EKONOMUTBILDNINGEN GEMENSAMMA STUDIER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMUTBILDNINGEN GEMENSAMMA STUDIER"

Transkript

1

2

3 EKONOMUTBILDNINGEN GEMENSAMMA STUDIER Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Obligatoriska kurser, ekonomie kandidatexamen GEMENSAMMA STUDIER Period 1 Studieorienteringsveckan Lostedt 35 Hanken I inleds kl Studieorienteringskurs i Moodle 1 sp Lostedt https://moodle2.vasa.abo.fi Period 2 Baskurs i statistik för ekonomer -övningar i grupp 5 sp Höglund Period 3 och 4 On Må Ti To Hanken I Hanken/pc-klass Ekonomisk matematik 5 sp Halldórsdóttir 3-13 Må, Ti, To Hanken I Organisation och ledning en introduktion (301000) se företagets organisation och ledning Inledning till handelsrätt ( ) se handelsrätt Grundkurs i nationalekonomi (350000) se nationalekonomi Grundkurs i marknadsföring (305000) se internationell marknadsföring Grundkurs i redovisning (310000) se redovisning Grundkurs i informationssystem (457100) se informationsteknologi/inform.system Språkstudier se Språkcentret Obligatoriska kurser, ekonomie magisterexamen Period 2 Filosofi för ekonomer 5 sp Kristensson Uggla Må On To Ti 8-12 Ti On To Hanken II Hanken II Hanken II Hanken II Hanken II Hanken II Hanken II 50 On Hanken I

4 POLITICES KANDIDAT/MAGISTERUTBILDNINGEN GEMENSAMMA STUDIER Obligatoriska kurser Period 1 Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Studieorienteringsveckan -inleds kl Studieorienteringskurs Del I i Moodle: Introduktion till studierna Lostedt 35 2 sp Holm dle2.vasa.abo.fi Period 2 Vetenskapsteori för samhällsvetare 5 sp Kronqvist Må Må Må Arken Armfelt Arken Armfelt Arken Armfelt Arken Armfelt Arken Armfelt Studieorienteringskurs, del II i Moodle: Informationskompetens, grk -datorklasser 1 sp Lindfors , 46 Må, Ti, To ASA Stansen Period 3 Grundkurs i statistisk 10 sp Höglund 2-19 On dataanalys -övningar i grupper 3-19 Må ASA Stansen Må ASA Stansen ASA Stansen Fr ASA Stansen Studieorienteringskurs, del III i Moodle: Kvalitet 1 sp Holm 2-11 https://moodle2.vasa.abo.fi Tre av följande grundkurser bör avläggas: Grundkurs i informationsvetenskap se informationsvetenskap Grundkurs i juridik se folkrätt/offentlig rätt Introduktion till kvinnovetenskapen se kvinnovetenskap Grundkurs i nationalekonomi se nationalekonomi Finlands offentliga förvaltning se offentlig förvaltning Introduktion till sociologin samt Människan i samhället eller Samhällets strukturer och se sociologi institutioner (2 kurser) 10 sp av statskunskapens grundkurser se statskunskap

5 FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING (Ekonomutbildningen) Period 1 Organisation och ledning: en introduktion 10 sp Hirkman, Saaristo caseövningar Må,To Må,To 8-10 Hanken I Hanken I Ledarskap 5 sp Saaristo On 8-12 Hanken IV Creative business and the creative economy (kan även ingå i ämnesstudier) 5 sp Huopalainen Hanken IV Creative business and the creative economy (kan även ingå i grundstudier) 5 sp Huopalainen Hanken IV Avancerad organisationsteori 5 sp NN Ti Hanken 316 Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i företagets organisation och ledning (forts. hela läsåret) 7 sp Saaristo Ti Hanken 316 Period 2 Organisation och ledning: en introduktion (forts.) 10 sp Hirkman, Saaristo Må,To caseövningar Må,To 8-10 Hanken I Hanken I Individer och grupper i organisationer (kan även ingå i ämnesstudier) 5 sp Schauman Hanken 316 Knowledge management (kan även ingå i ämnesstudier) 5 sp Nordell On Hanken IV Hanken V Individer och grupper i organisationer (kan även ingå i grundstudier) 5 sp Schauman Hanken 316 Knowledge management (kan även ingå i grundstudier) 5 sp Nordell ON Hanken IV Hanken V

6 Kandidatavhandling i företagets organisation och ledning (seminarier) (forts. hela läsåret) 10 sp Saaristo Må Hanken 316 Kultur och trendanalys 5 sp Mård Ti Hanken 316 Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i företagets organisation och ledning (forts.) 7 sp Saaristo Ti Hanken 316 Period 3 Strategisk ledning 5 sp Schauman 2-11 On,To Hanken IV Förändringsledning (kan även ingå i ämnesstudier) 5 sp Schauman 2-11 On,To Hanken 316 Förändringsledning (kan även ingå i grundstudier) 5 sp Schauman 2-11 On,To Hanken 316 Att skriva organisationsforskning (forts. period 4) Kandidatavhandling i företagets organisation och ledning (seminarier) forts. period 4) 5 sp Saaristo sp Saaristo Må Hanken 316 Må Hanken 316 Aktuella ledarskapsutmaningar 5 sp Kivinen 2-11 Ti Hanken 316 Konsulter och konsultering 5 sp Nordell 2-11 Må Hanken IV Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i företagets organisation och ledning (forts.) 7 sp Saaristo 2-11 Ti Hanken 316 Period 4 Human resource management (kan även ingå i ämnesstudier) 5 sp Kivinen On Hanken IV Human resource management (kan även ingå i grundstudier) 5 sp Kivinen On Hanken IV Professionella kompetenser 5 sp Huopalainen Må Hanken 316 Att skriva organisationsforskning (forts.) Kandidatavhandling i företagets organisation och ledning (forts.) 5 sp Saaristo Må Hanken sp Saaristo Må Hanken 316

7 Avancerad strategi 5 sp NN Ti Hanken 316 Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i företagets organisation och ledning (forts.) 7 sp Saaristo Ti Hanken 316 Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium INFORMATIONSVETENSKAP (PK/PM-utbildningen) Period 1 Informationstillfälle för nya och gamla studerande 36 Ti 9-10 Asa B 212 Grundkurs i informa- tionsvetenskap (forts. period 2) 10 sp Widén On Asa B 212 Kunskapsorganisation 6 sp Eriksson- Backa Ti Ti övningar grupp I Eriksson To 9-12 grupp II Backa Fr kurstentamen 43 Asa B 211 Asa B121/PC-klass Asa B121/PC-klass Asa B121/PC-klass The Social Web (forts, period 2) 5 sp Holmberg Må Asa C122 Kandidatavhandling i informationsvetenskap (inkl. seminarier) (forts. period 2) -resten enligt överenskommelse 10 sp Eriksson- Backa 36 On Asa B 211 Informationshantering i digitala miljöer Informationsbeteende (forts. period 2) 5 sp Huvila 37,39, sp Huvila 37,39, 41,43 Asa B 211 Må Asa B 211 Pro gradu-seminarier i informationsvetenskap Forts. hela året enl. överenskommelse 10 sp Widén 38 Ti Asa B 212 Period 2

8 Grundkurs i informa- tionsvetenskap (forts.) 10 sp Widén On Asa B 212 Informationssökning I -övningar 5 sp Huvila Pettersson To Asa B 212 Asa B121/PC-klass The Social Web (forts.) 5 sp Holmberg Må Asa C 122 Biblioteket i organisationen 5 sp Eriksson- Backa Nykyri Ti Asa B 212 Kandidatavhandling i informationsvetenskap (inkl. seminarier) (forts.) 10 sp Eriksson- Backa Enligt överenskommelse Bibliotek sp Huvila To Asa B 211 Informationsbeteende (forts.) 10 sp Huvila 45,47, 49,51 Må Asa B 211 Pro gradu-seminarier (forts.) 10 sp Widén Enligt överenskommelse Period 3 Informationssökning II 4 sp Eriksson-Backa 2-10 On Asa B 212 -övningar 2-10 To Asa B121/PC-klass Kundservice och lärande 3 sp Pettersson 2-10 Asa B 211 Informetrics 5 sp Holmberg 4-8 Ti Asa B 212 (forts. period 4) Ti Asa B 212 -övningar 9-11 Ti Asa B 121 Resurshantering 7 sp Huvila Eriksson Fr 9-12 Asa B 212 (forts. period 4) Backa On 9-12, Asa B On 9-12, Asa B On 9-12 Asa B 212 -övningar 16 On 9-12 Asa B121/PC-klass 19 On 9-12 Asa B121/PC-klass -kurstentamen 21 On Asa B 212 Forskningsmetoder (forts. period 4) 10 sp Nykyri 2-21 Asa B 211 Arkivvetenskap 5 sp Valve 2-10 Må Åbo landsarkiv Sköld (se MinPlan) -seminarier 4,8,11 Må Asa B 211

9 Hälsoinformation 5 sp Ek, Eriksson- Backa 3-5 Ti Asa B 211 Pro gradu-seminarier (forts.) 10 sp Widén Enligt överenskommlese Period 4 Informetrics (forts.) 5 sp Holmberg Ti Asa B 212 Resurshantering 7 sp Huvila On 9-12, Asa B 212 (forts.) Eriksson-Backa 17 On 9-12, Asa B On 9-12 Asa B 212 -övningar 16 On 9-12 Asa B121/PC-klass 19 On 9-12 Asa B121/PC-klass -kurstentamen 21 On Asa B 212 Biblioteksstrategier 5 sp Nykyri 12,16, 20 To Asa B 211 Forskningsmetoder (forts.) 10 sp Nykyri Asa B 211 Information Management 5 sp Widén 12,14, 16,18 Må Asa B 211 Pro gradu-seminarier (forts.) 10 sp Widén Enligt överenskommelse Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING (Ekonomutbildningen) Period 1 Introduction to Marketing 10 sp Lindström Må Hanken II On Seminars, two groups Fr 8-10 Hanken VI Fr Hanken VI International Business: a European Perspective 10 sp Nyholm Nätbaserad kurs -Seminarietillfällen Nyholm 37 Hanken II (forts. period 2) 42 Hanken II

10 48 Hanken II International Marketing in Business Networks 5 sp Törnroos, NN Må,To Hanken IV Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i interna- tionell marknadsföring 7 sp Brännback Törnroos Nyholm Nyström -obligatorisk introduktion Ti Hanken VI -föreläsningar Brännback Ti, On Hanken VI Törnroos seminarier enligt överenskommelse Period 2 Konsumentmarknadsföring 5 sp Lindström Må Hanken III International Business: a European 10 sp Nyholm Perspective forts. -Seminarietillfällen Nyholm 48 Hanken II Kandidatavhandling i intern. marknadsföring (forts. period 3 och 4) 10 sp Lindström Ti Hanken VI Intercultural Marketing Management 5 sp NN Må Hanken III On Hanken II Period 3 Grundkurs i marknadsföring 10 sp Lindström seminarietillfällen Må To 8-12 Hanken I Hanken I Kundrelationer 5 sp Nyholm 3-11 Hanken III Marknadsforskning 10 sp Brännback 2-11 Ti 8-12 Hanken IV Transport- och logistiktjänster 5 sp Nyholm Nätbaserad kurs -Seminarietillfällen Nyholm 2-11 Fr Hanken IV Kandidatavhandling i inter- nationell 10 sp Lindström marknadsföring (forts.) -övningar med handledning 3,8 On Hanken VI

11 Intercultural Marketing Management: seminars 5 sp NN 2-11 Hanken VI Fr Period 4 Grundkurs i marknadsföring 10 sp Lindström Må Hanken I (forts.) -seminarietillfällen To 8-12 Hanken I Marknadskommunikation: branding och reklam 5 sp Nyström Ti 8-12 Hanken IV Sustainable Business 5 sp Nyholm Ti,To Hanken IV seminarier/seminars Må Hanken VI fyra grupper/four groups Ti Hanken VI Hanken VI To Hanken VI Kandidatavhandling i internationell marknadsföring -seminarietillfällen (forts.) 10 sp Lindström 14 Må Hanken VI On Management of Industrial Brands 5 sp Nyström To 8-12 Hanken 316 Supply Chain Management 5 sp Nyholm Ti, Fr Hanken V Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium NATIONALEKONOMI (Ekonom- och PK/PM-utbildningen) Undervisningen är densamma för bägge utbildningarna Period 1 Grundkurs i national- ekonomi (forts. 10 sp Lagerström Ti Hanken I period 2) -mikroekonomi 5 sp Fr gruppövningar (5 grupper) grupp 1 38, 40, 42 Må Hanken VI grupp 2 38,40, 42 Ti Hanken VI grupp 3 38,40, 42 On Hanken VI grupp 4 38,40, 42 Hanken VI grupp 5 38,40, To Hanken VI 42 -mikroekonomi/kurstent 43 Fr 8-12 Hanken I, II,III och Asa A 120 Strategiskt beteende 5 sp Koerselman 38 On Hanken I 38 To Economics of development: 5 sp NN Ti ASA C 122

12 a global perspective To To Ti To ASA C 122 Hanken II ASA A 120 ASA C 122 Ekonometri 5 sp Djupsjöbacka Asa B Ti Asa B 212 Matematik för nationalekonomer 5 sp Halldórsdóttir Må, On To Hanken V Hanken VI Magisterseminarier i nationalekonomi 7 sp Willner 38 Asa B 212 Period 2 Grundkurs i national- ekonomi 10 sp Lagerström Ti Hanken I (forts.) Fr makroekonomi 5 sp gruppövningar (5 grupper) grupp 1 45,47, 49 Må Hanken VI grupp2 45,47, 49 Ti Hanken VI grupp 3 45,47, 49 On Hanken VI grupp 4 45,47, 49 Hanken VI grupp 5 45,47, 49, Ti Hanken VI -makroekonomi/kurstent 50 Fr 8-12 Hanken I, II, III och Asa A 120 Internationell ekonomi -kurstent 5 sp Lagerström Må On 8-10 Ti 8-12 Hanken I Hanken I Mikroekonomi (ämnesstudier) 7 sp Eriksson Ti On 8-10 Asa C 122 Arbetsmarknadsekonomi 5 sp Österbacka Må On Asa C 122 Finansiell ekonomi II: Optioner, terminer och swappar 5 sp Sjögren 44,47 Må,Ti,On, To Fr 8-12 Hanken IV Hanken III Hanken IV Fördjupad mikroekonomi 7 sp Willner To Asa B On Asa B 212 -räkneövningar Ti Asa B 212 Magisterseminarier i nationalekonomi (forts.) 7 sp Willner 44 On 9-19 Asa C 122 Period 3

13 Finansiell ekonomi I: introduktion till 5 sp Sjögren 2,5 Må-Fr Hanken II finansiell ekonomi 8-12 Ekonomisk matematik (forts. period 4) 5 sp Halldórsdóttir 2-13 Må, Ti, To Hanken I Introduktion till ekologisk ekonomi 5 sp Eriksson 2-10 On, To Asa C 122 Kandidatavhandling i nationalekonomi (forts period 4.) 10 sp Eriksson Må Fr 9-12, Må 9-17 Asa C 122 Asa C 122 Asa B 212 Asa C 122 Industriell organisation 5 sp Willner 3-11 To Asa B 212 -räkneövningar 4-11 Ti Asa B 211 Tillämpad ekonometri 5 sp Lagerström 2-11 On 9-12 Asa B121/PC-klass Finansiell ekonomi III: VAR, fördjupad portfölj- och ränteanalys 5 sp Sjögren 2,5 Må Ti-Fr Hanken II Hanken IV Magisterseminarier i nationalekonomi (forts.) 7 sp Willner 6 Må 9-19 Asa C 122 Period 4 Makroekonomi (ämnesstud.) Ekonomisk matematik (forts.) Fortsättningskurs i ekologisk ekonomi 8 sp NN Må, Ti, On sp Halldórsdóttir Må, Ti, To sp Eriksson Ti,On Asa C 122 Hanken I Asa C 122 Kandidatavhandling i nationalekonomi (forts.) 10 sp Eriksson 15 To 9-17 Asa C 122 Fördjupad makroekonomi 8 sp Österbacka Ti,To 9-12 Asa B 212 Magistersseminarier i nationalekonomi (forts.) 7 sp Willner 16 On 9-19 Asa C 122

14 REDOVISNING (Ekonomutbildningen) Bokföring - praktikfall 5 sp Jakas 37 Må Hanken III Sucksdorff To Hanken III -gruppundervisning grupp To 8-10 Hanken/pc-klass grupp Hanken/pc-klass grupp To Hanken/pc-klass -genomgång av övningar Se anslag Ekonomistyrning 5 sp Jakas Sucksdorff Ti Ti gruppundervisning grupp 1 grupp On On Koncernredovisning 5 sp Aaltonen Må,Ti gruppundervisning grupp 1 grupp On Hanken III Hanken III Hanken III Hanken II Hanken/ pc-klass Hanken/pc-klass Cost Accounting 5 sp Semenova Hanken III Fördjupad revision 5 sp Aaltonen To Hanken V -praktikfall (period 2) Jakas Se anslag Sucksdorff Fördjupad finansiell redovisning, del I (forts. period 2) -handledning 5 sp Östermark Må,Ti Må,Ti Hanken V Hanken/pc-klass Hanken/pc-klass Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i redovisning (forts. hela läsåret) 7 sp Östermark NN Ti Hanken V Period 2 Finansiell analys 5 sp Jakas Sucksdorff Ti Ti gruppundervisning grupp 1 grupp On On Hanken III Hanken III Hanken III Revision 5 sp Söderlund On Hanken V -övningar Hanken V Financial Accounting: 5 sp Cunningham Hanken IV A Users Perspective -workshops To Hanken IV Specialfrågor i redovisning och revision -introduktion -övriga tider se period 3 5 sp Aaltonen 50 Må Hanken II Intern kontroll 5 sp Aaltonen To Hanken V

15 Value Based Management Accounting 5 sp NN Ti Hanken V Fördjupad finansiell redovisning,del I (forts.) 5 sp Östermark Må,Ti handledning Må,Ti Fördjupad finansiell redovisning, del II 5 sp Östermark Må,Ti handledning Må,Ti Hanken/pc-klass Hanken/pc-klass Hanken/pc-klass Hanken/pc-klass Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i redovisning (forts.) 7 sp Östermark NN Se anslag Period 3 Grundkurs i redovisning -del 1 och 2 del 2 forts. period 4 10 sp Jakas Sucksdorff 3-10, Ti,On Fr Hanken I Bokslut och bokslutsplanering 5 sp Jakas 3-10 Hanken III To gruppundervisning 8-9 Se anslag Specialfrågor i redovisning och 5 sp Aaltonen revision (forts.) -föreläsningar 4-11 Ti Hanken II -räkneövningar 4-11 Hanken II Företagsvärdering och 5 sp Aaltonen 3-11 To Hanken V företagsarrangemang -gruppundervisning grupp Må Hanken/pc-klass (kan även ingå i fördjupade studier) grupp Må Hanken/pc-klass Kandidatavhandling i redovisning - introduktion -seminarietillfällen i grupp (period 4) 10 sp Söderlund 3-4 Ti Hanken VI 15 Må-Fre Hanken VI 15 Må-Fre Hanken VI Internationell redovisning 10 sp Söderlund 3-14 On Hanken V (forts. period 4) -handledning av uppgifter Se anslag Företagsvärdering och 5 sp Aaltonen 3-11 To Hanken V företagsarrangemang -gruppundervsining grupp Må Hanken/pc-klass (kan även ingå i ämnesstudier) grupp Må Hanken/pc-klass Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i redovisning (forts.) 7 sp Östermark NN Se anslag Period 4

16 Grundkurs i redovisning -del 2 (forts.) 10 sp Jakas Sucksdorff Ti,On Fr Hanken I Hanken I Företagsfinansiering 5 sp Aaltonen Ti 10-12, Ti gruppundervisning grupp 1 grupp To Kandidatavhandling i redovisning 10 sp Söderlund (forts.) -seminarietillfällen i grupp 15 Må,Ons-Fr Må,Ons-Fr Hanken II Hanken/pc-klass Hanken/pc-klass Hanken VI Fördjupad koncernredovisning 5 sp Aaltonen Må Må Hanken II Internationell redovisning 10 sp Söderlund On Hanken V (forts.) -handledning av uppgifter Se anslag Pro gradu-seminarier och ämnesmetodik i redovisning (forts.) 7 sp Östermark NN Se anslag

17 KVINNOVETENSKAP (PK/PM-utbildningen) Period 1 Träff om kurser och studier Silius 36 Må 16 Introduktion till kvinnovetenskapen 10 sp Palmgren Ti Asa Lilla aud. Hanken IV Bloggriot slash feminism 5 sp Palmgren Franck ÖPU-höst Anmälan till ÖPU Nordic Perspectives on Gender, Equality and Welfare 10 sp Silius et al Gender and Conflict 5 sp Mengesha Gakuru-Hipp Ti To Må Ti To Må Ti To Ti On Genusforskning i musik 5 sp Hambro Se musikvetenskap Nordic Perspectives on Gender, Equality and Welfare 10 sp Silius et al Gender and Conflict 5 sp Mengesha Gakuru-Hipp Ti To Må Ti To Må Ti To Ti On Genusforskning i musik 5 sp Hambro Se musikvetenskap Kvinnovetenskapliga seminarier (kandidat-, magister-, forskar-) (forts.) 10 sp Silius Irni Ti 13-15

18 Period 2 Introduction to Finnish Gender Studies 5 sp Saresma Vänskä Virtuell/HILMA-nätverket Anmälan till Bloggriot slash feminism 5 sp Palmgren Franck ÖPU-höst Anmälan till ÖPU Levnadsberättelser, biografering och erfarenhet Nordic Perspective on Gender, Equality and Welfare Jämställdhetsarbete i teori och praktik 5 sp Östman et al Se nordisk historia 10 sp Silius et al sp Seikkula On NSS Intensive Course in Gender Studies (Addis Ababa) 10 sp Oinas Liu Xin et al. OBS! Ingen kurs I Åbo utan kursen äger rum I Addis Abeba, Etiopien, För mer information kontakta ämnet. Nordic Perspectives on Gender, Equality and Welfare Jämställdhetsarbete i teori och praktik 10 sp Silius et al sp Seikkula On Kvinnovetenskapliga seminarier (kandidat-, magister-, forskar-) (forts.) 10 sp Silius Irni Ti Period 3 Feministisk teori I och klassiker 10 sp Honkanen 2-22 ÖPU-vår Anmälan till ÖPU Feministisk teori II 10 sp Tuori 2-11 Må On Etnologisk genusforskning 5 sp Palmgren Hagelstam 2-22 Se nordisk etnologi Feministisk teori III 10 sp Tuori 2-11 Må On Fördjupad metodologi 10 sp Silius 2-11 Ti Etnologisk genusforskning 5 sp Palmgren Hagelstam 2-22 Se nordisk etnologi Kvinnovetenskapliga seminarier (kandidat-, magister-, forskar-) 10 sp Silius Irni 2-11 Ti 13-15

19 (forts.) Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Period 4 Feministisk teori I och klassiker 10 sp Honkanen 2-22 ÖPU-vår Anmälan till ÖPU Gräsrötter- teori och aktivism 5 sp Jungar Högback Nordling Gender and Development 5 sp Oinas Lavila Ti Virtuell/HILMA-nätverket Abmälan till Värden och värderingar i bilderboken 5 sp Österlund Se litteraturvetenskap Värden och värderingar i bilderboken 5 sp Österlund Se litteraturvetenskap EAGLES: Intensive Course in Lyon 10 sp Silius et al. OBS Ingen kurs I Åbo utan kursen äger rum i Lyon, Frankrike, För mer information kontakta ämnet. Kvinnovetenskapliga studier (kandidat-, magister-, forskar-) (forts.) 10 sp Silius Irni Ti Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium SOCIOLOGI (PK/PM-utbildningen) Period 1 Information för nya studerande 39 Må 15 Pipping Introduktion till sociologin 5 sp Sundback Ti To ASA Stora aud ASA Stora aud Sociologisk metodik, del 1 föreläsningar 5 sp Lagerspetz On Pipping Pipping Sociologisk teori 5 sp Häger Ti To Pipping Pipping Socialantropologi 5 sp Lojander-Visapää Ti On Ti Pipping Pipping Pipping

20 Kandidatavhandling i sociologi, seminarier 10 sp Häger Pipping Pipping Inledning till fördjupade studier 5 sp Häger 40 Må Magisterseminarier i sociologi 10 sp Sundback, Lagerspetz Period 2 Människan i samhället 5 sp Kanckos Ti To ASA Stora aud ASA Stora aud Sociologisk metodik, del 2, övningar 5 sp Lagerspetz Pipping Civilsamhälle och föreningar i Norden och Baltikum 5 sp Sundback, Lagerspetz, Sundblom Ti Pipping Swedish-Speaking Finns as a Minority 5 sp Sundback m.fl Må On Pipping Pipping Kandidatavhandling i sociologi, seminarier (forts) 10 sp Häger Pipping Magisterseminarier i sociologi (forts) 10 sp Lagerspetz Period 3 Grupparbete i sociologi 5 sp Kanckos 2 Ti Pipping 2 To Pipping Aktuell sociologisk forskning 5 sp Häger 2-10 Ti Pipping Sociology of Religion I 5 sp Martikainen m.fl. 2-7 Ti Plats meddelas senare Kandidatavhandling i sociologi, seminarier (forts) 10 sp Häger 2-21 Pipping Fördjupad sociologisk teori, del 1 5 sp Lagerspetz 2-10 Ti Pipping Fördjupad sociologisk metodik 10 sp Sundback m.fl On Pipping Pipping Magisterseminarier i sociologi (forts) 10 sp Sundback Lagerspetz 2-21

21 Period 4 Samhällets strukturer och institutioner 5 sp Sundback m.fl Ti To ASA Stora aud ASA Stora aud Introduction to Post-Communist Social Change 5 sp Lagerspetz, Vogt, Hadzibulic Ti Ti Pipping Pipping Pipping Sociology of Religion II 5 sp Martikainen m.fl Ti Plats meddelas senare Kandidatavhandling i sociologi, seminarier (forts) 10 sp Häger Pipping Magisterseminarier i sociologi (forts) 10 sp Sundback Lagerspetz 11-21

22 OFFENTLIG FÖRVALTNING (PK/PM-utbildningen) Period 1 Finlands offentliga förvaltning 10 sp Sandberg Må To Personalledning i offentlig sektorn 5 sp Henriksson Political Institutions in the European Union 5 sp Serup Christensen Må Ranganathan 44 Metodik - i samband med första föreläsningen meddelas programmet för kursen 10 sp Denk 37 Må Kandidatavhandling i offentlig förvaltning (inkl. seminarier) 10 sp Joas Henriksson To Metodik inför pro gradu - I samband med första föreläsningen meddelas programmet för kursen 5 sp Denk 37 Ti Magisterseminarier och magisteruppsats 10 sp Joas Henriksson To Period 2 Politics and Administration in Finland: An Introduction -tentamen 5 sp Grönholm Isaksson On On Fr On 9-13 Medborgare och inflytandet 10 sp Stolpe 47 Må Ti On To 9-11 To 12-13

23 Kandidatavhandling i offentlig förvaltning (inkl. seminarier) 10 sp Joas Henriksson To Magisterseminarier och magisteruppsats 10 sp Joas Henriksson To Period 3 Budgetering och redovisning 5 sp Henriksson Må Må ASA Lilla aud. ASA Lilla aud. ASA Lilla aud. Statsförvaltning 10 sp Sandberg 2-5 Må Etik i offentlig förvaltning 5 sp Hemberg Må Kandidatavhandling i offentlig förvaltning (inkl. seminarier) 10 sp Joas Henriksson 2-11 To Magisterseminarier och magisteruppsats 10 sp Joas Henriksson 2-11 To Period 4 Organisationsteori I 5 sp Meriluoto Må ASA Lilla aud ASA Lilla aud. Lokal demokrati i förändring 10 sp Joas Kandidatavhandling i offentlig förvaltning (inkl. seminarier) 10 sp Joas Henriksson To Magisterseminarier och magisteruppsats 10 sp Joas Henriksson To Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

24 STATSKUNSKAP (PK/PM-utbildningen) Period 1 Att tänka på politik - start I samband med första föreläsningen ges allmän information om studiegången till alla nya studerande - kurstentamen 5 sp Hermanson Karvonen Må ASA Stora aud ASA Stora aud ASA Stora aud Finländsk politik -kurstentamen 5 sp Isaksson Må Må ASA Stora aud ASA Stora aud ASA Stora aud Forskningsmetodik - I samband med första föreläsningen meddelas programmet för kursen 10 sp Denk 37 Må Environmental Politics I 5 sp Vartanyan Må Ti Idéer och ideologier 5 sp Karvonen Må Må Internationell politik 5 sp Ries 42 Må Ti 9-11 Ti To 9-11 To ASA Långvågen Political Institutions in the European Union * 5 sp Christensen Må ASA Ranganathan Environmental Politics II 10 sp Hermanson Må On Ti On Forskningsmetodik inför pro gradu - I samband med första föreläsningen meddelas programmet för kursen 10 sp Denk 37 Ti Magisterseminarier 10 sp Anckar Karvonen Ti Period 2

25 Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium Jämförande politik - kurstentamen 5 sp Anckar Må Demokrati 5 sp Himmelroos Må Må Magisterseminarier 10 sp Anckar Karvonen Ti 9:30-13 Period 3 Internationell politik - kurstentamen 5 sp Groop Må Må ASA Stora aud ASA Stora aud ASA Stora aud Partier och väljare - kurstentamen 5 sp Lehtinen Må Må ASA Stora aud ASA Stora aud ASA Stora aud Kandidatseminarier -förhandsanmälan i MinPlan 10 sp Isaksson 2-11 Ti Politiska system 5 sp Lundell 6-8 Må Corruption and development - förhandsanmälan via Öppna Universitetet. Nätkurs, närmare Information ges senare. 5 sp Groop Magisterseminarier 10 sp Anckar Karvonen 2-11 Ti Period 4 Initia artis - förhandsanmälan i MinPlan - Programmet meddelas i samband med första föreläsningen 5 sp Hermanson 10 Må ASA Stora aud ASA Stora aud Kandidatavhandling i statskunskap (inkl. seminarier) 10 sp Isaksson Ti Politiskt beteende 5 sp Bengtsson Må Citizens and the State * -programmet meddelas senare 5 sp Marien 19 Må 13-15

26 Magisterseminarier 10 sp Anckar Karvonen 12 Ti *kursen kan även avläggas som en kurs i fördjupade studier

27 Enligt överenskommelse med ämnesansvarig kan kurser ur Turku Law Schools kursutbud väljas: Om möjligheten att tentera en kurs eller mognadsprov som e-tent, fråga respektive kursens lärare/handledare. Period 1 FOLKRÄTT (PK/PM-utbildningen) Grundkurs i juridik Offentlig rätt -kurstentamen 4 sp Wahlberg m.fl Må To ASA Stora aud & ASA Lilla aud. Grundkurs i juridik/inledning till handelsrätt (forts. period 2) 6 sp Lindroos Klami Må Ti Hanken I Folkrättens rättskällor -hemtentamen 10 sp Pirjatanniemi Ti Tryckerihuset Tryckerihuset International Protection of Human Rights 10 sp Krause On To Fr Må 9-12, Ti 9-13 On 9-13, Fr 10-12, Ti 9-12 To 9-12 Må 10-12, Ti 10-12, Må 9-12 Ti 10-12, Hanken V Hanken V Hanken V Hanken V Hanken V Hanken V Hanken V Hanken V Hanken II Hanken V Hanken V Hanken IV Hanken V Hanken V Hanken III Hanken V Hanken IV Hanken V Hanken V Hanken IV Hanken V och Kandidat-, magister- och RN-seminarier samt Litteraturrecension och övningsuppsats (RN): -allmän introduktion (obligatorisk närvaro) -introduktion till vetenskapligt skrivande -formalia (fotnoter etc.) -rättsinformationssökning Engström Klami Wahlberg Lindroos Engström Klami Svenskberg Södergård Ti On Hanken I Hanken II Hanken II Hanken II

TENTAMINA för läsåret 2008-2009

TENTAMINA för läsåret 2008-2009 TENTAMINA för läsåret 2008-2009 Kurstentamen Kurstentamina planeras av varje ansvarig lärare i början av respektive undervisningsperiod. Kurstentamen inplaceras med fördel i den undervisningsfria veckan

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus)

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus) Ämnet Redovisning Accounting Laskentatoimi Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och organisationer och den visar utåt hur företaget

Läs mer

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp)

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Gammal struktur för nationalekonomi Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Grundstudier 350000 Grundkurs i nationalekonomi 10 sp 350001 Finland och EU aktuella ekonomiska frågor

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

ÅRSKURS 1 Period 1 v. 36-43

ÅRSKURS 1 Period 1 v. 36-43 Information om studieorienteringsveckan hittas på http://www.abo.fi/student/studieorientering Tutorer: Elisabeth Björnvik och Aino Visuri Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium ÅRSKURS 1 Period

Läs mer

Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014. Cellbiologi

Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014. Cellbiologi Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014 Cellbiologi Information för nybörjare (åk 1) i cellbiologi ges torsdag den 28.8. kl. 13-15 i aud. Wikgren, Biocity, Artillerig.6, gatuplan. Tutorer:

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium PSYKOLOGI

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium PSYKOLOGI PSYKOLOGI Period 1 För närmare information om tidpunkt och plats, se: http://www.abo.fi/institution/undervisnprogrpsyk Utvecklingspsykologi 5 sp 118010 Witting Beteendevetenskaplig forskning 5 sp 118014

Läs mer

Aktuell information finns på anslagstavlor och på institutionens hemsida www.abo.fi/it. Studieperiod Kod Lärare Vecka Tid Auditorium

Aktuell information finns på anslagstavlor och på institutionens hemsida www.abo.fi/it. Studieperiod Kod Lärare Vecka Tid Auditorium DATAVETENSKAP Information för årskurs 2-n ges i aud. Gamma tis 4.9 12-13. Kursutvärderingstillfälle för alla åk 9.12. i Gamma kl 13-15 och 7.5. i Gamma kl 10-12. Aktuell information finns på anslagstavlor

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: Jylhä, Jan,

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet

Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol Planerare Katarina Humina katarina.humina@abo.fi, 02-215 4540. Arrangör: CLL/öppna universitetet Uppdaterad 14.10.2015/cs Kurser 2015-16 Åland Välj din framtid hitta rätt kurs! Allmän teologi http://www.abo.fi/student/allmteol @Bibeln i historia och nutid,15 sp Tidpunkt: 7.9.2015-12.2. 2016 Lärare:

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs.

Kan du INTE webbregistrera dig registrerar du dig enligt instruktioner för respektive kurs nedan. Registrering kan variera beroende på typ av kurs. 1 Registreringsinformation, vt 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 5 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte istrera dig

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Företagsekonomi (210 sp)

Företagsekonomi (210 sp) Examen: YH-examen i företagsekonomi Examensbenämning: Tradenom Beräknad studietid: 3,5 år» Allmänna kompetenser Adress och telefonnummer: Yrkeshögskolan Novia Nunnegatan 4 20700 Åbo Tfn. 02-432 3000 Studiebyrån

Läs mer

Nationalekonomi vid Hanken

Nationalekonomi vid Hanken vid Hanken Magistersstudier i Generella synpunkter Ekonomiemagistrar med nationalekonomi som huvudämne placerar sig bra i arbetslivet, speciellt där ekonomisk expertis och analytiskt tänkande förutsätts.

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt.

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt. Kurs/er att söka inom program inför höstterminen 2013 Ekonomprogrammet termin 5 HT2013 Kull H11 S1HEG Samtliga inriktningar Anmälan till kurser inom program hösten 2013 görs via www.antagning.se som öppnar

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Studiebyrån Snart kandidat?» Då du avlagt alla kurser som krävs för kandidatexamen ska du ansöka om kandidatbetyg.»

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Beslutad i 6 februari 2008. Senast reviderad 23 augusti 2011.

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Registreringsinformation, ht 2015

Registreringsinformation, ht 2015 Registreringsinformation, ht 2015 Kurserna är sorterade efter startvecka och kurskod Distanskurserna presenteras på sidan 8 OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du kan inte webbregistrera

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Ekonomprogrammet

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Ekonomprogrammet Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Ekonomprogrammet Programkod: Programmets benämning: SGEEK Ekonomprogrammet Study Programme in Business Administration and Economics Högskolepoäng/ECTS:

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points

UTBILDNINGSPLAN. JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN JURISTPROGRAMMET, 120/180 poäng Law Programme, 120/180 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

International Business Management, 180 högskolepoäng

International Business Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 International Business Management, 180 högskolepoäng International Business Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Personalen vid utvecklingspsykologin Åbo Akademi Vasa, läsåret 2006-7. fax (06) 32 47 491 www.vasa.abo.fi /svf/up. Forskare

Personalen vid utvecklingspsykologin Åbo Akademi Vasa, läsåret 2006-7. fax (06) 32 47 491 www.vasa.abo.fi /svf/up. Forskare Personalen vid utvecklingspsykologin Åbo Akademi Vasa, läsåret 2006-7 fax (06) 32 47 491 www.vasa.abo.fi /svf/up Professor Kaj Björkqvist, FD mottagning må. 13-15 tfn 7469, kbjorkqv@abo.fi www.vasa.abo.fi/svf/up/kaj.htm

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015

Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015 Utbildningsprogrammet i datateknik 2014-2015 Först avläggs teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 300 sp på 5

Läs mer

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Namn Kursstart Lokal Fackhögskola Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Arbetsrehabilitering 29 sept kl. 10.00-15.00 GA527 HHJ Arbetsterapi

Läs mer

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Åbo Akademi (rektor, Mikko Hupa) Fyra fakulteter Fakulteten för humanoria, psykologi och teologi Fakulteten för padagogik och välfärdsstudier

Läs mer

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema

Motivation & Emotion Anvisningar och Schema Stockholms universitet Psykologiska institutionen Motivation & Emotion (7.5 hp) Psykologi II HT 2010 Delkursansvarig: Mats Najström Motivation & Emotion Anvisningar och Schema 8 november 11 januari 2011

Läs mer

STUDIEGUIDE FÖR SOCIALPSYKOLOGI

STUDIEGUIDE FÖR SOCIALPSYKOLOGI CIAL- OCH KOMMUNALHÖGSKOLAN STUDIEGUIDE FÖR SOCIALPSYKOLOGI LÄSÅRET 2014 20151 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen till dina studier i socialpsykologi! 5 1 Vad är socialpsykologi? 6 2 Vad blir du när du blir

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

GN Filosofi Grundläggande behörighet analys. Yrkespedagogik. Barn- och. ungdomsvetenskap. GN Barn- och

GN Filosofi Grundläggande behörighet analys. Yrkespedagogik. Barn- och. ungdomsvetenskap. GN Barn- och YPG10F YPA100 UB120F LIN134 ENAEV0 UB108F Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier Att möta barn och unga i svåra livssituationer Att studera kommunikation Avancerad akademisk engelska

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F)

Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: Bioblocket: biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) Användningen av nätet i undervisningen Bilaga 1 Institution: "Bioblocket": biologi (BL), biokemi (BK), biovetenskap (BV), farmaci (F) BV Ämneskurser: Computers / Computational Methods in bioresearch nätet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor att använda och ett allt större

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap

Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Program och kurser inom Medie- och kommunikationsvetenskap Medier och kommunikation ett område som växer Medier och kommunikation är ett område som utvecklas starkt. Det finns allt fler medier för människor

Läs mer

För dig som gått Rektorsutbildningen

För dig som gått Rektorsutbildningen För dig som gått Rektorsutbildningen Om du gått rektorsutbildningen och vill fortsätta till en magister- eller masterexamen, kan du söka dig till huvudområdet Pedagogiskt ledarskap som formellt sett utgör

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Teoretiska perspektiv på socialpolitiken (allmän och fördjupad del, 6 + 4 sp.)

Teoretiska perspektiv på socialpolitiken (allmän och fördjupad del, 6 + 4 sp.) Teoretiska perspektiv på socialpolitiken (allmän och fördjupad del, 6 + 4 sp.) Kursansvariga: Professor Mikael Nygård och doktorand Mathias Mårtens Syfte Kursen är ett led i förberedelsen inför att skriva

Läs mer

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningens struktur Campus Arkeologiprogrammet med internationell inriktning (3 år 180 hp) Arkeologi: 90 hp arkeologi,

Läs mer

Kandidatseminarium i datateknik och datavetenskap

Kandidatseminarium i datateknik och datavetenskap Kandidatseminarium i datateknik och datavetenskap Ämnesstudier, 10 sp Seminarieledare: Jerker Björkqvist Marina Waldén Seminariets hemsida: http://abacus.abo.fi/w/kandsem2015 Seminariets målsättning Målsättning:

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: VD 2007-06-26 Gäller fr.o.m.: HT 2012, rviderad 2010-06-01 Version: 2 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen 1(6) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Personalvetarprogrammet med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning,

Läs mer

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng

Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng HÖSKOLAN I ÄVLE UTBILDNINSPLAN RUNDNIVÅ EKONOMPRORAMMET Programkod: SENK Fastställd av HVS-nämnden 2007-11-29 Ver.nr. 081208 Utbildningsplan Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng (Study Programme in Business

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017 Psykologi Institutionen för beteendevetenskaper Beteendevetenskapliga fakulteten

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business Ekonomihögskolan Dnr: EHV 8/237/514 KURSPLAN Driva och Förvalta en etablerad verksamhet Enterprising and Managing an Existing Business Kurskod EB3031 Beslutsdatum 8-08-19 Beslutande organ Ekonomihögskolans

Läs mer

Samhällsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng

Samhällsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Programkod: SSV21 Samhällsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng Bachelor s Program in Social Science, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003 Ekonomisk-statsvetenskapliga fakultetens virtualiseringsstrategi godkänd av fakultetsrådet 19.9.2003 1. Inledning Styrelsen för Åbo Akademi godkände den första strategin för Åbo Akademis virtualisering

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

EP2300, Ekonomi med handelsrätt 2, 22,5 högskolepoäng Financial Accounting, Commercial Law and Macroeconomics, 22.5 higher education credits

EP2300, Ekonomi med handelsrätt 2, 22,5 högskolepoäng Financial Accounting, Commercial Law and Macroeconomics, 22.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP2300, Ekonomi med handelsrätt 2, 22,5 högskolepoäng Financial Accounting, Commercial Law and Macroeconomics, 22.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland

www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland www.abo.fi/opu ÖPPNA UNIVERSITETET 2009-10 Åboland 1 2 ALLMÄN TEOLOGI Ämnet allmän teologi är en helhet som består av flera läroämnen och omfattar delområden såsom Bibeln, kristendomens historia, kristen

Läs mer