Förteckning över i underlaget använda förkortningar, akronymer och förklaringar till dessa samt källförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över i underlaget använda förkortningar, akronymer och förklaringar till dessa samt källförteckning"

Transkript

1 Sida 1 (6) Förteckning över i underlaget använda ar, akronymer och förklaringar till dessa samt källförteckning 1. Akronymer respektive ar Akronym/ AEA Ao Artlokradar BG HQ B-stridsmedel CAS CERT CIMIC CMC CONOPS COP CPT CRMSPP C-stridsmedel Demo EA EAPR EA-regler EBO ECAP EDA EDIR-FA EOD EOI ESS EU BG EUMC EUMS Uttytt begrepp/ord Airborne Electronic Attack Avvecklingsorganisation Artillerilokaliseringsradar Battle Group Head Quarters Biologiska stridsmedel Close Air Support Computer Emergency Response Team Civil Military Cooperation Crises Management Concept Concept of Operation Common Operational Picture Contingency Planning Team Crisis Response Military Strategic Planning Process Kemiska stridsmedel Demonstrator Electronic Attack Euroatlantiska partnerskapsrådet Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet Effect Based Operations European Capability Action Plan European Defence Agency, Europeiska försvarsbyrån European Defence Industry Restructuring-Framework Agreement, sexnationssamarbetet Explosive Ordnance Disposal Eldlednings- och observationsinstrument Europeiska Säkerhetsstrategin EU Battle Group Europeiska Unionens Militär-kommitté Europeiska Unionens Militära Stab

2 Sida 2 (6) Akronym/ FAC Fg FHQ FM A FMTM FMTS FMUP FNSU FoT FP FRÄD FWN GeoInfo GÖ HMR HPM HR HSE HTF HTM HUMINT IED ILF IMD Info Ops IS ISTAR IT ITF JOA KompP KRG KUSP Ledsyst LedsystM LedsystO LedsystP LedsystT LMP LRSN Uttytt begrepp/ord Forward Air Controller Förbandsgrupp Force Headquarters / styrkehögkvarter (OPIL) Försvarsmaktens systemarkitektur Försvarsmaktens telenät- och markteleförband Försvarsmaktens tekniska skola Försvarsmaktens utvecklingsplan Forward National Support Unit Forskning och teknikutveckling Försvarsplan Flygräddning Framework Nation Geografiska informationssystem Generalöversyn Harmonisation of Military Requirements High Power Microwaves Human Resource Hälso- och sjukvårdsenhet Headline Goal Task Force Halvtidsmodernisering Human Intelligence Improvised Explosive Devices Internationella lednings- och förstärkningsresursen Initial Military Directive Informationsoperationer Informationssystem Information, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance Informationsteknologi IT-försvarsförband, informationsteknologiförsvarsförband Joint Operation Area Kompetensförsörjningsplan Koordinerings- och referensgrupp Kommittén för Utrikes- och Säkerhetspolitik Ledningssystem Ledningssystem (metoder) Ledningssystem(organisation) Ledningssystem (personal) Ledningssystem (teknik) Långsiktig materielplan Logistic Role Specialist Nation

3 Sida 3 (6) Akronym/ MAJIIC markop MCOP MFS MHPV MINFÖL MP MR MRSI MSI MSO MtrlQ NABK NBC NBF NEAT NEC NIC NORDAC NORDCAPS NPFR NSE OCC OHQ OLRT OpCdr OPLAN OXA PARP PBIST PDF PersQ PfF PfP PJHQ PRIO PSC Psyops Uttytt begrepp/ord Multi-Sensor Aerospace-ground Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) Interoperability Coalition Markoperativ Mine Clearance Operations, minröjningsoperationer Multi Funktions Sensor Splitterskyddat patrullfordon Minförstöringsladdning Militärpolis Medium Range Multiple Round Simultaneous Impact Människa system interaktion Military Strategic Option Materiell kvalitet NATO:s ballistikberäkningsmodul Nuclear, Bacteriological, Chemical Nätverksbaserat försvar North European Aerospace Test range NATO, Network Enabled Capability National Intelligence Cell Nordic Armament Cooperation Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Support Nordic Pool of Forces Register National Support Element Operational Capability Concept EU Operational Headquarters / HKV insatsledningsstab Operational Liaison and Reconnaissance Team Operational Commander Operations Plan Oexploderad ammunition Planning and Review Process Planning Board for Inland Surface Transport Produktdefinitionsfas Personell kvalitet Partnerskap för Fred Partnership for Peace Parent Joint Headquarters Integrerat resurs- och verksamhetsledningssystem Political and Security Committee Psykologiska operationer

4 Sida 4 (6) Akronym/ Uttytt begrepp/ord RAB Redovisningsavdelning Bergslagen Rb Robot RBS Robotsystem RFB Request For Bids RML Regler för militär luftfart RMS Regler för militär sjöfart ROTA Release Other Than Attack SALIS Strategic Airlift Interim Solution SAR Search and Rescue SEP Splitterskyddad enhetsplattform SHIRBRIG Multinational Stand-by High Readiness Brigade for United Nations Operations SIB Strid i bebyggelse SITCEN Situation Centre sjöop Sjöoperativ SLB Stridsledningssystem bataljon SLE Systemledningsenhet SP Särskild pension SPOD Seaport of Disembarkation STRATEVAC Strategisk sjuktransportevakuering Strf 90 Stridsfordon 90 stril Stridsledning SUCFIS Sea Surveillance Cooperation Finland and Sweden SäkI Säkerhetsinstruktion TACP Tactical Air Control Party TI Territoriell integritet TMS Torped, mina, sensor TOEM Taktisk-organisatorisk och ekonomisk målsättning TS Telesystem UAV Unmanned Aerial Vehicle UNMIL United Nations Mission in Liberia UTOEM Utkast till taktisk, organisatorisk, ekonomisk målsättning VA Väpnat angrepp WD Wiendokumentet VMM Verkan mot markmål VMS Varnings- och motmedelssystem YS Ny Ytstridsfartyg Ny ÅP Ålderspension

5 Sida 5 (6) 2. Källförteckning Dokumentdatum Beteckning / Ärendemening Uhreg N beteckning : Avveckling av förnödenheter, utredningsuppdrag HKV PM. Analys angående förutsättningar för extern upphandling inom försörjningsområdet HKV beteckning : Avveckling av övertaliga förnödenheter. Principbeslut HKV beteckning : Försvarsmaktens redovisning av uppdrag 69 Spårbarhet, enligt regleringsbrev för Regeringsbeslut 5, Fö2003/348/MIL. Insatsorganisationens beredskap HKV beteckning : Beslut avseende Försvarsmaktens funktionsindelning på strategisk och operativ nivå Regeringsbeslut 16, Fö2003/93/EPS m fl. Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Försvarsmakten HKV beteckning : Försvarsmaktens Budgetunderlag för år 2005 med Särskilda redovisningar HKV beteckning : Försvarsmaktens förslag till fortsatt reformering samt kompletterande underlag till försvarsbeslutet SOU 2004:77. Internationell militär test- och övningsverksamhet på svenskt territorium Försvarsberedningens rapport Ds 2004:30. Försvar för en ny tid Kommittédirektiv 2004:80. Uppfödning av tjänstehundar HKV beteckning : Planerings- och transformationsdirektiv för styrning av försvarsmaktsplaneringen inom Högkvarteret till och med mars RK Fö Promemoria, Fö2004/1543/SI (hemlig) Anmodan avseende EU:s snabbinsatsstyrkor HKV beteckning : Planerings- och transformationsdirektiv för styrning av försvarsmaktsplaneringen inom Högkvarteret till och med mars Tillägg nr HKV beteckning H : Svar på anmodan avseende EU:s snabbinsatsstyrkor

6 Sida 6 (6) Dokumentdatum Beteckning / Ärendemening Proposition 2004/05:1. Budgetproposition för 2005 Utgiftsområde 6. Försvar samt beredskap mot sårbarhet Regeringsbeslut 9, Fo2004/289/SI. Försäljning av reservdelar till Försvarsmakterna i Estland, Lettland och Litauen Regeringens proposition 2004/05:5. Vårt framtida försvar Regeringsbeslut 9, Fö2004/2233/MIL. Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag för HKV beteckning : Överbefälhavarens planerings- och budgetdirektiv 2004 (ÖB PBD 04) HKV beteckning : Överbefälhavarens planerings- och budgetdirektiv 2004 tillägg 1 (ÖB PBD 04, tillägg 1) HKV beteckning : Redovisning av igångsättningen med hundavelsverksamhet i Sollefteå Försvarsutskottets betänkande 2004/05:FöU4 Sveriges försvarspolitik HKV beteckning : Överbefälhavarens planerings- och budgetdirektiv 2004 tillägg 2 (ÖB PBD 04, tillägg 2) HKV beteckning : Strategiska flygtransporter HKV beteckning : Förtydligande av Överbefälhavarens planerings- och budgetdirektiv 2004 tillägg Regeringsbeslut 8, Fö2004/411/MIL, m fl. Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Försvarsmakten HKV beteckning : Beslut avveckling krigsflygbaser HKV beteckning : Hemställan om senarelagd tidpunkt för redovisning av uppdrag och särskilda redovisningar (SR) HKV beteckning : Försvarsmaktens årsredovisning HKV beteckning H :80423 (bilaga 1 till årsredovisning 2004) Värdering av Försvarsmaktens operativa förmåga m m

Utveckling av bidrag till EU:s snabbinsatsförmåga (Nordic Battle Group) beskrivning av verksamhet samt därtill knutna kostnader

Utveckling av bidrag till EU:s snabbinsatsförmåga (Nordic Battle Group) beskrivning av verksamhet samt därtill knutna kostnader Sida 1 (8) Utveckling av bidrag till EU:s snabbinsatsförmåga (Nordic Battle Group) beskrivning av verksamhet samt därtill knutna kostnader INNEHÅLL 1. Allmänt... 2 2. Kostnader avseende Nordic Battle Group

Läs mer

Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2007

Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2007 Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2007 Särskilda redovisningar till Sida 1 (61) Innehållsförteckning 1 1 UTVECKLINGEN INOM VISSA OMRÅDEN (RB P. 5)... 3 1.1 INFORMATIONSOPERATIONER... 3 1.2 STRATEGISKA RESPEKTIVE

Läs mer

NATO. Information från Svenska Nato delegationen

NATO. Information från Svenska Nato delegationen NATO Information från Svenska Nato delegationen North Atlantic Treaty Organisation Allmänt om Nato NATO Sveriges samarbete med Nato (Försvarsplanering,Försvars-materielsamarbete) Vad är r NATO? Ett konferensrum

Läs mer

Försvarsmakten Årsredovisning 2006. foto: försvarets bildbyrå / andreas karlsson

Försvarsmakten Årsredovisning 2006. foto: försvarets bildbyrå / andreas karlsson Försvarsmakten Årsredovisning 2006 foto: försvarets bildbyrå / andreas karlsson 2007-02-20 23 386: 63006 Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2006 Resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning,

Läs mer

Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands

Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands En utökad beslutsbefogenhet för regeringen Betänkande av Befogenhetsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:1 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

ÅRSREDO VISNING FÖRSVARSMAKTEN

ÅRSREDO VISNING FÖRSVARSMAKTEN ÅRSREDO VISNING 2009 FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmaktens ÅRSREDOVISNING 2009 Resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, finansieringsanalys och noter Omslagsfoton: FBB Grafisk

Läs mer

Årsredovisning 2005. Bilaga 5 SÄRSKILDA REDOVISNINGAR

Årsredovisning 2005. Bilaga 5 SÄRSKILDA REDOVISNINGAR Årsredovisning 2005 Bilaga 5 SÄRSKILDA REDOVISNINGAR 23 386:62434 Försvarsmaktens årsrapporter 2005 ÅRSREDOVISNING Särskilda redovisningar 2006-02-17 23 386: 62434 Sida 1 Innehållsförteckning 1. Operativ

Läs mer

Informationshantering i FM. Informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept

Informationshantering i FM. Informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept Informationshantering i FM samt Informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept Christer Lind-Val C UtvS/MSK Ledsyst Enköping Christer.lind-val@mil.se Informationshantering i FM Vår verksamhetsidé:

Läs mer

Försvarsmaktens årsrapporter 2004 ÅRSREDOVISNING

Försvarsmaktens årsrapporter 2004 ÅRSREDOVISNING 23 386:62482 Försvarsmaktens årsrapporter 2004 ÅRSREDOVISNING Bilaga 5 Särskilda redovisningar Sida 1 (128) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRD ÖVNINGSVERKSAMHET OCH UTVÄRDERING AV DENNA (RB 07 1 )...2 SLUTLIG

Läs mer

Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition

Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2014-12-16 FM2014-5882:31 Sida 1 (46) Försvarsmaktens underlag till försvarspolitisk inriktningsproposition 2015 1. INLEDNING... 3 1.1. ALLMÄNT... 3 1.2. FÖRSVARSMAKTENS UPPGIFTER... 3 1.3. ÖVERBEFÄLHAVARENS

Läs mer

Innehåll. 2 GD om året som gått. 4 FMV:s omgivning och inriktning. 6 Mål och resultat 6 Mål för verksamheten 6 Resultat

Innehåll. 2 GD om året som gått. 4 FMV:s omgivning och inriktning. 6 Mål och resultat 6 Mål för verksamheten 6 Resultat ÅRSREDOVISNING 2004 Försvarets materielverk (FMV) är en av de mest projektintensiva myndigheterna i Sverige. Uppgiften är att stärka totalförsvarets operativa förmåga genom en kostnadseffektiv materielanskaffning.

Läs mer

Särskilda redovisningar rörande materiel- och industristödsfrågor

Särskilda redovisningar rörande materiel- och industristödsfrågor Sida 1 (60) Särskilda redovisningar rörande materiel- och industristödsfrågor Regeringsbeslut 28, planeringsanvisningar 2003-06-26, Fö2003/1456/MIL. C HKV Planeringsdirektiv 2:2 FB 04, 2003-09-30, 23 250:74315

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Tema Materielförsörjning i demonstratorernas tidevarv. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Tema Materielförsörjning i demonstratorernas tidevarv. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Tema Materielförsörjning i demonstratorernas tidevarv Artilleri-Tidskrift Nr 3 2001 Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Tidskrift för artilleriet och luftvärnet Häfte 3 2001

Läs mer

-Strategiska transporter (LUFT)

-Strategiska transporter (LUFT) 2009-05-19 Mattias Gustavsson -Strategiska transporter (LUFT) Agenda 1. Samarbeten - MCCE - ATARES - SALIS - SAC - EATF, EATC 2. Nationella avtal - Det Danska exemplet - FM Ramavtal 3. Sammanfattning Movement

Läs mer

Att skapa tilltro till verksamhetskritisk information

Att skapa tilltro till verksamhetskritisk information Jonas Haglund 2007-06-08 Att skapa tilltro till verksamhetskritisk information LITH-ITN-KTS-EX--07/014--SE Kärnverksamhetsdriven Information Assurance Att skapa tilltro till verksamhetskritisk information

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING

FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 23 386:61894 FÖRSVARSMAKTENS ÅRSREDOVISNING 2001 BILAGA 3 Internationell verksamhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFATTNING... 1 2 SAMMANFATTNING... 3 2.1 SAMMANFATTNING FREDSFRÄMJANDE VERKSAMHET...3 2.2 SAMMANFATTNING

Läs mer

Leverans på utsatt tid?

Leverans på utsatt tid? Leverans på utsatt tid? En granskning av försvarets internationella materielsamarbeten RiR 2011:13 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Behov av styrbar multispektral signaturanpassning vid internationella operationer

Behov av styrbar multispektral signaturanpassning vid internationella operationer Behov av styrbar multispektral signaturanpassning vid internationella operationer Behov av styrbar multispektral signaturanpassning vid internationella operationer HANS KARIIS, CHRISTINA NILSSON HANS KARIIS,

Läs mer

Innehåll. Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7. Inledning och sammanfattning... 11

Innehåll. Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7. Inledning och sammanfattning... 11 Innehåll Missiv... 7 Försvar för en ny tid... 7 Inledning och sammanfattning... 11 1 Säkerhetspolitiska utgångspunkter... 31 1.1 Utvecklingen av det internationella säkerhetspolitiska systemet... 31 Multilateralism

Läs mer

Innehåll. Sida. Rektors inledning 3. Organisation och personal 6. Resultatredovisning 9. Utbildning 10. Forskning 15

Innehåll. Sida. Rektors inledning 3. Organisation och personal 6. Resultatredovisning 9. Utbildning 10. Forskning 15 Årsredovisning 2007 1 Innehåll Sida Rektors inledning 3 Organisation och personal 6 Resultatredovisning 9 Utbildning 10 Forskning 15 Övriga mål och krav på återrapportering 22 Årsbokslut 36 Noter 38 Finansieringsanalys

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning);

FÖRFATTNINGSSAMLING. Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning); FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2007:4 Utkom från trycket 2007-12-20 Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2005

Årsrapport Säkerhetstjänst 2005 Årsrapport Säkerhetstjänst 2005 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Den militära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättelsetjänst Följa hotutvecklingen och klarlägga den säkerhetshotande

Läs mer

Vad kostar försvaret i framtiden?

Vad kostar försvaret i framtiden? Vad kostar försvaret i framtiden? Ekonomiberäkningar i strategisk planering Karl-Henrik Henriksson, Ulf Jonsson FOI-R -- 1640 -- SE ISSN 1650-1942 Försvarsanalys Metodrapport Maj 2005 FOI är en huvudsakligen

Läs mer

Försvarshögskolan C-uppsats Beteckning 19 100:2040 ChP 01-03 2003-05 21 Mj Sören Lindby Sida 1(24) FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS

Försvarshögskolan C-uppsats Beteckning 19 100:2040 ChP 01-03 2003-05 21 Mj Sören Lindby Sida 1(24) FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Mj Sören Lindby Sida 1(24) FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Författare Förband Kurs Mj Sören Lindby P 18 ChP 01-03 FHS handledare Övlt Håkan Jansson FHS KVI / Johan Lundin FHS KVI Uppdragsgivare Beteckning

Läs mer

Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nummer 2 2012 1

Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift nummer 2 2012 1 Artilleri-Tidskrift nummer 2 2012 1 Tidskrift för artilleriet och luftvärnet Artilleri-Tidskrift Redaktör, ansvarig utgivare: Stefan Bratt, Lokförargränd 12 775 51 Krylbo, tel 0226-121 09, Mobil: 0703-999

Läs mer

Ett förändrat Arktis. En inledande kartläggning av FOI-kompetenser

Ett förändrat Arktis. En inledande kartläggning av FOI-kompetenser Ett förändrat Arktis En inledande kartläggning av FOI-kompetenser CHRISTER ANDERSSON, RUNE BERGLIND, EVA BERNHARDSDOTTER, EVA DALBERG (RED.), KRISTOFFER DARIN MATTSSON, NIKLAS GRANHOLM (RED.), ANDREAS

Läs mer

ANTICIPATE TOMORROW. Fredrik Axelson November, 2012 Logistikprogrammet Norrköping

ANTICIPATE TOMORROW. Fredrik Axelson November, 2012 Logistikprogrammet Norrköping ANTICIPATE TOMORROW Fredrik Axelson November, 2012 Logistikprogrammet Norrköping Agenda Introduktion till Saab. Min bild av vad inköp är. Inköp på Saab. BUSINESS CONCEPT Military offenses International

Läs mer

Kartläggning av civil logistikforskning

Kartläggning av civil logistikforskning Kartläggning av civil logistikforskning STEN TERNBLAD OCH GUSTAF SALOMONSSON LTU HIG FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod-

Läs mer

1. Sammanfattning. Rapport PG G 4055 II

1. Sammanfattning. Rapport PG G 4055 II Rapport PG G 4055 II 1. Sammanfattning Datum FMV beteckning 2006-11-29 VO Logistik 14 851:63 426/2006 Bilaga 3 till VO Logistik 23 321:61 229/2006 Sida 1(14) Huvudsyftet med denna studie är att hantera

Läs mer

Artikelserie: Första linjens chefer. Manöverbataljoner. Sidorna 38-46. Sidorna 12-14. Gästkrönikör. Bo Hugemark RENO 90/122. Sidan 53.

Artikelserie: Första linjens chefer. Manöverbataljoner. Sidorna 38-46. Sidorna 12-14. Gästkrönikör. Bo Hugemark RENO 90/122. Sidan 53. ARMénytt Intresseforum för markstridskrafterna Nr 3 DECEMBER 2011 Artikelserie: Första linjens chefer Sidorna 38-46 Gästkrönikör Bo Hugemark Sidan 53 Manöverbataljoner IO 14 Sidorna 12-14 RENO 90/122 Sidorna

Läs mer