PEDAGOGISKT BOKSLUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PEDAGOGISKT BOKSLUT"

Transkript

1 PEDAGOGISKT BOKSLUT Systematiskt kvalitetsarbete Målgruppsarbete Ämnesöverskridande arbete Övergripande mål Grundskolans elever har rätt till musikskolans kompetens i form av kompanjonlärarskap mellan grundskolans och musikskolans lärare. Musikskolans verksamhet ska utvecklas så att ännu fler grupper involveras i den kulturella gemenskapen. Lokala mål Att väcka och underhålla lusten att musicera Att låta eleverna utvecklas efter sina egna förutsättningar Att eleverna skall kunna använda sina kunskaper enskilt och i grupp. Att ge eleverna en stimulerande undervisning som kan ge ett intresse för livet. Att ge eleverna möjlighet att utvecklas genom att delta i musikskolans och andra arrangörers konsertverksamhet.

2 BLÅS-instrument Lärare: Bodil Axelsson, Eva Arulf, Jan Mogren, Johanna Andersson, Katrin Westerlund, Krister Karlsson, Lena Björn, Lena Johannesson, Margaretha Karlsson. Höstens stora händelse var blåsdagen på Spira. Under detta projekt samarbetade vi med Gnosjö och Värnamo kommuns musik-/kulturskolor. Vi träffades två fredagkvällar då vi repade och hade trevligt tillsammans. Vi avslutade sedan med att framträda tillsammans den 18 oktober på stora scenen i konserthuset Spira. Under blåsdagen spelade även alla elever och lärare tillsammans. Under terminen träffades också alla länets blåslärare och övade under ledning av Yngve Nordström. Gislaved Westbo musikkår hade ett länsöverskridande samarbete med Tranemo Consert Band i samband med den årliga höstkonserten. Ett flertal blåsensembler har konserterat vid olika tillfällen runt om i kommunen och närliggande kommuner. Bland annat medverkade flöjt- och klarinettelever under när SFI bjöds in till Musikskolan och även under julmarknad på Smålandia. När GiSO gjorde sin sedvanliga barnkonsert för 600 elever medverkade 6-7 av musikskolans blåselever. Under våren fick flera av musikskolans blåselever ta emot stipendier. Det har startats en ny brassensemble i Anderstorp, Bellmanbrasset. Där deltar ca 10 elever. Ensemblen hade en konsert under våren med ett 40-tal besökare. Som vanligt medverkade musikskolans blåsorkestrar tillsammans med drill under Gisledagarna. På fredagen gav Symphonic Band och Symphonic Jr. en konsert på stora scenen och på lördagen deltog båda orkestrarna tillsammans med drill i sambatåget. Terminen avslutades med att blåselever medverkade på skolavslutningar på i stort sett alla skolor i kommunen. Vi har jobbat med att nå musikskolans gemensamma mål genom att elever och lärare medverkat vid konserter där vi aktivt bjudit in SFI och skolelever att få ta del av musikskolans verksamhet. Även musikprojektet i åk 2 har varit en del i att nå många elever. För att stärka den sociala gemenskapen har vi i ämnesgruppen anordnat exempelvis filmkvällar, resor, gemensamma speldagar m. m Vi har även tyckt att det varit viktigt med ett samarbete över kommungränserna där vi gemensamt deltog i övningarna och det stora målet, vilket var en blåsdag för hela länet med konsert i Spira. För övrigt är den dagliga verksamheten med lektioner det största målet; att förmedla glädjen i sitt eget musicerande på elevens egen nivå.

3 GITARR (gitarr, elgitarr, elbas) Lärare: Andreas Andersson, Bernt Lundgren, Lena Johannesson, Magnus Karlsson, Margaretha Karlsson Mats Nyström, Stefan Petzén, Urban Björn Gitarr, elgitarr-och elbaspedagogerna har under läsåret upplevt en fortsatt stor entusiasm för våra instrument bland eleverna. Få slutar och många nybörjare anmäls. Det är stimulerande att arbeta i medvind, men hela ämnesgruppen gitarrlärare levererar ändå ständigt nya idéer i syfte att utveckla bredden i undervisningen ytterligare. Vår målsättning är att hjälpa var och en att komma så nära deras drömmar/önskningar som möjligt, men också att visa på genrer som vidgar deras musikhorisont. Vi försöker hela tiden utöka spelkontakten med andra instrumentgrupper för att på så vis främja mångfalden och kanske något hjälpa även blås/stråk in i våra musikstilar. Skye Crofters, Världsmusikgruppen och våra rockband är just exempel på ämnesövergripande samarbeten. Rockgruppen Endurance finns nu, liksom Gislaveds gitarrorkester, att lyssna till på Spotify. Som tidigare år medverkar vi med våra elever vid en mängd olika konserter och evenemang. De yngsta och grönaste nybörjarna har spelat i klassrummet eller för släktingar lite mer informellt, och de allra mest drivna har kunnat avlyssnas i konsertsalar och radio. Gisledagarna blev åter en framgång med stor scen och fint väder. Våra olika ensembler fick här ett viktigt forum för sin musik, utanför de vanliga konsertlokalerna. En fast utescen skulle vara ett fint bidrag till ett levande centrum i Gislaved. Årets GITARRFEST i Torghuset hade rekordpublik med över trehundra personer, trots konkurrerande evenemang för många elever. Genremässigt når vår instrumentgrupp väldigt långt, och det avspeglades denna kväll tydligt i våra elevers entusiasm. Här får de unga gitarristerna göra sitt första framträdande, och samtidigt få den bästa tänkbara inspiration av de äldre eleverna. Föräldrar och anhöriga kunde stolt konstatera att framsteg gjorts även detta läsår. Ämnesgruppen ser som mål att framöver kunna vidmakthålla den kvalitet vi nu har på gitarrundervisningen. Då kan vi alla få ta del av den entusiasm hos våra elever som gör det här yrket till ett privilegium.

4 KOMPANJON-musik Lärare: Ann-Cathrine André, Camilla Ruud, Margaretha Karlsson, Mats Nyström Vi har kompanjonundervisning huvudsakligen i årskurs 2. Därmed når vi alla barn där skolorna valt att ha denna musikundervisning tillsammans med Musikskolan. I kompanjonundervisningen tränar vi främst sång, rytm, danslekar och att spela enklare instrument. Vi informerar också om möjligheten att spela ett instrument i Musikskolan. Under vårterminen besökte vi samtliga klass 2 i kommunen. Några veckor hade vi lektion tillsammans med instrumentallärare från Musikskolan, visade instrument och tränade på de sånger som eleverna senare sjöng på skolkonsert med Gislaveds Symfoniorkester. Kompanjonlärarna har varje år olika konserter med klasserna. Det kan vara temakonserter, lucia, julkonsert och vid skolavslutningar. Vi har också sjungit med kompanjonklasserna på förskolor och äldreboenden. Det är mycket positivt att klassläraren är med på lektionerna, något som möjliggör att eleverna kan träna på sångerna under veckorna och att vi kan välja sånger utifrån de arbetsområden skolan arbetar med. Vi möter många nyanlända elever som ännu inte hunnit lära sig svenska. Genom sången är det lätt att lära sig orden och vår undervisning främjar språkinlärningen.

5 PIANO Lärare: Ann-Cathrine André, Camilla Ruud, Elisabeth Andersson, Katrin Westerlund, Margaretha Karlsson, Michael Bogren, Olga Gröndahl. Det gångna läsåret har vi försökt uppmuntra eleverna till att framträda inför publik och har därför anordnat flera uppspelningstillfällen av olika karaktär, för att på så sätt få fler att vilja spela upp. Det har varit större tillställningar som skolavslutningar, två pianokvällar i Gislesalen för de äldre eleverna och mindre konserter för föräldrar. Vi har också spelat på olika icke traditionella konsertlokaler, som caféer, bibliotek, äldreboenden och förskolor. Vi försöker även att uppmuntra eleverna att spela på familjehögtider som dop, bröllop, begravningar. Vid dessa tillfällen hjälper vi eleverna att förbereda sig inför denna uppgift. Eftersom man oftast är ensam när man spelar piano, erbjuder vi våra elever att delta i orkesterverksamhet, där de får spela olika malletinstrument, som xylofon, klockspel, vibrafon. Dessa instrument har samma tangentsystem som piano. I orkestrarna Mini Drum Corps och Drum Corps har vi flera pianoelever. Sedan flera år tillbaka, åker vi till Göteborgs musikhögskola (HSM) med alla pianoelever från årskurs 6 och uppåt. Där lyssnar vi på elever som gör sin vårkonsert med läraren Thomas Rydfeldt. Övergripande mål Flera av oss pianolärare är kompanjonlärare och då träffar vi alla elever där vi undervisar. De får då kontakt med pianot som instrument eftersom vi använder pianot i under-visningen. Vi har varit aktiva i musikprojektet på skolorna i åk 2. Lokala mål Vi anpassar undervisningen efter elevernas förmåga och önskemål och kompletterar med önskelåtar för att höja elevernas motivation. Vi erbjuder bl.a. pianoelever att vara med i Minidrums/Drumcorps. Eleverna kan också kompa varandra som spelar andra instrument. Elever deltar ofta i kyrkors och andra kulturaktiviteter. Ämnesövergripande aktiviteter Pianoelever är med i olika musikprojekt, och samspelar med olika instrumentgrupper, t ex tvärflöjt och andra blåsinstrument.

6 STRÅK-instrument Lärare: Annika Björkenbo, Jonny Johansson, Frida Persson, Jane Petersson, Staffan Lindqvist TRENDBROTT! Efter några år av något vikande elevunderlag såg vi inför läsåret svagt positiva siffror. Inför är det glädjande nog än mer stigande elevantal. Förklaringen till detta är: 1. Skolprojektet! Samarbetet kompanjonlärare - instrumentallärare i möte med eleverna på skolorna är mycket viktigt. Här kommer vi nära eleverna och kan presentera våra instrument på ett bra sätt. 2. Fritidsprojektet. En av Musikskolans stråklärare har i samarbete med en skolas fritidsverksamhet gjort det möjligt för dessa barn i 6-7-årsåldern att komma på besök på Musikskolan och få guidad tur här. 3. Kontinuitet i stråkorkesterverksamheten. Musikskolans stråkorkesterstege är intakt! I skolprojektet och fritidsprojektet har vi kommit ut och träffat många barn. Det syns bland anmälningarna där vi hittar elever med vitt skilda bakgrunder och detta kommer alltid att berika vår verksamhet. I Fritidsprojektet ser man hur lyckade sådana här satsningar kan vara: det blev dramatiskt fler anmälningar på fiol, och många glada och nyfikna barn. Stråklärarnas signum och stolthet är den breda stråkorkesterverksamheten. Betydelsen av att komma tillsammans och spela kan inte nog understrykas. Vi arbetar med samspel, musikaliska uttryck med mera samtidigt som eleverna kommer tillsammans och får en viktig social gemenskap i sina liv. Vi tänker att orkesterverksamheten ska inkludera och famna alla. Namnen på orkestrarna är som ljuv musik: FAIR PLAY -för våra nybörjarelever! STRÅKORKESTERN år CON BRIO år VIVACE år KAMMARORKESTERN år Ett av de skarpaste vapnen som finns i pedagogisk verksamhet ar kontinuitet. Att vecka efter vecka träffa eleverna på sina individuella lektioner samt orkesterrepetitioner och medvetet och långsiktigt jobba med allt som har med spelet på stråkinstrumentet att göra, det ger resultat. I stråkarbetslaget lägger vi stor vikt vid orkesterspelet och bygger vidare på vår orkestertrappa med fem stråkorkestrar allt ifrån nybörjarorkestern Fair Play, till Kammarorkestern med elever på högstadiet och gymnasiet. Här träffas eleverna och interagerar med varandra socialt och spelmässigt. I och med orkesterspelet får ordet kontinuitet en ännu större innebörd! Samarbete ar viktigt! Det är en av hemligheterna med stråkarbetslagets framgångsrika arbete där eleverna lär sig spela med kvalité och finess både individuellt och i orkestrarna. När vi tar avstamp mot nytt läsår gör vi det i glittret från var Stråkgala i april. I finalen spelar alla festklädda ungdomar, ca 100 stycken, tillsammans med frack- och långklänningsklädda lärare. En härlig bild av musikglädje.

7 Ämnesgrupp stråk Vi har diskuterat problematiken med att skolorna inte längre är intresserade av att köpa våra tjänster med kompanjonlärare. Vi tycker det är av största vikt att vi fortsatt får hålla kontakt med barnen i skolan och presentera vår verksamhet på ett bra och lustfyllt sätt. Som en introduktion av musikskolans verksamhet har vi som förslag att vi på vårterminen bjuder in elever i åk 1 till Musikskolan i Gislaved, där de får en guidad tur i våra fina lokaler, kanske kika in i lektionsrum och lyssna på olika instrument. Viktigt att tänka på är att grupperna inte blir för stora, högst elever, enligt samma modell som Frida har provat med fritidsgrupper under läsåret 15/16. Besöket avslutas med att man får lyssna till en konsert i Gislesalen med någon av musikskolans orkestrar. Förslagsvis Stråkorkestern, Con Brio, Symphonic Junior, Gislaved Mini-Drumcorps. Fritidshemsprojekt, stråk - dokumentation Under vårterminen 2015 var elevantalet lågt. Iden om ett eventuellt framtida samarbete med fritids utforskades. Jag bokade tid med fritidspedagogerna på Bokens fritidshem (6-7åringar) och besökte dem ett antal veckor mellan kl på onsdagar. När jag var där pratade jag om Musikskolan och visade lite filmklipp i samlingen. Efter någon vecka önskade pedagogerna få besöka mig tillsammans med barnen på Musikskolan, varpå 3 studiebesök genomfördes. Studiebesöken följdes upp med att jag åter besökte dem och alla som ville fick prova på att spela fiol. Det var oklart hur projektet skulle fortsätta, uppstart av fiolrytmikgrupp var en intention men det fanns vissa hinder och frågetecken kring hantering (likvärdighet, barn på olika avdelningar, binda upp tider på fritids/barns schematid osv.) som gjorde att det inte blev något av det. Hösten 2015 blev projektet vilande, på grund av tveksamhet i hur vi skulle fortsätta. Våren 2016 pratade jag med personalen på fritids och de tyckte att det ursprungliga upplägget med info i samling och studiebesök var så lyckat att vi kunde fortsätta med det. Denna gång vände jag mig till två fritidshemsavdelningar på Sörgården, så att alla 6-7åringar inskrivnia på fritids fick vara med. Det blev uppstartssamling, tre studiebesök, två uppföljande samlingar med instrument- prova-på för vardera fritidshemsgrupp. Samarbetet har varit väldigt uppskattat av såväl personal som barn, även enstaka förälder har kommit med positiv respons. Två medverkande elever har redan börjat spela fiol och till hösten startar nio nya fiolelever på Sörgården (jämförelse - två elever ht 2015). Studiebesöken Gruppen visas runt, vi går in i olika rum och träffar på olika musiklärare, vi går till trumhuset och provar spela. Vi går till Gislesalen, jag berättar lite om vad en orkester/dirigent är. Eleverna får sedan vara en orkester och slutligen spela tillsammans som en orkester. Ht 2015 använde vi djembetrummor, vt16 använde vi fioler. Vid vissa besök har andra lärare även gjort en liten instrumentdemonstration. Hur går vi vidare? Det är oklart vad som händer vidare i höst. Jag har informerat personalen på Sörgården om att det inte blir någon fortsättning där, utan att vi kommer rikta oss till någon annan skola på grund av likvärdighet. Eventuellt tar jag kontakt med fritidshemmet på Gullviveskolan till hösten för liknande upplägg. Ett annat alternativ är att samarbeta med kompanjonlärare i kompanjonundervisningen för årskurs två. Vi (stråk) har pratat om att bjuda in klasser till konsert och studiebesök i liknande format fast med elevorkester som spelar. Tanke: Jag tror att kontinuitet är en viktig faktor i kontakt med elever och personal ute på skolorna. Det kanske kan vara en fördel vid projekt som dessa att man inte byter skola termin för termin utan att samma person stannar ett läsår eller två innan den byter skola.

8 SLAGVERK Lärare: Kent Lindén, Alexander Kroon Allmänt Läsåret har i stora delar liknat föregående år. Vi har efter förra årets testperiod permanentat Gislaved Mini-Drumcorps bestående av 12 slagverks- och 8 pianoelever som har spelat i ca 2-3 år. Vi har samarbetat med musikskolans nybörjargrupper i drill vid några konserter under året. Aktiviteter Slagverkselever har under året medverkat vid konserter i sina respektive orkestrar. De har varit med i Symphonic Junior, Symphonic Band, Gislaved Drum Corps, Gislaved Mini-Drumcorps, Slagverksensemblen PULS, Gislaveds Symfoniorkester och Jazzensemblen. Utöver detta spelar slagverkarna i olika rockband. Mål inför framtiden Inför läsåret vill vi ha ett tätare samarbete med nybörjargrupperna i drill. Vi hoppas kunna uppnå detta genom att lärare på Musikskolan får ansvaret för deras träning. Vi vill utforska möjligheten att spela till loopar för att träna timing. Gislaved Drum Corps Ledare: Kent Lindén, Alexander Kroon, Helén Bergenholtz, Ann Erlandsson

9 Repetitionsarbetet har som vanligt fungerat bra, medlemmarna är motiverade med näst intill 100 % närvaro. Fikapausen på 15 min. samt vår trevliga julfest gör att den sociala samvaron får medlemmarna att trivas tillsammans. Årets musik- och dansprogram har utvecklats på ett positivt sätt med ny musik och koreografi, allt enligt medlemmarnas utvärderingar och önskemål. Många föräldrar engagerar sig i de olika kommittéerna vilket kommer medlemmarna tillgodo på ett mycket bra sätt. Vi har i år infört spel till metronom i alla våra övningar med gott resultat. Aktiviteter Våra spelningar på hemmaplan var som traditionen bjuder bland annat Smålandsstenar marknad, Gisledagarna, Karnevalen i Värnamo, KarnELEValen och Nationaldagsfirandet i Anderstorp. Årets utlandsresa gick av stapeln i augusti. Målet var svenskstaden Wismar, Tyskland. Vi besökte nöjesfältet HansaPark och deltog sedan i Schwedenfest i strålande väder. Festivalen hade många deltagare från Sverige såsom Karoliner till häst och folkdanslag. Som enda utländska orkester fick vi äran att spela på den tv-sända invigningen i centrum. Utöver detta gjorde vi två konserter och tre parader där vi nere vid hamnen förärades en salut från uråldriga kanoner. Även i år deltog vi i Indoor Percussion Europe som gick av stapeln den 5-6 mars på Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke. Dag 1 bestod av workshops av mycket kompetenta pedagoger från både Sverige, Holland och USA. Dag 2 tävlade vi och blev bedömda av 3 utländska domare från Holland samt Belgien där Gislaved Drum Corps vann sin klass. SÅNG Lärare: Annette Rundberg, Margaretha Karlsson, Maria Nordström, Urban Björn GRUPPSÅNG Gruppen består vanligtvis av 2-4 elever min/vecka.

10 Vi börjar varje lektion med röstvård. Det innebär att vi arbetar med andningsövningar och speciellt utformade röstövningar som syftar till att ge eleven en god röstteknik. Vi arbetar med en blandad repertoar av visor, pop, musikal och enkla klassiska sånger. Vi sjunger främst på svenska och engelska, där också textförståelsen är viktig. Stämsången finns också med som en viktig del att träna elevens gehör. Dyslektiker kan få god hjälp genom sångträning. Vi jobbar även med mikrofonteknik. Vi gör ett antal konsert-framträdanden varje läsår där vi samarbetar med olika instrument-grupper. SOLOSÅNG Eleven har min. undervisning per vecka. Man tränar sin röst med hjälp av individuellt utformade röstövningar för att få en god röstteknik över hela sitt register. Vi arbetar med en blandad repertoar av pop, visor, musikal, jazz och enkla klassiska sånger. Mikrofonteknik ingår också i undervisningen. När rösten fungerar bra så stärks också självkänslan, så man gemensamt med andra kan medverka vid olika typer av konserter. Vi har startat två nya sånggrupper under året. En jazzgrupp som går under namnet "Ellas "och en sångkvartett som inte fått något namn ännu. KÖRSÅNG Eleverna har möjlighet att få sjunga i kör från åk 3. Alla som anmäler sig får möjlighet att börja med körsång. Kören är uppdelad i två grupper; årskurs 3 och 4 tillsammans respektive årskurs 5 och uppåt. Inför en konsert sjunger vi oftast båda grupperna tillsammans. Varje repetition innehåller röst- och gehörsövningar, unison sång, kanonsång och enkel stämsång. I körsång tränas man att hålla sin egen stämma och lyssna på varandra. Alla är lika viktiga för körens resultat. Det finns också möjlighet att få sjunga solo i sångerna ibland, vilket många vill prova på. Konserter Vi har samarbetat med Gislaveds Musikkår, där vi har haft sångsolister som har medverkat. Vi gjorde en konsert i Tranemo och en i konsertsalen. Jul- och Luciakonserten bestod av sångelever från Musikskolan och estetiska programmet på gymnasiet, Young Voices, stråkkvartett och kompgrupp. På våren har vi haft konsert med Gislaveds storband och sångsolister. Sånggruppen Ellas medverkade på Rotarykonserten och på en gemensam konsert med Jazzensemblen och Skycrofters. Sångsolister medverkade även på Es-konserten där vi samarbetade med Kammarorkestern. Avslutningsvis hade vi vår sångkonsert med solister, sånggrupper, stråktrio och kompgrupp. Ett av våra viktigaste mål med sångundervisningen är att möta varje elev på den nivå de befinner sig på och att ge dem redskap att utvecklas efter bästa förmåga.

11 ÄMNESÖVERGRIPANDE AKTIVITETER I ett aktiv musikskola utvecklas ständigt verksamheten i ett samspel mellan elever och lärare. Möjligheten till samarbeten över ämnesgränserna stimulerar och utvecklar till nya ensembler och konstellationer. Mycket underlättas av att vi har tillgång till välutrustade lokaler, musikstudio, orkestersal och konsertlokaler, och inte minst av att Musikskolan erbjuder de flesta instrument och har stor genrebredd inom alla våra ämnen: klassiskt, pop, rock, jazz, folkmusik, världsmusik och nyskriven musik. Många av musikskolans lärare undervisar även på estetiska programmet på gymnasiet, där klasserna förutom musik har dans- och bildinriktning. Den naturliga kopplingen i vuxenmusiklivet i kommunen inspirerar och utmanar våra elever och lärare såväl musikaliskt som konstnärligt. Exempel på ämnesövergripande aktiviteter. I orkester- och ensembleverksamheten möts olika instrumentgrupper, ibland tillsammans med sångare och kör. Ibland kompar våra elever varandra, ibland har olika instrumentgrupper gemensamma konserter. I rockgruppskonstellationer sker samarbete mellan flera olika instrumentgrupper och sång. I jazzgrupperna möts gitarrister och blåsare. Blåsorkester innehåller brass, träblås, slagverk, elbas osv, vilket vi arbetar med kontinuerligt. Blåsare i samarbete med Kammarorkestern, och blåsare och drillgrupper. Andra exempel på ämnesövergripande ensembler är Världsmusikorkestern och Skye Crofters. Sång och stråk

12 respektive blås har samarbetat under året. Piano, cello och fiol samarbetar genom Suzukiverksamheten i konserter, grupplektioner och gemensamma speldagar. Olika orkestrar och ensembler har samarbetat kring bild- och ljudinspelningar Samarbete mellan slagverks- och pianoelever samt drillgrupper förekommer löpande inom ramen för orkesterverksamheten både vad gäller Gislaved Minidrums och Gislaved Drum Corps. Samarbete mellan Kammarorkestern, kompanjonklasser i Broaryd samt Gislaveds Manskör och kyrkokören Glädjen från Broaryd. Vi har konsert med sångelever och Storbandet respektive sångelever och Musikkåren. Piano och tvärflöjt gemensam konsert i Burseryd, på biblioteket och i församlingshemmet. Även andra samarbeten inom och utom kommunen med olika kyrkokörer har förekommit. Samarbete kör och Kammarorkester och samarbete sång, stråktrio, stråkkvartett och kören Young Voices. Samarbete mellan Estetiska programmet inom arrangering och komposition och Kammarorkestern, där eleverna framfört och dirigerat egenkomponerade musikstycken vid en offentlig konsert. Kammarorkestern ackompanjerar sångsolister och kör. I Rotarys stipendiekonsert deltog alla instrumentgrupper. Stråkorkestern Vivace i samarbete med dansare på estetiska programmet på gymnasiet. Kammarorkestern i samarbete med Symfoniorkestern. Samarbete mellan Kammarorkestern och solister från andra ämnesgrupper, t ex flöjt och klarinett, ledde till en offentlig konsert. Det förekommer att eleverna spelar tillsammans på lektionerna. T ex pianoeleverna kompar blåselever etc. Kompanjonlärare har samarbetat med olika förskolor genom ett gemensamt sångprojekt, här har även gitarr och stråkelever kompat. Alla olika ämnesgrupper samarbetar i blandade grupper under Julkul. Trumpetlärare har tillsammans med kompanjonlärare haft ett trumpetprojektet i åk 2 på Åtteråsskolan under vårterminen Eleverna fick både sjunga och dansa tillsammans med lärarna samt testa att spela blues på trumpeten. Kompanjonlärare, stråk-, blås-, sång- och slagverkslärare har samarbetat under musikprojektet vecka 6-8. Projektet avslutades med en skolkonsert tillsammans med Gislaveds Symfoniorkester.

13 INTEGRATION Integration genom Musikskolan Integration så tidigt som möjligt vid mottagandet av nyanlända gynnar de ungas möjligheter. Att få använda olika uttrycksmedel som musik och andra former av kulturverksamhet tillsammans med andra när det svenska språket är nytt för dem ger barnen och ungdomarna större möjligheter att finna sig till rätta här. Det är till fördel för språkutvecklingen när de hamnar i ett meningsfullt sammanhang. Alla ska ges goda möjligheter att utveckla sina liv. Den interkulturella dialogen måste öka och det behövs fler mötesplatser där människor från olika kulturer möts så att respekten, förståelsen och gemenskapen ökar. Genom att skapa möjlighet att gå i Musikskolan och vara en del av det rika musiklivet i Gislaveds kommun skapas sammanhang och tillhörighet. Detta underlättar etableringen av nya kontakter i samhället. Det kan skapa en meningsfull sysselsättning och fritid. Glädjen genom musiken är hälsofrämjande. Att få utvecklas genom musiken stärker självkänslan och kan vara en viktig del i att stärka sin identitet i det nya landet. Hur kan vi underlätta för nyanlända att hitta till Musikskolan? Kompanjonlärarskap. Konserter för SFI - Informera via SFI. Bjuda hit skolor till Musikskolan och bjuda på konserter här Söka upp de nyanlända där de är; flyktingboenden, bostadsområden, föreningar, moskéer, skola. Efter etablerad kontakt, bjuda hit dem. Bra kontakt med skolans personal, så att de i sin tur kan tipsa om oss. Bjuda in via skolan i förberedelseklasserna. Ta med tolk för att stödja barn och föräldrar. Ge konkreta exempel på vad vi kan erbjuda nyanlända. Titta på terminsavgiften för alla kommunens elever. Kör, drill och orkester är nu en avgiftsfri verksamhet. Samarbete med fritidshemsverksamhet Prova-på-verksamhet på olika instrument. Liknande projekt (åldersanpassat) som musikprojekt för åk 2. Sång/Instrument. SFI nå föräldrarna. Konserter, workshop Kör, sång, trumpet, slagverk mm Gruppundervisning instrument och sång. Bjuda in grupper till studiebesök Vanlig undervisning. Konserter - Riktade konserter Kompanjonlärare i förberedelseklasserna. Viktigt att de sen hamnar i grupper med svenska barn hamna i ett socialt sammanhang. Någon sorts gruppverksamhet för att testa att spela instrument och sjunga och umgås socialt. El Sistema- liknande verksamhet Vilka andra verksamheter kan vi samarbeta med för att nå nya grupper? Samarbete med olika invandrarföreningar. Konsertprojekt SFI, föreningar (t ex somaliska) moskéer. För att ta väl hand om de vi redan har efterlyser vi samarbete med någon verksamhet som kan hjälpa oss att jämna ut språkbarriären. Informera föräldrar om vuxenmusiklivet.

14 Ge konkreta exempel på vad vi tillsammans med andra verksamheter skulle kunna erbjuda nyanlända. Gisledagarna Gislaved handel Kyrkan Kontakt med frivilligverksamhet. Möten med andra engagerade: Medvetenhet om att vi finns Idéer från andra Ta in önskemål från nyanlända själva Skolan, SFI, HVB-hem. Hur kan vi jobba mer uppsökande Det är lättare att vi kommer till dem än att de kommer till oss. Prata med föreståndare för boende. Vi får åka ut och informera om vilka vi är. Fråga om det är någon som spelar något instrument redan. Vi måste vara öppna för att spela den musik som de känner igen. Om vi har något piano över kan vi donera eller låna ut det till hem för ensamkommande flyktingbarn, t ex hotellet i Smålandsstenar. Hur kan vi bjuda in Den verksamhet vi redan bedriver är öppen och välkomnande för alla grupperingar och grupper i Gislaveds kommun. Vill vi utveckla verksamheten ytterligare behöver vi anställa mer personal Bjuda in till prova på-grejer t ex sjunga i kör, skriva låtar, rockband, trumkurs, rytmik. Blockflöjtsgrupper (ett billigt instrument) är en bra inkörsport till Musikskolan Skapa ensembler dit du anmäler dig som nybörjare, utan förkunskaper, till ett reducerat pris eller fritt från avgift. Slagverksensemble är ett exempel som skulle kunna fungera. Därefter kan du, om du vill, byta över till traditionell undervisning och vår ordinarie orkesterverksamhet. Öppet Hus Aktuella projekt Projekt påbörjat med årskurs 6 som ska utmynna i en Världenbarn-konsert den 5 oktober i höst. Kan också vara ett kortare projekt t ex 6-8 veckor. Musikprojektet vecka 6-8. Fritidsprojekt med prova-på och besök på Musikskolan. SFI Att bjuda in SFI-klasserna är jättebra. Erbjuda en SFI-kör. Gärna möte med SFI-personal för att informera om hur de lotsar intresserade elever vidare till Musikskolan. Projektansökan - Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med nyanlända. Musikskolan söker medel för att anställa en person som kan hålla kortkurser i musik på Kulturplatån. Detta tror vi i förlängningen kan locka nya ungdomar till Musikskolan och Kulturplatåns övriga verksamhet.

15 IDÉER FÖR FRAMTIDEN Ämnesövergripande Elevkonserter som är inlagda i kalendariet från början där elevkompgrupper kan kompa solister i högre utsträckning. Para ihop elever som känner varandra från olika instrumentgrupper och plocka fram duetter, trios osv. gör det lättare att spela tillsammans Vad kan vi utveckla för att få bättre samarbete: mer skolkonserter, inte bara att vi spelar JULKUL utan att också eleverna får spela för sin skola. Konserter på äldreboende och förskolor. Musikskolans Vårkonsert eller Julkonsert med blandade instrument och sång. Samarbete med danspedagoger. Fler blåselever Få hyra längre tid. Blåsprojekt är också bra, t ex trumpetprojekt. Kan man få hyra instrument hela mellanstadiet? Kan man ha differentierade avgifter? Kan man sänka avgiften till musikskolan vilket ökar tillgängligheten. Priset är ett problem. Hyra under fler år i början kan underlätta. Jämför med stråk. Blåsorkestrarna måste ut i skolorna och spela, visa sig för klasskompisar. Mer kontakt mellan blåslärare och kompanjonlärare. Projekt på skolorna/fritids, som varje blåslärare tar ansvar för själv, till exempel BeatBone. Samarbete med skolorna Lokaler ute på skolorna viktigt. Inbjud skolorna till skolkonserter ute på skolorna och på Musikskolan. Viktigt att vara med på skolavslutningarna. Det är ett bra tillfälle för eleverna att visa upp sig. Arbetsbodar där vi kan jobba ute på skolorna. Svårt att få plats på skolorna. Bättre planering. Vi ska vara med på klassernas föräldramöte vid ett tillfälle och presentera Musikskolan. Var med vid skolornas friluftsdagar, idrottsdagar osv med t ex blåsorkesterparad. Om de firar Nobeldagen sitter en stråkorkester och spelar. Erbjuda en studiedag för lärarna där de får prova på instrument och ensemblespel. Någon föreläsare som har ett musikaliskt perspektiv som föreläser för alla lärarna. Fortsätta knyta bra kontakter med lärarna ute på skolorna Mer instrumentallärare som kommer ut till kompanjonlärarna Vi tycker det är av största vikt att vi fortsatt får hålla kontakt med barnen i skolan och presentera vår verksamhet på ett bra och lustfyllt sätt. Samarbete med skolorna. Ta tid att vid något tillfälle fika med övrig personal. Skapa förståelse för vår jobbsituation, och deras. Mer liv i huset? Öppet hus är bra. Inte alltid bra att ha med kompisar det kan vara ett tryck att ta med, vi diskuterade detta. Bjuda in skolklasser på konserter. Samarbete med fritids som gör studiebesök på Musikskolan. Info-TV Kaffeautomat Tidskrifter Skapa "jam"-tillfällen där eleverna kan lira ihop spontant på dagtid. Behövs det, i så fall i vilken form.

16 Brytvecka, vad göra? Vad är syftet? Behovet känns inte stort, vi gör redan flera undervisningsbrytande projekt. Kan vara en möjlighet att göra gemensamma konserter, där eleverna exempelvis är lediga hela torsdagen för att ge konserter på torsdagskvällen och fredagen. Brytvecka- vad skulle vi göra då? Göra ett typ Julkul till. Frågan är när? Kontinuiteten på den vanliga undervisningen är viktig. Vår grupp vill testa en brytvecka där 3-4 kollegor gör lite olika grupper under denna vecka. Detta skulle vara bra för elever som inte gärna vill spela upp. Då får de glädjen att spela och sjunga tillsammans. Målet behöver inte vara att göra konsert utan att få samverka. Vi avbryter vår ordinarie verksamhet och låter våra elever ingå i gemensamma projekt. Spela tillsammans. Skolkonserter dagtid ute på skolorna med de elever som går på den skolan. T ex i samband med att åk 2 gör val till Musikskolan eller när det inte pågår så mycket annan verksamhet på Musikskolan och i skolan. Kanske i början på terminen innan verksamheten hunnit börja. Utvecklingssamtal Musikskolan/Kulturplatån samarbete Vilka är deras önskemål? Någon får i tjänsten att vara på Kulturplatån som pedagogiskt stöd. Punktinsatser där vi lärare går ner och gör en clinic med jämna mellanrum. Erbjuda coachning för de som redan är på Kulturplatån Viktigt med pedagogisk personal på plats för att befrämja kontinuerlig verksamhet och erbjuda lektioner på Musikskolan samt vidare utbildning på Estetprogrammet. Tomma lokaler dagtid samutnyttjande? Önskemål om fortbildning Framtidsgrupp personer som tänker framåt. Ljusteknik Uppsala gitarrfestival Pianopedagog-seminarie Biba för Brass i Karlskrona Tid att utveckla samarbetet på Gislaveds Musikskola. Länsstudiedagarna kan vara bra om man får föredrag på förmiddagen och nätverk på eftermiddagen. Föredrag på hemmaplan kan också vara bra. Fortbildningsdagar i Nässjö i oktober och till Karlskrona vid midsommar (Blås) Music Mind games utbildning.

17 MUSIKSKOLAN GISLAVED - en specifik Musikskola. Hur fortsätter vi utveckla det konstnärliga, pedagogiska arbetet tillsammans med våra elever. Samarbete med vuxenmusiklivet Kommunen positiv Kvalitén är viktig Frihet under ansvar främjar kreativiteten Enkelt att samarbeta Får uppskattning

Pedagogiskt bokslut 2014-2015 för Blåsinstrument (trä- och bleckblås)

Pedagogiskt bokslut 2014-2015 för Blåsinstrument (trä- och bleckblås) Under året har vi aktivt arbetat med våra två mål; att involvera fler nya grupper i musikskolans verksamhet, samt att ge fler elever i grundskolan möjlighet till kompanjonmusikundervisning. Genom kompanjonmusiken

Läs mer

Vi jobbar också med elever från särskolan som lär sig spela piano med hjälp av färger.

Vi jobbar också med elever från särskolan som lär sig spela piano med hjälp av färger. Musikskolans personal fick i år IPads, något som visat sig vara till stor hjälp i undervisningen. Användningen av IPads har förenklat och tillfört flera nya möjligheter, som att enkelt dokumentera eleverna,

Läs mer

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan

Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Musikundervisningen inom Kulturskolan 2015-2016 Välkommen till Kulturskolan Korpen den avgiftsfria Kulturskolan! Vi hoppas du förstår vilken förmån du som är ung och bor i Skinnskatteberg har. Du har chansen att utan avgift få lära dig att:

Läs mer

Under läsåret 2012-2013 har musikskolan fått förmånen att arbeta i de nya och nyrenoverade lokalerna i Gislaved. Detta har inneburit ett stort lyft för verksamheten, då de nya lokalerna har möjliggjort

Läs mer

För dig som är nyfiken på musik

För dig som är nyfiken på musik Musikskolan i Upplands Musikskolan i Upplands Väsby Väsby För dig som är nyfiken på musik Blåsinstrument Musikens språk Att få utveckla sig genom musik ger barn och ungdomar ett språk och ett verktyg till

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola

Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola Kvalitetsredovisning 2015 och verksamhetsplan 2016 Leksands musikskola Kvalitetsredovisning 2015 Uppdrag Musikskolan är drivkraften i kommunenskultur- och musikliv och bidrar till individers personliga

Läs mer

Kulturskolan. Kursprogram. teater. sång musik. dans

Kulturskolan. Kursprogram. teater. sång musik. dans Kulturskolan teater sång musik Kursprogram dans Ett helt hus och alla lärare väntar på dig! Vi är glada att hälsa dig välkommen till Ängelholms Kulturskola. Vi har öppenhet, omtanke och handlingskraft

Läs mer

Välkommen till Ale kulturskola!

Välkommen till Ale kulturskola! ALE KULTURSKOLA KULTURSKOLA ALE 2015-2016 Välkommen till Ale kulturskola! Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och undervisar nybörjareelever såväl som elever som vill fortsätta att

Läs mer

Förutsättningar Organisation Instrument Elever gruppundervisning och individuell undervisning

Förutsättningar Organisation Instrument Elever gruppundervisning och individuell undervisning Kvalitetsredovisning för Borlänge musikskola läsåret 2009/2010 Förutsättningar Organisation I musikskolan arbetar rektor, assistent och musiklärare. Lärarna är organiserade i arbetslag för stråk, blås,

Läs mer

KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12

KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12 KULTURSKOLAN i Katrineholm 2011/12 KULTURSKOLAN - Skolan du längtar till Välkommen till Kulturskolan! Kulturskolan i Katrineholm finns till för alla som drömmer om att kunna spela ett instrument, sjunga,

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser www.enkoping.se/kulturskolan Foldern Kulturskolans kurser är producerad av Enköpings kommun 2011 Foto om inget annat anges Kulturskolans bildarkiv Vad får barn och ungdomar att gå

Läs mer

Kulturskolan i Sjöbo Läsåret 2011-2012

Kulturskolan i Sjöbo Läsåret 2011-2012 Kulturskolan i Sjöbo Läsåret 2011-2012 Kulturskolan i Sjöbo erbjuder musikskola, teaterverksamhet, kreativt scenskapande och dockteaterverkstad. I vår verksamhet har vi ca 400 härliga, duktiga elever som

Läs mer

Välkommen till Ale kulturskola!

Välkommen till Ale kulturskola! ALE KULTURSKOLA KULTURSKOLA ALE 2011-2012 Välkommen till Ale kulturskola! Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och undervisar nybörjareelever såväl som elever som vill fortsätta att

Läs mer

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015 MUSIKSKOLAN Vårterminen 2015 Kära musikvän! Musikskolan i Boxholms kommun erbjuder barn och ungdomar möjligheten att i sin egen takt utvecklas inom musik. Denna broschyr presenterar dessa möjligheter och

Läs mer

Lilla Edets Musikskola

Lilla Edets Musikskola information år 4-9, läsåret 2013/2014 Lilla Edets Musikskola utbildning Välkommen till musikskolan I den här foldern hittar du information om musikskolan i Lilla Edet. I slutet av foldern hittar du en

Läs mer

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN

ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN ESTETISKA LÄROPROCESSER & SKAPANDE SKOLA 2015 KULTURSKOLAN DANDERYDS KULTURSKOLA Noragårdsvägen 27, 182 34 DANDERYD 08-568 910 96 kulturskolan@danderyd.se www.danderyd.se/kulturskolan 1 Äntligen! Musik

Läs mer

Teori och sammanhang Samtal kring dans som ämne, estetisk verksamhet, kultur och konstform. Kännedom om grundläggande danstekniska begrepp.

Teori och sammanhang Samtal kring dans som ämne, estetisk verksamhet, kultur och konstform. Kännedom om grundläggande danstekniska begrepp. Ämnesplan för Värmdö Kulturskola Dans Kunskap, motorik och kroppskännedom Grundläggande kroppskännedom samt ökad uppfattning om begrepp som tid, kraft och rum. Kunna utföra enkla grundrörelser i relation

Läs mer

et är här det börjar!

et är här det börjar! Det är roligt att kunna! Här får Du lära dig att spela instrument, sjunga, dansa, måla, teckna, och spela teater både i grupp och enskilt. Kulturskolan 60 år Kulturskolan i Huddinge Det är här det börjar!

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN. för Gislaveds Kommunala Musikskola. Läsåret 04/ Inledning

LOKAL ARBETSPLAN. för Gislaveds Kommunala Musikskola. Läsåret 04/ Inledning LOKAL ARBETSPLAN för Gislaveds Kommunala Musikskola Läsåret 04/05 1.0. Inledning Under de närmaste åren kommer vi att prioritera följande områden för att utveckla musikskolan ytterligare. Måluppfyllelsen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2005 Allmänt

Kvalitetsredovisning för 2005 Allmänt Kvalitetsredovisning för 2005 Allmänt Musikskolan tillhör område 14 (område 8 fr.o.m. 1 januari 2006) tillsammans med C4 Gymnasiet och Milner. Ytterst ansvarig för området var skolchef Ulf Stenåsen (fram

Läs mer

Musik- och kulturskolan

Musik- och kulturskolan RAPPORT 2016-02-03 Musik- och kulturskolan 2015 i statistik, text och bild Sammanställd av: Patrik Karlsson, Kulturskolechef Datum: 2016-02-24 Förord Musikskolan grundades 18 juni 1962, mellan klockan

Läs mer

Välkommen till Eskilstuna musikskola

Välkommen till Eskilstuna musikskola Välkommen till Eskilstuna musikskola Vi vill stimulera flickor och pojkar till eget skapande och bidra till ett rikt och varierat musikliv i Eskilstuna. Musikskolan är en frivillig skolform som vill ge

Läs mer

Vårspel. vecka 10-16. Kulturskolan

Vårspel. vecka 10-16. Kulturskolan Vårspel 2016 vecka 10-16 Kulturskolan Under våren får du chansen att spela mycket mer hos oss utan att det kostar något extra. I stället för vanlig lektion får du vara med i olika ensembler och grupper.

Läs mer

Välkommen till. Musik & Dansskolan

Välkommen till. Musik & Dansskolan Välkommen till Musik & Dansskolan älkommen till usik & Dansskolan i Piteå Musik & Dansskolan är en skola i kommunal regi som är till för dig som vill lära dig spela, sjunga eller dansa. Du kan söka till

Läs mer

Att välja instrument

Att välja instrument 1 Vetlanda kommun Musikskolan Att välja instrument Uppdat. 2007-05-04 2 MUSIKSKOLAN EN UNIK SKOLA På Musikskolan får du lära dig att spela ett musikinstrument, något du kan ha glädje av hela livet. Det

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kulturskolan Läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning. Kulturskolan Läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Kulturskolan Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning Förutsättningar/Organisation Fördelning personal Nyckeltal och Verksamhetsområden Ämneskurser Ensembleverksamhet Integrerad

Läs mer

Välkommen till Ale kulturskola!

Välkommen till Ale kulturskola! Välkommen till Ale kulturskola! Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och undervisar nybörjarelever såväl som elever som vill fortsätta att fördjupa sig inom ett konstnärligt område.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Musikskolan. Läsår 2008/2009. Peter Ström. Rektor

KVALITETSREDOVISNING. Musikskolan. Läsår 2008/2009. Peter Ström. Rektor KVALITETSREDOVISNING Musikskolan Läsår 2008/2009 Peter Ström Rektor Insändes till BU-kontoret senast den 31augusti 2009 Innehållsförteckning Del 1 Beskrivning av verksamheten Enhetens/skolans rutiner för

Läs mer

Upplev. Örgryte-Härlanda. Information och utbud inför läsåret 2015 2016. www.goteborg.se/kulturskolanorgryteharlanda

Upplev. Örgryte-Härlanda. Information och utbud inför läsåret 2015 2016. www.goteborg.se/kulturskolanorgryteharlanda Upplev Örgryte-Härlanda Information och utbud inför läsåret 2015 2016 1 www.goteborg.se/kulturskolanorgryteharlanda Välkommen till Kulturskolan i Örgryte-Härlanda Vårt utbud hösten 2015 I den här broschyren

Läs mer

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010

NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 NACKA MUSIKSKOLA 2009/2010 Nacka musikskola erbjuder barn och ungdomar en bred musikundervisning med hög kvalitet inom olika musikstilar efter vars och ens intresse, ambition

Läs mer

Kursprogram Västerås Kulturskola

Kursprogram Västerås Kulturskola Kursprogram Västerås Kulturskola UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap och vill utveckla din kreativitet och

Läs mer

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning. Program 2015/2016. www.goteborg.se/kulturskolanmajornalinne

Majorna-Linné stadsdelsförvaltning. Program 2015/2016. www.goteborg.se/kulturskolanmajornalinne Majorna-Linné stadsdelsförvaltning Program 2015/2016 www.goteborg.se/kulturskolanmajornalinne Välkommen till Kulturskolan är till för dig som är 6 19 år och bor i Kungsladugård, Sanna, Majorna, Stigberget,

Läs mer

Musik. Ämnets syfte och roll i utbildningen

Musik. Ämnets syfte och roll i utbildningen Musik Ämnets syfte och roll i utbildningen Musiken är djupt förankrad i människan och genomsyrar i rika och varierande former alla kulturer. Musik förenar och engagerar tanke och känsla på ett direkt och

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING

VERKSAMHETSBESKRIVNING VERKSAMHETSBESKRIVNING VÅR VERKSAMHETSIDÉ Umeå Musikskola är en viktig del av kommunens utbildnings-, kultur- och fritidsverksamhet och en stimulerande del i barns och ungdomars uppväxt. Umeå Musikskola

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Utbud läsåret 2014-2015

Utbud läsåret 2014-2015 YDRE KULTURSKOLA YDRE KULTURSKOLA SVANTE SIGURDSSON musikledare, fiol, dragspel svante.sigurdsson@ydre.se 070-668 96 02 BJÖRN NORDIN gitarr, bas bjorn.nordin@ydre.se 070-201 07 81 BOBO HERMANSSON måleri,

Läs mer

Arbetsplan Mira Fritids

Arbetsplan Mira Fritids Arbetsplan Mira Fritids nyaelementar.stockholm.se Titel Arbetsplan Mira Fritids Senast reviderad: 2013-11-07 Utgivare: Mira Fritids, Nya Elementar Kontaktperson: Dan Ögren E-post: dan.ogren@stockholm.se

Läs mer

Kursprogram Hösten Våren 2017

Kursprogram Hösten Våren 2017 Kursprogram Hösten 2016 - Våren 2017 Bel Canto hösten 2016 - våren 2017 Sång och musik för alla! Liten som stor! På Bel Canto kan du lära dig sjunga, spela piano, gitarr, djembetrummor och blockflöjt.

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor.

Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor. Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor. Umeå Musikskolas utåtriktade verksamhet Läsåret 2012-2013 Musikskolans lärare och elever är en viktig del av Umeås kulturliv, och syns ofta

Läs mer

Lokala kursplaner i musik F-1 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning

Lokala kursplaner i musik F-1 Lokala mål Arbetssätt Underlag för bedömning Lokala kursplaner i musik F-1 Känna att musik är glädje! Kunna några sånger, rim och ramsor. Viss medvetenhet om den egna kroppen/rösten. Öva sig att lyssna. Uppträdande i grupp (vid t ex Lucia) för att

Läs mer

ÖSTERÄNGSKYRKANS MUSIKSKOLA ÖKM

ÖSTERÄNGSKYRKANS MUSIKSKOLA ÖKM ÖSTERÄNGSKYRKANS MUSIKSKOLA ÖKM Sverige kan stoltsera med en stor mängd fantastiska låtskrivare och artister som försett några av världens i särklass största artister med toppklassigt låtmaterial. Namn

Läs mer

Verksamhetsberättelse, utvärdering och kvalitetsredovisning 2003 för Musik & Kulturskolan

Verksamhetsberättelse, utvärdering och kvalitetsredovisning 2003 för Musik & Kulturskolan 2003-12-19 Verksamhetsberättelse, utvärdering och kvalitetsredovisning 2003 för Musik & Kulturskolan A: Ansvarsområden Musik och Kulturskolan undervisar elever från 9 19 år på 22 olika instrument. För

Läs mer

Kulturskolan LOMMA KOMMUN

Kulturskolan LOMMA KOMMUN Kulturskolan LOMMA KOMMUN KULTURSKOLAN 2012-2013 VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS! Foto: Anna Blindh Carlsson och Christian Almström Söndagen den 18 mars Bjärehovskolan i Bjärred kl 11.00-13.00 Pilängskolan i

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT. Grundundervisning

KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT. Grundundervisning 1 KYRKSLÄTTS MUSIKINSTITUT Kyrkslätts musikinstitut är en tvåspråkig kommunal musikläroanstalt som ger undervisning till barn och unga i Kyrkslätt och Sjundeå. Musikinstitutet ordnar undervisning enligt

Läs mer

KULTURSKOLAN. Kulturskolan LOMMA KOMMUN

KULTURSKOLAN. Kulturskolan LOMMA KOMMUN KULTURSKOLAN 2014 2015 Kulturskolan LOMMA KOMMUN VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS! Söndagen den 16 mars Bjärehovskolan i Bjärred, kl 11.00-13.00 Pilängskolan i Lomma, kl 15.00-17.00 Ta med hela familjen och prova

Läs mer

MUSIC & PRODUKTION 2016

MUSIC & PRODUKTION 2016 MUSIC & PRODUKTION 2016 Hantverk Entreprenörskap från Idé till fördig produkt Samarbete och Gemenskap Vidgat språkbegrepp Multimodala uttryck Nyckelkompetenser VAD ÄR MUSIK&PRODUKTION? 1. Ett estetiskt

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

2012/2013. en helt ny

2012/2013. en helt ny 2012/2013 en helt ny en helt ny På den här sidan brukar jag författa en liten text som på något sätt fångar in vad vår verksamhet står för. De gångna åren har det varit mina egna ord men i år tänker jag

Läs mer

Verksamhetsberättelse, utvärdering och kvalitetsredovisning 2004 för Musik & Kulturskolan

Verksamhetsberättelse, utvärdering och kvalitetsredovisning 2004 för Musik & Kulturskolan Verksamhetsberättelse, utvärdering och kvalitetsredovisning 2004 för A: Ansvarsområden Musik och Kulturskolan undervisar elever från 9-19 på 22 olika instrument. För dans, drama, bild, serieteckning och

Läs mer

Lättläst svenska. 1. Bygde-musikanter

Lättläst svenska. 1. Bygde-musikanter Lättläst svenska Utställningen handlar om olika musikgrupper i Sverige. Den börjar på 1600-talet och slutar med ABBA. Ensemble är franska och betyder tillsammans. En musikgrupp är en ensemble. 1. Bygde-musikanter

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Verksamhetsplan 2015 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på sommarlovet...

Läs mer

Kan vi tillsammans göra skolan roligare, mer innehållsrik, bättre måluppfyllelse och möta fler inlärningsstilar..?

Kan vi tillsammans göra skolan roligare, mer innehållsrik, bättre måluppfyllelse och möta fler inlärningsstilar..? Kan vi tillsammans göra skolan roligare, mer innehållsrik, bättre måluppfyllelse och möta fler inlärningsstilar..? Vi tror det! Eller rättare sagt vi vet att vi kan det tillsammans! Kultur i skolan Samverkan

Läs mer

Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor.

Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor. Vi skapar levande musik i en levande stad för växande människor. Umeå Musikskolas utåtriktade verksamhet Läsåret 2013-2014 Musikskolans lärare och elever är en viktig del av Umeås kulturliv, och syns ofta

Läs mer

HANINGE MUSIKKLASSER Brandbergsskolan

HANINGE MUSIKKLASSER Brandbergsskolan HANINGE MUSIKKLASSER Brandbergsskolan Sång- och orkesterklasser Haninge musikklassers verksamhet är förlagd till Brandbergsskolan och är integrerad med skolans övriga verksamhet. Vi följer samma läroplan

Läs mer

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Bra att veta Var finns Kulturskolan? Den största delen av verksamheten finns i vårt eget hus på Eskilstunavägen 14 i Strängnäs. Naturligtvis

Läs mer

Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten

Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten Välkommen till musikinstitutet! Vanda musikinstitut svenska enheten VMO - VMISE VANDA MUSIKINSTITUT SVENSKA ENHETEN (VMISE) Kom och lär dig musik till ett av Finlands största musikinstitut! Vanda musikinstitut

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

KULTURSKOLAN VT 2016. Glädje & gemenskap. Kunskap & kreativitet. Upplevelse & livslångt lärande. www.atvidaberg.se BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

KULTURSKOLAN VT 2016. Glädje & gemenskap. Kunskap & kreativitet. Upplevelse & livslångt lärande. www.atvidaberg.se BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Glädje & gemenskap Kunskap & kreativitet Upplevelse & livslångt lärande KULTURSKOLAN VT 2016 www.atvidaberg.se BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Välkommen till en mötesplats för musik och skapande i gemenskap

Läs mer

Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24

Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24 Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24 Pris till Järlas elever Ett stort och varmt grattis till våra elever i åk 6! Under vecka 12 var det vernissage i Stadshuset för utställningen Framtidens stad i Nacka

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09

KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09 KVALITETSREDOVISNING MUSIKSKOLEENHETEN 08-09 Grundfakta Musikskoleenheten omfattar den kommunala musikskoleverksamheten och Fritidsledarna i Norrtälje stad. Kulturskolan har under läsåret erbjudit musikundervisning

Läs mer

9. MUSIK ÅK 5. 9.1. Elevhäfte "Musik skall byggas"

9. MUSIK ÅK 5. 9.1. Elevhäfte Musik skall byggas 9. MUSIK ÅK 5 9.1. Elevhäfte "Musik skall byggas" (Musik: "Musik skall byggas utav glädje", Lill Lindfors/Björn Barlach/Åke Cato) Hej och välkomna till studio ett. Jag heter Bengt och jag är inspelningstekniker

Läs mer

Preliminär verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Preliminär verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Preliminär verksamhetsplan 2015 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Orkester och kör på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm

Läs mer

Välkommen till Täby Kulturskola!

Välkommen till Täby Kulturskola! 2013 2014 Välkommen till Täby Kulturskola! Varje vecka kommer över 1 600 barn och ungdomar till oss för att ägna sig åt olika kulturaktiviteter. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser i musik, teater och

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Orange Centrals Förskola

Orange Centrals Förskola Orange Orange Centrals Förskola Vi som arbetar på Orange heter Ulrica, Sara, Lisbeth och Hafije. Telefonnumret till avdelningen är 044-13 49 62. Arbetslaget består av två förskollärare, två barnskötare.

Läs mer

LOKAL KURSPLAN I MUSIK ANNERSTASKOLAN 2010 MUSIK. Årskurs 4

LOKAL KURSPLAN I MUSIK ANNERSTASKOLAN 2010 MUSIK. Årskurs 4 LOKAL KURSPLAN I MUSIK ANNERSTASKOLAN 2010 Utarbetad av: MUSIK LPO uppnående mål Såhär står det i den nationella kursplanen för år fem respektive år nio. Eleven skall (efter år 5 resp år 9): kunna delta

Läs mer

REGELVERK FÖR MUSIKSKOLAN

REGELVERK FÖR MUSIKSKOLAN REGELVERK FÖR MUSIKSKOLAN Målgrupp Anmälan Ämneskurs Ensembleverksamhet Grupper Terminstider Intagning Kö- och väntelista Lokaler Frånvaroanmälan Lektionstidens längd Målgrupp för musikskolans verksamhet

Läs mer

Musik Sång och musicerande

Musik Sång och musicerande Sång och musicerande utvecklar kunskaper på instrument och i sång som en grund för musicerande enskilt och i grupp och för fortsatt självständig vidareutveckling i musik, utvecklar tillit till den egna

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

14/15. Program MÖTESPLATSEN FÖR LUSTFYLLT SKAPANDE

14/15. Program MÖTESPLATSEN FÖR LUSTFYLLT SKAPANDE 14/15 Program MÖTESPLATSEN FÖR LUSTFYLLT SKAPANDE MÖTESPLATSEN FÖR LUSTFYLLT SKAPANDE Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att utmana din förmåga. Varje elev är unik. Vårt mål är att ge dig det

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

Ralingsåslägret - musik och gemenskap på kristen grund

Ralingsåslägret - musik och gemenskap på kristen grund Anmäl dig senast 30 april, men vänta inte i onödan! Antalet platser är begränsat. Först till kvarn Snart är det dags! Svenska Missionskyrkans Musikkårer inbjuder till musikläger på Ralingsåsgården den

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna

Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Projektbeskrivning Folkmusik i de kommunala kultur-/musikskolorna Bakgrund Skånes Spelmansförbund har med stöd av Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. Extrasatsningar skall genomföras på

Läs mer

Arbetsplan 2015-2016

Arbetsplan 2015-2016 Arbetsplan 2015-2016 Gemensam arbetsplan för förskolorna Hallongården, Musikanten, och Skattkistan i Vivalla, Örebro Inledning och förutsättningar: Vivalla är ett av Örebro kommuns större bostadsområden.

Läs mer

Information och anmälan 2015/2016

Information och anmälan 2015/2016 Centrum Information och anmälan 2015/2016 www.goteborg.se/kulturskolancentrum 1 Kulturskolan erbjuder undervisning i musik bild och form dans teater film digitalt skapande Välkommen till kulturskolan Till

Läs mer

Undervisa i världens största språk - musik

Undervisa i världens största språk - musik Joel Johansson 24 år Ämneslärarprogrammet Undervisa i världens största språk - musik Institutionen för Musik, Pedagogik och Samhälle KMH:s ämneslärarprogram KMH:s ämneslärarprogram i musik med inriktning

Läs mer

Tycker du om att sjunga? Nacka Musikklasser söker nya röster!

Tycker du om att sjunga? Nacka Musikklasser söker nya röster! Tycker du om att sjunga? Nacka Musikklasser söker nya röster! Hög kvalité och Glädje är Nacka Musikklassers ledord Vår vision är att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin personlighet,

Läs mer

Kursprogram LÄSÅRET 2014/2015

Kursprogram LÄSÅRET 2014/2015 Kursprogram LÄSÅRET 2014/2015 Västerås Kulturskola VASTERAS.SE/KULTURSKOLAN UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap

Läs mer

Nacka musikskola Nacka kommun

Nacka musikskola Nacka kommun 1 Nacka musikskola Nacka kommun Hillevi Hogman Sofia Wänström Sundström Petra Hultenius Ann-Sofie Ericson Veckor för observationen, år 2015, v 10-12 2 Innehållsförteckning VÅGA VISA... 2 Fakta om enheten

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan

Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan Sundsvalls Kulturskola Vik rektor Paula Lundgren Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

Verksamhetsplan ht och vt Inledning:

Verksamhetsplan ht och vt Inledning: Verksamhetsplan ht - 2010 och vt -2011 Avdelning Ekorren, Förskolan Frida Inledning: Verksamheten bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98 1. Normer och värden 2. Utveckling

Läs mer

Musik. årskurs 6 2013

Musik. årskurs 6 2013 Musik årskurs 6 2013 Instrumentkunskap Årskurs 6 2013 När du lärt dig detta kommer du att kunna: Vilka instrumentgrupper det finns. Vilka instrument som hör till vilka grupper. Ur Musik Falköpings bedömningsmatris

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013

Utbud hösten 2012. Nora. vt - 2013 Utbud hösten 2012 Nora vt - 2013 Hej Nytt år, nya möjligheter! Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande och kreativa studiecirklar. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram vårens utbud

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 1 Innehållsförteckning Vår gemensamma grund 1 Gubbabackens förskola 2 Förskolans uppdrag 3 Värdegrunden 4 Barns inflytande 5 Utveckling och lärande 6 Våra traditioner

Läs mer