Förord 2. Juryns beslut 3. Hedersomnämnanden 4. Juryns motiveringar 5. How Can Idea Campaigns Generate Ideas to Trigger Innovation?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord 2. Juryns beslut 3. Hedersomnämnanden 4. Juryns motiveringar 5. How Can Idea Campaigns Generate Ideas to Trigger Innovation?"

Transkript

1 en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen

2

3 INNEHÅLL Förord 2 Juryns beslut 3 Hedersomnämnanden 4 Juryns motiveringar 5 How Can Idea Campaigns Generate Ideas to Trigger Innovation? 7 Innovating out of the Fishmeal Trap 9 Firm-level entrepreneurship in the Second Great Depression 11

4 FÖRORD Uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt arrangeras av ESBRI (Institutet för entreprenörskapsoch småföretagsforskning) och VINNOVA. Förmågan att tänka nytt, och att omvandla idéerna till något nyttigt för samhället, är central för en hållbar tillväxt. Många menar att innovationer kan bidra till att lösa globala samhällsutmaningar som klimatförändringar, åldrande befolkning, pandemier och terrorism. I takt med att förväntningarna på innovationer ökar, växer också samhällets och företagens behov av att förstå vad innovation är. Syftet med Nytt&Nyttigt är att uppmuntra studenter vid svenska universitet och högskolor att skriva uppsatser om innovation, kommersialisering och nyttiggörande. I denna skrift presenteras en sammanfattning av de vinnande bidragen för läsåret 2012/2013. Respektive uppsatsförfattare svarar själv för sammanfattningen. Juryn har bestått av följande personer: Kristina Ahlsér, landshövding Kronoberg län Martin Andersson, professor Lunds universitet Magnus Aronsson, vd ESBRI Charlotte Brogren, generaldirektör VINNOVA Sofia Börjesson, professor Chalmers Göran Marklund, direktör VINNOVA Maureen McKelvey, professor Göteborgs universitet Björn O Nilsson, vd IVA Dominic Power, professor Uppsala universitet Sverker Sörlin, professor KTH Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Juryn har i sin bedömning utgått från följande kriterier: originalitet och nytänkande problematisering formulering av problemet och dess relevans metod förhållandet problem-teori-empiri-analys analysförmåga struktur och koppling mellan data/resultat/förslag praktisk relevans/angeläget ämne språkbruk och framställningsförmåga i övrigt Tävlingsåret 2012/2013 deltog 76 uppsatser i Nytt&Nyttigt. Huvuddelen av landets universitet och högskolor var representerade med deltagande studenter. Författarna till de tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier à , respektive kronor. Resestipendierna kan användas för studieresor i syfte att utveckla kompetensen inom problemområdet, alternativt till deltagande i seminarier eller andra aktiviteter som bidrar till att höja kompetensen hos stipendiaterna. Stockholm, november 2013 Helene Thorgrimsson Projektledare ESBRI 2

5 JURYNS BESLUT 1:a pris How Can Idea Campaigns Generate Ideas to Trigger Innovation? Författare: Kajsa Brange & Elin Lindqvist Kontakt: elin, Handledare: Susanna Bill & Stein Kleppestø Lärosäte: Lunds universitet, Designvetenskaper LTH och Företagsekonomi EHL 2:a pris Innovating out of the Fishmeal Trap Författare: Jonathan Moy de Vitry Kontakt: Handledare: Johan Brink Lärosäte: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Institutionen för innovation och entreprenörskap 3:e pris Firm-level entrepreneurship in the Second Great Depression Författare: Marc Hoogendoorn Kontakt: Handledare: Gert-Olof Boström Lärosäte: Umeå Universitet, Umeå School of Business and Economics 3

6 Hedersomnämnanden Juryn har valt att tilldela sex uppsatser ett hedersomnämnande: Lånefinansiering av start-ups ett konstruktivt förslag om kreditriskbegränsning genom registrerade negativklausuler Författare: Mikael Mellberg Lärosäte: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Juridiska institutionen Ord, tid & pengar: En kvalitativ studie av hinder och motsättningar i arbetsprocessen med forskningskommersialisering i högskolenära inkubatorer Författare: Daniel Kvarnström & Amanda Mannervik Lärosäte: Mälardalens högskola, IDT akademin för innovation, design och teknik Improving Internal Idea Generation exploring the first phase of the innovation process in Engineering Contractor Inc. Författare: Ingvild Nyløkken & Karin Berg Lärosäte: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Innovating in 'the dream factory': Social change through mindset-change Författare: Linda Staflund & Nathalie Thalberg Pedersen Lärosäte: Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Företagsekonomiska institutionen Med livet som utbildning: Team och enskilda entreprenörers uppfattningar av lärande Författare: Veronica Carlsson Lärosäte: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för management Knowledge networks in organizations - network position and absorptive capacities Författare: Boris Becker & Florian Stern Lärosäte: Internationella handelshögskolan i Jönköping 4

7 JURYNS MOTIVERINGAR Juryn har motiverat sitt val av vinnande bidrag enligt följande: 1:a pris How Can Idea Campaigns Generate Ideas to Trigger Innovation? Kajsa Brange & Elin Lindqvist Lunds universitet Grunden till all innovation är idéer, eftersom de kan ses som bränsle till den innovativa processen. Därför är det viktigt för företag och organisationer att ta tillvara alla medarbetares kreativitet. Avsikten med denna uppsats är att öka förståelsen för hur stora företag i allmänhet, och företaget Eon i synnerhet, kan genomföra kampanjer med avsikt att stimulera idégenerering hos medarbetarna. Med ett sådant förfarande hoppas man kunna upprätthålla en konkurrensfördel gentemot andra företag. Författarna har inriktat sig på ett angeläget ämne, det vill säga intraprenörskap, och resultatet kan direkt användas som underlag för beslutsfattare i stora företag och organisationer. Ämnesvalet är aktuellt och trots en komplicerad ansats har författarna lyckats lyfta fram både en bra teoretisk genomgång och en tydlig och intressant diskussion. De har identifierat ett antal nyckelfaktorer som är viktiga för att genomföra en kampanj med ett lyckat resultat. Uppsatsen beskriver på ett logiskt och pedagogiskt sätt hur ramarna för en idékampanj har utvecklats utifrån dessa faktorer. 2:a pris Innovating out of the Fishmeal Trap Jonathan Moy de Vitry Göteborgs universitet Den globala livsmedelsförsörjningen är en angelägen fråga. Global uppvärmning, en kraftig befolkningsökning och brist på resurser är utmaningar som vi står inför. Därför är det nödvändigt att dagens livsmedelssystem utvecklar effektivare och mer hållbara produktionsmetoder. Denna uppsats beskriver hur man i Norges fiskodlingar brutit etablerade strukturer och prövat en ny teknologi som både är miljövänlig och ekonomiskt fördelaktig. Uppsatsen hanterar ett aktuellt ämne i en ny näringssektor, och därmed frågor som sannolikt kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Författaren har på ett förtjänstfullt sätt balanserat empiri och teori, samt beskriver denna innovations påverkan i ett större perspektiv. Avvägningen mellan selektiva och generella insatser diskuteras på ett mycket intresseväckande och relevant sätt. Uppsatsen sätter även fokus på när, var och hur policyåtgärder behövs i beslutsprocessen. 5

8 3:e pris Firm-level Entrepreneurship in the Second Great Depression Marc Hoogendoorn Umeå universitet Vi lever i dag i en globaliserad värld där vi återkommande ser ekonomiska kriser. Temat för denna uppsats är hur företags entreprenöriella orientering kan ha en positiv inverkan på deras överlevnad och tillväxt under en ekonomisk kris i omvärlden. Författaren definierar Entreprenöriell Orientering (EO) som ett företags strategiska orientering mot entreprenöriell aktivitet. Uppsatsen fokuserar på en relevant och aktuell frågeställning, och via empirisk data belyser författaren betydelsen av entreprenöriell orientering i perioder av ekonomisk instabilitet. Uppsatsen är genomgående välskriven. Den är också viktig ur ett näringspolitiskt perspektiv och lyfter många intressanta frågor för fortsatt forskning. Med en ytterligare underbyggd teoridel skulle denna uppsats mycket väl ha kunnat nå en ännu högre placering. 6

9 Master Thesis in Technology Management, 30 ECTS Department of Design Sciences, Faculty of Engineering Department of Business Administration, School of Economics and Management How Can Idea Campaigns Generate Ideas to Trigger Innovation? - A Case Study at E.ON Authors: Kajsa Brange & Elin Lindqvist Supervisors: Stein Kleppestø & Susanna Bill 7

10 How Can Idea Campaigns Generate Ideas to Trigger Innovation? Författare: Kajsa Brange & Elin Lindqvist The starting point for innovation is ideas, which can be seen as fuel to the innovation process. There is a vast literature on the success of a few radical ideation methods and the use of creativity tools, while few have dealt with the use and effects of ideation approaches in practice. The issue to study is internal ideation and how to take advantage of employees ideas to trigger innovation. Tapping into the creativity of employees and collecting their ideas is a general desire of companies. However, managing ideation is a common challenge for large organisations. The authors of this Master Thesis therefore seek to answer what are success factors for managing ideation in large organisations and how can an idea campaign be conducted successfully in the front end of innovation? From literature on ideation in general and idea campaigns in particular, six key factors for managing ideation were identified. These were then validated as important in a pre-study including six large Swedish companies (Volvo Group Trucks Technology, Volvo Cars, Tetra Pak, SCA, IKEA and Ericsson), as well as in a case study conducted at E.ON in Sweden. The identified key factors are: communication, collaboration, incentives, innovation climate, management support, and idea management. All of the key factors are considered to be important for managing ideation successfully in large organisations. Based on the identified key factors, an Idea Campaign Framework for how to conduct an idea campaign successfully was developed. The framework as a whole includes three phases of ideation: ideation planning, ideation execution and ideation follow up. The main focus has been on the execution phase, which was developed to help large organisations to conduct an idea campaign successfully. The execution phase illustrates how key factors should be addressed in order to trigger certain features, which in turn would lead to desired effects of a successful idea campaign. The Idea Campaign Framework has been empirically tested at E.ON in Malmö, Sweden, through the launch of an idea competition called Bright Ideas. The idea competition was launched during two weeks in the spring of 2013 and resulted in 160 ideas. The empirical evidence from the test at the case company conclude that the elements in the Idea Campaign Framework are important to consider in attaining employees ideas in large organisations. To conclude, the framework may be used as a guide for how to conduct an idea campaign successfully in order to attain employees ideas and feed the innovation funnel with ideas to trigger innovation. 8

11 Innovating Out of the Fishmeal Trap A case study on how niche conditions in the Norwegian aquafeed sector led to the development of a sustainable technology with global potential Jonathan Moy de Vitry Graduate School Master of Science in Innovation and Industrial Management Master Degree Project Supervisor: Johan Brink 9

12 Innovating Out of the Fishmeal Trap: A case study on how niche conditions in the Norwegian aquafeed sector led to the development of a sustainable technology with global potential Författare: Jonathan Moy de Vitry In the last 15 years, the Norwegian salmon aquaculture industry has used innovation to overcome a systemic threat known as the Fishmeal Trap, an overreliance on scarce and potentially unsustainable commodities derived from wild marine sources. The study of cases like this one is important because, as trends in population growth, resource scarcity, and global warming converge, it is no exaggeration to say that global food security is an extremely pressing issue. Addressing this challenge will require that agricultural systems transition towards more efficient and environmentally sustainable production regimes through the generation and adoption of new technologies. Therefore, a better understanding of successful transitions can help pave the way for more effective policies on the issue. This thesis focuses on the rapid development of Dynamic Formulation (DF) technology, which enables the replacement of fishmeal in salmon feed by sustainable ingredients, within a subsector of the Norwegian aquaculture cluster. Based on qualitative empirical data gathered from 20 interviews with a variety of actors from the industry, this case study delves into the sectoral dynamics that set the stage for this success. Building on the concepts of innovation systems and socio-technical niches borrowed from the multi-level framework, the author uses this data to describe the particularities of the Norwegian sector and how these translated into innovation system functionality, or the ability of a sector to foster innovation. It was found that the Norwegian aquafeed subsector is distinguished from those in the rest of the world by the following traits: a Single Application Market, Knowledge- Driven Competition, Consolidated Producers, Advanced Customers, Strong Knowledge Infrastructure, and Strong Production & Downstream Regulation. Taken together, these factors formed a niche innovation system where Dynamic Formulation investments were economically viable, ultimately allowing Norway to lead the world in the development of this technology despite the fact that it ranks as only its 7th largest aquaculture producer. While governmental policies can be credited with certain of these attributes, such as the Strong Knowledge Infrastructure, the majority of them could be considered as emergent from sectoral structure. Therefore, the author concludes that this case demonstrates an example of a successful natural niche innovation system. That said, the author considers that the performance of the Norwegian niche innovation system could be further optimized by policies designed to encourage collaboration and information sharing among its major industrial players. Given the potential of aquaculture in addressing food insecurity and the magnitude of the technological bottlenecks yet to be overcome regarding fish oil shortages, there is still room for improvement. 10

13 Firm-level entrepreneurship in the Second Great Depression: A quantitative study on the influence of EO on performance in the economic crisis Author: Supervisor: Marc Hoogendoorn Gert-Olof Boström Student Umeå School of Business and Economics Spring Semester 2013 Master thesis, 15 ECTS 11

14 Firm-level entrepreneurship in the Second Great Depression: A quantitative study on the influence of EO on performance in the economic crisis Författare: Marc Hoogendoorn Anno 2013 Europe resides in a severe economic crisis that has been lasting for five years. Companies are struggling to deal with the influences of this crisis and require strategic insights to maintain performance. According to theory, entrepreneurship and innovation are central mechanisms in the creation of wealth in the capitalist system and an entrepreneurial strategy could provide relatively much benefit in a crisis period. A variety of theories on entrepreneurship, innovation and the creation of wealth in capitalism were examined. On many occasions quantitative research has been performed to measure the relationship between an Entrepreneurial Orientation and performance. This study provides an extra dimension by using archival financial data of companies during and before the crisis to draw comparisons and examine developments in performance in relation to an Entrepreneurial Orientation. Data on the Entrepreneurial Orientation was collected with an online survey which was sent to companies. The results of the survey indicated the degree of Entrepreneurial Orientation of the companies in separate categories; innovativeness, proactiveness and risk taking. The results were linked to their financial performance which was obtained from a database. Comparisons between the performance before and during the crisis in relation to the scores on entrepreneurship were made, and the development of their financial performance since the crisis was examined. This study offers insight on the influence of entrepreneurship on the performance of companies and how this is affected differently during the current economic crisis. Furthermore the influence on the development of the performance of companies throughout the crisis is clarified. The results of this study indicate that an Entrepreneurial Orientation has a relatively more positive influence on performance during the crisis. The results of this study follow a logical trend in comparison with notable theories on the relationship between firm-level entrepreneurship and performance which established that the relationship is stronger in more hostile and dynamic environments. The increasingly hostile economic environment indeed increases the Entrepreneurial Orientation performance relationship. However the relationship between an Entrepreneurial Orientation and performance is highly dependent on the company and type of industry so no unilateral positive correlations with performance were found. For a set of industrial, manufacturing, chemical and service companies the development of the financial performance since the crisis is highly positively correlated with innovativeness and proactiveness. For a set of other company types including foundations, (public) utility companies, (public) real estate companies, construction companies, trade and investment firms no correlations were found. The findings in this study indicate that depending on the type of company and industry, an Entrepreneurial Orientation can have a strong positive effect on the development of financial performance in the crisis. The test results support the theories on innovation and entrepreneurship as increasingly important factors in the crisis by measuring that indeed the influence on performance increases. 12

15

16

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen

en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen en uppsatstävling om innovation Sammanfattning av de vinnande bidragen 1 2 FÖRORD Uppsatstävlingen Nytt&Nyttigt arrangeras av ESBRI (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning) och VINNOVA.

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer

Gör Sverige i framtiden digital kompetens

Gör Sverige i framtiden digital kompetens Gör Sverige i framtiden digital kompetens SOU 2015:28 Gör Sverige i framtiden digital kompetens Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Does corporate environmentalism have an influence on management accounting practices?

Does corporate environmentalism have an influence on management accounting practices? Does corporate environmentalism have an influence on management accounting practices? A study of companies in environmental-sensitive industries Abstract Fredrik S. Larsson & Stefan Svensson School of

Läs mer

En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik

En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik 21/10/14 Politik kräver samverkan och underlag En studie av analysförmåga i svensk forskningspolitik 2 DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this

Läs mer

Entrepreneurship and Economic Growth A critical review of Empirical and Theoretical Research

Entrepreneurship and Economic Growth A critical review of Empirical and Theoretical Research A2002:005 Entrepreneurship and Economic Growth A critical review of Empirical and Theoretical Research Christian Friis, Thomas Paulsson och Charlie Karlsson Jönköpings International Business School Entrepreneurship

Läs mer

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Sweden Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Läs mer

Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg

Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg Billie Pettersson and Frank R. Lichtenberg June 2013 Report from SNS s research programme The Value of New Pharmaceuticals SNS is a non-partisan and independent non-profit organisation that contributes

Läs mer

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden

Axel 3. utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden SLU Sveriges lantbruksuniversitet Axel 3 utvärdering av åtgärder för att diversifiera landsbygdens ekonomi samt förbättra livskvaliteten på landsbygden För mer information kontakta: Helena Hansson 018-67

Läs mer

of Innovation and Technology

of Innovation and Technology Nr 3 Oktober 2014 of Innovation and Technology IMIT 35 år av tradition och förnyelse sid 3 Företagsledning i en snabbföränderlig värld sid 4 The role of Brazilian sub sidiary R&D in Swedish MNEs: towards

Läs mer

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management

Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Sida 1 av 8 2012-04-26 Dnr: Bilagor, ärende 4 Ansökan om inrättande av en ny masterexamen i Marketing Management Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling (HST) ansöker om att inrätta en Filosofie

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08

Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer. Rapport 2013:08 Rapport 2013:08 Affärsänglar, riskkapitalfonder och policyportföljer I den här tredje delrapporten ges en översikt och dras lärdomar från policyinsatser för främjande av affärsänglar i fyra länder/regioner

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan

Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Kallelse/dagordning FEH 2014: 2 2014-03-26 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan FEH 2014: 2 Datum 2014-03-26 Tid 10.00 16.00 Kaffe serveras från kl. 9.30 samt om e.m. Avbrott för lunch planeras. Plats Förhinder

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst

nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst nordicinnovation SME-Forum special Nr 3:2001 Årgang 4 page 11 English summary sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst sida 5 Design: Tänk miljö redan från början Nordikarapport: Verktyg för Intellektuellt

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag A2008:003 Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen Anders Linnhag Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen

Läs mer

Water strategies for Swedish sustainable urban planning

Water strategies for Swedish sustainable urban planning UPTEC W 13041 Examensarbete 30 hp Oktober 2013 Water strategies for Swedish sustainable urban planning A comparison between certification systems and urban water research Pia Sjöholm Abstract Water strategies

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1.9.2005 KOM(2005) 390 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter

Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1988 2014 1979 1965 1997 1969 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 2011 1995 2009 Om Sverige i framtiden en antologi om digitaliseringens möjligheter 1966 2025 Faktaruta

Läs mer

Growing on International Markets: A study of Medius Group s internationalization process Master of Science Thesis in Supply Chain Management

Growing on International Markets: A study of Medius Group s internationalization process Master of Science Thesis in Supply Chain Management Growing on International Markets: A study of Medius Group s internationalization process Master of Science Thesis in Supply Chain Management JONAS DALSENIUS OSKAR PERSSON Division of Industrial Marketing

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer