Säkert och effektivt teamarbete - CRM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkert och effektivt teamarbete - CRM 2013-11-05"

Transkript

1 Säkert och effektivt teamarbete - CRM 1

2 Grundprincip för all vårdverksamhet. Ingen patient ska skadas i vården. Trots detta drabbas cirka patienter av vårdskador varje år i Sverige. Socialstyrelsen 2

3 I vården liksom i alla andra verksamheter kan människor göra fel och begå misstag. Därför måste vården ha väl utvecklade system och rutiner så att mänskliga felhandlingar inte leder till att patienter utsätts för skador. (Socialstyrelsen) 3

4 Kan någon ta ett blodtryck? Jag kanske skulle be om hjälp % av alla oönskade händelser i hälso- och sjukvården är relaterade till samverkan mellan människor. Jag trodde att du hade gjort det.. Vi kanske skulle ge lite vätska??!! 4

5 Riskfaktorer Systemnivå Föränderliga team Otillräckliga rutiner Hierarkiska strukturer Bristande resurser Individnivå Stress, trötthet Personlighet Olika kommunikationskulturer Kön (Firth-Cozens, 2004) 5

6 Stresskonen Stress påverkar förmågan att ta emot information att tänka Lugn & ro Extrem stress 6

7 Skillnader sjukvård vs flyget (Sexton.B., Thomas, E. J., Helmreich, R.L., 2000) Sjukvårdspersonal är mer benägna att förneka att stress och trötthet påverkar prestationsförmågan. Fel och misstag uppfattas som svårt att diskutera i sjukvården och inte all personal accepterar den egna utsattheten för att göra fel det händer alla andra men inte mig 7

8 Crew Resource Management, flygindustrin 1977 flygolycka i Teneriffa En modell för säkert och effektivt teamarbete Använda de resurser som finns till förfogande på bästa möjligaste, effektivaste sätt Otydlig kommunikation och hierarkisk struktur! 8

9 Genom att öva CRM lär man sig att utnyttja alla tillgängliga resurser i ett team. Både inre och yttre faktorer påverkar, begränsar och möjliggör teamprestationer och genom tillämpning av CRM kan man tillsammans i teamet hjälpas åt att använda resurserna på bästa möjliga vis. (Meri Bodbacka,Crew Resource Management (CRM) och dess betydelse för patientsäkerheten, Examensarbete Akutsjukvård 2010) 9

10 Crew Resource Management Tydlighet i rollerna Ledarskap/följarskap Kommunikation Helhetssyn Support Resurser 10

11 Vad är ett team? Begränsat antal 6-8 personer Kompletterande kunskaper Brinner för uppgiften syfte & mål Gemensamma och överenskomna arbetsformer Ömsedigt ansvarstagande 11

12 Teamarbete: varför? Varför krävs ett team när patienten plötsligt blivit svårt sjuk? Flera händer Flera huvud 12

13 Teamarbete: utmaningar? Varför är effektivt teamarbete svårt? Organisation Kommunikation 13

14 Ledare Varför? Egenskaper? Vem? Vad ska finnas i teamet? Följare Roll? 14

15 Tydlighet i rollerna Presentera er för varandra Identifiera ledarskapet Fördela övriga roller Handlingplan 15

16 Kommunikation Doktorn förstår inte vad jag menar. För att skapa en gemensam förståelse ska kommunikationen vara: fullständig korrekt i lämplig volym i rätt tempo Brister i kommunikation kan bero på att: syftet med kontakten är oklar informationen kan missuppfattas eller är ofullständig Vad vill hon??? Jag förstår ingenting speciella problem eller angelägenhetsgraden i situationen uppmärksammas inte rekommendation om åtgärd saknas eller är oprecis 16

17 Vem är någon? Adressering Använd namn eller peka med hela handen 17

18 Closed-loop Jag vill att du kommer hit och undersöker patienten nu! 18

19 Closed-loop Jag vill att du kommer hit och undersöker patienten nu! Okej, jag kommer om fem minuter. 19

20 Closed-loop Jag vill att du kommer hit och undersöker patienten nu! Okej, jag kommer om fem minuter. Tack! Det var bra. 20

21 Säkert språk Stille Han har lagt av Det ser inte bra Rätt tempo Lämplig volym HJÄRTSTOPP! 21

22 Kommunikation Skriv och läs upp t.ex. telefonordinationer Ge uttryck för dina tankar/misstankar tänk högt! 22

23 SBAR akut situation S Situation Vad är problemet/ anledningen till kontakt? Ange Eget namn, titel, enhet, patientens namn, ålder, eventuellt personnummer. Jag kontaktar dig för att. B Bakgrund Kortfattad och relevant sjukhistoria för att skapa en gemensam helhetsbild av patientens tillstånd fram tills nu. Informera om Tidigare o nuvarande sjukdomar av betydelse. Kort rapport av aktuella problem och behandlingar tills nu. Ev. allergi Ev. smittorisk A Aktuellt tillstånd Status Rapportera A: luftväg B: andning C: puls, blodtryck, saturation D: medvetandegrad, smärta, orienterad tid/rum/person E: temperatur, hud, färg, buk, urinproduktion, yttre skador R Rekommendation Åtgärd därför föreslår jag ; Omedelbar handläggning/övervakning/överflyttning/ utredning/behandling Bekräftelse på kommunikation Finns det fler frågor? Är vi överens? 23

24 SBAR S Situation B Bakgrund A Aktuellt tillstånd R Rekommendation 24

25 SBAR S Situation Jag heter Per Eriksson, är sjuksköterska och ringer från kirurgavdelning 2 angående Elsa Stark, som är 82 år. Hon har fått 39 feber och är allmänpåverkad. B Bakgrund Elsa är tidigare frisk, opererades i förrgår för gallsten. Postoperativa förloppet har varit helt normalt och hon har ätit och druckit samt varit på toaletten. För en timme sedan började hon frysa och hade då feber. A Aktuellt tillstånd Elsa är nu snabbandad med en andningsfrekvens på 29/min och saturation på 89 %. Pulsen är strax över hundra och blodtrycket 90/50. Buken är mjuk men hon klagar på magont. Jag tror att hon har en början till sepsis! R Rekommendation Ska vi koppla syrgas Jag vill att du kommer hit nu och undersöker patienten. Behöver du veta något mer? 25

26 SBAR: syfte Att motverka stresskonen: förmedla viktig information på ett enkelt sätt till alla teammedlemmar ge möjligheten till alla att bidra med huvudet Regelbundna sammanfattningar 26

27 Helhetssyn Ta ett steg tillbaka, helikopterperspektiv! Reevaluera ofta mikropauser Tillåtande klimat - alla bidrar! Undvik fixationsfel 27

28 Fixationsfel Allt är som det ska Gå igenom uppgifterna, lyhörd för andra förslag Det är allt annat än detta Dubbel-checka om du tvivlar uteslut det värsta tänkbara Det är bara detta och inget annat Tänk kan det vara något annat? Använd teamet. 28

29 Support - huvud & händer Kalla på hjälp tidigt Var tydlig med vilken hjälp du vill ha Vilken support finns? 29

30 Resurser Vilka resurser finns känn din omgivning! Personal Utrustning - Placering? Hur fungerar den? PM, checklistor Använd alla resurser i teamet Alla i teamet har olika kunskap och erfarenhet 30

31 TACK! 31

C R M. Crew Resource Management. Vad visste Chesley Sullenberger när han i januari 2009 landade Cactus 1549 i Hudsonfloden?

C R M. Crew Resource Management. Vad visste Chesley Sullenberger när han i januari 2009 landade Cactus 1549 i Hudsonfloden? C R M Crew Resource Management Vad visste Chesley Sullenberger när han i januari 2009 landade Cactus 1549 i Hudsonfloden? Han visste att: Saker och ting går fel Kommunikationsbrister är den vanligaste

Läs mer

God kommunikation mellan patient och personal

God kommunikation mellan patient och personal God kommunikation mellan patient och personal God och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, närstående och vårdpersonal Agenda/Handbok Del 1 personal Grundläggande för bättre kommunikation

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7

profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 profile4professionals Axiologisk Karriärprofil Kim Sample 4 Oktober 2006 v1.2.7 Bäste Kim, Välkommen! Vi tror att denna rapport kommer att bli en värdefull tillgång för dig oavsett om du befinner dig i

Läs mer

Teamarbete & Förbättringskunskap

Teamarbete & Förbättringskunskap Teamarbete & Förbättringskunskap två kärnkompetenser för god och säker vård SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet Redaktör och

Läs mer

Konsultationsprocessen

Konsultationsprocessen Konsultationsprocessen Av Jan-Helge Larsen och Charlotte Hedberg, augusti 2012 Introduktion Vi delar upp konsultationen i en kronologi med tre delar (1-3). Du startar konsultationen i Patientens del och

Läs mer

Patientsäkerhet vid telefonrådgivning på vårdcentral

Patientsäkerhet vid telefonrådgivning på vårdcentral EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:74 Patientsäkerhet vid telefonrådgivning på vårdcentral Anita Blom Anna Claesson Uppsatsens titel: Författare: Ämne:

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Patientupplevelse av triage

Patientupplevelse av triage EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2010:101 Patientupplevelse av triage My Barkensjö Therese Tikka Uppsatsens titel: Patientupplevelse av triage Författare:

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR

ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR ATT FÅ LEVA TILLS MAN DÖR Studiematerial kring palliativ vård och omsorg om äldre Sara Nordenhielm 1 Innehåll Förord... 6 Ordlista... 8 Om boken... 10 Tema 1. Vad är palliativ vård och omsorg?...18 Tema

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Råd för bättre kommunikation. mellan patient och vårdpersonal

Råd för bättre kommunikation. mellan patient och vårdpersonal Råd för bättre kommunikation mellan patient och vårdpersonal 1 2 Introduktion God och säker vård förutsätter god kommunikation mellan patient, närstående och vårdpersonal. Kommunikationen ska ske så att

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Att kommunicera med personer med demenssjukdom

Att kommunicera med personer med demenssjukdom Att kommunicera med personer med demenssjukdom Kommunikation är en viktig del i våra relationer och ett grundläggande behov. Vår identitet är nära sammankopplad med vårt språk. Vem vi är som person, skapas

Läs mer

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå Information till er som funderar på att bli familjehem Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård Boden, Kalix, Luleå och Piteå 1 Välkommen till vår informationssida! Ring gärna så får vi informera och

Läs mer

Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten

Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten Skapa Lyckade Möten! Ü 7 nycklar för ett bra klimat Ü Effektiva telefonmöten Varför ger så många möten så lite? Här får du: insikt i de två principer som förklarar varför så många möten ger så lite sju

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer