UTVÄRDERINGSRAPPORT (utkast) SJÖFARTSVERKET OCH UTBILDNINGSSTYRELSEN ÅLANDS SJÖMANSSKOLA UTVÄRDERING ENLIGT STCW I/8 OCH A-I/8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTVÄRDERINGSRAPPORT (utkast) SJÖFARTSVERKET OCH UTBILDNINGSSTYRELSEN 20.4.2007 ÅLANDS SJÖMANSSKOLA 2.2.2007 UTVÄRDERING ENLIGT STCW I/8 OCH A-I/8"

Transkript

1 Ålands gymnasium Sjöfartsprogrammets kvalitetshandbok Dok. Nr. Del III Utfärdat: Version: 1 Sidan 1 av 7 Reviderat: Utgiven av: Kvalitetsansvarig Godkänd av: Styrelsen UTVÄRDERINGSRAPPORT (utkast) SJÖFARTSVERKET OCH UTBILDNINGSSTYRELSEN ÅLANDS SJÖMANSSKOLA UTVÄRDERING ENLIGT STCW I/8 OCH A-I/8 UTVÄRDERARE Sjökapten Ralf-Erik Lindström, Neptun Juridica Co. Ltd. som huvudutvärderare Teknisk chef Peter Karanen, Sea Containers Finland Ab som utvärdare RAPPORTÖRER Sjöfartsöverinspektör Jarl Andersin, Sjöfartsverket Sjöfartsinspektör Sten Sundberg, Sjöfartsverket Undervisningsrådet Markku Karkama, Utbildningstyrelsen Kvalitetssystem Baseras i huvudsak på ISO HUVUDMAN FÖR LÄROANSTALT OCH YRKESHÖGSKOLA Älands landskapsregering Deltagarna i den externa auditeringen Ledningen: Rektor Lasse Selander och Gun Erikson-Hjerling, direktionens ordförande Kvalitetsansvarig: Lektor Harry Lindqvist Lärare: Lektor Johan Hansen, nautiska ämnen och lektor Vidar Nordqvist, lektor i maskintekniska ämnen Studerande: två personer från utbildningsprogrammet vaktstyrman och två personer från utbildningsprogrammet vaktmaskinmästare.

2 UPPGIFTER OM ANTALET STUDERANDE 1. Antal nybörjarplatser per år i STCW-utbildning som leder till examen eller delexamen (vaktman) Delexamens, examens eller utbildningsprograms omfattning räknat i studieveckor och nybörjarplatser 1.1A- II/4 & III/4, däcks- och maskinvaktman Sv Nbp * sammanlagt A-II/1, vaktstyrman, ungdom * A- II/1, vaktstyrman vuxen 1.3 A-II/2, sjökapten, ungdom A-II/2, sjökapten, vuxen 1.4 A-III/1 vaktmaskinmästare, ungdom * A-III/1 vaktmaskinmästare, ungdom 1.4 A-III/2, ingenjör (utbildningsprogram som leder till övermaskinmästarbehörighet), ungdom Detsamma, vuxen 2 Tilläggs- och påbyggnadsutbildning enligt STCW kap. IV, V och VI Omfattning, nybörjarplatser och genomsnittligt antal studerande per år Kap. IV. Sjöradiotrafik A-IV/2 SRC Radiooperatör (ROC) Radiooperatör (GOC) Kap. V. Tilläggsutbildning för tankfartyg, roropassagerarfartyg och passagerarfartyg A-V/ Tanker familiarization course A-V/ Oil tanker training programme A-V/ Chemical tanker training programme A-V/ Liquefied gas tanker training programme A-V/2.1 Crowd management training A-V/2.1 and 3.1 Crisis management A-V/2.2 Familiarization training A-V/2.3 Safety training for personnel providing direct service to passengers in passenger spaces (hopkopplat med A-V/2.1) A-V/2.4 Passenger safety, cargo safety and hull integrity training A-V/2.5 Crisis management and human behaviour training A-V/3.1 Crowd management training (hopkopplat med A-V/2.1) A-V/3.2 Familiarization training A-V/3.3 Safety training for personnel providing direct service to passengers in passenger spaces A-V/3.4 Passenger safety A-V/3.5 Crisis management and human behaviour training Sv Nbp Nbp St/år St/år 2

3 Kap. VI Säkerhetsutbildning Sv Nbp St/år A-VI/1 Familiarization training A-VI/1.2 Basic training A-VI/ Personal survival techniques (hopkopplat med A-VI/1.2) A-VI/ Fire prevention and fire protection A-VI/ Elementary first aid ½ sv A-VI/ Personal safety and social 1 sv responsibilities A-VI/2-1 Proficiency in survival craft and rescue 1 sv boats A-VI/2-2 Proficiency in fast rescue boats - A-VI/3 Advanced fire fighting A-VI/4-1 Medical first aid A-VI/4-2 Medical care - A-VI/1-3 Elementary first aid Övrig utbildning på STCW-området som leder till intyg över fristående studier B-I/ Radar observation and plotting B-I/ Automatic radar plotting aids (ARPA) B-I/ Non-mandatory types of simulation.36.1 Navigation and watchkeeping.36.2 Ship handling and manoeuvring.36.3 Cargo handling and stowage.36.4.radiocommunications (GMDSS).36.5 Main and auxiliary machinery operation B-V/a Large ships and ships with unusual manoeuvring characteristics B-V/b Dangerous and hazardous substances in solid form in bulk B-V/c Dangerous and hazardous substances in packaged form Bridge resource management (BRM) Res. A.446 as amended A.497 Crude oil washing Res. A.446 as amended A.497 Inert gas Nbp st/år Förkortningar sv studievecka nbp nybörjarplatser sp studiepoäng st/år studieplatser eller studerande/år 3

4 UTVÄRDERARNAS OMDÖME OM KVALITETSLEDNINGENS OMFATTNING OCH FUNKTION ENLIGT STCW REKOMMENDATION B I/8 (B-I/ ) Utvärderad helhet Kravenlighet Bristfälligheter Korrigeringsförslag 7.1 Utbildningsorganisationens verksamhetsidé 7.2 Viktigaste inlärningsstrategi eller filosofi som tillämpas 7.3 Organisationsschema eller beskrivning av organisationen 7.4 Register och uppföljningssystem beträffande studerande Personalens kompetensbeskrivningar bör kompletteras. och personal 7.5 Register över läromedel och lokaler Process för urval och antagning av studerande Process för utarbetandet och godkännandet av läroplan eller utbildningsprogram Process för styrning av examineringen/vitsords -givningen Processer som styr rekryteringen, utnämningen och utvecklingen av personalen Återkopplingssystem 4

5 (studerande och arbetslivet) Personalens deltagande i forskningen och utvecklingen OMDÖME OM UTBILDNINGSORGANISATIONENS KVALITETSLEDNING Delområden 4.1 Kvalitetspolicy, huvudmannens, ledningens och personalens kvalitetsengagemang och identifikation med STCW-utbildningens målsättning 4.2 Kvalitetsledningens omfattning och tillräcklighet med hänsyn till den givna utbildningen (kvalitetspolicy, ansvarsfördelning, kvalitetsplanering, kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring) 4.3 Kvalitetsledningens omfattning och tillräcklighet med hänsyn till administrationen och undervisningens stödfunktioner (kvalitetspolicy, ansvarsfördelning, kvalitetsplanering, kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring) 4.4 Kvalitetsledningens omfattning och tillräcklighet med hänsyn till den handledda praktiken, bedömningen av inlärningsresultaten och kompetensutvärderingen 4.5 Omfattningen, funktionen och effektiviteten hos undervisningsorganisationens kvalitetsstyrning av de egna funktionerna Följer /följer inte rekommendationerna om kvalitetssystem i STCW B-I/8 punkt 4 INTE, den interna revisionen från läsåret samt fattas. Revisionsrapporten från läsåret bör sändas till auditeringsgruppen senast den

6 UTVÄRDERARNAS OMDÖME OM KVALITETSLEDNINGENS OMFATTNING OCH FUNKTION, INKLUDERAS I DEN NATIONELLA RAPPORTEN (A-I/ ) (utvärderarna fyller i punkt 3.1, rapportörerna punkterna 3.2, 3.3 och 3.4) Utvärderad helhet Kravenlighet Bristfälligheter Korrigeringsförslag 3.1 Undervisningsorganisationens kvalitetsledning omfattar alla funktioner som är väsentliga för att utbildningsmålen ska kunna uppnås Kvalitetshandboken bör implementeras och utnyttjas effektivt i skolans vardagliga arbete. 3.2 Resultaten av den oberoende utvärderingen dokumenteras och tillställs den organisation som är föremål för utvärderingen 3.3 Undervisningsorganisationen avhjälper bristerna inom utsatt tid 3.4 Utvärderingsrapporten med uppgifter om utvärderarna tillställs de ansvariga myndigheterna inom utsatt tid Deadline , se punkt 4.5. ovan. 6

7 DE STUDERANDES UTLÅTANDE OM HUR VÄL UTBILDNINGSORGANISATIONENS KVALITETSLEDNING FUNGERAR Sammankomst där de studerande hörts De studerande har möjlighet att ge skriftlig feedback (frågeformuläret) om enstaka kurser och den handledda praktiken men inte om alla kurser. De studerande känner inte till skolans kvalitetssystem. Ytterligare, de känner inte till sin läroplan (detaljerade läroplaner, fastställda av skolans direktion, 2006). KVALITETSLEDNINGENS STARKA SIDOR OCH UTVECKLINGSBEHOV Starka sidor Kvalitetsledning - Goda faciliteter och utrustning som resurs. - Goda inlärningsresultat. - Skolan uppskattas inom näringen. - Exemplarisk samverkan mellan elev och lärare/handledare Utvecklingsbehov Kvalitetsledning - Skolan bör tillse, att ändringar i STCWkonventionen, lagstadgning och anvisningar rörande sjöfartsutbildningen uppföljs systematiskt. - Personalens kompetensbeskrivningar bör kompletteras. - En processbeskrivning och ansvarsfördelning om utarbetandet och godkännandet av läroplan och utbildningsprogram borde tilläggas till kvalitetshandboken. - Den interna revisionen från läsåret bör kompletteras och rapporteras. - Kvalitetshandboken bör implementeras och utnyttjas effektivt i skolans vardagliga arbete. 7

PROGRAMBESKRIVNING SJÖKAPTENSPROGRAMMET. Studenter antagna hösten 2011-

PROGRAMBESKRIVNING SJÖKAPTENSPROGRAMMET. Studenter antagna hösten 2011- PROGRAMBESKRIVNING SJÖKAPTENSPROGRAMMET Studenter antagna hösten 2011- Version: 2.0 Fastställd: 2012-05-09 (av Utbildningsområdesledare Johan Malmqvist) 2 Innehållsförteckning Syfte och övergripande programmål...4

Läs mer

Ändringar i behörighetssystemet

Ändringar i behörighetssystemet 1 (12) Sjöfartsinspektionen Handläggare direkttelefon Tomas Gustavsson, 011-19 13 18 Datum Vår beteckning 2000-02-28 070302-0034337 Ert datum Er beteckning Enligt sändlista Ändringar i behörighetssystemet

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Åbo Akademi

Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Åbo Akademi Ragnar Lundqvist Erika Löfström AnneSophie Hokkanen Eric Lindesjöö Carl-Magnus Westermarck Arild Raaheim Kenneth Lundin Auditering av kvalitetssäkringssystemet vid Åbo Akademi PUBLIKATIONER AV RÅDET FÖR

Läs mer

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland

Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland Bedömning av European Training Program Business & Service i Minsk, Vitryssland 3 (16) Datum: 2011-12-14 2825 Rapport Bedömning av förberedelser och start av European Training Program Business & Service

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Lernia College AB Rektorn vid Portalens Gymnasium i Borås kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Portalens Gymnasium i Borås kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010

GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 GRUNDEXAMEN INOM HOTELL-, RESTAURANG- OCH CATERINGBRANSCHEN 2010 UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR KUNDSERVICE, SERVITÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET/KOMPETENSOMRÅDET FÖR HOTELLSERVICE, RECEPTIONIST

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Plan för systematiskt kvalitetsarbete på skolenhet Dnr xxx-20xx Läsår: Enhet: Rektor: Bilagor Bilaga 1 Utdrag från huvudmannens verksamhetsplan Bilaga 2 Elevenkät från.. Bilaga

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 FÖRESKRIFT 29/011/2006

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

PROTOKOLL. 3.2.2005 kl. 13.15-17.05. Föredragande Broo:

PROTOKOLL. 3.2.2005 kl. 13.15-17.05. Föredragande Broo: PROTOKOLL 3.2.2005 kl. 13.15-17.05 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Återbesättande av G. A. Lundenius professur i franska 4 Befrielse från styrelseuppdrag

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete

Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete SKI Rapport 2006:06 Forskning Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete Jan Skriver Jasmine Ramberg Pernilla Allwin Scandpower Risk Management AB Januari 2006 ISSN

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

1 Kvalitetshandbokens syfte och företagsledningens

1 Kvalitetshandbokens syfte och företagsledningens Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Kapitel 1 Företagsledningens Jimmy Seiko 2012-06-18 2 ansvar Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 1 Huvuddokument Peter Ehrenheim 2012-06-18

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping 1 (22) Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Falköpings kommun av förskoleverksamheten,

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Beslut 24.02.2012. UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Beslut OKM/10/531/2012 24.02.2012 Jakelussa mainituille Hänvisning Ärende UKM Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Passagerarbilfärjan MS NORDLANDIA, kollision mot kajen i Tallinns hamn 28.10.2006

Passagerarbilfärjan MS NORDLANDIA, kollision mot kajen i Tallinns hamn 28.10.2006 Undersökningsrapport C6/2006M Passagerarbilfärjan MS NORDLANDIA, kollision mot kajen i Tallinns hamn 28.10.2006 Översättning av den ursprungliga finskspråkiga rapporten Denna undersökningsrapport är gjord

Läs mer