Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng"

Transkript

1 Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi, 15 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: 62DA01(version3) Tentamen ges för: DSK 06 + fristående TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Hjälpmedel: Inga Totalt antal poäng på tentamen: För att få respektive betyg krävs: 75 poäng Godkänd 52 poäng Väl Godkänd 63 poäng Allmänna anvisningar: På varje multiple choice fråga (flervalsfråga) kan ett eller flera rätta svar vara rätt. För att få full poäng (2p) krävs helt rätt svar. För att få delpoäng (1p) krävs 50 % rätt, O poäng vid endast ett eller

2 inget rätt. Markera rätt(a) svaren tydligt. Kontakt lärare kl Lise-Lott Berg , Annikki Jonsson

3 Tentamen (1) Allmänmedicin DSK 06 + fristående 7/ På varje fråga kan ett eller flera rätta svar vara rätt. För att få full poäng (2p) krävs helt rätt svar. För att få delpoäng (1p) krävs 50 % rätt. Markera rätt/a svarsalternativ/en i flervalsfrågorna, skriv tydligt! Fråga 1 En kontaktlinsbärare söker för rött skavande öga och vid undersökningen noteras en minimal färgtagande prick på hornhinnan. Hur behandlar man detta? (2) a) Behandlar med Cloromycetinsalva gånger 3 under 1 vecka b) Ger lugnande besked. Förändringen bedöms spontanläka. Dock linsvila 1-2 veckor. c) Behandlar med intensiv droppbehandling med Oftaquix ögondroppe. Noggrann uppföljning. d) Behandlar med Noviformsalva Fråga 2 Ange vilket/vilka viktiga åldersförändring/ar som har stor betydelse för problem med omsättningen av läkemedel i kroppen vid ökande ålder. (2) a. Förändrad kroppssammansättning med ökad relativ mängd fett, mindre vatten. b. Minskade albuminnivåer c. Ökad cerebral känslighet d. Försämrad njurfunktion. Fråga 3 Vilket/Vilka läkemedel är särskilt viktigt/a att undvika till äldre då det påverkas av flera åldersförändringar vilket resulterar i kraftigt förlängd halveringstid, vilket? (2) a Stesolid b Trombyl c Furix d Alvedon Fråga 4 Varför gör man en smärtanalys? (2) a För att få reda på när pat. har smärta och hur länga den varar b För att ta reda på var det gör ont c För att reda ut hur det gör ont d För att förstå vilken mekanism som orsakar smärtan Fråga 5 Matbekymmer är ett vanligt förekommande problem vid cytostatikabehandling. Nämn varför och lämpliga omvårdnadsåtgärder. (4)

4 Fråga 6 Du jobbar som distriktssköterska på ett särskilt boende och har hand om en 83-årig dam med typ 2-diabetes som har hjärtsvikt, ischemisk hjärtsjukdom, diabetes med sår på fötterna och demens. Patienten medicinerar med Enalapril 20 mg, Furix 40 mg, Spironolakton 25 mg, Metoprolol 50 mg, Trombyl 75 mg, Simvastatin 20 mg tn, Metformin 500 mg 2+0+2, Novomix och Orudis ret 200 mg tn. Patienten har mått dåligt sedan gårdagen. Haft 4 lösa avföringar och mått illa. Hon har också kräkts en gång i morse och inte velat ha någon frukost. Patienten kräks igen på em. innan hon ska äta. Blodsockret är 8 mmol/l och hon kommer troligen inte kunna äta någon kvällsmat. Hon verkar inte förvirrad men lite trött och blek. Puls 90 (regelbunden) och blodtryck 130/80 (4) avad gör du med insulinet? bvad gör du med Metforminet? cvad gör du med mat och dryck? dvad gör du med medicinerna i morgon bitti? Fråga 7 Du träffar ett barn (6år) med klar förstoppning. Vilket/Vilka preparat får du skriva ut. (2) a.laktulos b.visiblin c.movicol d.forlax Junior Fråga 8 Vilket/vilka påståenden om konfusion är korrekta? (2) a. Plötslig debut och ett fluktuerande förlopp. b. Konfusion är det samma som demens. c. Konfusion liknar ångest, smärta och förvirring vid livets slut. d. Endast gamla drabbas av konfusion.

5 Fråga 9 Ange vilka/vilket alternativ som stämmer för behandling av konfusion (2). a. Läkemedelsbehandling med Haldol (Haloperidol) är det enda som hjälper. b. En tillräckligt hög dos av Stesolid är det som krävs. c. Undersöka om det är nyinsatta läkemedel som kan bidra till konfusion och kontrollera miktion och avföring. d. Patienten bör helst vårdas på sjukhus. Fråga 10 Ange vilka/vilken kunskapskälla/databas skulle du först leta efter svaret på en klinisk frågeställning (2) a. Pub med b. Cinahl c. SBU rapport d. Cochrane Database of Systematic Reviews Fråga 11 Den ungdomsvänliga kroppsundersökningen - Ange fyra viktiga aspekter du som dsk bör ta hänsyn till (2).. Fråga 12 Ange vilket/vilka biverkningar för opioider (2) a. Irreversibel andningshämning b. Ökad tarmmotilitet c. Minskad tarmmotilitet d. Torra ögon Fråga 13 Du har ett barn på 10 år som har smärtor i benet efter ett fall. Vad väljer du för smärtstillande? Ange vilket/vilka alternativ som du får förskriva. (2) a Något Paracetamolpreparat b Något Ibuprofenpreparat ex Ipren, Brufen c Salicylsyrepreparat som Bamyl d Tradelon Fråga 14 Den 1/ infördes ett nytt vaccin för allmän vaccinering av alla barn i Sverige. Mot vilken sjukdom? Markera rätt/a svarsalternativ. (2p) a Tetanus b Difteri c Invasiv form av Pneumokockinfektion d Pertussis

6 Fråga 15 Ange vilket/vilka alternativ som innebär riskfaktor för utveckling av aktiv tuberkulos (2) a Fattigdom b Missbruk c Anemi d HIV Fråga 16 Vilka/Vilket påstående stämmer med behandling av laryngit (2) a Röstvila b Inte viska c Inte prata i telefon d Hes mer än 3 veckor bedömning hos öronläkare Fråga 17 Vilket/Vilka påstående angående lymfkörtelsvullnad hos barn stämmer (2) a Smörj med Hirudoidsalva b Normalt i samband med infektion c Större än 2 cm till barnläkare d Kan finnas kvar länge Fråga 18 En patient kommer till dsk med dyspepsi -gastrit. Vad ger du för råd? (4) a) kost- livsstil? b) läkemedel?. Fråga 19 IBS (Irritable Bowle Syndrome) symtom är vanliga i befolkningen, ca 20-25% av alla har IBS symtom. Det finns dock några varningstecken som kan tala för allvarlig sjukdom. Nämn minst 5 varningstecken. (5)

7 ... Fråga 20 Vid vilket/vilka av följande tillfällen kan det vara aktuellt att skriva ut Syntocinon nässpray (2) a Till en patient som känner sig stressad och upplever att mjölken plötsligt tagit slut, barnet är missnöjt och det kommer inget när hon pumpar. b Till en patient som födde barn för 1½ dygn sedan och är orolig för att barnet inte får tillräckligt med mjölk eftersom det vill suga hela tiden. c Till en patient med bröstböld i ena bröstet som är orolig för att barnet verkar få i sig mindre mjölk på det här bröstet. d Till kvinnor som har för mycket mjölk Fråga 21 Vilken icke farmakologisk behandling (livsstilsförändringar och råd) rekommenderar du Anna 69 år med diagnosen hjärtsvikt? (4).. Fråga 22 Christina 48 år kommer till dsk mottagningen då hon fått veta att hon har lite för högt blodtryck. Christina undrar om hon kan göra något själv för att sänka sitt blodtryck. Hon har en stressig vardag och ett BMI på 28. Vilka råd ger du? ( 4).. Fråga 23 Ange några tidiga tecken på ätstörningar (4)

8 Fråga 24 En 8 år gammal pojke har en lustig liten knöl på benet. Distriktsläkaren vet inte vad det kan tänkas vara men eftersom han jobbat mycket på kirurgen tänker han ta bort den och skicka för undersökning. Hur borde fallet handläggas? (2) a Ta bort knölen. PAD- svaret till barnkliniken som remitterar vidare vid behov. b Kontakta barnkliniken för bedömning. Efter initial utredning remitterar de patienten till barncancercentrum vid behov. c Skriv remiss till kirurgkliniken som tar hand om barnet. d Boka en ny läkartid om 1 månad Fråga 25 Erik 7 år besväras av atopiska vinterfötter. Markera rätt/a svarsalternativ för lämplig behandling. (2p) a Mjukgörande kräm b Cortisonpreparat c Svampmedel d Duoderm Fråga 26 Ange minst tre riskfaktorer för att utveckla malignt melanom. (3p) OBS På frågorna nr 27 och 28 är endast ett svarsalternativ rätt! Fråga 27 En 35 årig kvinna söker vårdcentralen med halsont sedan två dagar tillbaka. Hon har inte hosta, däremot feber 38,7. Vid undersökning hittar man beläggningar på tonsillerna och ömma körtlar i käkvinklarna. Hur stor är sannolikheten att denna patient har en streptokockinfektion i halsen? (1) a ca 20 % b ca 50% c ca 85% d 100 % Fråga 28 Hur lång tid varar hostan i genomsnitt vid en akut bronkit? (1) a 1 vecka b 2 veckor

9 c 3 veckor d 5 veckor Fråga 29 En nybliven mamma frågar dig om du som distriktssköterska på BVC kan titta så hennes barn suger rätt. Vad är det du skall tänka på när du gör en amningsobservation? Beskriv och motivera hur du gör och varför. (5 p). Maxpoäng: 75 Godkänd: 52 poäng Väl Godkänd: 63 poäng Lycka Till!

Information till närstående

Information till närstående Information till närstående Tanken med den här informationen är att ge råd så att ditt barn ska må så bra som möjligt efter halsmandeloperationen och kunna återgå till normal kost och normala aktiviteter

Läs mer

Bra givna svar i skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2013.

Bra givna svar i skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2013. Bra givna svar i skriftligt prov för specialistexamen i allmänmedicin 2013. Detta är autentiska svar på uppgifterna i skriftliga provet för specialistexamen oktober 2013, lätt redigerade. Varje uppgift

Läs mer

Bra givna svar i skriftliga provet i specialistexamen i allmänmedicin 2006

Bra givna svar i skriftliga provet i specialistexamen i allmänmedicin 2006 Bra givna svar i skriftliga provet i specialistexamen i allmänmedicin 2006 De erfarna allmänläkare som granskat frågorna, två för varje uppgift, har valt ut ett av de bästa svaren på varje uppgift. Ofta

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP

LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP 1 LÄKEMEDELS- DELEGERING KUNSKAP ANSVAR TRYGGHET 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delegering av uppgifter inom hälso- och sjukvård 3 Patientsäkerhetslagen 5 Läkemedelshantering 6 - förvaring - ordination - iordningställande

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Skriftlig individuell tentamen. Sjuksköterskeprogrammet VK-08D

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Skriftlig individuell tentamen. Sjuksköterskeprogrammet VK-08D Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Skriftlig individuell tentamen Sjuksköterskeprogrammet VK-08D Kurs 7, Omvårdnad vid långvariga sjukdomar och palliativ vård 15 HP Torsdagen den 4 juni 2009

Läs mer

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND

BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND BILAGA 1 PATIENTINFORMATION EX. FRÅN KIRURGKLINIKEN LUND TILL DIG SOM SKA OPERERAS FÖR EN HUDTUMÖR VID KIRURGISKA KLINIKEN I LUND Den här informationen vänder sig till dig som ska opereras på kirurgiska

Läs mer

Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Råd och fakta om antibiotika och infektioner Till dig som har ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själv inom en vecka, oavsett om de orsakats av virus eller bakterier. Om du har ont i halsen och samtidigt har snuva, heshet

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

9.6. Bjurholmskommun. Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende. Bjurholms ÄHO

9.6. Bjurholmskommun. Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende. Bjurholms ÄHO 9.6. Bjurholmskommun Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende Bjurholms ÄHO 2 (28) Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Skriftlig examination frivillig specialistexamen i Pediatrik.

Skriftlig examination frivillig specialistexamen i Pediatrik. Skriftlig examination frivillig specialistexamen i Pediatrik. 061027 Namn: Personnummer: Skrivningstid: 09.00-12.00 (cirka) MPL: 80 1 1. Du arbetar på barnallergimottagningen och träffar en 7-årig flicka

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 26 februari 2010 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Information till dig som är förälder

Information till dig som är förälder Information till dig som är förälder Varför får inte mitt barn antibiotika? När ditt barn är sjukt önskar du som förälder självklart att det ska tillfriskna så fort som möjligt. En vanlig fråga är då,

Läs mer

den 22 februari 2013 tid 9.00 14.00

den 22 februari 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 22 februari 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(26)

Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(26) Vårdprogram Diarienr: Ej tillämpligt 1(26) Dokument ID: 09-119110 Fastställandedatum: 2014-11-17 Giltigt t.o.m.: 2015-11-17 Upprättare: Birgitta J Hadin Lusth Fastställare: Bo Claesson Amning rådgivning

Läs mer

Patientinformation inför överviktskirurgi

Patientinformation inför överviktskirurgi Nyköpings lasarett Patientinformation inför överviktskirurgi Överviktskirurgiska teamet Kliniken för kirurgi och urologi Nyköpings lasarett www.landstingetsormland.se framtagen av Per Lundquist och Maria

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 29 augusti 2014 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 29 augusti 2014 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 29 augusti 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 21 november 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen 1 Fråga 1 (5p) Bild A och B kommer från en 67-årig kvinna, som plötsligt insjuknar då hon på natten skall besöka WC och blir liggande på golvet med en total vänster-sidig hemipares, inklusive en central

Läs mer

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker.

Bra att veta om diabetes. För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. Bra att veta om diabetes För dig som vill ha kontroll på ditt blodsocker. 1 Innehåll Inledning... 3 Vad är diabetes?... 4 Olika typer av diabetes... 5 Midjemåttet och typ 2-diabetes... 8 Högt blodtryck,

Läs mer

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46 KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46 6 februari 2012 INNEHÅLL Tema sid DEL A Medicin 2 DEL B Pediatrik 13 DEL C Obstetrik & Gynekologi 24 DEL D Psykiatri 31 DEL E Kirurgi 39 1 (49) Personnummer: Nummer:

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1

JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Dominika Bättre kontroll med sin insulinpump sedan 2012 JAG FICK JUST DIAGNOSEN DIABETES TYP 1 Diagnosen typ 1 diabetes kan komma som en chock och leda till många frågor, bland annat: Varför händer det

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer