lärare Dag och tid Auditorium Kandidatstudier år Akademiska studiefärdigheter

Läs mer

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus)

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus) Ämnet Redovisning Accounting Laskentatoimi Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och organisationer och den visar utåt hur företaget

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp)

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Gammal struktur för nationalekonomi Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Grundstudier 350000 Grundkurs i nationalekonomi 10 sp 350001 Finland och EU aktuella ekonomiska frågor

Läs mer

Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 25.6.2015. Cellbiologi Uppdaterat 31.8.2015 (ÅK3, p1, Statistik för beteendevetare)

Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 25.6.2015. Cellbiologi Uppdaterat 31.8.2015 (ÅK3, p1, Statistik för beteendevetare) Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 25.6.2015 Cellbiologi Uppdaterat 31.8.2015 (ÅK3, p1, Statistik för beteendevetare) För information för nybörjare (åk 1) se undervisningsprogrammet för cell och

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 30.12.2015. Matematik

Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 30.12.2015. Matematik Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 30.12.2015 Matematik Notera att utbildningen är planerad enligt ingången matematik/fysik. Se närmare information i studiehandboken. Tutorer: Oscar Granlund och

Läs mer

Gemensamma och språkstudier -

Gemensamma och språkstudier - Innehållsförteckning 1 Språkkrav i examen... 2 2 Gemensamma och språkstudier för kandidatexamen... 2 1 1 Språkkrav i examen Alla finländska studerande skall för en lägre eller högre högskoleexamen visa

Läs mer

ÅRSKURS 1 Period 1 v

ÅRSKURS 1 Period 1 v Information för nybörjare (åk 1) i matematik och statistik ges den 29.8.2013 kl. 14.15-16 i, ASA B, Fänriksg.3, III vån. Tutorer: Jenni Hakala och Jennifer Lindholm Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer

www.abo.fi/fc/opu Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010

www.abo.fi/fc/opu Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010 Kurser som erbjuds i samarbete med regionala kursarrangörer läsåret 2009-2010 www.abo.fi/fc/opu Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, Vasa Strandgatan 2. PB 311, 65101 Vasa Tel. (06) 324 7129, fax (06)

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 8. Informationssystem Informationssystem utgör en betydande del av infrastrukturen i dagens företag och erbjuder ett gemensamt arbetsredskap för såväl företagsledare som företagets intressenter. Utbildningen

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Litteraturvetenskap Kansli Fabriksgatan 2, 20500 Åbo

Litteraturvetenskap Kansli Fabriksgatan 2, 20500 Åbo Litteraturvetenskap Kansli Fabriksgatan 2, 20500 Åbo I a) Träff med tutorer och egenlärare för första årets studerande måndag 27.8. kl. 15.00 b) Datorklassession för första årets studerande (för uppgörande

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Miljöbiologi. Laboratoriesäkerhet, del 1 1 sp Huldén Ti, F 8-10

Miljöbiologi. Laboratoriesäkerhet, del 1 1 sp Huldén Ti, F 8-10 Miljöbiologi Information för nybörjare (åk 1) i miljöbiologi ges onsdag den 28.8 kl. 9.-11 i aud., Biocity, Artillerig.6, gatuplan. Tutorer: Mikaela Fiskars och Hanna Ingman Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium PSYKOLOGI

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium PSYKOLOGI PSYKOLOGI Period 1 För närmare information om tidpunkt och plats, se: http://www.abo.fi/institution/undervisnprogrpsyk Utvecklingspsykologi 5 sp 118010 Witting Beteendevetenskaplig forskning 5 sp 118014

Läs mer

ÅRSKURS 1 Period 1 v. 36-43

ÅRSKURS 1 Period 1 v. 36-43 Information om studieorienteringsveckan hittas på http://www.abo.fi/student/studieorientering Tutorer: Elisabeth Björnvik och Aino Visuri Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium ÅRSKURS 1 Period

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magisterprogram i Nationalekonomi SANEK Dnr FAK1 2010/157 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magisterprogram i Nationalekonomi Programkod: SANEK Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 60 Beslut om inrättande: Magisterprogram

Läs mer

Termin A.kod Benämning Hp Kurstyp Urvalskriterier Platsfördelning Utbildningsnivå H16 79332 Akutsjukvård - 7,5 Avancerad. Högskolepoäng; 30-

Termin A.kod Benämning Hp Kurstyp Urvalskriterier Platsfördelning Utbildningsnivå H16 79332 Akutsjukvård - 7,5 Avancerad. Högskolepoäng; 30- Termin A.kod Benämning Hp Kurstyp Urvalskriterier Platsdelning Utbildnings 79332 Akutsjukvård - avancerade medicinska bedömningar 71649 Arbete, lärande, samhälle 75855 Arbetsliv, vardagserfarenheter och

Läs mer

Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014. Cellbiologi

Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014. Cellbiologi Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014 Cellbiologi Information för nybörjare (åk 1) i cellbiologi ges torsdag den 28.8. kl. 13-15 i aud. Wikgren, Biocity, Artillerig.6, gatuplan. Tutorer:

Läs mer

HISTORIA Period 1 (v )

HISTORIA Period 1 (v ) Historia Kansli Fabriksgatan 2, 20500 Åbo I a) Träff med tutorer och egenlärare för första årets studerande måndag 27.8. kl. 15.00 b) Datorklassession för första årets studerande (för uppgörande av studieplan)

Läs mer

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning 180 högskolepoäng, grundnivå Bachelor s Programme in Public Administration S1OFF 140619 2 (6) 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning

Läs mer

Biokemi. Biokemi. Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING

Biokemi. Biokemi. Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING En biokemist med kandidatexamen i naturvetenskaper bör: - förstå biokemins betydelse för naturvetenskaperna och samhället, liksom också för tekniken

Läs mer

Aktuell information finns på anslagstavlor och på institutionens hemsida www.abo.fi/it. Studieperiod Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Aktuell information finns på anslagstavlor och på institutionens hemsida www.abo.fi/it. Studieperiod Kod Lärare Vecka Tid Auditorium DATAVETENSKAP Information för årskurs 2-n ges i aud. Gamma tis 4.9 12-13. Kursutvärderingstillfälle för alla åk 9.12. i Gamma kl 13-15 och 7.5. i Gamma kl 10-12. Aktuell information finns på anslagstavlor

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 25.6.2015. DATAVETENSKAP Uppd. 30.10.2015 Åk 4-5 p3: Data Mining and Text Mining inhiberad

Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 25.6.2015. DATAVETENSKAP Uppd. 30.10.2015 Åk 4-5 p3: Data Mining and Text Mining inhiberad Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 25.6.2015 DATAVETENSKAP Uppd. 30.10.2015 Åk 4-5 p3: Data Mining and Text Mining inhiberad Tutorer i datavetenskap: Mattias Levlin, Marianne Mattila och Niklas

Läs mer

Studera. samhällsvetenskaper!

Studera. samhällsvetenskaper! Studera samhällsvetenskaper! Studera samhällsvetenskaper på svenska Är du intresserad av hur samhället fungerar eller av att studera de sociala relationerna mellan olika grupper? Vill du lära dig att analysera

Läs mer

Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp

Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp Examensstruktur för kandidatexamen Gemensamma studier 60 sp Akademiska studiefärdigheter 5 sp Grundstudier i huvudämnet 25 sp Biämne 25 sp Språk och

Läs mer

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 OINR Ekonomprogrammet, Allmän inriktning, 180 högskolepoäng Business studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare:

Läs mer

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) www.helsinki.fi/ktl/svenska/studier.htm Pedagogiken som vetenskap fokuserar på människans tillväxt, utveckling och inlärning samt pedagogiska

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: Jylhä, Jan,

Läs mer

Undervisningsprogram Uppdaterat Miljöbiologi

Undervisningsprogram Uppdaterat Miljöbiologi Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014 Miljöbiologi Information för nybörjare (åk 1) i miljöbiologi ges onsdag den 27.8 kl. 9-11 i aud. Wikgren, Biocity, Artillerig.6, gatuplan. Tutorer: Emma

Läs mer

Välkommen till Statsvetarnas Studiemanual 1.0!

Välkommen till Statsvetarnas Studiemanual 1.0! Välkommen till Statsvetarnas Studiemanual 1.0! Hur skall min kandidatavhandling se ut? Hur lång skall den vara? Får jag tenta föreläsningskurser på allmän tentamensdag? Vad betyder gradu-vitsorden? Vad

Läs mer

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Huvudområde Engelsk översättning Förled Engelskt efterled Examensrätt Kandidat Arkeologi Archaeology Filosofie Arts

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2016/2017 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2016/2017 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 160420 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2016/2017 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (170201 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 160822-160902

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Informationssystem

Informationssystem Informationssystem 2014-2015 Informationssystem utgör en betydande del av infrastrukturen i dagens företag och erbjuder ett gemensamt arbetsredskap för såväl företagsledare som företagets intressenter.

Läs mer

Andra till tredje året

Andra till tredje året Andra till tredje året Kursnamn Omf Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period I (v.36-43) Finska 5 sp 912730.0 NN - Grupp 1 36-43 Må, On 13.15-14.45 Se CSK - Grupp 2 36-43 Ti, To 13.15-14.45 Se CSK Svenska

Läs mer

Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp

Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp Human Resource Management and Labour Relations, 180 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier)

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) 2013-2014 Uppdaterad per den.6.2013 Termin 1: Grunder i kön och jämställdhet:

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

1. Avlagda studiepoäng vid det samhällsvetenskapliga fakultetsområdet årsvist

1. Avlagda studiepoäng vid det samhällsvetenskapliga fakultetsområdet årsvist Bilaga HHÅA/S.Slotte. Korrigerad: 2.6.22. Avlagda studiepoäng vid det samhällsvetenskapliga fakultetsområdet årsvist Tabell.2. Studenter som inlett studierna läsåret 27-28 Utbildningrogram / / år 3 år

Läs mer

Undervisningsprogram Uppdaterat Farmaci

Undervisningsprogram Uppdaterat Farmaci Undervisningsprogram 2016-2017 Uppdaterat 15.11.2016 Farmaci Tutorer: Aamu Melkas, Jonas Österlund och Milla Jalonen Föreläsningstider: 8-10 = kl. 8.15-9.45, 10-12 = kl. 10.15-11.45, 13-15 = kl. 13.30-15.00,

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog

Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog Valinformation FEK eller NEK? Civilekonomprogrammet 8 November 2016 Henrik Nehler, Göran Hägg & Pernilla Mideskog Agenda Interaktiv tillställning ställ frågor! Programinformation Information om utlandsstudier

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och -utveckling i civilsamhället Kursplan Ideella organisationer: teorier, historiska rötter och samtida trender, 7,5 hp Civil society organizations: theories, origin and contemporary trends 7,5 ECTS Program Masterprogram i socialt arbete

Läs mer

STUDIEHELHETER

STUDIEHELHETER Psykologi Grundstudier (2013) 25.0 obligatorisk 25.0 118010.0 Utvecklingspsykologi 5.0 118011.0 Kognitiv psykologi och neuropsykologi 5.0 118012.0 Personlighet 5.0 118013.0 Klinisk psykologi 5.0 118014.0

Läs mer

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Biblioteks- och Library and Information Science Filosofie Arts informationsvetenskap Bild Art Education --- --- Bildpedagogik

Läs mer

Kurser våren 2017 Åland

Kurser våren 2017 Åland Uppdaterad 19.1.2017/cs Kurser våren 2017 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Religioner och livssyner,15 sp Tidpunkt: 16.1-18.6. 2017 Lärare: FM

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

Studieorientering för nya studerande vid Teologiska fakulteten

Studieorientering för nya studerande vid Teologiska fakulteten Studieorientering för nya studerande vid Teologiska fakulteten Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä 28.8.2013 29.8.2013 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken 1 Centret

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Ekonomiprogrammet 120-160 poäng Planeringsdel Läsåret 2006/2007

Ekonomiprogrammet 120-160 poäng Planeringsdel Läsåret 2006/2007 Mälardalens högskola Mälardalen University Ekonomiprogrammet 120-160 poäng Planeringsdel Läsåret 2006/2007 Beslut i Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap 2006-04-05. Planeringsdelen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat

Läs mer

Matematik och statistik

Matematik och statistik och statistik ens betydelse inom olika vetenskapsgrenar har på ett avgörande sätt ökat sedan början av förra århundradet. De facto är vetenskapernas "matematisering" ett av vår tidsålders, den tekniskvetenskapliga

Läs mer

Personal- och arbetslivsprogrammet

Personal- och arbetslivsprogrammet HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ Personal- och arbetslivsprogrammet Programkod: SGPAK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Reviderad av Utbildnings- och forskningsnämnden 2010-05-05 Utbildningsplan

Läs mer

Obligatoriska kurser och poängfördelning

Obligatoriska kurser och poängfördelning Utbildningsplan för Företagsekonomi, kandidat Fastställande Fastställd datum 2006-11-20 Fastställd av Dekanus för filosofisk fakultetsnämnd Reviderad av Programmet börjar H07 ges: Status Klar Ja Godkänd

Läs mer

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier Kemi Utbildningen för huvudämnesstuderande i kemin är indelad på två linjer; den ena leder till filosofie magisterexamen i kemi (kemist) och den andra till filosofie magisterexamen i kemi (kemilärare).

Läs mer

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten SAMHÄLLSVETENSKAPER OCH VÅRDVETENSKAP 61 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen

Läs mer

Datum Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (6) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs.

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs. 1 Registreringsinformation, vt 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 5 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte istrera dig

Läs mer

Statsvetenskap GR (A), 30 hp

Statsvetenskap GR (A), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Statsvetenskap GR (A), 30 hp Political Science Ba (A), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK001G Statsvetenskap Grundnivå (A) Inriktning (namn)

Läs mer

Kursplan. Statskunskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Political Science, Basic Course, 30 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5)

Kursplan. Statskunskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Political Science, Basic Course, 30 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) 1(5) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Statskunskap, grundkurs, 30 högskolepoäng Political Science, Basic Course, 30 Credits Kurskod: SK001G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi,

UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, UTBILDNINGSPLAN Human Resources med inriktning mot företagsekonomi, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39,

Läs mer

Första studieåret Obligatoriska för alla studenter Obs! Se nedan för rekommendationer för gruppval enligt ämne och linje!

Första studieåret Obligatoriska för alla studenter Obs! Se nedan för rekommendationer för gruppval enligt ämne och linje! Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo Personal som handhar studieärenden, se Fakultetsområdet för Humaniora, pedagogik och teologi Personal vid institutionen (anträffbara i Arken): Teknisk amanuens: (tillsammans

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1112 Socialpsykologi: Introduktion till studier av samhället och sociala interaktioner, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies of society

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/172/514 KURSPLAN

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/172/514 KURSPLAN Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/172/514 KURSPLAN Företagsekonomins grunder: Organisationsteori, Marknadsföring, Logistik, Företagande och Affärsutveckling Fundamentals of Business Administration: Organization

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

Företagsekonomi (210 sp)

Företagsekonomi (210 sp) Examen: YH-examen i företagsekonomi Examensbenämning: Tradenom Beräknad studietid: 3,5 år» Allmänna kompetenser Adress och telefonnummer: Yrkeshögskolan Novia Nunnegatan 4 20700 Åbo Tfn. 02-432 3000 Studiebyrån

Läs mer

Andra till tredje året

Andra till tredje året Andra till tredje året 2013-2014, uppdaterat 19.6.2013 Period 1 (v. 36-43) SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Engelska/TF 5 sp 903420.0 Barclay 36-43 Ti, To 8:30-10 KLASSISKA SPRÅK Latin 1 5 sp 907910.0 - gruppundervisning

Läs mer

Datavetenskap Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp

Datavetenskap Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp Datavetenskap 2015-2016 Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp Examensstruktur för kandidatexamen Gemensamma studier 60 sp Akademiska studiefärdigheter 5 sp Grundstudier i huvudämnet 25 sp Biämne 25

Läs mer

Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 3.7.2015 DATATEKNIK

Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 3.7.2015 DATATEKNIK Undervisningsprogram 2015-2016 Uppdaterat 3.7.2015 DATATEKNIK Uppd. 13.10.2015 Åk3, p3: Sannolikhetslära och statistik Tutorer i datateknik: Olli Arokari och Gustaf Österberg Föreläsningstider: 8-10 =

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

Nationalekonomi vid Hanken

Nationalekonomi vid Hanken vid Hanken Magistersstudier i Generella synpunkter Ekonomiemagistrar med nationalekonomi som huvudämne placerar sig bra i arbetslivet, speciellt där ekonomisk expertis och analytiskt tänkande förutsätts.

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

Matematik MÅLSÄTTNING

Matematik MÅLSÄTTNING Matematik Matematikens betydelse inom olika vetenskapsgrenar har på ett avgörande sätt ökat sedan början av förra århundradet. De facto är vetenskapernas "matematisering" ett av vår tidsålders, den teknisk-vetenskapliga

Läs mer

Kandidatstudier år 1

Kandidatstudier år 1 Kursnamn Omf. Kod Lärare Period Tid Auditorium Kandidatstudier år 1 GRUNDSTUDIER 1 5 sp 620101 Östman Period 1-2 Perspektiv på funktionsnedsättning I 5 sp 620001.8 Östman Period 2 Stöd för lärande i läsning

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Beslutad i 6 februari 2008. Senast reviderad 23 augusti 2011.

Läs mer

Andra till tredje året Kandidatexamen

Andra till tredje året Kandidatexamen Andra till tredje året Kandidatexamen Period 1 (v. 36-43) SPRÅK OCH KOMMUNIKATION Engelska/TF 5 sp 903420.0 Barclay 36-43 44-49 Ti, To Finska/HF, TF, psykologi och logopedi 5 sp 912730.0 Nummela - Grupp

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Antagningsstatistik fristående kurser (A-Ö) urval 1 VT2015

Antagningsstatistik fristående kurser (A-Ö) urval 1 VT2015 43212 Associationsrätt, grundkurs 7.5 747G26 33% Normal undervisning Linköping 63 0 27706 Att leda lärprocesser 15.0 911G15 Halvfart (50%) Normal undervisning Linköping 35 16 44502 Att leva på, med eller

Läs mer